Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Divoká Šárka - Černokostelecká. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9"

Transkript





3 NEDĚLE (+) Pokračování Tarifní pásmo P JÍZDNÍ ŘÁD MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER + - jede v neděli a ve státem uznané svátky Divoká Šárka - Černokostelecká 13:4 14:00 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 19:4 20:00 20:1 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 1:03 1:18 1:33 1:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 13:3 13:0 14:0 14:20 14:3 14:0 1:0 1:20 1:3 1:0 16:0 16:20 16:3 16:0 17:0 17:20 17:3 17:0 18:0 18:20 18:3 18:0 19:0 19:20 19:3 19:0 20:0 20:20 13:38 13:3 14:08 14:23 14:38 14:3 1:08 1:23 1:38 1:3 16:08 16:23 16:38 16:3 17:08 17:23 17:38 17:3 18:08 18:23 18:38 18:3 19:08 19:23 19:38 19:3 20:08 20:23 13:40 13: 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 19:40 19: 20:10 20:2 13:42 13:7 14:12 14:27 14:42 14:7 1:12 1:27 1:42 1:7 16:12 16:27 16:42 16:7 17:12 17:27 17:42 17:7 18:12 18:27 18:42 18:7 19:12 19:27 19:42 19:7 20:12 20:27 13:43 13:8 14:13 14:28 14:43 14:8 1:13 1:28 1:43 1:8 16:13 16:28 16:43 16:8 17:13 17:28 17:43 17:8 18:13 18:28 18:43 18:8 19:13 19:28 19:43 19:8 20:13 20:28 13:4 14:00 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 19:4 20:00 20:1 20:30 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 13:0 14:0 14:20 14:3 14:0 1:0 1:20 1:3 1:0 16:0 16:20 16:3 16:0 17:0 17:20 17:3 17:0 18:0 18:20 18:3 18:0 19:0 19:20 19:3 19:0 20:0 20:20 20:3 13:3 14:08 14:23 14:38 14:3 1:08 1:23 1:38 1:3 16:08 16:23 16:38 16:3 17:08 17:23 17:38 17:3 18:08 18:23 18:38 18:3 19:08 19:23 19:38 19:3 20:08 20:23 20:38 13:4 14:09 14:24 14:39 14:4 1:09 1:24 1:39 1:4 16:09 16:24 16:39 16:4 17:09 17:24 17:39 17:4 18:09 18:24 18:39 18:4 19:09 19:24 19:39 19:4 20:09 20:24 20:39 13: 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 19:40 19: 20:10 20:2 20:40 20:30 20:4 21:01 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21 23:43 20:32 20:47 21:03 21:23 21:43 22:03 22:23 22:43 23:03 23:23 23:4 20:33 20:48 21:04 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:24 23:46 20:34 20:49 21:0 21:2 21:4 22:0 22:2 22:4 23:0 23:2 23:47 20:3 20:0 21:06 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:48 20:38 20:3 21:09 21:29 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:1 20:40 20: 21:11 21:31 21:1 22:11 22:31 22:1 23:11 23:31 23:3 20:42 20:7 21:13 21:33 21:3 22:13 22:33 22:3 23:13 23:33 23: 20:43 20:8 21:14 21:34 21:4 22:14 22:34 22:4 23:14 23:34 23:6 20:4 21:00 21:16 21:36 21:6 22:16 22:36 22:6 23:16 23:36 23:8 20:47 21:02 21:18 21:38 21:8 22:18 22:38 22:8 23:18 23:38 0:00 20:49 21:04 21:20 21:40 22:00 22:20 22:40 23:00 23:20 23:40 0:02 20:0 21:0 21:21 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 0:03 20:3 21:08 21:24 21:44 22:04 22:24 22:44 23:04 23:24 23:44 0:06 20:4 21:09 21:2 21:4 22:0 22:2 22:4 23:0 23:2 23:4 20: 21:10 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:46



