Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Barometr 1. čtvrtletí roku 2015"

Transkript

1 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) 1,36 bilionu Kč a krátkodobý dluh 365,4 mld. Kč. Dlouhodobý dluh představoval 79 % celkového dluhu. Objem hypoték, který se na dlouhodobém dluhu podílel 79 %, dosáhl výše 1,1 bilionu Kč a meziročně se zvýšil o 54,3 mld. Kč, resp. o 5 %. Objem krátkodobého dluhu meziročně vzrostl o 7,3 mld. Kč, tj. o 2 %. Celkem mělo dluh 3 miliony lidí, z toho dlouhodobý dluh 67 tisíc osob, krátkodobý 1,9 milionu klientů a obě formy dluhu pak 54 tisíc lidí. Téměř polovina klientů s dlouhodobým dluhem měla i dluh krátkodobý. Hypotéku vlastnilo koncem prvního čtvrtletí 541 tisíc klientů, což je necelá polovina osob s dlouhodobým dluhem. Počet klientů s hypotékou se meziročně zvýšil o 44 tisíc osob, resp. o 9 %. Počet osob s krátkodobým dluhem se naopak o 78 tisíc osob, resp. o 3 % snížil. Průměrná částka na klienta s hypotékou se meziročně o 66 tisíc Kč, resp. o 3 % snížila a dosáhla výše 2 milionů Kč. Částka připadající v průměru na jednoho klienta s krátkodobým dluhem naopak o 7,6 tisíc Kč vzrostla na 125 tisíc Kč. Zatímco se u krátkodobého dluhu meziročně zvýšil objem a částka na klienta, jejich počet se naopak snížil. U hypoték došlo k tomu, že jejich objem se meziročně zvýšil stejně jako počet klientů, průměrná částka na klienta se však snížila. Graf 1: Krátkodobý dluh a hypotéky KD dluh - objem mld. Kč Hypotéky - objem mld. Kč KD dluh - počet klientů Hypotéky - počet klientů Strana 1

2 KD dluh - částka na klienta v Kč Hypotéky - částka na klienta v Kč Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo dlouhodobý dluh 12 % obyvatel starších 14 let. Téměř polovina z jeho objemu patřila lidem ve věku od 35 do 46 let. Na celkovém počtu klientů se tato věková skupina podílela 4 %, avšak vykázala až třetí nejvyšší průměrnou částku na klienta. Nejvyšší částku na klienta dosáhla věková skupina 3 až 34 let, a to 1,6 milionu Kč. Pouhými 2 % se na celkovém objemu dlouhodobého dluhu podílela nejmladší věková skupina a po ní skupina nejstarší (5 %), té pak patří nejnižší částka na klienta (465 tisíc Kč). Ve věkové kategorii 34 až 44 let mělo dlouhodobý dluh 27 % osob a 22 % to bylo u lidí ve věku od 3 až 34 let, v nejmladší věkové kategorii mělo dlouhodobý dluh pouze 2 % z nich, u nejstarší pak 4 %. Objem dlouhodobého dluhu klientů v nejstarší věkové skupině roste rychleji než objem krátkodobého dluhu, čímž se mezera mezi nimi postupně uzavírá, koncem prvního čtvrtletí dosáhla pouhých 4 mld. Kč. Je to však stále jediná věková kategorie, u které je objem krátkodobého dluhu vyšší než objem dluhu dlouhodobého. Graf 2: Struktura objemu dlouhodobého dluhu k DD dluh - objem 5% 2% 9% 18% 2% 46% Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo krátkodobý dluh 27 % obyvatel starších 14 let. Ve věkové skupině 35 až 44 let a 45 až 54 let byly více než dvě pětiny z nich a ve skupině osob od 25 do 29 let a 3 až 34 let pak jedna třetina z nich. Pouze 12 % osob v nejmladší věkové skupině mělo krátkodobý dluh a téměř každý pátý v nejstarší věkové kategorii. Strana 2

3 Objem krátkodobého dluhu je mezi věkovými kategoriemi rozdělený mnohem rovnoměrněji než dluh dlouhodobý. Necelá třetina krátkodobého dluhu patřila stejné věkové kategorii jako u dlouhodobého dluhu, tedy lidem ve věku od 35 do 44 let. Podíleli se i největší měrou na počtu klientů s krátkodobým dluhem (28 %). Na tři starší věkové skupiny připadlo 78 % objemu krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů se podílely 74 %. Na celkovém počtu klientů s krátkodobým dluhem se nejmladší věková kategorie podílela 4 % a dvě navazující pak každá jednou desetinou. Meziročně se objem krátkodobého dluhu zvýšil ve všech věkových kategoriích, s výjimkou skupiny lidí ve věku od 3 do 34 let (pokles o,1 mld. Kč). Na meziročním přírůstku o 7,3 mld. Kč se nejvíce podíleli klienti ve věku od 45 do 54 let (+ 2,8 mld. Kč) a dále ti ve věku od 35 do 44 let (+ 2 mld. Kč). Graf 3: Struktura objemu krátkodobého dluhu Rozložení KD dluhu k ,6% Objem KD dluhu k ,8% 19,3% 8,% 1,9% ,4% 8,% 1,4% ,1% 32,2% ,3% 32,1% Koncem prvního čtvrtletí roku 215 mělo hypotéku 6 % obyvatel starších 14 let. Mnohem více to bylo ve věkové skupině 35 až 44 let (14 %) a 3 až 34 let (12 %). Pouze 1 % obyvatel nejmladší a nejstarší věkové skupiny mělo hypotéku. Necelá polovina objemu hypoték připadla na věkovou skupinu 35 až 44 let, podíl další věkové skupiny byl méně než poloviční (21 %). Nejméně se podílela nejmladší věková skupina. Nejvíce klientů s hypotékou bylo ve věku od 35 do 44 let (44 %), dvě pětiny pak připadly na sousední věkové kategorie. Nejnižší počet klientů s hypotékou patřil nejmladší věkové kategorii. Nejvyšší částka připadající v průměru na jednoho klienta s hypotékou patřila lidem ve věku od 3 do 34 let (2,2 milionu Kč), nejnižší pak nejstarší věkové skupině (1,6 milionu Kč). O meziroční přírůstek objemu hypoték o 54,3 mld. Kč se zasloužily výlučně tři starší věkové kategorie. Velmi výrazně se na jejich růstu podílela věková skupina 35 až 44 let, a to z 68 %. Nejvyšší dynamiku však vykázala navazující starší věková kategorie (+ 1 %) a hned po ní nejstarší věková kategorie (+ 9 %). Objem hypoték prvních tří věkových skupin se prakticky nezměnil. Věková skupina, ve které došlo jako v jediné k poklesu objemu hypoték, byla stejná jako u krátkodobého dluhu 3 až 34 let (- 1 %). Strana 3

