Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Na kraji propasti. Bezpečné karty? Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne"

Transkript

1 Ročník Roãník č. ã.3/2012 5/2008 Informace pro pro top top management / náklad firem / cílená výtisků distribuce / / Témata měsíce: Automobilový Stavebnictví průmysl / Technologie / Letecký pro průmysl mûsta / Leasing a obce a / fleet Teplárenství management Průmysl roste, avšak jen slabě Poslední známé výsledky průmyslu, tedy ze leden 2012, ukazují, že jeho tahounem je stále výroba motorových vozidel. Dařilo se také produkci elektrických zařízení a chemických látek. Pokles však zaznamenaly výroba základních kovů, hutní zpracování kovů i výroba a rozvod elektřiny. Celková tendence je podle ČSÚ v posledních měsících mírně klesající. Po očištění od sezonních vlivů se lednová produkce ve srovnání s prosincem loňského roku snížila o 0,6 %. Meziročně byl nárůst průmyslové výroby po očištění o počet pracovních dnů pouze 0,7 % (bez očištění +3,2 %). Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 14,9 %. Nové zakázky ze zahraničí zrychlily svůj růst na relativně vysokou hodnotu 17,4 % a tuzemské zakázky se po osmi měsících záporného příspěvku meziročně zvýšily o 10,5 %, což lze hodnotit jako pozitivní příslib do budoucna. Úroveň zakázek slouží totiž jako signál vývoje průmyslové výroby v následujících měsících. Nejvíc opět k růstu zakázek přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů. Výrazné zlepšení zaznamenalo odvětví výroby chemických látek či základních farmaceutických výrobků a přípravků. Tržby meziročně vzrostly o 7,7 %, zejména pak ty z přímého vývozu, a to o 12,8 %. Lednová čísla z Německa ukázala poněkud opačný vývoj, kde se průmyslová produkce vrátila k meziměsíčnímu růstu o 1,6 % a meziročnímu o 1,8 % (ačkoli v prosinci 2011 tam byl meziměsíční pokles o 2,6 %). Na druhé straně došlo k propadu objednávek o 4,9 %, což by se následně mohlo projevit ve snížení zájmu o subdodávky od českých výrobců. (sp) Marže není zisk Skutečný zisk obchodníků není, jak se někteří domnívají, rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou, ale mezi nimi po odečtení všech nákladů. Ze své marže musí totiž obchodník např. platit zaměstnance, pronájem obchodních prostor a pozemků, hradit vodné a stočné, svítit, topit, vybavit prodejny technikou, obnovovat zázemí, nakupovat vozíky, podílet se na přepravě zboží atd. Nejvíc se rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou samo sebou projeví u nejlevnějšího zboží. Třeba u pečiva fixní náklady na prodej rohlíku jsou skoro stejné, jako při prodeji televizoru. Skutečný zisk z prodeje potravin ve velkých tuzemských obchodech je do 1%. (so) Bezpečné karty? Jak vyplynulo z průzkumu GfK Czech uskutečněného v únoru t. r., víc než polovina respondentů považuje operace prostřednictvím platební karty za dostatečně zabezpečené. Čtyři z pěti však vyjadřují obavu ze skimmingu. Respondenti pokládají za bezpečnější platby kartou u obchodníka (38 %) než obyčejný výběr hotovosti z bankomatu (32 %). Jako nejméně bezpečná je nadále hodnocena on-line platba kartou na internetu (54 %), což ale zřejmě souvisí i s jejím stále ještě nevelkým rozšířením. Z hlediska dalšího zabezpečení je jasnou jedničkou PIN kód spolu s autorizační SMS (pro víc než 90 % oslovených). Čipové technologii zabezpečení karet a bezpečnostnímu certifikátu přikládá důležitost asi 60 % dotazovaných. Za nejméně důležité je považováno pojištění karet (pouze 43 %). A jak si lidé hlídají své klíče k bezpečí? Naprostá většina (96 %) si PIN prostě pamatuje. Jen 9 % uvedlo, že ho mají také paralelně uschován poznámkou v mobilu. Průzkumu se zúčastnilo 600 respondentů, kteří používají platební karty. Zdroj: GfK (am) 2 Zákazníci internetových obchodů si stěžují na Českou poštu. 3 Za kolik budou povolenky? S ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou na žhavé emisní téma. 5 7 Zetor zpět na irácký trh neocenitelných rad pro zodpovědného spotřebitele. 8 EU podpoří zvýšení energetické účinnosti. 9 Tiché Mitsubishi i-miev. 12 Pasivní domy solidní perspektiva pro mladou generaci. 17 Šéf CzechInvestu Miroslav Křížek o průmyslových zónách. 20 Ředitel TS ČR Martin Hájek: Podpora obnovitelných zdrojů u nás musí být rozumná. Na kraji propasti Stavebnictví se propadá, a s nikým odpovědným to ani nehne České stavebnictví je na tom dnes dost špatně. Vezmeme-li v úvahu, že jde o obor, který je jakýmsi lakmusovým papírkem vývoje v dobách konjunktury i recese, nečeká celou naši ekonomiku asi nic dobrého. Víc o tom v rozhovoru s prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Ing. Václavem Matyášem. Pane prezidente, interview s vámi o českém stavebnictví, který jsme otiskli před sedmi lety, měl titulek: Boom pokračuje. Jak bychom podle vás mohli nazvat náš dnešní rozhovor? Není třeba moc vymýšlet: Propad stavebnictví pokračuje. Jako podtitulek by se dalo jistě přidat: I přes sliby dané Vládním prohlášením vlády ČR. Pokud bych to měl dále opepřit, tak ještě: A s nikým zodpovědným to ani nehne. Celková produkce stavebnictví v ČR za poslední tři roky klesla o 10,8 %. Jaké to má důsledky pro rozvoj oboru, pro firmy, zaměstnanost i společnost jako celek? Pro obor je to fatální záležitost. Firmy přestaly investovat do svého vybavení, kvůli udržení co nejnižších nabídkových cen při malé poptávce a nedostatku zakázek omezují využívání nejmodernějších, ale také dražších technologií, vývoj a výzkum v oboru téměř stagnuje. Z trhu zmizelo hodně firem, a nebyly to jen malé. Pro představu, v kategorii firem nad 50 zaměstnanců došlo za roky 2010 a 2011 k úbytku 109 středních a větších firem, tedy celých 15 %! Ekonomika dalších je nestabilní, mnohé jsou na pokraji krachu, vzrostl počet insolventních společností. Stavbaři mají podíl na rostoucí nezaměstnanosti a zvyšují počty žadatelů o podporu. Tento stav vede k snižování spotřebitelské poptávky a zákonitě se ve spirále prohlubuje další propad ekonomiky. Úpadek stavebnictví má velmi nepříznivé důsledky pro ekonomiku státu. Oživení investic by prokazatelně mělo bezprostřední vliv na příjmovou stránku státního rozpočtu. Které oblasti stavebnictví a typy stavebních firem jsou recesí nejvíc postiženy? Všechny. V číselném vyjádření je to samozřejmě veřejná zakázka, především dopravní infrastruktura, ale také byla silně narušena stabilita privátního sektoru. Firmy nemají s ohledem na nejistou budoucnost důvod investovat, ekonomické oslabení a obava ze ztráty zaměstnání snižují ochotu obyvatel vydávat peníze za pořízení nového bytu nebo domu. Objem nově uzavřených stavebních zakázek byl loni o 17 % nižší než v roce 2010, zásoba dosud neprovedených stavebních prací na přelomu loňského a letošního roku meziročně klesla o 12 %. Lze z toho vyvodit něco pro predikci vývoje stavebnictví v tomto roce? Co to znamená, jsem uvedl už v odpovědi na první otázku. Jen na doplnění uvedených 12 %, propad zakázek v pozemním stavitelství činí 11 %, v inženýrském stavitelství 14 %. Takže i letos se problém dotkne všech stavebních oborů. K tomu je třeba připočíst značný úbytek rozpracovaných staveb z předchozích období, a tak se s dalším poklesem stavební produkce bude zvětšovat počet stavbařů bez práce. Má to ještě jeden, pro budoucnost velmi nepříznivý důsledek. V současné době prakticky nemá žádná firma podmínky pro to, aby mohla zaměstnávat učně, a nevyžaduje ani nové vyučence, i když kmenoví zaměstnanci stárnou. Podobné je to bohužel i v technických profesích, jak u dodavatelských firem, ale také u projektantů. Současná neutěšená situace je do určité míry způsobena vnějšími okolnostmi (finanční a hospodářská krize), ale také vnitřními podmínkami. Jaký podíl na zhoršujícím se stavu má česká vláda, ministerstva, příp. další zodpovědné orgány státu a samosprávy? Vláda by měla sledovat hlavní cíl zabezpečit stav veřejných financí jak úsporou výdajů, především mandatorních, tak zvýšením příjmů, a vytvářet tak podmínky pro silnější růst ekonomiky, což by mělo přinést i vyšší zaměstnanost. Prozatím dociluje úspory pouze prováděním razantních škrtů. Stát jako největší investor má zejména v tomto ekonomicky složitém vývoji povinnost působit proticyklicky. Měl by umět definovat své potřeby na trvale udržitelné úrovni ve střednědobém horizontu minimálně pěti let, aby stavební dodavatelé, výrobci stavebních materiálů i projektanti mohli očekávanému vývoji přizpůsobit v plném komplexu své kapacity. A nejen oni. V důsledku vysokého multiplikačního efektu stavebnictví jsou to další profese z oblasti dopravy, strojírenské výroby a služeb. Svou stabilní koncepcí a investiční strategií by měl stát celý systém stabilizovat, a nikoliv naopak devastovat. V tom je jeho nezastupitelná zodpovědnost. Každý politik, každý ministr musí nést manažerskou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Právě tak i vláda za to, že své vládní prohlášení vyměnila za odlišné politické zadání, na jehož základě oslabila investice na minimum se všemi důsledky pro současnou ekonomiku i do budoucna. Průběh výstavby dopravní infrastruktury bude letos zřejmě podobný jako loni. Co je podle vás (kromě nedostatku financí) největší brzdou jejího rozvoje? Může být i horší. Státní fond dopravní infrastruktury má v rozpočtu sice prakticky stejný objem jako v předchozím roce, jeho jednu třetinu tvoří Operační program doprava, tedy evropské peníze. Špatná, ne-li nejhorší, je zpráva, že se v minulých třech letech téměř zastavila investorská příprava dopravních staveb, a tím byl vyřčen ortel nad budoucností v pokračování a dokončení sítě silniční i železniční infrastruktury. Rozpracované úseky se dokončují, nové stavby se prakticky nezahajují. Aby mi bylo dobře rozuměno, nevolám po práci pro stavbaře, dovolím si citovat z Národního programu reforem, který byl podkladem pro diskusi u kulatého stolu letos v únoru: Dobudování páteřní dopravní infrastruktury a napojení regionů na české i evropské trasy je nezbytnou podmínkou pro zlepšení nepříznivé podnikatelské situace a pro zlepšení konkurenceschopnosti. A dál: K dosažení tohoto Dokončení na str. 6

2 2 /bfiezen/ A k t u a l i t y Zákazníci internetových prodejců si stěžují na Českou poštu Dělá chyby v doručování Telegraficky E-komerce roste Světová e-komerce se zrodila kolem roku V České republice vznikaly první e-shopy asi od roku Obratu 1 mld. Kč dosáhly v roce O čtyři roky později to bylo 10x tolik, v roce 2008 už 22 mld. Kč, předloni 33 mld. Kč a v roce 2011 asi 37 mld. Kč. Navzdory krizi obliba internetových nákupů roste. Kdybychom připočetli i služby, byl by loňský obrat e- komerce 52 mld. Kč. Nejvíc se prodávaly počítače, mobily, oblečení, obuv a elektronika, ze služeb vstupenky a letenky. Rostl rychle i počet zákazníků: ,7 mil., ,1 mil., ,5 mil., ,2 mil. a ,7 mil. On-line nakoupilo už 95 % uživatelů internetu v České republice. (m) Zákazníci internetových obchodů jsou nespokojeni s kvalitou služeb České pošty. Poukazují zejména na opakovanou negativní zkušenost s doručováním balíků. Že jde skutečně o problém, potvrzuje i nadpoloviční většina obchodníků. Vyplynulo to z nedávného průzkumu Asociace pro elektronickou komerci (APEK) provedeného mezi prodejci. Pracovníci pošty podle něj v řadě případů nedoručí zboží k osobnímu převzetí. Namísto zazvonění automaticky vhodí do schránky oznámení o uložení zásilky, aniž by se řádně přesvědčili, jestli je zákazník doma. Ačkoli jsou zákazníci doma, pro balík si nakonec musejí dojít na poštu sami. Jak ukazují výsledky průzkumu, tuto opakovanou negativní zkušenost zákazníků s doručováním balíků potvrzuje 60 % obchodníků. Někteří prodejci evidují až 10 % svěřených zásilek, které není Česká pošta schopna spotřebitelům doručit. Na poštu pro balík sami Na podobné praktiky České pošty si internetoví obchodníci stěžují celoročně. Výjimečnou negativní zkušenost s doručováním zásilek má 24 % z nich, žádnou stížnost nehlásí jen 16 % prodejců. Obchodníci poukazují i na skutečnost, že poštovní pracovníci mnohdy ani nenaloží zásilku do auta. Místo toho rovnou pošlou po listovní doručovatelce oznámenku, že zákazník nebyl zastižen. Jsem však přesvědčen, že ve všech uvedených případech nejde o systémovou chybu nebo úmysl České pošty jako organizace. Spíš o svévoli jednotlivců, kteří si chtějí zjednodušit práci, myslí si Jan Vetyška, výkonný ředitel APEK. Obchodníci suplují poštu Trhliny v kvalitě zásilkové služby České pošty dělají internetovým obchodníkům starosti ještě v jednom ohledu. Jsou totiž nuceni na internetových stránkách přepravce denně kontrolovat funkci sledování zásilek. Sami pak musejí upozorňovat zákazníky em nebo telefonicky, že jim leží balík na poště, což souvisí s dalším, ještě závažnějším nešvarem. Pracovníci pošty totiž dokonce někdy lidem nevhodí do schránky ani oznámení o uložení zásilky. Zákazníci si tak ve stanovené lhůtě balík nepřevezmou a Česká pošta jej odešle obchodníkovi zpátky. Vrácenou zásilku tak musí prodejce posílat znovu, navíc na vlastní náklady a v některých případech dokonce opakovaně. Česká pošta je nejvýznamnějším tuzemským přepravcem, za kterým následují PPL a Top Trans. Většina obchodníků nabízí kombinaci dopravy Českou poštou a některým dalším dopravcem či vlastní dopravou. Zdroj: APEK (vam) Nebankovní financování si vede dobře Vydává: PROFIL Brno, s. r. o. Redakce a administrace: Rosická 1, Brno tel./fax: Redakce: Petr Ihm (šéfredaktor) Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora) Obchodní oddělení: Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík, Markéta Machanová, Peter Burian, Lucie Hrabálková, Jana Poláčková, Denisa Šťastná, Lucie Podsedníková Redakční rada listu Podnikatel: Ing. Petr Dolina, Svaz českých a moravských výrobních družstev Ing. Petr Ihm Zdeněk Kubín (předseda), Hospodářská komora České republiky Ing. Jiří Kyncl, Sdružení automobilového průmyslu PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR Ing. Robert Toman, Kompass Czech Republic s.r.o. Ing. Pavel Tunkl, Svaz dovozců automobilů Ing. Irena Vlčková, Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Typografická koncepce: Vítězslav Švalbach Grafická úprava: Martin Kudláček Členské společnosti České leasingové a finanční asociace (ČLFA) vložily v loňském roce do české ekonomiky 124,3 mld. Kč (bez DPH), což je o 0,8 mld. Kč víc než předloni. Z toho na financování investic a provozu podnikatelských subjektů 89,3 mld. Kč, na financování zboží a služeb pro domácnosti 35 mld. Kč. Leasing movitých věcí meziročně vzrostl o 1,8 %, podnikatelské úvěry o 11 %, factoring o 16,6 % a spotřebitelské úvěry o 1,5 %. Přes pokles tempa ekonomického růstu, snižování meziročního růstu průmyslové výroby a téměř nulový růst investic byly v loňském roce u největších patnácti společností ČLFA leasingem movitých věcí předány do užívání stroje, zařízení a dopravní prostředky v souhrnu pořizovacích cen přes 45,6 mld. Kč. Odhad objemu financování celého trhu překročil 47,8 mld. Kč. V leasingu opět dominovalo financování silničních vozidel pro podnikatele. Podíl nových aut na celkovém leasingu osobních vozů dosáhl 94 %. Podíl operativního leasingu na celkovém pronájmu movitých věcí meziročně vzrostl o 8,7 % Objem financování členy ČLFA mld. Kč Leasing pro podnikatele 43,5 Leasing pro spotřebitele 0,8 Nebank. úvěry pro podnikatele 30,4 Spotřebitelské úvěry (od leasingových společností včetně) 34,2 Factoring 15,4 Celkem 124,3 - financování investic podnikatelů 89,3 - zboží a služeb pro domácnosti 35,0 na 34,7 %. Pro zajímavost, v roce 2005 to bylo jen 12 %. Poprvé od roku 2007 zaznamenal loni meziroční růst leasing nemovitostí, když bylo uzavřeno 21 nových smluv s předáním nemovitosti do užívání v souhrnu pořizovacích cen za 2,7 mld. Kč. V meziročním srovnání je to zvýšení o 28,6 %. Podíl leasingu strojů a zařízení, včetně leasingu fotovoltaických zařízení klesl v loňském roce na 32,8 % proti 40,3 % v roce Bylo to způsobeno snížením poptávky po fotovoltaických zařízeních (meziročně o 53 %). Financování ostatních komodit ve strojích a zařízeních naopak vzrostlo o 18 %. Úvěry nejen pro firmy Nebankovní úvěry jsou jediným produktem nebankovního trhu, který stále roste. I v roce 2009, v době ekonomické recese, vykázaly zvýšení o 6,6 %. V roce 2011 dokonce o 11,0 % (15 vedoucích společností). Celková výše úvěrů dosáhla 30,4 mld. Kč, z toho tvořily úvěry na osobní vozy 44,0 % a úvěry na stroje a zařízení, včetně fotovoltaických zařízení 20,4 %. Průměrná výše poskytnutého úvěru byla přes 455 tis. Kč. Nebankovní úvěry využívají podnikatelé v podobném měřítku jako finanční leasing. Mohou jimi financovat i tituly podléhající dotacím z českých a evropských fondů, kde je využití leasingu podmínkami vyloučeno. Dosáhnou na ně tedy kromě firem i zemědělci, veřejná správa, obce, rozpočtové organizace, družstva a další. Financování provozních potřeb V letech 2010 i 2011 zaznamenal factoring dvojciferný růst. U členů Asociace factoringových společností ČR to loni bylo o 16,6 %. Byly na ně postoupeny pohledávky celkem za 128,2 mld. Kč, z toho připadlo na factoringové společnosti, které jsou zároveň členy ČLFA, 106,2 mld. Kč. Objem prostředků poskytnutých členy AFS klientům dosáhl k 31. prosinci 2011 výše 17,9 mld. Kč, když na členy ČLFA připadlo 15,4 mld. Kč. České firmy v současné době využívají především regresní factoring (podíl 73,7 %), méně bezregresní. Úvěry pro spotřebitele rostou V roce 2011 poskytovalo úvěry pro spotřebitele 22 členských společností ČLFA včetně leasingových, které je nabízejí dodatkem k leasingovým produktům. Celkový objem poskytnutých úvěrů pro osobní potřebu činil loni 34,2 mld. Kč, což představuje faktický meziroční růst o 1,5 %. Objem úvěrů na financování osobních automobilů meziročně vzrostl o 2,0 % na 7,6 mld. korun. Tempo poskytování nebankovních spotřebitelských úvěrů v průběhu roku klesalo. Především kvůli pomalému růstu výdajů domácností, kdy se tržby v maloobchodě meziročně zvýšily jen o 1,9 %. Členské společnosti ČLFA také uplatňovaly obezřetnější kritéria hodnocení zákazníků i financovaných komodit, takže na ně řada potenciálních klientů na úvěr nedosáhla. Partner pro financování vozů Členské společnosti ČLFA se v loňském roce podílely na financování silničních dopravních prostředků (vesměs nových) částkou 55,9 mld. Kč. Z toho šlo 32,6 mld. Kč na pořízení 45,8 % v ČR poprvé registrovaných osobních vozů. Celkem uzavřely členské společnosti ČLFA v loňském roce téměř nových leasingových a úvěrových obchodů. Zdroj: ČLFA (am) Tisk: CTP tisk, spol. s r. o. Heršpická 6, Brno Distribuce: 5P agency, s. r. o. U Sýpky 555, Rajhradice Placená prezentace. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., OZJM Ředitelství v Brně č.j. P/2 1241/98, ze dne ISSN x MK ČR E 7717 Uzávěrka tohoto čísla: Tištěný a distribuovaný náklad ověřuje ABC ČR, člen IF ABC. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. Role networkingu Většina dotázaných firem v ČR (59 %) věří, že osobní networking bude během příštích dvou až tří let stále jedním z nejlepších způsobů, jak najít nové zákazníky. Přestože se využití osobního networkingu za poslední tři roky snížilo o 23 %, zůstává jednou z nejpoužívanějších nových obchodních technik. Čím dál víc firem (jejich počet se za poslední tři roky zvýšil z 25 % na 41 %) ale také předpovídá, že na významu budou v obchodním mixu nabývat sociální média. Průzkum společnosti Regus rovněž odhalil rostoucí důležitost sociálních webových stránek zaměřených na networking. On-line reklama bude v příštích třech letech jedním z nejlepších způsobů pro vyhledávání nových zákazníků v ČR pro 61 % respondentů. Za důležité nástroje pro získání zákazníků je také považován nábor obchodníků s dobrými konexemi (34 %) a prezentace na významných akcích (30 %). Osobní networking bude klíčový při získávání zákazníků pro 71 % malých firem, stejný názor má 61 % velkých firem. Tradiční reklama a telemarketing získaly jen minimum hlasů. (tz) Kresba: Lubomír Vaněk

