AX Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AX Uživatelská příručka"

Transkript

1 1. AX Uživatelská příručka

2 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý a odolný vůči pádu 3 1/2 místný kompaktní digitální multimetr, vybavený LCD displejem 20 mm pro snadné čtení každého digitu a integrovaným obvodem A/D převodníku s dvojitou integrací pro velký rozsah, jak rovněž ochranným obvodem proti přetížení, aby tyto měřiče byly skvělými, odolnými přístroji. Tento měřicí přístroj měří střídavé a stejnosměrné napětí, střídavý a stejnosměrný proud, odpor, diody, průchodnost obvodu, teplotu, baterie a bezkontaktně detekuje napětí. Správné používání a péče o tento měřič zajistí dlouholetou spolehlivou službu. Abyste přístroj plně využili, mějte prosím tento návod k nahlédnutí. Max. údaj// 2000 dílků Základní přesnost// 0,5 % Rozsah měření DC napětí//200 mv V Rozsah měření AC napětí//2 V V Rozsah měření DC proudu//200 µa - 10 A Rozsah měření AC proudu//200 µa - 10 A Odpor (Ω) //200 Ohm - 20 MOhm Teplota ( C)//-20 C C Teplota ( F)//-4 F F Výstup obdélníkového průběhu//- NCV (bezkontaktní detekce napětí)//ano LINE (Identifikace živého vodiče)//ano Test diody//ano Test průchodnosti obvodu//ano Podsvícení//Ano Zadržení údaje//ano Automatické vypnutí napájení//ano Ruční volba rozsahu//- Automatická volba rozsahu//ano Napájení//1,5 V x 2 3. BEZPEČNOST Tyto měřiče jsou zkonstruovány v souladu s normou IEC1010, týkající se elektronických měřicích přístrojů Kat. III 600 V a stupně znečištění 2.

3 Tento symbol znamená, že se obsluha musí seznámit s vysvětlením v návodu, aby předešla poranění nebo poškození měřiče. Zem Vysoké napětí Dvojitá izolace Vypínač napájení UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití tohoto měřiče může způsobit poškození, zasažení elektrickým proudem, poranění nebo usmrcení. Dříve než začnete měřič používat, přečtěte si tento návod a porozumějte mu. Před výměnou baterií nebo pojistek vždy nejdříve odpojte měřicí šňůry. Před zahájením práce s měřičem zkontrolujte stav měřicích šňůr a vlastního měřiče, zda není poškozen. Neměřte napětí, pokud napětí na svorkách přesahuje 1000 V proti zemi. Postupujte zvlášť opatrně, pokud budete měřit napětí větší než 30 VAC RMS nebo 60 V DC, taková napětí jsou považována za nebezpečná. Před měření diody, odporu nebo průchodnosti obvodu vždy vybijte kondenzátory a odpojte napájení měřeného zařízení. Abyste zabránili poškození měřiče, nepřekračujte maximální hodnoty vstupních veličin uvedené ve specifikaci. Pokud nebudete přístroj po delší dobu používat, vyjměte z něj baterie, aby nevytekly.

4 4. POPIS PANELU 1. Displej LCD 2. Výběr funkce (přepíná mezi měřením proudu AC, DC, teplotou, testem diody a průchodnosti obvodu) 3. Tlačítko přepínání rozsahu (přepínání mezi ruční/automatickou volbou) 4. Otočný přepínač