5 PRACOVNÍ DEN (X) Pokračování Sídl. SOBOTA (6) Sídl. Sídl. Tarifní pásmo H H H H 17:38 17:46 17:4 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:0 18:8 19:08 19:20 19:29 19:38 19:47 19:7 20:10 20:26 20:41 20:6 21:11 21:26 22:46 23:06 23:26 23:46 17:40 17:48 17:6 18:04 18:12 18:20 18:28 18:36 18:44 18:2 19:00 19:10 19:22 19:31 19:40 19:49 19:9 20:12 20:28 20:43 20:8 21:13 21:28 22:48 23:08 23:28 23:48 17:42 17:0 17:8 18:06 18:14 18:22 18:30 18:38 18:46 18:4 19:02 19:12 19:24 19:33 19:42 19:1 20:01 20:14 20:30 20:4 21:00 21:1 21:30 22:0 23:10 23:30 23:0 17:43 17:1 17:9 18:07 18:1 18:23 18:31 18:39 18:47 18: 19:03 19:13 19:2 19:34 19:43 19:2 20:02 20:1 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 22:1 23:11 23:31 23:1 17:44 17:2 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:6 19:04 19:14 19:26 19:3 19:44 19:3 20:03 20:16 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 22:2 23:12 23:32 23:2 17:4 17:3 18:01 18:09 18:17 18:2 18:33 18:41 18:49 18:7 19:0 19:1 19:27 19:36 19:4 19:4 20:04 20:17 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 22:3 23:13 23:33 23:3 17:47 17: 18:03 18:11 18:19 18:27 18:3 18:43 18:1 18:9 19:07 19:17 19:29 19:38 19:47 19:6 20:06 20:19 20:3 20:0 21:0 21:20 21:3 22: 23:1 23:3 23: 17:0 17:8 18:06 18:14 18:22 18:30 18:38 18:46 18:4 19:02 19:10 19:20 19:32 19:40 19:49 19:8 20:08 20:21 20:37 20:2 21:07 21:22 21:37 int. 22:7 23:17 23:37 23:7 17:2 18:00 18:08 18:16 18:24 18:32 18:40 18:48 18:6 19:04 19:12 19:22 19:34 19:42 19:1 20:00 20:10 20:23 20:39 20:4 21:09 21:24 21: :9 23:19 23:39 23:9 17:4 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:0 18:8 19:06 19:14 19:24 19:36 19:44 19:3 20:02 20:12 20:2 20:41 20:6 21:11 21:26 21:41 min. 23:01 23:21 23:41 0:01 17: 18:03 18:11 18:19 18:27 18:3 18:43 18:1 18:9 19:07 19:1 19:2 19:37 19:4 19:4 20:03 20:13 20:26 20:42 20:7 21:12 21:27 21:42 23:02 23:22 23:42 0:02 17:9 18:07 18:1 18:23 18:31 18:39 18:47 18: 19:03 19:11 19:19 19:29 19:41 19:49 19:8 20:07 20:17 20:30 20:46 21:01 21:16 21:31 21:46 23:06 23:26 23:46 0:06 18:01 18:09 18:17 18:2 18:33 18:41 18:49 18:7 19:0 19:13 19:21 19:31 19:42 19:0 19:9 20:08 20:18 20:31 20:47 21:02 21:17 21:32 21:47 23:07 23:27 23:47 0:07 18:02 18:10 18:18 18:26 18:34 18:42 18:0 18:8 19:06 19:14 19:22 19:32 19:43 19:1 20:00 20:09 20:19 20:32 20:48 21:03 21:18 21:33 21:48 23:08 23:28 23:48 0:08 18:03 18:11 18:19 18:27 18:3 18:43 18:1 18:9 19:07 19:1 19:23 19:33 19:44 19:2 20:01 20:10 20:20 20:33 20:49 21:04 21:19 21:34 21:49 23:09 23:29 23:49 0:09 18:04 18:12 18:20 18:28 18:36 18:44 18:2 19:00 19:08 19:16 19:24 19:34 19:4 19:3 20:02 20:11 20:21 20:34 20:0 21:0 21:20 21:3 21:0 23:10 23:30 23:0 0:10 K 18:1 K 18:31 18:39 18:47 18: 19:03 19:11 19:19 19:27 19:36 K 19: K 20:13 K 20:36 20:2 21:07 21:22 K 21:2 23:12 18:07 18:23 19:48 20:0 20:24 21:38 18:10 18:26 19:1 20:08 20:27 21:41 18:12 18:28 19:3 20:10 20:29 21:43 18:13 18:29 19:4 20:11 20:30 21:44 18:14 18:30 19: 20:12 20:31 21:4 18:1 18:31 19:6 20:13 20:32 21:46 18:17 18:33 19:8 20:1 20:34 21:48 18:18 18:34 19:9 20:16 20:3 21:49 18:20 18:36 20:01 20:18 20:37 21:1 18:21 18:37 20:02 20:19 20:38 21:2 18:23 18:39 20:04 20:21 20:40 21:4 18:2 18:41 20:0 20:22 20:41 21: 4:46 :06 :26 :46 6:06 6:26 6:46 7:06 7:26 7:46 8:06 8:2 8:40 8: 9:10 9:2 9:40 9: 10:10 10:2 10:40 10: 11:10 11:2 11:40 11: 12:10 12:2 4:48 :08 :28 :48 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 8:08 8:27 8:42 8:7 9:12 9:27 9:42 9:7 10:12 10:27 10:42 10:7 11:12 11:27 11:42 11:7 12:12 12:27 4:0 :10 :30 :0 6:10 6:30 6:0 7:10 7:30 7:0 8:10 8:29 8:44 8:9 9:14 9:29 9:44 9:9 10:14 10:29 10:44 10:9 11:14 11:29 11:44 11:9 12:14 12:29 4:1 :11 :31 :1 6:11 6:31 6:1 7:11 7:31 7:1 8:11 8:30 8:4 9:00 9:1 9:30 9:4 10:00 10:1 10:30 10:4 11:00 11:1 11:30 11:4 12:00 12:1 12:30 4:2 :12 :32 :2 6:12 6:32 6:2 7:12 7:32 7:2 8:12 8:31 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 4:3 :13 :33 :3 6:13 6:33 6:3 7:13 7:33 7:3 8:13 8:32 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 4: :1 :3 : 6:1 6:3 6: 7:1 7:3 7: 8:1 8:34 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 4:7 :17 :37 :7 6:17 6:37 6:7 7:17 7:37 7:7 8:17 8:36 8:1 9:06 9:21 9:36 9:1 10:06 10:21 10:36 10:1 11:06 11:21 11:36 11:1 12:06 12:21 12:36 4:9 :19 :39 :9 6:19 6:39 6:9 7:19 7:39 7:9 8:19 8:38 8:3 9:08 9:23 9:38 9:3 10:08 10:23 10:38 10:3 11:08 11:23 11:38 11:3 12:08 12:23 12:38 :01 :21 :41 6:01 6:21 6:41 7:01 7:21 7:41 8:01 8:21 8:40 8: 9:10 9:2 9:40 9: 10:10 10:2 10:40 10: 11:10 11:2 11:40 11: 12:10 12:2 12:40 :02 :22 :42 6:02 6:22 6:42 7:02 7:22 7:42 8:02 8:22 8:41 8:6 9:11 9:26 9:41 9:6 10:11 10:26 10:41 10:6 11:11 11:26 11:41 11:6 12:11 12:26 12:41 :06 :26 :46 6:06 6:26 6:46 7:06 7:26 7:46 8:06 8:26 8:4 9:00 9:1 9:30 9:4 10:00 10:1 10:30 10:4 11:00 11:1 11:30 11:4 12:00 12:1 12:30 12:4 :07 :27 :47 6:07 6:27 6:47 7:07 7:27 7:47 8:07 8:27 8:46 9:01 9:16 9:31 9:46 10:01 10:16 10:31 10:46 11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16 12:31 12:46 :08 :28 :48 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 8:08 8:28 8:47 9:02 9:17 9:32 9:47 10:02 10:17 10:32 10:47 11:02 11:17 11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47 :09 :29 :49 6:09 6:29 6:49 7:09 7:29 7:49 8:09 8:29 8:48 9:03 9:18 9:33 9:48 10:03 10:18 10:33 10:48 11:03 11:18 11:33 11:48 12:03 12:18 12:33 12:48 :10 :30 :0 6:10 6:30 6:0 7:10 7:30 7:0 8:10 8:30 8:49 9:04 9:19 9:34 9:49 10:04 10:19 10:34 10:49 11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19 12:34 12:49 :12 :32 :2 6:12 6:32 6:2 7:12 7:32 7:2 8:12 8:32 8:1 9:06 9:21 9:36 9:1 10:06 10:21 10:36 10:1 11:06 11:21 11:36 11:1 12:06 12:21 12:36 12:1 12:40 12: 13:10 13:2 13:40 13: 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 12:42 12:7 13:12 13:27 13:42 13:7 14:12 14:27 14:42 14:7 1:12 1:27 1:42 1:7 16:12 16:27 16:42 16:7 17:12 17:27 17:42 17:7 18:12 18:27 18:42 18:7 19:12 19:27 12:44 12:9 13:14 13:29 13:44 13:9 14:14 14:29 14:44 14:9 1:14 1:29 1:44 1:9 16:14 16:29 16:44 16:9 17:14 17:29 17:44 17:9 18:14 18:29 18:44 18:9 19:14 19:29 12:4 13:00 13:1 13:30 13:4 14:00 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 1:01 1:16 1:31 1:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 12:47 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 12:1 13:06 13:21 13:36 13:1 14:06 14:21 14:36 14:1 1:06 1:21 1:36 1:1 16:06 16:21 16:36 16:1 17:06 17:21 17:36 17:1 18:06 18:21 18:36 18:1 19:06 19:21 19:36 12:3 13:08 13:23 13:38 13:3 14:08 14:23 14:38 14:3 1:08 1:23 1:38 1:3 16:08 16:23 16:38 16:3 17:08 17:23 17:38 17:3 18:08 18:23 18:38 18:3 19:08 19:23 19:38 12: 13:10 13:2 13:40 13: 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 19:40 12:6 13:11 13:26 13:41 13:6 14:11 14:26 14:41 14:6 1:11 1:26 1:41 1:6 16:11 16:26 16:41 16:6 17:11 17:26 17:41 17:6 18:11 18:26 18:41 18:6 19:11 19:26 19:41 13:00 13:1 13:30 13:4 14:00 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 19:4 13:01 13:16 13:31 13:46 14:01 14:16 14:31 14:46 1:01 1:16 1:31 1:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 13:03 13:18 13:33 13:48 14:03 14:18 14:33 14:48 1:03 1:18 1:33 1:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 13:04 13:19 13:34 13:49 14:04 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 13:06 13:21 13:36 13:1 14:06 14:21 14:36 14:1 1:06 1:21 1:36 1:1 16:06 16:21 16:36 16:1 17:06 17:21 17:36 17:1 18:06 18:21 18:36 18:1 19:06 19:21 19:36 19:1

