Hledáte nové a kvalitní zaměstnance?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledáte nové a kvalitní zaměstnance?"

Transkript

1 Hledáte nové a kvalitní zaměstnance? HUMAN RESOURCES hledejte zdroj tam, kde dnes skutečně je

2 Mladá fronta DNES, noviny s nejkvalitnějším zpravodajstvím v České republice, podávající komplexní obraz o světě, ve kterém žijeme. Rozsáhlá nabídka rubrik a tématických příloh, užitečné informace i oddychové čtení. Počet čtenářů posledního vydání MF DNES je dle Media Projektu za 2. pololetí !!! Z toho je 23 % čtenářů ve věkové skupině let a dalších 20 % čtenářů ve věkové skupině let a 22 % čtenářů ve věkové skupině let. Oproti populaci, kde je takových lidí celkem 52 %, to jsou nadprůměrně mladí lidé, kteří jsou ve čtenářské obci MF DNES zastoupeni četněji (tvoří 65 %) a je jich celkem Zaměstnání Sledujeme velmi pozorně vývoj trhu práce. Základní ukazatele, tedy jaká povolání, obory a pracovní činnosti jsou zaměstnavateli nejvíce žádané, monitorujeme v ČR v celostátním měřítku i s důrazem na jednotlivé regiony a také aktuální stav v sousedních státech a státech Evropské unie. Příloha Z A M Ě S T N Á N Í Příloha Zaměstnání má v MF DNES už osmiletou tradici. Příloha se postupně rozrůstala a získala si velký zájem čtenářů. Ti si v mnoha ohlasech chválí, že jim příloha poskytuje orientaci na trhu práce, dává užitečné rady a zejména přináší velký výběr pracovních nabídek. Příloha Zaměstnání postupně začala vycházet dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek a přešla na barevný tisk. Díky moderním technologiím můžeme dnes nabídnout plnobarevný tisk v celém rozsahu přílohy Zaměstnání. Inzerát si můžete zadat buď do celostátního vydání MF DNES a pokrýt ihned celou českou republiku, případně kombinovat různé regiony a oblasti v ČR dle Vašich potřeb. Nejvhodnější kombinaci Vám navrhnou naši inzertní poradci (viz kontakty na zadní straně), na které se můžete jednoduše a s důvěrou obrátit, protože na klientský servis klademe velký důraz. Sem také patří bezplatné zpracování Vašeho inzerátu našimi profesionálními grafiky. Novinky ucho Od 1. dubna 2004 jsme zavedli na titulní straně přílohy ZAMĚSTNÁNÍ nový formát tzv. UCHO. Tento jedinečný formát na redakční straně je vhodný zejména k akčním nabídkám, oznámením specifických akcí a veletrhů z oblasti práce, případně je velmi účinné jeho provázání s dalším inzerátem uvnitř sešitu. Velikost tohoto formátu je 45 x 50 mm (š x v) a je možné také jeho barevné otištění. Cena čb celostátního ucha v úterý je Kč a ve čtvrtek Kč. informace z regionu V příloze ZAMĚSTNÁNÍ se snažíme informovat o vývoji trhu práce komplexně, proto přinášíme čtenářům informace také z jednotlivých regionů České republiky. Tento trend chceme ještě více rozvíjet.

