Plán práce školní družiny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plán práce školní družiny"

Transkript

1 Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Plán práce školní družiny Školní rok 2014/2015 Září Lidé kolem nás - seznamování se spolužáky, vychovatelkami, integrace prvňáčků do kolektivu ŠD, vytváření a upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i k dospělým, slušné chování ( oslovování, zdravení, požádání, děkování) - udržování pořádku ve třídách ŠD - péče o květinovou výzdobu - vytváření a upevňování hygienických návyků, návyků správného stolování, slušného chování v jídelně Zahájení práce zájmových kroužků při ŠD - keramika - seznámení s materiálem, pomůckami,vypalovací pecí - výtvarný kroužek - lepení, stříhání - sportovní přípravka závodivé hry na hřišti,hry s míči a švihadly, cvičení na nářadí -kroužek originální tvoření vytváření dekorativních prací - pohybové hry na hřišti, dle počasí, míče, průlezky, guma, švihadla - pohybové činnosti při hudbě - dopravní výchova návštěva dopravního hřiště, bezpečnost silničního provozu,kázeň v silničním provozu, kvizy, upevnění znalostí dopravních značek a předpisů - výlet do dětského zábavního centra Bílá - stolní a společenské hry - volné kreslení, omalovánky - volné hry v hracích koutcích Jazyk a jazyková komunikace

2 - četba pohádkových knih na pokračování, - práce s časopisy - spojovačky - osmisměrky - dětské křížovky - seznámení s bezpečným chováním na chodbách, v místnostech ŠD, na schodišti - upozorňování na bezpečnost v dopravním provozu (při přecházení cesty, chůze po chodníku, cesta ze školy a domů) - bezpečnost při hrách a sportovních činnostech v tělocvičně, na hřišti, v místnosti - přiměřené oblečení při pobytu venku - bezpečnost a šetrnost při používání her,hraček, výtvarných a pracovních pomůcek - šetření majetku ŠD, elektřiny, vody - dodržování pitného režimu Říjen Lidé kolem nás - sebeobslužné a hygienické návyky - návyky správného stolování - upevňování správných vztahů ke spolužákům a k dospělým (omluva, ohleduplnost a tolerance, neskákat do řeči dospělým ani kamarádům) - udržování pořádku ve třídě ŠD i na chodbách - omezování hlučnosti - vztah ke společenkským hodnotám Člověk a svět práce - péče o květinovou výzdobu - výzdoba prostor ŠD - keramika-vykrajování plátů z keramické hlíny, dokreslení detailů - výtvarný kroužek-malba - sportovní přípravka-hry s míči-házení, chytání, přehazovaná - originální tvoření, tvoříme z mušlí a levandule rámečky, svícny, závěsné dekorace Člověk a kultura - sběr přírodnin a jejich sušení a jejich zpracování - malba, kresba vodovými a temperovými barvami - výroba dekoračních předmětů z přírodnin - soutěž Talent družina - halloweenské dlabání dýní

3 - rozvoj pohybových dovedností v areálu ŠD a na hřišti - návštěva záchranky - sportovní soutěže - návštěva dopravního hřiště, upevňování dopravní kázně - četba knih, časopisů - stolní a společenské hry - skládání stavebnic - volná hra - pozorování podzimní přírody, poznávání rostlin a živočichů - hádánky, kvízy s přírodní tématikou - dbát na bezpečné chování v tělocvičně i na hřišti - přiměřené oblékání při pobytu venku - bezpečnost a šetrnost při použití pracovních a výtvarných pomůcek Listopad - hygienické návyky - upevňování dobrých vztahů ke spolužákům i dospělým, rozvoj spolupráce - výchova k toleranci, multikulturní výchova - upevňování vhodného chování ve škole i na veřejnosti - omezování hlučnosti, sebeovládání - keramika modelování jednoduchých 3D postaviček - výtvarný kroužek koláž z přírodnin - sportovní přípravka kotouly, akrobatická řada - originální tvoření modelujeme z marcipánu, sladké tvoření, mozaikové lepení - společné práce větších rozměrů výzdoba prostor ŠD - výroba draků z přírodních materiálů - advent a příprava na Vánoce - rozvoj pohybových dovedností v tělocvičně - vycházka do minizoo Štěpánov Místo, kde žijeme - vycházky sledování změn v přírodě - návštěva Muzea regionu Valašsko

