Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd."

Transkript

1 Obecné informace Všechny generátory horké mlhy (tepelné rozprašovače s pulzujícím reaktivním motorem) Airfog odpovídají směrnici Rady EU 2004/108/EC «Elektromagnetická kompaktibilita», modely AR9E a AR35E byly vyrobeny v souladu se specifikací "EQUIPMENT FOR VECTOR CONTROL SPECIFICTION GUIDELINES" WHO/CDS/NTD/WHOPES/GCDPP/ Světové zdravotnické organizace. Záruční listina AIROFOG MACHINERY CO, LTD. (dále AIROFOG) zaručuje, že u všech tepelných rozprašovačů s pulzujícím reaktivním motorem Airfog se neobjeví vady v použitých materiálech nebo při procesu montáže v průběhu jednoho roku, s výjimkou částí, které podléhají běžnému opotřebení. Během této doby AIROFOG vymění/opraví vadné díly v procesu montáže nebo použitých materiálů (na základě rozhodnutí našeho technického oddělení) zdarma. Zaslání náhradních dílů hradí kupující. Tato povinnost se nevztahuje na škody vzniklé nevhodnou dopravou, výdejem, nesprávným používáním, použitím nedoporučených dílů atd. Firma AIRFOG není za žádných okolností zodpovědná za poškození vybavení vzniklé špatným používáním. AIRFOG za žádných okolností nenese zodpovědnost za poškození zdraví lidí nebo zničení majetku. 1. Provoz Generátory horké mlhy Airfog pracují na principu jednostranné otevřené reaktivní trubice přívodu vzduchu (rezonátor) s ventilem ze strany vstupního toku (karburátor) a otevřeným výstupem (výstup aerosolů). Tento systém s pulsujícím reaktivním motorem (bez pohyblivých částí) se skládá z karburátoru, frekvenčního měniče žárovky, spalovací komory a rezonátoru a je akustickým oscilačním systémem s optimální frekvencí. Na konci rezonátoru je směs přiváděna do proudu vzduchu vysokou rychlostí a rozptyluje se do malých aerosolových kapiček, které tvoří jemně rozptýlenou mlžnatou směs. Teplota v bodě, při kterém se směs dostává do proudu je C. Přitom je směs vystavena tepelnému vlivu po dobu ne více než 4-5 ms. Je tedy možné používat látky, které jsou citlivé na vysoké teploty.

2 1. Trubice pro přívod vzduchu (108) 10. Vypínací tlačítko přívodu paliva (52) 2. Ústí hadice přívodu směsi (114) 11. Karburátor (23) 3. Dávkovací tryska (117) 12. Ventil vstupujícího proudu vzduchu (30) 4. Trubice pro přívod směsi (116) 13. Tlačítko startéru (78) 5. Ventil přívodu směsi (120) 14. Pístové čerpadlo (89) 6. Kryt bateriové části (71) 15. Plášť chladícího systému (100) 7. Nádrž na směs (1) 16. Rezonátor (97) 8. Šroubovací lopatka (26) 17. Zařízení pro mimořádné vypnutí 9. Palivová nádrž (10) 18. Připojovací Bowdenův kabel 2. Technická specifikace Specifikace platí také pro modely AR9E a AR35E. AR9 AR35 Přibližná kapacita spalovací komory 11 kw/15 hp 18.7 kw/25.4 hp Palivová nádrž Kapacita Přibližný tlak Přibližná spotřeba paliva Palivo Nádrž na směs Celková kapacita Přibližný objem tekutiny Přibližný tlak Zapalování Elektrický spouštěč zapalování, napájení baterií AA, D Zapalovací svíčka Přibližná hmotnost (prázdný) Se zařízením pro mimořádné vypnutí 1.2 l 0.08 bar 1.2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.0 kg 7.4 kg 1.2 l 0.08 bar 2 l/h Standardní benzín bez příměsí 6 l 5.7 l 0.3 bar 4x1.5 В není potřeba 7.6 kg 8.0 kg

3 Rozměry Šířka x Výška Délka s trubicí na olejovou směs Délka s trubicí na vodní směs 3. Standardní vybavení 27x34 cm cm 109 cm 27x34 cm cm 133 cm AR9 AR35 Sada nástavců na dávkování kapaliny x Sací hadice na směs Nálevka na palivo s filtrem Nálevka na směs filtrem Sada nástrojů na opravu Sada nástrojů na čištění Brašna na nástroje Popruh na přenášení Ochrana sluchu Sada na technickou obsluhu Návod 4. Doplňkové příslušenství Baterie, 1.5 V, alkalická, LR20, velikost D Baterie, 1.5 V, alkalická, LR6, velikost D Nástavec na dávkování směsi: 0.6, 0.7, 1.4, 1.6 Speciální trubice pro směs na bázi vody (109) Zařízení pro mimořádné vypnutí Tlumič 5. Bezpečnostní pokyny Dříve než začnete pracovat s rozprašovačem, přečtěte si pečlivě přiložený návod, abyste se vyhnuli možným problémům. Uchovejte si pečlivě tento návod. Pokud budete rozprašovač půjčovat někomu jinému, dejte mu také tento návod. Používejte rozprašovač jen k těm účelům, ke kterým byl vyroben. S rozprašovačem mohou pracovat pouze vyškolené a oprávněné osoby. Před použitím musí osoba pracující s přístrojem provést všechna bezpečnostní opatření. Lidé s kardiostimulátorem by měli použití nebo obsluhu rozprašovače konzultovat s lékařem. Je to kvůli elektrické zapalovací cívce v systému startéru. Před použitím je nutné se přesvědčit, zda je rozprašovač kompletně a správně smontován, vše je správně utaženo, na přístroji nejsou žádná poškození, všechny plomby jsou na místě. Nepoužívejte přístroj v případě, že nefunguje správně. Při práci s tímto přístrojem používejte ochranné prostředky, vhodné pro ochranu dýchacích cest, ochranné rukavice a prostředky na ochranu sluchu. Během provozu nenechávejte rozprašovač nikdy bez dozoru. Pokud budete rozprašovač přenášet na popruhu, měl by viset na rameni na stejné straně jako přístroj. Nepřehazujte si popruh přes hlavu.