3 úterý Vúterý najdete v příloze články o problémech velkých a malých firem, srovnání podmínek ve firmách s českým i zahraničním majitelem. Jaké mají zaměstnavatelé potíže se Zákoníkem práce, s daněmi, se sociálními zákony? Jak hodnotí podporu státu a města, jak spolupracují s úřady práce? Co čeká podnikatele v Evropské unii? Příklady nově vznikajících pracovních nabídek ve velkém (nákupní zóny, továrny). V příloze nabídneme rozhovory s personalisty různých firem a nejnovější poznatky z psychodiagnostiky. čtvrtek Ve čtvrtek se příloha Zaměstnání věnuje převážně zaměstnaným lidem. Jak si najít práci, jak si podat inzerát, jak se chovat na konkurzu? Na co má zaměstnanec nárok, jak si požádat o sociální dávky? Srovnání platů v regionech, podle pohlaví, vzdělání, profese. Jak si požádat o zvýšení platu? Co dělat po výpovědi, jak se vyvarovat psychickým problémům? Jak postupovat s úřadem práce? Jak si v práci nepoškodit zdraví - rady pro nejčastější poruchy, preventivní péče o zaměstnance, ergonomická pracoviště, bezpečnost práce. Různé styly řízení v podniku aneb příprava na konkrétního zahraničního zaměstnavatele. Rady pro hůře zaměstnatelné (ZPS, ženy, matky, mladí bez praxe, menšiny). Vznikají nová povolání nebo jich naopak ubývá? Budoucí vývoj trhu práce lze předpokládat v tendencích základních obecných trendů a v souvislosti se vstupem ČR do EU: snížení podílu rutinních činností x nárůst řešení problémových situací vyšší stupeň automatizace práce nárůst práce s informacemi - nárůst využívání výpočetní techniky nárůst podílu týmové práce a mezilidské komunikace vyšší podíl cizojazyčné komunikace uplatňování moderních metod v řízení nahrazování kvantity kvalitními pracovníky narůstající význam ekologické stránky všech výrobních činností, Trh práce v České republice prochází v posledních letech mnoha změnami souvisejícími především s politickým vývojem, s vývojem ekonomiky, s rychlým technologickým pokrokem, se zahraničními investicemi do jednotlivých regionů apod. Mění se struktura nezaměstnaných a zaměstnaných, vyvíjí se fluktuace pracovníků do jiných profesí. Kdo jsou naši čtenáři? Přístup ke svému zaměstnání, sebevzdělávání, pracovní motivaci a návykům charakterizují názory našich čtenářů. V nich se odráží i očekávaná reakce na inzerci zaměstnání. Čtenáři MF DNES Považují za velmi důležité uplatnit své vzdělání - 72 %. Neustále se vzdělávat pro úspěšný výkon své práce považuje za nutnost 70 % čtenářů. Je pro ně důležité mít v práci možnost pracovního postupu - kariéry - 66 %. Snaží se práci vykonávat co nejlépe - 90 %. Je pro ně důležité dělat zajímavou duševní činnost - 63 % nebo tvůrčí rozmanitou činnost - 77 %. 46 % nevadí rutinní stereotypní činnost, 37 % dává přednost samostatné práci před prací v kolektivu, 59 % preferuje kolektivní spolupráci. Naši čtenáři - uchazeči o zaměstnání jsou maximálně kvalifikovaní (erudovaní ve svém oboru, operují svými nabytými zkušenostmi, dovednostmi a dosavadní praxí). Svou práci se snaží vykonávat co nejlépe 90 % čtenářů, za základ životního štěstí ji považuje 84 % čtenářů MF DNES. 34 % dělá jinou práci, než by chtěl nebo chtěla dělat a 41 % z nich očekává zlepšení své práce nebo studia. Zdroj: MML - TGI, Median, 2. pololetí 2003

4 Pracovníci v odborných a managerských profesích Čtenost v cílové skupině v tis. čtenářů u názvu deníku/kombinace uveden zásah v cílové skupině v % (% CS) a index afinity index porovnává podíl cílové skupiny mezi čtenáři deníku/kombinace a v celé populaci (stejný podíl index=100) TOP KOMBI: 27 % CS; index 163 MF DNES: 21 % CS; index 163 Blesk: 12 % CS; index 73 Právo: 10 % CS; index 137 Hospod. n.: 8 % CS; index 289 Lidové n.: 6 % CS; index 171 Sport: 3 % CS; index 105 Pozn.: Inzertní kombinace: TOP KOMBI MF DNES a Lidové noviny Srovnání čtenosti Vaše personální inzerce nebo inzerce vzdělávacích programů bude nejefektivnější v MF DNES v zavedené příloze Zaměstnání oslovíte 308 tis. lidí v odborných a managerských profesích. Jde o 35 % všech čtenářů novin a v TOP KOMBI o ještě více více než půl milionu čtenářů představuje 44 % z této cílové skupiny čtenářů. Podíl na trhu mezi čtenáři deníků podíl MF DNES 35 % podíl TOP KOMBI navíc dalších 9 % Žádná kouzla zkrátka to funguje! Ekonomicky aktivní čtenáři MF DNES celkem 822 tis./70 % čtenářů, z toho: 150 tis. vedoucích pracovníků 514 tis. řadových pracovníků 136 tis. soukromých podnikatelů ekonomicky aktivní neaktivní Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní TOP KOMBI Blesk MF DNES Právo Sport Lidové n. Hospod. n. Pozn.: Inzertní kombinace: TOP KOMBI MF DNES a Lidové noviny Vybírejte si! Počet našich kvalitních čtenářů Vám umožní vybrat si mezi konkrétními nabídkami od uchazečů o zaměstnání toho nejlepšího! zdroj: Media Projekt, 2. pololetí 2003

