STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE"

Transkript

1 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jana Le TECHNOLOGIE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORŮ H/01, H/01 Mechanik seřizovač, Obráběč Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/ Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Monitorovací indikátor Dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora - Nevyužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 3.0 Česko.

2 OBSAH 1. Podstata frézování I Podstata frézování II Frézování drážek Výroba otevřené pravoúhlé drážky Frézování T drážky Frézování rybinových drážek Chyby při frézování drážek Frézování složených ploch Frézování složených ploch Řezání pilovým kotoučem Frézování pomocí dělícího přístroje Dělící přístroj upínání obrobků Mechanismy dělícího přístroje Jednoduchý dělící přístroj Universální dělící přístroj Přímé dělení Nepřímé dělení jednoduché Nepřímé dělení složené ve smyslu souhlasném Nepřímé dělení složené ve smyslu nesouhlasném Diferenciální dělení v souhlasném smyslu Diferenciální dělení v nesouhlasném smyslu Výpočet výměnných ozubených kol pro diferenciální dělení Opakování frézování pomocí dělícího přístroje Opakování frézování pomocí dělícího přístroje Frézování tvarovými frézami I Frézování tvarovými frézami II Frézování na otočném stole Frézování na otočném stole způsoby ustavení Frézování kopírováním Technologické postupy I Technologické postupy II Technologické postupy III Technologické postupy IV Soustružení složité vnější válcové plochy Soustružení osazení pomocí narážek Příčiny zmetků při soustružení Zásady pro soustružení čelních ploch Soustružení čelních ploch upínání obrobků Zapichování - význam Zapichování druhy nožů Upichování Vypichování Vrtání Zásady při broušení vrtáků, kontrola, upínání vrtáků Vyhrubování Vystružování válcových děr Soustružení vnitřních válcových děr s osazením Vyvrtávací tyče Nastavování a upínání vnitřních nožů Řezání závitů druhy ostrých závitů

3 51. Řezání vnějších závitů závitnicemi Řezání závitů závitníky Řezání závitů nožem - výhody Závitové nože Závitové nože kotoučové, hřebínkové Kuželové plochy - výpočty Příklady a přehled možností výroby kuželových ploch Soustružení kuželových ploch při pootočených nožových saních Soustružení kuželových ploch při příčném vysunutí koníku Soustružení kuželových ploch pomocí vodícího pravítka Obrábění vnitřních kuželových ploch pomocí výstružníků Zásady nastavování a upínání nožů pro soustružení kuželových ploch Měření a kontrola kuželových ploch Technologické postupy I Technologické postupy II Technologické postupy III

4 1. Podstata frézování I PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 1 Vyučovací hodina: 1 Název tematického celku: FRÉZOVÁNí Téma vyučovací hodiny: Podstata frézování I Druh vyučovací hodiny: Opakovací Didaktické pomůcky: Prospekty firem, internet, učebnice. Vzdělávací cíl: Využít zkušeností a vědomostí z 1. ročníku. Výchovný cíl: Vést k zodpovědnosti a samostatnosti. I. OPAKOVACÍ OTÁZKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROČNÍKU a) Jak vzniká tříska při frézování? b) Dělení frézek podle konstrukčních znaků? Umět prezentovat své znalosti. I a) Co koná hlavní pohyb při frézování. b) Jak je umístěno vřeteno u jednotlivých druhů frézek. c) Jaké druhy operací na jednotlivých frézkách můžeme provádět. ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU Zopakovat druhy fréz a jejich upínání. V. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN Iscar katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné b) Navazující hodina - Podstata frézování. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 3

5 2. Podstata frézování II PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 2 Vyučovací hodina: 2 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Podstata frézování II Druh vyučovací hodiny: Opakovací Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Umět prezentovat své znalosti Výchovný cíl: Zaznamenat písemně učivo I. OPAKOVACÍ OTÁZKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROČNÍKU a) Jaké jsou druhy fréz? b) Jaké jsou zásady při upínání fréz? c) Jak je zajištěno upevnění jednotlivých fréz? d) Co vše musí upnutí fréz splňovat? e) Jak upínáme obrobky při frézování? f) Na čem je závislá volba upnutí obrobku? Dodržovat předpisy BOZP. I a) Frézy s válcovou stopkou. b) Frézy nástrčné. c) Zdůraznění nutnosti očištění dosedacích ploch. d) Zásady při upnutí fréz na dlouhých trnech. e) Zabránění deformaci obrobku. ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU Které obrobky upínáme přímo na stůl frézky? V. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN Iscar katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné b) Navazující hodina - Frézování drážek. c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 4

6 3. Frézování drážek a) PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 3 Vyučovací hodina:3 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování drážek Didaktické pomůcky: nákresy na tabuli, prospekty strojů Tajmac, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s druhy drážek Výchovný cíl: Vést žáky k aktivitě, samostatnosti a schopnosti sám určit, kde se drážky nacházejí v praxi a) Co je podstatou frézování? b) Co koná hlavní ohyb? c) Jaké jsou druhy frézek? d) Jak upínáme frézy? e) Jak upínáme obrobky? f) Na čem závisí volba upnutí obrobků? Rozhovor s žáky v rámci opakování. I a) Druhy drážek. b) Drážky otevřené. c) Drážky uzavřené. d) Drážky tvarové. e) Drážky speciální. VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Vyjmenujte druhy uzavřených drážek. b) Uveďte příklady použití zapuštěných a průchozích drážek. c) Uveďte praktické použití T drážek, rybinových drážek a mazacích drážek. d) Vysvětlete využití šroubovité drážky. Zopakovat probrané učivo a nakreslit konkrétní použití některé z drážek. DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Výroba otevřené pravoúhlé drážky. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 5

7 4. Výroba otevřené pravoúhlé drážky PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 4 Vyučovací hodina: 4 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Výroba otevřené pravoúhlé drážky Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s výrobou pravoúhlé drážky Výchovný cíl: Rozvíjet mezipředmětové vztahy s odborným výcvikem a) Jaké jsou druhy drážek? b) Kde se v praxi setkáme s T drážkou a rybinovou drážkou? c) Kde použijeme zapuštěnou uzavřenou drážku? Formou rozhovoru klást důraz na nutnost dodržování BOZP. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Použité nástroje. b) Upnutí obrobku. c) Upnutí nástroje. d) Nastavení vzájemné polohy. e) Nastavení řezných podmínek. f) Kontrola polohy a rozměrů drážky. a) Vysvětlete způsob upnutí frézy. b) Uveďte, jak nastavíme vzájemnou polohu frézy a obrobku. c) Vysvětlete, jak provedeme kontrolu polohy a rozměrů drážky. Zopakovat výrobu pravoúhlé drážky. DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Frézování T drážky. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 6

8 5. Frézování T drážky PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 5 Vyučovací hodina: 5 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování T drážky Druh vyučovací hodiny:kombinovaná Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s výrobou T drážky Výchovný cíl: Vést žáky k samostatnosti, důslednosti a aktivitě při uplatnění znalostí s odborného výcviku a) Jakými nástroji zhotovíme pravoúhlé drážky? b) Na čem záleží jaké použijeme upnutí obrobku? c) Jak nastavíme vzájemnou polohu frézy a obrobku? d) Jakým způsobem provedeme kontrolu polohy a rozměrů drážky? Motivovat žáky k pečlivosti při práci. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Kde se T drážky vyskytují v praxi. b) Výroba T drážky. c) Použité nástroje. a) Kotoučová fréza. b) Stopková fréza. Zamyslet se nad výhodami T drážek. DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina rybinové drážky. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 7

