LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o."

Transkript

1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 4 Platnost od: leden 2012

2 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 A. Úvod A.1 Úvodní slovo Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb, které poskytujeme v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena lékařům a sestrám. Je připravena v souladu s normou ISO Doufáme, že Vám naše příručka přinese nejen potřebné informace, ale také inspiraci. strana 2 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

3 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 A.2 Obsah A. Úvod...2 A.1 Úvodní slovo... 2 A.2 Obsah... 3 B. Informace o laboratoři...4 B.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje... 4 B.2 Základní informace o laboratoři... 4 B.3 Zaměření laboratoře... 4 B.4 Úroveň a stav akreditace... 4 B.5 Organizace laboratoře a členění... 4 B.6 Spektrum nabízených služeb... 5 B.7 Popis nabízených služeb... 5 C. Manuál pro odběry primárních vzorků...7 C.1 Základní informace... 7 C.2 Požadavkové listy (žádanky)... 7 C.3 Požadavky na urgentní vyšetření... 8 C.4 Ústní požadavky na vyšetření... 8 C.5 Používaný odběrový systém... 9 C.6 Příprava pacienta před vyšetřením C.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku C.8 Odběr vzorku C.9 Množství vzorku C.10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C.11 Základní informace o bezpečnosti práce se vzorky C.12 Informace k dopravě vzorků C.13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků D. Preanalytické procesy v laboratoři...17 D.1 Příjem žádanky a vzorků D.2 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D.3 Postupy při nesprávné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky D.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří...19 E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech E.2 Informace o formách vydávání výsledků E.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv E.4 Vydávání výsledků přímo pacientům E.5 Opakovaná a dodatečná vyšetření E.6 Změny výsledků a nálezů E.7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků E.8 Konzultační činnost laboratoře E.9 Způsob řešení stížností E.10 Vydávání potřeb laboratoří F. Abecední seznam laboratorních vyšetření...24 G. Přehled laboratorních vyšetření...24 H. Pokyny pro spolupracující oddělení...47 I. Pokyny pro pacienty...47 J. Požadavkové listy...48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 3 /48

4 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 B. Informace o laboratoři B.1 Identifikace laboratoře a důležité údaje Název organizace: Adresa: Identifikační údaje: Poličské nemocnice, s.r.o. Eimova 294, Polička zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka IČO: , ICZ: , ICP: Název laboratoře: Oddělení klinické biochemie a hematologie Okruh působnosti: laboratorní diagnostika (klinická biochemie, hematologie a imunologie) Vedoucí laboratoře: RNDr. Ivo Vacek, tel: Lékařský garant: MUDr. Josef Čáp, tel: Vedoucí laborantka: Milada Procházková Umístění laboratoře: Přízemí hlavní budovy B.2 Základní informace o laboratoři Oddělení klinické biochemie a hematologie Poličské nemocnice, s.r.o. je součástí komplementu. Podílí se na diagnostice a sledování léčby pacientů hospitalizovaných v nemocnici, pracuje také pro ambulantní část nemocnice a pro privátní lékaře. OKBH je umístěno v přízemí hlavní budovy Poličské nemocnice. Vybavení oddělení odpovídá současným požadavkům, které jsou na klinickou biochemii a hematologii kladeny. Telefonní spojení: (vrátnice) B.3 Zaměření laboratoře OKBH se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Jedná se o základní a specializovaná biochemická a hematologická vyšetření. OKBH dále zajišťuje odběry biologického materiálu a v případě potřeby poskytuje konzultační služby. B.4 Úroveň a stav akreditace Laboratoř se připravuje na akreditaci podle normy ISO 15189:2003. Je vedena v Registru klinických laboratoří a splňuje základní technické a personální požadavky pro vstup do tohoto registru. Laboratoř úspěšně absolvovala Audit I NASKL. B.5 Organizace laboratoře a členění Poličská nemocnice, s.r.o. poskytuje neakutní lůžkovou i ambulantní péči. Oddělení klinické biochemie zajišťuje provoz s přesně definovaným spektrem akutních, rutinních a specializovaných vyšetření. strana 4 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

5 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Provozní doba laboratoře je stanovena ve všední dny od 6 do 19 hodin, řádná pracovní doba je od 6 hodin do hodin, od hodin do 19 hodin je pohotovostní služba. Provozní doba laboratoře je v sobotu od 7 hodin do hodin. Organizačně je oddělení členěno do úseků: -úsek centrálního příjmu materiálu -úsek močové analýzy -úsek rutinní biochemické analýzy -úsek imunochemie -úsek hematologie, imunohematologie a koagulace B.6 Spektrum nabízených služeb OKBH poskytuje: základní biochemická a hematologická vyšetření z běžně získávaných biologických materiálů jako krev, moč, další tělesné tekutiny a biologické materiály specializovaná biochemická vyšetření (stanovení hormonů, nádorových markerů, lékových koncentrací, proteinových frakcí a dalších vyšetření v různých biologických materiálech) konzultační služby v oblasti klinické biochemie a hematologie vyšetření pro veterinární účely vyšetření pro samoplátce související logistické služby spojené s laboratorním vyšetřováním (odběry materiálu) komplexní bezpečný a zajištěný přístup k datům a jejich vhodné zpracování v laboratorním informačním systému Podrobný seznam nabízených vyšetření je k dispozici v kapitole F: Abecední seznam laboratorních vyšetření. B.7 Popis nabízených služeb Funkční testy OKBH přehled Pro všechny dále uvedené funkční testy jsou k dispozici podrobné písemné návody pro zdravotnický personál, případně instrukce pro pacienty. Principy běžně prováděných testů se základními údaji o jejich provedení uvádíme v následujícím přehledu. Pokud se odebírá více vzorků, musí být zcela přesně označeny (identifikace pacienta, čas, pořadí). Orální glukózový toleranční test (OGTT) Orální glukózový toleranční test se používá k potvrzení diagnózy diabetes mellitus v případě, že diagnóza není jednoznačně potvrzena nálezem stanovení glukózy v plazmě žilní krve FPG vyšší než 7,0 mmol/l. Jde jednak o stavy s hraniční FPG (5,6-6,99 mmol/l), jednak v situacích s FPG nižší než 5,6 mmol/l, při nichž bylo vysloveno podezření na poruchu tolerance glukózy z předchozích vyšetření nebo jedná-li se o jedince se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech. OGTT se dále používá v těhotenství u skupin se zvýšeným rizikem vzniku diabetu. V tomto případě se test provádí ve týdnu gravidity. Tabulka 1. Kriteria hodnocení FPG (lačná glykemie v plazmě žilní krve): Vyloučení DM Zvýšené riziko DM = HGL (hraniční glukóza na lačno) Diabetes mellitus < 5,6 mmol/l 5,6 až < 7,0 mmol/l 7,0 mmol/l Diagnózu HGL nebo DM je vždy nutné potvrdit opakovaným druhým vyšetřením (novým odběrem krve) v některém z příštích dnů. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 5 /48

6 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Diagnóza DM je stanovena podle kteréhokoliv z těchto kritérií: a) koncentrace glukózy v plazmě žilní krve na lačno (FPG) 7,0 mmol/l b) kombinace klinických symptomů s koncentrací glukózy kdykoliv během dne 11,1 mmol/l c) koncentrace glukózy v plazmě žilní krve 2 hodiny po zátěži při ogtt 11,1 mmol/l Kvalitativní ani kvantitativní stanovení glukózy v moči neslouží primárně k diagnostice DM. Orální glukózový toleranční test (OGTT = glykemická křivka): Indikace: u osob 15 let a starších se vyšetřují rizikoví jedinci příbuzní diabetiků 1. stupně, osoby s diabetem v rodině pacienti podezřelí z abnormality glukózové tolerance osoby s FPG 2x po sobě ověřenou v rozmezí 5,6 7.0 mmol/l nemocní s přechodně zvýšenou glykemií při akutním infarktu myokardu a při cévní mozkové příhodě (nejdříve 6 týdnů po akutním stadiu onemocnění) hypertonici, pacienti s hyperlipoproteinemiemi, endokrinopathiemi, s hypoglykemickými stavy, obézní osoby s obezitou nad 20 % ideální váhy Kontraindikace: glykemie nalačno (z plazmy žilní krve) 7.0 mmol/l. stresové stavy a období 6 týdnů po nich (cévní mozkové příhody, akutní infarkty, vážnější operace, vážné úrazy, rozsáhlé popáleniny, delší hladovění) krátká doba po přerušení léčby diabetogenními farmaky (glukokortikoidy, diuretika, -blokátory, salicyláty, perorální kontraceptiva, tyreoideální hormony, psychofarmaka, izoniazid) horečnaté stavy, nevhodný je ogtt u chorob zažívacího traktu (průjmy, stavy po resekcích žaludku a střev, poruchy resorbce a pasáže) Příprava k OGTT: Strava má být nejméně po dobu 3 dnů před OGTT standardizována (navyklá strava s obsahem g sacharidů). Nemá být dodržována redukční dieta, má být navyklá fyzická zátěž. Hladovění v předvečer testu má trvat hodin. Je-li to možné, pacient vynechá ranní léky a vezme si je až po ukončení testu. Vyšetření požadujte na samostatné žádance, kde uveďte předchozí hodnotu glykémie na lačno. Předchozí hodnotu glykémie požadujeme proto, aby nebyli zatěžováni podáním glukózy nemocní, u nichž diagnózu DM potvrzuje lačná glykémie 7,0 mmol/l. Pacienta je nutné před testem osobně poučit. U ambulantních pacientů se vyšetření OGTT bude provádět na OKBH. Test se musí objednat na OKBH. Pacient se hlásí u laborantky na přijmu materiálu v 7.00 hod. Při pozdním příchodu nelze v daný den vyšetření provést. Při provádění testu OGTT bude odebírána žilní nesrážlivá krev (samostatná zkumavka s přídavkem EDTA a NaF Vacuette, šedá barva, 2 ml), odběry kapilární krve již nová doporučení nepřipouštějí. Test se provádí ráno v 7.00 hod nalačno. Používá zátěže 75 g glukózy a hodnotí koncentraci glukózy v plazmě před a po dvou hodinách po zátěži. Pro dětské pacienty se používá zátěž 1,75 g glukózy na 1 kg váhy. Pacient dodržuje tělesný a duševní klid, během testu sedí, nekouří, nechodí, nejí a nepije. Tabulka 2: Hodnocení ogtt u dospělých: Glykémie 2 hodiny po zátěži Hodnocení < 7,8 mmol/l DM vyloučen 7,8 až < 11,1 mmol/l Porušená glukózová tolerance 11,1 mmol/l Diabetes mellitus Při nálezu porušené glukózové tolerance (PGT) se OGTT opakuje ve dvouletých intervalech. strana 6 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

7 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 C. Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny pokyny týkající se správného odběru a zacházení s primárními vzorky. Tyto pokyny jsou důležité nejenom pro pracovníky laboratoře, ale i pro pracovníky odpovědné za odběry primárních vzorků. Přehled prováděných vyšetření je uveden v kapitole G: Přehled laboratorních vyšetření. C.2 Požadavkové listy (žádanky) Vzory požadavkových listů používaných v naší laboratoři jsou uvedeny v kapitole J: Požadavkové listy. Objednávání biochemických a hematologických vyšetření na OKBH se provádí pomocí požadavkových listů (laboratorní žádanky vyšetření), která splňuje všechny níže jmenované požadavky (viz. kapitola C 7) a je přiložena ke vzorku biologického materiálu. Laboratoř má zavedenou žádanku Žádanka na laboratorní vyšetření. Žádanka je na vyžádání k dispozici v laboratoři. Jinou než vlastní žádanku laboratoře, přijme laboratoř ke zpracování tehdy, splňuje-li žádanka veškeré náležitosti zmiňované v laboratorní příručce a jsou-li na ní jednoznačně identifikovatelná jednotlivá vyšetření, která má laboratoř provést. Vyplnění žádanky je jednoduchý úkon, který vyžaduje pouze vyplnění popisných polí na žádankách. Uváděné údaje musí být čitelné a uvedeny tak, aby nemohly být při další manipulaci se žádankou poškozeny (nepoužívat obyčejné tužky). Tiskne-li lékař, požadující laboratorní vyšetření žádanku ze svého informačního systému, musí tato žádanka splňovat všechny atributy standardní psané žádanky viz. kapitola C 7. Žádanky jsou koncipovány tak, aby administrativní úkon při vyplňování žádanky byl co nejjednodušší. Označení požadavku: Na žádance, kde jsou vypsány požadavky - zatrhnout křížkem do patřičného okénka. Na žádance, kde nejsou požadavky nadefinovány - vypsat požadavky ručně, psacím strojem nebo přes PC Vždy musí být požadavek na vyšetření jednoznačný a údaje psané rukou čitelné. poznámka: V případě, že lékař žádající vyšetření požaduje převzetí výsledků pacientem nebo jejich rodinným příslušníkem vyznačí tuto skutečnost na žádance. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 7 /48

8 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 C.3 Požadavky na urgentní vyšetření Urgentní vyšetření vybraných parametrů, jsou v laboratoři zpracovány přednostně. Za požadavek na urgentní vyšetření je považována žádanka, která je označena Statim. Statim (akutní vyšetření): ordinace laboratorního vyšetření v situaci, kdy výsledek vyšetření může zásadním způsobem ovlivnit rozhodování o další péči o nemocného. Vzorky, které jsou zpracovávány v tomto režimu, mají přednost před ostatními vzorky. Laboratoř má nastavena pravidla zpracování takovýchto vzorků tak, aby byly v převážné většině případů dodrženy požadavky odborných společností na TAT (turn around time čas od přijetí vzorku k vydání výsledku). Doba odezvy analýz statimových vyšetření je 60 minut, u vyšetření krevních plynů, ISE, KO a INR je tato doba 30 minut. Laboratoř garantuje dodržení těchto časů pro 80 % dodaných vzorků. Zbývajících 20 % je vyhrazeno pro situace, kdy se vzorek ředí, probíhá jiná analýza, start nové analýzy je nutné odložit a podobně. Doba odezvy statimových vyšetření je pro laboratoř závazná a v případě jejího překročení, pracovník zodpovědný za vyšetření (laborant) neprodleně telefonicky oznámí požadujícímu lékaři/klientovi případné nedodržení časové odezvy. Pro vyšetření požadované statim je nutný údaj o telefonním čísle, na který se výsledek hlásí (odborné ambulance, privátní lékaři). C.4 Ústní požadavky na vyšetření Laboratoř může přijmout ústní (telefonický) požadavek na laboratorní vyšetření pouze tehdy, byl-li do laboratoře již doručen materiál a žádanka daného pacienta. Laborantka doplní žádanku dle pokynů lékaře oddělení o doobjednané analýzy. Příjem doobjednaných vyšetření zajišťuje laborantka na přijmu biologického materiálu. Materiál je skladován v laboratoři minimálně po dobu 48 hodin po zpracování, ale vybrané parametry nelze po určité době vzhledem k jejich stabilitě již zpracovávat. Případné ústní požadavky je tedy nutné sdělit laboratoři neprodleně. Tato omezení se týkají především těchto parametrů: bilirubin, glykémie, kalium, KO, koagulační vyšetření (bližší informace jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v příloze 1 Laboratorní příručky). Ústní požadavek na vyšetření přijímá laboratoř pouze od lékaře nebo pověřené sestry, nikoliv od pacientů. Výjimku tvoří pacienti samoplátci, zde však doporučujeme konzultaci s ošetřujícím lékařem, vyšetření jsou provedena až po jejich úhradě. strana 8 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

