Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0"

Transkript

1 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. POZNÁMKA: Pojem E-83A/E-43A v tomto dokumentu označuje produkt Color Controller E-83A/E-43A. POZNÁMKA: Pojem tiskárna zahrnuje tiskárny i kopírky. Nastavení Instalace uživatelského softwaru Pokud nainstalujete uživatelský software na klientský počítač s antivirovým softwarem, může dojít k chybě a instalace se nemusí podařit. V takovém případě dočasně odpojte počítač od sítě, vypněte antivirový software a nainstalujte uživatelský software. Změna data a času Pokud na produktu E-83A/E-43A v okně Configure změníte nastavení času, nezapomeňte poté E-83A/E-43A restartovat. Pamatujte, že časy úloh v protokolu úloh nebudou změnou času ovlivněny. Délka jména uživatele Jméno uživatele zadané v okně Configure v části Uživatelé a skupiny by mělo mít délku mezi 1 a 64 znaky, přestože některé aplikace (například ovladač tiskárny) povolují v textovém poli Jméno uživatele i více než 64 znaků. Maximální počet položek při hledání LDAP Pokud povolíte server LDAP a nastavíte maximální počet položek na 0, znamená to, že je počet položek neomezený, případně omezený nastavením serveru LDAP. Pokud nastavíte maximální počet položek na hodnotu větší než 0, budou hledání LDAP vracet dva výsledky na každou položku (jednu pro uživatele a jednu pro skupiny). Jména uživatelů při povoleném protokolu LDAP Je-li protokol LDAP povolen, zadávejte jména uživatelů LDAP v okně Configure včetně doménového názvu před jménem uživatele. Pokud je například jméno uživatele JanSvoboda a doména je EFI, je třeba zadat EFI\JanSvoboda. V případech, kdy jméno uživatele není v tomto tvaru rozpoznáno, například při přihlašování ke službě Remote Scan, je třeba zadat jméno uživatele bez domény, například JanSvoboda Electronics For Imaging 15. října * *

2 2 Instalovatelné možnosti Chcete-li v ovladačích tiskárny instalovaných metodou Ukázat a tisknout vidět správné instalovatelné možnosti, je třeba nejprve nakonfigurovat produkt E-83A/E-43A. KONFIGURACE PRODUKTU E-83A/E-43A PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ INSTALOVATELNÝCH MOŽNOSTÍ V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Přihlaste se k systému E-83A/E-43A pomocí Vzdálené plochy Command WorkStation. Informace o povolení Vzdálené plochy jsou uvedeny v dokumentu Konfigurace a nastavení. 2 Otevření ovládacího panelu Zařízení a tiskárny. 3 Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskovou frontu. 4 Vyberte příkaz Vlastnosti tiskárny. 5 Klikněte na kartu Instalovatelné možnosti. 6 Zkontrolujte, zda je IP adresa tiskárny nastavena na hodnotu localhost. 7 Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 8 Kroky 2-6 opakujte i pro frontu podržených úloh a funkci přímého tisku. Další informace o konfiguraci a nastavení produktu E-83A/E-43A najdete v nápovědě k aplikaci Configure. Instalace a odinstalace profilů ICC v systému Windows Pokud v systému Windows 7 kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Pokud v systému Windows Vista kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Opětovná instalace systémového softwaru Před opakovanou instalací systémového softwaru ověřte u správce sítě, že existuje záloha pro obnovení. POZNÁMKA: Pokud existuje záloha celého pevného disku, zkuste k obnovení použít nejprve tuto zálohu pomocí instalačního programu systému Fiery. Tím zajistíte obnovení konfigurace a všech přizpůsobených nastavení. Pokud tato záloha není k dispozici, obnovte bitovou kopii systému z oddílu pro obnovení, který je v produktu E-83A/E-43A předinstalován. Tím obnovíte produkt E-83A/ E-43A na výchozí nastavení výrobce. Systémový software je třeba nainstalovat z disku DVD System Software pouze tehdy, pokud vyměňujete pevný disk nebo pokud obnovení z oddílu pro obnovení váš problém nevyřeší.

