Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu Počítače, internet SEVA-FLO RA s.r.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Valtický zpravodaj. Valtické hřbitovy. An ti ka. Město VALTICE. 1. listopadu 2006. Počítače, internet 604 215 337 SEVA-FLO RA s.r.o."

Transkript

1 Valtický zpravodaj 1. listopadu 2006 Valtické hřbitovy I když počet obyvatel za posledních 300 let druhého tisíciletí se nějak výrazně nezměnil, přesto na území města bylo za uvedené období postupně využíváno několik hřbitovů. Hlavní důvod byl asi mor, který postihl město několikrát. Jako nejhorší se uvádí rok 1645, kdy mělo padnout za oběť 377 obyvatel. Podle záznamu farního archivu je tento stav uváděn pouze do poněvadž vedoucí matriky Johann Conrad Aman zemřel. Odhaduje se, že do konce roku postihl mor více jak 500 občanů, což byla skoro čtvrtina obyvatel. V roce 1679 postihl mor město znovu. V literatuře se dočteme, že kvůli moru, který se stále objevoval, byl na východním okraji města (není bohužel uvedeno přesně místo) postaven hřbitov zvaný Zaječí (Hasenfriedhof) pro pohřbívaní zemřelých na mor. Nebyl to jen mor, který postihoval město v 17. stol, ale i tyfus, války švédů, turků, maďarů, husitů, i vojska Jiřího Poděbrad. A všechny tyto armády ve Valticích pohřbívaly své mrtvé. Pro mnohé občany bude možná zajímavé znovu objevit už zaniklé valtické hřbitovy, a poněkud blíže se podívat především na historii v současné době používaného městského hřbitova na konci Bezručovy ulice. To jim umožní nahlédnutí do okresního či zemského archivu. Ty starší, ale myslím si, že nejen ty, kteří chodí pravidelně na hřbitov, bude zajímat jeho historie nebo i významné osobnosti, které zde spí svůj věčný spánek. An ti ka restaurování, konzervování starožitností Počítače, internet SEVA-FLO RA s.r.o. Ale vraťme se o několik století zpátky a připomeňme si některé historické skutečnosti i ostatních hřbitovů. Několik desítek metrů od dnešního farního kostela stál starý farní kostel a kolem kostela až po dnešní Slavnostní bránu, která odděluje náměstí od zámeckého areálu byl původní hřbitov. V některé literatuře (jako např. Karl Hoss Geschichte der Stadt Feldsberg) se uvádí, že hřbitov sahal až do míst, kde stojí dnešní morový sloup. V roce 1986 výkopové práce pro Čestné nádvoří ukázaly vlastně půdorys starého farního kostela. V roce byl postaven nový farní kostel, starý kostel byl zrušen a postupně docházelo i k rušení městského hřbitova, který byl definitivně zrušen v roce 1789 a všechny kosti byly soustředěny na již uvedené místo. Zrušení městského hřbitova a výstavba nového si vyžádala především rychlá stavební činnost při rozšiřování zámku. Druhý nejstarší hřbitov byl v areálu konventu Milosrdných bratří, který sloužil pro potřeby konventu, ale i rozšiřující se nemocnici. V archivu města, který je uložen v Mikulově, se můžeme dokonce dočíst, že Prior konventu páter Constantius Schulz žádal městskou radu o odprodej městského domu, který se nacházel v blízkosti tohoto hřbitova. V domě bydlela vdova Arnoldová a po její smrti má konvent zájem o toto místo, aby mohl rozšířit hřbitov. Tento akt se uskutečnil 6.dubna 1680, kdy město tento dům konventu prodalo za 100 říšských dukátů. Ještě před definitivním ukončení pohřbívání na městském hřbitově, rada města rozhodla dne 21.července 1789 o vybudování nového hřbitova, poměrně malého na velikost města, na Josefově Město VALTICE Nám. Svobody 12, Valtice, VINNÉ SKLEPYa.s. VALTICE, tel.:

2 Valtické hřbitovy (Josefsberg), na konci dnešní Josefské ulice, kde dnes stojí několik garáží. Maličký domek pro hrobníka stál v místech, kde dnes rodina Foukalova za Tesárnou má zahrádku a nějakou hospodářskou stavbu. I když pohřbívání trvalo jen do konce 19. století, domek a železný kříž, uprostřed bývalého hřbitova tam stál až do konce 2. světové války, porostlý akáty. Ještě dnes si pamatuji na malé světélko svítící v domku, kde tenkráte bydlel pan Gross. Vzbuzovalo v nás, dětech, které jsme denně chodily kolem pěšky z Bořího Dvora do Valtic do školy, zejména v zimním období, strach, že na hřbitově žijí nějaké příšery. Takže tento malý úsek cesty jsme chtěli mít vždy co nejdříve za sebou. I když pro tvrzení, že se jednalo o dočasný hřbitov nebyly nalezeny věruhodné podklady, zahájená výstavba nového hřbitova již před rokem 1780 na tehdejší Vídeňské ulici (Wienerstrasse) v zahradě, která byla majetkem Františkánského kláštera (tedy na místě, kde je dne postaven internát Střední vinařské školy), tomu nasvědčuje. Tento nově budovaný hřbitov byl realizován v takovém rozsahu, aby sloužil nejméně 100 let. V podstatě tomu tak i bylo, protože se zde přestalo pohřbívat v roce Celý hřbitov byl uzavřen cihelnou zdí a vedla do něj brána se dvěma oválnými freskami. Uprostřed hřbitova stál dřevěný kříž a na jižní straně stála kaplička. V roce 1871 dal farář Wegricht na svůj náklad postavit potvrdit podpisem. Program svěcení byl tento: 6:00 hod. ráno sv. mše ve farním kostele, 6:30 hod. slavnostní průvod na hřbitov, vysvěcení zvonu, smuteční kaple, hřbitova a hřbitovního kříže, projev starosty, návrat do kostela na slavnostní mši svatou. Nepodařilo se zjistit skutečné finanční náklady na stavbu hřbitova, ani podíl řemeslníků města a občanů na jeho výstavbě. I když stavební práce byly ukončeny již v roce 1902, s pohřbíváním se započalo až koncem roku V roce 1915 byla dána do provozu městská elektrárna na Haussierově ulici, dnešní Lázeňské. Tímto dostalo město veřejné osvětlení v počtu 118 stojatých lamp. Původní stojaté lampy najdeme i na hřbitově a to dvě lampy před vchodem a 3 lampy podél hlavní cesty uvnitř hřbitova. Při slavnostních příležitostech města, ale i hřbitova toto osvětlení zvýrazňuje důstojnost místa. V roce 1928 byl před hřbitovem postaven pomník nazvaný obětem válek, jehož architektem byl Karel Weinbrenner, dlouholetý dvorní liechtensteinský architekt a později profesor na německé vysoké škole technické v Praze. V roce 1945 byl pomník značně poškozen, jména padlých násilně odstraněna. Pomník byl opraven a v roce 1992 znovu vysvěcen,ovšem již s naprosto jiným dvojjazyčným textem: nový litinový hřbitovní kříž o výšce 13 stop (4m) a váze 29 centýřů (tj. 16q) se zlaceným korpusem na 6 stop vysokém soklu. OBĚTEM VÁLEK DEN GEFALLENEN V literatuře najdeme kratičkou zmínku, že z významných osobností BEZPRÁVÍ A NÁSILÍ DIE DANKBARE HEIMAT byl na tomto hřbitově pohřben Moric Zeiniger v roce 1801 OBČANÉ MĚSTA VALTIC bývalý císařský rada a v roce 1895 Karel Sikora první ředitel rolnické školy. Jak již bylo uvedeno, využívání hřbitova bylo ukončeno v roce 1904 a pak nastala jeho postupná likvidace, která trvala mnoho let. Hřbitovní kříž byl rozebrán a přenesen na nově budovaný hřbitov na tehdejší Lednické aleji. Středové pomníky a náhrobky byly odstraněny asi nejdříve, poněvadž v roce 1948, kdy jsem byl studentem I. ročníku rolnické školy nám volná plocha hřbitova sloužila jako hřiště pro atletické soutěže, ale hlavně pro kopanou. Obvodová zeď ještě stála a na ní rovněž pomníky, protože jsme často luštili jména a povolání zemřelých. Definitivní likvidace hřbitova se provedla až při výstavbě internátu. V závěru 19. století se radní města znova začali zabývat výstavbou Autoři tohoto textu si asi moc práce nedali a zřejmě ho ani nepromysleli. Z uvedeného textu je na první pohled patrno, že český a německý text nemá stejný obsahový význam. Zatímco pod oběma texty je nápis OBČANÉ MĚSTA VALTIC, jen pod německým jednořádkovým textem je nápis VDĚČNÁ DOMOVINA. V roce 1937 město přikoupilo pozemky sousedící se hřbitovem s úmyslem ho rozšířit. Doba však ukázala, že hřbitov zatím nebylo nutno rozšiřovat. Uvedená plocha je rovněž oplocena cihelnou zdí. Pozemek byl mnoho let zemědělsky využíván. Dnes je tato část uzamčena a slouží zřejmě k jiným účelům. K větší úpravě došlo na hřbitově v roce 1977, kdy byl vybudován půlkruhový památník s tímto textem: nového hřbitova. Mělo jít o stavbu, která by byla mimo město a v budoucnu by umožňovala další rozvoj města. Než došlo k definitivnímu rozhodnutí o stavbě nového hřbitova, radní města si pozvali místní řemeslníky, aby využili jejich možné nabídky řemeslnických prací při výstavbě. Město mělo zájem, aby náklady byly NAŠÍM OSVOBODITELŮM ZA OSVOBOZENÍ VALTIC Dne položili své životy hrdinové Rudé armády co nejmenší. Z uvedeného je vidět jak radní moudře hospodařili Sjuankov Ivan Efimovič PPL s obecními penězi. Rada nezapomněla ani na to, že poplatky za Reznikov Ivan Pavlovič PPL hroby na dosavadním hřbitově musí být zaplaceny do 30. srpna Bahamov Nikolaj Vasilievič Serž. 1903, kdy měla být ukončena výstavba nového hřbitova. Ze zápisu Čumakov Leonid Dmitrievič Voj. jednání rady města můžeme vyčíst, že poslední poplatek za hrob Dobrovolskij Timodej Lazarovič Voj. byl zaplacen 13. srpna Fedig Ivan Nikolajevič Voj. Po získání záruk od jednotlivých řemeslníků, kteří se zavázali A 6 vojínů nezjištěných jmen. svým podílem na výstavbě nového hřbitova, radní města dne 28. dubna 1899 definitivně rozhodli o stavbě nového hřbitova na Lednické aleji. Výstavba probíhala velmi rychle a předčila očekávaný termín dokončení. Již počátkem července 1902 byly hlavní stavební práce ukončeny, takže starosta města Karel Haussier mohl pozvat celou honoraci města, tj. radní, zastupitelstvo, členy výboru městské spořitelny a školního úřadu na slavnostní vysvěcení hřbitova, které se uskutečnilo 8. července Historické zápisy uvádí, že pozvaní hosté na slavnostní svěcení museli svoji účast VĚČNÁ JIM PAMĚŤ A NAŠE VDĚČNOST. (Stejný text na pamětní desce je i v ruském jazyce) Významná událost se na hřbitově stala v roce 1985, kdy vlivem až 30-ti stupňového mrazu se rozpadl kamenný podstavec hřbitovního kříže. Již bylo uvedeno, že tento kříž z roku 1871 byl při likvidaci starého hřbitova přenesen na současný hřbitov. Farář Václav Procházka dal na svůj náklad postavit nový sokl z leštěné žuly, pozlatit korpus kříže a odlít novou bronzovou desku s tímto 2