5 5. Zdířka 10 A 6. LED indikátor NCV/LINE 7. Tlačítko podsvícení 8. Tlačítko podržení údaje 9. Společná zdířka (COM) 10. Zdířka VΩmA Poznámka: Sklápěcí stojánek a prostor pro baterie jsou zezadu přístroje. 5. TECHNICKÉ SPECIFIKACE 5.1. Všeobecné specifikace Digitální multimetr s max. údajem displeje 2000 Ochrana proti přetížení, plná ochrana rozsahu Funkce zadržení údaje Podsvícení LCD Automatické vypnutí napájení Provozní teplota: 0 C...40 C (32 F F) Vlhkost při provozu: < 80 % RH Skladovací teplota: -10 C...60 C (14 F F) Vlhkost při kladování: < 70 % RH Napájení: Baterie 1,5 V, 2 ks Rozměry: 144 x 70 x 32 mm Hmotnost: Cca. 200 g (včetně baterií) Příslušenství: Uživatelská příručka, měřicí šňůry, dárková krabice, čidlo teploty 5.2. Měřicí vlastnosti Přesnost: ±(% odečtu + digit), záruční doba: 12 měsíců Teplota okolí: 18 C...28 C; vlhkost: 80 % Stejnosměrné napětí 200 mv//100 µv//±(0,5% odečtu + 2 digity) 2 V//1 mv//±(0,5% odečtu + 3 digity) 20 V//10 mv//±(0,8% odečtu + 3 digity)

6 200 V//100 mv// 500 V//1 V//±(0,8% odečtu + 5 digitů) Ochrana proti přetížení: Na rozsahu 200mV 250 V DC nebo 250 V AC RMS Ostatní rozsahy 600 V DC nebo 600 V AC RMS Střídavé napětí 2 V//1 mv//±(1,0 % odečtu + 10 digitů) 20 V//10 mv//±(1,0 % odečtu + 10 digitů) 200 V//0,1 V//±(1,0 % odečtu + 10 digitů) 500 V//1 V//±(1,0 % odečtu + 10 digitů) 600 V//1 V//±(1,0 % odečtu + 10 digitů) Ochrana proti přetížení: 600 V DC nebo 600 V AC RMS Kmitočtový rozsah: Hz Stejnosměrný proud 200 µa//0,1 µa//±(1,0 % odečtu + 5 digitů) 2 ma//1 µa//±(1,0 % odečtu + 5 digitů) 20 ma//10 µa//±(1,0 % odečtu + 5 digitů) 200 ma//100 µa//±(2,0 % odečtu + 5 digitů) 2 A//1 ma//±(3,0 % odečtu + 5 digitů) 10 A//10 ma//±(3,0 % odečtu + 5 digitů) Ochrana proti přetížení: pojistka F200 ma/250 V Rozsah 10 A není jištěn Střídavý proud 200 µa//0,1 µa//±(1.8 % odečtu + 5 digitů) 2 ma//1 µa//±(1,8 % odečtu + 5 digitů) 20 ma//10 µa//±(1,8 % odečtu + 5 digitů) 200 ma//100 µa//±(2,5 % odečtu + 5 digitů) 2 A//1 ma//±(3,0 % odečtu + 5 digitů) 10 A//10 ma//±(3,0 % odečtu + 5 digitů) Ochrana proti přetížení: pojistka F200 ma/250 V Rozsah 10 A není jištěn

7 Odpor 200 Ω//0,1 Ω//±(1,0% odečtu + 2 digity) 2 kω//0,001 kω//±(1,0% odečtu + 2 digity) 20 kω//0,01 kω//±(1,0% odečtu + 2 digity) 200 kω//0,1 kω//±(1,0% odečtu + 2 digity) 2 MΩ//0,001 MΩ//±(1,0% odečtu + 2 digity) 20 MΩ//0,01 MΩ//±(1,0% odečtu + 2 digity) Ochrana proti přetížení: 250 V DC nebo 250 V AC RMS Maximální napětí naprázdno: <3,2 V Dioda a průchodnost obvodu Rozsah//Funkce // Zobrazení přibližného napětí na diodě v propustném směru // Vestavěný bzučák bude znít, pokud je odpor menší než 70 Ω±30 Ω Teplota -20 C C//1 C//±(1,0 % odečtu + 2 digity) -4 F F//1 F//±(1,0 % odečtu + 2 digity) Ochrana proti přetížení: 250 V DC nebo 250 V AC RMS 6. Návod k obsluze 6.1. Měření střídavého a stejnosměrného napětí Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Vysokonapěťové obvody, jak střídavé, tak stejnosměrné, jsou velmi nebezpečné a je třeba je měřit s velkou opatrností. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození přístroje, nepokoušejte se měřit jakékoliv napětí, které by mohlo překračovat 600 VDC. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem a/nebo poškození přístroje, nepřivádějte více než 600 VDC mezi společnou zdířku a zem. 1) Nastavte otočný přepínač do polohy pro měření napětí (V / V~). 2) Zasuňte černý banánek měřicí šňůry do záporné zdířky COM; zasuňte červený banánek měřicí šňůry do kladné zdířky V/ΩmA. 3) Dotkněte se černým měřicím hrotem záporné strany obvodu; červeným měřicím hrotem se dotkněte kladné strany obvodu.