3 3 Po instalaci systémového softwaru a provedení úvodní konfigurace doporučujeme vytvořit zálohu celého pevného disku. K zálohování nebo obnovení systému použijte instalační program systému Fiery. Další informace naleznete v příručce Konfigurace a nastavení, která je součástí sady uživatelské dokumentace. Přepínání zobrazení na ovládacím panelu produktu E-83A/E-43A Je-li na tiskárně zobrazena hlavní obrazovka produktu E-83A/E-43A, může přepnutí na jinou obrazovku chvíli trvat. Systém Prodleva při spuštění systému E-83A/E-43A Pokud spouštění systému E-83A/E-43A trvá příliš dlouho, zkontrolujte, zda ve frontě vytištěných úloh nezůstaly úlohy s proměnnými daty. Systém E-83A/E-43A se bude spouštět rychleji, pokud úlohy s proměnnými daty z fronty vytištěných úloh vymažete. Aktualizace systému a tisk Aktualizace systému vždy provedou restart produktu E-83A/E-43A, bez ohledu na to, zda se právě tisknou nějaké úlohy. Vždy proto naplánujte aktualizace systému na dobu, kdy se nebudou tisknout žádné úlohy. Synchronizace napájení stiskárnou Je-li zapnutá funkce synchronizace napájení tiskárny a produktu E-83A/E-43A, nepoužívejte k vypnutí ovládací panel tiskárny ani produktu E-83A/E-43A. Nástroj Fiery Software Manager Automatické spuštění po přihlášení k počítači a přístup k Internetu Pokud máte v počítači nainstalovaný nástroj Fiery Software Manager, provádí ve výchozím nastavení následující akce: Automaticky se spustí při přihlášení k počítači. Zkontroluje aktualizace prostřednictvím Internetu. Pokud nástroj Fiery Software Manager nechcete používat, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho ikonu na hlavním panelu (Windows) nebo na pruhu nabídky (Mac OS) a v okně Předvolby nastavte následující: Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit při přihlášení. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky stahovat aktualizace.

4 4 Ovladač tiskárny Dialogové okno Vlastnosti ovladače tiskárny Na kartě Instalovatelné možnosti v dialogovém okně Vlastnosti ovladače tiskárny se v rámečku Nainstalované možnosti nezobrazuje obrázek víceotvorové děrovací jednotky. Ovladač tiskárny pro Mac OS X a počet kopií V ovladači tiskárny pro systém Mac OS X nelze měnit pole Počet kopií v okně Informace o úloze nástroje Funkce Fiery. Chcete-li změnit počet kopií, použijte nastavení Kopie a stránky v hlavním okně ovladače tiskárny (namísto nástroje Funkce Fiery). Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 7 Pokud v systému Windows 7 (64bitovém) stáhnete ovladače tiskárny pomocí nástroje WebTools a soubory rozbalíte, zobrazí se chybová zpráva, že instalační program není možné spustit. Pokud soubory rozbalíte podruhé, instalační program se již spustí. Předvolby úloh v nápovědě PS ovladače Fiery Použijete-li v úloze místní předvolbu, stane se tato předvolba součástí úlohy, její název však nebude zachován. Je-li v úloze použita předvolba serveru, stane se součástí úlohy spolu s názvem použité předvolby. Možnosti tisku Omezení modulu Booklet Maker Modul Booklet Maker má následující omezení: Funkce Měřítko a Přizpůsobit formátu papíru (na kartě Rozložení okna Vlastnosti úlohy) nelze použít, pokud pro úlohu používáte nastavení Booklet Maker. Nastavení Booklet Maker nelze použít pro úlohu Adobe PDF s nastaveným zabezpečením. Tříotvorové děrování Pokud tisknete na velikost papíru A4/Letter nebo menší a nastavíte tříotvorové děrování krátkého okraje, děrování se neprovede kvůli poměru mezi roztečí otvorů a šířkou papíru. V tom případě se může zobrazit chyba Neplatná velikost papíru, můžete však pokračovat nastavením dvouotvorového děrování nebo děrováním podél delší strany.

