Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0"

Transkript

1 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. POZNÁMKA: Pojem E-83A/E-43A v tomto dokumentu označuje produkt Color Controller E-83A/E-43A. POZNÁMKA: Pojem tiskárna zahrnuje tiskárny i kopírky. Nastavení Instalace uživatelského softwaru Pokud nainstalujete uživatelský software na klientský počítač s antivirovým softwarem, může dojít k chybě a instalace se nemusí podařit. V takovém případě dočasně odpojte počítač od sítě, vypněte antivirový software a nainstalujte uživatelský software. Změna data a času Pokud na produktu E-83A/E-43A v okně Configure změníte nastavení času, nezapomeňte poté E-83A/E-43A restartovat. Pamatujte, že časy úloh v protokolu úloh nebudou změnou času ovlivněny. Délka jména uživatele Jméno uživatele zadané v okně Configure v části Uživatelé a skupiny by mělo mít délku mezi 1 a 64 znaky, přestože některé aplikace (například ovladač tiskárny) povolují v textovém poli Jméno uživatele i více než 64 znaků. Maximální počet položek při hledání LDAP Pokud povolíte server LDAP a nastavíte maximální počet položek na 0, znamená to, že je počet položek neomezený, případně omezený nastavením serveru LDAP. Pokud nastavíte maximální počet položek na hodnotu větší než 0, budou hledání LDAP vracet dva výsledky na každou položku (jednu pro uživatele a jednu pro skupiny). Jména uživatelů při povoleném protokolu LDAP Je-li protokol LDAP povolen, zadávejte jména uživatelů LDAP v okně Configure včetně doménového názvu před jménem uživatele. Pokud je například jméno uživatele JanSvoboda a doména je EFI, je třeba zadat EFI\JanSvoboda. V případech, kdy jméno uživatele není v tomto tvaru rozpoznáno, například při přihlašování ke službě Remote Scan, je třeba zadat jméno uživatele bez domény, například JanSvoboda Electronics For Imaging 15. října * *

2 2 Instalovatelné možnosti Chcete-li v ovladačích tiskárny instalovaných metodou Ukázat a tisknout vidět správné instalovatelné možnosti, je třeba nejprve nakonfigurovat produkt E-83A/E-43A. KONFIGURACE PRODUKTU E-83A/E-43A PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ INSTALOVATELNÝCH MOŽNOSTÍ V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Přihlaste se k systému E-83A/E-43A pomocí Vzdálené plochy Command WorkStation. Informace o povolení Vzdálené plochy jsou uvedeny v dokumentu Konfigurace a nastavení. 2 Otevření ovládacího panelu Zařízení a tiskárny. 3 Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskovou frontu. 4 Vyberte příkaz Vlastnosti tiskárny. 5 Klikněte na kartu Instalovatelné možnosti. 6 Zkontrolujte, zda je IP adresa tiskárny nastavena na hodnotu localhost. 7 Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 8 Kroky 2-6 opakujte i pro frontu podržených úloh a funkci přímého tisku. Další informace o konfiguraci a nastavení produktu E-83A/E-43A najdete v nápovědě k aplikaci Configure. Instalace a odinstalace profilů ICC v systému Windows Pokud v systému Windows 7 kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Pokud v systému Windows Vista kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Opětovná instalace systémového softwaru Před opakovanou instalací systémového softwaru ověřte u správce sítě, že existuje záloha pro obnovení. POZNÁMKA: Pokud existuje záloha celého pevného disku, zkuste k obnovení použít nejprve tuto zálohu pomocí instalačního programu systému Fiery. Tím zajistíte obnovení konfigurace a všech přizpůsobených nastavení. Pokud tato záloha není k dispozici, obnovte bitovou kopii systému z oddílu pro obnovení, který je v produktu E-83A/E-43A předinstalován. Tím obnovíte produkt E-83A/ E-43A na výchozí nastavení výrobce. Systémový software je třeba nainstalovat z disku DVD System Software pouze tehdy, pokud vyměňujete pevný disk nebo pokud obnovení z oddílu pro obnovení váš problém nevyřeší.