9 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 C.5 Používaný odběrový systém Odběrový systém slouží k odběru krve pro analýzu v laboratorní diagnostice. Zkumavky používané na OKBH pro odběr a transport materiálu jsou následující: Srážlivá žilní krev plastová zkumavka s akcelerátorem hemokoagulace Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s K 3 EDTA TYP ODBĚROVÉHO MATERIÁLU uzavřený systém Vacuette nebo Vacutest Kima - červený uzávěr otevřený systém DISPOLAB - červený uzávěr uzavřený systém Vacuette nebo Vacutest Kima fialový uzávěr otevřený systém DISPOLABzelený uzávěr PŘÍKLAD POUŽITÍ běžná rutinní biochemická vyšetření, imunoglobuliny, specifické proteiny, imunochemická vyšetření, elektroforéza bílkovin atd. glykovaný hemoglobin, KO Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s Na citrátem 1:9 Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s Na citrátem 1:4 Nesrážlivá žilní krev plastová zkumavka s K 3 EDTA + NaF Nesrážlivá kapilární krev s natrium heparinem Kapilární krev hemolyzát Odběr likvoru uzavřený systém Vacuette nebo Vacutest Kima modrý uzávěr otevřený systém DISPOLABžlutý nebo růžový uzávěr uzavřený systém Vacuette nebo Vacutest Kima černý uzávěr otevřený systém DISPOLABčerný uzávěr uzavřený systém Vacuette nebo Vacutest Kima - šedý uzávěr otevřený systém DISPOLABoranžový uzávěr kapilára s natrium nebo Li heparinem kapilára 20 µl + zkumavka typu Eppendorf s 1ml hemolyzačního činidla polystyrénová zkumavka bez úpravy, sterilní hemokoagulační vyšetření vyšetření sedimentace glykémie, laktát acidobazická rovnováha glykémie na odděleních nemocnice a diabetická poradna základní biochemická analýza likvoru Odběr moče základní vyšetření Sběr moče plastová zkumavka (žlutý uzávěr) 10 ml plastová sběrná láhev, bez konzervace vyšetření močového sedimentu běžná biochemická analýza moče OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 9 /48

10 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 C.6 Příprava pacienta před vyšetřením Standardní odběr se provádí ráno, pokud možno nalačno, po zklidnění vsedě nebo vleže. Odběr žilní krve nalačno: Odběr žilní krve je vhodné provést ráno mezi hodinou. Pacient je poučen, že odpoledne a večer před odběrem má vynechat tučná jídla, mléčné výrobky a mléko, nepožívá alkoholické nápoje. Pokud lze, má pacient po konzultaci s lékařem vynechat léky 3 dny před odběrem. Ráno před odběrem se doporučuje, aby pacient vypil 0,25 l vody, resp.čaje. Pokud není požadováno vyšetření glykémie, může být tekutina slabě oslazena. Odběr ranního vzorku moče: Poučený pacient odebere střední proud ranní moče. Je nezbytné omýt zevní genitál, aby se zabránilo chemické a bakteriální kontaminaci. Sběr moče: Pacient musí být před sběrem moče seznámen s technickým postupem sběru. Při sběru je nutné u dospělého dosáhnout objemu 1,5 2,0 l moče za 24 hodin. Proto by měl pacient v průběhu každých 6-ti hodin sběru, s výjimkou noci, vypít asi 0,75 l vody. Při 24 hodinovém sběru moče se pacient ráno v den odběru vymočí mimo sběrnou nádobu. Od této doby 0 pak sbírá veškerou moč, včetně moče při stolici. Po uplynutí 24 hodin od zahájení sběru se vymočí do láhve naposledy. Uzavřenou, jménem a rodným číslem označenou, sběrnou láhev (lahve) s celým objemem moče doručí pacient k lékaři, nebo do laboratoře. Sběr moče pro stanovení sedimentu dle Hamburgera: Sběr moče je zahájen po předchozím vymočení mimo sběrnou nádobu a od tohoto okamžiku je sbírána veškerá moč do sběrné nádoby po dobu 3 hodin. Na žádance je třeba uvést čas zahájení sběru moče a čas posledního vymočení s přesností na minuty. Celý objem moče nutno odeslat do laboratoře. Stolice na okultní krvácení: Tři dny před započetím testu se doporučuje jíst stravu obsahující větší množství tepelně upravené zeleniny a potraviny bohaté na vlákninu. Je nutno se vyvarovat jídel obsahující maso, játra a krevní výrobky. Test může být ovlivněn i přítomností významného množství vitaminu C a léků obsahujících železo, nesteroidní antirevmatika, acetylsalicylovou kyselinu v kombinaci s alkoholem. Test by se neměl provádět při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci, test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní. Odběr vzorků se provádí 3 po sobě následující dny. C.7 Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku V laboratoři jsou přijímány pouze řádně vyplněné žádanky a řádně označené vzorky biologického materiálů. Po kontrole přijatého materiálu a žádanky jsou identifikační znaky pacienta dle požadavkového listu zadány do laboratorního informačního systému (LIS). Nezbytnou identifikaci pacienta na žádance tvoří: příjmení, jméno, popř. titul pacienta/ pojištěnce rodné číslo (popř. číslo pojistky pacienta) pojištěnce kód pojišťovny pacienta / pojištěnce minimálně základní diagnóza identifikace objednavatele ústav, oddělení, IČP, odbornost a adresa urgentnost dodání (statim, rutina ) požadovaná vyšetření (vázaná k dodanému vzorku nebo k dodaným vzorkům) datum a čas odběru datum a čas přijetí vzorku laboratoří je uveden v LIS strana 10 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

11 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Povinně podmíněné údaje: jsou to údaje nutné k provedení daného vyšetření včetně výpočtu a provedení zhodnocení. Jsou to například váha, výška pacienta, množství moče apod. Požadavek, jaký údaj navíc je třeba, je uveden v pokynu pro toto vyšetření. Nepovinné údaje: telefon nebo jiný kontakt pro sdělení urgentního nebo závažného výsledku popis typu primárního vzorku a případně i anatomická specifikace místa odběru respektive podmínek, za kterých byl odběr realizován / např. s manžetou bez manžety, vleže vsedě, s blíže specifikovanou zátěží apod. Upozornění: U pacientů, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu), pak musí být dodržena vždy jednoznačná identifikace daného pacienta na žádance a štítku na zkumavce, aby nemohlo dojít k záměně. Odesílající oddělení je povinno srozumitelně o této skutečnosti informovat laboratoř a zajistit nezaměnitelnost biologického materiálu a dokumentace. Potřebné údaje po zjištění totožnosti daného pacienta je nutno ihned dohlásit na OKBH, včetně jména sestry, která změnu hlásila. Laborantka údaje opraví na žádance i v LISu, dopíše jméno sestry, která změnu nahlásila na žádanku. Nezbytnou identifikaci biologického materiálu tvoří: Nejméně příjmení pacienta a rok narození pacienta, jinak je nutné materiál odmítnout. Pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. Výjimku tvoří nemocní, u nichž není kompletní identifikace k dispozici (neznámé osoby nebo osoby, u nichž jsou k dispozici povinné identifikační znaky jen v částečném rozsahu). Musí být, ale vždy jednoznačná identifikace daného pacienta na žádance a na štítku na zkumavce, aby nemohlo dojít k záměně. Jiný způsob označení biologického materiálu se nepřipouští, resp. je důvodem pro jeho odmítnutí. Příjmový laborant informuje odesílající oddělení o této situaci a žádá o provedení nového odběru. Upozornění: Pokud je materiál během transportu vylitý nebo rozbitý, laboratoř Vám to telefonicky oznámí a požádá Vás o nový odběr - více v bodě D-2 Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných primárních vzorků. C.8 Odběr vzorku Odběr biologického materiálu by měl probíhat na základě doporučení uvedených v této Laboratorní příručce nebo doplňkových pokynech vydávaných OKBH. Dodržení uvedených pokynů je jednou z podmínek pro správné zpracování biologického materiálu a zaručuje správné stanovení výsledků. Při nedodržení uvedených pokynů může dojít ke zkreslení stanovovaných hodnot a k jejich chybné interpretaci, která může v důsledku vést k poškození pacienta nebo ke zbytečnému opakování odběru vzorků. Všechny výkony prováděné na pacientovi vyžadují jeho informovaný souhlas. U rutinních laboratorních postupů se za souhlas považuje, jestliže pacient přijde do laboratoře se žádankou a dobrovolně se podrobí obvyklému postupu odběru, např. odběru krve. C.8.1 Odběr žilní krve Při provádění venepunkce je důležité pacientovi zabezpečit pohodlí. Krev je vhodné odebírat vsedě, pacient má být před odběrem asi 30 minut v klidovém režimu. Pokud se jedná o ležícího pacienta, je vhodné končetinu podložit polštářem. Dovolí-li to stav pacienta, natáhneme mu ruku vpřed, aby žíly vystoupily blíže k povrchu. Pak je vhodné vyznačit na žádanku polohu pacienta při odběru, protože tělesná poloha značně ovlivňuje hodnoty vysokomolekulárních látek, jako jsou bílkoviny, lipidy, enzymy. Naopak u vyšetřovaných vstoje vede fyzická námaha ke změnám látek podílejících se na energetickém metabolismu (glukóza, triacylglyceroly, laktát), dochází k zahuštění makromolekulárních látek, zvyšuje aktivitu CK, AST a kreatininu, naopak snižuje hladinu thyroxinu. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 11 /48

12 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Otevřený systém DISPOLAB: odběr volně proudící krve do předem připravených zkumavek nebo velmi jemným tahem pístu stříkačky. Při použití jehly a stříkačky se provede venepunkce, uvolníme škrtidlo a odebereme potřebné množství krve. Pokud je třeba, použijeme další stříkačku nebo necháváme krev nakapat, pak je nezbytné podložit jehlu gázovým nebo buničitým čtverečkem a zabránit pohybu jehly v žíle. U klasických odběrových souprav je z bezpečnostních důvodů zakázána další manipulace, která by mohla vést ke vzniku infekčního aerosolu. Stříkačku s krví vyprazdňujeme pozvolna a po stěně zkumavky. Nesmí dojít k silnému tlaku, aby nedocházelo k pěnění krve. Vakuový odběr se zkumavkami Vacuette nebo Vacutest Kima: zkumavku nasadíme do držáku jehly, propíchneme uzávěr zkumavky a krev necháme volně natéct do zkumavky. Při odběru více zkumavek pouze vyjmeme již odebranou zkumavku a nasadíme stejným způsobem novou. Zkumavky jsou evakuované tak, aby byl nabrán přesný objem krve uvedený na zkumavce Po odběru by se měla krev ve zkumavce promíchat a minimálně 5 minut nechat stát ve stojánku. Upozornění: Pokud provádíme odběr na více vyšetření, je vhodné dodržovat toto pořadí plnění zkumavek: zkumavka pro hemokulturu, zkumavky bez přísad, zkumavky pro hemokoagulaci, ostatní zkumavky s přísadami a to v pořadí: K 3 EDTA, citrátové, heparinové, oxalátové a fluoridové. Speciální odběry krve: Odběr venózní nebo arteriální krve na stanovení ABR a laktátu: 2 ml ve stříkačce odebírá se buď do stříkačky z umělé hmoty, určené pro tento odběr nebo do 2ml stříkačky na jedno použití. Pokud stříkačka neobsahuje protisrážlivou úpravu, nasaje se malé množství heparinu, protáhne se stříkačkou a vystříkne. Pak se odeberou 2 ml krve, jehla se ihned uzavře zátkou a krouživým pohybem se krev promíchá. Krev musí být odebrána anaerobně (bez přístupu vzduchu). Ihned po odběru donést na OKBH. Stanovení laktátu odběr venózní nebo arteriální krve do odběrové zkumavky Vacuette nebo Vacutest Kima s šedým uzávěrem (K 3 EDTA + NaF), ihned po odběru dobře promíchat. Stanovení glykovaného hemoglobinu odběr venózní krve do odběrové zkumavky Vacuette nebo Vacutest Kima s fialovým uzávěrem (K 3 EDTA), ihned po odběru dobře promíchat. Stanovení P-glukózy ( glykémie ) odběr venosní krve do odběrové zkumavky Vacuette nebo Vacutest Kima s šedým uzávěrem obsahuje (K 3 EDTA+ NaF). Po odběru a promíchání odešleme na OKBH. C.8.2 Odběr kapilární krve Odběr provádíme většinou z prstu, u dětí z ušního lalůčku nebo patičky. Odběr provedeme tak, že pacienta posadíme, paži necháme volně podél těla. Ležícímu pacientovi sundáme paži mírně pod úroveň těla. Provedeme dezinfekci místa vpichu. Otřeme nebo necháme dokonale zaschnout dezinfekční prostředek, potom lancetou uděláme ranku (nevhodné je použití jehly, neboť poranění je hloubkové, velmi malé a z toho vyplývá malá tvorba kapky), z které necháme vytéct kapku krve. Tu setřeme a teprve nyní začneme nabírat krev do předem připravené kapiláry. Pokud je malé prokrvení, je možno místo vpichu nahřát teplým obkladem. Nikdy násilím netlačíme na zakončení prstu, v takovém případě je krev většinou hemolytická a musíme odběr opakovat. Po správném nabrání krve (bez bublin) kapiláru odstraníme a na ranku po vpichu přiložíme tampon, který si pacient přidrží. Při odběru kapilární krve k vyšetření glukózy se plná kapilára (objem 20 μl) vloží do zkumavky typu eppendorf, ve které je 1 ml systémového roztoku a promícháme. Při odběru kapilární krve k vyšetření acidobazické rovnováhy se do plné kapiláry s natrium nebo Li heparinem (objem cca 140 μl) vloží míchadlo, uzavře se plastovými uzávěry a promíchá magnetem (po odběru je vzorek okamžitě transportovat do laboratoře k analýze). strana 12 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

13 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Hlavní chyby při odběrech krve Chyby způsobené nesprávným použitím škrtidla: dlouhodobé stažení paže nebo nadměrné cvičení (pumpování) se zataženou paží před odběrem vede ke změnám poměrů tělesných tekutin v zatažené paži, ovlivněny jsou např. koncentrace draslíku nebo proteinů. Chyby vedoucí k hemolýze vzorku: Hemolýza vadí většině biochemických a hematologických vyšetření zejména proto, že řada analytů přechází z erytrocytů do séra či plazmy, zbarvení séra uvolněným hemoglobinem interferuje s některými analýzami. Hemolýzu mimo jiné způsobuje: znečištění jehly nebo pokožky od ještě nezaschlého dezinfekčního roztoku znečištění odběrových nádob použití příliš úzké jehly, krev se silně nasává prudké vstřikování krve ze stříkačky do zkumavky kontaminace krve povrchem kůže při zachycování do zkumavky prudké třepání krve ve zkumavce po odběru uskladnění plné krve v lednici Chyby při přípravě nemocného: a) pacient nebyl nalačno - požité tuky způsobí přítomnost chylomiker v séru nebo plazmě, zvýší se koncentrace triacylglycerolů a cholesterolu. Při tomto odběru se zvyšuje i glukóza. b) v době odběru nebo těsně před odběrem dostal pacient infúzi c) pacient nevysadil před odběrem léky d) odběr nebyl proveden ráno nebo byl proveden po mimořádné fyzické zátěži e) delší cestování před odběrem se může negativně projevit např. u kardiaků f) je zvolena nevhodná doba odběru: během dne řada biochemických a hematologických hodnot kolísá, odběry mimo ráno proto ordinujeme jen výjimečně, kde mimořádný výsledek může ovlivnit naléhavé diagnostické rozhodování, g) pokud příliš úzkostlivý pacient dlouho před odběrem nejedl ani nepil, jsou výsledky ovlivněny dehydratací a stresem Chyby při adjustaci, skladování a transportu: a) použily se nevhodné zkumavky (např. pro odběr stopových prvků) b) použilo se nesprávné protisrážlivé činidlo nebo jeho nesprávný poměr k plné krvi c) zkumavky s materiálem nebyly dostatečně označeny d) zkumavky s materiálem byly potřísněny krví e) uplynula dlouhá doba mezi odběrem a oddělením krevního koláče nebo erytrocytů od séra či plazmy (řada látek včetně enzymů přešla z krvinek do séra nebo do plazmy, rozpad trombocytů vede k uvolnění destičkových komponent - ACP a další) f) krev byla vystavena teplu g) krev byla vystavena přímému slunečnímu světlu (krev určenou k přesnému stanovení koncentrace bilirubinu chraňte i před normálním denním světlem a světlem zářivek, protože světelné paprsky urychlují oxidaci bilirubinu, který pak nelze správně stanovit), Další okolnosti ovlivňující kvalitu vyšetření: Hyperbilirubinemie žlutým zbarvením séra mohou být ovlivněna fotometrická měření celé řady analytů. Lipémie chylózní sérum, příčinou je buď nedodržení odběru na lačno, nebo porucha lipidového metabolismu. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 13 /48

