MioMap Uživatelská příručka

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MioMap Uživatelská příručka"

Transkript

1 MioMap Uživatelská příručka R00 1

2 Obsah 2 Vítejte...4 Důležité informace pro použití tohoto manuálu...4 Spouštění a ukončování aplikace MioMap...5 Popis základních obrazovek přístroje...6 Obrazovka Mapa...6 Obrazovka Hlavní menu...6 Jaký je princip navigace GPS?...7 Jak se dostanu z místa A do místa B?...8 Co se stane, když zmeškám odbočku?...8 Jak vyhledat adresu v přístroji?...9 Praktická ukázka: Jak vyhledat adresu v přístroji?...9 Práce s virtuální klávesnicí...11 Jak vytvořit trasu s více zastávkami?...12 Praktická ukázka: Jak provést navigaci k více adresám?...12 Jak vynechat zastávku z naplánované trasy, která má více zastávek?...13 Jak vyhledávat v databázi bodů zájmu (POI)?...14 Praktická ukázka: Jak nalézt bod zájmu?...14 Jak uložit vyhledané objekty mezi oblíbené a Váš Domov?...16 Jak ukládat oblíbené destinace a Váš domov?...16 Jak spustit navigaci k Oblíbené destinaci?...17 Jak spustit navigaci do Vašeho Domova?...17 Editace názvu objektu v Oblíbených...18 Smazání objektu z databáze Oblíbených...18 Spuštění navigace k naposledy hledaných místům...19 Sledování trasy při navigaci...20 Navigační obrazovka...20 Práce s oknem Nastavení trasy...22 Práce s oknem Volby cesty...23 Práce s oknem Volby pozice...24 Spuštění simulace navigace v přístroji...25 Uložení naplánované trasy...26 Prohlížení NavPix alba...27 NavPix alba...27 Zobrazení obrázku NavPix na celý displej?...28 Jak spustit navigaci k místům zobrazených v NavPix databázi?...29 Mio Connect...30 Informace o stavu GPS...31 Co si můžeme v přístroji přizpůsobit?...32 Možnosti trasy...33 MoZpůsob výpočtu 1/ Nastavení typu cesty pro výpočet tras 2/ Možnosti trasy 3/ Možnosti trasy 4/ Zobrazování mapy...35 Nastavení zobrazení 1/ Výběr mapy 2/ Zobrazování bodů zájmu (POIs)...36 Hlasitost...37 Displej...38 POI varování...39 Nastavení času...40

3 Jazyk...41 Jednotky...42 Napájení...43 Klávesnice...44 Obnovit předvolené

4 Vítejte Děkujeme Vám za zakoupení přístroje Mio. Tato příručka je připravena Vás provést jednotlivými funkcemi a možnostmi přístroje Mio. Doporučujeme Vám pečlivě prostudovat tuto příručku ještě před prvním použitím přístroje Mio. Uschovejte příručku na bezpečné a dostupné místo, abyste ji mohli v případě potřeby kdekoli použít. Důležité informace pro použití tohoto manuálu Je důležité plně porozumět terminologii a typografické konvence použité v tomto manuálu. Formátování Následující popsané úpravy formátu textu zvýrazňují významné informace: Konvence Tučné písmo Kurziva Druh informace Součásti či položky zobrazené na displeji zahrnující tlačítka, hlavičky, názvy položek a volby přístroje Mio. Označuje název obrazovky přístroje. Ikony Použité ikony v uživatelské příručce: Ikona Popis Praktická ukázka Terminologie V tabulce jsou uvedeny často používané termíny, které jsou v příručce použity pro popis akcí uživatele. Termín Stisknout Stisknout a držet Kliknout Kliknout a držet Vybrat Popis Krátké stisknutí tlačítka. Stiskněte a držte tlačítko po dobu 2-3 vteřin. Stiskněte- ťukněte na tlačítko zobrazené na dotykovém displeji. Klikněte a držte se na tlačítku dotykového displeje po dobu 2-3 vteřin. Klikněte na položku seznamu, případně klikněte na příkaz z nabídky listování, výběr a potvrzení. 4

5 Spouštění a ukončování aplikace MioMap 1. Při prvním spuštění zapněte zařízení tak, že podržíte tlačítko vypínače stisknuté po dobu 3 vteřin. Poznámka: V běžném provozu zařízení zapínejte i vypínejte krátkým stisknutím tlačítka vypínače. 2. Zařízení se zapne a objeví se hlavní obrazovka. Aplikaci MioMap spustíte klepnutím na na hlavní obrazovce. 3. Objeví se obrazovka hlavní nabídky aplikace MioMap. 4. Pro ukončení MioMap a návrat na hlavní obrazovku zařízení klepněte na druhé straně (2/2) hlavní nabídky aplikace na Exit (Konec). 5

6 Popis základních obrazovek přístroje Obrazovka Mapa Obrazovka Mapa je výchozím zobrazením navigační aplikace v přístroji Mio. Mapu můžete prohlížet, posouvat, lze ji použít k plánování cesty nebo pro sledování trasy Vašeho vozidla na mapě. Obrazovka Hlavní menu Obrazovka Hlavní menu je výchozím místem v přístroji pro vyhledání nebo zadání destinace, do které chcete být přístrojem navigováni. Navíc je v této obrazovce možné přizpůsobit nastavení přístroje, přijímat a vyřizovat telefonní hovory, přehrávat muziku či prohlížet obrázky. Obrazovku Hlavní menu zobrazíte tak, že na mapě kliknete na ikonu mapového okna., která je umístěna v levém spodním rohu Upozornění: Posloupnost obrazovek a zastoupení jednotlivých ikon v sestavě hlavní nabídky přístroje - Hlavní menu je závislá na konkrétním modelu Mio. 6

7 Jaký je princip navigace GPS? Globální poziční systém (GPS) je bezplatná navigační služba dostupná na celém světě, bez časového omezení s přesností určení pozice cca 5m (15ft). GPS navigace je umožněna díky síti družic, které krouží nad zemským povrchem ve výšce 20,200km (12,552mi). Každá družice vysílá signál, který je přijímán a zpracováván GPS přijímači (např. Váš navigátor Mio) a výsledkem zpracování je vypočtená aktuální pozice přijímače. GPS přijímač může přijímat signál až z 12 družic současně, signál ze 4 satelitů již stačí k určení okamžité polohy GPS přijímače v terénu. Jakým způsobem přijímá GPS signál můj přístroj Mio? Váš navigátor Mio přijímá satelitní GPS signál pomocí vestavěné GPS antény v přístroji. K dosažení optimálních podmínek příjmu signálu je nezbytné přístroj umístit ven, do otevřeného prostoru s dobrým výhledem na oblohu. Frekvence GPS signálu je nezávislá na počasí, přesto silný déšť či sněžení může negativně ovlivnit sílu přijímaného signálu. Jak zjistím stav příjmu GPS signálu v přístroji? Aktuální stav příjmu GPS signálu přístrojem lze sledovat přímo v přístroji. Stačí sledovat ikonu GPS status, která je umístěna na mapové obrazovce. Pokud je ikona zobrazena zelenou barvou, přístroj přijímá signál z dostatečného počtu satelitů a má vypočtenou Vaši aktuální pozici. Pokud je tato ikona zobrazena červeně, počet satelitů, které přístroj vidí je nedostatečný pro výpočet aktuální pozice. Sílu přijímaného signálu z družice lze odvodit velikosti zeleného sloupce (velikost sloupců 1-4, čím větší, tím silnější je přijímaný GPS signál). Upozornění: Ještě než začnete s přístrojem pracovat ve Vašem autě, ujistěte se, zda čelní sklo ve vozidle není potaženo antireflexní vrstvou či vyhříváním. Pokud ano, mohou tyto technologie výrazně negativně ovlivnit příjem GPS signálu ve vozidle. Řešením je koupení externí antény, kterou lze k přístroji Mio připojit. Při prvním zapnutí přístroje Mio je čas potřebný pro výpočet pozice několikanásobně delší (až 15 minut). 7