6 SOBOTA (6) NEDĚLE (+) Pokračování Tarifní pásmo Sídl. Sídl. Sídl. + - jede v neděli a ve státem uznané svátky H 19:40 19: 20:10 20:2 20:40 20: 21:10 21:26 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:46 19:42 19:7 20:12 20:27 20:42 20:7 21:12 21:28 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 19:44 19:9 20:14 20:29 20:44 20:9 21:14 21:30 21:0 22:10 22:30 22:0 23:10 23:30 23:0 19:4 20:00 20:1 20:30 20:4 21:00 21:1 21:31 21:1 22:11 22:31 22:1 23:11 23:31 23:1 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:32 21:2 22:12 22:32 22:2 23:12 23:32 23:2 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:33 21:3 22:13 22:33 22:3 23:13 23:33 23:3 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 21:19 21:3 21: 22:1 22:3 22: 23:1 23:3 23: 19:1 20:06 20:21 20:36 20:1 21:06 21:21 21:37 21:7 22:17 22:37 22:7 23:17 23:37 23:7 19:3 20:08 20:23 20:38 20:3 21:08 21:23 21:39 21:9 22:19 22:39 22:9 23:19 23:39 23:9 19: 20:10 20:2 20:40 20: 21:10 21:2 21:41 22:01 22:21 22:41 23:01 23:21 23:41 0:01 19:6 20:11 20:26 20:41 20:6 21:11 21:26 21:42 22:02 22:22 22:42 23:02 23:22 23:42 0:02 20:00 20:1 20:30 20:4 21:00 21:1 21:30 21:46 22:06 22:26 22:46 23:06 23:26 23:46 0:06 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 21:16 21:31 21:47 22:07 22:27 22:47 23:07 23:27 23:47 0:07 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 21:17 21:32 21:48 22:08 22:28 22:48 23:08 23:28 23:48 0:08 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 21:18 21:33 21:49 22:09 22:29 22:49 23:09 23:29 23:49 0:09 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 21:19 21:34 21:0 22:10 22:30 22:0 23:10 23:30 23:0 0:10 20:06 20:21 20:36 20:1 K 21:21 21:36 21:2 22:12 22:32 22:2 23:12 21:07 21:10 21:12 21:13 21:14 21:1 21:17 21:18 21:20 21:21 21:23 21:24 H 4:46 :06 :26 :46 6:06 6:26 6:46 7:06 7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:06 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:2 13:40 4:48 :08 :28 :48 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 8:08 8:28 8:48 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:27 13:42 4:0 :10 :30 :0 6:10 6:30 6:0 7:10 7:30 7:0 8:10 8:30 8:0 9:10 9:30 9:0 10:10 10:30 10:0 11:10 11:30 11:0 12:10 12:30 12:0 13:10 13:29 13:44 4:1 :11 :31 :1 6:11 6:31 6:1 7:11 7:31 7:1 8:11 8:31 8:1 9:11 9:31 9:1 10:11 10:31 10:1 11:11 11:31 11:1 12:11 12:31 12:1 13:11 13:30 13:4 4:2 :12 :32 :2 6:12 6:32 6:2 7:12 7:32 7:2 8:12 8:32 8:2 9:12 9:32 9:2 10:12 10:32 10:2 11:12 11:32 11:2 12:12 12:32 12:2 13:12 13:31 13:46 4:3 :13 :33 :3 6:13 6:33 6:3 7:13 7:33 7:3 8:13 8:33 8:3 9:13 9:33 9:3 10:13 10:33 10:3 11:13 11:33 11:3 12:13 12:33 12:3 13:13 13:32 13:47 4: :1 :3 : 6:1 6:3 6: 7:1 7:3 7: 8:1 8:3 8: 9:1 9:3 9: 10:1 10:3 10: 11:1 11:3 11: 12:1 12:3 12: 13:1 13:34 13:49 4:7 :17 :37 :7 6:17 6:37 6:7 7:17 7:37 7:7 8:17 8:37 8:7 9:17 9:37 9:7 10:17 10:37 10:7 11:17 11:37 11:7 12:17 12:37 12:7 13:17 13:36 13:1 4:9 :19 :39 :9 6:19 6:39 6:9 7:19 7:39 7:9 8:19 8:39 8:9 9:19 9:39 9:9 10:19 10:39 10:9 11:19 11:39 11:9 12:19 12:39 12:9 13:19 13:38 13:3 :01 :21 :41 6:01 6:21 6:41 7:01 7:21 7:41 8:01 8:21 8:41 9:01 9:21 9:41 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 13:01 13:21 13:40 13: :02 :22 :42 6:02 6:22 6:42 7:02 7:22 7:42 8:02 8:22 8:42 9:02 9:22 9:42 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:42 13:02 13:22 13:41 13:6 :06 :26 :46 6:06 6:26 6:46 7:06 7:26 7:46 8:06 8:26 8:46 9:06 9:26 9:46 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:46 13:06 13:26 13:4 14:00 :07 :27 :47 6:07 6:27 6:47 7:07 7:27 7:47 8:07 8:27 8:47 9:07 9:27 9:47 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:27 13:46 14:01 :08 :28 :48 6:08 6:28 6:48 7:08 7:28 7:48 8:08 8:28 8:48 9:08 9:28 9:48 10:08 10:28 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:08 13:28 13:47 14:02 :09 :29 :49 6:09 6:29 6:49 7:09 7:29 7:49 8:09 8:29 8:49 9:09 9:29 9:49 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:09 13:29 13:48 14:03 :10 :30 :0 6:10 6:30 6:0 7:10 7:30 7:0 8:10 8:30 8:0 9:10 9:30 9:0 10:10 10:30 10:0 11:10 11:30 11:0 12:10 12:30 12:0 13:10 13:30 13:49 14:04 :12 :32 :2 6:12 6:32 6:2 7:12 7:32 7:2 8:12 8:32 8:2 9:12 9:32 9:2 10:12 10:32 10:2 11:12 11:32 11:2 12:12 12:32 12:2 13:12 13:32 13:1 14:06 13: 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 19:40 19: 20:10 20:2 20:40 13:7 14:12 14:27 14:42 14:7 1:12 1:27 1:42 1:7 16:12 16:27 16:42 16:7 17:12 17:27 17:42 17:7 18:12 18:27 18:42 18:7 19:12 19:27 19:42 19:7 20:12 20:27 20:42 13:9 14:14 14:29 14:44 14:9 1:14 1:29 1:44 1:9 16:14 16:29 16:44 16:9 17:14 17:29 17:44 17:9 18:14 18:29 18:44 18:9 19:14 19:29 19:44 19:9 20:14 20:29 20:44 14:00 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 19:4 20:00 20:1 20:30 20:4 14:01 14:16 14:31 14:46 1:01 1:16 1:31 1:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 14:02 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 14:04 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 14:06 14:21 14:36 14:1 1:06 1:21 1:36 1:1 16:06 16:21 16:36 16:1 17:06 17:21 17:36 17:1 18:06 18:21 18:36 18:1 19:06 19:21 19:36 19:1 20:06 20:21 20:36 20:1 14:08 14:23 14:38 14:3 1:08 1:23 1:38 1:3 16:08 16:23 16:38 16:3 17:08 17:23 17:38 17:3 18:08 18:23 18:38 18:3 19:08 19:23 19:38 19:3 20:08 20:23 20:38 20:3 14:10 14:2 14:40 14: 1:10 1:2 1:40 1: 16:10 16:2 16:40 16: 17:10 17:2 17:40 17: 18:10 18:2 18:40 18: 19:10 19:2 19:40 19: 20:10 20:2 20:40 20: 14:11 14:26 14:41 14:6 1:11 1:26 1:41 1:6 16:11 16:26 16:41 16:6 17:11 17:26 17:41 17:6 18:11 18:26 18:41 18:6 19:11 19:26 19:41 19:6 20:11 20:26 20:41 20:6 14:1 14:30 14:4 1:00 1:1 1:30 1:4 16:00 16:1 16:30 16:4 17:00 17:1 17:30 17:4 18:00 18:1 18:30 18:4 19:00 19:1 19:30 19:4 20:00 20:1 20:30 20:4 21:00 14:16 14:31 14:46 1:01 1:16 1:31 1:46 16:01 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:16 18:31 18:46 19:01 19:16 19:31 19:46 20:01 20:16 20:31 20:46 21:01 14:17 14:32 14:47 1:02 1:17 1:32 1:47 16:02 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:02 18:17 18:32 18:47 19:02 19:17 19:32 19:47 20:02 20:17 20:32 20:47 21:02 14:18 14:33 14:48 1:03 1:18 1:33 1:48 16:03 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:18 18:33 18:48 19:03 19:18 19:33 19:48 20:03 20:18 20:33 20:48 21:03 14:19 14:34 14:49 1:04 1:19 1:34 1:49 16:04 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:04 18:19 18:34 18:49 19:04 19:19 19:34 19:49 20:04 20:19 20:34 20:49 21:04 14:21 14:36 14:1 1:06 1:21 1:36 1:1 16:06 16:21 16:36 16:1 17:06 17:21 17:36 17:1 18:06 18:21 18:36 18:1 19:06 19:21 19:36 19:1 20:06 20:21 20:36 20:1 K 21:07 21:10 21:12 21:13 21:14 21:1 21:17 21:18 21:20 21:21 21:23 21:24

