KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL

Save this PDF as:
Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL"

Transkript

1 Feuerwehrschlüsseldepot SD 04.1 KLÍČOVÝ TREZOR POŽÁRNÍ OCHRANY SD-04.1-V2A/AL VDS NR. G Art.Nr.: B11900 Obsah 1.0 Všeobecně stránka Rozměry stránka Technická data stránka Konstrukce stránka Plánování, montáž stránka Připojení stránka Vytápění stránka Uvedení do provozu stránka Vnitřní dvířka stránka Výstražná upozornění stránka Poučení stránka Tipy a triky stránka 14 Tel: FAX:

2 Klíčový trezor požární ochrany SD Všeobecně Objekty, které jsou zajištěny elektrickou požární signalizací, musí být v případě požárního poplachu neomezeně a kdykoliv přístupny pro hasičský sbor. Pokud není objekt trvale přístupný, musí být klíč od objektu uložen v klíčovém trezoru požární ochrany (dále jen KTPO) např. (SD-04.1-V2A/AL). Pokud se jedná o vyšší klíčové riziko - ve smyslu pojistitele SD-04.1V2A/AL stejně jako ovládací přístroj pro SD-04.1-V2A/AL (takzvaný adaptér klíčového trezoru) musí být schváleny podle předpisůvds prevence škod. Budovy vybavené hlavním klíčem musí být zvláštˇzajištěny.toho docílíme tím,že venkovní dveře KTPO se otevřou jen v případě oznámení požáru.teprve potom může hasičský sbor se svým klíčem odemknout vnitřní KTPO-dveře. Nyní se mohou požárníci dostat dovnitř hlavním objektovým klíčem.tento klíč je vložen do profilového poloválce a je elektricky hlídán. SeTec dodává Sd-04.1-V2A/AL všeobecně s poloviční cylindrickou vložkou. Na kroužek na klíče tohoto cylindru může být pověšen pouze vlastní klíč od budovy. Přitom musíme dát pozor, aby kroužek na klíče byl trvale uzamčen. V opačném případě je cylindr (základní délkai=30mm, DIN ) dodán od provozovatele s příslušným hlavním klíčem. Aby KTPO fungoval správně, je k němu třeba připojovací adaptér (AD1) odpovídající normě VdS. Připojovací adaptér KTPO hlídá: a) připojení b) vrtací ochranu c) dveřní kontakt d) objektový klíč Připojovací adaptér ovládá dveřní závoru venkovních dvířek KTPO, když je ústřednou EPS nahlášen požár. Adaptér rozlišuje mezi povoleným otevřením KTPO v případě požáru a nepovoleným otevřením, např.při vloupání. V případě nepovoleného vniknutí upozorňuje adaptér na existující vloupání přes ústřednu EPS na hasičský sbor.to není u každého hasičského sboru povoleno, je zde potřebný souhlas. Klíčový trezor může být použit nejen ve spojení s ústřednou EPS, ale uplatní se i u jiných bezpečnostních signalizačních zařízení. Může být využit se zařízeními oznamujícími vloupání, aby např. strážní personál mohl v případě hlášení vloupání KTPO aktivovat. Je vhodné doplňkové uzamknutí pomocí kódovacího zařízení. KTPO je také možné aktivovat dálkovým zařízením nebo vypínačem na místě. 2 Tel Fax

3 Feuerwehrschlüsseldepot SD Rozměry 3.0 Technické údaje Popis / Funkce Údaje Dodatečné informace Těleso Hliníková slitina Venkovní dvířka 5mm ušlechtilá ocel leštěná Krycí rám 3mm ušlechtilá ocel leštěná Hmotnost 11 Kg Bez vnitřních dvířek Druh ochrany IP 44 Ochrana před stříkající vodou Elektrický uzávěr 12 nebo 24V +/- 15% Dle druhu sestavy Vytápění 6 Watt při 12 nebo 24V pomocí výhřevného odporu Příkon el.proudu při 12V ~ 280 ma Bez vytápění Příkon el.proudu při 24V ~ 280 ma Bez vytápění Příkon el.proudu vytápění ~ 250 ma Při 24V připojení Příkon el.proudu vytápění ~ 510 ma Při 12V připojení 3.1 Druhy čísel / Náhradní díly Druh / Popis Číslo produktu KTPO SD04.1 B11900 KTPO SD04.1 s 10m propojovacím kabelem B11900A Krycí rám T10968 Povrch pláště T10969 Elektronika T11053K Seřizovací uzávěr T10976 Tel: FAX:

4 Klíčový trezor požární ochrany SD KONSTRUKCE KTPO SD-04.1 je vyroben z hliníkové slitiny. Tlouštka stěny činí 5mm a zajišťuje vysokou odolnost proti možnému pokusu neoprávněného vniknutí. Krycí rám trezoru je z nerezové oceli a je neoddělitelný. Přesahuje na všech stranách nejméně o 25 mm vnější okraje skříňky KTPO. Toto řešení výrazně ztěžuje vytrhnutí ze zdi. Při montáži trezoru - jeho pouzdra - musíme bezpodmínečně dávat pozor na správnou montážní polohu (nahoře). Venkovní dvířka jsou až na držadlo otvírání hladká a neposkytují možnost narušení jakéhokoli druhu. Venkovní dvířka jsou opatřena západkou a zamknout se dají až tehdy, když je objektový klíč zajištěn a jsou zamčena vnitřní dvířka. Venkovní dvířka jsou chráněna před neoprávněným otevřením a vstupem elektrickým napětím s povrchem rozpínacího kontaktu větším než 2mm. Odblokovací zařízení venkovních dvířek zůstává ve stavu zablokování bez napětí. Elektrický kabel je veden zadní stěnou. K tomuto účelu slouží příchytky, a to jak pro hlavní kabel (10 metrů dlouhý LiYY 10x0,5), tak pro vyrovnání napětí (4mm²). Všechny KTPO jsou vždy vybaveny vyhřívacím zařízením, které musí být neustále v provozu. Vytápění nemusí být napájeno z EPS (Ústředny požární signalizace). Mělo by však být napájeno ze sítě, jejíž výpadek by přítomná osoba okamžitě zpozorovala. Ochrana proti odvrtání (meandrová deska) na vnitřní straně dvířek trezoru, stejně tak jako kontakty, odpovídají stupni krytí IP Plánování, montáž a provoz Montáž i údržba SD-04.1-V2A/AL musejí vždy být prováděny pouze specializovanou firmou. Musí být dodrženy předpisy norem VdS (Forma /96), stejně jako DIN a VDE. Tak jako specializovaná firma, také zřizovatelský podnik odpovídající předpisům VdS může bez problémů provést instalaci a připojení. 4 Tel Fax

5 Feuerwehrschlüsseldepot SD Připojení KTPO Rozvod a připojení KTPO musí být provedeno dle následujícího zobrazení s KTPO adaptérem vyhovujícím normě VdS. Tel: FAX:

6 Klíčový trezor požární ochrany SD Montáž na zedˇ KTPO SD-04.1-V2A/AL je možno namontovat na zeď vedle vstupních dveří do objektu nebo zabetonovat do nosného pilíře. Výška spodní hrany KTPO musí být nejméně 0,8 m, nejvýše 1,4 m nad podlahou. Doporučujeme sejmout plášť trezoru SD-04.1-V2A/AL a vsadit do stěny ze strany budovy. (POZOR: Vnější plášť by měl být zevnitř podepřen, aby se zabránilo zprohýbání plechu.) Je nutno dbát na dodržení správného umístění. Po vytvrzení malty může být SD V2A/AL vtlačen do stěny a smontovánn. (POZOR: Venkovní dvířka trezoru uzavřete teprve po zapojení elektřiny, jinak by mohl KTPO zůstat trvale zablokován.) Dle předpisů VdS smějí být KTPO zabudovány pouze do stěn z pevného zdiva, cihel podle DIN105, vápenopískových cihel podle DIN106 nebo železobetonu DIN 1045 alespoň B 25. Zdi musí být přibližně o 8cm silnější než vestavná hloubka KTPO. Montáž je úspěšná, pokud venkovní dvířka splývají s úrovní zdi. Pokud montáž do zdi není možná, postupujte podle návodu B (strana 13). VÝŠKA UMÍSTĚNÍ nahoru Spodní hrana: m i n i m u m 0, 80 m m a x i m u m 1, 40 m KTPO Pozor na správnou polohu umístění vestavného krytu! h 6.0 Připojení Elektrický kabel (LiYY 10x 0,5) mezi SD-04-V2A/AL a KTPO adaptérem musí být veden pod omítkou. Přívodní kabel je veden bez přerušení trubkou z ústředny EPS přímo ke KTPO. Pokud je nutné vedení prodloužit, je možno použít protikorozní spojovací techniku (např. připájení). Pokud je ve výjimečných případech připojení možné jen přes rozvaděč, musí tento odpovídat předpisům Vds a být po otevření hlídán a zaplombován. 6 Tel Fax

