Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0"

Transkript

1 Poznámky k verzi pro zákazníky pro Color Controller E-83A/E-43A, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. POZNÁMKA: Pojem E-83A/E-43A v tomto dokumentu označuje produkt Color Controller E-83A/E-43A. POZNÁMKA: Pojem tiskárna zahrnuje tiskárny i kopírky. Nastavení Instalace uživatelského softwaru Pokud nainstalujete uživatelský software na klientský počítač s antivirovým softwarem, může dojít k chybě a instalace se nemusí podařit. V takovém případě dočasně odpojte počítač od sítě, vypněte antivirový software a nainstalujte uživatelský software. Změna data a času Pokud na produktu E-83A/E-43A v okně Configure změníte nastavení času, nezapomeňte poté E-83A/E-43A restartovat. Pamatujte, že časy úloh v protokolu úloh nebudou změnou času ovlivněny. Délka jména uživatele Jméno uživatele zadané v okně Configure v části Uživatelé a skupiny by mělo mít délku mezi 1 a 64 znaky, přestože některé aplikace (například ovladač tiskárny) povolují v textovém poli Jméno uživatele i více než 64 znaků. Maximální počet položek při hledání LDAP Pokud povolíte server LDAP a nastavíte maximální počet položek na 0, znamená to, že je počet položek neomezený, případně omezený nastavením serveru LDAP. Pokud nastavíte maximální počet položek na hodnotu větší než 0, budou hledání LDAP vracet dva výsledky na každou položku (jednu pro uživatele a jednu pro skupiny). Jména uživatelů při povoleném protokolu LDAP Je-li protokol LDAP povolen, zadávejte jména uživatelů LDAP v okně Configure včetně doménového názvu před jménem uživatele. Pokud je například jméno uživatele JanSvoboda a doména je EFI, je třeba zadat EFI\JanSvoboda. V případech, kdy jméno uživatele není v tomto tvaru rozpoznáno, například při přihlašování ke službě Remote Scan, je třeba zadat jméno uživatele bez domény, například JanSvoboda Electronics For Imaging 15. října * *

2 2 Instalovatelné možnosti Chcete-li v ovladačích tiskárny instalovaných metodou Ukázat a tisknout vidět správné instalovatelné možnosti, je třeba nejprve nakonfigurovat produkt E-83A/E-43A. KONFIGURACE PRODUKTU E-83A/E-43A PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ INSTALOVATELNÝCH MOŽNOSTÍ V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Přihlaste se k systému E-83A/E-43A pomocí Vzdálené plochy Command WorkStation. Informace o povolení Vzdálené plochy jsou uvedeny v dokumentu Konfigurace a nastavení. 2 Otevření ovládacího panelu Zařízení a tiskárny. 3 Klikněte pravým tlačítkem myši na tiskovou frontu. 4 Vyberte příkaz Vlastnosti tiskárny. 5 Klikněte na kartu Instalovatelné možnosti. 6 Zkontrolujte, zda je IP adresa tiskárny nastavena na hodnotu localhost. 7 Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Vlastnosti tiskárny. 8 Kroky 2-6 opakujte i pro frontu podržených úloh a funkci přímého tisku. Další informace o konfiguraci a nastavení produktu E-83A/E-43A najdete v nápovědě k aplikaci Configure. Instalace a odinstalace profilů ICC v systému Windows Pokud v systému Windows 7 kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Pokud v systému Windows Vista kliknete pravým tlačítkem na název profilu, který je nainstalován ve složce C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\color, zobrazí se jako výchozí příkaz Instalace profilu, přestože je profil již nainstalován. Opětovná instalace systémového softwaru Před opakovanou instalací systémového softwaru ověřte u správce sítě, že existuje záloha pro obnovení. POZNÁMKA: Pokud existuje záloha celého pevného disku, zkuste k obnovení použít nejprve tuto zálohu pomocí instalačního programu systému Fiery. Tím zajistíte obnovení konfigurace a všech přizpůsobených nastavení. Pokud tato záloha není k dispozici, obnovte bitovou kopii systému z oddílu pro obnovení, který je v produktu E-83A/E-43A předinstalován. Tím obnovíte produkt E-83A/ E-43A na výchozí nastavení výrobce. Systémový software je třeba nainstalovat z disku DVD System Software pouze tehdy, pokud vyměňujete pevný disk nebo pokud obnovení z oddílu pro obnovení váš problém nevyřeší.

