Hledáte nové a kvalitní zaměstnance?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hledáte nové a kvalitní zaměstnance?"

Transkript

1 Hledáte nové a kvalitní zaměstnance? HUMAN RESOURCES hledejte zdroj tam, kde dnes skutečně je

2 Mladá fronta DNES, noviny s nejkvalitnějším zpravodajstvím v České republice, podávající komplexní obraz o světě, ve kterém žijeme. Rozsáhlá nabídka rubrik a tématických příloh, užitečné informace i oddychové čtení. Počet čtenářů posledního vydání MF DNES je dle Media Projektu za 2. pololetí !!! Z toho je 23 % čtenářů ve věkové skupině let a dalších 20 % čtenářů ve věkové skupině let a 22 % čtenářů ve věkové skupině let. Oproti populaci, kde je takových lidí celkem 52 %, to jsou nadprůměrně mladí lidé, kteří jsou ve čtenářské obci MF DNES zastoupeni četněji (tvoří 65 %) a je jich celkem Zaměstnání Sledujeme velmi pozorně vývoj trhu práce. Základní ukazatele, tedy jaká povolání, obory a pracovní činnosti jsou zaměstnavateli nejvíce žádané, monitorujeme v ČR v celostátním měřítku i s důrazem na jednotlivé regiony a také aktuální stav v sousedních státech a státech Evropské unie. Příloha Z A M Ě S T N Á N Í Příloha Zaměstnání má v MF DNES už osmiletou tradici. Příloha se postupně rozrůstala a získala si velký zájem čtenářů. Ti si v mnoha ohlasech chválí, že jim příloha poskytuje orientaci na trhu práce, dává užitečné rady a zejména přináší velký výběr pracovních nabídek. Příloha Zaměstnání postupně začala vycházet dvakrát týdně v úterý a ve čtvrtek a přešla na barevný tisk. Díky moderním technologiím můžeme dnes nabídnout plnobarevný tisk v celém rozsahu přílohy Zaměstnání. Inzerát si můžete zadat buď do celostátního vydání MF DNES a pokrýt ihned celou českou republiku, případně kombinovat různé regiony a oblasti v ČR dle Vašich potřeb. Nejvhodnější kombinaci Vám navrhnou naši inzertní poradci (viz kontakty na zadní straně), na které se můžete jednoduše a s důvěrou obrátit, protože na klientský servis klademe velký důraz. Sem také patří bezplatné zpracování Vašeho inzerátu našimi profesionálními grafiky. Novinky ucho Od 1. dubna 2004 jsme zavedli na titulní straně přílohy ZAMĚSTNÁNÍ nový formát tzv. UCHO. Tento jedinečný formát na redakční straně je vhodný zejména k akčním nabídkám, oznámením specifických akcí a veletrhů z oblasti práce, případně je velmi účinné jeho provázání s dalším inzerátem uvnitř sešitu. Velikost tohoto formátu je 45 x 50 mm (š x v) a je možné také jeho barevné otištění. Cena čb celostátního ucha v úterý je Kč a ve čtvrtek Kč. informace z regionu V příloze ZAMĚSTNÁNÍ se snažíme informovat o vývoji trhu práce komplexně, proto přinášíme čtenářům informace také z jednotlivých regionů České republiky. Tento trend chceme ještě více rozvíjet.