7 Feuerwehrschlüsseldepot SD 04.1 Ve výjimečných případech, ve kterých není účelné použít 10 metrový pevný spojovací kabel, může být KTPO připojen také kabelem IY(ST)Y. 6.1 Obrázek připojení S1 = Magnetický kontakt venkovních dvířek (na obrázku: dvířka zavřena) S2 = Kontrolní kontakt cylindru (na obrázku: cylindr zajištěn) S3 = Dveřní kontakt (na obrázku: dvířka otevřena) Při provozním napětí 24V se provede sériové zapojení zavřením B1 a otevřením A1-A3. Při provozním napětí 12V se provede paralení zapojení otevřením B1 a zavřením A1-A3. Tel: FAX:

8 Klíčový trezor požární ochrany SD Pohled na montážní připojovací desku zezadu 8 Tel Fax

9 Feuerwehrschlüsseldepot SD Pohled na elektronickou desku KTPO zhora Vypínač B1 Vypínač A3 Vypínač A2 Vypínač A1 7.0 Vytápění Abychom dosáhli bezporuchové funkce SD-04.1-V2A/AL i za velmi nízké teploty, je v KTPO nainstalováno vyhřívací zařízení. Připojuje se do výstupů 9 a 10. Vytápění zabraňuje zamrznutí zkondenzované vody v SD-04.1-V2/AL. Zařízení může být napájeno z centrály EPS, a to bez nutnosti přidání nouzového napájecího zdroje. Vytápění může být také napájeno ze samostatného síťového zdroje (např. zvonkový transformátor 24V-AC / DC). Pohled na elektronickou desku KTPO zespodu Pozor: deska, popřípadě odpory, mohou být horké Výhřevný odpor Tel: FAX:

10 Klíčový trezor požární ochrany SD Uvedení do provozu Po připojení SD-04.1-V2A/AL je třeba odzkoušet zajištění dvířek. K tomu je třeba zavést provozní napětí, které se připojí buď do výstupů 5 a 6 přímo na SD- 04.1V2A/AL nebo přes adapter AD1. Během připojení a odpojení napětí musí být slyšet zřetelný zvuk dveřního jištění (sledujeme příkon el. proudu - viz. technická data). Pokud tomu tak je, může být seřizovací šroub (dole vpravo) zašroubován do té míry, aby byla vnější dvířka dobře zavřena a zablokována. Pozor: Když je seřizovací šroub zašroubován, dá se KTPO otevřít již jen s přívodem provozního napětí. Montáž cylindrické vložky daného objektu KTPO je určen ke střežení poloviční cylindrické vložky daného objektu. Maximálně mohou být nainstalovány a střeženy dvě poloviční cylindrické vložky.to je požadováno hasičskými sbory v případě větších objektů, zásahovým silám je tak umožněno vstupovat do budovy z více míst. V tomto případě druhé kontrolní zařízení je zapojeno do série s prvním. (Přídavné zařízení pro 2. cylindrickou vložku číslo: B11899.) Aby mohl být v zařízení umístěn a střežen klíč od objektu, musí být provozovatelem zařízení dodána také k němu příslušející poloviční cylindrická vložka (povolena je pouze základní délka, t.j. 30mm). Ta musí odpovídat normě DIN Poloviční cylindrická vložka musí zaujímat horizontální polohu 180, aby byl klíč ve vyjímatelné poloze. Teprve po otočení klíče o 90 stupňů doprava je aktivován mikrospínač. Pokud by nebylo možné opatřit odpovídající poloviční cylindrickou vložku daného objektu, může být použita dodávaná přídavná pomocná cylindrická vložka.v tomto případě musí být klíč od objektu s klíčem pomocné cylindrické vložky pokud možno neoddělitelně spojen, např. svařením ocelového kroužku nebo snýtováním. Po elektrickém připojení SeTec-SD-04.1-V2A/AL k připojovacímu adaptéru vyzkoušíme, zda když je objektový klíč uzamčen a venkovní dvířka trezoru jsou zavřená, je signalizační dráha směrem k adaptéru zavřená. V tom případě se rozsvítí upozornění KTPO otevřen. Nyní spustíme zařízení požární signalizace a vyzkoušíme, zda připojovací adaptér otevře KTPO. 10 Tel Fax