4 Graf 4: Struktura hypoték podle objemu Objem hypoték k Objem hypoték k ,8% 1,3% 9,5% 17,2% ,% 1,2% 9,% 17,9% ,% ,6% ,2% ,3% Lidé ve věku 35 až 44 let drželi zdaleka největší díl jak dlouhodobého, tak i krátkodobého dluhu. Z této kategorie pochází i nejvyšší počet lidí s dluhem a rovněž počet osob s dluhem na celkovém počtu lidí v dané věkové kategorii je v této skupině mnohem vyšší než v ostatních. Nové úvěry Objem dluhu z úvěrů poskytnutých v prvním čtvrtletí roku 215 dosáhl výše 99,5 mld. Kč. Na dlouhodobý dluh připadlo 61 % (6,4 mld. Kč) této sumy a zbývajících 39 % tvořil krátkodobý dluh (39,1 mld. Kč). Nový dlouhodobý dluh tvořily zejména nové hypotéky, které se podílely 83 %. V období od ledna do března 215 poskytli věřitelé hypotéky v objemu 5 mld. Kč, a to je o 8,4 mld. Kč, resp. o 2 % více než ve stejném období roku 214. Růst objemu hypoték byl patrně ovlivněn odkladem poptávky po nich z posledního čtvrtletí roku 214, ve kterém se jejich objem meziročně snížil. Novou hypotéku získalo v prvním čtvrtletí roku 215 necelých 23 tisíc klientů, což je o 4 tisíce osob, resp. o 22 % více než ve stejném období předchozího roku. Zatímco se objem i počet klientů s novou hypotékou meziročně zvýšil, částka připadající v průměru na jednoho klienta s novou hypotékou se naopak mírně snížila, a to o 33 tisíc Kč, resp. o 1 % na 2,2 miliony Kč. Na růstu objemu nových hypoték se podílely všechny věkové kategorie. Necelá polovina přírůstku sice patřila věkové skupině 34 až 44 let, avšak nejrychleji se objem nových hypoték zvýšil u nejstarší a nejmladší věkové kategorie (o 33 %, resp. o 31 %). Celkový objem hypoték ovlivnily tyto dvě skupiny klientů vcelku jen málo, protože na ně připadlo jen 6 % celkového objemu nových hypoték. Strana 4

5 Na celkovém objemu hypoték poskytnutých v prvním čtvrtletí roku 215 se dvěma pětinami podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let, necelých 12 % pak patřilo věkové kategorii 3 až 34 let. Nejvyšší průměrnou částku dostali klienti ve věku 45 až 54 let (necelé 2 miliony Kč). Nejnižší průměrnou částku vykázala nejstarší věková skupina (1,7 milionu Kč). Novou hypotéku v prvním čtvrtletí obdrželo, jak již bylo uvedeno, téměř 23 tisíc klientů. Necelých 38 % z nich patřilo do věkové kategorie 35 až 44 let a 22 % pak měla věková skupina 3 až 34 let. Pouhými 3 % se na celkovém počtu klientů podílela nejstarší věková kategorie. Graf 5: Hypotéky poskytnuté v prvním čtvrtletí Nové hypotéky - objem mld. Kč 5, 41,6 1.Q Q 215 Nové hypotéky - počet klientů Q Q 215 Nové hypotéky - částka na klienta v Kč Q Q 215 Nový krátkodobý dluh získala v první čtvrtině roku 215 ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího sice méně osob, ale vypůjčili si v průměru vyšší částku. Meziročně se objem nově poskytnutého krátkodobého dluhu zvýšil o 1,7 mld. Kč, resp. o 4 %, avšak počet klientů s novým krátkodobým dluhem se o 7,6 tisíc, resp. o 2 % snížil a částka na klienta tudíž vzrostla (o 7,4 tisíc Kč na 118 tisíc Kč). Nejvíce se na objemu krátkodobého dluhu poskytnutého v prvním čtvrtletí roku 215 podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let (31 %) a dále klienti ve věkové skupině 45 až 54 let (23 %). Na osoby starší 34 let připadlo 7 % nového krátkodobého dluhu a na celkovém počtu klientů se podílely 66 %. Nejmladší věková kategorie získala 8 % celkového objemu nového krátkodobého dluhu a na počtu klientů se podílela 11 %. Strana 5