8 Jak se dostanu z místa A do místa B? Váš navigační přístroj Mio je vybaven digitálními navigačními mapami se zákresem uličního detailu ve městech a body zájmu (POI Points of Interest), jakou je ubytování, parkoviště, čerpací stanice, letiště či železniční stanice. Když... Pak... znáte adresu Vaší destinace chcete při cestě udělat několik zastávek hledáte místo, u kterého znáte pouze jeho jméno se chcete navigovat k místům zobrazených v NavPix databázi použijte položku Vyhledat adresu a zadejte požadovanou adresu přečtěte si "Jak vyhledat adresu v přístroji?". použijte funkce Nastavit jako cíl nebo Přidat projezd pro zadání destinace a lomových bodů (zastávek) do vypočtené trasy přečtěte si "Jak vytvořit trasu s více zastávkami?". vyhledejte příslušný bod zájmu (POI) přečtěte si "Jak vyhledávat v databázi bodů zájmu (POI)?". použijte obrazovku Navigovat do NavPix pro navigaci k předehrané databázi obrázků NavPix přečtěte si "Jak spustit navigaci k místům zobrazených v NavPix databázi?". VÝSTRAHA v zájmu Vaší bezpečnosti doporučujeme v přístroji nalézt a zadat destinaci ještě před jízdou. Rozhodně neobsluhujte přístroj při řízení. Co se stane, když zmeškám odbočku? V případě, že minete odbočku v trase, která byla spočítána, Váš Mio navigátor automaticky trasu přepočítá a vede Vás dále k zadané destinaci. 8

9 Jak vyhledat adresu v přístroji? Adresu zadáváte v okně Vyhledat adresu. Celkem máte pět způsobů zadání adresy v závislosti na informacích, které znáte: 1. Zadáte název obce v případě, že Vám jako cíl stačí střed vybrané obce 2. Zadáte a vyhledáte adresu destinace, pokud znáte všechny nezbytné údaje, tedy název města, ulice a číslo domu 3. Vyhledáte křižovatku, pokud hledáte křížení dvou ulic ve městě 4. Zadáte a vyhledáte PSČ, pokud chcete vyhledat objekt se známým poštovním směrovacím číslem 5. Zadáte zeměpisnou šířku a délku, pokud znáte přesné GPS souřadnice hledané destinace Následující sekce Vás provede názorným příkladem zadáním údajů pro vyhledání adresy v přístroji Mio. Začneme s případem, kdy hledáte adresu a znáte název obce, ulice a číslo domu. Rychlý přehled 1. Na obrazovce Hlavní menu klikněte na ikonu Adresa. 2. Zvolte položku Adresa. 3. Zadejte název obce, ulice a orientační číslo domu (Město, Ulice, Číslo) a klikněte na tlačítko Vyhledat 4. Zvolte konkrétní adresu ze zobrazeného seznamu nalezených adres odpovídajících zadaným údajům 5. Klikněte na tlačítko pro výpočet a spuštění navigace k vybranému cíli. Praktická ukázka: Jak vyhledat adresu v přístroji? Následující text ukazuje, jak zadat adresu, nalézt ji a spustit navigaci k ní. Celý postup si ukážeme na následujícím příkladě: Evropská Praha Česká republika Tip: Ještě než začnete se zadáváním adresy, doporučujeme se podívat na nastavení parametrů pro výpočet trasy v přístroji. Více informací naleznete na obrazovce Nastavení trasy. 1. Zobrazte obrazovku Vyhledat adresu Zobrazí se obrazovka Vyhledat adresu se svými položkami. 9

10 2. Zadejte údaje potřebné pro nalezení adresy a) Na obrazovce Vyhledat adresu klikněte na ikonu Adresa. Zobrazí se okno pro zadání adresy s připojenou virtuální klávesnicí pro zadávání údajů. Upozornění: v přístroji můžete mít nainstalované mapy více zemí, přesto není potřeba zadávat název státu pro vyhledání adresy. Váš navigátor Mio prohledá zadané údaje v celé databázi a vypíše seznam nejvíce vyhovujících adres zadaným kritériím. b) Do horního řádku zadejte název sídla, v našem případě Praha, o řádek níže vlevo zadejte název ulice - Evropská a vpravo pak číslo domu: 46. Pak klikněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se okno s odpovídajícími nalezenými adresami. c) V seznamu klikněte na prvním záznam Evropská Praha. Zobrazí se obrazovka Náhled cíle se zobrazením adresy na mapě. Upozornění: Pokud není k dispozici číslo domu, v seznamu nalezených adres se zobrazí pouze název ulice. Pokud název ulice je složen z více slov, stačí napsat pouze to, které ji nejlépe vystihuje. d) Shrnutí a možnosti dílčích postupů: Pokud chcete... Pak... spustit navigaci na zvolenou adresu použít nalezenou adresu jako lomový bod do trasy s více zastávkami nastavit vyhledanou adresu jak výchozí bod navigace uložit vyhledanou adresu jako Domov uložit adresu do oblíbených klikněte na. Přístroj spočítá trasu a automaticky spustí navigaci se zobrazením na 3D mapě. klikněte na položku Nastavit jako cíl, případně na Přidat projezd. Pro podrobnější informaci čtěte kapitolu Jak vytvořit trasu s více zastávkami?. klikněte na položku Nastavit jako start klikněte na položku Další a pak na Nastavit jako Domov. Vyhledaná adresa se nastaví jako pozice Vašeho Domova. klikněte na Další a pak na položku Přidat mezi oblíbené. Zobrazí se okno Editace názvu oblíbeného, kde pojmenujete novou oblíbenou destinaci a klinutím na jí uložíte do paměti přístroje. 10

11 Práce s virtuální klávesnicí Použití navigace je spojeno s vyhledáváním destinací, kam Vás má přístroj dovést. Každé vyhledání destinace vyžaduje zadání příslušných údajů, jako je adresa či název konkrétního místa. Výsledkem vyhledání je seznam záznamů, které nejlépe odpovídají zadaným údajům, přístroj dokáže zobrazit maximálně 100 vyhledaných záznamů. Zadávání všech údajů je řešeno prostřednictvím tzv. virtuální klávesnice, která se zobrazuje automaticky. Virtuální klávesnice má několik podob, podle toho, co zrovna do přístroje budete zadávat se zobrazuje jako abeceda, alfanumerická klávesnice, případně pouze čísla, speciální znaky či kombinace uvedených možností. Často také máte možnost si sami zvolit, jaký typ klávesnice či rozložení kláves potřebujete (alfanumerická či QUERTY rozložení kláves). Pro více informací doporučujeme podrobnější text. Pro mazání zadaného znaku klikněte na ikonu. Pro zobrazení více znaků nebo jiného typu klávesnice klikněte na položky 123, ABC, případně další, jsou-li dostupné. Nastavený ovládací jazyk přístroje ovlivňuje použitou sadou znaků virtuální klávesnice. Na příkladě vidíme hebrejskou klávesnici: Pro všechny klávesnice bez latinky je automaticky zobrazeno tlačítko pro přepnutí do klávesnice se znakovou sadou v latince. 11

12 Jak vytvořit trasu s více zastávkami? K tomu slouží obrazovky Nastavit jako cíl, případně Přidat projezd pro zadání trasy s více zastávkami k cílové destinaci. Trasa je pak přístrojem spočtena tak, že Vás postupně naviguje v přesném pořadí po jednotlivých zastávkách až k cíli. Pokud použijete Nastavit jako cíl, pak Vaše vyhledaná adresa, pozice či objekt je použita jako cílový bod navigace. V případě použití Přidat projezd pak jako první zastávka plánované trasy. Rychlý přehled 1. Klikněte na ikonu Adresa 2. Zvolte Adresa 3. Zadejte název obce, ulice a číslo domu (Město, Ulice a Číslo) a pak klikněte na tlačítko Vyhledat 4. Zvolte adresu se seznamu vyhledaných záznamů z databáze přístroje 5. Klikněte na Nastavit jako cíl, případně na Přidat projezd Praktická ukázka: Jak provést navigaci k více adresám? Tato ukázka Vám přiblíží situaci, kdy chcete v přístroji připravit navigaci s několika zastávkami v přesném pořadí. V ukázce budeme pracovat s touto adresou: Chrudim Česká republika Tip: Ještě než začnete se zadáváním adresy, doporučujeme se podívat na nastavení parametrů pro výpočet trasy v přístroji. Více informací naleznete na obrazovce Nastavení trasy. 1. Zobrazte obrazovku Vyhledat adresu Zobrazí se obrazovka Vyhledat adresu se svými položkami. 2. Vyhledejte střed obce a) Na obrazovce Vyhledat adresu klikněte na Centrum města. Zobrazí se okno pro zadání názvu hledané obce. 12 b) S pomocí virtuální klávesnice zadejte název, našem případě Chrudim a klikněte na tlačítko Vyhledat. Zobrazí se okno s vyhledanými záznamy, odpovídající zadané obci.