11 Feuerwehrschlüsseldepot SD Vnitřní dvířka V jednotlivých krajích České republiky vždy rozhoduje příslušný hasičský sbor, jaký druh zamykání vnitřních dvířek bude použit. Zpravidla to bývá zámek s profilovou cylindrickou vložkou nebo zámek typu MOTÝLEK. Aby bylo možno používat SeTec-SD-04.1-V2A/AL univerzálně, nabízíme možnost vnitřní dvířka podle potřeby obměnit. Dodávají se tato vnitřní dvířka: Vnitřní dvířka s profilovým zámkem s poloviční cylindrickou vložkou Vnitřní dvířka s univerzálním motýlkovým zámkem Mauer Číslo: B10942A Číslo: B10944C Zadní pohled na vnitřní dvířka s profilovým zámkem s poloviční cylindrickou vložkou Zadní pohled na vnitřní dvířka s univerzálním motýlkovým zámkem Mauer V závislosti na použitém zámku je třeba vyrovnat pomocí aretovacího šroubu vzdálenost západky k dorazu vnitřních dvířek. (Tento šroub s přítužnou maticí je umístěn v rohu v místě dorazu dvířek (vlevo). Vnitřní dvířka jsou uchycena ke KTPO dvěma kloubovými čepy. Pravý čep je pohyblivý a je zaaretován. Vnitřní dvířka vsadíme do KTPO tak, že nejprve vsadíme pevný čep do příslušné drážky v rohu dorazu dveří (v případě potřeby vyšroubujeme pojistný šroub). Potom vtlačíme pohyblivý čep do otvoru v rohu trezoru a zaaretujeme. Opačným postupem mohou být dvířka opět odmontována. Tel: FAX:

12 9.1 Vnitřní dvířka-zámky Nejčastěji používané zámky do vnitřních dvířek: Klíčový trezor požární ochrany SD 04.1 Profilový cylindrický zámek Univerzální zámek Kruse Leicher - motýlkový zámek Mauer - univerzální zámek 12 Tel Fax

13 Feuerwehrschlüsseldepot SD Upozornění Dodatek A Důležité pokyny pro provozovatele KTPO. Je-li v objektu umístěn KTPO, znamená uchovávání klíčů v tomto KTPO zvýšení rizika - hrozící vloupání či krádež - proto musí být tato skutečnost oznámena pojištˇovateli. Neodpovídá-li KTPO normě VdS a/nebo není shodné s článkem 13 směrnic VdS pro klíčové trezory (VdS 2105), a je instalován, provozován a technicky udržován, není možné pojistné krytí škod způsobených vloupáním či krádeží, pokud byly budovy odemčeny z KTPO odcizeným (správným) klíčem. Dodatek B Vzorové příklady instalace na lehké konstrukce, atd.: Problém 1: Řešení : stěna ze zdiva, cihel, betonu není dostatečně silná.ktpo není vzadu dostatečně chráněn zdvojení stěny technickým materiálem, odpovídajícím předpisům VdS, článek 13.2 Problém 2 : Řešení stěna s předsunutým izolačním materiálem (KTPO není dostatečně chráněn po stranách) zdvojení stěny technickým materiálem, odpovídajícím předpisům VdS, článek 13.2 Dodatek C Příklad plánu technické údržby Kontrola je prováděna nejméně 4x ročně: v tom případě je nutno prověřit minimálně (dle pokynů výrobce) : 1 vnější neporušenost KTPO a KTPO adapteru 2 snadnou pohyblivost vnějších dvířek KTPO 3 toleranci vnějších dvířek 4 neprodyšnost KTPO 5 funkčnost hlídání rozpínacího kontaktu 6 správnost připojení zpětného hlášení elektromagnetického odblokovacího zařízení 7 pohyblivost západky - při nadzdvihnutí závory musí tato vlastní vahou klesnout 8 zkontrolovat neporušenost kabelového připojení zajišťujícím ochranu dvířek 9 celková zkouška funkčnosti včetně hlášek Tel: FAX:

14 Klíčový trezor požární ochrany SD 04.1 Technická údržba je prováděna minimálně 1x ročně: pak je nutno navíc zkontrolovat minimálně (dle pokynů výrobce) : 1 zkouška příkonu proudu odblokovacího zařízení venkovních dvířek 2 zkouška funkčnosti vytápění 3 kompletní prověření funkčnosti včetně odebrání klíče od objektu a opětného uzamčení KTPO bez řádně uloženého klíče od objektu. Veškeré zákroky musí být zaznamenány v provozní knize příslušného bezpečnostního signalizačního zařízení. Důležité upozornění Pozor: Během prací na technické údržbě může dojít k vypnutí alarmu. Po ukončení práce s KTPO a adaptérem musí být znovu obnovena řádná funkce. 14 Tel Fax