3 úterý Vúterý najdete v příloze články o problémech velkých a malých firem, srovnání podmínek ve firmách s českým i zahraničním majitelem. Jaké mají zaměstnavatelé potíže se Zákoníkem práce, s daněmi, se sociálními zákony? Jak hodnotí podporu státu a města, jak spolupracují s úřady práce? Co čeká podnikatele v Evropské unii? Příklady nově vznikajících pracovních nabídek ve velkém (nákupní zóny, továrny). V příloze nabídneme rozhovory s personalisty různých firem a nejnovější poznatky z psychodiagnostiky. čtvrtek Ve čtvrtek se příloha Zaměstnání věnuje převážně zaměstnaným lidem. Jak si najít práci, jak si podat inzerát, jak se chovat na konkurzu? Na co má zaměstnanec nárok, jak si požádat o sociální dávky? Srovnání platů v regionech, podle pohlaví, vzdělání, profese. Jak si požádat o zvýšení platu? Co dělat po výpovědi, jak se vyvarovat psychickým problémům? Jak postupovat s úřadem práce? Jak si v práci nepoškodit zdraví - rady pro nejčastější poruchy, preventivní péče o zaměstnance, ergonomická pracoviště, bezpečnost práce. Různé styly řízení v podniku aneb příprava na konkrétního zahraničního zaměstnavatele. Rady pro hůře zaměstnatelné (ZPS, ženy, matky, mladí bez praxe, menšiny). Vznikají nová povolání nebo jich naopak ubývá? Budoucí vývoj trhu práce lze předpokládat v tendencích základních obecných trendů a v souvislosti se vstupem ČR do EU: snížení podílu rutinních činností x nárůst řešení problémových situací vyšší stupeň automatizace práce nárůst práce s informacemi - nárůst využívání výpočetní techniky nárůst podílu týmové práce a mezilidské komunikace vyšší podíl cizojazyčné komunikace uplatňování moderních metod v řízení nahrazování kvantity kvalitními pracovníky narůstající význam ekologické stránky všech výrobních činností, Trh práce v České republice prochází v posledních letech mnoha změnami souvisejícími především s politickým vývojem, s vývojem ekonomiky, s rychlým technologickým pokrokem, se zahraničními investicemi do jednotlivých regionů apod. Mění se struktura nezaměstnaných a zaměstnaných, vyvíjí se fluktuace pracovníků do jiných profesí. Kdo jsou naši čtenáři? Přístup ke svému zaměstnání, sebevzdělávání, pracovní motivaci a návykům charakterizují názory našich čtenářů. V nich se odráží i očekávaná reakce na inzerci zaměstnání. Čtenáři MF DNES Považují za velmi důležité uplatnit své vzdělání - 72 %. Neustále se vzdělávat pro úspěšný výkon své práce považuje za nutnost 70 % čtenářů. Je pro ně důležité mít v práci možnost pracovního postupu - kariéry - 66 %. Snaží se práci vykonávat co nejlépe - 90 %. Je pro ně důležité dělat zajímavou duševní činnost - 63 % nebo tvůrčí rozmanitou činnost - 77 %. 46 % nevadí rutinní stereotypní činnost, 37 % dává přednost samostatné práci před prací v kolektivu, 59 % preferuje kolektivní spolupráci. Naši čtenáři - uchazeči o zaměstnání jsou maximálně kvalifikovaní (erudovaní ve svém oboru, operují svými nabytými zkušenostmi, dovednostmi a dosavadní praxí). Svou práci se snaží vykonávat co nejlépe 90 % čtenářů, za základ životního štěstí ji považuje 84 % čtenářů MF DNES. 34 % dělá jinou práci, než by chtěl nebo chtěla dělat a 41 % z nich očekává zlepšení své práce nebo studia. Zdroj: MML - TGI, Median, 2. pololetí 2003

4 Pracovníci v odborných a managerských profesích Čtenost v cílové skupině v tis. čtenářů u názvu deníku/kombinace uveden zásah v cílové skupině v % (% CS) a index afinity index porovnává podíl cílové skupiny mezi čtenáři deníku/kombinace a v celé populaci (stejný podíl index=100) TOP KOMBI: 27 % CS; index 163 MF DNES: 21 % CS; index 163 Blesk: 12 % CS; index 73 Právo: 10 % CS; index 137 Hospod. n.: 8 % CS; index 289 Lidové n.: 6 % CS; index 171 Sport: 3 % CS; index 105 Pozn.: Inzertní kombinace: TOP KOMBI MF DNES a Lidové noviny Srovnání čtenosti Vaše personální inzerce nebo inzerce vzdělávacích programů bude nejefektivnější v MF DNES v zavedené příloze Zaměstnání oslovíte 308 tis. lidí v odborných a managerských profesích. Jde o 35 % všech čtenářů novin a v TOP KOMBI o ještě více více než půl milionu čtenářů představuje 44 % z této cílové skupiny čtenářů. Podíl na trhu mezi čtenáři deníků podíl MF DNES 35 % podíl TOP KOMBI navíc dalších 9 % Žádná kouzla zkrátka to funguje! Ekonomicky aktivní čtenáři MF DNES celkem 822 tis./70 % čtenářů, z toho: 150 tis. vedoucích pracovníků 514 tis. řadových pracovníků 136 tis. soukromých podnikatelů ekonomicky aktivní neaktivní Ekonomicky aktivní Ekonomicky neaktivní TOP KOMBI Blesk MF DNES Právo Sport Lidové n. Hospod. n. Pozn.: Inzertní kombinace: TOP KOMBI MF DNES a Lidové noviny Vybírejte si! Počet našich kvalitních čtenářů Vám umožní vybrat si mezi konkrétními nabídkami od uchazečů o zaměstnání toho nejlepšího! zdroj: Media Projekt, 2. pololetí 2003