13 c) V našem případě je zobrazen pouze jeden záznam - Chrudim, Česká republika. Vyberte jej, automaticky se objeví okno Náhled cíle se znázorněním obce na mapě. d) Podle potřeby postupujte následovně:: Pokud chcete... Pak... použít nalezenou obec jako cílový bod navigace použít nalezenou obec jako první zastávku v plánované trase pozici nalezené obce nastavit jako výchozí bod plánované cesty klikněte na Nastavit jako cíl. Přístroj spočítá trasu a automaticky spustí navigaci se zobrazením na 3D mapě. klikněte na Přidat projezd. Obec bude přidána jako první zastávka do trasy, automaticky se zobrazí 3D mapa. klikněte na Nastavit jako start Pozice obce bude použita jako výchozí místo trasy místo aktuální pozice, kterou vypočítal GPS přijímač. Jak vynechat zastávku z naplánované trasy, která má více zastávek? Pokud zjistíte, že při navigaci v naplánované trase s více zastávkami chcete jednu (tu příští) z nich zrušit, postupujte následovně: 1. Klikněte na tlačítko Nastavení trasy. Zobrazí se kontextová nabídka Nastavení trasy. 2. Klikněte na položku Vyhnout se příští Příští bod (zastávka) bude se seznamu zastávek vymazána a celá trasa se poté přepočte s navigací na následující bod trasy. 13

14 Jak vyhledávat v databázi bodů zájmu (POI)? Co bod zájmu (z angl. Point of Interest POI) znamená? Jedná se o pojmenované místo, objekt umělého nebo přírodního charakteru, které je zobrazeno na mapě ikonou. Bodů zájmu může být v mapě velké množství a je jich mnoho druhů, v navigačních mapách jsou tematicky sdružovány do širších skupin, jako jsou čerpací stanice, jídlo, ubytování, parky, apod. Tip: Někdy můžete využít rychlého vyhledání konkrétních bodů zájmu v okolí Vaší aktuální pozice pomocí obrazovky Hlavní menu. Následující text Vás provede příkladem, jak nalézt vybraný bod zájmu a spustit k němu navigaci. Rychlé kroky 1. Otevřete okno pro vyhledání bodů zájmu (POI) 2. Zadejte jaký bod a kde jej chcete hledat 3. Vyberte konkrétní POI ze seznamu zobrazených výsledků hledání v okně Výsledek vyhledávání 4. Klikněte na pro spuštění navigace k němu. Praktická ukázka: Jak nalézt bod zájmu? Na příkladu uvidíte, jak jednoduché je v databázi přístroje nalézt požadovaný bod zájmu a spustit k němu navigaci. Pro následující ukázku je použita tato adresa: Klicperovo divadlo Dlouhá Hradec Králové Česká republika. 1. Na obrazovce Hlavní menu zvolte položku POI Zobrazí se okno Vyhledaný POI 2. Vyhledání POI a) Zadejte název Klicperovo divadlo do položky Co a následně Hradec Králové do položky Kde. Upozornění: Ve vašem regionu nemusejí být dostupné všechny kategorie POI. Máte-li svá vlastní data POI, můžete je přenést do svého zařízení Mio pomocí aplikace MioMore Desktop. 14

15 b) V okně se seznamem nalezených výsledků zvolte Klicperovo divadlo. Otevře se mapa se zobrazením vybraného POI objektu. c) Shrnutí a možnosti dílčích postupů: Pokud chcete... Pak... spustit navigaci k vybranému bodu zájmu klikněte na. Přístroj spočítá trasu a automaticky spustí navigaci se zobrazením na 3D mapě. vložit nalezený bod zájmu jako poslední zastávku trasy vložit nalezený bod zájmu jako první zastávku trasy nastavit pozici bodu zájmu jako výchozí místo plánované trasy uložit nalezený bod zájmu jako Domov uložit nalezený bod zájmu jako Oblíbenou zavolat na telefonní číslo, které je uvedeno u nalezeného bodu zájmu klikněte na Nastavit jako cíl. Přístroj spočítá trasu a automaticky spustí navigaci se zobrazením na 3D mapě. klikněte na Přidat projezd. POI bod bud přidána jako první zastávka do trasy, automaticky se zobrazí 3D mapa. klikněte na Nastavit jako start klikněte na Další... a poté na Nastavit jako Domov. Zobrazí se okno o potvrzení uložení pozice domova. klikněte na Další... a poté na Přidat mezi oblíbené. Zobrazí se okno Editace názvu oblíbeného. klikněte na Další... a pak vytočte telefonní číslo kliknutím na Vytočit. 15

16 Jak uložit vyhledané objekty mezi oblíbené a Váš Domov? Máte možnost uložit až 256 destinací jako oblíbené a jednu z nich jako Váš domov. Ukládání nalezených destinací do oblíbených lze provést buď z obrazovky, kde je destinace zobrazena na mapě - Náhled, případně z mapové obrazovky Uložit pozici. Více informací naleznete na " Jak pracovat s nastaveními mapy?". Lze uložit obrázky NavPix mezi Oblíbené? Přístroje Mio nabízí uložit NavPix objekty mezi oblíbené destinace. Více informací naleznete v sekci "Jak uložit objekt NavPix mezi oblíbené destinace? ". Jak ukládat oblíbené destinace a Váš domov? 1. Předpokládejme, že máte nalezenou adresu a jste na obrazovce se zobrazením adresy nad mapou - Náhled. 2. Pro uložení do oblíbených destinací zvolte Přidat mezi oblíbené, pro nastavení pozice adresy na Váš domov pak položku Nastavit jako Domov. V případě první volby se zobrazí okno pro zadání názvu - Editace názvu oblíbeného.. 3. Jakmile oblíbenou destinaci pojmenujete klikněte na. Zobrazí se informativní okno s popisem, že destinace byla uložena mezi Oblíbené. 4. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Pak... uložit nalezenou adresu mezi Oblíbené uložit nalezenou adresu jako Domov klikněte na Přidat mezi oblíbené. Zobrazí se okno pro zadání nazvu vyhledané oblíbené destinace Editace názvu oblíbeného. Zadaný název potvrdíte kliknutím na tlačítko. klikněte na Nastavit jako Domov. Položka, resp. její pozice se uloží jako Váš domov. 16

17 Jak spustit navigaci k Oblíbené destinaci? 1. Zvolte a klikněte na oblíbenou destinaci, do které chcete spustit navigaci. Zobrazí se okna s náhledem destinace nad mapou Náhled. 2. Klikněte na. Váš přístroj Mio pak spočítá trasu z aktuální pozice, kde se nalézáte k vybrané destinaci. Poté se zobrazí 3D mapa. Jak spustit navigaci do Vašeho Domova? Pokud jste si v minulosti žádnou z nalezených adres nepoužili jako Domov, pak se funkce pro navigaci domů v přístroji neaktivuje (Nastavit jako domov). Možnost č.1 Aktivace navigace z obrazovky Hlavní menu Váš přístroj Mio pak spočítá trasu z aktuální pozice. Poté se zobrazí 3D mapa. Možnost č. 2 Aktivace navigace z obrazovky Oblíbené 1. Na obrazovce Oblíbené zvolte položku Domov. Zobrazí se okno s náhledem destinace nad mapou Náhled. 2. Klikněte na. Váš přístroj Mio pak spočítá trasu z aktuální pozice, kde se nalézáte k vybrané destinaci a zobrazí ji na 3D mapě. 17

18 Editace názvu objektu v Oblíbených 1. Na obrazovce Oblíbené vyberte objekt, který chcete k editaci. Zobrazí se okno s náhledem destinace nad mapou Náhled. 2. Klikněte na Další... a pak na položku Změna názvu. Zobrazí se okno Editace názvu oblíbeného. 3. Po ukončení změny názvu destinace potvrďte a uložte vše kliknutím na tlačítko. 4. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Pak... změnit název oblíbené destinace klikněte na Změna názvu. Zobrazí se okno pro editaci názvu destinace (Editace názvu oblíbeného). Zadejte nový název destinace a uložte změnu kliknutím na položku. Smazání objektu z databáze Oblíbených 1. Z obrazovky Oblíbené zvolte oblíbenou destinaci, kterou chcete smazat. Zobrazí se okno s náhledem vybrané destinace nad mapou - Náhled. 2. Klikněte na tlačítko Odstranit. Zobrazí se potvrzovací okno, ve kterém potvrdíte, že chcete zvolenou destinaci skutečně odstranit z databáze Oblíbených. Kliknutím na tlačítko Ano potvrdíte své rozhodnutí. 18

