Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 1. čtvrtletí roku 2015"

Transkript

1 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) 1,36 bilionu Kč a krátkodobý dluh 365,4 mld. Kč. Dlouhodobý dluh představoval 79 % celkového dluhu. Objem hypoték, který se na dlouhodobém dluhu podílel 79 %, dosáhl výše 1,1 bilionu Kč a meziročně se zvýšil o 54,3 mld. Kč, resp. o 5 %. Objem krátkodobého dluhu meziročně vzrostl o 7,3 mld. Kč, tj. o 2 %. Celkem mělo dluh 3 miliony lidí, z toho dlouhodobý dluh 67 tisíc osob, krátkodobý 1,9 milionu klientů a obě formy dluhu pak 54 tisíc lidí. Téměř polovina klientů s dlouhodobým dluhem měla i dluh krátkodobý. Hypotéku vlastnilo koncem prvního čtvrtletí 541 tisíc klientů, což je necelá polovina osob s dlouhodobým dluhem. Počet klientů s hypotékou se meziročně zvýšil o 44 tisíc osob, resp. o 9 %. Počet osob s krátkodobým dluhem se naopak o 78 tisíc osob, resp. o 3 % snížil. Průměrná částka na klienta s hypotékou se meziročně o 66 tisíc Kč, resp. o 3 % snížila a dosáhla výše 2 milionů Kč. Částka připadající v průměru na jednoho klienta s krátkodobým dluhem naopak o 7,6 tisíc Kč vzrostla na 125 tisíc Kč. Zatímco se u krátkodobého dluhu meziročně zvýšil objem a částka na klienta, jejich počet se naopak snížil. U hypoték došlo k tomu, že jejich objem se meziročně zvýšil stejně jako počet klientů, průměrná částka na klienta se však snížila. Graf 1: Krátkodobý dluh a hypotéky KD dluh - objem mld. Kč Hypotéky - objem mld. Kč KD dluh - počet klientů Hypotéky - počet klientů Strana 1

2 KD dluh - částka na klienta v Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo dlouhodobý dluh 12 % obyvatel starších 14 let. Téměř polovina z jeho objemu patřila lidem ve věku od 35 do 46 let. Na celkovém počtu klientů se tato věková skupina podílela 4 %, avšak vykázala až třetí nejvyšší průměrnou částku na klienta. Nejvyšší částku na klienta dosáhla věková skupina 3 až 34 let, a to 1,6 milionu Kč. Pouhými 2 % se na celkovém objemu dlouhodobého dluhu podílela nejmladší věková skupina a po ní skupina nejstarší (5 %), té pak patří nejnižší částka na klienta (465 tisíc Kč). Ve věkové kategorii 34 až 44 let mělo dlouhodobý dluh 27 % osob a 22 % to bylo u lidí ve věku od 3 až 34 let, v nejmladší věkové kategorii mělo dlouhodobý dluh pouze 2 % z nich, u nejstarší pak 4 %. Objem dlouhodobého dluhu klientů v nejstarší věkové skupině roste rychleji než objem krátkodobého dluhu, čímž se mezera mezi nimi postupně uzavírá, koncem prvního čtvrtletí dosáhla pouhých 4 mld. Kč. Je to však stále jediná věková kategorie, u které je objem krátkodobého dluhu vyšší než objem dluhu dlouhodobého. Graf 2: Struktura objemu dlouhodobého dluhu k DD dluh - objem 5% 2% 9% 18% 2% 46% Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo krátkodobý dluh 27 % obyvatel starších 14 let. Ve věkové skupině 35 až 44 let a 45 až 54 let byly více než dvě pětiny z nich a ve skupině osob od 25 do 29 let a 3 až 34 let pak jedna třetina z nich. Pouze 12 % osob v nejmladší věkové skupině mělo krátkodobý dluh a téměř každý pátý v nejstarší věkové kategorii. Strana 2