4 Během provozu by před trubicí na přívod vzduchu neměli být lidé, zvířata nebo hořlavé materiály. Při přenášení se ujistěte, že tryska trubice směřuje dozadu. Držte rozprašovač vodorovně nebo jej nakloňte trochu dolů. Posunujte ho pouze dopředu. Venku rozprašujte pouze ve směru větru. Při práci v interiéru se snažte, aby rozprašovačem neošetřená místa byla blíže k východu než místa, na kterých již byl rozprašovač použit. Nepracujte s přístrojem při špatné viditelnosti, neboť vám může zabránit rychle opustit prostor. Pro bezpečnou manipulaci s chemikáliemi postupujte podle pokynů dodavatelů. Nikdy nepoužívejte pesticidy a dezinfekční prostředky ve větších množstvích, než jak je uvedeno ve specifikacích výrobce. Při práci v uzavřených prostorech nikdy nepřekračujte přípustné množství látky. Při tankování paliva zkontrolujte, jestli rozprašovač vychladl. Zabraňte rozlití paliva. Nedotýkejte se horkých částí. Po skončení práce nechte rozprašovač vychladnout, než jej opět použijete. Nepřepravujte ještě teplý rozprašovač v uzavřených vozidlech. Nestříkejte hořlavé kapaliny do potrubí nebo do tunelů bez větrání, mohlo by dojít k výbuchu. Pokud používáte hořlavé směsi, mějte vždy připraven hasicí přístroj. Při práci s palivem je zakázáno kouřit. Vyvarujte se otevřeného ohně. Nerozprašujte tam, kde je nebezpečí výbuchu prachu (např. mlýn na obilí). Rozprašovač nevystavujte otřesům ani ho nepřevracejte, pokud je v něm kapalina nebo palivo. Nepřenášejte rozprašovač, pokud je v nádržích palivo nebo směs. Nestříkejte přímo na stěny nebo na jiné pevné předměty. Dodržujte minimální vzdálenost 3 metrů. Při stacionárním provozu se ujistěte, že rozprašovač je bezpečně namontován na vodorovné ploše. Po skončení oprav vždy namontujte bezpečnostní prvky. Neupravujte zařízení. 6. Příprava rozprašovače k práci Rozprašovač (generátor horké mlhy) je dodáván v kartonové krabici. Než přístroj vybalíte, zkontrolujte, zda není krabice poškozena. Trubice pro přívod vzduchu není připojena k rozprašovači, je to pouze pro zjednodušení dopravy. Abyste zabránili přehřátí, zapněte rozprašovač jen tehdy, je-li trubice pro přívod vzduchu (108/109) připojena (obr. 2 a 3) k rezonátoru. Chcete-li ji instalovat, proveďte následující kroky. 1. Vytáhněte trubici pro přívod vzduchu (108) z pláště chladicího systému (100), vyberte příslušné připojení (na vodu nebo na směs olejů) a vložte trubici zpět do pláště chladicího systému. Osa trubice by se měla překrývat s osou rezonátoru (101), obr. 2.

5 2. Po zašroubování hrdla hadice pro přívod směsi (114) ručně připojte dávkovací nástavec (117) k trubici pro přívod směsi (116) společně s měděným těsněním (118), zasazeným na ústí trubice pro přívod směsi (114). Pomocí dvou maticových klíčů utáhněte matici na hrdle (obr. 3). 3. Vložte baterie, jak je znázorněno na obrázku. Kladný pól je na straně palivové nádrže (10), záporný pól je na krytu baterie (71), obr. 4. Abyste dosáhli co nejlepších výsledků, používejte alkalické baterie. 4. Zkontrolujte zapalovací cívku stisknutím tlačítka startéru (78). Měli byste slyšet bzučivý zvuk, obr Naplňte palivovou nádrž standardním benzínem bez přísad. Použití nejlepšího benzínu s vysokým oktanovým číslem nezlepší výkon. Vždy používejte nálevku s filtrem (144), obr. 6. Nikdy netankujte do horkého rozprašovače. 6. Po naplnění nádrže rukou víčko pevně utáhněte (7). Stiskněte tlačítko vypnutí (52) palivového panelu až do stavu zastavení, obr. 7.

6 7. Naplňte nádrž na směs (1). Vždy používejte nálevku s filtrem (143), obr. 8. Nalijte tolik směsi, kolik budete potřebovat na konkrétní práci. Nikdy nenalévejte palivo do nádrže na směs (1). 8. Nasaďte víčko (2) na místo a zavřete ho. Ujistěte se, že ventil pro přívod (120) je uzavřen, páčka je nahoře (obr.9). 9. Utáhněte ventil na přívod vzduchu (30) a šroubovací lopatku (26), obr Vyberte si sílu výstupního proudu směsi a vhodnou trubici pro přívod vzduchu Průtoková kapacita dávkovacích nástavců (změřeno pro vodu): Průměr dávkovacího nástavce Průměrná propustnost, l/h

7 Síla průtoku závisí na fyzikálních a chemických vlastnostech směsi. Doporučujeme vám provést vlastní měření v podmínkách, ve kterých nejčastěji pracujete. Pro práci se směsí na bázi vody používejte nástavce s průměrem do 1.0 mm. Pro dosažení nejlepších výsledků vám doporučujeme používat speciální trubici pro přívod vzduchu (109) a ústí trubice pro přívod směsi (114/1), určenou směsím na bázi vody. Při práci se směsí na olejové bázi používejte nástavce s průměrem do 0.8 mm. Používejte pouze standardní trubici pro přívod vzduchu (108). Menší nástavce zmenšují velikost kapiček. Nástavce s menším průměrem mohou způsobit nedostatečný rozptyl. Nikdy nepoužívejte rozprašovač (generátor horké mlhy) se speciální trubicí pro přívod vzduchu, propočtenou na vodní směs v případě, že jste použili směs na olejové bázi s nehořlavými složkami. 8. Směs Jako směs do rozprašovače mohou být použity všechny přípravky vyrobené v chemickém průmyslu a biologické produkty, pokud jsou rozpustné ve vodě nebo v oleji. Látky, které se mohou používat jako základ, jsou následující. Pro výrobky rozpustné ve vodě: čistá voda speciální základ, jako například glycerin nebo glykol bílý olej s vhodnými emulgátory směs vody se speciálním základem nebo bílým olejem. Pro výrobky, které jsou rozpustné v oleji: motorová nafta, topný olej nebo petrolej bílý olej a rostlinný olej mající viskozitou, podobnou viskozitě motorové nafty speciální základy.