5 Charakteristika čtenářů MF DNES z hlediska pracovní pozice - 25 % čtenářů MF DNES je v pozici vyžadující rozhodování - 60 % z nich má pozitivní vztah k organizační práci Jazykové vybavení - alespoň částečné znalosti - angličtiny má 48 % čtenářů - němčiny má 63 % čtenářů - francouzštiny má 7 % čtenářů - ruštiny má 56 % čtenářů Alespoň částečně ovládá jiný jazyk 8 % čtenářů MF DNES. 92 % čtenářů MF DNES usiluje v životě o úspěch a pro 84 % z nich představuje usilovná práce hodnotu. Zdroj: MML - TGI, Median, 2. pololetí 2003 Vaše inzertní sdělení se tak dostává nejen k těm, kteří si jej přečtou, ale především k těm, kteří jsou schopni na něj reagovat. Sešit zaměstnání Způsob čtení sešitu pravidelnými čtenáři MF DNES Hodnoty v % pravidelných čtenářů MF DNES přečetl/a alespoň některé strany 0 % 50 % 100 % všichni čtenáři muži ženy let let let Graf: Mezi pravidelnými čtenáři MF NDES, tj. mezi těmi, kteří přečtou nejméně 3 vydání ze 6 za týden + čtvrteční vydání, je zřetelná velmi vysoká míra zájmu jak o odborné informace o personálním trhu, tak o nabídku a poptávku pracovních pozic. zdroj: výzkum Markent, říjen říjen 2003 Inzerovat můžete pod Vaším firemním logem nebo diskrétně tzv. pod značkou. Zdarma Vám zpracujeme grafickou podobu Vašeho inzerátu. Profesionálně!

6 Produkty a ceny Inzeráty se na první pohled liší především velikostí, barevným provedením a grafickými prvky. Opakování inzerátu násobí jeho účinnost. Ceny v Kč 1 mm/1 sl prodaný denní náklad (ks) út 150 průměrný čt 188 čtvrtek (s magazínem) zdroj: ABC ČR, září 02 Příklady výpočtu cen inzerátu tohoto formátu: čb inzerát úterý 2 sl (93 mm) x 100 mm x 150 Kč = Kč + DPH čb inzerát čtvrtek 2 sl (93 mm) x 100 mm x 188 Kč = Kč + DPH inzerát s 1 doplňkovou barvou (2c) úterý 2 sl (93 mm) x 100 mm x 150 Kč + 20% = Kč + DPH Živě na idnes Personální inzerce otištěná v deníku MF DNES je ZDARMA zveřejňována po dobu 7 dnů i na internetových stránkách: čímž se působení inzerátu ještě rozšiřuje. Barva Váš inzerát zvýrazní a zachová Vaši Corporate Identity! 2c (1 doplňková barva) + 20 % 3c (2 doplňkové barvy) + 30 % 4c (plnobarevný inzerát) + 40 % Minimální formáty pro barvu personálního inerátu: 2c 200 mm (např. 2 sloupce x 100 mm), 3c, 4c 500 mm Opakování Při větším počtu inzerátů Vám navíc poskytneme slevu opakovací i při rozdílném obsahu a velikosti inzerátů. 3 zveřejnění 3 % slevy; 6 zveřejnění 5 % slevy 12 zveřejnění 10 % slevy; 24 zveřejnění 15 % slevy 48 zveřejnění 20 % slevy - 25 % Tandem v celostátním vydání je kombinace 2 inzerátů v průběhu 8 dnů v příloze Zaměstnání MF DNES. Tandem se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % % Tandem v regionální příloze je kombinace 2, resp. 3 inzerátů v průběhu 8, resp. 14 dnů v regionální příloze MF DNES. Tandem v regionální příloze se zadává jako jedna objednávka, ale každý inzerát je fakturován zvlášť, vždy se slevou 25 % (kombinace dvou inzerátů) nebo 30 % (kombinace tří inzerátů). Platí ceny v jednotlivých regionálních vydáních. Informace u inzertních poradců v jednotlivých regionech (viz zadní strana) nebo na TOP KOMBI ZAMĚSTNÁNÍ personální inzerát, který může vidět více než 1,5 mil. čtenářů. 1x zveřejnění v MF DNES (až čtenářů) a 1x zveřejnění v Lidových novinách v příloze ZAMĚSTNÁNÍ vycházející ve středu ( čtenářů), sleva až 11 % proti samostatně zadané inzerci. Zdroj: Media Projekt, 2. pololetí 2003 ZAMĚSTNÁNÍ Tandem plus obdoba předchozího produktu 2x zveřejnění v MF DNES a 1x v Lidových novinách. Vhodně pokryjete celý týden a sleva u tohoto produktu dosahuje až 27 %!!!