8 4) Na LCD displeji přečtěte údaj napětí. Při měření stejnosměrného napětí se zobrazí polarita napětí v místě přiložení červeného měřicího hrotu. POZNÁMKA: Může se objevit nestabilní údaj, zvláště při měření na rozsahu malého napětí, a to aniž jsou zasunuty měřicí šňůry do zdířek, pokud máte podezření, že údaj je chybný, zkratujte zdířky V/ΩmA a COM a ujistěte se, že na LCD je zobrazená nula Měření proudu Abyste předešli poškození měřiče, zkontrolujte před měřením proudu pojistku v měřiči. Pro veškerá měření proudu používejte správné zdířky, funkci a rozsah. Nikdy nepřipusťte, aby byl potenciál rozpojeného obvodu vůči zemi větší než 250 V, nepřipojujte měřicí šňůry paralelně k obvodu nebo součástce, jsou-li měřicí šňůry zasunuty do zdířek pro měření proudu. 1) Odpojte napájení zkoušeného obvodu a vybijte kondenzátory v obvodu, otočný přepínač nastavte na rozsah pro měření proudu. 2) Zasuňte černý banánek měřicí šňůry do záporné zdířky COM, červený banánek měřicí šňůry zasuňte pro měření proudu menšího než 200 ma do ma, pro měření proudu mezi 200 ma a 10 A zasuňte červený banánek měřicí šňůry do zdířky 10 A. 3) Přerušte měřený obvod, černou měřicí šňůru připojte k zápornější straně přerušení a červenou měřicí šňůru připojte ke kladnější straně přerušení. 4) Zapněte napájení měřeného obvodu a z displeje LCD odečtěte údaj. Je-li zobrazeno OL, znamená to, že je překročen rozsah a je potřeba zvolit vyšší rozsah. 5) Vypněte napájení měřeného obvodu a vybijte všechny kondenzátory, odstraňte měřicí šňůry a uveďte měřený obvod do původního stavu. 6) Nastavte otočný přepínače do polohy A~ a proveďte měření střídavého proudu Test diody a průchodnosti obvodu Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, odpojte před zkoušením diody napájení zkoušeného obvodu a vybijte všechny kondenzátory. 1) Nastavte otočný přepínač do polohy. 2) Zasuňte černý banánek měřicí šňůry do záporné zdířky COM, zasuňte červený banánek měřicí šňůry do kladné zdířky V/ΩmA. U řady HK48 přepněte stiskem tlačítka SEL na měření diody/průchodnosti obvodu. 3) Umístěte červenou měřicí šňůru na anodu diody a černou měřicí šňůru na katodu diody, přístroj zobrazí přibližné napětí v propustném směru, při obrácené polaritě se zobrazí OL.

