Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soulad s cílem MAP*"

Transkript

1 Příloha č. 1: Investiční záměry škol Jedná se o tabulku sebraných záměrů škol (platné k ) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Kopřivnice Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP Cizí jazyk Přírodní vědy ** Technické a řemeslné obory ** Práce s digitál. technologiemi *** Bezbariérovost školy, školského zařízení **** Rozšiřování kapacit kmenových učeben mateřských nebo základních škol ***** budov Mateřská škola Kateřinice, p.o., okres Nový Jičín IČ: RED IZO: IZO: Pokládka podl. krytin Nákup dig.programů kuchyně a jídelny Nákup nábytku do třídy (včetně 2-letých dětí) Výmalba šaten, chodeb, tříd a umýváren , x , , 1 x , (3.1) x , x , x 1

2 ZŠ a MŠ Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, p.o. IČ: RED IZO: ZŠ Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, p.o , Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice , Nákup didaktických pomůcek pro děti mladší 3 let umýváren pro děti Odstranění havárie podlah v přízemí Terénní úpravy zahrady, herní prvky pro imobilní děti Školní vzdělávací přírodní a relaxační zahrada, venkovní učebna Revitalizace budovy (výměna oken, zateplení fasády, střechy, dveře, hydroizolace) , , x ,- 2016/ x ,- 2016/ x , ,- 2017/ x x 2

3 Bezbariérová škola (výtah, úprava soc. zařízení, včetně pořízení kompenzačních pomůcek) Učebna digitálních technologií a jazyků Badatelská učebna přírodních věd Rozvoj vnitřní konektivity školy Vybudování učebny pracovního vyučování včetně zázemí Vybudování učebny pro účely dělení třídy při výuce jazyků, volitelných a nepovinných předmětů včetně kabinetu , , x x , 2.2 x x x , , 2.2 x x x , , x x x , x x x x 3

4 Mateřská škola Skotnice, p.o , Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, p.o , Základní škola a Mateřská škola Ženklava, p.o , Základní škola a Mateřská škola Mošnov, p.o , Obnova herních prvků na zahradě Fasáda budovy bez zateplení Modernizace učeben ,- 2018/ x ,- 2017/ x ,- Jazykové učebny , x Výstavba nového oddělení MŠ Kompenzační pomůcky pro žáky se zdrav. postižením Projekt OP VVV Výzva 02_16_ , ,- 09/ / ,- 09/ / / x x x x x x 2.1, 2.2 4

5 Základní škola a Mateřská škola Štramberk , Přírodní zahrada pro ZŠ a MŠ Vybudování odborné jazykové učebny objektu ZŠ Revitalizace pozemku školní zahrady - ZŠ Revitalizace školního asfaltového hřiště u ZŠ internetové sítě a elektrorozvodů v ZŠ odborných učeben PC, Ch-F Dovybavení kmenových učeben IT technikou šaten ,- 09/ / , x x x x x , , ,- cca ,- cca ,- cca , , x x x x / / / , 1.4 x x 2.1, 2.2 x x x x 2.1, 1.4 x x 5

6 Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, p.o , Zabezpečení , x budov ZŠ Revitalizace , x x pozemku školní zahrady MŠ Zauličí Revitalizace , x x pozemku školní zahrady MŠ Bařiny , x objektu MŠ Zauličí objektu MŠ Bařiny ,- 6 9/ x Podpora řemesel , (3.1) x cvičná kuchyně Učíme se , x v příroděvenkovní učebna Moderní výuka , x cizích jazyků Modernizace ICT , x , x školního hřiště ICT pro MŠ , , 1.2, x 1.3, 1.4 6

7 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, p.o , Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská , Mateřská škola Příbor, Pionýrů 1519, okres Nový Jičín, p.o , Vybudování odborných učeben včetně vybavení, instalace výtahů a dokončení bezbariérových úprav školy sportovišť u ZŠ Npor. Loma Snížení energetické náročnosti budov MŠ Kamarád na ul. Frenštátské a ul. Šverrmové (zateplení fasády +stropu, rekuperace, rekonstr. střechy) Učíme se přírodou , , ,- 2017/ , 2.2 x x x x x , 3.3 x x x , x x Objevujeme svět , , 2.1 x x Vzdělávání , , 2.2 x přístupné všem Snížení energetické náročnosti budov (zateplení fasády, rekuperace) , x 7