3 E k o l o g i e b fi e z e n / /3 Za kolik budou povolenky? S ministrem životního prostředí Tomášem Chalupou na žhavé emisní téma O tzv. emisní povolenky, což jsou v podstatě nástroje k snížení emisí skleníkových plynů, se stále vede tuhý politický a ekologický boj. Kdo jiný by měl být v této oblasti lépe informován, než ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa? Víc o tom v následujícím rozhovoru. Pane ministře, v letech má mít ČR k dispozici 280 mil. povolenek. Jak s nimi bude nakládat jednak v této časové posloupnosti, a jednak z hlediska ceny, a tedy i příjmů? Podle evropských pravidel musíme část povolenek přidělit průmyslu zdarma, přibližně 200 mil. Další část, 107 mil., přidělíme sektoru elektroenergetiky a zbytek, asi 330 mil., prodáme v aukcích. Aukce začnou v roce 2013 na necelých 30 milionech a budou každoročně narůstat. Celková suma výnosů je ale závislá právě na ceně povolenky, kterou je těžko odhadnout. Pesimistická varianta hovoří o sedmi eurech za povolenku, my pracujeme s hodnotami mezi devíti a čtrnácti eury. Podle některých zdrojů má dostat ČEZ přibližně 68 mil. povolenek zdarma. Nejde v tomto případě o narušení pravidel hospodářské soutěže? Bezplatné povolenky pro sektor elektroenergetiky jsou podmíněny tím, že společnosti provedou ekologické investice minimálně v hodnotě přidělených povolenek. Přínosy z této modernizace jsou tedy obhajitelné i z hlediska hospodářské soutěže, na kterou by akce neměla mít větší vliv. Ministr životního prostředí ČR Tomáš Chalupa. MŽP ČR má k dispozici tři scénáře o výši příjmu povolenek. Nebude v nich klíčovou roli hrát právě cena? Scénáře se liší v odhadu ceny povolenky. Čím vyšší cena, tím vyšší výnos státu z aukcí, ale také vyšší náklady pro podniky, které mají povolenek nedostatek a musejí si je dokupovat. Není příliš pravděpodobné, že budeme dražit povolenky za už zmíněných a průměrných sedm eur, spíš to nebude méně než deset eur. Ať už se přikloníte ke kterémukoliv z těchto scénářů, máte už představu, na co budou peníze použity? Směrnice o emisním obchodování určuje oblasti, kam musí jít alespoň polovina výnosů. Zpracováváme analýzu, jaké preference přinesou největší výhody, ale obecně by měla být část určena na snižování energetické náročnosti budov, další na inovativní investice v průmyslu a část na plnění mezinárodních závazků spojených s ochranou klimatu, adaptační opatření a správu emisního obchodování. Provozovatelé musejí proinvestovat povolenky v hodnotě necelých 50 miliard korun, to je ale motivuje k investicím daleko vyšším, blížícím se částce až 130 miliard, což by se mělo odrazit v environmentální oblasti, a také mít pozitivní dopad na zaměstnanost a ekonomiku. Pokud by se uvedené derogace neuplatnily, ovlivnilo by to ceny energie. Trh s povolenkami považuje řada odborníků za zkrachovalý a přežitý. Existuje prý mimořádný nadbytek nabídky nad poptávkou. Souhlasíte s tím? Je pravda, že v ČR bylo víc povolenek přiděleno, než vyřazeno za vypuštěné emise. Je tedy přebytek povolenek, který vytváří tlak na cenu. Od roku 2013 se ale povolenky přidělují podle nových pravidel a bude jich už podstatně méně. Přebytek se brzy vyčerpá a na trhu nastane naopak nedostatek povolenek, který vytlačí vzhůru cenu, a tím i motivaci k snižování emisí. Nový zákon o ochraně ovzduší byl z mnoha stran podroben kritice. Jakými argumenty byste vyvrátil připomínky odpůrců? Předně bych zdůraznil, že vládní návrh byl z pohledu resortu životního prostředí předložen jako vyvážený kompromis. Na jedné straně tedy odrážel v rozumné míře požadavky na zvýšení sazeb poplatků, které se neměnily od devadesátých let minulého století. Tohle například podporovalo hnutí Duha. Na druhé straně ovšem zákon ponechával podnikům časový prostor na snížení emisí. Při splnění určitých podmínek by se daného podniku postupné zvyšování sazeb plánované po roce 2016 nedotklo, resp. by mohl podnik platit méně po provedení modernizace a snížení objemu emisí. V únoru byl Poslaneckou sněmovnou ČR schválen zákon o ochraně ovzduší, který by měl vstoupit v platnost k 1. září tohoto roku. Jeho cílem je především vyřešit nepříznivý vývoj kvality ovzduší v ČR, omezit administrativní náročnost a zlepšit jeho přehlednost a srozumitelnost, říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Co nový zákon podle šéfa resortu přinese v některých oblastech? Jakou roli hrála v připomínkovacím řízení výše poplatků? Zdůrazňuji, že od účinnosti nového zákona bylo počítáno už s určitým zvýšením sazeb poplatků u čtyř škodlivin, ale pouze aby bylo vyrovnáno zrušené zpoplatnění všech ostatních látek. Vládní návrh měl značně zjednodušit poplatkový systém, a výrazně tak snížit administrativní náklady. Proto např. znečišťovatel, u něhož by výše poplatku nepřesáhla 5 tisíc korun ročně, nově poplatek už platit nebude (dosud byla tato hranice 500 Kč), především však mělo být zachováno zpoplatnění pouze čtyř základních ukazatelů tuhých znečišťujících látek, oxidů síry a dusíku a těkavých organických látek. Průmysl Zákon by měl zjednodušit řídicí procesy včetně povolovacího řízení. Ke každému zdroji by se mělo přistupovat individuálně podle jeho významu pro kvalitu ovzduší. Zákon by měl umožnit zpřísňování podmínek provozu u zdrojů v územích s překročenými imisními limity. Stejně tak by u nových zdrojů znečišťování měla být zavedena možnost uplatňovat kompenzační opatření. Pro významné sektory by měly být pro dodržení přípustné úrovně znečištění ovzduší aplikovány emisní stropy. Měly by se také zjednodušit systémy poplatků. V připomínkách se také objevily námitky vůči zdanění např. paliv a elektřiny. Jsou opodstatněné? V této souvislosti bych rád připomenul, že např. v Německu je po provedení tzv. ekologické daňové reformy uplatňována několikanásobně vyšší daň z elektřiny než v České republice (Česká republika uplatňuje pouze minimální sazbu stanovenou příslušnou evropskou směrnicí). Jsem proto přesvědčen, že ani při srovnání souběhu více ekonomických nástrojů zaměřených na snižování jak emisí skleníkových plynů, tak emisí škodlivin do ovzduší by nebyly české podniky v nevýhodě. Zelená úsporám má být od příštího roku nahrazena jiným projektem. V čem bude zásadní změna a bude se tento program týkat i veřejných budov? Program navazující na současný Program Zelená úsporám není zatím detailně rozpracován, jeho podoba bude mimo jiné záviset na výsledcích jednání o použití výnosů z aukcí emisních povolenek, tedy na tom, jak velká část výnosů bude moci být využita pro tento nástupnický program. Ministerstvo životního prostředí plánuje v rámci tohoto programu podporovat investice do zateplování jak soukromých, tak i veřejných budov. Podpora z výnosů z aukcí emisních povolenek by měla být oproti současnému stavu nastavena tak, aby mohlo být podpořeno víc projektů. Jan Hrabálek Zákon bude přehlednější Doprava Jako nástroj k regulaci dopravy umožňuje zákon vytváření tzv. nízkoemisních zón, které bude plně v kompetenci obcí. Mohou být vyhlašovány v chráněných územích a tam, kde jsou překračovány imisní limity. Současně ale musí existovat objízdná trasa. Lokální topeniště Zákon definuje emisní požadavky pro spalovací zařízení (do 300 kw jmenovitého tepelného příkonu) nově uváděná na trh od roku 2014 a jejich zpřísnění od roku Bude existovat povinnost pravidelných kontrol technického stavu pro provozovatele spalovacích zařízení na pevná paliva (od příkonu 10 kw do 300 kw připojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění). (hh) Nikoliv sůl, ale voda je nad zlato Povrch Země je ze dvou třetin pokryt vodou, z toho 97 % připadá na vodu slanou a pouze 2,5 % vody je sladké. Z ní se navíc dvě třetiny drží na pólech v podobě ledu. Tedy pouhá třetina sladké vody je dostupná jako voda pitná. Z tohoto drobného zlomku tvoří 30 % podzemní voda, z řek a jezer pochází pak jen jedno procento. Je pravděpodobné, že se voda stane v 21. století tím, čím byla nafta ve století dvacátém klíčovým zbožím, které určuje bohatství národů. Podle OSN vzroste spotřeba vody do roku 2025 až o čtyřicet procent. Také Evropská komise očekává zásadní růst spotřeby vody s tím, že celosvětový nepoměr mezi její poptávkou a dostupností se v příštích dvaceti letech významně prohloubí. Nejaktuálnější studie OECD vidí za zvyšující se poptávkou po vodě především rychle rostoucí urbanizaci, klimatické změny a posun ve světové ekonomice. Do roku 2050 proto podle OECD vzroste poptávka po vodě o 55 %, zatímco 40 % světové populace bude žít v oblastech trpících chronickým nedostatkem vody. Voda jako investice Význam vody jako strategické suroviny dokládá i fakt, že ačkoliv pouze asi pět procent světové populace nakupuje vodu od nadnárodních korporací, jejich roční zisky už dnes dosahují téměř poloviny procent zisků naftařského sektoru. V roce 1998 odhadovala Světová banka zisky vodárenských firem na osm set miliard USD, v roce 2002 už na jeden bilion USD. S tímto výrazným potenciálem pro ziskovost pak logicky roste tlak na to, aby se zlegalizovalo obchodování s vodou jako komoditou, a to např. rozšířením GATS (Všeobecná dohoda o obchodu a službách) Světové organizace obchodu (WTO). S ohledem na tyto prognózy proto finanční analytici doporučují začít se vážně zamýšlet nad možností výraznějších investic do společností zabývajícími se zpracováním vody a vodní infrastrukturou vůbec. A to i přesto, že zde má dosud v převážné většině případů poslední slovo stát, jako regulátor. Z hlediska svobodného trhu se totiž dodávání vody dosud řadí do stejné kategorie jako vzdělání, zdravotnictví, bankovnictví, turismus, doprava a zacházení s odpady a obchod je v této kategorii řízen podle už zmíněné GATS z roku Stát jako regulátor Úplná liberalizace představující globální neomezené otevření trhu by znamenala přenesení veřejného vlastnictví služeb spojených s vodou na soukromý sektor a oslabení role státu na pouhého zprostředkovatele. Zastánci liberalizace předpokládají, že privatizace vody povedou k dalšímu zvýšení investic do vodní infrastruktury, což bude znamenat růst ekonomiky. Její odpůrci namítají, že voda je nezbytným prvkem pro zachování života, a tedy rozhodování o tomto zdroji by se měla dělat demokraticky na místní, národní i globální rovině, opřena o základní právo národů na pitnou a dostupnou vodu. Pokud by byla voda privatizována a prodávána pouze pro zisk, byly by podle nich kvalita, bezpečnost dodávek vody a přístup k nim ohroženy. Trvají proto na zachování role národních států jako regulátoru s tím, že žádná země by neměla činit žádná rozhodnutí týkajících se GATS, aniž by provedla celkové zhodnocení jejich dopadu na společně sdílený život. Podhodnocená komodita Je velmi pravděpodobné, že stále vzácnější zdroje vody budou vyostřovat konkurenční boj mezi farmáři, producenty energií a dalšími průmyslovými odvětvími, která mají co do činění se zpracováním či využíváním vody. Voda není na rozdíl od ostatních surovin obchodovatelná na burze. Potenciální investoři musejí zvolit okliku přes investice do jednotlivých společností. A právě investice do firem, které mají perspektivu vyjít z konkurenčních bojů vítězně, může být velmi efektivním řešením diverzifikace střednědobých a dlouhodobých investičních záměrů. Samozřejmě že i tak je nutné zohlednit obecné riziko akciových trhů, protože pokud dojde k všeobecnému tržnímu poklesu, ani akcie do vody nebudou před ním chráněny. Nicméně vzhledem k tomu, že podle řady renomovaných odborníků je právě voda v současnosti nejvíc podhodnocenou komoditou, lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že investice do vodárenských a dalších souvisejících průmyslových firem bude velmi perspektivní součástí investičního portfolia. Pavel Hrazdíra

4 4 /b fi e z e n / H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a HK ČR ocenila významné osobnosti podnikatele, odborníky i umělce Udělila jim Řád Vavřínu Hospodářská komora ČR ocenila ve spolupráci s komunikační agenturou New PIN s.r.o. a Českou televizí osobnosti, které významně přispívají k obecnému bohatství a úrovni společnosti, Řádem Vavřínu. Kandidáty navrhovaly nejen složky HK ČR a podnikatelé z celé ČR, ale i občané pomocí internetu. Potenciálních laureátů bylo víc než padesát. Z třiceti nominovaných se nakonec 26 stalo držiteli ocenění, které má čtyři úrovně: zlatý, platinový, křišťálový a nejvyšší diamantový Řád Vavřínu. Úplné znění tiskové zprávy najdete na Laureátka Řádu Diamantového Vavřínu Dr. Meda Mládková Předsedkyně správní rady Musea Kampa, zakladatelka Nadace Jana a Medy Mládkových a Musea Kampa, nejslavnější česká mecenáška a sběratelka umění. Laureáti Řádu Křišťálového Vavřínu Jiří Bartoška Prezident MFF Karlovy Vary a vynikající filmový a divadelní herec, působící v divadle Bez zábradlí. Mons. Dominik Duka OP Kardinál, arcibiskup pražský, metropolita a primas český. Hospodářská komora ČR zvítězila ve výběrovém řízení vyhlášeném Evropskou komisí a koordinovaném Evropskou asociací obchodních a průmyslových komor EUROCHAMBRES a stala se tzv. Národním kontaktním místem pro realizaci projektu European Business & Technology Centre in India. Projekt je zaměřen na organizaci evropských podnikatelských misí do Indie ve vybraných oborech v biotechnologii, energetice, životním prostředí a dopravě. Místním organizátorem v Indii bude EBTC (European Business & Technology Centre) speciální podnikatelské centrum zřízené a spolufinancované Evropskou komisí. EBTC má sídlo v Dillí a regionální kanceláře v Bombaji, Bangalore a Kalkatě. Českým firmám se otevírá unikátní příležitost zúčastnit se za zajímavých finančních podmínek celoevropských podnikatelských misí do Indie ve výše uvedených oborech, kde se budou moci setkat s partnery nejen z Indie, ale i z dalších zemí EU. Předběžný seznam podnikatelských misí: Laureátka nejvyššího, Diamantového Vavřínu paní Meda Mládková spolu s platinovými Václavem Moravcem a Stanislavem Motlem. Foto: HK ČR Magdalena Kožená Vynikající česká mezzo-sopranistka, která patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. V roce 2003 se stala Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Doc. Ing. Peter Mihók, CSc. Předseda Slovenské obchodní a podnikatelské komory. Ing. Jiří Rückl Majitel sklárny Rückl Crystal. Pokračovatel rodové tradice sklářů. Pierre Simon Francouzký podnikatel v bankovnictví a bývalý prezident Eurochambres. Laureáti Řádu Platinového Vavřínu Ing. Pavel Bartoš Předseda představenstva a generální ředitel FITE, a.s. Ing. Dana Drábová, PhD. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a propagátorka bezpečné jaderné energie. HK ČR chystá mise do Indie 1. Biotech Business & Research Delegation, října 2012, Bangalore. 2. Energy Business & Research Delegation to Renewable Energy World Conference and Expo, listopadu 2012, New Delhi. 3. Environment Business & Research Delegation, v listopadu 2012 (termín bude upřesněn), Bombaj. 4. Transport Business & Research Delegation to the Urban Mobility Conference cum Exhibition, prosince 2012, New Delhi. Hospodářská komora ČR bude organizovat kulatý stůl Rozumíme podnikání v Indii, kde bude také představeno EBTC a sděleny podrobnosti o výše uvedených podnikatelských misích. Předběžný termín konání kulatého stolu je 16. května Zájemci o účast na něm i na oborových podnikatelských misích se mohou přihlásit na kontaktním spojení: Mgr. Jiří Hansl, vedoucí projektů EU, Hospodářská komora ČR, tel.: Velmi perspektivní trh Indie je velmi perspektivním teritoriem, zejména vzhledem k tomu, že jde o největší tržní ekonomiku na světě. Počet obyvatel dosáhl 1,2 mld., roční růst HDP se pohybuje okolo 8 až 9 %. Indie zažívá bouřlivý rozvoj měst a investuje do tzv. zeleného růstu. Očekává se, že do roku 2030 zpětinásobí svůj HDP. Přes 500 milionů obyvatel žije ve městech (stejný počet jako celá populace EU). Zajímavé údaje z Indie: Asi 80 % vody se stává odpadní vodou, města nad 100 tis. obyvatel čistí pouze 29,2 % odpadních vod, malá města dokonce jen 3,7 %. Denně se v indických městech vyprodukuje tun pevného komunálního odpadu. Indie má pátou největší instalovanou kapacitu větrných elektráren (15 tis. z potenciálních 50 tis. MW). Příležitosti pro evropské firmy EBTC je zaměřeno na vytváření obchodních příležitostí pro evropské firmy. V rámci své činnost se zabývá také výzkumem a vývojem, ale v aplikované formě, tedy tak, aby byly přímo využitelné pro obchodní příležitosti. Disponuje zkušenými experty ve čtyřech uvedených oborech: - biotechnologie (biotechnologická řešení klimatických změn, červená, bílá a zelená biotechnologie, bioinformatika); - energetika (solární energie fotovoltaická a termální, větrná energie, biomasa/bioenergetika, vodní elektrárny, ekologické zpracování uhlí, energetické úspory); - životní prostředí (vodní a odpadové hospodářství, zpracování pevného odpadu, čištění vzduchu, zelené stavebnictví, zelená chemie); - doprava (Intelligent Transport System ITS, dopravní řešení zaměřené na snižování oxidů uhlíku, hybridní technologie). Seznam podoborů není vyčerpávající. EBTC poskytuje evropským firmám služby také v oblasti ochrany duševního vlastnictví, zabývá se právním poradenstvím a prostřednictvím svých regionálních kanceláří shromažďuje aktuální informace o vývoji na místní úrovni. (tz) Ing. Josef Hendrych, MBA Ředitel Rehabilitačního ústavu v Kladrubech. Ing. Karel Komárek Úspěšný český podnikatel, spravující nadnárodní finanční a investiční skupinu. PhDr. Václav Moravec Redaktor a moderátor úspěšného pořadu ČT Otázky Václava Moravce. Stanislav Motl Novinář a spisovatel, nebojácný hledač pravdy a faktů nejen o nacistických zločincích. MUDr. Bohdan Pomahač Vynikající lékař a plastický chirurg, americkými médii přezdívaný český zázrak z Bostonu. Laureáti Řádu Zlatého Vavřínu Ing. Miroslav Dvořák Generální ředitel Motor Jikov a.s., který se zasloužil o vyvedení firmy z krize a vybudování silné společnosti strojírenského a slévárenského zaměření. Ing. Karel Ernest Člen představenstva Kovohutí Rokycany, který má velkou zásluhu na vybudování Vědecko-technického parku v Dobřanech. Právní poradna Míra registrované nezaměstnanosti v ČR se v únoru zvýšila 0,1 p. b. na 9,2 %. Proti únoru 2011 byla však o 0,4 p. b. nižší. Prof. Dr. Petr Fiala Doktor filosofie, hlavní poradce vlády pro oblast vědy, český politolog a vysokoškolský učitel, bývalý rektor Masarykovy univerzity. Ing. Zdeněk Chrdle Generální ředitel AŽD Praha a úspěšný manažer. Jan Ježek Vynikající operní pěvec a producent. Ing. Oldřich Kepka Jednatel firmy REVOS, který se podílí i na rozvoji Plzeňska. MgA. Stanislav Moša Ředitel Městského divadla v Brně. Vynikající režisér, textař a libretista. Ing. Jozef Pavlík Ředitel a jednatel HOPAX s.r.o. Ing. Vladimír Plašil Generální ředitel Alta Invest, a.s., která úspěšně navazuje na silnou tradici tuzemských dodávek investičních celků do Ruska. Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. Předseda představenstva a generální ředitel Slovácké strojírny, a.s. Suri Sanjiv Majitel Zátiší catering Group a.s., která poskytuje služby vynikající úrovně a kvality. Ing. Jaroslav Smetana Ředitel a zakladatel Albixon, s.r.o., největšího výrobce bazénů a zastřešení ve střední Evropě. (hk) Jak se vyhnout švarcsystému Závislá práce (tzn. ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti, jménem zaměstnavatele a podle jeho pokynů) může být v y k o n ává n a pouze v pracovněprávním vztahu. Výkon závislé práce na živnostenský list je nedovolený, tzv. švarcsystém, který se využívá kvůli nižším nákladům zaměstnavatele. Jednoznačná definice, kdy jde o švarcsystém, neexistuje, posouzení záleží na inspektorátu práce. Jak postupovat (pokud využíváme spolupráci se živnostníky), abychom se vyvarovali rizika uložení pokuty? Základem je dobře nastavená smlouva s živnostníkem. Neměla by zejména obsahovat klasická ustanovení, která jsou znakem pracovněprávních smluv, např. o dovolené, pracovní době, nutnosti řídit se pokyny nadřízeného. Doporučuje se vynechat stálou měsíční mzdu bez ohledu na množství práce či ustanovení o svěření pracovních pomůcek. Živnostníka bychom měli platit podle skutečně odvedené činnosti. Pokud používá firemní nástroje, měl by za ně platit nájemné. Nelze než doporučit, aby smlouva neobsahovala termíny zákoníku práce (druh práce, odstupné). Díky dobře nastavené smlouvě budeme mít větší šanci, že nám za spolupráci s OSVČ nehrozí sankce kvůli obcházení zákoníku práce. Iva Frömlová, advokát Bez práce už 9,2 % Celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 1,4 % na , přičemž počet hlášených volných pracovních míst se po pětiměsíčním poklesu zvýšil o 6,4 % na Údaje zveřejněné MPSV potvrzují správnost prosincového šetření Svazu průmyslu a dopravy ČR mezi členskými firmami, podle něhož se podniky chystaly na redukci pracovních míst, zejména počátkem tohoto roku. Nejde však o masové propouštění. Jak vyplynulo z šetření, podniky plánují snížení počtu pracovníků v průběhu celého roku 2012 o méně než jedno procento. Mnohé firmy jsou v přijímání nových zaměstnanců opatrné, neboť vývoj ekonomiky je stále plný rizik. Chovají se pragmaticky a snaží se nezvyšovat náklady. Většina českých podniků je však dnes na horší časy připravena lépe než v době vypuknutí krize v roce Pro udržení zaměstnanosti navrhuje SP ČR zavést tzv. kurzarbeit. (sp) Nepřehlédněte:

5 b fi e z e n / /5 P r Û m y s l a d o p r a v a Značka s šestašedesátiletou tradicí se nadechuje k nové expanzi Zetor zpět na irácký trh Irácký trh patřil pro značku Zetor po dlouhá léta ke klíčovým. V roce 1970 byla ve městě Iskandariyah asi 40 km na jih od Bagdádu vybudována montovna traktorů Zetor. Za dvě desetiletí tam bylo sestaveno přes strojů. Pak byl ale objekt zničen ve válce. I když je dnes nejmladšímu traktoru Zetor vyrobenému v Iráku přes 20 let, stále jich víc než funguje. Zetory jsou dnes v zemi mezi Eufratem a Tigridem legendou a symbolem kvality. Společnost ZETOR TRACTORS a.s. loni znovu úspěšně vstoupila na irácký trh a také letos pokračuje v plnění kontraktu na dodávku 1500 traktorů do roku V minulém roce dodala dealerským sítím v Iráku 70 ks nového modelu Zetor Antar. Ten je díky speciálnímu atmosférickému motoru určen především pro náročné prašné podmínky iráckých pouští. Na Střední Lákavý Irák Po lednovém Česko-iráckém podnikatelském fóru bude následovat obchodní mise do Bagdádu a Erbílu. Misi připravuje Svaz průmyslu a dopravy ČR na 21. až 24. května t. r. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Irácké zásoby ropy a zemního plynu jsou srovnatelné se zeměmi Perského zálivu. Irák je údajně v objemu zjištěných zásob na čtvrtém místě na světě. Těží průměrně 2,6 mil. barelů denně, do konce roku se předpokládá zvýšení těžby o 0,5 mil. bpd. V roce 2017 by to mohlo být už 6 až 7 milionů. Příjmy z budoucího exportu ropy vytvoří dostatečné finanční zdroje k úhradě nákladů potřebných pro rekonstrukci a modernizaci iráckého hospodářství. (m) Traktory Zetor Forterra střední řady jsou nabízeny s motory o výkonu od 70 do 100 kw. Foto: Zetor východ bylo posláno také 8 testovacích traktorů modelové řady Forterra a 4 řady Proxima. V tomto roce chce Zetor na tamní trh dodat dalších nejméně 200 traktorů. Prvních 120 Antarů se podařilo vyvézt už v průběhu letošního ledna. Irácký trh je pro nás i vzhledem k historickým kořenům spolupráce jedním z klíčových. Značka Zetor je zde vnímána velmi kladně, v podstatě zdomácněla, říká Yaman Yalcin, obchodní ředitel ZETOR TRACTORS a.s. Irácká zakázka představovala pro firmu v roce 2011 zatím jen necelá 2 % ročních prodejů, ale už letos to má být přes 7 % a tamní trh se zařadí mezi deset největších v portfoliu Zetoru. Doufáme, že budou investice v Iráku zaměřeny převážně na civilní, zemědělské programy, kde umíme zemi nabídnout efektivní, prověřené technologie Zetor, dodává David Pipal, který řídil vyjednávání skupiny v Iráku. K úspěšnému uzavření kontraktů podle něho přispěla i podpora českého státu a podpisy smluv v přátelské atmosféře při setkání premiérů obou zemí v Bagdádu. Plnění kontraktu Zetor operativně přizpůsobil výrobní kapacity a nově bylo kvůli tomu vytvořeno 25 pracovních míst. Letos chce ZETOR TRACTORS a.s. expandovat i na další nové trhy, zejména do Afriky (Alžírsko, JAR, Súdán, Ghana, Egypt či Nigérie), ale také do Asie (Gruzie). Navazuje se spolupráce s Kubánskou republikou, důležité jednání čeká zástupce společnosti na Ukrajině a v Rusku, pro které Zetor plánuje vyrábět traktory s výkonově nejslabšími motory od 50 koní. Podle předběžné neauditované účetní závěrky dosáhla skupina Zetor v loňském roce konsolidovaného zisku před zdaněním ve výši 118 mil. Kč, což je o 2 % víc než v roce Ke konci roku 2011 se zvýšil počet jejích zaměstnanců na 839, meziročně o 11 %. Posílen byl vývoj a výzkum, ale i výrobní úsek. V průběhu roku 2011 výrazně vzrostl vývoz do Německa, Bulharska, Litvy i na Slovensko. Nejvíc traktorů Zetor (přes 40 %) však stále míří do Polska. Firma pokračuje ve vývoji produktů i obchodních modelů. Na sklonku loňského roku přišel Zetor na trh s unikátní technologickou novinkou, která podstatně ulehčí a zefektivní práci všem zemědělcům. Je jí nová funkce automatické regulace zadního tříbodového závěsu HitchTronic. Díky ní se traktor automaticky přizpůsobí podmínkám terénu, a práce s ním se stane výrazně jednoduší. Stačí např., aby obsluha nastavila požadovanou hloubku zpracování půdy, a software sám přizpůsobí další nastavení traktoru v průběhu celého pracovního cyklu. Značka s 66letou tradicí má před sebou slibnou budoucnost. (vam) Export výrazně vede nad importem Zahraniční obchod České republiky byl v úvodu tohoto roku stále na rekordních hodnotách Lednový přebytek českého zahraničního obchodu dosáhl největší úrovně v historii ve výši 29,6 mld. Kč (po sezonním očištění 27,7 mld. Kč). Pokračuje tak trend rychlejšího růstu exportu před růstem importu. Opět se potvrzuje konkurenceschopnost našich vývozců na zahraničních, zejména unijních, trzích a klíčová role našeho průmyslu. Meziročně se v běžných cenách vývoz zvýšil o 11 % a dovoz o 6,3 %, ve srovnání s prosincem loňského roku se po sezonním očištění zvýšil export o 1,8 % a dovoz o 0,2 %. Je vysoce pravděpodobné, že čistý export zůstane minimálně v prvním čtvrtletí tohoto roku hlavní složkou pozitivně působící na vývoj HDP. Na druhé straně kromě určitých náznaků stabilizace či kladných indikátorů důvěry je třeba vzít v úvahu data o vývoji HDP v Evropské unii a eurozóně v posledním čtvrtletí minulého roku (-0,3 % mezičtvrtletní reálný pokles) a informace o lednovém snížení objemu zahraničních zakázek v Německu, která nás upozorňují na nutnost určité opatrnosti. V eurozóně navíc přetrvávají značná rizika poklesu. Případný výraznější propad zahraniční poptávky by se mohl během několika měsíců negativně projevit na české ekonomice. Vysokých hodnot dosahují i celkové výsledky zahraničního obchodu EU-27, které táhnou zejména výrazně nadprůměrné přebytky Německa, dále například Irska či Holandska. K rekordním hodnotám přispěla dobrá dynamika proexportně orientovaných společností, většinou se zahraniční účastí, stále pozitivní ekonomický vývoj Slovenska a Polska, stále kladné hodnoty růstu HDP Německa, a zejména dobré výsledky automobilového průmyslu. Zahraniční zakázky v prosinci opět rostly meziročně tempem kolem 10 %. Dlouhodobá udržitelnost takto pozitivního trendu rozdílu tempa exportu a importu však zůstává otázkou. Struktura příspěvků byla podobná struktuře z minulého měsíce, kde si primární pozici udržely stroje a dopravní zařízení, zejména vývoz silničních vozidel. Zvýšil se také export výpočetní techniky a telekomunikačních zařízení. Na straně dovozu pokračovalo prohlubování deficitu obchodu s minerálními palivy, a rostoucí cena pohonných hmot tak dál zvyšovala producentům náklady, které se v dobách snížení celkové poptávky promítají do konečných cen jen obtížně. (sp) Představitelé českého průmyslu nesouhlasí s rozhodnutím Senátu PČR Ne poplatkům za znečišťování ovzduší Svaz průmyslu a dopravy ČR doufá, že Poslanecká sněmovna bude trvat na svém záměru, aby poplatky za znečišťování ovzduší byly do deseti let zrušeny. Po nedávném jednání Senátu se totiž do sněmovny vrátí k novému posouzení návrh této právní normy, podle něhož by se firmám za znečišťování ovzduší měly poplatky do budoucna naopak zvyšovat. Senátem přijatou úpravu poplatků za znečištění v zákoně o ochraně ovzduší považuje SP ČR za naprosto nepřijatelnou. Přes prvotní dojem, že jde o motivační instrument, obsahuje návrh řadu nedostatků, které nakonec povedou k plné poplatkové povinnosti pro firmy všech velikostí i při maximální snaze o snížení emisí. Proto svaz trvá na svém stanovisku, že poplatky jsou přežitý a neefektivní nástroj v oblasti environmentální legislativy, jehož jediným smyslem je pouze a výhradně posílení příjmů státu. Senátem přijatá podoba poplatků je absurdní. Způsobí velké problémy celé poplatkové agendě a ohrozí fungování orgánů v oblasti ochrany ovzduší, uvedl Jan Rafaj, viceprezident SP ČR. Senátní varianta povede k nutnosti každoročního posouzení stavu technologických průmyslových procesů, což zahltí ministerstvo a jím řízené orgány státní správy či příslušné odbory krajských úřadů. Zvednutí spodního limitu pro povinnost platit poplatky z 5 na 50 tisíc korun je pak vzhledem k rychlému zvyšování poplatků naprosto nedostatečné a dopadne především na malé a střední podniky, včetně oblasti služeb. Z návrhu je tak patrné, že cílem není zlepšování kvality ovzduší, ale vytáhnout peníze ze soukromého sektoru. Rovněž pro velké znečišťovatele není podle svazu návrh nikterak motivační, byť je tak prezentován. Vzhledem k velké finanční, technologické a projektové náročnosti realizace investic do nejlepších dostupných technologií (BAT) bude jejich výstavba rozhodně trvat víc než jeden rok a téměř tak neumožní využít úlevu z poplatků případně jen v jednom období. Je vidět, že návrh nemá věcně odborný základ a jeho smyslem je pouze poskytnout Ministerstvu životního prostředí novou zástěrku pro to, aby mohlo prostřednictvím poplatků zvýšit příjmy Státního fondu životního prostředí, dodal Jan Rafaj. Státní fond životního prostředí podle něho v současnosti neinvestuje vybrané poplatky za znečištění do potřebných oblastí životního prostředí, a ani do regionů. Na svůj provoz ročně spotřebuje téměř dvojnásobek toho, co vybere na poplatcích. Proti je i SCHP ČR Podle Svazu chemického průmyslu ČR se v kampani za zachování a zvýšení poplatků zcela opomíjí to, že díky obrovským investicím do ekologických opatření snížil průmysl v období let 1990 až 2010 emise pevných látek asi desetkrát, emise oxidů síry víc než desetkrát a emise oxidů dusíku o víc než polovinu. Je mnohem jednodušší mediálně masírovat veřejnost tím, že průmysl bez poplatků nebude mít dál zájem na zlepšení životního prostředí přispívat, než uvést poctivá fakta. Přitom se vůbec nehovoří třeba o tom, že emise pevných částic vypouštěné lokálními topeništi vzrostly za poslední dvě desetiletí třikrát. Zaniká i skutečnost, za co všechno chemický průmysl (a další sektory) už platí a bude muset platit: vedle nákladného nařízení REACH jsou to i nákupy povolenek v systému EU ETS, náklady spojené s novým integrovaným povolením obojí v řádech desítek miliard korun. K tomu je třeba připočíst vícenáklady na energie spojené s podporou obnovitelných zdrojů, opět v desítkách miliard. A při tom všem by měl být konkurenceschopný a profitní, odvádět daně do rozpočtu, a zároveň fungovat jako solidní a stálý zaměstnavatel. (sp) Zajímavé adresy:

6 6 /b fi e z e n / S t a v i t e l s t v í Při prodeji nemovitosti je dobré vyvarovat se nejčastějších chyb Nejen cena hraje roli V rámci trhu s nemovitostmi jsou v ČR ročně prodány tisíce nových i starších bytů a dalších objektů. Průměrné ceny bytů se podle lokalit značně liší. Na příklad v Praze je to u bytu o ploše 60 m 2 asi 3,2 mil. Kč, v Brně téměř 2,2 mil. Kč, v Hradci Králové přes 1,8 mil. Kč, ale zato v Ostravě necelý milion a v Ústí nad Labem jen něco přes tři čtvrtě milionu korun. Úměrně tomu se liší také průměrné ceny za m 2 bytové plochy v krajských městech ČR. V Praze jsou v této době kolem 54 tis. Kč, a to při velkých rozdílech mezi obvody na Praze 1 přes 94 tis. Kč, naproti tomu na Praze 10 okolo 50 tis. Kč. Brno má průměr 35,4 tis. Kč, Hradec Králové 27 tis. Kč, Ostrava 16,2 tis. Kč a Ústí nad Labem asi 13 tis. Kč. Průměrná plocha prodávaných bytů je největší v Praze 77 m 2 (od 68 m 2 na Praze 4 po 93 m 2 na Praze 1), v Brně, Karlových Varech a Hradci Králové činí 72 m 2, naproti tomu v Ostravě 65 m 2 avpardubicích 64 m 2. Průměrná cena v Praze prodávaných bytů tak dosahuje téměř 4,2 mil. Kč, v Brně je to přes 2,5 mil Kč, v Hradci Králové téměř 2 mil. Kč, naopak v Ostravě něco málo přes milion a v Ústí nad Labem necelých 900 tis. korun. Podle realitní makléřů trh s nemovitostmi v současné době neprožívá zrovna nejlepší časy. Klesají i průměrné ceny bytů. Pokud jde o cenu za m 2 plochy, v Praze to letos v březnu meziročně činí -4,8 %, v Karlových Varech -12,1 %, v Ostravě dokonce -15,2 %, relativně stabilní jsou ceny jen ve Zlíně (-0,3 %). Taková je dnes situace, aspoň pokud lze věřit údajům publikovaným na realitymix.cz. Tím spíš je žádoucí, aby se všichni, kdo nabízejí své nemovitosti k prodeji nebo pronájmu, vyvarovali nejčastějších chyb a dodržovali osvědčené rady a doporučení zkušených obchodníků. Kdo má velké oči, prodá těžko Je velmi důležité nabídnout nemovitost pouze jedné realitní kanceláři, upozorňuje na základní pravidlo Milan Zavadil, předseda výkonné rady Realitní komory ČR. Pokud totiž majitel osloví víc firem, ztrácí navenek důvěryhodnost, a snadno tím v potenciálním kupci vyvolá dojem, že se nemovitosti nemůže zbavit, že je s ní něco špatně. Kupec se pak pravděpodobně pokusí o snížení ceny postupně, u všech realitek. Dalším rizikem uzavření nevýhradních smluv je příp. multiplicita pokut. Když nabídku zveřejní tři realitní kanceláře, každá s ne zcela totožnými informacemi, zájemce obejde všechny, nechá se zaevidovat, ale nakoupí pouze u jedné. Provizi za získání kupce smějí však vyfakturovat všechny společnosti. Zvlášť u malých realitek je o častý tlak nemorální, ale legální. 5x ANO při prodeji 5x ANO při pronájmu 5x NE oslovit pouze jednu realitní kancelář nastavit reálnou cenu nabídnout nemovitost více realitním kancelářím nastavit reálnou cenu stanovit nízké prvotní náklady kauce nestarat se o zázemí a historii společnosti mít kvalitní a aktuální fotografickou prezentaci mít prioritní charakteristika nájemců možnost ubytování cizinců neznat podmínky zprostředkovatelské smlouvy předložit kompletní dokumentace umožnit vybavení bytu podle domluvy přehnat cenu, a pak slevit komunikovat s kupujícím kompletně uklidit a vymalovat byt blokovat byt pro svého známého Pět zásad a omylů majitele při prodeji nebo pronájmu nemovitosti. Kromě výběru jedné specializované firmy, která pomůže s propagací nemovitosti přes svou inzertní síť, jsou dalšími pilíři úspěchu prodeje bytu nebo domu reálně nastavená cena, líbivá prezentace i schopnost majitele odpovědět na dotazy zájemců a předložit potřebné dokumenty. Nasadit přemrštěný požadavek s tím, že pak budu slevovat, a tak lépe prodám, je iluze. Inzerát s vysokou cenou totiž nikoho nezaujme, nehledě na to, jak špatně působí, když se nemovitost postupně zlevňuje. Je třeba udělat si průzkum trhu a kvůli životaschopnosti prodeje počítat s poklesem prodejní ceny proti původní asi o patnáct procent, dodává Zavadil. Podobně jako lákavá cena by měly z inzerátu zářit také fotografie, zobrazující objekt v čistotě a korespondující s aktuálním ročním obdobím. Velkou roli v silné konkurenci nabízených nemovitostí hraje připravenost majitele a pro případ, že by se rozhodl k samostatnému prodeji, také jeho komunikativnost. Je důležité, aby byl schopen zájemci předložit list vlastnictví, pokud bydlí v družstevním bytě, tak nájemní smlouvu, stanovy družstva, vyčíslení fondu oprav, vyčíslení služeb i kompletní inkaso. Pokud na nemovitosti vázne hypotéka, musí sdělit, jakým způsobem se bude splácet, jakou má fixaci apod. Pokud tyto informace chybějí, ztrácí potenciální kupec zájem. Podcenit nelze ani pronájem Cena je zásadní jak pro úspěšný prodej nemovitosti, tak při jejím pronájmu. Reálnou hodnotu by měl majitel stanovit pod hladinou toho, co se kde nabízí. A hlavně se podívat na stáří inzerátů a porovnávat. Čím déle na klienta bude čekat, tím víc mu peněz ztratí. Když přijde jen o dva měsíční nájmy, může ho to stát mnohem víc, než kdyby poněkud slevil ze svých nároků, varuje Milan Zavadil. Šanci na rychlý pronájem podle něho ovlivňují také požadavky na klienta; jestli majiteli nevadí studenti nebo domácí mazlíčci. Obecně platí: čím vyšší nároky, tím obtížnější hledání nájemce. Zatímco u jednopokojových bytů lidé preferují to, aby byly vybavené, rodiny se raději stěhují se svým nábytkem. Lepší dojem rovněž vyvolá, když je byt čerstvě vymalovaný, a především kompletně uklizený. Nad vším ostatním ale stále převažuje výše prvotních nákladů. Majitelé dnes většinou požadují dva nájmy jako kauci, to už je ale pro hodně lidí problém. U nás doporučujeme jeden nájem dopředu s měsíční výpovědní lhůtou. Je dobré vcítit se do pozice nájemce, zda byste si za stanovenou cenu byt pronajali vy, uzavírá Milan Zavadil. Zdroj: M&M Reality Miloš Vávrů Foto: PSN Na kraji propasti Dokončení ze str. 1 cíle promptně přijme vláda legislativní i nelegislativní opatření, jež zrychlí a zefektivní plánování, přípravu a provedení dopravních staveb. Proto vláda předloží podrobnou dopravní strategii do roku Chtěl bych věřit, že nebude mít stejný osud jako všechny předchozí strategie, superstrategie a další dokumenty k této závažné problematice. Nejenže nemáme dost vlastních peněz, ale nebudeme pravděpodobně schopni ani dočerpat prostředky z Operačního programu doprava. Čí je to vina? Utlumení investic v dopravní infrastruktuře znamená nejen odsun termínu dobudování páteřní sítě, ale také reálné ohrožení možnosti čerpat v plné výši finanční prostředky z Operačního programu doprava. Evropské peníze jsou podmíněny jednak dofinancováním z národních zdrojů, ale také připravenými konkrétními projekty. Situace je taková, že prostředky z OPD v plném rozsahu budou moci být čerpány za předpokladu rozběhu náhradních projektů za ty, které se neuskuteční, protože nejsou připraveny. Evropská komise zveřejnila první návrhy na řízení prostředků pro 2014+, které budou vázány na transevropskou síť. Pro nás z toho vyplývá urychlení přípravy projektů. Pro zahájení realizace projektu v roce 2014 musí být jeho dokončení včetně projednání uskutečněno v roce 2012, aby v roce 2013 mohlo proběhnout výběrové řízení. Dalším problémem jsou prostředky na dofinancování. Pro následující období je změněn dosavadní poměr 70 % z EU a 30 % z národních zdrojů na 60/40. Z vyjmenovaných důvodů je prvořadým úkolem dořešit dofinancování OPD, připravit včas projekty a odstranit chybovost při jejich tvorbě. V souvislosti s tím bych rád ocitoval šokující zprávu Hospodářských novin z 22. února t. r., že z peněz, které může ČR dostat z EU, jsme dosud stihli vybrat něco přes 17 %. Navíc existuje reálné nebezpečí, že budeme několik miliard vracet. Vypovídá to bezesporu o úrovni a schopnostech naší stále bobtnající státní správy. Zaostává i bytová výstavba. Na prostou reprodukci by bylo ročně potřeba asi 40 tis. bytů, loni jich však bylo zahájeno jen něco přes 27 tis. Vidíte nějaké možnosti zlepšení v této oblasti? Bytová politika pro příští období by měla vycházet z Koncepce bydlení do roku 2020, kterou přijala vláda ke konci loňského roku. Jednou z nejvýznamnějších změn je, že dochází k přechodu investičních podpor bydlení poskytovaných ze strany státu z formy dotační na formu nízkoúročených úvěrů a státních garancí. Poskytování investičních dotací je omezeno na nejnižší možnou míru. Proto se nedomnívám, že by v dohledné době mohlo dojít k podstatnému zlepšení. Naopak, zrušení snížené sazby DPH situaci ještě zhorší. Jaké jsou perspektivy revitalizace bytového fondu? Program Nový panel byl velkou podporou právě pro oblast revitalizace a oprav a měl pro státní rozpočet fiskální přínos. Letos však na něj nebyly Státnímu fondu rozvoje bydlení přiděleny žádné prostředky, a tím prakticky skončil. Má být nahrazen novým úvěrovým programem s použitím evropských peněz. Je to projekt JESSICA na revitalizaci domů a vznik sociálních bytů, který má ovšem nastartovat až od roku 2013, kdy má k dispozici pouhých 580 mil. Kč na rok, ale bylo by potřeba ve formě úvěrů nejméně desetkrát víc. A další peníze mohou přijít až z nového rozpočtového období 2014+, budou tedy k dispozici nejspíš až od roku Úspěšně rozběhnutý program dotací na energetické úspory bytů a domů Zelená úsporám Ministerstvo životního prostředí administrativně nezvládlo, proto byl v roce 2010 zastaven. Prověrky předložených projektů měly být dokončeny v březnu 2011, nejnovější zpráva slibuje, že náprava má být sjednána (už!) letos, ale úspěšní žadatelé mohou na přidělení peněz čekat také až do příštího roku! Není jich málo, je to 77 tisíc nešťastníků. Ministr Chalupa chystá podobný program, který bude financován tentokrát z prodeje emisních povolenek, avšak proti Zelené úsporám bude méně štědrý v podílu dotace na celkových nákladech. A ještě jednu poznámku k bytové politice. Bylo by velmi prospěšné ji řídit z jednoho centra. Dnes je to Ministerstvo místního rozvoje, Státní fond rozvoje bydlení, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo financí. Není těch institucí na řízení jedné problematiky příliš? Od 1. dubna t. r. vstupuje v platnost novela zákona o veřejných zakázkách. Jak hodnotíte provedené úpravy? Jsme rádi, že v přijaté novele převažují pozitiva, která nevnímáme jako výsledek přetlačování dodavatelů se zadavateli. Jsme přesvědčeni, že pomohou lépe dodržovat zásady větší transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Oceňujeme, že je v zákoně pamatováno na specifika jednotlivých oborů, a tedy nestanovuje některé podmínky obecně, ale odkazuje na prováděcí právní předpisy, vyhlášky, které budou specifikovat a upřesňovat obsah jednotlivých součástí zadávací dokumentace. Jde o vyhlášku k soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vyhlášku o obchodních podmínkách a vyhlášku o rozsahu příslušné dokumentace. O toto usiloval Svaz podnikatelů ve stavebnictví dosud bezúspěšně řadu let. Pozitivní je jednoznačné ustanovení, že zadavatel zodpovídá za správnost a úplnost zadávacích podmínek. Částečně zjednodušené nároky na rozsah kvalifikace méně omezují okruh zájemců, a umožňují tak jejich větší účast. Příznivá u složitějších staveb je změna lhůt v zadávacím řízení, a tím poskytnutí delšího času na přípravu nabídky. Opatřením, vedoucím k jednoznačné transparentnosti, je sledování zakázky na profilu zadavatele. Budou zde údaje o vyhlášení soutěže, výsledku výběrového řízení, uzavřená smlouva s dodavatelem včetně všech dodatků, seznam subdodavatelů a výše skutečně uhrazené ceny za uskutečněné provedení veřejné zakázky. Negativně se rozhodně projeví snížení limitů, protože přibude značné množství stěžovatelů u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde se dosud stížnosti na zakázky tohoto rozsahu neřešily, a neúměrně se protáhne vyřizování jednotlivých případů. Děkuji za rozhovor. Miloš Vávrů Foto: SPS

7 b fi e z e n / /7 O b c h o d, s l u Ï b y, f i n a n c e Doporučení ČLFA pro zodpovědné rozhodování o spotřebitelském úvěru neocenitelných rad Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) chce pomáhat lidem se zájmem o spotřebitelské úvěry. Organizace sdružující významné leasingové společnosti a poskytovatele spotřebitelských úvěrů proto pro ně připravila materiál nazvaný otázek pro zodpovědného spotřebitele. Jde o návod, jak správně zvolit spotřebitelský úvěr a vyvarovat se služeb subjektů používajících nekalé praktiky. Vydání otázek pro zodpovědného spotřebitele je dalším krokem členských společností ČLFA k osvětě občanů ohledně zodpovědného úvěrování. Podpis úvěrové smlouvy znamená často dlouhodobý závazek, který by si měl každý člověk důkladně promyslet, přistoupit k němu s rozvahou a zhodnotit všechna pro a proti: 1. Je úvěr skutečně potřeba? Důležité je důkladně zvážit, jestli úvěr/půjčku opravdu potřebuje. Rozumné je půjčovat si na věci, jejichž životnost je delší než doba splácení, nebo na službu, bez níž se nyní nebo v kratším horizontu neobejde. Kriváň v gala 2. Bude z čeho úvěr splácet? Základem zodpovědného půjčování si je pravidelný a dostatečný příjem, který umožní splácení. Proto je třeba sestavit si rodinný rozpočet a několik měsíců sledovat, zda a kolik na splátku zbude. Počítat s nenadálými výdaji nebo změnou finanční situace (ztráta zaměstnání, nemoc, rodičovská dovolená, odchod do důchodu) nebo s pravidelnými vyššími platbami, jako je např. roční vyúčtování za energie, a vytvořit si rezervu. ČLFA doporučuje odkládat si asi 10 % z každého příjmu. 3. Co může v průběhu splácení nastat? Současná situace se může v budoucnu změnit, podle toho je třeba nastavit parametry úvěru. Je-li čistý měsíční příjem klienta 20 tis. Kč a 15 tis. Kč pravidelně utratí, není měsíční splátka 5 tis. Kč rozumné řešení. Při zdravém utrácení by mu mělo na konci měsíce zůstat po zaplacení všech výdajů včetně splátky aspoň 20 % z příjmu. Určitou zárukou je pojištění úvěru proti nenadálým událostem, resp. proti neschopnosti splácet. Je vhodné především v případě větších úvěrů nebo hypotéky. 4. Jak rozhodovat při výběru půjčky? Doporučuje se porovnávat víc parametrů solidnost věřitele, úvěrový produkt, podmínky sjednání a informační otevřenost jsou asi ty nejdůležitější. Věřitel: zeptat se známých, najít si webové stránky, zjistit, jak dlouho na trhu působí, jestli je členem nějaké asociace, která zaručuje jeho solidnost. Produkt: prostudovat si předsmluvní formulář, kde by mělo být vše zásadní kolik zaplatí celkem, jaká je RPSN, další poplatky, frekvence splácení, případné sankce, možnosti obrany Před podpisem smlouvy si pozorně přečíst všeobecné obchodní podmínky věřitele a příp. požádat o vysvětlení. Srozumitelná a komplexní odpověď na otázky klienta je předpokladem, že i finanční instituci záleží na poučeném zákazníkovi. 5. Jak poznat solidního věřitele? Základem je fungující kontakt - adresa, telefonické spojení, příp. webové stránky a ová adresa. Je dobré vybírat z prověřených společností, které někdo doporučil na základě vlastní zkušenosti. Zodpovědný věřitel nenutí zákazníka k podpisu smlouvy hned; dá mu možnost vzít si ji domů a pečlivě pročíst. 6. Co schopnost klienta splácet? Odborné ověření schopnosti splácet je nezbytné jak pro věřitele, tak pro žadatele. Věřitel na základě dodaných údajů a dokumentů (potvrzení o příjmu, výpis z bankovního účtu apod.) vyhodnotí pravděpodobnost, s jakou bude klient splácet, což je zásadní pro poskytnutí půjčky. Je naopak podezřelé, když věřitele finanční situace žadatele nezajímá. 7. Co před podpisem smlouvy neopomenout? Klient by měl rozumět všemu, co podepisuje. Nic není jen formalita ; každé ustanovení ve smlouvě má opodstatnění. Ze zákona musí žadatel dostat předsmluvní formulář, kde jsou informace o půjčce srozumitelně rozepsány. Zodpovědný věřitel má své úvěrové podmínky i sazebník také na webových stránkách. Je třeba rozvážně porovnávnat nabídky, nerozhodovat se jen podle výše úroku, ale dávat pozor na poplatky a sankce při nesplácení. 8. Kdy využít zprostředkovatele? Zprostředkovatel je např. i obchodník, u kterého lze na splátky pořídit třeba televizi. Pro získání hotovostní půjčky je však nejlépe obrátit se na finančního poradce. Ten odborně a citlivě pomůže s vyhodnocením nabídek, případně vyřídí formality kolem podpisu smlouvy. Měl by mít dostatek zkušeností s úvěry a přehled o trhu, aby mohl doporučit produkt, který nejlépe odpovídá potřebám, ale i možnostem klienta. Honorář, který bude za své služby požadovat, by měl být dohodnut dopředu. 9. Na jaké praktiky si dávat pozor? Klient by měl být opatrný k věřiteli, která na něj naléhá, nutí ho opodepisovat dokumenty hned nebo mu vyhrožuje. Neplatit neúměrně vysoké poplatky za zprostředkování, nesjednávat si úvěr na telefonické lince s vysokým tarifem (začíná číslo). Dát si pozor na podpis blanco (nevyplněné) směnky. Ta je jako zajištění úvěru akceptovatelná jen tehdy, pokud je k ní sepsána Dohoda nebo Směnečné ujednání o výši sumy, kterou do ní může věřitel vepsat. Nikdy by zákazník neměl podepisovat čistý papír. A také nesmí dopustit, aby byla půjčka v řádu desetitisíců zajištěna např. domem, který má mnohonásobně vyšší hodnotu. 10. Co pro případ neschopnosti úvěr splácet? Je třeba bez prodlení kontaktovat věřitele a projednat s ním dostupná řešení, jednoduše: komunikovat, postavit se k problému čelem. Odpovědný a solidní věřitel bude s dlužníkem hledat řešení. Ten by si neměl brát další úvěr na splacení původního. Pokud má víc úvěrů, lze provést tzv. konsolidaci (sloučení do jednoho úvěru), nebo věřitele požádat o odklad splátek. 11. Přijmout nabídku oddlužovací společnosti? ČLFA doporučuje nepředávat dluhy jinému subjektu, a naopak jednat přímo s věřitelem. Předat dluhy jinému nezbavuje povinnosti je platit. Navíc to přináší dodatečné výdaje bez záruky řešení problému, které se tím jen prodlužuje, což může situaci ještě zhoršit. Nikdy není dobré spoléhat na to, že za nás vše vyřeší někdo jiný. Měli bychom to učinit sami a včas. Zdroj: ČLFA (vam) Foto: archiv ČR loni navštívilo 22 milionů cizinců Čtyřhvězdičkový lázeňský Hotel coop Kriváň prošel úspěšnou rekonstrukcí. Obnovena byla recepce, lobby bar, pokoje i restaurace. K dispozici je nový salonek pro 16 osob. Hotel stojí v srdci Mariánských Lázní, přímo nad hlavní lázeňskou kolonádou se zpívající fontánou. Je součástí řetězce Westbohemia Hotels, který provozuje čtyři hotely v ČR o celkové kapacitě 280 lůžek. Kriváň má 30 pokojů s celkovou kapacitou 60 lůžek a možností přistýlek. V pokojích je sociální zařízení koupelna se sprchou a toaletou, TV se satelitním příjmem a telefon. K dispozici jsou i pokoje s bezbariérovým přístupem a hotelový výtah. Zajímavostí je možnost ubytování klientů s jejich zvířecími mazlíčky. Bližší informace na (sd) V roce 2011 navštívilo hromadná ubytovací zařízení (HUZ) v ČR celkem 12,9 mil. hostů, o 5,7 % víc než v předloni. Z toho bylo 6,8 mil. ze zahraničí (o 7,9 % víc) a 6,1 mil. domácích (o 3,4 % víc). Důležité je i to, že se mírně zvýšila také délka pobytu zahraničních návštěvníků, daná 19,9 mil. přenocováními, což byl meziroční nárůst o 8,1 %. Vyplynulo to mj. z údajů ČSÚ. Bude však jistě zajímavé doplnit je rovněž o data z bankovní sféry a kompetentního resortu (MMR) prostřednictvím agentury STEM/MARK. Počet hostů Turisté, ale i další návštěvníci Komplexní projekt Příjezdový cestovní ruchu , zabezpečovaný podle zadání MMR (spolu CzechTourismem) v rámci Integrovaného operačního programu agenturou STEM/MARK, přináší na podkladě soustavného sofistikovaného terénního výzkumu a navazujících odhadů poněkud širší údaje. V oblasti příjezdového cestovního ruchu zahrnuje totiž nejen turisty ubytované v HUZ (sledované ČSÚ), ale i další v individuálních a hromadných zařízeních, což představuje navíc 2 mil. osob. V této komplexní pozici se pak počet návštěvníků charakterizovaných jako turisté (s alespoň jedním přenocováním) za rok 2011 zvyšuje na 8,755 mil. (s meziročním přírůstkem 7,0 %). Pro posouzení celkového počtu přijíždějících nebo projíždějících návštěvníků ČR je pak důležitý další podstatný poznatek, když STEM/MARK pomocí svého výzkumu odhadl počet jednodenních návštěvníků ČR za rok 2011 na 11,2 mil. (s meziročním přírůstkem 5,4 %) a počet tranzitujících přes ČR na 2,2 mil. (také s přírůstkem 5,4 %). Počet těch, kteří navštívili ČR, je tím oceněn na 22,2 mil. osob a nárůst proti roku 2010 na 6 %. Cestovní ruch v platební bilanci Podle prezentace platební bilance ČNB za 4. čtvrtletí 2011 se příjmy ze zahraničního cestovního ruchu (ZCR) v porovnání se stejným čtvrtletím roku 2010 podle předběžných údajů zvýšily o 7,6 %. Za celý rok 2011 dosáhly 135 mld. Kč a zůstaly mírně pod úrovní roku 2010 (index 99,3), Odečteme-li výdaje rezidentů na výjezdy do zahraničí, rezultuje z loňského vývoje kladné saldo, resp. čisté příjmy ze ZCR v objemu 54,4 mld. Kč, což je proti roku 2010 o 4 mld. Kč, resp. o 6,7 % méně. Ubytovaných v HUZ Index 2011/2010 Celkem Nerezidenti Rezidenti Celkem Nerezidenti Rezidenti Hotely a podobná zařízení ,4 108,7 107,9 Jen hotely celkem ,6 109,2 110,4 Jen hotely***** ,0 108,2 118,4 Jen hotely**** ,0 111,4 114,1 Jen ostatní hotely ,7 106,9 108,6 Penziony ,3 94,6 98,1 Ostatní HUZ ,0 94,1 95,1 Celkem ,7 107,9 103,4 Zdroj: ČSÚ Počty hostů, kteří navštívili HUZ v České republice v roce Vliv ZCR na hrubý domácí produkt odrážejí i nedávná vyčíslení vývoje HDP za rok 2011, která zveřejnil ČSÚ. Ten se díky výsledkům zahraničního obchodu zvýšil o 1,4 %, avšak současně byla vykázána stagnující spotřeba. K tomu z hlediska zahraničního cestovního ruchu patří i meziročně nižší spotřeba rezidentů v zahraničí (o 0,7 %) a nižší spotřeba nerezidentů v tuzemsku (o 0,1 %). Vše bilancuje satelitní účet S ohledem na objektivní zpracovatelské možnosti pracuje TSA (Tourism Satellite Account) sice s jednoročním odstupem, v souladu s mezinárodní metodikou a s potřebami managementu a orgánů státní správy cestovního ruchu však shrnuje veškeré hodnoty a kritéria domácího a zahraničního cestovního ruchu, což je při průřezovém charakteru odvětví nesmírně cenné. V podmínkách ČR díky aktivitě ČSÚ pokročilo zpracování TSA natolik, že poskytuje všechna potřebná kritéria a dává odpovědi na otázky, které jsou z hlediska pozice cestovního ruchu v celé ekonomice časté. V únoru t. r. byla provedena poslední aktualizace TSA za rok Ukazuje, že cestovní ruch si z hlediska svého výkonu zachovává v posledních letech svůj 2,6% podíl na HDP, resp. 2,7% na hrubé přidané hodnotě, že cestovní ruch dává práci 4,58 % celkového počtu zaměstnaných v zemi a že jeho podíl na investicích v národním hospodářství byl předloni 4,4 % v tvorbě hrubého fixního kapitálu (proti 5,0 % v roce 2009). Ladislav Šípek Stojí za pozornost:

8 8 /b fi e z e n / E v r o p s k á u n i e Uspořit pětinu energie Směrnice o energetické účinnosti stanovuje závazné cíle, ale prostředky nechává na volbě zemí Posuzování energetické náročnosti budov, využívání kogenerace, systém pro obchodování s emisními povolenkami to jsou hlavní oblasti navrhované evropské směrnice o energetické účinnosti. Koncem února t. r. ji schválil výbor Evropského parlamentu pro průmysl, výzkum a energetiku. Chorvati a EU Návrh smlouvy o přistoupení Chorvatska k Evropské unii v prvním čtení podpořila Poslanecká sněmovna PČR. Předpokládá se, že projde i Senátem. Pro schválení je potřebný souhlas tří pětin poslanců i senátorů. Pokud přistoupení Záhřebu ratifikují všechny členské země, stane se Chorvatsko 28. členem Evropské unie už od 1. července Bylo by tak po Slovinsku druhou zemí z bývalé Jugoslávie, která se k EU připojila. Situaci dalších balkánských států, Makedonie a Bosny a Hercegoviny, Evropský parlament prohlásil za mnohem komplikovanější. Česká vláda chtěla původně ratifikaci přístupové smlouvy spojit s hlasováním o české výjimce z Listiny práv a svobod v Lisabonské smlouvě, kterou si vymínil prezident Václav Klaus. (m) Dokument má především za cíl vytvořit rámec pro podporu zvýšení energetické účinnosti, tj. zajistit dvacetiprocentní úsporu primární energie do roku Návrh obsahuje povinnost členských států stanovit národní cíle energetické účinnosti do roku Vedle změny celkového cíle pro rok 2020 z dobrovolného na povinný (doplněného o možnost flexibility při volbě nástrojů, jakými budou státy k zvyšování energetických úspor přispívat) europoslanci podpořili také cíle v oblasti renovace budov. Každý stát má podle návrhu vypracovat plán, jak hodlá do roku 2050 dosáhnout snížení energetické náročnosti budov o 80 %. Členské země by měly mít nyní na výběr buď se zavážou k tomu, že ročně zrenovují 2,5 % veřejných budov, nebo budou muset o 2,5 % snižovat energetickou spotřebu ve všech veřejných budovách (podle původního návrhu Komise měl veřejný sektor ročně renovovat 3 % svých budov na nízkoenergetický standard). Při zadávání veřejných zakázek by měly státní a samosprávné orgány uplatňovat požadavky na splnění vysoce energeticky účinných standardů při nákupu/pronájmu budov, výrobků či služeb. Právě finanční podpora pro malé a střední firmy je důležitou motivací pro náročné prvotní investice do energetické účinnosti. Takovou podporou mohou být podle Evropského sdružení obchodních a průmyslových Brusel stopl dotace Česku hrozí, že přijde o miliardy z fondů EU Kvůli netransparentnímu nakládání s dotacemi Evropské unie a špatné kontrole bylo České republice poprvé v historii pozastaveno čerpání prostředků z evropských fondů. Přísun peněz bude přerušen nejméně na několik měsíců. Evropská komise tak Česko přinutila, aby do června t. r. nežádalo o zpětné proplácení peněz, které stát posílá příjemcům dotací z evropských fondů. Je to důsledek nespokojenosti Bruselu s tím, jak se u nás čerpání prostředků z fondů EU kontroluje. Problémy se týkají hlavně možnosti využití Evropského fondu pro regionální rozvoj, největšího strukturálního fondu EU, z něhož do Česka proudí většina unijních peněz. Podle informací ministerstva financí se o této věci už v Bruselu jednalo. Byl údajně domluven časový harmonogram kroků, které se ČR zavázala splnit v oblasti řídících kontrol, nastavení auditního systému, řešení identifikovaných nesrovnalostí a administrativní kapacity. Pokud ČR dohodnuté kroky do června 2012 splní, EK k pozastavení programů nepřistoupí. V období let 2007 až 2013 může Česko z unijních fondů získat asi 26,7 mld. EUR, tedy téměř 790 mld. Kč. Z této částky příjemci dotací zatím dostali kolem 40 %, tedy 313,2 mld. Kč. Peníze na realizaci schválených projektů Brusel proplácí až zpětně. (am) komor EUROCHAMBRES i daňové úlevy. Komory vítají, že si mohou členské státy najít odpovídající prostředky pro dosahování určených cílů. Energetické společnosti musejí u koncových zákazníků ušetřit 1,5 % energie ročně, z nichž až desetina mohou být krátkodobá úsporná opatření (informační kampaně, energetické audity atp.). Opatření by měla podpořit a umožnit realizaci úspor. Cíle jsou závazné, ale prostředky k jejich dosažení jsou ponechány na volbě členských států. Ty by měly za účelem usnadnění investic rovněž nabídnout finanční nástroje, včetně využití evropských fondů. Směrnice požaduje od velkých společností také zpracování pravidelných energetických auditů jednou za čtyři roky. Audity mohou ve společnostech provádět i jejich interní odborníci. Zpráva se rovněž zabývá kogenerací. Členské státy by měly přijmout národní plány pro vytápění a chlazení s cílem vytvořit potenciál pro vysoce účinné kogenerace a účinné oblastní vytápění a chlazení. K tomu účelu musejí státy vypracovat kritéria pro povolení výstavby instalací tak, aby byly v místech, kde je poptávka. Všechna nová elektrická zařízení, ale i ta existující, která jsou významným způsobem rekonstruována, musejí být vybavena vysoce účinnými a nákladově efektivními jednotkami CHP. Evropské sdružení malých a středních podniků UEAPME uvítalo především ty změny, které se týkaly některých omezení technických překážek pro MSP, podpory investic do energetické účinnosti a podpory mikrogenerací a mikrokogenerací energie. UEAMPE rovněž vyzývá členské státy, aby využily možnosti neukládat povinnost, týkající se požadavku na energetické úspory u konečných zákazníků, malým obchodníkům a distributorům energie. Současně se UEAPME obává, že směrnice může vést k distorzi trhu, kdy se velké energetické firmy mohou stát aktivními v oblasti energetických služeb a na trhu poradenství. Parlament nyní čekají konzultace s Radou EU. Tím, že poslanci ve výboru podpořili kompromis dohodnutý mezi předsedy politických frakcí, může Parlament začít jednání s členskými státy mnohem dřív, než je obvyklé. Alena Vlačihová Dají víc na silnice Jihomoravský kraj investuje z unijních peněz Asi dvě miliardy korun chce Jihomoravský kraj investovat do dopravní infrastruktury. Větší část výdajů půjde na silnice druhé a třetí třídy, kde by mělo být realizováno 29 staveb. Na jihu Moravy by se tak po letošku měl zlepšit stav desítek kilometrů silnic. Peníze kraj získá převážně z evropských dotací a rovněž z půjčky 308 mil. Kč od Evropské investiční banky. Náklady projektů byly vyčísleny na 1,7 mld. Kč. Jak však sdělil novinářům hejtman Michal Hašek, ve výběrových řízeních by cena měla klesnout. Podobná situace podle Haška nastala už loni, kdy kraj plánoval investice do silničních staveb za miliardu korun. Ve výběrových řízeních ale nakonec dodavatelé nabídli cenu v průměru o 35 % nižší, takže skutečné náklady se snížily na 650 mil. Kč. Kdyby i letos platila třetinová úspora, ušetřily bychom 500 a 600 milionů korun, řekl hejtman. Další peníze, celkem 4 mil. Kč, půjdou na stavbu protihlukových opatření kolem krajských silnic v Kuřimi, Tišnově a Brně. V některých domech blízko silnice budou vyměněna okna za protihluková. Jinde opraví povrch vozovky tak, aby byl méně hlučný. asi 20 mil. Kč bude určeno na opravy mostů a 29 mil. Kč na projektovou přípravu budoucích staveb. (mv) Alternativní řešení sporů má velké výhody Arbitráž a mediace jsou formy alternativního řešení sporů, jiné než je soudní cesta. Mají řadu výhod jsou rychlejší, levnější, strany obvykle neodcházejí jako nepřátelé, ale jako dva subjekty, které svůj spor rozhodly smírně. Tyto mechanismy jsou však v členských zemích EU upraveny různě, což komplikuje jejich využití v přeshraničních sporech. Proto Evropská komise loni na podzim přijala návrh směrnice o alternativním řešení sporů (Alternative Dispute Resolution ADR) a návrh nařízení o online řešení spotřebitelských sporů (Online Dispute Resolution ODR). Cílem je zjednodušit mimosoudní řešení sporů napříč členskými státy unie. O tom, jak systém ADR v ČR funguje a jak by mohl fungovat v budoucnu v návaznosti na návrh ODR, diskutovali účastníci nedávné debaty pořádané v Evropském domě v Praze. Systémy ADR, či později i ODR, mohou být dobrým řešením pro obě strany sporu spotřebitele a podnikatele pouze tehdy, budou-li vyvážené, procesně jasné a kvalitní a veřejnosti známé. Právě informovanost, tradice a určitá kultura ADR mohou ovlivnit využívání tohoto mimosoudního mechanismu v ČR. Podle Zuzany Roithové, členky Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele EP, mají-li být oba instituty ADR a ODR využívány, pak musejí být kvalitní, důvěryhodné a dostupné. ADR u nás už do určité míry působí, zatím však nelze mluvit o komplexní úpravě. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v letech realizovalo pilotní projekt ADR. Jak uvedla Ivana Kocová, ředitelka odboru technické harmonizace a spotřebitelské legislativy MPO, bylo v jeho rámci rozhodováno přes dva tisíce sporů, z nichž třetinu se povedlo vyřešit na kontaktním místě podáním informace a doporučení. V případech, které byly řešeny mediací, se u 80 % sporů došlo k dohodě. Využití rozhodčího řízení bylo však malé. Spotřebitelé nedokážou rozlišovat mezi rozhodčím nálezem a rozhodnutím soudu. Nejčastější jsou tradičně spory o kvalitu obuvi a elektroniky, a dále v oblasti služeb ve stavebnictví a cestovních služeb. MPO pracuje na pokračování této aktivity a hledá pro projekt partnery. Hlavním důvodem, proč EK v návrhu směrnice tlačí na členské státy, aby systémy ADR vybudovaly, je existence víc než 700 různých mechanismů ADR. Pro spotřebitele, ale i obchodníky je proto těžké se v nich v rámci přeshraničních sporů orientovat. Mělo by to ušetřit miliardy eur Návrh Komise předpokládá, že mechanismy ADR by měly v EU plně fungovat do roku 2014, zatímco ODR by se k nim připojil o rok později. Systém ODR umožní řešit přeshraniční spory prostřednictvím on-line platformy. Na jejích kontaktních místech bude možné podat stížnost prostřednictvím elektronického formuláře, dostupného ve všech jazycích EU. Platforma žádost přijme a navrhne stranám subjekt/subjekty ADR pro řešení sporu nejvhodnější. Poté bude spor řešen podle procesních pravidel příslušného subjektu ADR. Ty zůstanou v členských státech nadále různé, protože návrh směrnice procesní aspekty ani povahu výsledku řešení sporu neupravuje. Věra Knoblochová ze Stálého zastoupení ČR při EU se domnívá, že podle analýz Komise by mělo být zavedení ADR a ODR na jednotném trhu přesto přínosné. Spotřebitelé by mohli využíváním alternativních cest řešení sporů ročně ušetřit až 22,5 mld. EUR a podnikatelé až 3 mld. EUR, které by jinak vydali za soudní náklady. Jak řekl Libor Dupal, předseda Sdružení českých spotřebitelů, uplatnění principu ADR bude jistě přínosem, spotřebitelé by však mnohem raději viděli pružné řešení sporů v běžné reklamaci. Ve srovnání s ním pro ně totiž i ADR může být zatěžující, byť samozřejmě méně, než soudní pře. Jelikož ale u nás reklamace příliš dobře nefungují, může být ADR vhodnou alternativou. Tomáš Večl, ředitel Evropského spotřebitelského centra ČR, se domnívá, že přes jejich přínos mohou být mechanismy ADR a ODR pro spotřebitele, ale i samotné mediátory, nepřehledné. Proto doporučuje pro neformální mediaci v přeshraničních sporech využívat ESC, s nímž se počítá také v navrhované platformě ODR. O tom, že mimosoudní řešení přeshraničních sporů už v ČR probíhá elektronickou cestou, informovala Marie Moravcová, tajemnice Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Tento soud např. řeší v celé Evropě spory o doménová jména.eu a od roku 2006 jich uzavřel přes tisíc. Zúčastnil se také pilotního projektu platformy ADR MPO ČR. (av) Nepřehlédněte:

9 A utomobily b fi e z e n / /9 Tiché Mitsubishi i-miev Jak jezdí sériově vyráběný elektromobil, který si můžete klidně koupit u dealera značky Jako jedna z mála redakcí jsme získali k testování atraktivní novinku na českém automobilovém trhu. Tentokrát nešlo o nadupaný sporťák nebo superluxusní limuzínu za miliony. Zapůjčené Mitsubishi i-miev na první pohled vypadá jako obyčejné úsporné městské vozítko, ale je to skutečně přelomový model. Při bližším zkoumání totiž pozorovatel zjistí, že v zadní části vozu nelze najít výfuk a po otočení klíčkem zapalování se neozve vůbec nic. Sedíme za volantem skutečného produkčního elektromobilu. Žádný hybrid, prostě a jednoduše elektromobil, sériově vyráběný, s možností koupit si jej u místního dealera značky. Věc, ještě před pár lety při pozorování pečlivě střežených exponátů na autosalonech nepředstavitelná, se teď stala realitou. Čtyřmístné vozidlo jsem převzal v sídle dovozce v Praze na Spořilově plně nabité, tedy podle údajů výrobce připravené ujet až 150 km (v EU cyklu). To však platí v režimu, kdy se řidič snaží neustále držet ručičku okamžitého odběru v zeleném režimu, tedy prudce neakceleruje, a hlavně nepoužívá přídavné spotřebiče jako topení, ventilátor nebo klimatizace. V reálném městském provozu jsme přesto dokázali ujet asi 110 km, než se nám začalo zobrazovat varování, že je potřeba dobít. Srdce umístěné v podlaze Pro městské pojížďky tato vzdálenost jistě stačí, při jízdách do práce Mitsubishi i-miev se sesterskými vozy PSA první sériově vyráběný, prakticky využitelný elektromobil, prodávaný u nás. a zpět je tak ale třeba počítat s nabíjením dvakrát až třikrát za týden. V Praze je sice jedna rychlodobíjecí stanice s příkonem 50 kw, kde trvá dobití na 80 % kapacity asi 30 minut, ale zatím jde spíš o nepraktickou možnost. Dobíjení z klasické 230V sítě trvá při 10A proudu osm hodin a je pro lithium-iontovou baterii vozu z hlediska životnosti mnohem šetrnější, i když výrobce udává pokles kapacity o 20 % až po 1700 dobíjecích cyklech. Aby měl majitel jistotu, že to baterie v hodnotě půl milionu korun skutečně vydrží, musí jezdit na pravidelné prohlídky, kde vyškolení technici vždy akumulátor zformátují. Každopádně je baterie slušný macek skládá se z 88 článků, které vypadají jako akumulátor z motocyklu, asnepostradatelnou elektronikou, stykači, ventilátorem a dalším příslušenstvím váží celkem 230 kg. Pozor, vysoké napětí! Pro japonský trh začalo Mitsubishi s výrobou v roce 2009, a do Evropy byl tedy uveden vůz už zbavený dětských nemocí. Bezpečnost z hlediska případného zásahu elektrickým proudem je na příkladné úrovni kromě dvojité izolace všech vodičů byla vodotěsnost vedení zkoušena jízdou v betonovém korytě s půlmetrovou hladinou vody. To ale nic nemění na tom, že veškeré servisní zásahy do vozidla musejí být prováděny výhradně školenými mechaniky s kvalifikací podle 50/78 Sb. O pohon vozu se stará třífázový synchronní elektromotor s neodymovým magnetem (bezúdržbová technologie), pracující se střídavým proudem o napětí 330 V, jež využívají i moduly topení a klimatizace. Dobíjení zdrojem 220 V z klasické zásuvky je na pravé straně vozu, na levé pak najdeme zásuvku pro rychlodobíjení. Ve voze je tak transformátor a při neodborném zásahu by hrozil smrtelný úraz. I proto je pod sedadlem řidiče centrální odpojovač napětí. První dojem z jízdy O technologii, kterou sdílejí ještě sesterské vozy koncernu PSA Peugeot ion a Citroën C-zero, by se dalo napsat několik stran. A jak se jezdí s elektromobilem v praxi? Prvním nezvyklým dojmem je hlavně velké ticho. Proto výrobce vybavuje v přední části vůz reproduktorem, který má varovat chodce. Naštěstí lze tlačítkem pod volantem toto výskání vypnout; je totiž slyšet i do kabiny a leze řidiči dost na nervy. Skvělou zprávou jsou nízké provozní náklady při ceně 4,35 Kč za 1 kwh vyjde jeden kilometr jízdy asi na 65 haléřů proti asi 2 Kč u srovnatelně velkého auta se zážehovým motorem. Kromě toho údržba spočívá výhradně ve výměně brzdové kapaliny a segmentů a pylového filtru. Jelikož topení spotřebuje hodně energie, je výhodnější používat vyhřívání předních sedadel, jízda s elektromobilem má zkrátka svá specifika. Pro čtyři cestující je prostor ve voze trochu stísněný a sedadla nejsou kdovíjak kvalitní. Ale pro přepravu z místa na místo je to s vědomím šetrnějšího vztahu k místu užívání (ekologové totiž namítnou, že výroba elektřiny mnohdy škodí přírodě také) velmi zajímavá alternativa. Škoda, že výraznému rozšíření elektromobilů v Evropě zatím těchto vozů jezdí asi 2000 brání hodně vysoká cena, která zatím nevyváží nízké provozní náklady. Lze ale předpokládat, že v blízké budoucnosti začnou ceny elektromobilů, v důsledku jejich rozšiřování, klesat. Vojtěch Štajf Foto autor Mitsubishi i-miev Technické údaje Poněkud spartánský interiér kontrastuje s vysokou cenou. Zato zadní svítilny vozu vypadají velmi dynamicky. Motor elektrický třífázový synchronní s permanentním magnetem, 330 V AC, účinnost 91 % Maximální výkon 49 kw/67 k Točivý moment 180 Nm/ ot. min. -1 Převodovka fixní převod, 3 režimy řazení s rozdílnou hodnotou rekuperace Spotřeba (NEDC) 135 Wh/km Maximální dojezd (NEDC) 150 km Maximální rychlost 130 km/h Zrychlení km/h 15,9 s Objem zavazadelníku 227 l (860 l složená zadní sedadla) Cena včetně DPH/záruční doba Kč/3 roky, na el. zařízení 5 let nebo km V tabulce tentokrát nenabízíme srovnání, protože je těžké najít ekvivalent. Auta u nás stále víc stárnou Kdo z 35 adeptů? Obnova vozového parku osobních automobilů (OA) v ČR dlouhodobě stagnuje. Při zjišťování příčin, proč tomu tak je, provedl Svaz dovozců automobilů analýzu vozového parku ve stáří do 25 let. To proto, že tak stará vozidla jsou ještě běžně provozována. Do roku 2009 převažoval dovoz ojetých OA nad registracemi nových vozidel. Také počet vyřazených byl výrazně nižší než dovoz ojetých. Zlom nastal v roce 2009, kdy došlo v důsledku změny zákona o povinném smluvním pojištění k vyřazení asi 247 tis. OA, a zároveň v období recese poklesl dovoz ojetin na asi 145 tis. (o 86 tis. méně než v r. 2008). Následující dva roky však ukázaly, že to byl jen dočasný trend. Počet vyřazených OA se snížil, množství dovezených ojetých se sice výrazně nezměnilo, ale rostl podíl vozidel starších 10 let. Průměrné stáří skupiny 25letých OA se v letech 2010 a 2011 zvýšilo v průměru o 0,3 roku. Pro zajímavost nárůst u některých značek: Škoda 0,36, Ford 0,22, VW 0,49, Renault 0,48, Peugeot 0,55, Fiat 0,72, Citroën 0,57. Přestárlý vozový park nadměrně zatěžuje ovzduší nebezpečnými emisemi (HC, NOx, částice). Proto vyspělé země v zájmu svých občanů řešily výrazné zlepšení ovzduší motivací k vyřazování starých vozidel. Obnova vozového parku tam probíhala ve dvou etapách. První, kvůli zlepšení ovzduší, byla dlouhodobá (3 10 let) a začala v období Druhá ve formě šrotovného, ač měla za úkol především zachovat výrobu, a tím zaměstnanost v období krize, nepochybně také přispěla k obnově vozového parku. V České republice v této oblasti chybí koncepce a jakákoli motivace privátních vlastníků pořizovat si OA mladší 10 let. Je zarážející, že návrh Státní politiky životního prostředí ČR do roku 2020 nadměrné zatížení ovzduší nebezpečnými emisemi z přestárlého vozového parku sice konstatuje, ale omezuje se pouze na obnovu vozidel státní správy. Současný tlak na snižování emisí CO 2 u nových vozidel je jistě žádoucí, nicméně řešení staré zátěže způsobené přestárlými vozidly si zaslouží přinejmenším stejnou, ne-li vyšší pozornost. Znečištění ovzduší je totiž v ČR 2x vyšší než v zemích, které uvedená opatření realizovaly. (sda) Zajímavé adresy: portal.sda-cia.cz Brzy se rozhodne o Motocyklu roku 2012 v ČR O titul Motocykl roku 2012 v ČR bude letos usilovat 35 přihlášených novinek. Už 16. ročník ankety opět vyhlásila sekce Moto při Svazu dovozců automobilů. Soutěžící motocykly rozdělila odborná porota do šesti kategorií skútry a mopedy, endura včetně cestovních, naked bikes, cestovní silniční motocykly, choppery, sportovní silniční motocykly. V každé bude zvolen vítěz a stroj, který získá absolutně nejvíc hlasů, se stane Motocyklem roku 2012 v ČR. Nejsilněji jsou letos obsazeny kategorie naked bikes, neboli naháčů a skútry a mopedy. Vítěze kategorií i celkového šampióna vyberou dvě skupiny hodnotitelů veřejnost a odborná porota jmenovaná vyhlašovatelem. Hlasy se nakonec sečtou. Hlasovat lze do 6. dubna t. r. prostřednictvím kuponů z inzerce v některých tiskových médiích, nebo pomocí internetu na webových stránkách Výsledky budou oznámeny na konci dubna. Pro hlasující je připraveno 15 cen. Tou hlavní samozřejmě nemůže být nic jiného, než motocykl Triumph Scrambler, dalšími cenami jsou převážně potřeby pro motorkáře. (vam) Loňský vítěz BMW K 1600 GTL.