9 4) Dotkněte se měřicím hrotem obvodu nebo vodiče, který chcete prověřit, na displeji se zobrazí max. hodnota zkoušeného odporu, je-li odpor menší než 70 Ω±30 Ω, zazní zvukový signál. POZNÁMKA: V obvodu má být na dobré diodě napětí v propustném směru, ale údaj napětí v závěrném směru může být proměnlivý v důsledku odporu jiných spojů mezi měřicími hroty. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nikdy neměřte průchodnost obvodu nebo vodičů pod napětím Měření odporu Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, před jakýmkoliv měřením odporu odpojte napájení měřené jednotky a vybijte všechny kondenzátory. Odstraňte baterie a odpojte síťové šňůry. 1) Nastavte otočný přepínač na požadovaný rozsah odporu. 2) Zasuňte černý banánek měřicí šňůry do záporné zdířky COM, červený banánek měřicí šňůry zasuňte do kladné zdířky V/ΩmA. 3) Dotkněte se měřicím hroty testovaného obvodu nebo dílu. Nejlépe odpojte jednu stranu testovaného dílu, takže ostatní obvody nebudou ovlivňovat výsledek měření odporu. 4) Přečtěte odpor z LCD displeje. POZNÁMKA: Změřená hodnota odporu rezistoru v obvodu je obvykle odlišná od jmenovité hodnoty rezistoru, protože měřicí proud měřiče teče všemi možnými cestami mezi měřicími hroty. Abyste zajistili co nejlepší přesnost měření malých odporů, zkratujte před měřením měřicí šňůry a odečtěte tuto hodnotu odporu měřicích šňůr. U měření velkých odporů může měřiči trvat pár sekund, než se údaj uklidní. Při rozpojení obvodu zobrazuje měřič OL indikující překročení rozsahu Měření teploty Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, neměřte teplotu, pokud napětí na vstupu překračuje 36 VDC nebo 36 V ACRMS. 1) Nastavte otočný přepínač do polohy C F, LCD zobrazí hodnotu teploty okolí. 2) Zasuňte čidlo teploty do vstupních zdířek, červený banánek čidla teploty zasuňte do zdířky Ω F, černý banánek čidla teploty do zdířky COM, přičemž se ujistěte, že jste dodrželi polaritu. 3) Přiložte čelo čidla teploty k objektu, jehož teplotu si přejete měřit, držte čidlo přitlačené k měřenému objektu, dokud nebude údaj stabilní.

10 4) Přečtěte teplotu z LCD displeje. 5) Stiskem tlačítka SEL přepínejte mezi jednotkami C nebo F NCV (bezkontaktní detekce napětí) Z důvodu vnějšího zdroje rušení může tato funkce způsobit chybnou detekci napětí, výsledek detekce je pouze pro referenci. Nastavte otočný přepínač do polohy NCV, dotkněte se horní částí měřiče zkoušeného obvodu, indikační LED bude blikat a zazní zvukový signál. POZNÁMKA: Výsledek detekce je pouze pro referenci, nestanovujte napětí POUZE pomocí detekce NCV. Detekce může být ovlivněna konstrukcí zásuvky, tloušťkou izolace a jinými proměnlivými podmínkami. Vnější zdroje rušení, jako zábleskové světlo, motor, atd. mohou způsobit chybnou detekci Test LINE (identifikace živého vodiče) Nastavte otočný přepínače do polohy LINE, zasuňte černou měřicí šňůru do COM a červenou měřicí šňůru do zdířky V/ΩmA, držte izolovanou část černé měřicí šňůry a nedotýkejte se jí měřeného obvodu; červenou měřicí šňůrou se dotkněte živého vodiče, aktivuje se bzučák měřiče a červená LED bude blikat, dotknete-li se červenou měřicí šňůrou zemního vodiče, bzučák nezazní a LED nebude blikat. POZNÁMKA: Má-li obvod významný svod (cca. přes 15 V), pak dotknete-li se červenou měřicí šňůrou zemního vodiče, bzučák měřiče bude znít a LED bude blikat Podsvícení displeje Stiskem tlačítka na 1 nebo 2 sekundy zapnete nebo vypnete funkci podsvícení displeje, podsvícení se automaticky vypne po asi 10 sekundách. 7. ÚDRŽBA 7.1. Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, odpojte před odstraněním zadního víka nebo krytky prostoru pro baterie nebo pojistky měřicí šňůry od jakéhokoliv zdroje napětí.

