NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE"

Transkript

1 OBSAH 1. Informace o bezpečnosti 1.1 Přípravy před použitím 1.2 Během používání 1.3 Bezpečnostní symboly 1.4 Údržba 2. Popis 2.1 Přední panel 2.2 Tlačítka a funkce 3. Specifikace 3.1 Obecná specifikace 3.2 Technická specifikace 4. Používání přístroje 4.1 Zobrazování blokovaných hodnot HOLD 4.2 Maximální HOLD 4.3 Funkční tlačítko 4.4 Manuální rozsah 4.5 Automatické vypnutí 4.6 Přípravy před měřením 4.7 DC napětí 4.8 AC napětí 4.9 Odpor 4.10 Test diody 4.11 Kontinuita 4.12 DC proud 4.13 AC proud 4.14 Test logiky 4.15 Bezkontaktní napětí NCV 5. Údržba 5.1 Výměna baterie 5.2 Výměna měřícího kabelu (nebo krokosvorky) 6. Příslušenství MULTIMETR MS8212 Pen-Type R136B 1. Informace o bezpečnosti Čtěte pozorně všechny instrukce obsažené v tomto manuálu, abyste předešli nebezpečí vzniku požáru, poškození přístroje nebo poranění elektrickým proudem nebo jiným nehodám. Přečtěte si manuál před prvním použitím přístroje. V případě, že je přístroj používán způsobem nepopsaným v tomto manuálu, mohou být některé jeho bezpečnostní prvky neúčinné. Přístroj je navržen a vyroben v souladu s bezpečnostními standardy EN , EN , EN , EN , týkajícími se elektrickým měřících přístrojů bezpečnostní kategorie CAT III 600V a kategorie znečištění 2 a splňuje všechny požadavky pro provádění elektrických měření a testů. Dodržujte všechna bezpečnostní pravidla, pro zajištění bezpečného užívání přístroje. Dodržování instrukcí povede k mnohaletému spokojenému využívání přístroje. 1.1 Přípravy před použitím Během používání dbejte všech základních bezpečnostních pravidel: - Dbejte zvýšené bezpečnosti, abyste předešli poranění elektrickým proudem - Používejte přístroj pouze povoleným způsobem 1.1:2 Zkontrolujte přístroj před použitím, pro zjištění zda nedošlo k poškození během přepravy Zkontrolujte zda není poškozená izolace měřících kabelů Pokud je potřeba vyměnit měřící kabely, nahrazujte je pouze kabely se stejnou technickou specifikací. Pouze tak lze zaručit bezpečnost přístroje. 1.2 Během používání Vždy se ujistěte, že je na otočném přepínači nastavena správná funkce a rozsah Nepřekračujte hodnoty bezpečnostních limitů stanovených pro jednotlivé funkce Nedotýkejte se špiček testovacích kabelu, jsou-li připojené k měřenému obvodu V manuálním režimu, je-li měřena hodnota neznámá, zvolte největší rozsah a následně snižujte podle potřeby Neměřte napětí, která by mohla přesahovat 600V mezi zdířkami a zemí Dbejte zvýšené bezpečnosti při práci s napětím přesahujícím 60V DC nebo 30V AC RMS. Držte prsty za ochrannými prstenci testovacích hrotů Nikdy nepřipojujte měřící kabely napříč zdrojem napětí, když je otočný přepínač v poloze odporu, diody nebo kontinuity. Předejdete tím poškození přístroje Neprovádějte měření odporu, diody a kontinuity na obvodu pod napětím Než změníte polohu otočného přepínače, odpojte měřící kabely od obvodu Nepoužívejte přístroj v prostředí s vysokým tlakem/teplotou, v prašném prostředí nebo v prostředí s výbušnými plyny nebo výpary Přerušte používání přístroje, objeví-li se jakékoliv abnormality nebo selhání Nepřipojujte měřící kabely k obvodu, aniž by byla baterie řádně připevněná Neskladujte přístroj v prostředí, kde bude vystaven přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo velké vlhkosti. 1.3 Bezpečnostní symboly Důležitá bezpečnostní informace. Prosím nahlédněte do manuálu pro více informací. Přístroj chráněn dvojitou izolací nebo posílenou izolací. CAT III AC DC M.H D.H AUTO KATEGORIE MĚŘENÍ III umožňuje měření obvodů připojených k rozvaděčům v nízkonapěťových vedeních budov. Vyhovuje ULSTD , , , ; Certifikováno pro CSA STD C22.2 NO , , , IEC STD Vyhovuje standardům Evropské unie (EU) Zemnění Střídavý proud Stejnosměrný proud Stejnosměrný a střídavý proud Dioda Bzučák kontinuity Maximální HOLD Blokace dat HOLD Automatický rozsah Vybitá baterie 1.4 Údržba Veškeré opravy by měli provádět pouze proškolení odborníci Před otevřením krytu baterie, odpojte měřící kabely od obvodu Abyste předešli chybám v měření, které mohou vést k poškozením nebo poraněním, vyměňte