3 3 Po instalaci systémového softwaru a provedení úvodní konfigurace doporučujeme vytvořit zálohu celého pevného disku. K zálohování nebo obnovení systému použijte instalační program systému Fiery. Další informace naleznete v příručce Konfigurace a nastavení, která je součástí sady uživatelské dokumentace. Přepínání zobrazení na ovládacím panelu produktu E-83A/E-43A Je-li na tiskárně zobrazena hlavní obrazovka produktu E-83A/E-43A, může přepnutí na jinou obrazovku chvíli trvat. Systém Prodleva při spuštění systému E-83A/E-43A Pokud spouštění systému E-83A/E-43A trvá příliš dlouho, zkontrolujte, zda ve frontě vytištěných úloh nezůstaly úlohy s proměnnými daty. Systém E-83A/E-43A se bude spouštět rychleji, pokud úlohy s proměnnými daty z fronty vytištěných úloh vymažete. Aktualizace systému a tisk Aktualizace systému vždy provedou restart produktu E-83A/E-43A, bez ohledu na to, zda se právě tisknou nějaké úlohy. Vždy proto naplánujte aktualizace systému na dobu, kdy se nebudou tisknout žádné úlohy. Synchronizace napájení stiskárnou Je-li zapnutá funkce synchronizace napájení tiskárny a produktu E-83A/E-43A, nepoužívejte k vypnutí ovládací panel tiskárny ani produktu E-83A/E-43A. Nástroj Fiery Software Manager Automatické spuštění po přihlášení k počítači a přístup k Internetu Pokud máte v počítači nainstalovaný nástroj Fiery Software Manager, provádí ve výchozím nastavení následující akce: Automaticky se spustí při přihlášení k počítači. Zkontroluje aktualizace prostřednictvím Internetu. Pokud nástroj Fiery Software Manager nechcete používat, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho ikonu na hlavním panelu (Windows) nebo na pruhu nabídky (Mac OS) a v okně Předvolby nastavte následující: Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit při přihlášení. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky stahovat aktualizace.

4 4 Ovladač tiskárny Dialogové okno Vlastnosti ovladače tiskárny Na kartě Instalovatelné možnosti v dialogovém okně Vlastnosti ovladače tiskárny se v rámečku Nainstalované možnosti nezobrazuje obrázek víceotvorové děrovací jednotky. Ovladač tiskárny pro Mac OS X a počet kopií V ovladači tiskárny pro systém Mac OS X nelze měnit pole Počet kopií v okně Informace o úloze nástroje Funkce Fiery. Chcete-li změnit počet kopií, použijte nastavení Kopie a stránky v hlavním okně ovladače tiskárny (namísto nástroje Funkce Fiery). Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 7 Pokud v systému Windows 7 (64bitovém) stáhnete ovladače tiskárny pomocí nástroje WebTools a soubory rozbalíte, zobrazí se chybová zpráva, že instalační program není možné spustit. Pokud soubory rozbalíte podruhé, instalační program se již spustí. Předvolby úloh v nápovědě PS ovladače Fiery Použijete-li v úloze místní předvolbu, stane se tato předvolba součástí úlohy, její název však nebude zachován. Je-li v úloze použita předvolba serveru, stane se součástí úlohy spolu s názvem použité předvolby. Možnosti tisku Omezení modulu Booklet Maker Modul Booklet Maker má následující omezení: Funkce Měřítko a Přizpůsobit formátu papíru (na kartě Rozložení okna Vlastnosti úlohy) nelze použít, pokud pro úlohu používáte nastavení Booklet Maker. Nastavení Booklet Maker nelze použít pro úlohu Adobe PDF s nastaveným zabezpečením. Tříotvorové děrování Pokud tisknete na velikost papíru A4/Letter nebo menší a nastavíte tříotvorové děrování krátkého okraje, děrování se neprovede kvůli poměru mezi roztečí otvorů a šířkou papíru. V tom případě se může zobrazit chyba Neplatná velikost papíru, můžete však pokračovat nastavením dvouotvorového děrování nebo děrováním podél delší strany.

5 5 Vložená sešitová vazba Pokud tisknete vloženou sešitovou vazbu, brožura se skládá z několika kompletních bloků (velikost bloku určuje nastavení Počet archů v dílčí sadě). To může způsobit přidání prázdných stránek na konec brožury v závislosti na počtu stránek v bloku apočtu stránek dokumentu. Smíšená média Je-li pro zpracovanou úlohu nastavena možnost Smíšená média, změna vlastností úlohy způsobí její nové zpracování, přestože by provedené změny normálně opakování zpracování nevyžadovaly, např. změna počtu výtisků. Oboustranný tisk a orientace Pokud v aplikaci používající soubor PPD, např. Adobe PageMaker, nastavíte tisk na šířku a je zapnutý oboustranný tisk, data se nemusí vytisknout v požadované orientaci. Při tisku oboustranných dokumentů na šířku použijte následující postup. TISK OBOUSTRANNÝCH DOKUMENTŮ NA ŠÍŘKU 1 Otevřete v aplikaci dialogové okno Nastavení tisku. 2 Nastavte možnost Potlačení orientace podle orientace úlohy, kterou chcete vytisknout. 3 Vytiskněte dokument. POZNÁMKA: K otevření vlastností úlohy můžete použít také aplikaci Command WorkStation. Na kartě Rozložení nastavte možnost Potlačení orientace podle vlastností úlohy. Sešívání při použití smíšených orientací stránky Před tiskem sešívané úlohy obsahující stránky na výšku i na šířku použijte ovládací panel tiskárny k nastavení možnosti Priorita Bypass zásobníku na vstupní zásobník, nastavený pro podávání dlouhým okrajem.