6 O meziroční přírůstek nově poskytnutého krátkodobého dluhu se nejvíce zasloužili lidé ve věku od 35 do 44 let a hned za nimi se umístila nejmladší věková kategorie. Byla to nejmladší věková skupina, která zaznamenala nejvyšší meziroční tempo růstu, a to 15 %. Navazující věková kategorie dosáhla 8 % růstu. Ve věkové kategorii 45 až 54 let se objem nově poskytnutého dluhu meziročně nezměnil. Nový krátkodobý dluh získalo v prvním čtvrtletí letošního roku 3 % obyvatel starších 14 let. 5 % tvořili lidé s novým krátkodobým dluhem ve věkové skupině 25 až 29 let, 35 až 44 let a dále i 45 až 54 let. Nejmenší podíl měli v nejstarší věkové kategorii (2 %). Graf 6: Krátkodobý dluh poskytnutý v prvním čtvrtletí Nový KD dluh - objem mld. Kč Nový KD dluh - počet klientů ,4 39, 1.Q Q Q Q 215 Nový KD dluh - částka na klienta v Kč Q Q 215 Smlouvy Koncem prvního čtvrtletí evidoval Bankovní a Nebankovní registr 5,9 milionů otevřených smluv. Naprostá většina z nich (78 %) se týkala krátkodobého dluhu. Na dlouhodobý dluh připadlo 22 % otevřených smluv, stejně jako v předchozím období. Průměrná částka připadající na jednu otevřenou smlouvu s dlouhodobým dluhem dosáhla výše 1 milion Kč, u smluv na krátkodobý dluh to bylo 8 tisíc Kč. Polovina z počtu otevřených smluv na krátkodobý dluh se týkala spotřebitelských a osobních úvěrů. Meziročně se počet smluv na krátkodobý dluh snížil o 258 tisíc, resp. o 5 %, avšak částka na smlouvu se o 5,8 tisíc Kč zvýšila, a to na již zmíněných 8 tisíc Kč. Strana 6

7 Na jednoho klienta s dlouhodobým dluhem připadlo v průměru 1,2 otevřené smlouvy, v případě krátkodobého dluhu to bylo 1,9 otevřené smlouvy, což je stejný počet jako ve stejném období předchozího roku. Na jednoho klienta s osobním úvěrem připadlo 1,4 otevřených smluv a u spotřebitelských úvěrů to bylo 1,2 smlouvy. V prvním čtvrtletí roku 215 bylo uzavřeno 344 tisíc smluv na krátkodobý úvěr, a to je o 6 tisíc, resp. o 2 % smluv méně než ve stejném období předchozího roku. Částka připadající na jednu smlouvu se o 113 tisíc Kč, resp. o 6 % zvýšila, a to na 113 tisíc Kč. Z celkového počtu smluv otevřených v prvním čtvrtletí roku 215 jich více než 6 % tvořily smlouvy na osobní a spotřebitelský úvěr. Graf 7: Smlouvy na krátkodobý dluh KD dluh - počet smluv KD dluh - částka na smlouvu v Kč Nový KD dluh - počet smluv Nový KD dluh - částka na smlouvu v Kč Q Q Q Q 215 Ohrožené úvěry Koncem prvního čtvrtletí dosáhla částka po splatnosti výše 51,4 mld. Kč, z toho na dlouhodobý dluh připadlo 18,9 mld. Kč a na krátkodobý dluh pak 32,5 mld. Kč. Ohrožený dluh se na celkovém objemu dlouhodobého dluhu podílel 1 %, v případě krátkodobého dluhu to bylo 9 %. Podíl ohrožených hypoték na jejich objemu dosáhl rovněž výše 1 %, jako dlouhodobý dluh celkem. Hypotéky představovaly 76 % dlouhodobého dluhu ohroženého nesplácením. Krátkodobý dluh byl řádným nesplácením ohrožený více než dluh dlouhodobý, avšak průměrná částka ohroženého dlouhodobého dluhu byla zhruba pětkrát vyšší než u dluhu krátkodobého. Strana 7