3 Objem krátkodobého dluhu je mezi věkovými kategoriemi rozdělený mnohem rovnoměrněji než dluh dlouhodobý. Necelá třetina krátkodobého dluhu patřila stejné věkové kategorii jako u dlouhodobého dluhu, tedy lidem ve věku od 35 do 44 let. Podíleli se i největší měrou na počtu klientů s krátkodobým dluhem (28 %). Na tři starší věkové skupiny připadlo 78 % objemu krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů se podílely 74 %. Na celkovém počtu klientů s krátkodobým dluhem se nejmladší věková kategorie podílela 4 % a dvě navazující pak každá jednou desetinou. Meziročně se objem krátkodobého dluhu zvýšil ve všech věkových kategoriích, s výjimkou skupiny lidí ve věku od 3 do 34 let (pokles o,1 mld. Kč). Na meziročním přírůstku o 7,3 mld. Kč se nejvíce podíleli klienti ve věku od 45 do 54 let (+ 2,8 mld. Kč) a dále ti ve věku od 35 do 44 let (+ 2 mld. Kč). Graf 3: Struktura objemu krátkodobého dluhu Rozložení KD dluhu k ,6% Objem KD dluhu k ,8% 19,3% 8,% 1,9% ,4% 8,% 1,4% ,1% 32,2% ,3% 32,1% Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo hypotéku 6 % obyvatel starších 14 let. Mnohem více to bylo ve věkové skupině 35 až 44 let (14 %) a 3 až 34 let (12 %). Pouze 1 % obyvatel nejmladší a nejstarší věkové skupiny mělo hypotéku. Necelá polovina objemu hypoték připadla na věkovou skupinu 35 až 44 let, podíl další věkové skupiny byl méně než poloviční (21 %). Nejméně se podílela nejmladší věková skupina. Nejvíce klientů s hypotékou bylo ve věku od 35 do 44 let (44 %), dvě pětiny pak připadly na sousední věkové kategorie. Nejnižší počet klientů s hypotékou patřil nejmladší věkové kategorii. Nejvyšší částka připadající v průměru na jednoho klienta s hypotékou patřila lidem ve věku od 3 do 34 let (2,2 milionu Kč), nejnižší pak nejstarší věkové skupině (1,6 milionu Kč). O meziroční přírůstek objemu hypoték o 54,3 mld. Kč se zasloužily výlučně tři starší věkové kategorie. Velmi výrazně se na jejich růstu podílela věková skupina 35 až 44 let, a to z 68 %. Nejvyšší dynamiku však vykázala navazující starší věková kategorie (+ 1 %) a hned po ní nejstarší věková kategorie (+ 9 %). Objem hypoték prvních tří věkových skupin se prakticky nezměnil. Věková skupina, ve které došlo jako v jediné k poklesu objemu hypoték, byla stejná jako u krátkodobého dluhu 3 až 34 let (- 1 %). Strana 3

4 Graf 4: Struktura hypoték podle objemu Objem hypoték k Objem hypoték k ,8% 1,3% 9,5% 17,2% ,% 1,2% 9,% 17,9% ,% ,6% ,2% ,3% Lidé ve věku 35 až 44 let drželi zdaleka největší díl jak dlouhodobého, tak i krátkodobého dluhu. Z této kategorie pochází i nejvyšší počet lidí s dluhem a rovněž počet osob s dluhem na celkovém počtu lidí v dané věkové kategorii je v této skupině mnohem vyšší než v ostatních. Nové úvěry Objem dluhu z úvěrů poskytnutých v prvním čtvrtletí roku 215 dosáhl výše 99,5 mld. Kč. Na dlouhodobý dluh připadlo 61 % (6,4 mld. Kč) této sumy a zbývajících 39 % tvořil krátkodobý dluh (39,1 mld. Kč). Nový dlouhodobý dluh tvořily zejména nové hypotéky, které se podílely 83 %. V období od ledna do března 215 poskytli věřitelé hypotéky v objemu 5 mld. Kč, a to je o 8,4 mld. Kč, resp. o 2 % více než ve stejném období roku 214. Růst objemu hypoték byl patrně ovlivněn odkladem poptávky po nich z posledního čtvrtletí roku 214, ve kterém se jejich objem meziročně snížil. Novou hypotéku získalo v prvním čtvrtletí roku 215 necelých 23 tisíc klientů, což je o 4 tisíce osob, resp. o 22 % více než ve stejném období předchozího roku. Zatímco se objem i počet klientů s novou hypotékou meziročně zvýšil, částka připadající v průměru na jednoho klienta s novou hypotékou se naopak mírně snížila, a to o 33 tisíc Kč, resp. o 1 % na 2,2 miliony Kč. Na růstu objemu nových hypoték se podílely všechny věkové kategorie. Necelá polovina přírůstku sice patřila věkové skupině 34 až 44 let, avšak nejrychleji se objem nových hypoték zvýšil u nejstarší a nejmladší věkové kategorie (o 33 %, resp. o 31 %). Celkový objem hypoték ovlivnily tyto dvě skupiny klientů vcelku jen málo, protože na ně připadlo jen 6 % celkového objemu nových hypoték. Strana 4