11 Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte měřič, dokud nebudou krytky prostoru pro baterie a pojistku na svém místě a řádně upevněny Instalace baterií Abyste předešli zobrazení nesprávného údaje, vyměňte baterie, jakmile se zobrazí indikátor baterií. 1) Vypněte napájení přístroje a odpojte od něj měřicí šňůry. 2) Pomocí šroubováku otevřete krytku prostoru pro baterie vzadu. 3) Vložte baterie do držáku baterii, dbejte na správnou polaritu. 4) Vložte zpět krytku prostoru pro baterie, zajistěte ji šroubkem Výměna pojistky 1) Vypněte napájení přístroje a odpojte od něj měřicí šňůry. 2) Odstraňte krytku prostoru pro baterie a baterie. 3) Odstraňte šroubky zajištující zadní kryt. 4) Šetrně vyjměte starou pojistku a vložte novou pojistku do držáku pojistky. 5) Vložte zpět a zajistěte zadní kryt, baterie a krytku prostoru pro baterie.

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

Multimetr MS8233D R115A

Multimetr MS8233D R115A Multimetr MS8233D R115A Návod k použití 1 Obsah 1. Úvod. 2 2. Bezpečnostní pokyny... 3 3. Popis ovládacích prvků a indikátorů...5 3-1. Popis přístroje... 5 3-2. Popis tlačítek... 6 3-3. LCD displej. 7

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6.

RE 360 D DIGITÁLNÍ MULTIMETR SE SLOUPCOVÝM GRAFEM A AUTOMATICKOU VOLBOU ROZSAHU. Uživatelský manuál. 4. Výměna baterie. 5. Výměna pojistky. 6. 4. Výměna baterie 1) Když napětí baterie klesne pod řádný operační (provozní) rozsah, na LCD displeji se objeví symbol, je baterii nutno vyměnit. 2) Před výměnou baterie nastavte přepínač do pozice OFF.

Více

AX-7020 Příručka uživatele

AX-7020 Příručka uživatele AX-7020 Příručka uživatele 1. Přehled Tento přístroj je analogový multimetr s vysokou přesností. Jeho bezpečnostní vlastnosti se výrazně zlepšily. Dosahují standardu CAT III 600 V. Má 21 rozsahů a může

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti:

UT 33B/C/D. Souhrn: Kontrola kompletnosti: UT 33B/C/D Souhrn: Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám. Upozornění: Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým

Více

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace

Axiomet AX-582B. 1. Bezpečnostní pokyny. 2. Specifikace Axiomet AX-582B 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ

DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR DMT700-7 v 1 NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH A. ÚVOD B. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY C. MEZINÁRODNÍ ELEKTROTECHNICKÉ ZNAČKY D. VLASTNOSTI E. TECHNICKÁ DATA F. OVLÁDACÍ PANEL G. JAK PROVÁDĚT MĚŘENÍ A.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 TEMP DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-MS8250 C Návod k obsluze 1. OBECNÉ POKYNY Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H

MASTECH. Digitální multimetr MAS8222H MASTECH Digitální multimetr MAS8222H Uživatelská příručka ÚVOD Digitální milimetr MASTECH MAS8222H je přenosný digitální měřící přístroj umožňující měření stejnosměrného a střídavého napětí a proudu, měření

Více

Digitální multimetr FK8250

Digitální multimetr FK8250 Návod k použití CZ Digitální multimetr FK8250 7120274 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS8221A Návod k obsluze 1. POPIS MĚŘIDLA Tento multimetr byl navržen v souladu s normou IEC1010 týkající se bezpečnostních požadavky na elektrické měřicí, řídicí a laboratorní

Více

AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE

AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE AX-595 DIGITÁLNÍ MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE 1. Všeobecně Přístroj je obdařen funkčními tlačítky místo tradičních mechanických knoflíků a jedná se o nový typ 3 5/6místného multimetru vybaveného displejem

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-588 NÁVOD K POUŽITÍ 1. Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, indukčnosti, teploty, kmitočtu, test spojitosti,

Více

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika

Axiomet AX Bezpečnostní pokyny. 2. Charakteristika Axiomet AX-150 1. Bezpečnostní pokyny Přístroj splňuje požadavky normy IEC1010 (bezpečnostní standard publikovaný Mezinárodní elektrotechnickou komisí) týkající se konstrukce. Než přistoupíte k používání