8 Při použití v interiéru je nezbytné dodržovat protipožární bezpečnostní opatření. Všechny otevřené zdroje světla musí být zhasnuty, elektřina vypnuta. Při použití pesticidových směsí na olejovém základě se doporučuje rozprašovat ne víc než 1 litr na 400 м 3, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru. Jediná jiskra může způsobit požár, pokud je koncentrace směsi, obsahující kerosin, vyšší než 1 litr na 300 м 3. Při výběru účinných směsí nebo podkladů mějte na zřeteli zákony. Neneseme odpovědnost za škody a zranění způsobené nevhodným nebo nesprávným dávkování směsi. 9. Spuštění rozprašovače 1. Vytáhněte tlačítko zastavení (52), obr Stiskněte tlačítko startéru (78), pravidelně a rovnoměrně tiskněte tlačítko pístového čerpadla (91). Jakmile uslyšíte první výbuch, stiskněte tlačítko čerpadla ještě 1-2 krát, obr. 12.

9 3. Po spuštění nechte rozprašovač zahřát jednu minutu. Otevřete ventil přívodu směsi (120) k rozprašování. Chcete-li vypnout rozprašování, zavřete kohoutek přívodu směsi (120). Obr. 13. Čím méně paliva je v nádrži, tím více budete muset stlačit pumpičku na čerpání paliva. Pokud je to možné zapínejte rozpračovač s plnou nádrží. Ujistěte se, že máte dostatek paliva na předpokládanou dobu práce. Je-li váš rozprašovač vybaven zařízením na mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E), povinně zkontrolujte práci tohoto zařízení v souladu s odstavcem Mimořádné vypnutí rozprašovače Dodržujte následující mimořádná opatření, pokud se generátor horké mlhy (rozprašovač) zastavil kvůli nedostatku paliva nebo poruše. Ihned uzavřete ventil pro přívod směsi (120). Je to nezbytné proto, aby se zabránilo úniku směsi do horkého rezonátoru bez rozptýlení, jehož výsledkem je přetlak v nádrži. V takovém případě se mohou hořlavé složky směsi vznítit a způsobit požár v karburátoru a/nebo v trubici na přívod vzduchu (obr. 14).

10 Rozprašovač držte tak, aby trubice pro výstupní proud vzduchu směřovala dolů. Je to nezbytné proto, aby z ní vytekly zbytky chemických látek. I malé množství hořlavé látky se může vznítit a proto musí být ihned odstraněno (obr. 15). Během provozu v žádném případě nenechávejte rozprašovač bez dozoru. 11. Vypnutí rozprašovače 1. Uzavřete ventil pro přívod směsi (120) na tři čtvrtě, abyste mohli očistit nebo zkontrolovat hadici na přívod směsi směsi (116), obr Počkejte, dokud nebude vidět dým (120) (páka v poloze «nahoru»), obr. 17.

11 3. Stiskněte tlačítko zastavení (52) a počkejte, dokud neustanou výbuchy (obr. 18). 4. Snižte tlak v nádrži na směs, otevřete její víčko (2) na jednu nebo dvě otáčky, potom znova zavřete víčko (obr. 19). Vždy udržujte tlak po vypnutí rozprašovače. Nádrž je stále pod tlakem a směs se může vylít, pokud omylem otevřete ventil. 12. Správné nastavení rozprašovače Vzhledem k velké rozmanitosti podmínek vnějšího prostředí, takových jsou jako například klimatické podmínky a nadmořská výška, je nutné rozprašovač seřídit bez ohledu na to, že každý přístroj se kontroluje před expedicí. Naplňte palivovou nádrž minimálně do 2/3 postupujte podle následujících kroků. Natočte regulační jehlu (17) asi na polovinu proti směru hodinových ručiček a zapněte rozprašovač (obr. 20). Nechte rozprašovač zahřát po dobu nejméně jedné minuty. Zkontrolujte plamen na konci rezonátoru (101), podívejte se na něj z bezpečné vzdálenosti (asi 2 metry). Používejte ochranné brýle.

12 Pro přesné nastavení opatrně otáčejte regulační jehlou (17) ve směru hodinových ručiček do té doby, dokud nebude vidět plamen (obr. 21). Pokud je nastavení provedeno správně, rozprašovač pracuje rovnoměrně a na konci rezonátoru není vidět plamen. Nedokončujte přednastavení rozprašovače, pokud vydává vysokofrekvenční zvuk a je vidět plamen na konci trubice pro přívod vzduchu. To vede ke snížení výkonu, přehřívání a k nebezpečí zahoření. Přeplnění Při nadměrném dolévání může dojít k přeplnění karburátoru. V tom případě budou páry paliva vycházet vycházet z trubice pro přívod vzduchu (108/109). Pokud k tomuto došlo, stiskněte tlačíto pro přerušení dodávky paliva (52), stiskněte tlačítko startéru (78) a stlačujte pístové čerpadlo (91) do té doby, dokud neustanou výbuchy. Poté spusťte rozprašovač v běžném režimu. 13. Ošetřování a skladování Proto, aby byl rozprašovač vždy připraven k použití, doporučujeme před uložením provést následující:

13 1. Vylejte zbytky směsi z prázdné nádrže a promyjte ji. Nalejte do nádrže přibližně ¼ litru vody, protřepejte a zapněte rozprašovač, aby se očistily všechny trubice. 2. Očistěte rozprašovač od hlíny. 3. Sejměte membránu (33) ventilu vstupního toku kapaliny (30). Zkontrolujte, zda není ventil poškozen a očistěte jej. Očistěte tělo ventilu (34), těsnění (32) a tlumič (60) za pomoci měkké látky namočené v benzínu (obr. 22) 4. Pomocí škrabky a drátěné štětky odstraňte zbytky směsi z rezonátoru (101) z hrdla trubice pro přívod směsi (114), dávkovacího nástavce (117) a také, pokud možno, z trubice pro přívod vzduchu (108/109) (obr. 23). Je nutné odstranit všechnu hlínu z konce rezonátoru. 5. Pomocí škrabky očistěte směšovací trubici rezonátoru (101) od zbytků zplodin hoření (obr. 24). 6. Očistěte směšovací komoru karburátoru (24) pomocí drátěné štětky (142). Dejte pozor, abyste nepoškodili vstřikovač paliva (obr. 25)