9 6. Frézování rybinových drážek PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 6 Vyučovací hodina: 6 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování rybinových drážek Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, prospekty, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s výrobou rybinových drážek Výchovný cíl: Rozvíjet mezipředmětové vztahy mezi odborným výcvikem s technologií a) Jaké používáme nástroje při výrobě T drážek? b) Jaký je postup při výrobě T drážky? Vedení motivační rozhovoru v rámci opakování. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Nejčastější výskyt rybinových drážek. b) Nástroje na rybinové drážky. c) Postup při výrobě rybinové drážky. a) Rybinová drážka vnitřní. b) Rybinová drážka vnější. c) Úhlová fréza. Nakreslit řez stolem frézky. DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Chyby při frézování drážek. c) Spojit praktické znalosti s teoretickými. 8

10 7. Chyby při frézování drážek PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 7 Vyučovací hodina: 7 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Chyby při frézování drážek Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s příčinami chyb při frézování drážek Výchovný cíl: Vést žáky k aktivitě při hledání možných chyb při frézování drážek a) Kde se používá rybinová drážka? b) Jaké nástroje používáme na výrobu rybinových drážek? Zapojit žáky aktivně do debaty o vzniku možných chyb. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Chybná poloha drážky. b) Chybné rozměry drážky. c) Obrobený povrch není kvalitní. d) Povrch součásti je poškozený. e) Profil drážky je chybný. a) Nesouhlasí osa drážky a osa hřídele. b) Chybné výškové nastavení. c) Špatné nastavení narážek na vypínání posuvu. d) Špatné řezné podmínky. e) Nedodržení BOZP. Napsat důsledky chyb při frézování drážek. a) Literatura DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Frézování složených ploch. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 9

11 8. Frézování složených ploch PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 8 Obor: Mechanik seřizovač, obráběč kovů Vyučovací hodina: 8 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování složených ploch Didaktické pomůcky Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s možnostmi frézování složených ploch Výchovný cíl: Rozvíjet mezipředmětové vztahy mezi odborným výcvikem a Technologií a) Jaké chyby mohou vzniknout při frézování drážek? b) Co může způsobit chyby při frézování drážek? c) Proč je důležité dodržovat BOZP? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Jak vzniknou složené plochy. b) Možnosti obrobení složených ploch. c) Použité nástroje pro obrobení jednoduchých složených ploch. a) Obrábění na jeden záběr. b) Obrábění postupné. c) Použití kotoučových fréz. d) Použití čelních fréz, úhlových fréz. e) Použití frézovacích hlav. Připravit si konkrétní příklad jednoduché složené plochy. a) Navazující hodina - Frézování složených ploch. b) Literatura: DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 10

12 9. Frézování složených ploch PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 9 Obor: Mechanik seřizovač, obráběč kovů Vyučovací hodina: 9 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování složených ploch Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Naučit žáky obrábění složitějších složených ploch Výchovný cíl: Vést žáky k uplatnění již získaných znalostí a) Jaké vznikne složená plocha? b) Které nástroje můžeme použít k frézování jednoduché složené plochy? c) Jaké jsou způsoby obrobení jednoduché složené plochy? Shrnutí všech možností uplatnění složených ploch. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Členitější složená plocha. b) Vysvětlit jak vznikne složená fréza. c) Zásady při použití složených fréz. a) Sestavení složené frézy. b) Rozdíly mezi průměry jednotlivých fréz. c) Zásady při volbě řezné rychlosti pro složenou frézu. d) Nároky na tuhost upnutí obrobku při použití složené frézy. e) Výhody složených fréz. Nakreslit příklad členitější složené plochy. z www: VACH, J., Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Řezání pilovým kotoučem. c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 11

13 10. Řezání pilovým kotoučem PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 10 Vyučovací hodina: 10 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Řezání pilovým kotoučem Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky se zásadami při řezání pilovým kotoučem Výchovný cíl: Vést žáky k důslednosti při konkrétních činnostech a) Jaké jsou zásady při sestavení složených fréz? b) Výhody složených fréz? c) Zásady při volbě řezných podmínek u složených fréz? d) Proč musí být větší tuhost upnutí obrobku při použití složené frézy? a) Motivační rozhovor nutnosti dodržování správných zásad při řezání pilovým b) Kotoučem. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Upnutí pilového kotouče. b) Volba směru otáčení pilového kotouče. c) Volba tloušťky pilového kotouče. d) Správné umístění řezu. e) Správné upnutí obrobku. f) Volba posuvu obrobku. a) Směr otáčení pilového kotouče vůči obrobku. b) Směr řezu. c) Nutnost kolmosti řezné plochy k základním plochám obrobku. Zopakovat probrané učivo. VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN z www: b) Navazující hodina - Frézování pomocí dělícího přístroje. 12

14 11 Frézování pomocí dělícího přístroje PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 11 Vyučovací hodina: 11 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování pomocí dělícího přístroje Didaktické pomůcky: odborný časopis MM průmyslové spektrum, Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s uplatněním dělících přístrojů Výchovný cíl: Rozvíjet u žáků mezipředmětové vztahy s odborným výcvikem a) Jaké zásady se musí dodržet při upínání pilového kotouče? b) Jaký je směr otáčení pilového kotouče? c) Jaké jsou zásady při upnutí obrobku? Motivovat žáky k aktivní debatě. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Možnosti využití dělícího přístroje. b) Dělící přístroj nejpoužívanější příslušenství. c) Požadavky na konstrukci dělícího přístroje. d) Rozdělení dělících přístrojů podle konstrukce. a) Možnost pravidelného rozmístění drážek, vybrání, ploch. b) Natočení obrobku do polohy pro další frézovací záběr. c) Přehled dělících přístrojů. Vypsat součásti, kde může být použit při jejich výrobě dělící přístroj. VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN b) Navazující hodina - Dělící přístroj upínání obrobků. c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 13

15 12. Dělící přístroj upínání obrobků PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 12 Vyučovací hodina: 12 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Dělící přístroj upínání obrobků Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s možnostmi upínáním obrobků při použití dělícího přístroje Výchovný cíl: Vést žáky k využívání dřívějších znalostí v upínání obrobků a) Jaké je využití dělících přístrojů? b) Jaké je rozdělení dělících přístrojů podle konstrukce? Aktivně se zapojovat do rozhovoru při využití dělících přístrojů. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Upnutí do sklíčidla. b) Upnutí mezi hroty. c) Upnutí na trny. d) Využití šroubového stojánku. a) Podpěrné hroty. b) Upínací trny. c) Upnutí krátkých obrobků. d) Upnutí delších obrobků. a) Zopakování upínacích zařízení a pomůcek. VI. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: b) Navazující hodina - Mechanismy dělícího přístroje. c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 14