6 6 Poloviční z-sklad Následující tabulka popisuje výsledky tisku při různých kombinacích orientace na výšku a na šířku, velikostí papíru A3 a A4 a nastavení z-skládání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na operačním systému a použité aplikaci. Některé kombinace nastavení nejsou podporovány. POZNÁMKA: Následující tabulka uvádí nastavení ovladače PCL. Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. A3 A4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A 4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na výšku následovat stránka A3/z-sklad/ na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto.

7 7 Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na šířku následovat stránka A3/z-sklad/ na výšku......vytiskne se dokument takto. Poloviční z-sklad se sešíváním Pokud budete tisknout z ovladače tiskárny PCL6 a nastavíte z-skládání i sešívání, může se dokument vytisknout otočený o 180. V tom případě zaškrtněte ještě políčko Otočit o 180 a dokument se vytiskne správně. Tisk karet s ouškem Když vytisknete na ouško karty dva řádky textu, druhý řádek se nemusí vytisknout správně. Tomuto problému se vyhnete výběrem menší velikosti textu. Tisk pomocí modulu Adobe PDF Print Engine (APPE) Při tisku se zapnutou možností Upřednostňován modul PDF Print Engine může tisk trvat déle než je obvyklé a obrázky se nemusí vytisknout správně. Pokud k tomu dojde, vypněte tuto možnost a zkuste tisk opakovat. Tisk Tisk s vlastními velikostmi papíru Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Pokud to povede k chybové zprávě o neplatné velikosti papíru, změňte velikost papíru pomocí okna Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation na velikost stránky určenou v aplikaci a poté úlohu vytiskněte.

8 8 Přizpůsobte nastavení funkce Rychlý přístup Pokud na kartě Rychlý přístup v ovladači tiskárny E-83A/E-43A použijete možnost Přizpůsobit, některé položky se v závislosti na operačním systému nemusí zobrazit. Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Windows Karta Informace o úloze: Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows, Jméno uživatele, Heslo a Jsem host Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Brožura a Společný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Ořez a Posun obrázku Karta VDP: Definovat délku záznamu Karta Razítkování: Upravit, Nové a Odstranit Karta Tiskárna: Papír a Toner

9 9 Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Mac OS Karta Informace o úloze: Počet kopií Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows a Jsem host Cílové umístění: Server dokumentů, Název souboru na serveru dokumentů, Heslo na serveru dokumentů, Uživatelské jméno na serveru dokumentů a Plánování tisku Generování sestav: Kontrolní proužek, Postflight a Postupné nátisky Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Orientace, Počet stránek na arch, Tisknout okraj, Brožura aspolečný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Simulace polotónů a Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Posun obrázku a Tisk bloků: Počet kopií úlohy v bloku Karta VDP: Povolit vylepšený FreeForm Karta Razítkování: Vodoznak, Upravit, Nový, Odstranit a Pouze první stránka Karta Tiskárna: Papír a Toner