14 7. Štětkou očistěte šroubovací lopatku (obr. 26). 8. Vyprázdněte palivovou nádrž (10), jakmile je rozprašovač očištěn. Neutahujte příliš krytku nádrže (7), obr. 27. Pokud ukládáte rozprašovač na delší dobu, vyjměte baterie. Skladujte rozprašovač mimo dosah dětí a osob, které si nejsou vědomy možného nebezpečí. 14. Řešení problémů Opravu mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Před opravou vypněte rozprašovač a nechte jej vychladnout. Odstraňte klíč zapalovací svíčky ze šroubovací lopatky. Během opravy a testování se nedotýkejte obnažených částí pod napětím. Po opravě smontujte všechna zabezpečovací zařízení a zkontrolujte správnou montáž všech částí. Po každé opravě proveďte testovací spuštění s použitím obyčejné vody. Je žádoucí pravidelně provádět kontrolu vašeho rozprašovače kvalifikovaným technikem (např. zástupcem výrobce). Pro získání technické podpory se obracejte přímo na nás nebo na naše místní zástupce. Pokud rozprašovač nestartuje nebo pracuje nerovnoměrně V první řadě zkontrolujte: jsou všechna tři víčka palivové nádrže a nádrže na směs těsně zašroubována? Zkontrolujte také těsnění víček. je v nádrži palivo?

15 zkontrolujte baterie. slyšíte při stisknutí tlačítka startéru hučení zapalovací cívky? Snižte tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí (AR9E/AR35E). Možné příčiny Nedochází k zažehnutí Není přívod paliva V palivu je voda. Rozprašovací tryska je znečištěná nebo ucpaná. Membrána ventilu vstupního přívodu vzduchu je poškozena nebo znečištěna. Karburátor je zanesený. Znečištěný rezonátor Zkontrolujte Baterie jsou vybité nebo mají špatný kontakt, startér nebo cívka zapalování jsou porouchané, šroubovací lopatka se ušpinila nebo namokla, ucpala se směšovací trubice rezonátoru. Nedostatek paliva. Porucha v přívodu paliva. V tomto případě odšroubujte regulační jehlu (17) a uveďte v činnost pístové čerpadlo (91), musí se objevit palivo. Zkontrolujte, je-li dobře uzavřena palivová nádrž. Vyprázdněte a promyjte palivovou nádrž, nalejte nové palivo. Pročistěte pouze bezínem a stlačeným vzduchem. Pokud je potřeba, vyměňe palivo nebo ho vyčistěte. Pročistěte směšovací komoru pomocí kartáčku a benzínu, profoukněte stlačeným vzduchem. Odstraňte zbytky hoření z rezonátoru (101) a směšovací trubice pomocí škrabky a kartáčku. Bod 12. Pravidelné seřízení rozprašovače. Nesprávné seřízení rozprašovače Pokud rozprašovač startuje, ale nerozprašuje nebo tak činí nerovnoměrně Nejdříve zkontrolujte: Je v nádrži dostatek směsi? Je správně připojena tlaková hadice? Nedochází k úniku kapaliny nebo nejsou ohyby na hadičkách přívodu směsi?

16 Možné příčiny Není tlak v nádrži na směs nebo není dostatečný Ventil přívodu směsi (120) je vadný nebo ucpaný Zkontrolujte Díra v nádrži. Zkontrolujte, není-li poškozená nebo není li hlína na ventilu. Při výměně membrány (40) ji vždy vyměňte společně s těsnícím kolečkem (41) a těsněním (42). Spoje (43) mohou netěsnit nebo být poškozené. Pokud je to nutné, vyměňte ventil společně s těsněním (44). Tlaková hadice (133, 134/1, 134/2) je poškozena. Znečištění oboustranného šroubu (132) pročistěte pomocí drátu. Dírka ve víčku nádrže (2). Zkontrolujte těsnící kolečko a pokud je to nutné, vyměňte jej. Těsnění (125, 126) jsou poškozená, vyměňte je. Před sestavením vyčistěte všechny části ventilu a zkontrolujte díry. Dávkovací nástavec (117) je ucpaný Ústí hadice na přívod směsi (114) je ucpané Pročistěte tenkým drátkem. Pročistěte tenkým drátkem. 15. Zařízení pro mimořádné vypnutí AR9E/AR35E jsou vybaveny zařízením pro mimořádné vypnutí. Každý rozprašovač je kontrolován v závodě při sestavování, proto není nutné ho seřizovat. Seřízení je ale nutné provést po opravě nebo zablokování. Přesné seřízení Bowdenova kabelu (ЕС23) může být efektivní pouze, pokud je rozprašovač rozehřátý. Nastavte napětí kabelu (EC23) pomocí závitové vsuvky (EC25). Po nastavení utáhněte matice (EC24) obr. 28. Vždy kontrolujte činnost zařízení pro mimořádné vypnutí před spuštěním rozprašovače. Rozprašovač může pracovat pouze při správně fungujícím zařízení pro mimořádné vypnutí.

17 Zkouška funkčnosti 1. Spusťte rozprašovač jako obvykle a nechte ho zahřát po dobu minimálně jedné minuty. Stlačte spouštěcí páku (EC13) po dobu přibližně 10 sekund a vypněte rozprašovač. Páka se musí vrátit do původní polohy automaticky (obr. 29). 2. Spusťte rozprašovač a stiskněte spouštěcí páku. Otevřete ventil přívodu kapaliny (120). Musíte vidět vycházející proud (obr. 30). 3. Zastavte rozprašovač, páka se automaticky vrátí do výchozí polohy, rozprašování se přeruší (obr. 31).

18 4. Zkontrolujte, neuniká-li směs v místě připevnění hadice přítoku směsi (EC27), ventilu (EC33) nebo hrdla trubice pro přívod směsi (114), obr. 32. Po každé kontrole funkčnosti uzavřete ihned ventil přívodu směsi a snižte tlak v nádrži tak, že lehce odšroubujete víčko. 16. Rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí

19 Stlačte spouštěcí páku (EC13) a zajistěte její polohu pomocí nýtu. Pro započetí rozprašování otevřete ventil přívodu směsi (120). Pro přerušení rozprašování se zařízením pro mimořádné vypnutí zavřete ventil (obr. 33). 17. Zastavení rozprašovače se zařízením pro mimořádné vypnutí 1. Pro běžné zastavení rozprašovače odstavec 11 Vypnutí rozprašovače. 2. Rozprašovač se může náhle zastavit při nedostatku paliva nebo při poruše. Při nesystematickém zastavení rozprašovače se uvádí v činnost zařízení pro mimořádné zastavení a dodávka směsi se automaticky přeruší. Úplně uzavřete ventil pro přívod směsi (120) a snižte tlak v nádrži tak, že lehce povolíte víčko (2). Toto je nutné udělat okamžitě, neboť nádrž je ještě pod tlakem a nahodilé otevření ventilu by mohlo vést k úniku směsi (obr.34). 18. Při nesprávné činnosti zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte v první řadě Rozprašovač pracuje příliš slabě Zmenšete tlak v zařízení pro mimořádné vypnutí Zkontrolujte Možné příčiny Rozprašovač se zastavuje, ale Nesprávná instalace závitové spouštěcí páka se neuvolňuje vsuvky (EC25) v Bowdenově kabelu automaticky. (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do původní polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Membrána (EC6)