3 Valtické hřbitovy Pokud navštívíte na hřbitově své drahé, abyste vyzdobili místo jejich posledního odpočinku květinami a zapálili svíčku, nespěchejte nápisem: Odložili jsme těžké břímě, domů a projděte cestičkami mezi pomníky, možná i vy objevíte náš drahý pane! mnohé, jichž jste si třeba dříve ani nepovšimli. Můžete se třeba Opustili jsme tento svět, zastavit u malého místa posledního odpočinku Milosrdných bratří jako křehký člun se vrátili zpět, zemřelých ve Valticích od založení konventu a nemocnice od roku z bouřlivých vod k Tvé tiché zátoce Ve společném hrobě tu odpočívá i dlouholetý převor Michelangelo konventu Norbert Boccius, světoznámý lékař a botanik, který se zasloužil s bratry Baurovými o namalování více jak 3500 rostlinných druhů soustředěných do 14 knih s názvem Lichtenštejnský Valtické farnosti, současným a budoucím. kodex. Na jižní straně hřbitova je možno si na pomnících přečíst Tento kříž obnovil: mnoho významných jmen lichtenštejnských vysokých úředníků, Václav Procházka kteří mnohdy rozhodovali o osudu města. Jen několik kroků dále Farář najdeme vedle sebe dva pomníky významných starostů města MVDr. Karel Haussier, původně městský veterinář, byl v čele města od roku 1885 do roku 1917, tedy plných 32 let a snad na co Celkový náklad na obnovu kříže byl v tehdejších cenách 60 tisíc Kč, biskupský ordinariát přispěl 10 tisíc Kč. Ostatní uhradil ze svých se ve Valticích podíváte, vzniklo jeho zásluhou. Další významnou úspor farář Procházka a farní sestra Anna Košíčková. osobností byl Franz Kippes, nejdříve učitel a potom starosta téměř V roce 1992 slavilo město významné jubileum let od jeho založení. Dne 15.srpna vysvětil brněnský biskup Vojtěch Cikrle ve farním kostele 2 nové zvony a kromě jiných událostí i na hřbitově byla umístěna a následně vysvěcena pamětní deska bývalým německým občanům města s českým a německým textem. Při pozorném čtení textu nevíte však, který vznikl nejdříve, zda český či německý, nebo německý a velmi špatně přeložený do češtiny. Vzájemné překlady si nejsou rovny a český je napsaný gramaticky chybně. Posuďte sami: NA POČEST DŘÍVĚJŠÍCH NEMECKÝCH OBYVATEL MĚSTA VALTIC A ÚVAL, KTERÍ V LETECH MUSILI ODEJÍT A NYNÍ JINDE ODPOČÍVAJÍ IM GEDENKEN AN DIE EHEMALIGEN BEVOHNER DER STADT FELDSBERG UND GARSCHENTHAL, DIE IHRE HEIMAT VERLASEN MUSTEN UND JETZT IN FREMDER ERDEN RUHEN. V JUBIELNÍM ROCE 1992 MĚSTA VALTIC. 10 let. Jeho význam byl především v tom, že se neustále jako starosta zasazoval o dobré soužití dvou národností ve Valticích Čechů a Němců. Takže pro naše občany má náš hřbitov stejný význam třeba jako pro Pařížany hřbitov PÉRE LACHAISE, který se podobá malému městečku, zdánlivě prázdných domů a chrámů, v nichž ale odpočívá mnoho významných osobností, jako Edith Piaf, Balzac nebo Chopin a mnoho jiných. Pro nás jsou však významní všichni, kteří tu odpočívají na našem hřbitově a to proto, že to jsou naši prarodiče, rodiče a v mnoha případech i naše děti. Dipl. Ing. Vilém Komoň 3

4 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 40 ze zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. října 2006 Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. I. Zastupitelstvo města bere na vědomí: - Určení Ing.Terezie Lvové a MUDr.Miroslavy Španělové ověřovatelkami zápisu z jednání zastupitelstva města. - Určení paní Lucie Klepáčkové zapisovatelkou jednání zastupitelstva. - Zprávu o kontrole usnesení čís.37 z řádného jednání zastupitelstva města dne 21.června letošního roku, usnesení čís.38 z mimořádného jednání zastupitelstva dne 12.července tohoto roku a usnesení č.39 z mimořádného jednání zastupitelstva města konaného dne 26.července tohoto roku. - Informaci o činnosti rady města v mezidobí zasedání zastupitelstva města. - Dohodu s dotčenými orgány státní správy obsaženou ve vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů státní správy k návrhu změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice. - Kladné stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování, Krajského úřadu jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, ke změně č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice. II. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. Program jednání zastupitelstva města navržený radou města 4.října Návrhovou komisi ve složení: Mgr.Petr Mazour p.valter Lyčka p.antonín Machálek 3. Provedení rozpočtových změn dle rozpočtového opatření č.3/zm/2006, kterým se navýší příjmová strana a výdajová strana schváleného rozpočtu o Kč , Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-2 M o plnění rozpočtu sestaveného ke dni a to na příjmové straně rozpočtu v celkové výši 71,22 % a na výdajové straně rozpočtu v celkové výši 60,53 %. 5. Složení ústřední inventarizační komise, dílčích inventarizačních komisí a likvidační komise dle přílohy č.1 a harmonogram inventarizačních prací dle přílohy č.2 pro provedení inventarizace majetku a závazků města Valtice. 6. Zahájení inventarizace majetku a závazků města Valtice ke dni 30.listopadu Vyřazení majetku města ve výši Kč ,90 a majetku MŠ Valtice ve výši Kč 5107,50 vedeného na majetkových účtech 021, 022, 028 a operativní evidenci. 8. Znění Smlouvy o úvěru, uzavírané mezi Komerční bankou, a.s. Praha a Městem Valtice, kterou je městu poskytován úvěr ve výši 10.mil. Kč k financování realizace akce Břeclavsko - rekonstrukce a výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje a pověření starosty města k podpisu této smlouvy. 9. Obecně závaznou vyhlášku č.2/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s celkovou sazbou poplatku na jednoho poplatníka v roce 2007 ve výši 450,- Kč Prodej části pozemku par.č. 1646/1, ostatní plocha v k.ú. Valtice manželům MUDr. Stanislavě Hyčkové a Mgr. Michalu Hyčkovi za cenu dle znaleckého posudku, nákladů spojených s prodejem pozemku a podmínkou sepsání smlouvy o zřízení věcného břemene spojeného s umístěním podzemních vedení. 11. Prodej pozemku par.č. 319/2, zahrada o výměře 66 m2 v k.ú. Úvaly panu Ing. Zdeňku Kupskému za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 12. Prodej pozemku par.č. 1686/2, zastavěná plocha o výměře 134 m2 v k.ú. Valtice panu Jaroslavu Papicovi za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 13. Prodej části pozemku par.č. 1114, ostatní plocha o výměře cca 120 m2 v k.ú. Valtice panu Jiřímu Kadlecovi za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 14. Prodej části pozemku par.č. 2149, ostatní plocha v k.ú. Valtice manželům Jedličkovým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 15. Prodej domu č.p. 111 na ulici Za radnicí postaveného na pozemku par.č. 1057, zastavěná plocha a pozemku par.č. 1057, zastavěná plocha o výměře 205 m2 v k.ú. Valtice panu Jiřímu Foukalovi za cenu dle znaleckého posudku, sníženou v souladu se zásadami o prodeji domů koeficientem 0,25, v celkové kupní ceně ve výši ,- Kč s tím, že kupující uhradí náklady spojené s prodejem a zůstatkovou cenu vybavení bytů. 16. Prodej pozemku par.č. 461/2, zastavěná plocha o výměře 84 m2 v k.ú. Valtice vlastníkům domu č.p. 733 P. Bezruče, Valtice zastoupenými paní Martou Suchánkovou a panem Eduardem Černým za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 17. Prodej pozemku par.č. 461/1, zastavěná plocha o výměře 1312 m2 v k.ú. Valtice Sdružení nájemníků domu č.p. 670 P. Bezruče, Valtice za cenu výši ,- Kč a náklady spojené s prodejem pozemku. 18. Prodej části pozemku par.č. 225/1, zahrada o výměře 87 m2 v k.ú. Úvaly paní Zuzaně Polesné, bytem Úvaly č. 77 za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 19. Prodej pozemku par.č. 404, ostatní plocha o výměře 178 m2 v k.ú. Úvaly panu Valtru Lyčkovi za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 20. Prodloužení stávající 30 měsíční lhůty vyplývající se smluvních závazků vůči městu Valtice, uvedené v kupní smlouvě k pozemku par.č. 3035/7 v k.ú. Valtice o 24 měsíců. 21. Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemek par.č. 3014/1 v k.ú. Valtice mezi Městem Valtice a společností RWE Trangas Net,s.r.o. Praha, jejíž předmětem bude povinnost trpět na pozemku umístění a provoz plynárenského zařízení s názvem Stavba č. 9104, Plynovod PZP D. Dunajovice Hranice CZ/AT-KS Břeclav a pověření starosty podpisem této smlouvy. 22. Úplatný převod pozemku par.č. 1668/1 ostatní plocha o výměře 1473 m2 v k.ú. Valtice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR na Město Valtice. 23. Vrácení části kupní ceny za část pozemku par.č. 162/1 v k.ú. Úvaly ve výši ,- Kč paní Mgr. Marii Zouharové. 24. Na základě zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, vyhláš-