7 Příloha V Z D Ě L Á V Á N Í Jsme přesvědčeni o tom, že vzdělávání je třeba neustále rozvíjet a doplňovat. Na stránkách přílohy VZDĚLÁVÁNÍ, které umisťujeme pravidelně v úterý tematicky za přílohu ZAMĚSTNÁNÍ, se proto věnujeme především dalšímu profesnímu vzdělávání. modul Kniha Kde se naučit cizí jazyk? Co to je řidičák na počítače? Proč je dobrá rekvalifikace? Na tyto a další otázky poskytnou odpověď články a inzeráty v této příloze. Navíc o tématech v příloze VDĚLÁVÁNÍ se můžete dopředu dozvědět na internetových stránkách a cíleně umísit Vaši inzerci. Tato příloha má speciální snížený cenový tarif oproti ostatní inzerci a tento tarif činí 102 Kč/1 mm/1 sloupec. VZDĚLÁVÁNÍ je příloha pro všechny, kteří považují vzdělávání za podstatnou investici do sebe. Ceny standardní plošná (cena 1 mm/1 sloupec) modul kniha 1 sl. x 60 mm modul kniha 1 sl. x 80 mm Nabídka seminářů 4 sl. x 4 mm MF DNES 102 Kč Kč Kč Kč modul Nabídka seminářů TOP KOMBI VZDĚLÁVÁNÍ 124 Kč TOP KOMBI v příloze Vzdělávání je kombinace jednoho uveřejnění stejného inzerátu v MF DNES v úterý a v Lidových novinách ve středu, obě uveřejnění musí být v průběhu 7 dnů. Příklady výpočtu cen inzerátu tohoto formátu: čb inzerát 1 sl (45 mm) x 50 mm x 102 Kč = Kč + DPH S výpočty konkrétních cenových kalkulací se prosím obraťte na naše inzertní poradce (kontakty viz zadní strana). Inzerce v příloze Vzdělávání je automaticky zveřejněna po dobu 7 dnů na stránkách idnes. Jedním z nezbytných současných požadavků je tzv. profesní mobilita, která se bez sebevzdělávání neobejde.proč se dále vzdělávat? Důvodů je hodně například: vydání nových zákonů, předpisů, novelizace, modernizace technického vybavení, skládání zkoušek v rámci odborné způsobilosti, postup v zaměstnání, změna zaměstnání, ztráta zaměstnání a s ním spojené možnosti rekvalifikací, vyšší nároky na jazykové vybavení zaměstnanců, prohloubení tzv. klíčových dovedností souvisejících s psychologickými aspekty jedince schopnost jednat s lidmi, motivovat je, umění vyjednávání, týmová spolupráce, Příloha A B S O L V E N T I Každým rokem opouštějí tisíce mladých lidí brány školních ústavů a otázka jejich prvního pracovního uplatnění zamotává hlavy nejen jim, jejich rodičům a úřadům práce. Kdo pomůže najít první práci? Kam se obrátit a jak postupovat? MF DNES připravuje 2x ročně (jaro - podzim) speciální celostátní přílohu ABSOLVENTI, která vychází ve zvýšeném nákladu a je distribuována také na VŠ v ČR. Příloha je určena především pro absolventy SŠ a VŠ a jejich budoucí zaměstnavatele. Tyto přílohy mají stanovené konkrétní cenové podmínky.