20 čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Rozprašovač pracuje, páka se nevrací Rozprašovač pracuje, páka má tah (vrací se), ale rozprašování se nezastavuje. Rozprašovač pracuje, páka má tah, ale nedochází k rozprašování Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) není stlačen. Struna (EC9) je příliš málo napnuta. Membrána (EC6) čidla tlaku je poškozena nebo znečištěna. Ztráta tlaku v zařízení pro mimořádné zastavení. Ucpala se tlaková trubice (EC20). Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Těsnící kroužek (EC32) je poškozené. Ventil (EC33) je zašpiněn. Nesprávná instalace vsuvky s vrutem (EC25) v Bowdenově kabelu (ЕС23). Dutý nýt (EC8) se nevrátil do výchozí polohy. Struna (EC9) povolila nebo se přetrhla. Ventil (EC33), hlavice trubice pro přívod směsi (114) nebo nástavec (117) jsou znečištěné. Ventil přívodu směsi (120 je uzavřen). Při zastavení rozprašovače vytéká směs z místa uchycení šroubu (EC27), ventilu (EC33) nebo hlavice hadice pro přívod směsi (114), i přesto, že páka a ventil pracují správně Soupis náhradních dílů tepelných rozprašovačů AR9/AR35 Těsnící kroužek (EC31 nebo EC32) je poškozen. Struna (EC9) je povolená nebo praskla. Při objednávání náhradních dílů je nutné uvádějte čísla položek, detaily, popis a požadované množství. Poznámka: Položky bez značky # se obvykle hodí na všechny rozprašovače. Položky označené # mohou být použity pouze u uvedených přístrojů. Položka Popis Nádrž na směs Víčko nádrže, skládá se z částí Tělo 3/ Indikátor polohy páčky Těsnící kolečko Upevnění hrany

21 Kryt, skládá se z částí Kryt Těsnění Palivová nádrž Víčko karburátoru Těsnění Těsnící kolečko Regulační jehla, skládá se z částí Regulační jehla Těsnící kolečko 19 # Rozprašovací tryska AR35, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR9, skládá se z částí # Rozprašovací tryska AR35 20 # Rozprašovací tryska AR Těsnící kolečko Těsnící kolečko 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR35 23 # Karburátor (skládá se z částí 24, 25x2) AR9 23/1 # Karburátor AR35 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 23/1 # Karburátor AR9 (skládá se z částí 12,13,15,16,19,23,26, 27/1,30,35,36x4,40,41,42,43,44,49) 24 # Upevnění karburátoru AR35 24 # Upevnění karburátoru AR Nastavovací šroub M6x20 26 # Šroubovací lopatka AR35 26 # Šroubovací lopatka AR9 27 # Těsnící kolečko AR35 27 # Těsnící kolečko AR9 27/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR35, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 30 # Ventil vstupujícího vzduchu AR9, skládá se z částí 32-34, 34/1, 60, 63, 63/1 32 # Těsnění AR35 32 # Těsnění AR Membrána 34 # Tělo ventilu AR35 34 # Tělo ventilu AR9 34/ Těsnící kolečko Matice krytu, M Šestihranný šroub, M4x Těsnění Ventil, skládá se z částí 39,40,41 38/ Ventil, skládá se z částí 35,38,42,43, Ventil

22 Membrána Těsnící kolečko Těsnění Spojovací článek Těsnění Hadička Spojka trubice s vnitřním závitem Tlačítko přerušení přívodu paliva, skládá se z částí 18, 29, Válcový píst, H Objímka, H Tlačítko, H Přívod paliva, skládá se z částí Závitový spoj 56/ Těsnění Hadice s filtrem 58/ Hadice 58/ Filtr Plstěná trubice Tlumič Mosazná matice, M Šroub se zápustnou hlavou, M5x20 63/ Adaptér, M5x Šestihranný šroub, M5x Pružná podložka se zoubky pod šrouby Kluzná lišta s kabelem, skládá se z částí Krytka bateriové části 71/ Štítek (baterie) Kabel Matice, M Šestihranný šroub, M5x Šestihranný šroub, M4x Matice ventilu, M Tlačítko startéru Zapalovací cívka 79/ Drát zapalovací svíčky, 250 mm 79/ Těsnící kolečko Těsnící kolečko Štítek (volba baterií) Výstuž 84/ Štítek (adresa) Výstuž 85/ Štítek (typ, sériové číslo) Umístění baterií

23 86/ Umístění baterií pro LR Kontaktní pružina Křídlový šroub Čerpadlo, skládá se z částí Tělo čerpadla Ústí čerpadla, skládá se z částí Víčko Pružina Ústí čerpadla Objímka Rukojeť 97 # Rezonátor AR35 97 # Rezonátor AR Ochranný štítek 98/ Těsnění 98/ Bezpečnostní štítek Upínací mechanismus Plášť chladícího systému 102 # Kryt AR # Kryt AR Klíč na svíčky Samořezný šroub, 3.9x Šestihranná matice, M Upevnění hrany 108 # Standardní trubička přívodu vzduchu AR # Standardní trubička přívodu vzduchu AR9 109 # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR # Speciální hadička pro směs na vodní bázi AR Ochranný kryt 110/ Destička ( varování před vysokou teplotou) Proplachovací aparát 111/ Hrot Samořezný šroub ST 3.9x # Bezpečnostní štítek AR # Bezpečnostní štítek AR Ústí hadice pro přívod směsi 114/ Ústí hadice pro přívod směsi (na vodní bázi) 116 # Teflonová hadička pro přívod směsi, AR # Теflonová hadička pro přívod směsi, AR9 Dávkovací nástavec Značka Značka Značka Značka Značka 1.2

