Kapitola 1: Úvod. Česky. Seznámení: Vlastnosti:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1: Úvod. Česky. Seznámení: Vlastnosti:"

Transkript

1 Kapitola 1: Úvod Seznámení: Televizní adaptér TVGo A11 změní váš počítač v televizor. Není třeba pořizovat do domácnosti další televizor, protože tento adaptér šetří místo i energii. Umožňuje vám sledovat televizní vysílání nebo poslouchat rozhlasové vysílání v počítači, takže je to skutečně skvělé zařízení pro vás a vaši rodinu. Další jedinečnou výhodou je kompatibilita televizního adaptéru TVGo A11 s operačním systémem Windows XP Media Center Edition Adaptér TVGo A11 kombinuje funkce televizního tuneru, digitalizace videa a videokonference. Toto zařízení je vybaveno bezkonkurenčními možnostmi ovládání, například náhled 16 kanálů, poslech rozhlasového vysílání v pásmu FM a nahrávání ve formátu MPEG-1/2/4 (v reálném čase a plánované). Zařízení rovněž umožňuje digitalizovat snímky z videa a vytvářet z nich tapety pro pozadí počítače. Připojením televizního adaptéru TVGo A11 k videorekordéru nebo videokameře můžete přehrávat domácí videozáznamy, převádět je do digitálního formátu nebo ukládat snímky z videa pro pracovní plochu. Televizní adaptér TVGo A11 vám přinese více zábavy s počítačem. Vlastnosti: Kompatibilní s operačním systémem MCE (Media Center Edition 2005) Sledování analogového televizního vysílání a poslech rádia FM v počítači Nahrávání ve formátu MPEG-1/2/4 ve reálném čase Funkce automatického spuštění po zapnutí počítače Podpora pořizování fotografických snímků a náhledu kanálů Podpora časového posunu a plánovaného nahrávání 1

2 1.1 Obsah balení Televizní adaptér TVGo A11 Dálkový ovladač Kabel zvuku Kabel vstupu AV Kabel pro příjem infračerveného signálu Kabel FM Disk CD se softwarem Stručný návod 1.2 Požadavky na systém Procesor P3 800 (pro zobrazení náhledu); procesor P4 1,6 nebo výkonnější (pro formát MPEG 4 vyžadován výkon 2,4) (pro nahrávání) Minimálně 64 MB paměti Minimálně 100 MB volného místa na pevném disku Grafická karta VGA s ovladačem rozhraní DirectDraw podporující 16bitové barvy nebo vyšší Volný port PCI Jednotka CD-ROM Podpora operačního systému Microsoft Windows 98SE/Me/2000/XP, Windows XP Media Center Edition

3 Kapitola 2: Začínáme 2.1 Připojení adaptéru TVGo A11 Televizní adaptér TVGo A11 podporuje studený start a funkce vzdáleného spuštění pro sběrnici PCI 2.1 a vyšší verzi. Aby se projevila nastavení systému BIOS počítače (viz část 2.2 Nastavení systému BIOS počítače), nesmí být při první instalaci napájecí kabel připojen k elektrické zásuvce, i když je napájení počítače vypnuté. Zapněte napájení až po řádné a bezpečné montáži adaptéru TVGo A11 do slotu PCI. Proveďte správné zapojení kabelů podle následujícího zapojovacího schématu: 1. Zkontrolujte, zda je provedeno přemostění JP (Výchozí nastavení výrobce.) (Jedná se o konfiguraci automatického zavedení. Chcete-li funkci automatického zavedení deaktivovat, proveďte přemostění 1-2.) Vnitřní kolík připojení zvuku (televizní adaptér ke zvukové kartě). 2. Připojte výstupní zařízení SVHS ke vstupu S-VIDEO IN. 3. Připojte výstup videa přehrávače DVD nebo videorekordéru ke vstupu VIDEO IN. 4. Připojte kabel FM ke vstupu FM. 5. Připojte výstup zvuku videorekordéru ke vstupu AUDIO IN. Upozornění: Věnujte zvláštní pozornost kabelu snímače dálkového ovládání. Kabel snímače nepřipojujte ani neodpojujte, pokud je počítač zapnutý. V opačném případě může dojít k selhání hardwaru adaptéru TVGo A Nastavení systému BIOS počítače Po zapnutí počítače systém zahájí automatický test po spuštění (POST). Jakmile se na obrazovce zobrazí následující zpráva, stisknutím tlačítka <DEL> vstupte do programu Setup (Nastavení). 3