14 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 C.8.3 Odběr moče Moč se odesílá na vyšetření čerstvá, na sediment nejlépe první ranní, odebraná po omytí zevního ústí uretry. Na vyšetření se standardně odebírá do umělohmotných zkumavek určených pro odběr moče (žlutá zátka) - 10 ml. Nestandardní odběr je nutno specifikovat na žádance. Sbíraná moč: Při bilančním sledování a při většině funkčních vyšetření ledvin je naprosto nutné zajistit sběr veškeré vyloučené moče. Nemocným v bezvědomí nebo s poruchou mikce je nezbytné zavést močovou cévku. Chodící nemocné opakovaně upozorňujeme, aby se vymočili před stolicí. Nejčastější chybou je, že před zahájením sběrného období není močový měchýř vyprázdněn mimo sběrnou nádobu. Na tento zdroj chyby je nutné pacienta opakovaně a důkladně upozornit! Celkový sběr moče za 24 hodin Moč sbírejte od 6:00 h, kdy se pacient vymočí naposledy do záchodu (NIKOLI DO SBĚRNÉ NÁDOBY!), teprve od této doby sbírejte veškerou další moč (i při stolici) do sběrné nádoby označené I. Po naplnění této lahve se pokračuje ve sběru moče do sběrné nádoby označené II. Po 24 hodinách se další den ráno opět v 6:00 se do sběrné nádoby pacient vymočí naposledy. Nejsou-li speciální požadavky, jí pacient stejnou stravu jako dosud a vypije za 24 hodin kolem 2,0 litrů tekutin. Při vyšší diuréze sbírá pacient další moč do další nádoby. Nejnutnější léky pacient užívá bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče. Láhve s močí uchovávejte během sběru v lednici, nebo alespoň na chladném místě. Do laboratoře se dodá 1 plná umělohmotná zkumavka určená pro odběr moče (žlutá zátka), označené čitelně vyplněným štítkem (viz. odběr moče). S odebraným biologickým materiálem je vždy třeba dodat řádně vyplněnou žádanku (více v C-2 Požadavkové listy) s udáním celkového množství moče v ml za 24 hodin nebo za jiný časový interval a popř. výšku, váhu -viz. clearence. Upozornění: Před přesným změřením odměrným válcem a před odlitím vzorku je nutno celý objem sbírané moče důkladně promíchat. Pokud není používána sběrná nádoba na jedno použití, tak se sběr musí provádět do čisté, důkladně vymyté a 2x destilovanou vodou řádně vypláchnuté nádoby oddělení si samo zajišťuje umytí nádob. Odběr moče na vyšetření Hamburgerova sedimentu Moč se sbírá přesně po dobu 3 hodin. Pacient se v 6 hodin ráno vymočí do záchodu. V 9 hodin se pacient vymočí do sběrné nádoby (nejlépe, je-li to jedno močení). Během sběru je možno pít, množství přijaté tekutiny by mělo být asi 300 ml. Přesně se změří množství moče (musí být nejméně 30 ml) a do laboratoře se odešle co nejdříve 1 zkumavka se žádankou, na které je udáno množství moče a čas sběru s přesností na minuty v případě, že čas sběru je jiný než 3 hodiny. Pokud nelze přesně změřit objem, dodá se do laboratoře celé množství. C.9 Množství vzorku Množství odebrané krve úzce souvisí s počtem naordinovaných vyšetření. Na běžná biochemická vyšetření ze séra stačí 1 plná zkumavka (4, 7 nebo 9 ml). Požaduje-li klient širokou škálu vyšetření v kombinacích biochemie a imunochemie (více než 15 vyšetření), doporučujeme odebírat 2 zkumavky. Pro vyšetření krevního obrazu a hemokoagulace stačí 1 plná, po rysku naplněná zkumavka (zabezpečení správného poměru krve a antikoagulantu). Není-li si klient při odběru jist množstvím odebíraného materiálu, může kdykoliv telefonicky konzultovat tento problém s laboratoří. strana 14 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

15 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 C.10 Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Po odběru vzorku je vždy nutné provést kontrolu: bezpečného uzavření vzorku, promíchání vzorku, kontrolu označení vzorku, kontrolu vyplnění žádanky, Vzorek by neměl být vystavován extrémním teplotám nebo slunečnímu světlu. Požadují-li to vybrané analyty, jsou pokyny pro nezbytné operace se vzorkem uvedeny u jednotlivých vyšetření v příloze 1 Laboratorní příručky. Při zpracování vzorku v laboratoři je se vzorkem nakládáno tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, proto lze vybraná vyšetření doplnit na základě požadavku zdravotnického zařízení ještě i v následujících dnech. Lékař tak může požadovat doplnění vybraných vyšetření po prvotním seznámení s nálezem, aniž by pacient musel znovu podstoupit odběr krve. Skladování do doby analýzy během pracovního dne Do doby analýzy během pracovního dne se biologický materiál skladuje tak, aby se zabránilo znehodnocení, rozlití, kontaminaci, přímému vlivu slunečního záření, tepla. Skladování za účelem možnosti doplnění nebo opakování analýz Biologický materiál se skladuje v laboratoři podle vlastností analytu a doporučení o preanalytické fázi v chladničce při definované teplotě 2 až 8 o C po dobu 48 hodin. C.11 Základní informace o bezpečnosti práce se vzorky Všichni zaměstnanci OKBH jsou seznámeni a dodržují Provozní řád a Organizační řád OKBH, kde jsou popsány základní požadavky na hygienicko-protiepidemiologický režim a postupy při vyšetřování a dalších činnostech tak, aby nedocházelo ke vzniku a šíření laboratorních nákaz. Obecné zásady strategie bezpečnosti práce s biologickým materiálem jsou obsaženy ve Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 195/2005 Sb. Hlavní zásady pro bezpečnost práce s biologickým materiálem: každý vzorek biologického materiálu je nutné považovat za potencionálně infekční. žádanky ani vnější strana zkumavky nesmí být kontaminovány biologickým materiálem toto je důvodem k odmítnutí vzorku. vzorky od pacientů s přenosným virovým onemocněním či multirezistentní nosokomiální nákazou musí být viditelně označeny. vzorky jsou přepravovány v uzavřených zkumavkách, které jsou vloženy do stojánku nebo přepravního kontejneru tak, aby během přepravy vzorku do laboratoře nemohlo dojít k rozlití, potřísnění biologickým materiálem nebo jinému znehodnocení vzorku za likvidaci materiálů použitých při odběru odpovídá pracovník odebírající biologický materiál. Materiál použitý při odběru primárních vzorků je považován za potencionálně infekční (vatové tampony nebo buničité čtverce, rukavice), vloží se do nepropustného obalu a je likvidován dle dokumentované platné legislativy. V rámci pracoviště je postup specifikován v interní dokumentaci. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 15 /48

16 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 C.12 Informace k dopravě vzorků Doprava materiálu má být šetrná, rychlá a při adekvátní teplotě. Po odběru srážlivé krve je vhodné, aby se srazila v místě odběru (tj minut nechat stát ve stojánku) zabrání se možné hemolýze vzorku. Při odběru krve s antikoagulačním činidlem je nutné provést řádné promíchání. Pokud je transportován ihned, tak je vhodná pro většinu analýz pokojová teplota, pokud není uvedeno jinak. Krev je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových zkumavkách tak aby nemohla být ohrožena bezpečnost přepravce. Odesílající lékař odpovídá za zajištění materiálu s pohledu bezpečnosti přepravce a informování přepravce vhodný způsob balení a označení nádoby. Zkumavky s materiálem musí být zabezpečeny tak, aby nedošlo k jejich rozbití nebo vylití a žádanky tak, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Krev při transportu chráníme před externí teplotou a světlem (v teple dochází k inaktivaci enzymů, rychleji klesá koncentrace glukózy, mráz způsobuje hemolýzu, vystavení světlu vede k odbourávání bilirubinu apod.). Transport musí být dostatečně rychlý, do 2 hodin by mělo být odděleno sérum od krvinek. Dlouhý kontakt elementů se sérem nebo plasmou působí změny v koncentracích celé řady analytů, enzymů, iontů. Pokud nemůžeme biologický materiál zpracovat ihned, umístníme jej v lednici při 2-8 C, ne déle než 24 hod. Výjimku tvoří vyšetření glukózy, kde je potřeba k biologickému materiálu přidat inhibitor glykolýzy a zpracovat jej do 12 hodin. Sérum je třeba v každém případě oddělit od krevního koláče a ujistit se vizuálně, že neobsahuje příměs erytrocytů. Takto připravené sérum je vhodné i pro delší transport. Při nutnosti delšího uchovávání jej můžeme zamrazit na teplotu 20 C. Při této teplotě se nemění koncentrace většiny analytů i po řadu týdnů. Výjimky tvoří tato stanovení: S - kalium doručit co nejdříve, pokud možno do 1 hodiny P - laktát doručit ihned po odběru S PSA / fpsa doručit do 3 hodin po odběru P ABR doručit ihned po odběru Krevní obraz doručit a zpracovat do 4 hodin po odběru Hemokoagulace doručit ihned po odběru, zpracovat nejpozději do 1 hodiny Moč na vyšetření sedimentu- co nejdříve, nejpozději do 2 hodin C.13 Informace o zajišťovaném svozu vzorků Svoz biologického materiálu je zajišťován nemocnicí v každý pracovní den pro předem dohodnutá pracoviště praktických nebo ambulantních lékařů. strana 16 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

17 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanky a vzorků Příjem žádanek a vzorků probíhá po celou pracovní dobu laboratoře. Za příjem je odpovědný vždy konkrétní pracovník, který komunikuje s klientem předávajícím materiál. Příjem materiálu od samoplátců: před vlastním příjmem laboratoř vytiskne pacientovi účet s bodovým ohodnocením a cenou výkonu. Pak na základě předloženého dokladu o zaplacení jsou provedena požadovaná vyšetření. Pracovník příjmu provede kontrolu kvality biologického materiálu (vhodnost nádoby a její identifikaci, množství materiálu), kontrolu dokumentace (z hlediska kompletnosti údajů viz. kap.c 7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku) a případně dotazem u klienta zjistí a doplní další informace. Je-li vše v pořádku, provede příjem žádanky a zaznamená do LISu. Pracovník příjmu odpovídá za to, že všechny povinné údaje jsou zapsány v LISu a přijmutím žádanky potvrdí: že vzorek byl jednoznačně identifikovatelný že vzorek byl v požadované kvalitě že požadavky na vyšetření je OKBH schopno splnit v požadovaném rozsahu a termínu dodání výsledků Při odesílání biologického materiálu s příslušnou dokumentací do laboratoře platí následující zásady. Odesílá se zásadně: 1 žádanka + odpovídající počet odběrových nádob dle specifikace vyšetření. 1 žádanka + vzorky plánovaného profilu diabetika v uvedených hodinách, vzorky se dodávají do laboratoře postupně, žádanka je dodána s prvním vzorkem. D.2 Kritéria pro odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků Laboratoř při zpracování vyvíjí maximální úsilí, aby zpracovala veškerý materiál, přijatý ke zpracování. Bohužel při příjmu dochází k rozporům s definovanými pravidly pro příjem materiálu a někdy bývá nutné materiál odmítnout. K odmítnutí vzorku dochází v těchto případech: je-li nesoulad v základních identifikačních znacích pro přidělení žádanky ke vzorku biologického materiálu (jméno a příjmení pacienta, rodné číslo) žádanku s biologickým materiálem, na které chybí nebo jsou nečitelné základní údaje a není možné je doplnit na základě dotazu a/nebo obsahuje požadavek (požadavky) na vyšetření, které laboratoř neprovádí ani nezajišťuje je porušen obal (část materiálu při transportu vytekla) není správně proveden odběr (není např. srážlivá krev, hemolýza) neoznačenou nádobu s biologickým materiálem žádanku nebo odběrovou nádobu znečištěnou biologickým materiálem Pracovník příjmu v těchto případech informuje o této skutečnosti telefonicky sestru daného oddělení nebo ambulance. UPOZORNĚNÍ Jedná-li se o nenahraditelný nebo těžce dostupný materiál (př. lumbální punktát), který není identifikovaný, může laboratoř přistoupit k jeho zpracování, ale výsledky nejsou uvolněny, dokud odpovědná osoba za odběr vzorků nepřijme odpovědnost za jeho identifikaci. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 17 /48

18 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 D.3 Postupy při nesprávné nebo neúplné identifikaci vzorku nebo žádanky neúplná identifikace na žádance identifikace je doplněna telefonicky, záznam proveden do LISu, vzorek je analyzován neúplná identifikace na biologickém materiálu - pokud je nádoba s biologickým materiálem označena z uvedených povinných identifikačních znaků pouze jménem pacienta, laboratoř ji může přijmout za předpokladu, že je jednoznačně připojena k žádance s kompletní identifikací pacienta. nesoulad dodaných vzorků a požadavků na žádance chybí-li materiál ke zpracování, je k jednotlivým metodám v LISu uvedeno málo séra nedodaná žádanka lze-li kontaktovat klienta, je vyzván k zaslání žádanky a jsou-li odsouhlaseny požadavky a identifikace pacienta, vzorek je analyzován. Nelze-li kontaktovat klienta, není materiál dále uchováván ani zpracováván. nedodaný biologický materiál je proveden zápis do LISu a k jednotlivým parametrům je na místo výsledků napsáno nedodáno. D.4 Vyšetřování smluvními laboratořemi OKBH nemá žádné smluvní laboratoře, které provádějí analýzy vzorků za účelem potvrzení správnosti původní analýzy. strana 18 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

19 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 E. Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při kontrole vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního pacienta, je tento výsledek neprodleně nahlášen ošetřujícímu lékaři, bez ohledu na to, zda bylo vyšetření provedeno jako rutinní nebo urgentní požadavek. Poznámka o nahlášení významně patologických výsledku je vždy uvedena v Sešitě hlášení statimů a patologických hodnot. Hraniční hodnoty pro hlášení výsledků: Vyšetření Dospělí Děti do 10 let Jednotka pod nad pod nad S-Na mmol/l S-K 3,0 6,0 3,0 6,0 mmol/l S-Cl mmol/l S-Ca 1,8 2,9 1,8 2,9 mmol/l S-Mg 0,5 1,5 0,6 1,5 mmol/l S-P 0,5 3,0 0,6 3,0 mmol/l S,P-glukóza 3,0 18,0 3,0 18,0 (diabetici) mmol/l S-močovina 40,0 12,0 mmol/l S-kreatinin µmol/l S-bilirubin µmol/l S-albumin 15,0 15,0 g/l S-ALT µkat/l S-AST µkat/l S-AMS µkat/l S-CRP mg/l S-Troponin 1,5 µg/l S-TSH 0,1 30 0,1 10 U/l Hemoglobin g/l Leukocyty /l Trombocyty /l APTT > 1,5 Quick INR > 1,5 Schválil: MUDr. Josef Čáp E.2 Informace o formách vydávání výsledků Výsledky jsou standardně poskytovány v tištěné formě, na žádost klienta lze výsledky vydávat v několika výtiscích. Způsoby vydávání výsledků: Výsledky vyšetření, které jsou určeny pro odeslání na jednotlivá oddělení nemocnice a ambulance, jsou uloženy do přihrádek jednotlivých oddělení a ambulancí v obálce nebo deskách. Přihrádky pro jednotlivá oddělení nemocnice a ambulance (svoz) jsou v příjmové místnosti OKBH. Zasílání nálezů elektronickou cestou z informačního systému LIS pomocí programu MISE. Výsledky lze sdělit požadujícímu klientovi taktéž telefonicky. Touto formou jsou výsledky hlavně sdělovány požadujícímu lékaři nebo jím pověřené sestře. V případě nejistoty při telefonickém kontaktu ověřuje laboratoř snadnou formou identifikaci volajícího (zpětné zavolání). OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 19 /48