5 Na celkovém objemu hypoték poskytnutých v prvním čtvrtletí roku 215 se dvěma pětinami podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let, necelých 12 % pak patřilo věkové kategorii 3 až 34 let. Nejvyšší průměrnou částku dostali klienti ve věku 45 až 54 let (necelé 2 miliony Kč). Nejnižší průměrnou částku vykázala nejstarší věková skupina (1,7 milionu Kč). Novou hypotéku v prvním čtvrtletí obdrželo, jak již bylo uvedeno, téměř 23 tisíc klientů. Necelých 38 % z nich patřilo do věkové kategorie 35 až 44 let a 22 % pak měla věková skupina 3 až 34 let. Pouhými 3 % se na celkovém počtu klientů podílela nejstarší věková kategorie. Graf 5: Hypotéky poskytnuté v prvním čtvrtletí Nové hypotéky - objem mld. Kč 5, 41,6 1.Q Q 215 Nové hypotéky - počet klientů Q Q 215 Nové hypotéky - částka na klienta v Kč Q Q 215 Nový krátkodobý dluh získala v první čtvrtině roku 215 ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího sice méně osob, ale vypůjčili si v průměru vyšší částku. Meziročně se objem nově poskytnutého krátkodobého dluhu zvýšil o 1,7 mld. Kč, resp. o 4 %, avšak počet klientů s novým krátkodobým dluhem se o 7,6 tisíc, resp. o 2 % snížil a částka na klienta tudíž vzrostla (o 7,4 tisíc Kč na 118 tisíc Kč). Nejvíce se na objemu krátkodobého dluhu poskytnutého v prvním čtvrtletí roku 215 podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let (31 %) a dále klienti ve věkové skupině 45 až 54 let (23 %). Na osoby starší 34 let připadlo 7 % nového krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů se podílely 66 %. Nejmladší věková kategorie získala 8 % celkového objemu nového krátkodobého dluhu a na počtu klientů se podílela 11 %. Strana 5

6 O meziroční přírůstek nově poskytnutého krátkodobého dluhu se nejvíce zasloužili lidé ve věku od 35 do 44 let a hned za nimi se umístila nejmladší věková kategorie. Byla to nejmladší věková skupina, která zaznamenala nejvyšší meziroční tempo růstu, a to 15 %. Navazující věková kategorie dosáhla 8 % růstu. Ve věkové kategorii 45 až 54 let se objem nově poskytnutého dluhu meziročně nezměnil. Nový krátkodobý dluh získalo v prvním čtvrtletí letošního roku 3 % obyvatel starších 14 let. 5 % tvořili lidé s novým krátkodobým dluhem ve věkové skupině 25 až 29 let, 35 až 44 let a dále i 45 až 54 let. Nejmenší podíl měli v nejstarší věkové kategorii (2 %). Graf 6: Krátkodobý dluh poskytnutý v prvním čtvrtletí Nový KD dluh - objem mld. Kč Nový KD dluh - počet klientů ,4 39, 1.Q Q Q Q 215 Nový KD dluh - částka na klienta v Kč Q Q 215 Smlouvy Koncem prvního čtvrtletí evidoval Bankovní a Nebankovní registr 5,9 milionů otevřených smluv. Naprostá většina z nich (78 %) se týkala krátkodobého dluhu. Na dlouhodobý dluh připadlo 22 % otevřených smluv, stejně jako v předchozím období. Průměrná částka připadající na jednu otevřenou smlouvu s dlouhodobým dluhem dosáhla výše 1 milion Kč, u smluv na krátkodobý dluh to bylo 8 tisíc Kč. Polovina z počtu otevřených smluv na krátkodobý dluh se týkala spotřebitelských a osobních úvěrů. Meziročně se počet smluv na krátkodobý dluh snížil o 258 tisíc, resp. o 5 %, avšak částka na smlouvu se o 5,8 tisíc Kč zvýšila, a to na již zmíněných 8 tisíc Kč. Strana 6

7 Na jednoho klienta s dlouhodobým dluhem připadlo v průměru 1,2 otevřené smlouvy, v případě krátkodobého dluhu to bylo 1,9 otevřené smlouvy, což je stejný počet jako ve stejném období předchozího roku. Na jednoho klienta s osobním úvěrem připadlo 1,4 otevřených smluv a u spotřebitelských úvěrů to bylo 1,2 smlouvy. V prvním čtvrtletí roku 215 bylo uzavřeno 344 tisíc smluv na krátkodobý úvěr, a to je o 6 tisíc, resp. o 2 % smluv méně než ve stejném období předchozího roku. Částka připadající na jednu smlouvu se o 113 tisíc Kč, resp. o 6 % zvýšila, a to na 113 tisíc Kč. Z celkového počtu smluv otevřených v prvním čtvrtletí roku 215 jich více než 6 % tvořily smlouvy na osobní a spotřebitelský úvěr. Graf 7: Smlouvy na krátkodobý dluh KD dluh - počet smluv KD dluh - částka na smlouvu v Kč Nový KD dluh - počet smluv Nový KD dluh - částka na smlouvu v Kč Q Q Q Q 215 Ohrožené úvěry Koncem prvního čtvrtletí dosáhla částka po splatnosti výše 51,4 mld. Kč, z toho na dlouhodobý dluh připadlo 18,9 mld. Kč a na krátkodobý dluh pak 32,5 mld. Kč. Ohrožený dluh se na celkovém objemu dlouhodobého dluhu podílel 1 %, v případě krátkodobého dluhu to bylo 9 %. Podíl ohrožených hypoték na jejich objemu dosáhl rovněž výše 1 %, jako dlouhodobý dluh celkem. Hypotéky představovaly 76 % dlouhodobého dluhu ohroženého nesplácením. Krátkodobý dluh byl řádným nesplácením ohrožený více než dluh dlouhodobý, avšak průměrná částka ohroženého dlouhodobého dluhu byla zhruba pětkrát vyšší než u dluhu krátkodobého. Strana 7