5 5 Vložená sešitová vazba Pokud tisknete vloženou sešitovou vazbu, brožura se skládá z několika kompletních bloků (velikost bloku určuje nastavení Počet archů v dílčí sadě). To může způsobit přidání prázdných stránek na konec brožury v závislosti na počtu stránek v bloku apočtu stránek dokumentu. Smíšená média Je-li pro zpracovanou úlohu nastavena možnost Smíšená média, změna vlastností úlohy způsobí její nové zpracování, přestože by provedené změny normálně opakování zpracování nevyžadovaly, např. změna počtu výtisků. Oboustranný tisk a orientace Pokud v aplikaci používající soubor PPD, např. Adobe PageMaker, nastavíte tisk na šířku a je zapnutý oboustranný tisk, data se nemusí vytisknout v požadované orientaci. Při tisku oboustranných dokumentů na šířku použijte následující postup. TISK OBOUSTRANNÝCH DOKUMENTŮ NA ŠÍŘKU 1 Otevřete v aplikaci dialogové okno Nastavení tisku. 2 Nastavte možnost Potlačení orientace podle orientace úlohy, kterou chcete vytisknout. 3 Vytiskněte dokument. POZNÁMKA: K otevření vlastností úlohy můžete použít také aplikaci Command WorkStation. Na kartě Rozložení nastavte možnost Potlačení orientace podle vlastností úlohy. Sešívání při použití smíšených orientací stránky Před tiskem sešívané úlohy obsahující stránky na výšku i na šířku použijte ovládací panel tiskárny k nastavení možnosti Priorita Bypass zásobníku na vstupní zásobník, nastavený pro podávání dlouhým okrajem.

6 6 Poloviční z-sklad Následující tabulka popisuje výsledky tisku při různých kombinacích orientace na výšku a na šířku, velikostí papíru A3 a A4 a nastavení z-skládání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na operačním systému a použité aplikaci. Některé kombinace nastavení nejsou podporovány. POZNÁMKA: Následující tabulka uvádí nastavení ovladače PCL. Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. A3 A4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A 4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na výšku následovat stránka A3/z-sklad/ na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto.

7 7 Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na šířku následovat stránka A3/z-sklad/ na výšku......vytiskne se dokument takto. Poloviční z-sklad se sešíváním Pokud budete tisknout z ovladače tiskárny PCL6 a nastavíte z-skládání i sešívání, může se dokument vytisknout otočený o 180. V tom případě zaškrtněte ještě políčko Otočit o 180 a dokument se vytiskne správně. Tisk karet s ouškem Když vytisknete na ouško karty dva řádky textu, druhý řádek se nemusí vytisknout správně. Tomuto problému se vyhnete výběrem menší velikosti textu. Tisk pomocí modulu Adobe PDF Print Engine (APPE) Při tisku se zapnutou možností Upřednostňován modul PDF Print Engine může tisk trvat déle než je obvyklé a obrázky se nemusí vytisknout správně. Pokud k tomu dojde, vypněte tuto možnost a zkuste tisk opakovat. Tisk Tisk s vlastními velikostmi papíru Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Pokud to povede k chybové zprávě o neplatné velikosti papíru, změňte velikost papíru pomocí okna Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation na velikost stránky určenou v aplikaci a poté úlohu vytiskněte.

8 8 Přizpůsobte nastavení funkce Rychlý přístup Pokud na kartě Rychlý přístup v ovladači tiskárny E-83A/E-43A použijete možnost Přizpůsobit, některé položky se v závislosti na operačním systému nemusí zobrazit. Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Windows Karta Informace o úloze: Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows, Jméno uživatele, Heslo a Jsem host Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Brožura a Společný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Ořez a Posun obrázku Karta VDP: Definovat délku záznamu Karta Razítkování: Upravit, Nové a Odstranit Karta Tiskárna: Papír a Toner

9 9 Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Mac OS Karta Informace o úloze: Počet kopií Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows a Jsem host Cílové umístění: Server dokumentů, Název souboru na serveru dokumentů, Heslo na serveru dokumentů, Uživatelské jméno na serveru dokumentů a Plánování tisku Generování sestav: Kontrolní proužek, Postflight a Postupné nátisky Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Orientace, Počet stránek na arch, Tisknout okraj, Brožura aspolečný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Simulace polotónů a Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Posun obrázku a Tisk bloků: Počet kopií úlohy v bloku Karta VDP: Povolit vylepšený FreeForm Karta Razítkování: Vodoznak, Upravit, Nový, Odstranit a Pouze první stránka Karta Tiskárna: Papír a Toner