8 Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín , Vybudování kmenové učebny a pořízení vybavení za účelem vytvoření podmínek pro vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami vč. bezbar. úprav Vybudování odborných učeben a pořízení vybavení za účelem zajištění adekvátních prostor pro výuku a rozvoj žáků v klíčových kompetencích přírodních věd a technických předmětů , , , 2.2 x x x x x x 2.1, 2.2 x x x x Vybudování jazykové učebny a pořízení vybavení za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve , , 2.2 x x x 8

9 vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích. Zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu. Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ (výměna okenních a dveřních výplní, fasáda, částečné zateplení fasády a stropu, rekuperace) , , , x Celková rekonstrukce objektu školní družiny ZŠ , , 3.2 x 9

10 LUNA Příbor, středisko volného času, p.o. IČO: RED IZO: Dům dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt.Jaroše 1077, příspěvková organizace IČO: RED IZO: Celková rekonstrukce objektu ul. Dukelská 1346 v Příboře (fasáda, výměna dveřních a okenních výplní, zateplení fasády a stropu, rekuperace, bezbariérové úpravy) Bezbariérový přístup do DDM Kopřivnice (schodišťová sedačka) Revitalizace budovy DDM Kopřivnice (nové rozvody elektřiny, vody, sociální zařízení) , x x , , 2.2 x , x x Zateplení obvodového pláště ,- 2017/ x 10

11 Základní škola Kopřivnice Lubina okres Nový Jičín, p.o. IČO: , Přestavba půdního prostoru na učebny Nové oplocení pozemku školy Vytvoření jazykové a přírodovědné učebny , , 2.2 x x x x ,- 2017/ , x x x Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín , Učebna cizích , x x jazyků Učebna , x x Přírodopisu Učebna Fyziky , x x Učebna Zeměpisu , x x , x x x přírodní učebny zahrady pro EVVO (na ploše bývalého dopravního hřiště) , , 3.2 x x x 11

12 Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, p.o , Vybudování nové učebny informatiky včetně stavebních úprav Modernizace učebny přírodopisu Stavební úpravy a rekonstrukce učebny chemie školního hřiště , , , , , 1.4 x x x x x , 3.3 x x síťové infrastruktury včetně aktivních prvků (vnitřní konektivita školy) , , 1.4 x sociálních zařízení ve škole , x Stavební úpravy a rekonstrukce tělocvičny , , 3.3 x 12

13 Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín IČO: , Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín IČO: , Dokončení bezbariérovosti školy (výtah v nové budově) Společné vaření (a rozvoj pracovních kompetencí žáků) elektroinstalace a rekonstrukce sociálního zařízení školní kuchyně a jídelny Učební pomůcky zavedení optické sítě, interaktivní tabule a další učební pomůcky pro povinné i nepovinné předměty v rámci školního vzdělávacího programu , x , (3.1) x x x x , , , x (3.1) x 2017/ , 2.1, 2.2 x x x x 13

14 Základní škola Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, p.o , Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, p.o , RED IZO : Vybudování jazykové učebny Modernizace počítačové učebny Úpravy a vybavení školní zahrady na relaxační, sportovní a zájmové činnosti, k využití při výuce i mimoškolních aktivitách. Přístupné veřejnosti. Bezbariérové úpravy školy Venkovní učebny, nové oplocení zahrad Realizace keramických dílen včetně vybavení Stavební úpravy budov a zařízení Vybavení tříd ICT technikou a interaktivními tabulemi , x , x , x x x , x x x x x x x 14