20 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Výdej výsledků pacientům: o Na požadavkovém listu je lékařem písemně uvedeno, že výsledkový list si osobně vyzvedne pacient. o Pokud na žádance chybí označení osobně, pracovník laboratoře dotazem u lékaře ověří, že výsledkový list lze pacientovi vydat. o Pacient nebo jeho zákonný zástupce (rodinný příslušník) se prokáže průkazem totožnosti (tj. průkaz s fotografií vydaný státní správou) - pokud byly splněny podmínky pro vydání výsledkového listu, vydávají se v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkou. Výdej výsledků samoplátce je vždy vydávána tištěná podoba výsledkového listu. Výdej výsledků elektronickým přenosem dat, výsledky jsou předávány s ohledem na bezpečný přenos dat. Veškeré výsledky, které byly historicky zpracovány v laboratoři, jsou archivovány v laboratorním informačním systému a je možné je klientovi kdykoliv vydat v tištěné podobě. Výsledky vyšetření se nesdělují zaměstnavatelům pacienta (pokud není klientem žadatelem o vyšetření) a dalším nezdravotnickým orgánům a organizacím. Orgánům činným v trestním řízení (policie, soudy) se výsledky nebo nálezy poskytují pouze na základě písemné žádosti, kterou statutární zástupce (ředitel nemocnice) předá jako nařízení vedoucímu OKBH. V tomto případě se výsledky nebo nálezy poskytují v písemné formě prostřednictvím statutárního zástupce. Výsledek vyšetření může být vydán až po schválení oprávněným pracovníkem (vedoucí OKBH, lékař OKBH, vedoucí laborantka, provozní chemik). V případě nepřítomnosti oprávněného pracovníka (např. pohotovostní služba) je pověřena oprávněná osoba k uvolňování výsledků, která veškerá podezření konzultuje telefonicky s oprávněným pracovníkem. Uvolňování výsledků je prováděno průběžně. E.3 Typy nálezů a laboratorních zpráv Výstup z laboratorního informačního systému v podobě výsledkového listu obsahuje tyto údaje v následujícím pořadí: identifikace laboratoře, datum a čas přijetí vzorku laboratoří - číslo žádanky ze dne xx/yy/zz, hodina příjmu, datum a čas odběru vzorku identifikace pacienta: o jméno a příjmení pacienta, o rodné číslo a číslo pojištěnce o číslo zdravotní pojišťovny, diagnóza požadavky na urgentnost zpracování: rutina / statim jednoznačná identifikace objednavatele - kód odesílajícího oddělení - IČP, a odbornost lékaře, adresa lékaře parametry (např. hmotnost, výška, množství moče) - pokud jsou důležité pro vyšetření požadovaná vyšetření: o číslo metody dle LIS je totožné s číslem SOPV o typ primárního vzorku (sérum (S), moč (U), plazma (PL)) - je patrná ze zkratky před názvem vyšetření o název vyšetření o výsledek o jednotky (SI jednotky) o referenční meze o hodnocení (grafické znázornění) slovní komentář, pokud je uveden (např. kvalita vyšetřovaného materiálu, telefonické sdělení výsledku, komentář k odběru apod.) případné interpretace výsledků (jsou-li prováděné, jsou uvedeny v poznámce, vždy je uveden pracovník interpretující výsledky) datum, čas a identifikace pracovníka kontrolující výsledky (dohledatelné v LIS) datum, čas a identifikace pracovníka oprávněného schválit (uvolnit) výsledky (dohledatelné v LIS) Všechny způsoby tisku jsou v tomto formátu. Vytištěné výsledky musí být dobře čitelné a bez přepisování. Výsledkové listy tištěné z archivu mají stejný formát. Používá se tisk kompletní, vysokoškolsky podepsané. strana 20 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

21 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Neúplné výsledkové listy - výsledky některých analýz ještě chybějí, jedná se o předběžný tisk, chybějící analyty nejsou vytištěny (prázdné místo) nebo je uveden údaj později. Po kompletním zpracování je vytištěn kompletní výsledkový list. Je-li místo výsledku u požadovaného vyšetření napsáno dodáme, je vyšetření zařazeno na následující den. E.4 Vydávání výsledků přímo pacientům Pacientům jsou předávány výsledky pouze osobně v laboratoři po ověření identifikace pacienta dle platných osobních dokladů (průkazů totožnosti). Výsledky jsou předány v uzavřené obálce nebo přeložené a sešité sponkou. Jsou vždy označeny jménem a příjmením pacienta. Prosíme všechny lékaře a sestry, aby pacientům nedoporučovali zavolat si do laboratoře o výsledky. Pacientům dle platné legislativy nemůžeme vyhovět a zbytečně dochází k nedorozuměním při telefonickém kontaktu. Je-li lékař dlouhodobě nepřítomen ve své ordinaci, sdělíme výsledek jeho zastupujícímu kolegovi/kolegyni. E.5 Opakovaná a dodatečná vyšetření Opakovaná a dodatečná vyšetření vzorků, která byla dodána do laboratoře, se provádějí za podmínek, které jsou uvedeny v kapitole C 4 Ústní požadavky na vyšetření. E.6 Změny výsledků a nálezů Oprava identifikace pacienta Opravou identifikace pacienta se rozumí oprava rodného čísla, pojišťovny a změna nebo významná oprava příjmení a jména pacientů (např. vdané ženy, osvojené děti, změna příjmení po rozvodu a podobně) před odesláním protokolu (výsledkového listu). Oprava identifikace (rodného čísla, příjmení a jména a pojišťovny) se provádí buď při zadávání požadavků, nebo v rámci oprav databáze na základě sdělení klienta (opravy r.č. novorozenců). Postup laboratoře při vydání nesprávného nebo chybného výsledku Byl-li klientovi vydán výsledek, který byl na základě jeho upozornění nebo na základě vnitřního podnětu v laboratoři znovu analyzován a byl-li odhalen rozpor mezi již vydaným výsledkem a novým stanovením, je vždy proveden Záznam o neshodě. K záznamu o neshodě je připojen originál výtisku s původním výsledkem, záznam o neshodě musí obsahovat zdroj odhalení neshody, původní výsledek, nový výsledek a osobu zodpovídající za opravu výsledku. Postup pro odstranění neshody je následující: NEARCHIVOVANÉ VÝSLEDKY V LIS Chybná hodnota je nahrazena správnou hodnotou a v poznámce žádanky bude uvedeno oprava chybného výsledku se specifikací o který parametr jde, datum a čas provedení opravy. Např. uvedeno oprava chybného výsledku Kys. močová na hodnotu 541 µmol/l, v 13:42 hod. Po schválení a uvolnění opraveného výsledkového listu do LISu provedeme jeho opakovaný tisk, pokud byl již chybný výsledkový list vytištěn. Likvidaci původního výsledkového listu zajistí oddělení. ARCHIVOVANÉ VÝSLEDKY V LIS Před opravou chybného výsledku žádanku z archivu vytiskneme. Chybnou hodnotu nahradíme hodnotou správnou. V poznámce žádanky bude uvedeno oprava chybného výsledku se specifikací o který parametr jde. Např. uvedeno oprava chybného výsledku Kys. močová na hodnotu 541 µmol/l, v 13:42 hod. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 21 /48

22 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Po schválení a uvolnění opraveného výsledkového listu do LISu provedeme jeho opakovaný tisk. Likvidaci původního výsledkového listu zajistí oddělení. O chybném výsledku, který byl již zaslán na oddělení, musí být informován lékař daného oddělení. V pracovní době vyřizuje tuto záležitost primář oddělení nebo jeho zástupce, v režimu laboratorního dohledu pracující laborant. Za provedenou chybu se oddělení omluví. E.7 Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledků Prostřednictvím laboratorního informačního systému laboratoř eviduje čas přijetí každého vzorku a čas kontroly a schválení výsledků, které jsou vytištěny na každém výsledkovém listu. Dostupností (odezvou) se míní časový interval od převzetí biologického materiálu laboratoří do zveřejnění výsledku. Dostupnost urgentních vyšetření je popsána v kapitole C 3 Požadavky na urgentní vyšetření. Dostupnost výsledků analýz vyšetřovaných v běžném rutinním provozu, tj. v pracovních dnech, je v den indikace, nejpozději do 24 hodin. Doba odezvy výsledků analýz, které nejsou prováděny, je nejpozději do jednoho týdne. Jedná se o vyšetření imunochemická a vyšetření glykovaného hemoglobinu. E.8 Konzultační činnost laboratoře Laboratoř poskytuje konzultační činnost ke všem poskytovaným službám. Jsou poskytovány: vedoucím oddělení - RNDr. Ivo Vacek, tel: lékařem oddělení - MUDr. Josef Čáp, tel: vedoucím analytického provozu - Ing.Lubomír Leinveber vedoucí laborantkou - Milada Procházková E.9 Způsob řešení stížností Drobné připomínky, které lze vyřešit operativně (ihned) ke spokojenosti zákazníka, se nezapisují. Zápis stížnosti je proveden v případě nedořešení stížnosti a to do Sešitu stížností. Je-li stížnost opakovaná (od jednoho stěžovatele) je vždy zaznamenána. Stížnosti na služby OKBH je oprávněn přijímat každý pracovník laboratoře, který stížnost zaeviduje a předá k vyřízení vedoucímu OKBH, vedoucímu analytického provozu nebo vrchní laborantce. Způsob podání stížností a připomínek: písemně (dopis, ) ústně (telefonicky) Vedoucí OKBH, vedoucí analytického provozu nebo vrchní laborantka vedou řízení, projednávají požadavky zákazníka a rozhodují o jejich oprávněnosti. Průběh řešení stížnosti konzultují s ostatními zainteresovanými pracovníky. U oprávněných požadavků postupují tak, aby byla stížnost co nejdříve ukončena. Při přijetí připomínky nebo stížnosti je vždy nutné zohlednit situaci, za které je stížnost nebo připomínka přijímána. V žádném případě nelze řešit stížnost nebo připomínku tak, aby stěžující si strana nabyla dojmu neochoty nebo nezájmu řešit tuto záležitost. Drobná připomínka může být evidována na základě rozhodnutí pracovníka přijímajícího připomínku s ohledem na podnět zlepšení kvality vyplývající z připomínky a je-li to v jeho kompetenci. Vážná připomínka nebo stížnost je vždy neprodleně po přijetí zaevidována v Sešitu stížností a předána k řešení kompetentní osobě. Evidovány jsou vždy datum přijetí stížnosti, příjemce stížnosti, předmět stížnosti, kdo stížnost podává. Písemná forma stížnosti je vždy zakládána v originále u vedoucího laboratoře. strana 22 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

23 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Termíny řešení stížností (pokud není stížnost řešena ihned) stížnosti na výsledek vyšetření lze podat kdykoli; ostatní stížnosti lze podat do 30 dnů od předmětné události termín na vyřízení stížnosti je 30 dnů; v tomto termínu oznámí odpovědný pracovník zákazníkovi výsledek šetření v případě, že není možné stížnost vyřešit v daných termínech, odpovědný pracovník oznámí tuto skutečnost stěžovateli s uvedením data konečného rozhodnutí E.10 Vydávání potřeb laboratoří Nemocniční oddělení včetně jejich ambulancí odebírají odběrový materiál přímo v laboratoři OKBH dle požadavků. Pro privátní lékaře, laboratoř vydává veškerý odběrový materiál, který slouží pro odběry vzorků, zpracovávaných v laboratoři. Za distribuci odpovídá OKBH vedoucí laborantka. Privátní lékaři předají písemný nebo ústní požadavek na odběrový materiál. Běžná doba dodání je následující den svozu biologického materiálu. Alternativní cestou k získání odběrového materiálu je osobní převzetí v laboratoři. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 23 /48

24 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 F. Abecední seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Název Použité zkratky Číslo metody Přístroj Aktivovaný parciální APTT, P_APTT 195 -citrátová CM2 trombinový čas plazma Albumin ALB, S_ALB sérum ADVIA 1650 Alkalická fosfatáza ALP, S_ALP 24 - sérum ADVIA 1650 Alaninaminotransferáza ALT, GPT S_ALT 21 - sérum ADVIA 1650 α-amyláza AMS, α-ams 26 - sérum ADVIA moč Aspartátaminotransferáza AST, GOT, 22 - sérum ADVIA 1650 S_AST Acidobazická rovnováha ABR, B_ABR plná hepar.krev Rapidlab 248 Bilirubin celkový (total) Bil, S_Bil, TBil 18 - sérum ADVIA 1650 Bilirubin konjugovaný DBil, S_BPri 19 - sérum ADVIA 1650 (přímý, direct) Bílkovina celková TP, S_PROT 33 - sérum ADVIA 1650 Bílkovina v moči U-PROT, CB-U, U-TP moč ADVIA 1650 C-reaktivní protein CRP, S_CRP 314 sérum ADVIA 1650 C-peptid S_CPEP 235 sérum AIA 600 II D-Dimery P_DDimery 295 citrátová plazma Okometrie Digoxin Dig, S_DIG 326 sérum ADVIA 1650 Draslík K, S_K, U_K 10 sérum ADVIA moč Eozinofily absolutní B-Absol počet EO 163 plná krev Mikroskop počet s K2EDTA Ferritin Fer, S_FERI 230 sérum AIA 600 II Fibrinogen P_FB 273 citrátová plazma CM2 Fosfor (anorganický) P, S_P, U_P 13 - sérum ADVIA moč Glukóza Glu, S_GLU, U_GLU 35 - sérum ADVIA moč Glykovaný hemoglobin HbA1c, B_GHB 44 plná G5 EDTA krev γ-glutamyltransferáza GMT, γgt, GGT, 23 - sérum ADVIA 1650 S_GMT Hořčík Mg, S_Mg, U_Mg 14 - sérum ADVIA moč Chloridy Cl, S_Cl, U_Cl 11 - sérum ADVIA moč Chlolesterol (celkový) Chol, S_Chol 28 - sérum ADVIA 1650 Chlolesterol HDL HDL, HDLC, 29 - sérum ADVIA 1650 S_HDL, S_HDLC Choriogonadotropin(HCG) HCG, S_HCG sérum AIA 600 II Imunoglobulin E (celkový) IgE, TIgE, S_IgE sérum AIA 600 II Kortizol Cor, S_KORT sérum AIA 600 II moč Kreatinfosfokináza CK,CK-NAC, S_CK sérum ADVIA 1650 Kreatinin Krea, S_KREA, 7 - sérum ADVIA 1650 U-KREA 57 - moč Krevní nátěr KN, KNP plná krev s Mikroskop K3EDTA Krevní obraz KO 138 plná krev s BC-3200 K3EDTA Kyselina močová KM, S_KMOC, U-KMOC 8 - sérum 58 - moč ADVIA 1650 strana 24 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

25 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Laktát Lac, LAKT 29 - plazma ADVIA 1650 Laktátdehydrogenáza LD, LDH, S_LD sérum ADVIA 1650 Lipáza LPS,LIP, S_LPS sérum ADVIA 1650 Močovina Urea, S_UREA, 6 - sérum ADVIA 1650 U_UREA 56 - moč Myoglobin Myo, S_MGLB 42 - sérum AIA 600 II Prolactin Prl, S_PRL sérum AIA 600 II Prostatický specifický PSA, PA, S_PSA sérum AIA 600 II antigen Prostatický specifický FPSA, S_FPSA sérum AIA 600 II antigen volný Protilátky antiperoxidázové TPO Ab, S_aTPO sérum AIA 600 II Protilátky Tg Ab, S_aTG sérum AIA 600 II antithyreoglobulinové Protrombinový čas INR, QT, P_INR 189 -citrátová CM2 (Quickův test) plazma Revmatoidní faktor RF, S_RF sérum ADVIA 1650 Retikulocyty Ret 216 plná krev Mikroskop s K2EDTA Sodík Na, S_Na, U_Na 9 - sérum ADVIA moč Trijodtyronin volný FT3, S_FT sérum AIA 600 II Trijodtyronin celkový TT3, T3, S_T sérum AIA 600 II Tyroxin volný FT4, S_FT sérum AIA 600 II Tyroxin celkový TT4, T4, S_T sérum AIA 600 II Triacylglyceroly TAG, TG, S_TAG 32 - sérum ADVIA 1650 Thyreotropin (TSH) TSH, S_TSH sérum AIA 600 II Troponin I TnI, ctni, S_TNI 43 - sérum AIA 600 II Vápník Ca, S_Ca, U_Ca 12 - sérum ADVIA moč Železo Fe, S_Fe 15 - sérum ADVIA 1650 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 25 /48

