MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec"

Transkript

1 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec

2 3. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/ území MAP regionu Společná CIDLINA. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Ohnišťany 42 IČO: RED IZO: IZO: Petrovice 52 IČO: RED IZO: IZO: Sloupno 69 IČO: RED IZO: IZO: Sloupno 69 IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Máme si kde hrát? - modernizace školní zahrady bezpeč. prvky Vybavení školní zahrady Tělocvična a pořízení rehabilitačních pomůcek Vybavení speciální oční třídy Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérov ost školy, školského zařízení **** , , , , Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** 2

3 Sloupno 69 IČO: RED IZO: IZO: Informační technologie v MŠ (ICT vybavení, výukové programy na rozvoj komunikace, komunikační tabulky na počítačích) , Starý Bydžov 13, IČO: RED IZO: IZO: Starý Bydžov 13, IČO: RED IZO: IZO: Starý Bydžov 13, IČO: RED IZO: IZO: Starý Bydžov 13, IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Karla IV 209, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Informační technologie v MŠ Moderní třída modernizace třídy Školní jídelna a výdejna , , ,- 2017/ Školní zahrada ,- 2017/ Výstavba malého dětského hřiště pro účely školní družiny ,- 2017/

4 Základní škola, Karla IV 209, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Karla IV 209, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Karla IV 209, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, V.Kl.Klicpery 561, Nový Bydžov, IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, V.Kl.Klicpery 561, Nový Bydžov, IČO: RED IZO: IZO: Vybudování odborné učebny dílny na ZŠ Vybavení kabinetů fyziky, chemie, přírodopisu Tablety do tříd pro použití výuky přírodních věd Rekonstrukce a vybavení odborných učeben F, CH, přírodopisu a dílen (pomůcky a ICT vybavení) Půdní vestavba odborných učeben s bezbariérový m přístupem do učeben F, CH, informatiky, cizích jazyků a dílen výtahem , , , , ,

5 Základní škola, V.Kl.Klicpery 561, Nový Bydžov, IČO: RED IZO: IZO: Vybudování místnosti k setkávání čítárna (+zastřešení atria) , Základní škola Nepolisy IČO: RED IZO: IZO: Základní škola Nepolisy IČO: RED IZO: IZO: Základní škola Nepolisy IČO: RED IZO: IZO: Základní a mateřská škola, Prasek 157 IČO: RED IZO: IZO: Stavební úpravy podkroví ZŠ se zřízením přírodovědné třídy Nákup vybavení do nových učeben zaměřených na přírodovědné vzdělávání a volnočasové aktivity Víceúčelové sportovní hřiště Rozšíření kmenových učeben a odborné učebny (polytechnické vzdělávání + počítačová učebna) , , , ,- 2017/

6 Základní a mateřská škola, Prasek 157 IČO: RED IZO: IZO: F. Palackého 1241, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: F. Palackého 1241, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: F. Palackého 1241, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Sluníčko, U Plovárny 1380, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Sluníčko, U Plovárny 1380, Nový Bydžov Nákup interaktivních tabulí do polytechnických tříd Modernizace školní zahrady s prožitkovými prvky Zahradní domek s toaletami a úložným prostorem Využití ICT v předškolním vzdělávání ,- 2017/ , , , ICT vybavení , Školní knihovna ,

7 IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Sluníčko, U Plovárny 1380, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Sluníčko, U Plovárny 1380, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Sluníčko, U Plovárny 1380, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: Keramická dílna , Herní prvky na školní zahradu Vybudování školní tělocvičny a její vybavení Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Měník Obnova nábytku, krytů radiátorů a vybavení herny , , , ,

8 Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, Měník 16 IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: Rekonstrukce dětského hřiště MŠ Rekonstrukce ložnice a výměna dětských lehátek MŠ Výstavba školní jídelny Výstavba tělocvičny Nástavba přírodověd. učeben a umístění výtahu v ZŠ Skřivany Pořízení vybavení do tříd a kabinetu k polytechnické mu vzdělávání na ZŠ (F, CH, Př) , , , , , ,

9 mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: Vybavení dílny k polytechnické mu vzdělávání na ZŠ , mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: Výstavba venkovního multihřiště ZŠ Výstavba sportovní haly ZŠ Vybavení školní tělocvičny ZŠ , , ,

10 mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dovybavení hřiště MŠ herními prvky Pořízení promítacího zařízení MAGIC BOX do MŠ , , , mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: Rekonstrukce umýváren v MŠ ,