Podbaba - Starý Hloubětín

Podbaba - Starý Hloubětín PRACOVNÍ DEN (X) Tarifní pásmo P Podbaba - Starý Hloubětín 4:47 5:07 5:20 5:32 5:47 6:02 6:15 6:24 6:31 6:39 6:4 6:56 7:04 7:12 7:20 7:2 7:36 7:44 7:52 :00 :0 :16 :24 :32 :40 :4 :57 9:07 4:4 5:0 5:21 5:33

Více

PRACOVNÍ DNY <

PRACOVNÍ DNY < - - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 4.38 4.40 4.41 4.42 4.42 4.43 4.44 4.45 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.53 4.55 5.17 5.18 5.20 5.21 5.22 5.24

Více

PRACOVNÍ DNY < <

PRACOVNÍ DNY < < - - - - - - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 (Benešovo nám./ul.28.října) 4.54 4.55 4.56 4.58 4.59 5.00 5.01 5.03 5.04 5.06 5.08 5.09 5.10 5.11 5.16 5.21

Více

PRACOVNÍ DNY < < < < < < <

PRACOVNÍ DNY < < < < < < < Trnovanská 1 5.07 5.08 5.09 5.11 5.15 5.16 5.17 5.19 5.20 5.22 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.31 5.33 5.34 5.36 5.38 5.39 5.40 5.41 5.42 - - - - - - 3 5.37 5.38 5.39 5.41 5.45 5.46 5.47 5.49 5.50 5.52

Více

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická

Sídliště Čakovice - Poliklinika Zahradní Město - Jesenická PRACOVNÍ DEN (X) Sídliště Čakovice - Poliklinika - Jesenická Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 4:18 4:38 4:58 5:13 5:28 5:43 5:51 5:58 6:05 6:12 6:19 6:27 6:34 6:41 6:49 6:56 7:03 7:10 7:18 7:25