2 baterie hned, jakmile se objeví symbol vybité baterie Použijte vlhký hadřík a jemný detergent pro očištění přístroje. Nepoužívejte brusiva nebo rozpouštědla Přepněte otočný přepínač do polohy O FF, když není přístroj používán Vyjměte baterie pokud předpokládáte, že přístroj nebude delší dobu využíván. 2. Popis - Tento přístroj je přenosným měřícím zařízením s dobře čitelným LCD displejem. - Je dobře obsluhovatelný jednou rukou, je vybaven ochranou proti přetížení, indikátorem vybité baterie a hodí se k použití ve školách, fabrikách nebo běžná domácí měření. - Disponuje automatickým i manuálním rozsahem. - Má funkci automatického vypnutí. - Umožňuje blokaci dat a blokaci maximálních dat. - Během měření přístroj automaticky ukazuje hodnotu a jednotky měření. 2.1 Přední panel 1. Kladná testovací sonda (+); 2. Kryt sondy (odstranitelný); 3. Indikátor NCV; 4. Indikátory LED; 5. Ochranný prstenec; 6. Otočný přepínač; 7. Tlačítko blokace dat (HOLD); 8. Tlačítko rozsahu (RAN); 9. Funkční tlačítko (FUN); 10. Blokace maximálních dat (MAX); 11. Tlačítko bezkontaktního měření napětí (NCV); 12. Panel; 13. LCD displej; 14. Zdířka COM (-) 2.2 Tlačítka a funkce - Funkční tlačítka Tlačítko Funkce Popis HOLD RAN MAX NCV Libovolná pozice přepínače; možnost po zapnutí Libovolná pozice přepínače; možnost po zapnutí Toto tlačítko se používá pro blokaci dat na displeji. Deaktivuje funkci automatického vypnutí. Přepínání rozsahů v manuální režimu. Přidržte pro návrat do režimu automatického rozsahu. Používá se pro naměření a blokaci maximální hodnoty. Přidržte pro bezkontaktní měření napětí. FUNC Přepínání mezi DC a AC napětím. Mačkejte během testu Logiky. Přepíná mezi měřením odporu, diody a kontinuity. Přepínání mezi DC a AC proudem. Otočný přepínač: výběr funkcí. - Měřící sonda: pro provádění měření - COM zdířka: zdířka pro obyčejný měřící kabel - LCD displej: zobrazuje výsledky měření - Indikátor LED: v režimu Logic, zelená zobrazuje nízkou úroveň, červená vysokou úroveň - Kryt sondy: použijte při provádění měření kategorie II nebo vyšších. Odstraňte pro provádění měření kategorie II nebo nižší. - Ochranný prstenec: držte prsty za ochranným prstencem, mimo testovací sondu, abyste předešli poraněním - Indikátor NCV: Detekce NCV, indikace AC napětí 3. Specifikace Přesnost je specifikována na období jednoho roku po kalibraci v teplotách 18 až 28 C (64 až 82 F) s relativní vlhkostí 75 %. 3.1 Obecná specifikace - Podmínky v prostředí: 600V CAT III; Stupeň znečištění: 2; Nadmořská výška: <2000m; Provozní teplota: 0 až 40 C, 32 až 122 F (<80% RH, <10 C bez kondenzace); Skladovací teplota: -10 až 50 C, 14 až 122 F (<70% RH, vyjmuta baterie) - Maximální napětí mezi zdířkami a zemí: 600V DC nebo AC - Automatický i manuální rozsah - Displej: 20mm LCD - Maximální zobrazitelná hodnota: 1999 (3½) - Indikace polarity: - znázorňuje zápornou polaritu - Indikace přesažení rozsahu: OL - Časy mezi zobrazením výsledků: cca 0,4 vteřiny - Zobrazované hodnoty: zobrazení funkce a elektrické kapacity - Indikátor vybité baterie: zobrazení symbolu viz výše - Pojistka: FF400mA H 600V - Automatické vypnutí: 15 min. - Napájení: 1,5Vx2 AAA baterie - Rozměry: 222x43x29 mm - Hmotnost: cca 129 g (včetně baterií) 3.2 Technická specifikace (okolní teplota: 23±5 C, relativní vlhkost <75%) DC napětí 200mV 0,1mV ±(0,7% čtení + 2) 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V 600V 1V Vstupní impedance: 10MΩ - Ochrana proti přetížení: 200mV rozsah: 250V DC nebo AC rms; 2V-600V rozsahy: 600V DC nebo AC rms Max. vstupní napětí: 600V DC AC napětí 200mV 0,1mV ±(0,8% čtení + 3) 2V 0,001V 20V 0,01V 200V 0,1V 600V 1V ±(1,0% čtení + 3) Vstupní impedance: 10MΩ - Ochrana proti přetížení: 200mV rozsah: 250V DC nebo AC rms; 2V-600V rozsahy: 600V DC nebo AC rms - Rozsah frekvence: 40 až 400Hz

