Tajemství Života

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tajemství Života 15. 01. 2009"

Transkript

1 Tajemství Života Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří se domnívali, že ho odhalili, ale čas vždy ukázal, že jen nahlédli klíčovou dírkou a zahlédli odraz zkreslený a neúplný. Kořeny tohoto záhadného fenoménu leží hluboko mimo čas a prostor, a síly, které toto tajemství střeží, jsou mimo fyzické vyjádření člověka, avšak, zdá se, vykazují jistý systém. Zmapovaná kulturní historie lidstva je příliš krátká a je děravá bílými místy. I když to vypadá, že kolébkou civilizace je starý Sumer, jsou prameny, které naznačují, že tato kultura čerpala z mnohem starších, pravděpodobně atlantských zdrojů. V naší sondě se budeme muset spokojit s databází mýtů a bájí, takže se budeme pohybovat na tenkém ledu takzvané alternativní historie lidstva. Smaragdové desky nám naznačují, že atlantská civilizace byla velmi vyspělá a její příslušníci byli sice humanoidní druh, avšak od lidského druhu se lišili nejen stavbou těla, ale i duchovními schopnostmi a intelektem. Není jisté, zda tato civilizace bájná Atlantida byla fyzicky na planetě Zemi, ale lidstvo má vzpomínky na Atlantidu nejen ve své mytologii, ale i přímo ve své genetické mysli, neboli hluboko ve svém vědomí. Sumerské tabulky se zmiňují o stvoření člověka formou procesu genetického inženýrství. Těmito inženýry měli být Anunnaki entita, jejíž původ se spekulativně nachází kdesi ve vesmíru. Pak máme celosvětově se vyskytující zmínky o tzv. Elohimech, Zářících, Serafínech, Virachoca nebo Kukulcan. Jsou to Tvůrci vesmíru a člověka a nejsou zcela hmotní ve fyzickém světě. Smaragdové desky je uvádějí jako Děti světla. Mytologie různých národů shodně říká, že stvořili člověka k obrazu svému použili stejný vzor DNA. Toto stvoření se pravděpodobně týká atlantského typu humanoidních bytostí. Anunnaki začali svou práci až později a zachovali přitom základní genetický vzor. Podle popisů nebyli tak dobří genetici jako Zářící, jejich činnost za sebou zanechávala mnoho nezdařených pokusů, než vyvinuli vyhovující fyzickou strukturu. Proč to Zářící dovolili? Stopy jejich působení nacházíme v celých dějinách lidstva až do současnosti. Dohlížejí na vývoj lidstva i celého vesmíru. Odpověď je, zdá se, opět v Atlantidě. Zářící jsou světelné bytosti, které existují mimo dimenzi časoprostoru, jsou fragmentem a součástí energie vědomí Univerzální bytosti, která je vyjádřením reality Zdroje, kterou v systému víry lidé nazývají bohem. Tito Zářící sami sebe nazývají Svrchovanými (bytostmi). Oni vytvořili atlantský typ člověka pro sebe! Jako fyzický nosič, ve kterém se mohli volně pohybovat ve fyzickém vesmíru, který

2 stvořili před tím. Vzpomínka na Zlatý věk, která se jako zlatá nit vine dějinami lidstva, je vzpomínkou na první atlantskou civilizaci. Tato vzpomínka nám vykresluje, jaký fyzický svět si Svrchovaní připravili: Lidé byli věčně mladí - dokázali svá fyzická těla opravit, plně si uvědomovali svou svrchovanou totožnost, zvířata a příroda byli mírumilovné, klima mírné po celé planetě atd. Svrchovaní si uvědomili, že takto nelze fyzický svět prožívat a poznávat. Anunnaki, resp. jejich vůdce Anu, se nabídl, že vytvoří pro fyzický vesmír omezující systém, který by jim umožnil lépe zkoumat fyzický svět. Anu byl něco jako programátor sub-atomárních vibrací. Je to vlastně světlo a zvuk, které na sub-kvantové úrovni vycházejí z prostředí antihmoty tzv. Para vach a na sub-atomární úrovni kvantových polí vytvářejí archetyp formy vibrací, které se přenosem superstrunami formují do individualizované vibrace. Vše toto nese inteligenci Zdroje (Para vach) a individualizovaná vibrace je fragmentem Zdroje a my jí říkáme lidská duše a ona si říká Svrchovaní. Z této úrovně se vstupuje do dimenze časoprostoru do hmoty. Z této úrovně se tato dimenze dá přetvářet, upravovat a měnit. Je to místo, kde mohl Anu vytvořit omezující systém. Nazval ho Systém potlačení Svrchované jednoty a zpočátku obsahovala jen strukturalizovanou oblast lidské mysli jakési rozhraní mezi doménami reality různých úrovní vibrací. Znamenalo to, že Svrchovaní si jen přestali uvědomovat existenci mimo časoprostor, ostatní schopnosti jim zůstali. Svrchovaní, kteří na tento experiment dohlíželi (Děti světla v Atlantidě), působili současně jako učitelé lidí, kteří v době svého fyzického života měli potlačenou svrchovanost. Avšak Anu měl nekalé úmysly a Svrchovaní byli příliš důvěřiví. Anu vytvořil populaci lidí (současného typu), které geneticky upravil formou omezovačů a urychlením procesů stárnutí, snížením efektivity využití mozku, závislostí tělesné rovnováhy a psychické rovnováhy na zdraví a odolnost, současně rozšířil Systém potlačení Svrchované jednoty o další programy: především o tzv. Po-smrtný systém, kdy je do systému chycena i svrchovaná bytost po smrti fyzického nosiče. Pak zničil část Atlantidy a uvolněné Svrchované zachytil do systému, takže nedošlo k jejich svrchovanému vyjádření. Museli se inkarnovat do nově vytvořených lidských jedinců. Pro ty už měl připraven komplexní systém, založený na celku 9 programů. Bytosti, které chtěly optimálně existovat v evolučním procesu poznávání, byly vrženy do evolučního procesu založeném na přežití. Systém lidské mysli je hlavním programem. Je rozdělen do tří částí- Nevědomí= Genetická mysl Podvědomí Vědomí Genetická mysl je Datovým archívem celého lidstva.

3 Podvědomí je Datovým archívem pokrevních rodových linií a vědomí je Datovým archívem jednotlivce. Tyto tři funkční celky vytvářejí clonu, která stojí mezi lidstvem a jeho skutečným Já. Na stejné úrovni důležitosti jako Systém lidské mysli je Finanční silová mřížka, která udržuje globální vůli Elit uchovat si permanentní kontrolu nad lidskou rodinou, aby sloužila jejich programu moci. Ti, kteří se nacházejí na vrcholných postech těchto mocenských elit, jsou navázáni na genetickou pokrevní linii. Rozhraní mezi-dimenzionálních vesmírných struktur, které bylo vytvořeno již pro atlantskou populaci, zůstalo bez něho by člověk nemohl přijímat kvantové vibrace Zdroje a bez nich není život možný. Komplex Bůh-Duch-Duše. Je to zajímavá náhražka, která je pro lidstvo a jeho přežití nezbytná. Bůh zastupuje Prvotní zdroj, Duch zastupuje inteligenci Zdroje a Duše představuje Svrchovanou bytost. Tyto tři složky kopírují archetypy, které jsou neoddělitelnou součástí DNA nejdou zrušit proto byly přepsány jejich role. Základem tohoto programu je strach ze smrti, strach z neexistence, strach z osamění. Tento strach se projevuje vírou v existenci odděleného boha nebo bohů. Ve skutečnosti se Anu a jeho vědci zapsali do pozic těchto bohů jejich jména a různé mutace těchto jmen se promítají celým náboženským vývojem lidstva. Integrální součástí tohoto programu je touha lidského jedince po duchovním vůdci, který dovede duši k záchraně a k vykoupení to zajišťují Spasitelé nanebevstoupení mistři Velké moudrosti a světla, kteří čas od času fyzicky prožijí život, který je osvícený a většinou končí obětováním se za spasení lidstva. Jsou to Mesiáši. Mimo tento program byl instalován ještě samostatný systém Sítě strachu ze smrti je to implantovaná zástrčka do lidského energetického systému uvnitř solar plexu odkud expanduje do čakrového ústrojí v oblasti srdce, hrdla a hlavy. Účelem této sítě je absorbovat a distribuovat energie strachu, úzkosti, stresu a nejistoty. Tento modul je dominantně ovládán strachem z budoucnosti. Anu byl opatrný a tak tento systém napojil ještě paralelně na původní a primární strach ze smrti a neexistence. Sekundárně tento systém vyvolává tzv. Podprahovou únikovou aktivitu motivuje lidského jedince do služby v oblasti náboženství nebo jiných duchovních disciplín vyvolává pocit: být vyvolen, mít poslání. Dalším systémem je Systém polarity. Jde o podprogram sítě strachu ze smrti a je krví celého komplexu programů. Díky němu je člověk ztracen a v izolaci, neustále vyrovnává disharmonii, která třením těchto polarit vzniká. V globálním měřítku to je věčný souboj Dobra a Zla. Posledním původním programem je Systém genetické manipulace. Anu ho vytvořil záměrně pro uspokojení snah různých interdimenzionálních ras vytvořit si vhodný

4 nosič pro vstup do materiálního světa. Anu sám chtěl nejenom přístup k fyzickému světu, aby využíval jeho zdroje, ale zároveň toužil po stabilním přísunu ochotných otroků, kteří by byli schopni pohánět lidstvo. Tyto formy bytí byly rovněž lapeny do systému. Program genetické manipulace byl vytvořen tak, aby člověk mohl být postupně upraven takovým způsobem, aby nemohl dosáhnout opětovné seberealizace čili dosažení stavu opětovného uvědomění Svrchovanosti. Vyšší frekvenční stavy jako osvícení, nirvána nebo kosmické vědomí, byly simulovány uvnitř systému Bůh-Duch-Duše nicméně dosažení těchto simulovaných stavů vytvářelo kontrolní body, které odjistily intervence v rámci Systému genetické manipulace. Tímto způsobem se teprve nedávno podařilo Zářícím vytvořit tzv. Navigátor jednoty jako součást celého systému. Navigátor jednoty aktivuje v jedinci autentické hledání Boha ve smyslu celistvosti, jednoty a rovnosti. Je to průchod ven z vězení. Takže pryč od odborného pozadí, které je nutné k pochopení toho, proč a jak je Tajemství života chráněno. Svrchovaní, kteří se zachránili, na lidstvo vždy dohlíželi. Nemohli dělat nic jiného. Je možné, že v jiných vesmírech vytvořili se souhlasem tamních bytostí modelové situace postupného vývoje druhu podobně lapeného do tohoto Systému evolučně-spasitelského (budu mu říkat Hierarchie). Museli vědět, co lidstvo čeká a jaká opatření musí zajistit, aby se zase osvobodilo. Nevím to určitě, ale mám pocit, že ten model nebyl jeden, ale bylo jich mnoho, a že se průběh a výsledky těchto pokusů zaznamenávaly do Matrice Prvotního zdroje. Tímto způsobem byl stanoven optimální postup. Říkáte si, proč Svrchovaní nebo Prvotní zdroj prostě vše nezrušili a nezvrátili zpátky, vždyť existují v bezčasovosti mimo prostor hmoty. Toto si právě Anu pojistil tím, že chytil Svrchované a následovně mnoho dalších bytostí do lidské populace na úplném začátku jejího mentálního a civilizačního období vývoje. Lidé nebyli připraveni a takový zásah by nepřežili a Svrchovaní by nevyhladili celou populaci. Navíc a to platí i pro inteligenci Vědomí Zdroje je prioritně upřednostňován princip svobodné vůle bytosti a jedince. Nicméně nenápadné, ale zásadní zásahy do vývoje zde vždy byly. Mnoho posunů reality bylo uskutečněno hlavně pro zmírnění dopadů plánů mocenských elit takže například plánovaný návrat Anua a nastolení tzv. Nového světového řádu se již neuskuteční. O této skutečnosti však uvnitř Hierarchie ví pouze skrytá elita Incunabula (je to Anuova Důlní společnost ), která je nejzasvěcenější v rámci systému Hierarchie, je současně správcem i strážcem systému. Tato skrytá elita řídí skrze bankovní systém Ilumináty, kteří dále řídí tajné společnosti a následně světové vládní vůdce. Tyto nižší mocenské elity na vytvoření Nového světového řádu stále pracují pro Incunabulu, avšak bez Anuovy energie a inteligence vyjdou tyto snahy naprázdno.