19 Spuštění navigace k naposledy hledaných místům Váš přístroj Mio si každé vyhledání adresy, bodu zájmu či obce zapamatuje a ukládá jej do seznamu naposledy hledaných míst. To je pro Vás znamená velké usnadnění - když po čase hledáte již dříve hledané místo, nemusíte znovu zadávat všechny potřebné údaje pro nalezení, stačí zobrazit již zmíněný záznam naposledy hledaných míst. 1. Klikněte na tlačítko Poslední a poté na požadované místo. Zobrazí se okno s náhledem vybrané destinace nad mapou - Náhled. 2. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Pak... nechat vypočítat trasu k destinaci a spustit k ní navigaci Klikněte na. Automaticky se zobrazí navigace k cíli na 3D mapě. uložit položku z databáze naposledy hledaných destinací jako Domov uložit položku z databáze naposledy hledaných destinací mezi Oblíbené Klikněte na tlačítko Nastavit jako Domov. Položka, resp. její pozice se uloží jako Váš domov. klikněte na Přidat mezi oblíbené. Zobrazí se okno pro zadání nazvu vyhledané oblíbené destinace Editace názvu oblíbeného. Zadaný název potvrdíte kliknutím na tlačítko. 19

20 Sledování trasy při navigaci Jakmile přístroj spočítá trasu k zadané destinaci, automaticky se zobrazí 3D mapa s vykreslením navigační trasy. Vy jste pak s pomocí vizuálních a hlasových instrukcí navigování směrem k cíli. Navigační obrazovka Na této obrazovce sledujete svojí aktuální pozici zakreslenou na mapě a instrukce jak pokračovat po naplánované trase. Posunem prstu pro obrazovce můžete mapu prohlížet a posouvat ji. Kliknutím do mapy můžete zobrazit okno s nastaveními trasy Nastavení trasy (více informací naleznete na "Práce s oknem Nastavení trasy"). Kliknutím do mapy můžete zobrazit okno s nastaveními mapy Volby pozice (více informací naleznete na "Práce s oknem Volby pozice"). Upozornění: Barva směrovky navigace barva položky vzdálenosti není totožná pro všechny státy, kam s navigací cestujete a nemusí se proto shodovat s barvami na demonstrační obrazovce. Položka Příští odbočka Zbývající vzdálenost a čas k odbočce Trasa Popis Název ulice kam budete odbočovat. Potřebný čas a zbývající vzdálenost k příští odbočce. Upozornění: Pro zopakování hlasové instrukce k odbočce klikněte na symbol šipky. Vaše probíhající navigace po navigační trase je nad mapou zvýrazněna. Aktuální pozice Tlačítko Nastavení trasy Stavová řádka Vaše aktuální pozice je označena symbolem. Tlačítko pro zobrazení okna možností trasy nabízí: vyhledání bodů zájmu v okolí trasy, nastavení objížďky na trase, souhrnné informace o trase, a další. Zobrazuje následující údaje: Název ulice na které se právě s přístrojem nalézáte Název zvoleného bodu zájmu či ulice.. Hlavní nabídka Informace o čase, vzdálenosti a rychlosti Tlačítko pro zobrazení okna hlavní nabídky nabízí možnost zadání adresy k Vaší destinaci a případně přizpůsobit si řadu nastavení přístroje. Kliknutím do této položky ji rozbalíte do následující nabídky: Čas Rychlost km/h nebo mph (míle za hodinu) TTG (Zbývající čas do cíle) DTG (Zbývající vzdálenost do cíle) ETA (Odhadovaný čas příjezdu do cíle). Kliknutím si můžete vybrat jeden z údajů, který se má zobrazovat na displeji. Upozornění: V případě navigace s více zastávkami údaje TTG, DTG a ETA zobrazují hodnoty k nejbližší zastávce trasy. 20

21 Položka Popis Změna detailu mapy Změnu detailu (měřítka) mapy dosáhnete kliknutím na ikonu. Snížení detailu provedete kliknutím na. Orientace mapy 2D/3D přepínač Zvýšení detailu provedete kliknutím na. Kliknutím měníte orientaci (natáčení) mapy a vykreslené navigační trasy mezi možnostmi severem nahoru a ve směru pohybu nahoru. Kliknutím na položku přepínáte režim zobrazení mapy z rovinného (2D) na ptačí perspektivu (3D). Ztišení/spuštění hlasitosti, Bluetooth,telefon, stav baterie a GPS informace. Klikněte na položku pro rozbalení nabídky a zvolte jednu z následujících možností: Ztišení/spuštění hlasitosti Ukazatel Bluetooth a telefonního spojení. Ikona má šedou barvu v případě, kdy je Bluetooth aktivní, ale nebyl párován s telefonem Ukazatel stavu baterie Ukazatel stavu GPS Ikona se zobrazuje zeleně, pokud je pro výpočet aktuální GPS pozice dostatek satelitů a červeně, pokud výpočet pozice nelze provést. Síla přijímaného signálu z GPS družice je znázorněna sloupcem, minimum je jeden díl, maximum 4 díly sloupce. 21

22 Práce s oknem Nastavení trasy Okno Nastavení trasy nabízí přístup k navigačním funkcím a nastavením navigace pro 3D a 2D mapu. Funkce je aktivní v případě, že je vypočtena navigační trasa do zadaného cíle. Nabídka okna Nastavení trasy V okně jsou dostupné následující funkce: Možnost Vynechat... POI v okolí trasy Popis Zruší příští zastávku trasy. V případě, že příští zastávka je současně posledním, cílovým bodem trasy, přístroj skončí s navigací. Zobrazí body zájmu (POI) v okolí trasy. Tato funkce umožňuje rychlé hledání bodů zájmu v okolí, kterým projíždíte. Vyhnout se příští Statistika trasy Zobrazí okno s nabídkou délky úseku (v kilometrech nebo v mílích), kterému se chcete při výpočtu trasy z místa aktivace objížďky vyhnout: 1 km, 2 km, 5 km, 10 km, 20 km.. Tato funkce je hojně využívána např. v situaci, kdy máte informaci, že trase před vámi je zanedlouho dopravní zácpa a Vy se jí chcete vyhnout. Zobrazí okno s přehledem informací o trase: Další Zobrazí okno s další dílčí nabídkou: Itinerář- přehled všech manévrů (odboček) na trase. Seznam... přehled všech průjezdních bodů na trase. Pokud některý z bodů se seznamu odstraníte, pořadí jednotlivých odboček se automaticky přizpůsobí novému stavu. Uložit tuto trasu. Sestavenou trasu můžete uložit do paměti přístroje mezi Moje cesty. Odstranit tuto trasu. Zruší v přístroji trasu včetně všech případných zastávek. 22

23 Práce s oknem Volby cesty Pokud si chcete nastavit a prohlédnout trasu nanečisto bez reálných podmínek včetně GPS pozice, pozorně si prostudujte následující text. Výchozí bod navigace nebude dán GPS souřadnicemi (např. sedíme s přístrojem doma a GPS signál není dostupný), ale zadáte jej vyhledáním nějakého místa funkcí Nastavit jako start. Okno Volby cesty je dostupné kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu 3D nebo 2D mapy. Nabídka Volby cesty Následující funkce jsou dostupné z této nabídky: Možnost Předvedení POI v okolí cesty Popis Spustí simulaci pohybu po naplánované cestě od zadaného místa startu k cíli. Zobrazí body zájmu (POI) v okolí plánované cesty. Tato funkce umožňuje rychlé hledání bodů zájmu v okolí, kterým projíždíte.. Navigovat po cestě Statistika cesty Změní plánovanou cestu na navigační trasu, místo startu nahradí aktuální pozicí GPS přístroje. Zobrazí okno s přehledem informací o plánované cestě: Více Zobrazí okno s další dílčí nabídkou: Itinerář- přehled všech manévrů (odboček) na cestě. Seznam... přehled všech průjezdních bodů na cestě. Pokud některý z bodů se seznamu odstraníte, pořadí jednotlivých odboček se automaticky přizpůsobí novému stavu. Uložit tuto cestu sestavenou cestu můžete uložit do paměti přístroje mezi Moje cesty. Odstranit tuto cestu - zruší v přístroji naplánovanou cestu. 23