10 10 Tisk brožur s proměnnými daty Pokud tisknete brožury pomocí funkce Fiery Impose, možnost Jedinečná brožura 2 x 2 je k dispozici pouze při tisku proměnných dat. Tisk z jednotky USB Flash V závislosti na použitém médiu USB může kopírování souborů při tisku z jednotky USB Flash trvat různou dobu. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva o tom, že se soubory přenášejí. Tisk s vloženými profily Při tisku na produktu E-83A/E-43A se mohou na vytištěném výstupu objevit rámečky kolem textu a obrázků. Jako náhradní řešení zaškrtněte políčko Použít vložený profil, pokud je v okně Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation zobrazeno, a poté úlohu vytiskněte. Tisk s vlastní velikostí papíru Pokud v ovladači tiskárny určíte vlastní velikost papíru a úlohu vytisknete, mohou se v aplikaci Command WorkStation zobrazit mírně odlišné hodnoty, než jaké jste zadali. Použití prokladových archů Při tisku lepených brožur nelze vložit prokladový arch přímo za přední obálku. Upravte vkládání prokladových archů až za druhou stránku. Tisk s posunutím oušek Pokud vyberete velikost papíru menší než A4 nebo Letter současně s funkcí tisku s posunutím oušek v aplikaci Fiery JobMaster, v závislosti na aplikaci se může pro tisk použít papír A4 nebo Letter. Tisk na papír velikosti 8x10 Pokud vyberte velikost papíru 8x10 a nastavíte děrování nebo sešívání, může se při tisku zobrazit zpráva, že je vyžadována velikost papíru LEF. Jako náhradní řešení použijte tento postup: Při tisku úlohy s nastavením děrování Jako Vlastní velikost papíru zadejte hodnotu odpovídající papíru 8x10 LEF a vytiskněte úlohu. Při tisku úlohy s nastavením sešívání Nastavte polohu svorky vhodnou pro papír 8x10 SEF a vytiskněte úlohu.

11 11 Tisk proměnných dat pomocí postscriptového ovladače tiskárny Tisk proměnných dat PDF/VT s použitím postscriptového ovladače tiskárny není tímto produktem podporováno. Chcete-li tisknout proměnná data PDF/VT, použijte jednu z následujících metod: Tiskněte pomocí funkce Importovat úlohu nebo úlohu přetáhněte do okna aplikace Command WorkStation. Tiskněte pomocí síťových protokolů jako jsou LPR, port 9100 nebo SMB. Tiskněte pomocí funkce Hot Folders. Tisk na vlastní velikost papíru Pokud použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru a zadaná hodnota se od standardní velikosti papíru tiskárny liší o méně než 1 mm, zobrazí se v aplikaci Command WorkStation standardní velikost papíru namísto vlastní velikosti. Pokud například použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru mm, v aplikaci Command WorkStation se zobrazí A4 ( mm). Toto chování neovlivní zadané nastavení velikosti papíru. Tisk na vlastní velikost papíru se provádí bez ohledu na zobrazenou velikost. Možnost Výběr tisku podle barev v postscriptovém ovladači tiskárny Pokud v produktu E-83A/E-43A není nainstalovaná funkce speciálních barev a v postscriptovém ovladači na kartě Obrázek není určena barva pro funkci Výběr tisku podle barev, vytiskne se prázdná stránka. Lepená, 1-up Pokud při tisku pomocí postscriptového ovladače tiskárny nebo aplikace vyberete v okně Vlastnosti vyberete předvolbu Výchozí nebo Výchozí nastavení tiskárny Command WorkStation možnost tisku Šířka hřbetu pro lepenou vazbu typu 1-up se neobnoví na výchozí hodnotu. Výchozí hodnotu možnosti Šířka hřbetu obnovíte nastavením na 0,000. Indikace zbývajícího papíru při použití velkokapacitního zásobníku (LCT) Je-li instalován velkokapacitní zásobník LCT, skutečné množství zbývajícího papíru se může lišit od množství, které tiskárna indikuje pomocí ikony. Otevřete okno Vlastnosti úlohy v ovladači tiskárny nebo se připojte k produktu E-83A/ E-43A pomocí aplikace Command WorkStation a zkontrolujte zbývající papír.