3 - Odezva: průměrná (rms sinusoidy) - Max. vstupní napětí: 600V DC Odpor 200Ω 0,1Ω ±(1,0% čtení + 3) 2kΩ 0,001kΩ ±(1,0% čtení + 1) 20kΩ 0,01kΩ 200kΩ 0,1kΩ 2MΩ 0,001MΩ 20MΩ 0,01MΩ ±(1,0% čtení + 5) - Napětí otevřeného obvodu: cca 250mV Kontinuita Funkce Popis Pokud je měřený odpor menší než 50Ω, ozve se bzučák - Napětí otevřeného obvodu: cca 500mV Test diody Funkce Rozlišení Popis 0,001V Zobrazuje přibližnou hodnotu úbytku napětí v propustném směru Propustný DC proud: cca 1mA - Závěrný DC proud: cca 1,5V DC proud 20mA 0,01mA ±(1,5% čtení + 3) 200mA 0,1mA - Ochrana proti přetížení: restartovatelná pojistka AC proud 20mA 0,01mA ±(2,0% čtení + 3) 200mA 0,1mA - Ochrana proti přetížení: restartovatelná pojistka - Rozsah frekvence: 40 až 400Hz - Odezva: průměrná (rms sinusoidy) Test logiky Funkce Popis Logika - Vstupní impedance: 1MΩ 4. Používání přístroje 4.1 Čtení hodnoty HOLD Během měření, stiskněte tlačítko HOLD pro zablokování aktuálního měření na displeji. Na displeji se objeví symbol D.H. Stiskněte tlačítko HOLD znovu pro návrat do pohotovostního režimu displeje. 4.2 Maximální HOLD Během měření, stiskněte tlačítko MAX a na displeji se objeví maximální nahraná hodnota. Symbol M.H se zobrazí na displeji. Stiskněte tlačítko MAX znovu pro návrat do pohotovostního režimu displeje. 4.3 Funkční tlačítko V režimu napětí/proudu, stiskněte tlačítko FUNC pro přepínání mezi AC/DC. V pozici odporu/diody/kontinuity, stiskněte FUNC pro přepínání mezi režimy. 4.4 Manuální rozsah V režimech napětí/proud/odpor je výchozí rozsah AUTO. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního rozsahu. Každé stisknutí tlačítka zvyšuje rozsah a vrací se do nejnižších, když je stlačeno v největším rozsahu. Přidržte tlačítko RAN pro návrat do automatického rozsahu. 4.5 Automatické vypnutí Přístroj je vybaven funkcí automatického vypnutí, která automaticky vypne přístroj, když je ponechán zapnutý. Po cca 14 minutách nepoužívání, přístroj 5x krátce zapípá a po minutě se rozezvučí jedním dlouhým pípnutí a vypne se Po automatickém vypnutí, otočte otočný přepínač nebo stiskněte tlačítka FUNC, MAX nebo RAN pro opětovné spuštění přístroje Pokud přidržíte tlačítko HOLD při zapínání přístroje, deaktivujete tím funkci automatického vypnutí. Funkce automatického vypnutí se zase aktivuje po vypnutí přístroje. 4.6 Příprava před měřením Vyberte požadovanou funkci pomocí otočného přepínače. V manuálním režimu zvolte nejdříve největší rozsah, pokud je měřená hodnota neznámá a snižujte dle potřeby Při připojování k obvodu, připojte nejdříve běžný měřící kabel a teprve pak testovací sondu Pokud je napětí v baterii <2,4V, zobrazí se na displeji symbol baterie. Vyměňte baterie před prováděním měření. 4.7 DC napětí Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je DC napětí. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního rozsahu, jeli potřeba Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely napříč zdrojem napětí nebo Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Sledujte polaritu testovací sondy během měření Dc napětí. mohou přesahovat 600V DC.

4 - Před připojením sondy a měřícího kabelu při nižším rozsahu, displej může ukazovat kolísavé výsledky. Je to normální jev, protože přístroj je vysoce citlivý. Jakmile proběhne připojení, zobrazí se skutečný výsledek. - V manuální režimu zvolte nejdříve největší rozsah, pokud není známa měřená hodnota, a teprve pak zmenšujte rozsah podle potřeby. 4.8 AC napětí mohou přesahovat 600V DC Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je DC napětí. Stiskněte tlačítko FUNC pro přepnutí na AC napětí. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního rozsahu, je-li potřeba Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely napříč zdrojem napětí nebo Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. - Pokud je měřený odpor větší než 1MΩ, může trvat několik vteřin než se výsledek na displeji ustáli. - Pokud nejsou měřící kabely připojeny, nebo pokud provádíte měření otevřeného obvodu, na displeji bude svítim OL Test diody Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je odpor. Stiskněte tlačítko FUNC pro přechod do režimu diody Připojte testovací sondu k anodě (+) a měřící kabel ke katodě (-) diody Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. - Před připojením sondy a měřícího kabelu při nižším rozsahu, displej může ukazovat kolísavé výsledky. Je to normální jev, protože přístroj je vysoce citlivý. Jakmile proběhne připojení, zobrazí se skutečný výsledek. - V manuální režimu zvolte nejdříve největší rozsah, pokud není známa měřená hodnota, a teprve pak zmenšujte rozsah podle potřeby. - Milivoltový rozsah (mv) je dostupný pouze v režimu manuálního rozsahu. 4.9 Odpor Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Ujistěte se, že všechny obvody jsou odpojené od zdroje a všechny kondenzátory jsou vybité, než přejdete k měření odporu Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice Ω. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního režimu, je-li potřeba Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely napříč zdrojem napětí nebo Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. - Displej zobrazuje přibližnou hodnotu úbytku napětí v propustném směru. - Pokud je připojení odvrácené, nebo testovací kabely nejsou připojené, na displeji svítí OL 4.11 Kontinuita Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Ujistěte se, že všechny obvody jsou odpojené od zdroje a všechny kondenzátory jsou vybité, než přejdete k měření odporu Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je odpor. Stiskněte tlačítko FUNC pro přechod do režimu kontinuity Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely napříč zdrojem napětí nebo Pokud je měřený odpor menší než 50Ω, ozve se bzučák. - Pokud nejsou testovací kabely připojené nebo je odpor větší než 200Ω, na displeji svítí OL DC proud