16 13. Mechanismy dělícího přístroje PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 13 Vyučovací hodina: 13 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Mechanismy dělícího přístroje Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s mechanismy dělících přístrojů a jejich použití Výchovný cíl: Rozvíjet mezi předmětové vztahy mezi odborným výcvikem a technologií a) Jaké jsou možnosti upnutí obrobků při použití dělícího přístroje? b) Jak upneme krátké obrobky? c) Jak upneme delší obrobky? d) Jak upneme velmi dlouhé obrobky? Motivovat žáky využívat již získané znalosti. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Naklápěcí mechanismus. b) Převodový mechanismus. c) Dělící mechanismus. a) Funkce naklápěcího mechanismu. b) Funkce převodového mechanismu. c) Funkce dělícího mechanismu. Zopakovat probrané učivo. VI. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: b) Navazující hodina - Jednoduchý dělící přístroj. c) Uplatnit znalosti v odborném výcviku. 15

17 14. Jednoduchý dělící přístroj PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 14 Vyučovací hodina: 14 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Jednoduchý dělící přístroj Didaktické pomůcky: Obrázek jednoduchého dělícího přístroje Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky se složením a využitím jednoduchého dělícího přístroje Výchovný cíl: Vést žáky k aktivitě při řešení využití jednoduchého dělícího přístroje a) Při jaké výrobě použijeme naklápěcí mechanismus dělícího přístroje? b) Kdy využijeme převodový mechanismus dělícího přístroje? c) Jaká je konstrukce dělícího mechanismu? Motivovat žáky k samostatnému uvažování. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Složení jednoduchého dělícího přístroje. b) Obrábění 4,6,8 hranů. c) Obrábění jednoduchých součástek s malým počtem drážek. a) Dělící kotouč. b) Funkce západky. c) Upínací šroub s maticí. d) Vyrovnání stolu frézky. e) Kontrola rovinnosti s podélným stolem. f) Vzájemná kolmost. g) Možnost pouze přímého dělení. Vypočítat příklad dle zadání. VI. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: b),navazující hodina universální dělící přístroj. c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 16

18 15. Universální dělící přístroj PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 15 Vyučovací hodina: 15 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Universální dělící přístroj Didaktické pomůcky: Nákres universálního dělícího přístroje, Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s možnostmi využití universálního dělícího přístroje Výchovný cíl: Vést žáky k využívání praktických znalostí a) Složení jednoduchého dělícího přístroje? b) Pro jaké součásti se hodí jednoduchý dělící přístroj? c) Jaké dělení lze využít u tohoto dělícího přístroje? Motivovat žáky k využívání znalostí s praxe. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Konstrukce universálního dělícího přístroje. b) Funkce dělícího kotouče. c) Charakteristika šroubového převodu. d) Spojení dělícího kotouče při jednoduchém a složeném dělení. e) Spojení dělícího kotouče při diferenciálním dělení. a) Připevnění dělícího přístroje. b) Vyrovnání dělícího kotouče. c) Spojení dělícího kotouče při jednotlivých děleních. Napsat srovnání použití jednoduchého a universálního dělícího přístroje. VI. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: b) Uplatnit znalosti na odborném výcviku. c) Navazující hodina - Přímé dělení. 17

19 16. Přímé dělení PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 16 Vyučovací hodina: 16 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Přímé dělení Didaktické pomůcky: Učebnice Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem a využitím přímého dělení Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a) Jak se umisťuje universální dělící přístroj? b) Jak se provede vyrovnání přístroje? c) Jaké je využití universálního dělícího přístroje? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Využití přímého dělení při frézování. b) Natočení vřetena při jednotlivých krocích při frézování jednoduchých případů. a) Přímé dělení u jednoduchého dělícího přístroje. b) Přímé dělení u universálního dělícího přístroje. Uveď příklady součástí, kde použijeme přímé dělení. VI. a) Navazující hodina nepřímé dělení. b) Literatura LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: c) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 18

20 17. Nepřímé dělení jednoduché PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 17 Vyučovací hodina: 17 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Nepřímé dělení jednoduché Didaktické pomůcky: Příklady na tabuli, Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem nepřímého dělení jednoduchého Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a) U jakých případů používáme přímé dělení? b) Jaké dělící přístroje lze použít pro přímé dělení? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Otáčení vřetena dělícího přístroje. b) Vzorec pro výpočet počtu otočení kličkou. c) Vysvětlení jednotlivých veličin ve vzorci. a) Opětovné vysvětlení zadávání jednotlivých veličin do vzorce. b) Zajištění tělesa dělícího přístroje. c) Jak postupujeme, pokud výsledek dělení má zbytek. Uveď příklady součástí, kde použijeme přímé dělení. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Příští hodina nepřímé dělení složené ve smyslu souhlasném. VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 19

21 18. Nepřímé dělení složené ve smyslu souhlasném PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 18 Vyučovací hodina: 18 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Nepřímé dělení složené ve smyslu souhlasném Didaktické pomůcky: Příklady na tabuli, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem nepřímého dělení složeného Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a) Jakým způsobem se otáčí vřeteno? b) Jak je zajištěn dělící kotouč u dělícího přístroje? c) Jak zní vzorec pro výpočet otočení kličkou u nepřímého dělení jednoduchého? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Nepřímé dělení složené kombinovaný dělící způsob. b) Princip nastavení při souhlasném smyslu. c) Vzorec pro výpočet při souhlasném smyslu. a) Opětovné vysvětlení principu nastavení při souhlasném smyslu. b) Výpočet konkrétního příkladu. Uveď příklady součástí, kde použijeme nepřímé dělení. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Příští hodina nepřímé dělení složené v nesouhlasném smyslu. c) Literatura: VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 20

22 19. Nepřímé dělení složené ve smyslu nesouhlasném PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 19 Vyučovací hodina: 19 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Nepřímé dělení složené ve smyslu nesouhlasném Didaktické pomůcky: Příklady a nákresy na tabuli, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem nepřímého dělení složeného Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a) Jaký je princip nepřímého dělení ve smyslu souhlasném? b) Jak se provádí výpočet pro nepřímé dělení ve smyslu souhlasném? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Princip nastavení při souhlasném smyslu. b) Vzorec pro výpočet při nesouhlasném smyslu. a) Opětovné vysvětlení principu nastavení při souhlasném smyslu. b) Výpočet konkrétního příkladu. Vypočítejte zadaný příklad. VI. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Příští hodina diferenciální dělení. c) Literatura: LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 21

23 20. Diferenciální dělení v souhlasném smyslu PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 20 Vyučovací hodina: 20 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Diferenciální dělení v souhlasném smyslu Didaktické pomůcky: Příklady a nákresy na tabuli, Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem diferenciálního dělení v souhlasném smyslu. Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů. a) Jaký je princip nepřímého dělení ve smyslu nesouhlasném? b) Jak se provádí výpočet pro nepřímé dělení ve smyslu nesouhlasném? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Použití diferenciálního dělení. b) Vzájemný pohyb kličky a kotouče při souhlasném smyslu. c) Nakreslení obrázku pro souhlasný smysl. a) Opětovné vysvětlení kdy použijeme diferenciální dělení. b) Výměnná ozubená kola jednoduchý převod. Zopakovat probrané učivo. VI. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Příští hodina diferenciální dělení. c) Literatura: LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 22