5 ky č.135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, v platném znění, a 84, odst.2, písmene b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), změnu č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice vypracovanou firmou Urbanistické středisko Brno s.r.o. v dubnu Vymezení závazné části obsažené v příloze č.7, kterou je návrh vyhlášky o závazných částech změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice. 26. Rozhodnutí zastupitelstva města o námitkách, vznesených k návrhu změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice ze strany Ing.Zdeňka Kupského, jako vlastníka dotčených pozemků (příloha č.2) s tím, že využití pozemku p.č.3159 zůstává stejné, jak bylo původně a považuje jeho nesouhlas za bezpředmětný a nebude akceptován. 27. Výrok o ukončení platnosti územně plánovací dokumentace s tím, že Změna č.1 územního plánu sídelního útvaru Valtice schválená dne a Změna č.2 ze dne zůstávají v platnosti a Změnou č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice se mění a doplňuje stávající platná obecně závazná vyhláška č.3/ Podle 84, odst.2, písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích obecně závaznou vyhlášku č.3/2006 o závazných částech návrhu změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice. 29. Smlouvu o dílo č. 298/ D, která má být uzavřena mezi Městem Valtice a firmou Jančálek s.r.o. Břeclav, jejíž předmětem je kompletní zpracování a projednání projektové dokumentace stavby Výrobní zóna Valtice- 2.část - dešťová a splašková kanalizace a to do úrovně dokumentace pro územní řízení, s cenou díla ,50 Kč včetně DPH a pověření starosty k podpisu této smlouvy s tím, že potřebné finanční prostředky budou rezervovány z rozpočtu města na rok Vyřazení lokality 4.07 z projednávání změn č.4 územního plánu sídelního útvaru Valtice. 31. Vyřazení lokality 2.01 z projednávání změn č.2 územního plánu sídelního útvaru Valtice Úvaly. 32. Udělení odměn finančnímu a kontrolnímu výboru zastupitelstva města v celkové výši Kč 4000, Provozovatelem vodovodu v ulici Okružní II.etapa a jednotné kanalizace v propojení ulic Vinařská - Sobotní a.s. Vodovody a kanalizace Břeclav. III. Zastupitelstvo města neschvaluje: 1. Prodej pozemku par.č. 161, ostatní plocha o výměře m2 v k.ú. Úvaly panu Ing. Jiřímu Kopečkovi za administrativní cenu a náklady spojené s prodejem pozemku. 2. Prodej pozemku par.č. 1686/2, zastavěná plocha o výměře 134 m2 v k.ú. Valtice panu Ing. Ladislavu Kratěnovi. 3. Odkoupení části pozemku par.č ostatní plocha, komunikace v k.ú. Valtice od Českých drah, a.s. Správa dopravní cesty Brno. IV. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Starostovi města zajistit, po vzájemném odsouhlasení s rakouskou stranou, potřebné podklady pro návrh změny územního plánu realizaci záměru Vinných-termálních lázní Schrattenberg-Valtice, včetně urbanistické studie a projednání se všemi dotčenými orgány státní správy. 2. Starostovi města zahájit, k realizaci záměru Vinných-termálních lázní Schrattenberg-Valtice, jednání o převodu potřebných pozemků na město. 3. Starostovi města zajistit zaslání informací Českým drahám, a.s. Správě dopravních cest Brno, týkajících se odkoupení části pozemku par.č na kterém se nachází silnice III.třídy vedoucí k vlakovému nádraží ve Valticích. 4. Starostovi města zabezpečit při činnosti Městského úřadu respektování schválené změny č.3 územního plánu sídelního útvaru Valtice. Ing. Terezie Lvová v.r. místostarostka Ing. Jiří Petrů v.r. starosta Městská policie informace o činnosti - říjen 2006 Dne Městská policie poskytovala součinnost při slavnostním předávání nové vozovky a odhalováním pamětní desky na ulici Vinařská. Téhož dne doručovali strážníci dodejky občanům, kteří stále nemají zaplacený poplatek za svoz komunálního odpadu. Dne byla udělena bloková pokuta za porušení dopravního značení B 13. Dále strážníci kontrolovali pořádek jak ve městě, tak v Úvalech. Stále si někteří spoluobčané pletou veřejné prostranství se smetištěm. Dáme příklad: ul. Josefská - odpad ze zahrad, písek na veřejné komunikaci, ul. Dvorská starý stavební materiál atd. Dne se strážníci účastnili prvního ročníku závodu ve střelbách, který se konal v Mikulově, kde se umístili na pěkném čtvrtém místě. Dne dohlíželi strážníci na veřejný pořádek při konání vinobraní. Tato akce proběhla celkem v klidu, až na jeden incident, kdy si jeden mladík pletl nainstalované zařízení s mávátkem. Při dechové zkoušce mu byly zjištěny 3,8 promile alkoholu. Za rušení nočního klidu mu byla udělena bloková pokuta. Téže noci byla udělena bloková pokuta řidiči autobusu, který porušil dopravní značení B 13 (zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 tuny). Dne řídili strážníci dopravu na křižovatce ul. Mikulovská a Břeclavská do příjezdu PČR z důvodu dopravní nehody. Dále strážníci odvezli odchyceného psa do útulku v Bulharech. Dne uložili strážníci blokovou pokutu na ulici Mikulovská za špatné parkování. Jednalo se o řidiče chtivého burčáku, tak si jednoduše zaparkoval v křižovatce. Dne odchytli strážníci toulavého psa, kterého poté odvezli do útulku. Dne provedla MěP kontrolu požívání alkoholických nápojů u mladistvých. Byly zjištěny dva případy požití alkoholu mladistvými. Po zdokumentování a domluvě s Policií ČR byli oba odvezeni domů a předáni rodičům. Dne poskytovali strážníci součinnost Exekučnímu Úřadu Hodonín. Téhož dne byla udělena bloková pokuta za porušení dopravního značení. Dne dohlížela Městská policie na klidný průběh komunálních a senátních voleb. Dne poskytovala MěP součinnost Exekučnímu Úřadu Hodonín a to ve čtyřech případech. Dne byla nalezená ledvinka s mobilním telefonem. Zjištěný majitel byl vyzván k jejímu vyzvednutí. Tentýž den byla udělena bloková pokuta za porušení dopravního značení na náměstí. Dne MěP dohlížela na klidný průběh voleb do Senátu. zapsal strážník M. Šesták 5

6 ZASTUPITELSTVO RADA KOMENTÁŘ Usnesení č. 1 z ustavujícího zasedání zastupitelstva města konaného dne 30. října 2006 I. Zastupitelstvo města Valtice bere na vědomí: - Složení slibu členů Zastupitelstva města Valtice. - Určení Mgr. Slávky Janků a Anny Režňákové ověřovatelkami zápisu z jednání zastupitelstva města. - Určení paní Lucie Klepáčkové zapisovatelkou jednání zastupitelstva. - Určení paní Bc. Dagmar Uherkové sčitatelkou. - Termíny příštích zasedání Zastupitelstva města Valtice dne a Harmonogram zasedání Zastupitelstva města Valtice v roce 2007 v termínech zahájení zasedání dle přílohy tohoto usnesení. II. Zastupitelstvo města Valtice souhlasí: 1. S výsledkem zprávy o kontrole osvědčení o zvolení podané Ing. Petrem Zelinkou, předsedou mandátové komise. III. Zastupitelstvo města Valtice schvaluje: 1. Mandátovou komisi ve složení: Ing. Petr Zelinka, Bc. Milan Sedláček, Bohumil Filip. 2. Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Radovan Volejníček, Ing. Pavlína Vlková a Mgr. Ing. Marek Šťastný. 3. Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města. 4. Jednací řád Zastupitelstva města Valtice s připomínkami, které jsou uvedeny v zápise. 5. Způsob volby starosty, místostarosty a dalších členů Rady města Valtice aklamací. 6. Předsedy Ústřední inventarizační komise, Dílčích inventarizačních komisí a Likvidační komise dle přílohy tohoto usnesení. IV. Zastupitelstvo města Valtice stanovuje: 1. Počet uvolněných členů Zastupitelstva města Valtice na 1 člena pro následující funkci: starosty města. 2. Počet členů Rady města Valtice na 5 členů. 3. Stanovuje výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce dle skutečnosti roku 2006 s poskytnutím ode dne do doby platnosti nařízení vlády č. 50/2006 Sb. V. Zastupitelstvo města Valtice zvolilo: 1. V souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne Ing. Terezii Lvovou do funkce starosty města Valtice. 2. V souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne Ing. Pavlínu Vlkovou do neuvolněné funkce místostarosty města Valtice. 3. V souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne Ing. Petra Sláčalu do funkce člena Rady města Valtice. 4. V souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne Mgr. Ing. Marka Šťastného do funkce člena Rady města Valtice. 5. V souladu s 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, dne MUDr. 6 Radovana Volejníčka do funkce člena Rady města Valtice. 6. Předsedou Finančního výboru ZMV Ing. Petra Sláčalu. 7. Předsedou Kontrolního výboru ZMV Bc. Milana Sedláčka. VI. Zastupitelstvo města Valtice zřizuje: 1. Finanční a kontrolní výbor ZMV pro volební období v počtu 5 členů. VII. Zastupitelstvo města ukládá: 1. Předsedovi Finančního výboru připravit doplňující volbu členů tohoto výboru na příští zasedání ZMV. 2. Předsedovi Kontrolního výboru připravit doplňující volbu členů tohoto výboru na příští zasedání ZMV. VIII. Zastupitelstvo města vyhrazuje: 1. V souladu s 84 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc týkající se pověření člena zastupitelstva města k přijímání prohlášení o uzavření manželství. IX. Zastupitelstvo města pověřuje: 1. Výkonem funkce oddávajícího při přijímání prohlášení o uzavření manželství tyto členy zastupitelstva: paní Mgr. Slávku Janků a pana Jiřího Špačka. X. Zastupitelstvo města deleguje: 1. Podle 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 o obcích ve znění pozdějších předpisů Ing. Terezii Lvovou jako zástupce města na valné hromadě (řádné, mimořádné nebo náhradní) akciové společnosti HANTÁLY a.s. se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav IČO Pro případ, že Ing. Terezie Lvová nebude moci z vážných důvodů, zejména z důvodu nemoci a podobně, Město Valtice na valné hromadě zastupovat, deleguje zastupitelstvo města jeho náhradníka Ing. Pavlínu Vlkovou jako zástupce města Valtice. Ing. Pavlína Vlková v.r. místostarosta Ing. Terezie Lvová v.r. starosta Pozn: Příští zasedání zastupitelstva města se koná dne 22. listopadu 2006 a začíná v 17:00 hod. v zasedací síni MěÚ Valtice

