katalog výrobků_011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "katalog výrobků_011 www.selcoweld.com"

Transkript

1 katalog výrobků_011 CZ com

2

3 Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa. příběh inovace Selco je společnost, která se od doby svého založení stala významnou svým neustálým a trvalým hledáním dokonalosti, protože věří a je zcela přesvědčena o důležitosti inovace, hodnotě nových technologií a profesionalitě. Den po dni, rok po roce takto dosahuje stále vyšší spokojenosti z naplňování svých hlavních cílů. Selco má neslábnoucí motivaci k přidávání dalších kapitol do učebnic svařování a přináší řešení, která se stávají novými standardy v daném oboru. selco: zde a vždy po vašem boku Selco : mezinárodně bez předsudků od samého začátku. Kultura výroby, která za dobu své existence a díky kvalitě svých produktů doznala takového rozvoje, že se nyní prezentuje v 50 zemích světa s 250 přímými distributory. Jsou kdykoli připraveny a čekají se svými nabídkami úplných služeb, bez ohledu na to kde se právě nacházejí. výzkum, vývoj, technologie Počínaje návrhem až po konstrukci je Selco synonymem probíhajícího výzkumu, myšlenek, nápadů a vyspělých technologií. Současně se zdroji, hardware a software přináší nejmodernější dosud známé technologie. Naši vývojáři a konstruktéři těží z technicky dokonalého, propracovaného velice sofistikovaného výzkumu i ze zpracovatelských a výrobních nástrojů, díky kterým mohou být vyráběna zařízení známá svými skvělými ergonomickými, bezpečnostními a výkonovými vlastnostmi. technologie a aplikace MMA, TIG, MIG/MAG svařování, plasmové řezání, robotika a automatizace- technologie dávající zdrojům Selco nesčetné možnosti v profesionálních aplikacích: svařování na významných stavebních projektech, v automobilovém, lodním a leteckém průmyslu, ocelových konstrukcích, automatizačních systémech, atomovém průmyslu, ropovodech, železnici a v mnoha dalších oborech.

4

5 Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE Genesis 4000/5000 MSE Quasar 320/400 SMC Quasar 320/400/500 MSE Svařovací zdroje Pulsní MIG - Invertory Genesis 3000 PMC Genesis 3200 PME Genesis 4000/5000 PME Svařovací zdroje MULTIPROCESNI - Invertory Genesis 3000 MTE Genesis 3200 GSM Genesis 4000/5000 GSM Svařovací zdroje MIG/MAG - Odbočkové zdroje Neomig 1600/2000/2400 Neomig 2000XP/2400XP Neomig 3000/4000 Neomig 3000XP/4000XP Neomig 3500XP Unistep 3000/4000 Unistep 3000XP/4000XP Unistep 3500XP/4500XP Svařovací zdroje TIG DC - Invertory Genesis 1500 TLH Genesis 1700 TLH Genesis 200 TLH Genesis 2700 TLH Genesis 3200 TLH Genesis 4000/5000 TLH Quasar 270 TLH Quasar 320/400 TLH Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC Genesis 2700/3200 AC/DC Genesis 4000 AC/DC Svařovací zdroje MMA - Invertory Genesis 1500 Genesis 1500 RC Genesis 1700 Genesis 1700 RC Genesis 2000 Genesis 2000 RC Genesis 2200 Genesis 503 CLS Quasar 150 Quasar 270/350 Quasar 270/350 RC Plasmové řezací zdroje Genesis 35 Genesis 60 Genesis 90 Sistor 82 Sistor 142 automatizace a robotika Genesis 352/503 PSR Genesis 284/354/504 PSR system monitor 2.0 control monitor 2.0

6

7 svařování metodou MIG_MAG Systém MIG je tvořen zdrojem stejnosměrného proudu, podavačem s cívkou drátu a plynovým hořákem. Proud je přenášen obloukem přes tavnou elektrodu (drát s kladnou polaritou); při tomto procesu je tavený kov přenášen na svařovaný díl pomocí oblouku. Podávání drátu je potřebné pro doplňování nanášeného taveného drátu během svařování. _Ruční svařovací zařízení svařovací metody Při svařování v atmosféře ochranného plynu určuje způsob, jakým se kapky oddělují od elektrody, jeden ze dvou systémů přenosu. První je nazýván PŘENOS ZKRATEM (SHORT- ARC), elektroda se dostává do přímého kontaktu s lázní, dochází tedy ke zkratu a drát se přeruší a funguje podobně jako tavná pojistka. Potom se oblouk znovu zapálí a cyklus se opakuje (Obr. 2a). _Orb.2a _Orb.2b Zkratový přenos (a) sprchový přenos (b) Další metodou přenosu kapek je takzvaný PŘENOS SPRCHOVÝ (SPRAY-ARC), při němž se nejdříve kapky oddělí od elektrody a následně dosáhnou tavné lázně (Obr. 2b).

8 i t Pulsní MIG proces je řízený a kontrolovaný sprchový přenos ve kterém probíhá přenos energie do oblouku v pulsech tzn. že dochází k vhodnému tvarování svařovacího proudu k okamžitému zajištění energeticky silného impulsu. Tyto řízené impulsy umožňují oddělování a nanášení jednotlivých kapek přídavného materiálu. Udržovací proud má naopak za úkol udržet oblouk bez přenosu přídavného materiálu. V tomto opakujícím se procesu má svařovací lázeň možnost chladnout a dochází tedy k postupnému nanášení jednotlivých vrstev roztaveného kovu na základní materiál. Pulsní MIG poskytuje daleko vyšší svařovací rychlost než klasický sprchový přenos. Celý proces je rychlejší i více efektivní. Kromě toho dochází ke značnému omezení rozstřiku svarového kovu a produkce dýmů i ke snížení deformací materiálu, doby úprav a optimálnímu stupni dokončení. parametry svařování Viditelnost oblouku omezuje nutnost přesného dodržování tabulek nastavení ze strany pracovníka, který má tak možnost přímé kontroly tavné lázně. Napětí přímo ovlivňuje vzhled svaru, avšak rozměr a povrch při konstantním napětí lze upravit ručním pohybem hořáku za účelem dosažení proměnné vrstvy nanášeného materiálu. Rychlost posuvu drátu je v přímém vztahu ke svařovacímu proudu Na Obr. 9 a 10 jsou znázorněny vztahy mezi různými parametry svařování. _Obr. 9 Graf pro optimální volbu nejlepších pracovních podmínek. _Obr. 10 Vztah mezi rychlostí posuvu drátu a intenzitou proudu (tavení) v závislosti na průměru drátu. Kvalita svařování zratovými, sprchovými a pulsními MIG procesy závisí také na použitém typu zdroje, jednoduchosti jeho ovládání, možnosti rychlého synergického nastavení svařovacích parametrů, automatického definování parametrů na základě provozních podmínek ( síly materiálu, plynu, drátu, rychlosti posuvu), které jsou dynamicky řízeny a udržují vyváženost mikroprocesorem řízeného svařovacího procesu. Tyto možnosti potom přinášejí vynikající výsledky z hlediska množství, kvality i estetiky v různých provozních podmínkách a aplikacích.