8 KARLOVY VARY PARDUBICE Regionální prodej a příjem inzerce pro Prahu, Čechy a Moravu 1. Praha-město Na Příkopě 988/ PRAHA 1 Tel.: Fax: Střední Čechy Na Příkopě 988/ PRAHA 1 Tel.: Fax: Severní Čechy Hrnčířská 18/ ÚSTĺ NAD LABEM Tel.: , 313 Fax: , Liberecký kraj Nám. Dr. E. Beneše 14/ LIBEREC Tel.: , 313 Fax: , Hradecký kraj Karla IV. 18/ HRADEC KRÁLOVÉ Tel.: , 313 Fax: , Pardubický kraj Nám. Republiky PARDUBICE Tel.: , 313 Fax: , Jižní Čechy Nám. Přemysla Otakara II ČESKÉ BUDĚJOVICE Tel.: , 313 Fax: , Plzeňský kraj Americká PLZEŇ Tel.: Fax: Servis centrum: Sady Pětatřicátníků PLZEŇ Tel.: Fax: Východní Morava Bartošova ZLĺN Tel.: , 313 Fax: , Karlovarský kraj Dr. Davida Bechera 151/ KARLOVY VARY Tel.: , 313 Fax: , Jižní Morava Česká 19/ BRNO Tel.: Fax: Servis centrum: Jakubské nám BRNO Tel.: , 314, 315 Fax: Moravskoslezský kraj Puchmajerova 1/ OSTRAVA Tel.: , 313 Fax: , Vysočina Masarykovo nám JIHLAVA Tel.: , 313 Fax: , Střední Morava 8. května OLOMOUC Tel.: Fax: Servis centrum: 8. května Olomouc Tel.: Fax:

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU Č. 19 Deník Blesk je plnobarevný celostátní deník nové doby nevyhýbající se žádným tématům a přinášející přehledné aktuální zpravodajství, zajímavosti a senzace

Více

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010

STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 STANDARDNÍ FORMÁTY INZERCE - PŘÍLOHA CENÍKU NA ROK 2010 Platnost od 1. 2. 2010 Deník Blesk byl založen v roce 1992 a od roku 2002 je nejprodávanějším a nejčtenějším celostátním deníkem v České republice.

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

DENÍKY Regionální vydání

DENÍKY Regionální vydání DENÍKY Regionální vydání Inzertní část 1 mm/1 sl Plovoucí inzerát* 1 mm/1 sl Ceny 4C inzerce v Kč so (MFD) pá (LN) pá so (MFD) pá (LN) pá vydání Oblast Praha 127 148 157 134 508 592 628 536 vydání Oblast

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY

TOP 4 KOMBI ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, ONA DNES, DOMA DNES A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY ČTENÁŘI MAGAZÍNU +, ONA, DOMA A PÁTKU LIDOVÉ NOVINY VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES

PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES PÁTEK LN, TOP KOMBI MAGAZÍN, TOP KOMBI MAGAZÍN + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři?

media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? media kit Proč u nás inzerovat? Kde u nás inzerovat? Kdo jsou naši čtenáři? Kdo jsme: Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická verze: www.pravo.cz, www.novinky.cz*

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 250 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 828 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 629 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 71 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 336 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 861 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 678 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 277 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Týdeník 5plus2 1 813 000 ČTENÁŘŮ V DELŠÍM OBDOBÍ Inzertní kombinace XXL Kombi 2

Více

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA

ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA ČTENÁŘI BEZPLATNÝCH TITULŮ MEDIÁLNÍ SKUPINY MAFRA CELKOVÁ ČTENOST A NÁKLAD Deník Metro 1 229 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Týdeník 5plus2 1 777 000 ČTENÁŘŮ CELKEM Inzertní kombinace XXL Kombi 2 589 000 ČTENÁŘŮ CELKEM

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE TOP KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.]