24 21. Diferenciální dělení v nesouhlasném smyslu PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 21 Vyučovací hodina: 21 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Diferenciální dělení v nesouhlasném smyslu Didaktické pomůcky: Nákresy na tabuli, Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s principem diferenciálního dělení ve smyslu nesouhlasném Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a) Kdy využíváme diferenciální dělení? b) Jakým způsobem se přenese pohyb z pracovního vřetene na dělící kotouč? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Vzájemný pohyb kličky a kotouče při nesouhlasném smyslu. b) Nakreslení obrázku pro nesouhlasný smysl. a) Opětovné vysvětlení vzájemného pohybu kličky a kotouče při nesouhlasném smyslu. b) Výměnná ozubená kola složený převod. Zopakovat probrané učivo. VI. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Literatura: LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: c) Navazující hodina - Výpočet výměnných ozubených kol pro diferenciální dělení. 23

25 22. Výpočet výměnných ozubených kol pro diferenciální dělení PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 22 Vyučovací hodina: 22 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Výpočet výměnných ozubených kol pro diferenciální dělení Didaktické pomůcky: Nákresy a výpočty na tabuli, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s výpočtem převodu ozubených kol Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a k samostatnosti a) Jak probíhá vzájemný pohyb kličky a kotouče při nesouhlasném smyslu? b) Obrázek pro nesouhlasný smysl? Formou diskuse motivovat žáky k využívání znalostí s předešlých hodin. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Určení převodu výměnných ozubených kol po výpočtu dělící rozteče. b) Zajištění souladu při současném natáčení dělící kličky a dělícího kotouče. c) Vzorec pro převod. d) Vysvětlení jednotlivých veličin ve vzorci. a) Opětovné vysvětlení zásad pro výpočet převodu ozubených kol. b) Výpočet konkrétního příkladu. Zopakování probrané látky. VI. a) Návaznost při odborném výcviku. b) Literatura: LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: c) Navazující hodina Opakování frézování pomocí dělícího přístroje. 24

26 23. Opakování frézování pomocí dělícího přístroje PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 23 Vyučovací hodina: 23 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Opakování frézování pomocí dělícího přístroje Druh vyučovací hodiny: Opakovací Didaktické pomůcky: Náčrtky a příklady na tabuli, Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Ověřit získané znalosti při frézování pomocí dělícího přístroje Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a k samostatnosti a) Jaké jsou možnosti využití dělícího přístroje? b) Jaké jsou požadavky na konstrukci dělícího přístroje? c) Jaké je rozdělení dělících přístrojů podle konstrukce? d) Vyjmenuj součásti, kde může být použit při jejich výrobě dělící přístroj? Umět prezentovat své znalosti získané teorii i praxi. I a) U jakých případů používáme přímé dělení? b) Jaké dělící přístroje lze použít pro přímé dělení? ZADÁNÍ DOMÁCÍHO ÚKOLU Zopakování probrané látky. V. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY a) Získané znalosti uplatnit v odborné praxi. b) Literatura: VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: c) Navazující hodina Opakování frézování pomocí dělícího přístroje. 25

27 24 Opakování frézování pomocí dělícího přístroje PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 24 Vyučovací hodina: 24 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Opakování frézování pomocí dělícího přístroje. Druh vyučovací hodiny: Opakovací. Didaktické pomůcky: Náčrtky a příklady na tabuli, katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Ověřit získané znalosti při frézování pomocí dělícího přístroje Výchovný cíl: Vést žáky k pečlivosti při řešení úkolů a k samostatnosti. a) Jaké jsou možnosti upnutí obrobků při použití dělícího přístroje? b) Jak upneme krátké obrobky? c) Jak upneme delší obrobky? d) Jak upneme velmi dlouhé obrobky? e) Jaké jsou mechanismy u dělícího přístroje? Umět prezentovat své znalosti získané v teorii i praxi. I a) Vzorec pro výpočet počtu otočení kličkou. b) Vysvětlení jednotlivých veličin ve vzorci. I a) Zopakování probrané látky. V. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY a) Získané znalosti uplatnit v odborné praxi. b) Literatura: VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: c) Navazující hodina Frézování tvarovými frézami. 26

28 25. Frézování tvarovými frézami I PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 25 Vyučovací hodina: 25 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování tvarovými frézami I Didaktické pomůcky: Náčrtky na tabuli, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s použitím tvarových fréz a) Jaké jsou mechanismy u dělícího přístroje? b) Jakým způsobem upínáme krátké obrobky? c) Jakým způsobem upínáme delší obrobky? Motivační rozhovor se žáky o obrábění tvarovými frézami. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Přehled možností frézování tvarových ploch. b) Na jaké plochy jsou vhodné tvarové frézy. c) Podsoustružování, nebo podbroušení hřbetů jednotlivých zubů. d) Přehled fréz, které patří do skupiny tvarových fréz. a) Obrábění krátkých a jednodušších tvarových ploch. b) Drážkovací, zaoblovací, úhlové frézy. c) Frézy na ozubení, frézy závitové. d) Pilové kotouče. Zopakování probraného učiva. a) Navazující hodina Složené frézy. b) Využití znalostí v odborném výcviku. c) Literatura: 27

29 26. Frézování tvarovými frézami II PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 26 Vyučovací hodina: 26 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování tvarovými frézami II Didaktické pomůcky: Katalogy nástrojů, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s použitím tvarových složených fréz a) Jaké jsou možnosti zhotovení tvarových ploch? b) Pro jaké plochy jsou vhodné tvarové frézy? c) Které frézy patří mezi tvarové frézy? Motivační rozhovor se žáky o obrábění tvarovými frézami. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Frézování širších a členitějších ploch. b) Složené frézy. c) Zásady pro složené frézy. a) Tvar a velikost jednotlivých fréz. b) Zajištění vzdálenosti mezi jednotlivými frézami. c) Určení řezné rychlosti pro složenou frézu. Zopakování probraného učiva. a) Navazující hodina Otočný stůl. b) Využití znalostí v odborném výcviku. c) Literatura: VACH, J. Frézař Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 2. vydání, IBSN

30 27. Frézování na otočném stole PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 27 Vyučovací hodina: 27 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování na otočném stole Didaktické pomůcky: Náčrtky na tabuli, prospekty, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s použitím otočného stolu a) Pro jaké tvarové plochy používáme složené frézy? b) Jaké musíme dodržovat zásady při sestavení složených fréz? c) Jak volíme řeznou rychlost pro složené frézy? Motivační rozhovor se žáky ohledně využití složených fréz. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Složení otočného stolu. b) Možnosti využití otočného stolu. a) Těleso stolu. b) Kruhová deska s upínacími drážkami a středícím otvorem. c) Spodní deska. Zopakování probraného učiva. a) Využití znalostí v odborném výcviku. b) Navazující hodina Způsoby ustavení otočného stolu. c) Literatura: Prospekty strojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 29

31 28. Frézování na otočném stole způsoby ustavení PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 28 Vyučovací hodina: 28 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování na otočném stole způsoby ustavení Didaktické pomůcky: Náčrtky na tabuli, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky se způsoby ustavení otočného stolu a) Jaké je složení otočného stolu? b) Jaké jsou možnosti využití otočného stolu? Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. I a) Běžné ustavení. b) Přesné ustavení. VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Středící trn, středící hrot. b) Číselníkový úchylkoměr, kontrolní trn a středící trn. Zopakovat probrané učivo. VI. a) Využití znalostí v odborném výcviku. b) Navazující hodina - frézování kopírováním. c) Literatura: LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY Prospekty strojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 30