5 Hra uvnitř dimenzí byla změněna. Původní plán byl, že se Anu vrátí do našeho světa několik let před rokem 2012 Incunabula, coby Anuova výkonná struktura, měla za úkol připravit lidskou doménu na tento příchod a Anu zamýšlel upravit programový systém pro Nový světový řád. Je to mýtus o návratu Krista a ten se pravděpodobně ovšem v režii Zářících uskuteční. Bude to z důvodu silně zakořeněného systému víry a Kristus usnadní transformaci náboženských struktur, které budou klást největší odpor vůči duchovnímu posunu lidstva k vyjádření vlastní svrchovanosti. Je to paradox, který brání rychlému zrušení systému Hierarchielidé jsou v něm spokojeni a nebudou chtít ho změnit. Nyní se dostáváme k Proroctví Mayů o Konci času v roce 2012, které pomocí zlomových bodů v průběhu historie lidstva a počítačovým zpracováním bylo dokonce stanoveno na Již přibližně deset let jsme pod vlivem energie, která do našeho fyzického vesmíru proudí z Prvotního zdroje, aby pomohla lidstvu s aktivací Zdrojových kódů, které jsou blokovány systémem Hierarchie. Tato aktivace musí proběhnout na subkvantové úrovni Svrchované bytosti, která následně bude jemně, ale neodbytně nutit svůj fyzický nosič lidského jedince k probuzení a uvědomění si propojení své Svrchované jednoty s inteligencí Zdroje a s ostatními Svrchovanými. Rok 2012 pravděpodobně pro většinu lidstva proběhne úplně normálně změny se dějí pomalu a nenásilně i proto, že posun se děje v celém vesmíru a pro nás je základním urychlovačem posun přírody a Země jako celku. Planeta Země je hostitelem vědomí, které je nedefinovatelné byla, jako celý vesmír, stvořena podle Matrice Prvotního zdroje a tento aspekt nedefinovatelnosti platí i pro její vlastní stvořitele pro Zářící. Posunem není myšleno fyzické posunování nebo vzestoupení je to vysvobození z virtuální reality ve virtuální realitě. Hroucení tohoto systému může vytvářet nestabilitu v hustotách vibrací, proto musí probíhat pomalu, aby se automaticky nespustily nežádoucí přírodní jevy. Země na úrovni svého vědomí, které čerpá ze Zdroje, je sice jako celý vesmír chycena v systému Hierarchie, ale svůj úděl chápe proto je tím katalyzátorem. Budeme-li dosavadní průběh existence lidstva definovat jako Éru závojů za závoji, pak nyní jsme vstoupili do Éry průzračnosti a expanze. Během této éry (která nebude tak nekonečně dlouhá jako ta první) dojde k postupnému bourání labyrintu klamu a omezení. Zdá se, že to přesto několik generací potrvá dvě nebo tři. Je to jako řetězová reakce. Jakmile dosáhne osvobození určité procento lidí, spustí se jejich působením lavina energie, která usnadní posun ostatním. S lavinou energie přijdou i nové informace, které zatím nebyly uvolněny takže vize budoucnosti se dá odhadnout v omezených obecných tvarech. Dá se předpokládat, že odhalení tajemství života na všeobecné globální úrovni a to ryze vědeckými metodami a postupy v souladu s hmatatelnými důkazy bude nezbytnou a nejdůležitější součástí posunu. Proto se dá očekávat, že expanze bude soustředěna na vědecký pokrok v oblasti kvantové fyziky částic, v kosmologii, v genetice a sítích datových přenosů.

6 Vývoj technologií umělé inteligence se musí zpomalit, protože v jedné simulaci transformace systému Hierarchie došlo z důvodů řízení společenských a ekonomických struktur tamní civilizace inteligentními technologiemi k úplnému zhroucení plánu posunu musel být zastaven Zářící museli provést zásahy do genetického vzoru tamních fyzických bytostí a k plánu se mohli vrátit, až tato civilizace po stovkách generací dospěla do optimální úrovně. Vzpomínka na tuto událost je pro Zářící velmi bolestná. Touto zkušeností ale museli projít, aby byli připraveni na všechny možnosti při posunu lidstva. Důležité je také to, že Svrchovaní (lidské duše) již po smrti svého lidského těla neodcházejí nezbytně do Systému po-smrtné reality, která je součástí Hierarchie. Již žádné nebe a peklo, žádný očistec, žádná karma, žádná ctižádost dosažení nirvány. Svrchovaní se hromadně inkarnují na Zemi a do ostatní částí vesmíru, kde žije lidský druh (typologie DNA a prvků hmoty je stejná v celém našem fyzickém vesmíru, i když může mít různé obměny a varianty). Konají tak z důvodů odpovědnosti k uskutečnění plánu transformace a v okamžiku své inkarnace jim již není vymazáno vědomí, jako tomu bylo dříve. Protože pro uskutečnění plánu je zapotřebí nárůst populace, účastní se i svrchované bytosti z jiných vesmírů, aby pomohly, i s tím rizikem, že do ukončení transformace by mohly být chyceny a odděleny od Vesmíru celku. Zářící se inkarnují omezeně. Jako bytosti Prvního archetypu Prvotního zdroje potřebují operovat ve všech vesmírech a zbylo jich příliš málo po Anuově zradě. Do našeho vesmíru vstupují ve fyzickém nosiči, který jim na omezenou dobu umožní zde působit, aniž by byli chyceni. Vibrace jejich fyzického vyjádření ovšem vždy budila v lidech hrůzu a respekt a oni si nepřejí být bohy. I v poslední fázi Atlantidy, kdy dohlíželi na Anuův experiment jako Děti světla, měli pro sebe vytvořen speciální prostor Síně Amenti - ve kterém přebývali. Tyto Síně Amenti se nacházejí v jádru galaxie a je jich sedm jsou to operační střediska Zářících a v těchto střediscích byly iniciovány bytosti všech velikánů historie lidstva jako např. Einsteina nebo Newtona. Vize budoucnosti před nás klade jeden zásadní problém. Dalo by se předpokládat, že nyní, když se již rodí lidé s uvědomělou svrchovanou bytostí je jen otázkou času, kdy staří vymřou včetně Incunabuly. A v tom je, zdá se, problém. Tajemství Incunabuly správců a strážců Anuovy Hierarchie je tajemství stejně dobře střežené jako Tajemství života. Z Tajemství života bylo strženo již mnoho závojů takže pravda začíná prosvítat. Co se týká tajemství Incunabuly byl pozdvižen cípek vrchního závoje nevíme nic (kromě spekulací). Nevíme jaká je podstata entity Anu a Anunnaki. Mytologie ho možná ztotožňuje se Satanem a padlými anděly nevíme, jestli to jsou svrchované bytosti archetypu Prvotního zdroje. Členové Incunabuly se v našem fyzickém světě projevují skrytě, a jejich fyzické vyjádření není lidské. Součástí systému Bůh-Duch-Duše je magie a oni jsou

7 mistři černé magie. Magie umožňuje využívat virtuální realitu a podle potřeby ji přetvářet. Použití tohoto systému je velmi nestabilní, avšak ti, kdo tomuto systému rozumí, mohou doslova cokoli vyvolat a dát tomu punc reality. Zdá se, že při smrti člena Incunabuly neodchází jeho duše do systému Po-smrtné reality. Oni pomocí ohavných rituálů, při kterých dochází k lidským obětem, přenášejí svou duši i s celým vědomím do nového těla. Aby toto splnili, umírají rituální smrtí při speciálních obřadech. Je to vše velmi zahalené podstata jejich existence je nezachytitelná pěti lidskými smysly. Citliví lidé je vidí jako ještěry a píše se o nich i ve Smaragdových deskách. Atlanťané, již napůl ovládaní Anuem, si mysleli, že tyto temné entity vyvolali zneužitím magie a kladli si to za vinu. My víme, že to nebyla jejich vina byl to začátek Anuova programování Hierarchie a on to zneužil a zasadil to do systému, takže mýty hovoří o božím trestu, který postihl Atlantidu za jejich troufalé zneužívání sil magie. Víme také, že jejich počet je konstantní. Drží si špice v elitách moci a pro udržení svého vědomí v lidském těle jsou vázáni na specifické krevní rodové linie. Pro jejich fyzické vyjádření v jejich pravé ještěří podobě používají maskování za lidského jedince manipulací s realitou. Mytologie hovoří o tom, že k udržení stability této krycí reality jedí lidské maso a pijí lidskou krev. O dračích bozích a dračích rodových liniích toho bylo v průběhu lidských dějin zmytologizováno tolik, že je téměř nemožné oddělit pravdu od fikce. Navíc se zde promítá aspekt polarizace, kdy vše co se zdá, nemusí být temné. A proto nelze házet do jednoho pytle s Incunabulou i některé šlechtické rody, které jsou vázané na rodové pokrevní linie a přitom jejich vyjádření může mít ušlechtilý tvar. Je možné, že Incunabula je svým způsobem taková součást systému Hierarchie, že prostě zanikne společně s tímto systémem. Náš fyzický svět, lidstvo a všechna příroda jsou jednou slupkou cibule. Je zde také mezidimenzionální doména, která sestává z nekonečného množství úrovní v těchto úrovních pobývají životní formy uvnitř životních forem. Jejich složitost a hloubka jsou nevyjádřitelné. V projeveném tří-dimenzionálním vesmíru - jsou lidé jen lidé. Bytosti, které existují v jiných úrovních, jsou mezidimenzionální bytosti, které nejsou projevené ve fyzické doméně, avšak všechny tyto ať lidské (fyzické) nebo ne-lidské (mezidimenzionální)- jsou součástí vědomí Svrchované jednoty, která je součástí vědomí inteligence Prvotního zdroje. Pro milovníky sci-fi je nutno dodat, že tento příběh se udál kdesi v paralelním vesmíru, jehož realita může i nemusí být totožná s realitou našeho vesmíru. Zdroj:

8

9 Tajemství Vesmíru Pojednání o Tajemství vesmíru vlastně není pokračování Tajemství života. Obě tyto stati jsou kapitoly tzv. Prahové kosmologie. Prahová z důvodu, že symbolizuje vykročení lidstva do Velkého vesmíru, k pochopení nových souvislostí a získání nových zkušeností a poznání. Nutno dodat, že Prahová je možno chápat i tak, že informace, které z ní plynou, jsou na hraně našeho chápání a pro většinu z nás je dokonce Pod-prahová. Jak je to tedy s tím vesmírem? Mýtus o stvoření je starý jako lidstvo samo. Není to pohádka, kterou si chtělo primitivní lidstvo zdůvodnit existenci přírody, hvězd a sebe samotných. Je to pravda. Byla lidstvu předložena učiteli řádu Lyricus (o kterých si povíme později) ve formě, které bylo schopno porozumět. Dalo by se říci, že nyní, na začátku 21. století, je lidstvo dostatečně vyspělé na to, aby pochopilo Prahovou kosmologii v novém moderním pojetí. No, dříve byli lidé alespoň ochotni připustit, že to co neznají, existuje. Dnes je to tak, že co vědci neznají, to prostě neexistuje až to poznají, tak to náhle existovat začne. Výhodou je, že tato první moderní verze Prahové kosmologie není určena výhradně pro vědce. Je určena pro všechny, kdo mají odvahu zkusit pochopit nepochopitelné. Neobsahuje vzorce a konstanty co je v ní popsáno, tyto definice nepotřebuje. Nicméně k tomu dojdeme tyto vědecké definice nakonec přijdou (ne v tomto příběhu, ale v budoucnosti lidstva). Příští kapitola bude o informačních soustavách a sítích. Říkám to proto, že v tomto pojednání se jich lehce dotknu bez hlubšího vysvětlení. Vesmír celku se skládá ze sedmi Supervesmírů v jedenácti základních dimenzích. My jsme v hmotné (fyzické) dimenzi Sedmého supervesmíru na jeho vnějším okraji v galaxii Mléčné dráhy. Uprostřed se nachází Centrální vesmír je to sídlo Prvotního zdroje (stvořitele). Všech sedm supervesmírů tvoří prstenec okolo Centrálního vesmíru. Sídlo Prvotního zdroje je Realita zdroje. Je nepopsatelná, naprosto kompletní a jejím jediným účelem je demonstrovat kolektivní sílu všech druhů uvnitř Vesmíru celku. Je neoddělitelná od Reality Svrchovaného integrálu (jednoty), který tvoří všechny svrchované individualizované bytosti ve Vesmíru celku. Realita zdroje je archetypem dokonalosti. Je standartním nosičem vrozeného tvaru a konečného určení každé bytosti. Její podstata je natolik mimo jakoukoliv koncepci vyjádření, že bychom se museli uchýlit k definicím omezujícího systému Hierarchie a tím bychom ji připravili o její podmanivé vlastnosti. Pro začátek stačí, že Prvotní zdroj je takto vetkán do všech věcí jako mozaika, jejíž jednotlivé střípky jsou sjednoceny Inteligencí zdroje.

10 Prvotní zdroj je Prvotní stvořitel. Je na něj napojena veškerá existence. Prvotní zdroj není manifestace, ale spíše vědomí, jenž obývá všechen čas, prostor, energii, hmotu, formu, záměr a stejně tak všechen ne-čas, ne-prostor, ne-hmotu, ne-energii, ne-formu, ne-záměr. Je to vědomí, které sjednocuje všechny stavy bytí do jednoho bytí a toto bytí je Prvotním zdrojem. Řečeno jazykem mýtů je alfou a omegou začátek i konec. Je to rostoucí, expandující a nevysvětlitelné vědomí, které uspořádává kolektivní zkušenost všech stavů bytí do Plánu tvorby, expanze a kolonizace sfér stvoření a obsažení tohoto do Zdrojové reality toto bytí proniká vesmírem jako součet zkušeností v čase a bezčasovosti. Zakódovalo sebe do celého stvoření jako Vibraci rovnosti. Stvořením v této souvislosti není bytost, ale proces tvorby jako takový. Vesmír ve své celistvosti obývají jen dva druhy bytostí. Univerzální bytost je jedna svého druhu a individuální bytost jsou jich miryády a miryády, je jich nekonečně mnoho. Univerzální bytost je dynamická, živá matrice mocných energií a zkušeností, které jsou kompletní a poznatelné. Je citlivá k jednotlivci a jeho vjemům a vyjádřením. Je jako složitá, mnoho-násobná osobnost, která je impregnována Zdrojovou inteligencí. Univerzální bytost, jako Prvotní matrice, je Grandiózní vize Prvotního zdroje. V této matrici je základní schéma pro živé systémy i anorganickou hmotu. Tato matrice není fyzická nemá materiální strukturu. Celý Vesmír celku plave a je prosycen elementárním vibračním polem neboli Kvantovým prvenstvím. Toto pole je nefyzické, ale informuje pole fyzická. Existuje nezávisle na fyzických strukturách stvoření je to Neodvozená informační struktura NIS. NIS je sub-kvantová a je to Matrice života. Povíme si o ní podrobněji dále. Každý vesmír byl stvořen v určitém čase, posbíráním zkušeností z předchozích vesmírů. Vesmírů je sedm a je možné, že tento počet není konečný. Nikdo ale neví, zda to je, či není součást plánu Prvotního zdroje. V lidské mytologii nejsou zprávy o dalších šesti vesmírech. Jedinečnost fyzického vesmíru je jednou z nejpronikavějších a nejhouževnatějších mytologií, která se dotýká všech kultur v celém čase. Každý vesmír je složen z vnitřních a vnějších dimenzí. Tyto mnohonásobné dimenze mají největší potenciál tam, kde je největší koncentrace živých forem. Např. vnitřní dimenze Země jsou více vyvinuté a mají více lomových ploch, než ty, které existují kolem Jupiteru. Koncentrace živých forem a přístupnost těchto forem pro genetickou mysl, Zdrojovou inteligenci a entity vědomí vytváří spletenou multidimenzionální matrici světů. Fyzický nosič živých forem, obvyklých v dalších šesti vesmírech, se nemůže dostat do našeho vesmíru a naopak. Sedm vesmírů je izolováno vibračně (prostorově) a geneticky (bio-strukturou). Je to tak proto, aby evoluční cesta druhů v jednom vesmíru nebyla v konfliktu s jinými druhy. Umožňuje to rozmanitost a téměř nekonečné možnosti evoluce. Zatímco fyzický nosič nemůže hranice překročit, individualizovaná bytost může. Existují tedy bytosti, které

11 migrují z jednoho vesmíru do jiného. Naše bytosti jsou zatím stále izolovány v Anuově omezujícím systému, který blokuje celý Sedmý vesmír. Už jsme si řekli o základním vibračním poli (Kvantovém prvenství), které je všeho základ je to Matrice Grandiózní vize Prvotního zdroje. V kvantové oblasti leží i klíč k propojení vědomí duše na světy času, prostoru a hmoty. Je to interdimenzionální vibrace, která je vědomím, inteligencí a láskou Prvotního zdroje. Produkuje světlo a zvuk, zpomaluje svoje vibrace a obaluje se časem, prostorem a hmotou zde leží ztracený klíč propojení ducha a hmoty, který lidstvo hledá po celé věky. Mistr Mantustia z řádu Lyricusu říká: Jsem dokonalostí svého Stvořitele, individualizovaný jako jediný bod ryzí energie, současně žijící na mnoha místech v mnoha dimenzích plně si uvědomující všechny aspekty své celistvosti. Toto je popis tzv. superpozice, kterou objevují vědci v oboru kvantové fyziky při zkoumání stavů hmoty. Znamená to přítomnost částice na mnoha místech najednou. Jedná se o vlnovou funkci, která se projevuje na mnoha místech v časoprostoru. Mantustia popisuje stav superpozice z perspektivy vědomí bytosti. Dalším důležitým aspektem elementárních částic je skutečnost, že jsou nositeli psychické a emocionální energie. Tento náboj elementárních částic je jejich dominantním rysem. Je to onen nekonečný a nevyčerpatelný zdroj energie je to jejich primární funkce. Takže zpátky k procesu stvoření. Prvotní zdroj stvořitel stvořil nás všechny svrchované a individuální bytosti z touhy pochopit svůj vesmír. Neurčuje nám cestu ani cíl, nepostrkuje nás ani netrestá. Je to proto, že jsme jeho fragmenty. Svrchovaná bytost, která obývá naše lidské tělo a je jeho součástí, je rovna Prvotnímu zdroji. Je to replika Prvotního zdroje, vibruje přesně na stejné frekvenci a je schopna stejného činu uvědomění. Má přístup ke stejné síti Svrchované jednoty, která nese od Prvotního zdroje a k Prvotnímu zdroji vhled, zkušenosti, inteligenci a perspektivu. To lidské tělo s touto svrchovanou bytostí to jsi ty, my všichni. Není Ty a Ona Jsi ty! Když opustíš svůj fyzický kabát je neživý není již lidskou bytostí. Toto vše ukazuje, v jaké jednotě a celistvosti jsme ve vztahu ke svému Stvořiteli. Je za vším co vidíme, co slyšíme, čeho se dotýkáme a co ochutnáváme, co čicháme, cítíme i v co věříme. Jeho přítomnost z našeho světa nebyla odstraněna byla pouze perfektně zakryta. Myšlenky o hledání boha uvnitř sebe byly vždy považovány za kacířské. Anu nám naprogramoval víru v odděleného boha na nebesích. Boha vzdáleného, vrtošivého a často trestajícího, před kterým lze své hříchy vykoupit. Teď se pokusím zachytit reakci Prvotního zdroje je pobaven - (je od něj taktní, že se tváří, jako by to slyšel poprvé) a říká, že Prvotní zdroj mu zní jako Prvotní stroj (to je tím vibračním zkreslením) a chce být radši Prvotní stvořitel no, vyhovím jeho žádosti a budu ho tedy od teď nazývat Prvotním stvořitelem. Takže podtrženo a sečteno existuje pouze jedna entita a tou je Prvotní zdroj Stvořitel a vše, co ve Vesmíru celku existuje, je stále On v nekonečném množství