9 Orientační tabulka pro volbu parametrů svařování vztahující se na nejběžnější aplikace a na nejvíce používané dráty SHORT ARC Zkratový přenos SEMI SHORT-ARC (Přechodová zóna) SPRAY ARC Sprchový přenos 0,8 mm Nízká hloubka průvaru pro malé tloušťky Automatické úhlové svařování Nízká hloubka průvaru při nastavení na 200 A A A A 1,0-1,2 mm Dobrá kontrola hloubky průvaru a tavení A Automatické svařování s vysokým napětím A Automatické svařování s několika vrstvami A 1,6 mm Dobré odtavování v rovině a vertikálně Automatické sestupné svařování Dobrá hloubka průvaru při sestupu A A A 2,4 mm Nepoužitý Nepoužitý Dobrá hloubka průvaru a vysoký nános na velkých tloušťkách A A A použité plyny Svařování MIG-MAG je definováno hlavně typem inertního plynu použitého pro svařování MIG (Metal Inert Gas) a aktivního plynu použitého při svařování MAG (Metal Active Gas). Kysličník uhličitý (CO 2 ) Pokud je CO2 použitý jako ochranný plyn, je dosaženo vysoké penetrační hloubky se zvýšenou rychlostí postupu a dobrých mechanických vlastností spolu s nízkými náklady na provoz. Přesto tento plyn zapříčiňuje značné problémy s konečným chemickým složením spojů, protože dochází ke ztrátě prvků se snadnou oxidací a současně dochází k obohacení lázně o uhlík. Svařování čistým plynem CO2 představuje i další problémy jako je příliš velký rozstřik a poréznost způsobená kysličníkem uhličitým. Argon Tento inertní plyn je používaný u svařování lehkých slitin, zatímco pro svařování korozivzdorných chromniklových ocelí se přidává kyslík a CO2 v poměru 2%, to přispívá ke stabilitě oblouku a lepší tvorbě sváru. Hélium Tento plyn se používá jako alternativa argonu a umožňuje vyšší penetrační hloubku (na velkých tloušťkách) a vyšší rychlosti postupu. Směs Argon-Hélium Je dosaženo vyšší stability oblouku vzhledem k čistému héliu, vyšší penetrační hloubky a rychlosti ve srovnání s argonem. Směs Argon-CO 2 a Argon-CO 2 -Kyslík Tyto směsi jsou používány pro svařování materiálů s obsahem železa zejména v podmínkách SHORT-ARC, protože zlepšuje přívod tepla. To nevylučuje použití této směsi i u postupu SPRAY-ARC. Tato směs obvykle obsahuje procento CO 2, které se pohybuje od 8 do 20%, a O2 okolo 5%. svařování pro zelenější budoucnost. je řada svařovacích zdrojů Selco, která šetří energii v souladu s normou EN , a která má na srdci také účinnost a šetrnější přístup k životnímu prostředí.

10 Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE MMA svařování obalenou elektrodou TIG DC Lift dotykový start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG tvrdé pájení Aplikace Středně těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl Dílna Pasířství invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Genesis 4000/5000 MSE MMA svařování obalenou elektrodou Drážkování uhlíkovou elektrodou TIG DC Lift dotykový start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG tvrdé pájení Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl Dílna Pasířství invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů

11 Galvanizované a pokovené oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Genesis 3200 MSE MIG/MAG 20A 40 C 50% 320A 40 C 60% 310A 40 C 100% 250A 25 C 70% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 27,6kg 3x230V MIG/MAG 30A 40 C 35% 320A 40 C 60% 280A 40 C 100% 230A 25 C 60% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 27,6kg Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Omezení elektromagnetického rušení při dotykovém zapalování 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (32 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení Galvanizované a pokovené oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Genesis 4000 MSE 25A 3x230V 45A 40 C 60% 400A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 3-400A 73V 690x290x510mm 36,2kg 690x290x510mm 36,2kg Genesis 5000 MSE 30A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 73V 690x290x510mm 37,0kg Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Omezení elektromagnetického rušení při dotykovém zapalování 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (40 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

12 Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Quasar 320/400 SMC MMA svařování obalenou elektrodou (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Drážkování uhlíkovou elektrodou (Quasar 400 SMC) MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování (Quasar 320/400 SMC Smart/Exclusive) MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Vyspělá invertorová technologie s vynikající svařovací dynamikou Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Řízený ventilátor Vestavěný podavač drátu (2 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Funkce zámku ovládaného heslem Vhodné pro svařování všemi typy elektrod : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Quasar 320/400/500 MSE MMA svařování obalenou elektrodou (WF 430 Exclusive) Drážkování uhlíkovou elektrodou (Quasar 400/500 MSE) MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování (WF 430 Smart/Exclusive) MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Vyspělá invertorová technologie s vynikající svařovací dynamikou Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat : (WF 430 Exclusive) Řízený ventilátor Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Možnost osazení pojezdových koleček Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) : (WF 430 Exclusive) Funkce zámku ovládaného heslem Vhodné pro svařování všemi typy elektrod : (WF 430 Exclusive) Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) : (WF 430 Exclusive) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod : (WF 430 Exclusive) 2/4 takt

13 Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Vojenský průmysl Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna Pasířství Quasar 320 SMC MIG/MAG 20A 40 C 45% 320A 40 C 60% 280A 40 C 100% 240A 25 C 80% 320A 25 C 100% 280A 3-320A 61V 690x290x510mm 33,0kg Quasar 400 SMC MIG/MAG 25A 40 C 40% 400A 40 C 60% 360A 40 C 100% 330A 25 C 100% 400A 3-400A 61V 690x290x510mm 34,0kg Crater filler funkce - vyplnění kráteru : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Synergické nastavení z paměti (14 přednastavených programů) : (Quasar 320 SMC Smart) Synergické nastavení z paměti (18 přednastavených programů) : (Quasar 400 SMC Smart) Synergické nastavení z paměti (32 přednastavených programů) : (Quasar 320 SMC Exclusive) Synergické nastavení z paměti (40 přednastavených programů) : (Quasar 400 SMC Exclusive) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min) : (Quasar 320/400 SMC Classic) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu : (Quasar 320/400 SMC Smart/ Exclusive) Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Euro koncovka připojení MIG/MAG U/D hořáků : (Quasar 320/400 SMC Exclusive) Hořák Push-pull Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Vojenský průmysl Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna Pasířství Quasar 320 MSE 25A 40 C 50% 320A 40 C 60% 310A 40 C 100% 260A 25 C 90 % 320A 25 C 100% 310A 3-320A 61V 620x240x460mm 620x240x460mm 620x240x460mm 20,2kg Quasar 400 MSE 30A 40 C 50% 400A 40 C 60% 360A 40 C 100% 340A 25 C 80% 400A 25 C 100% 360A 3-400A 61V 22,5kg Quasar 500 MSE 40A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 61V 27,3kg Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru : (WF 430 Exclusive) Synergické nastavení z paměti (14 přednastavených programů) : (Quasar 320 MSE - WF 430 Smart) Synergické nastavení z paměti (18 přednastavených programů) : (Quasar 400/500 MSE - WF 430 Smart) Synergické nastavení z paměti (32 přednastavených programů) : (Quasar 320 MSE - WF 430 Exclusive) Synergické nastavení z paměti (40 přednastavených programů) : (Quasar 400/500 MSE - WF 430 Exclusive) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min) : (WF 430 Classic) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu : (WF 430 Smart/Exclusive) Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG : (WF 430 Exclusive) Euro koncovka připojení MIG/MAG U/D hořáků : (WF 430 Exclusive) Hořák Push-pull Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

14 Svařovací zdroje Pulsní MIG - Invertory Genesis 3000 PMC MMA svařování obalenou elektrodou TIG DC Lift dotykový start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Vestavěný podavač drátu (4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Omezení elektromagnetického rušení při dotykovém zapalování 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back)

15 Aplikace Středně těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl Dílna Pasířství Genesis 3000 PMC MIG/MAG 3x230V MIG/MAG 25A 40 C 40% 300A 40 C 30% 300A 40 C 60% 270A 40 C 100% 240A 40 C 60% 260A 25 C 100% 260A 40 C 100% 230A 3-300A 80V 3-300A 80V 685x305x535mm 32,0kg 685x305x535mm 32,0kg Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (60 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

16 Svařovací zdroje Pulsní MIG - Invertory Genesis 3200 PME MMA svařování obalenou elektrodou TIG DC Lift dotykový start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Aplikace Středně těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl a rekonstrukce Dílna Pasířství invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Genesis 4000/5000 PME MMA svařování obalenou elektrodou Drážkování uhlíkovou elektrodou TIG DC Lift dotykový start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl a rekonstrukce Dílna Pasířství invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů

17 Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály Genesis 3200 PME MIG/MAG 20A 40 C 50% 320A 40 C 60% 310A 40 C 100% 250A 25 C 70% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 27,6kg 3x230V MIG/MAG 30A 40 C 35% 320A 40 C 60% 280A 40 C 100% 230A 25 C 60% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 27,6kg Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Omezení elektromagnetického rušení při dotykovém zapalování 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (60 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály Genesis 4000 PME 25A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 690x290x510mm 690x290x510mm 36,2kg 3x230V 45A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 36,2kg Genesis 5000 PME 30A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 73V 37,0kg Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Omezení elektromagnetického rušení při dotykovém zapalování 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (80 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

18 Svařovací zdroje MULTIPROCESNI - Invertory Genesis 3000 MTE MMA svařování obalenou elektrodou TIG DC HF a Lift bezdotykový a dotyk start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Vestavěný podavač drátu (4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking)