15 MŠ Jeřabinka zateplení a nástavba pro speciálního pedagoga MŠ Mniší úprava zahrady MŠ Francouzská zateplení obvodového pláště MŠ I. Šustaly zateplení obvodového pláště , , , , x x x Pozn.: zaškrtněte typ projektu, který byl pro příslušnou školu, školské zařízení či další subjekt identifikován jako prioritní pro investiční intervence z IROP; lze zaškrtnout více možností; * uveďte číslo cíle/cílů ** Definice bude součástí dokumentace k příslušné výzvě vyhlášené v rámci IROP. *** schopnost práce s digitálními technologiemi bude podporována pouze ve vazbě na cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory; **** bezbariérovost je relevantní vždy, pokud by chtěla škola či školské zařízení realizovat samostatný projekt na bezbariérovost, musí zde být zaškrtnuto; ***** rozšiřování kapacit kmenových učeben základních škol je možné pouze v odůvodněných případech ve správních obvodech ORP se sociálně vyloučenou lokalitou. 15

16 Příloha č. 2: Přehled aktivit, jež žádají školy ve výzvě Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování šablony pro MŠ a ZŠ ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Štramberk Základní škola Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace POŽADOVANÉ ŠABLONY I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních padagogů MŠ v rozsahu 16 hodin I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních padagogů MŠ v rozsahu 16 hodin I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) Stránka 1

17 ŠKOLA Základní škola svaté Zdislavy Kopřivnice Základní škola Trnávka okres Nový Jičín, příspěvková organizace Mateřská škola Kamarád, Příbor, Frenštátská 1370 Základní škola Npor. Loma Příbor Školní 1510 okres Nový Jičín, příspěvková organizace POŽADOVANÉ ŠABLONY II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ I/1.1 Školní asistent - personální podpora v MŠ I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) I/3.2 Individualizace vzdělávání v MŠ I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin Stránka 2

18 ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Ženklava, příspěvková organizace Mateřská škola Kateřinice, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace POŽADOVANÉ ŠABLONY I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ I/1.1 Školní asistent - personální podpora v MŠ I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ I/1.1 Školní asistent - personální podpora v MŠ I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 80 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem Stránka 3

19 ŠKOLA Základní škola Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín Základní škola Příbor, Jičínská 486, okres Nový Jičín POŽADOVANÉ ŠABLONY II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ II/1.4 Sociální pedagog - personální podpora ZŠ II/2.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 32 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, cizí jazyky, mentoring) II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) Stránka 4

20 ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace POŽADOVANÉ ŠABLONY I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních padagogů MŠ v rozsahu 16 hodin I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ II/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ II/2.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 hodin II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ I/1.2 Školní speciální pedagog - personální podpora MŠ I/1.5 Chůva - personální podpora MŠ I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin I/2.4 Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi v MŠ I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ Stránka 5

21 ŠKOLA Základní škola a Mateřská škola Závišice, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace POŽADOVANÉ ŠABLONY I/2.1 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 40 hodin I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních padagogů MŠ v rozsahu 16 hodin I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) I/3.3 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ II/2.9 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/2.11 Tandemová výuka na ZŠ II/2.13 Nové metody ve výuce na ZŠ (čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, inkluze) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ II/3.2 Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem II/4.1 Odborně zaměřená tématická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ I/1.1 Školní asistent - personální podpora v MŠ I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních padagogů MŠ v rozsahu 16 hodin I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 hodin (čtenářská pregramotnost, matematická pregramotnost, inkluze) I/2.6 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ) II/1.1 Školní asistent - personální podpora ZŠ II/2.8 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi - vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin II/2.10 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro ZŠ) II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ Stránka 6

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP*

Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald. Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro CLLD zpracovaný pro ORP Tanvald Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu. Název: IČO: RED

Více

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C

Soulad s cíli MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Cizí jazyk C2, C C4, C Příloha č. 6 Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP SO ORP. Identifikace školy, školského

Více

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Příloha č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Tabulka 1 Seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI a CLLD zpracovaný pro území MAP ORP Lipník nad. Identifikace

Více

Příloha 1 Investiční a další priority

Příloha 1 Investiční a další priority Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Reg. č. CZ.02.3.68./0.0/0.0/15_005/0000133 Příloha 1 Investiční a další priority Strategického rámce MAP do roku 2023 pro ORP Seznam projektových

Více

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV

Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Příloha 2 - Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervenci z IROP a OP VVV Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI,

Více

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP*

Očekávan é celkové náklady na projekt v mil. Kč. Typ projektu: s vazbou na klíčové kompetence IROP. Soula d s cíle m MAP* Investiční priority - - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v rámci MAP ORP Turnov do roku 2023 a pro SC 2.4 IROP a integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP

Více

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0.

Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ /0.0/0. Příloha Strategického rámce: Projektové záměry v souladu s prioritami IROP - Projekt Místní akční plán pro ORP Jihlava, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000036 Investiční priority - seznam projektových

Více

Místní akční plán ORP Kopřivnice

Místní akční plán ORP Kopřivnice Místní akční plán ORP Kopřivnice Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Kopřivnice do roku 2023 aktualizovaná verze k 6. 11. 2017-1 - POPIS ZMĚN oproti předchozí verzi Kapitola 2 str. 3-4 4 str.

Více

Tento projekt je financován z ESF ( prostřednictvím OP VVV (

Tento projekt je financován z ESF (  prostřednictvím OP VVV ( Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I. Časové nastavení. Základní informace Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4

Soulad s cílem MAP* Očekávaný termín realizace projektu (od do) Priorita IV, cíl IV.1a IV.4 Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP Český Brod Číslo projekt u Identifikace školy, školského

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Kopřivnice do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Kopřivnice do roku 2023 Projekt: Místní akční plán ORP Kopřivnice Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Kopřivnice do roku 2023 1 1. Vize Kvalitní vzdělávací systém v ORP Kopřivnice je příležitostí pro všechny Vytváří

Více

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ )

Dohoda o prioritách projektu MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ ) Dohoda o prioritách MAP pro ORP Litovel (reg. Číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000288) Podkativita Dohoda o prioritách spočívala ve 3 postupných krocích, a to v analýze území, vytvoření strategického

Více

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice

Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Přehled výzev IROP A OP VVV a šablony pro MAP ORP Konice Ing. Ludmila Solovská Region HANÁ, z. s. Projektová manažerka Zasedací místnost zámku Konice 17.2.2016 VÝZVA Č. 14 INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ

Více

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/

reg.č. CZ /0.0/0.0/15_005/ reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000404 SETKÁNÍ VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ZŘIZOVATELŮ ŠKOL 30.3.2016 4. 2. 2016 podána žádost, prošla formálním hodnocením. Žadatel: MAS Slavkovské bojiště, partneři: MAS

Více

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk

Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány INVESTIČNÍ PRIORITY pro potřeby

Více

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko

VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko VÝSTUPY Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ POTŘEB MATEŘSKÝCH A ZÁKLADNÍCH ŠKOL MAP vzdělávání Tišnovsko Hlavní oblasti podporované z OP Podpora inkluzivního / společného vzdělávání Podpora rozvoje čtenářské pregramotnosti

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cizí jazyk Přírodní

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP*

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED IZO: IZO: Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP. Identifikace školy, školského zařízení

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd

Přestavba půdy na učebnu, kabinet, archiv, obnova IT zařízení v počítačové učebně, vybudování nové učebny pro dělení spojených tříd 4 PRIORITIZACE TÉMAT PŘI POSOUZENÍ SOULADU PRO INTERVENCE Z IROP A OP VVV Investiční priority (IROP) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence zpracovaný pro ORP Šternberk. Identifikace školy,

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY

CZ /0.0/0.0/15_005/ STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU 2023 PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0002258 MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ NA ÚZEMÍ MČ PRAHA 18 LETŇANY A MČ PRAHA ČAKOVICE STRATEGICKÝ RÁMEC DO ROKU PŘÍLOHA Č. 1 INVESTIČNÍ PRIORITY Seznam projektových záměrů

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice Verze 4 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která je personálně i materiálně kvalitně

Více

I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 1

I/2.3a Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - DVPP v rozsahu 16 1 Přehled aktivit škol, které podaly žádost na šablony na Kyjovsku: Přehled je anonymizovaný a slouží pro vytvoření představy, které šablony školy v území Kyjovska v rámci výzvy volí. Ne všem školám, které

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA Strategický rámec MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ REGIONU SPOLEČNÁ CIDLINA 2017-2020 Strategický rámec 3. Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů

Více

Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ /0.0/0.0/15_005/

Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000060 ze dne 23. 8. 2016 Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, zasedací místnost zastupitelstva, zahájení

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2017 1 Popis změn Mateřská škola DUHA, Soběslav změna názvu

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 září 2016 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

6. INVESTIČNÍ PRIORITY

6. INVESTIČNÍ PRIORITY 6. INVESTIČNÍ PRIORITY Investiční prioriyn seznam projektových záměrů pro investiní intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Mnichovohradišťsko.