11 mateřská škola, Dr. Vojtěcha 100, Skřivany IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: Oplocení školní zahrady MŠ Vybudování areálu školního atletického hřiště Rekonstrukce a vybavení školní tělocvičny Moderní MŠ Hlušice Modernizace a dovybavení třídy Vybavení pro výuku přírodovědných oborů na ZŠ , , , , ,

12 mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: mateřská škola, Hlušice IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Nepolisy 246 IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Nepolisy 246 IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Nepolisy 246 IČO: RED IZO: IZO: Chudeřice 51, Chlumec nad IČO: RED IZO: Školní hřiště MŠ a ZŠ Interaktivní vzdělávání na ZŠ pro společenské, přírodní a jazykové vědy Interaktivní tabule do MŠ Úpravy školní zahrady při MŠ Obnova vybavení učeben Výměna oken v části MŠ , , , , , ,

13 IZO: Chudeřice 51, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Pořízení tabletů k logopedické prevenci , Chudeřice 51, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Nákup vybavení pro účely logopedie (program+techn ika) , Chudeřice 51, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Rekonstrukce střechy v MŠ + zateplení , Chudeřice 51, Interaktivní tabule do tříd MŠ ,

14 Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Kosice 69, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Modernizace třídy MŠ , Kosice 69, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Pořízení nových lehátek v MŠ Zabezpečení budovy MŠ Rekonstrukce betonové , , ,

15 Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad plochy školního dvora Nové podlahy do jídelny a skladové místnosti Pořízení vybavení školní zahrady Pořízení lehátek a ložního prádla Pořízení interaktivních tabulí a programů , , , ,

16 IČO: RED IZO: IZO: Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Výměna zastaralé elektroinstalace , Převýšov 67, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Modernizace tříd MŠ , Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: ZŠ Chlumec nad - polytechnické vzdělávání a bezbariérový přístup , Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad Zdravá výuka akustické úpravy v učebnách ,

17 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: přírodních věd (Př, CH, F) Výměna oken , Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Sportovní povrch venkovního hřiště Výměna podlahové krytiny za nový povrch tělocvičny , , Základní škola, Kozelkova 123/IV, Chlumec nad Pořízení audiovizuální techniky do ,

18 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Nové Město 1, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: přírodovědných učeben Podlahy ve školní jídelně , Základní škola, Nové Město 1, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Dětské hřiště na školním dvoře , Základní škola, Nové Město 1, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Nové Město 1, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Tabule dublo do tříd Počítače do tříd pro výuku přírodovědy, prvouky, vlastivědy a cizích jazyků , ,

19 Základní škola, Nové Město 1, Chlumec nad IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola U Zámku, Poděbradova 636/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola U Zámku, Poděbradova 636/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola U Zámku, Poděbradova 636/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. Venkovní lavičky a stoly na školní dvůr Rekonstrukce bazénu Stavba a vybavení polytechnickéh o domku na školní zahradě Interaktivní tabule a tablety do tříd Výměna interiérových dveří v celé MŠ , , , , ,

20 IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Výměna podlahové krytiny v 5 třídách , Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. Modernizace a výměna osvětlení v celé budově MŠ Rekonstrukce plotu okolo MŠ Nové herní prvky na školní zahradu , , ,

21 IČO: RED IZO: IZO: Mateřská škola Beruška, Pod Loretou 460/IV, Chlumec n. IČO: RED IZO: IZO: Interaktivní tabule do logopedické třídy , Lovčice 73 IČO: RED IZO: IZO: Lovčice 73 IČO: RED IZO: IZO: Lovčice 73 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kosičky 82 Pořízení pomůcek a vybavení pro dvouleté děti v MŠ Víceúčelové hřiště Modernizace školní zahrady, nákup vybavení na zahradu MŠ Bezpečnost školy , , , ,

22 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kosičky 82 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kosičky 82 IČO: RED IZO: IZO: Základní škola, Kosičky 82 IČO: RED IZO: IZO: Dům dětí a mládeže, Chlumec nad IČO: Dům dětí a mládeže, Chlumec nad IČO: Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov IČO: Vytvoření nové učebny pro 5. třídu (vybavení) Výstavba škol. hřiště a úprava prostoru školní zahrady osázen. rostlinami IT tabule pro výuku přírodověd. věd Montáž a dodávka videotelefonů Přírodovědná učebna DDM Pořízení vybavení učeben a vybavení pro zájmové útvary , , , , , ,