10 10 Tisk brožur s proměnnými daty Pokud tisknete brožury pomocí funkce Fiery Impose, možnost Jedinečná brožura 2 x 2 je k dispozici pouze při tisku proměnných dat. Tisk z jednotky USB Flash V závislosti na použitém médiu USB může kopírování souborů při tisku z jednotky USB Flash trvat různou dobu. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva o tom, že se soubory přenášejí. Tisk s vloženými profily Při tisku na produktu E-83A/E-43A se mohou na vytištěném výstupu objevit rámečky kolem textu a obrázků. Jako náhradní řešení zaškrtněte políčko Použít vložený profil, pokud je v okně Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation zobrazeno, a poté úlohu vytiskněte. Tisk s vlastní velikostí papíru Pokud v ovladači tiskárny určíte vlastní velikost papíru a úlohu vytisknete, mohou se v aplikaci Command WorkStation zobrazit mírně odlišné hodnoty, než jaké jste zadali. Použití prokladových archů Při tisku lepených brožur nelze vložit prokladový arch přímo za přední obálku. Upravte vkládání prokladových archů až za druhou stránku. Tisk s posunutím oušek Pokud vyberete velikost papíru menší než A4 nebo Letter současně s funkcí tisku s posunutím oušek v aplikaci Fiery JobMaster, v závislosti na aplikaci se může pro tisk použít papír A4 nebo Letter. Tisk na papír velikosti 8x10 Pokud vyberte velikost papíru 8x10 a nastavíte děrování nebo sešívání, může se při tisku zobrazit zpráva, že je vyžadována velikost papíru LEF. Jako náhradní řešení použijte tento postup: Při tisku úlohy s nastavením děrování Jako Vlastní velikost papíru zadejte hodnotu odpovídající papíru 8x10 LEF a vytiskněte úlohu. Při tisku úlohy s nastavením sešívání Nastavte polohu svorky vhodnou pro papír 8x10 SEF a vytiskněte úlohu.

11 11 Tisk proměnných dat pomocí postscriptového ovladače tiskárny Tisk proměnných dat PDF/VT s použitím postscriptového ovladače tiskárny není tímto produktem podporováno. Chcete-li tisknout proměnná data PDF/VT, použijte jednu z následujících metod: Tiskněte pomocí funkce Importovat úlohu nebo úlohu přetáhněte do okna aplikace Command WorkStation. Tiskněte pomocí síťových protokolů jako jsou LPR, port 9100 nebo SMB. Tiskněte pomocí funkce Hot Folders. Tisk na vlastní velikost papíru Pokud použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru a zadaná hodnota se od standardní velikosti papíru tiskárny liší o méně než 1 mm, zobrazí se v aplikaci Command WorkStation standardní velikost papíru namísto vlastní velikosti. Pokud například použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru mm, v aplikaci Command WorkStation se zobrazí A4 ( mm). Toto chování neovlivní zadané nastavení velikosti papíru. Tisk na vlastní velikost papíru se provádí bez ohledu na zobrazenou velikost. Možnost Výběr tisku podle barev v postscriptovém ovladači tiskárny Pokud v produktu E-83A/E-43A není nainstalovaná funkce speciálních barev a v postscriptovém ovladači na kartě Obrázek není určena barva pro funkci Výběr tisku podle barev, vytiskne se prázdná stránka. Lepená, 1-up Pokud při tisku pomocí postscriptového ovladače tiskárny nebo aplikace vyberete v okně Vlastnosti vyberete předvolbu Výchozí nebo Výchozí nastavení tiskárny Command WorkStation možnost tisku Šířka hřbetu pro lepenou vazbu typu 1-up se neobnoví na výchozí hodnotu. Výchozí hodnotu možnosti Šířka hřbetu obnovíte nastavením na 0,000. Indikace zbývajícího papíru při použití velkokapacitního zásobníku (LCT) Je-li instalován velkokapacitní zásobník LCT, skutečné množství zbývajícího papíru se může lišit od množství, které tiskárna indikuje pomocí ikony. Otevřete okno Vlastnosti úlohy v ovladači tiskárny nebo se připojte k produktu E-83A/ E-43A pomocí aplikace Command WorkStation a zkontrolujte zbývající papír.

12 12 Režim úspory energie Pokud je tiskárna v režimu úspory energie, může se po přijetí příkazu k tisku na 1 3 sekundy zobrazit varování o chybějícím papíru. Varování se poté automaticky zruší a tisk proběhne normálně. Chyby a výstrahy Pokud ovládací panel produktu E-83A/E-43A zobrazuje kartu Nástroje, Skenování nebo Fiery a dojde k chybě po odeslání úlohy k tisku, zobrazí se chybová zpráva bez obvyklého zvukového upozornění. Počet archů se nenuluje Pokud dojde k zablokování papíru při tisku úlohy s nastaveným dokončováním, například sešíváním, pak budete-li opakovat tisk od první stránky, počitadlo archů, které zobrazuje ovládací panel tiskárny nebo aplikace Command WorkStation, se nevynuluje. Oddělovací stránka systému Windows Funkce oddělovací stránky systému Windows není na produktu E-83A/E-43A podporována. Pamatujte prosím na následující omezení: Oddělovací stránka nepracuje správně, jsou-li použity funkce N-up, Brožura aspolečný tisk. Oddělovací stránka se v případě sešívaných úloh nevysune do zásobníku s posouváním, je-li výchozí výstupní zásobník nastaven na Horní zásobník. Pokud vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list do úlohy se smíšenými médii, může se vložit stránka nebo arch navíc. Pokud do úlohy se smíšenými médii vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list, může se vložit stránka nebo arch navíc. Obsah první stránky v úloze FreeForm se tiskne na oddělovací stránku (první stránka obsahu a oddělovací stránka splývají). Pokud tisknete pomocí ovladače tiskárny PCL a nastavíte oddělovací stránku systému Windows, oddělovací stránka je považována za úlohu se smíšenými stránkami a proto může být název úlohy, velikost papíru nebo typ média odlišný od nastavení určeného v ovladači tiskárny. Povšimněte si také, že soubor efipcl.sep je oddělovací stránka systému Windows určená pro použití s postscriptovým ovladačem tiskárny. Pokud soubor efipcl.sep vyberete v ovladači tiskárny PCL název uvedený v souboru s oddělovací stránkou se zobrazí jako název úlohy namísto názvu souboru.