19 Aplikace Středně těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl Dílna Pasířství Genesis 3000 MTE MIG/MAG TIG 40 C 40% 300A 40 C 40% 320A 40 C 60% 270A 40 C 60% 300A 40 C 100% 240A 40 C 100% 270A 25 C 100% 260A 25 C 100% 260A 3-300A 3-320A 80V 80V MMA 40 C 50% 280A 40 C 60% 260A 40 C 100% 220A 25 C 100% 260A 3-280A 80V 685x305x535mm 685x305x535mm 685x305x535mm 32,0kg 32,0kg 32,0kg 3x230V MIG/MAG 3x230V TIG 25A 25A 40 C 30% 300A 40 C 30% 320A 3x230V MMA 25A 40 C 40% 280A 40 C 60% 260A 40 C 60% 290A 40 C 60% 240A 40 C 100% 230A 3-300A 80V 40 C 100% 260A 3-320A 80V 40 C 100% 180A 3-280A 80V 685x305x535mm 685x305x535mm 685x305x535mm 32,0kg 32,0kg 32,0kg Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Přesné zapálení a vysoká stabilita oblouku 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (60 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Řízení automatického doběhu Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

20 Svařovací zdroje MULTIPROCESNI - Invertory Genesis 3200 GSM MMA svařování obalenou elektrodou TIG DC HF a Lift bezdotykový a dotyk start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod

21 Aplikace Středně těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl a rekonstrukce Dílna Pasířství MIG/MAG 20A 40 C 50% 320A 40 C 60% 310A 40 C 100% 250A 25 C 70% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 620x240x460mm 620x240x460mm 27,6kg Genesis 3200 GSM TIG 20A 40 C 60% 320A 40 C 100% 270A 25 C 70% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 27,6kg MMA 20A 40 C 50% 320A 40 C 60% 300A 40 C 100% 250A 25 C 60% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 27,6kg 3x230V MIG/MAG 30A 40 C 35% 320A 40 C 60% 280A 40 C 100% 230A 25 C 60% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 620x240x460mm 620x240x460mm 620x240x460mm 27,6kg 3x230V TIG 30A 40 C 45% 320A 40 C 60% 300A 40 C 100% 250A 25 C 70% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 27,6kg 3x230V MMA 30A 40 C 35% 320A 40 C 60% 270A 40 C 100% 230A 25 C 60% 320A 25 C 100% 270A 3-320A 75V 27,6kg Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Přesné zapálení a vysoká stabilita oblouku 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (60 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Řízení automatického doběhu Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

22 Genesis 4000/5000 GSM Svařovací zdroje MULTIPROCESNI - Invertory MMA svařování obalenou elektrodou Drážkování uhlíkovou elektrodou TIG DC HF a Lift bezdotykový a dotyk start MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování MIG/MAG synergické puls/ zkrat/sprcha svařování MIG/MAG pulsní synergické svařování MIG/MAG synergické svařování double puls MIG/MAG tvrdé pájení Galvanizované a pokovené oceli Duplex oceli Nikl a slitiny niklu Měď a slitiny mědi Hořčík a slitiny hořčíku Titan a slitiny titanu Speciální materiály Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Lodní výroba Konstrukce strojních zařízení Výstavba rafinérií Strojírenství Automobilový průmysl Železniční stavitelství Atomový průmysl Vojenský průmysl Letecký a kosmický průmysl Potravinářský průmysl Chemický průmysl a rekonstrukce Dílna Pasířství invertorová technologie s vysokou účinností a dokonalou kontrolou všech fází svařování Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Systém digitální komunikace CAN bus s protokolem Selco 500Kbps (maximální spolehlivost a ochrana) S postupnou dostupností nových vlastností lze programově řízené ovládací prvky dále vylepšovat Řízený ventilátor Úsporná invertorová technologie ( vestavěné řízení účiníku-p.f.c) Podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Řízení všech parametrů na panelu podavače Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý panel s LCD grafickým displejem Zobrazení svařovacích parametrů Možnost uživatelské úpravy programů s uložením (64 paměťových pozic) Uživatelsky programovatelné rozhraní Zabezpečení programovatelných operací Funkce zámku ovládaného heslem Řízení několika jednotek prostřednictvím sítě Ethernet Svařovací proces kontrolován a řízen PC prostřednictvím sítě Vhodné pro svařování všemi typy elektrod

23 MIG/MAG 25A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg Genesis 4000 GSM TIG 25A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg MMA 25A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg 3x230V MIG/MAG 45A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg 3x230V TIG 45A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg 3x230V MMA 45A 40 C 60% 400A 40 C 100% 360A 25 C 100% 400A 3-400A 73V 690x290x510mm 37,5kg Genesis 5000 GSM MIG/MAG 30A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 73V 690x290x510mm 38,0kg TIG 30A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 73V 690x290x510mm 38,0kg MMA 30A 40 C 50% 500A 40 C 60% 470A 40 C 100% 420A 25 C 80% 500A 25 C 100% 470A 3-500A 73V 690x290x510mm 38,0kg Funkce řízení oblouku (hot start,arc force, antisticking) Synergické nastavení pro optimální svařování všemi typy elektrod Přesné zapálení a vysoká stabilita oblouku 2/4 takt Nastavení dynamiky oblouku Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Crater filler funkce - vyplnění kráteru Synergické nastavení z paměti (80 přednastavených programů) Nastavitelná rychlost posuvu (0,5-22,0 m/min), proud a síla materiálu Bodování Přerušované svařování -stehování Bilevel MIG/MAG Kompatibilní s digital Selco hořáky Řízení automatického doběhu Kompatibilní s digital Selco hořáky Hořák Push-pull Možnost připojení dálkového ovládání Selco WU chladící jednotka Řízená jednotka chlazení

24 Svařovací zdroje MIG/MAG - Odbočkové zdroje Neomig 1600/2000/2400 MIG/MAG svařování Aplikace Automobilový průmysl Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Pasířství Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Vestavěný podavač drátu (2 kladkový) Tlačítko zavedení drátu Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Bodování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků Neomig 2000XP/2400XP MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Vestavěný podavač drátu (2 kladkový) Tlačítko zavedení drátu Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Synergické nastavení z paměti (12 přednastavených programů) Bodování Přerušované svařování -stehování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků

25 Neomig 1600 Neomig x230V 40 C 20% 140A 40 C 60% 80A 40 C 100% 60A 25 C 25% 140A 25 C 60% 100A 25 C 100% 80A 1x A 35V 910x500x750mm 62,0kg 10A 40 C 20% 200A 40 C 60% 130A 40 C 100% 100A 25 C 30% 200A 25 C 60% 160A 25 C 100% 120A 1x A 39V 910x500x750mm 62,0kg 3x230V 40 C 20% 200A 40 C 60% 130A 40 C 100% 100A 25 C 30% 200A 25 C 60% 160A 25 C 100% 120A 1x A 39V 910x500x750mm 62,0kg 10A 40 C 30% 240A 40 C 60% 170A 40 C 100% 130A 25 C 40% 240A 25 C 60% 200A 25 C 100% 170A 1x A 41V 910x500x750mm 68,0kg Neomig x230V 40 C 30% 240A 40 C 60% 170A 40 C 100% 130A 25 C 40% 240A 25 C 60% 200A 25 C 100% 170A 1x A 41V 910x500x750mm 68,0kg Aplikace Automobilový průmysl Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Pasířství 10A 40 C 20% 200A 40 C 60% 130A 40 C 100% 100A 25 C 30% 200A 25 C 60% 160A 25 C 100% 120A 1x A 39V 910x500x750mm 62,0kg Neomig 2000XP 3x230V 40 C 20% 200A 40 C 60% 130A 40 C 100% 100A 25 C 30% 200A 25 C 60% 160A 25 C 100% 120A 1x A 39V 910x500x750mm 62,0kg 10A 40 C 30% 240A 40 C 60% 170A 40 C 100% 130A 25 C 40% 240A 25 C 60% 200A 25 C 100% 170A 1x A 41V 910x500x750mm 68,0kg Neomig 2400XP 3x230V 40 C 30% 240A 40 C 60% 170A 40 C 100% 130A 25 C 40% 240A 25 C 60% 200A 25 C 100% 170A 1x A 41V 910x500x750mm 68,0kg

26 Svařovací zdroje MIG/MAG - Odbočkové zdroje Neomig 3000/4000 MIG/MAG svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Vestavěný podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Tlačítko zavedení drátu Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Bodování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků Neomig 3000XP/4000XP MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Vestavěný podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Tlačítko zavedení drátu Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Synergické nastavení z paměti (12 přednastavených programů) Bodování Přerušované svařování -stehování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků

27 Aplikace Středně těžká výroba Automobilový průmysl Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg Neomig x230V 20A 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg 20A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Neomig x230V 35A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Aplikace Středně těžká výroba Automobilový průmysl Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg Neomig 3000XP 3x230V 20A 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg 20A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Neomig 4000XP 3x230V 35A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg

28 Svařovací zdroje MIG/MAG - Odbočkové zdroje Neomig 3500XP MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Připojení napájení předehřevu 230V Vestavěný podavač drátu (2/4 kladkový) Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Synergické nastavení z paměti (12 přednastavených programů) Bodování Přerušované svařování -stehování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků Selco WU chladící jednotka Unistep 3000/4000 MIG/MAG svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Podavač drátu (2/4 kladkový) Řízení všech parametrů na panelu podavače Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Změna polarity svařování Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Bodování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků

29 Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Konstrukce strojních zařízení Železniční stavitelství Strojírenství Automobilový průmysl Dílna 20A 40 C 35% 350A 40 C 60% 300A 40 C 100% 240A 25 C 40% 350A 25 C 60% 320A 40 C 100% 260A 3x A 50V 1060x400x780mm 123,0kg Neomig 3500XP 3x230V 35A 40 C 35% 350A 40 C 60% 300A 40 C 100% 240A 25 C 40% 350A 25 C 60% 320A 25 C 100% 260A 3x A 50V 1060x400x780mm 123,0kg Aplikace Středně těžká výroba Automobilový průmysl Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg Unistep x230V 20A 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg 20A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Unistep x230V 35A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg

30 Svařovací zdroje MIG/MAG - Odbočkové zdroje Unistep 3000XP/4000XP MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Podavač drátu (2/4 kladkový) Řízení všech parametrů na panelu podavače Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Změna polarity svařování Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Synergické nastavení z paměti (12 přednastavených programů) Bodování Přerušované svařování -stehování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků Unistep 3500XP/4500XP MIG/MAG svařování MIG/MAG synergické svařování Galvanizované a pokovené oceli Extrémně odolný, spolehlivý a snadno ovladatelný systém Vysoký výkon při 100% zatěžovateli Vynikající vlastnosti také na dlouhých napájecích kabelech Připojení napájení předehřevu 230V Podavač drátu (2/4 kladkový) Řízení všech parametrů na panelu podavače Jednotka podávání vyvinuta firmou Selco Držák pro cívku drátu Ø 200/300 mm Plně digitální a uživatelsky jednoduchý řídící panel Zobrazení svařovacích parametrů Volitelný vývod tlumivky 2/4 takt Dokonalé zapálení oblouku (Soft start-náběh motoru) Kontrola odhoření drátu při ukončení svařování (Burn back) Synergické nastavení z paměti (12 přednastavených programů) Bodování Přerušované svařování -stehování Euro koncovka připojení MIG/MAG hořáků Selco WU chladící jednotka

31 Aplikace Středně těžká výroba Automobilový průmysl Řemeslná výroba Opravy karoserií a vozidel Stavebnictví Instalace Výstavnictví Montáže dveří a oken Kováři Dílna 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg Unistep 3000XP 3x230V 20A 40 C 30% 300A 40 C 60% 230A 40 C 100% 180A 25 C 35% 300A 25 C 60% 250A 25 C 100% 200A 2x A 42V 980x500x760mm 88,0kg 20A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Unistep 4000XP 3x230V 35A 40 C 30% 400A 40 C 60% 320A 40 C 100% 250A 25 C 35% 400A 25 C 60% 340A 25 C 100% 270A 3x A 53V 980x500x760mm 107,0kg Aplikace Středně těžká výroba Těžká výroba Konstrukce strojních zařízení Železniční stavitelství Strojírenství Automobilový průmysl Dílna 20A 40 C 35% 350A 40 C 60% 300A 40 C 100% 240A 25 C 40% 350A 25 C 60% 320A 25 C 100% 260A 3x A 50V 1060x400x780mm 123,0kg Unistep 3500XP 3x230V 35A 40 C 35% 350A 40 C 60% 300A 40 C 100% 240A 25 C 40% 350A 25 C 60% 320A 25 C 100% 260A 3x A 50V 1060x400x780mm 123,0kg 30A 40 C 40% 450A 40 C 60% 370A 40 C 100% 300A 25 C 45% 450A 25 C 60% 390A 25 C 100% 320A 3x A 50V 1060x400x780mm 139,0kg Unistep 4500XP 3x230V 50A 40 C 40% 450A 40 C 60% 370A 40 C 100% 300A 25 C 45% 450A 25 C 60% 390A 25 C 100% 320A 3x A 50V 1060x400x780mm 139,0kg

32 svařování metodou TIG Princip svařování metodou TIG (Tungsten lnert Gas) je založen na elektrickém oblouku, který hoří mezi elektrodou s vysokým bodem tavení (čistý wolfram nebo slitina wolframu jehož teplota tavení je přibližně 3370 C) a svařovaným dílem; atmosféra inertního plynu (Argon) zajišťuje ochranu lázně. Zapálení oblouku se provádí bezdotykově H.F. vysokofrekvenčním výbojem. Tento způsob zabraňuje dotyku elektrody se svařovaným kusem a omezuje tak vměstky wolframu ve spoji. Existuje i jiný způsob zapálení oblouku s omezenými vměstky wolframu: lift start, který nevyužívá vysoké frekvence, ale zapálení oblouku zkratem při nízkém proudu mezi elektrodou a dílem; oddálením elektrody, vznikne oblouk a proud se plynule zvýší až do nastavené hodnoty svařovacího proudu. Za účelem zlepšení kvality konečné části svarového spoje, je důležité přesně kontrolovat doběh svařovacího proudu a dále je nutné, aby plyn proudil na svařovací lázeň ještě několik sekund po zhasnutí oblouku. V mnoha provozních podmínkách je užitečné mít k dispozici 2 svářecí proudy a snadno přecházet z jednoho na druhý (BILEVEL). polarita svařování D.C.S.P. Přímá polarita Přímá polarita je nejvíce používanou polaritou. Její použití umožňuje snížení opotřebení elektrody (1) protože 70% tepla se koncentruje na materiálu (anodě). Svařovací lázeň je úzká a hluboká a je dosahováno vysokých rychlostí posuvu s následným nízkým dodávaným teplem.

33 D.C.R.P. (nepřímá polarita) D.C.S.P.-Pulsed (přímá pulsní polarita) Použití pulsního stejnosměrného proudu umožňuje lepší kontrolu svařovací lázně ve zvláštních pracovních podmínkách. Svařovací lázeň je tvořena proudovými pulsy (Ip), zatímco základní proud (Ib) udržuje oblouk zapálený; to usnadňuje svařování tenkých materiálů s omezenou deformací, lepším tvarovacím faktorem a díky tomu i menším nebezpečím trhlin za tepla a porozity. Zvýšením kmitočtu se dosahuje užšího, koncentrovanějšího a stabilnějšího oblouku a vyšší kvality svařování tenkých materiálů. svařování ocelí a mědi metodou TIG Proces TIG je velmi účinný při svařování jak uhlíkových tak legovaných ocelí, pro základní svar na trubkách a pro svary, které musí mít optimální estetický vzhled. Vyžaduje přímou polaritu (D.C.S.P.). Příprava návarových hran_tento proces vyžaduje důkladné očištění návarových hran a jejich pečlivou přípravu. Volba a příprava elektrody_doporučujeme použít wolframové elektrody s příměsí (2% thoria-červené zabarvení) nebo elektrody s ceriem nebo lanthanem o následujících průměrech: přídavný materiál Mechanické vlastnosti přídavného materiálu musí být srovnatelné s vlastnostmi základního materiálu. Nedoporučujeme použití pásků získaných ze základního materiálu, mohly by obsahovat nečistoty způsobené opracováním, které by mohly ohrozit kvalitu svaru. ochranný plyn Prakticky vždy je používán čistý argon (99.99%). svařování pro zelenější budoucnost. je řada svařovacích zdrojů Selco, která šetří energii v souladu s normou EN , a která má na srdci také účinnost a šetrnější přístup k životnímu prostředí.