23 Dům dětí a mládeže, Nový Bydžov IČO: Základní umělecká škola Chlumec nad IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Chlumec nad IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Chlumec nad IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Chlumec nad IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Chlumec nad Modernizace školní zahrady herními prvky Výměna topení v celé budově ZUŠ Revitalizace zahrady a výstavba posezení pro pořádání koncertů Výstavba dětského hřiště u budovy ZUŠ Interiérové vybavení do nových prostor ZUŠ a pořízení vybavení pro hudební, výtvarné a taneční obory ZUŠ Vybavení učebny výtvarného , , , , , ,

24 IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: oboru pro výuku počítačové grafiky". Půdní vestavba k rozšíření kapacity učeben školy Rekonstrukce sklepních prostor k rozšíření kapacity učeben školy Pořízení buňky na školní zahradu na výuku bicích a vybavení Akustické úpravy třídy , , , , Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: Základní umělecká škola Nový Bydžov IČO: RED IZO: Pořízení klavíru k výuce Rekonstrukce osvětlení celé budovy ZUŠ , ,

25 Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Výtah , Modernizace učebny v polytech. pavilonu Revitalizace zahrady, pořízení traktůrku na sekání zahrady MŠ Dopravní multihřiště pro potřeby MŠ a ZŠ , , , Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary Modernizace počítačové učebny a rozvod ,

26 IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: wifi připojení po celé škole Rekonstrukce bazénu MŠ Modernizace školní kuchyňky a vytvoření vlastní třídy/prostoru pro děti s asistentem Modernizace učebny k výuce hudební, etické, výtvarné výchovy a NJ Výstavba altánu na školní zahradě , , , ,

27 Základní a Mateřská škola, J. A. Komenského 326, Smidary IČO: RED IZO: IZO: Základní škola praktická a speciální, F. Palackého 1240, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola praktická a speciální, F. Palackého 1240, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola praktická a speciální, F. Palackého 1240, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola praktická a speciální, F. Zastřešení venkovní kolárny Venkovní altán s polytechnic. zaměřením k výuce praktického vyučování, přírodovědy a zeměpisu Senzo motorická místnost k snoezelen terapii Fyzioterapeuti cké lůžko Venkovní dětské hřiště , , , , ,

28 Palackého 1240, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Základní škola praktická a speciální, F. Palackého 1240, Nový Bydžov IČO: RED IZO: IZO: Propojení učebny s relaxační místností , Ve strategickém rámci regionu Společná CIDLINA došlo k formální změně. Tato změna byla z důvodu přečíslování strategických cílů, jejich obsah zůstal beze změn. Schválil řídící výbor MAP dne jako aktuální platnou verzi od V Nepolisech dne Ing. Jana Bitnerová, předsedkyně řídícího výboru MAP regionu Společná CIDLINA 28

Strategický rámec MAP pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území. regionu Společná CIDLINA

Strategický rámec MAP pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území. regionu Společná CIDLINA Strategický rámec MAP pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území 1. Vize regionu Společná CIDLINA Vzdělávání v regionu Společná CIDLINA připravuje pro život zdravé a sebevědomé mladé lidi ve školách,

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území regionu Společná CIDLINA

Strategický rámec MAP. pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území regionu Společná CIDLINA Strategický rámec MAP pro ORP Nový Bydžov a ORP Hradec Králové/území regionu Společná CIDLINA Aktualizace č. 1 k 13. 2. 2017 1. Vize Vzdělávání v regionu Společná CIDLINA připravuje pro život zdravé a

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA ČAKOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Seznam projektových záměrů

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány)

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Schváleno Řídícím výborem dne 30.1.2017 SERVISO, o. p. s. Komenského

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority r. č.: CZ.068/0.0/0.0/15_005/0000590 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státních Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP* Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k 27.3.2017) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 2.0. - 5. 4. 2017 Aktualizace č. 1 Popis změn K uvedeným změnám došlo na základě požadavků jednotlivých subjektů. Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín Soulad s cílem realizace projektu (od do) MAP* Typ projektu: Název:

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín Soulad s cílem realizace projektu (od do) MAP* Typ projektu: Název:

Více

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x Tab. č. 2 - MAP Liberecko - INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, a CLLD IČO / IZO subjekt zřizovatel název projektového

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

6. INVESTIČNÍ PRIORITY

6. INVESTIČNÍ PRIORITY 6. INVESTIČNÍ PRIORITY Investiční prioriyn seznam projektových záměrů pro investiní intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Mnichovohradišťsko.