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1280 U Ž I V AT E L S K Ý N Á V O D 0 Popis Tento měřící přístroj je stabilní měřící pomůcka vybavená 26mm displejem LCD. Přístroj je napájen z baterie. Je určen především k měření

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti

Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER. Popis Symboly Popis.... Prověření spojitosti Návod k použití PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ TESTER Mod. VE 8020 Čtěte pozorně všechny instrukce!!! Rozměry Popis testeru Tabulka symbolů Symbo ly Popis Symboly Popis DC V případě stejnosměrných... Test diody

Více

Digitální klešťový multimetr FK3266F

Digitální klešťový multimetr FK3266F Návod k použití CZ Digitální klešťový multimetr FK3266F 7120315-01 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a

Více

Digitální měřící kleště VE 2608

Digitální měřící kleště VE 2608 Digitální měřící kleště VE 2608 Použití: Měřící kleště jsou především určeny pro měření DC a AC proudů bez rozpojení obvodu. Dále slouží pro měření napětí DC a AC, měření odporů, kapacit, frekvence, pospojení

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

UT39B. Návod k obsluze

UT39B. Návod k obsluze UT39B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH

R129A - Multimetr MS8269 MASTECH Vážení zákazníci, R129A - Multimetr MS8269 MASTECH děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ

KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR DIGITÁLNÍ AX-M266C Návod k obsluze 1 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Klešťový měřící přístroj je úplně přenosným přístrojem, je opatřen velkým LCD displejem 3 ½ digity a funkci testu izolace

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231

MASTECH Digitální diagnostický přístroj spalovacích motorů MS 6231 Údržba Před otevřením přístroje odpojte měřicí šňůry a všechny vstupní signály, zabráníte tím úrazu elektrickým proudem nebo poškození přístroje. Nedovolte, aby se do přístroje dostala voda! Pokud přístroj

Více

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr

Multimetr MT MT-1210 přenosný digitální 3 ½ čísla multimetr Multimetr MT-1210 Bezpečnostní informace Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte celý návod. Pracujte s přístrojem podle platné České státní normy. Měřící přístroj je ve shodě s normou IEC1010 týkající

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120101 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120101 1. Záruční podmínky Záruční doba tohoto přístroje je 24měsíců. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vadu. Záruka se nevztahuje na vyměnitelné součásti přístroje jako jsou

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

Digitální multimetr RC EM890N

Digitální multimetr RC EM890N Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM890N Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

UT50A. Návod k obsluze

UT50A. Návod k obsluze UT50A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Měřič impedance. Návod k použití

Měřič impedance. Návod k použití Měřič impedance Návod k použití Bezpečnostní upozornění Před použitím měřicího přístroje si důkladně přečtěte tento návod. Měřicí přístroj používejte pouze způsobem uvedeným v tomto návodu. Nepoužívejte

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

UT58C. Návod k obsluze

UT58C. Návod k obsluze UT58C Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální multimetr EM3680 / EM3681

Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Digitální multimetr EM3680 / EM3681 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie

Pájecí stanice s digitálním multimetrem & DC nastavitelným zdrojem napájení. ZD-8901 AC V 50Hz 65-68W. Výměna baterie 3. Vypněte měřicí přístroj (do polohy OFF), když jej zrovna nepoužíváte; pokud jej nepoužíváte po dlouhou dobu, vyjměte také baterii. 4. Neskladujte měřicí přístroj na místě s vlhkostí, vysokou teplotou,

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205

NÁVOD K OBSLUZE R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 R248 - DIGITÁLNÍ TESTER IZOLACE MS5205 Obsah Bezpečnostní informace Upozornění Záruka Příslušenství Úvod Přední panel Displej Zprávy na displeji Tlačítka Otočný přepínač Vstupní zdířka Popis Funkcí Možnosti