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154

Plasmové řezací zdroje Genesis 35 149 Genesis 60 150 Genesis 90 151 Sistor 82 152 Sistor 142 153 Hořáky Plasma 154 katalog_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací

Více

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123

Svařovací zdroje TIG AC/DC - Invertory Genesis 1700/2200 AC/DC 115 Genesis 2700/3200 AC/DC 118 Genesis 4000 AC/DC 121 Hořáky TIG 123 ceník_011 česky www.selcoweld.com www.selcoweld.com Shrnutí Svařovací zdroje MIG/MAG - Invertory Genesis 3200 MSE 3 Genesis 4000/5000 MSE 7 Quasar 320/400 SMC 11 Quasar 320/400/500 MSE 15 Svařovací zdroje

Více

příběh inovace selco: zde a vždy po vašem boku výzkum, vývoj, technologie technologie a aplikace

příběh inovace selco: zde a vždy po vašem boku výzkum, vývoj, technologie technologie a aplikace česky Selco: vývoj a následná výroba svářecích, plasmových řezacích zdrojů a strojních zařízení. S profesionály bok po boku ve všech koutech světa. příběh inovace Selco je společnost, která se od doby

Více

czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou

czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou czech Invertorové zdroje pro obloukové svařování a dělení plazmou www.selcoweld.com www.selcoweld.com Selco se zabývá výrobou invertorů již 30 let Selco se zabývá návrhem, vývojem a výrobou měničů pro

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG, digital MIG Plazmové invertory Odporová svářecí zařízení Příslušenství Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 603298414 e-mail: info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Přídavné materiály pro svařování Ochranné a pracovní pomůcky pro

Více

PROFESIONÁLNÍ ZDROJE SELCO PRO SVÁŘENÍ TIG DC + MMA

PROFESIONÁLNÍ ZDROJE SELCO PRO SVÁŘENÍ TIG DC + MMA GENESIS 1500 TLH Lehký jednofázový svařovací invertor nové konstrukce, pro svařování metodou TIG plnou nebo pulsní vlnou a obalenou elektrodou. Svářecí zdroj GENESIS 1500 TLH poskytuje vysoký svařovací

Více

Fénix Weld. Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber. www.fenix-weld.cz

Fénix Weld. Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber. www.fenix-weld.cz Fénix Weld Navrženo a vyrobeno v Kühtreiber www.fenix-weld.cz Stroje Fénix Weld Stroje řady Fénix Weld jsou kompaktní přenosné podpěťové svařovací stroje pro svařování metodou MMA a TIG. Konstrukce je

Více

CITOWAVE / CITOPULS. Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG. Digitální přesnost

CITOWAVE / CITOPULS. Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG. Digitální přesnost CITOWAVE / CITOPULS Digitální svařovací zdroje s nejnovější invertorovou technologií pro svařování metodou MIG/MAG Digitální přesnost www.airliquide.cz www.saf-airliquide.com CITOWAVE/CITOPULS, svařovací

Více

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200

Svářecí drát. Průměr 0,6 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010605 540,- Průměr 0,8 mm, balení cívka 5 kg obj. č. 06010805 390,- NORDICA 3200 Svářecí kukla Velikost filtru 110 x 90mm UV/IR ochrana DIN 10 Celková hmotnost 440 g Svářecí kukla samostmívací Velikost filtru 110 x 90 x 9 mm UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu Volitelné nastavení DIN

Více

Svářecí a nabíjecí technika

Svářecí a nabíjecí technika MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí zdroje se startováním 82

Více

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika

Výkonný pracovník: odporové svářecí zařízení DIGITAL SPOTTER 9000 67 990,- WÓDF OB TUSBOŞ. Svářecí a nabíjecí technika. Svářecí a nabíjecí technika 96 97 98 99 100 102 104 MMA svářecí transformátory, MMA svářecí invertory Svářecí zařízení MIG - MAG Svářecí zařízení TIG Invertory pro řezání plazmou Odporová svářecí zařízení Nabíjecí zdroje Nabíjecí

Více

HELIARC: TRADIČNÍ VE SVAŘOVÁNÍ TIG

HELIARC: TRADIČNÍ VE SVAŘOVÁNÍ TIG HELIARC: TRADIČNÍ VE SVAŘOVÁNÍ TIG VY A HELIARC. VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, KAŽDÝ ASI NEOCENÍ KRÁSU SKUTEČNĚ DOBŘE PROVEDENÉHO SVARU. VY, ANO. DLOUHÁ LÉTA JSTE VYNALOŽIL NA TO, ABYSTE DOKONALE ZVLÁDL TECHNIKU A

Více

TOPTIG. Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití

TOPTIG. Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití TOPTIG Nový robotizovaný svařovací proces určený pro průmyslové použití Proces TOPTIG: principy, funkce a Společnost AIR LIQUIDE Welding se stále zlepšuje. Díky práci výzkumného střediska specializovaného

Více

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ

SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 200 AC/DC NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2015 PEGAS 200 AC-DC navod CZ 12 2/16 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 4 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 4 4. TECHNICKÁ DATA... 5 5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004

Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Origo Mig C3000i/L3000i & Origo Feed L3004 Výkonné MIG zdroje s funkcí QSet - stabilní oblouk pro všechny aplikace Svařovací zdroje pro profesionální využití pro aplikace do 300A Zdroje Origo TM Mig C3000i

Více

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem

SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem SUBARC Zařízení pro automatické svařování a navařování pod tavidlem Teorie svařování pod tavidlem Metoda svařování elektrickým obloukem v elektricky vodivém tavidle (SAW) je používána zejména při automatizovaném

Více

Katalog Výrobk 2009/2010

Katalog Výrobk 2009/2010 Katalog Výrobk 2009/2010 Komplexní systémová myšlenka. Kompromisy v oblasti kvality svářeček se dlouhodobě nevyplatí. Tuto zkušenost získali mnozí naši zákazníci dříve, než věnovali svou důvěru společnosti

Více

Návod k použití POLOAUTOMATICKÝ OBLOUKOVÝ SVÁŘECÍ INVERTOR MIG/MAG/MMA/TIG SV200-A

Návod k použití POLOAUTOMATICKÝ OBLOUKOVÝ SVÁŘECÍ INVERTOR MIG/MAG/MMA/TIG SV200-A POLOAUTOMATICKÝ OBLOUKOVÝ SVÁŘECÍ INVERTOR MIG/MAG/MMA/TIG SV200-A Návod k použití Před uvedením přístroje do provozu si přečtěte tento návod a seznamte se s jeho správnou obsluhou. OBSAH Kapitola Strana

Více

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché

MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché PI 200 / PI 250 MODERNÍ A JEDNODUCHÉ ROBUSTNÍ A LEHKÉ TIG SVAŘOVÁNÍ Příjemné a jednoduché ovládání Zcela nový, funkční a líbivý vzhled Jedno nebo třífázové provedení D.O.C. systém Synergy PLUS systém PFC

Více

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů.

Řada EASY-MAG Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Řada PRO-MAG Standardní zdroje pro svařování tenkých plechů. Řada Cenově dostupné MIG-MAG zdrojů. Vlastnosti (dle modelu výrobku bližší info u prodejce): Svařovací proud Rychlost posuvu drátu Doba doběhu plynu 2-takt, 4-takt, bodování, stehování Bodovací / stehovací

Více

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF

PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 T PULSE HF PEGAS 200 T PULSE HF NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ, 2014 PEGAS 160-200 T PULSE návod CZ 12 2/15 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4.

Více

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007. www.omc.cz ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED 1-2007 ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY INOVACE ŘADY GAMA INVERTOROVÝ SVÁŘECÍ ZDROJ PRO MMA/TIG GAMA 151 Invertorový svářecí stroj GAMA 151 je určen především pro svařování:

Více

Nová dimenze svařování

Nová dimenze svařování Nová dimenze svařování / Dokonalost jako princip Blue Evolution BlueEvolution velká iniciativa společnosti ewm v oblasti trvale udržitelného rozvoje. www.multimatrix.info / simply more MULTIMATRIX / Dokonalost

Více

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG Svařování TIG: Metoda & Graf výběru Metoda TIG Metoda TIG Obloukové svařování metodou TIG Vstup vody (Studená) Vodič proudu TIG hořák Dýza plynu Vstup ochranného plynu Wolframová elektroda Oblouk Svařovací

Více

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008.