MEDIA KIT. Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] Proč inzerovat v deníku PRÁVO? Kde inzerovat v deníku PRÁVO? Kdo jsou čtenáři deníku PRÁVO? [Zadejte text.] KDO JSME? Vydavatelství Borgis a.s. vydávající deník PRÁVO Deník PRÁVO: vychází 6x týdně Elektronická

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

Jednička na trhu zpravodajských deníků

Jednička na trhu zpravodajských deníků Jednička na trhu zpravodajských deníků PŘEDSTAVENÍ POZICE NA TRHU PROFIL ČTENÁŘE 72 regionálních deníků pod jednou střechou 23 vkládaných týdeníků Regionální zaměření i celostátní možnosti V září roku

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU

... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU ... VÁŠ KLÍČ K ÚSPĚCHU Regionální DENÍK vhodný prostor pro Vaši inzerci Regionální DENÍK je nejčtenějším zpravodajským deníkem v České republice Regionální DENÍK nabízí inzerci za nejvýhodnější cenu (nejnižší

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Představení tiskových titulů

Představení tiskových titulů Představení tiskových titulů deník MF DNES Deník Mladá fronta DNES jsou nejprodávanější a nejčtenější celostátní seriózní noviny v ČR. Přinášejí nejširší nabídku rubrik a příloh. Cílem listu je podávat

Více

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES

PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost a prodaný náklad v cílových

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU VÍKEND DNES PROFIL MAGAZÍNU VÍKEND DNES suplement sobotního vydání MF DNES v atraktivním formátu tabloidu s moderní grafikou důraz na kvalitní obsah i zajímavé fotografie vysoká čtenost

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA. i n z e r t n í p r e z e n t a c e ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety 2012 Obsah 2 Obsah prezentace Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kalendář vydání 2012 Kontakty

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV, TOP KOMBI MAGAZÍNU A TOP KOMBI MAGAZÍNU + ONA DNES i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích

Více

lidovky.cz Zpravodajský server Lidových novin Deník těch, kteří rozhodují

lidovky.cz Zpravodajský server Lidových novin Deník těch, kteří rozhodují lidovky.cz Zpravodajský server Lidových novin Deník těch, kteří rozhodují fakta Fakta LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský

Více

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety

Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany. Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety Magazín deníku MF DNES o Brně a pro Brňany Volný čas Kultura Sport Nákupy Výlety 2013 Obsah 2 Obsah prezentace Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce životem

Více

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA

lidovky.cz Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA Ceník tištěných titulů platný od 1. 1. 2014 Tituly mediální skupiny MAFRA Platnost od 1. 1. 2014 Mediální skupina MAFRA sdružuje pod svou střechou produkty ze všech oblastí mediálního trhu. Vlajkovou lodí

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN

MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN Magazín Esprit Lidových novin je stylový magazín Lidových novin, který vychází každý měsíc. Lidové noviny jsou deníkem vzdělaných lidí, kteří ekonomicky patří mezi střední

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vycházíkaždý pátek v Lidových novinách užvíce než15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobnostía pozoruhodných

Více

FAKTA. Čtenáři LN rozhodují národní socio-ekonomická klasifikace ABCDE, složení % e - nejnižší do 10 000 Kč. A - nejvyšší

FAKTA. Čtenáři LN rozhodují národní socio-ekonomická klasifikace ABCDE, složení % e - nejnižší do 10 000 Kč. A - nejvyšší FAKTA LIDOVÉ NOVINY, nejstarší český deník, založený v roce 1893, se dlouhodobě profilují jako kvalitní celostátní zpravodajský list se speciálním zájmem o politiku, ekonomiku, kulturu a vzdělání. LIDOVÉ

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES ČTENÁŘI MAGAZÍNU DOMA DNES PROFIL MAGAZÍNU Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov domovem píšeme o zdravém a hezkém prostředí pro život píšeme pro čtenáře MF DNES jsme primárně orientováni

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách už více než 15 let. Prostřednictvím významných novinářských osobností a

Více

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality

Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany. Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality Magazín deníku MF DNES o Praze a pro Pražany Volný čas Nakupování Kultura Sport Reality 2014 Obsah Obsah prezentace 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Možnosti inzerce Ceník Kontakty Profil 3 Průvodce

Více

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV

ČTENÁŘI MAGAZÍNU DNES + TV ČTENÁŘI MAGAZÍNU + VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA) je