Více

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd 4 PRIORITIZACE TÉMAT PŘI POSOUZENÍ SOULADU PRO INTERVENCE Z IROP A OP VVV Investiční priority (IROP) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence zpracovaný pro ORP Šternberk. Identifikace školy,

Více

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány INVESTIČNÍ PRIORITY pro potřeby

Více

Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod

Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod Identifikace RED Název u: u Typ u: * ** Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště Zabezpečovací systém při

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* x x x x x učebna ZŠ, odborná učebna ICT, pracovní dílny v ZŠ

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* x x x x x učebna ZŠ, odborná učebna ICT, pracovní dílny v ZŠ Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: Název:

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Verze 4 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* II/ II/ II/1

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* II/ II/ II/1 Příloha 1 MAP Cíl 1 Předškolní vzdělávání Opatření 1.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Investiční priority Seznam projektových záměrů Mateřských škol pro investiční intervence

Více

rozšiřování kapacit kmenových učeben vazba projektového záměru na klíčové kompetence IROP: soulad s cílem MAP

rozšiřování kapacit kmenových učeben vazba projektového záměru na klíčové kompetence IROP: soulad s cílem MAP Příloha č. 2 - MAP Liberecko - INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, a CLLD IČO / IZO subjekt zřizovatel název projektového

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Očekávané celkové náklady na projekt v Kč. Očekáva ný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cíl 2.1. V průběhu roku Cíl 1.1.

Očekávané celkové náklady na projekt v Kč. Očekáva ný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cíl 2.1. V průběhu roku Cíl 1.1. Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP ČB Identifikace školy, školského zařízení

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha 12. **** Rozšiřov. Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha 12. **** Rozšiřov. Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12 Identifikace školy,

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2017 1 Popis změn Mateřská škola DUHA, Soběslav změna názvu

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 16. DUBNA 2018 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 Říjen 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (registrační číslo projektu CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Valašské Meziříčí (registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000126) 4.3 Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Níže

Více

Cíl 1 Předškolní vzdělávání. Investiční priority. Opatření 1.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita.

Cíl 1 Předškolní vzdělávání. Investiční priority. Opatření 1.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita. Příloha 1 MAP Cíl 1 Předškolní vzdělávání Opatření 1.1 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost inkluze kvalita Investiční priority Seznam projektových záměrů Mateřských škol pro investiční intervence

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489 Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Verze 1, platná k 20. 12. 2016 Schváleno dne

Více

Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod

Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod Příloha č. 1 Investiční a další priority pro území ORP Uherský Brod u Typ u: * ** Mateřská škola Bánov, příspěvková organizace, okres Uherské Hradiště Zabezpečovací systém při vstupu do budovy MŠ, ozvučovací

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 23. BŘEZNA 2017 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 25. BŘEZNA 2019 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od - do) Soulad s cílem MAP * Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Kč

Očekávaný termín realizace projektu (od - do) Soulad s cílem MAP * Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Kč Investiční priority (IROP/ITI) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence zpracovaný pro ORP Šternberk. Typ projektu: Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED

Více

Investiční priority - Doplňkové projekty

Investiční priority - Doplňkové projekty Investiční priority - Doplňkové projekty RED_IZO: 600085660 Fakultní základní škola Ústí nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace, IČ: 44553315 RED_IZO: 600085716 Základní a Mateřská škola

Více

Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV

Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Očekávané celkové náklady na projekt v tis. Kč 1 000, ?

Očekávané celkové náklady na projekt v tis. Kč 1 000, ? Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány INVESTIČNÍ PRIORITY DOPLŇKOVÉ

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP Český Krumlov Projekty označené šedě

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO:

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: či dalšího subjektu Základní škola, Šlapanice, okres Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice 11 800 000 2017-2018 X X X organizace, IČO: 75023920, Red IZO:600110516 Základní škola Újezd u Brna, okres

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489 Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Verze 5, platná ke 20. 12. 2018 Schváleno dne

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 ZÁŘÍ 2017 Evropská unie Evropské

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1 - Příloha Strategického rámce, schváleno Očekávaný termín realizace projektu (od do)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání Praha 1 - Příloha Strategického rámce, schváleno Očekávaný termín realizace projektu (od do) Identifikace, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název souhrnného projektu Název projektu Očekávané celkové náklady na projekt (v Kč) Očekávaný termín realizace projektu (od