26 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 G. Přehled laboratorních vyšetření Název vyšetření Biologický materiál Albumin krev Zpracování Odběrová technika Referenční meze Poznámka Greiner Vacuette uzavřený systém DISPOLAB otevřený systém 0 6 týdnů g/l 6 týdnů 60 roků g/l roků g/l nad 90 roků g/l Stabilita při 70 C roky. Nemrazit před nefelometrickým stanovením. Stanovení ruší hemolýza, citrát, EDTA, zákal. Stanovení ovlivňuje poloha při odběru. Stanovuje se i při provádění elektroforézy sérových proteinů. ALP Fosfatáza alkalická krev 0-6 týdnů 1,20-6,30 μkat/l 6 týdnů 1 rok 1,44-8,00 μkat/l 2 10 roků 1,12-6,20 μkat/l roků 1,35-7,50 μkat/l Protože po jídle stoupá koncentrace střevního izoenzymu, je vhodné provádět odběr vždy nalačno. Skladování séra vede podle některých autorů k poklesu aktivity již po 4 hodinách, doporučuje se analyzovat v den odběru. Přednost má stanovení v séru. Stanovení ruší EDTA a citrát roků 0,66-2,20 μkat/l roků 0,88-2,35 μkat/l nad 90 roků 0,72-2,67 μkat/l ALT Alaninaminotransferáza krev 0-6 týdnů 0,15-0,73 μkat/l 6 týdnů - 1rok 0,15-0,85 μkat/l Zabraňte hemolýze. Paradoxně nižší stabilita při nízké teplotě! Stanovení ovlivňuje věk, hmotnost a požití alkoholu roků 0,25-0,60 μkat/l nad 15 roků 0,17-0,78 μkat/l -amyláza krev 0 6 týdnů 0,30-1,48 μkat/l 6 týdnů 15 roků 0,30-2,18 μkat/l roků 0,47-1,67 μkat/l Preferuje se stanovení ze séra. V případě použití plazmy lze použít jen heparinát lithný či amonný. Nesmí se použít jiná protisrážlivá činidla (EDTA, citrát). Pozor na kontaminaci slinami a potem. Stanovení ovlivňuje lipémie. nad 60 roků 0,40-2,10 μkat/l strana 26 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

27 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/ amyláza moč zkumavka urin žlutá žlutá Moč: 0,1-8,0 μkat/l Odběr moče nejlépe do plastové nádoby určené k tomuto účelu bez konzervačních přísad. Vhodnější je dvouhodinový sběr moče, výhodné je současné stanovení kreatininu s výpočtem indexu U_AMS / U_kreatinin. Lehce kontaminovatelné slinami. Pozor na případy makroamylázemie. AST Aspartátaminotransferáza krev 0-6 týdnů 0,38-1,21 μkat/l 6 týdnů - 1rok 0,27-0,97 μkat/l Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Stanovení ovlivňuje věk, požití alkoholu, hemolýza, trombolýza roků 0,20-0,63 μkat/l nad 15 roků 0,16-0,72 μkat/l ASTRUP Acidobazická rovnováha Viz samostatná tabulka na krevní plyny. Viz samostatná tabulka na krevní plyny. ph 7,35-7,45 Viz samostatná tabulka na krevní plyny. pco 2 4,67-6,00 kpa po 2 9,00-13,33 kpa Bilirubin celkový krev 6 týdnů 1 rok 0-29,0 μmol/l Zabraňte hemolýze při odběru. Stanovení ovlivňuje hemolýza, světlo roků 2-17,0 μmol/l roků 3-19,0 μmol/l nad 90 roků 3-15,0 μmol/l Bilirubin konjugovaný (přímý) krev 0-5,0 μmol/l Zabraňte hemolýze vzorku. Stanovení ovlivňuje hemolýza, světlo. Bílkovina celková krev 0 6 týdnů g/l 6 týdnů 1 rok g/l 1 15 roků g/l roků g/l roků g/l nad 90 roků g/l Lze použít heparinát lithný, ale v tomto případě koncentrace celkových proteinů zahrnuje i fibrinogen. Zabraňte venostáze při odběru. Koncentrace je závislá na poloze nemocného při odběru, rozdíl mezi koncentracemi vleže a vsedě je asi 10%, z podobných důvodů je delší použití manžety nebo cvičení paží před odběrem nevhodné. Při 70 C je stabilita neomezená. Stanovení ruší hemolýza, lipémie. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, těhotenství. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 27 /48

28 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Bílkovina celková moč/24 h zkumavka urin žlutá žlutá do15 let 0,12 g/l nad 15 let 0,15 g/l odpad 0,135 g/den Stanovuje se ve sbírané moči za 24 hodin. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Po ukončení sběru, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Během sběru uchovávat při +4 až +8 C. Před analýzou centrifugovat. Stanovení ovlivňuje ejakulát, hemoglobin, fyzická zátěž, těhotenství. Ca - viz Vápník CK Kreatininfosfokináza krev 0 6 týdnů 1,26-6,66 μkat/l 6 týdnů 1 rok 0,17-2,44 μkat/l 1 15 roků 0,20-2,27 μkat/l roků muži 0,41-3,24 μkat/l roků ženy 0,41-2,85 μkat/l Fyzická zátěž před odběrem je nevhodná. Neodebírejte po chirurgických výkonech, nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Zabraňte hemolýze. Oddělení krevních elementů do 30 min. po odběru. Použití heparinátu litného je možné. Odběry u koronárních příhod je vhodné naplánovat tak, aby bylo možné postihnout dynamiku změn. Stanovení ovlivňuje hemolýza, světlo, fyzická zátěž. nad 90 roků muži 0,35-3,38 μkat/l nad 90 roků ženy 0,37-1,65 μkat/l C-peptid krev Zkumavka 1,1 3,3 ng/ml CRP krev do 10 mg/l Stanovení ovlivňuje tělesná zátěž, dieta, poloha při odběru, věk, těhotenství,kouření, nadmořská výška. Digoxin krev 2x týdně terapeutická hladina 1,20 2,60 nmol/l toxická hladina nad 2,60 nmol/l Přednost má stanovení v séru. Možné ztráty vazbou na separační gely, nutné ověřit pro každého výrobce! Zabraňte hemolýze! Odběr nejlépe 6, lépe 8 až 24 hodin po aplikaci, steady state je dosažen nejdříve 5 dnů po zahájení aplikace. strana 28 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

29 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Draslík (Kalium, K) krev 0 6 týdnů 4,7 7,5 mmol/l 6 týdnů 1 rok 4,0 6,2 mmol/l 1 15 roků 3,6 5,9 mmol/l roků 3,8 5,0 mmol/l roků 3,9 5,5 mmol/l nad 90 roků 3,6 5,5 mmol/l Zabraňte hemolýze při odběru! Je možný odběr do zkumavky s heparinátem amonným a lithným. Před centrifugací odebrané plné krve a během ní nechladit! Nepoužívejte tenké jehly, odběr bez manžety, nebo jen s krátkým zatažením manžetou, cvičení paží před aspirací jehlou je nevhodné. Nesmí se použít zkumavka s antikoagulancií obsahujícími kaliové ionty. Stanovení ruší hemolýza, ikterus, lipémie, trombocytóza. Stanovení ovlivňuje věk, cirkadiánní rytmy, zatažení paže při odběru. moč Zkumavka urin žlutá žlutá 0 6 týdnů 0 25 mmol/den 6 týdnů 1 rok mmol/den 1 15 roků mmol/den nad 15 roků mmol/den Stanovuje se ve sbírané moči, v nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece kalia. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Po ukončení sběru, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Ferritin krev 3x týdně muži 25,0 280,0 ng/ml ženy < 73,3 ng/ml Přednost má stanovení v séru. Silné protřepávání a opakované rozmrazování vede k denaturaci. Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, těhotenství. Fosfor (P) krev 0 6 týdnů 1,36 2,58 mmol/l 6 týdnů 1 rok 1,29 2,26 mmol/l Vzhledem k cirkadiánním rytmům vyznačte čas odběru. Stanovení ovlivňuje poloha při odběru, hemolýza, zákal, ikterus, cirkadiánní rytmy, věk, trombocytóza roků 1,16 1,90 mmol/l roků 0,65 1,61 mmol/l roků 0,74 1,29 mmol/l nad 90 roků 0,71 1,36 mmol/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 29 /48

30 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Fosfor (P) Moč Zkumavka urin žlutá žlutá 6 týdnů 1 rok 2,1 10,4 mmol/den nad 1 rok mmol/den Stanovuje se ve sbírané moči (vzhledem k biorytmům obvykle za 24 hodin). V nesbírané moči lze stanovení použít pro výpočet frakční exkrece fosforu. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodávejte pouze celý objem moče. Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče pomocí 6 mol/l HCL na ph menší 2,0, aby nedošlo k vysrážení fosfátových solí. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče. Stanovení ruší bakterie, desinfekční prostředky, stabilizátory. Stanovení ovlivňuje dieta. Při ph větším než 5 se fosfáty vylučují z roztoku. Glukóza kapilární krev zkumavka šedá s kapilárkou (s antiglykolytickou přísadou) Eppendorf zkumavka a heparinizovaná kapilára (bez antiglykolické přísady) 3,9 5,5 mmol/l Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) jen k okamžitému zpracování. Není-li použita antiglykolytická přísada (NaF), klesá bez oddělení krevních elementů koncentrace glukózy při pokojové teplotě o 0,275 až 0,55 mmol/l za hodinu, pokles lze zaznamenat již po 10 minutách od odběru. S přídavkem antiglykolytického činidla je glukóza stabilní v plné krvi po počátečním poklesu až 7 dní. Stanovení ovlivňuje dieta. Krev 0 6 týdnů 1,7 4,4 mmol/l 6 týdnů 1 rok 3,3 5,8 mmol/l 1 60 roků 3,3 5,8 mmol/l roků 4,6 6,4 mmol/l nad 90 roků 4,2 6,7 mmol/l Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) jen k okamžitému zpracování. Není-li použita antiglykolytická přísada (NaF), klesá bez oddělení krevních elementů koncentrace glukózy při pokojové teplotě o 0,275 až 0,55 mmol/l za hodinu, pokles lze zaznamenat již po 10 minutách od odběru. S přídavkem antiglykolytického činidla je glukóza stabilní v plné krvi po počátečním poklesu až 7 dní. Stanovení ovlivňuje dieta. strana 30 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

31 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Glukóza Moč zkumavka urin žlutá žlutá 0-2,8 mmol/l 0-2,8 mmol/d Moč sbírejte do plastových sběrných lahví s konzer-vační přísadou fluoridu sodného určených jen pro tento účel. Jako stabilizační činidlo lze použít benzoan sodný (5g na 1 litr). Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Sběrnou nádobu nebo odlitý vzorek uchovávejte až do doby analýzy v lednici při +4 až +8 C. Glykovaný hemoglobin HbA 1c krev 3x týdně (pondělí, středa, pátek) fialová zelená výborná kompenzace diabetu mmol/mol (2,0-4,2 %) uspokojivá kompenzace diabetu mmol/mol (4,3 5,3 %) špatná kompenzace diabetu > 53 mmol/mol (> 5,3 %) Odebírá se plná krev s přísadou EDTA nebo heparinu. Pacient nemusí být nalačno, doporučený interval pro diabetiky I. Typu je 3 až 4 měsíce, pro diabetiky II. Typu 6 měsíců. Stanovení ovlivňuje atypie forem hemoglobinu, renální insuficience, zkrácená doba života erytrocytů. Přepočet: HbA1c% *10 = HbA1c mmol/mol GMT Gama glutamyltransferáza krev 0 6 týdnů 0,37 3,00 µkat/l 6 týdnů 1 rok 0,10 1,04 µkat/l 1 15 roků 0,10 0,39 µkat/l roků muži 0,14 0,84 µkat/l Přednost má stanovení v séru, nesmí se použít citrát a fluorid sodný (NaF). Odběr nalačno s minimální dobou lačnění 8 hodin. Zabraňte hemolýze! Stanovení ruší fluoridy, citráty, hemolýza. Stanovení ovlivňuje cholestáza (žlučové kyseliny), alkohol, těhotenství, léky roků ženy 0,14 0,68 µkat/l roků 0,15 0,92 µkat/l nad 90 roků 0,05 0,78 µkat/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 31 /48

32 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 HCG krev netěhotné 0 5 IU/l těhotné týdny: 4-7 týdnů IU/l 8-11 týdnů IU/l týdnů IU/l Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Je-li stanovení provedeno do 24 hodin, skladujte při +4 až +8 C. Jinak při -20C. Stanovení ovlivňuje těhotenství, menopauza. Obdobně platí i pro free--hcg, ale pokles koncentrace je rychlejší. Sledujte stabilitu analytu při transportu pro screening vrozených vývojových vad ve druhém trimestru týdnů IU/l Hořčík krev 0 6 týdnů 0,75 1,15 mmol/l 6 týdnů 1 rok 0,66 0,95 mmol/l 1 15 roků 0,78 0,99 mmol/l Může se použít heparinát lithný nebo amonný. Zabraňte venostáze při odběru. Krevní elementy je nutné oddělit do 30 minut po odběru. Stanovení ruší hemolýza, ikterus, lipémie. Stanovení ovlivňuje těhotenství, alkohol, menstruace roků 0,66 0,91 mmol/l roků 0,66 0,99 mmol/l nad 90 roků 0,70 0,95 mmol/l moč Chloridy (Cl) krev urin-monovette žlutá žlutá 0 1 rok 0,09 1,21 mmol/den nad 1 rok 1,7 6,2 mmol/den 0 6 týdnů mmol/l Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodávejte pouze celý objem moče. Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče na ph menší 2,0, aby nedošlo k vysrážení solí magnézia. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče. Stanovení ovlivňují jodidy, bromidy. 6 týdnů 1 rok mmol/l 1 15 roků mmol/l roků mmol/l roků mmol/l nad 90 roků mmol/l strana 32 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

33 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Chloridy (Cl) moč zkumavka urin žlutá žlutá 0-6 týdnů 0,3 1,4 mmol/den 6 týdnů -1 rok 2,6 16,8 mmol/den 2-7 roků mmol/den Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml.) Odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče roků mmol/den nad 15 roků mmol/den Cholesterol krev 0 6 týdnů 1,30 4,30 mmol/l 6 týdnů 1 rok 2,60 4,20 mmol/l 1 15 roků 2,60 4,80 mmol/l roků 3,40 5,00 mmol/l Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Rozdíl mezi hodnotami vleže a vsedě je 6-15%, delší použití manžety je nevhodné. Jedno stanovení koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu. Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, dieta, menstruační cykly. nad 60 let muži 4,32 5,00 mmol/l nad 60 let ženy 4,34 5,00 mmol/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 33 /48

34 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Cholesterol HDL krev 0 6 týdnů 0,73 1,17 mmol/l 6 týdnů 1 rok 0,94 1,26 mmol/l 1 10 roků 1,11 1,83 mmol/l roků 1,27 1,71 mmol/l Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je 12 hodin. Delší použití manžety je nevhodné. Jedno stanovení koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem k významnému intraindividuálnímu rozptylu. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, alkohol, léky roků muži 0,90 1,42 mmol/l roků ženy 1,16 1,68 mmol/l roků muži 0,72 2,53 mmol/l roků ženy 0,72 2,69 mmol/l nad 90 let muži 0,72 2,12 mmol/l nad 90 let ženy 0,83 2,15 mmol/l Cholesterol LDL výpočet LDL= Chol (TAG/2,2 + HDL) krev muži 1,61 3,00 mmol/l ženy 1,48 3,00 mmol/l Stanovení ovlivňuje dieta, věk, poloha při odběru, VLDL lipoproteidy, heparin. Pro delší skladování zmrazit na 70 C. Výpočet nelze provést, jestliže koncentrace triacylglycerolu je větší než 4,5 mmol/l. Ig E Imunoglobulin E krev 0-1 rok 0 20 UI/ml 1-3 roky 0 30 UI/ml 3-4 roky 0 45 UI/ml Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA, heparinovou a citrátovou plazmu. Je-li stanovení provedeno do 24 hodin, skladuje se v lednici, jinak při 20C. Stanovení ruší hemolýza, hyperbilirubinemie, lipémie. Stanovení ovlivňuje věk, kouření. 4-6 roků UI/ml 7-8 roků UI/ml nad 8 roků UI/ml strana 34 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