15 11.0 Poučení Poučení pro provoz KTPO Prevence škod dle předpisů VdS KTPO se používají se zařízeními pro odemčeny z KTPO odcizeným hlášení požáru od konce 70. let., (správným) klíčem. aby požárnímu sboru byl umožněn přístup do objektu např. při chybném hlášení hlásičem nebo při nahlášení požáru sousedy..pro vnitřní dvířka smějí být použity Mezitím se charakter KTPO změnil, KTPO výhradně zámky schválené dle může být použit i se zařízeními předpisů VdS, tato zavírání nesmějí jiného druhu, např. hlásiči vloupání. být použita pro jiné účely. Při využití KTPO se mohou vyskytnout potíže týkající se instalace, dohledu, provozu, technické údržby. S ohledem na tuto skutečnost upozorňujeme na následující body:.bude-li KTPO umístěn v objektu,pak úschova klíčů v tomto KTPO znamená zvýšení rizika krádeže či vloupání, proto tato skutečnost musí být oznámena pojištˇovateli..jestliže není KTPO schválen dle VdS nebo není shodný s článkem 13 o klíčových trezorech (předpis VdS 2105), a přesto je instalován, provozován a technicky udržován,není možné pojistné krytí škod způsobených vloupáním či krádeží, pokud byly budovy.disponuje-li KTPO tzv. starým zámkem (bližší informace možno získat od výrobce KTPO), kvůli existujícím problémům s těmito zámky je nutné, aby byly držiteli klíčů (např.hasičským sborem) do vyměněny..je nutné provádět pravidelnou technickou údržbu KTPO,aby byla zachována jeho funkčnost..pokud není z technických nebo organizačních důvodů zajištěna stálá kontrola KTPO, musí být neprodleně klíče od objektu vyjmuty a zámek vnitřních dvířek KTPO odmontován držiteli klíčů (např. hasičským sborem) nebo jimi zplnomocněnými osobami

16 Klíčový trezor požární ochrany SD Tipy a triky Chyby / Vadná funkce Venkovní dvířka se nezavírají Možná příčina/ Náprava je 2,2 K ve výstupech 1+2 na AD-1 resp. je KTPO měřitelné? (zavřít venkovní dvířka nebo magnetem spojit na upevňovací kontakt) Je magnet na venkovních dvířkách bez vady? Je objektová cylindrická vložka v pozici zajištěna? je dveřní kontakt zapojen ve výstupech 7+8? Sabotážní alarm na AD-1 Je zapojen spínač upevnění S1? Je zapojen spínač kontroly cylindrické vložky S2? Pokud jsou S1 + S2 zavřeny, je na výstupech 1+2 na AD-1 resp. KTPO 2,2 K Venkovní dvířka se neotvírají (Západka se nezvedá) je na výstupech v KTPO resp. na výstupech na AD-1 napětí 12V resp. 24V? Je provozní napětí na základní desce v KTPO správně nastaveno? (Stav při dodání = 24V provoz) Je provozní napětí správně polarizováno??? +pól na výstupu 5 na KTPO resp. na výstupu 3 na AD-1 adaptéru! 16 Tel Fax

17

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace

Příloha č.1 k č.j.: HSBM-624-2/2013. Technická specifikace Technická specifikace Věcné prostředky PO (čerpadla, stan) povodně 2013 Předmět a určení technické specifikace Tato technická specifikace vymezuje technické požadavky pro pořízení Věcné prostředky PO (čerpadla)

Více

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW)

1. Účel použití. Univerzální hořáky (27kW až 90kW) 1. Účel použití Univerzální hořáky (27kW až 90kW) Univerzální hořáky jsou určeny pro spalování tuhých paliv do zrnitosti 30mm. Hořáky jsou konstruovány tak, že k běžným materiálům, jako je hnědé uhlí ořech

Více

Montážní návod LC 45... S-15-02

Montážní návod LC 45... S-15-02 Montážní návod LC 45... S-15-02 2 Při čtení přihlížejte k vyobrazení na posledních stranách. Důležitá upozornění Starý odsavač není bezcenným odpadem. Jeho likvidací, příznivou k životnímu prostředí, můžete

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač

Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač model RTS neviditelný dveřní zavírač Trubkový dveřní zavírač DICTATOR model RTS je zabudován do dveří, takže je prakticky neviditelný. Pouze když jsou dveře otevřené, můžete spatřit

Více

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules

Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Návod na montáž a údržbu zásobníku na dešťovou a pitnou vodu GRAF Herkules Zásobník na dešťovou vodu a pitnou vodu Herkules pro umístění na zemi a instalaci pod zemí. Body uvedené v tomto návodu je nutné

Více

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD pro modely : LUSSO PP, LUSSO ZP, UZÁVĚR PP a UZÁVĚR ZP VÝROBEK JE Z CITLIVÉHO MATERIÁLU. PŘI NEOPATRNÉM ZACHÁZENÍ MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ!!! UJIŠŤUJEME VÁS, ŽE VÝROBEK ODEŠEL

Více

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU

PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU STAVEBNÍ VRÁTKY Tato zařízení jsou určena výhradně ke zvedání materiálu. PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU TATO PŘÍRUČKA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ZAŘÍZENÍ Důležité upozornění: Před začátkem používání zařízení

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory.