10 10/b fi e z e n / V z d û l á n í, v û d a, i n o v a c e Berou ho prý velmi vážně Dvě třetiny firem chtějí víc investovat do udržitelného rozvoje a předhonit konkurenci Zajištění konkurenceschopnosti a úbytek přírodních zdrojů potřebných k výrobě produktů jsou hlavními důvody k rapidně rostoucí aktivitě českých firem v oblasti udržitelnosti. Ty zároveň jasně cítí zodpovědnost vůči životnímu prostředí i budoucím generacím. Téměř dvě třetiny z nich proto hodlají v nejbližší době zvýšit investice do aktivit udržitelného rozvoje. Vyplývá to z unikátního průzkumu na toto aktuální téma, který realizovala společnost Henkel ČR ve spolupráci s agenturou GfK Czech. Jeho hlavní zjištění byla zveřejněna v rámci nedávné konference Fórum pro udržitelné podnikání Aktivní firmy a pasivní politici Celkem 71 % firem působících v ČR má dlouhodobou strategii Z jakých důvodů považujete udržitelnost za důležitou součást podnikání vaší firmy? Růst konkurenceschopnosti Rostoucí ceny surovin obecně Vyčerpatelnost surovinových zdrojů Růst zisku Tlak zákazníků a dodavatelů Směrnice, nařízení, pokuty Jiné Tlak médií a veřejnosti Daňové výhody 38 % 35 % 30 % 23 % 19 % 55 % 52 % 48 % 77 % v oblasti udržitelného rozvoje. Dokonce 91 % respondentů uvedlo, že pro nejvyšší vedení jejich firmy je to vysoce aktuální téma. Udržitelnost je na pořadu dne už i v České republice. Průzkum ukázal, že je to především zásluhou mateřských centrál českých poboček. V zahraničí jsou hlavními hybateli vývoje zákazníci a politici, říká Hana Říhová, ředitelka pro obchod a marketing GfK Czech. Čeští politici jsou naopak podle šetření k udržitelnosti vyloženě rezervovaní a nevyvíjejí dostatečnou aktivitu. Potvrzuje to i skutečnost, že jako největší překážkou při realizaci strategií udržitelnosti dotazovaní nejčastěji uváděli nedostatečná vládní opatření. Výrazný růst aktivit i investic Celkem 79 % firem změnilo v posledních třech letech postoj k udržitelnosti. Výsledky ukazují, že motorem aktivit jsou obecně finanční důvody. Firmy si chtějí udržet konkurenceschopnost a být stále atraktivní pro zákazníky. Právě v aktivitách udržitelného rozvoje vidí příležitost. Jako hlavní faktory, které ovlivňují chování organizace z hlediska udržitelného rozvoje, respondenti nejčastěji zmiňovali konkurenceschopnost (77 %), rostoucí cenu surovin (55 %) a vyčerpatelnost zdrojů (52 %). Zvýšené aktivitě odpovídá i rostoucí objem financí pro tuto oblast. V uplynulých třech letech zvýšilo své investice do projektů udržitelného rozvoje 58 % dotazovaných firem. S výhledem do budoucna je to podobné. Růst objemu financí plánuje 55 % firem, 19 % ho nezmění, dalších 19 % zatím nedokáže odhadnout vývoj a pouze 7 % firem uvažuje o snížení. Firmy si zároveň uvědomují svou odpovědnost vůči budoucím generacím a životnímu prostředí. Na prvních místech interních definic a vnímání tématu se jasně objevilo širší pojetí udržitelnosti, z čehož vyplývá snaha řešit aktuální i budoucí problémy. Podle průzkumu se firmy v otázce udržitelnosti nejvíc zaměřují na snižování spotřeby energie (77 %), snižování produkce odpadu (70 %) a zdůrazňování vztahu udržitelnosti k firmě a jejím produktům (59 %), jakož i zdůrazňováním tématu ve vztazích se zákazníky a dodavateli (59 %). Zdroj: GfK (vm) Kdo zodpovídá za škodu zaviněnou chybou softwaru? Teď záleží na znění smlouvy Extra balíček 3D SolidWorks se snaží podpořit začínající firmy Odpovědnost za škodu způsobenou závadou v programu je jedním z věčných témat souvisejících s vývojem a distribucí programového vybavení. Obchodní zákoník přinesl počátkem letošního roku zásadní změnu, která umožňuje vzdát se práva na náhradu škody vzniklé v budoucnu přímo ve smlouvě. Jsou na ni firmy skutečně připraveny? Náklady na zavedení softwaru se mohou pohybovat v řádu statisíců i milionů. Ale co když se kvůli chybě v programu zastaví výrobní pás? Co když finanční instituce přijde o nemalé množství životně důležitých dat? Škoda se může často vyšplhat až do desítek milionů. Dodavatel pak musí v souladu se smlouvou nejen vyřešit nastalý problém, ale často mu také vznikne povinnost uhradit vzniklou škodu, která obvykle mnohonásobně překračuje hodnotu původní zakázky a zisk dodavatele. Nové znění zákona Povinnost k náhradě vzniklé škody nešlo donedávna nijak omezit. Začátkem letošního roku však vstoupila v účinnost novela obchodního zákoníku, která přinesla významnou změnu. Dřív bylo možné vyhnout se odpovědnosti předvídáním konkrétní chyby ve smlouvě a dohodou, že pokud k takové závadě dojde, nepůjde o porušení smlouvy, nebo tím, že byla zcela vyloučena odpovědnost za funkční vlastnosti dodaného programového vybavení. Nové znění zákona umožňuje vkládat do smluv (resp. do všeobecných obchodních podmínek) ustanovení, podle kterého se druhá smluvní strana práva na náhradu škody buď zcela, nebo částečně vzdává. Nárok na náhradu škody jí následkem toho nevznikne, případně vznikne jen do dohodnuté výše. Smlouvy čtěte pozorně Pro zákazníky (a nejen pro ně) to naopak znamená nutnost ještě bedlivěji kontrolovat, co podepisují, a pozorně číst návrhy smluv připravené druhou stranou, resp. její všeobecné obchodní podmínky, a sledovat, zda se některým ustanovením nevzdávají náhrady škody v důsledku porušení smlouvy druhou stranou. Jinak by v budoucnu mohli být nemile překvapeni. Nepodnikatelé (spotřebitelé) v zásadě strach mít nemusejí, protože se tato úprava týká jen vztahů podléhajících obchodnímu zákoníku, který se až na výjimky na spotřebitele nevztahuje. JUDr. Petr Dobeš, LL.M.Eur., Ph.D. advokát, enwc Advokáti Pro studenty, inženýry i podnikatele nebývá vždy snadné získat dostatek zdrojů pro úspěšný start nového podnikání. V ekonomicky nejisté době to platí dvojnásob. Společnost Dassault Systèmes SolidWorks Corp. se proto rozhodla přímo podpořit začínající firmy z vybraných zemí, a sice cestou ještě lepší dostupnosti nejmodernějšího konstrukčního softwaru. Bylo by přece škoda, kdyby mnohé zajímavé nápady zapadly jen kvůli nedostatku financí na pořízení kvalitního softwarového řešení a zajištění odpovídajících školení. Proto připravila speciální balíček 3D softwaru a školení pro konstruktéry, který by měl usnadnit zrod a realizaci výjimečných nápadů. Nový program společnosti Solid- Works byl nedávno zahájen. Začínající firmy mohou až do 30. června 2012 využít výhodné nabídky v podobě speciálního balíčku, který zahrnuje: licenci softwaru SolidWorks Standard, uceleného a robustního 3D CAD řešení pro navrhování úspěšných, úsporných i trvanlivých výrobků, školení zajišťovaná místními autorizovanými prodejci SolidWorks. Podpora je učena začínajícím společnostem v České republice, na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Inženýři, konstruktéři a návrháři, kteří mají zájem o tento speciální balíček, musejí doložit, že byla jejich firma založena v období posledních 12 měsíců. Začínající firmy mohou o speciální balíček požádat přímo místní pobočku DS SolidWorks: Zdeněk Bašta, oblastní obchodní manažer, tel.: , (pod) Vyšší stupeň bezpečnosti za méně peněz V Innovation Parku JIC Brno se budou vyrábět inovativní patentově chráněné zámkové vložky Certifikát společnosti Trezor test nedávno získala firma NIXOR sídlící v Innovation Parku Jihomoravského inovačního centra. Ten ji opravňuje vyrábět inovativní bezpečnostní zámkové vložky bezpečnostní třídy 4. Díky patentově chráněné technologii bude vložka disponující špičkovými bezpečnostními prvky minimálně o 20 % levnější, než je v současné době nejnižší cena v této třídě na trhu. V posledních letech v celé Evropě mírně stoupá kriminalita a pojišťovny zpřísňují pojistné podmínky ochrany majetku. Mezi obyvateli tak roste poptávka po zabezpečovacích zařízeních, která splňují kritéria vysokých bezpečnostních tříd. V ČR se přitom prodávají ze 70 % bezpečnostní vložky do střední třídy 3, pouze 30 % je způsobilé pro vyšší krytí rizik bezpečnostní třídy 4. Je to dáno především vyšší pořizovací cenou bezpečnější vložky. A právě pro inovativní technologii a patentově chráněné know-how v této oblasti jsme firmu NIXOR přijali do inkubačního programu JIC, říká Adam Hazdra, konzultant centra, který s firmou na projektu spolupracuje. Nová cylindrická vložka podle něho vyplní prázdné místo na trhu, což je smyslem projektů firem z Innovation Parku JIC. Zároveň zpřístupní špičkovou technologii i lidem, kteří by si kvůli finančním nákladům pořídili méně kvalitní zabezpečení. Autorem patentu jsou Lubomír Hrabal a Petr Hájek, kteří se celou profesní praxi věnují výrobě zámkových vložek a souvisejících výrobků. Lubomír Hrabal získal už v roce 1999 americký patent na zámek ZT, svá unikátní řešení také dodával renomovaným společnostem v oboru. Výhodou patentově chráněné bezpečnostní zámkové vložky NIXOR je odolnost proti rozlomení (nejen podle normy, ale faktická), lepší dostupnost náhradního klíče i jeho nižší cena. Díky zjednodušení výrobního procesu klesly i celkové náklady. To umožňuje prodávat výrobek za podstatně nižší cenu. Samozřejmostí je průmyslová ochrana klíče, shoda s normou EU i možnost použití do generálního systému aj. Inovativní cylindrická vložka bude uvedena na trh na přelomu dubna a května t. r. a má být dostupná v síti prodejen se zabezpečovací technikou. Projekt výroby bezpečnostních zařízení společnosti NIXOR předpokládá vytvoření 15 nových pracovních míst a bude jich víc, protože firma plánuje rozšíření portfolia o další bezpečnostní produkty, říká ředitel JIC Jiří Hudeček. V ČR je v současné době ročně namontováno asi zámkových vložek a z toho přibližně 1 až 1,5 % je obměňováno. V průměru se tedy vymění kolem ks za rok. Zdroj: JIC (am) Zkuste si najít:

11 F i n a n c e b fi e z e n / /11 Východní vítr v plachtách Volksbank zvyšuje svůj potenciál a míří také k velkým firmám Přesun české Volksbank od rakouského vlastníka pod křídla lídra ruského finančního trhu Sberbank vyvolal řadu otazníků a očekávání, především ze strany korporátních klientů, kteří průběh této transakce pozorně sledovali a nyní se zcela pochopitelně zajímají o budoucí strategii banky a nové možnosti financování svých podnikatelských aktivit. O rozhovor jsme proto požádali Ing. Mojmíra Dvořáka, ředitele firemního bankovnictví Volksbank CZ. Jak dlouho proces nákupu a prodeje banky probíhal? První oficiální informace o tom, že byla podepsána smlouva o nákupu a prodeji akcií mezi Sberbank a našimi tehdejšími vlastníky, byla vydána už 8. září Poté se informace o průběhu due dilligence, řešení otázek finální ceny apod. průběžně objevovaly v rakouském, českém i ruském tisku. Celá transakce byla završena 15. února Jaké jsou první reakce vašich klientů? Klienti o změně vlastníka ve většině případů věděli, a to právě díky tisku nebo na základě informací od nás. Reakce jsme tedy zaznamenali už v září a v říjnu loňského roku. Otevřeně musím říci, že zpočátku byla řada z nich na rozpacích. České banky byly dosud předmětem akvizice především ze strany západoevropských bank, ruská banka je naprosto novým elementem. Dostávali jsme dotazy, které se vesměs točily okolo budoucí strategie. Tehdy jsme na ně samozřejmě neuměli odpovídat. Objevilo se i několik případů, kdy jsme pocítili téma ruského vlastníka jako citlivé. Postupně se však vnímání nové skutečnosti proměnilo v pozitivní ohlasy. Nahrává tomu i současná ekonomická situace? Ano. Řada západoevropských bank prožívá nelehké časy. Musejí prodávat svůj majetek, části portfolií. U mnoha z nich dochází k změně strategií, prodejům poboček v některých regionech. Objevují se zprávy o tom, že některé banky, jež u nás měly pouze své pobočky, hodlají český trh opustit a soustředit se na trhy domácí. Nás částečně ovlivňovaly rostoucí problémy našeho minulého vlastníka Volksbank, který nebyl schopen vracet půjčky z titulu státní pomoci. Přestože naše česká banka byla naprosto v pořádku, museli jsme našim klientům situaci v Rakousku často vysvětlovat. Jaká očekávání tedy příchod banky z východu u českých klientů vyvolává? Sberbank je jednoznačně největší bankou na ruském trhu a netají se Ing. Mojmír Dvořák. svými záměry na další expanzi v Evropě. To přináší mnoho velmi pozitivních očekávání budoucího vývoje, převážně v segmentu korporátní klientely. Řada firem hledá, i v souvislosti s opakujícími se krizemi v západní Evropě, odbytiště na východních trzích, kde hraje dominantní roli Rusko. Tyto subjekty nyní čekají, co jim dokážeme nabídnout. A můžete už nyní říci, co těmto firmám nabídnete? Sberbank je hodně silná v oblasti korporátního trhu, je tedy nyní i naší snahou stát se v tomto segmentu mnohem silnějším hráčem. Byli jsme univerzální bankou, soustředili jsme se však na menší subjekty. Neměli jsme příliš širokou nabídku produktů například v oblasti exportního financování. Nyní připravujeme i pro tuto oblast kompletní portfolio produktů a zkvalitníme související servis. Jak konkrétně klienti pocítí, že máte vlastníka z Ruska? Chceme, aby klienti cítili, že přišli do banky se silným ruským zázemím, a mohli také z této skutečnosti čerpat patřičné výhody. Samozřejmostí je rychlý a cenově výhodný platební styk s Ruskem; snažíme se klientům nabídnout nejlepší podmínky pro platby v rublech. Atraktivní podmínky se budou týkat také plateb zasílaných v rámci sítě Sberbank. Sberbank jakožto největší ruská banka spravuje finance řadě ruských firem, lze tedy říci, že naší výhodou se díky tomu stane také znalost ruského trhu a tamějších firem. Našim cílem je stát se poradcem a určitou vstupní branou pro firmy, které se na ruský trh teprve chystají či hledají nové obchodní příležitosti. Volksbank se dosud úspěšně soustředila na malé a střední firmy. Zůstane tomuto typu klientů i nadále věrná, nebo se zaměří na větší společnosti? Segment malých a středních zákazníků bude patřit i nadále mezi naše klíčové segmenty. Máme v tomto směru řadu zkušeností, které by byla škoda dál nevyužít. Poskytujeme těmto firmám individuální přístup, expertní poradenství a produkty odpovídající jejich potřebám. V každém případě však už dnes a také do budoucna bude docházet k rozšíření našeho záběru, budeme se orientovat i na velké firmy. V této oblasti rozšiřujeme služby, o kterých jsem už hovořil. Vzhledem k tomu, že Sberbank je opravdu univerzální bankou, která spravuje téměř 50 % retailových vkladů a víc než 30 % korporátních úvěrů v Rusku, bude naše banka rozvíjet i služby pro retailové klienty. V souvislosti se situací v Řecku lze očekávat, že řada bank omezí úvěrování. Jak se zachová Volksbank? Obecně bude úvěrová politika vycházet ze situace na trhu. Bude odpovídat vývoji krize a tomu, jak poroste riziko financování korporátních subjektů. Zatím je však určitě plánována úvěrová expanze. Naše banka má dostatečnou likviditu a Sberbank má ve svých plánech pro letošní rok 25procentní růst úvěrového portfolia, takže i český trh bude muset tuto strategii podpořit. Vaše banka má pobočky jen v krajských městech. Jak obsluhujete klienty? Pokud jde o osobní schůzky s klienty, určitě převažují návštěvy našich bankéřů v sídle klienta, pokud však chce přijet klient k nám do banky, probíhá samozřejmě jednání u nás. Pro každodenní styk využívá naprostá většina firem některý z kanálů elektronického bankovnictví, ať už stále velmi oblíbený systém GEMINI, jehož výhodou je zejména uživatelská jednoduchost, nebo sofistikovanější systém Multicash, který využívají zejména větší subjekty. Řada firemních klientů také preferuje internetbanking, kvůli jeho dostupnosti prakticky odkudkoliv. Internetové bankovnictví je i jednou z oblastí, kterou dál rozvíjíme tak, aby i tento kanál splňoval požadavky korporátních klientů. Není nicméně tajemstvím, že mnohé firmy obvykle využívají služeb více bank, kombinují jejich výhody. Je například běžné, že maloobchodní prodejny využívají kvůli odvodům hotovosti banku, kterou mají nejblíže, a na druhé straně úvěry či spořicí produkty, tedy ty, jež nevyžadují častou návštěvu banky, mají u banky, která jim nabídne nejzajímavější podmínky, a vzdálenost od pobočky je druhořadá. Budete počet poboček zvyšovat? Na to zatím nedokážu dát přesnou odpověď. Tato otázka je a bude předmětem diskusí. Podle mého názoru se to však bude odvíjet od situace na trhu a obchodních příležitostí. Věřím tomu, že pokud předložíme rozumný obchodní záměr na otevření nového prodejního místa, nebude problém obchodní síť rozšířit. Mnoho českých firem rozvíjí své exportní aktivity a často řeší problém, jak zhodnotit volné prostředky v eurech. Co jim můžete nabídnout? Pokud má klient dostatek volných zdrojů v měně EUR a nepotřebuje je okamžitě použít, dokážeme mu nabídnout úrokově výhodné depozitní produkty. Jsou to jak klasické termínované vklady s různou délkou výpovědní lhůty, depozitní produkty s okamžitou likviditou a se zvýhodněnými úrokovými sazbami, tak také dva nové depozitní produkty, které jsme zavedli v posledním roce. Jedním z nich je strukturovaný termínovaný vklad, tzv. Dual currency deposit. Ten umožňuje nadstandardní zhodnocení prostředků v závislosti na vývoji podkladového měnového páru. Při splatnosti pak může být vklad vyplacen v jiné, předem dohodnuté měně. Nejnovějším produktem je růstový termínovaný vklad. Jde o speciální variantu revolvingového termínovaného vkladu s progresivně rostoucí úrokovou sazbou. Umožňuje výběr i během své existence bez sankce. Jeho princip spočívá v tom, že čím déle jsou uloženy prostředky, tím progresivněji roste úroková sazba. U kterých produktů máte lákavé podmínky? Strategie Volksbank spočívala vždy v tom, abychom byli pro naše klienty komplexním finančním partnerem, který je férový a poskytuje ucelenou produktovou nabídku za ceny, jež jsou transparentní a výhodné právě v případě kombinací různých produktů. Rozhodně jsme se nikdy nevydávali cestou nabídek jednotlivých produktů za nesmyslné ceny, což je jev, který se v poslední době na českém trhu stále víc objevuje. Naším přáním naopak je, aby klient, který používá naši banku jako hlavního finančního partnera, cítil výhody. Jak už bylo řečeno, snažíme se o osobní přístup a individuální řešení potřeb našich klientů. Zní to jako klišé, nicméně věřím, že klienti dokážou rozpoznat, zda banka jejich individuální potřeby skutečně chápe. Pro nás byla právě tohle vždy jedna z hlavních konkurenčních výhod. Uměli jsme nabídnout individuální řešení jak středně velkým firmám, tak i těm malým. Které produkty vaši klienti nyní využívají nejvíc? Hojně jsou využívány depozitní produkty, které poskytují lepší zúročení volných prostředků. Jde o klasické termínované vklady. Pro prostředky s potřebou okamžité likvidity umíme nabídnout produkt se zvýhodněnými sazbami, například vysoce výnosový běžný účet, který pracuje na bázi pásmového úročení. To znamená, že čím vyšší je zůstatek na účtu, tím větší je úroková sazba. O dalších depozitních produktech jsem se už zmínil. Zvýhodněná komplexní řešení pro zahraniční a domácí platební styk poskytujeme menším firmám. Jsou postavena na bázi zvýhodněných poplatků a určitých počtů plateb zdarma a šitá na míru exportérům, stejně jako importérům. U větších firem řešíme tyto záležitosti individuálně. Klienti samozřejmě využívají také klasické úvěrové produkty, ať už pro financování svých investičních záměrů, nebo provozních potřeb. V těchto případech se cena odvíjí od vyhodnocení bonity klienta a jeho obchodního záměru. Na českém trhu podnikají také zahraniční firmy. Jakou nabídku máte pro ně? Pro tento typ klientů je určen náš speciální útvar International Desk. Funguje u nás Italian Desk, German Desk, French Desk. A nyní nově zřizujeme Russian Desk. To jsou lidé, kteří musejí kromě znalosti bankovních produktů také perfektně ovládat ruský jazyk, aby mohli obsluhovat klienty podnikající na českém trhu. Vaše banka prozatím nese jméno bývalého vlastníka. Jak a kdy se název změní? Náš budoucí název je ve stadiu diskusí, úvah a analýz, protože nový vlastník má podle smlouvy právo používat dosavadní název až po dobu jednoho roku. Do té doby musí být název změněn. Nyní probíhá průzkum, jak bude z hlediska businessu značka Sberbank v zemích střední a východní Evropy vnímána. Poté bude rozhodnuto, zda poneseme název Sberbank, či jiný. Vlasta Piskačová.

12 12/b fi e z e n / S t a v e b n i c t v í Každý z nich je originál Stále rostoucí ceny energií a dalších nákladů vedou mnoho stavebních odborníků k maximální snaze o snižování energetických náročností budov na úroveň energeticky pasivních a téměř nulových domů. Do toho se pak komponuje využívání obnovitelných zdrojů energie, a výsledkem je zcela nový pohled na stavbu domů než jsme byli zvyklí třeba před dvaceti lety. Otázka však zní: jak moc (či málo) se tyto nové technologie promítnou do našich peněženek? Je opravdu pasivní dům výhrou, díky níž ušetříme za rok desetitisíce? Na začátek je třeba jasně si definovat, na jaké typy domů v dnešním světě při různém energetickém provedení můžeme narazit. Běžný dům Je to zřejmě nejhorší varianta pořízení či provozování domu. Při financování hypotékou vychází jako nejhorší, na samé dno padá i způsobem vytápění bez ohledu na to, jak rostou (nebo klesají) ceny energií a inflace. Takovéto domy jsou dlouhodobě ekonomicky neudržitelné a nevyhnutelně nastane doba jejich energetické optimalizace. Nízkoenergetický dům Tady už se energeticky dostáváme o stupeň výše, zvláště při použití tepelného čerpadla. Stále ale neodbouráme vysokou cenovou náročnost energií v dlouhodobém horizontu. Nevýhodná je i hypotéka, zdánlivě nižší měsíční splátky budou vykompenzovány vyššími provozními výdaji. Pasivní dům Vychází ze všech energetických typů nejlépe, a to bez ohledu na zdroj dotápění. Pokud bude majitel ochoten k základní hypoteční sumě přidat jedno až dvě procenta, tak se nemusí obávat zvýšených provozních výdajů na vytápění domu. A když na to při stavbě nemá, může začít dotápět dům investičně dostupným přímotopem a později ho změnit na sofistikovanější zdroj, a tím snížit platby za energie. Lze si položit otázku, jak je možné, že celkové roční výdaje během splácení hypotéky jsou u pasivního domu jen o pár tisícovek vyšší než u nízkoenergetického? Protože jsou nižší náklady na ohřev vody a dotápění, a ty se navíc znásobují cenou energie. Čím dražší tedy bude energie, tím víc proti současnosti bude majitel pasivního domu šetřit. A to je solidní perspektiva pro dnešní mladou generaci: až splatí hypotéku a půjdou do důchodu, budou jejich náklady v tomto směru minimální. Investiční náklady Na internetových stránkách www. krausarchitekti.cz byl zveřejněn poměrně transparentní výpočet investičních nákladů pro jednotlivé typy výše uvedených domů. A to při dvou variantách zdrojů tepla: buď elektrickém přímotopu, nebo tepelném čerpadle. Firma v těchto výpočtech zohlednila řadu vedlejších faktorů jako údržba, životnost komponentů apod. Ale samozřejmě jen v obecné míře, bez přihlédnutí k lokálním podmínkám a specifikům. Pomiňme teď stotisícové odchylky nákladů za tloušťky izolací, tepelně izolační okna, vzduchotěsnost a větrací systémy, které v jednotlivých případech mění cenu novostavby o několik procent. Klíčovým argumentem v porovnání cen uvedených typů domů jsou možná náklady na energie. A tady dochází k výraznému zefektivnění provozu pasivních domů, o čemž svědčí roční spotřeba tepla na vytápění pasivní dům (2336 kwh/rok), nízkoenergetický dům (9234 kwh/rok), běžný dům ( kwh/rok). Při těchto číslech už není rozhodující cena jedné kwh, byť se může teritoriálně, v závislosti na dodavateli, inflaci a dalších aspektech lišit. Rozdíly jsou v jednotlivých případech propastné. Jediné, v čem se hodnoty pro všechny tři typy domů zásadně neliší, je spotřeba energie pro ohřev teplé vody. Ta vychází asi na 2000 kwh za rok, tedy jen o něco méně, než celoroční vytápění v pasivním domě! Spokojenost především Energetické hledisko je sice při komplexním posuzování výhodnosti pasivních či nízkoenergetických budov významné, ale nikoli jediné. Architekti zdůrazňují zásadní premisu: každý z těchto domů je svým způsobem originál. I když narazíte na dva zdánlivě stejné, stojí přece jen v jiném prostředí, svítí na ně jinak slunce, liší se jejich okolí. Hlavním kritériem pro volbu domu by mělo být vždy pohodlí a spokojenost majitelů, kteří ho využívají. Vždyť nejde o investici na pár let, ale většinou na celý život. A z tohoto úhlu pohledu se na ni musíme dívat. Na serveru zveřejnili Ing. Michal Čejka a Ing. Miroslav Šafařík, PhD., obsáhlou studii o ekonomickém porovnání provozu pasivního a běžného domu, z níž vyplývá řada závěrů, které ale mohou platit obecně, v jakýchkoliv podmínkách výstavby: Návratnost investice závisí především na individuálních požadavcích investora a nelze ji hodnotit bez znalosti širších vztahů. Při výstavbě pasivních domů mají různé energetické systémy stejný potenciál k uplatnění, je tedy v podstatě jedno, jak je objekt vytápěn, klíčové je komplexní řešení stavby. Je vhodné řešit systém vytápění a ohřevu vody jednotně, bez složitých kombinací několika zdrojů energie. Doporučuje se tedy optimalizovat investiční náklady systému vytápění. Úspora provozních nákladů u pasivních domů proti běžné výstavbě poslouží k pokrytí stavebních vícenákladů, souvisejících s dosažením pasivního standardu. Ne všechny vícenáklady lze ale zahrnout do ekonomického porovnání s běžnou výstavbou. Říká se, že nejlevnější energie je ta, která se nespotřebuje. Jedinou rozumnou cestou, jak reálně ušetřit, je postavit dům tak, aby jeho spotřeba byla za daných podmínek skutečně a plánovitě nejnižší možná. Jan Hrabálek Pohled odborníků na udržitelné stavění Fórum českého stavebnictví 2012 přineslo nové podněty, ale také některá varování Této otázce byla věnována celá odpolední sekce Fóra českého stavebnictví, které se konalo začátkem března t. r. v Praze. Panelovou diskuzi zaměřenou na udržitelné stavění a jeho budoucnost zahájil ředitel Deloitte Luděk Niedrmayer slovy, že krize není zapomenuta, ale výhled krizový není. Ve svém příspěvku se zabýval faktory, které způsobují neuspokojivý vývoj v ČR. Podle jeho názoru je třeba věnovat větší pozornost domácím faktorům, které nejen zhoršují ekonomicko-společenskou atmosféru, ale zároveň představují reálný problém velkého rozsahu. Udržitelnost je široký pojem a může nastat pouze tehdy, pokud mezi klíčovými subjekty, kterými jsou stát, investor, stavebník a finální kupující, vládne harmonie. Myšlenkové bariéry Jan Bárta, ředitel Centra pasivního domu, navázal na svého předřečníka tématem energetické efektivity budov. Podle Evropské unie mají být od roku 2020 všechny nově stavěné budovy energeticky téměř nulové, a na stavbařích je najít k tomuto bodu cestu. Podle Bárty se zákazník rozhoduje v dlouhodobém režimu. Proto si lidé kupují auta s nižší spotřebou, ačkoliv by si mohli pořídit jiné, levnější vozidlo. Energeticky úsporné budovy jsou také vhodné pro sociální bydlení, neboť jejich obyvatelé výrazně ušetří na energiích. Bárta se však v rámci obhajoby energeticky efektivních budov nezmínil, kdo by takovéto bydlení pro sociálně slabé financoval. V celé věci ale vidí příležitost pro banky, které mohou upravit podmínky hypoték, kde zohlední klientovy budoucí nižší náklady na energie a růst hodnoty nemovitosti. Velkou roli by také mohla sehrát případná motivační finanční podpora od státu, který by touto cestou zároveň přispěl k zvýšení zaměstnanosti, zhodnocení prostředků a ochraně obyvatelstva před cenovými šoky. Bariéry nejsou podle Bárty na úrovni materiálů a technologií, ale na úrovni myšlenkové: Investoři by měli po svých dodavatelích vyžadovat přidanou hodnotu z dlouhodobého hlediska. Lidé by pasivní domy chtěli, ale odborníci je od toho odrazují. Jen málokdo z nich totiž umí pasivní dům navrhnout tak, aby nebyl dvojnásobně drahý. Přesto se počet staveb tohoto typu v ČR každým rokem zdvojnásobuje. Svobodně se rozhodnout Další člen panelu, Evžen Korec, generální ředitel fy Ekospol, seznámil přítomné s průběžnými výsledky mapování zakázek v rezidenčním developmentu, které společnost Ekospol dlouhodobě provádí. Sám sebe označil za nepřítele regulací trhu. Pasivní a nízkoenergetické byty a domy tvoří jeho okrajovou část, která je spíš příležitostí. Nové nařízení z EU podle jeho názoru ukazuje, že úředníci v Bruselu přijímají směrnice, aniž by znali fungování trhu. Kupující se sám svobodně rozhoduje, zda si koupí dražší byt a dlouhodobě ušetří, nebo si koupí byt levnější. Chybí kontinuita Senior Manager Deloitte Miroslav Linhart se ve svém příspěvku zamýšlel, zda udržitelné stavění přinese přiměřenost, nebo naopak přiměřenost přinese udržitelné stavění: U nás stále bojujeme s handicapem dohánění úrovně západních zemí. Chybí tu kontinuita. Jak a pro koho stavět? Podle Linharta je třeba stavět potřebné věci, ale v přiměřeném rozsahu a určité kvalitě. Důležitá je také návratnost a plynulost. Veřejná sféra je nanejvýš podstatná pro stabilizaci stavebního sektoru. Objem veřejných zakázek významně ovlivňuje výkonnost stavebnictví jako celku. Je třeba, aby byl veřejný sektor dlouhodobě stabilní. Vláda musí dát jasné signály dlouho do budoucnosti, co je udržitelná úroveň, na kterou se mají firmy připravit. Nezbytná je koncepce. Pokud stát nemá investiční politiku, pak ji nemají ani občané a firmy. Platí totéž jako u zadluženosti. Stavět se bude dál Miloslav Mašek, generální ředitel SPS ČR, slíbil, že se pokusí být optimističtější než jeho předřečníci. Podle jeho slov je třeba smířit se s poklesem stavebních investic, avšak nelze se smířit s tím, že se nedělá nic aspoň pro zachování trendu. Provádějí se jen škrty a nikdo nepřišel s něčím pozitivním. Stavět se bude nepochybně dál, stavitelství, ani stavební investice nezahynou, ale je tu otázka objemu: Nové principy stavění nemáme brát jako pohromu, která na nás spadla, ale jako příležitost pro obor stavebnictví a průmyslu. Příklady bychom mohli podle něho hledat v zahraničí, třeba program obnovy ve Francii. Právě zde vidí Mašek možnou pomoc v řešení současné situace ve stavebnictví. Zároveň ho však zaráží, jak se Evropa dobrovolně vzdává své konkurenceschopnosti. Zodpovědnost je na zhotoviteli Příspěvek Jiřího Soboly, odborného pracovníka TZÚS Praha, měl spíš podobu podrobného školení než prezentace. Méně zasvěcení diváci se ztráceli v nepřeberném množství značek a označení. Sobola kromě jiného hovořil také o jednoznačném trendu přesouvání zodpovědnosti na zhotovitele. Důležitou součástí výrobku jsou environmentální prohlášení a je třeba je využívat všude, kde je to možné. Už i v ČR existují firmy, které si uvědomují, že vlastní prohlášení o výrobku není jenom zodpovědností, ale v budoucnu bude přestavovat konkurenční výhodu. Nejdřív je však nezbytné mít uvědomělé zákazníky, kteří by kupovali certifikované výrobky kvůli jejich prokázaným vlastnostem. Příležitost pro obor Dalo by se říci, že obsazení panelu bylo ideálně různorodé. Objevili se v něm zastánci opačných stanovisek s odlišným pohledem na v současnosti tolik skloňovanou udržitelnost. Většina z nich se však shodla v tom, že udržitelné stavění je v první řadě příležitostí, a to nejen pro stavbaře, ale možná i pro ekonomickou situaci. (be)