Ceník TIGER. welding. Výrobce svařovací techniky. www.tiger-welding.eu. Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Ceník TIGER welding Výrobce svařovací techniky www.tiger-welding.eu Výrobce si vyhrazuje právo na změny. Ceník je platný od 1. 4. 2008. Tiger Obsah strana 1 INFORMACE Standardní vybavení MIG/MAG strojů

Více

NEOMIG 3000XP XP

NEOMIG 3000XP XP NEOMIG 3000XP - 4000XP SYNERGICKÉ svařovací zdroje NEOMIG 3000 XP a 4000 XP, s krokovou regulací svařovacího napětí, jsou určeny Synergické zdroje NEOMIG 3000XP a NEOMIG 4000XP vynikají vysokou dynamikou

Více

Návod k obsluze. TARA 250 tig

Návod k obsluze. TARA 250 tig Návod k obsluze svařovacího invertoru TARA 250 tig Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace listopad

Více

Postup Svařování MIG/MAG. Doporučené základní materiály Konstrukční ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály

Postup Svařování MIG/MAG. Doporučené základní materiály Konstrukční ocele CrNi ocele feritické / austenitické Ocele Duplex Hliníkové materiály 47 VarioStar 1500 / 2500 / 3100 Údržba a opravy Stavba kovových konstrukcí, stavební klempířství, zámečnictví a kovářství Zásuvka pro předehřev plynu 42 V / 230 V Pryžová podložka Přepínání polarity Uchycení

Více

KIT 180-190 - 200-215

KIT 180-190 - 200-215 Sta n d a r d Pr o c e s s o r Sy n e r g i c KIT 180-190 - 200-215 Stroje KIT 180 až 215 Jsou profesionální svařovací stroje vybavené výkonným transformátorem s měděným primárním a sekundárním vinutím,

Více

Výrobní katalog 2008 / 2009

Výrobní katalog 2008 / 2009 Výrobní katalog 2008 / 2009 Divize svafiovací techniky MIG/MAG WIG Svafiování obalenou elektrodou Plazma Laser Odporové svafiování Plazmové fiezání Automatizace RÛzné Zdroje pro manuální svafiování Zdroje

Více

EWM-coldArc- Studený proces svařování elektrickým obloukem

EWM-coldArc- Studený proces svařování elektrickým obloukem Studený proces svařování elektrickým obloukem Tajemstvím metody EWM-coldArc-je digitálně kontrolovaný, výkonově minimalizovaný přechod materiálu. EWM-coldArc-! umožňuje tepelně redukované spojování nejtenčích

Více

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod

Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Podle čeho vybírat svářečku - základní návod Průvodce názvů funkcí svářeček Doporučené hodnoty svářecího proudu pro obalované elektrody Vhodné druhy proudu pro svařování TIG pro různé svařované materiály

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 722 949 743 e-mail:info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Ceník strojů Kuhtreiber Ceník strojů SELCO Ceník strojů OMICRON

Více

Expert na svařování MMA

Expert na svařování MMA Expert na svařování MMA Invertor, tyristor i usměrňovač, kompletní nabídka zařízení Oerlikon na svařování obalenými elektrodami. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com Svařování MMA Při svařování

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Nad Třebešínem III 3070/2 100 00 Praha 10 tel/fax 274 815 758 mobil : 603298414 e-mail: info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK SVÁŘECÍ TECHNIKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ Přídavné materiály pro svařování

Více

SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. 2008 www.alfain.eu NS67-03

SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ. ALFA IN a.s. 2008 www.alfain.eu NS67-03 -1- SVAŘOVACÍ STROJ ABC 160 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1... ÚVOD -2-2... BEZPEČNOST PRÁCE 3... PROVOZNÍ PODMÍNKY 4... TECHNICKÁ DATA 5... PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE 6... POPIS STROJE A FUNKCÍ 7... UVEDENÍ

Více

Náskok díky Speedu. Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji.

Náskok díky Speedu. Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji. Náskok díky Speedu Vaše výroba umí daleko víc. Svařovat se nyní dá výrazně rychleji. Masters protože Speed = SpeedPulse SpeedArc SpeedUp SpeedRoot Speed-TwinPuls 2 of Speed produktivita Lidé odjakživa

Více

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz

CITOPULS II. Svařovací zdroje MIG/MAG. www.airliquidewelding.cz CITOPULS II Svařovací zdroje MIG/MAG www.airliquidewelding.cz CITOPULS II CITOPULS II je jedním z produktů na trhu svařování metodou MIG/MAG, který nabízí vynikající kvalitu svařování a svařování s pokročilými

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Vzdělávací program: VP9 Nové trendy v oblasti svařování ve výrobní praxi Moduly vzdělávacího programu: M91 Novinky v oblasti technických plynů pro svařování

Více

Synergický provoz EasyJob (paměťová funkce) ComfortWire Rob Interface (externí/interní)

Synergický provoz EasyJob (paměťová funkce) ComfortWire Rob Interface (externí/interní) 00 00 TransSteel konvenční, vodní chlazení MIG/MAG svařování Ocel Ocelové konstrukce, výroba strojů Stavba speciálních vozidel Výroba stavebních strojů Interface TSt Senzor proudu a teploty Vodní filtr

Více

INVERTORY MIG/MAG PEGAS 320 MIG MAN. Svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG. Inverter for MIG/MAG welding

INVERTORY MIG/MAG PEGAS 320 MIG MAN. Svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG. Inverter for MIG/MAG welding PEGAS 250 MIG MAN PEGAS 320 MIG MAN Svařovací invertor pro svařování metodou MIG/MAG IGBT invertor pro svařování metodou MIG (Metal Inert gas) a MAG (Metal Active Gas) Kompaktní, přenosný Svařování různých

Více

Modré svìtlo! Pozor! Zahajujeme soutìž. Partner časopisu. 1/2011 10. května, XV. ročník. Mùžete vyhrát digitální zrcadlovku!

Modré svìtlo! Pozor! Zahajujeme soutìž. Partner časopisu. 1/2011 10. května, XV. ročník. Mùžete vyhrát digitální zrcadlovku! 1/2011 10. května, XV. ročník MIGATRONIC Vývoj svařování studeným obloukem Migatronic Ometa 400 S Cenový hit stroje řady FOCUS Migatronic Pi 350 AC/DC AIR PRODUCTS MAG svařování nerezavějící oceli Láhve

Více

KONSTRUKCE SVAŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU DESIGN OF WELDING JIG

KONSTRUKCE SVAŘOVACÍHO PŘÍPRAVKU DESIGN OF WELDING JIG VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY KONSTRUKCE

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF MANUFACTURING TECHNOLOGY SVAŘOVÁNÍ

Více

Pulzní / STT svářečky

Pulzní / STT svářečky CO JE TO NEXTWELD? Výzvy, kterým v současnosti čelí průmyslová výroba jsou stále více obtížné. Zvyšující se náklady na práci, materiál a energii, intenzivní domácí a mezinárodní konkurence a úbytek nabídky

Více

Svarbazar. N á v o d k o b s l u z e. přídavného svařovacího usměrňovače UD 160. edition. www.svarbazar.cz - www stránky pro vaše svařování

Svarbazar. N á v o d k o b s l u z e. přídavného svařovacího usměrňovače UD 160. edition. www.svarbazar.cz - www stránky pro vaše svařování N á v o d k o b s l u z e přídavného svařovacího usměrňovače UD 160 Svarbazar edition Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení ke svařovacímu transformátoru 4. Podmínky bezvadné funkce 5. Použití

Více

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou.

KURZ. průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11. 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. KURZ průvarového bodového svařování obalenou elektrodou ČSN 050705 - ZP 111 9 W11 1. Princip průvarového bodového svařování obalenou elektrodou. Průvarová technologie umožňuje bodové spojení tenkých ocelových

Více

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 4. DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ Ing. Miroslav Grach Tyto podklady jsou spolufinancovány Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KA19-DOKUMENTACE VE SVAŘOVÁNÍ

Více

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141

Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu WIG (TIG) - 141 Při svařování metodou 141 hoří oblouk mezi netavící se elektrodou a základním matriálem. Ochranu elektrody i tavné lázně před

Více

250 / 320 PULSE SMART 250 / 320 PULSE MOBIL

250 / 320 PULSE SMART 250 / 320 PULSE MOBIL / 320 PULSE SMART / 320 PULSE MOBIL CZ 02/2018 axe PULSE smart (AL) axe 320 PULSE smart (AL) pro svařování metodou MIG/MAG a MMA, pulzní režim. U invertorů AL je plnohodnotná možnost svařování hliníku,

Více

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ

VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ / Nabíjecí systémy akumulátorů / Svařovací technika / Solární elektronika VYSOKOVÝKONNÉ SVAŘOVÁNÍ / Technologie CMT Twin, Time, LaserHybrid a TimeTwin 2 / O nás / Od roku 1950 vyvíjíme inovativní kompletní

Více

VESTAVĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM OZNAČENÍ CE CHYTRÉ ŘEŠENÍ S MINIMÁLNÍMI ROZMĚRY CALL ME COWELDER 1 KOLABORATIVNÍ SVAŘOVACÍ ROBOT

VESTAVĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM OZNAČENÍ CE CHYTRÉ ŘEŠENÍ S MINIMÁLNÍMI ROZMĚRY CALL ME COWELDER 1 KOLABORATIVNÍ SVAŘOVACÍ ROBOT VESTAVĚNÝ BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM OZNAČENÍ CE...... CHYTRÉ ŘEŠENÍ S MINIMÁLNÍMI ROZMĚRY CALL ME COWELDER 1 KOLABORATIVNÍ SVAŘOVACÍ ROBOT OBSAH Nový svařovací asistent 3 Technická data svařovacích strojů 4

Více

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK

REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Nad Třebešínem III 3070/2 00 00 Praha 0 tel/fax 274 85 758 mobil : 603 42 356 e-mail:info@ews.cz www.ews.cz REDUKOVANÝ NABÍDKOVÝ CENÍK Přídavné materiály pro svařování Ochranné a pracovní pomůcky pro svařování

Více

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody).