24 Práce s oknem Volby pozice Okno Volby pozice nabízí přístup k funkcím pro specifické místo na 3D nebo 2D mapě. Zobrazení okna Volby pozice 1. Kliknutím na displej, případně změnou detailu mapy si zobrazte mapu v požadovaném místě. 2. Klikněte na místo v mapě. Zobrazí se kontextová nabídka Volby pozice. Nabídka Volby pozice Dostupné jsou následující funkce v nabídce: Možnost Navigovat Vyhledat nejbližší POI Popis Vypočte trasu z aktuální pozice (pouze v případě, že má Vás navigátor Mio dostatek satelitů pro výpočet pozice). Zobrazí okno s nabídkou nejbližších bodů zájmu v okolí zvolené pozice na mapě: Nastavit jako cíl Přidat projezd Nastavit jako start Uložit pozici.. Vloží zvolené místo jako cíl nebo poslední zastávku plánované cesty. Přidá zvolené místo jako průjezdní bod do plánované cesty. Nastaví zvolené místo jako výchozí bod plánovaného výletu. Uloží zvolené místo mezi Oblíbené. 24

25 Spuštění simulace navigace v přístroji Simulace cesty Vám nabízí: Zobrazit si a prohlédnout naplánovanou cestu v přístroji. Plánovat a prohlédnout si navigaci po cestě bez nutné podmínky příjmu GPS signálu a vypočtení GPS pozice (např. při vyzkoušení přístroje doma). V následujícím textu naleznete příklad, jak si zobrazit a prohlédnout na mapě naplánovanou cestu. 1. Zadejte místo startu a) V místě, kde se nalézá uvažovaný start plánované cesty klikněte do 3D nebo 2D mapy. Zobrazí se okno Volby pozice. b) Klikněte na Nastavit jako start. Okno Volby pozice se zavře a zvolený bod je nastaven jako Váš výchozí bod. 2. Zadejte cílový bod Zadejte destinaci pomocí průvodce pro vyhledání adresy nebo kliknutím na požadované místo na mapě: a) Nalezněte na mapě místo destinace. b) Klikněte na něj, zobrazí se okno Volby pozice. c) Klikněte na Nastavit jako cíl. Menu Volby pozice se zavře, vybrané místo na mapě se označí jako cíl a přístroj vypočítá optimální navigační trasu. 3. Simulace pohybu po cestě Po vypočítání navigační cesty si můžete spustit demonstrační režim simulaci pohybu po této trase následujícím způsobem: a) Klikněte na tlačítko Možnosti trasy pro zobrazení dostupných nastavení. b) Klikněte na Předvedení. Na stránce 3D Mapa se spustí simulace pohybu po navigační trase se zobrazováním vizuálních a zvukových instrukcí. 25

26 Uložení naplánované trasy Pokud si uložíte navigační trasu nebo naplánovanou cestu pomocí kontextové nabídky Možnosti trasy nebo Možnosti cesty, pak se tato data uloží do složky Moje cesty. Tato složka je dostupná přímo z Hlavního menu: Uložené cesty obsahují místo startu, cíle a všechny průjezdní body (zastávky). Plánovat a ukládat cestu je praktické především v případech, kdy trasa je dlouhá či obsahuje větší počet zastávek. Zobrazí se obrazovka se seznamem uložených cest. S uloženou cestou lze pracovat následovně: 1. Klikněte na vybranou uloženou cestu v seznamu. Zobrazí se obrazovka Náhled. 2. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Pak... zobrazit uloženou cestu na mapě spustit navigaci po uložené cestě vymazat uloženou cestu z paměti přístroje Klikněte na Načíst Na stránce 3D Mapa bude zobrazena označená cesta. K aktivaci navigace a pro další funkce můžete použít kontextové nabídky Možnosti cesty. Klikněte na Navigovat po cestě. Uložená cesta se zobrazí na 3D Mapě jako navigační trasa a spustí se navigace z aktuální pozice. Klikněte na Odstranit tuto cestu. 26

27 Prohlížení NavPix alba NavPix alba Vaše NavPix alba musí být uloženy v interní paměti přístroje v adresáři NavPix. Všechny obrázky v jednom podadresáři adresáře NavPix pak představují jedno album Pro správu a editaci Vašich NavPix obrázků použijte aplikaci MioMore. Seznam alb NavPix je dostupný z Hlavního menu: Zobrazí se seznam Vašich nainstalovaných NavPix alb: 1. Každé album zobrazuje všechny obrázky ve formě náhledových zmenšenin. V albu můžete listovat jednoduchým taháním displeje: 2. Po kliknutí na vybraný obrázek se zobrazí okno NavPix detaily s fotografií a názvem. 27

28 Zobrazení obrázku NavPix na celý displej? 1. Na obrazovce NavPix Detaily klikněte na náhled obrázku. Tento NavPix obrázek se zobrazí na celý displej. 2. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... zvětšit detail obrázku NavPix snížit detail obrázku NavPix otočit obrázek NavPix klikněte na. klikněte na. klikněte na. Obrázek NavPix se otočí o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček každým kliknutím na otočením.. Obrázek NavPix bude uložený s nastaveným zobrazit část obrázku NavPix, která není viditelná na displeji např. při přiblížení klikněte a držte NavPix a tahejte displej požadovaným směrem. návrat na stránku NavPix Detaily nebo Náhled klikněte na NavPix a potom na. 28

29 Jak spustit navigaci k místům zobrazených v NavPix databázi? Váš přístroj Mio obsahuje databázi předinstalovaných obrázků (fotografií) NavPix s přiřazenou polohou, kterou můžete využít i pro navigaci. Poznámka: Pokud chcete, aby vaše fotografie NavPix obsahovala i přiřazené souřadnice polohy, pak GPS přijímač musí vypočítávat platnou pozici ještě před vyfocením objektu. Souřadnice můžete případně doplnit později ručně prostřednictvím aplikace MioMore. Spuštění navigace k obrázku NavPix z mého alba? 1. Klikněte na obrázek NavPix, do kterého se chcete nechat navigovat. Zobrazí se obrazovka NavPix detaily, klikněte na tlačítko Mapa. Zobrazí se obrazovka Náhled. 2. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... spustit navigaci do NavPix přidat NavPix obrázek jako poslední cíl navigační trasy přidat NavPix obrázek jako první průjezdní bod navigační trasy označit NavPix obrázek jako místo startu plánované cesty označit NavPix obrázek jako polohu Domov uložit NavPix obrázek mezi Oblíbené klikněte na. Přístroj navrhne optimální trasu, která se zobrazí na 3D mapě. klikněte na tlačítko Nastavit jako cíl. Přístroj navrhne optimální trasu, která se zobrazí na 3D mapě. klikněte na Přidat projezd.. NavPix obrázek bude přidán do navigační trasy jako nejbližší průjezdní bod. klikněte na Nastavit jako start NavPix obrázek bude označen jako počátek plánované cesty. klikněte na Další potom klikněte na Nastavit jako Domov. Zobrazí se obrazovka Oblíbené. klikněte na Další a potom klikněte na Přidat mezi oblíbené. 29

30 Mio Connect Mio Connect umožňuje navigovat na zajímavá místa POI importovaná funkcí MioMore Services aplikace MioMore Desktop. 1. Pomocí funkce MioMore Services aplikace MioMore Desktop vyhledejte online informace o aktivních zajímavých místech POI a naimportujte je do zařízení Mio. 2. V hlavní nabídce klepněte na položku Mio Connect. 3. Klepněte na položku MioMore POI. 4. Klepněte na zajímavé místo POI v seznamu. 5. Zobrazí se obrazovka náhledu. Chcete-li navigovat na destinaci, klepněte na. Nebo můžete použít některé z dalších tlačítek pro konkrétní účel. 30

31 Informace o stavu GPS Navigační systém Global Positioning System (GPS) tvoří soustava družic, které obíhají Zemi a nepřetržitě vysílají kódované signály. Obrazovka GPS signál zobrazuje grafické informace o kvalitě a stavu přijímaných signálů. Na obrazovce se dále zobrazují aktuální zeměpisné souřadnice (WGS84), rychlost a azimut pohybu. Kvalita signálů je znázorňována dynamickým sloupcovým grafem. Ve sloupcovém grafu má každý viditelný satelit svůj sloupec, který znázorňuje kvalitu signálu a barevně rozlišuje pracovní stav signálu v GPS přijímače: Barva sloupců grafu Šedá Červená Zelená Popis Žádný signál. Signál je přístrojem přijímán, ale ten ještě není použit do výpočtu pozice. Příjem signálu, který je použitý na výpočet pozice přístroje. 31

32 Co si můžeme v přístroji přizpůsobit? Váš přístroj Mio nabízí řadu možností pro přizpůsobení funkcí a vzhledu podle potřeb uživatele. Menu Nastavení je dostupné z obrazovky Hlavní menu. Toto menu obsahuje volby a funkce na dvou samostatných obrazovkách. Po zobrazení obrazovky Nastavení, klikněte na a zobrazí se další obrazovka. Pro návrat na první obrazovku klikněte na. 32