7 Výstavba dom na klí v Mikulov a ve Valticích RD 5+1 RD 4+kk AKTUAL BUNGALOW Lokalita: Lokalita: Ul. Okružní Ul. Okružní Pozemek: 739,85 m² Pozemek: 887 m² Cena: Cena: ,- K ,- K Užitná plocha: 136,2 m² Užitná plocha: 110,3 m² P ízemí 1. NP P ízemí D_1 Centre Mikulov, ul. Nádražní Byty i komer ní prostory ke koupi nebo k pronájmu Byty: 2+kk: od 38 m² do 70,22 m² 3+kk: od 74,87m² do 89,42 m² 4+kk: od 104,73 m² se st ešní terasou Cena: od ,-K /m² v etn DPH Komer ní prostory: od 61 m² do 107,23 m² Cena: od ,- K /m² bez DPH Nap.R 9-53m² Výstavba RD v Mikulov - lokalita Na Hradbách RD Bungalow 5+kk UP od 133 m² Plocha pozemku 670 m² Po et koupelen 3 Cena: ,- K bez DPH Luxusní RD Villa Dianne 6+1 UP od 240,41 m² Plocha pozemku 924 m² Po et koupelen 2,5 Cena: ,- K bez DPH Více informací získáte v naší kancelá i Bulharsko Prázdninové byty v Bulharsku ke koupi do osobního vlastnictví. Velikost: garsoniéra, 1+1, 2+1, 3+1 Cena: od 750 / m² V komplexu se bude nacházet 260 byt, restaurace, kavárny, fit-centra, sauna, jacuzzi, plavecké bazény. Pro ty, kte í mají rádi golf a nekone né píse né 7 pláže. DSI Dr. Stange International CZ s.r.o. CZ Mikulov, Nám stí

8 POSTŽIRO osobní úèet Váš nejbližší úèet O Kè poplatek za pøíchozí platby kontaktních míst s nejvýhodnìjší otevírací dobou Moderní a bezpeèné elektronické bankovnictví Maxkarta ZDARMA s pojištìním proti ztrátì * Poštovní spoøitelna Vaše nejbližší banka infolinka:

9 INFORMACE - ZPRÁVY - ZA JÍ MA VOS TI KULTURNÍ KALENDÁŘ 2006 Listopad Svěcení vína Termín: Místo konání: víceúčelový sál SViŠ, ul. Střelecká, Valtice Org.: SViŠ Valtice a Vinaři Valtice 2000, Charakteristika: svěcení mladého vína knězem Víkendový seminář o víně Termín: Místo konání: učebna Vinařské akademie, nám. Svobody 2, Valtice Org.: Vinařská akademie Valtice a SViŠ Valtice Charakteristika: základní informace o víně přímo v hlavním městě vína Dívčí vínek Termín: Místo konání: víceúčelový sál SViŠ, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: Valtická krojovaná společnost, , Charakteristika: taneční zábava Vánoce Termín: Místo konání: Turistické informační centrum, nám. Svobody 4, Valtice Organizátor: Muzejní spolek Valtice, Charakteristika: výstava předmětů starých tradic Florball Cup Termín: Místo konání: víceúčelový sál SViŠ, ul. Střelecká, Valtice Organizátor: FBC Valtice, Charakteristika: utkání ve florbalu, večerní zábava Kurz Sommelier Termín: I. část: , II. část: v 1. čtvrtletí r Místo konání: učebna Vinařské akademie, nám. Svobody 2, Valtice Organizátor: Vinařská akademie Valtice Charakteristika: dvoutýdenní kurz vedoucí k získání osvědčení Sommelier POZVÁNÍ NA MARTINSKOU HUSU Již tradičně na sv. Martina restaurace Valtická rychta iniciovaná mottem Radost na Martina husa a džbán vína pořádá Svatomartinskou hostinu Ve dnech si můžete pochutnat na staročeských receptech přípravy hus, a dále dle tradice od 11. listopadu přiťuknout svatomartinským vínem, neboť to je den, kdy svatomartinské oslavy začínají. Gurmáni a milovníci dobrého jídla a pití, nezapomeňte si včas svá místa rezervovat. Telefon fax: , Co nového nás čeká v prosinci: Mikuláš - mikulášské zpívání a soutěže pro děti Mikulášský košt - přehlídka archívních vín spojená s degustací Koledování s FBC - pásmo koled Akce Řádu rytířů vína v prosinci - zámeček La Veneria: Mikuláš a čert - zábava pro děti i dospělé možnost ubytování Rytířské Vánoce Moravských rytířů - vánoce moravských šlechticů, možnost ubytování Silvestrovská noc - silvestrovská zábava možnost ubytování Muzejní spolek Valtice navázal spolupráci s rakouským muzeem z Bernhardsthalu Dne 10. října tohoto roku došlo k setkání členů Muzejního spolku s exstarostou Katzelsdorfu panem Matthiasem Hirtlem, zástupcem rakouské banky Gerhardem Girchshem a nadšeným historikem panem Friedlem Strasem. Setkání se uskutečnilo v Katzelsdorfu a našim hostitelem byl pan Mattias Hirtl. Co vedlo k setkání? Historie. Abych to trošku upřesnila, uvedu, že společným tématem se již dříve stal liechtensteinský zámeček v Katzelsdorfském polesí, přilehlá hájovna a katzelsdorfská Boží muka. Historie zmizelého zámečku stále zajímá občany, kteří jej znali nebo znali jejich obyvatele. Národnost je zde úplně lhostejná. Otázka typu: Proč musel zámeček zmizet? se stále opakuje. Tématikou zámečku jsem se zabývala ve Valtickém zpravodaji v několika článcích. Řešením stávající situace je smířit se s dnešní skutečností, nebo založit spolek pro obnovu tohoto saletu. Mezi Rakouskem a našim státem existovala jakási hranice již od 11. století. Nikdy však obě země neprodyšně neoddělovala, až teprve v letech , tedy po druhé světové válce. Války jsou vždycky neúprosné a neúprosné jsou i jejich důsledky, které vyplývají z poválečných dohod mocností. Je to jedna z daní, které za válku většinou odnesou ti nejméně vinní a to jsou obyčejní lidé. Je třeba se dívat s pochopením na pomníky připomínající vysídlence z našeho města a kraje. Je třeba být nad věcí, zažehnat hrůzy minulosti a soustředit se na to, co je dnes. Hledat to, co nás spojuje. Není to jen společná historie slovanská, rakousko-uherská, ale jsou to i liechtensteinská sídla a je to i krajina a v ní réva vinná, malebné uličky s vinnými sklípky a především lidskost a zájem vytvářet i jiné kontakty, než jsou cesty za výhodnými nákupy. Myslím, že takovým vztahům naše návštěva přispěla. (Pokračování příště). Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice 9