4 Rekreační odpočinková činnost - stolní hry - volné kreslení, omalovánky - společenské hry, seznamování s novými hrami, hry na rozvoj spolupráce ve skupině - video, četba, práce s časopisy - stavebnice soutěž o nejzajímavější stavbu - poznávání stromů podle listů - křížovky, kvízy,osmisměrky, hádanky aj - chůze po chodníku, přecházení cesty - bezpečnost při práci s nůžkami a jinými ostrými předměty Prosinec -pomáhání rodičům, starším lidem Místo kde žijeme - rozvoj vztahu k regionálním adventním a vánočním zvyklostem - povídání o Vánocích, zvycích, zpěv vánočních koled - účast na vánočním Jarmarku - keramika - vánoční výrobek svícínek - výtvarný kroužek práce s tuší - sportovní přípravka závodivé hry, míčové hry, nácvik odrazu z můstku - originální tvoření výroba dárků, výtvarné techniky zatavování, vyšívání, háčkování, pernikaření - vánoční dekorace, výzdoba prostor ŠD - vánoční přání, výroba dárečků pro rodiče a kamarády - zhotovení výrobků na Jarmark zpěv koled - pohybové cvičení v tělocvičně, cvičení při hudbě, nářadí, míče, švihadla - pobyt venku bobování, stavění sněhuláků, hry na sněhu Rekreačně odpočinková činnost - stavebnice - volné kreslení, omalovánky - četba, práce s časopisy Lidé kolem nás, jazyková komunikace

5 - společenské hry - sledování TV pohádky - - hry s čísly - hry s písmem a se slovy - předvánoční znalostní soutěž - dbát na bezpečnost při chůzi náledí - připomínat dostatečné oblečení - bezpečnost při zimních sportech - poučení o bezpečnosti během Vánočních prázdnin Leden Lidé kolem nás - upevňování dobrých vztahů ke spolužákům, k dospělým, utváření dobrého kolektivu v ŠD - posilování schopnosti kooperace ve skupině, ochoty pomoci - keramika nácvik modelování kuliček - výtvarný kroužek kresba uhlem - sportovní přípravka zimní sporty (bruslení, závody bobů) - originální tvoření zdravé vařeníčko zdravé tousty Člověk a kultura, člověk a umění - výroba dárků k zápisu do prvních tříd - kresba zimní příroda, sporty a další sezónní činnosti - modelování z keramické hlíny nebo moduritu - pobyt venku hry ve sněhu, koulování - pohybové činnosti v tělocvičně závodivé hry, lana, gymnastické nářadí Lidé kolem nás - práce s časopisy a knihami, četba - společenské hry - návštěva Vrtule svět her a poznání - stolní hry, video Člověk a příroda - krmení ptáčků ptačí strom navlékání čerstvých jablek, mrkve, krmných směsí

6 - průběžné připomínání zásad bezpečného chování Únor - správný vztah k věcem, k hračkám, ke společnému majetku - výchova k úctě, toleranci a pomoci druhým - omezení hlučnosi - udržování pořádku ve třídách ŠD Místo kde žijeme, člověk a kultura - rozvoj vztahu k tradicím masopust - návštěva Muzea regionu Valašsko - keramika nácvik válení válečků - výtvarný kroužek kresba - sportovní přípravka sezónní sporty (bruslení, sáňkování, bobování) - originální tvoření loutkaření, loutky z vařeček a prstoví maňásci, vatové figurky - výroba masek, škrabošek - společné práce dětí (výzdoba ŠD) - příprava scének a vystoupení na karneval - modelování, kreslení, koláže - pobyt venku dle počasí - pohybové hry v tělocvičně - práce s časopisy knihami - společenské hry - stolní hry, video, četba - hry se slovy (slovní fotbal, město, jméno ) - lodě, rébusy, piškvorky - bezpečnost při použití pracovních pomůcek - chování v místnosti, tělocvičně, bezpečné přecházení na stanoviště Březen Lidé kolem nás, člověk a zdraví

7 - upevňování vztahů mezi spolužáky (ohleduplnost,omezení hlučnosti) - návštěva knihovny - práce s knihou - povídání o zdravé výživě,vitamínech - - keramika - jednoduchý vrstvený reliéf - výtvarný kroužek - vyškrabování - sportovní přípravka - překážková a opičí dráha - originální tvoření ozdoby do vlasů, přívěsky s kamínky, přívěsky na klíče Člověk a kultura,člověk a umění - společná práce dětí (jarní výzdoba ŠD - jarní motivy rostliny, květy, motýli, jarní věnec - tvořivá recyklace prostorová tvorba z odpadových materiálů - účast na výtvarných soutěžích - pohybové hry v areálu ŠD, cvičení na průlezkách,v tělocvičně,soutěže, míče, lana,guma, nářadí - koloběžkové závody - dopravní hřiště (ověřování a upevňování znalosti bezpečnostních předpisů,znalost značek - dopravní soutěže - poznávání jarních květin, přírodovědné kvízy - poznávání a sběr léčivých rostlin - hry se slovy, doplňovačky, slovní fotbal, město, jméno - společenské hry - četba časopisů - sledování přírodovědných pořadů pro děti - návštěva přírodovědného oddělení v SVČ domeček - dbát na přiměřené oblečení venku - upozornění na jedovaté rostliny v našem okolí Duben Člověk a jeho sět - hygienické návyky, čistota rukou zejména před jídlem - upevňování vztahů ke spolužákům, dospělým, vzájemná pomoc