13 S t a v e b n i c t v í b fi e z e n / /13 Stavíme na kompetenci Roku 1948 založil pan Jakob Heberger vlastní stavební firmu s cílem pomoci při sanování škod v poválečném Německu. Razantní ekonomický růst a německý hospodářský zázrak 50. let minulého století dokázal Jakob Heberger skvěle využít. Firma se postupně rozrůstala a prosperovala, s jejím rozvojem se také měnil předmět činnosti. Heberger Bau se stále více zaměřovala na průmyslové stavby a stavby občanské vybavenosti. Svou sílu společnost prokázala během hospodářské krize 70. let, během níž dokázala udržet obrat a dál se stabilizovala. V roce 1994 vstoupila společnost Heberger Bau do České republiky a založila zde skupinu firem Heberger Group. V jejím rámci byla založena také firma Heberger CZ s.r.o., generální dodavatel se zaměřením na výstavbu objektů na klíč. Partnerství s Českou radou pro šetrné budovy Na podzim roku 2009 jsme se stali zakládajícím partnerem České rady pro šetrné budovy. Tato iniciativa je logickým vyústěním naší dosavadní činnosti v rámci realizovaných staveb a současných trendů, a vycházíme tak ještě víc vstříc současným a budoucím potřebám našich zákazníků. Cílem je spokojený zákazník Stavíme na kompetenci, heslo, jež se stalo od samého počátku mottem činnosti každé firmy v rámci koncernu Heberger. Veškerou péči o zákazníky a nabízené služby zakládáme na kompetenci a odbornosti. Činnost naší společnosti je vedena s cílem uspokojit zákazníka, jen spokojení zákazníci nám totiž zajišťují další budoucnost. Nutnou podmínkou pro dosažení firemních cílů je kvalitní personální práce. Dobří pracovníci jsou pro náš úspěch rozhodující. Každý pracovník svým výkonem odpovídá za své úkoly, a tím také přispívá k úspěchu společnosti. Náš tým je tvořen techniky a inženýry na vysoké úrovni. Klademe důraz na odbornost, podporujeme vzdělávání a zvyšování kvalifikace. Vážíme si a podporujeme týmového ducha, kolegialitu, loajalitu, ale i vlastní iniciativu a kreativitu kteréhokoli zaměstnance. Hodnotami, které ctíme, jsou zodpovědnost, důvěra, tolerance a respekt. Vztah investic a provozních nákladů Současným trendem při výstavbě je jednoznačně, kromě přirozeného důrazu na investiční náklady, zvýšená pozornost vztahu investic vůči provozním nákladům. Je to logické, vždyť ceny zemního plynu a elektřiny v posledních deseti letech dramaticky rostou. Stejně jako ceny pitné vody a další energických komodit. Ruku v ruce s finanční krizí a tlakem globálního trhu se položka provozních nákladů objektů svou výší dostává do kategorie významných položek celkových nákladů. Proto je jí přikládána patřičná důležitost. V hlavní roli legislativa Základem práce projektanta a dodavatele je platná legislativa. A ta za posledních pár let doznala značných změn. K tomu přistupuje tlak investorů na stanovení max. spotřeby energií při upřesněném provozu objektu. A poměrně dost často se u investorů se zahraničním vlastníkem objevuje požadavek na splnění standardů mateřské firmy. A tak se poměrně často lze setkat s požadavky na soulad se základními požadavky amerického certifikačního systému LEED, britského BREEAM či německého DGNB. Celkem pravidelně se lze setkat s implementací požadavků německých předpisů EnEV2009 a v posledních týdnech i EnEV2012, jehož vydání se teprve připravuje. Kromě toho má většina investorů zaveden systém požadavků na výstavbu. Důraz na environmentální aspekty Spolu s legislativou se poměrně účinně prosazuje tlak trhu. Vzrůstající environmentální povědomí koncových zákazníků přirozeně vyvíjí tlak na environmentální politiku výrobce. Výrobce svůj environmentální standard přenáší na všechny své dodavatele, a ti logicky vedou všechny spolupracující subjekty k stejným standardům. Budovy výrobce jsou pak v první linii pozornosti a s každým dalším objektem přicházejí další a nové požadavky. Platí tak více než kdykoliv předtím, že dva na pohled stejné objekty nejsou stejné. Systémové změny pracovních postupů Z výše uvedeného je jasné, že je nutné systémově změnit pracovní postupy při výstavbě. V první řadě je nutno provést komplexní analýzu navrhovaného řešení objektu z hlediska legislativy, smluvních podmínek a dalších požadavků. Stejně tak je nutno spolu s řešením objektu nahlížet na řešení technických zařízení budov a vyváženě postupovat v souladu se všemi požadavky při zachování smluvních užitných hodnot a parametrů objektu. Situace klade vyšší požadavky na technickou erudovanost realizačního týmu a zvládnutí technického řešení se všemi souvisejícími detaily je klíčovou podmínkou úspěšné realizace. V praxi je pak sice jednodušší prosazovat pokročilé technologie, avšak striktně daný objem investic činí návrhy a instalace pokročilých technologií nesmírně pracné a složité. Realizace špičkových projektů V minulém roce jsme ve spolupráci se sesterskou společností dokončili výstavbu průmyslového objektu v SRN. Zajímavou zkušeností byla práce s místními předpisy a legislativou, zejména požadavky vyplývající z předpisu EnEV2011. Ten stanovuje požadavky na tepelně technické parametry stavby, limitní účinnosti zařízení pro větrání, vytápění a chlazení, maximální tlakové ztráty rozvodů a minimální tloušťky izolací pro instalace. Koncepce objektu byla dána zadávací dokumentací zpracovanou investorem a zahrnovala místní standardy, zejména požadavky na instalaci tepelného čerpadla o výkonu min. 50 % tepelných ztrát a instalaci solárního termického systému. Dále bylo nutno splnit striktní požadavky na hygienu rozvodů pitné a teplé užitkové vody. Samostatným provozním souborem bylo chlazení pro technologii a chlazení montážní haly, kde se nám ve spolupráci s českým výrobcem podařilo prosadit a instalovat adiabatické vlhčení. V dalších speciálních prostorách výrobního objektu byly bohužel požadavky technologie natolik přísné, že nebylo možno uvažovat s adiabatickým chlazením, byly proto navrženy reverzibilní chladicí jednotky, které i při nízkých venkovních teplotách zajistí výrobu tepla pro tyto speciální prostory. Návrh účinné rekuperace tepla a optimalizace provozu při vysokých nárocích na vzduchové výkony instalovaných zařízení umožnil snížit spotřebu tepla pro větrání o víc než 40 %. V rámci dokončovacích prací bylo nutno zajistit podle místních zvyklostí úřední přejímku technických zařízení budov, což byla asi nejzajímavější zkušenost. Po dokončení objektu probíhala po řadu měsíců optimalizace a korekce provozních parametrů instalovaných zařízení a systémů. Po dobu výstavby byl kladen mimořádný důraz na kvalitu prací, jedinečným způsobem jsme se věnovali provozním zkouškám a seřízením. Při třísměnném provozu s odstávkou 16 hodin týdně nedošlo za posledního půl roku k jedinému případu, kdy byla omezena nebo dokonce zastavena výroba, to vše při předpokládané spotřebě energií pro větrání a vytápění provozně náročných prostor výrobní haly. Významný referenční projekt Naše společnost v současné době pracuje na významném referenčním projektu jednoho z klíčových zákazníků koncernu Heberger Bau. Z rozsáhlé haly mají být podle časového harmonogramu na jaře příštího roku dodány první výrobky. Výstavba byla zahájena v polovině listopadu 2011 a probíhala bez přerušení i v zimních měsících. V současné době je provedeno založení stavby, před dokončením nosný prefabrikovaný skelet, zahájena montáž střešního pláště a fasády, v dokončovací fázi je finalizace dispozičního řešení objektu a dokončuje se koncept řešení technických zařízení budov. Tento typ objektu po sedmi měsících pečlivé kolektivní práce zástupců investora a našich inženýrů a techniků začíná dostávat obrysy koncepčně nového typu objektu. Kompaktní řešení navazující na léty vyzkoušenou disposici objektu respektuje toky materiálu při jednodušším stavebněkonstrukčním řešení. Toto řešení předpokládá i zjednodušení a zlevnění údržby objektu. Drobné dispoziční změny navazující na související venkovní plochy a dopravní řešení nabízí efektivnější logistiku. Mimořádná pozornost byla věnována zásobování objektu elektřinou, teplem a chladem. Účinnost, hospodárnost provozu a spolehlivost je na prvním místě. Systému osvětlení bylo věnováno značné úsilí a výsledkem bude moderní osvětlovací soustava s řízením intenzity osvětlení v návaznosti na aktuální podmínky v jednotlivých provozech. Důsledně bylo řešeno větrání objektu, kde navržená zařízení splňují přísné požadavky na spotřebu energií spolu s vysokou účinností rekuperace tepla při snadné obsluze a údržbě. Jedinečným způsobem se podařilo vyřešit zásobování objektu a výrobní technologie teplem a chladem. První výpočty a bilance ukazovaly na značné nároky na výkon zdrojů tepla a chladu, a tím i na vysokou spotřebu energií. Systémovým přístupem a detailní vyčerpávající analýzou při porovnání potřeb tepla a chladu, ať už pro objekt samotný, či pro výrobní technologii, bylo dosaženo úpravou provozních parametrů chlazení pro výrobní technologii takových podmínek, že odpadní teplo lze využít nízkoteplotními otopnými soustavami k vytápění objektu. Dalšími úpravami a doplněním výměníků tepla do zařízení metalurgické technologie, což bylo výsledkem mnoha optimalizačních kroků, výpočtů, bilancí a konzultací, se podařilo docílit mimořádně výkonného systému zpětného získávání tepla. Parametry a výkon tohoto systému při optimálních provozních podmínkách vysoce přesahují potřebu tepla pro vytápění a větrání objektu. Logickým krokem byla také změna koncepce zdroje chladu. Standardní kompresorové chladicí stroje byly nahrazeny absorpčními. Ty mají řádově nižší spotřebu elektřiny. Hnací energií je u nich teplo, v tomto případě odpadní, které by jinak bylo bez užitku odvedeno mimo objekt. Křížovými kontrolními výpočty, posouzením možných provozních stavů objektu a výrobní technologie bylo opakovaně potvrzeno, že celkový výkon všech použitých systémů zpětného získávání tepla vždy přesahuje potřebu tepla a chladu z tepla vyrobeného. V posledních dnech před vydáním tohoto článku bylo celkové řešení znovu prověřeno a po schvalovacím řízení dostalo zelenou k realizaci. Tento příklad jasně ukazuje, že výsledek záleží v první řadě na týmové práci, a že bez konstruktivního a fundovaného přístupu týmu investora by o současném návrhu nebylo možno ani přemýšlet. Tento jedinečný přístup investora samozřejmě vyžaduje technicky kompetentní a koncepčně kreativní spolupráci týmu dodavatele. Stejně tak není možné realizovat stavební řešení objektu bez souvisejících instalací a technická zařízení budov nelze navrhovat bez důkladné koordinace se stavebně konstrukčním řešením. Vše souvisí se vším a jedině kompetentním a koordinovaným přístupem lze realizaci úspěšně dokončit.. Karel Kolář, jednatel, HEBERGER CZ s.r.o. Foto a výkres: Heberger CZ s.r.o.

14 14/b fi e z e n / S t a v e b n i c t v í Tepelná čerpadla Účinný nástroj proti růstu provozních nákladů na vytápění a ohřev vody Počátek roku 2012 byl poznamenán růstem cen energií, což se po letošní tuhé zimě projeví ve fakturách za nakoupené energie. Existuje však cesta, kterou lze tyto nepříznivé dopady do rozpočtů rodin i podnikatelských subjektů eliminovat. Proto jsme požádali o rozhovor odborníka v oboru tepelných čerpadel Ing. Josefa Slováčka, předsedu správní rady Asociace pro využití tepelných čerpadel a současně zástupce ČR v Evropské asociaci tepelných čerpadel. Jak mohou tepelná čerpadla ovlivnit výši provozních nákladů na vytápění a ohřev vody? Velmi významně. Pro vysvětlení uvedu definici tepelného čerpadla: Je to zařízení, které dokáže z okolí vytápěného objektu posbírat tepelnou energii z podzemní nebo povrchové vody, ze země nebo ze vzduchu, a tu zvýšit na úroveň využitelnou pro vytápění a ohřev vody. K tomu, aby zařízení pracovalo, je potřeba dodat mu pro jeho pohon jen asi 25 až 30 % elektrické energie, a 60 až 70 % obnovitelné energie z okolí vytápěného domu získáme zcela zadarmo. Znamená to tedy, že ji nemusíme nakoupit, a snížíme si tedy náklady na provoz objektu a staneme se výrazně méně závislí na dalším růstu cen energií, o kterém snad už nikdo nepochybuje. To sice vypadá zajímavě a lákavě, ale obecně se říká, že tepelná čerpadla jsou velmi drahá a nevyplatí se je instalovat. Je to pravda? Vím, že je tento názor mezi veřejností stále poměrně rozšířený, ale to platilo snad před deseti lety. Tehdy se totiž převážně instalovala tepelná čerpadla vzduch-vzduch, protože pro jiná (systém voda-voda) buď nebyly podmínky, nebo jejich technická úroveň (systém vzduch-voda) neumožňovala ekonomický provoz v průběhu celého roku. V té době stálo tepelné čerpadlo systému země-voda s hlubinným vrtem a instalací pro běžný rodinný domek 400 tis. Kč, což při tehdejší ceně zemního plynu, elektřiny nebo i jiných paliv vycházelo tak, že se tepelné čerpadlo nemůže zaplatit ani za celou dobu své životnosti. Tak tento názor vznikl. Jenže čas pokročil a s ním, mnohem rychleji než kdokoli čekal, také technický vývoj tepelných čerpadel. Rozšířila se jejich sériová výroba, což se promítlo i v nižší ceně. Plíživě za deset let vzrostly ceny energií, ačkoli si to už málokdo uvědomuje, protože ten cenový růst je sice nenápadný, ale trvalý a bohužel nezvratný. Takže na jedné straně výrazný pokles cen instalací tepelných čerpadel, a na druhé dramatický nárůst cen energií vyvrací logicky mýtus, že tepelná čerpadla jsou velmi drahá, a proto se je nevyplatí instalovat. Jen pro srovnání, cena za tepelné čerpadlo se z výše uvedených 400 tis. Kč pro běžný dům snížila na dnešních 250 tis. Kč, a to je pořádný rozdíl. A to hovořím o kvalitních výrobcích, o těch ostatních se ještě zmíním. Uvedl jste příklad rodinného domu, ale jaká je situace u jiných objektů? U objektů s vyšší spotřebou energie pro vytápění nebo i chlazení a ohřev teplé vody je situace ještě výrazně příznivější. Platí totiž, že čím vyšší je výkon tepelného čerpadla, tím víc se snižuje cena na jednotku výkonu. Pro snazší pochopení uvedu příklad: tepelné čerpadlo o výkonu asi 10 kw stojí 150 tis. Kč, zatímco za čerpadlo o výkonu 100 kw nedáte 10krát víc, tedy 1,5 mil. Kč, ale jen 650 tis. Kč. A to je podstatný rozdíl. Proto dnes roste poptávka po tepelných čerpadlech pro energeticky náročnější objekty, jako jsou bytové domy, administrativní budovy, sportovní a kulturní stavby. Využití mají ve výrobních a skladovacích objektech a výjimkou nejsou třeba ani kostely. Lze bez nadsázky říci, že se tepelná čerpadla dají použít pro jakékoliv objekty. Musím ale upozornit, že je vždy nutné spolupracovat s odborníky, kteří se v dané problematice dobře orientují a mají dostatek zkušeností. To, co jste nám řekl, zní velmi pozitivně, ale kde hledat takové odborníky, o kterých se zmiňujete? Zcela jistě ne každý, kdo se za odborníka na tepelná čerpadla vydává, jím skutečně je. Svědčí o tom nevydařené akce, které skončily i fiaskem, pokud se k tomu dostali rádoby odborníci. Škody v některých případech dosáhly i milionových částek, a to je pak problém. Proto navrhuji: nakupujte u odborníků, přičemž kdo má zájem seriózně dodávat a instalovat tepelná čerpadla, ten je většinou členem Asociace pro využití tepelných čerpadel (AVTČ). Je to dobrovolné profesní sdružení firem, které na náš trh dodávají asi 80 % tepelných čerpadel. Mohl byste dát zájemcům o tepelné čerpadlo, ať již domů nebo pro jiné využití, nějakou dobrou radu? Ano a rád. V poslední době se na našem trhu docela rozšířil prodej zařízení s pochybným původem, o jejichž parametrech by se dalo s úspěchem pochybovat. Jejich jedinou předností je lákavá cena. Aby se dalo odlišit kvalitní tepelné čerpadlo, které bude velmi úsporně topit, mít dlouhou životnost a přinášet jeho majiteli výrazné finanční úspory, od těch, s jejichž kvalitou a parametry si prodejci moc starostí nedělají, byl vypracován mezinárodní systém, podle něhož lze tepelná čerpadla porovnávat a rozhodnout, která jsou kvalitní, a která ta ostatní. Tepelná čerpadla, jež splní přísná hodnoticí kriteria co do úspornosti, zajištění servisu i garance dodávek náhradních dílů po dobu nejméně 10 let a další důležité podmínky, mohou získat Evropskou značku kvality: EUROPEAN QUALITY LABEL FOR HEAT PUMPS. V loňském roce byly už i některým tepelným čerpadlům od českých výrobců tyto prestižní značky přiděleny, což zájemcům o kvalitní tepelná čerpadla jistě usnadní výběr. Jana Poláčková Asociace pro využití tepelných čerpadel Slavíkova 24 / Praha tel.: Termo Komfort dodává tepelná čerpadla Dimplex Termo Komfort, s.r.o., je společnost, jejíž aktivity v oboru tepelných čerpadel začaly v roce Tehdy bylo v poradenském středisku JME nainstalováno první tepelné čerpadlo Markus, původem ze Švédska. Po deseti letech přibylo v ČR k zemním tepelným čerpadlům první tepelné čerpadlo vzduch-voda, od německého výrobce Dimplex, které pracovalo na tehdejší dobu efektivně i při neuvěřitelných mínus 20 C. Takže spojení Termo Komfort a Dimplex má už svou historii. Celkem bylo nainstalováno víc než 1000 tepelných čerpadel různých systémů a výkonů. Nejčastější jsou realizace tepelných čerpadel včetně topných systémů, jako ucelená dodávka od jednoho dodavatele s garancí na celé dílo, což má pro obě strany nesporné výhody. Sortiment tepelných čerpadel zahrnuje výkony od nejmenšího, které má 5 kw, až po nejvýkonnější s výkonem 130 kw. Skvělé parametry nové řady tepelných čerpadel dosahují při hodnocení COP podle kriterií EHPA u zařízení vzduchvoda až 4, země-voda až 5 a vodavoda až 6! Proto bylo těmto tepelným čerpadlům uděleno hodnocení Evropské pečeti kvality. Dodávky mají široké zaměření od rodinných domů přes komerční objekty až po bytové domy, kde je značný potenciál energetických úspor s rychlou návratností investic. V areálu Veletrhů Brno ve Stavebním centru Eden 3000 provozuje Termo Komfort vzorový dům, kde jsou v chodu nejen tepelná čerpadla pro vytápění, ale i taková, která odebírají teplo z odpadního vzduchu, a tím ohřívají vodu. Elektrickou energii pro tepelná čerpadla navíc vyrábí vlastní malá fotovoltaická elektrárna, instalovaná na střeše. V podstatě pro jakýkoliv objekt má firma k dispozici odpovídající řešení, a to i tehdy, kdy tepelné čerpadlo není vhodné. K tomu účelu disponuje nabídkou tepelné techniky zn. Dimplex, která zahrnuje akumulační kamna nové generace, efektivní sálavé panely, rekuperační jednotky apod. Zákazníci oceňují především ucelený komplex služeb od poradenství a konzultací o konkrétních řešeních přes zpracování projektů a následné realizace včetně uvedení do provozu až po zaškolení uživatele, záruční a pozáruční servis. Společnost Termo Komfort je držitelem Certifikátu AVTČ Doporučený partner pro instalace tepelných čerpadel a rovněž mezinárodních EHPA EU.CERT-HP. Celorepublikovou činnost zajišťuje prostřednictvím středisek v Brně, Praze a Ostravě a ve spolupráci s regionálními partnerskými firmami. (r). Brno: EDEN 3000 Úsporný dům na výstavišti BVV Bauerova 10, Brno tel.: mob.: Praha: Slavíkova 24/ Praha 3 tel.: mob.: Ostrava: tel.:

15 S t a v e b n i c t v í b fi e z e n / /15 Nastává doba HIMACSová Společnost LG Hausys je výrobcem a dodavatelem unikátního kompozitního materiálu HI -MACS. V roce 2003 založil Ing. arch. Tomáš Valent společnost Polytrade CE, která je exkluzivním dovozcem a distributorem materiálu HI- MACS pro střední Evropu. Na otázku, proč se loni rozhodl převést společnost Polytrade CE do seskupení firem Podzimek & synové, odpověděl: Chtěl jsem firmu předat někomu, kdo má potenciál materiál efektivně využívat ve stavebnictví a bude za sebou zanechávat kvalitní práci. HI -MACS je kompozit se špičkovými technologickými vlastnostmi, který nabízí neomezené možnosti zpracování v interiéru i exteriéru. Architektka Mária Maninová ze studia MAAT použila tuto technologii při zakázkové realizaci interiéru koupelny (při výrobě umyvadel, vany a koupelnových skříněk). K práci s tímto materiálem uvádí: Rozhodli jsme se pro výrobu vany na míru z materiálu HI- MACS, protože je snadno tvarovatelný a dobře se opracovává. Pak už byl jen krok k tomu, použít ho také na umyvadlové skříňky a umyvadla. HI- MACS se zpracovává stejně snadno jako dřevo, spoje dílů jsou neviditelné, může se tepelně tvarovat, je příjemný na dotek, snadno se udržuje. Všechny tyto vlastnosti umožňují zhotovit technologií HI -MACS individuální design podle přání zákazníka a bez jakýchkoliv omezení. Leonardo Glass Cube, studio 3deluxe, Německo. Tajemství technologie HI -MACS HI -MACS je pevný homogenní materiál vyrobený ze směsi přírodních minerálů: hydroxidu hliníku získaného z bauxitu (70 %), polymethylmetakrylátu (tj. akrylátové pryskyřice, dále jen PMMA) a přírodního barviva, které tvoří 5 % obsahu. Při teplotě nad 165 C získává tento kompozit termoelastické vlastnosti vhodné k 2D a 3D tváření. Je to jediný materiál tohoto typu, kde je chemická reakce při výrobě tepelně usměrňována, což zaručuje stejnoměrnou strukturu desek v celém průřezu u všech tlouštěk i u hrubozrnných struktur. Vysoce moderní technologie zpracování dodává kompozitu HI -MACS jedinečné vlastnosti: vysokou trvanlivost, stálost a odolnost. Tento materiál je neporézní a z jeho povrchu se snadno odstraňují nečistoty. Odolné skvrny způsobené například rtěnkami, kyselinami, čisticími prostředky a potravinami s obsahem barviv nenechávají na materiálu žádné stopy ani po 16hodinovém působení. Kompozit je navíc zdravotně nezávadný. Lze jej použít k výrobě kuchyní, koupelen, operačních sálů i laboratoří. Díky náročným standardům a požadavkům na kvalitu může být konečným zákazníkům nabídnuta na materiál HI -MACS záruka až 15 let. Jde o nejdelší záruku na pevný povrch mezi všemi výrobci na trhu. Velkým lákadlem pro použití tohoto materiálu je velmi široká škála barev, rozmanité vzorové struktury a nepřeberné množství jejich kombinací. Úžasné vizuální efekty lze vytvářet s průsvitnými barevnými variantami řady Lucent. HI- MACS navíc splňuje ekologické standardy výroby a je v naprostém souladu s mezinárodními normami ISO 9001 a ISO Školicí středisko v Třešti Společnost Polytrade CE zajišťuje řízení celé zpracovatelské sítě a odborných školení pro střední Evropu. ČR je první zemí, kde bude HI- MACS prezentován jako certifikovaný materiál při využití technologie pro závěsné odvětrávané fasády. V Třešti vzniklo školicí a technické centrum pro střední Evropu, kde je také vybudováno středisko technické pomoci pro předprojektovou činnost a realizaci projektů. Zde si mohou architekti a designéři práci s materiálem HI-MACS vyzkoušet. Začátkem března t. r. se v Národní technické knihovně konala odborná konference pro architektonickou a designérskou obec, vedená Lotharem Moritzem, hlavním technickým ředitelem společnosti LG pro Evropu. Pod jeho dohledem se uskuteční první realizace projektů se závěsnými provětrávanými fasádami. Jedinečným dokladem variabilního použití technologie HI-MACS je projekt Leonardo Glass Cube z roku 2007 v německém Bad Drieburgu. Stavba je ukázkou možností 2D a 3D formování tohoto kompozitu jak v interiéru, tak exteriéru. HI-MACS technologie umožňuje designérům a architektům uskutečnit to, co bylo donedávna pouhým snem. Proč právě HI-MACS? Seskupení firem Podzimek & synové má víc než stoletou tradici a je známo kvalitou používaných materiálů a precizností odvedené práce. Na otázku, proč se majitel firmy Polytrade CE Ing. Martin Podzimek rozhodl pracovat s technologií HI-MACS, nám odpověděl: Naše dřevovýroba je zaměřená na zpracování extrémně tvrdých exotických dřevin. Po seznámení se s technickými a estetickými vlastnostmi materiálu HI-MACS a se způsoby jeho zpracování jsem byl nadšen. Je to přesně to, co jsem hledal, když jsem uvažoval o rozšíření výrobního programu. Moderní materiál s velkou budoucností. Ve vyspělých zemích se už používá stále častěji. Umožňuje architektům realizovat představy o interiéru, Interiér koupelny na míru, studio MAAT, ČR. které donedávna nebylo možné uskutečnit. A pokud ano, tak velmi složitě a draze. Zkrátka je extrémně hravý a nabízí úžasné možnosti tvořivým lidem. Proto věřím, že nastává doba HI MACSová. Lucie Podsedníková. ALUBOND dobývá svět Společnost DOSTING zastupuje výrobce kompozitních panelů Alubond na českém a slovenském trhu už řadu let. V lednu t. r. oslavil výrobce tohoto materiálu desetileté výročí vzniku a při této příležitosti uspořádal v Dubaji v nejluxusnějším hotelu světa Burj Al Arab slavnostní setkání, kterého se zúčastnila také společnost DOSTING, spol. s r.o. Majitelem celosvětové sítě výrobních závodů materiálu Alubond je velmi pracovitá rozvětvená indická rodina. Za dobu své existence vybudovala výrobní závody po celém světě, např. v USA, na Středním východě a v oblasti Spojených arabských emirátů. Následovala Evropa, čímž se tento produkt výrazně přiblížil českým a slovenským zákazníkům. Byly vybudovány závody v Indii, Iránu a dalších zemích. Po otevření nového moderně vybaveného závodu ve Spojených arabských emirátech se stala společnost MULK HOLDINGS největším světovým výrobcem kompozitních obkladových desek s obchodním názvem Alubond. V současné době je jeho celosvětová roční výrobní kapacita 11 mil.m 2. U příležitosti desetiletého výročí založení byli na slavnostní setkání do Dubaje sezváni nejvýznamnější distributoři a obchodní zástupci z celého světa. Slavnost, které se zúčastnila také firma DOSTING, se konala v nejluxusnějším hotelu světa Burj Al Arab. Toto setkání bylo poctěno návštěvou tří prezidentů Emirátů, tzv. Emírů, pozvání přijali také velvyslanci řady zemí a vedoucí jednotlivých Free Zone SAE. Materiál Alubond je použit také v interiérových prostorách nejvyššího hotelu světa Burj Khalifa v Dubaji, který měli možnost navštívit i účastníci tohoto setkání. Každý technický kousek stavby je ojedinělou záležitostí a návštěva této budovy je velmi zajímavá. Firma DOSTING zastupuje výrobce kompozitních materiálů Alubond už 8. rokem a za tu dobu dodala materiál Alubond na vnější fasády i vnitřní obložení budov mnoha desítek staveb. V hlavním městě ČR jsou to zejména nové administrativní budovy na Praze 4, v posledních letech byl tento materiál použit také na komplexech bytových domů, např. u nedávno otevřené rezidence Korunní. V Brně, kde společnost DOSTING působí, jsou nejznámější aplikace tohoto materiálu na budově Avriopoint v Žabovřeskách a vněkterých budovách Univerzitního kampusu Brno-Bohunice. Nyní DOSTING, spol. s r.o., zpracovává nabídky na výškové budovy v Brně a Praze. V případě úspěchu v těchto tendrech bude o tom veřejnost informována v některém z následujících článků. Jiřina Drahná. Hydropol chrání budovy před zánikem Vážným problémem mnoha budov je vnikající vlhkost do jejich konstrukcí. Pokud nejsou objekty chráněny horizontální a vertikální izolací proti zemní vlhkosti, nasává zdivo vlhkost jako houba. Zejména u starších staveb není tato izolace často k dispozici. Zdivo je tak vydáno napospas postupnému rozpadu. Vlhkost objektů tedy není žádnou kosmetickou vadou, jak si možná někdo myslí. Je to jev, který představuje vážné ohrožení budovy z titulu částečné ztráty pevnosti zdiva. Problematika, jak úspěšně sanovat vlhké zdivo, zaujímá ve stavebnictví významné místo. I když možností řešení je víc, v posledních pětadvaceti letech se stále častěji prosazuje nedestruktivní bezkontaktní systém odvlhčování zdiva Hydropol. Příznivé reference Příznivé reference, ať už soukromých vlastníků domů nebo veřejných investorů, zřetelně dokazují, jak je tento sanační postup účinný. Dlouhodobé zkušenosti navíc jednoznačně dokladují, že stálá účinnost této vysoušecí metody překračuje očekávání. V mnoha evropských zemích byly vedle tisíců rodinných domů vysušeny také četné školy, školky, sociální ústavy, správní budovy, církevní stavby a jiné občanské i průmyslové objekty včetně kulturních památek. Úspěšná sanační metoda Hydropol, vycházející původně z aktivní elektroosmózy, byla vyvinuta experimentálně. Aby se byla schopna prosadit v konkurenčním prostředí, musela podstoupit dlouhou cestu praktického dokazování své účinnosti. Především systematickým a trvalým měřením vlhkosti zdiva sanovaných staveb. O pozitivních výsledcích metody jasně hovoří nejen víc než 25 let zkušeností, ale zejména statistiky měření vlhkosti, které se sledují a evidují. Před instalací zařízení na odvlhčování zdiva Hydropol do předem prozkoumaného objektu se mimo jiné provede měření původní vlhkosti zdiva karbidovou metodou. Tento výchozí záznam se pak doplňuje výsledky z dalších kontrolních měření vlhkosti ve smluvených časových intervalech. Zákazník tak získává doklad o působení uplatněného vysoušecího systému, o pokroku ve snižování vlhkosti zdiva. Zachování kulturních hodnot Společnost Hydropol, která bezkontaktní systém odvlhčování zdiva na náš trh dodává, poskytuje zákazníkům nejvyšší možné bezpečnostní záruky na zařízení Hydropol a ručí za úspěšné a trvalé snížení vlhkosti zdiva. Takové formy garancí investor zpravidla nenachází u některých jiných nabízených sanačních postupů. Uvedená záruka v návaznosti na pravidelná měření vlhkosti zdiva činí metodu Hydropol cenově nejvýhodnější možností, jak se nežádoucí vlhkosti staveb zbavit. I přes kvalitu služeb a obsáhlý servis leží cena této už tradiční sanační metody výrazně pod cenou jiných sanačních postupů. Výhodná cena systému Hydropol je zřejmě i jednou z příčin jeho úspěchů. Právě v období skromných pokladen lze proto metodou Hydropol přispět k zachování hodnotných staveb. Jak uvedený stavební postup ukázal, jde to i bez náročných mechanických prací, bez kopání, řezání, vrtání atd. Právě v péči o památky je sanační postup Hydropol velmi prospěšný. Dokazuje to řada významných zakázek v ČR, kde byl systém už před 17 i 18 roky instalován například sanace katedrály sv. Ducha v Hradci Králové. Mimořádného rozšíření se metodě také dostalo při sanacích vlhkosti zdí u starších rodinných domů. Reference spokojených zákazníků jsou pak nejlepším důkazem, jak je bezkontaktní systémem Hydropol úspěšný. (pod).

16 16/b fi e z e n / Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e Dýcháme to, čím topíme Certifikace Ekologická certifikace lesů, jejíž zásady stanovují mezinárodní ujednání, je závazná i pro ČR. Vzrůstá proto nutnost odborného proškolování pracovníků, organizací i firem v této oblasti. Počátky úsilí o certifikaci lesů se ve světě objevují koncem osmdesátých let minulého století s cílem především zamezit devastačním těžbám tropických deštných pralesů. Přestože v lesích střední Evropy se hospodaří podle principů vyrovnanosti produkce dřevní hmoty, nelze ani u nás o přínosu certifikace lesů pochybovat. V zahraničí se už neuplatní produkty, které jsou vyrobeny z necertifikované dřevní hmoty. K stejnému kroku se rozhodli i čeští zpracovatelé dřeva a požadují od svých dodavatelů certifikovanou surovinu. Ve světě se postupně vyvinuly různé certifikační systémy např. ekologická certifikace FSC (Forest Stewardship Council) a certifikace spotřebitelského řetězce (C-o-C, Chain of Custody). Jejich smyslem je zaručit, že konečný výrobek pochází z lesů, uplatňujících ekologicky šetrné, sociálně přínosné a ekonomicky životaschopné lesní hospodaření. V praxi to znamená, že každý zpracovatel v řetězci musí získat tento prestižní a celosvětově platný certifikát. Udílí se na pět let a stává se podmínkou pro export na evropské i zámořské trhy. (rep) Hned po dopravě jsou největším znečišťovatelem ovzduší v České republice domácnosti Na celkovém znečištění ovzduší se u nás domácnosti podílejí víc než třiceti procenty. Statistická data Českého hydrometeorologického ústavu jsou však relativní, míra znečišťování ovzduší je totiž pro každou domácnost, vlastnící kotel na vytápění, jiná. Její výši však nedokáže žádná bilance postihnout. Vyplynulo to z diskusí na odborných seminářích, které se uskutečnily v druhé polovině března v Třinci a Havířově. Základní pilíře seminářů, které uzavřely dvouměsíční informační kampaň Ministerstva životního prostředí Dýcháme to, čím topíme, tvořily právě zásady správného spalování, další možnosti moravskoslezských průmyslníků čerpat finance v novém dotačním titulu evropských fondů, ale například i lokální dopravní problémy nebo dopad kvality ovzduší na zdravotní stav místních obyvatel. Dva základní faktory Podle vyjádření Jiřího Horáka, vedoucího zkušebny Výzkumného energetického centra Technické univerzity Ostrava a jednoho z hlavních aktérů seminářů, existují v obecném měřítku dva faktory, které ovlivňují kvalitu ovzduší kolem nás rozptylové podmínky a množství emisí znečišťujících látek. Zatímco první faktor může lidská vůle jen těžko ovlivnit, na tom druhém má také svůj podíl společně s průmyslem a dopravou téměř 56 tisíc domácností v Moravskoslezském kraji, které jsou vytápěny spalováním tuhých paliv. Hlavním problémem jsou domácnosti Lidé, žijící v Moravskoslezském kraji, mají podle oficiálních statistik téměř 24% podíl na znečištění ovzduší v regionu. Tradičně největším znečišťovatelem ovzduší u nás je doprava. Její exhalace se na celkových emisích prachu podílejí 49 %. Druhým největším znečišťovatelem ovzduší v celé České republice jsou však překvapivě s 31% podílem domácnosti. V případě monitorování pouze stacionárních zdrojů znečištění by se však podle dat ČHMÚ české domácnosti podílely na celkové produkci prachu víc jak 60 %. Průmysl se na znečišťování ovzduší v ČR podílí 27 %. Ministerstvo životního prostředí bylo v minulosti několikrát kritizováno za to, že v otázce podílu na kvalitě ovzduší v Moravskoslezském kraji odvádí pozornost od dopravy i průmyslu na úkor domácností. Toto nařčení vyvracíme s poukazem na to, že problém s ovzduším mají také oblasti, kde žádný průmysl nebo tranzitní doprava neexistuje, a primárním problémem lokální kvality ovzduší jsou tedy právě domácnosti, říká RNDr. Lukáš Ženatý, šéf projektového týmu pro Akční plán Moravskoslezského kraje, strategického dokumentu Ministerstva životního prostředí ČR. Finanční motivace Kromě zásad správného topení byly v rámci seminářů veřejnosti nabídnuty ucelené informace o připravovaném pokračování tzv. kotlíkové dotace i o dalším motivačním programu pro průmysl. Na základě pozitivního ohlasu na právě probíhající pilotní projekt dotační výzvy pro lokální topeniště bude v letošním roce uvolněno 40 milionů korun z národních dotací a v roce 2013 dalších 60 milionů. Finanční motivace k snižování exhalací poputuje letos také do průmyslu. Už v dubnu by měla být vyhlášena výzva, která zvýší současnou alokaci o 3 miliardy, tedy na celkových 5 miliard korun z Fondu soudržnosti pro projekty, které využívají 90% režim zvýhodněné veřejné podpory. Výzva bude určena pro velké nespalovací zdroje v okresech Karviná, Frýdek-Místek a Ostrava-město. V květnu 2012 pak bude vyhlášena na všechny oblasti v prioritní ose 2 OPŽP další výzva, ve které bude pro celou oblast Moravskoslezského kraje alokována jedna miliarda korun. Výzva bude určena jak pro veřejný, tak pro privátní sektor. (pod)

17 b fi e z e n / /17 Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e Ubyly velké projekty V ČR existuje několik stovek průmyslových zón. Jejich správa patří do gesce agentury CzechInvest, státní příspěvkové organizace, spadající pod Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Na téma průmyslových zón jsme položili několik otázek generálnímu řediteli CzechInvestu Miroslavu Křížkovi. Generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. Průmyslové zóny vytvořily po svém vzniku v 90. letech minulého století nový trh s průmyslovými nemovitostmi. Jak se jim dnes daří? Na konci roku 2010 bylo v 64 podpořených průmyslových zónách, které agentura CzechInvest sledovala, obsazeno 74 % ploch, což představuje 336 investorů a celkovou investici ve výši 116 miliard korun. Práci v nich našlo lidí. Dá se tedy říct, že se jim daří dobře. Průmyslové zóny v ČR nezastarávají, přizpůsobují se aktuální ekonomické situaci i nárokům jednotlivých investorů. V posledních letech například došlo ke změně struktury investic. Zaznamenali jsme například, že o ČR projevují zájem ve větší míře menší a sofistikované projekty a velkých výrobních projektů ubylo. To všechno se v průmyslových zónách projevilo. V té době hrál hlavní roli stát, kdežto nyní se o průmyslové zóny stará spíš soukromý sektor. V čem je největší rozdíl a co zásadního se ve fungování průmyslových zón změnilo? Trh průmyslových zón prošel určitým vývojem a kvalita a množství nabízených doplňkových služeb vzrostla. Pozemky v průmyslových zónách jsou nyní lépe připravené a na trhu industriálních nemovitostí působí víc subjektů a developerů, kteří mají zkušenosti ze zahraničí, což přispívá k pozitivnímu rozvoji. Jakou roli hraje ve vztahu k průmyslovým zónám agentura CzechInvest? Agentura CzechInvest spravuje databázi podnikatelských nemovitostí, která obsahuje pozemky, průmyslové zóny, areály, kancelářské prostory a vědeckotechnické parky. S pomocí databáze vytváří nabídky podnikatelských nemovitostí podle požadavků investorů, pomáhá s výběrem vhodné lokality a rovněž asistuje při realizaci investičních projektů například právě v průmyslových zónách. CzechInvest rovněž zprostředkovává podporu průmyslových zón v rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury, jehož správcem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Podpora dnes jde ale pouze zónám, na kterých se usnese Vláda ČR, a to z prostředků Zvláštního účtu Ministerstva financí ČR. Lze nově vzniklé zóny nějak charakterizovat čísly, tedy kolik jich je a jak jsou například vytíženy? Celkem bylo v ČR z Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury podpořeno 103 průmyslových zón. Průměrná obsazenost v těchto zónách je okolo 70 %. Investice za víc než 200 miliard korun v nich realizovalo celkem 536 investorů a vzniklo v nich přes 100 tisíc pracovních míst. Na každém obyčejném poli zóny asi vzniknout nemohou. Jaká jsou základní měřítka pro jejich zřízení? Pro vznik a podporu nových průmyslových zón jsou rozhodujícími faktory poptávka potenciálních investorů, lokalita, dopravní infrastruktura, dostupná pracovní síla, vliv na životní prostředí a další. Záleží rovněž na tom, kdo zónu vlastní a jaký poskytuje investorům servis. Podle čeho se stanovuje konkurenceschopnost průmyslové zóny? V rámci Programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury je projekt hodnocen tzv. bodovým hodnocením projektu, kdy musí získat alespoň 50 bodů. Výjimku tvoří strategické projekty, které nemusejí bodové hodnocení předkládat. Součástí všech žádostí o registraci projektu ale musí být investiční záměr, jehož součástí je rovněž technicko-ekonomické posouzení efektivity projektu. Dále žadatel předkládá takzvané indikátory projektu, které jsou zpravidla představovány předpokládanou výší investic jednotlivých investorů a počtem nově vytvořených pracovních míst. Co vše musí investor splnit, aby mohl podnikat v průmyslové zóně a je o vstup do zón stále zájem? Investor, který může realizovat projekt v průmyslové zóně, musí být fyzická nebo právnická osoba podnikající převážně v oboru zpracovatelského průmyslu nebo v oblasti strategických služeb a technologických center. Může to být ale rovněž právnická osoba působící převážně v oblasti výzkumu a vývoje. Poptávka se v roce 2011 proti předchozímu roku zvýšila o 5 %, nicméně proti roku 2008 jde o pokles asi o polovinu. Může za to především změna struktury investic, která zvýšila poptávku po nájemních halách a kancelářích. Jaké formy podpory průmyslových zón existují? Dotace na přípravu průmyslových zón bude možné získat z Operačního programu Podnikání a inovace, a to přímo z programu Nemovitosti. Program by měl být spuštěn ve druhém čtvrtletí roku Celková výše alokovaných prostředků je asi jedna miliarda korun. Žadatelé budou moci čerpat až 16 milionů korun na jeden projekt. Mají podniky také zájem o tzv. brownfields, tedy o rekonstruované bývalé průmyslové areály? Agentura CzechInvest je správcem Národní databáze brownfieldů, kde jsou uveřejněny zdevastované lokality s potenciálem budoucího průmyslového využití. Od roku 2010 jsme nabídli 268 lokalit pro 54 investorských záměrů. Ročně projeví zájem o brownfieldy průměrně 26 investorů. Hlavní výhody rekonstrukce bývalých průmyslových areálů spočívají v předchozím využívání, a tedy přizpůsobení lokality pro průmyslové využití. Jde především o už vybudované konstrukce a obslužná zařízení, napojení místa na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu. Hlavní nevýhodou pak bývají nevyřešené majetkoprávní vztahy. Cenové srovnání využití brownfieldů a výstavby na zelené louce zavisí na konkrétním případu. Každá lokalita je svým způsobem jedinečná a záleží na požadavcích a záměrech investora. Cena se pak odvíjí od tržní ceny pozemků a nákladů na rekonstrukci a přizpůsobení lokality požadavkům investora. Jan Hrabálek Jak najít a spočítat uhlíkovou stopu? Společnosti skupiny Veolia Voda Česká republika začaly hodnotit svou činnost z hlediska snižování přímých i nepřímých emisí skleníkových plynů. Jedním z nejsledovanějších parametrů v Evropě a v řadě dalších zemí jsou emise oxidu uhličitého, resp. dalších skleníkových plynů, které mají negativní vliv na globální oteplování. Společensky odpovědné firmy se proto v posledních letech zaměřují na hodnocení své činnosti z hlediska těchto dopadů. Podobně to tak dělají společnosti skupiny Veolia Voda Česká republika. Moderním nástrojem k zjišťování toho, jak společnost přispívá ke globálnímu oteplování, je tzv. Uhlíková stopa (carbon footprint-cf). Není to jediná forma dopadu činnosti firem na životní prostředí, ale spolu s dalšími kategoriemi vytváří základ pro hodnocení životního cyklu procesu (LCA). Vodárenské a čistírenské procesy patří mezi ta odvětví, kde hlavní dopad procesů na životní prostředí tvoří energetická náročnost, takže důležité je zaměřit se právě na snižování spotřeby energií. Data pro hodnocení uhlíkové stopy a proces LCA už Veolia Voda ČR shromáždila ze všech oborů svého působení. V roce 2011 byla poprvé připravena zpráva o uhlíkové stopě společností skupiny, která využila data za rok V těchto dnech byla zpracována zpráva s daty za rok Použité nástroje byly převzaty z technického ředitelství Veolia Water v Paříži. Grafy ukazují uhlíkovou stopu na m 3 vyrobené a vyčištěné vody u jednotlivých filiálek skupiny Veolia Voda ČR v letech 2010 a Externí i interní vlivy Na dosahované výsledky mají zásadní vliv také některé externí faktory. Například státem stanovený a podporovaný energetický mix. Nepředvídatelný podíl tzv. zelené energie v dodávkách elektrické energie zásadně ovlivní celkové výsledky a způsobuje například rozdíly mezi ČR a Slovenskem. Na sledované trendy mají vliv také vnitřní, mnohdy historicky vzniklé faktory, jako například objem provozovaného majetku jednotlivých společností či typ tohoto majetku. Některá opatření však mohou působit ve všech společnostech pozitivně. Například když se zavede GPS monitoring v kategorii uhlíkové stopy na dopravu či se najdou možnosti úspor ve spotřebě energie při provozu sítí. Uhlíková stopa představuje převod spotřebovaného materiálu, surovin a energie na ekvivalentní emise CO 2. Ty se uvolňují do atmosféry buď přímo, typickým příkladem je spalování fosilních paliv ve spalovacích motorech, nebo nepřímo. Tím, že spotřebujeme 1 kwh elektrické energie nepřímo, způsobíme uvolnění 0,516 g eq. CO 2 do atmosféry z její výroby v elektrárně. Dalším druhem emisí jsou pak emise spojené se vznikem výrobku. Na každý materiál nebo koncový výrobek, který používáme, bylo spotřebováno určité množství energie, a vznikla tím odpovídající uhlíková stopa. Ta se po zakoupení výrobku stává součástí naší uhlíkové stopy. Generální ředitel Veolia Eau pro Evropu Philippe Guitard je přesvědčen, že vývoj v oblasti čistíren odpadních vod v blízké budoucnosti dospěje k biorafinačním jednotkám, které budou nejen zpracovávat odpadní vody tak, jak to dělají v současnosti, ale navíc budou produkovat bioplyn a elektřinu. Podle Guitarda už začala tichá průmyslová revoluce, v níž ten, kdo nebude uplatňovat pouze ekologická a úsporná řešení, je předem odsouzen k neúspěchu. Ve výrobě elektrické energie se skupina Veolia Voda soustřeďuje na zvyšování energetické soběstačnosti příkladem může být opět čistírna v Praze, jejíž energetická soběstačnost dosáhla v roce 2011 úrovně 78 %. Velmi zajímavé jsou technologie pro zvýšení produkce bioplynu na čistírnách odpadních vod (BiothelysTM a ExcelysTM) nebo flotační technologie SpidflowTM pro úpravu pitné vody, které výrazně zvyšují energetickou efektivitu provozovaného zařízení. Jak se počítá uhlíková stopa? Hlavní část uhlíkové stopy společností je tvořena spotřebou elektrické energie (obvykle mezi %). Následuje spotřeba energie tepelné, zastoupená zemním plynem, LTO nebo uhlím. Energie a teplo vyrobené z bioplynu nejsou zahrnuty do uhlíkové stopy společností, protože emise CO 2, uvolněné při spalování bioplynu, nejsou emisemi fosilními, a nepřispívají tak ke globální rostoucí koncentraci tohoto plynu v atmosféře. Skutečným vstupem do výpočtu tedy není energie spotřebovaná, ale nakoupená. Energie vyrobená z OZE a prodaná do distribuční sítě přináší záporné emise a mohla by tedy snížit celkovou uhlíkovou stopu společnosti. V nakupované elektřině však lze původ této energie obtížně vysledovat; přímo z obnovitelných zdrojů se elektřina prodává jen výjimečně. Do výpočtu uhlíkové stopy byly zahrnuty také veškeré chemikálie spotřebované společnostmi za rok. Byly rozděleny mezi výrobu pitné vody a čištění odpadních vod. Spotřeba nafty a benzinu je známa pouze jako celek za společnost. Nejobjemnější zdroj odpadů tvoří čistírny. Eviduje se produkce písku, shrabků, tuků a kalu v tunách za rok. Uhlíková stopa této kategorie je tvořena v první řadě dopravou. Vzhledem k obtížnosti získávání dat o skutečné dopravní vzdálenosti všech čistíren od místa dalšího použití meziproduktů bylo použito průměrné nastavení asi 50 km. Celková hodnota emisí CO 2 za společnost je ovšem číslem, málo vypovídajícím o hospodaření společnosti. Proto jsou celkové emise vztaženy k různým ukazatelům, jako je objem vyrobené a prodané vody, délka vodovodní a kanalizační sítě, objem vyčištěné vody, počet připojených EO atd. (mm).