8 Objem hypoték ohrožených nesplacením dosáhl konce prvního čtvrtletí roku 215 výše 14,4 mld. Kč, což je jen o,3 mld. Kč, resp. 2 % více než ve stejném období roku 214. Zvýšila se i částka ohrožených hypoték připadající v průměru na jednoho klienta (o 63 tisíc, resp. o 6 %), zato počet klientů s ohroženou hypotékou se meziročně mírně snížil (o 524 lidí, resp. o 4 %). I když v průměru za celý soubor klientů byl podíl objemu ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu pouze 1 %, rizikovější byl tento dluhový nástroj u nejstarší věkové kategorie, u které objem ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu představoval 3 %. Platební morálka lidí s hypotékou byla vesměs shodná napříč věkovými kategoriemi. V průměru mělo problémy se splácením hypotéky 1 % osob starších 14 let, avšak u nejstarší věkové kategorie to bylo více než 3 %. Obecně platí, že mladší věkové skupiny na tom byly lépe než ty starší. Na celkovém objemu ohrožených hypoték se dvěma pětinami podíleli lidé ve věku 35 až 44 let a 27 % tvořily osoby ve věku od 45 do 54 let. Pouhé 1 % tvořila nejmladší věková skupina. Ta měla stejný podíl i na počtu klientů s ohroženou hypotékou. Největší díl lidí s ohroženou hypotékou tvořili ti ve věku od 35 až 44 let (41 %) a dále navazující starší kategorie (25 %). Nejvyšší průměrnou částku ohrožených hypoték vykázali lidé ve věku od 45 až 54 let, a to 1,1 milionu Kč, nejnižší pak nejmladší věková skupina (,9 milionu Kč). Nejstarší věková kategorie se sice na objemu ohrožených hypoték a na počtu lidí s ohroženou hypotékou podílela v obou případech jen 9 %, avšak zaznamenala třetí nejvyšší průměrnou částku ohrožené hypotéky. Problémy se splácením mělo v této věkové skupině 3,5 % osob s hypotékou, což je nejvíce v rámci všech věkových skupin, a tato kategorie vykázala i nejvyšší podíl objemu ohrožených hypoték na jejich celkovém objemu. Na celkovém objemu ohroženého krátkodobého dluhu se 3 % podíleli lidé ve věku od 35 do 44 let a 27 % patřilo osobám v navazující starší věkové kategorii. Podílem ve výši více než jedné pětiny se nejstarší věková skupina řadí na třetí místo. Pouhými 3 % se na objemu ohroženého krátkodobého dluhu podílela nejmladší věková skupina. Nejvyšší průměrnou částku ohroženého krátkodobého dluhu vykázali lidé ve věku od 45 do 54 let (141 tisíc Kč), nejnižší pak nejmladší věková skupina (61 tisíc Kč). Problémy se splácením krátkodobého dluhu měli nejčastěji lidé ve věku od 35 do 44 let, tvořily 29 % z celkového počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem, a dále další dvě navazující starší věkové kategorie (shodně po 22 %). Tři mladší věkové kategorie se na celkovém počtu klientů s ohroženým krátkodobým dluhem podílely 26 %. Nesplácením ohrožený krátkodobý dluh měla 3 % obyvatel starších 14 let. O dva procentní body více to bylo ve dvou kategoriích, a to od 35 do 54 let. Z celkového počtu lidí s krátkodobým dluhem mělo problémy s jeho splácením 11 %. Shodně po 1 % to bylo v nejmladší a v nejstarší věkové kategorii a po 12 % pak u lidí ve věku od 3 do 34 let a dále od 45 do 54 let. Strana 8

9 Graf 8: Ohrožený dluh Ohrožené hypotéky - objem mld. Kč Ohrožený KD dluh - objem mld. Kč , 14, Ohrožené hypotéky - částka na klienta v Kč Ohrožený KD dluh - částka na klienta v Kč Ohrožené hypotéky - počet klientů Ohrožený KD dluh - počet klientů Vybrané dluhové nástroje K významným nástrojům krátkodobého dluhu z hlediska objemu patří osobní a spotřebitelské úvěry a splátkové karty. Objem těchto tří dluhových nástrojů dosáhl koncem prvního čtvrtletí roku 215 výše 298,8 mld. Kč, což je o 1,8 mld. Kč více než ve stejném období loňského roku. Na celkovém objemu krátkodobého dluhu se podílely 82 %, o dva procentní body více než před rokem. Nejvýraznější část objemu těchto tří nástrojů tvořily stále osobní úvěry (48 %), i když se jejich objem postupně snižuje. O šest procentních bodů méně se na celkovém objemu těchto tří nástrojů podílely spotřebitelské úvěry, jejichž objem naopak roste. Na splátkové karty připadla jedna desetina objemu, což se v čase výrazněji nemění. Meziročně se objem dluhu snížil jak u osobních úvěrů, tak i u splátkových karet (podstatně méně), avšak přírůstek objemu u spotřebitelských úvěrů byl tak vysoký (18,8 mld. Kč), že tento pokles více než kompenzoval. Nejvíce klientů mělo splátkové karty a jejich počet se navíc meziročně zvýšil o 56 tisíc na 993 tisíc. Meziročně se ještě zvýšil počet klientů se Strana 9

10 spotřebitelským úvěrem (o 27 tisíc na 877 tisíc), zato počet klientů s osobním úvěrem poklesl o 55 tisíc a dosáhl výše 845 tisíc. Nejvyšší částku na klienta nalezneme u osobních úvěrů, a to 17 tisíc Kč, o něco nižší u spotřebitelských úvěrů a mnohem nižší pak u splátkových karet. U splátkových karet se meziročně snížil objem dluhu, avšak počet klientů stoupl, a tak se průměrná částka na klienta snížila. Graf 9: Vybrané dluhové nástroje 151,7 143,9 Vybrané dluhové nástroje - objem mld. Kč 17,4 126,2 28,9 28, osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Vybrané dluhové nástroje - částka na klienta v Kč osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Strana 1