3 3 Po instalaci systémového softwaru a provedení úvodní konfigurace doporučujeme vytvořit zálohu celého pevného disku. K zálohování nebo obnovení systému použijte instalační program systému Fiery. Další informace naleznete v příručce Konfigurace a nastavení, která je součástí sady uživatelské dokumentace. Přepínání zobrazení na ovládacím panelu produktu E-83A/E-43A Je-li na tiskárně zobrazena hlavní obrazovka produktu E-83A/E-43A, může přepnutí na jinou obrazovku chvíli trvat. Systém Prodleva při spuštění systému E-83A/E-43A Pokud spouštění systému E-83A/E-43A trvá příliš dlouho, zkontrolujte, zda ve frontě vytištěných úloh nezůstaly úlohy s proměnnými daty. Systém E-83A/E-43A se bude spouštět rychleji, pokud úlohy s proměnnými daty z fronty vytištěných úloh vymažete. Aktualizace systému a tisk Aktualizace systému vždy provedou restart produktu E-83A/E-43A, bez ohledu na to, zda se právě tisknou nějaké úlohy. Vždy proto naplánujte aktualizace systému na dobu, kdy se nebudou tisknout žádné úlohy. Synchronizace napájení stiskárnou Je-li zapnutá funkce synchronizace napájení tiskárny a produktu E-83A/E-43A, nepoužívejte k vypnutí ovládací panel tiskárny ani produktu E-83A/E-43A. Nástroj Fiery Software Manager Automatické spuštění po přihlášení k počítači a přístup k Internetu Pokud máte v počítači nainstalovaný nástroj Fiery Software Manager, provádí ve výchozím nastavení následující akce: Automaticky se spustí při přihlášení k počítači. Zkontroluje aktualizace prostřednictvím Internetu. Pokud nástroj Fiery Software Manager nechcete používat, klikněte pravým tlačítkem myši na jeho ikonu na hlavním panelu (Windows) nebo na pruhu nabídky (Mac OS) a v okně Předvolby nastavte následující: Zrušte zaškrtnutí políčka Spustit při přihlášení. Zrušte zaškrtnutí políčka Automaticky stahovat aktualizace.

4 4 Ovladač tiskárny Dialogové okno Vlastnosti ovladače tiskárny Na kartě Instalovatelné možnosti v dialogovém okně Vlastnosti ovladače tiskárny se v rámečku Nainstalované možnosti nezobrazuje obrázek víceotvorové děrovací jednotky. Ovladač tiskárny pro Mac OS X a počet kopií V ovladači tiskárny pro systém Mac OS X nelze měnit pole Počet kopií v okně Informace o úloze nástroje Funkce Fiery. Chcete-li změnit počet kopií, použijte nastavení Kopie a stránky v hlavním okně ovladače tiskárny (namísto nástroje Funkce Fiery). Instalace ovladače tiskárny v systému Windows 7 Pokud v systému Windows 7 (64bitovém) stáhnete ovladače tiskárny pomocí nástroje WebTools a soubory rozbalíte, zobrazí se chybová zpráva, že instalační program není možné spustit. Pokud soubory rozbalíte podruhé, instalační program se již spustí. Předvolby úloh v nápovědě PS ovladače Fiery Použijete-li v úloze místní předvolbu, stane se tato předvolba součástí úlohy, její název však nebude zachován. Je-li v úloze použita předvolba serveru, stane se součástí úlohy spolu s názvem použité předvolby. Možnosti tisku Omezení modulu Booklet Maker Modul Booklet Maker má následující omezení: Funkce Měřítko a Přizpůsobit formátu papíru (na kartě Rozložení okna Vlastnosti úlohy) nelze použít, pokud pro úlohu používáte nastavení Booklet Maker. Nastavení Booklet Maker nelze použít pro úlohu Adobe PDF s nastaveným zabezpečením. Tříotvorové děrování Pokud tisknete na velikost papíru A4/Letter nebo menší a nastavíte tříotvorové děrování krátkého okraje, děrování se neprovede kvůli poměru mezi roztečí otvorů a šířkou papíru. V tom případě se může zobrazit chyba Neplatná velikost papíru, můžete však pokračovat nastavením dvouotvorového děrování nebo děrováním podél delší strany.

5 5 Vložená sešitová vazba Pokud tisknete vloženou sešitovou vazbu, brožura se skládá z několika kompletních bloků (velikost bloku určuje nastavení Počet archů v dílčí sadě). To může způsobit přidání prázdných stránek na konec brožury v závislosti na počtu stránek v bloku apočtu stránek dokumentu. Smíšená média Je-li pro zpracovanou úlohu nastavena možnost Smíšená média, změna vlastností úlohy způsobí její nové zpracování, přestože by provedené změny normálně opakování zpracování nevyžadovaly, např. změna počtu výtisků. Oboustranný tisk a orientace Pokud v aplikaci používající soubor PPD, např. Adobe PageMaker, nastavíte tisk na šířku a je zapnutý oboustranný tisk, data se nemusí vytisknout v požadované orientaci. Při tisku oboustranných dokumentů na šířku použijte následující postup. TISK OBOUSTRANNÝCH DOKUMENTŮ NA ŠÍŘKU 1 Otevřete v aplikaci dialogové okno Nastavení tisku. 2 Nastavte možnost Potlačení orientace podle orientace úlohy, kterou chcete vytisknout. 3 Vytiskněte dokument. POZNÁMKA: K otevření vlastností úlohy můžete použít také aplikaci Command WorkStation. Na kartě Rozložení nastavte možnost Potlačení orientace podle vlastností úlohy. Sešívání při použití smíšených orientací stránky Před tiskem sešívané úlohy obsahující stránky na výšku i na šířku použijte ovládací panel tiskárny k nastavení možnosti Priorita Bypass zásobníku na vstupní zásobník, nastavený pro podávání dlouhým okrajem.