Provedení Díly jsou vyráběné z ocelového plechu, opatřené přírubami. Na troubách mohou být umístěny přístupové otvory. KATALOGOVÝ LIST KM 12 0316a DÍLY KRUHOVÉHO POTRUBÍ Vydání: 3/96 SILNOSTĚNNÉHO Strana: 1 Stran: 8 Díly kruhového silnostěnného potrubí (dále jen díly) jsou určeny pouze pro kompletaci vzduchotechnických

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití

Masážní a zeštíhlovací pás H4304. Návod k použití Masážní a zeštíhlovací pás H4304 Návod k použití Vážení zákazníci, před použitím výrobku si prosím důkladně přečtěte instrukce v tomto návodu. Najdete zde důležitá bezpečnostní upozornění ohledně používání

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem!

TITAN ip se závěsy Si-line KF. Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Návod na údržbu TITAN ip se závěsy Si-line KF Všechny zavírací plechy a zavírací čepy S-ES mažte tukem příp. olejem! Používejte výhradně tuk nebo olej, neobsahující kyseliny a pryskyřice. = mazací místa

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PIKAZ BRNO, spol. s r.o. Šumavská 31, 612 54 Brno, ČR tel.: +420 549 131 111, fax: +420 549 131 227, e-mail: info@pikaz.cz Investor : Správa železniční dopravní cesty s.o. Arch. č. : 1477-PB-S01-E-005

Více

Návod k použití pro Hydraulický zvedák

Návod k použití pro Hydraulický zvedák Návod k použití pro Hydraulický zvedák Katalogové číslo: 229062 Přístroj Vysoce kvalitní hydraulický válec, velká nožní deska ze speciální litiny pro větší stabilitu, volně pohyblivá sklopná zdvihací páka,

Více

Balancéry Tecna typ 9354 9359

Balancéry Tecna typ 9354 9359 Balancéry Tecna typ 9354 9359 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha Váha lanka balancéru s obalem 9354 4 7 2000 5 5,8 9355 7 10 2000 5,5 6,3 9356 10 14 2000 5,5 6,3 9357 14 18 2000 6,5 7,3 9358

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU

SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN A WC PRO MUŽE A ŽENY V BUDOVĚ 25M BAZÉNU Stav.úpravy části 2.np Krytý bazén 25m Zlín, Hradská 888, Zlín SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTER.ŘEŠENÍ PŘEDPROSTORU,ŠATEN,UMÝVÁREN

Více

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst

6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Regulační přístroj Logamatic 41xx. Před montáží pečlivě přečíst 6300 9976 05/2000 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Regulační přístroj Logamatic 41xx Před montáží pečlivě přečíst Předmluva Důležité všeobecné pokyny k použití Přístroj instalujte a používejte pouze

Více

Balancéry TECNA typ 9346-9350

Balancéry TECNA typ 9346-9350 Balancéry TECNA typ 9346-9350 Návod k obsluze a údržbě Typ Nosnost Délka Váha lanka balancéru 9346 2 4 kg 2500 mm 3 9347 4 6 kg 2500 mm 3,3 9348 6 8 kg 2500 mm 3,6 9349 8 10 kg 2500 mm 3,8 9350 10-14 kg

Více

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ

PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ PALETOVÉ REGÁLY SUPERBUILD NÁVOD NA MONTÁŽ Charakteristika a použití Příhradový regál SUPERBUILD je určen pro zakládání všech druhů palet, přepravek a beden všech rozměrů a pro ukládání kusového, volně

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ TVÁRNICE BETONOVÁ CIHLA Cihla betonová cihla na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami s povrchovou úpravou History povrchová úprava History vzniká

Více

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma

AluGrid - montážní návod. Úchyt modulů. Podpěra modulů dolní. Spojitý nosník. Podkladová guma AluGrid Montážní návod Úchyt modulů Windsafe (větrojistný plech) Upevňovací klip Podpěra modulů dolní Spojitý nosník Potřebné nářadí Měřicí pásmo Kleště AluGrid Nůž (pro podkladovou gumu) Šroubovák s nástavcem

Více

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství)

SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) SC 61 a SC 61 Z RUČNÍ DETEKTOR KOVŮ NÁVOD K POUŽITÍ 5 3 4 2 1 1 2 3 4 SC 61 detektor kovů baterie 9V (PP3) dobíjecí NI Mh baterie (volitelné příslušenství) nabíječka (volitelné příslušenství) Stručný popis

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522

TECHNICKÉ PODMÍNKY TP ATE 78522 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ TP ATE 78522 ATE, s.r.o. automatizační technika Wolkerova 14 350 02 Cheb tel: 354 435 070 fax: 354 438 402 tel ČD: 972 443 321 e-mail: ate@atecheb.cz IČ: 48360473 DIČ: CZ48360473 ATE, s.r.o. Strana 1 Celkem stránek:

Více

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter

Návod k obsluze. Programovací a zobrazovací přístroj PP2000. Mode/Enter Set Návod k obsluze Programovací a zobrazovací přístroj PP000 Obsah Ovládací a signalizační prvky strana Použití z hlediska určení strana 4 Montáž strana 5 Elektrické připojení strana 5 Programování strana

Více

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení,

I. Základní pojmy a zkratky. - provedení koordinační funkční zkoušky EPS a navazujících zařízení, TECHNICKÉ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY pro připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany operačního střediska Hasičského záchranného sboru

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Návod na instalaci a použití. Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR

Návod na instalaci a použití. Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR Návod na instalaci a použití Model SAL500 / SAL600 ELEKTRICKÝ SALAMANDR Všeobecná upozornění Přístroje popsané v tomto návodu k použití byly zkonstruovány podle předpisů: 73/23/CEE, 93/68/CEE Nízké napětí,

Více

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily

Návod k montáži a obsluze EB 5866 CS. Elektrické regulační ventily. Pneumatické regulační ventily Elektrické regulační ventily 3222/5857, 3222/5824, 3222/5825, 3222/5757-3, 3222/5757-7, 3222/5724, 3222/5725, 3222/5725-7 Pneumatické regulační ventily Typ 3222/2780 Typ 3222/5857 Typ 3222/5757-3 Typ 3222/5757-7

Více

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645

SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 Technické podmínky 1 RK 12 0645 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO SBOČKA DOPRAVNÍCH POTRUBÍ RK 12 0645 POČET STRAN: 7 Revize č. 0 PLATÍ OD: 09/2011 Technické podmínky 2 RK 12 0645 Tyto technické podmínky

Více

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100

TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 TECHNOLOGICKY POSTUP PLETTAC SL70, MJ UNI 70/100 1 ÚVOD Tento návod pro montáž, použití a demontáž rámového systémového lešení PLETTAC SL70 a MJ UNI 70/100 je nutno prostudovat před prvním použitím lešení

Více

Dveře/uzavírací systémy

Dveře/uzavírací systémy Komfortní rukojeť Rittal Rukojeť díky sklopení nepotřebuje žádný prostor pro otáčení. Vzhledem k tomu můžete plochu dveří optimálně využít pro vestavnou montáž vybavení. Povrchová úprava: vrchní nátěr

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky

KLADENÍ VEDENÍ. VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky VŠB TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra obecné elektrotechniky KLADENÍ VEDENÍ 1. Hlavní zásady pro stavbu vedení 2. Způsoby kladení vedení Ostrava, prosinec 2003 Ing. Ctirad Koudelka,

Více

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte

6304 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu. Montážní návod. Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225. Před montáží pozorně pročtěte 604 2971 02/2005 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Rychlomontážní sada otopných okruhů KAS 1 Logano G225 Před montáží pozorně pročtěte Obsah 1 Pokyny....................................................

Více

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Katedra konstruování strojů Fakulta strojní K2 E doc. Ing. Martin Hynek, PhD. a kolektiv verze - 1.0 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky LISOVACÍ

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby

Spacial. Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň. univerzálnost čas efektivita služby Spacial Objevte novou generaci rozváděčů: Spacial SF systém řadových skříní Spacial SM samostatně stojící skříň univerzálnost čas efektivita služby Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz

Více

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100

Vrtací a bourací kladivo BBMH 1100 Version. česky Vrtací a bourací kladivo BBMH 00 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 5209 Art.-Bez.: BBMH00 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ

ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ Technické podmínky 1 RK 12 1075 R A Y M A N spol. s r. o. KLADNO ZAŘÍZENÍ PRO ODBĚR VZORKŮ VZ RK 12 1075 Obr. 1 Zařízení pro odběr vzorků LEGENDA: 1. Pneumatický válec 2. Těleso vzorkovacího zařízení 3.

Více

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A

Rozvaděč vn typ W 12. jmenovité napětí 12 kv jmenovitý proud 630 A Rozvaděč vn typ W jmenovité napětí kv jmenovitý proud 0 A Všeobecné informace Kovově zapouzdřené, vzduchem izolované rozvaděče typu W nachází univerzální použití v široké oblasti, od kabelových smyček,

Více

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2

Manipulace a montáž. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9.1 Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Manipulace a montáž 9. Balení, přeprava, vykládka a skladování na stavbě 9. Manipulace na stavbě a montáž 9.2 Montáž panelů 9.2 Upozornění: Přestože všechny informace poskytnuté v této publikaci jsou podle

Více

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6

1. Popis... 3. 2. Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE 6. 4. Základní parametry... 6 IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 6 V. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení krycích mřížek (dále jen mřížek) KMM. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. I. OBSAH II. VŠEOBECNĚ 3

Více

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů

Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů TMP-160 V1 Strana 1 (celkem 6) Označení dokumentu: TMP 160 Verze č.: 1 Platí od: 1.12.2004 Montáž kabelových rozpojovacích skříní a pilířů Obsah 1. Všeobecná ustanovení... 2 1.1. Účel a rozsah platnosti...