32 29. Frézování kopírováním PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 29 Vyučovací hodina: 29 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Frézování kopírováním Didaktické pomůcky: Učebnice, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s frézováním kopírováním a) Jak provedeme běžné ustavení otočného stolu? b) Jak provedeme přesné ustavení otočného stolu? Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Použití frézování kopírováním. b) Obvodové kopírování. c) Prostorové kopírování. a) Složité nepravidelné obvodové tvary. b) Tvarové dutiny. Zopakování probrané látky. a) Využití znalostí v odborném výcviku. b) Navazující hodina technologické postupy. c) Literatura: DRIENSKY, D. Strojní obrábění I, Praha: SNTL, 1988, 2. vydání, IBSN Hofmann katalogy nástrojů [online]. [cit ]. Dostupné z www: 31

33 30. Technologické postupy I PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 30 Vyučovací hodina: 30 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Technologické postupy I Didaktické pomůcky: Tabule, katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s důležitostí zhotovení správného technologického postupu. a) Pro jaké tvarové plochy použijeme frézování kopírováním? b) Příklad obvodového kopírování? c) Příklad prostorového kopírování? Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Definice technologického postupu. b) Podklady pro technologický postup. a) Operace, úsek, úkon, pohyb. b) Důležitost zhotovení správného technologického postupu. Zopakování probraného učiva. VI. a) Vyžití znalostí v odborném výcviku. b) Navazující hodina - druhy technologických postupů. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY 32

34 31. Technologické postupy II PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 32 Vyučovací hodina: 31 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Technologické postupy II Didaktické pomůcky: Stojnické tabulky, výkresy součástí. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s důležitostí zhotovení správného technologického postupu a) Charakteristika technologického postupu? b) Jaké jsou podklady pro vypracování technologického potupu? Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Druhy technologických postupů. b) Druhy polotovarů. c) Druhy přídavků. a) Druhy TP podle zaměření. b) Druhy TP podle povahy výroby. c) Pásy, plechy, tyče, trubky desky apod. Zopakování probraného učiva, orientace ve strojírenských tabulkách. VI. a) Literatura - Strojírenské tabulky. b) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. c) Navazující hodina Technologické postupy. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY 33

35 32. Technologické postupy III PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 32 Vyučovací hodina: 32 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Technologické postupy III Didaktické pomůcky: Stojnické tabulky, katalogy nástrojů. Vzdělávací cíl: Samostatně vypracovat technologický postup a) Jaké jsou druhy technologických postupů? b) Jaké jsou druhy polotovarů? c) Jaké jsou druhy přídavků? I Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. VÝKLAD NOVÉHO UČIVA Názorná ukázka vypracování technologického postupu. a) Samostatná práce vypracování TP podle výkresu součásti. b) Zdůraznění pečlivosti při vypracování TP. Promyšlení možností jak danou součást obrobit a navržení polotovaru a) Literatura VÁVRA P., LEINVEBER, J. Strojnické tabulky, Praha: SNTL, 1984, 1. vydání, IBSN b) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. 34

36 33. Technologické postupy IV PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 33 Vyučovací hodina: 33 Název tematického celku: FRÉZOVÁNÍ Téma vyučovací hodiny: Technologické postupy IV Druh vyučovací hodiny: Samostatná práce Didaktické pomůcky: Stojnické tabulky, katalogy nástrojů, výkresy součástí Vzdělávací cíl: Samostatně vypracovat technologický postup Kontrola jednotlivých TP žáků. Vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy. I a) Samostatná práce vypracování TP podle výkresu součásti. b) Zdůraznění pečlivosti při vypracování TP. a) Literatura Stojnické tabulky. b) Uplatnění znalostí v odborném výcviku. LITERATURA, ODKAZY A STUDIJNÍ A PROGRAMOVÉ POMŮCKY 35

37 34. Soustružení složité vnější válcové plochy PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 34 Vyučovací hodina: 34 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Soustružení složité vnější válcové plochy Didaktické pomůcky: Učebnice, katalogy nástrojů Vzdělávací cíl: Seznámit žáky se soustružením složité vnější válcové plochy a) Princip hrubování při soustružení? b) Princip hlazení při soustružení? c) Vliv řezných úhlů na obrábění? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Zásady při soustružení osazených ploch. b) Vliv dráhy nože na hospodárnost při obrábění. c) Možnost použití několika nožů. a) Co je to osazená plocha. b) Důležitost hospodárné výroby. Nakreslit osazený hřídel a zobrazit postup při obrobení. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN 2581 b) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. c) Navazující hodina Narážky. 36

38 35. Soustružení osazení pomocí narážek PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 35 Vyučovací hodina: 2 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Soustružení osazení pomocí narážek Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s využitím narážek při soustružení osazení a) Jaké jsou hlavní zásady při soustružení osazených ploch? b) Jaký vliv má dráha nože na hospodárnost výroby? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Přesnost výroby a větší produktivita. b) Narážky pro samočinné vypínání. a) Narážky, narážkový čep. b) Narážkový válec. c) Využití přesného vzorku. Zopakování probrané látky. a) Využít teoretické znalosti při odborném výcviku. b) Navazující hodina Hlavní příčiny zmetků při soustružení. c) Literatura: 37

39 36. Příčiny zmetků při soustružení PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 36 Vyučovací hodina: 36 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Příčiny zmetků při soustružení Didaktické pomůcky: Konkrétní ukázky přes počítač - internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s příčinami vzniku zmetků při soustružení a) Co vše má vliv na přesnost výroby? b) Jaké je využití narážek? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Důležitost hospodárnosti a jakosti výrobků. b) Důsledky nedbalosti pracovníka. a) Příčiny, jestliže obrobená plocha není hladká a rovná. b) Rozměry součásti nejsou správné. c) Obrobek nemá válcový, ale kuželový tvar. d) Povrch součásti není všude obroben. e) Obrobený povrch je poškozen. Co může ovlivnit zmetkovitost při výrobě? a) Využít teoretické znalosti při odborném výcviku. b) Navazující hodina - Zásady pro čelní obrábění. c) JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN

40 37. Zásady pro soustružení čelních ploch PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 37 Vyučovací hodina: 37 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Zásady pro soustružení čelních ploch Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s hlavními zásadami při soustružení čelních ploch a) Co je příčinou jestliže, obrobená plocha není hladká a rovná? b) Co je příčinou jestliže, rozměry součásti nejsou správné? c) Co je příčinou jestliže, obrobek nemá válcový, ale kuželový tvar? d) Co je příčinou jestliže, povrch součásti není všude obroben? e) Co je příčinou jestliže, obrobený povrch je poškozen? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Co je čelní plocha. b) Získání předepsaného tvaru. c) Požadovaná drsnost povrchu. d) Potřebná délka. a) Volba nože. b) Řezné uhly. Zopakování druhů nožů. a) Uplatnění teoretických znalostí při odborném výcviku. b) Navazující hodina Upínání obrobků při čelním soustružení. c) Literatura: JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN

41 38. Soustružení čelních ploch upínání obrobků PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 38 Vyučovací hodina: 38 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Soustružení čelních ploch upínání obrobků Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s hlavními zásadami při soustružení čelních ploch a) Charakterizuj co je čelní plocha? b) Co získáme u obrobku, jestliže obrobíme čelní plochu? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Soustružení čelních ploch při letmém upnutí. b) Soustružení čelních ploch při upnutí mezi hroty. c) Soustružení čelních ploch menších osazení. d) Soustružení osazení větších rozměrů. a) Kontrola rovinnosti obrobené plochy. b) Použití stranového ubíracího nože. c) Úhel nastavení, jeho velikost. Zopakovat probranou látku. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN 2581 b) Navazující hodina Zapichování. c) Uplatnění teoretických znalostí při odborném výcviku. 40

42 39. Zapichování - význam PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 39 Vyučovací hodina: 39 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Zapichování - význam Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s hlavními zásadami při zapichování a) Jakým způsobem zkontrolujeme rovinnost čelní plochy? b) Jak obrobíme čelní plochu při letmém upnutí? c) Jak obrobíme čelní plochu při upnutí mezi hroty? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Význam zapichování. b) Normalizované zápichy a jejich značení. c) Ostré přechody. a) Drážky pro pístní kroužky, různá těsnění. b) Drážky pro klínové řemeny. c) Důsledky zeslabení průřezu součástí v závislosti na namáhání. Napište konkrétní příklady použití zápichů. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN 2581 b) Navazující hodina - druhy zapichovacích nožů. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 41

43 40. Zapichování druhy nožů PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 40 Vyučovací hodina 40 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Zapichování druhy nožů Didaktické pomůcky Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s jednotlivými druhy zapichovacích nožů a jejich použitím a) Kde využíváme zápichy? b) Jak značíme normalizované zápichy? c) U kterých součástí nesmíme používat ostré přechody? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Pravé a levé zapichovací nože. b) Souměrné zapichovací nože. c) Nože pro tvarové drážky. d) Ohnuté zapichovací nože. a) Nástrojové materiály na zapichovací nože. b) Velikost řezných úhlů. c) Nastavení zapichovacích nožů. Zopakovat rozdělení nožů podle konstrukce. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN b) Navazující hodina - upichování. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 42

44 41. Upichování PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 41 Vyučovací hodina: 41 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Upichování Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s významem upichování a) Jaké máme druhy zapichovacích nožů? b) Jaké používáme nástrojové materiály na výrobu zapichovacích nožů? c) Jak nastavujeme zapichovací nůž? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I a) Význam upichování. b) Upichovací nože. VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Délka ostří upichovacích nožů. b) Upichování tvrdého materiálu většího průměru. c) Nastavení upichovacích nožů. Zopakovat probranou látku. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN b) Navazující hodina - vypichování. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 43

45 42. Vypichování PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 42 Vyučovací hodina: 9 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Vypichování Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s významem vypichování a) Jaký je význam upichování? b) Jaké jsou druhy upichovacích nožů? c) Jak nastavujeme upichovací nože? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Význam vypichováni. b) Zásady při vypichování. c) Konstrukce vypichovacích nožů. a) Výhody vypichování. b) Nastavení nože při vypichování. Zopakovat probrané učivo. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN b) Navazující hodina vrtání. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 44

46 43. Vrtání PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 43 Vyučovací hodina: 43 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Vrtání Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl:seznámit žáky s možnostmi vrtání a druhy nástrojů a) Jaké jsou výhody vypichování? b) Jaké musíme dodržovat zásady při vypichování? c) Jak nastavujeme nůž při vypichování? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Charakteristika vrtání. b) Druhy vrtáků. a) Popis šroubovitého vrtáku. b) Řezné úhly. c) Použití jednotlivých druhů vrtáků. Zopakovat probranou látku. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN b) Navazující hodina broušení vrtáků, upínání vrtáků. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 45

47 44. Zásady při broušení vrtáků, kontrola, upínání vrtáků PÍSEMNÁ PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU Č. 44 Vyučovací hodina: 11 Název tematického celku: SOUSTRUŽENÍ Téma vyučovací hodiny: Zásady při broušení vrtáků, kontrola, upínání vrtáků Didaktické pomůcky: Katalogy, učebnice, internet. Vzdělávací cíl: Seznámit žáky s důležitostí správného naostření a upínání vrtáků Výchovný cíl:vést žáky k samostatnosti a rozvíjet mezipředmětové vztahy a) Popiš šroubovitý vrták? b) Jednotlivé druhy vrtáků a jejich použití? Využít praktických znalostí žáků k aktivnímu rozhovoru. I VÝKLAD NOVÉHO UČIVA a) Správný vrcholový úhel, stejná délka ostří. b) Kontrola naostření. c) Upínání menších průměrů vrtáků. d) Upínání vrtáků s kuželovou stopkou. a) Různé sklony šroubovice v závislosti na druhu obráběného materiálu. b) Funkce fazetky. c) Chlazení a mazání. Zopakování probraného učiva. JANYŠ, B Soustružník Technologie pro 2. a 3. ročník OU a UŠ, Praha: SNTL, 1969, 1. vydání, IBSN 2581 b) Navazující hodina - Vyhrubování. c) Využití teoretických znalostí při odborném výcviku. 46

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Monitorovací indikátor 06.43.10

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Monitorovací indikátor 06.43.10 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Jane Le Technologie Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač,

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jana Le TECHNOLOGIE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jana Le TECHNOLOGIE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORŮ 23-51-H/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač, Obráběč

Více

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Mechanik seřizovač, Obráběč kovů

Ing. Jane Le. Technologie. Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01. Mechanik seřizovač, Obráběč kovů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Ing. Jane Le Technologie Cvičení SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-51-H/01, 23-56-H/01 Mechanik seřizovač,

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

VY_52_INOVACE_H 02 28

VY_52_INOVACE_H 02 28 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj.

Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Vrtání a vyvrtávání Vrtání je obrábění vnitřních rotačních ploch zpravidla dvoubřitým nástrojem Hlavní pohyb je rotační a vykonává jej obvykle nástroj. Posuv je přímočarý ve směru otáčení a vykonává jej

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Frézování tvarových ploch I

Frézování tvarových ploch I Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

1 Frézování pomocí dělicího přístroje

1 Frézování pomocí dělicího přístroje 1 Dělicí přístroj slouží k natáčení obrobku o příslušný úhel popř. k rozdělení obrobku na příslušný počet dílů. Rozlišujeme dělení : a) přímé b) nepřímé c) diferenciální Dělicí přístroje rozlišujeme :

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích

--- STROJNÍ OBRÁBĚNÍ --- STROJNí OBRÁBĚNí. (lekce 1, 1-3 hod.) Bezpečnostní práce na obráběcích strojích STROJNí OBRÁBĚNí Osnova: 1. Bezpečnost práce na obráběcích strojích 2. Měřidla, nástroje a pomůcky pro soustružení 3. Druhy soustruhů 4. Základní soustružnické práce 5. Frézování - stroje a nástroje 6.