6 6 Poloviční z-sklad Následující tabulka popisuje výsledky tisku při různých kombinacích orientace na výšku a na šířku, velikostí papíru A3 a A4 a nastavení z-skládání. Výsledky se mohou lišit v závislosti na operačním systému a použité aplikaci. Některé kombinace nastavení nejsou podporovány. POZNÁMKA: Následující tabulka uvádí nastavení ovladače PCL. Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. A3 A4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na šířku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A 4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na výšku následovat stránka A3/z-sklad/ na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno....vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. A3 A 4 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na výšku......vytiskne se dokument takto.

7 7 Kombinace stránek Sklad vlevo Sklad vpravo Sklad dole Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A3/Z-sklad/ na výšku následovat stránka A4/bez skládání/na šířku......vytiskne se dokument takto. Nepodporováno. Nepodporováno. A4 A3 Pokud bude za stránkou A4/ bez skládání/na šířku následovat stránka A3/z-sklad/ na výšku......vytiskne se dokument takto. Poloviční z-sklad se sešíváním Pokud budete tisknout z ovladače tiskárny PCL6 a nastavíte z-skládání i sešívání, může se dokument vytisknout otočený o 180. V tom případě zaškrtněte ještě políčko Otočit o 180 a dokument se vytiskne správně. Tisk karet s ouškem Když vytisknete na ouško karty dva řádky textu, druhý řádek se nemusí vytisknout správně. Tomuto problému se vyhnete výběrem menší velikosti textu. Tisk pomocí modulu Adobe PDF Print Engine (APPE) Při tisku se zapnutou možností Upřednostňován modul PDF Print Engine může tisk trvat déle než je obvyklé a obrázky se nemusí vytisknout správně. Pokud k tomu dojde, vypněte tuto možnost a zkuste tisk opakovat. Tisk Tisk s vlastními velikostmi papíru Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Pokud to povede k chybové zprávě o neplatné velikosti papíru, změňte velikost papíru pomocí okna Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation na velikost stránky určenou v aplikaci a poté úlohu vytiskněte.

8 8 Přizpůsobte nastavení funkce Rychlý přístup Pokud na kartě Rychlý přístup v ovladači tiskárny E-83A/E-43A použijete možnost Přizpůsobit, některé položky se v závislosti na operačním systému nemusí zobrazit. Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Windows Karta Informace o úloze: Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows, Jméno uživatele, Heslo a Jsem host Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Brožura a Společný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Ořez a Posun obrázku Karta VDP: Definovat délku záznamu Karta Razítkování: Upravit, Nové a Odstranit Karta Tiskárna: Papír a Toner

9 9 Nastavení, která se nezobrazují v ovladači tiskárny v systému Mac OS Karta Informace o úloze: Počet kopií Ověření uživatele: Použít přihlášení Windows a Jsem host Cílové umístění: Server dokumentů, Název souboru na serveru dokumentů, Heslo na serveru dokumentů, Uživatelské jméno na serveru dokumentů a Plánování tisku Generování sestav: Kontrolní proužek, Postflight a Postupné nátisky Karta Média: Smíšená média Karta Rozložení: Orientace, Počet stránek na arch, Tisknout okraj, Brožura aspolečný tisk Karta Speciální barva: Režim bílého toneru Režim bílého toneru Netisknout bílým tonerem Použít bílý toner na přímé barvy Použít bílý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro bílé přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Režim čirého toneru Režim čirého toneru Netisknout čirým tonerem Použít na přímé barvy Čirá a vybrané objekty vysoce čirý toner Použít čirý toner na celou stránku Použít alternativní barvu pro čiré přímé barvy, jsou-li použity Karta Speciální barva: Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Vysoká kvalita (bez omezení toneru) Limit čirého toneru Karta Obrázek: Simulace polotónů a Vylepšení obrazu Karta Kompletace: Posun obrázku a Tisk bloků: Počet kopií úlohy v bloku Karta VDP: Povolit vylepšený FreeForm Karta Razítkování: Vodoznak, Upravit, Nový, Odstranit a Pouze první stránka Karta Tiskárna: Papír a Toner

10 10 Tisk brožur s proměnnými daty Pokud tisknete brožury pomocí funkce Fiery Impose, možnost Jedinečná brožura 2 x 2 je k dispozici pouze při tisku proměnných dat. Tisk z jednotky USB Flash V závislosti na použitém médiu USB může kopírování souborů při tisku z jednotky USB Flash trvat různou dobu. Počkejte, dokud se nezobrazí zpráva o tom, že se soubory přenášejí. Tisk s vloženými profily Při tisku na produktu E-83A/E-43A se mohou na vytištěném výstupu objevit rámečky kolem textu a obrázků. Jako náhradní řešení zaškrtněte políčko Použít vložený profil, pokud je v okně Vlastnosti úlohy v aplikaci Command WorkStation zobrazeno, a poté úlohu vytiskněte. Tisk s vlastní velikostí papíru Pokud v ovladači tiskárny určíte vlastní velikost papíru a úlohu vytisknete, mohou se v aplikaci Command WorkStation zobrazit mírně odlišné hodnoty, než jaké jste zadali. Použití prokladových archů Při tisku lepených brožur nelze vložit prokladový arch přímo za přední obálku. Upravte vkládání prokladových archů až za druhou stránku. Tisk s posunutím oušek Pokud vyberete velikost papíru menší než A4 nebo Letter současně s funkcí tisku s posunutím oušek v aplikaci Fiery JobMaster, v závislosti na aplikaci se může pro tisk použít papír A4 nebo Letter. Tisk na papír velikosti 8x10 Pokud vyberte velikost papíru 8x10 a nastavíte děrování nebo sešívání, může se při tisku zobrazit zpráva, že je vyžadována velikost papíru LEF. Jako náhradní řešení použijte tento postup: Při tisku úlohy s nastavením děrování Jako Vlastní velikost papíru zadejte hodnotu odpovídající papíru 8x10 LEF a vytiskněte úlohu. Při tisku úlohy s nastavením sešívání Nastavte polohu svorky vhodnou pro papír 8x10 SEF a vytiskněte úlohu.