18 18/b fi e z e n / Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e Perspektivy CNG v dopravě Ve dnech pořádal Český plynárenský svaz už 5. ročník mezinárodní konference s výstavou 5 NGV 2012 Praha s názvem Perspektivy, rozvoj a využití CNG v dopravě. Konference se zúčastnilo víc než 170 registrovaných účastníků z 27 zemí světa. Hlavním obsahem přednášek byl především rozvoj funkční infrastruktury plnicích stanic na CNG v České republice i v celém středoevropském regionu, navazující legislativa a zkušenosti s využíváním CNG v praxi. Konference se konala pod záštitou ministra dopravy Pavla Dobeše a Ministerstva životního prostředí ČR. Generálním partnerem byla společnost E.ON Energie, a.s. Hlavními partnery byly společnosti Bonett Gas Investment, a.s./imw, Pražská plynárenská, a.s. a RWE. Hosty dvoudenní konference byli náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, náměstek ministra dopravy Jiří Žák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, který je současně prezidentem Svazu dopravy ČR a předsedou představenstva FTL Prostějov. Účastníci přivítali také zahraničními hosty předsedu koordinačního výboru IGU (Mezinárodní plynárenská unie) pana Ho Sook Waha z Malajsie a Manuela Lageho ze Španělska, který je generálním ředitelem NGVA Europe. Generálního partnera konference, společnost E.ON Energie, a.s., reprezentoval Jiří Šimek, místopředseda představenstva. Hosté ve svých vystoupeních společně zdůrazňovali přínos zemního plynu v dopravě a celosvětově rostoucí zájem o jeho využívání, což potvrzují rostoucí objemy prodeje CNG i počty vozidel. Náměstek ministra Ivo Hlaváč se zmínil o probíhajícím vyjednávání ministerstva životního prostředí a EU s cílem převést část prostředků OP Životní prostředí do ROP ve snaze stimulovat vyšší poptávku po autech na CNG i plnicích stanicích v nejvíc znečištěných regionech. Jaroslav Hanák se soustředil především na veřejnou dopravu, zmínil se o FTL Prostějov, kde díky CNG vykázali úsporu v MHD 3,39 Kč/km a v příměstské dopravě 3,18 Kč/km. Zdůraznil, že kraje jsou při využívání autobusů na CNG pro veřejnou dopravu naprosto rozhodující. Jiří Šimek, zástupce generálního partnera uvedl, že E.ON vnímá CNG jako příležitost na trhu především z pohledu zákazníka, neboť jde o řešení spolehlivé, hospodárné a ohleduplné k životnímu prostředí. V oblasti CNG představil tři pilíře, které E.ON nabízí, včetně projektů v roce 2012, kterými jsou plnicí stanice v Humpolci, Brně a Písku, a také projekt Smart Mobilita propojení CNG s bioplynem. Letošní ročník konference inspiroval několik mezinárodních organizací z oblasti NGV, které si zvolily Prahu jako místo pro uspořádání svých významných zasedání. Díky tomu se v Praze od 20. do 23. února 2012 sešli nejen účastníci konference, ale také účastníci 6. zasedání pracovního výboru WOC 5 (Využití plynu) Mezinárodní plynárenské unie (IGU) v trienniu a členové prezidia mezinárodní asociace pro pohon vozidel zemním plynem NGV Global (dříve IANGV). Ing. Pavel Novák, NGV manažer, Český plynárenský svaz Víme, kam letí. 6. duben v roãí zaloïení slévárny Příští vydání listu Podnikatel březen 2012 Uzávěrka: Hlavní témata: Alfe Brno, s.r.o. Rebe ovická Brno-Chrlice tel: fax: prûmyslové odlitky z edé litiny - dekorativní a okrasná litina - prûmyslové odlitky z hliníku - drobné odlitky ze zinku a cínu, odstfiedivû lité do gumov ch forem Odpadové hospodářství, recyklace Efektivita, konkurenceschopnost Ochrana osob, majetku a dat Investice v ČR Našich služeb využívají Řetězce Hypernovy Ahold, Řetězec Tesco, GE MONEY BANK, ČSOB a.s., Česká Spořitelna,a.s., Arkády Pankrác, EUROVEA Bratislava, Metropole Zličín, OC Nisa Liberec, OC Fénix, AUPARK BRATISLAVA, C&A Moda, Slovanský dům, Mercedes Benz, Aqupark Čestlice, OD Kotva, Finanční ředitelství pro hlavní město Praha, Burza cenných papírů, Galery Myšák, Koospol, Hagibor Office Building a.s., Městská část Prahy 2 NABÍZENÉ SLUŽBY Naše společnost poskytuje komplexní úklidové služby zahrnující pravidelný úklid objektů administrativního charakteru, hotelů, průmyslových objektů, objektů státní správy, hypermarketů a obchodních center, zdravotnických zařízení, polyfunkčních center, logistických skladů, bytových domů a rezidencí, historických objektů a dalších vč. zajištění celoročního úklidu venkovních ploch a údržby zeleně. V rámci poskytování pravidelného úklidu nabízíme denní servis (operativní úklid nahodilých znečištění v průběhu dne), službu doplňování hygienického materiálu a instalaci hygienických zásobníků na sociálních zařízeních, mytí nádobí a další služby dle požadavků zákazníka. RPM Service CZ a.s. Moskevská 659/63, Praha 10, Tel./fax: , Další nabízené služby zajištění služeb FM údržba zeleně a travnatých ploch fyzická a elektronická ostraha objektů údržba objektu dezinfekční, dezinsekční a deratizační práce poradenská služba a další služby dle Vašich požadavků a další individuální služby dle požadavku zákazníka Na veškeré úklidové práce používáme výhradně, ekologicky nezávadné čisticí prostředky tuzemské nebo zahraniční výroby. Dosažitelnost odpovědných zástupců naší společnosti je řešena formou centrálního dispečinku 24 hodin denně a všichni rozhodující pracovníci jsou vybaveni mobilními telefony. Pro účely potřeb okamžitého zásahu je zřízena tzv. havarijní jednotka (7 mobilních a plně vybavených posádek). Konkurenční výhody RPM Service Pokrytí celého území ČR a SR operativní sí regionálních poboček a zastoupení. Garance 24 vpřípadě poruchy úklidového stroje bude stroj nejpozději do 24 hodin opraven nebo společnost RPM Service do 24 hodin dopraví na zakázku záložní stroj, který parametrově odpovídá standardně používanému stroji. Vlastní servisní oddělení úklidových strojů, které operativně řeší poruchy mycích automatů a další úklidové techniky. On-line ekonomický a informační systém společnosti propojující všechny pobočky umožňující okamžité efektivní rozhodování. Kvalitní aplikace pro tvorbu nabídek a kalkulací s možností simulace provozu. Umožňující variantní návrh zajištění zakázky s maximálním ohledem na potřeby zákazníka.

19 b fi e z e n / /19 Te c h n o l o g i e p r o m û s t a a o b c e Bezvýkopové technologie Flow Jet s.r.o., která se zabývá bezvýkopovými technologiemi, působí na trhu už 12 let. O tom, jaké výhody její činnost zákazníkům přináší, jsme hovořili s Ing. Jaroslavem Jálem, jednatelem společnosti. Na jakou činnost se vaše firma specializuje? Naše společnost provádí práce pomocí speciální bezvýkopové technologie horizontálně řízeného vrtání, což jsou řízené vrty s podporou výplachové směsi. Ve stručnosti jde o způsob pokládání inženýrských sítí bez nutnosti provádět výkopy. Má tato technologie vliv i na ekologii? Ekologická výhodnost technologie bezvýkopového pokládání inženýrských sítí je dána hlavně tím, že díky ní není nutné rozrušovat dosavadní zpevněné povrchy jako komunikace, silnice a chodníky. Nahrazuje tedy klasickou metodu výkopu, která je podmíněna otevřením země, vykopáním do požadované hloubky, podsypáním, uložením a zasypáním inženýrské sítě, a následně uvedením terénu do původního stavu. Technologie řízeného vrtání to vše nahrazuje pouze vyhloubením startovací a koncové jámy o velikosti asi 1,5 x 1,5 m na okrajových bodech požadované trasy. Za startovací jámou se umístí vrtná souprava, která v první etapě vytvoří do země pilotní vrt, do kterého se v druhé etapě vtáhne požadované potrubí. Takže z tohoto pohledu je metoda rozhodně ekologicky šetrnější než když se výkopy narušuje země. Je tato metoda také rychlejší než výkopová technologie? Bezvýkopová technologie umožňuje provádět práce, aniž by bylo třeba vyloučit provoz na povrchové komunikaci, což je důležité zejména ve městech. Protlaky pod komunikacemi lze provést během jednoho dne. Bezvýkopovou technologií můžeme používat prakticky ve dne i v noci. Rychlost prací je v porovnání s výkopovou technologií nesrovnatelně vyšší. Přináší tato technologie i nějaké další výhody? Jak už jsem se zmínil, je ekologičtější a šetří čas. Není také třeba přesouvat vykopanou zeminu. Ten, kdo neprovádí výkop, nemusí místo opravovat a dodatečně, v důsledku poklesů, upravovat terén. Řízené protlaky lze provádět kolmo ke komunikaci, ale také v podélném směru a ivmístech, kde je velké množství inženýrských sítí. Denní postup může být až 150 m. Bezvýkopový způsob umožňuje řídit vrt, a tudíž měnit výšku a směr trasy vrtání, vyhýbat se dosavadním sítím a vést vrt ve větší hloubce. Tato technologie má pro svůj provoz vlastní zdroje energií, a není tedy závislá na jiných dodavatelích. Klasické výkopy jsou prostě časově a finančně náročnější. A jaká je tedy její cena? Nejdůležitějšími podklady pro vytvoření cenové nabídky jsou místo (lokalita, kde se bude protlak realizovat), geologické podmínky, dimenze požadovaného vrtu, druh pokládané inženýrské sítě (vodovod, plynovod, kabelovod, kanalizace) a délka vrtu. Obecně se dá říci, že pro řízené vrty dimenze od 40 do 600 mm je cena od 700 do 7000 Kč za metr délky, v závislosti na rozsahu zakázky. Jana Poláčková. Jak obce šetří životní prostředí Řídit obce či města není jen starost o to, jak rozdělit rozpočet a uspokojit zájmy občanů. Jednou z důležitých součástí této činnosti, zapadající do celkového soukolí dění na radnicích, je environmentální management, který se začíná v Česku výrazněji prosazovat. Co si vlastně lze pod pojmem environmentální řízení či environmentální management představit? Je to v obecné rovině svým způsobem sledování a řízení vlivu činnosti podniků na životní prostředí, snížení negativních dopadů na jejich působení, a zároveň zvýšení organizace práce a komunikace s veřejností. Tento způsob práce se netýká jen velkých či středních firem, ale hodně do něj mohou promlouvat i města a obce. Základem pro vznik tohoto řídícího segmentu byla norma ISO , z níž vznikl nařízením Evropské rady tzv. program EMAS. Ten nyní představuje systémový přístup k řízení otázek souvisejících s životním prostředím v organizaci s důrazem na integraci environmentálního hlediska jak do celkové strategie organizace, tak do jejich každodenních činností. Požaduje pro organizaci definovat významné environmentální aspekty a dopady a dále konkrétní cíle a opatření, pomocí kterých bude naplňovat požadavek tzv. neustálého zlepšování. V Česku tento způsob městského a obecního managementu podporuje SFŽP formou odborných školení, informačních materiálů, workshopů či konzultací. Cílem celého projektu je především snižovat spotřebu přírodních zdrojů, omezovat vypouštění znečisťujících látek do ovzduší, minimalizovat rizika environmentálních nehod a havárií, a chránit tím zdraví obyvatel. První byla Chrudim V Česku se začala do systému EMAS postupně zapojovat různá města. Prvním městským úřadem, který získal na tento systém ověření akreditovanou laboratoří, byla východočeská Chrudim. Toto město tak výrazně deklaruje svůj postoj k problematice ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje, a tím pádem svou zodpovědnost ke stavu životního prostředí ve městě a okolí. Pojďme si tedy na chrudimském příkladu ukázat, co všechno se dá v systému EMAS udělat. Netřeba zdůrazňovat jednu ze základních premis zajistit podporu vedení města, s čímž také souvisejí vstupní úkoly: důkladně se věnovat současnému legislativnímu registru; díky jeho znalostem se pak lépe stanovují nové cíle a opatření. Je nutné vytvořit pracovní skupinu se zástupci každého odboru, což jednak ulehčí práci, a hlavně zvýší informovanost zaměstnanců. Úspěšné zavedení systému EMAS pak zhodnotí nezávislý pozorovatel. V případě splnění všech podmínek získá město certifikát a právo používat logo programu EMAS, jako se to podařilo Chrudimi. Obecně lze říct, že velkým přínosem systému EMAS je zavedení jednotného rámce pro všechny činnosti úřadu, jasné stanovení zodpovědnosti za jednotlivé činnosti a přesné nastavení kontrolních mechanismů, citoval časopis Moderní obec Kateřinu Mrózkovou, zástupkyni vedoucího odboru životního prostředí města Chrudimi. Úspory na každém kroku Abychom byli konkrétní, tak uveďme, jaká opatření mj. město Chrudim zavedlo, aby splnilo náležitosti programu EMAS. Nakoupilo prodlužovací kabely s vypínačem pro šetření elektrickou energií, postupně vyměnilo žárovky za úspornější zářivky. Kvůli úspoře vody opravilo kašnu na náměstí a ve svých budovách nechalo instalovat úsporné splachovače na WC. Zaměstnanci byli proškoleni o obecném šetření energiemi a vodou. Šetřit se začalo i v kancelářích. Město nakupovalo recyklovaný papír, obálky, tonery do tiskáren a další spotřební materiál, kromě papíru a plastů se třídění odpadů rozšířilo i na sklo a hliník. Začal se využívat systém sdílení služebních vozidel a pro cesty po městě byla zakoupena přenosná jízdenka na MHD. (hh)

20 20/b fi e z e n / Te p l á r e n s t v í Podpora ano, ale rozumná Obnovitelné zdroje energie hrají v energetickém systému České republiky velmi důležité místo. Systém jejich podpory je však už zastaralý a vyžaduje změnu. Podle ředitele Teplárenského sdružení ČR Ing. Martina Hájka, Ph.D., je z energetického hlediska mnohem rozumnější využívat biomasu v kombinované výrobě elektřiny a tepla. Jako vzor si bere příklady z vyspělé Evropy. Jak je nyní nastaven systém podpory OZE a proč se volá po jeho změně? Dnes je systém nastaven tak, že jsou podporovány všechny obnovitelné zdroje bez ohledu na náklady a důsledky pro spotřebitele elektřiny, kteří tuto podporu platí. Do budoucna bychom měli podporovat hlavně ty obnovitelné zdroje, které jsou v ČR využitelné s rozumnými náklady a neohrožují provozovatelnost elektrizační soustavy. Jsou to především malé vodní elektrárny, biomasa a bioplyn. Fiasko s fotovoltaikou také ukázalo, že do systému podpory je potřeba vložit záchranné brzdy, za které bude možné zatáhnout, pokud se někde rozvoj výroby vymkne kontrole. V čem je zásadní problém současného systému podpory? Z energetického i ekonomického hlediska spočívá v tom, že je nastaven na podporu výroby elektřiny, což byl ostatně cíl staré směrnice o podpoře obnovitelných zdrojů. Martin Hájek. V případě biomasy je to naprosto nesmyslné, protože to vede k využití obnovitelného paliva s nízkou účinností v kondenzačních elektrárnách, jen aby se vyrobilo co nejvíc podporované elektřiny. Z energetického hlediska je mnohem rozumnější využívat biomasu v kombinované výrobě elektřiny a tepla, kde dosáhneme účinnosti až 80 %. To si uvědomila Evropa, a přehodila výhybku. Sledovaným parametrem tak už dávno není podíl na výrobě elektřiny, ale na hrubé domácí spotřebě veškeré energie. Počítá se tedy i teplo, a z tohoto pohledu by kombinovaná výroba elektřiny z biomasy šetřila i kapsy odběratelů, kteří by nemuseli pro splnění českého závazku zaplatit v ceně elektřiny tolik zeleného paliva. Nový zákon jde v tomto smyslu jednoznačně správným směrem, ale bohužel není zatím platný. Měly by se k podpoře používat pevné tarify, systém certifikátů či aukční systémy? Systém podpory je v novém zákoně inovativní v tom, že přes zprostředkovatele, kterým bude nově Operátor trhu, bude protékat pouze nezbytné minimum finančních prostředků. Pokud bude v dané hodině cena elektřiny dostatečně vysoká, není přece důvod ji ještě dál dotovat. Elektřinu z vybraných obnovitelných zdrojů bude také povinně vykupovat obchodník s elektřinou, který ji pak umístí na trhu. Tím se budou minimalizovat deformace tržního prostředí. Z pohledu výrobce elektřiny z obnovitelných zdrojů by se nic významného měnit nemělo. Pokud jde o systémy různých certifikátů, v některých zemích touto cestou šli, a zatím asi nelze přesvědčivě říci, který je lepší. Navíc přírodní podmínky i právní systém se v různých státech Evropy podstatně liší, takže co někde funguje, nemusí fungovat jinde. Může Česko dosáhnout stanovených podílů OZE, jak si přeje Evropská unie? Technicky lze dosáhnout téměř čehokoli, jak už jsme Evropě předvedli s fotovoltaikou. Otázka je, jestli budeme schopni to zaplatit. Zda nezničíme konkurenceschopnost domácího průmyslu a nepodlomíme životní úroveň lidí, kteří po zaplacení účtu za elektřinu už nebudou mít na nic jiného. To je to, na co se musíme ohlížet v první řadě. Myslím, že dnes to všichni odpovědní, včetně Ministerstva průmyslu a obchodu i Energetického regulačního úřadu, chápou velmi dobře. Je například větší využívání biomasy vůbec v ekonomických možnostech naší republiky? Lesní biomasa je dnes zprovozněnými projekty z valné většiny rozebrána. Velké rezervy jsou ale právě v účinnosti jejího využití. Je také potřeba upozornit, že biomasou je i biologicky rozložitelná složka tuhého komunálního odpadu, a tady má ČR stále velký potenciál. Je absurdní zabírat zemědělskou půdu pro pěstování energetických plodin, a současně vozit miliony tun biomasy v komunálním odpadu bez užitku na skládky. Nejprve s tím přestaňme, což nám ostatně ukládá i evropská směrnice o skládkování, kterou ČR dlouhodobě nedodržuje, a pak můžeme uvažovat o tom, že začneme energeticky využitelné plodiny také pěstovat. V tomto směru máme v České republice relativně velký potenciál, ale je to ta nejdražší biomasa. Další možností je dovoz například z Ukrajiny nebo Běloruska, či dokonce z Brazílie, ale bude to pak mít ještě něco společného s ochranou životního prostředí? Takže potenciál růstu využití biomasy tu určitě je, ale v žádném případě nemůžeme počítat s tím, že jí nahradíme významnou část hnědého uhlí. Jestli tomu rozumím správně, jste jednoznačně pro větší energetické využití komunálního odpadu? Když mohou energeticky využívat odpad ve Švédsku, Švýcarsku, v Německu i Rakousku, aniž by se někdo zelený někam přivazoval, tak nevím, proč by to nemohlo jít iunás. Porazit skládkovou lobby ale nebude vůbec jednoduché, to je evidentní. Přitom ve Švýcarsku stojí spalovny blízko center měst. Je to logické, protože z komína spalovny jde úplně minimální množství škodlivin a ušetří se zplodiny z dopravy odpadků za město. Současně se hned využije vyrobené teplo a není třeba stavět dlouhé potrubí. U nás jde hlavně o to, aby nebyl vidět komín, protože pak mají občané pocit, že žijí ve zdravém prostředí, i když jim pod okny drncají náklaďáky převážející odpadky bůhvíkam. Jan Hrabálek Zájem o vytápění LPG roste Ty nejmrazivější dny letošní zimy už máme za sebou, jaro se pomalu blíží a s ním i každoroční zjištění částky, kterou jsme za zimu protopili. Stále víc majitelů rodinných domů se přiklání k finančně i environmentálně výhodné variantě vytápění zkapalněným plynem (LPG). Nahrávají tomu rostoucí ceny vody a elektřiny a vážné úvahy vlády o zrušení osvobození zemního plynu od daně na vytápění a zavedení uhlíkové daně, kvůli které by mohlo uhlí zdražit až o polovinu. Nárůst počtu rodinných domů vytápěných zkapalněným plynem potvrzuje také společnost Flaga, největší dodavatel LPG v České republice. O naše řešení pro vytápění domů pomocí LPG je stále větší zájem. Zejména v místech, kde není možno zavést zemní plyn, ale nejen tam, uvádí obchodní ředitel společnosti Flaga Ľubomír Žiak. Díky vysoké výhřevnosti a nízké počáteční investici, která zahrnuje instalaci zásobníku a pohybuje se v rozmezí 30 až 35 tisíci korunami, ušetří domácnosti topící LPG proti topení na elektřinu v průměru až 20 % nákladů, což představuje několik tisíc korun ročně. Vytápění LPG je v mnoha případech dokonce výhodnější než tepelné čerpadlo především v situacích, kdy je potřeba brát velký ohled na výši počáteční investice, audomů s nižší spotřebou energie. Zkapalněný plyn je uložen v zásobníku umístěném v blízkosti domu. Při odběru je převeden zpět do plynného skupenství a potrubím veden do budovy, kde je pak využíván k vytápění, ohřevu vody nebo při vaření. Stále větší oblibě se pak těší podzemní zásobník, který nijak nenarušuje vzhled okolního prostředí. Většina lidí dává přednost možnosti tento zásobník si u nás spíš pronajmout, než si koupit svůj, dodává Ľubomír Žiak. Množství plynu v zásobníku si každý může snadno kontrolovat sám, jeho doplnění provádějí profesionální firmy. Kromě finančních výhod představuje zkapalněný plyn také výraznou pomoc ochraně životního prostředí. Vzniká totiž jako druhotná surovina při těžbě plynu, ropy nebo při její rafinaci. LPG hoří čistě, množství emisí, uvolňované při jeho spalování, je několikanásobně nižší než při využití pevných paliv, uzavírá téma Žiak. Společnost Flaga s.r.o. je největším dodavatelem LPG v České republice a poskytuje široké spektrum produktů spojených se zkapalněným plynem. Nabízí kompletní řešení pro vytápění a ohřev rodinných domů a podnikatelských objektů, poskytuje snadno dostupný zdroj energie v podobě zkapalněného plynu v široké škále tlakových lahví a provozuje hustou síť asi 60 čerpacích stanic pro automobily s pohonem na LPG. Společnost sídlí v Hustopečích, své sklady má i v Praze, Plzni a Opatovicích. Na českém trhu působí od roku 1993, kdy vznikla jako dceřiná firma rakouské společnosti FLAGA GmbH. Jedničkou se stala po akvizici divize LPG společnosti British Petrol ČR a fúzi se společností Český Plyn k.s. v lednu Flaga je začleněna pod společnost UGI Corporation, jednu z největších v USA. (lh)

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách

Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Ministerstvo průmyslu a obchodu a strategie v energetických úsporách Konference Nová zelená úsporám 2015 Praha, Masarykova kolej ČVUT, 14. dubna 2015 Ing. Jiří Koliba náměstek ministra pro stavebnictví

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ?

OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? OMEZÍ REÁLNOU EKONOMIKU ZHORŠUJÍCÍ SE PŘÍSTUP K FINANCOVÁNÍ? Pavel Řežábek ředitel útvaru Analýzy trhu a prognózy, ČEZ, a.s. CFO club Diskuse na téma Prognóza ekonomického vývoje v roce 2012 a ohlédnutí

Více

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

I. ÚVOD. 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Sídlo: Teplice nad Bečvou 63 753 51 Teplice nad Bečvou Výroční zpráva 2013 OBSAH: I. ÚVOD 1. Identifikační údaje 2. Údaje o činnosti společnosti II. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztráty 3.

Více

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR

Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Snižování energetické náročnosti Potenciál úspor v ČR Ing. Petr Kotek, Ph.D. jednatel společnosti EnergySim s.r.o místopředseda Asociace energetických specialistů, o.s. energetický auditor (specialista)

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Nová vláda a řešení problémů české ekonomiky náměstek ministra průmyslu Programové prohlášení vlády Priority vlády Rozvoj podmínek pro svobodné podnikání Efektivní vyřešení všech stávajících a chystaných

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2013 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 213 25 2 27 28 29 21 211 212 March 213 June 213 Sept 213 Oct 13 Nov 213 Dec 213 25 2 27 28 29 21 211 212 213 214* 215* Tato nově publikovaná

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014

Hospodářské výsledky ArcelorMittal za čtvrté čtvrtletí 2014 a celkové výsledky za rok 2014 ArcelorMittal Ostrava a.s. Barbora Černá Dvořáková tisková mluvčí T +420 595 683 390 M +420 606 774 346 barbora.cerna-dvorakova@arcelormittal.com www.arcelormittal.com/ostrava Hospodářské výsledky ArcelorMittal

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013

Rodinné firmy. Výzkum pro AMSP ČR. Červen 2013 Rodinné firmy Výzkum pro AMSP ČR Červen 2013 Marketingové pozadí a cíle výzkumu Marketingové pozadí Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR sdružuje na otevřené, nepolitické platformě malé

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků

Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Tisková zpráva Průzkum Hospodářské komory ČR: pětina firem se již nyní chystá snižovat počet zaměstnanců, zvyšovat mzdy bude jen 15 % podniků Praha, 13. prosince 2011 Téměř jedna pětina firem se chystá

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP

Ostrava 16.2.2011. odbor ochrany ovzduší MŽP Znečištění ovzduší a způsoby řešení v malých obcích Ostrava 16.2.2011 Legislativní nástroje ochrany ovzduší v ČR odbor ochrany ovzduší MŽP Legislativa ochrany ovzduší současně platná (1/4) zahrnující malé

Více

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015

Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství. 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Koridory mezi SRN a ČR a jejich význam pro české hospodářství 2. Německo-české dopravní fórum Praha, 21.května 2015 Obsah: Asociace malých a středních podniků a řemeslníků AMSP Německo-český obchod v číslech

Více

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011

MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D. Leden 2011 MANAŽERSKÉ SHRNUTÍ Analýza ekonomického dopadu akcelerovaného zavádění kvalitních energetických standardů ve výstavbě rezidenčních budov v České republice. Ing. Miroslav Zámečník Ing. Tomáš Lhoták, Ph.D.

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE VE VEŘEJNÉM SEKTORU Dny malých obcí Praha, 10.3.2009 Vyškov, 12.3.2009 Jan Hanuš, KB EU Point, Komerční banka ÚVOD Závazek ČR vyrábět do roku 2010 celých 8% elektrické energie

Více

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005

@#A MĚSÍČNÍ EKONOMICKÁ ZPRÁVA BŘEZEN 2005 Oproti uplynulému roku jsme přistoupili k novému uspořádání této zprávy. Namísto komentáře za poslední kalendářní měsíci zde budete nacházet informace o vývoji ekonomiky a kapitálových trhů za uplynulých

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014

SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 SKUPINA RWE V ČR V ROCE 2014 Martin Herrmann předseda představenstva, CEO RWE Česká republika STRANA 1 BEZPEČNOST ZÁSOBOVÁNÍ ZEMNÍM PLYNEM JE PRO RWE ABSOLUTNÍ PRIORITOU NÁKUP SKLADOVÁNÍ DISTRIBUCE > Dodávky

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař

FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA. Ing. Luděk Tesař FINANČNÍ KRIZE A JEJÍ DOPADY NA OBCE A MĚSTA Ing. Luděk Tesař Ing. Luděk Tesař 1998 2006 2002 2006 2006 2007 2007 dosud Ministerstvo financí poradce ministra, analytik RUD - posílení daňových příjmů samospráv

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz ČERVEN 2011 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 380463 380169 Adresa 379967 379967 Tel. 128763 101540 Fax

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity

Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových výnosů a výnosů z bankovních služeb, zvýšení produktivity 20. srpna 2014 Pololetní tisková konference koncernu Oberbank AG Nové zvýšení dosud nejvyššího hospodářského výsledku Provozní hospodářský výsledek je i nadále výrazně lepší než na trhu Nárůst úrokových

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory:

Z úrovně projektů budou příjemcem podpory povinně vykazovány a naplňovány všechny následující indikátory: Souhrn programu Program je zaměřen na snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Podporována bude modernizace a rekonstrukce rozvodů, zavádění systémů měření a regulace, snižování energetické

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled

Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Pohled ČNB na aktuální makroekonomický vývoj a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Business and Investment Forum Ostrava, 8. října 214 Hlavní role centrální banky V rámci

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám!

LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ. Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! LEASINGOVÉ A ÚVĚROVÉ Jsme progresivní, naše služby přizpůsobíme Vašim potřebám! rozpočtovým a příspěvkovým organizacím družstvům Jaké jsou hlavní výhody zpětného leasingu? Leasingové Leasing je služba,

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší

Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Návrh daňových odpočtů u investic do ochrany ovzduší Jiřina Jílková Leoš Vítek Jan Pavel Ondřej Vojáček Žďár nad Sázavou, 9. června 2009 Kvalita ovzduší v ČR Motivace hledání nástroje pro řešení problému

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů

Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Česká republika perspektivy obchodních vztahů Mexiko Mexiko patří k nejvyspělejším a rozlohou největším státům Latinské Ameriky. Člen OECD, Pacifické aliance Aktuálně 14. ekonomika světa (MMF) 1,972

Více

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2006 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2006 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká národní banka se v červenci připojila k celosvětovému trendu rostoucích úroků v boji proti hrozící inflaci. ČNB zvýšila

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky ANALÝZY VLIVU FIREM PODPOŘENÝCH INVESTIČNÍMI POBÍDKAMI NA VYBRANÉ INDIKÁTORY ČESKÉ EKONOMIKY únor 2004 Materiál Analýzy vlivu firem podpořených investičními

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste

Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste DTZ Research PROPERTY TIMES Míra neobsazenosti v Ostravě klesá a v Brně roste Brno a Ostrava, Kanceláře, 2. pololetí 24. února 215 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 3 Ostrava 5 Jelikož v Ostravě nebyly již

Více