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec

Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Projekt MAP Jindřichův Hradec reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000077 Strategický rámec místního akčního plánování rozvoje vzdělávání pro ORP Jindřichův Hradec Obsah 1 Vize... 3 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec priorit MAP

Strategický rámec priorit MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec priorit MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení

Více

Příloha č. 1 Investiční priority škol

Příloha č. 1 Investiční priority škol Příloha č. 1 Investiční priority škol Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD, včetně dalších potřeb škol, které prozatím nejsou podporovány,

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ STRATEGICKÝ RÁMEC MAP ORP TŘEBOŇ Zdroj: ČSÚ prosinec 2017 1 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Třeboň 1 seznam zkratek ORP MŠMT ČR MAP MAS MŠ ZŠ ZUŠ SVP RED IZO IROP ITI CLLD obec

Více

Cíl 4.1. Cíl 4.1. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: Práce s digitál. technologiemi. Technické a řemeslné obory **

Cíl 4.1. Cíl 4.1. Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: Práce s digitál. technologiemi. Technické a řemeslné obory ** A / Investiční priority - seznam dalších projektových záměrů bez ohledu na možnosti dotačních titulů zpracovaný MAP rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška Identifikace školy, či * škol ** Základní

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Výzva č. 068/06_16_075/CLLD_16_02_091 IROP 1: Infrastruktura pro vzdělávání a pro předškolní výchovu Seminář pro žadatele

Výzva č. 068/06_16_075/CLLD_16_02_091 IROP 1: Infrastruktura pro vzdělávání a pro předškolní výchovu Seminář pro žadatele Výzva č. IROP 1: Infrastruktura pro vzdělávání a pro předškolní výchovu Seminář pro žadatele 25. 10. 2017, Stochov Ing. Luboš Fleischmann Ing. Petra Chvatíková SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Příloha 3 Investiční a další priority Příloha Strategického rámce MAP Písecko Verze: PROSINEC 2018 příprava červen 2019 - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, pro integrované

Více

TABULKA DALŠÍCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ

TABULKA DALŠÍCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ TABULKA DALŠÍCH INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu RED_IZO: 600085660

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí

Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí. Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Místní akční plán pro správní obvod ORP Vrchlabí CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000376 Strategický rámec MAP pro správní obvod ORP Vrchlabí Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Řešitelský tým:

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000328 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk draft Pracovní verze - červen 2016

Více

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Příloha č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku pro ORP Strakonice Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP ORP Strakonice reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051 Aktuální platná

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 1.0. 19. 9. 2016 Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Kladno Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Obsah Vize... 3 1. Popis zapojení

Více

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11.1 Vize Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč jsou na základních i mateřských školách tvořeny takové podmínky, aby ze škol odcházeli

Více

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Příloha č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku pro ORP Strakonice Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP ORP Strakonice reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051 Aktualizace

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP. Identifikace školy, školského zařízení

Více

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice

Příloha č. 1 Investiční a další priority. Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Strakonice Příloha č. 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku pro ORP Strakonice Projekt Místní akční plán vzdělávání MAP ORP Strakonice reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000051 Aktualizace

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Projekt Místní akční plán ORP Valašské Klobouky Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Verze 1.2 Platná k 29.11.2018 0 Obsah 1. Úvod...

Více

1.5. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV

1.5. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV 1.5. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady

Více

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023

Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Kaplice Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000709 Strategický rámec MAP na území ORP Kaplice do roku 2023 Platná aktuální verze 2.0 k 03/2017 Změny

Více

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP

STRATEGICKÝ RÁMEC MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119 STRATEGICKÝ RÁMEC MAP projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119 Schválení

Více

správního obvodu obce s rozšířenou působností v. 2016/09 předškolní * základní * zájmové * neformální vzdělávání

správního obvodu obce s rozšířenou působností v. 2016/09 předškolní * základní * zájmové * neformální vzdělávání Místní akční plán správního obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek Seznam investičních priorit v. 2016/09 předškolní * základní * zájmové * neformální vzdělávání projekt: Místní akční plán Frýdek-Místek

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.0.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 ZÁŘÍ 2017 Evropská unie Evropské

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023

Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HRADEC KRÁLOVÉ CZ.0.68/0.0/0.0/15_005/0000319 Strategický rámec MAP pro ORP Hradec Králové do roku 2023 BŘEZEN 2017 Evropská unie Evropské

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* /2017-8/ , ,- 9/2017-8/ , 5.

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* /2017-8/ , ,- 9/2017-8/ , 5. Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Brandýs nad Labem Stará Boleslav Identifikace či

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více