Více

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9

Dejvická - Nebušice - Přední Kopanina / K Tuchoměřicům. Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost, Sokolovská 217/42, Praha 9 PRACOVNÍ DEN (X) SOBOTA (6) NEDĚLE (+) 161 Tarifní pásmo P H H H H H H H H H H H H H H 5:45 6:07 6:22 6:30 6:37 6:52 7:00 7:10 7:30 7:35 7:50 8:05 8:20 9:00 9:20 10:00 10:20 11:00 11:20 12:00 12:15 12:45

Více

PRACOVNÍ DNY < 9.20 < <

PRACOVNÍ DNY < 9.20 < < - - - Benešovo náměstí - - 585 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Benešovo nám./ul.28.října,pluto 4.39 4.40 4.42 4.43 4.46 4.56 4.59 5.03 5.03 5.05 5.07 5.11

Více

PRACOVNÍ DNY < < 9.27 < <

PRACOVNÍ DNY < < 9.27 < < - - - Benešovo náměstí - -,Somet - - 585 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 Benešovo nám./ul.28.října,modlanská,somet škola 4.43 4.44 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50

Více

PRACOVNÍ DNY

PRACOVNÍ DNY - - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - - - 585, 1 4.52 5.05 5.08 5.13 5.15 3 5.04 5.05 5.06 5.06 5.15 5.15 5.17 5.18 5.19 5.20 5.22 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.28 5.29 5.30 5.32 5 5.34 5.35 5.37 5.41 5.47

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X+ 6 X X 6 X 6 6 X X X Heh eg eg ea eg 0 6:20 7:00 7:20 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 0 6:22 7:02 7:22 8:17 8:47 9:32 10:32 11:32 12:32 13:52 14:22

Více

PRACOVNÍ DNY < < 9.27 < <

PRACOVNÍ DNY < < 9.27 < < Řetenice, Tolstého - - - Benešovo náměstí - -, Somet - - 585 Benešovo nám./ul.28.října,modlanská,somet škola 1 4.44 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.56 5.08 3 5.14 5.15 5.17 5.18 5.20 5.21 5.28 5.30 5.31 5.32

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 X X 6+ X X X 6+ X X X X 6+ X X X 6 X + X 6 BULOVKA 0 6:16 7:26 8:16 8:36 Chron.: 22 0 4:50 5:15 5:30 5:45 6:15 6:25 6:30 6:35 6:50 7:05 7:20 7:30

Více

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 100 Praha,Háje - Sázava,aut.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X 6 6 X X X 6 eg ea eg H Heg 0 6:20 7:00 7:10 8:15 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:50 14:20 14:30 0 6:22 7:02 7:12 8:17

Více

Platí od PRACOVNÍ DNY. MHD TEPLICE Stanice. Zóna

Platí od PRACOVNÍ DNY. MHD TEPLICE Stanice. Zóna 585 Trnovanská,Rudné doly,náměstí 1 4.39 4.40 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.51 4.54 4.55 5.00 5.02 5.03 5.04 5.06 5.07 5.08 5.09 - - - - - - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - - - - Bystřany,

Více

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ #

X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X PID BUDĚJOVICKÁ # tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:45 11:15 11:45 12:15

Více

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost:

Praha,Háje - Kutná Hora,aut.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6 X X X 6 + X X6 + 6 X 6 eg eg Heh H Heg eh eg H Heg 0 5:30 5:45 6:00 6:30 6:30 6:30 7:00 8:00 8:00 9:00 10:00 10:00 0 5:32 5:47 6:02 6:32 6:32 6:32

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X eg eh eg eh 5:28 5:33 6:8 6:18 6:18 6:38 6:58 7:3 7:3 5:31 5:36 6:11 6:21 6:21 6:41 7:1 7:6 7:6 5:32 5:37 6:12 6:22 6:22

Více

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost:

Praha,Budějovická - Týnec nad Sázavou,Železniční stanice Platnost: 100 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X 6+ X 6+ 6+ X 6+ 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:15 5:45 6:25 7:15 7:45 8:15

Více

Praha,Bulovka - Obříství Platnost:

Praha,Bulovka - Obříství Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X 6+ X 6 eg eh eg eh eg eg 0 5:28 5:33 6:08 6:18 6:18 6:38 6:58 7:03 7:03 7:33 7:38

Více

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X

X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X X 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ 6+ ČESKOMORAVSKÁ 0 5:37 5:52 6:07 6:13 6:35 6:50 7:27 7:40 8:02 9:02 9:32 10:02 10:32 11:02 12:32 12:45 13:10 Vysočanská 0 5:39 5:54 6:09

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 pásmo X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X 6+ X PID H H H H H H H H H H H H

Více

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská

0 5:20 5:38 5:40 6:00 6:08 6:18 6:38 6:58 7:08 7:13 7:28 7:38 7:43 7:58 8:08 8:13 8:28 8:38 8:48 9:08 9:38 10:08 10:38 Letňanská tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:50 7:00 7:05 7:20 7:0 7:5 7:50 8:00 8:05 8:20 8:0 8:40 9:00

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H H BULOVKA 0 5:28 5:33 6:13 6:18 6:18 6:38

Více

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly

0 5:15 5:45 5:45 6:15 6:45 6:45 7:18 7:48 7:48 8:18 8:48 9:18 9:48 10:18 10:48 11:18 11:48 12:18 x Chvaly 3 5 7 9 3 5 7 9 2 23 25 27 29 3 33 35 37 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X pásmo AB B B B B B B AB B AB B B B B B B B B fa 0 5:5 5:45 5:45 6:5 6:45 6:45 7:8 7:48 7:48 8:8 8:48 9:8 9:48

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + (TPZ) eh H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 Graf.: T635 Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:25 6:45 7:00 7:15 7:25 7:35 7:45 Zast.: 675/5 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:03 6:18 6:28

Více

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves

B 4:56 5:21 5:46 5:51 6:12 6:27 6:36 6:36 6:42 6:57 7:12 7:21 7:21 7:27 7:42 7:51 8:02 8:22 8:27 8:52 8:52 9:22 9:22 Březiněves 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: BULOVKA tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X 6 X X 6+ X 6 H H H Heg Heh eg eh H H eg H H eg 0 5:28

Více

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost:

Praha,Českomoravská - Brandýs n.l.-st.bol.,žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 8:00 8:15