12 12 Režim úspory energie Pokud je tiskárna v režimu úspory energie, může se po přijetí příkazu k tisku na 1 3 sekundy zobrazit varování o chybějícím papíru. Varování se poté automaticky zruší a tisk proběhne normálně. Chyby a výstrahy Pokud ovládací panel produktu E-83A/E-43A zobrazuje kartu Nástroje, Skenování nebo Fiery a dojde k chybě po odeslání úlohy k tisku, zobrazí se chybová zpráva bez obvyklého zvukového upozornění. Počet archů se nenuluje Pokud dojde k zablokování papíru při tisku úlohy s nastaveným dokončováním, například sešíváním, pak budete-li opakovat tisk od první stránky, počitadlo archů, které zobrazuje ovládací panel tiskárny nebo aplikace Command WorkStation, se nevynuluje. Oddělovací stránka systému Windows Funkce oddělovací stránky systému Windows není na produktu E-83A/E-43A podporována. Pamatujte prosím na následující omezení: Oddělovací stránka nepracuje správně, jsou-li použity funkce N-up, Brožura aspolečný tisk. Oddělovací stránka se v případě sešívaných úloh nevysune do zásobníku s posouváním, je-li výchozí výstupní zásobník nastaven na Horní zásobník. Pokud vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list do úlohy se smíšenými médii, může se vložit stránka nebo arch navíc. Pokud do úlohy se smíšenými médii vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list, může se vložit stránka nebo arch navíc. Obsah první stránky v úloze FreeForm se tiskne na oddělovací stránku (první stránka obsahu a oddělovací stránka splývají). Pokud tisknete pomocí ovladače tiskárny PCL a nastavíte oddělovací stránku systému Windows, oddělovací stránka je považována za úlohu se smíšenými stránkami a proto může být název úlohy, velikost papíru nebo typ média odlišný od nastavení určeného v ovladači tiskárny. Povšimněte si také, že soubor efipcl.sep je oddělovací stránka systému Windows určená pro použití s postscriptovým ovladačem tiskárny. Pokud soubor efipcl.sep vyberete v ovladači tiskárny PCL název uvedený v souboru s oddělovací stránkou se zobrazí jako název úlohy namísto názvu souboru.

13 13 Tisk z jednotky USB Flash Automatický tisk z jednotky USB Flash nefunguje, pokud je jednotka USB flash připojena k produktu E-83A/E-43A v okamžiku, kdy se E-83A/E-43A spouští. Jednotku USB Flash je třeba k produktu E-83A/E-43A připojit až poté, co E-83A/E-43A přejde do stavu nečinnosti. Brožura se smíšenou orientací Pokud tisknete brožuru obsahující stránky na výšku i na šířku, některé stránky na výstupu nemusí být ve správné orientaci. Tisk úloh při nedostatku místa na pevném disku Pokud není volné místo na pevném disku produktu E-83A/E-43A dostatečné, systém nemusí pracovat správně. Použijte ovládací panel tiskárny nebo aplikaci Command WorkStation a ověřte velikost volného místa na pevném disku a velikost systémové paměti. Pokud je volné místo na pevném disku nedostatečné a systém nepracuje správně, vypněte a zapněte E-83A/E-43A (stejný krok vyžaduje i tiskárna) a vymažte nepotřebné tiskové úlohy z pevného disku. Tisk s vlastními velikostmi papíru Pokud při tisku z aplikace Command WorkStation určíte vlastní velikost papíru, hodnoty vlastní velikosti papíru se mohou mírně odlišovat od velikosti média v protokolu úloh. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Chcete-li tisknout přesně na rozměr zadaný v aplikaci, změňte velikost papíru v aplikaci Command WorkStation > Vlastnosti úlohy. Vlastní velikost stránky se nezobrazuje správně Pokud velikost stránky úlohy PDF je nejmenší povolená vlastní velikost stránky a úloha je importována do aplikace Command WorkStation, velikost stránky zobrazená v seznamu úloh se liší od skutečné velikosti stránky.