10 ŠKOLNÍ KURÝR ZÁKLADNÍ ŠKOLA VALTICE Z tvorby naší mládeže Pokračujeme další ukázkou tvorby naší mládeže - Tentokráte: práce žáků 5.A Porcelánová panenka Mojí zálibou je sbírání porcelánových panenek. Doma mi jich stojí už několik a zdobí můj pokoj. Jedna panenka je vysoká asi 30 cm. Tělíčko je hadrové, vycpané drtí. Hlava, ruce a nohy jsou porcelánové. Panenka má modré oči, dlouhé řasy a malé rty. Její dlouhé, vlnité vlasy mají světlehnědou barvu. Oblečena je v bílozelených proužkovaných šatech zdobených krajkou a růžičkami ze stužky. Přes šaty má tmavězelený sametový plášť, který je lemovaný zlatou stužkou. Na hlavě má kulatý klobouček s bílým pérem. Na krku ji zdobí malé černé korálky a v ruce má taštičku ze sametu stejné barvy, jakou má její plášť. Nohy jsou obuty do bílých botiček. Tato porcelánka je jednou z prvních, které jsem dostala, a snad jich ještě pár přibude. Byla bych ráda, kdyby je jednou dostaly moje děti. Eva Křivánková Starožitný kredenc Náš dům stojí na místě, kde kdysi stál starý dům. Ten rodiče zbořili, ale jedna věc nám zůstala. Je to starý kredenc. Rodiče jej nechali zrestaurovat a teď nám zdobí naši jídelnu. Kredenc se skládá z horní a dolní části, které jsou odděleny, a z odkládací desky. Dolní část tvoří jedna široká skříňka se dvěma dvířky, které jsou celé dřevěné a zdobí je krásné vyřezávané ornamenty, mosazné úchytky a dvě postranní menší skříňky se šuplíky. Celý kredenc stojí na vysokém dřevěném podstavci. Odkládací deska je plochá, dřevěná a na zadní stěně kredence ji doplňuje malé zrcadlo. Horní část je také složena z jedné širší skříňky a dvou postranních, ale tyto mají dvířka dělená a prosklená, takže je přes ně vidět maminčino porcelánové nádobí a vystavené fotografie. Police v těchto skříňkách si maminka vyzdobila krajkami, takže to vypadá opravdu jako za starých dob. Nahoře na kredenci jsou vystaveny další starožitnosti jako hmoždíř, kávomlýnek a velké mosazné talíře. Tento starý kredenc dodává naší jídelně zvláštní dojem útulnosti. Monika Maroušová Víte, že...? - na celoškolním setkání byli představeni jednotliví třídní zástupci do Školního parlamentu proběhla další Drakiáda (konala se pod záštitou Školního klubu) - žáci prvního stupně zhlédli dvě divadelní představení - v Hlohovci a ve školní tělocvičně bylo vyhlášeno ředitelské volno z důvodu tvorby školního vzdělávacího plánu proběhl tento školní rok již druhý projektový den, tentokráte pod názvem Poznáváme se a měli žáci podzimní prázdniny proběhlo slavnostní otevření nové půdní vestavby Půdní vestavba ZŠ Valtice V pondělí 30. října se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu úspěšně dokončené akce Stavební úpravy Základní školy Valtice - půdní vestavba. Slavnostní předání dokončené stavby bylo zahájeno pěveckým vystoupením Valtického Modráska a křtem jejich prvního CD s názvem Člověk potkal člověka. Stavba byla realizována v termínu od října 2005 do října 2006, tedy v průběhu 1 roku. Investorem stavby bylo Město Valtice. Celkové náklady stavby dosáhly výše ,- Kč (vč. DPH). Z této částky uhradilo Město Valtice ,- Kč a Ministerstvo financí České republiky poskytlo městu dotaci ve výši ,- Kč. Na úspěšné přípravě, realizaci a dokončení díla se spolu s městem podílela firma Jančálek s.r.o. Břeclav, která vypracovala potřebnou projektovou dokumentaci a vykonávala autorský a stavební dozor a firma Renostav s.r.o. Brno, která byla generálním dodavatelem stavebních prací V rámci této stavby byl půdní prostor rozčleněn na dvě části oddělené uzavřeným schodišťovým prostorem. V části do ulice Růžová je umístěn ateliér výtvarné výchovy. Součástí učebny je i kabinet pro pedagoga. V sousední místnosti je učebna hudební výchovy, která může sloužit zároveň jako menší víceúčelový sál pro školní akce. Dále je zde kabinet pro vychovatele školní družiny. V opačné části budovy je umístěna pracovna výpočetní techniky a školní klub s dužinou. V této části je pak také cvičná kuchyně. Součástí stavby jsou také hygienická zařízení a únikové schodiště vybavené schodišťovou plošinou pro dopravu imobilních osob. Touto stavbou byla ukončena rozhodující přestavba Základní školy ve Valticích. V rozmezí let 2000 až 2006 byly provedeny investice ve výši 37,5 mil. Kč. Kromě zlepšení podmínek výuky pro žáky a pedagogy základní školy znamenají tyto úpravy i zlepšení podmínek pro významné kulturní a společenské akce, které se konají ve Valticích a které mají své zázemí v Základní škole. Jedná se především o Letní školu staré hudby, Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu a v neposlední řadě i zázemí pro účinkující Valtického vinobraní. Samozřejmě bude třeba pokračovat ve výměně výplní otvorů, zateplení fasády, úpravách školního dvora i uliční části. To je však úkol již pro nové zastupitele města. -ipv- 10

11 Toulky valtickou historií Kuenringové a Rudolf Habsburský na Valtickém hradě Kuenringové byli jedním z nejmocnějších a nejbohatších dolnorakouských rodů. Od první poloviny 12. století vlastnil rod Kuenringů hrad Dűrnstein a v polovině 13. století statky tohoto rodu sahaly od českých hranic až k Vídeňskému Novému Městu. O slávu a moc rodu se zasloužil Hadmar I., který přivedl do Světlé (Zwettlu) kolonii cisterciáků a Hadmar II., který měl v držení české léno Vitoraz. Byl to rod odvážných bojovníků. V letech , za vlády vévody Fridricha II., Hadmar III. z tohoto rodu vedl povstání feudálů. Po porážce povstání žil Hadmar III. z Kuenringu dlouhou dobu na dvoře vévody jako vězeň. Po smrti vévody Fridricha II. byl zvolen správcem země jako capistránus Austria. Tento titul přešel i na jeho syna Albera V. z Kuenringu Dűrnsteinu. Členové tohoto rodu byli dokonce spřízněni i s českým králem Přemyslem Otakarem II. A jak k tomu došlo? Rakouští a štýrští feudálové po smrti Fridricha II. Babenberského chtěli, aby syn českého krále Václava se stal vládcem nad osiřelými vévodstvími Rakouskem a Štýrskem, s podmínkou, že se ožení s Markétou Babenberskou, která tehdy měla kolem 50-ti let. Přemysl neváhal a v únoru 1252, asi jako 19-ti letý se s ní oženil. Bylo to však formální manželství, v té době zcela běžné. Přemysl však brzy dal staré a ošklivé Markétě kvinde a nalezl rozptýlení u její dvorní dámy Anežky z Kuenringu, přezdívané Panceřík. Tato krasavice s výstředním klukovským účesem dala Přemyslovi nejen rozptýlení, osobní štěstí, ale i opravdovou lásku, zhmotněnou v podobě tří dětí - Anežky, Elišky a Mikuláše. Přemyslův syn vystupuje později v historii jako Mikuláš Opavský. Přemysl Otakar II. žádal svatou kurii o uznání těchto svých levobočků a o převedení dědických práv na tyto své potomky. Přemysl byl tedy přes své děti pokrevně spřízněn z rodem Kuenringů. Ale vraťme se zpět k Alberovi V. z Kuenringu. Jeho syn Jindřich IV. si vzal za ženu nejstarší z Alberových dcer Adelheidu, zvanou Alheidu. Jindřich IV. z Kuenringu se stal tedy jedním ze zeťů Albera ze Seefeldu, posledního valtického truksese (viz článek v zářiovém VZ). Pravděpodobně po smrti Albera byl Valtický hrad přidělen tomuto manželskému páru. Jindřich IV. hned po příchodu na hrad začal používat přídomku z Feldsbergu, ač sám pocházel ze známého a mocného rodu. Svědčí o tom listiny, které podepisoval. Jindřich se proslavil mnohokrát prokázanou statečností a byl proto nazýván přídomkem železný. Vynikal však nejen statečností, ale také zbožností a úctou k Bohu. Ve Valticích dokončil stavbu minoritského kláštera započatou svým tchánem Alberem. A jak historické prameny praví: Stal se příslovečným příkladem ctnosti a cti, kterou nesl celým svým životem jako pochodeň. Kuenringové však jako rod nevedli stejnou politiku, dnes bychom řekli, že netáhli za jeden provaz. Když v roce 1278 došlo k bitvě na Moravském poli, někteří jeho členové bojovali pod přemyslovským praporem. Jindřich IV. však tasil meč ve službách Rudolfa Habsburského. I pro současníky to byla krutá hříčka osudu. A tak se stalo, že zatím co Jindřich IV. z Kuenringu po bitvě na Moravském poli doprovází krále Rudolfa Habsburského na valtický hrad, jiní členové rodu jsou pronásledováni a musí odejít do vyhnanství. Jejich statky byly zabaveny včetně Vitoraze. Tím byla samozřejmě moc rodu značně podlomena. Ale skutečností zůstává, že 26. srpna 1278 Rudolf Habsburský po svém vítězství na Moravském poli odjel na Valtický hrad, kde se zdržel několik dní. Z tohoto hradu pak podával zprávy o svém vítězství nad obávaným českým králem Přemyslem Otakarem II. Jeho vojsko leželo kolem Valtic tři dny a pak se vydalo na Moravu. Manželka Jindřicha z Kuenringu (z Feldsbergu), Adelheida, zemřela předčasně a to v roce Manželství bylo bezdětné. Adelheida byla pochována v rodovém klášteře ve Světlé. V následujícím roce Jindřich IV. se svým bratrem Leutoldem založil nadaci za spásu svojí manželky Adelheidy pro patronát fary v Čistějově. Jindřich se záhy znovu oženil s Kateřinou z Jindřichova Hradce, z předního a starobylého českého rodu. Osud Jindřichovi IV. nedopřál užít si nového manželství. Zemřel předčasně v roce Přežil tedy svoji první ženu jen o dva roky. Také jeho druhé manželství zůstalo bezdětné. Jeho nástupcem a dědicem se stal bratr Leutold, tedy i švagr, neboť měl za ženu dceru Albera z Fegsbergu. Leutold získal ještě podíl od Dietmut z Wallsee, tety své ženy, která byla dědičkou po Adelheidě. Podařilo se mu tedy získat tři šestiny Valtic a stát se držitelem poloviny celého panství. Svými dědici ustanovil syny Jana a Leutolda II. Leutold z Feldsbergu v roce 1312 umírá a jeho synové přebírají polovinu valtického panství. Synové však o valtické panství zájem neměli, možná potřebovali i peníze a tak využili zájmu pánů z Potendorfu a valtické panství jim prodali. (Jihozápadně od Valtic se nacházela vesnice zvaná Potendorf podle níž tito pánové měli své jméno. Vesnice prý byla v roce 1486 zpustošena vojskem uherského krále Matyáše a na přelomu 15. století zanikla). A jaké byly osudy rodu Kuenringů po odchodu z Valtic? Rodová větev žijící na hradě Durnstein vymřela posledním příslušníkem tohoto rodu Leutoldem III. v roce V patnáctém století za vlády Ladislava Pohrobka se Jiří I. z Kuenringu, náležející ke druhé rodové větvi, stává jedním z rakouských místodržících, ale i tato rodová větev upadá a vymírá v roce Rod Kuenringů sídlící na Valtickém hradě byl opravdu ve své době významným rakouským rodem a také rodem spřízněným s rodem Liechtensteinů. Svědčí o tom i to, že první Liechtensteinský kníže Karel I. ( ) požádal o začlenění jejich příbuzenského znaku do svého erbu. Na základě diplomu ze dne byl Karel I z Liechtensteinu zmocněn císařem Ferdinandem II. k začlenění erbu Kuenringů do Liechteinského erbu. Erb Kuenringů je součástí Liechtensteinského erbu dodnes. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Použitá literatura: Kolektiv autorů Valtice 1970; Kolektiv autorů Město Valtice 2001; Karel Hőss, Feldsberg; Jiří J.K. Nebeský, Ročníková práce 1999; Milan M. Buben, Liechtensteinové 1995; Feldsberg r (překlad z němčiny Ing. Jarmila Pospíšilová) 11