Více

TARIF EXTRA 2009 TARIF EXTRA 2009

TARIF EXTRA 2009 TARIF EXTRA 2009 CENÍK `0 9 TARIF EXTRA 2009 RINGIER ČR a.s. Komunardů 1584/42 170 00 Praha 7 PŘÍJEM INZERCE Lubomír Kuriš příjem inzerce tel.: 225 977 479 fax: 225 977 473 lubomir.kuris@ringier.cz Pavel Jelínek příjem

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

DOMA DNES* mutace Praha-město a Středočeský kraj DOMA DNES

DOMA DNES* mutace Praha-město a Středočeský kraj DOMA DNES MAGAZÍNY ONA DNES DOMA DNES DOMA DNES* mutace Praha-město a Středočeský kraj DOMA DNES* regionální mutace MAGAZÍN DNES + TV RODINA VÍKEND PÁTEK LN FORMÁTY Š x V v mm Š x V v mm po st st st čt pá so pá

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI NETERESTRICKÝCH TV DENNÍ SLEDOVANOST 385 tis. 371 tis. 367 tis. 364 tis. 265 tis. 164 tis. 143 tis. 137 tis. 118 tis. 107 tis. 84 tis. 58 tis. 48

Více

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR

PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR PRACOVNÍ PORADENSTVÍ PROFESNÍ VÝBĚR Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2

PRACOVNÍ MATERIÁL. Příloha č. 2 PRACOVNÍ MATERIÁL Příloha č. 2 Jedna specializovaná veřejnoprávní instituce - Pracovní úrazová pojišťovna (Výseč z pracovního nástinu návrhu řešení.) 1. Jedna veřejnoprávní instituce pod dohledem státu,

Více

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA

ČTENÁŘI MF DNES, LIDOVÝCH NOVIN A METRA ČTENÁŘI, LIDOVÝCH NOVIN A METRA i n z e r t n í p r e z e n t a c e VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ jediný respektovaný zdroj schopný přinést informace o čtenářích odráží úspěch titulu mezi čtenáři a identifikuje

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI

ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI ČTENÁŘI INZERTNÍ KOMBINACE ULTRA KOMBI VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY

MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY MAGAZÍN PÁTEK LIDOVÉ NOVINY INTELIGENTNÍ MAGAZÍN DENÍKU LIDOVÉ NOVINY Společenský magazín vychází každý pátek v Lidových novinách od roku 1996. Prostřednictvím významných novinářských osobností a pozoruhodných

Více

REALITNÍ MAKLÉŘ PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI

REALITNÍ MAKLÉŘ PŘÍPRAVA NA CERTIFIKACI Hlavní cíle programu Absolvováním tohoto kurzu účastníci splní vstupní požadavek k certifikační zkoušce. Jedná se o profesní studium zaměřené na praxi. Kurz je 10 denní, rozdělený do 4 bloků. Účastníci

Více

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/

Závěrečná zpráva. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/ Závěrečná zpráva Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji CZ.1.04/2.1.00/70.00065 1 Obsah DATA REALIZACE PROJEKTU... 3 POPIS PROJEKTU... 4 CÍLOVÁ SKUPINA PROJEKTU... 5 KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU...

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník + nabídka START Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem,

Více

MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN

MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN MAGAZÍN ESPRIT LIDOVÝCH NOVIN Magazín Esprit Lidových novin je stylový magazín Lidových novin, který vychází každý měsíc. Lidové noviny jsou deníkem vzdělaných lidí, kteří ekonomicky patřímezi střednínebo

Více

REDAKCE, PŘEDPLATNÉ, INZERCE

REDAKCE, PŘEDPLATNÉ, INZERCE MEDIADATA 2017 Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou věnovány následujícím oblastem: Dopravní politika Silniční doprava Železniční doprava Kombinovaná

Více

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO

ČTENÁŘI DENÍKŮ MF DNES, LIDOVÉ NOVINY A METRO ČTENÁŘI DENÍKŮ, LIDOVÉ NOVINY A METRO VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních

Více

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012

DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 DOPRAVA SPEDICE LOGISTIKA MEDIADATA 2012 www.dnoviny.cz Dopravní noviny jsou odborné periodikum pro vnitrostátní a mezinárodní dopravu, spedici a logistiku. Jednotlivé strany jsou periodicky věnovány následujícím