Návod k použití. - Hot Start (nastavitelný mód, čtěte níže) zvyšuje proud na začátku sváření (při zapálení elektrody). Návod k použití Děkujeme za výběr našeho výrobku. Abyste dosáhli dobrého výsledku s tímto svařovacím strojem, přečtěte si pozorně tento návod. Gysmi 145, 165, 195 a 251 jsou přenosné invertorové svářečky

Více

CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520

CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520 CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520 Svařujte moderními svařovacími procesy a docílíte vyšší produktivity www.airliquidewelding.cz High Tech svařovací zdroje CITOPULS/CITOSTEEL pro metodu MIG/MAG

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy Moderní trendy v technologii svařování technických materiálů Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. et Ing. Petr Dostál,

Více

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250

ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 -1- SVAŘOVACÍ STROJE ALFIN 160 ALFIN 200 ALFIN 250 NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ OBSAH: 1... ÚVOD -2-2... BEZPEČNOST PRÁCE 3... PROVOZNÍ PODMÍNKY 4... TECHNICKÁ DATA 5...PŘÍSLUŠENSTVÍ STROJE 6... POPIS STROJE

Více

CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520

CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520 CITOPULS III 420/520 CITOSTEEL III 420/520 Svařujte moderními svařovacími procesy a docílíte vyšší produktivity www.airliquidewelding.cz High Tech svařovací zdroje CITOPULS/CITOSTEEL pro metodu MIG/MAG

Více

FastMig X 450 MXP 37 Pipe

FastMig X 450 MXP 37 Pipe FastMig X 450 MXP 37 Pipe Kompletní řešení pro svařování trubek a plechů Excelentní svařování trubek s digitální přesností a kvalitou. Proč zařízení FastMig x 450: - PipeRoot software pro svařování kořene

Více

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ

PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ PARAMETRY, KTERÉ OVLIVŇUJÍ NÁKLADY NA SVAŘOVÁNÍ Ing. Stanislav Novák, CSc., Ing. Jiří Mráček, Ph.D. PRVNÍ ŽELEZÁŘSKÁ SPOLEČNOST KLADNO, s. r. o. E-mail: stano@pzsk.cz Klíčová slova: Parametry ovlivňující

Více

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma²

Svařování MIG/MAG I TEŽKÝ PRŮMYSL. Řada sigma² Svařování MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL Řada sigma² Řekněte své požadavky přizpůsobíme ideální svařovací stroj podle nich sigma² s impulzním obloukem i bez něj Sigma² je druhou generací oblíbených

Více

Svařování pod tavidlem

Svařování pod tavidlem Svařování pod tavidlem Metoda svařování svařování pod pod tavidlem tavidlem Směr svařování Kontaktní průvlak Drát (drátová elektroda) Tavidlo Elektrický oblouk Ochranná atmosféra Tavná lázeň Roztavená

Více

Název přihlášeného exponátu: Montážní panel s regulátorem DECS 200, typ MP221.

Název přihlášeného exponátu: Montážní panel s regulátorem DECS 200, typ MP221. Kompaktní řešení montážních panelů s digitálním regulátorem pro bezkartáčové buzení synchronních strojů exponát přihlášený do soutěže Zlatý Ampér 2008 Tisková zpráva pro veletrh AMPÉR 2008 Společnost Basler

Více

Návod k obsluze TT 400

Návod k obsluze TT 400 Návod k obsluze svařovacího invertoru TT 400 Obsah: 1. Popis 2. Technické údaje 3. Připojení k síti, svařovací vedení 4. Podmínky bezvadné funkce a bezpečnostní požadavky 5. Údržba a likvidace září 1998

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 01/2016 - strana 1 - JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677

Více

Ceník svařovací techniky alfa in a.s.

Ceník svařovací techniky alfa in a.s. Ceník svařovací techniky alfa in a.s. CEN_EUR_44 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC, PEGAS AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS MIG,

Více

Třída isolace Normy EN 60974-1 EN 50119 Rozměry D-Š-V mm D = 500 Š = 230 V = 400

Třída isolace Normy EN 60974-1 EN 50119 Rozměry D-Š-V mm D = 500 Š = 230 V = 400 1. OBSAH str. 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3 Technická data 3 4. Popis metody MIG/MAG 3 5 Popis metody MMA 3 6. Omezení použití 4 7. Bezpečnostní pokyny 4 8. Instalace 6 9. Vybavení stroje GAMASTAR 170 6 10 Připojení

Více

Elektronicky řízené šroubovací systémy. Předprogramovaná inteligence. Technika, která spojuje

Elektronicky řízené šroubovací systémy. Předprogramovaná inteligence. Technika, která spojuje Elektronicky řízené šroubovací systémy Předprogramovaná inteligence Technika, která spojuje Šroubovací technika Pro nejvyšší nároky Elektronicky řízené šroubovací systémy WEBER jsou nasazovány všude tam,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.6 Svářečská a karosářská odbornost Kapitola

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 6 10. Ovládací prvky čelní panel

Více

1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9.

1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. OBSAH str. 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Externí charakteristická křivka 6 10. Ovládací

Více

CITOSTEEL 420. Zařízení pro MIG/MAG svařování s vynikajícími výsledky. www.airliquidewelding.cz

CITOSTEEL 420. Zařízení pro MIG/MAG svařování s vynikajícími výsledky. www.airliquidewelding.cz CITOSTEEL 420 Zařízení pro MIG/MG svařování s vynikajícími výsledky. www.airliquidewelding.cz CITOSTEEL 420 CITOSTEEL 420 je nový produkt na trhu svařovací techniky pro metodu MIG/MG. Díky pokrokovým procesům

Více

ŘADA SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TIG

ŘADA SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TIG ŘADA SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ TIG Nejlepší svařovací invertory TIG používají invertorovou nebo tyristorovou technologii určenou pro nejnáročnější uživatele. www.oerlikon-welding.com www.airliquidewelding.com

Více

FastMig X. Welding excellence. Multi-procesní řešení napájení: MIG, 1-MIG, Pulse MIG, Double Pulse MIG, MMA a TIG

FastMig X. Welding excellence. Multi-procesní řešení napájení: MIG, 1-MIG, Pulse MIG, Double Pulse MIG, MMA a TIG FastMig X Welding excellence Multi-procesní řešení napájení: MIG, 1-MIG, Pulse MIG, Double Pulse MIG, MMA a TIG ARC Mobile Control přináší flexibilní způsob, jak používat a ovládat svářečku přes tablet,

Více

Novinky od roku 2011

Novinky od roku 2011 Novinky od roku 2011 Průvarové bodové svařování. Průvarové bodové svařování je technologie, umožňující bodové spojování ocelových plechů vzájemně nebo s libovolně tlustým ocelovým dílcem z jedné strany,

Více

SIGMA SELECT SIGMA SELECT - ABY VYHOVOVALA BUDOUCÍM POTŘEBÁM

SIGMA SELECT SIGMA SELECT - ABY VYHOVOVALA BUDOUCÍM POTŘEBÁM SIGMA SELECT SIGMA SELECT ABY VYHOVOVALA BUDOUCÍM POTŘEBÁM SIGMA SELECT SVAŘOVACÍ ŘEŠENÍ, KTERÉ SE DOKONALE PŘIZPŮSOBÍ VAŠIM POTŘEBÁM Modulární třífázový svařovací invertor MIG/MAG/MMA. Pro ruční svařování,