11 Vybrané dluhové nástroje - počet klientů osobní úvěry spotřebitelské úvěry splátkové karty Dluh obchodních společností podle nástrojů Objem dluhu obchodních společností evidovaný v Nebankovním registru klientských informací dosáhl koncem prvního čtvrtletí výše 11,5 mld. Kč, což je o 13,1 mld. Kč, resp. o 15 % více než před rokem. Z hlediska nástrojů měl největší díl objemu dluhu společností (41 %) formu finančního leasingu a 33 % formu investičního úvěru. Meziročně se zvýšil objem dluhu u všech těchto nástrojů, nejvíce to bylo v případě operativního leasingu (+ 89 %), tento nástroj se na celkovém objemu dluhu podílel nejméně. Ostatní nástroje zaznamenaly mnohem nižší dynamiku, nejnižší pak finanční leasing (+ 4 %). Necelé dvě třetiny společností evidovaných v Nebankovním registru mělo dluh ve formě investičního úvěru, necelé dvě pětiny pak ve formě koupě na splátky. Meziročně se počet společností s dluhem zvýšil u všech nástrojů s výjimkou finančního leasingu (- 12 %). Nejvyšší růst počtu společností zaznamenal operativní leasing (+ 68 %), u ostatních nástrojů šlo o růst podstatně nižší. Nejvyšší částku připadající na jednu společnost vykázal finanční leasing (3,8 milionu Kč) a jen o málo nižší pak operativní leasing (necelých 3,8 milionu Kč). Nejnižší částku v přepočtu na jednu společnost nalezneme u investičního úvěru (78 tisíc Kč). Průměrná částka se meziročně zvýšila u všech těchto nástrojů, nejrychleji rostla u finančního leasingu (+ 2 %). Naproti tomu u investičního úvěru dosáhla dynamika pouze 5 %. Strana 11

12 Graf 1: Struktura dluhu obchodních společností Objem dluhu k Objem dluhu k ,7% 14,% 7,4% 45,4% finanční leasing invesnční úvěr 12,1% 41,2% finanční leasing invesnční úvěr operanvní leasing operanvní leasing 33,6% koupě na splatky 32,7% koupě na splatky Podíl OS k Podíl OS k ,83% 18,33% 17,18% finanční leasing 4,6% 18,2% 14,4% finanční leasing invesnční úvěr invesnční úvěr operanvní leasing operanvní leasing 61,66% koupě na splatky 62,9% koupě na splatky Průměná částka na společnost v Ys. Kč finanční leasing invesnční úvěr operanvní leasing koupě na splatky Koncem prvního čtvrtletí letošního roku evidoval Nebankovní registr 154,5 tisíc otevřených smluv na dluh obchodních společností, což je o 17 tisíc smluv více než ve stejném období předchozího roku. Na jednu společnost připadlo v průměru 2,9 smlouvy, o rok dříve to bylo 2,7 smlouvy. Průměrná částka na jednu smlouvu dosáhla výše 657 tisíc Kč, a to je o 16 tisíc více než ve stejném období roku 214. Strana 12

13 Objem dluhu, který společnosti získaly v prvním čtvrtletí letošního roku, dosáhl výše 1,1 mld. Kč a byl o 2 mld. vyšší než ve stejném období roku 214. Meziročně se zvýšil jak počet společností s novým dluhem, tak i průměrná částka na jednu společnost. Nový dluh obdrželo 6,7 tisíc společností (o 615 více) a průměrná částka byla 1,5 milionu Kč (o 21 tisíc Kč více). Koncem prvního čtvrtletí roku 215 dosáhl objem dluhu ohroženého nesplacením výše 1 mld. Kč, což je jen o 5 % více než ve stejném období předchozího roku. Počet společností s ohroženým dluhem se mírně snížil (- 3 %), zatímco částka ohroženého dluhu připadající v průměru na jednu společnost se o 8 % zvýšila. Z celkového počtu obchodních společností s dluhem mělo 5 % obtíže se splácením a částka ohroženého dluhu se na jeho celkovém objemu podílela 1 %. Oba údaje se meziročně nezměnily. Dluh obchodních společností z hlediska krajů Největší díl z objemu dluhu obchodních společností patřil koncem prvního čtvrtletí letošního roku v rámci všech krajů Praze, a to 28 %. Druhé místo obsadil Jihomoravský kraj (14 %) a třetí pak kraj Středočeský (1 %). Nejméně se podílely společnosti se sídlem v Karlovarském (2 %) a v Libereckém kraji (3 %). Z celkového počtu společností s dluhem (necelých 54 tisíc) jich nejvíce mělo sídlo v Praze (32 %) a dále v Jihomoravském (13 %) a v Moravskoslezském kraji (9 %). Nejméně společností s dluhem patřilo do Karlovarského kraje (2 %) a kraje Vysočina (3 %). Nejvyšší částku dluhu připadající v průměru na jednu společnost vykázal kraj Vysočina (2,6 milionu Kč), o něco nižší částku pak společnosti se sídlem v Pardubickém a Plzeňském kraji. Naopak nejnižší dluh na společnost patřil společnostem v Ústeckém a Karlovarském kraji (1,5 milionu Kč) a jen o něco vyšší částku pak měly společnosti Olomouckého kraje a Prahy. Meziročně se dluh společností zvýšil ve všech krajích. Na jeho růstu participovaly nejvíce společnosti se sídlem v Praze a dále ve Středočeském kraji. Nejrychleji svůj dluh zvýšily společnosti v Libereckém (+ 29 %) a v Karlovarském kraji (+ 24 %). Nejnižší dynamiku vykázaly společnosti se sídlem v Jihomoravském (+ 6 %) a v Moravskoslezském kraji (+ 9 %). Také počet společností s dluhem se meziročně zvýšil ve všech krajích. V průměru to bylo o 4 %. Rychlejší tempo vykázala Praha (+ 7 %) a Plzeňský kraj (+ 5 %). Naopak, počet společností s dluhem se nezměnil v Ústeckém kraji a v Královéhradeckém kraji stoupl jen o 1 %. I průměrná výše dluhu na jednu společnost se meziročně zvýšila ve všech krajích, za všechny společnosti to bylo o 1 %. Rychlejší růst zaznamenal Liberecký (+ 26 %) a Karlovarský kraj (+ 2 %). Nejnižší dynamiku nalezneme u společností Jihomoravského (+ 2 %) a Moravskoslezského kraje (+ 5 %). Dluh v prvním čtvrtletí získalo společností v celkové výši 1,1 mld. Kč. Na jeho objemu se téměř třetinou podílely společnosti se sídlem v Praze a po 1 % patřilo společnostem se sídlem ve Strana 13