14 14 Vlastní velikosti stránek v systému Mac OS Pokud v systému Mac OS tisknete pomocí postscriptového ovladače tiskárny a určíte vlastní velikost stránky, velikost stránky zobrazená v seznamu dokončených úloh v aplikaci Command WorkStation a velikost stránky ve sloupci Média vpřehledu úloh se mohou lišit. Pokud úlohu vytisknete znovu, ujistěte se před tiskem, že velikost stránky ve vlastnostech úlohy je nastavena správně. Tisk bloků Pokud tisknete z ovladače tiskárny s nastavením možnosti Tisk bloku na hodnotu Přidat zadní obálku bloku a současně je zapnuté sešívání, nemusí se v aplikaci Command WorkStation správně zobrazit počet kopií. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Tisk v systému Mac OS X Při tisku pomocí postscriptového ovladače v systému Mac OS X v10.6.x se objeví varovný symbol odpadu. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Změna pořadí úloh Pokud v aplikaci Command WorkStation změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Vtom případě zrušte všechny úlohy a poté je vytiskněte v požadovaném pořadí. Pokud změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Tisknout další nebo Bleskový tisk, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Chcete-li úlohu z tiskové fronty vytisknout okamžitě, zrušte požadovanou úlohu, vyberte ji v seznamu vytištěných úloh a vyberte příkaz Akce > Bleskový tisk. Metody tisku proměnných dat Tisk proměnných dat můžete provést pomocí kterékoli z následujících metod: Vytvořte postscriptový soubor vytištěním do postscriptového ovladače tiskárny, importujte soubor do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Importujte soubor PDF do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Pokud vytvoříte předlohu a proměnná data různými způsoby, může dojít k chybě a data se nemusí vytisknout. Pro zajištění správného tisku vytvořte předlohu iproměnná data stejným způsobem.

15 15 Tisk proměnných dat Při tisku proměnných dat nelze použít skenovanou úlohu, a to ani jako předlohu, ani jako proměnná data. Při tisku proměnných dat použijte jinou než skenovanou úlohu. Počitadla barevných výtisků Přestože tisknete pouze jednou barvou, například purpurovou, může E-83A/ E-43A započítat plnobarevný výtisk. Chcete-li výtisky počítat podle jednotlivých barev (C, M, Y, K), použijte funkci Výběr tisku podle barev. Soubory PDF s průhlednými objekty Tisknete-li soubor PDF obsahující průhledné objekty a vyberete-li v postscriptovém ovladači tisk 16-up, může dojít ke ztrátě některých barev. Jako náhradní řešení vypněte průhlednost nebo použijte tisk 9-up. Omezení přímého spojení Úlohy nebo informace související s úlohami odeslané prostřednictvím přímého spojení se neukládají na pevný disk. Při použití funkce přímého spojení nelze úlohy ani vykreslené stránky uložit na disk. Proto není možná žádná operace vyžadující přístup na disk. Mezi tyto operace patří: Zařazování úloh PDF Úlohy PDF je třeba uložit na disk, neboť interpreter musí mít libovolný přístup k souboru. Většinu úloh PDF nelze zpracovat sekvenčně jako v případě postscriptových souborů. Úlohy PDF odeslané prostřednictvím přímého spojení z aplikace Command WorkStation nebo ovladače tiskárny jsou přesměrovány do tiskové fronty. Tisk úloh VDP prostřednictvím přímého spojení Úlohy VDP odeslané prostřednictvím přímého spojení jsou přesměrovány do tiskové fronty. Další informace naleznete v dokumentu Tisk proměnných dat. Tisk v obráceném pořadí u velkých úloh Tisk v obráceném pořadí vyžaduje zpracování celé úlohy před vytištěním. Kompletace velkých úloh Kompletace velkých úloh není podporována ze stejného důvodu, jako tisk v obráceném pořadí. Pamatujte, že kompletace je pro úlohy odesílané prostřednictvím přímého spojení automaticky vypnuta. Úlohy FreeForm