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 pásmo X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X PID A A H A HA HAga A HAfa ga fa A 5:1 5:4 6:1 6:5 7:45 8:37 9:37 12:55 12:55 13:45 5:11 5:41 6:11 6:51

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6 + X X X 6 + X X 6 + X X 6 + X X X 6 X + H eb Hea H Heb Hea Heb ea H eb Hea

Více

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy

H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30 9:00 9:30 10:30 11:00 11:30 12:30 Vozovna Kobylisy tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X H H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:00 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:15 8:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 100 Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H 0 :00 :30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ H H H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00

Více

< < <

< < < - zastávka je jen na znamení nebo požádání - zastávka je bezbariérově přístupná - spoj s bezbariérově přístupným vozidlem - přestup na vlak - jede v pracovních dnech - jede v neděli a ve státem uznané

Více

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice

Praha,Obchodní náměstí- Jílové u Prahy,náměstí/Jesenice U Stavoservisu 692/b,08 00 Praha 0, tel. +42022528 5 7 9 5 7 9 2 2 25 27 29 5 7 9 4 4 45 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X X 6 + X X 6+ X X H H H H H H H Hea Heb H H 0 5:07 5:7 5:7 6:07 6:27 6:7 6:5 7:7

Více

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost:

Kladno,OAZA - Slaný,Arbesova Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1 3 5 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X H H H H H H H H 3 :15 :5 5:05 5:25 5:5 6:05 6:25 6:5 7:15 7:5 8:15 9:15 10:15 11:15 12:15 12:5

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: V1704 pásmo X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X Graf.: V1705 příj. odj. 3 5:06 6:05

Více

NÁVRH TRVALÉHO STAVU

NÁVRH TRVALÉHO STAVU 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 0 :03 :33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03 8:33

Více

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice

0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 10:00 10:30 11:00 11:00 11:30 11:30 Sídliště Ďáblice 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 29 31 33 3 37 39 41 43 4 X X + X X + X + X X + X + + X X + + X X + H H H H H H H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:00 7:30 7:30 8:00 8:00 8:30 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ 6+ X X 6+ 6+ X X H H H H H H H H H 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:15 7:30 7:30

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T1676 Tarifní X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X X 6+ Graf.: T1677 pásmo H H H H H H H H H H H Chron.: 9 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X X X X X X 6+ X X X X 6+ X PID H H H H H B 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50 8:05 8:10 8:0 B 5:18 5: 5:48 6:08 6:28 6:4 7:08 7:1 7:2 7:8

Více

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost:

Praha,Bulovka - Zálezlice,Kozárovice Platnost: 100 Praha,Bulovka -,Kozárovice Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X 6+ X X X 6 + X X X 6 + X X 6+ X X 6 X X 6+ X PID H H H Heg Heh eg eh H H eg H

Více

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost:

Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: 100 Praha,Háje - Uhlířské Janovice,nám. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X + X X X X X 6+ X 6 X + X6 + ea H H H Heg eh eg Heh 0 5:15 5:30 6:15 6:45 7:30 7:30 8:30 8:30 9:00 9:00

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X X X H H H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:25 6:40 7:00 7:05 7:10 7:25 7:40 8:05 0 5:16 5:26 5:36 5:56 6:06 6:11 6:26 6:41 7:01 7:06

Více

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost:

Praha,Opatov - Velké Popovice,Todice Platnost: 100 Praha,Opatov -,Todice Platnost: změna trasy / diversion Sokolovská 17/4,190 Praha 9, tel. 96 134 511 do 31.8.016 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 Tarifní X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+

Více

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost:

Praha,Bořislavka - Kralupy n.vlt.,žel.st. Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo 6+ X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ PID H H H H H H H H H H B 5:05 5:15 5:0 5:45 6:05 6:25 6:40 7:05 7:10 7:20 7:5 7:50

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: T789 6+ X X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X X 6+ B 5:40 5:45 6:15 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30 11:10 12:00 12:10 13:10 13:30

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X (TPZ) H H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30

Více

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost:

Praha,Budějovická - Krhanice,Prosečnice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 Tarifní X X X X X X X X X 6+ X X X X X X X 6+ X pásmo B B B B B 0 5:00 5:30 5:5 6:00 6:00 6:15 6:25 6:0 6:50 7:00 7:00 0 5:0 5:3 5:9 6:06 6:06 6:21 6:31

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704 X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X Graf.: T1705 H H H H H H H H H H H H H Chron.: 3 3 5:00 6:05 7:15 9:45 9:45 11:05 Zast.: 4213/1,Rozc.0.5 3 5:03 6:08 7:18

Více

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv.

Praha,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 100,Kobylisy - Odolena Voda,záv. 1 3 5 7 315671659 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T789 X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X B 5:45 6:00 6:20 6:45 7:30 7:35 8:10 9:00 9:10 10:10 10:30

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 457 ,Rozc.0.5 Kralupy n.vlt.,u Požárního domu KRALUPY N.VLT.,ŽEL.ST. x Kralupy n.vlt.,třebízského-věžáky Kralupy n.vlt.,třebízského-škola pásmo (TPZ) příj. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1704

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ od 9.4. 1 2 7 9 1 8 adresa Pouchovská 3, Hradec Králové 3, tel.: 5 89 1, fax 5 544 455 www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: 5 533 3 Sobota 29 48 42 29 48 42 Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 100 PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA () změna trasy / diversion ČSAD MD Kladno a.s.,železničářů 885,272 80 Kladno, tel. 312 825 163 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X 6+ X X X 6+ X

Více

Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

Praha,Opatov - Louňovice Platnost: tarifní 3 5 7 9 3 5 7 9 3 5 7 9 3 33 35 37 39 pásmo X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X X PID H H fa fa B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 0:00 0:00 :00 :00 :00 :00 3:00 3:0 4:00 B

Více

Praha,Ládví - Předboj Platnost:

Praha,Ládví - Předboj Platnost: 100 Praha, - Předboj Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 Graf.: T888 pásmo X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X Graf.: T886 PID H A A H A H A ga fa Hga Hfa A fa Chron.:

Více

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy

H H H H H H KOBYLISY # B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 9:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:30 13:00 Vozovna Kobylisy 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X 6+ X X PID H H H H H H B 5:07

Více

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ #

St.Bol.,Žel.st. Dopravce: ČSAD Střední Čechy, a.s. pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H H H H H H H H H H ČESKOMORAVSKÁ # 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 pásmo X 6+ X X X X X X X 6+ X X (TPZ) H 0 5:12 5:0 5:42 6:10 6:0 6:40 6:50 7:00 7:10 7:20 7:0 7:0 7:40 7:50 0 5:15 5: 5:45 6:1 6: 6:4 6:5 7:0 7:1 7:2 7: 7: 7:4 7:5 0 5:19