35 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Kreatinin krev 0 6 týdnů µmol/l 6 týdnů 1 rok µmol/l 1 15 roků µmol/l roků muži µmol/l Lze použít heparinát lithný. Nelze použít hemolytická séra. Stanovení ruší ikterus, hemolýza ketony, fluoridy (Jaffé metody), heparin. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, grilované maso, svalová hmota, věk, pohlaví, cirkadiánní rytmy, nadmořská výška roků ženy µmol/l roků muži µmol/l roků ženy µmol/l nad 90 roků muži µmol/l nad 90 roků ženy µmol/l moč zkumavka urin žlutá žlutá 0 6 týdnů 0,4 0,6 mmol/den 6 týdnů 1 rok 0,5 1,2 mmol/den 1 3 roky 1,1 3,8 mmol/den 3 15 roků 3,3 9,2 mmol/den roků 8,8 13,3 mmol/den Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Před stanovením je nevhodná dieta s vyšším obsahem masných bílkovin, nebo větší fyzická zátěž. Po ukončení sběru, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8C. Stanovení ovlivňuje věk, dieta, potrava, svalová hmota. Clearence kreatininu výpočet krev moč viz. Vyšetření moče str.13 Nutná dieta s vyloučením fyzické zátěže. Nutný přesný objem sbírané moče. Tubulární resorpce kreatininu, výpočet krev moč viz. Vyšetření moče str.13 Nutná dieta s vyloučením fyzické zátěže. Nutný přesný objem sbírané moče. Kortizol krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 220,8 690 nmol/l Lze použít sérum nebo heparinová plazma. Citrát nebo EDTA nelze použít! OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 35 /48

36 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Kyselina močová krev 0 6 týdnů µmol/l 6 týdnů 1 rok µmol/l 1-15 roků µmol/l Lze použít heparinát lithný. Nesmí se použít protisrážlivá činidla s fluoridem sodným a EDTA. Stanovení ruší ikterus a hemolýza. Stanovení ovlivňuje věk, alkohol, dieta, cytostatika, tělesná zátěž, kontraceptiva, nadmořská výška roků muži µmol/l roků ženy µmol/l roků muži µmol/l roků ženy µmol/l nad 90 roků muži µmol/l nad 90 roků ženy µmol/l moč Laktát krev zkumavka urin žlutá žlutá šedá šedá 0,48 5,95 mmol/den 0 6 týdnů 0,50 3,00 mmol/l 6 týdnů 1 rok 0,56 2,25 mmol/l 1 15 roků 0,56 2,25 mmol/l nad 15 roků 0,50 2,00 mmol/l Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. ph moče je nutné upravit na hodnotu ph více než 8. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče. Do laboratoře dodávejte pouze celý objem moče. Laboratoř musí před analýzou provést alkalizaci moče na hodnotu ph více než 8, aby nedošlo k vysrážení solí kyseliny močové. Vyloučené množství závisí na obsahu purinů v dietě. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, dieta. Odběr bez antiglykolytické přísady (fluorid sodný, NaF) jen k okamžitému zpracování. Odběr bez komprese manžetou, transport při +2 až +8C, separace plazmy do 15 minut od odběru. Odebírá se žilní nebo arteriální krev. Přítomnost fluoridu sodného v odběrové nádobce je naprosto nezbytná pro prevenci pokračující glykolýzy. Komprese manžetou vede ke zvýšení koncentrace laktátu. Bezprostředně po odběru se krev transportuje v ledové tříšti nebo při +2 až +8 C do laboratoře k separaci krevních elementů. Stanovení ruší hemolýza, ikterus. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, místo vpichu odběrové jehly. strana 36 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

37 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 LD Laktátdehydrogenáza krev Lipáza krev do 4,14 µkat/l 0 1 rok 0,0 1,0 µkat/l nad 1rok 0,12 1,0 µkat/l Zabraňte hemolýze. Nesmí se použít zkumavka s protisrážlivou úpravou oxalátem, citrátem a fluoridem sodným. Odběry u koronárních příhod je vhodné naplánovat tak, aby bylo možné postihnout dynamiku změn. Nemrazit. Možno stanovit v heparinové plazmě, výsledky jsou v plazmě nižší než v séru. Stanovení ruší hemolýza, lipémie. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, zatažení paže při odběru, trombocytóza, těhotenství. Nesmí se použít zkumavka s přídavkem EDTA. Stanovení ruší hemolýza. Stanovení ovlivňuje renální insuficience, opiáty. Myoglobin krev Prolactin krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 0 73 µg/l muži 97,2 440,1 miu/l ženy 110,7 780,3 miu/l Lze použít sérum nebo heparinová plazma. Citrát nelze použít! Lze použít sérum nebo heparinová plazma. Citrát nebo EDTA nelze použít! PSA krev 3x týdně úterý, středa, pátek) FPSA krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) Protilátky antiperoxidázové krev do 4,0 ng/ml do 25 % 3,2 IU/ml Odběr 48 hodin po vyšetření per ektum, 6 týdnů po biopsii. Odběr 48 hodin po vyšetření per ektum, 6 týdnů po biopsii. Stanovuje se poměr u vzorků s celkovým PSA nad 4 ng/ml. Poměr nad 25% - pravděpodobnost benigního onemocnění prostaty, 10-25% šedá zóna, pod 10% pravděpodobnost maligního onemocnění prostaty Protilátky antithyreoglobulinové krev 13,6 IU/ml RF krev do 20 IU/ml Sodík (Na) krev 0 6 týdnů mmol/l 6 týdnů 60 roků mmol/l Stanovení ruší heparin (sodná sůl ). Stanovení ovlivňuje lipémie (způsobuje falešnou hyponátrémii), nedostatek tekutin, větší počet infuzí obsahujících kationy Na roků mmol/l nad 90 roků mmol/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 37 /48

38 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Sodík (Na) moč zkumavka urin žlutá žlutá 0 6 měsíců 0 10 mmol/den 6 měsíců 1 rok mmol/den 1-7 roků mmol/den 8-15 roků mmol/den nad 15 roků mmol/den Stanovuje se ve sbírané moči, V nesbírané moči jen pro výpočet frakční exkrece natria. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Moč skladujte při teplotě +4 až +8C. T3 volný krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 3,2 5,9 pmol/l Běžně se stanovuje v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Separace séra může být v krajním případě odložena do 48 hodin od odběru. Vzorek séra je poměrně stabilní, je-li stanovení provedeno do 24 hodin po odběru, lze uchovávat při +4 C, jinak zmrazit. Stanovení ovlivňuje vyšší koncentrace lithia, léky. Možná vazba na separátorové gely, nutno ověřit pro každého výrobce zvlášť. T3 celkový krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 1,22 2,43 nmol/l Běžně se stanovuje v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Separace séra může být v krajním případě odložena do 48 hodin od odběru. Vzorek séra je poměrně stabilní, je-li stanovení provedeno do 24 hodin po odběru, lze uchovávat při +4 C, jinak zmrazit. Stanovení ovlivňuje vyšší koncentrace lithia, léky. Možná vazba na separátorové gely, nutno ověřit pro každého výrobce zvlášť. T4 volný krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 10,6 21 pmol/l Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA a heparinovou plazmu. Pacient by měl být nalačno. Je-li stanovení provedeno do 24 hodin, skladujte sérum v lednici, jinak zmrazené. Zabraňte opakovanému rozmrazování. Stanovení ovlivňuje lithium, léky (furosemid, antikonvulsiva) a věk. Možná vazba na separátorové gely, nutno ověřit pro každého výrobce zvlášť. strana 38 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

39 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 T4 celkový krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 63,2 141,9 nmol/l Separace séra může být v krajním případě odložena do 48 hodin od odběru. Vzorek séra je poměrně stabilní, je-li stanovení provedeno do 24 hodin po odběru, lze uchovávat při +4 C, jinak zmrazit. Stanovení ovlivňuje lithium, léky (furosemid, antikonvulsiva), věk. Možná vazba na separátorové gely, nutno ověřit pro každého výrobce zvlášť. Triglyceridy Triacylglyceroly krev 0 6 týdnů 0,80 1,20 mmol/l 6 týdnů 1 rok 0,90 2,20 mmol/l 1 15 roků 1,20 1,60 mmol/l roků 0,70 1,70 mmol/l Odběr nalačno, vhodná doba lačnění je hodin.jedno stanovení koncentrace sérových lipidů není směrodatné vzhledem významnému intraindividuálnímu rozptylu. Lze použít i EDTA či heparinovou plazmu. Stanovení ruší ikterus. Stanovení ovlivňuje věk, pohlaví, alkohol, dieta roků 0,40 1,98 mmol/l nad 90 roků 0,49 1,63 mmol/l TSH Thyreoidálni stimulační hormon Thyreotropin krev 3x týdně (úterý, středa, pátek) 0,38 4,31 mui/l Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA nebo heparinovou plazmu. Vzhledem k cirkadiánním rytmům odebírejte krev pokud možno vždy ráno, nalačno. Oddělení krevních elementů nejpozději do 4 hodin po odběru. Troponin I krev do 0,06 µg/l Lze použít sérum nebo heparinová plazma. Citrát nelze použít! UREA Močovina krev 0 6 týdnů 0,7 5,0 mmol/l 6 týdnů 1 rok 0,4 5,4 mmol/l 1 15 roků 1,8 6,7 mmol/l Lze použít heparinát lithný. Nesmí se použít protisrážlivá činidla s citrátem sodným a fluoridem sodným (ruší ureázovou reakci). Stanovení ruší přítomnost amonného iontu. Stanovení ovlivňuje těhotenství, věk, proteinová dieta roků muži 2,8 8,0 mmol/l roků ženy 2,0 6,7 mmol/l roků 2,9-8,2 mmol/l nad 90 roků 3,6-11,1 mmol/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 39 /48

40 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 UREA Močovina moč zkumavka urin žlutá žlutá 0 1 týden 2,5 3,3 mmol/den 2 6 týdnů mmol/den 6 týdnů 1 rok mmol/den 1 15 roků mmol/den roků mmol/den Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. ph moče je nutné upravit na hodnotu ph menší než 7,0. Pokud do laboratoře nedodáte celý objem moče, moč důkladně promíchejte, změřte objem s přesností na 10 ml (u velmi malých dětí s přesností na 1 ml) a odlijte vzorek. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru a celkový objem moče. Stanovení ovlivňuje proteinová dieta, infúze aminokyselin. Vápník (Ca) krev 0 6 týdnů 1,75 2,87 mmol/l 6 týdnů 1 rok 2,15 2,79 mmol/l 1 60 roků 2,05 2,54 mmol/l nad 60 roků 2,05 2,40 mmol/l Nesmí se používat protisrážlivá činidla typu citrát, oxalát, EDTA!! Vzhledem k vazbě na proteiny je koncentrace závislá na poloze těla s rozdílem mezi odběrem vleže a vsedě asi o 10%, z podobných důvodů je nutno při odběru zabránit venostáze. Stanovení ovlivňuje lipémie, těhotenství, klid na lůžku, zatažení paže při odběru. moč zkumavka urin žlutá žlutá 0 6 týdnů 0 1,50 mmol/den 6 týdnů 1 rok 0,1 2,5 mmol/den 1 15 roků 2,0 4,0 mmol/den nad 15 let 2,4 7,2 mmol/den Stanovuje se obvykle ve sbírané moči. Moč je nutno okyselit pomoci 6 mol/l HCl na ph menší 2,0. Lze stanovit v nesbírané moči (frakční exkrece Ca nebo poměr ke kreatininu, před okyselením moče se odlije vzorek kreatinin se stanoví v neokyseleném vzorku moče). Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel, bez konzervačních přísad. Do laboratoře dodávejte pouze celý objem moče. Laboratoř musí před analýzou provést okyselení moče 6 mol/l HCl na ph menší než 2,0, aby nedošlo k vysrážení solí kalcia. Na průvodku vyznačte přesně dobu sběru moče. strana 40 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

41 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Železo (Fe) krev 0 6 týdnů 11,0 36,0 µmol/l 6 týdnů 1 rok 6,0 28,0 µmol/l 1 15 roků 4,0 24,0 µmol/l roků muži 7,2 29,0 µmol/l roků ženy 6,6 28,0 µmol/l nad 60 roků muži 7,0 23,0µmol/l Doporučuje se odběr do speciálních zkumavek (metal free plastic). Méně je vhodný odběr do zkumavek uvedených. Vadí hemolýza. Vzhledem k cirkadiánnímu rytmu odebírejte vždy v ranních hodinách. Nelze použít plazmu (EDTA, oxalát, citrát). Krvinky musí být odděleny nejdéle do 2 hodin, jinak hodnoty naměřené koncentrace železa stoupají. Stanovení ruší lipémie, oxaláty, citráty, hemolýza. Stanovení ovlivňují biorytmy, pohlaví, těhotenství, menstruační cykly, věk. nad 60 roků ženy 6,0 24,0µmol/l OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 41 /48

42 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Diagnostika porušené glukózové tolerance a DM Název vyšetření Materiál Zpracování Odběrová technika Greiner nebo Vacutest Kima uzavřený systém OGTT Glykemická křivka krev DISPOLAB otevřený systém šedá Eppendorf zkumavka a heparinizovaná kapilára (bez antiglykolické přísady) Referenční meze vyloučení DM < 5,6 mmol/l zvýšené ryziko DM 5,6 až < 7,0 mmol/l Poznámka Viz pokyn Funkční testy OKB DM 7,0 mmol/l moč zkumavka urin žlutá žlutá Viz pokyn Funkční testy OKB Glykemický profil krev Ranní 6,30-7,00 hodin zkumavka eppendorf se systémovým roztokem Eppendorf zkumavka a heparinizovaná kapilára (bez antiglykolické přísady) Viz pokyn Funkční testy OKB Polední 11,00-11,30 hodin zkumavka eppendorf se systémovým roztokem Eppendorf zkumavka a heparinizovaná kapilára (bez antiglykolické přísady) Viz pokyn Funkční testy OKB Večerní 17,00-17,30 hodin zkumavka eppendorf se systémovým roztokem Eppendorf zkumavka a heparinizovaná kapilára (bez antiglykolické přísady) Viz pokyn Funkční testy OKB strana 42 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

43 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 Krevní plyny Název vyšetření Materiál Zpracování Odběrová technika Referenční meze Poznámka ph krev Vaccuette, Vacutest Kima nebojiná odběrovka určená pro krevní plyny 2,0 ml Inj. stříkačka 2ml propláchnutá heparinem, kapilára s heparinem ph 7,35-7,45 Po odběru krev okamžitě donést do laboratoře, stabilita při laboratorní teplotě je 15 minut. Při +2 až +8C dvě hodiny. Pokles v důsledku tvorby laktátu, vzestup v důsledku ztráty CO 2. Stanovení ovlivňuje přebytek heparinu, místo a technika odběru, kontakt se vzduchem. pco 2 pco 2 4,67-6,00 kpa Po odběru krev okamžitě donést do laboratoře, stabilita při laboratorní teplotě je 15 minut. Při +2 až +8C dvě hodiny. Pokles v důsledku ztráty do vzduchu. Stanovení ovlivňuje přebytek heparinu, místo a technika odběru, kontakt se vzduchem, leukocytóza, trombocytóza. po 2 po 2 9,00-13,33 kpa Po odběru krev okamžitě donést do laboratoře, stabilita při laboratorní teplotě je 15 minut. Při +2 až +8C dvě hodiny. Vzestup při nedokonalém utěsnění. Stanovení ovlivňuje místo a technika odběru, kontakt se vzduchem, leukocytóza, trombocytóza Bikarbonát aktuální Bikarbonát standardní Base excess Koncentrace celkového O 2 v krvi HCO 3 act mmol/l HCO 3 std mmol/l BE -2,5 až + 2,5 mmol/l O 2CT 15-23,1 ml/dl Po odběru krev okamžitě donést do laboratoře, stabilita při laboratorní teplotě je 15 minut. Při +2 až +8 C dvě hodiny. Změny závisí na ph. Stanovení ovlivňuje přebytek heparinu, místo a technika odběru. Po odběru krev okamžitě donést do laboratoře, stabilita při laboratorní teplotě je 15 minut. Při +2 až +8 C dvě hodiny. Změny závisí na ph. Stanovení ovlivňuje přebytek heparinu, místo a technika odběru. Saturace O 2 Sat O % OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 43 /48