4 V hlavní nabídce je zobrazeno dvanáct konfigurovatelných funkcí a dvě možnosti ukončení. Pomocí kláves se šipkami přejděte na položku Power Management Setup (Nastavení řízení spotřeby) a stisknutím klávesy Enter přejděte do podnabídky. Česky 1. Nastavte položku ACPI Suspend Type (Typ ukončení ACPI) na hodnotu S3 (STR) nebo S5 (STD). 2. Nastavte položku Wake-Up by PCI card (Probuzení kartou PCI) na hodnotu Enabled (Povoleno). Poznámka: Funkce automatického nahrávání po zapnutí počítače vychází z režimu ACPI Suspend Type S3 (STR) nebo S5 (STD). Pokud váš počítač tento režim nepodporuje, tato funkce nebude fungovat. Upozornění: V případě odebrání adaptéru TVGo A11 z počítače důrazně doporučujeme obnovit původní nastavení ACPI. Nastavení systému BIOS bude použito až po správné instalaci adaptéru PCI TVGo A11 do slotu. 2.3 Instalace ovladačů zařízení 1. Vložte disk CD se softwarem do jednotky CD-ROM a potom připravte instalaci ovladače. 2. Po připojení adaptéru TVGo A11 k portu PCI dokončete instalaci podle pokynů systému. 3. Po připojení adaptéru TVGo A11 se v počítači zobrazí dialogové okno Nový hardware. 4. Instalaci spustíte klepnutím na tlačítko "Další". 4

5 5. Vyberte položku Vyhledat vhodný ovladač pro moje zařízení [doporučeno] a klepněte na tlačítko Další. 6. Vyberte možnost Disk CD-ROM s ovladači a klepnutím na tlačítko Další vyhledejte ovladač. 7. Klepnutím na tlačítko Ano pokračujte v instalaci. 8. Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete instalaci. 9. Systém rozpozná jedno Neznámé zařízení. 5

6 10. Pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 11. Vyberte první možnost Vyhledat nejlepší ovladač pro zařízení (doporučeno) a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 12. Vyberte možnost Zařízení CD-ROM a pokračujte klepnutím na tlačítko Další. 13. Klepnutím na tlačítko Další zkopírujte ovladač. 6

7 14. Klepnutím na tlačítko Ano pokračujte v instalaci ovladače TVGo A11 WDM TV Tuner. Česky 15. Klepnutím na tlačítko Dokončit dokončete instalaci. 16. Po instalaci zkontrolujte ovladač adaptéru ve Správci zařízení. 7

8 2.4 Instalace rozhraní DirectX Česky Rozhraní Microsoft Direct X umožňuje podporu hardwarové akcelerace 3D v operačním systému Windows 98, ME, 2000 a Windows XP. Aby byla zajištěna podpora MPEG v operačním systému Windows 98, musíte nejdříve nainstalovat rozhraní Microsoft DirectX a potom přehrávač videa kompatibilní s formátem MPEG. 1. Do jednotky CD-ROM vložte instalační disk CD. Instalace se spustí automaticky. 2. Klepněte na položku Setup Utility (Instalační nástroj). 3. Klepněte na tlačítko DirectX. Zobrazí se okno instalátoru DirectX(R) Setup. Klepnutím na tlačítko Install (Instalovat) spusťte instalaci ovladače. 4. Instalační program automaticky nainstaluje rozhraní DirectX do počítače. 5. Po dokončení kopírování všech souborů do počítače se zobrazí zpráva. Klepnutím na tlačítko OK dokončete instalaci. 8

9 2.5 Instalace softwarového nástroje TVGo A11 1. Do jednotky CD-ROM vložte instalační disk CD. Instalace se spustí automaticky. 2. Klepněte na položku Setup Utility (Instalační nástroj). Česky TV Go A11 3. Spusťte instalaci klepnutím na tlačítko Next (Další). 4. Přečtěte si licenční smlouvu a klepnutím na tlačítko Next (Další) spusťte kopírování souborů. 5. Klepněte na tlačítko Next (Další) nebo zvolte jinou složku pro instalaci. 9

10 6. Klepnutím na tlačítko Next (Další) spusťte instalaci Teletext. 7. Klepněte na tlačítko Next (Další) nebo zvolte jinou složku pro instalaci. 8. Klepněte na tlačítko Next (Další) nebo zvolte jinou složku pro instalaci. 9. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci Teletext. 10