8 Objem hypoték ohrožených nesplacením dosáhl konce prvního čtvrtletí roku 215 výše 14,4 mld. Kč, což je jen o,3 mld. Kč, resp. 2 % více než ve stejném období roku 214. Zvýšila se i částka ohrožených hypoték připadající v průměru na jednoho klienta (o 63 tisíc, resp. o 6 %), zato počet klientů s ohroženou hypotékou se meziročně mírně snížil (o 524 lidí, resp. o 4 %). I když v průměru za celý soubor klientů byl podíl objemu ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu pouze 1 %, rizikovější byl tento dluhový nástroj u nejstarší věkové kategorie, u které objem ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu představoval 3 %. Platební morálka lidí s hypotékou byla vesměs shodná napříč věkovými kategoriemi. V průměru mělo problémy se splácením hypotéky 1 % osob starších 14 let, avšak u nejstarší věkové kategorie to bylo více než 3 %. Obecně platí, že mladší věkové skupiny na tom byly lépe než ty starší. Na celkovém objemu ohrožených hypoték se dvěma pětinami podíleli lidé ve věku 35 až 44 let a 27 % tvořily osoby ve věku od 45 do 54 let. Pouhé 1 % tvořila nejmladší věková skupina. Ta měla stejný podíl i na počtu klientů s ohroženou hypotékou. Největší díl lidí s ohroženou hypotékou tvořili ti ve věku od 35 až 44 let (41 %) a dále navazující starší kategorie (25 %). Nejvyšší průměrnou částku ohrožených hypoték vykázali lidé ve věku od 45 až 54 let, a to 1,1 milionu Kč, nejnižší pak nejmladší věková skupina (,9 milionu Kč). Nejstarší věková kategorie se sice na objemu ohrožených hypoték a na počtu lidí s ohroženou hypotékou podílela v obou případech jen 9 %, avšak zaznamenala třetí nejvyšší průměrnou částku ohrožené hypotéky. Problémy se splácením mělo v této věkové skupině 3,5 % osob s hypotékou, což je nejvíce v rámci všech věkových skupin, a tato kategorie vykázala i nejvyšší podíl objemu ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu. Na celkovém objemu ohroženého krátkodobého dluhu se 3 % podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let a 27 % patřilo osobám v navazující starší věkové kategorii. Podílem ve výši více než jedné pětiny se nejstarší věková skupina řadí na třetí místo. Pouhými 3 % se na objemu ohroženého krátkodobého dluhu podílela nejmladší věková skupina. Nejvyšší průměrnou částku ohroženého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (141 tisíc Kč), nejnižší pak nejmladší věková skupina (61 tisíc Kč). Problémy se splácením krátkodobého dluhu měli nejčastěji lidé ve věku od 35 do 44 let, tvořily 29 % z celkového počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem, a dále další dvě navazující starší věkové kategorie (shodně po 22 %). Tři mladší věkové kategorie se na celkovém počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem podílely 26 %. Nesplácením ohrožený krátkodobý dluh měla 3 % obyvatel starších 14 let. O dva procentní body více to bylo ve dvou kategoriích, a to od 35 do 54 let. Z celkového počtu lidí s krátkodobým dluhem mělo problémy s jeho splácením 11 %. Shodně po 1 % to bylo v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii a po 12 % pak u lidí ve věku od 3 do 34 let a dále od 45 do 54 let. Strana 8

9 Graf 8: Ohrožený dluh Ohrožené hypotéky - objem mld. Kč Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč , 14, Ohrožené hypotéky - částka na klienta v Kč Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč Ohrožené hypotéky - počet klientů Ohrožený KD dluh - počet klientů Vybrané dluhové nástroje K významným nástrojům krátkodobého dluhu z hlediska objemu patří osobní a spotřebitelské úvěry a splátkové karty. Objem těchto tří dluhových nástrojů dosáhl koncem prvního čtvrtletí roku 215 výše 298,8 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Na celkovém objemu krátkodobého dluhu se podílely 82 %, o dva procentní body více než před rokem. Nejvýraznější část objemu těchto tří nástrojů tvořily stále osobní úvěry (48 %), i když se jejich objem postupně snižuje. O šest procentních bodů méně se na celkovém objemu těchto tří nástrojů podílely spotřebitelské úvěry, jejichž objem naopak roste. Na splátkové karty připadla jedna desetina objemu, což se v čase výrazněji nemění. Meziročně se objem dluhu snížil jak u osobních úvěrů, tak i u splátkových karet (podstatně méně), avšak přírůstek objemu u spotřebitelských úvěrů byl tak vysoký (18,8 mld. Kč), že tento pokles více než kompenzoval. Nejvíce klientů mělo splátkové karty a jejich počet se navíc meziročně zvýšil o 56 tisíc na 993 tisíc. Meziročně se ještě zvýšil počet klientů se Strana 9