12 Kniha na pokračování MVDr. Ivo Sobotka Rusko na prahu 21. století Kapitola 10 Pohádka V programu zájezdu bylo, že se pokusíme proniknout do Kargopole, města obklopeného hlubokou, neprostupnou tajgou. Toto město je normálně uvedeno na mapě východně od Oněžského jezera a já jsem před odjezdem netušil, proč by mělo jít jen o pokus, proč bychom se tam neměli dostat. Teprve v průběhu putování nám průvodce vysvětlil, že v tomto směru v minulosti selhával, že najít cestu do tohoto města, kudy by projel autobus, není tak snadné. Snad prý v zimě, kdy je země zamrzlá a neprobořili bychom se. Nicméně nás ubezpečil, že tentokrát už ví jak na to a že by se to mělo podařit. Náš dobrodružný pokus tedy začal v Pudoži, městě na východním břehu Oněžského jezera, které už spadá do autonomní republiky Karelija. Tato republika byla nějaký čas v období po druhé světové válce dokonce šestnáctou republikou bývalého SSSR, ale později byl její statut změněn zpět na autonomní republiku. Je to už velice severská země, prochází jí severní polární kruh. Je řídce osídlená, nejsou tu prakticky žádné hory, zato je zde spousta jezer. Většina území je zalesněna, takže nebylo divu, že nás ihned po výjezdu z Pudože pohltila tajga. V praktickém životě to s člověkem, který dělá opakovaně hrubé chyby, dopadá většinou úplně jinak. Na tomto místě jsme si ale prožili pohádku, která byla reálná a z níž jsem byl úplně nadšen. Znovu jsme vyjeli z hlubokého lesa a právě v té chvíli se do té doby zcela zatažená obloha úplně roztrhala a před námi se objevilo panorama malebné vesničky, kterou ozářilo slunce. Na první pohled nás zaujaly dva krásné dřevěné kostely, ale záhy se ukázalo, že všechna stavení jsou velmi krásně upravena a připadala mi jak vystřižena z všem nám dobře známé ruské pohádky Mrazík. Od první chvíle jsem cítil toto místo jako něčím výjimečné. Bylo mnohem krásnější, než jiné vesnice, kterými jsme v Rusku projížděli a to nejen na pohled. Vládl tu úžasný klid a harmonie. Na ceduli při příjezdu bylo uvedeno, že vesnice se jmenuje Gavrilovskaja, ale během naší návštěvy zde jsme se dozvěděli, že se správně jmenuje Ljadiny. Pod tímto názvem jsme ji později našli i na podrobné mapě. Souvisí to se změnami názvů měst a obci za vlády bolševiků. Nepátrali jsme sice po tom, proč bylo nutné měnit název i u tak malé a zdánlivě bezvýznamné vesničky, ale asi by to nebylo tak těžké uhodnout. Civilizaci nám po delší chvíli připomněla jen cedule, která označovala, že přejíždíme z Karelije do Archangelské oblasti. Stihli jsme se zde vyfotografovat, ale spustil se déšť a my jsme se urychleně vrátili do autobusu a pokračovali v jízdě. Šlo to ale velmi pomalu, protože se také výrazně změnila kvalita vozovky. Na některých místech zcela chyběl asfalt a náš autobus se stěží vyhýbal různě velkým jámám. Na chvíli se les přece jen rozestoupil a my jsme projeli kolem několika dřevěných domků, které, jak jsme vyčetli, tvořily vesničku Orlovo. Poté jsme znovu vjeli do hlubokého lesa, nicméně silnice se zde už opět zlepšila. Ustal i déšť, ale zůstalo zamračeno, což spolu s nekonečností tajgy stále vyvolávalo tajemné pocity. Stále jsme si nemohli být jisti, že do cíle dnešní cesty dorazíme a vyhlíželi jsme z oken autobusu nějaké to světlo v dáli. A ono se opravdu rozsvítilo! Zničehonic se před námi z tajgy vynořila pohádková vesnice. Nikdy jsem nenašel ideální vztah k pohádkám. Přišlo mi nezasloužené, když třeba nějaký princ udělal i třikrát po sobě stejnou hloupou chybu i ve chvílích, kdy mu šlo o život, přitom to s ním nakonec všechno dobře dopadlo a on dostal všechno po čem toužil a možná i něco navíc. Prohlédli jsme si zblízka oba kostely s přilehlým hřbitovem, chvíli se procházeli po vesnici a nasávali zdejší příjemnou atmosféru. Během naší procházky jsme téměř nikoho nepotkali, ačkoli jsme míjeli školu, muzeum či malou kavárnu. Pomalu jsme se šourali k autobusu, vůbec se nám odtud nechtělo odjet. A dobře jsme udělali, že jsme nepospíchali. K takové vesničce, která se najednou vynoří z hlubokého lesa, kde se najednou roztrhají mraky a vysvitne odpolední slunce, byť bylo od rána ošklivé počasí, kde všechna stavení bez výjimky jsou tak malebná a upravená, jakoby o ně pečovala samotná pohádková hrdinka Nastěnka, patří zákonitě i pohádkový příběh o zdejších lidech. Vyprávěla nám jej paní, která naši výpravu zaregistrovala a ve chvíli, kdy už se schylovalo k odjezdu, nám přišla otevřít jeden z kostelů, který už je opravený a přístupný. Vždy zde žili hluboce věřící lidé, kteří kostely v minulých staletích sami postavili a dokonce si je sami vyzdobili malbami. V dřívějších dobách zde žilo asi pět tisíc lidí a sídlil zde i patriarcha pravoslavné církve této oblasti. Způsob života a myšlení zdejších lidí se stal trnem v oku bolševiků po jejich nástupu k moci. Ti proto kostel koncem 20. let minulého století zavřeli a udělali z něj sklad obilí. O pár let později musel odejít i patriarcha. Lidé ale na svou víru nerezignovali a její hmotné symboly šikovně uschovali. Díky tomu se uchovala spousta předmětů 12

13 a obrazů do dnešní doby, kdy se znovu stávají součástí kostelní výzdoby. Navíc uchovávání obilí v kostele vyžadovalo udržování určitých klimatických podmínek, které byly ale zároveň vhodné pro uchování freskové výzdoby kostela. Původní výzdoba z poloviny 18. století zde proto zůstala, ač nebyla restaurovaná, téměř neporušená, což jsme považovali za malý zázrak. Dnes žije ve vesnici údajně 132 lidí, spousta z nich se nechala pokřtít, pozitivní myšlení zde bolševické způsoby podle všeho rychle vytlačilo. V kostele, který už je opraven, se normálně konají v posledních pěti letech bohoslužby. Tento kostel je zasvěcen Matce Boží a je rozdělen na spodní zimní část, která je vytápěna, zatímco horní část je letní a tu jsme si také mohli prohlédnout. Registroval jsem celou krásnou freskovou výzdobu, přitom se snažil poslouchat výklad. Některé věci mi ale unikly, protože uvnitř kostela bylo tak krásně, že jsem spíš nasával sílu tohoto místa se vším všudy. Možná to každému tak nepřijde, ale já jsem si během výkladu v atmosféře tohoto kostela a potažmo celé vesničky opravdu připadal jako v pohádce. Dobro zde zvítězilo, přestože zlo mělo svého času zdánlivě všechny triumfy pevně v rukou. Tato vesnice byla důkazem, že život přináší mnohdy nečekané zápletky, které by nikdo rozumově neočekával. Myslím, že můžu předběhnout, a říci už teď, že kdybych si měl vybrat nejkrásnější místo z celého zájezdu nebo alespoň místo, kde jsem se cítil za celou dobu v Rusku nejlépe, byla by to právě tato neplánovaná zastávka. Ljadiny u mě v tomto směru vyhrály a vsadil bych se, že jsem nebyl sám. A také jsem nebyl sám, kdo na závěr rád přispěl určitou částkou na to, aby mohly proběhnout další nutné opravy v tomto kostele a samozřejmě aby se brzy mohl zpřístupnit i druhý kostel. Poté už jsme Ljadiny museli opravdu opustit, odjížděli jsme ale nadšeni, plni energie. Vedle kostela je zvonice, kterou ale ještě čekají opravy. Teprve až zde znovu zazní zvony, bude zřejmě pohádkový příběh této vesnice definitivně šťastně ukončen. Zatím zdejší lidi čeká ještě mnoho práce, pozůstatky nedávných dob jsou ještě patrny. Celá ruská země si prošla peklem, ale v této vesničce bylo jasně vidět, že snad pomalu, ale jistě, přichází lepší časy. Není sice ještě zdaleka vyhráno, ale v ději už nastal obrat. Ljadiny ukázaly, že na některých místech této země už má dobro nad zlem výraznou převahu. Snad to bude brzy platit pro celé Rusko. Nelze sice napsat, že jde o šťastný konec, protože jde o nekonečný příběh, je ale naděje, že tuto zemi čekají šťastnější časy. Aspoň já jsem právě po návštěvě vesničky Ljadiny uvěřil, že dobro může i v ruských podmínkách zvítězit. Asi na těch pohádkách přece jen něco je. Příště: Kapitola 11 Tajga Co spojuje Kroměříž a Valtice? Muzejní spolek Valtice uspořádal ve čtvrtek 19.října 2006 v zasedací síni Městského úřadu přednášku Ing. Přemysla Krejčiříka Kroměřížské zahrady UNESCO. Co spojuje města Kroměříž a Valtice? Historie. Obě města vznikla v podhradí krásných středověkých hradů, které byly založeny na starých obchodních stezkách. Valtice byly střediskem pohraničních bojů a šarvátek, jako každé hraniční městečko. Později se však staly rodovým sídlem mocného rakousko-moravského rodu Liechtensteinů, centrem kultury a umění, součástí lesoparku, dnes nazývaného Lednicko valtický areál. Zatím co Valtice se staly centrem světské rodové moci, Kroměříž se stala centrem duchovní moci, kultury a umění. Města spojovaly i velké osobnosti jako byl biskup kardinál František z Diettrichsteinu, který ovlivnil valtického knížete Karla z Liechtensteinu, aby přešel ke katolické víře. Tím ovlivnil nejen osudy celého liechtensteinského rodu, ale také celý další vývoj Valtic. V roce 1631 se kardinál František z Diettrichsteinu účastnil položení základního kamene ke stavbě nového kostela ve Valticích. Na slavnosti hrála proslulá kardinálova kapela a byla vydána pamětní medaile. Tam se kardinál František seznámil také s císařským architektem Giovannim Tencallou, kterého kníže Karel Eusebius zaměstnával na stavbě valtického kostela. Kardinál jej později angažoval při obnově kroměřížského zámku a při stavbách v Květné zahradě. Poslední nejnovější společnou historií Valtic a Kroměříže je zapsání na listinu světového kulturního dědictví UNESCO. Lednicko-valtický areál byl zapsán v roce 1996 a Kroměřížské zahrady v roce Největší část přednášky byla věnována jedné z nejzachovalejších a nejstarších barokních zahrad světa, nazývané Libosad neboli Květná zahrada. Stáří některých stromů se odhaduje až na čtyři sta let. Jak vznikla tato zahrada, jak působily vodní střiky na pobavení šlechty a jaký je její dnešní stav jste se mohli dovědět na této přednášce. Součástí výkladu byla i Podzámecká zahrada, volný přírodně krajinářský park. Lada Rakovská, Muzejní spolek Valtice Kuželna znovu v provozu Po dvou letech stavebních prací mají naši kuželkáři opět možnost hrát ve vlastní kuželně. Staronová kuželna má nyní 4 dráhy a ligové parametry. Více informací z historie i současnosti kuželkářského sportu ve Valticích doufám přineseme již v prosincovém čísle zpravodaje v přislíbeném rozhovoru s Ing. Kropáčkem. -ipv- 13