14 Středočeském a Jihomoravském kraji. Pouhá 2 % objemu nového dluhu obdržely společnosti se sídlem v Karlovarském kraji a 3 % společnosti se sídlem v kraji Vysočina. Z celkového počtu společností, které získaly dluh v prvním čtvrtletí letošního roku, jich nejvíce mělo sídlo opět v Praze (3 %), s odstupem za ní se umístil Jihomoravský kraj se 14 % podílem. V průměru na jednu společnost s novým dluhem připadlo 1,5 milionu Kč. Vyšší než průměrnou částku vykázaly společnosti se sídlem v Plzeňském a Pardubickém kraji (1,8 milionu Kč), naopak nejnižší částka patřila společnostem se sídlem v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (1,2 milionu Kč). Na celkovém objemu nesplácením ohroženého dluhu ve výši 1 mld. Kč se více než polovinou podílely společnosti se sídlem v Praze a z 12 % společnosti se sídlem v Jihomoravském kraji. V těchto dvou krajích sídlí i nejvíce společností, které měly problémy se splácením dluhu. Objem ohroženého dluhu tvořil pouze 1 % z celkového objemu dluhu. Více to bylo u společností se sídlem v Ústeckém kraji (1,9 %) a v Praze (1,8 %). Nesplacením byl nejméně ohrožen dluh společností se sídlem v kraji Vysočina (ohrožený dluh se na celkovém dluhu podílel jen,1 %) a v Jihočeském kraji (,4 %). V průměru mělo problémy se splácením 5 % společností s dluhem. Nejvíce to bylo v Praze (7 % společností s dluhem nesplácelo řádně), a nejméně opět v Jihočeském kraji a v kraji Vysočina (3 % společností). Objem ohroženého dluhu všech společností se meziročně zvýšil o 5 %. V rámci 14 krajů však k jeho zvýšení došlo pouze u čtyř z nich. Nejvíce to bylo v Ústeckém kraji (+ 33 %) a o 14 % se zvýšil v Praze a v Plzeňském kraji. Naopak, nejvyšší meziroční pokles zaznamenal objem ohroženého dluhu u společností se sídlem v kraji Vysočina (- 35 %) a v Jihočeském kraji (- 22 %). Graf 11: Objem dluhu společností podle krajů mld. Kč Objem dluhu OS mld. Kč Praha JHM STČ MSK ZL PL JHČ HK UL VYS PA OL LI KV Strana 14

15 Graf 12: Průměrná částka dluhu na společnost tisíc Kč Průměrná částka na OS Ys. Kč Strana 15

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

Barometr 3. čtvrtletí 2014

Barometr 3. čtvrtletí 2014 Barometr 3. čtvrtletí 214 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem 3. čtvrtletí letošního roku celkový dluh ve výši 1,71 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky a

Více

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012

Dlouhodobé úvěry. DD úvěry - počet klientů. Barometr 4. čtvrtletí 2012 Barometr 4. čtvrtletí 2012 Koncem prosince dosáhl dluh obyvatelstva, podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací, výše 1,37 bilionu Kč, což je o 67 mld. Kč více než ve stejném

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK)

4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) 4. Rozdíly mezi kraji v tvorbě hrubého fixního kapitálu (THFK) V období 1995 2007 dosáhla v České republice tvorba hrubého fixního kapitálu objemu 7 963,4 mld. Kč. Na tomto objemu se hlavní měrou podílelo

Více

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s.

Rating obcí. 1 www.crif.cz. 2014, CRIF Czech Credit Bureau, a. s. Rating obcí Rating poskytuje hodnocení subjektů, např. státu, podniku, obcí či krajů, které odráží míru rizika, zda daný subjekt splní své závazky vyplývající zejména z přijetí půjčky. Pro potenciálního

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji v roce 2015 Meziročně se výroba elektrické energie v ČR snížila, zatímco její spotřeba vzrostla. Hlavní příčinou poklesu výroby elektrické energie byla odstávka

Více

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014

Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 Chov hospodářských zvířat v Plzeňském kraji v roce 2014 K 31. 12. 2014 činil stav drůbeže v Plzeňském kraji 2 612 123 ks, což znamená zásadní meziroční nárůst o 34,1 %. Plzeňský kraj se nacházel na třetím

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013

Tab. 4.1 Pacienti s vybraným chronickým onemocněním v evidenci praktického lékaře pro dospělé celkem a ve věku 65 a více let v letech 2009 až 2013 4. Zdravotní péče Zdrojem dat uváděných v této kapitole jsou publikace Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Zdravotnické ročenky krajů a ČR a Činnost zdravotnických zařízení ve vybraných

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty,

5 Potratovost. Tab. 5.1 Potraty, 5 Potratovost Počet potratů se dlouhodobě snižuje a tento trend pokračoval i v roce. Registrovaných 7 potratů bylo 35,8 tisíce, čímž bylo opět překonáno historické minimum. Počet umělých přerušení těhotenství