16 16 Následující možnosti PPD: Booklet Maker Sloučit separace Pořadí stránek Oboustranně Kompletovat Vytvořit předlohu Použít předlohu Soubor PDF s písmy, které nejsou vložené do souboru, se nevytiskne správně V aplikaci Command WorkStation se soubor PDF obsahující písma, která do něj nejsou vložena, nemusí vytisknout správně nebo může způsobit neočekávané ukončení systému E-83A/E-43A při tisku úlohy. K tisku úlohy použijte modul Adobe PDF Print Engine (APPE). POSTUP PŘI TISKU POMOCÍ MODULU ADOBE PDF PRINT ENGINE (APPE) 1 Pokud není modul Adobe PDF Print Engine (APPE) ještě v produktu E-83A/E-43A povolen, spusťte aplikaci Configure a vyberte v nastavení PDL možnost Povolit Adobe PDF Print Engine (APPE). 2 V aplikaci Command WorkStation vyberte úlohu a otevřete okno Vlastnosti úlohy. 3 Zaškrtněte políčko Upřednostňován modul PDF Print Engine. 4 Vytiskněte danou úlohu. Tisk úlohy s rozložením n-up Počitadlo stránek, které zobrazuje ovládací panel tiskárny a aplikace Command WorkStation nefunguje pro úlohy s rozložením n-up správně. Neshoda papíru nebo finišeru Pokud tisknete úlohu, pro kterou není k dispozici požadovaný papír, zobrazí se výzva k vložení příslušného papíru. Tisk bude pokračovat po vložení papíru. Pokud tisknete úlohu vyžadující finišer, který tiskárna nemá nainstalovaný, zobrazí se zpráva, že sice můžete pokračovat v tisku úlohy, ale úloha bude vytištěna bez tiskové možnosti, která vyžaduje chybějící finišer. Normálně není možné vybrat pro úlohu možnost tisku, pro kterou není nainstalovaný příslušný finišer.

17 17 Tisk se pozastaví v průběhu úlohy Pokud úloha nadměrně zatěžuje produkt E-83A/E-43A, například velmi vysokým počtem stránek, tisk se může na několik minut pozastavit a poté bude zase pokračovat. Akce při neshodě = Pozastavit pro velkou úlohu Je-li vybrána možnost Akce při neshodě = Pozastavit a tiskárna nemá požadovaný papír, pak v případě, že má úloha více než 500 stránek, zobrazí aplikace Command WorkStation a ovládací panel tiskárny chybovou zprávu. Zobrazení zprávy však nějakou dobu trvá a produkt E-83A/E-43A se nerestartuje. Opravy Microsoft Hotfix Pokud zpozorujete jeden nebo oba následující problémy, obraťte se na společnost Microsoft a vyžádejte si příslušnou opravu Hotfix. Použijete ovládací panel tiskárny ke konfiguraci ověřování uživatelů s cílem omezit tisk barevných úloh, ale barevné úlohy se přesto tisknou. Úlohy vytištěné z aplikace Microsoft Excel 2007 obsahují prázdné stránky, přestože stejný obsah vytištěný z aplikace Microsoft Excel 2003 se vytiskne správně. Tisk brožur Tisk brožury ve stupních šedé pomocí aplikace Hot Folders Vytisknete-li brožuru pomocí aplikace Hot Folders a Režim barev je nastavený na Stupně šedé, první stránka se vytiskne barevně. Ve výchozím nastavení je režim barev obálky nastaven na CMYK. Jako náhradní řešení nastavte Režim barev v dialogovém okně Definovat obálku na Stupně šedé, tím se celá brožura vytiskne ve stupních šedé. Server dokumentů Názvy dokumentů s dvoubajtovými znaky Pokud dokumenty uložené na server dokumentů prostřednictvím aplikace Hot Folders nebo virtuální tiskárny obsahují v názvu dvoubajtové znaky, například japonštinu, ovládací panel tiskárny zobrazí název dokumentu chybně. Odstraňování dokumentů Neodstraňujte během tisku žádné dokumenty uložené na serveru dokumentů. Aplikace Impose a server dokumentů Úlohy upravené v aplikaci Impose nelze uložit na server dokumentů. Server dokumentů nepodporuje aplikaci Impose.