44 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 Hematologie a hemokoagulace Název vyšetření Materiál Zpracování Odběrová technika Greiner nebo Vacutest Kima uzavřený systém Krevní obraz krev K3EDTA fialová DISPOLAB otevřený systém zelená Referenční meze WBC: 4 10 x 10 9 /l HGB: muži g/l ženy g/l RBC: muži 4,50 5,90 x /l ženy 4,00 5,20 x /l HCT: muži 0,42 0,52 ženy 0,36 0,47 Poznámka Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Differenciál krev K3EDTA Eosinofily abs.počet krev K3EDTA Retikulocyty krev K3EDTA Krvácivost Kapilární krev fialová fialová fialová INR krev citrát modrá zelená zelená PLT: x 10 9 /l /1µl zelená 0,005 0,015 (poměr.č.) růžová do 300 sekund (do 5 minut) INR 0,8 1,2 INR 2,0 3,5 pro antikoagulační léčbu Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Nelze provést ze vzorku nutná přítomnost pacienta Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. APPT krev citrát modrá růžová Poměr: 0,8 1,2 Do 1 hodiny musí být vzorek zcentrifugován. Pokud ne, heparin se váže na destičkový faktor 4, snižuje se jeho hladina ve vzorku a dojde ke zkreslení výsledku. Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. RČ dekalcifikační čas krev citrát modrá růžová sekund Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Fibrinogen krev citrát modrá růžová 2 4 g/l Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. D-Dimery krev citrát modrá růžová Negativní Důležité! - nutné zachovat správný poměr krve a antikoagulačního činidla. Rumpel Leedeho test do 10 petechií Nelze provést ze vzorku nutná přítomnost pacienta strana 44 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

45 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 MOČ Název vyšetření Materiál Zpracování Odběrová technika Greiner nebo Vacutest Kima otevřený systém Chemické a mikroskopické vyšetření moče moč žlutá DISPOLAB otevřený systém žlutá Referenční meze ph 5-6 Bílkovina negativní Glukóza negativní Ketony negativní Urobilinogen negativní Krev negativní Erytrocyty 0-4 Leukocyty 0-4 Válce 0 Epitelie 0-4 Poznámka Důležité! a) k vyšetření je nutná ranní moč, po nočním klidu b) umytí dle fyziologie ženy a muže c) pokud dovolí stav pacienta odebrat do zkumavky střední proud moče d) donést do laboratoře co nejrychleji, jinak bakterie. Hamburgerův sediment moč žlutá žlutá Ostatní negativní Důležité! a) před odběrem moče pacient dodržuje pitný režim b) pacient se vymočí do záchodu a na žádanku napíše přesný čas (nejraděj v 6 hodin ráno) c) sběr moče je přesně 3 hodiny, během této doby pacient močí do jedné sběrné nádoby, obsah promíchá a změří výsledný objem moči, asi 10 ml odlije do monovette nebo do zkumavky. Clearence kreatininu Krev GF: let 1,30 2,50 ml/s/1, let 1,25 2,20 ml/s/1, let 1,15 2,00 ml/s/1,73 Lze použít heparinát lithný. Nelze použít hemolytická séra. Stanovení ruší ikterus, hemolýza, ketony, fluoridy (Jaffé metody), heparin. Stanovení ovlivňuje fyzická zátěž, grilované maso, svalová hmota, věk, pohlaví, cirkadiánní rytmy, nadmořská výška. moč žlutá žlutá >60 let 1,10 1,90 ml/s/1,73 Viz pokyn Kreatininová cleeraence. TR: 0,981 0,997 Výpočet odhadu glomerulární filtrace GF Výpočet odhadu tubulární resorpce TR GF (ml/s) = V (ml) * U-krea * povrch těla (m 2 ) / S-krea * V= denní diuréza (ml), povrch těla= 1,73/ 0, * váha (kg) 0,425 * výška (cm) 0,725 S-krea = koncentrace kreatininu v séru (µmol/l) U-krea = koncentrace kreatininu v moči (mmol/l) TR = (GF- V/86400) / GF V= denní diuréza (ml), GF= glomerulární filtrace OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 45 /48

46 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 STOLICE Název vyšetření Materiál Zpracování Odběrová technika Referenční meze Stolice OK (Okultní krvácení) stolice Fecal occult blood test vyzvedněte si na OKB Viz Informace pro pacienta, které jsou přiloženy v každém balení. Imunochemický test bez předchozí diety. negativní Tři dny před vyšetřením se vyšetřované osobě ordinuje dieta, ve které je zakázáno maso, krevní výrobky, veškerá zelenina a ovoce. Současně nemocný vynechá léky obsahující železo, vizmut. Nepoužívat přípravky obsahující vitamin C, protože mohou rovněž způsobit falešně pozitivní výsledek. U žen se vyšetření neprovádí během menses a těsně po nich. Současně je nutno vyloučit krvácení z nosu, po extrakci zubů, z dásní a z hemeroidů. Je-li ve stolici makroskopicky viditelná krev, neposílat na vyšetření. strana 46 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

47 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH/04/01-12 H. Pokyny pro spolupracující oddělení Další informace, které nejsou součástí laboratorní příručky, jsou k dispozici na OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. I. Pokyny pro pacienty Standardní odběr se provádí ráno, pokud možno nalačno, po zklidnění vsedě nebo vleže. Odběr na stanovení lipidového metabolismu po 12 hodinovém lačnění, nelze u těžších diabetiků, zde rozhodne lékař. Odběr na stanovení AST, ALT, LD v séru není vhodná fyzická zátěž před odběrem. Odběr na stanovení CK, CK-MB v séru není vhodná fyzická zátěž před odběrem, ne po chirurgických výkonech nebo opakovaných intramuskulárních injekcích. Odběr na PSA / fpsa: Ovlivňuje jízda na kole, na koni nebo zácpa. Odběr provádět minimálně 2-3 dny po vyšetření per rektum nebo masáži prostaty. Odběr na lithium : 6-12 hod po podání dávky. Odběr na clearanci kreatininu: před odběrem 2 dny bezmasá dieta a dodržovat normální pitný režim (1,5 2 l tekutin za 24 hodin). Odběr na okultní krvácení - použití stravy se zvýšeným obsahem vlákniny 3 dny před zahájením testu a během jeho provádění. Při bezvlákninové stravě se nemusí přítomnost chorobného nálezu projevit krvácením. Současné nadměrné podání tablet vitamínu C může vést k falešně negativnímu nálezu, proto se doporučuje vynechat takové léky 3 dny před a během testu. OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o. strana 47 /48

48 Verze: 04 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP/OKBH//04/01-12 J. Požadavkové listy Požadavkové listy jsou dostupné v tištěné podobě v laboratoři. Níže je uveden vzor požadavkového listu. strana 48 /48 OKBH, Poličská nemocnice, s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinická biochemie Druh dokumentu: OKBRN LP 11-6-1 Strana 1 (celkem 16) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Oddělení klinické biochemie Rokycanská

Více

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně

Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Nejběžnější odběry na laboratorní vyšetření odesílaná do spolupracujících laboratoří v Brně Název vyšetření Materiál Pokyny pro odběr ACTH, P-ACTH (Adrenokortikotropin) plazma Do umělé zkumavky s EDTA

Více

Biologické materiály k biochemickému vyšetření

Biologické materiály k biochemickému vyšetření Biologické materiály k biochemickému vyšetření RNDr. Bohuslava Trnková, ÚKBLD 1. LF UK ls 1 Správný odběr vzorku - první předpoklad k získání správného výsledku preanalytická fáze analytická fáze - vlastní

Více

Preanalytická fáze krevních vzorků

Preanalytická fáze krevních vzorků Preanalytická fáze krevních vzorků MeDiLa spol. s.r.o, Schubert CZ, Becton Dickinson Pardubice 20.10.2010 Technika odběru a Preanalytická fáze MUDr. Jana Doležalová Seminář Pardubice 2010 www.medila.cz

Více

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz

Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz KROMĚŘÍŽSKÁ NEMOCNICE a. s. Havlíčkova 660/69, 767 01 Kroměříž IČO: 27660532 DIČ: CZ27660532 Telefon: 573322111, e-mail: post@nem-km.cz VD 06 Název Typ dokumentu Počet příloh Laboratorní příručka oddělení

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

5. Manuál pro odběry primárních vzorků

5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5. Manuál pro odběry primárních vzorků 5.1. Objednávání vyšetření 5.1.1. Požadavkové listy - žádanky Pro objednávání vyšetření v laboratořích společnosti RNDr. Zdeněk Čecháček jsou k dispozici následující

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ PŘÍLOHA č. 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKY, V 07 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM TAT RUTINA NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU VYŠETŘENÍ TAT STATIM

Více

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka

Lab Med spol. s r.o. Výsledek revize Zpracoval Přezkoumal Schválil. Výtisk přidělěn : datum, komu Podpis Poznámka LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 09 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková 15. 9. 2015 Schválil/dne/podpis: MUDr. Pavlína Prokopová Platnost od: 1. 10. 2015 20.

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Centrální laboratoře ONK Žižkova 146, 28002 Kolín Počet stran: 18 Verze č.:06 Výtisk č.:1 Nahrazuje dokument: SM_OKB_001 verze 05ze dne 30.01.2015 Obsah SM_OKB_001 Jméno Datum Podpis Zpracoval Vavřičková

Více

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie

Laboratorní příručka laboratoří oddělení patologie Druh a číslo dokumentu: Pokyn oddělení Nemocnice s poliklinikou Purkyňova 1849, 470 77 Vydání: 1 Verze: 1 Platnost od: Celkový počet stran: 17 Název dokumentu: Rozdělovník Verze Umístění Odpovědná osoba

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ. U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Typ důvěrnosti: Veřejná Číslo verze: 07 Zpracoval/podpis: Zuzana Skalníková

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání.

Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Otázka: Druhy biologického materiálu Předmět: Biologie Přidal(a): moni.ka Druhy biologického materiálu Biologický materiál je tvořen vzorky tělních tekutin, tělesných sekretů, exkretů a tkání. Tělní tekutiny

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. Nemocniční 15 466 60 Jablonec nad Nisou LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Nemocnice Jablonec n.n., p.o. Oddělení klinické biochemie a hematologie 2015 Vypracoval: RNDr. R. Kurková...

Více

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE

ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE VYBRANÁ USTANOVENÍ PRAKTICKÉ APLIKACE Zabezpečování jakosti v laboratorní praxi je významnou součástí práce každé laboratoře. Problematiku jakosti řeší řada předpisů, z

Více

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04

Příloha č. 1 Laboratorní příručky Oddělení klinické biochemie EUC KLINIKY ÚSTÍ NAD LABEM Platné od 22.8.2013, verze 04 Albumin v séru Materiál: sérum (srážlivá krev) Pro porovnání hodnot v čase standardizujte polohu při odběru (hodnoty vstoje o 10% vyšší než vleže) z podobných důvodů je delší použití škrtidla nebo cvičení

Více

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ

ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ ABECEDNÍ SEZNAM VYŠETŘENÍ Lab Med spol. s r.o. LÉKAŘSKÁ LABORATOŘ U Pošty 14, 625 00 Brno provozovna Trávníky 43, 613 00 Brno sídlo firmy Aktualizováno 7. 4. 2014 NÁZEV VYŠETŘENÍ STRANA V ABECEDNÍM SEZNAMU

Více

Laboratorní příručka OKB Benešov

Laboratorní příručka OKB Benešov strana : 1 z 36 Název dokumentu Laboratorní příručka OKB Benešov Abstrakt Laboratorní příručka je základní dokument, který popisuje provoz OKB, nabídku služeb a komunikaci s klienty. Rozdělovník Internet,

Více

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č.

MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: PERIFERNÍ KREV. Schválil: Jméno: Podpis: Výsledek revize / Změna číslo... na listech č. Standardizovaný operační postup (SOP) Číslo dokumentu: SOP-521 Vydání: 2. Výtisk: 1. Zpracoval: MUDr. Koudová Monika Název: ODBĚR BIOLOGICKÉHO MATERIÁLU PRO MOLEKULÁRNĚ GENETICKÉ VYŠETŘENÍ: Ověřil: Mgr.

Více

Seznam laboratorních vyšetření

Seznam laboratorních vyšetření Seznam laboratorních vyšetření Albumin - odpad v moči (mikroalbuminurie) (81675) Odběrový systém: sklo nebo plast bez úpravy Materiál: moč, maximální doba pro doručení do laboratoře: 4 hodiny při 15-25

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice v Litoměřicích Městská nemocnice v Litoměřicích Počet stran: 151 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Pořadač chodba biochemie Romana Friedlová

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř TO LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř TO Účinnost od 25.01.2016 Verze č. 9 Tímto předpisem se ruší Verze č. 8, platnost od 2. 2. 2015 Odborný garant Zpracoval Přezkoumal Schválil Jméno a příjmení,

Více

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb

Transfuzní oddělení Nemocnice v Karlových Varech Vítězná 10, 360 01 Karlovy Vary Identifikace ZTS C2075 Odběrové středisko Cheb Zpracoval: Připomínkoval: Schválil: Odborný garant: Dokumentace SMK MUDr. Miloslava Janoušková Mgr.Kateřina Mecelová Prim. MUDr. Eva Nováková Prim. MUDr. Eva Nováková Forma dokumentu: Typ dokumentace:

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o. 2 A. Úvod A.1 Účel laboratorní příručky Je určena všem uživatelům laboratorních služeb, jak odborníkům (klinikům, ambulantním

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o.

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKBH. POLIČSKÁ NEMOCNICE s.r.o. Verze: 04 Eimova 294, 572 01 Polička Tel.: 461 722 700 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Fáze: užívání Platnost od: Platnost do: LP/OKBH/04/01-15 leden 2015 aktualizace Počet stran: 26 Výtisk č.: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary

Laboratorní příručka Transfúzní oddělení Karlovy Vary Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 36066 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/TOKV/č.05/2013 Počet stran: 28 Počet příloh: 1 Verze: 3 Platnost od: 30.7.2013 Laboratorní příručka

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Tř. Svobody 32, Olomouc, Trávnická 2, Prostějov LP : 2016/06 Vydání č.: 6 Platí od: 15.2.2016 LP : 2016/06 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Jméno Datum Funkce zpracoval: MUDr. Milada Popotrandovská 9.2.2016 vedoucí

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka PŘÍRUČKA () Strana 1 / 71 Nemocnice Valtice, s.r.o. Laboratorní příručka platná od: 2.11.2015, verze č.8 nahrazuje verzi č.7 Zpracoval Ověřil Schválil Funkce Vedoucí laborantka Vedoucí OKBH Vedoucí OKBH

Více

v hematologickém vyšetření

v hematologickém vyšetření Význam preanalytická fáze v hematologickém vyšetření RNDr. M. Kušnierová Oddělení hematologie a transfuziologie Nemocnice Pelhřimov Základním předpokladem pro precizní laboratorní diagnostiku s vysokou

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Vznikající záznamy: 0 Strana: 1 z 44 Vznikající záznamy: 0 Strana: 2 z 44 1. Úvod... 4 2. Údaje o laboratoři... 5 2.1 Identifikace laboratoře... 5 2.2 Informace o laboratoři... 5 2.3 Programy řízení kvality...