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Zdrojem dat o důchodech a důchodcích je Česká správa sociálního zabezpečení. Vzhledem k legislativní změně, ke které došlo v roce 21 (mezi starobní důchodce se začali převádět

Více

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji

Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Výroba a spotřeba elektřiny v Plzeňském kraji Energetický regulační úřad uvádí pravidelně na svých internetových stránkách (www.eru.cz) informace z oblasti energetiky. Základní údaje o provozu energetické

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchod vyplácený z důchodového pojištění je druh dávky v rámci důchodového systému, na kterou má nárok dle zákona (č. 155/1995 Sb.) každý, kdo splnil podmínku minimální doby

Více

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji

Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Dlouhodobý vývoj nezaměstnanosti v Jihomoravském kraji Nezaměstnanost se jedním z negativních důsledků společenských, ekonomických a sociálních změn, ke kterým došlo v České republice po roce 1989. Postupem

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2010 31 Potraty podle věku ženy v roce 2009 Abortions by age of woman in year 2009 Souhrn V roce 2009 bylo v

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných.

2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ. Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Ubývá zaměstnaných osob, přibývá nezaměstnaných. Podle výsledků Výběrového šetření pracovní sil (VŠPS) představovala v Kraji Vysočina v roce 21 pracovní síla téměř 254 tis. osob, z tohoto

Více

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena, a skutečně zaplacenou částkou. Daní, která měla být zaplacena, může

Více

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize

Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Vymezení klasifikace hlavních skupin domácností ohrožených finanční nedostupností bydlení z důvodu hospodářské krize Martina Mikeszová Oddělení socioekonomie bydlení A09101 Aktivita se soustředí na zmapování

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K

NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K NEZAMĚSTNANOST V PLZEŇSKÉM KRAJI PODLE MPSV K 31. 10. 2010 Míra registrované nezaměstnanosti v Plzeňském kraji v říjnu 2010 poklesla a k 31. 10. 2010 činila 7,13%. Oproti září 2010 došlo ke snížení o 0,17

Více

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů

Tabulka č.1: Počet škol podle krajů 2. Základní školy Síť základních škol v České republice je dostatečně hustá, přestože v posledních letech počet základních škol klesá. Ve školním roce 2007/08 bylo v ČR celkem 3 704 základních škol, což

Více

5. Cestovní ruch. Kartogram 1

5. Cestovní ruch. Kartogram 1 5. Cestovní ruch Ekonomický vývoj v posledních třech letech (2008 až 2010) měl zajímavý průběh, který se promítl do řady lidských činností. Jednou z prvních oblastí lidského života, která velmi citlivě

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001

Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety 1991 a 2001 1. Změny základních proporcí faktických manželství mezi lety a Období - bylo pro vývoj počtu a struktury faktických manželství obdobím významné změny trendu. Zatímco v předchozích letech či desetiletích

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů

Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Kapitola 2. Zdravotní stav seniorů Předmluva ke kapitole: Kapitola se zabývá jak zdravotním stavem seniorů, tak náklady na jejich léčbu. První část kapitoly je zaměřena na hospitalizace osob ve věku 5

Více

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR

4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR 4. Peněžní příjmy a vydání domácností ČR Národní účty a rodinné účty různé poslání Rychlejší růst spotřeby domácností než HDP Značný růst výdajů domácností na bydlení Různorodé problémy související s tvorbou

Více

4. Osoby bydlící v zařízeních

4. Osoby bydlící v zařízeních 4. Osoby bydlící v zařízeních Ubytování v zařízení nesplňuje parametry bydlení v bytech, naopak poskytuje bydlícím osobám některé služby. Celkem bylo k 26. 3. 2011 ve všech typech zařízení sečteno 194

Více

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K

NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K NEZAMĚSTNANOST V KARLOVARSKÉM KRAJI K 31. 1. 2014 Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2014 čtvrtý nejvyšší podíl nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 9,69 %. Oproti

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 5. 2008 14 Potraty podle věku ženy v roce 2007 Abortions by age of woman in year 2007 Souhrn V roce 2007 bylo v

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 ŘÍJEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011

Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce Activity of branches of surgery in out-patient care in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 7. 2012 29 Souhrn Činnost chirurgických oborů v ambulantní péči v roce 2011 Activity of branches of surgery in

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Sociální službou je činnost, kterou zabezpečují poskytovatelé sociálních služeb na základě oprávnění dle zákona č.18/26 Sb., o sociálních službách, s účinností od 1. 1. 27.

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti,

III. ROZVODOVOST. Tab. III.1 Ukazatele rozvodovosti, III. ROZVODOVOST Ani v roce 08 absolutní počet nově rozvedených manželství nikterak nevybočil z úrovně posledních let. Celkem bylo schváleno 31 300 návrhů na rozvod 3, z nichž 65 % iniciovaly ženy. V relaci

Více

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009

STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 ÚRS Praha, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 STAVEBNICTVÍ V LEDNU PROSINCI 2010, 2009 (STAVEBNÍ PRODUKCE, ZAMĚSTNANOST, PRODUKTIVITA) Úsek 03 únor 2011 Úvod Informace

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2009/2010 činil 147 957, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 127 806

Více

Domácí zdravotní péče v roce 2001

Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 12. 2002 63 Domácí zdravotní péče v roce 2001 Aktuální informace vychází ze zpracovaných údajů výkazů A(MZ)1-01

Více

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů

Příloha. Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Příloha Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Přehled vývoje nedoplatků daňových příjmů veřejných rozpočtů Daňové nedoplatky představují rozdíl mezi daní, která měla být zaplacena,