Více

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů

MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání) MAS Vyhlídky, z. s. nabízí bezplatnou pomoc při výběru, zpracování a administraci

Více

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/

Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice. reg. č. CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP pro SO ORP Bučovice reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000402 1. Vize Škola funguje jako otevřené společenské centrum vesnice, do kterého se zapojují všechny části vesnice, která

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 Říjen 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0.

Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ /0.0/0. Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Soběslav V rámci projektu MAP v ORP Soběslav, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000334 duben 2018 1 Popis zapojení aktérů do projektu MAP Zapojení aktérů

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Představení poznatků ze šetření, pojetí strategického rámce a témat projektových záměrů Pracovní skupina Základní a mateřské školy 28. 11. 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do)

celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Investiční priority seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ, CLLD a ostatní zdroje pro území ORP Šlapanice Identifikace školy, školského

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x

očekávané datum ukončení očekávané datum zahájení 41 mil x x x x 21,8 mil x x x 25,5 mil x x x x 20 mil x x x Tab. č. 2 - MAP Liberecko - INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, a CLLD IČO / IZO subjekt zřizovatel název projektového

Více

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány)

Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ /0.0/0.0/15_005/ (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Zpracování Místního akčního plánu vzdělávání pro ORP Lovosice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000713 (Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány) Schváleno Řídícím výborem dne 30.1.2017 SERVISO, o. p. s. Komenského

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT

Místní akční plán rozvoje vzdělávání. Dotazníkové šetření MŠMT Místní akční plán rozvoje vzdělávání Dotazníkové šetření MŠMT MAP Českolipsko Základní školy V rámci ORP Česká Lípa vyplnilo dotazníkové šetření od MŠMT celkem 100 % Základních škol, což činí 32 organizací.

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 23. BŘEZNA 2017 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ /0.0/0.0/15_005/ Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP České Budějovice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000021 Výsledky dotazníkového šetření MŠMT potřeb základních a mateřských škol v rámci projektu MAP OP VVV v ORP České

Více

Příloha usnesení. Výzva vyhlášená MŠMT - "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I

Příloha usnesení. Výzva vyhlášená MŠMT - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Příloha usnesení Výzva vyhlášená MŠMT - "Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I Poř.č. Seznam škol ucházejících se o dotace z projektu: Čáska dotace v Kč Název aktivity*

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín Soulad s cílem realizace projektu (od do) MAP* Typ projektu: Název:

Více

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity

Šablony pro MŠ a ZŠ. Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku. Cíl výzvy a podporované aktivity Šablony pro MŠ a ZŠ Příležitost společně posunout vzdělávání na Hranicku Cíl výzvy a podporované aktivity Podpora MŠ a ZŠ formou projektů zjednodušeného vykazování Personální podpora Doučování žáků Osobnostně

Více

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP

SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP SETKÁNÍ PARTNERSTVÍ MAP 15. 6. 2016 INVESTIČNÍ ZÁMĚRY IROP klíčové kompetence Cizí jazyk Přírodní vědy Technické a řemeslné obory Práce s digitálními technologiemi Bezbariérovost Strategický rámec MAP

Více

Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ /0.0/0.0/15_005/

Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ /0.0/0.0/15_005/ Zápis Jednání pracovních skupin projektu Místní akční plán ORP Kopřivnice CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000060 ze dne 9. listopadu 2016 Místo a čas konání: MÚ Kopřivnice, zasedací místnost zastupitelstva,

Více

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023

Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ /0.0/0.0/15_005/ Strategický rámec MAP do roku 2023 Projekt Místní akční plán vzdělávání na Broumovsku Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000095 Strategický rámec do roku 2023 Aktuální verze k 27. 9. 2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 2 12. ledna 2017 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489 Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Verze 1, platná k 20. 12. 2016 Schváleno dne