24 Značka Značka Těsnění Separátor trubice pro přívod směsi Ventil přívodu směsi, skládá se z částí 37, Ventil pro přívod směsi, spodní část Ventil pro přívod směsi, horní část Ventil pro přívod směsi, střední část Rukojeť svorky Těsnění Těsnění Šroubové spojení Šroub se zápustnou hlavou M4x Kotoučová pružina 129/ Kruhové těsnění Šestihranný šroub, M 4x Šestihranná matice, M Oboustranný šroub Hadice vzdušné ventilace Tlaková hadice, skládá se z částí 134/1,134/2 134/ Připájená tlaková hadice 134/ Hadice Plný šroub Sací hadice Trubice pro přívod směsi Standardní doplňky (skládá se z částí , 162,163) Škrabka Štětka Nálevka na směs s filtrem 143/ Filtr, 052 (nálevka na směs) Nálevka na palivo s filtrem Šroubovák Maticový klíč, 8x Maticový klíč, 14x Maticový klíč, 14, ve tvaru "L" Řemen Těsnění, Membrána (malá) (13, 33) x 1, (40, 41, 42) x Návod 154 # Výběr údržby (AR35) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Výběr (AR9) 37 x 10, 118 x 3, (18, 40, 41, 42, 44, 56/1) x 2 (13, 15, 21, 22, 27, 27/1, 29, 33, 59, 125, 126) x # Zkrácený návod AR # Zkrácený návod AR35E

25 155 # Zkrácený návod AR9 155 # Zkrácený návod AR9E 156 # Značka AR # Značka AR35E 156 # Značka AR9 156 # Značka AR9E Štítek (airofog) Štítek (ventil přívodu směsi) Štítek (obsah nádrže) Štítek (on/off) Štítek (chrániče na uši) Taška na nářadí 162/ Sada nástrojů (141,142,145,147,148,149,150,151,162) Chrániče na uši 164 # Kartonová krabice AR # Kartonová krabice AR9

26 Schéma tepelného rozprašovače AR9/AR35 Schéma zařízení pro mimořádné vypnutí (pouze pro AR9E/AR35E)

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006

Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE. Obj. č. D 040 006 Návod na obsluhu a údržbu mlžící pistole typ SE Obj. č. D 040 006 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevil našemu výrobku. Pro zajištění bezchybného chodu a dlouhé životnosti Vás

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL

Strana. Art.-Nr.: 30 62 432 Změny vyhrazeny 08/09 CZ SK PL CZ Návod pro přestavbu na zkapalněný plyn P (G31) Plynový kondenzační kotel MGK Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 495 pro MGK-170 a MGK-250 Sada pro přestavbu obj. číslo 87 51 496 pro MGK-210 Sada pro

Více

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K

PROTECO. postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K postřikovač 12 L ruční tlakový s kolečky PROTECO 10.80-PT-12-K Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky PROTECO. 1) Rukojeť pumpy 2) Pojistný ventil 3) Válec pumpy 4) Píst 5) Manžeta pístu 6)

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah

NÁVOD K POUŽITÍ. Symboly W&H. Obsah NÁVOD K POUŽITÍ Obsah Symboly W&H... 1 1. Vymezení pojmů... 2 2. Obecné informace... 2 3. Návod k obsluze a bezpečnostní pokyny... 3 4. Instalace... 5 5. Výměna filtrační patrony... 6 6. Kapacitní tabulka...

Více

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14

Návod k obsluze SEPREMIUM 10. Separátor kondenzátu 06/14 Návod k obsluze SEPREMIUM 10 Separátor kondenzátu 06/14 OBECNÁ FUNKCE Zařízení SEPREMIUM 10 slouží k odlučování oleje z kondenzátu, který je extrahován ze systémů na stlačený vzduch. Polypropylen má na

Více

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo

TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo TOLMAX TRX57 Tlačené rozmetadlo Návod k použití a montážní návod Mikel s.r.o., obchodní a logistické centrum, výdejní místo internetového obchodu Záhumenní V 329, 763 02 Zlín-Louky (areál Pozemního stavitelství

Více

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze

DH 711. Odvlhčovač vzduchu. Návod k obsluze DH 711 Odvlhčovač vzduchu ul. Rolna 8, Sady, PL 62-080 Tarnowo Podgórne tel (+48 61) 654 4000, fax (+48 61) 654 4001 office@desapoland.pl, www.desapoland.pl Návod k obsluze CZ PODĚKOVÁNÍ! PROHLÁŠENÍ O

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o.

NÁVOD K POUŽITÍ mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. NÁVOD K POUŽITÍ Obr. 1 Obr. 3 Obr. 4 Obr. 5 2 3 NÁVOD K POUŽITÍ Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Obsah: Důležité bezpečnostní pokyny... 4 Úvod... 4 Vyvarujte se... 5 Uvedení do provozu...

Více

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ...

POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 1 10 2 11 4 3 5 1 12 2 11 4 3 POW63875 CS 1 OBLAST POUŽITÍ... 2 2 POPIS (OBR. A)... 2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ... 2 4 DOPLŇKOVÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO ZÁDOVÝ POSTŘIKOVAČ... 2 4.1 Čitění... 2 4.2 Provoz...

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2

Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Kostečka Group spol. s r.o. Borského 1011/1 CZ 152 00 Praha 5 IČ: 14501899 DIČ: CZ14501899 Montážní a provozní návod JUDO PROmi JPM 1 ½ - 2 Účel použití: Domácí úpravna vody JUDO PROmi je určena k filtraci

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď

česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď česky 2009 Montážní instrukce pro SolarVenti modely : SV2 / SV3 / SV7 / SV14 montáž na zeď 90 Minimálně 60 1 3 Před montáží: Najděte nejvýhodnější umístění, co nejvíce na jih.dejte pozor na: stín ze stromů,

Více

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI

SC-C01-20 / SC-C01-30. Solární panel NÁVOD K INSTALACI SC-C01-20 / SC-C01-30 Solární panel NÁVOD K INSTALACI OBSAH 1. Specifikace 2 2. Bezpečnostní pokyny 3 3. Doporučení 4 4. Údržba 6 5. Návod k sestavení 7 2 1. Specifikace Typ SC-20 SC-30 A - délka 1460

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Mitsubishi Meiki Motor

Mitsubishi Meiki Motor Mitsubishi Meiki Motor Návod k obsluze (CZ) GT1000 - GT1300 Tento návod k obsluze obsahuje pokyny nezbytné pro správné a bezpečné použití. Před použitím tohoto motoru se ujistěte, zda jste si řádně přečetli

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ 4/2013 2 1 sprchová hlavice pro celkový oplach 2 patice s přírubou pro ukotvení sprchy 3 - uzavírací ventil