13 13 Tisk z jednotky USB Flash Automatický tisk z jednotky USB Flash nefunguje, pokud je jednotka USB flash připojena k produktu E-83A/E-43A v okamžiku, kdy se E-83A/E-43A spouští. Jednotku USB Flash je třeba k produktu E-83A/E-43A připojit až poté, co E-83A/E-43A přejde do stavu nečinnosti. Brožura se smíšenou orientací Pokud tisknete brožuru obsahující stránky na výšku i na šířku, některé stránky na výstupu nemusí být ve správné orientaci. Tisk úloh při nedostatku místa na pevném disku Pokud není volné místo na pevném disku produktu E-83A/E-43A dostatečné, systém nemusí pracovat správně. Použijte ovládací panel tiskárny nebo aplikaci Command WorkStation a ověřte velikost volného místa na pevném disku a velikost systémové paměti. Pokud je volné místo na pevném disku nedostatečné a systém nepracuje správně, vypněte a zapněte E-83A/E-43A (stejný krok vyžaduje i tiskárna) a vymažte nepotřebné tiskové úlohy z pevného disku. Tisk s vlastními velikostmi papíru Pokud při tisku z aplikace Command WorkStation určíte vlastní velikost papíru, hodnoty vlastní velikosti papíru se mohou mírně odlišovat od velikosti média v protokolu úloh. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Chcete-li tisknout přesně na rozměr zadaný v aplikaci, změňte velikost papíru v aplikaci Command WorkStation > Vlastnosti úlohy. Vlastní velikost stránky se nezobrazuje správně Pokud velikost stránky úlohy PDF je nejmenší povolená vlastní velikost stránky a úloha je importována do aplikace Command WorkStation, velikost stránky zobrazená v seznamu úloh se liší od skutečné velikosti stránky.

14 14 Vlastní velikosti stránek v systému Mac OS Pokud v systému Mac OS tisknete pomocí postscriptového ovladače tiskárny a určíte vlastní velikost stránky, velikost stránky zobrazená v seznamu dokončených úloh v aplikaci Command WorkStation a velikost stránky ve sloupci Média vpřehledu úloh se mohou lišit. Pokud úlohu vytisknete znovu, ujistěte se před tiskem, že velikost stránky ve vlastnostech úlohy je nastavena správně. Tisk bloků Pokud tisknete z ovladače tiskárny s nastavením možnosti Tisk bloku na hodnotu Přidat zadní obálku bloku a současně je zapnuté sešívání, nemusí se v aplikaci Command WorkStation správně zobrazit počet kopií. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Tisk v systému Mac OS X Při tisku pomocí postscriptového ovladače v systému Mac OS X v10.6.x se objeví varovný symbol odpadu. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Změna pořadí úloh Pokud v aplikaci Command WorkStation změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Vtom případě zrušte všechny úlohy a poté je vytiskněte v požadovaném pořadí. Pokud změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Tisknout další nebo Bleskový tisk, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Chcete-li úlohu z tiskové fronty vytisknout okamžitě, zrušte požadovanou úlohu, vyberte ji v seznamu vytištěných úloh a vyberte příkaz Akce > Bleskový tisk. Metody tisku proměnných dat Tisk proměnných dat můžete provést pomocí kterékoli z následujících metod: Vytvořte postscriptový soubor vytištěním do postscriptového ovladače tiskárny, importujte soubor do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Importujte soubor PDF do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Pokud vytvoříte předlohu a proměnná data různými způsoby, může dojít k chybě a data se nemusí vytisknout. Pro zajištění správného tisku vytvořte předlohu iproměnná data stejným způsobem.