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Název dokumentu: Revize dokumentu Datum revize Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba Podpis 1 2 3 LP strana 1 z 47 Obsah: 1Úvod... 4 1.1Oblast platnosti... 4 2Základní

Více

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci,

A Úvod. Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, A Úvod Vážené kolegyně, kolegové, vážení zákazníci, cílem tohoto dokumentu je informovat lékaře a žadatele o laboratorní vyšetření o nabídce našich služeb, poskytnout zdravotnickým pracovníkům potřebné

Více

dokument: LP : 2016/06

dokument: LP : 2016/06 G Pokyny a instrukce G 1 Pokyny a instrukce pro lékaře G 1.1 Pokyny pro vyšetření orálního glukózového tolerančního testu (ogtt) Úvodní informace Diagnostika diabetes mellitus (DM) a porušené glukózové

Více

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka

Směrnice oddělení SMO NH PAT 04. Laboratorní příručka NH Hospital a.s. - Nemocnice Hořovice K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice tel.: +420 311 551 111 fax: +420 311 559 050 e-mail: sekr@nemocnice-horovice.cz www.nemocnice-horovice.cz Směrnice oddělení SMO

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Platnost od: 30.6.2015 3.11; A10 E Ú NDOKRINOLOGICKÝ STAV Národní 8/139, 116 94 Praha 1 Laboratorní příručka Typ dokumentu Platí pro Číslo dokumentu LP LK-EÚ 01 Tento dokument je duševním majetkem EÚ ZPRACOVAL

Více

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu

Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu Cíl dokumentu Manuál pro odběr a zpracování vzorků biologického materiálu jako příloha Laboratorní příručky podává ucelenou informaci pro lékaře

Více

List provedených změn

List provedených změn List provedených změn Číslo změny Číslo článku Stručné zdůvodnění Datum Podpis (odstavce) obsahu změny účinnosti odpovědné osoby 2/ 39 A Úvod A 01 Úvodní slovo Laboratorní příručka Transfuzního oddělení

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Hematologická laboratoř Vypracoval:: MUDr. Zdeňka Kráľovská Schválil:: prim. MUDr. Marie Drdová Datum platnosti: od 1.6.2015 LP_HTO_V3/2015-06-01 Laboratorní příručka Stránka 1 z 48

Více

Oddělení patologické anatomie

Oddělení patologické anatomie Vančurova 1548, 272 59 Kladno Tel.: 312 606 111 IČO 27256537 Oblastní nemocnice Kladno, a.s. Laboratorní příručka Oddělení patologické anatomie Oblastní nemocnice Kladno, a.s. 1 Obsah LP A-01 Předmluva...

Více

Manuál pro odběry primárních vzorků

Manuál pro odběry primárních vzorků Jméno Podpis Vypracoval: Mgr. Lukáš Tichý Vydání: 2 Přezkoumal RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. Revize: 1 Schválil: Prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD. Platí od: 6.11.2014 Níže podepsaní zaměstnanci stvrzují

Více

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PATOLOGICKO ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze č. 4 Vlastník procesu: Patologicko-anatomické oddělení Účinnost od: 6. 6. 2016 Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval: MUDr. Barbora Studená Manažerka

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základ pro poskytování ošetřovatelské péče. Vyšetřovací metody - funkční vyšetřovací metody Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření

Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření ODBĚRY VZORKŮ Základní pokyny pro odběry biologických vzorků na mikrobiologické vyšetření Uchovávání a transport odebraných vzorků Odběry krve na průkaz protilátek (obecně) Stanovení protilátek komplementfixační

Více

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

1. Statut laboratoře 3/180 3. Název organizace: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 1/180 1 Vážení zákazníci, dostáváte do rukou novou aktuální elektronickou verzi laboratorní příručky pro odběry Centrální laboratoře SZZ Krnov. Žádáme Vás tímto o vyřazení staré verze z Vaší knihovny.

Více

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace

Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická laboratoř Dokument první vrstvy řízené dokumentace Oddělení patologie, Histologická laboratoř Strana: 1 NEMOCNICE HAVLÍČKŮV BROD ODDĚLENÍ PATOLOGIE Husova 2624, Havlíčkův Brod, PSČ 580 22 Příručka pro odběr primárních vzorků Oddělení patologie, Histologická

Více

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové.

Otázka: Vyšetření moče. Předmět: Biologie - biochemie. Přidal(a): Tabletka. VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové. Otázka: Vyšetření moče Předmět: Biologie - biochemie Přidal(a): Tabletka Anotace VOŠ zdravotnická a SŠ zdravotnická škola, Hradec Králové Julie Janatová Konzultant: Bc. Soňa Vokatá Tato práce je výsledkem

Více

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta

Vyšetření citráturie - návod pro pacienta Vyšetření citráturie - návod pro pacienta 1. Moč je třeba sbírat do plastové láhve, kterou obdrţíte u svého ošetřujícího lékaře nebo v laboratoři. Ráno v 06:00 hodin se vymočíte naposledy do toalety (nikoli

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Typ dokumentu: Metodický pokyn Číslo dokumentu: LP - OKB Oblast využití: Klinické obory Platnost od: 1. 3. 2016 Verze č.: 8 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Účel dokumentu Účelem

Více

MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ

MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ MANUÁL PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ Používaný odběrový systém Na oddělení klinické biochemie a hematologie MEPHACENTRUM a.s. je používán uzavřený vakuový odběrový systém SARSTEDT. Biochemie odběrový materiál

Více

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování

Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Cukrovka a srdeční onemocnění telemedicínské sledování Autor: Marek Vícha, Školitel: MUDr. Ivona Šimková Výskyt Nárůst výskytu nových případů cukrovky je v posledních letech celosvětovým fenoménem. Jenom

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Laboratoř HLA systému a PCR diagnostiky LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Transfuzní oddělení Laboratoř systému a PCR diagnostiky Účinnost od 15. 9. 2015 Verze č. 4 Tímto předpisem se ruší Verze č. 3, platnost od 1. 4. 2014 Odborný garant Jméno a příjmení,

Více

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A)

Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) Komplement fixační antigen Influenza A (KF Ag Influenza A) OD - 109 Návod k použití soupravy VÝROBCE : VIDIA spol. s r.o., Nad Safinou II/365, Vestec, 252 42 Jesenice u Prahy, tel.: 261090565 www.vidia.cz

Více

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II

CRP. Axis - Shield. SINGLE TESTS CRP kvantitativní stanovení pomocí přístroje NycoCard Reader II Lékařská technika a speciální zdravotní materiál Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C vložka 1299 Obchodní 110, 251 70 Praha Čestlice Tel. +420 296 328 300 Fax. +420

Více

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12

Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie LP 02-0442/12 Strana 1 Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie Datum platnosti: dnem vydání Účinnost: 1. 9. 2012 Nahrazuje: Laboratorní příručka oddělení klinické biochemie ze dne 9. 6. 2011 Funkce Jméno Datum

Více

Sp.zn.sukls88807/2015

Sp.zn.sukls88807/2015 Sp.zn.sukls88807/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU NORMAGLYC 500 mg, potahované tablety NORMAGLYC 850 mg, potahované tablety NORMAGLYC 1000 mg, potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Pokyny pro pacienty. Seznam pokynů pro pacienty

Pokyny pro pacienty. Seznam pokynů pro pacienty Pokyny pro pacienty (dle Příručky kvality OKBH MNMK) Seznam pokynů pro pacienty Pokyny: příprava před odběrem žilní krve Pokyny: odběr vzorku moče na vyšetření močového sedimentu Pokyny: pro 24 hod. sběr

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae).

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií na Saccharomyces cerevisiae). SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard 100 m.j./ml Injekční suspenze v injekční lahvičce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Insulinum humanum, rdna (vyrobený rekombinantní DNA technologií

Více

SD Rapid test TnI/Myo Duo

SD Rapid test TnI/Myo Duo SD Rapid test TnI/Myo Duo Návod k použití soupravy Výrobce: STANDARD DIAGNOSTICS, INC. 156-68 Hagal-dong, Giheung-gu, Yongin-si, Kyonggido, Korea. Tel: +82 31 899 2800, fax: +82 31 899 2840, www.standardia.com

Více

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie

SMĚRNICE ÚSTAVU. Tabulka provedených revizí a změn. Laboratorní příručka Vydání 1. Změna:0 Datum změny: Ústav patologie Fakultní nemocnic e Královské Vinohrady, Šrobárova 50, Praha 10 Ústav patologie SMĚRNICE ÚSTAVU Číslo : LP-86500-01/2011 Platnost směrnice: od 15.4.2011 ročně Počet příloh: Interval revizí: schválení Místo

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka NT_OSM_PAT_50 Laboratorní příručka Verze: 02 Datum vydání: 01.04.2012 Účinnost od: 01.04.2012 Vypracoval Kontroloval Schválil MUDr. Alena Štrérová, CSc ; Alena Bredová Prim. MUDr.Josef Kult Prim.MUDr.Josef

Více

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 2. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Květen 2011 Tondrová Irena Bc. VYŠETŘENÍ MOČI 2. Kvantitativní vyšetření moči Provádí

Více

Malý glykemický profil glykémie ráno nalačno glykémie před obědem glykémie před 1. večeří glykémie před spaním (před 2. večeří)

Malý glykemický profil glykémie ráno nalačno glykémie před obědem glykémie před 1. večeří glykémie před spaním (před 2. večeří) Vyšetřování doma i u lékaře Člověk s diabetem potřebuje mít stálý přehled o tom, zda léčí svůj diabetes správně. Některá vyšetření, jako glykémii nebo ketolátky v moči, si vyšetřuje sám, jiná vyšetření

Více

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Krev namísto křišťálové koule

Krev namísto křišťálové koule Krev namísto křišťálové koule Ne že by o nás prozradila úplně všechno. Hodně toho ale je. Odběr krve a následné testování v laboratoři je dnes už neodmyslitelnou součástí péče o zdraví. Text: ZDENA LACKOVÁ

Více

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč

Odborná směrnice. Thomayerova nemocnice Oddělení lékařské genetiky Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč Strana 1 z 23 Název: LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: 16.3.2016 Platnost do: odvolání Nahrazuje: SMO-370-01 verzi č. 8 Distribuce a uložení dokumentu: Platné jsou autorizované výtisky a elektronická verze

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Narození vašeho dítěte je neopakovatelná šance k uchování pokladu

Narození vašeho dítěte je neopakovatelná šance k uchování pokladu Narození vašeho dítěte je neopakovatelná šance k uchování pokladu www.natic.cz, bezplatná infolinka: 0800 NTC LAB (0800 682 522) Národní Tkáňové Centrum je zárukou uložení pupečníkové krve na špičkové

Více

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ

INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ INDIVIDUÁLNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ CO PŘINÁŠÍ PRIVÁTNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE Hlavním cílem centra privátní zdravotní péče AGEL+ je zajištění nadstandardní organizace služeb v oblasti individuální péče

Více

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem.

Tvrdá tobolka se světle modrým víčkem a světle modrým tělem. Příloha č. 3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls127013/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Orlistat Polpharma 60 mg, tvrdé tobolky 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna tvrdá tobolka

Více

Vyšetření moče a základní biochemické analyty RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD VFN a 1.LF UK Odběr vzorku moče Očista genitálu Střední proud ranní moče Vyšetření chemicky do 2 h, sediment do 1 h Sběr moče

Více

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit

PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Pokyny pro lékaře Pokyny PROGENSA PCA3 Urine Specimen Transport Kit Určeno pro diagnostické použití in vitro. Pouze pro export z USA. 1. Chcete-li zajistit dostatečný odběr moči, může pomoci, když pacient

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA DOKUMENTACE QMS PK 02 Laboratorní příručka Typ dokumentace: Interní Verze: 01 Autor (jméno, datum, podpis): MUDr. Jan Šťastný, vedoucí laboratoře Eva Závorková, vedoucí laborantka Schválil (jméno, datum,

Více

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Vyšetření moči 1. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2011 Tondrová Irena Bc. Vyšetření moči 1. Vyšetření moči Vyšetření moči je cennou

Více

Preanalytická fáze vyšetření. MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s.

Preanalytická fáze vyšetření. MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. Preanalytická fáze vyšetření MUDr. Jaroslava Ambrožová OKB-H Nemocnice Prachatice, a.s. 1 Definice preanalytické fáze: Soubor všech postupů a operací, kterými projde vzorek biologického materiálu včetně

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE

I. PŘEDMĚT II. KVALIFIKACE ZÁJEMCE FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava

Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Ústav soudního lékařství FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Ústav soudního lékařství FN Ostrava Obsah: Členění Ústavu soudního lékařství... 3 Identifikace pracoviště... 4

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Zpracoval: Ing. Lenka Hrozová Dne: 23.3.2015 Verze: 09 Schválil: Mgr. Oldřich Šipka Dne: 27.3.2015 Výtisk: Platnost od: 1.4.2015 Laboratorní příručka IFCOR-99, s.r.o. Laboratoř IFCOR-99 Viniční 235 615

Více

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich

POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich POPISY LABORATORNÍCH VYŠETŘENÍ (Laboratorní příručka - příloha č. 1) Veškeré podrobné údaje o laboratorních metodách, jejich indikacích a interpretaci, získáte na stránkách Encyklopedie laboratorní medicíny

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO. Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR OBCHODU A MARKETINGU Vedoucí útvaru: Pavel Zemánek tel.: 532 232 945, fax: 543 211 185 e-mail: pavel.zemanek@fnbrno.cz IČO: 652

Více

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014)

ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) ZÁSADY OŠETŘOVÁNÍ ENDOSKOPŮ (červen 2014) Operační a vyšetřovací endoskopy jsou běžně rozšířenými zdravotnickými prostředky. Jejich použití nese s sebou významnou zátěž z hlediska rizika možného přenosu

Více

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB

Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Přehled některých důležitých parametrů ovlivňujících vyšetření na OKLT-OKB Vyšetření stabilita séra / dny/ ovlivňuje upozornění před 20-25 C 2-8 C -20 C stanovení odběrem ALT 3 7 7 hemolýza není vhodná

Více

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009

Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 Příloha č.3 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls48796/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU GLUCOPHAGE XR 750 mg tablety s prodlouženým uvolňováním 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 Sacharidy RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 sákcharon - cukr, sladkost cukry mono a oligosacharidy (2-10 jednotek) ne: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty polysacharidy (více než 10 jednotek)

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Poliklinika Žďár nad Sázavou příspěvková organizace Oddělení klinické biochemie a hematologie Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou Kód dokumentu: Laboratorní příručka směrnice S - 01 Počet stran: 107

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKB SVITAVSKÁ NEMOCNICE

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKB SVITAVSKÁ NEMOCNICE strana : 1 z 35 NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE, a.s. SVITAVSKÁ NEMOCNICE, OKB Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA OKB SVITAVSKÁ NEMOCNICE Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí

Více

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000

Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Fakultní nemocnice Olomouc I.P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc Transfúzní oddělení Držitel certifikátu jakosti ISO9001:2000 Primář: MUDr. Dana Galuszková Tel. +420 588 442 263, tel/fax 588 442 510, e-mail:

Více

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová

Poslední trendy krevních odběrů. Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Poslední trendy krevních odběrů Mgr. Tomáš Grim Mgr. Zuzana Kučerová Laboratorní metody Účel: Diagnostický Sledování průběhu nemoci Monitorování léčby Určování prognózy onemocnění Preventivní či screeningové

Více

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM

HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ OLM HODNOCENÍ SPOKOJENSTI ZÁKAZNÍKŮ 1/5 Hodnocení spokojenosti zákazníků (klinického pracovníka) se službami poskytovanými MOÚ. Dotazník spokojenosti zákazníka byl určen pro lékaře MOÚ, vrchní a staniční sestry

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD NÁCHOD KVĚTEN 2015 LP 1/80 Purkyňova 446 OKBD Pracoviště klinické biochemie a diagnostiky Náchod Skupina: Laboratorní příručka LP Označení: Verze: 05 Počet stran: 80 Platí od

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen v délce minimálně 24

Více

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku

Příbalová informace informace pro uživatele. Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Příloha č.2 k rozhodnutí o registraci sp.zn. sukls49585/2008 Příbalová informace informace pro uživatele Irinotecan Medico Uno 20 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku Irinotecani hydrochloridum

Více

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce.

Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Insulatard Penfill 100 mezinárodních jednotek/ml injekční suspenze v zásobní vložce. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 zásobní vložka obsahuje 3 ml, což odpovídá 300 mezinárodním

Více