Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE 28. 11. 2012"

Transkript

1 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Program: Úvodní slovo radních Hlavního města Prahy 10:00 Ing. Eva Vorlíčková radní pro informatiku a evropské fondy Zhodnocení tématu zástupci odborné veřejnosti 10:15 Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP) Téma: Stav inovací v malých a středních podnicích 10:30 Doc. Ing. Pavel Švejda, CSc., FEng. generální sekretář Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR) Téma: Inovační produkty a úloha inovačních voucherů Představení parametrů koncepce 10:45 Ing. Ondřej Havlíček projektový manažer, Rozvojové projekty Praha, a.s., (RPRG) Téma: Koncept implementace inovačních voucherů v prostředí hlavního města Prahy Zkušenosti z regionů 11:00 Mgr. et Mgr. Jindřich Weiss Jihomoravské Inovační Centrum (JIC) 11:15 Ing. Jana Michková Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o., (KARP) 11:30 Polední přestávka občerstvení 12:00 Tematická diskuse 13:00 Ukončení konference

2 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Ing. Eva Vorlíčková radní pro informatiku a evropské fondy garant inovačních voucherů

3 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

4 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Stav inovací v malých a středních podnicích Karel Havlíček, předseda představenstva

5 Světové trendy Bipolární svět Integrovaný svět 20. století Kalkulačka a telefon Informační systémy 21. století Wall Street Silicon Valley

6 Pojem inovace v MSP Inovace Inovace strategická Řízená změna Inovace produktová Inovace procesní

7 K.Havlíček : Management & Controlling malé a střední firmy, EUPRESS, 2011 K.Havlíček : Inovační manuál malé střední firmy, AMSP-ČS, 2012

8 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

9 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Inovační produkty a úloha inovačních voucherů Pavel Švejda Asociace inovačního podnikání ČR

10 Obsah 1. Inovační potenciál 2. Inovační proces 3. Nástroje zkvalitňování inovačního procesu 4. Inovační vouchery 5. Inovační produkty

11 Inovační potenciál Platí obecně včetně ČR Ukazatelé inovačního potenciálu 5 skupin, 25 ukazatelů Vstupy hnací síly inovací (5 ukazatelů) tvorba poznatků (4 ukazatelé) inovace a podnikání (6 ukazatelů) Výstupy realizace inovací (5 ukazatelů) duševní vlastnictví (5 ukazatelů)

12 Inovační proces Legenda: A vymyslet B vyrobit C prodat D využívání produktu 1. výběr obsahového zaměření procesu 2. zadání pro výrobu 3. odzkoušený produkt před umístěním na trhu 4. inovace (na trhu uplatněný inovační produkt) 5. využívání eventuálně likvidace inovačního produktu (vyhodnocení vlastností, nové zadání)

13 Nástroje zkvalitňování inovačního procesu Ochrana duševního a průmyslového vlastnictví - Transfer technologií - Vědeckotechnické parky - Mezinárodní vědeckotechnická spolupráce - Marketing inovací - Inovační vouchery nový postupně uplatňovaný nástroj

14 Inovační vouchery Jednorázová dotace poskytnutá podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí Přenos poznatků vědecké nebo technologické povahy Posílení konkurenceschopnosti podnikatele Pomoc vzniku inovace (inovačního produktu) Pilotní projekt v Praze od roku 2013 Využití zkušeností Jihomoravského, Karlovarského, Královéhradeckého, Zlínského a dalších krajů

15 Inovační produkty Výrobky, postupy, služby Oceněné inovační produkty v rámci 16. ročníku soutěže o Cenu Inovace roku 2011 Cena Inovace roku: TOS VARNSDORF a.s. Mechatronický koncept vodorovných strojů Fakulta stavební ČVUT v Praze Předpjatý vláknobetonový sloupek protihlukových stěnových systémů Dále udělovány: Čestná uznání Účast v soutěži

16 Cena Inovace roku ročník soutěže Hodnotící kritéria: A - Technická úroveň produktu B - Původnost řešení C - Postavení na trhu, efektivnost D - Vliv na životní prostředí

17 Možnosti podpory inovací Kontakty, spolupráce: Technologický profil ČR Marketing: Cena Inovace roku, 17. ročník v roce 2012 veletrhy, semináře, časopis Inovační podnikání a transfer technologií, 20. ročník v roce 2012 Programy: EUREKA, Eurostars, Aktivita MOBILITY, KONTAKT II, aj. TIP, ALFA, BETA, OMEGA, Centra kompetence, aj.