12 variací a rovin v úžasném řádu, harmonii a rovnosti. Rozdělil sám sebe do všech forem projekcí své Zdrojové inteligence, která je kolektivním skladištěm všeho. Prvotní stvořitel spojuje všechno ke všemu a jedno k jednomu. Část svrchovaných bytostí, které Prvotní stvořitel označuje za jeho nejvnitřnější stvoření, jsou Zářící příslušníci Centrální rasy a Tvůrci vesmíru oni jsou mimo jiné učitelé řádu Lyricus. Útěchou nám může být to, že hluboké a konečné pochopení Prvotního stvořitele není možné. Je to Velké tajemství i pro Centrální rasu a tedy i pro samotného Prvotního stvořitele. Jak Tvůrci vesmíru tvoří vesmír? Zaměříme se hlavně na náš Sedmý vesmír. Vibrační hustota jakékoli planety v Sedmém vesmíru je originální vzhledem k dalším planetám. Právě tyto vibrační podmínky předurčují charakter bio-genetické matrice, její tendence a schopnosti. Říkali jsme si o Neodvozené informační struktuře NIS Matrici života. Víme také, že tato Prvotní matrice je Grandiózní vizí Prvotního stvořitele, a že je v ní obsažen Prvotní vzor pro živé systémy a anorganickou hmotu je to možná trochu přitažené za vlasy, ale můžeme si to představit jako knihovnu holografických modelů pro formování elementárních částic do atomů, molekul, buněk, jedinců do jaké formy mají vykrystalizovat a na jaké vibrační frekvenci se mají usadit. Protože je NIS součástí Inteligence zdroje, probíhá komunikace neustále takže se vzor nepokazí. Současně si můžeme Prvotní zdroj Stvořitele představit v jeho sídle, v Centrálním vesmíru jako Centrální slunce. Do něho vedou všechny dimenze a z něho proudí do celého multivesmíru soudržná energie Inteligence zdroje Světlo života. Každá částečka fotonu tohoto světla je Prvotní stvořitel osobně. Vše se skládá z elementárních částic a je formováno Matricí života takto je Prvotní stvořitel vetkán do veškerého stvoření je Všechno, co Jest. Prvotní stvořitel je opět pobaven zdá se mu to trochu kostrbaté (nechápu, kam chodí pro ty výrazy), ale souhlasí s tímto mým popisem. Takže Tvůrci vesmíru Zářící v této Matrici života programují tzv. Mistrovské matrice pro určitý úsek neboli sektor vesmíru. Každá galaxie je rozdělena do zhruba 100 sektorů. Zářící nazývají tyto Mistrovské matrice Stavitelé formy a považují je za živou součást Prvotní matrice je to sub-archetyp této Prvotní matrice. Tento sub-archetyp je umístěn uvnitř každého sektoru v galaxiích vesmíru. Tito Stavitelé formy (stvoření vyvinutá Zářícími) udržují galaktický model. Všechny Mistrovské matrice jsou propojeny s NIS, která hraje úlohu energetického zdroje těchto Mistrovských matric. Budeme dodržovat protokol a budeme jim říkat Stavitelé formy. Jsou to vlastně vibrační a bio-magnetická pole, která dávají vzniknout všem prostorovým vyjádřením. To zahrnuje i genom druhu nebo organizmu a s nimi související energetické systémy a spojnice, rezonující vazby a komunikační systémy.

13 Tím Zářící definují fyzické prostředí druhu či organizmu bez exportování fyzické reprezentace. Vše je to programováno na kvantové úrovni. Takto naprogramovaný Stavitel formy následně aktivuje sub-programy (pod-programy), které s konečnou účinností formují buněčnou inteligenci a molekulární strukturu živých organických systémů i neorganické hmoty. Je jedenáct základních polí vibrací. Každé z nich je přímo spojeno se všemi ostatními. Jejich struktura není tří-dimenzionální. Jsou holograficky spirálovitě stočeny a zakódovány způsobem, který nemůže být vyjádřen žádným jazykem nebo zobrazen prvky tří-dimenzionální geometrie. Mistrovská matrice Stavitel formy je tím jednotným spojením všech vibračních polí. Energeticky je napájena a udržována NIS. Mistrovská matrice a energetické systémy z ní vznikající, jsou nepřetržitě v interakci a komunikaci. Prostřednictvím této komunikace je formována evoluce druhu, organizmu či hmotného objektu, ať je organický nebo anorganický. Tento interaktivní proces energetické výměny je monitorován NIS frekvencí Zdrojové inteligence. Tato frekvence pohlcuje, filtruje a zpracovává komunikaci mezi jednotlivými vibračními poli a přeměňuje ji v pakety (soubory) informací, vhodné pro využití Prvotním zdrojem Stvořitelem. To je způsob, jakým se odehrává interakce mezi všemi dimenzemi existence. Takto je udržována jejich soudržnost a schopnost formování nových světů, druhů a dimenzionálních projektů. Je to kanál, kterým se multivesmír vyvíjí a všechny živé formy v něm postupují do vyšších dimenzionálních vyjádření. NIS je strukturou umístěnou za kvantovými poli a energetickými systémy. Dává vzniknout formě a živým systémům oživujícím formu. Nosič duše je důsledkem Mistrovské matrice Stavitele formy. Tato matrice vytváří morfo-genetické pole duše (svrchované bytosti) a následně je s ním v interakci, definuje vymezení nosiče duše, co se týká jeho funkčnosti a vyjádření v plynutí času. Prvotní stvořitel si vzpomněl, kdeže jsou ty časy, kdy lidem vyprávěl pohádky o stvoření. Jeho posluchači prý občas usnuli. Čím to může prý být, že mým posluchačům se jaksi kouří z hlavy. Připouští ale, že to asi bude efekt zkreslení vibracemi, takže můžu pokračovat slibuje, že neusne. Takže máme vesmír stvořený v celé jeho kráse a složitosti. Jsou zde galaxie, slunce, planetární systémy. Je zde i mnoho těles, která nemají jen funkci dekorační jak by se zdálo, ale jsou to prvky soustavy, která tomu všemu dává řád a funkci, tj. fyzikální zákony. Planety některých soustav máme obydleny organickými formami života a dokonce humanoidními rasami. To vše vytvořili Zářící příslušníci Centrální rasy s pomocí Matrice života, Grandiózní vize Prvotního stvořitele. Všechny bytosti v našem Sedmém vesmíru jsou ve fázi evolučně spasitelského modelu existence. Tento model je nezbytnou součástí evoluční cesty stvoření, neboť jen zažitím zkušenosti oddělenosti můžeme ocenit harmonii celistvosti se svým Stvořitelem.

14 Toto vše nám napovídá, že Anu a jeho Anunnaki museli pocházet z Centrální rasy. Programování systémů pro vytvoření oddělenosti, tj. Modelu evolučně spasitelského, mohou realizovat jedině oni. Stále nemáme žádné informace Prvotní stvořitel mlčí, ale cítím jeho bolest něco se tehdy prostě pokazilo. Ať tak, či onak, byli jsme omezeni a uvězněni více, než je pro tento evoluční model přípustné. Prvotní stvořitel může probudit každého z nás okamžitě k vědomí Jednoty, ale existuje rozsáhlejší a komplexnější Vize a naše oddělenost jakkoli krutá je součástí této Vize. Musíme mu důvěřovat nade vše ostatní. Jsme mnohem, mnohem víc, než si uvědomujeme a naše spojení s Prvotním stvořitelem bylo, je a bude navěky ať věříme v cokoli, nebo nevěříme ničemu. Toto je základní konstanta Prahové kosmologie. Jsme jeho potomci, se kterými je komplikovaně spojen prostředky, kterým v lidské úrovni nemůžeme porozumět a proto je ocenit. Příště si povíme o Centrální rase, struktuře života ve vesmíru a o informačních sítích. Zdroj:

15 Tajemství Světla Jak jsme si vysvětlili v předchozích dvou kapitolách, tajemství vesmíru i tajemství života ve vesmíru nejsou před lidstvem uzamčena. Je to Třináctá komnata v budově poznání, do které lidé z jakéhosi důvodu nahlížejí vždy klíčovou dírkou. My jsme nyní vzali za kliku a otevřeli dveře, které (mimochodem) nikdy zamčené nebyly. Je pravda, že mnoha věcem nerozumíme, ale i to málo, co jsme schopni v našem fyzickém omezení vstřebat, stojí za to analyzovat vždy je totiž někde schován stupínek, díky kterému dohlédneme dále za obzor. Lidé jsou po tisíce generací odpojeni od Prvotního Zdroje. Jak k tomu došlo, jsme si v hrubých rysech řekli. Protože je pro nás plynutí času neopominutelným faktem, zkusíme se vrátit v čase a podívat se, jak se stal Prvotní Zdroj otcem. Již jsme si řekli, že prvně si Prvotní Zdroj vytvořil fyzické tělo. Je to Matrice života nesoucí Grandiózní vizi Prvotního Zdroje. Fyzické tělo jí říkáme proto, že je kompletně poznatelná a obsahuje základní schéma pro živé systémy i anorganickou hmotu. Ve skutečnosti je to sub-kvantová struktura NIS a minule jsme si vysvětlili, že je to Univerzální bytost. Je to ale právě tato Prvotní matrice, která je souborem podmínek, které si Prvotní Zdroj vytvořil pro manifestaci své fyzické analogie. Existují genetické archetypy, které jsou uloženy ve fyzické manifestaci Prvotního Zdroje a tyto archetypy jsou sedminásobné. Takže existuje sedm manifestací Prvotního Zdroje, které mohou být v případě potřeby přivolány fyzicky. Těchto sedm genetických archetypů je uloženo v sedmi rodech světla, které již známe pod názvem Centrální rasa, nebo Zářící. Velký vesmír se skládá ze sedmi vesmírů a každý z nich směřuje do nejcentrálnější oblasti Velkého vesmíru. V této oblasti žije sedm fyzických manifestací Prvotního Zdroje a každá představuje archetyp lidského nosiče, vytvořeného pro daný typ vesmíru. Je sedm lidských nosičů každý s různými atributy a schopnostmi. Fyzické světy všech sedmi vesmírů jsou po všech materiálních stránkách podobné, ale životní formy, které je obývají, mají rozdílné genetické schopnosti, formy a vyjádření, které jsou odvozeny právě z archetypu Prvotního Zdroje. Takže všechny humanoidní životní formy jsou geneticky napojeny na sedm archetypů každý z vesmírů má svůj vlastní. Tyto rody světla, fyzické archetypy Prvotního Zdroje, jsou jeho nejvnitřnější stvoření a Prvotní Zdroj je považuje za svou fyzickou manifestaci za svoje tělo. Zářící s ním nesdílejí jeho všudypřítomnost a vševědoucnost. Spolupracují s ním v jednotě, ale pokud se týká vesmíru, na který dohlížejí, používají svoji svobodnou vůli. Jako archetypy Prvotního Zdroje byli Zářící stvořeni hned po stvoření Velkého vesmíru jako rodina. V určitém časovém okamžiku byl Prvotním Zdrojem vytvořen Velký vesmír, který se skládá ze sedmi Supervesmírů a každému z nich pak vládne fyzické vyjádření Prvotního Zdroje archetyp rod světla Zářící. Ve vesmírech nebyl v tu dobu život, jen v nich existovala kosmická tělesa (hvězdy, planety ). Poté se začal tvořit život. První