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín Soulad s cílem realizace projektu (od do) MAP* Typ projektu: Název:

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Strategický rámec MAP ORP Bystřice nad Pernštejnem Verze č. 1 Schváleno 30. června 2016 Realizováno v rámci Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Bystřice nad Pernštejnem Registrační číslo : CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000038

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 25. BŘEZNA 2019 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od - do) Soulad s cílem MAP * Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Kč

Očekávaný termín realizace projektu (od - do) Soulad s cílem MAP * Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Kč Investiční priority (IROP/ITI) Seznam projektových záměrů pro investiční intervence zpracovaný pro ORP Šternberk. Typ projektu: Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název: IČO: RED

Více

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority

Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních záměrů (aktualizace k ) Investiční priority r. č.: CZ.068/0.0/0.0/15_005/0000590 je realizovaný a financovaný s podporou ESF, Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, státních Příloha č. 1 Ročního akčního plánu na rok 2018 Přehled investičních

Více

Strategický rámec MAP1

Strategický rámec MAP1 Strategický rámec MAP1 Základním finálním výstupem realizace projektů místního akčního plánování je dokument s názvem Místní akční plán. Tento dokument má několik částí, které vznikají na základě partnerské

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 16. DUBNA 2018 Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání správního obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko do roku 2023 Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání správního obvodu

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Základní informace Číslo výzvy: 02_16_022 Druh výzvy: průběžná Alokace: 4 500 000 000 Kč Fond: ESF Časové

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-22 v MAS Sdružení SPLAV. Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Obsah prezentace 1. Informace o 1. výzvě MŠMT 2. Přehled šablon 3. Příprava

Více

Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha 12. **** Rozšiřov. Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne)

Strategický rámec MAP Praha 12- Investiční priority MČ Praha 12. **** Rozšiřov. Vazba na klíčové kompetence (ano/ ne) Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP, SC 4.1 OP PPR a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP Praha 12 Identifikace školy,

Více

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Rychnov nad Kněžnou CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000331 Výsledky dotazníkového šetření potřeb ZŠ a MŠ v rámci projektu MAP OP VVV v území ORP Rychnov n/k

Více

Investiční a další priority

Investiční a další priority Investiční a další priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD a seznam dalších záměrů pro území, zpracovaný pro SO ORP Prachatice

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ V ORP KONICE KONICE, 7. 4. 2016 Ing. Jaroslav Brzák OBSAH 2/20 1) IROP 2) MAS - CLLD 3) ITI 4) Šablony IROP 3/20 IROP program SF EU, v ČR v gesci MMR Informace na http://www.strukturalni-fondy.cz/

Více

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I

Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování. Šablony pro MŠ a ZŠ I Představení výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ I Zveřejnění výzvy http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzvy-c-02-16-022-a-c-02-16-023-podpora-skol-formou-projektu

Více

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023

11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11. Strategický rámec priorit MAP do roku 2023 11.1 Vize Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč jsou na základních i mateřských školách tvořeny takové podmínky, aby ze škol odcházeli

Více

Setkání Řídícího výboru MAP

Setkání Řídícího výboru MAP Setkání Řídícího výboru MAP 16. 4. 2018 Realizace projektu: 4/2016 4/2018 Setkání: Příprava projektu 21. 10. 2015, 11. 2. 2016 Setkání Partnerství 15. 6. 2016, 26. 9. 2017, 11. 4. 2018 Setkání Řídícího

Více

Očekávané celkové náklady na projekt v tis. Kč 1 000, ?