33 Možnosti trasy Pomocí tohoto nastavení můžete ovlivnit způsob výpočtu optimální trasy k cíli. MoZpůsob výpočtu 1/4 Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... změnit způsob výpočtu trasy přesunutím ovladače Způsob výpočtu trasy na stranu Rychlejší upřednostníte při výpočtu trasy hlavní cesty tak, aby navrhnutá trasa byla časově nejrychlejší. Nastavení se automaticky uloží. Nastavení typu cesty pro výpočet tras 2/4 přesunutím ovladače Způsob výpočtu trasy na stranu Kratší upřednostníte při výpočtu nejkratší možnou trasu na úkor pomalejší rychlosti průjezdu trasy. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud se chcete... vyhnout při navigaci dálnicím vyhnout při navigaci placeným cestám vyhnout při navigaci přepravě na trajektech Tak... označte položku vyhnout se Dálnice. označte položku vyhnout se - Konec simulace. Poznámka: některé dálnice nejsou zpoplatňovány. označte položku vyhnout se - Trajekty. Nastavení se automaticky uloží. 33

34 Možnosti trasy 3/4 Možnosti trasy 4/4 34

35 Zobrazování mapy Máte možnost změny zobrazování Mapové obrazovky nastavením vlastnosti Mapové schéma, která přepíná zobrazení mapy podle denního času. Nastavení zobrazení 1/2 Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... aby se vzhled mapy měnil automaticky ručně přepínat denní nebo noční barevné schéma mapové obrazovky Nastavení se automaticky uloží. vyberte položku Automaticky den/noc. podle potřeby označte položku Denní nebo Noční schéma barev zobrazování mapové obrazovky. Výběr mapy 2/2 Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... přepnout zobrazování jiné mapy Nastavení se automaticky uloží. šipkami vyberte požadovanou mapu, kterou chcete používat pro zobrazování, vyhledávání a navigaci. 35

36 Zobrazování bodů zájmu (POIs) Zajímavé místa, objekty na mapě - Points of Interest (POIs) jsou tematicky seskupeny do kategorií podle typu nabízených služeb. Můžete se nastavit, jaké kategorie objektů POI chcete na mapě zobrazovat. Zobrazují se pouze ty kategorie, které jsou v tomto nastavení označeny. Omezením počtu zobrazovaných kategorií POI objektů zvyšuje přehlednost a čitelnost mapy. Například máme zájem o zobrazení čerpacích stanic a restaurací, naopak nechceme zobrazovat školy a divadla. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... zobrazit všechny kategorie objektů POI na mapě nezobrazovat žádné objekty POI na mapě zobrazovat na mapě jen vybrané kategorie objektů POI klikněte na. klikněte na. označte všechny kategorie, které chcete na mapě zobrazovat. Nastavení se automaticky uloží. 36

37 Hlasitost Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... snížit nebo zvýšit hlasitost Tak... posuňte táhlo Hlasitost směrem vpravo k položce Vysoká. posuňte táhlo Hlasitost směrem vlevo k položce Nízká. vypnout zvuky označte položku Ztlumit. Nastavení se automaticky uloží. 37

38 Displej Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... změnit nastavení jasu displeje při denním režimu zobrazování mapy změnit nastavení jasu displeje při nočním režimu zobrazování mapy Nastavení se automaticky uloží. přesuňte táhlo Jas displeje vpravo k položce Zesvětlit a jas se zvýši. přesuňte táhlo Jas displeje vlevo k položce Ztmavit a jas se sníží. Upozornění: Váš navigátor Mio se může při nastavení jasu na hodnotu vyšší jak 70% zahřívat. Proto doporučujeme používat pouze potřebnou úroveň jasu, která stačí pro pohodlné používání přístroje. přesuňte táhlo Jas displeje vpravo k položce Zesvětlit a jas se zvýši. přesuňte táhlo Jas displeje vlevo k položce Ztmavit a jas se sníží. Upozornění: Váš navigátor Mio se může při nastavení jasu na hodnotu vyšší jak 70% zahřívat. Proto doporučujeme používat pouze potřebnou úroveň jasu, která stačí pro pohodlné používání přístroje. 38

39 POI varování Váš přístroj může graficky a zvukově upozorňovat při přiblížení se k určitým varovným bodům POI. Tyto objekty si můžete do přístroje nahrávat prostřednictvím aplikace MioMore. Některé kategorie těchto objektů jsou v přístroji předinstalovány přímo výrobcem např. radary a policejní kamery. V případě, že máte aktivovanou navigaci po trase, bude Vás přístroj upozorňovat na objekty pouze na této trase a ve vzdálenosti, která je definována pro příslušnou kategorii objektu. Pokud není navigační trasa aktivována, bude Vás přístroj varovat před všemi objekty, které jsou ve Vašem okolí blíže, než je nastavena vzdálenost pro varování POI objektů. 1. Klikněte na některou z POI kategorií. Zobrazí se obrazovka pro nastavení varovných parametrů pro tuto kategorii POI objektů. 2. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... zobrazovat varovné POI na mapě zapnout zvukové upozorňování na přiblížení se k varovnému POI objektu zapnout grafické upozorňování na přiblížení se k varovnému POI objektu aktivujte položku Ukázat na mapě. aktivujte položku Zvukové varování. aktivujte položku Grafické varování. nastavit vzdálenost od objektu, při které bude varování aktivováno posuňte táhlo Varovná vzdálenost na hodnotu, kterou chcete přiřadit příslušné kategorii varovných POI. Nastavení se automaticky uloží. 39

40 Nastavení času V přístroji můžete nastavit časovou zónu země, ve které se právě nacházíte. Obrazovka Nastavení času pro výběr časové zóny: Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... změnit aktuální časovou zónu Nastavení se automaticky uloží. se seznamu časových pásem vyberte to, ve které se právě s přístrojem nacházíte. 40

41 Jazyk Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... změnit jazyk menu a textových údajů v seznamu dostupných jazyků si vyberte požadovaný jazyk. Nastavený jazyk se automaticky přepne a zobrazí v položkách přístroje. změnit pohlaví hlasových navigačních instrukcí vyberte si, či chcete poslouchat hlasové instrukce reprodukované mužem nebo ženou. Nastavení se automaticky uloží. 41

42 Jednotky Máte možnost změnit jednotky a formát hodnot, které přístroj Mio používá pro zobrazení vzdálenosti a času. Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... změna formátu času vyberte 12 nebo 24 hodinový čas změna jednotek vzdálenosti Nastavení se automaticky uloží. vyberte Vámi používané jednotky Vzdálenosti. 42

43 Napájení Indikátor Stav baterie zobrazuje procento energie, která v akumulátoru Vašeho přístroje Mio ještě zůstala. Během nabíjení je symbol stavu baterie popsán textem Nabíjení... Pokud je akumulátor nabitý změní se zobrazovaný text na Externí napájení. 43

44 Klávesnice Podle potřeby postupujte následovně: Pokud chcete... Tak... pro zadávání textu používat abecední klávesnici zadávat text na klávesnici s rozložením znaků QWERTY aby Mio automaticky nahrazovalo první znak zadaného slova velkým písmenem označte volbu Abecední (a, b, c...). označte volbu QWERTY. označte volbu Změna velké/malé znaky. Nastavení se automaticky uloží. 44

45 Obnovit předvolené Tato možnost obnoví všechny uživatelské nastavení na předvolené (tovární) hodnoty. Upozornění: Obnova nastavení nevymaže žádná uložená uživatelská data, jako jsou poslední výběry nebo oblíbené objekty. 45

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka 1 Obsah Vítejte...4 Důležité informace pro použití tohoto manuálu...4 Popis základních obrazovek přístroje...5 Obrazovka Mapa...5 Obrazovka Hlavní menu...5 Jaký je princip navigace

Více

MioMap Uživatelská příručka

MioMap Uživatelská příručka MioMap Uživatelská příručka Revize: R00 (2009/06) Zřeknutí se práv Technické údaje a dokumentace mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění změněny. Společnost Mio Technology neručí za případné chyby

Více

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka

viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka viagps 3.0 Black edition Uživatelská příručka Obsah 1. Úvod..... 4 2. Navigace k cíli... 6 3. Navigace... 8 4. Náhled a editace trasy... 9 4.1. Jak změnit cíl cesty nebo přidat průjezdové body... 9 4.2.

Více

GoClever Map 2.5 manuál

GoClever Map 2.5 manuál GoClever Map 2.5 manuál Obsah 1. Na dotyku záleží... 4 2. Navádění k lokaci... 5 3. Navigační okno... 7 3.1. Změna nastavení systému navigačního okna... 7 4. Hlavní vlastnosti GoClever Map 2.5... 8 5.

