Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů"

Transkript

1 Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování kapacit a ke zvyšování produktivity, byly v zemích s nízkou mírou úspor příčinou vyššího deficitu běžného účtu Pokles přílivu zahraničního kapitálu snížil investice a zvýšil míru úspor V důsledku tohoto vývoje došlo k silnému poklesu deficitů běžných účtů, což způsobilo jednak silnější pokles HDP, ale i podstatně nižší potřebu zahraničního kapitálu Za předpokladu přislíbeného přílivu finančních prostředků ze strany mezinárodních institucí a adekvátní výše splátek ohledně refinancování splatných zahraničních dluhů by osmička zemí střední a východní Evropy neměla mít žádné problémy s externím financováním V průběhu předchozích pěti let byl růst ekonomik ve střední a východní Evropě v průměru o téměř čtyři procentní body vyšší než v eurozóně a tento region se tak stal atraktivním cílem přímých zahraničních investic a portfoliových investic. Globální snižování zadluženosti a zhroucení mezinárodního obchodu region těžce zasáhly a vedly, stejně jako v eurozóně, k negativnímu růstu ekonomik. Jakou roli hrají kapitálové toky ohledně růstu HDP v zemích střední a východní Evropy? Vyšší nárůst investic v zemích střední a východní Evropy je využíván především ke zvýšení kapacit a produkce Před vypuknutím krize těžily ekonomiky zemí střední a východní Evropy ze zrušení omezení v oblasti obchodu, výrazně rostoucího exportu a ze silného přílivu kapitálu, což podporovalo růst investic a přispělo ke zvýšení potenciálu zaměstnanosti a růstu. Národní hospodářství zemí střední a východní Evropy zaznamenala podstatně silnější investiční růst jakož i vyšší míru investic než země eurozóny (průměr pro roky : téměř 26 % HDP v zemích SVE oproti % HDP v eurozóně). Ve Download [jpg; KB] většině zemí střední a východní Evropy byly tyto investice použity především na zvýšení produkční kapacity, zvýšení produktivity a pro realizaci projektů v rámci infrastruktury, prohlásil Juraj Kotian, vedoucí makroanalytik pro střední a východní Evropu v Erste Group.

2 Rozdílná úroveň míry úspor v sobě zahrnovala rozdílnou potřebu zahraničního kapitálu: nejnižší v České republice, nejvyšší v Pobaltí Nejvyšší míra investic u soukromých domácností byla zaznamenána v Irsku (26 %), ve Španělsku (15 %) a v Estonsku (14 %), což vedlo k nastolení bubliny na trhu bytové výstavby a k následnému splasknutí. Země s excesivním růstem investic byly konfrontovány s externí nerovnováhou, protože míra úspor nestačila tyto investice pokrýt. Tento případ nastal v Baltských zemích, kde byly investice kryty přílivem kapitálu, což vedlo ke zvyšování deficitu běžného účtu. 1) Míra úspor je definována jako poměr HDP k HDP mínus spotřeba Quelle 1. Graphik: Eurostat, Erste Group Research Quelle 2. Graphik: Eurostat, European Commission, Erste Group Research

3 Odbourávání zadluženosti a pokles přílivu zahraničního kapitálu způsobilo zmenšení odstupu mezi mírou investic a mírou úspor. Díky globálnímu odbourávání zadluženosti a poklesu přílivu zahraničního kapitálu musí nutně dojít k výraznému zmenšení odstupu mezi mírou investic a mírou úspor, a to buď zbrzděním investiční činnosti nebo nárůstem míry úspor buď zlomem v oblasti spotřeby nebo díky masivním fiskálně politickým konsolidačním opatřením. Přesně toto se stane v zemích, kde se nahromadily vysoké deficity běžného účtu: Nejvyšší pokles investic je možné pozorovat v zemích s vysokou mírou investic v Irsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku kde v prvním čtvrtletí 2009 došlo v meziročním srovnání k prudkému poklesu investic o 25 % až 40 %. Tyto země vykazovaly v minulosti největší nerovnováhy. Oproti tomu byl pokles investic v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a v Rumunsku v prvním čtvrtletí 2009 pouze jednociferný, ve srovnání s 10% poklesem v eurozóně, shrnuje Kotian. Negativní aspekt: rychlé odbourání deficitu běžného účtu vede k výraznějšímu poklesu HDP Pozitivní aspekt: země potřebují k financování svého zahraničního deficitu méně zahraničního kapitálu Negativním aspektem rychlého zlepšení deficitu běžného účtu je silnější negativní cyklický efekt ohledně hospodářského růstu. Pokles růstu míry investic na polovinu úrovně předchozích let způsobil pokles průměrné míry růstu HDP o 1-3 procentní body. Dle našeho mínění existují dobré hospodářské důvody (konkurenceschopné pracovní náklady a vyšší kapitálové výnosy) pro zvyšování investic v produkčním sektoru zemí střední a východní Evropy, jakmile opět nastane růst. Krátkodobým pozitivním aspektem je skutečnost, že země budou na financování zahraničního deficitu potřebovat méně zahraničního kapitálu, prohlásil Kotian. Juraj Kotian na závěr míní: Osmička zemí střední a východní Evropy by neměla mít žádný problém s externím financováním Očekáváme nejnižší míru refinancování dlouhodobých podnikových úvěrů (ca. 60 %), vyšší míru refinancování v bankovním sektoru (70-90 %, protože vysoký podíl na financování prostřednictvím mateřských bank, které se v těchto zemích zavázaly k udržení stabilního objemu úvěrů, zvyšuje míru refinancování), zatímco míra refinancování státních dluhů závisí především na možnosti umístit v tomto roce eurobondy na zahraničních trzích. Pro země v programu MMF je námi odhadovaná míra refinancování ve výši 0 % spíše konzervativní (MMF bude refinancovat splatné státní dluhopisy); emise eurobondů by strukturu financování zlepšila. Je zde však velká šance, že osmička zemí střední a východní Evropy bude moci snížit své hrubý zahraniční dluh (držené soukromým sektorem) a mezera ohledně financování, která poté zůstane (pokud vůbec), bude financována pomocí rezerv v cizí měně a snížením ostatních zahraničních dluhů.