11 10. Klepnutím na tlačítko Finish (Dokončit) dokončete instalaci TVGo A11. Česky 11. Klepnutím na tlačítko OK restartujte počítač. Kapitola 3: Spuštění softwaru 3.1 První spuštění TVGo A11 Na hlavním panelu systému Windows klepněte na tlačítko Start a potom vyberte možnost Programy\TVGo A11\ TVGo A11. Při prvním spuštění je třeba zvolit příslušnou zemi a jazyk (viz níže). 1. Ačkoli je televizní tuner v adaptéru TVGo A11 pevně nakonfigurován, ihned po prvním spuštění TVGo A11 musíte nastavit systém televizního vysílání. 2. Nastavte formát videa a snímků a uložte. 11

12 3. Zvolte zemi a typ vstupu tuneru a potom klepněte na tlačítko Search (Hledat). Existují dva typy vyhledávání. i. První je vyhledávání podle tabulky televizních kanálů a obsahuje tabulky Cable (Kabel) a Antenna (Anténa). ii. Druhý je vyhledávání podle frekvence od nejnižší po nejvyšší. V režimu Auto (Automaticky) vyhledávání neprobíhá podle pořadí v tabulce TV. Česky 3.2 Sledování televizního vysílání nebo videa 8. Poklepáním zobrazíte video na celou obrazovku 2. Zobrazit panel TV 3. Seznam kanálů 5. Přepínač zdrojů 1. Nápověda 4. Ovládání kanálů 6. Ovládání hlasitosti 1. Nápověda: zobrazí nápovědu. 2. Zobrazit panel TV: zobrazí na obrazovce 4x4 televizní programy. 3. Seznam kanálů: zobrazí seznam všech dostupných TV kanálů. 4. Ovládání kanálů: slouží k procházení kanálů. 7. Hledat TV kanály 5. Přepínač zdrojů: klepnutím můžete přepínat mezi televizním vysíláním, vstupem video nebo vstupem S-Video. 6. Ovládání hlasitosti: slouží k nastavení hlasitosti nebo k vypnutí zvuku. 7. Hledat TV kanály: klepnutím vyhledáte dostupné TV kanály. 8. Poklepáním zobrazíte obraz na celou obrazovku. 12

13 3.3 Nahrávání videa Chcete-li nastavit formát nahrávání, klepněte na tlačítko Nastavení. Nastavte formát videa. Klepnutím na tlačítko Nahrát spusťte digitalizaci videa. 3.4 Pořízení snímku Chcete-li nastavit formát snímku, klepněte na tlačítko Nastavení. Adaptér TVGo A11 podporuje formáty snímků BMP a JPEG. Zvolte požadovaný formát. 13

14 Klepnutím na tlačítko Snímek pořídíte statický snímek. Česky 3.5 Přehrávání videa Klepněte na tlačítko Seznam přehrávání a vyberte soubor videa. Zvolte video a potom klepněte na tlačítko Otevřít. Seznam funkcí přehrávače médií: 1 O programu: zobrazí informace o aktuální verzi. 2 Konec: chcete-li ukončit okno přehrávání videa, stiskněte klávesu [Esc] nebo klávesy [ALT]+[F4] na klávesnici. 3 Minimalizovat: slouží k minimalizaci okna přehrávání videa; chcete-li obnovit zobrazení, klepněte na "MoviePlayer" na hlavním panelu. 4 Skrýt ovládací panel: slouží ke skrytí ovládacího panelu videa; chcete-li obnovit zobrazení, klepněte pravým tlačítkem na okno videa a vyberte položku "Control Panel" (Ovládací panel). 5 Nastavení: Klepnutím se zobrazí místní okno, které umožňuje testovat přehrávání videa; podrobné pokyny viz stránka "Nastavení přehrávání". 6 Procházet obrázky: Slouží ke spuštění okna prohlížeče pro prohlížení snímků a obrázků uložených v počítači, podrobné pokyny viz stránka "Procházení obrázků". 7 O krok dozadu: slouží k posunu videa dozadu. 8 O krok dopředu: slouží k posunu videa dopředu. 9 Pomalu přehrávat dozadu: slouží k pomalému přehrávání videa dozadu. 10 Pomalu přehrávat dopředu: slouží k pomalému přehrávání souboru videa dopředu 11 Přehrát/pozastavit: klepnutím spustíte přehrávání aktuálního souboru videa; dalším klepnutím pozastavíte přehrávání; a dalším klepnutím obnovíte přehrávání. 12 Rychle posunout dozadu: slouží k rychlému přehrávání souboru videa dozadu. 13 Rychle posunout dopředu: slouží k rychlému přehrávání souboru videa dopředu. 14 Ztlumení Slouží k vypnutí zvuku. Dalším klepnutím zvuk obnovíte. 15 Upravit hlasitost: nastavte hlasitost posouváním posuvníku nebo použijte tlačítko s levou a pravou šipkou na klávesnici. 16 Zastavit přehrávání: zastaví přehrávání aktuálního souboru videa. 14