8 - keramika- engobování, glazování, vypalování - výtvarný kroužek - origami - sportovní přípravka - atletické disciplíny běhy, skoky - originální tvoření - velikonoční tvoření, vykrajování z tvrzené hmoty, malujeme na sklo, pelíšky pro domácí mazlíčky Člověk a kultura, člověk a umění - Velikonoční motivy přání, barvení - Ilustrace příběhu, pohádky - Vystřihování, skládání zvířátek - pohybové hry na hřišti, v tělocvičně - vycházky - pozorování změn v přírodě - návštěva dopravního hřiště, upev\ńování a procvičování znalostí - společenské, deskové hry - komunitní kruh - hry na rozvoj spolupráce ve skupině - četba, časopisy, volné kreslení, video, omalovánky - hry s čísly a počítáním - přírodovědné soutěže v areálu školy - bezpečnost při hrách na hřišti a v tělocvičně - na chodbě ŠD, schodišti. Květen Lidé kolem nás - upevňování vztahů mezi spolužáky a k dospělým - povídání o maminkách a rodině Den matek Člověk a příroda - vztah k přírodě, pomáháme chránit přírodu, enviromentální výchova - význam vody, šetření vodou - keramika engobování, glazování, vypalování - výtvarný kroužek práce s rudkou

9 - sportovní přípravka atletické soutěže, míčové hry - originální tvoření srdíčka mramorovou technikou, dárky ke dni matek, zábavné tetování pro kluky a holky Člověk a kultura, člověk a svět práce - zhotovení malých dárků a přání maminkám - malba vodovými barvami, téma voda, kvetoucí stromy - pohybová činnost v areálu ŠD (soutěže, závodivé hry ) - soutěže, spolupráce se školou - dopravní hřiště předcházíme nehodám, které zaviní děti - četba, video, časopisy - sledování TV pohádky - individuální kreslení, stolní hry - společenské a didaktické hry - bezpečnost v tělocvičně, na hřišti, při cestě ze školy, do školy - upozornění na bodavý hmyz, klíšťata Červen - upevňování vztahů mezi spolužáky a k dospělým - spolupráce s dětským oddělením městské knihovny - spolupráce s Domečkem přírodovědné oddělení - spolupráce s rodiči a třídními učiteli Člověk a svět práce - udržování pořádku ve třídách ŠD, úklid pracovního místa - péče o květiny - keramika dokončení výrobků - výtvarný kroužek míchání barev - sportovní přípravka - míčové hry, turistická vycházka Člověk a kultura - malování temperovými a vodovými barvami - společné práce dětí, malování na asfaltu

10 - prostorová tvorba z přírodnin - návštěva ZOO Ostrava - pohybová činnost v areálu ŠD - pohybové hry při hudbě - vycházky do okolí školy - Den dětí soutěže, hry - velké stavby ze Sevy a Chevy - návštěva Vrtule svět her a poznání - poučení o bezpečnosti o velkých prázdninách - bezpečnost při hrách a pohybových činnostech - dodržování pitného režimu ve Valašském Meziříčí Mgr. Marcela Nováková

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině Rámcový vzdělávací plán ŠD při ZŠ Koryčanské Paseky (školní rok 2014/2015) Vypracován podle školního vzdělávacího programu: Sluníčková škola pro radostné učení Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2013/2014 školní družina při Speciální základní škole Skuteč, Rubešova 531 Plán činností školní družiny je zpracován do čtyřech bloků

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ VZDÉLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Název programu: Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Zpracoval: PhDr. Michal Stibor Pracoviště školy: Smiřických 2, 250 83 Škvorec Peněžní ústav školy:

Více

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině

Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině Přehled výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině I. oddělení (1.třída) V I. oddělení (děti ve věku 6,7 let) se navazuje na předchozí výchovnou činnost v mateřské škole. Cílem je především upevňování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání ve školní družině 4. Klíčové kompetence 5.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - školní družina Sluníčka 34. základní škola Plzeň, Gerská 32 příspěvková organizace 323 00 Plzeň tel.: 378028801, fax.: 378028802 e-mail: zs34@zs34.plzen-edu.cz