11 11 Tisk proměnných dat pomocí postscriptového ovladače tiskárny Tisk proměnných dat PDF/VT s použitím postscriptového ovladače tiskárny není tímto produktem podporováno. Chcete-li tisknout proměnná data PDF/VT, použijte jednu z následujících metod: Tiskněte pomocí funkce Importovat úlohu nebo úlohu přetáhněte do okna aplikace Command WorkStation. Tiskněte pomocí síťových protokolů jako jsou LPR, port 9100 nebo SMB. Tiskněte pomocí funkce Hot Folders. Tisk na vlastní velikost papíru Pokud použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru a zadaná hodnota se od standardní velikosti papíru tiskárny liší o méně než 1 mm, zobrazí se v aplikaci Command WorkStation standardní velikost papíru namísto vlastní velikosti. Pokud například použijete ovládací panel tiskárny k nastavení vlastní velikosti papíru mm, v aplikaci Command WorkStation se zobrazí A4 ( mm). Toto chování neovlivní zadané nastavení velikosti papíru. Tisk na vlastní velikost papíru se provádí bez ohledu na zobrazenou velikost. Možnost Výběr tisku podle barev v postscriptovém ovladači tiskárny Pokud v produktu E-83A/E-43A není nainstalovaná funkce speciálních barev a v postscriptovém ovladači na kartě Obrázek není určena barva pro funkci Výběr tisku podle barev, vytiskne se prázdná stránka. Lepená, 1-up Pokud při tisku pomocí postscriptového ovladače tiskárny nebo aplikace vyberete v okně Vlastnosti vyberete předvolbu Výchozí nebo Výchozí nastavení tiskárny Command WorkStation možnost tisku Šířka hřbetu pro lepenou vazbu typu 1-up se neobnoví na výchozí hodnotu. Výchozí hodnotu možnosti Šířka hřbetu obnovíte nastavením na 0,000. Indikace zbývajícího papíru při použití velkokapacitního zásobníku (LCT) Je-li instalován velkokapacitní zásobník LCT, skutečné množství zbývajícího papíru se může lišit od množství, které tiskárna indikuje pomocí ikony. Otevřete okno Vlastnosti úlohy v ovladači tiskárny nebo se připojte k produktu E-83A/ E-43A pomocí aplikace Command WorkStation a zkontrolujte zbývající papír.

12 12 Režim úspory energie Pokud je tiskárna v režimu úspory energie, může se po přijetí příkazu k tisku na 1 3 sekundy zobrazit varování o chybějícím papíru. Varování se poté automaticky zruší a tisk proběhne normálně. Chyby a výstrahy Pokud ovládací panel produktu E-83A/E-43A zobrazuje kartu Nástroje, Skenování nebo Fiery a dojde k chybě po odeslání úlohy k tisku, zobrazí se chybová zpráva bez obvyklého zvukového upozornění. Počet archů se nenuluje Pokud dojde k zablokování papíru při tisku úlohy s nastaveným dokončováním, například sešíváním, pak budete-li opakovat tisk od první stránky, počitadlo archů, které zobrazuje ovládací panel tiskárny nebo aplikace Command WorkStation, se nevynuluje. Oddělovací stránka systému Windows Funkce oddělovací stránky systému Windows není na produktu E-83A/E-43A podporována. Pamatujte prosím na následující omezení: Oddělovací stránka nepracuje správně, jsou-li použity funkce N-up, Brožura aspolečný tisk. Oddělovací stránka se v případě sešívaných úloh nevysune do zásobníku s posouváním, je-li výchozí výstupní zásobník nastaven na Horní zásobník. Pokud vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list do úlohy se smíšenými médii, může se vložit stránka nebo arch navíc. Pokud do úlohy se smíšenými médii vložíte novou stránku pomocí funkce Nový vložený list, může se vložit stránka nebo arch navíc. Obsah první stránky v úloze FreeForm se tiskne na oddělovací stránku (první stránka obsahu a oddělovací stránka splývají). Pokud tisknete pomocí ovladače tiskárny PCL a nastavíte oddělovací stránku systému Windows, oddělovací stránka je považována za úlohu se smíšenými stránkami a proto může být název úlohy, velikost papíru nebo typ média odlišný od nastavení určeného v ovladači tiskárny. Povšimněte si také, že soubor efipcl.sep je oddělovací stránka systému Windows určená pro použití s postscriptovým ovladačem tiskárny. Pokud soubor efipcl.sep vyberete v ovladači tiskárny PCL název uvedený v souboru s oddělovací stránkou se zobrazí jako název úlohy namísto názvu souboru.