Více

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze

Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594. Návod k obsluze Multimetr s automatickým bargrafem a USB AX-594 Návod k obsluze Obsah 1. Úvod...3 2. Odbalení a kontrola...3 3. Bezpečnostní upozornění...3 4. Bezpečnostní symboly...4 5. Popis čelního panelu...5 6. Parametry...6

Více

UT202. Návod k obsluze

UT202. Návod k obsluze UT202 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Digitální multimetr EM3685 / EM3686

Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Digitální multimetr EM3685 / EM3686 Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

UT61E. Návod k obsluze

UT61E. Návod k obsluze UT61E Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

MT /2 True-RMS multimetr Manuál

MT /2 True-RMS multimetr Manuál MT-1705 3-1/2 True-RMS multimetr Manuál Shrnutí Tento přístroj je stabilní digitální multimetr napájený baterií. Má 20 mm vysoký LCD pro snadné čtení údajů. Podsvícení displeje a ochrana proti přetížení

Více

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze

Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3. Návod k obsluze Laboratorní tříkanálové napájecí zdroje AX-3003D-3 AX-3005D-3 Návod k obsluze ObsahKapitola 1 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155

DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 DIGITÁLNÍ MULTIMETR TRUE RMS S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-155 NÁVOD K OBSLUZE BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ Pro zajištění nevyšší úrovně bezpečnosti během práce s měřidlem, postupujte podle následujících

Více

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70A návod k použití Všeobecné informace Jedná se o nový typ 3 ¾ číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický

Více

AX-T520 Návod k obsluze

AX-T520 Návod k obsluze AX-T520 Návod k obsluze OBSAH 1. Bezpečnostní informace...3 2. Popis přístroje...5 3. Obsluha...6 4. Technické údaje...9 5. Výměna baterie a pojistky...13 6. Příslušenství...13 2 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Digitální multimetr FK17B

Digitální multimetr FK17B Návod k použití CZ Digitální multimetr FK17B 7120078 Děkujeme Vám za projevenou důvěru zakoupením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás seznámí s uvedeným výrobkem, jeho funkcemi a správnou obsluhou.

Více

Záruční podmínky Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC.

Záruční podmínky  Popis ovládacích prvků Tento návod pečlivě uschovejte! Slouží zároveň jako záruční list. INPUT HOLD FUNC. Výrobní číslo : Datum vyskladnění : Datum prodeje : Roman Lyčka Hladnovská 73/728 712 00 Ostrava Muglinov Tel.: 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www : http://www.eshop-rychle.cz/romi MASTECH Digitální

Více

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE

Obsah MULTIMETR R125 NÁVOD K OBSLUZE * Při rozsahu 200MΩ pokud měřící vývody zkratujeme na displeji se zobrazí naměřená hodnota 1MΩ, tento 1MΩ je třeba vždy při tomto rozsahu odečíst abychom dostali správnou hodnotu. 4.7. Měření teploty Rozsah

Více

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax :

MASTECH Digitální multimetr MS s.r.o. Kosmova 11, Ostrava Přívoz Tel.: Fax : s.r.o. Kosmova 11, 702 00 Ostrava Přívoz Tel.: 596 136 917 Fax : 596 136 919 e-mail : hadex@hadex.cz M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8209 Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8209

Více

UT60B. Návod k obsluze

UT60B. Návod k obsluze UT60B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

AX-160IP - ČÍSLICOVÝ MULTIMETR S TOUCHPADEM - PŘÍRUČKA UŽIVATELE

AX-160IP - ČÍSLICOVÝ MULTIMETR S TOUCHPADEM - PŘÍRUČKA UŽIVATELE AX-160IP - ČÍSLICOVÝ MULTIMETR S TOUCHPADEM - PŘÍRUČKA UŽIVATELE 1. VŠEOBECNÉ INSTRUKCE 1.0. Tento přístroj vyhovuje normě IEC 61010-1, kategorii měření CAT III 1000 V a CAT IV 600 V. Viz specifikace.