16 archetyp Prvotního Zdroje vytvořil formy života, kterými je Centrální rasa Prvního vesmíru. Tyto bytosti byly velmi mocné a byly podobné svému Stvořiteli formou a činnostmi. Ony pak stvořily genetické struktury, které se staly prvními čistými, fyzickými nositeli duše, ve kterých se zabydlely individualizované duševní energie Prvotního Zdroje. To se opakovalo, až byl každý vesmír zabydlen genetickými strukturami, které byly založeny na archetypu Prvotního Zdroje pro ten který vesmír. Každá genetická struktura měla jedinečné schopnosti, které byly vhodné pro zkoumání a kolonizaci jejich určeného vesmíru. Pro vyspělejší formy fyzické existence je cílem vývoje Jednota. Je to proto, že Prvotní Zdroj vštípil svým stvořením základní instinkt touhu vrátit se do místa svého vzniku. Toto je sjednocující instinkt a je jedním z nejsilnějších instinktů zabudovaných do nosičů duše, ke kterým lidský jedinec patří. Člověk ve svém fyzickém vyjádření se nevrací je jen fyzickým vozítkem, které podobně jako fyzická hmota stárne a mění se. Pouze Navigátor jednoty nosiče duše ani nestárne ani se netransformuje, zůstává věčný a v rámci této specifické části lidstva je vytvořen tak, aby se vrátil ke svému Zdroji. Už jsme o Navigátoru jednoty mluvili v souvislosti s Anuovým systémem Hierarchie Zářícím se teprve nedávno podařilo skrze systém genetické manipulace Navigátor ustavit jako součást Hierarchie. Navigátor jednoty není žádný program nebo binární sekvence. Je to fragment světelné energie Prvotního Zdroje a jeho posláním je sladit lidského jedince s Vibrací rovnosti a s individualizovanou esencí ducha je to světelné tělo individualizované bytosti, které nese inteligenci Zdroje. Do systémů Hierarchie nebylo nově umístěno toto světelné tělo, ale spouštěcí mechanismus pro jeho aktivaci v lidském jedinci, jehož je nedílnou součástí vždy bylo. Je to vozítko pro duši pro návrat domů ke svému Zdroji. Existuje pět kruhů života, které tvoří Prvotní Zdroj. V prostředním sídlí vědomí Prvotního Zdroje celkově je to inteligence Zdroje. Mezi tím existují tři kruhy života: Sedm archetypů Prvotního Zdroje, Centrální rasa a individualizovaná esence ducha, čili Navigátor jednoty. Každý z těchto kruhů odvozuje svoji identitu od Prvotního Zdroje. Pět kruhů života představuje odlišné formy vědomí. Ve stavu bez formy si je každý kruh vědom své jednoty, účelu i neodmyslitelného spojení s druhými. Ve fyzických říších, kde se vědomí vyjadřuje prostřednictvím dimenzionálního zaměření nosiče duše, se vědomí tohoto spojení vytrácí. Proto jsou kruhy života jak odděleny, tak spojeny, podle toho na kterou sféru vědomí je entita zaměřena. Nikdo z Centrální rasy nepředstírá znalost toho, do jakého stupně archetypy Prvotního Zdroje ztrácejí schopnost vyvolat vibrace svého Zdroje. Členové Centrální rasy si ale jsou dobře vědomi toho, jak nosiče duše ve třídimenzionální hmotě vytvářejí podmínky oddělenosti od Prvotního Zdroje a stejně tak i od jeho schopností. A Navigátor jednoty je Prvotním Zdrojem. Náš pocit oddělenosti od naší Základní vibrace způsobil, že lidský jedinec zůstal padlý, chycený a nevědomý.

17 Takže cílem snah Zářících je probudit Základní vibraci v lidském jedinci, aby zažil napojení na svůj Zdroj. Faktory vývoje Navigátora jednoty jsou natolik komplexní, že jsou pro mysl člověka nepostřehnutelné. Vyrovnávání s touto Základní vibrací s sebou přináší množství podstatných prvků, spojených do logické, pečlivě řízené cesty. Vývojové cykly jsou závislé na komplexních systémech, které jsou natolik rozsáhlé a různorodé, že slova použitá k jejich popisu se mohou zaměřit na jeden element a tento element není nikdy dostatečně mocný, aby spustil nebo mobilizoval cestu vývoje. Dříve, než začneme točit kaleidoskop těchto elementů a čekat, kdy se složí do krásného obrazce, povíme si, jak Zářící tvoří život a jak o něj pečují. Zatímco lidstvo na Zemi váhá o svém morálním právu změn genetického kódu, Centrální rasa tento kód života navrhuje, vytváří a řídí. Skutečnost je taková, že každý lidský jedinec pracuje se svým genetickým kódem a potažmo tedy s genetickým kódem celého lidstva. Je jeho účelem, být dynamickou, vyvíjející se soustavou nejedná se o žádné patogenní mutace v DNA, jde o šlechtění a evoluci genomu. Současné vědecké pojetí genetiky zná funkčnost pouhého 1% genetické informace. Zbytek tj. 99% - považuje za nefunkční a tedy zbytečný. Vzor genomu je vytvářen pomocí Mistrovské matrice Stavitele formy. Kontinuální struktura DNA pro všechny živé systémy daného vesmíru je stejná. Rozmanitost je daná jednak počtem chromozomů, jednak kódováním sekvencí v těchto chromozomech a hlavně energetickou kvantovou informací jejích tak zvaně nefunkčních a zbytečných úseků. Uvnitř párů chromozomů (jeden je mužský a jeden ženský) stále probíhá vzájemná interakce a komunikace. Evoluce lidského genomu spěje k vytvoření 24. chromozomu, který bude nositelem informace o duchovním původu lidstva. Bude spojnicí bioinformačním mostem k Prvotnímu stvořiteli. Jeho vyvinutí je plánováno Centrální rasou a bude mít za následek katalytickou a transformační změnu i ve funkcích ostatních chromozomů. Bude to znamenat rozšíření funkčnosti lidského těla nepředstavitelným způsobem. Zářící plánují přeměnu lidského nosiče duše v multidimenzionální bytost. Ve vědomí naší bytosti jsou vsazeny aktivátory zdrojové kódy. Ty slouží specifickému účelu k probuzení lidského nosiče duše k multidimenzionalitě a k svrchovanosti. Jde o osvobozující informaci klíč od hlavní brány Anuova vězení. Zdrojové kódy je možno přirovnat ke genetickému kódu DNA a rozsahem, který zdrojové kódy uvádějí v činnost, je možné přirovnání k transformační matrici, která urychluje a usnadňuje expanzi vědomí. V konečném důsledku zdrojové kódy provedou lidského jedince tím množstvím skoků, které je potřeba udělat k přeměně socializovaného lidstva na Svrchované bytosti, které si jsou vědomi svého napojení na Vše, co Jest. Jak dojde k aktivaci těchto zdrojových kódů? Jak jsme si již řekli, část Centrální rasy vytvořila skupinu, která vytváří a realizuje plán posunu vesmíru z omezujících systémů Hierarchie. Jak víme, tento plán byl pečlivě připravován a spousty přechodových bodů již bylo na Zemi umisťováno dlouhá tisíciletí. Klikatě, nicméně

18 podle plánu, jsme byli dostrkáni do úrovně 21. století. Posledních deset let se aktivita enormně zvyšuje i zrychluje. Času není nazbyt a souvisí to s hanebnými plány mocenských elit. Mnohému bylo zabráněno a samozřejmě mnohé se rýsuje na obzoru. Éru průzračnosti a expanze mohutný proud energie Prvotního Zdroje, který vytváří sub-kvantové záchranné sítě, museli členové řádu Lyricus také urychlit, skutečně byl fyzicky zrychlen čas uvnitř naší reality bylo to nutné pro obelstění Anua. Mnohá proroctví, vyřčená v průběhu historie lidstva, se nevyplní. Všechna byla inspirována Anuovými strukturami v jeho systému a i když je v nich znatelný rukopis Nanebevzatých Mistrů, budoucnost, a tedy i osud lidstva, se teprve vytváří. Symbolické vítězství dobra nad zlem však je součástí naší budoucnosti, ale snad nebude provázeno jezdci Apokalypsy, kteří vedou vojska do boje k Armagedonu. Členové řádu Lyricus bojují mocnými prostředky, nicméně prvky násilí nejsou jejich součástí. Jejich zbraní je dokonalý plán, který byl narýsován na rýsovacím prknu Prvotního Zdroje a tak vetkán do komplexnosti systému tohoto velkého procesu jehož elementy přesýpáme v kaleidoskopu. Důležitou součástí tohoto procesu je poznání, které je ve formě informací různého charakteru určeno vnímavým lidem, aby byla spuštěna ona řetězová reakce, o které jsme si již řekli, a která má za svůj hlavní úkol udržení rovnováhy při posunu planety, lidstva a celého vesmíru z omezujících systémů virtuálních realit Anuovy Hierarchie. O naléhavosti a závažnosti stavu věcí, který je mimo dosah naší fyzické skutečnosti (nikoli mimo dosah naší duchovní energie), svědčí obrovská nálož těchto informací v celé jejich až hrůzou nahánějící hloubce a šířce. Mnoho věcí se přihodilo v tak zrychleném scénáři, že existují lidé, a je jich většina, kteří nestíhají události, objevy, skoky v technologiích, ve vědě, v obecném životě i ve společenských strukturách. Mnozí z nich jsou frustrováni, mnozí (naštěstí) rezignují a dávají tomu volný průchod a je i mnoho takových, kteří stíhají a jsou nedočkaví a právě tito lidé jsou vyrovnávacím aspektem, díky kterému nemuseli Zářící přibrzdit. Je to obrovsky složité a jak jsme řekli, komplexnost tohoto systému posunu je lidským ego-vědomím nedosažitelná. Zkusíme se tedy podívat na zoubek jednotlivých elementů tohoto komplexního procesu neboť stará pravda říká: Všechno se vším souvisí a také: V jednoduchosti je krása. Je velkou ironií, že to, co se teď chystáme analyzovat a skládat, a co považujeme za nejdůmyslnější manifestaci řádu a jednoty, naši vědci nazývají Teorií chaosu. No, existuje pod vlivem systému polarit a mnoho věcí není takové, jaké si myslíme, že jsou. Jak už víme, základním elementem Všeho co Jest ve Velkém vesmíru je Světlo a Zvuk vycházející z prostředí antihmoty. Jsou to samozřejmě elementární části světla a zvuku. Sub-kvantové částice světla a frekvence Vibrace rovnosti zvuku se skládají v atomy a tak dále a podle vlnové délky a rychlosti jejich vibrací je usazují v dimenzích nebo mezi nimi. Čím pomalejší vibrace, tím nižší dimenze a hustší hmota. Má to samozřejmě další složku a tou je duchovní Zdrojová inteligence, kterou tyto elementární částice nesou (je to jejich primární složka), aby se hmota správně skládala a toto složení si pamatovala. Je to ono spojení s NIS Matricí