5 Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nikdy neměřte proud v otevřených obvodech, jejichž napětí přesahuje 250V. Hrozí poranění nebo poškození přístroje Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je DC proud. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního rozsahu, je-li potřeba Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely sériově ke zdroji napětí nebo Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Sledujte polaritu testovací sondy během měření DC proudu AC proud Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Nikdy neměřte proud v otevřených obvodech, jejichž napětí přesahuje 250V. Hrozí poranění nebo poškození přístroje Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice s tím to symbolem Výchozí režim je DC proud. Stiskněte tlačítko FUNC pro přechod na AC proud. Stiskněte tlačítko RAN pro přepnutí do manuálního rozsahu, je-li potřeba Pro provedení měření připojte testovací sondu a měřící kabely sériově ke zdroji napětí nebo Na displeji se zobrazí naměřená hodnota. Sledujte polaritu testovací sondy během měření DC proudu Test logiky mohou přesahovat 100V AC rms Použijte kryt sondy, pokud provádíte měření na instalacích kategorie III Připojte černý měřící kabel ke zdířce COM Přepněte otočný přepínač do pozice LOGIC Připojte černý měřící kabel k zemi (-) obvodu Přidržte tlačítko FUNC a dotkněte se obvodu testovací sondou. LED v blízkosti špičky přístroje budou indikovat úroveň logiky proudu (červená indikuje vysokou úroveň nebo 1 a zelená nízkou úroveň nebo 0 ) Na displeji se spolu naměřeným napětím objeví také úroveň logiky ( znázorňuje vysokou úroveň a nízkou úroveň). - Pokud jsou měřící kabely odpojeny nebo je měřené napětí menší než 1,5V, LED bude zelená. - Tlačítko FUNC musí zůstat stisknuté během testu logiky Bezkontaktní měření napětí (NCV) V jakékoliv pozici otočného přepínače (kromě pozice OFF) přidržte tlačítko NCV Přibližte špičku přístroje ke zdroji napětí nebo k vodiči. Pokud je detekované napětí větší než 110VAC, ozve se bzučák a NCV indikátor u špičky přístroje začne blikat. - Napětí může být stále přítomno, i když přístroj žádné neindikuje. Nespoléhejte výhradně na NCV detekci pro určení přítomnosti napětí. Rozvržení zásuvky, tloušťka izolace a jiné faktory mohou ovlivnit výsledek. - LED indikátoru NCV může blikat během měření DC/AC napětí jako známka přítomnosti indukovaného napětí. - Externí vlivy prostředí z přídavných zdrojů mohou neočekávaně spustit NCV detekci. 5. Údržba Předejděte poranění elektrickým proudem nebo poškození přístroje a odstraňte měřící kabely před otevřením krytu baterie. 5.1 Výměna baterie Když se na displeji objeví symbol baterie, znamená to, že je potřeba neprodleně vyměnit baterie Odšroubujte a sejměte kryt baterie Nahraďte vybité AAA baterie novými Nasaďte a přišroubujte kryt baterie. Nekombinujte použité a nové baterie. Nekombinujte alkalické a běžné (karbon-zink) nebo nabíjecí (ni-cad, ni-mh) baterie. 5.2 Výměna měřícího kabelu /nebo krokosvorky) Pokud je poškozená izolace měřícího kabelu nebo má odhalené vodiče, musí být kabel nahrazen. Používejte kabely CAT III 600V, splňující EN standardy nebo lepší. 6. Příslušenství 1 Měřící kabel CAT III 600V 10A 1 2 Krokosvorka 600V 10A 2 3 Baterie 1,5V, AAA 2 4 Návod k obsluze 1

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem

Návod k obsluze. R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem R116A - MASTECH MS8250D Digitální multimetr s duálním displejem Návod k obsluze 1.2 Použití přístroje 1.2.1. Vždy nejdříve nastavte správnou funkci a odpovídající rozsah. 1.2.2. Nikdy nepřesahujte bezpečnostní

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií

AC/DC Digitální klešťový multimetr. Návod k obsluze. Výměna baterií Při nepoužívání multimetru přístroj vypněte otočným voličem do polohy OFF. Baterie vám tak déle vydrží. Při dlouhodobém uskladnění přístroje vyjměte baterii. AC/DC Digitální klešťový multimetr Návod k

Více

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168

AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A. Návod k obsluze -1- -2- R168 R168 AC/DC Digitální klešťový multimetr MS2108A Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní instrukce... 3 Základní popis... 4 Rozmístění jednotlivých částí... 8 Prvky na displeji... 9 Specifikace... 11 Elektrické vlastnosti...

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201

DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 DIGITÁLNÍ MULTIMETR S AUTOMATICKOU ZMĚNOU ROZSAHU AX-201 NÁVOD K OBSLUZE PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE ZÁRUKA Záruka v délce trvání jednoho roku se vztahuje na všechny materiálové

Více

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr

HC-UT 204. Digitální klešťový multimetr HC-UT 204 Digitální klešťový multimetr Souhrn Manuál zahrnuje informace o bezpečnosti a výstrahy. Čtěte pozorně relevantní informace a věnujte velkou pozornost upozorněním a poznámkám.! Upozornění: Abyste

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka

MASTECH Digitální multimetr MS 8221C. Uživatelská příručka MASTECH Digitální multimetr MS 8221C Uživatelská příručka 1 M A S T E C H D I G I T Á L N Í M U L T I M E T R MS 8221C Ú V O D Digitální multimetr MASTECH MS8221C je přenosný měřící přístroj pro servisní

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

UT20B. Návod k obsluze

UT20B. Návod k obsluze UT20B Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr

HC-8906A. 4 ½ místný digitální multimetr HC-8906A 4 ½ místný digitální multimetr I. Souhrn Digitální multimetr HC-8906A (dále jen přístroj) je 4 ½ digitový LCD ruční měřící přístroj s precizním designem, pohodlnou obsluhou, stabilním provozem

Více

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu.