15 17 Snímek: uloží aktuální obraz videa jako obrázek formátu BMP nebo JPG. Soubor bude implicitně pojmenován podle času pořízení a bude uložen do složky C:\Obrázky. Můžete rovněž otevřít možnost "Nastavení snímku" v dialogovém okně "Možnosti" a nastavit adresář pro ukládání snímků, formát snímku a zvolit možnost přejmenovávání snímků po pořízení, podrobné pokyny viz stránka "Nastavení přehrávání". 18 Seznam přehrávání: klepnutím zobrazíte místní panel pod hlavním panelem. Výchozí seznam souborů s nahrávkami se nachází v adresáři nahrávek, ze kterého můžete vybírat položky, které chcete přehrát. 3.6 Procházení obrázků Klepnutím na tlačítko Procházet obrázky můžete načítat uložené obrázky. Pomocí softwaru Procházet obrázky můžete měnit měřítko nebo názvy obrázků. Horní panel nástrojů obsahuje mnoho funkčních tlačítek pro snadné ovládání: Obnovit: Slouží k obnovení zobrazení snímku v aktuální složce. Panel umístění: Zobrazí nebo skryje panel umístění v levé části okna, který umožňuje procházení a výběr složek. Panel obrázků: Zobrazí nebo skryje panel obrázků v levé části okna, který umožňuje snadno vytvořit náhled snímku. Nastavit tapetu: Slouží k nastavení aktuálního obrázku jako tapety na pracovní plochu Windows. Klepnutím na šipku rozevíracího seznamu vpravo můžete vybrat režim zobrazení tapety. Vzhled: Slouží k nastavení vzhledu okna prohlížeče obrázků. Klepnutím na šipku rozevíracího seznamu vpravo můžete vybrat oblíbený panel. Oddálit: Slouží ke zmenšení zobrazení aktuálního obrázku. Přiblížit: Slouží ke zvětšení aktuálního obrázku. Přizpůsobit měřítko: Z rozevíracího seznamu vpravo můžete vybrat režim přizpůsobeného zobrazení. Full Size (Plná velikost): Zobrazí obrázek ve 100% zvětšení. Fit Image (Přizpůsobit obrázek): Zvětší obrázek na velikost obrazovky nebo okna. Fit Width (Přizpůsobit na šířku): Zvětší obrázek na šířku obrazovky nebo okna. Fit Height (Přizpůsobit na výšku): Zvětší obrázek na výšku obrazovky nebo okna. Lock (Zámek): Zamkne prohlížeč na aktuální úrovni zvětšení. 15

16 3.7 Poslech VKV rádia 1. Klepněte na tlačítko Přepínač zdrojů videa a potom přepněte na režim FM Radio Mode (Režim rádia FM). 2. Klepnutím na tlačítko Setup (Nastavení) nakonfigurujte nastavení. 3. Při prvním použití klepnutím na tlačítko Hledat vyhledejte dostupné rozhlasové programy. 4. Rovněž můžete vybrat rozhlasové programy a klepnutím na tlačítko Use Favorite Channel list (Vložit do seznamu oblíbených kanálů) nastavte jako oblíbené. Kapitola 4: Používání dálkového ovladače Dálkový ovladač umožňuje ovládat funkce adaptéru TVGo A-11, například zapnutí a vypnutí televizního vysílání, sledování televizního vysílání, přepínání kanálů a změna hlasitosti. Nasměrujte přední stranu dálkového ovladače na snímač a používejte ovládací tlačítka stejným způsobem, jako jiné dálkové ovladače. 4.1 Vložení baterií Otevřete zadní víčko dálkového ovladače a vložte dvě baterie AAA (doporučujeme použít alkalické baterie). 16