18 Technologický profil ČR Databáze Technologický profil ČR (aktuálně 3174 záznamů) Inovační prostředí (Systém inovačního podnikání v ČR) Inovační proces (vymyslet vyrobit prodat) Inovační produkty (Cena Inovace roku) Mezinárodní spolupráce (programy, projekty, partneři)

19 Pavel Švejda Asociace inovačního podnikání ČR

20 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

21 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Koncept implementace inovačních voucherů v prostředí hlavního města Prahy Ing. Ondřej Havlíček projektový manažer Rozvojové projekty Praha, a.s. Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

22 Kontext projektu produkt projektu Akcelerace = podpora podnikání na území HMP (především pro MSP) vouchery: dotované poukázky na nákup služeb podnikateli od VaV instituce ověřený produkt: poprvé v JMK koncept implementace: v Radě HMP rozvojové projekty Praha, a.s.: implementační agentura

23 Cíle projektu kontakt mezi podnikateli a poskytovateli znalostí (VaV sféra) spolupráce na menších jednorázových projektech s vizí dlouhodobější činnosti zvýšení konkurenceschopnosti podniků a zefektivnění komercializace výsledků výzkumu a vývoje poskytovatelů znalostí

24 Užití voucheru (výstupy) vývoj produktu / procesu / služby testování a měření studie proveditelnosti přístup k výzkumnému zařízení navrhování prototypů analýza vhodnosti použití materiálu design produktu tvorba byznys plánu k inovativnímu produktu posouzení ekonomického dopadu analýza trhu / marketingová strategie inovační / technologický audit nastavení nového byznys nebo management modelu firmy optimalizace operačních procesů firmy a další

25 Nepodporované aktivity standardní tréninkové a školicí kurzy koupě softwaru reklamní materiály - design a produkce (včetně tvorby webových stránek) standardní opakující se služby (např. auditorské služby, účetnictví, prodejní aktivity apod.) právní služby dotační poradenství stáže pro studenty podpora exportu nákup materiálu (který není nezbytný pro realizaci zakázky)

26 Příjemce voucheru podnikatelské subjekty: právnické osoby se sídlem či zapsanou provozovnou v hlavním městě Praze bez omezení odvětvového zaměření podnikání (CZ-NACE) splnění kritérií čestné prohlášení: registrován k DzP oprávnění k podnikání na území ČR nesmí být v likvidaci či úpadku, bezdlužnost (stát, ZP, ČSSZ) beztrestnost (hospodářský nebo trestný čin proti majetku) nedoplatky vůči projektům spolufin. z rozpočtů EU prvotní spolupráce s VaV institucí na daném typu aktivity 1 žadatel = 1 projekt

27 Poskytovatel znalostí vědeckovýzkumná pracoviště na území HMP Formy: Veřejná výzkumná instituce Veřejná vysoká škola Výzkumná organizace dle z. 130/2002 Sb. (schválené RVVI) Spolupráce: podpis memoranda o spolupráci (s RPRG jako Imp. agen.) předání nabídkových listů svých poskytovaných znalostí (služeb) Podmínka: prvotní spolupráce mezi VVI a podnikatelem na daném typu aktivity

28 Finanční rámec Max. hodnota spolupráce nestanovena, pouze míra dotace na 1 projekt: Výše dotace až Kč Dotace max. na 75% hodnoty spolupráce Forma veřejné podpory: de minimis Alokace na pilotní výzvu 2013: 10 milionů Kč

29 Zásady voucherů administrativní jednoduchost online žádost a nabídka od VaV instituce transparentní a rychlý výběr brzké proplacení dotace (ex-post) vstřícný postoj k žadatelům kontaktní centrum projektu Akcelerace