10 spotřebitelským úvěrem (o 27 tisíc na 877 tisíc), zato počet klientů s osobním úvěrem poklesl o 55 tisíc a dosáhl výše 845 tisíc. Nejvyšší částku na klienta nalezneme u osobních úvěrů, a to 17 tisíc Kč, o něco nižší u spotřebitelských úvěrů a mnohem nižší pak u splátkových karet. U splátkových karet se meziročně snížil objem dluhu, avšak počet klientů stoupl, a tak se průměrná částka na klienta snížila. Graf 9: Vybrané dluhové nástroje 151,7 143,9 Vybrané dluhové nástroje - objem mld. Kč 17,4 126,2 28,9 28, osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Vybrané dluhové nástroje - částka na klienta v Kč osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Strana 1

11 Vybrané dluhové nástroje - počet klientů osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Dluh obchodních společností podle nástrojů Objem dluhu obchodních společností evidovaný v Nebankovním registru klientských informací dosáhl koncem prvního čtvrtletí výše 11,5 mld. Kč, což je o 13,1 mld. Kč, resp. o 15 % více než před rokem. Z hlediska nástrojů měl největší díl objemu dluhu společností (41 %) formu finančního leasingu a 33 % formu investičního úvěru. Meziročně se zvýšil objem dluhu u všech těchto nástrojů, nejvíce to bylo v případě operativního leasingu (+ 89 %), tento nástroj se na celkovém objemu dluhu podílel nejméně. Ostatní nástroje zaznamenaly mnohem nižší dynamiku, nejnižší pak finanční leasing (+ 4 %). Necelé dvě třetiny společností evidovaných v Nebankovním registru mělo dluh ve formě investičního úvěru, necelé dvě pětiny pak ve formě koupě na splátky. Meziročně se počet společností s dluhem zvýšil u všech nástrojů s výjimkou finančního leasingu (- 12 %). Nejvyšší růst počtu společností zaznamenal operativní leasing (+ 68 %), u ostatních nástrojů šlo o růst podstatně nižší. Nejvyšší částku připadající na jednu společnost vykázal finanční leasing (3,8 milionu Kč) a jen o málo nižší pak operativní leasing (necelých 3,8 milionu Kč). Nejnižší částku v přepočtu na jednu společnost nalezneme u investičního úvěru (78 tisíc Kč). Průměrná částka se meziročně zvýšila u všech těchto nástrojů, nejrychleji rostla u finančního leasingu (+ 2 %). Naproti tomu u investičního úvěru dosáhla dynamika pouze 5 %. Strana 11

12 Graf 1: Struktura dluhu obchodních společností Objem dluhu k Objem dluhu k ,7% 14,% 7,4% 45,4% finanční leasing invesnční úvěr 12,1% 41,2% finanční leasing invesnční úvěr operanvní leasing operanvní leasing 33,6% koupě na splatky 32,7% koupě na splatky Podíl OS k Podíl OS k ,83% 18,33% 17,18% finanční leasing 4,6% 18,2% 14,4% finanční leasing invesnční úvěr invesnční úvěr operanvní leasing operanvní leasing 61,66% koupě na splatky 62,9% koupě na splatky Průměná částka na společnost v Ys. Kč finanční leasing invesnční úvěr operanvní leasing koupě na splatky Koncem prvního čtvrtletí letošního roku evidoval Nebankovní registr 154,5 tisíc otevřených smluv na dluh obchodních společností, což je o 17 tisíc smluv více než ve stejném období předchozího roku. Na jednu společnost připadlo v průměru 2,9 smlouvy, o rok dříve to bylo 2,7 smlouvy. Průměrná částka na jednu smlouvu dosáhla výše 657 tisíc Kč, a to je o 16 tisíc více než ve stejném období roku 214. Strana 12