Upozornění Popisuje podmínky a kroky, které mohou poškodit měřič izolačního odporu a mohly by zabránit přesnému měření izolačního odporu. Obsah Úvod... 3 Bezpečnostní informace... 3 Symboly... 4 Funkce měřicího přístroje... 5 Specifikace... 6 Obecná specifikace... 7 Příslušenství... 7 Popis měřiče izolačního odporu... 8 LCD Displej... 9

Více

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr

MT-1710 Digitální True-RMS multimetr MT-1710 Digitální True-RMS multimetr 1. Úvod Tento přístroj je stabilní a výkonný True-RMS digitální multimetr napájený pomocí baterie. Díky 25 mm vysokému LCD displeji je snadné číst výsledky. Navíc má

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění! Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod

R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod R/C/D/V Autorozsahový Digitální Multimetr Uživatelský Návod Před použitím tohoto přístroje si pozorně přečtěte přiložené Bezpečnostní Informace Obsah Strana 1. Bezpečnostní Upozornění 2 2. Ovládání a Vstupy

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

MT-1505 Digitální multimetr

MT-1505 Digitální multimetr MT-1505 Digitální multimetr Uživatelský manuál První vydání 2012 2012 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis předního panelu Úvod Tento multimetr je schopen mnoha funkcí a současně má kapesní

Více

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991

Digitální multimetr PROTEC.class PMMM. císlo výrobku: 05102991 Digitální multimetr PROTEC.class PMMM císlo výrobku: 05102991 Návod k obsluze Obsah: 1. Bezpečnostní informace Úvod Používání Péče o přístroj 2. Popis tlačítek a zdířek 3. Všeobecné údaje 4. Popis používání

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128

Digitální ampérmetr s kleštěmi. číslo výrobku: 05102128 Digitální ampérmetr s kleštěmi číslo výrobku: 05102128 NÁVOD K OBSLUZE 1. VŠEOBECNÉ POKYNY Tento výrobek splňuje určení dle IEC / EN 61010-1 o bezpečnosti elektronických měřících zařízení a měřících kleští

Více

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze

Číslicový multimetr AX-572. Návod k obsluze Číslicový multimetr AX-572 Návod k obsluze 1. ÚVOD AX-572 je stabilní multimetr se zobrazovačem LCD 40 mm a bateriovým napájením. Umožňuje měření napětí DC a AC, proudu DC a AC, odporu, kapacity, teploty,

Více

Multimetr klešťový CEM DT-3340

Multimetr klešťový CEM DT-3340 Obsah Multimetr klešťový CEM DT-3340 Rozsahy měření 1 Bezpečnostní informace 1 Vlastnosti 3 Rozložení přístroje 3 Specifikace 4 Měření střídavého proudu (AC) 5 Měření stejnosměrného proudu (DC) 6 Měření

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ IZOLACE AX-T2400 Návod k obsluze BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE Dříve než zahájíte práci s měřícím přístrojem nebo jeho servis, přečtěte si následující bezpečnostní informace. Abyste se vyhnuli

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 1 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K MULTIMETRU UT70A 2 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE Přístroj UT70A je digitální přenosný multimetr s mnoha funkcemi a vysoce propracovaným designem určený k širokému profesionálnímu

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011

Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Uživatelský Manuál NAPĚŤOVÝ TESTER MODEL 9011 Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní Symboly Upozornění na potenciální nebezpečí, seznamte se s uživatelským návodem. Pozor! Nebezpečné napětí. Nebezpečí elektrického

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním

Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Pinzeta R/C/D pro SMD s automatickým skenováním Návod k obsluze 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C/D pro SMD umožňuje rychlé a přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat

Více

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE

KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÉ MĚŘIDLO AX-7205 NÁVOD K OBSLUZE Legenda k symbolům, které jsou použity v návodu k obsluze a na přístroji Varování! Potenciální nebezpečí postupujte podle návodu k obsluze. Pozor! Nebezpečné napětí.

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD DIGITÁLNÍ MULTIMETR MT-1232 UŽIVATELSKÝ NÁVOD 0 Obsah Všeobecně. 1 Prohlídka Balení 1 Bezpečnostní informace 2 Přístrojový panel a popis tlačítek Funkcí. 4 Ostatní Funkce. 5 Vlastnosti.. 6 Údržba Přístroje.

Více

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE. Návod k obsluze ZKOUŠEČKY T90, T110/VDE, T130/VDE, T150/VDE Návod k obsluze Verze: FL_A09_T90 T110 T130 T150 v30.1.2012 1. OBECNÉ POKYNY OBECNÉ POKYNY Používání přístroje v rozporu s postupy uvedenými v manuálu může mít

Více

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A

Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Digitální multimetr s měřením otáček EM133A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka

Více

Multimetr 303 č. výr. 185139

Multimetr 303 č. výr. 185139 Multimetr 303 č. výr. 185139 str. 1 (11) Obsah Obsah 2 Pokyny 3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 3 Bezpečnostní pokyny 3 Obsluha 5 Úvod 5 Popis spínače, tlačítek a zdířek 6 Měření stejnosměrného napětí /

Více

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr

HC-ESC-2030. Kalibrátor/multimetr HC-ESC-2030 Kalibrátor/multimetr Tento návod vám poskytne celkový pohled na přístroj. Podrobný návod je na přiloženém CD-ROMu. Spusťte soubor "PCM.HTM" a jeho pomocí naleznete příslušný dokument. 1. Úvod

Více

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem.