13 13 Tisk z jednotky USB Flash Automatický tisk z jednotky USB Flash nefunguje, pokud je jednotka USB flash připojena k produktu E-83A/E-43A v okamžiku, kdy se E-83A/E-43A spouští. Jednotku USB Flash je třeba k produktu E-83A/E-43A připojit až poté, co E-83A/E-43A přejde do stavu nečinnosti. Brožura se smíšenou orientací Pokud tisknete brožuru obsahující stránky na výšku i na šířku, některé stránky na výstupu nemusí být ve správné orientaci. Tisk úloh při nedostatku místa na pevném disku Pokud není volné místo na pevném disku produktu E-83A/E-43A dostatečné, systém nemusí pracovat správně. Použijte ovládací panel tiskárny nebo aplikaci Command WorkStation a ověřte velikost volného místa na pevném disku a velikost systémové paměti. Pokud je volné místo na pevném disku nedostatečné a systém nepracuje správně, vypněte a zapněte E-83A/E-43A (stejný krok vyžaduje i tiskárna) a vymažte nepotřebné tiskové úlohy z pevného disku. Tisk s vlastními velikostmi papíru Pokud při tisku z aplikace Command WorkStation určíte vlastní velikost papíru, hodnoty vlastní velikosti papíru se mohou mírně odlišovat od velikosti média v protokolu úloh. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Při tisku dokumentu s vlastní velikostí papíru přímo z aplikace se může velikost papíru předaná produktu E-83A/E-43A mírně změnit (například místo 89,96 mm se vytiskne rozměr 90 mm). Chcete-li tisknout přesně na rozměr zadaný v aplikaci, změňte velikost papíru v aplikaci Command WorkStation > Vlastnosti úlohy. Vlastní velikost stránky se nezobrazuje správně Pokud velikost stránky úlohy PDF je nejmenší povolená vlastní velikost stránky a úloha je importována do aplikace Command WorkStation, velikost stránky zobrazená v seznamu úloh se liší od skutečné velikosti stránky.

14 14 Vlastní velikosti stránek v systému Mac OS Pokud v systému Mac OS tisknete pomocí postscriptového ovladače tiskárny a určíte vlastní velikost stránky, velikost stránky zobrazená v seznamu dokončených úloh v aplikaci Command WorkStation a velikost stránky ve sloupci Média vpřehledu úloh se mohou lišit. Pokud úlohu vytisknete znovu, ujistěte se před tiskem, že velikost stránky ve vlastnostech úlohy je nastavena správně. Tisk bloků Pokud tisknete z ovladače tiskárny s nastavením možnosti Tisk bloku na hodnotu Přidat zadní obálku bloku a současně je zapnuté sešívání, nemusí se v aplikaci Command WorkStation správně zobrazit počet kopií. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Tisk v systému Mac OS X Při tisku pomocí postscriptového ovladače v systému Mac OS X v10.6.x se objeví varovný symbol odpadu. Toto chování ovlivňuje pouze zobrazování a netýká se samotného tisku. Změna pořadí úloh Pokud v aplikaci Command WorkStation změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Posunout nahoru nebo Posunout dolů, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Vtom případě zrušte všechny úlohy a poté je vytiskněte v požadovaném pořadí. Pokud změníte pořadí úloh v tiskové frontě pomocí tlačítek Tisknout další nebo Bleskový tisk, úlohy se v závislosti na počtu čekajících úloh a na jejich velikosti nemusí vytisknout v zadaném pořadí. Chcete-li úlohu z tiskové fronty vytisknout okamžitě, zrušte požadovanou úlohu, vyberte ji v seznamu vytištěných úloh a vyberte příkaz Akce > Bleskový tisk. Metody tisku proměnných dat Tisk proměnných dat můžete provést pomocí kterékoli z následujících metod: Vytvořte postscriptový soubor vytištěním do postscriptového ovladače tiskárny, importujte soubor do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Importujte soubor PDF do aplikace Command WorkStation a poté ho nastavte buď jako předlohu, nebo jako proměnná data pomocí okna Vlastnosti úlohy. Pokud vytvoříte předlohu a proměnná data různými způsoby, může dojít k chybě a data se nemusí vytisknout. Pro zajištění správného tisku vytvořte předlohu iproměnná data stejným způsobem.