5 Charakteristika čtenářů MF DNES z hlediska pracovní pozice - 25 % čtenářů MF DNES je v pozici vyžadující rozhodování - 60 % z nich má pozitivní vztah k organizační práci Jazykové vybavení - alespoň částečné znalosti - angličtiny má 48 % čtenářů - němčiny má 63 % čtenářů - francouzštiny má 7 % čtenářů - ruštiny má 56 % čtenářů Alespoň částečně ovládá jiný jazyk 8 % čtenářů MF DNES. 92 % čtenářů MF DNES usiluje v životě o úspěch a pro 84 % z nich představuje usilovná práce hodnotu. Zdroj: MML - TGI, Median, 2. pololetí 2003 Vaše inzertní sdělení se tak dostává nejen k těm, kteří si jej přečtou, ale především k těm, kteří jsou schopni na něj reagovat. Sešit zaměstnání Způsob čtení sešitu pravidelnými čtenáři MF DNES Hodnoty v % pravidelných čtenářů MF DNES přečetl/a alespoň některé strany 0 % 50 % 100 % všichni čtenáři muži ženy let let let Graf: Mezi pravidelnými čtenáři MF NDES, tj. mezi těmi, kteří přečtou nejméně 3 vydání ze 6 za týden + čtvrteční vydání, je zřetelná velmi vysoká míra zájmu jak o odborné informace o personálním trhu, tak o nabídku a poptávku pracovních pozic. zdroj: výzkum Markent, říjen říjen 2003 Inzerovat můžete pod Vaším firemním logem nebo diskrétně tzv. pod značkou. Zdarma Vám zpracujeme grafickou podobu Vašeho inzerátu. Profesionálně!

6 Produkty a ceny Inzeráty se na první pohled liší především velikostí, barevným provedením a grafickými prvky. Opakování inzerátu násobí jeho účinnost. Ceny v Kč 1 mm/1 sl prodaný denní náklad (ks) út 150 průměrný čt 188 čtvrtek (s magazínem) zdroj: ABC ČR, září 02 Příklady výpočtu cen inzerátu tohoto formátu: čb inzerát úterý 2 sl (93 mm) x 100 mm x 150 Kč = Kč + DPH čb inzerát čtvrtek 2 sl (93 mm) x 100 mm x 188 Kč = Kč + DPH inzerát s 1 doplňkovou barvou (2c) úterý 2 sl (93 mm) x 100 mm x 150 Kč + 20% = Kč + DPH Živě na idnes Personální inzerce otištěná v deníku MF DNES je ZDARMA zveřejňována po dobu 7 dnů i na internetových stránkách: čímž se působení inzerátu ještě rozšiřuje. Barva Váš inzerát zvýrazní a zachová Vaši Corporate Identity! 2c (1 doplňková barva) + 20 % 3c (2 doplňkové barvy) + 30 % 4c (plnobarevný inzerát) + 40 % Minimální formáty pro barvu personálního inerátu: 2c 200 mm (např. 2 sloupce x 100 mm), 3c, 4c 500 mm Opakování Při větším počtu inzerátů Vám navíc poskytneme slevu opakovací i při rozdílném obsahu a velikosti inzerátů. 3 zveřejnění 3 % slevy; 6 zveřejnění 5 % slevy 12 zveřejnění 10 % slevy; 24 zveřejnění 15 % slevy 48 zveřejnění 20 % slevy - 25 % Tandem v celostátním vydání je kombinace 2 inzerátů v průběhu 8 dnů v příloze Zaměstnání MF DNES. Tandem se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % % Tandem v regionální příloze je kombinace 2, resp. 3 inzerátů v průběhu 8, resp. 14 dnů v regionální příloze MF DNES. Tandem v regionální příloze se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % (kombinace dvou inzerátů) nebo 30 % (kombinace tří inzerátů). Platí ceny v jednotlivých regionálních vydáních. Informace u inzertních poradců v jednotlivých regionech (viz zadní strana) nebo na TOP KOMBI ZAMĚSTNÁNÍ personální inzerát, který může vidět více než 1,5 mil. čtenářů. 1x zveřejnění v MF DNES (až čtenářů) a 1x zveřejnění v Lidových novinách v příloze ZAMĚSTNÁNÍ vycházející ve středu ( čtenářů), sleva až 11 % proti samostatně zadané inzerci. Zdroj: Media Projekt, 2. pololetí 2003 ZAMĚSTNÁNÍ Tandem plus obdoba předchozího produktu 2x zveřejnění v MF DNES a 1x v Lidových novinách. Vhodně pokryjete celý týden a sleva u tohoto produktu dosahuje až 27 %!!!