14 Volba pro Valtice děkuje voličům Sdružení nezávislých kandidátů Volba pro Valtice děkuje všem Valtičákům, kteří svými hlasy podpořili naši kandidátku. Všichni kandidáti si Vaší podpory nesmírně váží. Volební výsledek necelých 15% hlasů nám bohužel neumožňuje mít zásadní vliv na chod města v následujících čtyřech letech. Nicméně říjnové volby nejsou poslední akcí, kterou jsme se prezentovali, ale tou první. Hodláme pro město a občany pracovat i nadále. Naším prvním úkolem je vznik občanského sdružení, které bude svojí činností obohacovat společenský život ve Valticích. Z tohoto důvodu srdečně zveme malé děti ze školky a školy a jejich rodiče na Mikulášskou besídku, kterou budeme pořádat pravděpodobně Pro děti budou připraveny soutěže, sladkosti, tombola a dětská diskotéka, pro rodiče občerstvení a svařené víno. Pozvánky s přesným programem obdrží děti ve škole a školce. Dalibor Neděla Díky za Vaši volbu Místní sdružení ODS ve Valticích děkuje všem voličům, kteří svým hlasováním v komunálních volbách vyjádřili silnou podporu našim kandidátům. Děkujeme také za důvěru, které si jak zvolení zastupitelé, tak všichni členové našeho sdružení velmi váží. Odpovědnost z toho plynoucí přijímáme s plnou mírou vážnosti. Uvědomujeme si také, že to budou zejména naši zastupitelé, kteří budou dnes a denně, ale hlavně za čtyři roky, skládat účty ze své práce všem občanům Valtic. Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na přátelské setkání v "Předvečer 17. listopadu" do prostor Hotelu Hubertus dne v 17:00 hod. Zajištěn program pro děti i dospělé. MS ODS Valtice K zamyšlení i pro zasmání - ze života Otec se vrací z práce a vidí jak jeho děti sedí v pyžamech před domem a hrají si v blátě s prázdnými krabičkami od pizzy a číny, které jsou rozházené po celé zahradě. Vrátka na ulici jsou otevřená dokořán, zrovna tak dveře od auta, uvnitř leží pes čerstvě vyválený v blátě a nikde ani stopa po druhém psu. Muž vešel do domu a uviděl ještě větší nepořádek. Lampa převrácená a běhoun skrčený u zdi. Uprostřed pokoje hlasitě hrála televize a jídelna byla zaházena hračkami a různými díly šatníku. V kuchyni to nevypadalo lépe. Ve dřezu stála hromada nádobí, rádio hrálo na plné kolo, zbytky snídaně rozházené po stole, navrchu na prostírkách leží kočka. Lednice otevřená, psí žrádlo na podlaze, rozbitá sklenička pod stolem a u zadních dveří uplácaná hromádka písku. Muž rychle vyběhl schody, stoupajíc na další hračky a šlapajíc po oblečení. Ale nehleděl na to, jen hledal svou manželku. Bál se, že je nemocná, nebo se jí něco vážného stalo. Viděl jak dveřmi koupelny prosakuje voda. Nakoukl tam a uviděl mokré ručníky na podlaze, rozlité mýdlo v hromadě špinavého prádla a mezi vším další rozházené hračky. Kilometry toaletního papíru se vinuly mezi tím vším a zrcadlo a stěny byly pomalované zubní pastou. Rychle se otočil a spěchal do ložnice, kde našel svou manželku, ležící v posteli a čtoucí knihu. Podívala se na něj, usmála se a zeptala se ho jak se měl celý den. Podíval se na ni nedůvěřivě a zeptal se: Co se tu dnes stalo? Usmála se znovu a odpověděla: Pamatuješ si, drahý, že každý den, když se vracíš z práce, se mně ptáš: Co jsi, doprdele, dělala dnes celý den? Ano, odpověděl muž nejistě. Tak dnes, dnes... jsem nedělala nic! :-) No, ten jsem si přece (pánové) nemohla odpustit. Pavlína Vlková, šéfredaktorka KOPŘIVA VLASTIMIL SILNIČNÍ DO PRA VA VALTICE-CZ Tel:/Fax: , kopri "DOMÁCÍ TAXI" Vítězslav Krčka Ivan Bilkovič Za Tesárnou 779 Valtice , Mikulovská Valtice Pondělí -Pátek TAXI LEV KVĚTINÁŘSTVÍ Roman HANKE řezané květiny * hrnkové květiny * svatební kytice * smuteční kytice * keramika * slavnostní výzdoby * suchá vazba Mikulovská 175, Val ti ce tel: VALTICKÝ ZPRAVODAJ měsíčník, ročník XXVII. prodejné, cena 5.- Kč vydává Klub valtických podnikatelů, IČO , náklad 500 ks. Reg. číslo MK ČR E Redakce: Valtice, Nám. Svobody 4., Šéfredaktor: Ing. Pavlína Vlková, sazba Dr. Riebel, tisk: Tiskárna Adámek, Břeclav, příspěvky Ing. Vlková, Ing. Sobotka, schránka Nám. Svobody 4, průjezd k TIC Předplatné: M. Lev, tel rie internet listopadové číslo, vyšlo

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Zastupitelstvo města Vrchlabí P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 17. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 13.12.2017 203/17/ZM/2017 Změna č.13 územního plánu Vrchlabí - doplněné pořízení Z13-2

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014

Z á p i s č. 33/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 26.2.2014 Z á p i s č. 33/2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 08:25 Rangl, Vlastimila Stará, Jan Turek Ze 7 členů zastupitelstva obce přítomno: 7 Zastupitelstvo

Více

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie

Usnesení. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Rohatec konaného 14.5.2015 v 17,00 hod v Kulturním domě Rohatec Kolonie Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince a/2006/ZM USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva města Ledeč nad Sázavou konaného dne 18. prosince 2006 3a/2006/ZM I. ZM bere na vědomí : 3a.2006/6ZM-b) Zastupitelstvo města Ledeč nad Sázavou bere na vědomí kontrolu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST. Z: JUDr. Jana Blahová, vedoucí OKST Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 19.4.2005 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 10. prosince 2002 v 15:00 hodin v sále Informačního a vzdělávacího centra Kojetín,

Více

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod.

Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od hod. Zápis z 1. ustavujícího zasedání zastupitelstva Města Rovensko pod Troskami, konaného ve středu 5. listopadu 2014 od 19.00 hod. Přítomni: Bc. Jiří Bíma, Ing. Tomáš Bláha, Jiřina Bláhová, Ing. Petr Halama,

Více

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství MĚSTO ROŢNOV POD RADHOŠTĚM Obecně závazná vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 10.12.2013 usneslo

Více

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů.

Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů. MĚSTO VALTICE V Ý P I S Z U S N E S E N Í Č. 33 ze schůze Rady města Valtice konané

Více

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži

Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži Zápis 1 z ustavujícího veřejného zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Horka u Staré Paky, které se konalo v Kulturním domě v Nedaříži datum konání: 7. 11. 2014 začátek: 19.00 hod. ukončení: 19.45

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice

Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Zápis č. 2 ze zastupitelstva obce Šitbořice, které se konalo dne 13.11.2014 v 19.00 hod. v obřadní síni OÚ Šitbořice Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Guráň Roman, Viktorin Pavel. Volba ověřovatelů

Více

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12.