15 15 Tisk proměnných dat Při tisku proměnných dat nelze použít skenovanou úlohu, a to ani jako předlohu, ani jako proměnná data. Při tisku proměnných dat použijte jinou než skenovanou úlohu. Počitadla barevných výtisků Přestože tisknete pouze jednou barvou, například purpurovou, může E-83A/ E-43A započítat plnobarevný výtisk. Chcete-li výtisky počítat podle jednotlivých barev (C, M, Y, K), použijte funkci Výběr tisku podle barev. Soubory PDF s průhlednými objekty Tisknete-li soubor PDF obsahující průhledné objekty a vyberete-li v postscriptovém ovladači tisk 16-up, může dojít ke ztrátě některých barev. Jako náhradní řešení vypněte průhlednost nebo použijte tisk 9-up. Omezení přímého spojení Úlohy nebo informace související s úlohami odeslané prostřednictvím přímého spojení se neukládají na pevný disk. Při použití funkce přímého spojení nelze úlohy ani vykreslené stránky uložit na disk. Proto není možná žádná operace vyžadující přístup na disk. Mezi tyto operace patří: Zařazování úloh PDF Úlohy PDF je třeba uložit na disk, neboť interpreter musí mít libovolný přístup k souboru. Většinu úloh PDF nelze zpracovat sekvenčně jako v případě postscriptových souborů. Úlohy PDF odeslané prostřednictvím přímého spojení z aplikace Command WorkStation nebo ovladače tiskárny jsou přesměrovány do tiskové fronty. Tisk úloh VDP prostřednictvím přímého spojení Úlohy VDP odeslané prostřednictvím přímého spojení jsou přesměrovány do tiskové fronty. Další informace naleznete v dokumentu Tisk proměnných dat. Tisk v obráceném pořadí u velkých úloh Tisk v obráceném pořadí vyžaduje zpracování celé úlohy před vytištěním. Kompletace velkých úloh Kompletace velkých úloh není podporována ze stejného důvodu, jako tisk v obráceném pořadí. Pamatujte, že kompletace je pro úlohy odesílané prostřednictvím přímého spojení automaticky vypnuta. Úlohy FreeForm

16 16 Následující možnosti PPD: Booklet Maker Sloučit separace Pořadí stránek Oboustranně Kompletovat Vytvořit předlohu Použít předlohu Soubor PDF s písmy, které nejsou vložené do souboru, se nevytiskne správně V aplikaci Command WorkStation se soubor PDF obsahující písma, která do něj nejsou vložena, nemusí vytisknout správně nebo může způsobit neočekávané ukončení systému E-83A/E-43A při tisku úlohy. K tisku úlohy použijte modul Adobe PDF Print Engine (APPE). POSTUP PŘI TISKU POMOCÍ MODULU ADOBE PDF PRINT ENGINE (APPE) 1 Pokud není modul Adobe PDF Print Engine (APPE) ještě v produktu E-83A/E-43A povolen, spusťte aplikaci Configure a vyberte v nastavení PDL možnost Povolit Adobe PDF Print Engine (APPE). 2 V aplikaci Command WorkStation vyberte úlohu a otevřete okno Vlastnosti úlohy. 3 Zaškrtněte políčko Upřednostňován modul PDF Print Engine. 4 Vytiskněte danou úlohu. Tisk úlohy s rozložením n-up Počitadlo stránek, které zobrazuje ovládací panel tiskárny a aplikace Command WorkStation nefunguje pro úlohy s rozložením n-up správně. Neshoda papíru nebo finišeru Pokud tisknete úlohu, pro kterou není k dispozici požadovaný papír, zobrazí se výzva k vložení příslušného papíru. Tisk bude pokračovat po vložení papíru. Pokud tisknete úlohu vyžadující finišer, který tiskárna nemá nainstalovaný, zobrazí se zpráva, že sice můžete pokračovat v tisku úlohy, ale úloha bude vytištěna bez tiskové možnosti, která vyžaduje chybějící finišer. Normálně není možné vybrat pro úlohu možnost tisku, pro kterou není nainstalovaný příslušný finišer.

17 17 Tisk se pozastaví v průběhu úlohy Pokud úloha nadměrně zatěžuje produkt E-83A/E-43A, například velmi vysokým počtem stránek, tisk se může na několik minut pozastavit a poté bude zase pokračovat. Akce při neshodě = Pozastavit pro velkou úlohu Je-li vybrána možnost Akce při neshodě = Pozastavit a tiskárna nemá požadovaný papír, pak v případě, že má úloha více než 500 stránek, zobrazí aplikace Command WorkStation a ovládací panel tiskárny chybovou zprávu. Zobrazení zprávy však nějakou dobu trvá a produkt E-83A/E-43A se nerestartuje. Opravy Microsoft Hotfix Pokud zpozorujete jeden nebo oba následující problémy, obraťte se na společnost Microsoft a vyžádejte si příslušnou opravu Hotfix. Použijete ovládací panel tiskárny ke konfiguraci ověřování uživatelů s cílem omezit tisk barevných úloh, ale barevné úlohy se přesto tisknou. Úlohy vytištěné z aplikace Microsoft Excel 2007 obsahují prázdné stránky, přestože stejný obsah vytištěný z aplikace Microsoft Excel 2003 se vytiskne správně. Tisk brožur Tisk brožury ve stupních šedé pomocí aplikace Hot Folders Vytisknete-li brožuru pomocí aplikace Hot Folders a Režim barev je nastavený na Stupně šedé, první stránka se vytiskne barevně. Ve výchozím nastavení je režim barev obálky nastaven na CMYK. Jako náhradní řešení nastavte Režim barev v dialogovém okně Definovat obálku na Stupně šedé, tím se celá brožura vytiskne ve stupních šedé. Server dokumentů Názvy dokumentů s dvoubajtovými znaky Pokud dokumenty uložené na server dokumentů prostřednictvím aplikace Hot Folders nebo virtuální tiskárny obsahují v názvu dvoubajtové znaky, například japonštinu, ovládací panel tiskárny zobrazí název dokumentu chybně. Odstraňování dokumentů Neodstraňujte během tisku žádné dokumenty uložené na serveru dokumentů. Aplikace Impose a server dokumentů Úlohy upravené v aplikaci Impose nelze uložit na server dokumentů. Server dokumentů nepodporuje aplikaci Impose.