7 Příloha V Z D Ě L Á V Á N Í Jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Na stránkách přílohy VZDĚLÁVÁNÍ, které umisťujeme pravidelně v úterý tematicky za přílohu ZAMĚSTNÁNÍ, se proto věnujeme především dalšímu profesnímu vzdělávání. modul Kniha Kde se naučit cizí jazyk? Co to je řidičák na počítače? Proč je dobrá rekvalifikace? Na tyto a další otázky poskytnou odpověď články a inzeráty v této příloze. Navíc o tématech v příloze VDĚLÁVÁNÍ se můžete dopředu dozvědět na internetových stránkách a cíleně umísit Vaši inzerci. Tato příloha má speciální snížený cenový tarif oproti ostatní inzerci a tento tarif činí 102 Kč/1 mm/1 sloupec. VZDĚLÁVÁNÍ je příloha pro všechny, kteří považují vzdělávání za podstatnou investici do sebe. Ceny standardní plošná (cena 1 mm/1 sloupec) modul kniha 1 sl. x 60 mm modul kniha 1 sl. x 80 mm Nabídka seminářů 4 sl. x 4 mm MF DNES 102 Kč Kč Kč Kč modul Nabídka seminářů TOP KOMBI VZDĚLÁVÁNÍ 124 Kč TOP KOMBI v příloze Vzdělávání je kombinace jednoho uveřejnění stejného inzerátu v MF DNES v úterý a v Lidových novinách ve středu, obě uveřejnění musí být v průběhu 7 dnů. Příklady výpočtu cen inzerátu tohoto formátu: čb inzerát 1 sl (45 mm) x 50 mm x 102 Kč = Kč + DPH S výpočty konkrétních cenových kalkulací se prosím obraťte na naše inzertní poradce (kontakty viz zadní strana). Inzerce v příloze Vzdělávání je automaticky zveřejněna po dobu 7 dnů na stránkách idnes. Jedním z nezbytných současných požadavků je tzv. profesní mobilita, která se bez sebevzdělávání neobejde.proč se dále vzdělávat? Důvodů je hodně například: vydání nových zákonů, předpisů, novelizace, modernizace technického vybavení, skládání zkoušek v rámci odborné způsobilosti, postup v zaměstnání, změna zaměstnání, ztráta zaměstnání a s ním spojené možnosti rekvalifikací, vyšší nároky na jazykové vybavení zaměstnanců, prohloubení tzv. klíčových dovedností souvisejících s psychologickými aspekty jedince schopnost jednat s lidmi, motivovat je, umění vyjednávání, týmová spolupráce, Příloha A B S O L V E N T I Každým rokem opouštějí tisíce mladých lidí brány školních ústavů a otázka jejich prvního pracovního uplatnění zamotává hlavy nejen jim, jejich rodičům a úřadům práce. Kdo pomůže najít první práci? Kam se obrátit a jak postupovat? MF DNES připravuje 2x ročně (jaro - podzim) speciální celostátní přílohu ABSOLVENTI, která vychází ve zvýšeném nákladu a je distribuována také na VŠ v ČR. Příloha je určena především pro absolventy SŠ a VŠ a jejich budoucí zaměstnavatele. Tyto přílohy mají stanovené konkrétní cenové podmínky.