Zastupitelstvo města Chropyně s c h v a l u j e program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 12. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 12. zasedání dne 17. prosince 2008 Z M 1 / 1 2 / 2 0 0 8 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 12. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 23. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve středu 7. května 2014 od 18 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice

z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Strana 1 (celkem 5) USNESENÍ Č. 12/2009 z 12. zasedání Zastupitelstva města Modřice (dále jen ZMM ), konaného dne 15. června 2009 v 18 hodin v zasedací síni modřické radnice Starosta Ing. Josef Šiška konstatuje,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94

Zápis z jednání zastupitelstva obce Olešná, které se konalo dne 5. září 2016 od 18,00 hod. v budově VCZ Olešná čp.94 Obecní úřad Olešná Olešná čp. 94, 393 01 Pelhřimov IČ: 00515761, bankovní spojení KB Pelhřimov 30521261/0100 telefon 565 323 772, mobil starosta 724 787 489 e-mail: ou.olesna@seznam.cz případně ou.olesna@quick.cz

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Zastupitelstva Města Žatce konaného dne 10.9.2009 Usnesení č. 164 /09-198 /09 164/09 Volba návrhové komise 165/09 Schválení programu 166/09 Kontrola usnesení ZM 167/09

Více

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282)

U S N E S E N Í. 4. Úprava pravidel pro poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení Města Kojetína (tisk R/282) U S N E S E N Í z 26. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 9. listopadu 2011, ve 14:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. USNESENÍ z 50. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 16. října 2012 v 8 hodin v zasedací místnost, Masarykovo nám. 1 UR01/50/2012 Schválení programu 50. schůze Rady města Uničova schvaluje

Více

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008

Usnesení z 13. zasedání zastupitelstva města konaného dne 26. 6. 2008 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce

3. zasedání Zastupitelstva města Žatce 3. zasedání Zastupitelstva města Žatce dne 22.05.2014 od 17,00 hod. zasedací sál radnice Program jednání 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Určení ověřovatelů zápisu 4. Schválení programu 5. Vystoupení

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 16. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 23. června 2009 do 22. září 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 16. zasedání dne 23. září 2009 Z M 1 / 1 6 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 16. zasedání paní Janu Bajgarovou a

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: Následující rozpočtové opatření č. 14/2009 rozpočtu města: Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 7.12.2009 od 15:00 hod. v koncertním sále Základní umělecké školy Moravská Třebová za účasti

Více

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice

Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Zápis veřejného zasedání zastupitelstva obce Hroubovice Místo konání: Obec Hroubovice místnost obecního úřadu, Hroubovice č.p. 51 Doba konání: Přítomní zastupitelé: 23.1.2015 od 18:00 hodin Miroslava Štveráková,

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015

Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva města ze dne 21. 4. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny body:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.04/11 ve Vysokém konaného dne 15.4.2011

Více

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání

46. zasedání dne 22.2. 2010 v 17 00 hod. PROGRAM: 1. Zahájení a schválení programu jednání PROGRAMY rok 2010 45. zasedání dne 25.1.2010 v 17 00 hod. 3. Podněty č. 1-3 na změnu ÚP 4. OZV č.1/2010 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Smilovice 5. Prodej nemovitosti

Více

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice

U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice U s n e s e n í z 36. jednání rady města, konaného dne 30.08.2012 ve 14:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu Velká Bystřice UR/36/1/2012 program jednání 1. s c h v a l u j e program 36. jednání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka

Město Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014. Mgr. Monika Brzesková starostka Město Kravaře U s n e s e n í z 2. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 15. 12. 2014 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře. usn. čís. 2. 8/2014 2. 15/2014 Mgr. Monika Brzesková

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze XXIV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 18.09.2014 Usnesení č. 1/XXIV/14: ZM schvaluje program zasedání: I. Zahájení II. Sdělení

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov Čížkov Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 21.12.2016 Čížkov Bod 01. 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 3. Kontrola unesení z minulého zasedání 4. Zpráva starosty 5. Žádost o odkoupení

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009

U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 U s n e s e n í z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Chotěboř konaného dne 9. září 2009 Zastupitelstvo města: 722. schvaluje program jednání 20. řádného zasedání zastupitelstva města; 723. volí

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.01/13 ve Vysokém konaného dne 1.2.2013

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne

Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne Výsledky projednání zastupitelstva obce z 5. zasedání zastupitelstva obce Rozvadov dne 18.3.2015 Zastupitelstvo obce Rozvadov I/ Schvaluje 5/1) ověřovateli zápisu Jindřicha Červeného, Ivana Jančoviče,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 28 Datum: 29.01.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dně 29.01.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM

MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM MĚSTO VRBNO POD PRADĚDEM USNESENÍ z 15. zasedání Zastupitelstva města Vrbno pod Pradědem, dne 21. 9. 2016 236/15/2016 Zahájení a schválení programu - procedurální záležitosti 1. schvaluje zápis z minulého

Více

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2

USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 USNESENÍ z veřejného zasedání Zastupitelstva města Železná Ruda č. 2 Přítomni: pp.brož,horek,kořán,kříž,lehká,navrátilová,papež,roubal, Smola, Sekyra A., Sekyra M., Šnebergr Nepřítomni: - Omluveni: p.mareš

Více

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0

Usnesení č. 3/05/15 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce ze zasedání 9 12. Hlasování o usnesení: PRO 14 PROTI 0 ZDRŽEL 0 Výpis usnesení - ZÁPIS č. 05 o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Hrušky konaného dne 2. 6. 2015 v 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Hrušky Starostka obce, Bc. Jana Filipovičová (dále jen

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání

1. Zahájení jednání, kontrola prezence, schválení programu jednání Stránka č. 1 z 16 Zápis z 83. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bořetice konaného dne 14. září 2004 Začátek jednání: 19.10 hodin Přítomni: 12 členů Omluveni: Václav Surman příchod 19:45; Jaroslav

Více

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015

Výpis ze zápisu č. 6. ze zasedání Zastupitelstva města Broumov. konaného dne 9. září 2015 Výpis ze zápisu č. 6 ze zasedání Zastupitelstva města Broumov konaného dne 9. září 2015 1 Volba návrhové komise 1/1 ZM volí návrhovou komisi ve složení Mgr., pan Arnold Vodochodský a paní Jitku Nigrinovou

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 8/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 12.06.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea

Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Usnesení č. 8 přijaté na zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 24. února 2015 v přednáškové místnosti Muzea Přítomni: Omluveni: Bechová Ivana, Janderka Richard, Nováková Helena, Ing. Věra

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č.

Obec Krhová. Hlavní 205, Krhová, IČ: Zastupitelstvo obce Krhová. USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 Zastupitelstvo obce Krhová USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KRHOVÁ č. 4 KONANÉHO DNE 23.4.2015 Zastupitelstva obce Krhová v souladu s ustanovením

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009.

program zasedání Zastupitelstva města Chropyně č. 13. Zprávu o činnosti Rady města Chropyně za období od 18. prosince 2008 do 25. března 2009. Z A S T U P I T E L S T V O M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 13. zasedání dne 25. března 2009 Z M 1 / 1 3 / 2 0 0 9 u r č u j e hlasováním jako zapisovatele 13. zasedání paní Janu Bajgarovou

Více

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011

Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 1 Obec Kostice Zápis č. 7 ze zasedání zastupitelstva obce 12. prosince 2011 2 Zápis o průběhu 7. zasedání zastupitelstva obce Kostice ze dne 12.12.2011 --------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne o d 16:00 hodin v sále dom u kultury Příloha č. 4 k č. j.: MUMO-KT/32088/15 Sp. zn.: KT/36/2015/Hroe Zastupitelstvo města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 10. zasedání Zastupitelstva m ěsta Mohelnice, které se konalo dne 09.12.2015

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne

Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne Zápis č. 18/14 a usnesení zastupitelstva obce Čakov ze dne 10.11.2014 Místo konání: OÚ Čakov Přítomní zastupitelé: Ing. Milan Vlk, Ing. Lenka Šišpelová, Tomáš Jabůrek, Bc. Jan Dušák, Michal Ivana, Ing.

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 26. června 2014 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík

07/02/14 schvaluje a) návrhovou komisi ve složení : předseda Tomáš Foros, členové: Jiří Kašpárek a Michal Buršík Usnesení ze 2. zasedání zastupitelstva obce Široká Niva konaného dne 12.12. 2014 v 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zastupitelstvo obce Široká Niva 06/02/14 bere na vědomí a) složení slibu

Více

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015

Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Zápis č. 5 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 20.1.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Bohuslav Ernest, Jiří Havlík, Ing. Jan Křikava, Hosté : Ing. František Sojka, zástupci JSDHO Komárov

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města.

ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne Zastupitelstvo města Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města. Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 2. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 20. 11. 2006 Starosta zahájil zasedání v 19:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 12 členů zastupitelstva. Omluvena: Ing. Václav

Více

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod.

Město Hostivice. ZÁPIS z jednání Rady města Hostivice č. 2/2012 konaného dne od 16,00 hod. do 17,05 hod. * Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Rady města Hostivice s omezeným

Více

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM

BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM V Ý P I S U S N E S E N Í z XX. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Blatnice pod Svatým Antonínkem (dále jen ZOB) konaného v obřadní síni obecního úřadu dne 29. 03. 2017 v 17 00 hodin Pozn.: zveřejněna

Více

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler

Město Abertamy, Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta Přítomni: Josef Hraško, Jana Čečáková,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf Löffler Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne

USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne USNESENÍ č. 4/2015 z 3. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 13. 04. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015

Informace o přijatých usneseních. z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 z 38. schůze Rady města Rumburk, konané dne 10. prosince 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 643/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 38. schůze Rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ

Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Z á p i s o průběhu ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Klentnice konaného dne 03.11. 2014 v 17 hodin v zasedací místnosti OÚ Starosta všechny přivítal a zahájil ustavující zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012

Zápis č. 5/2012. konaného dne 12. prosince 2012 Zápis č. 5/2012 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 12. prosince 2012 1. Úvodní slovo starosty. Přítomno 11 zastupitelů, 4 omluveni presenční listina příloha č. 1. Host:

Více

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391

Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 MALETÍNSKÝ ZPRAVODAJ Vydává Obec Maletín, Maletín č. 21, 789 01 Zábřeh, IČO: 302988, vydáno dne 1. 07. 2008 ev. číslo MK ČR: E 10391 Číslo 5 ročník 14, červen 2008 Z usnesení zastupitelstva obce ze dne

Více