HC-DT-9121. Ruční zkoušečka napětí. Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. HC-DT-9121 Ruční zkoušečka napětí Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Možnost nebezpečí, prostudujte návod. Pozor! Nebezpečné napětí. Riziko úrazu elektrickým proudem. Dvojitá

Více

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623

Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Návod k obsluze Klešťový měřič 400 ampérů True RMS AC/DC s měřením teploty Model EX623 Patentově chráněno Úvod Blahopřejeme k zakoupení klešťového měřiče True RMS Extech EX623. Tento měřič umožňuje provádět

Více

HC-DT-5500 Návod k použití

HC-DT-5500 Návod k použití HC-DT-5500 Návod k použití 12 GM Electronic spol. s r.o. Karlínské nám.6 186 00 Praha 8 2 11 b. Měření zařízení s DC motorem Postup měření je shodný s měřením zařízení s AC motorem s tím rozdílem, že pro

Více

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze

AC50A. Klešťový měřící přístroj. Návod k obsluze AC50A Klešťový měřící přístroj Návod k obsluze Obsah Klešťový měřící přístroj AC50A Úvod... 2 Obsah balení... 2 Přeprava a skladování... 2 Bezpečnost... 2 Správná obsluha... 3 Vlastnosti měřícího přístroje...

Více

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16

CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 CZ Digitální multimetr SOLIGHT V16 Děkujeme Vám, že jste si koupili tento přístroj. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. V opačném případě riskujete ohrožení svého zdraví a poškození přístroje.

Více

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití

Klešťový multimetr VC-330 AC/DC. Obj. č.: 130 75 44. Účel použití Účel použití Měření a zobrazování elektrických parametrů v rozsahu kategorie přepětí CAT II až do maximální hodnoty 600 V, resp. do 300 V v kategorii CAT III v souladu s Nařízením EN 61010-1 a ve všech

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1000A TRUE RMS DC/AC KLĚŠŤOVÝ MĚŘÁK BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj používán,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

M ASTECH Digitální tužkový multimetr

M ASTECH Digitální tužkový multimetr M ASTECH Digitální tužkový multimetr MS 8211D Uživatelská příručka M A S T E C H DIGITÁLNÍ TUŽKOVÝ MULTIMETR MS 8211D Ú V O D Digitální tužkový měřicí přístroj MASTECH MS8211D je přenosný měřící přístroj

Více

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V

500 ± 20 V 1000 ± 100 V 2500 ± 200 V MĚŘIČ IZOLAČNÍHO ODPORU PU 182.1 METRA Blokování měření izolačního odporu při přítomnosti cizího napětí na měřeném objektu Automatické vybití případné kapacitní složky měřeného objektu po skončení měření

Více

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

Uživatelská příručka. PCL1000 Multi-funkční kalibrátor. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. Uživatelská příručka PCL1000 Multi-funkční kalibrátor Obsah 1. Úvod... 3 2. Pokyny pro rychlé seznámení s kalibrátorem... 5 A. Funkce tlačítek 5 B. Žádané hodnoty.. 6 3. Schemata zapojení a pokyny... 8

Více

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1.

Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Důležité symboly Varování Úvod 1. Měřič izolačního odporu Modely SK-3500, SK-3502 Uživatelský manuál Pro bezpečná měření Abyste zabránili riziku elektrického šoku a/nebo poškození přístroje, přečtěte si před použitím přístroje tento manuál.

Více

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE

DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ KAPESNÍ MULTIMETR AX-MS811 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol použitý ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce znamená, že se máte seznámit s příslušnou částí

Více

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz

LCR MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : LCR-9184. 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz 100 Hz 120 Hz 1 KHz 10 KHz 100 KHz LCR MULTIMETR Model : LCR-9184 Nákup tohoto LCR multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

R117A Multimetr MASTECH MS8321A

R117A Multimetr MASTECH MS8321A Vážení zákazníci, R117A Multimetr MASTECH MS8321A Návod k obsluze děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku

Více

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA

Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Multimetr LUTRON CM-9940 klešťový mini DCA/ACA Nákup tohoto DCA / ACA klešťového multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným

Více

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950

Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR. Model : FT-9950 Displej 1999 čít., 200 A ACA/DCA, 600 V ACV/DCV, True RMS, Ohm, Vodivost, Data Hold VIDLICOVÝ PROUDOVÝ MULTIMETR Model : FT-9950 Symboly Upozornění : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : *

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20

Digitální multimetr VC-20. Obj. č.: 12 30 20 Digitální multimetr VC-20 Obj. č.: 12 30 20 Obsah Strana Úvod 1 Funkce přístoje 2 Popis součástí přístroje 3 Údaje a symboly na displeji 3 Bezpečnostní pokyny 4 Použití přístroje 5 Rozsah dodávky 5 Uvedení

Více

Multimetr MS8211 R136A

Multimetr MS8211 R136A Multimetr MS8211 R136A Návod k použití Obsah Sdělení... 3 Přehled...1 Bezpečnostní pokyny...2 Použité symboly 3 Popis přístroje... 4 Měření... 5 Ruční a automatický rozsah... 5 Ruční a automatické vypnutí....

Více

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T

4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR. True RMS Model : DM-9027T 4 1/2 MÍSTNÝ DIGITÁLNÍ MULTIMETR True RMS Model : DM-9027T Symboly Výstraha : * Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Výstraha : * Nepřetěžujte vstupní napětí! * Odstraňte testovací vodiče před otevřením

Více

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál

KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER. Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE IDENTIFIER CABLE IDENTIFIER KABELOVÝ TESTER & DIGITÁLNÍ MULTIMETER Identifikace Kabelů & DMM Provozní Manuál CABLE TESTER CABLE TESTER Vcheck OP ON OBSAH 1. APLIKACE VŠEOBECNĚ. 3 2. POPIS ČELNÍHO

Více

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd.