Očekávané celkové náklady na projekt v tis. Kč 1 000, ? Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv). Výzva č. 02_15_005 pro Místní akční plány INVESTIČNÍ PRIORITY DOPLŇKOVÉ

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023

Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Projekt: MAP ORP Bílovec Strategický rámec Místního akčního plánu ORP Bílovec do roku 2023 Verze schválená řídícím výborem projektu dne 22. 11. 2016. 1 1. Vize Kvalitní vzdělávací systém ORP Bílovec vytváří

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Specifický cíl 2.4 PODPORA INFRASTRUKTURY PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI DO 3 LET, DĚTSKÝCH SKUPIN

Více

AK počet prezentujících MAP II, Ř, U duben 1x ročně 1. AK počet prezentujících MAP, volnočasové aktivity, spolky září 1x ročně 1

AK počet prezentujících MAP II, Ř, U duben 1x ročně 1. AK počet prezentujících MAP, volnočasové aktivity, spolky září 1x ročně 1 0 Aktivity=akce akčního plánu Podrobná charakteristika aktivity Druh aktivindikátory aktivit Odpovědnost / hlavní realizátor Čas plnění RAP kulatý stůl pro vedení škol a zřizovatelů (spolupráce, Možnost

Více

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT

MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT MAP PRO ORP ČERNOŠICE, BRANDÝS NAD LABEM, ŘÍČANY, KLADNO A SLANÝ POROVNÁNÍ DAT Z DOTAZNÍKU MŠMT SLANÝ, 7. 4. 2016 Počty škol (právnických osob vykonávajících činnost ZŠ / MŠ) Černošice Brandýs Říčany Kladno

Více

CZ /0.0/0.0/15_005/

CZ /0.0/0.0/15_005/ MAP Novoborsko AKČNÍ PLÁN na období 2017-2019 2. verze ŘV Zpracovatel: LAG Podralsko z.s. 471 01 Zahrádky 130 www.lagpodralsko.com www.mapnovoborska.cz Obsah 1. Priorita 1 - Rozvoj infrastruktury školských

Více

rozšiřování kapacit kmenových učeben vazba projektového záměru na klíčové kompetence IROP: soulad s cílem MAP

rozšiřování kapacit kmenových učeben vazba projektového záměru na klíčové kompetence IROP: soulad s cílem MAP Příloha č. 2 - MAP Liberecko - INVESTIČNÍ PRIORITY - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, a CLLD IČO / IZO subjekt zřizovatel název projektového

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Východisko: Každé dítě má unikátní charakteristiku, zájmy, schopnosti a vzdělávací potřeby. Pokud má právo na vzdělávání vůbec něco znamenat, musí existovat takové

Více

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3

Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 Dle výzvy IROP č. 68 Spec. pravidel kap. 3 (Pro MAS Lanškrounsko relevantní ze spec. pravidel všechny aktivity) V samotné výzvě MAS může být okruh aktivit upraven. Na hlavní aktivity projektu musí být

Více

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti

URL Aplikace MS https://mseu.mssf.cz. - Nastavení informačního systému MS Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti URL Aplikace MS2014+ -https://mseu.mssf.cz - Nastavení informačního systému MS2014+ - Získání přístupových kódů - Vyplnění vlastní žádosti Zřízení elektronického podpisu v aplikaci MS2014+ - Kvalifikovaný

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023

Strategický rámec MAP do roku 2023 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Náměšť nad Oslavou Verze č. 1 13. září 2016 Realizováno v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Náměšť nad Oslavou Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000727

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Projekt Místní akční plán ORP Valašské Klobouky Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Verze 1.2 Platná k 29.11.2018 0 Obsah 1. Úvod...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec

Strategický rámec MAP pro ORP Liberec Strategický rámec pro ORP Liberec Verze č. 1 ŘV 08/2016 Obsah 1. Vize... 3 2. Popis dosavadního zapojení aktérů... 3 3. Popis priorit a cílů... 4 3.1 Identifikace priorit a cílů... 4 3.1 Specifikace cílů...

Více

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* x x x x x učebna ZŠ, odborná učebna ICT, pracovní dílny v ZŠ

Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* x x x x x učebna ZŠ, odborná učebna ICT, pracovní dílny v ZŠ Identifikace školy, školského zařízení či dalšího subjektu Název projektu: Očekávané celkové náklady na projekt v Kč Očekávaný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Typ projektu: Název:

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000328 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk draft Pracovní verze - červen 2016

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn

Strategický rámec MAP pro ORP Kladno. Popis změn Strategický rámec MAP pro ORP Kladno Verze 2.0. - 5. 4. 2017 Aktualizace č. 1 Popis změn K uvedeným změnám došlo na základě požadavků jednotlivých subjektů. Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Projekt Místní akční plán ORP Valašské Klobouky Registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000622 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Valašské Klobouky Verze 1.0 Platná k 30.1.2017 0 Obsah 1. Úvod...