17 4.2 Funkce dálkového ovladače 1. Vypínač: slouží ke spuštění / ukončení programu TVGo A11. Česky 2. Ztlumit: stisknutím ztlumíte zvuk; dalším stisknutím zvuk obnovíte. 3. Nastavení videa: opakovaným stisknutím lze v kombinaci se dvěma směrovými tlačítky vpravo postupně upravit jas, kontrast, odstín a sytost videa. 4. Snímek: slouží k pořízení snímku. 5. Teletext: zobrazí okno teletextu. 6. Pozastavit: pozastaví nahrávání. 7. FM: slouží ke změně zdroje na rádio FM. 8. Skrýt panel: skryje/zobrazí ovládací panel. 9. Výchozí nastavení videa: stisknutím tohoto tlačítka budou nastaveny výchozí hodnoty jasu, kontrastu, odstínu a sytosti videa. 10. Zvýšit/snížit hlasitost: stisknutím tohoto tlačítka lze zvýšit/snížit hlasitost. 11. O kanál nahoru/dolů: stisknutím tohoto tlačítka lze přejít na předchozí/další kanál. 12. REC: slouží k nahrávání videa. 13. Tlačítko se šipkou vpravo a vlevo: slouží k nastavení vlastností videa, tzn. jasu, kontrastu, odstínu a sytosti. 14. Předchozí: slouží k návratu na poslední sledovaný kanál. 15. Zdroj AV: slouží k přepínání mezi televizním signálem, signálem S-VHS a signálem AV. 16. Celá obrazovka: stisknutím tohoto tlačítka zobrazíte video na celou obrazovku; dalším stisknutím obnovíte původní velikost videa. 17

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Požadavky na systém. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení televizního adaptéru TVGo A03 zkontrolujte, zda balení USB TV Super Mini obsahuje následující položky. Adaptér TVGo A03 Disk CD s ovladači Dálkový ovladač

Více

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Systémové požadavky. Česky

Kapitola 1: Úvod. 1.1 Obsah balení. 1.2 Systémové požadavky. Česky Kapitola 1: Úvod 1.1 Obsah balení Po obdržení TVGo DVB-D02 se prosím ujistěte, že součástí balení jsou následující položky. TVGo DVB-D02 CD s instalačním software Návod pro rychlou instalaci Kabel USB

Více

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení

Česky Kapitola 1: Úvod TVGo A31 TVGo A31 1.1 Obsah balení Kapitola 1: Úvod Tato nová televizní videoterminál TVGo A31 je ideální pro sledování televize nebo videa na monitoru TFT / LCD / CRT v rozlišení až 1280 x 1024 pixelů. Tento televizní videoterminál umožňuje

Více

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III

Uživatelská příručka. Video Wonder Pro III Uživatelská příručka Video Wonder Pro III Obsah Začínáme 5 Úvod 5 Rysy 5 Obsah balení 6 Systémové požadavky 6 Instalace 7 Instalace hardware 7 Vstupy a výstupy 7 Užívání obslužného programu 8 4-1. TV prohlížení

Více

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite

Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Příručka pro instalaci PCI Analog TV Card Lite Obsah V2.1 Kapitola 1Instalace PCI Analog TV Card Lite... 2 1.1 Obsah balíčku... 2 1.2 Požadavky na systém...2 1.3 Instalace hardwaru... 2 Kapitola 2Rychlá

Více

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167

MICRO DVB-T STICK. Uživatelský manuál. Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 MICRO DVB-T STICK Watch & record Digital TV programs on Your PC! MT4167 Uživatelský manuál Úvod 2 Obsah balení 2 Požadavky na systém 2 Instalace zařízení 3 Instalace softwaru 3 Práce se zařízením 5 Hlavní

Více

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563

Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Multimediální přehrávač s výstupem VGA/TV, (DigiMedia Player) typ LV234 Katalogové číslo: 15.08.1563 Vlastnosti: Plug-in-Play - Prohlížení digitálních fotografií, sledování filmů a přehrávání hudebních

Více

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5

Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 Uživatelský Manuál HyperMedia Center Obsah V1.5 ÚVOD...1 OVLÁDÁNÍ PŘEHRÁVAČE...1 NAVIGAČNÍ PŘEHLED...2 TV...3 VSTUPNÍ ZDROJ...3 SEZNAM KANÁLŮ...3 PLÁN...4 NASTAVENÍ...5 EPG...7 PŘEHLED OVLADAČŮ TV...7