18 18 Command WorkStation Maximální počet zařazených úloh Command WorkStation Doporučený maximální počet zařazených úloh ve frontě podržených, vytištěných a archivovaných úloh v aplikaci Command WorkStation je Zobrazení stavu úlohy během tisku Stav úlohy zobrazený v okně Středisko úloh v aplikaci Command WorkStation se nemusí zobrazit správně, pokud tisknete brožuru. Tisk však proběhne nezávisle na zobrazeném stavu. HyperRIP Funkce HyperRIP úlohu dělí do více oddílů, které lze zpracovat paralelně pomocí souběžných procesů, a dramaticky tak zvyšuje výkon. Úlohy HyperRIP se obecně zpracovávají rychleji než úlohy, které využívají jen jeden proces. Indikátory funkce HyperRIP Funkce HyperRIP souvisí s následujícími indikátory v uživatelském rozhraní aplikace Command WorkStation: ukazatel průběhu a vykazování úloh. Poté, co se úloha zpracovaná funkcí HyperRIP vytiskne, objeví se v protokolu úloh avefrontě vytištěných úloh s následujícími atributy: Počet přítomných rastrů - uvádí celkový počet procesorů RIP, které měla úloha při zpracování k dispozici. Počet použitých rastrů - uvádí skutečný počet procesorů RIP, které úloha při zpracování využila. Otevření úlohy FreeForm v aplikaci Impose Když otevřete úlohu FreeForm v aplikaci Fiery Impose, počet stránek zobrazený ve frontě podržených úloh nebo v souhrnu úlohy se může od skutečného počtu stránek lišit. Stejně tak náhled úlohy FreeForm otevřené v aplikaci Impose, zobrazený v okně souhrnu úlohy, se může lišit od skutečného výstupu. V takovém případě použijte následující postup k určení velikosti papíru v aplikaci. URČENÍ VELIKOSTI PAPÍRU V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Otevřete okno Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny. 2 Jako tiskárnu vyberte E-83A/E-43A. 3 Kliknutím na volbu Vlastnosti tiskového serveru otevřete okno Vlastnosti tiskového serveru. 4 Zaškrtněte políčko Vytvořit nový formulář na kartě Formuláře.

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows

Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows Sharpdesk Mobile v2.1 Provozní příručka Pro systém Windows SHARP CORPORATION Copyright 2012 2015 SHARP CORPORATION Všechna práva vyhrazena. 1 Obsah 1 Přehled... 4 2 Poznámky k použití... 5 3 Instalace

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více

Verze 2.0 Duben 2014 702P02595. Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů

Verze 2.0 Duben 2014 702P02595. Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů Verze 2.0 Duben 2014 702P02595 Xerox Mobile Print Cloud Uživatelská příručka s návody a řešením problémů 2014 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox, Xerox and Design, ConnectKey a Xerox Secure

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu

Příručka k produktu GFI. Příručka ke klientu Příručka k produktu GFI Příručka ke klientu Informace a obsah v tomto dokumentu slouží jen pro informační účely a jsou poskytovány, tak jak jsou, bez jakýchkoli dalších záruk, výslovných či implikovaných,

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena.

Aplikace optického rozpoznávání znaků. ABBYY FineReader. Verze 10 Uživatelská příručka. 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Aplikace optického rozpoznávání znaků ABBYY FineReader Verze 10 Uživatelská příručka 2009 ABBYY. Všechna práva vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být předmětem změn a to bez oznámení

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele

Print2PDF verze 9. Příručka uživatele Print2PDF verze 9 Příručka uživatele Obsah 1. Převod do formátu PDF... 6 1.1. PDF... 6 1.2. Print2PDF verze 9... 6 1.3. Bližší charakteristika základních komponent... 6 1.3.1. Tiskový ovladač Print2PDF...

Více

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík...

Obsah příručky. Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3... 1. CorelDRAW... 17. Corel PHOTO-PAINT... 247. CorelDRAW Rejstřík... Obsah příručky Vítá vás sada CorelDRAW Graphics Suite X3..................... 1 CorelDRAW............................................... 17 Corel PHOTO-PAINT...................................... 247 CorelDRAW

Více