MT Multimetr klešťový. Uživatelský manuál. První vydání Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. MT-3102 Multimetr klešťový Uživatelský manuál První vydání 2010 2010 Copyright by Prokit's Industries Co. Ltd. Úvod Klešťový multimetr MT-3102 je 3 1/2 číslový LCD multimetr pro měření AC a DC napětí,

Více

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál

UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál UT 108/109 Digitální multimetr s měřením otáček Uživatelský manuál Přehled Tento uživatelský manuál obsahuje potřebné informace týkající se bezpečnosti. Přečtěte si jej, prosím, a dávejte pozor na relevantní

Více

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141

Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 1. Bezpenostní doporuení Multimetr Paktech 1070 Kat. íslo 109.1141 Multimetr odpovídá bezpenostním normám: 2004/108/ES (Elektromagnetická kompatibilita) a 2006/95/ES (Nízké naptí), ve znní 2004/22EC (CE-znaení).

Více

HC-506 GM ELECTRONIC

HC-506 GM ELECTRONIC Multimetr HC 506 Úvod Tento multimetr obsahuje mnoho užívaných funkcí, které jsou casto využívané pri merení v elektronice. Všechny funkce jsou navrženy pro snadnou obsluhu. Zarucuje rychlé použití kterékoli

Více

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka

RANGE. Digitální multimetr RE50G. ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Uživatelská příručka ***Technické údaje mohou být kdykoli bez*** ***upozornění změněny.*** Záruční podmínky Na uvedený přístroj poskytuje dodavatel záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Během záruční doby dodavatel opraví nebo

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM Pocket verze Pocket verze MULTIMETR Model : DM-9020 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete případným potížím. Přečtěte si

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3

Zkoušečka napětí VC-58. Obj. č.: 12 45 34. Obsah Strana. 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 Obsah Strana 1. Úvod...1 2. Účel použití zkoušečky...3 3. Bezpečnostní předpisy...4 4. Součásti zkoušečky...5 Zkoušečka napětí VC-58 5. Vložení (výměna) baterií...6 Signalizace vybitých baterií ve zkoušečce...6

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU

DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU NÁVOD K OBSLUZE DIGITÁLNÍ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ ZEMNÍHO ODPORU KEW 4105A KYORITSU ELECTRICAL INSTRUMENTS WORKS, LTD., 1. BEZPEČNOST MĚŘENÍ Měřící přístroj zemního odporu KEW 4105A byl navržen, vyroben a otestován

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER

Návod k obsluze MODEL 3348 DC+AC TRMS WATT CLAMP METER Návod k obsluze MODEL 3348 DC+C TRMS WTT CLMP METER Bezpečnost Mezinárodní Bezpečnostní symboly Tento symbol, stejně jako další symboly a termíny, odkazuje uživatele do návodu pro další informace. Tento

Více

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka

SS760. Zvukoměr. Uživatelská příručka SS760 Zvukoměr Uživatelská příručka Nákupem tohoto digitálního zvukoměru jste zvýšili přesnost svých měření. Ačkoliv je tento zvukoměr složitý a citlivý přístroj, jeho robustnost umožňuje dlouhodobé využití.

Více

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce

MS5308. Uživatelský manuál. 1. Obecné instrukce MS5308 Uživatelský manuál 1. Obecné instrukce Děkujeme Vám za zakoupení MS5308 digitálního LCR měřiče. Jedná se o profesionální nástroj pro indukčnosti, kapacity a odporu. Má mnoho funkcí, jako je například

Více

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze

Detektor napětí AC / svítilna AX-T01. Návod k obsluze Detektor napětí AC / svítilna AX-T01 Návod k obsluze Dříve než začnete používat tento přístroj nebo přistoupíte k jeho servisu, přečtěte si pečlivě všechny bezpečnostní instrukce a informace, které jsou

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Digitální multimetr Kat. číslo

Digitální multimetr Kat. číslo Digitální multimetr Kat. číslo 111.4020 Strana 1 z 6 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Tento multimetr je vyroben v souladu s normou IEC 1010, platnou pro elektronické měřicí přístroje kategorie přepětí CAT II a třídy

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840

NÁVOD K OBSLUZE. Digitální multimetry VC 820 a VC 840 NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/01 Digitální multimetry VC 820 a VC 840 Obj. č.: 12 11 11, 12 11 12 Obsah Strana ÚVOD... 3 POUŽITÍ MĚŘÍCÍCH PŘÍSTROJŮ VC 820, VC 840:... 3 OVLÁDACÍ PRVKY PŘÍSTROJE... 4 POPIS OVLÁDACÍCH

Více

HC-EGC-3235A. Návod k použití

HC-EGC-3235A. Návod k použití HC-EGC-3235A Návod k použití Obsah Sekce 1 Bezpečnost... str.1. Sekce 2 Úvod... str.2. Sekce 3 Specifikace... str.3. Sekce 4 Začátek... str.9. Čelní panel... str.9. Zadní panel... str.12. Příprava... str.13

Více

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232

MULTIMETR NÁVOD K OBSLUZE. Model : DM-9960. CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 CAT III 1000V, auto rozsah, bar graph displej, RS232 MULTIMETR Model : DM-9960 Nákup tohoto multimetru pro Vás představuje krok vpřed v oblasti přesného měření. Správným používaním tohoto multimetru předejdete