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice

Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Projekt Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání pro území ORP Hořovice Projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000489 Strategický rámec MAP pro ORP Hořovice Verze 5, platná ke 20. 12. 2018 Schváleno dne

Více

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023

Strategický rámec MAP. pro ORP Roudnice nad Labem. do roku 2023 Strategický rámec MAP pro ORP Roudnice nad Labem do roku 2023 Verze 1 2 1. Vize Vzdělání všechny baví - kvalitní vzdělávání funguje efektivně, spravedlivě a dává všem stejnou šanci. Děti a žáci se rádi

Více

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška

Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území SO ORP Dobruška MAP ORP Dobruška reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000102 Strategický rámec MAP do roku 2023 ORP Dobruška Aktuální verze k 28.6. 2016

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Vimperk II Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008585 Strategický rámec MAP do roku 2023 pro SO ORP Vimperk Verze 4.0 Aktualizovaná verze

Více

Strategický rámec MAP - ORP Hlučín

Strategický rámec MAP - ORP Hlučín Strategický rámec MAP - ORP Hlučín Aktualizovaná verze Verze 3: schválená Řídícím výborem dne 22.11.2017 Zpracovatel: Místní akční skupina Hlučínsko z.s. Projekt Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko

Více

Roční akční plán. na období PŘÍLOHA č. 3 MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP ODRY ROČNÍ AKČNÍ PLÁN

Roční akční plán. na období PŘÍLOHA č. 3 MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP ODRY ROČNÍ AKČNÍ PLÁN Roční akční plán na období 1. 9. 2017 31. 12. 2018 PŘÍLOHA č. 3 MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP ODRY ROČNÍ AKČNÍ PLÁN Tento dokument byl zpracován v rámci projektu: Zpracování Místního akčního

Více

Očekávané celkové náklady na projekt v Kč. Očekáva ný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cíl 2.1. V průběhu roku Cíl 1.1.

Očekávané celkové náklady na projekt v Kč. Očekáva ný termín realizace projektu (od do) Soulad s cílem MAP* Cíl 2.1. V průběhu roku Cíl 1.1. Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD zpracovaný pro ORP, území MAP ORP ČB Identifikace školy, školského zařízení

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor

MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV. Strategický rámec. Řídící výbor MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ PRO ORP TIŠNOV Strategický rámec Řídící výbor 13. 12. 2016 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGICKÉM RÁMCI Struktura Postup tvorby a zapojení aktérů Vize Tematická opatření SWOT-3

Více

Strategický rámec MAP

Strategický rámec MAP Projekt: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Rožnov pod Radhoštěm CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501 Strategický rámec MAP pro ORP Rožnov pod Radhoštěm 1 Obsah 1 Vize... 4 2 Popis zapojení aktérů...

Více

Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV

Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Prioritizace témat při posouzení souladu pro intervence z IROP a OP VVV Investiční priority - seznam projektových záměrů pro investiční intervence v SC 2.4 IROP a pro integrované nástroje ITI, IPRÚ a CLLD

Více

Strategický rámec MAP. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín

Strategický rámec MAP. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín Strategický rámec MAP Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Český Těšín CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000146 1. Vize Vize 2023 spolu chytřeji Region Českotěšínsko, Třinecko a Jablunkovsko je příkladem

Více

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov

Strategický rámec MAP pro ORP Benešov Strategický rámec MAP pro ORP Benešov 1. Vize Vytvoření optimálního prostředí spolupráce zřizovatelů škol, mateřských a základních škol, rodičů dětí, organizací neformálního a zájmového vzdělávání, vzdělávacích

Více

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N )

Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR MAP-N ) Strategický rámec Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Nové Město nad Metují (dále i SR -N ) 1. Vize Území správního obvodu ORP Nové Město nad Metují se pyšní kvalitní a efektivně

Více