Více

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí)

2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) 2. Výstavba nebytových budov (komerčních nemovitostí) Komerční nemovitosti podle statistiky výstavby nebytových budov Hmotná fixní aktiva v podobě obydlí (dále uváděno jako domy a byty) a budov a staveb

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006

Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku 2006 Čtvrtletní přehled za červenec až září a celkový vývoj za tři čtvrtletí roku Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů) dosáhl ve třetím čtvrtletí

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

2. Kvalita pracovní síly

2. Kvalita pracovní síly 2. Kvalita pracovní síly Význam vzdělání neustále roste...je však spojen s klesajícím zájmem o učňovské obory Graf 22 Vzdělanostní struktura pracovní síly v Libereckém kraji Vzdělání jako nezbytný předpoklad

Více

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče, příspěvek na péči 5. Sociální služby Uživatelé sociálních služeb Klienty vybraných sociálních služeb se v roce 216 v kraji stalo téměř 5,5 tisíce osob ve věku 18 let a méně. Nejvýznamnější roli v posledních 8 letech sehrávala

Více

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013

2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 2013 2. REGIONÁLNÍ VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ FSS 213 Regionální výsledky FSS 213 byly publikovány na http://www.czso.cz/csu/214edicniplan.nsf/p/27166-14. Z celkového počtu 26 246 zemědělských subjektů hospodařilo

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1 16.6.2003 Hospodářské výsledky vybraných zdravotnických zařízení Středočeského kraje

Více

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji

Graf 2.1 Ekonomicky aktivní podle věku v Moravskoslezském kraji 2. SOCIÁLNÍ VÝVOJ Údaje o ekonomické aktivitě populace jsou získány z Výběrového šetření pracovních sil Populaci osob starších 15 let tvoří osoby ekonomicky aktivní a ekonomicky neaktivní. Všichni ti,

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009

Graf 1-1: Platné aktivní licence podle předmětu licenční smlouvy; 2009 ANALYTICKÁ ČÁST 1. Aktivní (poskytnuté, prodané) licence Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny právnické subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více

1. Bytová výstavba v České republice

1. Bytová výstavba v České republice 1. Bytová výstavba v České republice 1.1. Dlouhodobý vývoj bytové výstavby V prvních poválečných letech byla v České republice bytová výstavba na poměrně nízké úrovni (v roce 1946 bylo dokončeno jen 4

Více

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3

Graf č. 1.:... 3. Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3. Graf 2.:... 3 Obsah Graf č. 1.:... 3 Srovnání dosavadního počtu vykázání v jednotlivých letech:... 3 Graf 2.:... 3 Srovnání jednotlivých krajů 1.1.2007 31.12.2011:... 3 Přehled počtu vykázání v jednotlivých krajích

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj osoby osoby 1. Demografický vývoj Ve městech žijí čtyři pětiny obyvatelstva kraje. Obyvatelstvo kraje Pokles celkového počtu obyvatel pokračoval i v roce.je výsledkem jak přirozeného úbytku, Územní struktura

Více

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27

Pardubický , ,67. Liberecký , Karlovarský , ,27 II. NEHODY V KRAJÍCH Pardubický 3 622-104 -2,79 35-7 -16,67 V této kapitole jsou uvedeny údaje o ách v silničním provozu na území jednotlivých krajů České republiky. Liberecký 3 788-71 -1,84 20-5 -20 Karlovarský

Více

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011

Činnost oboru klinické hematologie v roce Activity of health care institutions in clinical haematology in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 26. 11. 212 57 Činnost oboru klinické hematologie v roce 211 Activity of health care institutions in clinical haematology

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0).

Jedná se o absolventy nástavbového studia po vyučení (L5) a absolventy maturitních oborů, v nichž je součástí výuky odborný výcvik (L0). Česká republika Celková míra v dubnu 2010 činila 9,2 % 1, což představuje 523 591 evidovaných na úřadech práce. V letech 2002 2004 průměrná celková míra v ČR rostla a od roku 2004 začala postupně klesat.

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i

Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Senioři - sociální skupina ohrožená exekucemi? Připravila: Jana Vrabcová Sociální ochrana Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i Obsah 1. Úvod 2. Základní přehled a podmínky uvalení exekuce na

Více

5. Důchody a sociální služby

5. Důchody a sociální služby 5. Důchody a sociální služby Důchodci, důchody Z podkladů České správy sociálního zabezpečení se stavem ke konci roku 214 vyplývá, že v Moravskoslezském kraji pobíralo jen starobní důchod (bez souběhu

Více

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016

Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistika nehodovosti 1. čtvrtletí 2016 Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Využití pracovní síly

Využití pracovní síly Využití pracovní síly HDP na konci sledovaného období klesal výrazněji než v celé Rozhodující význam má v kraji zpracovatelský průmysl Hrubý domácí produkt na Vysočině obdobně jako v celé České republice

Více

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí,

3 Rozvodovost. Tab. 3.1 Rozvody podle návrhu a pořadí, 3 Rozvodovost Statistika zpracovaná na základě údajů obdržených od Ministerstva spravedlnosti ČR udává 26,1 tisíce rozvedených manželství v roce 2015, nejméně od roku 2000. Téměř třetina rozvodů byla iniciována

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010

Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce Activity of branch of gynaecology and medical care of women in 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 6. 211 32 Činnost oboru gynekologie a péče o ženy v roce 21 Activity of branch of gynaecology and medical care

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více