4 Vzhledem k již potvrzenému přílivu finančních prostředků ze strany mezinárodních organizací a očekávané mírné míře refinancování splatných zahraničních dluhů, by osmička zemí střední a východní Evropy neměla mít žádné problémy s externím financováním. Případová studie: Rumunsko Rumunsko by v tomto roce mohlo snížit svůj deficit běžného účtu na polovinu, a to díky poklesu v oblasti spotřeby a zlepšení negativní míry úspor Deficity běžného účtu se od počátku roku navzdory obtížné situaci na exportních trzích téměř ve všech zemích střední a východní Evropy zmenšují. Je velmi pravděpodobné, že v Rumunsku uvidíme v tomto roce nanejvýš působivé zlepšení deficitu běžného účtu, pravděpodobně dokonce o celou polovinu na 6-7 % HDP ze zhruba 13 % HDP v posledních dvou letech, 2) a to především díky poklesu spotřeby (v první řadě u zboží dlouhodobé spotřeby) a díky zlepšení negativní míry úspor, odhaduje Kotian. Díky přibližně 15%-ní devalvaci RONu vůči EURu (oproti průměrnému směnnému kurzu v roce 2008) měla adaptace deficitu běžného účtu v Rumunsku mírnější průběh (menší tlak na nominální mzdy, cenová konkurence domácí produkce vůči importu) než v zemích s pevným režimem směnných kurzů nebo v zemích, jejichž měny jsou vázány na jiné měny. 2) Rumunsko mělo podstatně menší deficit běžného účtu než baltské země a Bulharsko, kde deficity činily zhruba 20 až 30 % HDP.

5 Capital Flows and Growth in CEE Special Report - Capital flows and growth in CEE [ppt; KB]

6 Zurück 2012 Erste Group Bank AG

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2011 červen 2012 OBSAH Shrnutí... 3 1. Makroekonomická situace... 5 2. Prostředky použitelné na finančním trhu... 6 3. Struktura úspor domácností... 7 4. Subjekty

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.6.14 COM(14) 36 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ KONVERGENČNÍ ZPRÁVA 14 (vypracovaná v souladu s čl. 14 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie) {SWD(14)

Více

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004

Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2004 O b s a h Strana I. Ekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2004 1 1. Vývoj v posledním období 1 2. Ekonomický výkon 8 3. Cenový

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2011 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 100. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2011 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Banking Executive Survey 2014

Banking Executive Survey 2014 Banking Executive Survey 2014 Albánie, Bělorusko, Česká republika, Estonsko, Kosovo, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Srbsko kpmg.com/cee KPMG ve střední a

Více

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice

Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice Byty nad zlato? Analýza vývoje rezidenčního trhu v České republice 2010 2011 Únor 2012 Obsah Úvod 3 1 Makroekonomický vývoj 4 1.1 Makroekonomický vývoj v evropském kontextu 4 1.2 Makroekonomický vývoj

Více

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ

KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ KRIZE VEŘEJNÝCH FINANCÍ A JEJÍ DOPAD NA PODNIKÁNÍ Analýza zpracovaná v rámci projektu Udržitelnost sociálního dialogu v ČR rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012.