Více

Triple Duty AT5R & AT5G

Triple Duty AT5R & AT5G UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ Triple Duty AT5R & AT5G Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů, svítilen

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

Plynový terasový ohřívač - pojízdný

Plynový terasový ohřívač - pojízdný Plynový terasový ohřívač - pojízdný 825.131 Dříve než tento plynový terasový ohřívač začnete montovat a dříve než ho uvedete do provozu, přečtěte si pozorně celý tento montážní a provozní návod. Složení

Více

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522

HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 HOT AIR HAIRSTYLER HS 5522 G F E A B C D 1 2 3 2 BEZPEŚNOST Při používání přístroje dodržujte následující pokyny: 7 Tento přístroj je určen výhradě k domácímu použití. 7 Přístroj nikdy nepoužívejte ve

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel

EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel NÁVOD PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU EST GA 31, 32 zařízení pro nanášení disperzních dvousložkových lepidel Zařízení je určeno pro profesionální použití. Před uvedením do provozu si nejdříve prostudujte tento návod.

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití

Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití W12 Terasový plynový zářič W12 VA Návod k použití EKOTEZ s.r.o. tel. 221 599 163-4 Budovatelská 287 fax. 222 586 265 190 15 Praha 9-Satalice vytapeni@ekotez.cz Czech Republic půjčovna@ekotez.cz servis@ekotez.cz

Více

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene

ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene ContiTech: Odporné poradenství k výměně ozubeného řemene Podrobný návod pro Ford Focus C-Max 1,6 l Ti s kódem motoru HXDA, SIDA Při výměně ozubeného řemene se často dělají fatální chyby. Pro zajištění

Více

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu

HL_1000N Paletový vozík s nůžkovým zdvihem nosnost 1 t, ruční ovládání Návod na použití a údržbu Bankovní spojení: Komerční banka EMPORO, s.r.o. 43-1814280237/0100 Brandýská 84/10 CZ, 181 00 Praha 8 Firma je zapsaná v OR u MS V Praze tel.: +420 242 428 600 oddíl C, vložka 136881 fax: +420 242 428

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Čelní chirurgické světlo ZPŮSOB POUŽITÍ Světelným systémem z optických vláken lze dodávat světlo do chirurgických čelních světel na osvětlení operačního pole. Splňuje standardy a je

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu

Návod na montáž, obsluhu a údržbu SAFEtech tel.: 234 706 311, fax: 234 706 300 e-mail: info.cz@koncept-ekotech.com www.koncept-ekotech.com Návod na montáž, obsluhu a údržbu HAWS A8100 BEZPEČNOSTNÍ SPRCHA PRO CELKOVÝ OPLACH INTERIÉROVÁ

Více

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ

SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA COLNEY PRIM UPOZORNĚNÍ 1. Prosíme, ověřte přiložené rozměry před instalací vrat. Pokud Vaše garáž rozměry nesplňuje, upravte pomocí stavebních úprav svou garáž dle přiložených rozměrů.

Více

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09

01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 01 Motor s krytem 02 Čerpadlo 12 03 Rozvaděč 04 Rozvod pohonných hmot 05 Benzínová nádrž 06 Vývěva s ovládáním 07 Vývěva 12 08 Chlazení motoru 09 Chladič 10 Čistič 11 Zapalování - úplné 12 Přístrojová

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu!

BA300. Potrubní oddělovač. Montážní návod. Uschovejte návod pro pozdější potřebu! BA300 Montážní návod Uschovejte návod pro pozdější potřebu! Potrubní oddělovač CZ 1. Bezpečnostní pokyny 1. Postupujte podle montážního návodu 2. Používejte oddělovač v souladu s jeho určením pouze pokud

Více

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA

TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA TAŽENÝ KARTÁČOVÝ SBĚRAČ PROVOZNÍ PŘÍRUČKA BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA Nezapomeňte, že každé silové zařízení může způsobit zranění, pokud je ovládáno nesprávným způsobem nebo pokud uživatel nerozumí tomu, jak

Více

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750

Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Oprava palivového čerpadla 16710-MAY-305 pro Hondu Africa Twin XRV750 Technická řešení od Thomase Hedlunda. Fotografie Niklas Jonsson. Copyright autor kontakt: Thomas.hedlund@afconsult.com Norrkoping Sweden

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2

Boiler Elektro. Návod k montáži Strana 2 Boiler Elektro Návod k montáži Strana Boiler Elektro (elektrický bojler) Obsah Použité symboly... Model... Návod k montáži 4 Návod k montáži Volba umístění a montáž... Přípojka vody... 3 Montáž pojistného/vypouštěcího

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min

Pila přímočará W 79035. Pila přímočará W 79034. počet kmitů 1. počet kmitů 800-3000 0-300 150 MM 125 MM. Bruska stolní dvoukotoučová ot-min ELEKTRONÁŘADÍ Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 65mm plast 2mm ocel 8mm) Šikmý řez max.45 Hloubka řezu: dřevo 85mm plast 2mm ocel 8mm Nastavitelný kmit:4 (3+0) Pila přímočará 79034 750 počet kmitů 800-3000

Více

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze

BUBLÍK - masážní podložka do vany. návod k instalaci a obsluze BUBLÍK - masážní podložka do vany CZ návod k instalaci a obsluze Představení výrobku Masážní zařízení BUBLÍK je elektrickým spotřebičem pro použití ve vaně. V koupelně vytvoří bublinkovou lázeň nebo vodoléčebnou

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

RB 3, RB 4, RB 5. Návod k používání pro. rozvodné baterie. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR

Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR Návod k montáži ventilu volby místa DÜRR 2003/06 2 Obsah Důležité informace 1. Pokyny...4 1.1 Hodnocení shody...4 1.2 Všeobecné pokyny...4 1.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny...4 1.4 Výstražné pokyny a symboly...5

Více

BA295 Potrubní oddělovač

BA295 Potrubní oddělovač srpen 2009 BA295 Potrubní oddělovač NÁVOD K INSTALACI 1. Bezpečnostní instrukce 1. Dodržujte instalační pokyny uvedené v tomto návodu. Výrobní nastavení polohy kulových ventilů nesmí být změněno. Změna

Více

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku

č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku č.1 Montáž zavlažovacího systému Tropf Blumat (TB) Zpět na www.synsy.cz s napojením na vodovodní kohoutek přes regulátor tlaku 1. Odšroubujte zelený uzávěr a keramický senzor naplňte po okraj vodou. Poté