13 Objem dluhu, který společnosti získaly v prvním čtvrtletí letošního roku, dosáhl výše 1,1 mld. Kč a byl o 2 mld. vyšší než ve stejném období roku 214. Meziročně se zvýšil jak počet společností s novým dluhem, tak i průměrná částka na jednu společnost. Nový dluh obdrželo 6,7 tisíc společností (o 615 více) a průměrná částka byla 1,5 milionu Kč (o 21 tisíc Kč více). Koncem prvního čtvrtletí roku 215 dosáhl objem dluhu ohroženého nesplacením výše 1 mld. Kč, což je jen o 5 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet společností s ohroženým dluhem se mírně snížil (- 3 %), zatímco částka ohroženého dluhu připadající v průměru na jednu společnost se o 8 % zvýšila. Z celkového počtu obchodních společností s dluhem mělo 5 % obtíže se splácením a částka ohroženého dluhu se na jeho celkovém objemu podílela 1 %. Oba údaje se meziročně nezměnily. Dluh obchodních společností z hlediska krajů Největší díl z objemu dluhu obchodních společností patřil koncem prvního čtvrtletí letošního roku v rámci všech krajů Praze, a to 28 %. Druhé místo obsadil Jihomoravský kraj (14 %) a třetí pak kraj Středočeský (1 %). Nejméně se podílely společnosti se sídlem v Karlovarském (2 %) a v Libereckém kraji (3 %). Z celkového počtu společností s dluhem (necelých 54 tisíc) jich nejvíce mělo sídlo v Praze (32 %) a dále v Jihomoravském (13 %) a v Moravskoslezském kraji (9 %). Nejméně společností s dluhem patřilo do Karlovarského kraje (2 %) a kraje Vysočina (3 %). Nejvyšší částku dluhu připadající v průměru na jednu společnost vykázal kraj Vysočina (2,6 milionu Kč), o něco nižší částku pak společnosti se sídlem v Pardubickém a Plzeňském kraji. Naopak nejnižší dluh na společnost patřil společnostem v Ústeckém a Karlovarském kraji (1,5 milionu Kč) a jen o něco vyšší částku pak měly společnosti Olomouckého kraje a Prahy. Meziročně se dluh společností zvýšil ve všech krajích. Na jeho růstu participovaly nejvíce společnosti se sídlem v Praze a dále ve Středočeském kraji. Nejrychleji svůj dluh zvýšily společnosti v Libereckém (+ 29 %) a v Karlovarském kraji (+ 24 %). Nejnižší dynamiku vykázaly společnosti se sídlem v Jihomoravském (+ 6 %) a v Moravskoslezském kraji (+ 9 %). Také počet společností s dluhem se meziročně zvýšil ve všech krajích. V průměru to bylo o 4 %. Rychlejší tempo vykázala Praha (+ 7 %) a Plzeňský kraj (+ 5 %). Naopak, počet společností s dluhem se nezměnil v Ústeckém kraji a v Královéhradeckém kraji stoupl jen o 1 %. I průměrná výše dluhu na jednu společnost se meziročně zvýšila ve všech krajích, za všechny společnosti to bylo o 1 %. Rychlejší růst zaznamenal Liberecký (+ 26 %) a Karlovarský kraj (+ 2 %). Nejnižší dynamiku nalezneme u společností Jihomoravského (+ 2 %) a Moravskoslezského kraje (+ 5 %). Dluh v prvním čtvrtletí získalo společností v celkové výši 1,1 mld. Kč. Na jeho objemu se téměř třetinou podílely společnosti se sídlem v Praze a po 1 % patřilo společnostem se sídlem ve Strana 13

14 Středočeském a Jihomoravském kraji. Pouhá 2 % objemu nového dluhu obdržely společnosti se sídlem v Karlovarském kraji a 3 % společnosti se sídlem v kraji Vysočina. Z celkového počtu společností, které získaly dluh v prvním čtvrtletí letošního roku, jich nejvíce mělo sídlo opět v Praze (3 %), s odstupem za ní se umístil Jihomoravský kraj se 14 % podílem. V průměru na jednu společnost s novým dluhem připadlo 1,5 milionu Kč. Vyšší než průměrnou částku vykázaly společnosti se sídlem v Plzeňském a Pardubickém kraji (1,8 milionu Kč), naopak nejnižší částka patřila společnostem se sídlem v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (1,2 milionu Kč). Na celkovém objemu nesplácením ohroženého dluhu ve výši 1 mld. Kč se více než polovinou podílely společnosti se sídlem v Praze a z 12 % společnosti se sídlem v Jihomoravském kraji. V těchto dvou krajích sídlí i nejvíce společností, které měly problémy se splácením dluhu. Objem ohroženého dluhu tvořil pouze 1 % z celkového objemu dluhu. Více to bylo u společností se sídlem v Ústeckém kraji (1,9 %) a v Praze (1,8 %). Nesplacením byl nejméně ohrožen dluh společností se sídlem v kraji Vysočina (ohrožený dluh se na celkovém dluhu podílel jen,1 %) a v Jihočeském kraji (,4 %). V průměru mělo problémy se splácením 5 % společností s dluhem. Nejvíce to bylo v Praze (7 % společností s dluhem nesplácelo řádně), a nejméně opět v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina (3 % společností). Objem ohroženého dluhu všech společností se meziročně zvýšil o 5 %. V rámci 14 krajů však k jeho zvýšení došlo pouze u čtyř z nich. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (+ 33 %) a o 14 % se zvýšil v Praze a v Plzeňském kraji. Naopak, nejvyšší meziroční pokles zaznamenal objem ohroženého dluhu u společností se sídlem v kraji Vysočina (- 35 %) a v Jihočeském kraji (- 22 %). Graf 11: Objem dluhu společností podle krajů mld. Kč Objem dluhu OS mld. Kč Praha JHM STČ MSK ZL PL JHČ HK UL VYS PA OL LI KV Strana 14