18 18 Command WorkStation Maximální počet zařazených úloh Command WorkStation Doporučený maximální počet zařazených úloh ve frontě podržených, vytištěných a archivovaných úloh v aplikaci Command WorkStation je Zobrazení stavu úlohy během tisku Stav úlohy zobrazený v okně Středisko úloh v aplikaci Command WorkStation se nemusí zobrazit správně, pokud tisknete brožuru. Tisk však proběhne nezávisle na zobrazeném stavu. HyperRIP Funkce HyperRIP úlohu dělí do více oddílů, které lze zpracovat paralelně pomocí souběžných procesů, a dramaticky tak zvyšuje výkon. Úlohy HyperRIP se obecně zpracovávají rychleji než úlohy, které využívají jen jeden proces. Indikátory funkce HyperRIP Funkce HyperRIP souvisí s následujícími indikátory v uživatelském rozhraní aplikace Command WorkStation: ukazatel průběhu a vykazování úloh. Poté, co se úloha zpracovaná funkcí HyperRIP vytiskne, objeví se v protokolu úloh avefrontě vytištěných úloh s následujícími atributy: Počet přítomných rastrů - uvádí celkový počet procesorů RIP, které měla úloha při zpracování k dispozici. Počet použitých rastrů - uvádí skutečný počet procesorů RIP, které úloha při zpracování využila. Otevření úlohy FreeForm v aplikaci Impose Když otevřete úlohu FreeForm v aplikaci Fiery Impose, počet stránek zobrazený ve frontě podržených úloh nebo v souhrnu úlohy se může od skutečného počtu stránek lišit. Stejně tak náhled úlohy FreeForm otevřené v aplikaci Impose, zobrazený v okně souhrnu úlohy, se může lišit od skutečného výstupu. V takovém případě použijte následující postup k určení velikosti papíru v aplikaci. URČENÍ VELIKOSTI PAPÍRU V SYSTÉMU WINDOWS 7 1 Otevřete okno Ovládací panely > Hardware a zvuk > Zařízení a tiskárny. 2 Jako tiskárnu vyberte E-83A/E-43A. 3 Kliknutím na volbu Vlastnosti tiskového serveru otevřete okno Vlastnosti tiskového serveru. 4 Zaškrtněte políčko Vytvořit nový formulář na kartě Formuláře.

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1.

Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1. Poznámky k verzi pro zákazníky Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery, verze 1.0 Tento dokument obsahuje důležité informace o tomto vydání. Než

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS Obsah 3...5 Fiery

Více

Příklady pracovních postupů

Příklady pracovních postupů 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Příklady pracovních postupů tisku na serveru Fiery Server...5

Více

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose

Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose Fiery JobMaster-Fiery Impose-Fiery Compose 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 30 června 2014 Obsah 3 Obsah Fiery JobMaster-Fiery

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS

Ovladač Fiery Driver pro systém Mac OS 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Nastavení možností nainstalovaných v tiskárně

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.8 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 14. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk

Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery. Tisk Xerox EX C60/C70 Print Server Powered by Fiery / Xerox EX-i C60/C70 Print Server Powered by Fiery Tisk 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Tisk CES. Obsahuje software Fiery

Tisk CES. Obsahuje software Fiery Obsahuje software Fiery Před spuštěním zařízení si přečtěte tuto příručku. Po přečtení příručku uložte na bezpečném místě, abyste ji měli v budoucnu k dispozici. CES 2014 Electronics For Imaging. Informace

Více

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4

Instalační příručka. Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Fiery Command WorkStation 5.8 s aplikacemi Fiery Extended Applications 4.4 Sada Fiery Extended Applications (FEA) verze 4.4 obsahuje Fiery software pro provádění úloh pomocí serveru Fiery Server. Tento

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (server) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...5 Automatická aktivace

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, v4.7.2 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Fiery Command WorkStation

Fiery Command WorkStation 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 11. ledna 2016 Obsah 3 Obsah Přehled...13 Fiery Command WorkStation...13 Pracovní

Více

Ovladač Fiery Driver pro systém Windows

Ovladač Fiery Driver pro systém Windows 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 18 listopadu 2014 Obsah 3 Obsah...5 Otevření složky se seznamem nainstalovaných tiskáren...5

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1 Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.6.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Dříve než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru

COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES. Průvodce instalací softwaru COLOR LASERJET ENTERPRISE CM4540 MFP SERIES Průvodce instalací softwaru HP Color LaserJet Enterprise CM4540 MFP Series Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7

Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi. Dříve než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Fiery Driver Configurator

Fiery Driver Configurator 2015 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 16. listopadu 2015 Obsah 3 Obsah Fiery Driver Configurator...5 Systémové požadavky...5