Více

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221

Multimédia. Číslo dokumentu: 405774-221 Multimédia Číslo dokumentu: 405774-221 Kv ten 2006 V této příručce je vysvětleno použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Set Top Box Motorola VIP 1003

Set Top Box Motorola VIP 1003 Set Top Box Motorola VIP 1003 1. Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003, dálkové ovládání, baterie do dálkového ovládání, napájecí zdroj, kabel pro připojení zdroje do napájecí

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka

PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka PCTV Hybrid tuner Kit pro Windows Vista Uživatelská příručka Odvoz a recyklace Nevyhazujte elektrická zařízení do odpadu. Nechtěné nebo nefunkční zařízení odevzdejte na příslušné recyklační stanici! Obsah

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice

Česky. 1. Obecné informace Funkce Obsah krabice 1. Obecné informace Terminál pro příjem digitálního pozemního vysílání TVGo DVB-T31 umožňuje sledovat digitální televizní vysílání na televizoru a nabízí vysoce kvalitní výstup digitálního zvuku pro systémy

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ

Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ Přijímač digitální pozemní televize do počítače KD - 6 1 7 NÁVOD K POUŽITÍ 1 Děkujeme za zakoupení USB adaptéru KD609. Je navržen pro příjem digitální televize do osobního počítače nebo notebooku v digitální

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky.

Tlačítko spouště lze použít k záznamu fotografií nebo k zaostření čočky. Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Messenger. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Messenger

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE

WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE CODE: LR 66xx P/N: W05G0060 Ver: B WinFast Digital TV Card RYCHLÝ INSTALAČNÍ PRŮVODCE Strana 1/10 Obsah Připojení Vstupních & Výstupních zařízení.3 Rozložení

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

Poznámka: Pro zajištění lepšího příjmu signálu důrazně doporučujeme používat venkovní anténu.

Poznámka: Pro zajištění lepšího příjmu signálu důrazně doporučujeme používat venkovní anténu. Kapitola 1 Seznámení s tunerem TVGo DVB-T02Q MCE 1.1 Úvod Tento tuner TVGo DVB-T02Q MCE dokáže změnit váš přenosný nebo stolní počítač na vlastní digitální televizor, na kterém lze sledovat bezplatné pozemní

Více

Uživatelská příručka Obsah

Uživatelská příručka Obsah Uživatelská příručka Store n Go 5 in 1 Obsah 2 Rychlý start 4 Ovládací prvky 4 Příslušenství 5 Minimální systémové požadavky 5 Nabití baterie 5 Zapnutí / vypnutí napájení 6 Indikátor LCM 7 Indikátor LED

Více

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U

ČEŠKY. Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U Uživatelská příručka pro sluchátka HS-04U 1 Obsah 1 Popis sluchátek HS-04U..3 2 Popis zvukové technologie Xear 3D... 4 3 Struktura a přehled funkcí......5 4 Požadavky na systém a instalace... 6 5 Uživatelské

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení splňuje podmínky pro zařízení UPnP AV a Intel Network Media. Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500 MHz, min.

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky

Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Podium View TM 2.0 Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití - Česky Obsah 1. Ú vod... 2 2. Systémový požadavek... 2 3. Instalace Podium View... 3 4. Připojení k hardware... 5 5.

Více

Uživatelská příručka Set-top Boxu

Uživatelská příručka Set-top Boxu ITonis IPTV and VoD Platform Uživatelská příručka Set-top Boxu 10. října 2007 i Obsah 1 Motorola Set-top Box VIP1500/VIP1700 1 1.1 Vybalení Set-top Boxu... 1 1.2 Zapojení Set-top Boxu...

Více

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci

panelu na tlačítko Start ->Programy -> VideoCAM Look>Uninstall VideoCAM Look a potom instalaci Důležité upozornění: Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte zařízení VideoCAM Look. Přečtěte si toto důležité upozornění před instalací 1. Instalace softwaru VideoCAM Look A. Vložte

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení zařízení Sweex Portable Media Center. Užívejte si na vaší televizi filmy, hudbu

Více

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE

FM16 P/NO:MBM PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘENOSNÝ HUDEBNÍ PŘEHRÁVAČ NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ PRO PŘÍPAD POTŘEBY. CZ FM16 P/NO:MBM37748516 Obsah Bezpečnostní pokyny...3

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera.

Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. Upozornění : V E-book můžete prohlížet pouze sobory v textovém formátu (TXT). Camera (fotoaparát) V hlavním menu zvolte položku Camera. 1) Focus control : Pro zooming použijte klávesy PREVIOUS/NEXT. 2)

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

Zkrácená uživatelská příručka

Zkrácená uživatelská příručka Zkrácená uživatelská příručka Hlavní popis Satelitní Twin Tuner HD přijímač HDMI Výstup (až do 1080p) Podpora DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 (USALS) Dolby Digital audio výstup (S / PDIF) Rozšířené EPG a programová

Více

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH,

NAITECH DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA NÁVOD K POUŽITÍ. www.naitech.eu NAI TECH WORLD OF NEW TECHNOLOGIES. Děkujeme za zakoupení výrobku NAITECH, NAI DVC DIGITÁLNÍ VIDEO KAMERA Děkujeme za zakoupení výrobku NAI, a přejeme Vám s jeho užíváním prožití mnoha příjemných okamžiků. Vývoji výrobku jsme věnovali maximální úsilí a nemálo prostředků. Můžeme

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

Pokud některá z výše uvedených součástí chybí, kontaktujte prosím dodavatele. SC001 Sweex 4.1 PCI Sound Card Úvod Především vám mnohokrát děkujeme za zakoupení Sweex 4.1 Sound Card. Zvuková karta Sweex umožňuje počítači produkovat prostorový zvuk s funkcí surround. To Pro dosažení

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití

STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4. Návod k použití STEREO ZAŘÍZENÍ AUNA MCD-82, DVD PŘEHRÁVAČ, USB, SD, MPEG4 Návod k použití 10006320 Vážený zákazníku, v první řadě Vám chceme poděkovat za nákup tohoto produktu. Aby se zabránilo možnému technickému poškození,

Více

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér

F-WVR610. Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Před použitím F-WVR610 Bezdrátový (2,4 GHz) digitální videorekordér Zvláštní upozornění 1) Dříve, než přístroj zapnete, propojte správně všechny části. 2) Při vkládání nebo odpojování SD karty vždy přístroj

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Android TV Box UŽIVATELSKÝ MANUÁL Úvod Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si zvolili služby naší digitální MAZANÉ TELEVIZE od firmy BACKER COMPUTER s. r. o. Android TV box je moderní zařízení, které

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu

Zapojení boxu. Diagram zapojení boxu Zapojení boxu Zapojení zahrnuje tyto kroky: 1. Připojte box pomocí adaptéru k elektrické síti 2. Připojte box k TV pomocí HDMI, YPbPr, nebo CVBS kabelu 3. Připojte box pomocí ethernetového kabelu k počítačové

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah balení DVB-T tuner TrekStor Nero Home Essentials Dálkový ovladač Knoflíková baterie CR2025 Externí DVB-T anténa s magnetickou patkou Koaxiální anténní kabel USB prodlužovací

Více

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD

DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD DMA-2500 Multimediální digitální streamer Full HD Příručka k rychlé instalaci Firmware v1.00 Vydání 1, 2/2009 Obsah Popis...1 Připojení...2 Konfigurace...6 Médiový server...8 Instalace...8 Konfigurace...10

Více

Divar - Archive Player. Návod k obsluze

Divar - Archive Player. Návod k obsluze Divar - Archive Player CZ Návod k obsluze Divar Archive Player Návod k obsluze CZ 1 Česky Divar Digital Versatile Recorder Divar Archive Player Návod k obsluze Obsah Začínáme...............................................2

Více

Čeština. Výstražná zpráva WEEE PROHLÁŠENÍ FCC. Poznámka: Symbol tříděného odpadu v evropských zemích

Čeština. Výstražná zpráva WEEE PROHLÁŠENÍ FCC. Poznámka: Symbol tříděného odpadu v evropských zemích Výstražná zpráva WEEE Symbol tříděného odpadu v evropských zemích Tento symbol ukazuje, že tento výrobek musí být tříděn samostatně. Následující pokyny platí pouze pro uživatele v evropských zemích: Likvidace

Více

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i

Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Instalační příručka pro kartu PCTV 310i Společnost Pinnacle Systems GmbH vydala tento návod s použitím všech dostupných informací, ale nemůže zaručit, že jsou uvedeny vyčerpávající informace o produktu

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3

NA2750. Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 NA2750 Automobilový přehrávač DVD a CD disků a souborů MP3 Dotykový displej 6,8 USB konektor Vstup pro SD kartu Vstup pro externí zařízení Uživatelská příručka 1 Obsah Ukázka základního ovládání Demo...