8 KARLOVY VARY PARDUBICE Regionální prodej a příjem inzerce pro Prahu, Čechy a Moravu 1. Praha-město Na Příkopě 988/ PRAHA 1 Tel.: Fax: Střední Čechy Na Příkopě 988/ PRAHA 1 Tel.: Fax: Severní Čechy Hrnčířská 18/ ÚSTĺ NAD LABEM Tel.: , 313 Fax: , Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 14/ LIBEREC Tel.: , 313 Fax: , Hradecký kraj Karla IV. 18/ HRADEC KRÁLOVÉ Tel.: , 313 Fax: , Pardubický kraj Nám. Republiky PARDUBICE Tel.: , 313 Fax: , Jižní Čechy Nám. Přemysla Otakara II ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel.: , 313 Fax: , Plzeňský kraj Americká PLZEŇ Tel.: Fax: Servis centrum: Sady Pětatřicátníků PLZEŇ Tel.: Fax: Východní Morava Bartošova ZLĺN Tel.: , 313 Fax: , Karlovarský kraj Dr. Davida Bechera 151/ KARLOVY VARY Tel.: , 313 Fax: , Jižní Morava Česká 19/ BRNO Tel.: Fax: Servis centrum: Jakubské nám BRNO Tel.: , 314, 315 Fax: Moravskoslezský kraj Puchmajerova 1/ OSTRAVA Tel.: , 313 Fax: , Vysočina Masarykovo nám JIHLAVA Tel.: , 313 Fax: , Střední Morava 8. května OLOMOUC Tel.: Fax: Servis centrum: 8. května Olomouc Tel.: Fax:

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů

FAKTA. ČTeNářI LN jsou FINANČNě zajištěni čistý měsíční příjem domácnosti, v tis. čtenářů FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, byznys a kulturu. LIDOVÉ NOVINY jsou

Více

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Hana Říhová, Marta Salavová DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ POD LUPOU co přináší DV Monitor Publikace vznikla v rámci Operačního programu

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr

PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB. Souhrnná zpráva. Mgr. Jiří Remr PODPORA ZAMĚSTNÁVÁNÍ STARŠÍCH OSOB Souhrnná zpráva Zodpovědný řešitel: Mgr. Jiří REMR Zprávu zpracoval: Mgr. Jaromíra Kotíková Mgr. Jiří Remr Markent s.r.o. a VÚPSV, v.v.i. Praha květen 2007 OBSAH ÚVOD

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ř t S O e d n r l o v í o d b o á, s p o r n á š l. s k o l a r. o. Střední odborná škola NET OFFICE Orlová, spol. s r. o. Energetiků 144, Orlová Lutyně, 735 14 zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským

Více

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP

REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP REGIONÁLNÍ KALEIDOSKOP www.socialnidialog.cz FOTO: ČTK STUDENTSKÉ PRAXE Z OBSAHU str. 1 Získávání zaměstnanců prostřednictvím studentských praxí bude mít stále větší roli str. 4 Chtějí firmy i školy více

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM EKONOMICKÉ LYCEUM CHODOV (v souladu s RVP EL) "Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok" Benjamin Franklin Vzdělávací program: Studijní forma vzdělávání: Obor vzdělání: Stupeň

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH

PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ PRO CESTOVNÍ RUCH 1 ZÁKLADNÍ SKRIPTUM VZDĚLÁVACÍHO MODULU PŘÍPRAVA INFORMAČNÍCH A PROPAGAČNÍCH MATERIÁLŮ V CESTOVNÍM RUCHU Autoři: Ing.Cyril Křůpala, Ing.

Více

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing.

FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ. Ing. Flexibilní pracoviště Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR FLEXIBILNÍ PRACOVIŠTĚ VÝBĚR A PŘÍPRAVA UCHAZEČŮ V EVIDENCI ÚŘADU PRÁCE PRO METODU JOB ROTATION ROTACE PRACOVNÍKŮ

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2.

Gymnázium Žamberk. Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Gymnázium Žamberk Školní vzdělávací program: Pojďte s námi do světa část 2. Obsah OBSAH... 2 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 CHARAKTERISTIKA ŠVP... 8 4 UČEBNÍ PLÁN... 14 5 UČEBNÍ

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

Práce sociální politika

Práce sociální politika Práce sociální politika noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ročník 1 číslo 2 13. 2. 2004 Náklad ověřen auditorskou firmou PORADENSTVÍ ÚŘADŮ PRÁCE Jakým způsobem pomáhají úřady práce při volbě povolání

Více

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí

Nový plán pro zaměstnanost pomůže desítkám tisíc lidí Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 10 číslo 4 11. 4. 2013 DOTACE Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA K VĚCI PENZE Dětská skupina aneb do práce i s dětmi Nároky na posudkové

Více

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325, 530 43 Pardubice Vlastní hodnocení školy zpracované za období školních roků 2007 2008, 2008 2009 a 2009-2010

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

Podnikatelský plán na založení drobného podniku

Podnikatelský plán na založení drobného podniku MASARYKOVA UNIVERZITA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ FAKULTA Studijní obor: Management Podnikatelský plán na založení drobného podniku Business Plan for Establishing of a Microfirm Bakalářská práce AUTOR: Miroslava

Více