Více

Sigma² je nový progresivní MIG/MAG svařovací stroj

Sigma² je nový progresivní MIG/MAG svařovací stroj Sigma 2 300 400 500 Sigma² je nový progresivní MIG/MAG svařovací stroj Nová generace budoucnost právě přichází Migatronic Sigma² je druhou generací populární řady svařovacích strojů s max. výkonem 300,

Více

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů

Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů coldarc Energeticky redukovaný krátký světelný oblouk ke spojování tenkých plechů a smíšených spojů Dr.-Ing. Sven-F. Goecke 2004 EWM HIGHTEC WELDING GmbH EWM-coldArc 1/ 14 Sven.Goecke@EWM.de 22.03.2006

Více

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ

PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ SIGMA 300C / 400C / 400 STB PŘEKVAPIVĚ JEDNODUCHÝ PROFESIONÁLNÍ SVAŘOVACÍ ZDROJ MIG/MAG, MMA svařování DUO Plus TM MIG Manager Jednoduché ovládání Provedení Advanced nebo Basic Kompaktní podavač MWF 41

Více

REBELIE NARŮSTÁ. EMP 215ic EMP 235ic EMP 255ic EMP 320ic

REBELIE NARŮSTÁ. EMP 215ic EMP 235ic EMP 255ic EMP 320ic REBELIE NARŮSTÁ. EM 215ic EMP 215ic EMP 235ic EMP 255ic EMP 320ic REBEL UMĚNÍ SVAŘOVAT VE VÍCE PROCESECH. PRŮMYSLOVÉ STROJE, KTERÉ MUSÍTE VIDĚT, ABYSTE UVĚŘILI. Ať už si vyberete přenosný jednofázový zdroj

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014

NÁVOD K OBSLUZE. Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT. Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Invertorová svářečka pro obloukové sváření Model: DESi155BT NÁVOD K OBSLUZE Platný od: se Záručním listem 1. ledna 2014 Volič nastavení proudu svařování Zásuvka kabelu (+) Zásuvka kabelu (-) Během práce

Více

PLNĚ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE SVAŘOVACÍCH PROCESŮ INTEGRACE S ROBOTY

PLNĚ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE SVAŘOVACÍCH PROCESŮ INTEGRACE S ROBOTY PLNĚ DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE SVAŘOVACÍCH PROCESŮ INTEGRACE S ROBOTY ŘEŠENÍ AUTOMATIZACE SVAŘOVACÍCH PROCESŮ MIG, TIG A PLASMA PRO INTEGRÁTORY MIG TIG PLASMA Sigma Galaxy Zodpovědnost za projekt IGC

Více

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s.

Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. Ceník svařovací techniky ALFA IN a.s. w w w. a l f a i n. e u CEN_31 OBSAH INVERTORY MMA PINGL, PEGAS, ALFIN INVERTORY TIG ALFIN TIG HF, PEGAS T HF INVERTORY AC/DC ALFIN AC/DC MULTIFUNKČNÍ INVERTORY PEGAS

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU Kühtreiber, s.r.o. platné od 02/2014 strana 1 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094

Více

ESAB DEMO-BUS 2016. Martin Kuběnka. Slide 2 2016 Page No. 2

ESAB DEMO-BUS 2016. Martin Kuběnka. Slide 2 2016 Page No. 2 ESAB DEMO-BUS 2016 Martin Kuběnka Slide 2 2016 Page No. 2 KONTAKT DEMO BUS Řidič kontaktní informace: Gunnar Swensson (GS) +46 706 70 44 70 E-mail : Demotrailer.Laxa@esab.se (gunnar.swensson@telia.com,)

Více

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů

Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Péče a údržba systémů pro ochranu dýchacích orgánů Pro dosažení optimálního výkonu a pohodlí by si měl uživatel zvyknout denně kontrolovat všechny součásti dýchacího systému. Následující tabulka představuje

Více

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA

2. ÚVOD 3. POPIS 4. OMEZENÍ POUŽITÍ (ISO/IEC 60974 1) 5. TECHNICKÁ DATA 1. OBSAH 1. Obsah 2 2. Úvod 3 3. Popis 3 4. Omezení použití 3 5. Technická data 3 6. Bezpečnostní pokyny 4 7. Instalace 6 8. Připojení do napájecí sítě 6 9. Ovládací prvky 7 10. Ovládací prvky-čelní panel

Více

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN

PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN - 1 - SVAŘOVACÍ STROJE PEGAS 160 MIG MAN PEGAS 160 MIG SYN NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ NS122-07 -2- OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 BEZPEČNOST PRÁCE... 4 2.1 OCHRANA OSOB... 4 2.2 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 4 3 PROVOZNÍ

Více

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry

Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG. Počátek nové éry Invertorový zdroj pro svařování metodou MIG/MAG Počátek nové éry OPTIPULS i Velmi jednoduché a uživatelsky příjemné ovládání, vynikající svařovací vlastnosti a kompaktní a odolná konstrukce to vše předurčuje

Více

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL

PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E PFC PEGAS 160 E PFC CEL NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ verze 6 - 2 - OBSAH: 1. ÚVOD... - 2-2. BEZPEČNOST PRÁCE... - 3-3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... - 3-4. TECHNICKÁ DATA... - 4-5. PŘÍSLUŠENSTVÍ

Více

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON Ing.Jan Veverka, OMNITECH spol s.r.o. Oerlikon kompletní řada zdrojů pro svařování a dělení materiálů Kompletní řada zahrnují zdroje pro svařování metodou MMA, MIG/MAG,

Více

OBSAH JEDNOFÁZOVÉ PŘENOSNÉ PODPĚŤOVÉ INVERTORY FĒNIX 5 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY 7 TŘÍFÁZOVÉ PŘENOSNÉ DIGITÁLNÍ INVERTORY 11

OBSAH JEDNOFÁZOVÉ PŘENOSNÉ PODPĚŤOVÉ INVERTORY FĒNIX 5 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY 7 TŘÍFÁZOVÉ PŘENOSNÉ DIGITÁLNÍ INVERTORY 11 Katalog produktů OBSAH O FIRMĚ 2 PŘEHLED FUNKCÍ 3 JEDNOFÁZOVÉ PŘENOSNÉ PODPĚŤOVÉ INVERTORY FĒNIX 5 JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY 7 KÜHTREIBER, s.r.o. je česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem

Více

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY

Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Příloha č. 1 TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZAKÁZKY Dílčí část 1 Analyzátor výfukových plynů zážehových motorů a přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů 1 ks Kombinovaný přístroj určen pro kontrolu emisí

Více

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU

JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU JEDNOFÁZOVÉ INVERTORY PRO SVAŘOVÁNÍ OBALENOU ELEKTRODOU KITin 165, 190, 130, 150, 170, KUTIL 149 50994 KUTIL 149 1x230 V 4 819 50040 KITin 165 1x230 V 7 677 50094 KITin 190 1x230 V 9 990 50056 KITin 130

Více

ŘADA SIGMA SIGMA SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL

ŘADA SIGMA SIGMA SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL SIGMA SVAŘOVÁNÍ MIG/MAG PRO ŘEMESLNÍKY I TEŽKÝ PRŮMYSL ŘEKNĚTE SVÉ POŽADAVKY PŘIZPŮSOBÍME IDEÁLNÍ SVAŘOVACÍ STROJ PODLE NICH SIGMA S IMPULZNÍM OBLOUKEM I BEZ NĚJ Sigma je druhou generací oblíbených svařovacích

Více

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY

LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY LAHVOVÉ REDUKČNÍ VENTILY ŘADY vyrobeny dle EN ISO 2503 testovány a schváleny Federálním institutem pro výzkum a testování materiálů BAM certifikáty: Tgb.-Nr. II-242/200, Tgb.-Nr. II-4958/2000 Manometry

Více

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje

CITOTIG II DC Průmyslové zdroje CITOTIG II DC Průmyslové zdroje Jedno nebo třífázově napájené přenosné invertory pro vysoce kvalitní svařování metodou MMA a TIG DC nelegovaných nebo nerezavějících ocelí. 2570-21 CITOTIG II 200 DC, 300

Více

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách

Základní rozdělení metod obloukového svařování v ochranných atmosférách 1 OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÝCH ATMOSFÉRÁCH Oblouk hoří obklopen atmosférou ochranného plynu, přiváděného hořákem. Ochranný plyn chrání elektrodu, oblouk a tavnou lázeň před účinky okolní atmosféry.

Více