15 Graf 12: Průměrná částka dluhu na společnost tisíc Kč Průměrná částka na OS Ys. Kč Strana 15

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy

Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Příjemci státních dotací Prezentace pro Kulatý stůl Hospodářské komory hl. města Prahy Listopad 2013 Pavel Finger & CRIF tým Právní forma Příjemci dotací dle počtu 36% 37% OS ostatní PO FOP nejvýznamnější

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2015 DUBEN 2015 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek bank zachycuje

Více

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY

VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY Petra Cuřínová Tisková konference, ČSÚ Praha, 8. června 5 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 8, 8 Praha www.czso.cz STAVEBNICTVÍ V EVROPĚ Aktuálně 4, 7,9 STAVEBNICTVÍ

Více

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011)

Žebříček českých nemocnic. dle jejich finančního zdraví (2011) Žebříček českých nemocnic dle jejich finančního zdraví (2011) ÚVODEM Nezisková zdravotnická organizace HealthCare Institute (HCI) ve spolupráci s odborným partnerem - společností CCB - Czech Credit Bureau,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) V Praze dne 14. 2. 2008 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA ROK 2007) Za rok 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 10,837 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 22 %. 1 V roce 2007

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 16 13.10.2003 Náklady a výnosy nemocnic rezortu zdravotnictví podle druhu poskytované péče

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001

Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 9. 2002 43 Hlášená onemocnění pohlavními nemocemi v ČR v roce 2001 Epidemiologickému hlášení podléhají tyto pohlavní

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) V Praze dne 9. 11. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 3. ČTVRTLETÍ 2007) Za devět měsíců vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši 8,2 miliardy Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl 10 %. 1 Za

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři:

Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. Školní kola. Partneři: Průběžné výsledky 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost Školní kola 3. ročník Soutěže Finanční gramotnost 2011/2012 - výsledky školních kol Rozdělení žáků respondentů dle jednotlivých krajů: Výsledek

Více

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách

Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách Page 1 of 3 Spotřebitelské úvěry nabírají na obrátkách BANKOVNICTVI.IHNED.CZ 20. 3. 2003 00:00 V posledních měsících dochází k nárůstu objemu úvěrů v ekonomice. Rozhodující podíl na tomto nárůstu mají

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven

III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven III. Výsledky hospodaření zdravotních pojišťoven Nedílnou součástí veřejných financí jsou i finanční prostředky systému veřejného zdravotního pojištění (dále jen v. z. p. ). Hodnocení vývoje systému v.

Více

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI

JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/214 VYDÁNO DNE 17.2. 214 JAK HOSPODAŘÍ ČESKÉ DOMÁCNOSTI Mírně nadpoloviční většina dotázaných občanů je z hlediska úspor a půjček v plusu, téměř třetina má bilanci

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012

Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 2012. Activity in branch gastroenterology in the CR in the year 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 24. 9. 213 43 Činnost oboru gastroenterologie v ČR v roce 212 Activity in branch gastroenterology in the CR in the

Více

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK

HLAVNÍ BODY Z VÝSLEDK Tisková zpráva Praha, 26. února 2010 Provozní zisk České spořitelny za rok 2009 vzrostl o téměř 15 % na 26,62 mld. Kč (IFRS), konsolidovaný čistý zisk se zvýšil o takřka 6 % 1 na 12,02 mld. Kč Česká spořitelna

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz

336 hod. nízká. http://www.vmonline.cz Metadata průzkumu FINANČNÍ GRAMOTNOST Autoři průzkumu: - tým VMonline - Šetření: 8. - 22.10. 2011 Délka průzkumu: 336 hod. Počet respondentů: 82/ validních 61 Vypovídací hodnota: nízká Počet otázek: 20

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014. Praha, 30. dubna 2015 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD 2014 Praha, 30. dubna 2015 Hospodaření Skupiny ČD Tržby z hlavní činnosti 33 036 32 861 Ostatní provozní výnosy 3 701 4 061 Náklady 28 989 31 369 výkonová spotřeba