Více

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec

AMP-25 AMP-25-EUR. Návod k použití. Mini-Clamp TRMS AC / AMP-25. ZERO 2 Sec AMP-25 AMP-25-EUR Mini-Clamp TRMS AC / ZERO 2 Sec Návod k použití AMP-25 AMP-25 AMP-25-EUR Miniaturní klešťový multimetr Návod k použití Čeština 1/2015, 6004363 B 2015 Amprobe Test Tools. Všechna práva

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

RLC můstek Model 380193

RLC můstek Model 380193 Návod k obsluze RLC můstek Model 380193 Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení RLC můstku firmy Extech, modelu 380193. Tento přístroj umožňuje přesné měření kapacity, indukčnosti a odporu při měřicích kmitočtech

Více

Digitální multimetr RC EM382G

Digitální multimetr RC EM382G Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Digitální multimetr RC EM382G Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na

Více

Automatická nabíječka olověných akumulátorů

Automatická nabíječka olověných akumulátorů Automatická nabíječka olověných akumulátorů Návod k obsluze Tuto příručku si před použitím zařízení důkladně přečtěte v zájmu vlastní bezpečnosti Všeobecné bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Dodržujte základní

Více

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál

MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál MT-1233C/MT-1233D 3-1/2 číselný digitální multimetr Uživatelský manuál Úvod Varování: abyste zabránili elektrickému šoku nebo zranění, přečtěte si následující bezpečnostní informace a varování a upozornění

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 12 14 66 NÁVOD K OBSLUZE Verze 10/04 Obj. č.: 12 14 66 Tento měřící přístroj byl speciálně vyvinut pro provádění různých měření v motorových vozidlech. Vedle standardních funkcí měření můžete tento přístroj použít

Více

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr

Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr NÁVOD K OBSLUZE Verze 08/00 Měřič izolačního odporu VC 1000 + voltmetr Obj. č.: 10 03 71 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek

Více

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B

Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B obsahuje: Páječka Sada nářadí pro servis notebooků PROSKIT PK-2073B DP-366P Odpájecí pumpička 8PK-MA005 Lupa MT-1210 3 1/2 kompaktní digitální multimetr 9DP-031B Odpájecí vlákno 9DP-S001 Pájka 63%, SN

Více

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku,

Digitální multimetr AT-200. Obj. č.: 12 15 02. Úvod Vážený zákazníku, Digitální multimetr AT-200 Obj. č.: 12 15 02 Obsah Strana Úvod... 2 Účel použití... 3 Ovládací prvky měřícího přístroje... 3 Bezpečnostní předpisy... 4 Krátký popis funkcí měřícího přístroje... 6 Rozsah

Více

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100

ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 ČÍSLICOVÝ MULTIMETR AX-100 NÁVOD K OBSLUZE 1. Bezpečnostní pokyny 1. Nepřivádějte na vstup veličiny, jejichž hodnota během měření překračuje mezní hodnotu. 2. Při měření napětí většího než 36 V DCV nebo

Více

Ampermetr klešťový EM264

Ampermetr klešťový EM264 Ampermetr klešťový EM264 Úvod Tento AC/DC ampérmetr je založen na technologii Hallova jevu a je navržen, aby byl použit ve spojení s multimetrem pro měření AC a DC proudu. Zapojení baterie VAROVÁNÍ - Abyste

Více

AX Uživatelská příručka

AX Uživatelská příručka 1. AX - 102 - Uživatelská příručka 2. ÚVOD Blahopřejeme vám ke koupi digitálního multimetru AX-102 s ručním nebo automatickým přepínáním rozsahů. Tento měřič byl navržen jako velmi stabilní, velmi spolehlivý

Více

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3

1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1. 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 Obsah Strana Zkoušečka napětí model "2100-Beta" 1. Úvod a účel použití zkoušečky (její základní funkce)... 1 2. Účel použití zkoušečky a popis hlavních funkcí zkoušečky... 3 3. Bezpečnostní předpisy...

Více

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka

MATRIX. Napájecí zdroj DC. Uživatelská příručka MATRIX Napájecí zdroj DC Uživatelská příručka Obsah Kapitola Strana 1. ÚVOD... 2 2. MODELY... 2 3 SPECIFIKACE... 3 3.1 Všeobecná... 3 3.2 Podrobná... 3 4 REGULÁTORY A UKAZATELE... 4 a) Čelní panel... 4

Více

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88

Autoranging True RMS Multimetr TM-87 / TM-88 Autoranging True RMS Multimetr s automatickým rozsahem a měřením skutečné efektivní hodnoty TM-87 / TM-88 Návod k obsluze Překlad originálního návodu HB2TM8700001 Obsah: 1. BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A POSTUPY...

Více

Multimetr klešťový EM305A

Multimetr klešťový EM305A Multimetr klešťový EM305A Před použitím tohoto výrobku si pečlivě přečtěte tento manuál. Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje

Více

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití

Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ návod k použití Digitální klešťový multimetr VICTOR DM6050+ 1) Všeobecné informace návod k použití Jedná se o 3 1/2 číslicový klešťový multimetr, použitelný až do hodnoty 2000A. Všechny funkce jsou řízeny jediným procesorem.

Více

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení

Význam symbolů. 1.1 Obecné představení FLUKE-715 Kalibrátor proudu a napětí (ma/v) Návod k obsluze Přečtěte jako první: Bezpečnostní informace Pro zajištění bezpečného použití přístroje a jeho bezvadnou funkci dodržujte pokyny definované v

Více