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru

ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP. Průvodce instalací softwaru ŘADA LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Řada HP LaserJet Enterprise M4555 MFP Průvodce instalací softwaru Autorská práva a licence 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz

Instalace a první spuštění programu. www.zoner.cz Instalace a první spuštění programu www.zoner.cz CZ Průvodce instalací Z nabídky instalačního CD vyberte Zoner Photo Studio 13 v požadované jazykové verzi * a klikněte na položku Instalace programu. Pokud

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 11 června 2014 Obsah 3 Obsah Přehled tisku proměnných dat (VDP)...5 Způsoby určování

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Poznámky k verzi pro zákazníky Fiery Color Profiler Suite, verze 4.7.1 Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Konzola Fiery Hot Folders...5 Vytvoření sledované

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7

Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7 Aplikace Fiery pro tvorbu finálních výtisků v4.7 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 3. března 2015 Obsah 3 Obsah Fiery

Více

Fiery Driver pro systém Windows

Fiery Driver pro systém Windows 2016 Electronics For Imaging, Inc. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právní oznámení pro tento produkt. 30. května 2016 Obsah Obsah 3...5 Fiery Driver Updater...5 Vytvořit vlastní ovladače

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Stavový řádek programu...5 Celoobrazovkové zobrazení

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu

Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Velký křízovkářský slovník 4.0 (VKS) Instalace programu Obsah Technické podmínky pro provoz programu minimální konfigurace... 2 Základní informace... 2 Hlavní nabídka instalačního programu... 2 Instalace

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs

Funkce Chytrý dotyk. verze 1.4. A-61629_cs Funkce Chytrý dotyk verze 1.4 A-61629_cs Používání funkce chytrého dotyku Obsah Přehled... 1 Spuštění funkce chytrého dotyku... 2 Používání funkce chytrého dotyku s výchozími čísly funkcí a předem definovanými

Více

Návod pro Windows XP-OLD

Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP-OLD Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...12 Popis uvedeného modelu...13 Jak číst tuto příručku...14 Symboly...14 Používání kláves...15 Příprava pro tisk Rychlá

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Poznámky k verzi pro zákazníky

Poznámky k verzi pro zákazníky Tento dokument obsahuje důležité informace o této verzi produktu. Než budete pokračovat v instalaci, nezapomeňte tyto informace poskytnout všem uživatelům. Poznámka: Pojem Color Profiler Suite v tomto

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0

Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Poznámky k vydání softwaru Capture Pro Verze 3.1.0 Verze 3.1.0 softwaru Capture Pro vylepšuje stávající software a opravuje chyby. Ve verzi 3.1.0 jsou samostatný software Capture Pro a klientská verze

Více

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava

Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ. Vysoká škola polytechnická Jihlava Návod pro tisk dokumentů na VŠPJ Vysoká škola polytechnická Jihlava autor: OIKT 2016 Obsah Tisk dokumentů na VŠPJ... 3 Tiskneme... 4 Tisk přes WiFi z Vašeho notebooku... 6 Správa tiskové fronty... 7 Mapa

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 29 října 2014 Obsah 3 Obsah...5 Vyřazování modulu...5 O modulu a nástroji Fiery Impose...5

Více

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4

OBSAH... 2 ÚVOD... 3 TYPY INSTALACE... 4 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 3 O této příručce...3 Téma 3 Určení 3 Potřebný software...3 Systémové požadavky...3 Požadavky na server 3 TYPY INSTALACE... 4 Instalace na samostatná PC (Typická)...4 Typická instalace

Více

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti,

Nielsen Admosphere, a.s. Vážená domácnosti, Vážená domácnosti, nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši účast v projektu Elektronického měření sledovanosti televize metodou TV metrů. Pouze díky Vašemu přesnému zaznamenávání přítomnosti u televizní obrazovky

Více

Váš první webinář aneb jak na to?

Váš první webinář aneb jak na to? Váš první webinář aneb jak na to? 1. Po registraci k účasti na online-schůzce (webináři), obdržíte do své e-mailové schránky zprávu s instrukcemi a přístupovým odkazem pro připojení do vybraného webináře.

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920

TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 TISKÁRNA / POČÍTAČOVÝ FAX PŘÍRUČKA UŽIVATELE FAX-2920 Obsah 1 Používání přístroje jako tiskárny Používání ovladače tiskárny Brother...1-1 Jak tisknout dokument...1-1 Nastavení ovladače tiskárny (Pro Windows

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu

Stručný návod pro nastavení funkcí snímání. Nastavení snímání do e-mailu Stručný návod pro nastavení funkcí snímání XE3024CS0-2 Tento návod obsahuje pokyny pro: Nastavení snímání do e-mailu na straně 1 Nastavení snímání do schránky na straně 6 Nastavení snímání v síti na straně

Více

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows

Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Instalace systému Docházka 3000 na operační systém ReactOS Zdarma dostupné kompatibilní alternativě k systému Windows Tento návod popisuje možnost provozovat Docházku 3000 pod zdarma dostupným operačním

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx

Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Vystavení certifikátu PostSignum v operačním systému MAC OSx Návod popisuje kroky od vystavení certifikátu až po odeslání a podepsání dat v obchodním systému CS OTE v prostředí operačního systému Apple

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více