Více

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0

NAvigaCE. Quick Start Guide X-302MH. Čeština. Rev 1.0 NAvigaCE Quick Start Guide X-302MH Čeština Rev 1.0 Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Přečtěte si licenční ujednání

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Z-E3756 NAVIGATION RYCHLÝ NÁVOD CZ

Z-E3756 NAVIGATION RYCHLÝ NÁVOD CZ Z-E3756 NAVIGATION RYCHLÝ NÁVOD CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později ho lze kdykoli změnit v nabídce Místní nastavení. 2. Přečtěte

Více

Navigace Uživatelská příručka

Navigace Uživatelská příručka Navigace Uživatelská příručka Revize: R00 (Prosinec 2008) Ochranné známky Veškeré značky a názvy produktů jsou ochranné známky nebo registrované obchodní značky jejich příslušných společností. Odvolání

Více

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE

UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČCE Informace Gratulujeme vám ke koupi přístroje NDrive! NDrive je navigační systém, který splní všechna vaše očekávání. Díky GPS technologii (Global Positioning System) můžete využívat

Více

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android

Uživatelský manuál. Dynavix Navigace. pro zařízení s OS Android Uživatelský manuál Dynavix Navigace pro zařízení s OS Android Obsah: Spuštění Nastavení první trasy Pohled řidiče (náhled) Trasa Zobrazení celé trasy Objížďka a přepočet trasy Simulace a plánování trasy

Více

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky:

Začínáme. Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se spustí inicializační procedura. Proveďte následující kroky: Zvolte jazyk programu. Pokud se Váš jazyk neobjeví na obrazovce, přejděte na jinou stránku

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Popis navigačního sw igo PRIMO

Popis navigačního sw igo PRIMO Popis navigačního sw igo PRIMO Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle cesty (tzn.

Více

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE

PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE PRIME/ESSENTIAL NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později je lze kdykoli změnit v menu Místní nastavení.

Více

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26

OBSAH. Úvod. Bezpečnostní pokyny. Varování. Stručný průvodce. Navigační systém. CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/ :26 CZ OBSAH Úvod Bezpečnostní pokyny Varování Stručný průvodce Navigační systém CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 1 29/05/2014 09:26 CZ_NAVIBOX_OWNERMANUAL_v0.5.indd 2 29/05/2014 09:26 Úvod NÁVOD K OBSLUZE

Více

Z-N326 Z-N426 2DIN DEVICE NAVIGATION QUICK START GUIDE

Z-N326 Z-N426 2DIN DEVICE NAVIGATION QUICK START GUIDE Z-N326 Z-N426 2DIN DEVICE NAVIGATION QUICK START GUIDE CZ Počáteční nastavení 1. Vyberte preferovaný jazyk a poté klepněte na tlačítko, abyste výběr potvrdili. Později jej lze kdykoli změnit v menu Místní

Více

Podrobný návod k použití igo9 - Primo

Podrobný návod k použití igo9 - Primo Podrobný návod k použití igo9 - Primo Toto je úvodní obrazovka - hlavní menu navigace. Odtud můžeme přistupovat ke všem částem aplikace. Cíl cesty se zadává klepnutím na tlačítko "Hledat". Zadání cíle

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny

Studijní skupiny. 1. Spuštění modulu Studijní skupiny Studijní skupiny 1. Spuštění modulu Studijní skupiny 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Studijní skupiny 2.1. Rozbalovací seznamy 2.2. Rychlé filtry 2.3. Správa studijních skupin 2.3.1. Seznam

Více

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi

Nej.cz. Uživatelská příručka k interaktivní televizi Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi 1 Obsah Označení interaktivních funkcí... 4 Zobrazení TV nabídky... 5 Nabídka EPG... 6 Hledání v TV archivu změna dne... 7 TV archiv / přetáčení / pozastavení...

Více

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP

PRÁCE S GPS a TVORBA MAP STŘEDNÍ ZAHRADNICKÁ ŠKOLA RAJHRAD STUDIJNÍ OBOR - EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRÁCE S GPS a TVORBA MAP Soubor učebních textů. Mgr. Vladimír ŠÁCHA 2015 Pomocí přístroje GPS můžeme získat řadu informací

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Route 66 podrobný manuál

Route 66 podrobný manuál Route 66 podrobný manuál Co je ROUTE 66? ROUTE 66 je špičkový program pro vyhledávání a plánování cest, který najde své uplatnění jak mezi profesionálními, tak domácími uživateli. ROUTE 66 je první plánovač

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení

1. Zapnutí a vypnutí 2. Přidání režimu do seznamu provedení 1. Zapnutí a vypnutí Pro zapnutí udržujte tlačítko stisknuté, dokud se neozve zvukový signál. Vypnout přístroj je možné dvěma způsoby: 1. Prostřednictvím menu: Po krátkém stisknutí tlačítka vypnutí se

Více

Správa bodů. Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí:

Správa bodů. Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí: 1/31 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby: z hlavního menu: z panelu funkcí: Last update: 2018/06/14 11:27 cz:manual:user_guide:points:management

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ

RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ RYCHLÝ PRŮVODCE INSTALACÍ Celý manuál a záruční podmínky je možné nalézt na: http://consumer.inosat.com/manualmy_cz.pdf 1 NABÍJENÍ BATERIE Uživatel bude automaticky informován

Více

UŽIJTE SI TELEVIZI. Uživatelský manuál HD Mediaboxu

UŽIJTE SI TELEVIZI. Uživatelský manuál HD Mediaboxu UŽIJTE SI TELEVIZI od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu HLAVNÍ NABÍDKA INFORMACE Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách se

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace

VOZIDLA. Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet. Provozovatel GPS služeb: pobočka ZNOJMO pobočka JIHLAVA pobočka DOMAŽLICE pobočka PRAHA Identifikace alarmy do vozidel, sledování úbytku paliva a další služby VOZIDLA Uživatelská příručka SeeMe - Ecofleet Identifikace IČO:28550650 Rejstříkový soud: Praha, Oddíl C vložka 149630 Systémové požadavky... 3

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Navádění na cíl napřímo, mimo cesty a pěšiny. Použijte zejména při orientaci ve volném terénu.

Navádění na cíl napřímo, mimo cesty a pěšiny. Použijte zejména při orientaci ve volném terénu. 2019/02/15 03:22 1/14 na bod na cíl napřímo, mimo cesty a pěšiny. Použijte zejména při orientaci ve volném terénu. Typicky se vyžívá při geocachingu nebo navádění na uživatelské body zájmu a body v LoMapách

Více

Užijte si televizi Horizon od UPC

Užijte si televizi Horizon od UPC Užijte si televizi Horizon od UPC Uživatelský manuál HD Mediaboxu Hlavní nabídka Informace Do hlavní nabídky vstoupíte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. V hlavní nabídce a jednotlivých nabídkách

Více

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena.

Uživatelská příručka. Sygic GPS Navigation. v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. Uživatelská příručka Sygic GPS Navigation v3 (Mobile) 2011 Sygic, a.s. Všechna práva vyhrazena. I. Začínáme...2 Zadávání adresy...4 Turn by Turn navigace...8 Vyhledávání GPS pozice...9 II. Plánování trasy...

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

OPEL INSIGNIA. Infotainment System

OPEL INSIGNIA. Infotainment System OPEL INSIGNIA Infotainment System Obsah Touch R700 / Navi 900... 5 R300 Color / R400 Color... 107 Touch R700 / Navi 900 Úvod... 6 Základní funkce... 15 Rádio... 49 CD přehrávač... 55 Externí zařízení...

Více

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci

Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci Moje-Projekty.cz Dokumentace k aplikaci 12. 3. 2015 Verze: 1.0 Obsah 1. Obecné informace... 3 2. Přihlášení do systému... 4 3. Odhlašování ze systému... 4 4. Jak si změnit heslo... 4 5. Nastavení projektů...

Více

igo PRIMO Upozornění!

igo PRIMO Upozornění! igo PRIMO Používání navigačního software a aktualizace mapových podkladů Upozornění! Do 30ti dnů od prvního spuštění navigace v modelu NX502E, NX302E, NX702E nebo NZ502E si můžete bezplatně stáhnout ze

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu.

Úvodní příručka. Správa souborů Kliknutím na kartu Soubor můžete otevřít, uložit, vytisknout a spravovat své soubory Wordu. Úvodní příručka Microsoft Word 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Příkazy tady umístěné

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13.