Více

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES

ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES ČTENÁŘI DENÍKU MF DNES VÝZKUM SLEDOVANOSTI MÉDIÍ Národní výzkum sledovanosti médií v ČR společně zadávaný vydavateli deníků a časopisů sdruženými v Unii vydavatelů a Asociací komunikačních agentur (AKA)

Více

DOMA DNES. magazín o bydlení

DOMA DNES. magazín o bydlení DOMA DNES magazín o bydlení Obsah OBSAH PREZENTACE 2 Profil magazínu Mediální data Rubriky Ceník Kontakt Profil magazínu MAGAZÍN O BYDLENÍ 3 Motto: s námi vám bude doma lépe píšeme o všem, co dělá domov

Více

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou

Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Mobilní marketing jinak: jak se dostat lidem ve městě do kapsy 22.2.2012 Praha Statistika nuda není aneb do kolika a jakých kapes se v Čechách můžete dostat s mobilní reklamou Ing. Vít Šoupal senior head

Více

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby

a jsme doma Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby Vydavatelství Media Concept s.r.o. představuje časopisy a weby a jsme doma Časopisy, vycházející v souhrnném nákladu 80 000 výtisků, zasahuji katastry měst, příměstských částí a obcí a vybraných okolních

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY.

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ V NÍŽE UVEDENÉM SEZNAMU JSOU OTEVŘENÉ KURZY, KTERÉ JSME VÁM PŘIPRAVILI NA ZÁKLADĚ AKTUÁLNÍ POPTÁVKY. Pro Centre, s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606 628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. POLOLETÍ 2017 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty)

Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Co máme za sebou (ceny a projekty) D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a ekonomiku. Oslovujeme čtenáře

Více

Představení a ceník inzerce L M

Představení a ceník inzerce L M Představení a ceník inzerce D L M Jsme nezávislé vydavatelství cílící na čtenáře s vlivem, moderní byznys a instituce. Píšeme pro lidi v rozhodovacích pozicích s vlivem na společenské dění, politiku a

Více

CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS REGION, STŘEDOČESKÝ KRAJ. Oddělení obchodu ČRo

CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS REGION, STŘEDOČESKÝ KRAJ. Oddělení obchodu ČRo CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS REGION, STŘEDOČESKÝ KRAJ Platné od 1. 1. 2017 Regionální program akcentuje regionální informace, spotřebitelská témata (poradny orientované

Více

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e

Rádio Classic FM. p r e z e n t a c e Rádio Classic FM p r e z e n t a c e O RÁDIU Rádio Classic FM je na českém mediálním trhu jedinou hudební stanicí zaměřenou na klasickou hudbu, jazz a swing. Classic FM vysílá 24 hodin denně nejposlouchanější

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2016 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2016-30.9.2016 bylo dotazováno celkem 12 622 náhodně vybraných respondentů

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.10. - 31.3. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.10.2016-31.3.2017 bylo dotazováno celkem 12 598 náhodně vybraných

Více

CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA. Oddělení obchodu ČRo

CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA. Oddělení obchodu ČRo CENÍK KLASICKÉ REKLAMY A SPONZORINGU NA STANICI ČESKÝ ROZHLAS OSTRAVA Platné od 1. 1. 2017 Regionální program akcentuje regionální informace, spotřebitelská témata (poradny orientované na běžné každodenní

Více

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS

Z Á S A D Y. pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Z Á S A D Y pro činnost Právního poradenství pro členy ČMKOS Kapitola I Úvodní ustanovení čl. 1 Předmětem činnosti Právního poradenství pro

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO

MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO 2017 1.4. - 30.9. MEDIA PROJEKT UNIE VYDAVATELŮ ASMEA SKMO MEDIA PROJEKT je realizován společnostmi MEDIAN a STEM/MARK. V období od 1.4.2017-30.9.2017 bylo dotazováno celkem 12 483 náhodně vybraných respondentů

Více

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?*

Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Chybí vám profesní rozvoj a nábor kvalifikovaných zaměstnanců na jednom místě?* Odpovědí je portál * www.vzdelavaniaprace.cz Národní soustava kvalifikací (NSK) se v praxi využívá stále více! Čísla hovoří

Více