Více

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Makroekonomická predikce České republiky. Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a finanční sektor, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, pozice v rámci ekonomického cyklu, konjunkturální indikátory, ekonomický výkon,

Více

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky

Ministerstvo financí. odbor Finanční politika. Fiskální výhled. České republiky Ministerstvo financí odbor Finanční politika Fiskální výhled České republiky říjen 2008 Obsah Obsah... 1 1 Úvod... 5 1.1 Makroekonomický vývoj... 5 1.2 Záměry fiskální politiky... 7 2 Vývoj veřejných

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2009 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 200. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2009 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

Konvergenční program České republiky

Konvergenční program České republiky Konvergenční program České republiky leden 2010 Obsah: Úvod... 5 1 Hospodářská politika... 6 1.1 Fiskální politika... 6 1.2 Měnová politika... 7 1.3 Strukturální politiky... 7 2 Makroekonomický scénář...

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Nová recese české ekonomiky Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2013 3 Nová recese české ekonomiky 26 Metodické aspekty hodnocení nákladové efektivity zdravotní péče 41 Matematický servis

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 CS EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA V roce 2013 je na všech publikacích ECB vyobrazen motiv z bankovky 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA Evropská centrální banka, 2013 Adresa Kaiserstrasse 29 60311

Více

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa

ZVLÁŠTNOSTI MAKROEKONOMICKÉ POLITIKY ZEMÍ BLÍZKÉHO VÝCHODU. 7.3 Ropa 7.3 Ropa Druhý kanál přenášející globální hospodářskou krizi na arabské země byl trh s ropou. Globální recese vedla k poklesu poptávky po ropě, což vyvolalo prudký pokles cen ropy. V červenci 2008 dosáhla

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 2012 / 2013 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 212 / 213 ISBN 978-8-87225-44-8 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ

ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ZPRÁVA O FINANČNÍ STABILITĚ 213 / 214 ISBN 978-8-87225-52-3 Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění pozdějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika

Ministerstvo financí Odbor Finanční politika vnější prostředí, fiskální politika, měnová politika a úrokové sazby, směnné kurzy, strukturální politiky, demografie, hospodářský cyklus, kompozitní předstihový indikátor, konjunkturální indikátor, ekonomick

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ MAASTRICHTSKÝCH KONVERGENČNÍCH KRITÉRIÍ A STUPNĚ EKONOMICKÉ SLADĚNOSTI ČR S EUROZÓNOU společný dokument Ministerstva financí ČR a České národní banky schválený vládou České republiky

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku

Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku www.pwc.cz/taxpolicy Vývoj eurozóny a jeho vliv na Českou republiku červen 2012 Očekávání v eurozóně Hospodářský růst Evropy byl dlouhodobě dosahován zejména neustále se zvyšující úrovní dluhů, ať už jednotlivých

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR

Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR Predikce vývoje ocelářského průmyslu ČR na období r. 2015 2020 s výhledem do r. 2030 Duben 2015 Zpracováno Odvětvovým svazem hutnictví železa 1. Úvod Vývoj v ocelářském průmyslu od r. 2007 (jak v Evropské

Více

ZPRÁVA O INFLACI / II

ZPRÁVA O INFLACI / II ZPRÁVA O INFLACI / II 13 ZPRÁVA O INFLACI / II PŘEDMLUVA 3 Počínaje rokem 1998 přešla Česká národní banka k cílování inflace. V režimu cílování inflace hraje významnou roli komunikace centrální banky

Více

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison

Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Analýza konkurenceschopnosti ČR v mezinárodním srovnání Analysis of the Czech Republic Competitiveness in International Comparison Anna Kadeřábková 1 a kol. Abstrakt Příspěvek prezentuje přístupy použité

Více

Zpráva o finanční stabilitě

Zpráva o finanční stabilitě Zpráva o finanční stabilitě 29 211 / 21 212 Zpráva o finanční stabilitě 211 / 212 ISBN 978-8-87225-37- Péče o finanční stabilitu je definována v zákoně o České národní bance (ČNB) č. 6/1993 Sb. ve znění

Více

Vývoj české ekonomiky v roce 2006

Vývoj české ekonomiky v roce 2006 Český statistický úřad Vývoj české ekonomiky v roce 2006 16. března 2007 Základní tendence 1 V roce 2006 pokračoval příznivý vývoj reálné výkonnosti ekonomiky, ať už měřené makroagregátem HDP či HPH hlavních

Více

Renault Leasing CZ, s.r.o.

Renault Leasing CZ, s.r.o. Renault Leasing CZ, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah Profil společnosti...4. Úvodní slovo jednatelů...6 Zpráva o činnosti společnosti...8 Zpráva auditora...16 Finanční část...18 Rozvaha...22 Výkaz zisku

Více