Obsah. Moje menu 4. Ovladač 6. Ovládání sledovaného pořadu 8. Zpětné zhlédnutí 10. Nahrávání 12. Můj seznam kanálů 13. Obsah Moje menu 4 Ovladač 6 Ovládání sledovaného pořadu 8 Zpětné zhlédnutí 10 Nahrávání 12 Můj seznam kanálů 13 Multidimenze 14 Výběr ze zápasů 15 O 2 Videotéka 16 Aplikace 17 4 zařízení 18 MOJE MENU Ovládání

Více

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky

Uživatelská příručka Navigační software. Blaupunkt BikePilot. Česky Uživatelská příručka Navigační software Blaupunkt BikePilot Česky Děkujeme, že jste si vybrali navigační systém Blaupunkt. Velmi dobrá volba. Přejeme Vám mnoho zábavy a ujetých kilometrů s Vaším novým

Více

Dynavix Tau Dynavix Manager Evidence jízd manuál softwaru Dynavix 8

Dynavix Tau  Dynavix Manager Evidence jízd  manuál softwaru Dynavix 8 Děkujeme, že jste si zakoupil zařízení Dynavix Tau. Dynavix Tau je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů a prohlížení obrázků) určené primárně

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Přístroj podporuje 16 druhů formátů souborů, mezi které patří PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, a TCR.

Přístroj podporuje 16 druhů formátů souborů, mezi které patří PDF, CHM, EPUB, TXT, HTM, HTML, RTF, PDB, DJVU, DJV, iw44, iw4, FB2, PRC, MOBI, a TCR. Základní ovládání Chcete-li zapnout přístroj, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Po úvodní obrazovce se automaticky se otevře hlavní nabídka na obrazovce Domů. Hlavní nabídka obsahuje položky Knihy,

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace

gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace gdmss Lite Android DVR Mobile Client Návod k obsluze aplikace Pouze pro telefony se systémem Android Obsah 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Funkce... 3 1.3 Technické požadavky na provoz aplikace...

Více

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R

INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R INA-W910R Návod k obsluze Navigační software pro systém INA-W910R Čeština Březen 2011, verze 1.0 Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine INA-W910R. Začněte používat systém Alpine

Více

Územní plán Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem mapová aplikace Územní plán Ústí nad Labem Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Územní plán Ústí nad Labem Logo, název Panel nástrojů Vrstvy Odkazy Výběr podkladové mapy Rychlá navigace Hledání Obsah

Více

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem

Vzorce. Suma. Tvorba vzorce napsáním. Tvorba vzorců průvodcem Vzorce Vzorce v Excelu lze zadávat dvěma způsoby. Buď známe přesný zápis vzorce a přímo ho do buňky napíšeme, nebo použijeme takzvaného průvodce při tvorbě vzorce (zejména u složitějších funkcí). Tvorba

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení tabletu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 34 Základní nastavení tabletu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Android Elizabeth. Verze: 1.1

Android Elizabeth. Verze: 1.1 Android Elizabeth Program pro měření mezičasů na zařízeních s OS Android Verze: 1.1 Naposledy upraveno: 15. února 2013 Aleš Razým Historie verzí Verze Datum Popis 1.0 7.1.2013 Původní verze pro OS Android

Více

Řada zūmo. 300 Stručný návod k obsluze. Srpen _0D Vytištěno na Tchaj-wanu

Řada zūmo. 300 Stručný návod k obsluze. Srpen _0D Vytištěno na Tchaj-wanu Řada zūmo 300 Stručný návod k obsluze Srpen 2013 190-01457-61_0D Vytištěno na Tchaj-wanu Začínáme VAROVÁNÍ Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu vložený v obalu s výrobkem.

Více

Aplikace NAM tracker

Aplikace NAM tracker Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů (výchozí obrazovka)..............................

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 41 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

Migrace na aplikaci Outlook 2010

Migrace na aplikaci Outlook 2010 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Outlook 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Outlook 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace

GPS Loc. Uživatelský manuál. mobilní aplikace. pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace GPS Loc mobilní aplikace Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc pomocí mobilní aplikace Mobilní aplikace GPS Loc je určena na sledování aktuální polohy vozidla nebo sledovaného objektu,

Více

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje

Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Mapová aplikace HZS Ústeckého kraje Stručný návod Tato aplikace vznikla z důvodu potřeby prezentace geografických dat HZS Ústeckého kraje a dalších poskytovatelů dat v jednotné mapové aplikaci. Dalším

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 38 Základní nastavení telefonu Vložení SIM Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

Dealer Extranet 3. Správa objednávek

Dealer Extranet 3. Správa objednávek Dealer Extranet 3 Správa objednávek Obsah Zpracování objednávky 3 Vyhledávací pole 4 Konfigurátor 5 Rychlá objednávka 6 Rychlá objednávka náhradních dílů a nestandardních produktů 7 Oblíbené 8 Objednávání

Více

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8.

Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Děkujeme, že jste si zakoupili zařízení Dynavix Delta II se softwarem Dynavix 8. Dynavix Delta II je jednoúčelové navigační zařízení s multimediální výbavou (podporuje přehrávání většiny zvukových formátů

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka WATCH ME Uživatelská příručka DIGITÁLNÍ PŘEHRÁVAČ MÉDIÍ Přehled funkcí Watch me je hodinkový Bluetooth přehrávač formátu MP3 s kapacitním dotykovým displejem, uživatel se může prsty dotknout ikony na obrazovce

Více

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka

GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka GEOM LITE - MANUÁL hlavní obrazovka Levý panel Pomoci levého panelu je možné vybírat aktivní vrstvy, měnit jejich průhlednost a pořadí. V dolní části je zobrazena legenda. Horní panel V horním panelu se

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem

Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem mapová aplikace Odpadové hospodářství Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Odpadové hospodářství v ORP Ústí nad Labem Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite

1. Základní vlastnosti programu HiddenSMS Lite Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite pro telefony iphone Poslední aktualizace: 30. 11. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony iphone určený pro skrytí Vašich soukromých SMS a kontaktů. Vaše

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl.

GPS Manuál. Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. GPS Manuál Tato příručka je vánoční dárkem Orlíků pro oddíl. Obsah Co je to GPS... 3 Jak to funguje GPS... 4 HOLUX FunTrek 132... 6 Základní ovládání... 6 Jak vyhledat GPS bod... 7 Hledání uložené kešky...

Více

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix

Obsah. Manuál pro navigaci Dynavix Manuál pro navigaci Dynavix Obsah Důležité upozornění... 4 Příjem signálu GPS... 4 Polohové služby... 4 Internetové připojení... 4 Spuštění na pozadí... 5 Úvodní obrazovka... 5 Vyhledat / Navigovat...

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu

GPS Loc. Uživatelský manuál. webové rozhraní. pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu GPS Loc webové rozhraní Uživatelský manuál pro online přístup do systému GPS Loc přes webové uživatelské rozhraní app.gpsloc.eu Webové rozhraní GPS Loc je virtuální místo na internetu, kde můžete sledovat

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ. Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Set Top Box Motorola VIP 1003 Portálu IPTV Set Top Box Motorola VIP1003 Set Top Box Balení Set Top Boxu obsahuje: Set Top Box VIP 1003 Dálkové ovládání Baterie do dálkového ovládání Napájecí

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 46 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

Uživatelský návod Navigace ZENEC

Uživatelský návod Navigace ZENEC Uživatelský návod Navigace ZENEC Navigační software pro přístroje ZENEC C9 CZ 6.4.2012, ver. 1.2.1 Děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt jako navigaci. Začněte Vaše zařízení hned používat. Tento

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

návod Bidvest dealer 4

návod Bidvest dealer 4 návod Bidvest dealer 4 Nové menu Synchronizace pro data a odesílání objednávek Synchronizace dat Nyní je několik způsobů synchronizace: pro data, pro kalendáře a zprávy, pro soubory a kontrolu stavu objednávek.

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV

Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV Nej.cz Uživatelská příručka k interaktivní televizi NetTV v.2.4 Obsah Označení interaktivních funkcí... 3 Zobrazení TV nabídky... 4 Nabídka EPG... 5 Hledání v TV archivu změna dne... 6 TV archiv / přetáčení

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Návod k obsluze Alpine Navigation

Návod k obsluze Alpine Navigation Návod k obsluze Alpine Navigation Navigační software pro systém Alpine INE-W925R Čeština (CZ) Děkujeme, že jste si vybrali automobilový navigační systém Alpine-NAVI. Začněte používat systém Alpine-NAVI

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více