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření

NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY. Obecně - Opatření NÁVOD K OBSLUZE PARNÍ ČISTIČ ALF FORCE SPEEDY Obecně - Opatření Než zapnete přístroj poprvé, přečtěte si tyto pokyny a uschovejte je pro budoucí použití Tento spotřebič je určena výhradně pro použití v

Více

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD

Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD Vysokozdvižný vozík JF NÁVOD EC Prohlášení o shodě Podle Směrnice o strojích 2006/42/EC Pro následující zařízení : Výrobek : Nůžkový paletový vozík Označení typu /Obchodní značka : JF Název výrobce : Ningbo

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

Návod na obsluhu a údržbu

Návod na obsluhu a údržbu Návod na obsluhu a údržbu zásobníku obsah 10 l Obj. č. D 040 055 Duben 2001 2 Schneider Bohemia Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k

Více

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění:

- Ovládací trn: - Pružina: - Těsnění: ALEFFI www.caleffi.com 58684.02 eplotní přetlakový ventil s automatickým plněním opyright 2009 aleffi Funkce Rozsah sortimentu echnické specifikace eplotní přetlakový ventil s dvojím účinkem se používá

Více

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA

Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA Závěsné plynové průtokové ohřívače TV PANDA PANDA 19 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 7,7 19,2 kw, odvod spalin do komína PANDA 24 POG průtokový ohřívač TV na zemní plyn s výkonem 9,8 24,4

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com

Návod k obsluze 6.1185. www.rothenberger.com Návod k obsluze 6.1185 www.rothenberger.com Prostudujte si prosím tento návod k obsluze a uschovejte jej pro další použití. Nezahazujte jej! Při škodách způsobených nesprávnou obsluhou zaniká záruka! Technické

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně

Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozi... volantem na levé straně Stránka č. 1 z 7 Demontáž a montáž převodky servořízení (převodky řízení s posilovačem) u vozidel s volantem na levé straně Potřebné speciální nářadí, zkušební a měřicí přístroje a pomocné prostředky Hadicové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

3.2 Dávkovače CENTROMATIC

3.2 Dávkovače CENTROMATIC III. KOMPONENTY MAZACÍCH SYSTÉMŮ 3.2 Dávkovače CENTROMATIC Charakteristika Jednopotrubní dávkovače injektory řady SL - jsou použitelné pro všechny běžné minerální oleje a tuky do třídy NLGI 2. Jedná se

Více

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80

STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ MÍCHAČKY PRO SVÉPOMOCNÉ STAVEBNÍKY I PROFESIONÁLY CHP-80 Příručka pro obsluhu a údržbu TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ STROJE Důležité upozornění: Před spuštěním

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Prosím, přečtěte si tento návod k obsluze. Návod si uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. CZ Technické údaje Vysílač Frekvence

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny

Přívodní vzduchotechnická jednotka. Duben 2003. Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1. Změny vyhrazeny Přívodní vzduchotechnická jednotka Montáž a údržba Duben 2003 Fläkt Fläkt Woods 4507 CZ 03.04 strana 1 Změny vyhrazeny Bezpečnostní pokyny Provoz vzduchotechnických jednotek a příslušenství UPOZORNĚNÍ

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO

DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO DĚTSKÝ VOZÍK ZA KOLO Návod k obsluze Dětský vozík za kolo vyhovuje požadavkům normy EN 1888:2003. VAROVÁNÍ Prosím dodržujte následující instrukce pro maximální bezpečnost vašeho dítěte. Nedodržení těchto

Více

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený)

AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) UŽIVATELSKÝ MANUÁL LASEROVÝ ZAMĚŘOVAČ AACT5R(červený) & AAT5G(zelený) Česky O firmě Sightmark Sightmark nabízí širokou škálu produktů, včetně puškohledů, kolimátorů, laserů, korekcí nastřelení, noktovizorů,

Více

Experiment C-16 DESTILACE 2

Experiment C-16 DESTILACE 2 Experiment C-16 DESTILACE 2 CÍL EXPERIMENTU Získání informací o třech klasických skupenstvích látek, změnách skupenství (jedné z fázových změn), křivkách ohřevu a ochlazování a destilační křivce. Prozkoumání

Více

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF

Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF Návod k použití a údržbě nůžkových paletových vozíků řady JF ÚVOD Děkujeme, že jste si vybrali nůžkový paletový vozík DELTALIFT. Abyste svůj produkt správně a bezpečně používali pečlivě si, prosím, přečtěte

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: ing. Tomáš Zadražil Název materiálu: VY_32_INOVACE_PD._08 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100

SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 SPRINKLEROVÁ CERPADLA s certifikátem VdS 2100 Datum vydání: 2009 Řada: U a LT SPECK provedení s elektromotorem provedení s dieselmotorem R 0 Popis : Odstředivá čerpadla Speck pro sprinklerová zařízení,

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

Návod k obsluze a údržbě

Návod k obsluze a údržbě ZÁRUČNÍ LIST Záruční a pozáruční servis zajišťuje: ATV Moravia s. r. o. Kšírova 45, 619 00 Brno, Česká republika tel/fax.: 541 249 327 email: opravy@atv-servis.cz www.atv-servis.cz Záruku lze uplatnit

Více

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel :

AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Váš dodavatel : AUTOMAT NA KÁVU ESPRESSO P R I M A B A R Váš dodavatel : FOUNTAIN CS, spol. s r.o. Hudcova 78, 612 00 Brno Telefon/ Fax: (+420) 541 249 055 až 6 - info@fountain.cz - www.fountain.cz UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Více

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo

Vypínač. Belkin Components B.V. +31 (0) 20 654 7300 1119 PH Schiphol-Rijk Nizozemsko. Belkin GmbH +49 (0) 89 143405-0 80637 Mnichov Německo Zásuvka Vypínač Indikátor napájení/stavu Upozornění: Pro dosažení optimálních výsledků musí souvislý jmenovitý příkon zařízení odpovídat kapacitě tohoto měniče stejnosměrného proudu na střídavý. Belkin

Více

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK

VPA 300/200 MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ. Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK MOS 0524-1 031001 VPA 300/200 CZ R VPA 300/200 CZ Návod k instalaci zásobníku NIBE VPA 300/200 smaltovaný a Cu LEK LEK LEK CZ 1 Vybavení 1 studená voda vstup 2 teplá voda výstup 3 teplá voda cirkulace

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více