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T700 X X X X X X X X X X X X X 6+ X Graf.: T635 H H H Chron.: 9 B 5:07 5:30 5:35 5:40

Více

určeny dětem popřípadě s dospělých (např. rodičů). MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK města HRADCE KRÁLOVÉ, a.s.

určeny dětem popřípadě s dospělých (např. rodičů). MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ DOPRAVNÍ PODNIK města HRADCE KRÁLOVÉ, a.s. Š od 9.. 5 7 8 adresa Pouchovská, Hradec Králové, tel.: 95 9, fax 95 5 55 www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: 95 5 Sobota Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do :. V sobotu,

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ 4 6 8 9 4 6 adresa Pouchovská, Hradec Králové, tel.: 49 9, fax 49 44 4 www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: 49 Sobota 8 8 8 8 Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do 4:. V sobotu,

Více

Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den.

Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den. 3 8 8 9 3 3 39 hod. hod. hod. Sobota hod. adresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, tel.: 9 9, fax 9 informace: 9 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 3 Nástup pøedními dveømi: v pracovní

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X X X 6+ X X X X X X PID H H H H B 5:07 5:30

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X X 6+ X 6+ X X H H H fa H H H H H H H

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X H H H fa H H H 0 5:15 5:25 5:35 5:55 6:05 6:10 6:20 6:35 6:45 7:00 7:05

Více

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská #

0 5:12 5:30 5:32 5:52 6:00 6:10 6:30 6:30 6:50 7:00 7:05 7:20 7:30 7:35 7:50 8:00 8:05 8:20 8:30 8:35 9:00 9:30 10:00 Vysočanská # tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 29 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X X 6+ X X 6+ X PID H Hci H H Hci H H Hci H H H H H H H H H H H H H H H 0 5:12 5:0 5:2 5:52 6:00 6:10 6:0

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: od 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X 6+ X X 6+ X X X X 6+ X X 0 5:00 5:30 6:00 6:00 6:30 7:00 7:00 7:30 8:00 8:30 9:00 9:00 9:30 10:00 Sídliště 0 5:03 5:33 6:03 6:03 6:33 7:03 7:03 7:33 8:03

Více

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost:

Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: 100 Praha,Letňany - Kostelec n.l.,náměstí Platnost: tarifní pásmo PID 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 X 6+ X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X H H H fc H H H

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA v HRADCI KRÁLOVÉ od.. adresa Pouchovská, Hradec Králové, tel.:, fax www.dpmhk.cz e-mail: info@dpmhk.cz informace: Sobota x Poznámky: Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od : do :. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II.

Více

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322

Praha,Nádraží Veleslavín - Kladno,Autobusové nádraží 322 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X 6+ X X X 6+ X 6+ X H gb fb H be hj H B 5:15 6:15 6:45 6:45 7:15 7:15 8:15 8:45 9:15 B 5:19 6:19 6:49 6:49 7:19 7:20 8:20 8:50 9:19 B 5:21 6:21 6:51 6:51

Více

00 24 01 53K 56K. Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den.

00 24 01 53K 56K. Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den. od.7. 1 7 9 5 7 31 33 37 39 5 7 hod. hod. hod. Sobota hod. 33 7 53K 37 5K K - končí na zastávce 3 5 3 37 5K adresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, tel.: 95 9 1, fax 95 5 55 informace: 95 5 5

Více

Platí od do MHD TEPLICE PRACOVNÍ DNY

Platí od do MHD TEPLICE PRACOVNÍ DNY 585 Trnovanská,Rudné doly,náměstí 1 4.37 4.38 4.40 4.41 5.00 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 - - - - - - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - - - - Bystřany, hřbitov 3 5.16 5.19 5.23 5.25 5.28 5.32

Více

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do

Prázdninový JŘ. Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,žel. st. Platnost: od do PRAŽSKÁ INTEGROVANÁ DOPRAVA (PID) 370 do 13.12.2014 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Graf.: P700 X X X X X X X X X X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: T635 pásmo B H H A Chron.: 9 B 5:07

Více

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost:

Praha,Dejvická - Kladno,OAZA Platnost: tarifní 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 1 5 7 9 41 4 45 pásmo X X X X 6+ X X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X X 6+ X PID H A H H A H H HA H H HA H H A HA H DEJVICKÁ # 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6: 7:11 7:5

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: pásmo (TPZ) 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X X X X X X X X X 6+ X X X H H H B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:30 B 5:10 5:33 5:38 5:43 6:18 6:48 7:03 7:18 7:33 7:48 8:03

Více

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice

3 4:56 5:26 5:56 6:25 6:26 6:56 7:26 7:56 8:25 8:56 9:56 10:25 10:56 11:56 Kladno,Celnice tarifní pásmo 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 X 6+ X X X X 6+ X X X X 6+ X X 6+ X X KLADNO,AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ 3 4:43 5:13 5:43 6:12 6:13 6:43 7:13 7:43 8:12 8:43 9:43 10:12 10:43 11:43 Kladno,Nám.Svobody

Více

PRACOVNÍ DNY

PRACOVNÍ DNY - - Benešovo náměstí - - - - - 585 Trnovanská 1 4.54 4.55 4.56 4.58 4.59 5.00 5.01 5.03 5.04 5.06 5.06 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.15 5.17 5.20 5.22 5.26 3 5.26 5.29 5.31 5.33 5.34 5.38 5.39 5.40 5.43 5.45

Více

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost:

Praha,Ládví - Štětí,autobusové nádraží Platnost: 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 pásmo X X + X X X X + X X X (TPZ) H H H H H 0 :00 :30 :00 :00 :30 7:00 7:30 8:00 8:00 8:30 9:00 9:30 10:00 10:30 0 :03 :33 :03 :03 :33 7:03 7:33 8:03 8:03 8:33 9:03 9:33

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 27032 Lysá nad Labem - Milovice - Vlkava Platnost: 32 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 32 02 20 1 3 7 9 11 13 1 17 19 21 23 2 27 X X 6+ X X 6+ X X 6+ X 6+ X X H H H H fc fc 3 3:7 :17 : 6:17 6:21 6:3

Více

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost:

100385 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 100 Praha,Opatov - Louňovice Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 1 3 5 7 9 31 33 35 37 X X X 6+ X X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ X 6+ B 5:30 6:00 6:30 7:00 7:0 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00