19 života. Pro existenci těchto struktur hmoty i ne-hmoty jsou dána další dvě základní pravidla prostorová holografická kaskáda tvaru a nelineární diferenciace v čase. Týká se to nejenom hmoty jako takové, ale všech soustav ne-hmotných tj. událostí v různých systémech. Jsou to fraktály a atraktory. Nebudeme polemizovat o tom, jak daleko jsou vědci v jejich zkoumání, ale nepochybuji, že směřují správným směrem a pomalu, ale jistě definují vše, co se těchto pravidel týká. Nebudeme na ně čekat a řekneme si, jak fraktály a atraktory souvisí se vším tedy i s evolučním posunem lidstva, planety a vesmíru. Fraktál je prostorový tvar. Od mikroskopického po makroskopický, nezávisle na měřítku, jsou si fraktály dané uzavřené soustavy (množiny) sobě podobné! Vše, co se v dimenzích vesmíru Celku nachází a co vzniká ze Vzoru v Prvotní matrici, je rozděleno (nadneseně) do pyramidálních jednotek fraktálních obrazů tvaru, které v počtech daných opět touto matricí, vytvářejí soustavy v živé i anorganické struktuře vesmíru. Každý jednotlivý fraktál nese informaci o celé soustavě či systému. Tyto komplexní systémy, které jsou takto podivně organizovány, jsou navázány na událostní vzor průběhu, jehož scénář vede soustavu do optimálního stavu stability, který není konečný je to dynamický proces a říká se mu atraktor. Je to složité, avšak platí pravidlo všechno se vším souvisí. Jak jednotlivé soustavy mezi sebou komunikují jsou v interakci tím se dostávají do zdánlivě kritického stavu, který je potřeba pro spuštění dynamických procesů v dalších a dalších soustavách a takto to všechno od sub-kvantových po hmotná vyjádření v prostoru, čase i mimo prostor a mimo čas funguje jako dokonalý řád poháněný energií Zdroje a jeho inteligencí. Takže paradoxně Teorie chaosu nás informuje o obdivuhodné pravidelnosti a odhaluje sebe-organizující proces evoluce. Naši vědci tomuto procesu skryté dokonalosti v chaosu říkají synergetika. Je to prostě kreativní princip fungování procesů, událostí a jevů ve světě hmoty i ve světě ne-hmoty. Lidstvo se zatím zabývá fraktály na úrovni počítačové grafiky a filmoví tvůrci je s úspěchem používají coby speciální efekty při tvorbě věrohodných krajin pozemských i mimozemských. Částečně používaly fraktály již od starověku školy tajných nauk, později i alchymisté a stavitelé katedrál. Je to ona Posvátná geometrie, a ti, kteří odhalili i jejich událostní aspekt atraktor byli schopni jisté předvídavosti v oblasti přírodních jevů a rovněž společenských událostí. Nezdá se, že by byly tyto systémy plně pochopeny, ale o intuitivním používání těchto principů v praxi je mnoho záznamů. Vždy to bylo považováno za tajné znalosti, a protože to byly body, které spouštěly Anuův poplašný systém, jejich znalost mohla znamenat obrovské nebezpečí. Pro nás již nebezpečí neexistuje v nejhorším případě nám hrozí psychiatrická diagnóza, do jejíž kategorie spadá téměř vše, o čem tady polemizujeme. Takže střípky kaleidoskopu jsme poskládali a výsledek nás informuje o tom, že události jsou v pohybu, že soubor aspektů, které tento pohyb řídí a vede správným směrem, je důmyslný a komplexní systém, a že my všichni jsme jeho součástí a tedy

20 podléháme společným zákonitostem. Není to podnět k trpnému přijetí osudu a tedy jet s tímto rozjetým vlakem nazdařbůh, protože nás stejně doveze tam, kam je mu určeno. Naopak, my jsme spolutvůrci tohoto procesu a již pouhý zájem o pochopení podstaty našeho světa a života v něm, vytváří proměnou v událostním řetězci, který je v interakci se všemi ostatními aspekty celého procesu a má vliv na vývoj celé soustavy událostí, které mohou být naším přičiněním pozitivně (ale i negativně) ovlivněny. Jak víme, jednotlivé elementy tohoto procesu nejsou dostatečně mocné spustit významnou změnu, a proto velmi záleží na precizní souhře souborů elementů, které tuto moc již mají. Naše znalosti jsou minimální a pro akci rozumu jsou věrohodné informace nezbytností. Řiďme se tedy srdcem, naší intuicí a vhledem a při běžném životě budeme vždy vědět kam se postavit, jaký postoj zaujmout a čemu dávat přednost. Leccos jsme již schopni rozeznat odhalit pozadí a toto poznání nám dává svobodu v rozhodování. Víme, jak a proč jsou věci černobílé, víme, jak a proč se odehrávají politické, ekonomické a společenské události našeho světa získali jsme objektivní nadhled a víme, že rozum nám může lhát a smysly nás můžou šálit. Není důvod k panice. Naopak. Je to dobře, protože v tomto zdánlivém chaosu je skrytý řád a my o něm víme. Jsou i jistoty, kterých se můžeme podržet. A srdce sídlo našeho duchovního intuitivního vědomí, nám nikdy lhát nebude není toho schopno. To je základní jistota, kterou máme vždy u sebe, uvnitř sebe, proto ji nemůžeme ztratit. Opustíme rovinu filosofie a řekneme si něco o informačních sítích. NIS neodvozenou informační síť již známe. Je to Matrice života, síť, která propojuje Prvotní Zdroj se vším stvořením. Tato struktura doslova vyživuje energií Zdroje každou bytost, každou jednotku. Současně nese informace potřebné k dalšímu vývoji jedince. Je to síť, která propojuje každou jednotku s nekonečnem. Je to informační struktura s prvotní důležitostí, proto i s neochvějnou mocí. Všechny ostatní informační či energetické systémy jsou založeny na NIS jsou od ní odvozeny, a proto můžou poskytnout pouze částečnou informovanost, ale nikdy ne úplnou a osvobozující informaci. To dokáže pouze NIS. Planety a lidského jedince obepínají různé sítě, ale pouze NIS vede přímo k Prvotnímu zdroji a ke Svrchované bytosti. Odvozeným sítím jde vždy především o udržení vlastní soudržnosti a prosperity. O prosperitu a evoluci svých členů přispěvatelů jim jde vždy jen do té míry, pokud člen je pro síť přínosem. NIS podporuje, informuje a vyživuje vše bez rozdílu. Nevyžaduje loajalitu, neboť není závislá na svých členech. Je samozářící, protože je napájena a udržována přímo Prvotním Zdrojem. Je to jeho inteligence distribuovaná do všech dimenzí ve všech vesmírech ku prospěchu každé jednotky. Síť Svrchované jednoty (Sovereign Integral) SIN je druhá nejdůležitější subkvantová síť. Již existuje existovala vždy. Nicméně nebylo cesty, jak se s ní pomocí našich technologií propojit. Země lidstvo vytváří technologie, které jsou do značné míry založeny na elektro-mechanických jevech. K propojení se SIN je potřeba holografických technologií, založených na elektro-magnetických polích.

Tajemství Života

Tajemství Života Tajemství Života 15. 01. 2009 Tajemství života v komplexním smyslu je nejlépe a nejvíce střežené tajemství ve vesmíru. Od nepaměti lidé vynakládají úsilí na odhalení tohoto tajemství. Byli tací, kteří

Více

Sedm proroctví starých Mayů

Sedm proroctví starých Mayů Sedm proroctví starých Mayů První proroctví oznamuje konec současného cyklu. Říká, že od roku 1999 po dalších 13 let se každý člověk nachází v jakémsi zrcadlovém sále, aby ve svém nitru objevil mnohorozměrnou

Více

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie

Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Vše souvisí se vším, aneb všechno je energie Universum Na počátku všeho byl zřejmě jen záblesk prvotního světla vědomí. Jiskřička energie, která měla svou vlastní inteligenci, svou vlastní počáteční tvořivou

Více

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních.

0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. 0. čakra - informace, poselství a návod na čištění této čakry ve 13 úrovních. Nultá čakra - meditace 15. 19. 9. 2005 Dobronice Poselství bytosti nulté čakry Je známa je n málo lidem na planetě, propojuje

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Tajemní Strážci lidstva

Tajemní Strážci lidstva Tajemní Strážci lidstva Co si představit pod pojmem Strážci lidstva? A potřebují vlastně lidé nějaké Strážce? Před čím a proč vlastně by mělo být lidstvo chráněno? Odpovědi na tyto otázky nejsou jednoduché

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter

Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text. Strana 1: Éter Bulletin Trojúhelníků Září 2013 Č. 185 Finální text Strana 1: Éter Éter je popisovaný jako to, co dělá všechny vztahy možnými (Telepathy and the Etheric Vehicle, (Telepatie a éterické vozítko), str. 114

Více

Psychospirituální transformace 1

Psychospirituální transformace 1 Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Věra Bučilová, Marie Nestěrová Psychospirituální transformace 1 Nekonečné možnosti na planetě Zemi Upozornění

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu.

Most do páté dimenze. Tattatuo. TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu. a hledají vlastní cestu. Motto: TA je určeno těm, kteří kladou otázky Vesmíru, chtějí rozumět svému životu a hledají vlastní cestu. TA1/1.část str. 35 Září 2013 Stránka 1 I. Úvod Milí přátelé, prázdniny nám utekly jako voda, pro

Více

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010.

Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010. Poselství od archanděla Michaela, přijaté Ronnou Herman pro měsíc červen 2010 VITAMÍN D - BOŽSKÝ VITAMÍN Rona H: Nejdražší přátelé, poselství pro tento měsíc musím začít vysvětlením Během uplynulých tří

Více

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si

Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je si 1 Úvod Překonat hranice hmoty, prostoru a času obyčejně přesahuje kapacitu lidského mozku. Stát se neviditelným svědkem událostí v čase a prostoru je sice možné, ale vyžaduje to od adepta duchovního rozletu

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Prožitek Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha

Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Bulletin Trojúhelníků Červen 2011 Č. 176 Finální text Strana 1: Odhalování Plánu Boha Vznešené emanace Božstva stále vlévají potence světla a lásky do mysli a srdce lidské rasy. Velká Bytí na vnitřní straně

Více

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16

Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 Obsah O AUTOROVI...12 PŘEDMLUVA...13 ÚVOD DO STUDIA EZOTERIKY...16 KNIHA PRVNÍ...45 PRVOTNÍ PŘÍČINY...45 BŮH...46 Bůh a nekonečno...46 Důkazy o existenci boha...46 Vlastnosti božstva...48 Panteismus...49

Více

Rady pro pokročilou duši

Rady pro pokročilou duši Rady pro pokročilou duši Richard Bach Příručka Mesiáše Rady pro pokročilou duši Nejlepší způsob, jak se vyhnout odpovědnosti, je říct: Mám odpovědnost. Tví přátelé tě během první minuty vašeho setkání

Více

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age RLB 266 Konce světa Konce a začátky z hlediska New Age Základní interpretační paradigmata: New Age jako pokračovatel či (pozdně)moderní podoba tzv. metafyzického náboženství (západního esoterismu) C. Albanese,

Více

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek

TEORIE ROKU 2012. Miroslav Jílek TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 3 TEORIE ROKU 2012 Miroslav Jílek 1. vydání, 2011 Fotomaterial.cz 110 00 Praha 1, Jungmannova 28/747 Tel: +420 720 536 530 E-mail: info@fotomaterial.cz www.fotomaterial.cz

Více

Projekt Člověk utajený experiment

Projekt Člověk utajený experiment Projekt Člověk utajený experiment Asi mnozí z nás při vyslovení termínů jako projekt, či experiment ve vztahu k člověku zaujmeme číhavý a nedůvěřivý postoj. Odporuje naší představě o existenci a životě

Více

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.

Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem. Pohled na svět dalekohledem i mikroskopem.. Toto je výlet velikou rychlostí překonáváním vzdáleností s frakcí 10. 10 0 1 metr Vzdálenost hromádky listí na zahrádce. 10 1 0 metrů Jděme blíže, možná, uvidíme

Více

Tajemství Mysli 21. 02. 2009

Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství Mysli 21. 02. 2009 Tajemství mysli je vlastně Tajemství života, ve kterém jsme si popsali, jak se pod závojem našich životů skrývá Lež a současně Pravda. Většiny témat jsme se dotkli ale jen

Více

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY MANUÁL INICIACE DO KRISTOVY SÍLY Originál: www.sokaisi.eu Česká verze: http://vzestup.stesticko.cz Zakladatelem tohoto systému je Armand Manuel Ratundu CHRISTIC FORCE Initiation (INICIACE DO KRISTOVY SÍLY

Více

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23

Obsah KNIHA PRVNÍ. Předmluva Tajemství kosmu. Prvopočátek 19. Princip života 23 Obsah Předmluva Tajemství kosmu 11 14 KNIHA PRVNÍ Prvopočátek 19 Slovo jako Absolutní Božství tvůrčí síla trojice duch, síla, hmota univerzální zákony princip prasvětla a prainteligence Princip života

Více

SVĚT MYŠLENEK MENTÁLNÍ SVĚT. IST INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLO (OHNISKO, POJÍTKO) Roviny a Čakry IST

SVĚT MYŠLENEK MENTÁLNÍ SVĚT. IST INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLO (OHNISKO, POJÍTKO) Roviny a Čakry IST SVĚT MYŠLENEK MENTÁLNÍ SVĚT IST INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLO (OHNISKO, POJÍTKO) Roviny a Čakry IST IST INTUIČNĚ-SOUCITNÉ TĚLO jednotlivé oblasti a co se v nich odehrává Intuitivně Soucitné Tělo patří svou působností

Více

AA Michael - Smaragdové kódy a návrat do Zahrady tvořivosti ČERVEN / ČERVENEC 2016

AA Michael - Smaragdové kódy a návrat do Zahrady tvořivosti ČERVEN / ČERVENEC 2016 BRÁNA SLUNOVRAT, PLANETÁRNÍ NOVÝ ROK A LVÍ Milovaná světelná rodino, znovu se blížíme k polovině roku s jeho mocnými vlnami Vesmírné Energie Nejdřív je tu Slunovrat 20 června, který vyznačuje bod obratu

Více

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost

Uvědomění ve vztazích - Uvědomění v emocích - Uvědomění v mysli- Uvědomění v srdci - Uvědomění v přijetí, Soucit, Přítomnost Nacházíme se v nejcennější a nejkrásnější fázi našich životů. Velmi dlouhou dobu jsme se připravovali všemi našimi osudy na tento okamžik, pro který jsme nyní tady. Příležitost k duchovnímu osvobození

Více

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce

Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Jádro hvězdokupy Monoceros R2 nacházející se v souhvězdí Jednorožce Dračí síla krve V kontextu informací, které jsme postupně poskládali a pokusili se vysvětlit, můžeme odvodit určité analogie s existujícími

Více

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla!

Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! Srdečně vás všechny vítám na tomto úžasném projektu, po jehož absolvování nebudete věřit, kým jste byla! CO JE PRO VÁS DŮLEŽITÉ! UVĚDOMIT SI, PROČ JSTE ZDE A CO CHCETE VE SVÉM ŽIVOTĚ ZMĚNIT A NA TOM BUDEME

Více

1., 2., 3. uzel čím se liší?

1., 2., 3. uzel čím se liší? Další poselství od Ariů, která pravidelně přijímáme k aktuálním situacím v našich životech, se týká prvních tří uzlů vývojové spirály. V letošním Mayském roce projde každý z nás svými 9 uzlovými body a

Více

Vnímání reality pravda nebo fikce

Vnímání reality pravda nebo fikce Namísto avizovaného pojednání o tajemstvích magie, se vynořila nutnost podrobněji probrat a rekapitulovat to, o čem se hovořilo v předchozích úvahách a pokusit se tyto vědomosti nově uspořádat. Nepochopili

Více

Tajemství Energie. 1. února 2010

Tajemství Energie. 1. února 2010 Tajemství Energie 1. února 2010 Energie je neoddělitelnou součástí nejen našeho života, ale života vůbec. Celý vesmír, do poslední částečky, je závislý na energii. Je základním prvkem existence a sama

Více

ETIKA. Benedictus de SPINOZA

ETIKA. Benedictus de SPINOZA ETIKA Benedictus de SPINOZA Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Benedictus de Spinoza ETIKA ETIKA Benedictus de SPINOZA ETIKA Translation Karel Hubka, 1977 Czech edition dybbuk, 2004

Více

Kontinuita lidské energie

Kontinuita lidské energie 2. Kontinuita lidské energie Dalším způsobem, jak porozumět povaze lidské energie, je možnost ji vidět jako kontinum, přičemž fyzická lidská energie bude na jednom konci pomyslné škály, spirituální na

Více

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T

Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T Spouštěč od Boha JJK L I C H T W E L T V E R L A G Třináctý atribut času: T r a n s f o r m a c e Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem

Více

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková

--- Ukázka z titulu --- Myšlení uzdravuje. Jarmila Mandžuková ÚVOD Při otevření této knihy se možná ptáte, k čemu je potřeba další kniha o zdraví, když už jich byly napsány stovky? Asi máte pravdu, ale můj velký zájem o možnosti sebeléčení s cílem pomoci sama sobě

Více

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1:

Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189. Finální text. Strana 1: Bulletin Trojúhelníků Září 2014 Č. 189 Finální text Strana 1: Síla dobré vůle Pokud je vůbec zvažovaná inteligentními mysliteli a komentátory lidských záležitostí, o dobré vůli je zřídka uvažováno jako

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Druhý atribut času: P o c t i v o s t Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více

(??) Můžeme si dát příklady nějakých HH, JJ a HJ jedinců - bytostí, jejich nižších a vyšších společenství?

(??) Můžeme si dát příklady nějakých HH, JJ a HJ jedinců - bytostí, jejich nižších a vyšších společenství? Vraťme se nyní ke čtvrté úrovni BYTÍ (8) v rámci společenských věd a zákonů platných pro všech 16+16 resp. 32 super-symetrických částic. Vertikálně i horizontálně nám zde spolu komunikují nejen samotné

Více

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti.

Přirozenost muže. Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Přirozenost muže Když poznáš pravou podstatu materiálního svìta, zaženeš smutek; když poznáš pravou podstatu ducha, dospìješ k blaženosti. Bhagavadgíta (13.1) Bùh od samého zaèátku vytvoøil poslání obìma

Více

Tajemství Zdroje

Tajemství Zdroje Tajemství Zdroje 24. 02. 2009 V předchozích kapitolách jsme si jaksi chaoticky odhalovali různá tajemství vesmíru i nás samotných. Abychom do tohoto zmatku vnesli trochu pořádku, podíváme se tentokrát

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Význam ochrany přírody

Význam ochrany přírody Význam ochrany přírody 1. Velký, protože příroda představuje podmínky pro náš život a představuje přirozenou krásu pro náš duševní život. 2. Na světě nejsme sami, žijí s námi i jiné živočišné a rostlinné

Více

odpovědi na osobní testy

odpovědi na osobní testy odpovědi na osobní testy Lekce 1 1. a) duch 2. a) budu také žít způsobem, který by se jemu líbil, a budu mu důvěřovat v každé mé zkoušce. 3. c) je schopen se o ně plně postarat. 4. c) moudrost 5. Nepravdivé

Více

Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz

Kvantová fyzika. Pavel Cejnar mff.cuni.cz. Jiří Dolejší mff.cuni.cz Kvantová fyzika Pavel Cejnar pavel.cejnar @ mff.cuni.cz Jiří Dolejší jiri.dolejsi @ mff.cuni.cz Ústav částicové a jaderné fyziky Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha Dvouštěrbinový experiment A Fig.

Více

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že?

(??) Jak se tak dívám na tabulku č.18 a 19, myslím si, že bychom mohli pomalu přejít k symbolu 4, že? Příkladů se symboly popisujících vyváženost energie v BYTÍ bychom mohli uvést celou řadu přes astrologický zvěrokruh, aztécký kalendář, Davidovu hvězdu, půdorysy egyptských a mayských pyramid či dalších

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ.

Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. Při mapování symboliky číselné řady se tímto 13. dílem dostáváme až k symbolu 4. Tento symbol jakoby nám uzavíral jednu stranu rovnice BYTÍ. (??) Počkejte, já Vám nerozumím. Jaké rovnice BYTÍ? Máme číselnou

Více

John Powell LÁSKA BEZ PODMÍNEK

John Powell LÁSKA BEZ PODMÍNEK John Powell LÁSKA BEZ PODMÍNEK KATALOGIZACE V KNIZE - NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Powell, John Láska bez podmínek / John Powell ; [z anglického originálu... přeložil Jan Fischer]. Vyd. 5. Praha : Portál, 2010.

Více

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace.

Motivace. Tímto hybným motorem je motivace. Motivace Slovo je odvozeno z latinského movere, tj. hýbati, pohybovati. Motivace je proces usměrňování, udržování a energetizace chování. Vše co člověk dělá, dělá z nějakých pohnutek. Lidské chování je

Více

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU?

JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? JAK SI TVOŘÍME SVÉ ŽIVOTY, VZTAHY A NAŠI REALITU? aneb BOŽSKÝ ZDROJ jako MATRICE PRO NÁŠ ŽIVOT A PRO NAŠI EVOLUCI Jitka Třešňáková, www.inspirala.cz Vše vzniká a existuje pouze díky síle. Musíme předpokládat,

Více

1 About Science. Věda je studium o přírodních pravidlech

1 About Science. Věda je studium o přírodních pravidlech Věda je studium o přírodních pravidlech Nemůžeme ovládat pohyb Země, ale zjistili jsme, proč se Země pohybuje. O těchto pravidlech je tato kniha. Porozumění těmto pravidlům přináší obohacení našeho pohledu

Více

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196

RECEPTY OSUDU. Poznámky... 196 OBSAH RECEPTY OSUDU Lekce 1: Jak správně vybrat cíl a prostředky pro uskutečnění změny ve svém životě.. 11 Lekce 2: Jak spravedlivý a neustále štědrý je vesmír... 12 Lekce 3: Jak dosáhnout celistvosti,

Více

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika

VY_32_INOVACE_11.18 1/6 3.2.11.18 Genetika Genetika 1/6 3.2.11.18 Cíl chápat pojmy dědičnost, proměnlivost, gen, DNA, dominantní, recesivní, aleoly - vnímat význam vědního oboru - odvodit jeho využití, ale i zneužití Tajemství genů - dědičnost schopnost

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu.

nití či strunou. Další postup, barevné konturování, nám napoví mnoho o skutečném tvaru, materiálu a hustotě objektu. Úvodem Již na počátku své dlouhé a strastiplné cesty lidé naráželi na záhadné a tajemné věci nebo úkazy, které nebyli schopni pochopit. Tak vzniklo náboženství a bohové. Kdo ale ti bohové byli ve skutečnosti?

Více

Psychologické základy vzdělávání dospělých

Psychologické základy vzdělávání dospělých Psychologické základy vzdělávání dospělých PhDr. Antonín Indrák Mgr. Marta Kocvrlichová Úvod Tento studijní materiál vznikl jako stručný průvodce po některých základních tématech psychologie. Snažili jsme

Více

10. Energie a její transformace

10. Energie a její transformace 10. Energie a její transformace Energie je nejdůležitější vlastností hmoty a záření. Je obsažena v každém kousku hmoty i ve světelném paprsku. Je ve vesmíru a všude kolem nás. S energií se setkáváme na

Více

Povídání o lidské auře včetně návodu na praktické cvičení, informace o modrém světle a rady pro situace, kdy jsou nám odebírána jemněhmotná těla.

Povídání o lidské auře včetně návodu na praktické cvičení, informace o modrém světle a rady pro situace, kdy jsou nám odebírána jemněhmotná těla. Povídání o lidské auře včetně návodu na praktické cvičení, informace o modrém světle a rady pro situace, kdy jsou nám odebírána jemněhmotná těla. Co to je lidská aura? "Pamatujete se, že když jsme si na

Více

Přesně. Zkusme si to namalovat.