15 15 Tisk proměnných dat Při tisku proměnných dat nelze použít skenovanou úlohu, a to ani jako předlohu, ani jako proměnná data. Při tisku proměnných dat použijte jinou než skenovanou úlohu. Počitadla barevných výtisků Přestože tisknete pouze jednou barvou, například purpurovou, může E-83A/ E-43A započítat plnobarevný výtisk. Chcete-li výtisky počítat podle jednotlivých barev (C, M, Y, K), použijte funkci Výběr tisku podle barev. Soubory PDF s průhlednými objekty Tisknete-li soubor PDF obsahující průhledné objekty a vyberete-li v postscriptovém ovladači tisk 16-up, může dojít ke ztrátě některých barev. Jako náhradní řešení vypněte průhlednost nebo použijte tisk 9-up. Omezení přímého spojení Úlohy nebo informace související s úlohami odeslané prostřednictvím přímého spojení se neukládají na pevný disk. Při použití funkce přímého spojení nelze úlohy ani vykreslené stránky uložit na disk. Proto není možná žádná operace vyžadující přístup na disk. Mezi tyto operace patří: Zařazování úloh PDF Úlohy PDF je třeba uložit na disk, neboť interpreter musí mít libovolný přístup k souboru. Většinu úloh PDF nelze zpracovat sekvenčně jako v případě postscriptových souborů. Úlohy PDF odeslané prostřednictvím přímého spojení z aplikace Command WorkStation nebo ovladače tiskárny jsou přesměrovány do tiskové fronty. Tisk úloh VDP prostřednictvím přímého spojení Úlohy VDP odeslané prostřednictvím přímého spojení jsou přesměrovány do tiskové fronty. Další informace naleznete v dokumentu Tisk proměnných dat. Tisk v obráceném pořadí u velkých úloh Tisk v obráceném pořadí vyžaduje zpracování celé úlohy před vytištěním. Kompletace velkých úloh Kompletace velkých úloh není podporována ze stejného důvodu, jako tisk v obráceném pořadí. Pamatujte, že kompletace je pro úlohy odesílané prostřednictvím přímého spojení automaticky vypnuta. Úlohy FreeForm

16 16 Následující možnosti PPD: Booklet Maker Sloučit separace Pořadí stránek Oboustranně Kompletovat Vytvořit předlohu Použít předlohu Soubor PDF s písmy, které nejsou vložené do souboru, se nevytiskne správně V aplikaci Command WorkStation se soubor PDF obsahující písma, která do něj nejsou vložena, nemusí vytisknout správně nebo může způsobit neočekávané ukončení systému E-83A/E-43A při tisku úlohy. K tisku úlohy použijte modul Adobe PDF Print Engine (APPE). POSTUP PŘI TISKU POMOCÍ MODULU ADOBE PDF PRINT ENGINE (APPE) 1 Pokud není modul Adobe PDF Print Engine (APPE) ještě v produktu E-83A/E-43A povolen, spusťte aplikaci Configure a vyberte v nastavení PDL možnost Povolit Adobe PDF Print Engine (APPE). 2 V aplikaci Command WorkStation vyberte úlohu a otevřete okno Vlastnosti úlohy. 3 Zaškrtněte políčko Upřednostňován modul PDF Print Engine. 4 Vytiskněte danou úlohu. Tisk úlohy s rozložením n-up Počitadlo stránek, které zobrazuje ovládací panel tiskárny a aplikace Command WorkStation nefunguje pro úlohy s rozložením n-up správně. Neshoda papíru nebo finišeru Pokud tisknete úlohu, pro kterou není k dispozici požadovaný papír, zobrazí se výzva k vložení příslušného papíru. Tisk bude pokračovat po vložení papíru. Pokud tisknete úlohu vyžadující finišer, který tiskárna nemá nainstalovaný, zobrazí se zpráva, že sice můžete pokračovat v tisku úlohy, ale úloha bude vytištěna bez tiskové možnosti, která vyžaduje chybějící finišer. Normálně není možné vybrat pro úlohu možnost tisku, pro kterou není nainstalovaný příslušný finišer.