30 Harmonogram 1 4 / 2013 Workshopy pro zájemce z řad VaV organizací Q/ 2013 Mediální kampaň a workshopy pro žadatele 5-6/ 2013 Výzva pro podání žádostí o poskytnutí voucherů 7 / 2013 Vyhodnocování podaných žádostí 7 / 2013 Losování a vyhlášení výsledků Od 8 / 2013 Realizace spolupráce (do VII / 2014)

31 Kontakty Ing. Ondřej Havlíček (projektový manažer) Rozvojové projekty Praha, a.s. Ing. Pavel Holman (koordinátor voucherů) Rozvojové projekty Praha, a.s.

32 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

33 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Jindřich Weiss Jihomoravské inovační centrum

34 Od roku výzvy Veřejné dotace: 24 mil. Kč Soukromé kofinacování: min. 23 mil. Kč 724 firem 187 voucherů 1 veřejná = 5 soukromých v návazné spolupráci v následujících 5 letech

35 Proč inovační vouchery? Problém Očekávaný přínos Znalostní paradox Posílení vazby firem a výzkumných institucí Firmy: Nedostatečné kapacity VaV Zvýšení konkurenceschopnosti VaV: pomalý a netransparentní partner Efektivnější komercionalizace výsledků výzkumu

36 Specifika JMK 20 % veřejných VaV kapacit ČR v Brně 17 mld. Kč na výzkumná centra VaVpI roční investice 250+ mil. do vědy a výzkumu 300+ inovativních společností

37 Vize JIC pro rok 2020 Do roku 2020 přineseme Jihomoravskému kraji: 1 novou firmu s miliardovým ročním obratem 3 regionální společnosti s celosvětovým dosahem 500 mezinárodně konkurenceschopných firem 2020 vysoce kvalifikovaných pracovních míst Pomůžeme České republice do TOP 20 nejlepších ekonomik světa.

38 Zahraničí Poprvé 1997 Nizozemí Až 80% zakázek by se nerealizovalo bez voucherů, 30% firem pokračuje ve spolupráci Figure 1 Programs launched until before number of programs launched

39 V Brně (JMK) od 2009 Finanční garant Implementační agentura Politická platforma

40 Poskytovatelé znalostí

41 Principy Malá částka (dotace max. 150 tisíc Kč) Jednoduchá žádost Transparentní a rychlý selekční proces Garantované termíny proplacení dotace Individuální přístup k žadatelům Atraktivita pro firmy

42

43 Nejčastější zaměření projektů Vývoj produktu / procesu / služby Testování a měření Navrhování prototypů Design produktu Analýza trhu / marketingová strategie Příklady na

44 Oborové zaměření žadatelů

45 Evaluace 1 koruna investovaná SMB do programu dnes = 5 korun investovaných firmami do výzkumné spolupráce s místními VVI v průběhu následujících 5 let

46 Přispěl program ke vzniku nových spoluprací firem s výzkumníky?

47 Kolik z těchto nových spoluprací pokračuje po skončení projektu? Podpořené projekty 100 % 145 firem projekty ve 100t Kč Nové spolupráce 48 % 70 firem Pokračující spolupráce 17 % 25 firem projekty v mil. Kč

48 Program pomohl 60 firmám najít nového partnera v rámci brněnských VO, s nímž rozvíjejí spolupráci po skončení své účasti v programu.

49 Přínosy programu pro firmy

50 Přínosy programu pro výzkumníky Jaké přínosy pro Váš výzkumný tým měla účast v programu inovační vouchery? Zviditelnění našeho pracoviště (na webu inovačních voucherů a pomocí propagace programu) Poznání vhodných odborníků z praxe, které můžeme zapojit do výuky či koncipování zaměření vyučovaných předmětů Investici / příslib investice do přístrojového vybavení našeho pracoviště Legalizace dosavadní neoficiální spolupráce, která s výzkumnou institucí již probíhala předtím. Získání vhodných kontaktů / referencí pro účast v grantových programech vyžadujících prokázání spolupráce s firmami Cenný pohled z podnikové sféry na cenu naší práce či komerční uplatnitelnost našich výsledků Cenné zkušenosti pro další spolupráci s firmami Významné finanční zdroje pro rozvoj výzkumu našeho týmu Nový podnět k zaměření našeho výzkumu Nalezení nového partnera z podnikového sektoru, s nímž chceme rozvíjet výzkumnou spolupráci 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% Žádný přínos Významný přínos