Více

UT603. Návod k obsluze

UT603. Návod k obsluze UT603 Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba

4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V. 5 Údržba 4.10 Měření tranzistoru Měření zesílení v rozsahu: 0-1000 Parametry měření: Proud bází: 10uA Napětí Uce: 2,8V 5 Údržba 5.1 Výměna baterií Je-li na displeji zobrazen symbol baterie. Jedná se o indikaci

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS

R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Návod k obsluze R153 - Multimetr RE209D RANGE - automat, TRUE RMS Váţení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důleţité

Více

Digitální klešťový multimetr FK1000A

Digitální klešťový multimetr FK1000A NÁVOD K OBSLUZE Digitální klešťový multimetr FK1000A Obj. č.: 7120081 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE

Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Multimetr s měřičem izolačního odporu do 1 kv AX-TI220 NÁVOD K OBSLUZE Kapitola 1 Bezpečnostní standardy Tento multimetr byl navržen a vyroben podle bezpečnostních požadavků definovaných v normě IEC 61010-1

Více

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR

PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR PROFESIONÁLNÍ DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1860 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah 2 Všeobecně. 2 Prohlídka balení. 2 Bezpečnostní informace. 2 Popis Bezpečnostních Symbolů. 3 Popis Přístrojového Panelu a Tlačítek Funkcí

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018

UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018 UŽIVATELSKÝ MANUÁL MULTIMETR PRO'SKIT MT-2018 PŘEDSTAVENÍ Gratulujeme k zakoupení multimetru PRO'sKIT MT-2018. Jedná se o přesný a bezpečný měřící přístroj, fungující na baterie, disponující stojánkem

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

AX-C Úvod. 2. Bezpečnostní pokyny

AX-C Úvod. 2. Bezpečnostní pokyny AX-C708 1. Úvod Před použitím měřiče si přečtěte Bezpečnostní pokyny. Procesní měřič (dále pak měřič ) je ruční nástroj, napájený z baterií, pro měření elektrických parametrů. Má všechny vlastnosti číslicového

Více

DT-61. Multitester 6 v 1

DT-61. Multitester 6 v 1 DT-61 Multitester 6 v 1 1. Úvod Digitální multitester 6 v 1 (dále jen přístroj) byl navržen tak, aby kombinoval funkce hlukoměru, expozimetru, měřiče vlhkosti a teploty, bezkontaktního testeru střídavého

Více

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602

Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 Vysokoproudový, přepínací napájecí zdroj s dálkovým ovládáním SPS-9600/9602 1. ÚVOD Návod k obsluze Tato řada dvouvýstupových, regulovatelných napájecích zdrojů DC o výkonu 900 W vytváří velký výstupní

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál

Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Digitální multimetr PROTEK D705, D705T Uživatelský manuál Květen 2011, verze 1.0 GS Instruments Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena. Specifikace se mohou měnit bez přechozího upozornění. Varování. Před použitím

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Roman Lyčka Hladnovská 73/728 Ostrava Muglinov Tel. : 604 691 682 e-mail : rlycka@volny.cz www. http://www.eshop-rychle.cz/romi V&A Digitální měřicí přístroj VA18B Obsah 1. Obecné pokyny. 1.1 Zásady bezpečného

Více

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER

PROVOZNÍ MANUÁL 1000A DC/AC KLAMPMETER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly PROVOZNÍ MNUÁL 1000 DC/C KLMPMETER Tento symbol v blízkosti jiného symbol nebo svorky upozorňuje, že by uživatel měl nahlédnout do provozního manuálu pro podrobnější

Více

UT70A. Návod k obsluze

UT70A. Návod k obsluze UT70A Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-UT58D. Univerzální měřící přístroj

HC-UT58D. Univerzální měřící přístroj HC-UT58D Univerzální měřící přístroj! Upozornění Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem, pročtěte před použitím přístroje pozorně "Bezpečnostní informace" a "Pravidla bezpečného používání". Digitální

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 -

NÁVOD K OBSLUZE. Obj.č Bezpečnostní opatření: 1.1 Všeobecně - 1 - NÁVOD K OBSLUZE Obj.č. 712 01 39 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení přístroje do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více