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením

Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Hrubování Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Soustružení složitých vnějších válcových ploch s osazením Cílem je odebrat co nejvíce materiálu za

Více

Soustružení kuželových ploch

Soustružení kuželových ploch 1 Soustružení vnějších kuželových ploch S kuželovými plochami se ve strojírenství setkáváme např. u kuželových upínacích stopek nástrojů (frézy, vrtáky, výhrubníky, výstružníky), kuželové dutiny pinoly

Více

Frézování tvarových ploch II

Frézování tvarových ploch II Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 33-56-H/01 Truhlář Vytvořeno v rámci Operačního

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek:

Soustružení. Třídění soustružnických nožů podle různých hledisek: Soustružení nejrozšířenější způsob obrábění (až 40%) račních součástí soustružnickým nožem (většinou jednobřitý nástroj) obrábění válcových ploch (vnějších, vnitřních) obrábění kuželových ploch (vnějších,

Více

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE

Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula TECHNICKÁ DOKUMENTACE SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 23-56-H/01OBRÁBĚČ KOVŮ Vytvořeno

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Martin Škoula VÝROBNÍ ZAŘÍZENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.6 SOUSTRUŽENÍ ČELNÍCH A VÁLCOVÝCH PLOCH Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obrábění. Název: Soustružení. Téma: Ing. Kubíček Miroslav. Autor: Číslo: VY_32_INOVACE_19 08 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Soustružení Ing. Kubíček Miroslav Číslo:

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 3 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - F R É Z O V Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci Příklady k procvičení podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ Příklad 1 - ŘEZNÁ RYCHL. A OBJEMOVÝ SOUČINITEL TŘÍSEK PŘI PROTAHOVÁNÍ Doporučený objemový

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Základy vrtání 2.část

Základy vrtání 2.část Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Základy vrtání 2.část Zahlubování, vyhrubování, vystružování Zahlubováním obrábíme díry pro zapuštěné hlavy

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, 2010

Více

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ

TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE FRÉZOVÁNÍ Frézování se využívá pro obrábění rovinných a tvarových ploch na nerotačních součástech, kdy se obráběcí proces realizuje vícebřitým nástrojem - frézou. Frézování je mladší způsob

Více

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost.

OBRÁBĚNÍ I. Zpětný zdvih při těchto metodách snižuje produktivitu obrábění. Proto je zpětná rychlost 1,5x - 4x větší než pracovní rychlost. OBRÁBĚNÍ I OBRÁŽENÍ - je založeno na stejném principu jako hoblování ( hoblování je obráběním jednobřitým nástrojem ) ale hlavní pohyb vykonává nástroj upevněný ve smýkadle stroje. Posuv koná obrobek na

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Soustružení, vy_32_inovace_ma_24_01 Autor Jaroslav Kopecký

Více

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy.

Frézování. Hlavní řezný pohyb nástroj - rotační pohyb Přísuv obrobek - v podélném, příčném a svislém směru. Nástroje - frézy. Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Základní konvenční technologie obrábění FRÉZOVÁNÍ Technická univerzita v Liberci

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109. Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Nekola ODBORNÉ KRESLENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 2. R. OBORU 33-56-H/01 TRUHLÁŘ Vytvořeno v rámci Operačního

Více

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi

Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Projekt: Téma: Práce s tabulkami, efektivní využití v praxi Obor: Nástrojař, Obráběč kovů, Zámečník Ročník: 2. Zpracoval(a): Pavel Urbánek Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 0 Obsah Obsah... 1

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.3 SOUSTRUŽNICKÉ NÁSTOJE, UPÍNÁNÍ, OSTŘENÍ A ŘEZNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední

Více

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé

Volba upínacích prostředků a způsoby upínání jsou závislé Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

VY_52_INOVACE_H 02 23

VY_52_INOVACE_H 02 23 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi

Výroba závitů. Řezání závitů závitníky a závitovými čelistmi Výroba závitů Závity se ve strojírenské výrobě používají především k vytváření rozebíratelných spojení různých součástí a dále jako pohybové šrouby strojů a zařízení či měřidel. Principem výroby závitů

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.2 ZÁKLADNÍ DRUHY SOUSTRUHŮ A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola

Více

Vrtání děr na soustruhu

Vrtání děr na soustruhu Vrtání děr na soustruhu Pro každý druh práce je třeba použít nejvhodnější nástroj. Každý materiál má své vlastnosti, se kterými se musí počítat i při vrtání. Jiný nástroj použijeme při zhotovování otvoru

Více

Řezání závitů na soustruhu

Řezání závitů na soustruhu Řezání závitů na soustruhu Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec, popřípadě kužel, pod určitým úhlem. Šroubovitě vinutá drážka daného profilu vzniká tak, že každý její bod

Více

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání

FRÉZOVÁNÍ IV-upínání FRÉZOVÁNÍ IV-upínání Upínání nástrojů Upínání obrobků Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11.

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Standard je platný od: 22.11. Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Povolání: Obráběč kovů Doklady potvrzující úplnou

Více

FRÉZOVÁNÍ III- stroje

FRÉZOVÁNÍ III- stroje FRÉZOVÁNÍ III- stroje Rozdělení frézek Konzolové frézky Stolové frézky Rovinné frézky Speciální frézky Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení.

Soustružení. Použití: pro soustružení rotačních ploch vnějších i vnitřních, k zarovnání čela, řezání závitů, tvarové soustružení. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Základy výroby druhý M. Geistová 9. března 2013 Název zpracovaného celku: Soustružení Soustružení Použití a kinematika řezného pohybu Použití: pro soustružení rotačních

Více

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ

TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1 TECHNOLOGIE SOUSTRUŽENÍ 1. TECHNOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Soustružení je obráběcí metoda, která se používá při obrábění rotačních součástí, kdy se pracuje zpravidla jednobřitým nástrojem. Kinematika obráběcího

Více

Frézování spojených ploch

Frézování spojených ploch Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Frézování spojených ploch Frézování spojených ploch pravoúhlých Spojené plochy pravoúhlé jsou ty, které spolu

Více

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik)

Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) Okruhy pro závěrečné zkoušky oboru - strojní mechanik školní rok 2017/2018 (odborný výcvik) 1) Zpracování kovů a vybraných nekovových materiálů měření a orýsování řezání kovů ruční a strojní pilování rovinných,

Více

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ

TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ 1 TECHNOLOGIE VRTÁNÍ, VYHRUBOVÁNÍ, VYSTRUŽOVÁNÍ A ZAHLUBOVÁNÍ Technologie vrtání, vyhrubování, vystružování a zahlubování mají mnoho společných technologických charakteristik a často bývají souhrnně označovány

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch

FRÉZOVÁNÍ VI. Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch FRÉZOVÁNÍ VI Frézování šikmých ploch Frézování tvarových ploch Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým

Více

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8

FMO-1 FMO-2 FMO-3 FMO-4 FMO-6 FMO-7 FMO-8 Frekvenční měniče a opěrné stojany Frekvenční měniče pro plynulou změnu otáček FMO-1 SPA-500P obj. č. 60000101 13 490,- SPB-550/400 obj. č. 60000201 13 490,- E-1516B/400 obj. č. 60000301 13 490,- SPA-700P

Více

Opakování učiva I. ročníku

Opakování učiva I. ročníku Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

K obrábění součástí malých a středních rozměrů.