17 17 Tisk se pozastaví v průběhu úlohy Pokud úloha nadměrně zatěžuje produkt E-83A/E-43A, například velmi vysokým počtem stránek, tisk se může na několik minut pozastavit a poté bude zase pokračovat. Akce při neshodě = Pozastavit pro velkou úlohu Je-li vybrána možnost Akce při neshodě = Pozastavit a tiskárna nemá požadovaný papír, pak v případě, že má úloha více než 500 stránek, zobrazí aplikace Command WorkStation a ovládací panel tiskárny chybovou zprávu. Zobrazení zprávy však nějakou dobu trvá a produkt E-83A/E-43A se nerestartuje. Opravy Microsoft Hotfix Pokud zpozorujete jeden nebo oba následující problémy, obraťte se na společnost Microsoft a vyžádejte si příslušnou opravu Hotfix. Použijete ovládací panel tiskárny ke konfiguraci ověřování uživatelů s cílem omezit tisk barevných úloh, ale barevné úlohy se přesto tisknou. Úlohy vytištěné z aplikace Microsoft Excel 2007 obsahují prázdné stránky, přestože stejný obsah vytištěný z aplikace Microsoft Excel 2003 se vytiskne správně. Tisk brožur Tisk brožury ve stupních šedé pomocí aplikace Hot Folders Vytisknete-li brožuru pomocí aplikace Hot Folders a Režim barev je nastavený na Stupně šedé, první stránka se vytiskne barevně. Ve výchozím nastavení je režim barev obálky nastaven na CMYK. Jako náhradní řešení nastavte Režim barev v dialogovém okně Definovat obálku na Stupně šedé, tím se celá brožura vytiskne ve stupních šedé. Server dokumentů Názvy dokumentů s dvoubajtovými znaky Pokud dokumenty uložené na server dokumentů prostřednictvím aplikace Hot Folders nebo virtuální tiskárny obsahují v názvu dvoubajtové znaky, například japonštinu, ovládací panel tiskárny zobrazí název dokumentu chybně. Odstraňování dokumentů Neodstraňujte během tisku žádné dokumenty uložené na serveru dokumentů. Aplikace Impose a server dokumentů Úlohy upravené v aplikaci Impose nelze uložit na server dokumentů. Server dokumentů nepodporuje aplikaci Impose.

18 18 Command WorkStation Maximální počet zařazených úloh Command WorkStation Doporučený maximální počet zařazených úloh ve frontě podržených, vytištěných a archivovaných úloh v aplikaci Command WorkStation je Zobrazení stavu úlohy během tisku Stav úlohy zobrazený v okně Středisko úloh v aplikaci Command WorkStation se nemusí zobrazit správně, pokud tisknete brožuru. Tisk však proběhne nezávisle na zobrazeném stavu. HyperRIP Funkce HyperRIP úlohu dělí do více oddílů, které lze zpracovat paralelně pomocí souběžných procesů, a dramaticky tak zvyšuje výkon. Úlohy HyperRIP se obecně zpracovávají rychleji než úlohy, které využívají jen jeden proces. Indikátory funkce HyperRIP Funkce HyperRIP souvisí s následujícími indikátory v uživatelském rozhraní aplikace Command WorkStation: ukazatel průběhu a vykazování úloh. Poté, co se úloha zpracovaná funkcí HyperRIP vytiskne, objeví se v protokolu úloh avefrontě vytištěných úloh s následujícími atributy: Počet přítomných rastrů - uvádí celkový počet procesorů RIP, které měla úloha při zpracování k dispozici. Počet použitých rastrů - uvádí skutečný počet procesorů RIP, které úloha při zpracování využila. Otevření úlohy FreeForm v aplikaci Impose Když otevřete úlohu FreeForm v aplikaci Fiery Impose, počet stránek zobrazený ve frontě podržených úloh nebo v souhrnu úlohy se může od skutečného počtu stránek lišit. Stejně tak náhled úlohy FreeForm otevřené v aplikaci Impose, zobrazený v okně souhrnu úlohy, se může lišit od skutečného výstupu. V takovém případě použijte následující postup k určení velikosti papíru v aplikaci. URČENÍ VELIKOSTI PAPÍRU V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Otevřete okno Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny. 2 Jako tiskárnu vyberte E-83A/E-43A. 3 Kliknutím na volbu Vlastnosti tiskového serveru otevřete okno Vlastnosti tiskového serveru. 4 Zaškrtněte políčko Vytvořit nový formulář na kartě Formuláře.

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled tisku proměnných dat (VDP)...5 Způsoby určování

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Konzola Fiery Hot Folders...5 Vytvoření sledované

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Kterou verzi nástroje Configure používám?...5 Zobrazení,

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 9. března 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace licence...5 Ruční deaktivace licence...6

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi

Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Uživatelská příručka programu CEWE fotosvět profi Program CEWE fotosvět profi Vám umožní pomocí Adobe InDesign objednat CEWE FOTOKNIHU. Abyste vše zvládli správně na první pokus, přečtěte si prosím níže

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší.

Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Pro využití aktivního odkazu (modrý a podtržený) použijte klávesu Ctrl + kliknutí myší. Při odesílání registrací či hlášení do ISPOP můžete narazit na problémy, které mohou zabraňovat odeslání dokumentů

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 24 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Command WorkStation...13 Pracovní prostor

Více

Instalace webové služby Mydlinka

Instalace webové služby Mydlinka Instalace webové služby Mydlinka Aktualizace dokumentu: 21.10.2014 Obsah 1 Co je to webová služba Mydlinka 2 Požadavky na instalaci a provoz 2.1 SAS 2.2 Databáze 2.3 Operační systém 2.4 Softwarové vybavení

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015

Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015 OBSAH Obsah Co je nového v aplikaci QuarkXPress 2015...3 Nové funkce...4 64bitová aplikace...4 Proměnné obsahu...4 Tabulky v řádku...5 Poznámky pod čarou a Poznámky

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to:

V kartě Informace o dokumentu můžete vyplnit údaje o dokumentu, které budou uloženy v PDF souboru. Jsou to: Zahájení činnosti pdffactory je tiskový ovladač, který použijete při tisku z Vaší aplikace podobně, jako ovladač jakékoliv jiné tiskárny. Většina aplikací obsahuje v nabídce Soubor položku Tisk, která

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka

Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Mobilní skener Eye-Fi Stručná uživatelská příručka Funkce skeneru Eye-Fi Skenování dokumentů a odesílání souborů do počítače (s nainstalovanou aplikací Eye-Fi Center) Naskenujte dokument Naskenovaný obraz

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8.

Nápověda a postupy. Instalace a aktivace PDF-XChange Viewer Pro. Instalace a aktivace software. Nápověda a postupy. 1 z 9 27.8. Nápověda a postupy Zde najdete návody a tipy pro práci, které Vám mohou usnadnit práci s produkty PDF-XChange. V případě, že si myslíte, že by zde neměl některý dotaz nebo problematika chybět, napište

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Modul 2. Druhá sada úkolů:

Modul 2. Druhá sada úkolů: Zadání Druhá sada úkolů: Modul 2 Všechny potřebné složky a soubory pro splnění následující sady úkolů se nachází ve složce sada2. 1. Ve složce Ulohy vytvořte šest nových složek (podle obrázku) a pojmenujte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Executive 7. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačním systému Windows 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

Práce se soubory a složkami

Práce se soubory a složkami Práce se soubory a složkami Co jsou soubory a složky? Soubor je něco jako vytištěný dokument, jaký můžete najít na svém psacím stole nebo v deskách. Mezi příklady souborů v počítači patří textové dokumenty,

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Popis Uvedený model...12 Jak číst tento manuál...13 Symboly...13 Příprava pro tisk Rychlá instalace...16 Potvrzení

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery

Barevný tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e!

Uživatelská příručka. J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! Uživatelská příručka J e d n o d u š e L e p š í Ú d a j e! OBSAH OBSAH... 3 ÚVOD... 3 O této příručce...3 O programu Volt 3 Určení 3 Potřebný Software 3 Co je ve Voltu nového...3 JAK ZAČÍT... 4 etoken...4

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o.

Medicus edávky. Uživatelská příručka. 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 2012 CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Uživatelská příručka 800 876 008 www.medicus.cz medicus@cgm.cz CompuGroup Medical Česká republika s.r.o. Lékařský software Medicus Čs.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah

MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM. Obsah MX-FR42U SADA OCHRANY DAT PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM Obsah Úvod...2 Sada ochrany dat je nainstalována...4 Bezpečnostní nastavení modulu zabezpečení dat...4 Funkce řízení dokumentu...4 Ukládání dokumentů...4 Obrazovka

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS:

1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: 1. POSTUP INSTALACE A KONTROLA NASTAVENÍ MICROSOFT SQL SERVERU 2005 EXPRESS: Ověřte prosím následující nastavení (tento postup se může nepatrně lišit podle operačního systému Vašeho pc). Pro lepší viditelnost

Více

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional

Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Příručka pro instalaci, aktivaci, správu a deinstalaci SelectionProfessional Impressum Veškerá autorská práva vyhrazena. Bez našeho písemného schválení není dovoleno žádným způsobem kopírovat tuto příručku

Více