Přesně. Zkusme si to namalovat. Připomeňme si, co je hlavní zásadou, o které v Pansofii mluvíme. Je to svobodná vůle v konání každého archetypu podle jeho aktuálního stavu BYTÍ resp. dle jeho stavu poznání. Snažím se ukázat na číselné

Více

Glosář: Filozofie Tvůrců Křídel

Glosář: Filozofie Tvůrců Křídel Lidský nástroj Glosář: Filozofie Tvůrců Křídel Lidský nástroj se skládá ze třech základních složek: Biologické (fyzické tělo), emocionální, a mentální. Tyto tři odlišné nástroje vnímání v souhrnu reprezentují

Více

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu

Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu kulovitého tvaru. Tento objekt je nazýván protohvězda. V nitru

Více

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108)

Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) TEST: Lateralita (Carter, P., Russell, K.: Testy osobnosti 2. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-722-6997-6, str. 101-108) Následující test zjišťuje, zda přednostně využíváte pravou či levou mozkovou

Více

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno

Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Co nás učí nádory? Prof. RNDr. Jana Šmardová, CSc. Ústav patologie FN Brno Přírodovědecká a Lékařská fakulta MU Brno Brno, 17.5.2011 Izidor (Easy Door) Osnova přednášky 1. Proč nás rakovina tolik zajímá?

Více

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. UKÁZKA Z KNIHY

Karmelitánské nakladatelství s.r.o. UKÁZKA Z KNIHY JEAN-RÉGIS FROPO 90 otázek pro exorcistu KARMELITÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ PŘEDMLUVA Církev má účast na vítězství nad ďáblem, protože Kristus dal svým učedníkům moc vyhánět zlé duchy. Církev vykonává tuto vítěznou

Více

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská

Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Využití DV jako intervenční metody v DD Marie Pavlovská Intervenční dimenze dramatické výchovy Dramatická výchova/ve speciální pedagogice dramika je pedagogickou disciplínou, která - využívá metody dramatického

Více

k a p i t O l a 1 Záhada existence

k a p i t O l a 1 Záhada existence Kapitola 1 Záhada existence Všichni existujeme jen krátkou chvíli a během ní prozkoumáme jen malou část celého vesmíru. Ale lidé jsou zvídavý druh. Žasneme a hledáme odpovědi. Žijíce v tomto obrovském

Více

Osobní management Přístup v pojetí posunu paradigmatu k principiálního vedení

Osobní management Přístup v pojetí posunu paradigmatu k principiálního vedení Osobní management Přístup v pojetí posunu paradigmatu k principiálního vedení Osnova 1. Dva přístupy k osobnímu managementu 2. Hodnoty 3. Přístup v pojetí posunu paradigmatu k principiálního vedení Úkoly

Více

Prenatální linie a její hlavní body

Prenatální linie a její hlavní body Prenatální linie a její hlavní body Linie, jež je pro metamorfózu podstatná, se nachází na vnitřní straně nártu. Zde je možné určit různé hlavní body, ze kterých lze vyčíst průběh prenatálního vývoje.

Více

A) Sjednocená teorie Všeho?

A) Sjednocená teorie Všeho? OBSAH BUĎ SVĚTLO! 13 A) Sjednocená teorie Všeho? 1. ZÁHADA SKUTEČNOSTI 16 Dvojí záhada 17 Nový model světa: Koperník, Kepler, Galilei 18 Církev proti přírodním vědám 19 Vítězství přírodních věd 21 2. FYZIKÁLNÍ

Více

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE

MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A SITUACE MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI A MIMOŘÁDNÉ SITUACE MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST náhlá závažná událost, která způsobila narušení stability systému anebo probíhajících dějů a činností, případně ohrozila jejich bezpečnost anebo

Více

Úvod ke Glosáři Tvůrců Křídel

Úvod ke Glosáři Tvůrců Křídel Úvod ke Glosáři Tvůrců Křídel Glosář Tvůrců Křídel se skládá z dvaceti dvou hesel. Odlišuje se od většiny glosářů tím, že hesla nejsou seřazena podle abecedy. Zdá se, že jeden možný důvod pro toto uspořádání

Více

Vysoká pec ve vašem nitru

Vysoká pec ve vašem nitru Obsah Předmluva... 7 Úvod... 10 Chcete-li objevit své pravé Já, já musí zemřít... 19 Vysoká pec ve vašem nitru... 49 Jak nechávat vše plynout a pozorovat... 80 Jak kráčet beze stop... 95 Mysl: velká pokladnice

Více

Ke každému semináři najdete pod tímto programem obsah. Přihlášky na semináře: Míňa Nosková, tel: ,

Ke každému semináři najdete pod tímto programem obsah. Přihlášky na semináře: Míňa Nosková, tel: , Milí přátelé, semináře Evičky Puklové a Zdeňka Krejčíka nás učí, jak najít sami sebe, svou vnitřní pravdu, lásku k sobě i k druhým. Otevírají naše srdce lásce, ukazují nám cestu jak tvořivé harmonizovat

Více

Rozprava v Řádu Lyricus

Rozprava v Řádu Lyricus Rozprava v Řádu Lyricus Jak pozvat Navigátora Celistvosti Tyto rozpravy přeložil James, tvůrce materiálů o Tvůrcích Křídel. Jsou velmi významnou součástí učebních metod, které používají instruktoři Výukového

Více

Vývoj vědeckého myšlení

Vývoj vědeckého myšlení Vývoj vědeckého myšlení Systémovost logistického řešení je spjata se schopností řešit komplexy navzájem souvisejících úkolů. V rámci vývoje vědeckého myšlení uvádí americký autor Waren Weaver tři vývojová

Více

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno.

Josefína Ukázková. Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA. Milá Josefíno. Josefína Ukázková Křestní jméno: Josefína Datum narození: 16.6.1975 CESTY ŽIVOTA Milá Josefíno. Výše jsou pro Vás vyloženy všechny karty, které Vám utvářejí Vaše cesty v nejbližší budoucnosti. Je potřeba

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE

FRANĚK A., FENDRYCHOVÁ K.: TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE TEORIE STRUN, SUPERSTRUN A M-TEORIE Aleš Franěk, Kristýna Fendrychová 4. A, Gymnázium Na Vítězné pláni 1160, Praha 4, 140 00, šk. rok 2005/2006 Abstrakt: Tento článek by měl přiblížit základní myšlenku

Více

Za hranice současné fyziky

Za hranice současné fyziky Za hranice současné fyziky Zásadní změny na počátku 20. století Kvantová teorie (Max Planck, 1900) teorie malého a lehkého Teorie relativity (Albert Einstein) teorie rychlého (speciální relativita) Teorie

Více

Identita a sebepojetí v období dospívání

Identita a sebepojetí v období dospívání Identita a sebepojetí v období dospívání Co je sebepojetí a identita???? Představa sebe sama Myšlenky o sobě samém Vědomí, že něco umím, dokážu Pocit vlastní ceny Vím, kdo jsem a kam patřím Výčet různých

Více

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj

Konference 2011 Hlas jako terapeutický nástroj Otevři se, zvuč a naslouchej! MgA. Olga Štěpánová Hlas je signál hovořící o stavu duše. Vyzývá ke komunikaci s okolním světem, ale také dává informaci o energiích v duchovním i fyzickém těle. Pomocí nejrůznějších

Více

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech

Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech Část 1 NAROZENÍ DÍTĚTE LÁSKY Jak se narodí dítě lásky? Naším prvním úkolem a samozřejmě i všech účastníků tréninku je přijít vědomě do pozemského života v podobě dítěte lásky. Kdo je dítě lásky? Obvykle

Více

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19

Obsah. Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 Obsah Knihy Arnolda Mindella...11 Poděkování... 12 Předmluva... 14 Varování... 19 1. Síla ticha v symptomech 1. Síla ticha... 22 Minulá a současná práce... 23 Cvičení: imaginární čas... 26 Aspekty síly

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31?

(?) Zkuste mi popsat, co vidíte či byste mohli vidět na obrázku č. 31? V minulém díle jsem neuvedl komentář k obrázkům č. 31, 32 a 33. Při jejich výkladu jsme schopni vidět koridory, kterými postupně harmonizované částice letí. Myslím tím, všech 32 částic. Všichni lidé jsou

Více

Spouštěč od Boha JJK

Spouštěč od Boha JJK Spouštěč od Boha JJK Pátý atribut času: M í r Pro zakotvení nového atributu času je nezbytné přečíst tento Spouštěč od Boha vědomě a úplně. Tímto způsobem se dostaneš do souladu s energií ze zdroje existence

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1

LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 Z poselství Ježíše ze dne 19. srpna 2012 v 10:56. LITANIE JEŽÍŠ LIDSTVU 1 ZA OCHRANU PŘED FALEŠNÝM PROROKEM Nejdražší Ježíši, zachraň nás před klamem falešného proroka. Ježíši, smiluj se nad námi. Ježíši,

Více

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993

Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 Ludwig WITTGENSTEIN: Tractatus Logico-Philosophicus, 1922 Překlad: Jiří Fiala, Praha: Svoboda, 1993 l Svět je všechno, co fakticky je. 1.l Svět je celkem faktů a nikoli věcí. l.2 Svět se rozpadá na fakty.

Více

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů

V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů Přednáška s besedou V Ý V O J H U D E B N Í C H N Á S T R O J Ů od pravěku, přes starověk, středověk a renesanci do současnosti Přednáška seznamuje s historií vývoje hudebních nástrojů, sleduje jejich

Více

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz

Miliónový rok. David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz Miliónový rok David Kirš a Bohdana Kabátová www.milionovyrok.cz ÚSPĚCH NENÍ ŽÁDNÉ TAJEMSTVÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ + VĚCI DĚLAT MÁTE JEDEN CÍL OVLÁDAT ENERGII (život sám i hmotné věci v něm jsou energie) (otevřete

Více

"Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy

Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT . Základy genetiky, základní pojmy "Učení nás bude více bavit aneb moderní výuka oboru lesnictví prostřednictvím ICT ". Základy genetiky, základní pojmy 1/75 Genetika = věda o dědičnosti Studuje biologickou informaci. Organizmy uchovávají,

Více

Most do páté dimenze. Tattatuo

Most do páté dimenze. Tattatuo Motto: Nezapomeňte! Každá nemoc a problém je nevyjádřená síla, která se zhmotnila, abychom jí prošli. Je to síla, která se obrátila dovnitř místo ven. Anita Moorjani Podzim 2015 Stránka 1 I. Úvod Milí

Více

Duchovní škola Vnitřní přerod člověka IV. Penzion Perseus, Trnová

Duchovní škola Vnitřní přerod člověka IV. Penzion Perseus, Trnová Milí přátelé, semináře Evičky Puklové a Zdeňka Krejčíka nás učí, jak najít sami sebe, svou vnitřní pravdu, lásku k sobě i k druhým. Otevírají naše srdce lásce, ukazují nám cestu jak tvořivé harmonizovat

Více

Architektura počítačů

Architektura počítačů Architektura počítačů Studijní materiál pro předmět Architektury počítačů Ing. Petr Olivka katedra informatiky FEI VŠB-TU Ostrava email: petr.olivka@vsb.cz Ostrava, 2010 1 1 Architektura počítačů Pojem

Více