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Česky. BT-02N uživatelská příručka

Česky. BT-02N uživatelská příručka Česky BT-02N uživatelská příručka 1 Česky Rejstřík 1. Přehled......3 2. Začínáme....5 3. Připojení náhlavní sady headset Bluetooth.....5 4. Používání náhlavní sady headset Bluetooth... 9 5. Technické specifikace...

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

TouchPad a klávesnice

TouchPad a klávesnice TouchPad a klávesnice Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

Externí zařízení. Uživatelská příručka

Externí zařízení. Uživatelská příručka Externí zařízení Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je v USA registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation. Informace obsažené v tomto

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek

Funkce kamery VideoCAM Trek. Instalace kamery VideoCAM Trek Česky Funkce kamery VideoCAM Trek 1 Tlačítko pro fotografování 2 Indikátor LED 3 Objektiv 4 Otočný podstavec Instalace kamery VideoCAM Trek 1. Nejdříve nainstalujte ovladač a potom k portu USB připojte

Více

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561

USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 USB 2.0 Audio/Video Grabber Katalogové číslo: 15.08.1561 Obsah: Obsah:...2 Kapitola 1. Přehled...3 1.1 Úvod...3 1.2 Vlastnosti...3 1.3 Specifikace...3 1.4 Minimální požadavky na systém... 3 1.5 Balení...

Více

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ

Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ Studio PCTV/PCTV Pro NÁVOD K POUŽITÍ NEŽ ZAČNETE Požadavky na systém Systém, do kterého chcete instalovat Studio PCTV (Pro) by měl splňovat následující požadavky: Hardware Počítač: Pentium PC 200 Mhz (doporučeno

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Multimédia. Číslo dokumentu:

Multimédia. Číslo dokumentu: Multimédia Číslo dokumentu: 404160-221 B ezen 2006 Tato příručka popisuje použití multimediálních hardwarových a softwarových funkcí počítače. Multimediální funkce se liší v závislosti na vybraném modelu

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace

Více

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107

Návod k obsluze DivX / MPEG 4 přehrávače. Technosonic MP-107 Technosonic MP-107 1. Váš nový DivX/MPEG 4 přehrávač 2. Bezpečnostní upozornění 3. Zapojení 3.1 VIDEO zapojení 3.2 AUDIO zapojení 4. Nastavení 4.1 Nastavení audia 4.2 Nastavení videa 4.3 Počáteční nastavení

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

OD - 4H08 Rychlý návod

OD - 4H08 Rychlý návod OD - 4H08 Rychlý návod Na instalaci HDD a uvedení do provozu Rychlý návod 1 I. Instalace Instalace HDD a) Vložte a přišroubujte HDD do držáku jako na obrázku. b) Držák přišroubujte k základní desce DVR.

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Otevřete balení. Přehled telefonu CZ-1. Konektor Micro USB. Konektor sluchátek. Přední fotoaparát. Reproduktor. Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti Otevřete balení Prestigio MultiPhone Baterie Cestovní nabíječka Sluchátka USB kabel Stručný návod k obsluze Přehled telefonu Reproduktor Přední fotoaparát Konektor Micro USB Zadní fotoaparát Tlačítko hlasitosti

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME

Zapojení DEC2000-t. a) Kabely a konektory DEC2000-t 3-1 3. ZAČÍNÁME 3-1 3. ZAČÍNÁME Zapojení DEC2000-t Varování: Nesprávné elektrické vedení a zapojení se může stát příčinou vzniku provozních poruch nebo poruch přístroje. Při nesprávném způsobu používání tohoto výrobku

Více

AVerLife HD Theater A211. Česky. User Manual

AVerLife HD Theater A211. Česky. User Manual AVerLife HD Theater A211 User Manual Uživatelský manuál Obsah Kapitola 1 Obsah balení... 2 Kapitola 1 Části zařízení... 3 1.1 Ovládací panel... 3 1.2 Infračervený Senzor... 3 1.3 Připojení... 4 Kapitola

Více