K obrábění součástí malých a středních rozměrů. FRÉZKY Podle polohy vřetena rozeznáváme frézky : vodorovné, svislé. Podle účelu a konstrukce rozeznáváme frézky : konzolové, stolové, rovinné, speciální (frézky na ozubeni, kopírovací frézky atd.). Poznámka

Více

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc.

Ing. Petra Cihlářová. Odborný garant: Doc. Ing. Miroslav Píška, CSc. Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Ústav strojírenské technologie Odbor obrábění Téma: 7. cvičení - Technologická příprava výroby Okruhy: Volba polotovaru Přídavky na obrábění

Více

Základy soustružení, druhy soustruhů

Základy soustružení, druhy soustruhů Podstata soustružení Základy soustružení, druhy soustruhů při soustružení se obrobek otáčí, zatímco nástroj, tj. nůž, se obvykle pohybuje přímočaře hlavní pohyb při soustružení je vždy otáčivý. Pracovní

Více

14 Základy frézování

14 Základy frézování 14 Základy frézování Frézování je jedním z nejpoužívanějších způsobů strojního třískového obrábění. Frézováním je možno obrábět jednoduché rovinné plochy, různé složité nepravidelné tvary i rotační plochy.

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 3. Soustružení TÉMA 3.4 UPÍNÁNÍ OBROBKŮ, UPÍNACÍ POMŮCKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Michael Procházka Střední odborná škola Josefa

Více

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly.

Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. Základní pojmy obrábění, Rozdělení metod obrábění, Pohyby při obrábění, Geometrie břitu nástroje - nástrojové roviny, nástrojové úhly. TECHNOLOGIE je nauka o výrobních postupech, metodách, strojích a zařízeních,

Více

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů

VYVRTÁVÁNÍ. Výroba otvorů Poznámka: tyto materiály slouží pouze pro opakování STT žáků SPŠ Na Třebešíně, Praha 10; s platností do r. 2016 v návaznosti na platnost norem. Zákaz šíření a modifikace těchto materiálů. Děkuji Ing. D.

Více

Upínání nástrojů fréz

Upínání nástrojů fréz Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci

OBRÁBĚNÍ A MONTÁŽ. EduCom. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu EduCom, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. doc. Dr. Ing. Elias TOMEH e-mail: elias.tomeh@tul.cz Technická univerzita

Více

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014.

Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec. Vytvořeno: únor 2013 až duben2014. Tematická oblast: Strojírenská technologie I (VY_32_INOVACE_11_1_ST) Autor: Mgr. Václav Němec Vytvořeno: únor 2013 až duben2014 Anotace: Digitální učební materiály slouží k zdokonalení, procvičení a upevnění

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 15

Více

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy

Podstata frézování Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012. Princip a podstata frézování. Geometrie břitu frézy Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a

Teorie frézování Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a Geometrie břitu frézy zub frézy má tvar klínu ostřejší klín snadněji vniká do materiálu vzájemná poloha ploch břitu nástroje a obrobku vytváří soustavu úhlů, které říkáme geometrie břitu hodnoty jednotlivých

Více

PŘESNÉ VRTÁNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město

PŘESNÉ VRTÁNÍ.  Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město PŘESNÉ VRTÁNÍ Název školy Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Autor Lubomír Petrla Název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Řezání závitů Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 Řezání závitů Závit šroubu vznikne, navineme-li těleso závitového profilu na válec (popř. kužel) pod určitým

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 5. Broušení TÉMA 5.2 ZÁKLADNÍ DRUHY BRUSEK, OBSLUHA A BRUSNÉ PODMÍNKY Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Pavel Fuka Střední odborná škola

Více

Technologický proces

Technologický proces OBRÁBĚCÍ STROJE Základní definice Stroj je systém mechanismů, které ulehčují a nahrazují fyzickou práci člověka. Výrobní stroj je uměle vytvořená dynamická soustava, sloužící k realizaci úkonů technologického

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Pavel Steininger PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 4. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: 4. Frézování TÉMA 4.2 ZÁKLADNÍ DRUHY FRÉZEK A JEJICH OBSLUHA Obor: Mechanik seřizovač Ročník: I. Zpracoval(a): Jiří Žalmánek Střední odborná škola Josefa

Více

23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019

23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019 1. Odborná otázka: Nástrojové materiály - Rozdělení, Užití, Značení, Vlastnosti. 23-56-H/01 Obráběč kovů Upřesněné okruhy otázek Školní rok 2018/2019 Otázka ze světa práce: Informace o zaměstnanosti -

Více

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009)

Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu. Strojírenství. (platné znění k 1. 9. 2009) Střední průmyslová škola Jihlava tř. Legionářů 1572/3, Jihlava Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Strojírenství (platné znění k 1. 9. 2009) Tento dodatek nabývá platnosti dne 1. 9. 2011 počínaje

Více

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Broušení kovových materiálů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Broušení kovových materiálů (kód: 23-024-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Obráběč kovů Kvalifikační

Více

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem.

1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. 1 VRTAČKY Stroje určené pro vrtání, vyvrtávání, vyhrubování, vystružování a zahlubování. Hlavní pohyb a posuv koná vřeteno stroje s nástrojem. Rozdělení vrtaček podle konstrukce : stolní, sloupové, stojanové,

Více

Výroba závitů - shrnutí

Výroba závitů - shrnutí Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Výroba závitů - shrnutí Ing. Kubíček Miroslav

Více

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT NÁZEV ŠKOLY: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 ŠABLONA: NÁZEV PROJEKTU: REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zlepšení podmínek pro vzdělávání

Více

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45

Odborný výcvik. izovač. 45-L/01 Mechanik seřizova OBOR: 23-45 PŘEDMĚT: Odborný výcvik OBOR: 23-45 45-L/01 Mechanik seřizova izovač Obsah prezentace: Úvodem Obecnécíle předmětu Pojetí výuky Charakteristika, obsah a rozpis učiva 1.ročníku Charakteristika, obsah a rozpis

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ II VY_32_INOVACE_OVS_3_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195

FRÉZAŘSKÉ PŘÍSTROJE MILLING FIXTURES. http://www.zjp.cz, e-mail: zjp@zjp.cz, tel.+420 583 412 057, fax +420 583 450 364 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ RÉZŘSKÉ MILLIN IXTURS PŘÍSTROJ MILLIN IXTURS 195 RÉZŘSKÉ PŘÍSTROJ Všechny frézařské přístroje ISON-IL jsou důkladně otestovány, přičemž musí splňovat přísné kontrolní normy ISON-IL Jen

Více

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T

A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T A U T O R : I N G. J A N N O Ž I Č K A S O Š A S O U Č E S K Á L Í P A V Y _ 3 2 _ I N O V A C E _ 1 3 1 2 _ T Ř Í S K O V É O B R Á B Ě N Í - V R T Á N Í _ P W P Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda

RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ KOVŮ I UOV Petr Svoboda ŘEZÁNÍ KOVŮ I VY_32_INOVACE_OVS_3_12 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti 1 Název školy Název šablony Předmět

Více

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PROFESORA ŠVEJCARA, PLZEŇ, KLATOVSKÁ 109 Jiří Kolovský PROGRAMOVÁNÍ NC STROJŮ CVIČENÍ SOUBOR PŘÍPRAV PRO 3. R. OBORU 23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ

Více