51 Inovační vouchery boří bariéry mezi akademickou a komerční sférou Domníváte se, že účast v programu vedla k tomu, že: (A/N počet odpovědí Ano) si více uvědomujete příležitosti pramenící ze vzájemné spolupráce? Podpořené firmy Nepodpořené firmy Výzkumníci 47 (75,8) 27 (57,5) 31 (54,4) se snadněji orientujete v podmínkách fungování akademického/podnikového světa? 29 (46,8) 15 (31,2) 18 (31,6) nyní lépe rozumíte osobním cílům a motivacím výzkumníků/podnikatelů? umíte snadněji komunikovat s lidmi z akademického/podnikového prostředí? nyní lépe rozumíte existujícím bariérám spolupráce? nyní můžete lépe organizovat vzájemnou spolupráci? se zvýšila Vaše schopnost vyhledat vhodného partnera ke spolupráci? 28 (45,6) 13 (27,7) 26 (45,6) 28 (45,2) 11 (23,4) 26 (45,6) 26 (41,9) 18 (38,3) 28 (49,1) 45 (72,6) 18 (38,3) 31 (54,4) 32 (51,6) 17 (36,2) 27 (47,4) Celkem firem 62 (100,0 %) 47 (100,0 %) 57 (100,0 %)

52 Finanční efekt programu Projekty programu IV Nová spolupráce po skončení projektů 20,1 6,4 spolufinancování u podpořených firem celková dotace na první tři výzvy programu 11,4 min. hodnota zrealizované spolupráce u nepodpořených 19,6 objem pokračující nové spolupráce za rok??? za 5 let hodnota/rok součet 100,0 VSTUPY VÝSLEDKY

53 Hlavní přínosy programu 2/3 podpoř. firem vyřešen konkrétní problém Roční soukromé výdaje na pokračování iniciované spolupráce přinejmenším odpovídají vel. dotace Smart money (20M 100M) významný vliv na přínos VaV center pro Brno Vyšší přínos národních programů podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu v JMK Levný a velmi účinný marketing pro JIC i město Brno (SMART Government) Stmelení regionálních aktérů Návazné aktivity JIC / RIS (otevření dveří do firem)

54

55 Jindřich Weiss https://twitter.com/jic_brno

56 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

57 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Inovační vouchery Karlovarský kraj Ing. Jana Michková ředitelka Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

58 Výchozí situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Zastaralá ekonomická struktura kraje Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center Nízká inovační aktivita firem

59 Program rozvoje Karlovarského kraje Strategie rozvoje konkurenceschopnosti Karlovarského kraje (SRKKK) a další dokumenty Realizace SRKKK - zřízení Karlovarské agentury rozvoje podnikání (příspěvková organizace) Pilíře SRKKK: A. Regionální inovační systém B. Lidské zdroje pro konkurenceschopnost C. Podnikatelské prostředí

60 Hlavní úkoly KARP Koordinace aktivit v oblasti rozvoje podnikání Spolupráce s partnery (regionální i národní úroveň) Příprava významných projektů Karlovarského kraje i vlastních Přehled o inovačních firmách a aktivitách a jejich podpora

61 Inovační vouchery - příprava březen 2011 rozhodnutí rady o novém dotačním titulu z rozpočtu kraje podpora inovujících firem v Karlovarském kraji, dle zákona 130/2002 Sb. duben září 2011 KARP ve spolupráci s ORR připravil obecná pravidla, formuláře, zadávací dokumentaci veřejné soutěže, smlouvu listopad 2011 schválení dokumentů radou

62 Inovační vouchery veřejná soutěž Lhůty: vyhlášení soutěže: soutěžní lhůta: od do hodnotící lhůta: od do podpisy smluv: květen 2012 realizace voucherů: květen září 2012 vyúčtování: listopad 2012