Více

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost:

Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 100 Praha,Kobylisy - Kralupy n. Vlt.,Žel.st. Platnost: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 pásmo X X X X X X X X X X X 6+ X X (TPZ) B 5:07 5:30 5:35 5:40 6:15 6:20 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 B 5:10

Více

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco

MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - Tesco 257 MHD Kralupy nad Vltavou: Zeměchy - Minice - Žel.st. - 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 X X 6+ X X X X X 6+ X X X 6+ X H H H H H H H H H H H H 3 5:06 6:05 7:14 9:55 9:55,Rozc.0.5 3 5:09 K 7:17 K

Více

191 orientační doba jízdy (min)

191 orientační doba jízdy (min) Petřiny # 5 6 5 C C 6 6 Klamovka 6 Libocká 6 6 6 C 6 6 6 C C 5 Pod Lipkami 9 Divoká Šárka 8 6 6 6 8 C C 9 6 6 9 8 ybšmanka Sídliště Na Dědině C C 6 5 CIOLKOVSKÉO C C Diskařská 6 Dlouhá míle 6 Televizní

Více

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24

ČSAD MHD Kladno a.s.,železničářů 885, Kladno, tel :32 5:22 5:53 6:35 6:53 7:08 8:10 8:24 9:11 9:24 10:24 tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 Graf.: T1 pásmo Graf.: T1351 PID Chron.: 20 0 4:47 5:17 5:47 6:00 6:17 6:17 6:32 7:11 7:35 7:47 8:35 8:47 9:35 9:47 Zast.: 321/9 0 4:50 5:20 5:50 6:03 6:20

Více

20A 48T 05T 28T. Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den.

20A 48T 05T 28T. Nástup pøedními dveømi: v pracovní den od 19:00 do 4:00. V sobotu, v nedìli, ve svátek a v II. tarifním pásmu celý den. od 2.7. 1 2 7 9 hod. hod. hod. Sobota hod. A A - z pokračuje na zastávky HVĚZDA a POD STRÁNÍ T - končí na zastávce adresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, tel.: 495 9 1, fax 495 544 455 informace:

Více

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o.

Dopravce: Martin UHER, spol. s r.o. tarifní 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 pásmo X X 6+ X X 6 X X 6 + X X X 6 X X 6 + X PID H eg Heg eh fd Heg eg Heh SMÍCHOVSKÉ NÁDRAŽÍ 0 5:03 5:30 5:30 6:00 6:30 6:30 6:30 6:45 7:30

Více

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV4 353 485003 MHD Sokolov - Linka 3:Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-sokolov,terminál- -Tisová,ETI Platí od.1.01 do 9.1.0 Přepravu zajišt

Více

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Mělník - Neratovice - Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 71 1 5 7 9 11 1 15 17 19 1 5 7 9 Graf.: V707 pásmo X X X 6+ X 6+ X X X 6+ X X X X X Graf.: V67 (TPZ) H H H H Chron.: 1 MĚLNÍK,MLZICE,ŽEL.ZST. :09 :7 9:1 Zast.: 1798/ :10 :8 9: Šabl.: ROPID 5L 7 S :11 :9

Více

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den

MĚSTSKÁ DOPRAVA v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Staré Hodějovice - Pražské sídliště. Pracovní den - točna Nádraží Strakonická - Möbelix Průběžná U Trojice Nádraží - točna od.. 1 3 5 6 8 4 5 Pracovní den Sobota Prázdniny Neděle, svátky 4 31 43e 55 e 9n 39e 48 56e 4 36e 48e 56 e z 9e 43e 58e z 8 43e

Více

24R. Omezení MHD platí v pracovní dny až

24R. Omezení MHD platí v pracovní dny až od.8. 3 4 27 28 Sobota Neděle, svátky 24 44 24 44 24 44 24 44 v pracovní dny.2. až.2. omezení dopravy MHD 24 44 24 44 24 44 24 44 adresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, informace dispečink: 495

Více

20P 12T 17T. xvysoká Obecní úřad II.p xvysoká hostinec II.p xčistička II. pásmo PODZÁMČÍ * (Hvězda) * (POD STRÁNÍ)

20P 12T 17T. xvysoká Obecní úřad II.p xvysoká hostinec II.p xčistička II. pásmo PODZÁMČÍ * (Hvězda) * (POD STRÁNÍ) * (Hvězda) * (POD STRÁNÍ) od 1.. 1 2 6 9 hod. hod. hod. Sobota hod. Neděle, svátky P 51AT adresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, informace dispečink: 495 546 5 P - z pokračuje na zastávky HVĚZDA

Více

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel

Přepravu zajišt uje : Autobusy Karlovy Vary, a.s., Sportovní 4, Karlovy Vary, Sokolov, tel Autobusy Karlovy Vary,a.s. www.autobusy-kv.cz infotelefon AKV4 353 485003 MHD Sokolov - Linka 3:Sokolov,Hrušková-Sokolov,Závodu míru-sokolov,terminál- -Tisová,ETI Platí od..01 do.8.01 VÝLUKOVÝ Přepravu

Více

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015

Sídliště Řepy - Spojovací Platí od 13.4.2015 do 13.12.2015 Sídliště Řepy - Spojovací Platí od.. do.. VÝLUKOVÝ Pražská integrovaná doprava Přepravu zajišťuje: Dopravní podnik hl.m. Prahy, a.s., Sokolovská /, Praha, tel. ( ), www.dp-praha.cz, dispecink@dp-praha.cz

Více

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost:

Lysá nad Labem - Milovice - Straky Platnost: PRŽSKÁ INTEGROVNÁ DOPRV (PID) 2702 Lysá nad Labem - - Straky Platnost: 2 Polepská 867,280 02 Kolín, tel. +20 25 502 20 pásmo 1 5 7 9 11 1 15 17 19 21 2 25 27 X X 6+ X X 6+ X 6+ X X 6+ X 6+ X fc :57 5:18

Více

50N

50N x* (Správčice) x* (Obalovna) od.. Sobota Neděle, svátky N N N - končí na zastávce - jede do vozoven.. až..,. až..,.. až..,.. až.. adresa dopravce: Pouchovská, Hradec Králové, informace dispečink: N N Nástup

Více

K

K 2 3 7 9 24 Sobota Neděle, svátky 46 K K - končí na zastávce 46 K dresa dopravce: Pouchovská 3, Hradec Králové 3, informace dispečink: 495 546 5 od 1.8.26 1.7.až.8.26, 27.. až 3..26,.2. až.2.27, 1.7.až

Více