Více

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí

Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Výsledky statistického zjišťování Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví Stavební práce S v tuzemsku v členění podle obcí Stav 5-01, oddíl 094 za rok 2012 Statistická informace je sestavena

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Fakulta stavební VŠB TUO

Fakulta stavební VŠB TUO Fakulta stavební VŠB TUO Hodnocení existujících nástrojů státu, které jsou zaměřeny na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Renata Zdařilová

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007)

TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) V Praze dne 10. 8. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA (VÝSLEDKY ZA 1. POLOLETÍ 2007) Za první pololetí 2007 vykázala Skupina ČSOB čistý zisk ve výši bezmála 6 miliard Kč. Na srovnatelné bázi tak meziroční růst přesáhl

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006

Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Výsledky Skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí roku 2006 Neauditované konsolidované výsledky dle IFRS Praha 31.5. 2006 Obsah Nejdůležitější údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky Kvalita úvěrového portfolia

Více

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice

Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Dopady hospodářské krize na trh s bydlením v České republice Kdo patřil k nejvíce ohroženým a jak mohou nástroje bytové politiky potenciálně zmírnit problémy těchto skupin? Tomáš Kostelecký Petr Sunega

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KOMERČNÍ BANKY K 31. 3. 1999 ČESKÁ EKONOMIKA V PRVNÍM ČTVRTLETÍ 1999 Česká ekonomika procházela i v prvním čtvrtletí roku 1999 recesí, neboť doznívaly efekty restriktivních politik

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC

UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC Praha, 12. květen 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za 1. čtvrtletí 2011 1 : UDRŽITELNÝ ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 3,7 MLD. KČ NEJVYŠŠÍ ČTVRTLETNÍ UDRŽITELNÝ ZISK VŮBEC V 1. čtvrtletí 2011 udržitelný čistý

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Komerční banka pokračovala v roce 2012 v růstu provozní výkonnosti a ziskovosti Čistý zisk za rok 2012 dosáhl 14,0 miliardy Kč Praha, 13. února 2013 Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB v roce

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ČERVENEC Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 2014 ČERVENEC 2014 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových

Více

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku

Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.12.2003 74 Úrazy v roce 2002 z hlediska příčiny a místa vzniku Úrazy jsou traumatické příhody s často rozsáhlými

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost

Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost DTZ Research PROPERTY TIMES Omezená výstavba by mohla snížit neobsazenost Brno a Ostrava, Kanceláře, 1. pololetí 2015 17. srpna 2015 Obsah Ekonomický přehled 2 Brno 2 Ostrava 4 Obě města zaznamenala během

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Praha, 10. listopad 2011 Hospodářské výsledky skupiny ČSOB za tři čtvrtletí 2011 1 : ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 8,9 MLD. KČ: VYŠŠÍ OBJEMY A ZISKY Z ÚVĚRŮ A DEPOZIT, NIŽŠÍ NÁKLADY NA RIZIKO Za tři čtvrtletí 2011

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost...

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014. I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. Stav a vývoj zaměstnanosti... 7 2. Struktura zaměstnanosti

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky zvýšila objem financování české ekonomiky s nárůstem poskytnutých úvěrů o 13% Čistý zisk za rok 2011 dosáhl 9,5 miliardy Kč Praha, 16. února 2012 KB v roce 2011 výrazně zrychlila

Více

Úrokové sazby dál padají

Úrokové sazby dál padají Úrokové sazby dál padají 22.7.2014 - Hypotéky v červnu opět prudce zlevňovaly. První z bank, která v červnu měnila úrokové sazby, byla UniCredit Bank, která snížila nabídkové sazby u 3 a 5letých fixací.

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE

Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE O BCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ K ATEDRA EKONOMIE Analýza pro ekonomy MODUL NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ SPECIALIZACE 6 Analytikův občasník LEDEN 2007 O BSAH: VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část)

Zpráva. o základních tendencích. příjmové a výdajové situace. (textová část) I. Zpráva o základních tendencích příjmové a výdajové situace domácností ČR v 1. čtvrtletí 2014 (textová část) Obsah strana Hlavní poznatky z analýzy... 1 1. Příjmy domácností... 4 1. 1 Základní charakteristika...

Více

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období

Analýza. vývoje příjmů a výdajů domácností ČR. v roce 2008 a predikce na další období I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2008 a predikce na další období (textová část) Obsah strana A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace domácností v roce 2008... 1 B.

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za III. čtvrtletí roku 214 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Výsledky voleb do zastupitelstev krajů a Senátu PČR 2012 Veronika Šprincová Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 8. ledna 2013 Hlavní výsledky z hlediska zastoupení Zastupitelstva krajů žen a mužů

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011

Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Koncepce prevence kriminality a sociálně patologických jevů Plzeňského kraje na léta 2009 2011 Autoři: Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Centrum aplikované antropologie

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více