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Předkladatel: Školní družina, Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, 370 07 České Budějovice, čestný statut,,fakultní základní škola Vedoucí vychovatelka:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

pro školní rok 2012/2013

pro školní rok 2012/2013 Základní škola Gutha Jarkovského Kostelec nad Orlicí Výchovně vzdělávací program pro ŠD pro školní rok 2012/2013 Zpracovali: Alena Linková Jitka Bezdíčková Mgr. Jitka Šveidlerová Eva Langrová Platnost:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní školy Rumburk, Tyršova ulice 1066/2, okres Děčín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu : ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Cehnice, okres Strakonice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str.: 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Cíle vzdělávání 5 4. Oblast vzdělání 5-11 5. Podmínky pro činnost ţáků se speciálními vzdělávacími

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život

Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Školní vzdělávací program pro školní družinu jako součást ŠVP Tvořivá škola-škola pro život Zpracovala: Olga Pavelczaková, vedoucí vychovatelka Září 2008 1. Identifikační údaje 1.1. ŠD při ZŠ Dětská, Dětská

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny

Příloha č. 3. Vzdělávací program školní družiny Příloha č. 3 Vzdělávací program školní družiny 1 Základní škola Chlumčany Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání školní družina Platný od 1. září 2007 Schváleno pedagogickou radou Mgr.Ludmila

Více

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc

Základní škola Olomouc, Stupkova 16 Fakultní škola Pedagogické fakulty UP Olomouc Školní vzdělávací program školní družiny Základní školy Olomouc, Stupkova 16, příspěvkové organizace Název školy: Základní škola Olomouc, Stupkova 16, příspěvková organizace Adresa školy: Stupkova 16,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI

ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO VŠECHNY DĚTI ŠKOLNÍ DRUŽINA Obsah: 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školní družiny... 4 2.1. Budova ŠD a vybavení... 4 2.2. Provoz školní družiny... 4

Více

Integrovaný blok Z domova do mateřinky

Integrovaný blok Z domova do mateřinky Vzdělávací nabídka ŠVP PV je soustředěna do 11i integrovaných bloků, ze kterých vycházejí ve své realizaci TVP všech tříd. ŠVP PV je otevřený dokument, který může být dále upravován a přizpůsobován podmínkám

Více

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu

vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu 4. Vzdělávací obsah 4.1 Školní vzdělávací činnosti Projekt: HRAJEME SI SPOLU Cíl: vytvořit klidné, pohodlné klima bez stresů rozvíjet a upevňovat mezilidské vztahy, upevnit vztah k přírodě, vést děti ke

Více

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie

ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie ŠKOLNÍ DRUŢINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Motto: Proč se nám tu dobře žije? Učíme se z historie 1. CÍL: rozvoj a výchova dítěte k smysluplnému vyuţívání volného času zvyšování sociálních kompetencí

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola, jejíž součástí je naše školní družina, je školou s rozšířenou výukou cizích jazyků. Právě toto zaměření školy napomáhá v jazykovém vzdělávání nejenom

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín

Školní vzdělávací program. Krok za krokem školním rokem. Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Školní vzdělávací program Krok za krokem školním rokem Školní družina při ZŠ a MŠ Chomutic, okres Jičín Platnost od 1. 9. 2013 Aktualizace: 15. 4. 2015 Obsah 1. Charakteristika ŠD 2. Cíle ŠD 3. Podmínky

Více

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví

DOKÁŽU TO!!! Místo, kde žijeme. Lidé kolem nás. Lidé a čas. Rozmanitost přírody. Člověk a jeho zdraví PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ JAKUTSKÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plánované akce a činnosti budou plněny od 1. 9. 2014 podle plánu činností školní družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Školní družina při ZŠ a MŠ Borek U Školky 195, 373 67 Borek Školní vzdělávací program školní družiny 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD (materiální, ekonomické, personální a bezpečnostní podmínky)

Více

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP

PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr.šumperk Nádražní 77, 788 32, Staré Město, tel. +420 583 239 230, zsstaremesto@post.cz PŘÍLOHA Č. 1 K ŠVP ZV PRO ŽÁKA S LMP platnost od 1. 9. 2014 Obsah

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU. šk.

ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU. šk. ŠKOLNÍ DRUŽINA při ZŠ a MŠ NA NÁBŘEŽÍ, příspěvková organizace HAVÍŘOV MĚSTO VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PLÁN,,BAREVNÁ STONOŽKA NEZNÁ NUDU šk. rok 2013-2014 Cílem výchovně vzdělávacího plánu je poskytnout dětem

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více