63 Inovační vouchery publicita/informace letáčky (100 ks) Obchodní věstník (povinné) internetové stránky Karlovarského kraje (povinné) internetové stránky KARP seminář v Karlových Varech vybrané firmy Karlovarského kraje (60) obě hospodářské komory působící v Karlovarském kraji vysoké školy spolupracující s místními firmami 4 inzeráty v regionálním tisku (prosinec 2011)

64 Výsledky veřejné soutěže Konzultace k žádostem cca 30 žadatelů nebo poskytovatelů znalostí. V soutěžní lhůtě přijato 11 návrhů projektů. Žádný žadatel nebyl z veřejné soutěže vyloučen.

65 Výsledky veřejné soutěže Hodnocení 2 externími odbornými oponenty pro každý návrh projektu (aritmetický průměr přiřazených bodů). Posouzení a zhodnocení návrhů projektů Odborným poradním orgánem pro dotační titul Inovační vouchery (jednání dne ). Schváleno RKK dne Projednáno ZKK dne

66 Výsledky veřejné soutěže Žadatelé podle typu podniku 2 MSP VP 9

67 Výsledky veřejné soutěže Žadatelé podle okresů Karlovy Vary Cheb Sokolov

68 Výsledky veřejné soutěže Obory: stavebnictví/stavební materiály (5 projektů) elektronika/telekomunikace/technické zabezp. strojní výroba chemická výroba služby cestovní ruch potravinářská výroba

69 Výsledky veřejné soutěže Poskytovatelé znalostí: Vysoké učení technické v Brně (5 projektů) Fakulta ekonomická Západočeské univerzity v Plzni (2 projekty) ČVUT v Praze Vysoká škola hotelová v Praze Geologický ústav AV ČR výzkumná instituce COMTES FHT a.s.

70 Výsledky veřejné soutěže Na rok 2012 celkem vyčleněno v rozpočtu Karlovarského kraje Kč z toho žadatelům Kč. V rámci veřejné soutěže požadavek na Kč. Jedná se o neinvestiční výdaje.

71 Poznatky a doporučení Místní firmy projevily o dotační titul zájem Přidaná hodnota dotačního titulu informace o inovačním prostředí v Karlovarském kraji Konkrétní příklad realizace SRKKK kladná odezva podnikatelského sektoru v KK Pokračování dotačního titulu i v dalších letech (podpora pro firmy ve VTP)

72 Ing. Jana Michková ředitelka Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o.

73 Konference INOVAČNÍ VOUCHERY V PRAZE Projekt Akcelerace na území hlavního města Prahy realizuje společnost Rozvojové projekty Praha, a.s.

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija

PROJEKTY. Rozvojové. Praha. www.rprg.cz. Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija www.rprg.cz PROJEKTY Rozvojové Praha Akcelerace program podpory podnikání na území Hlavního města Prahy rozhovor s radní Aleksandrou Udženija Inovační vouchery v Praze rozhovor s radní Evou Vorlíčkovou

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Rozvoj spolupráce a transferu znalostí mezi podnikovým a VaV sektorem Gestor Vláda ČR (RVVI) 1 Spolugestor MPO, MŠMT, TAČR Zahájení

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost platná

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků

Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Podpora výzkumu, vývoje a inovací z veřejných prostředků Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací 11:17 1 142 21 PRAHA 4, NOVODVORSKÁ 994 www.avo.cz, avo@avo.cz Je jediným sdružením

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky

32 vzdělávacích akcí s 525 účastníky 27 firem a 5 pracovišť UP v pronájmu na 95 % dostupné plochy 395 konzultačních hodin klientům 42 poptávek po měření a výzkumu 17 zpracovaných žádostí o dotaci pro klienty 8 zaměstnanců 47 dnů na školení

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA

KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA KONCEPCE EKONOMICKÉHO ROZVOJE MĚSTA Kancelář primátora města Brna Kancelář strategie města Preambule Koncepce ekonomického rozvoje města (dále jen KERM) vycházející ze Strategie pro Brno je založena na

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více