Více

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky

Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Ploché výrobky z konstrukčních ocelí s vyšší mezí kluzu po zušlechťování technické dodací podmínky Způsob výroby Dodávaný stav Podle ČSN EN 10025-6 září 2005 Způsob výroby oceli volí výrobce Pokud je to

Více

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY

DD Technik. www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY DD Technik www.quiko.cz HYDRAULICKÝ POHON KŘÍDLOVÉ BRÁNY TECHNICKÉ ÚDAJE NAPÁJECÍ ZDROJ SPOTŘEBA PROUDU (A) QK-H300 QK-H300BC 230 V AC 50 Hz 110 V AC 50 Hz 1,6 2,6 PŘÍKON (W) 300 INTEGROVANÝ KONDENZÁTOR

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G

VA 40/./../K. Doplněk montážního a provozního předpisu. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy. Kategorie II 2 G KROHNE 01/2006 A 11 VA40 01 CZ Doplněk montážního a provozního předpisu VA 40/./../K. Plováčkové průtokoměry se skleněnými měřicími kónusy Kategorie II 2 G Magneticko-indukční průtokoměry Plováčkové průtokoměry

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15

Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Směrnice pro stavební úpravy v bytových jednotkách v domě Haškova 5-15 Financování: OBECNÁ ČÁST Stavební úpravy bytových jednotek provádí vlastník na své náklady. Za škody způsobené při stavebních pracích

Více

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština

Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština C A S S E F O R M E P E R L E D I L I Z I A - F O R M W O R K Italiano - Polski - Hrvatski - Slovenščina - English - русский язык - Română - Čeština Používání zařízení se řídí zákony a platnými normami

Více

Převodník tlaku P 40 Návod k použití

Převodník tlaku P 40 Návod k použití Process and Machinery Automation Převodník tlaku P 40 Návod k použití 1. BEZPEČNOST PŘÍSTROJE Tento přístroj byl vyroben a přezkoušen dle DIN 57411 část 1 / VDE 0411 část 1 "Opatření pro ochranu elektrických

Více

Návod na instalaci, provoz a údržbu

Návod na instalaci, provoz a údržbu Návod na instalaci, provoz a údržbu TX 250A TX 500A TX 750A TX 1000A Rev. 2014.10.01 Strana 1/24 1.0.0 Obsah 1.0.0 Obsah... 2 2.0.0 Ilustrací... 2 3.0.0 Základní informace... 3 3.1.0 Úvod...3 3.2.0 Oblasti

Více

Vodopád Hagen Exo Terra EX

Vodopád Hagen Exo Terra EX Vodopád Hagen Exo Terra EX Čerpadlo součástí balení Vodopád přírodního vzhledu, který může být integrován do jakéhokoliv typu terária Stimuluje přirozené chování plazů při pití Zvyšuje vlhkost vzduchu

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz

Vnitřní elektrické rozvody dle ČSN 33 2130 ed. 2 silové rozvody - ElektroPrůmysl.cz Článek popisuje požadavky na elektrické rozvody v budovách pro bydlení a v budovách občanské výstavby. Dále zavádí pro ochranu před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení zapojeného vidlicí

Více

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615

Návod k používání. Lesní naviják VIP 615 Návod k používání Lesní naviják VIP 615 1. Technická data a rozsah použití 2. Sestava výkres číslo VIP 615-000-00 3. Návod k obsluze, provozu a údržbě 4. seznam náhradních dílů 5. Bezpečnostní pokyny Z

Více

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400

Version 1.2 česky. Elektrická kolébková pila BWS400. Návod na obsluhu. Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Version 1.2 česky Elektrická kolébková pila BWS400 Návod na obsluhu Art.-Nr.: 100 74 Art.-Bez.: BWS400 Obsah: Poznámky: Důležitá upozornění 2 Před uvedením do provozu 2 Řádné použití 3 Všeobecné bezpečnostní

Více

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří

HAWGOOD. Hmotnost dveří až přes 100 kg, podle typu Šířka dveří HAWGOOD závěsy pro Kyvadlové závěsy DICTATOR typu HAWGOOD zavírají hladce a rychle a drží je zavřené. Krátkým zatlačením na dveře je opět ihned zavřete. Díky tomu jsou vhodné zejména pro dveře ve frekventovaných

Více

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60

Řezání lanem. Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání lanem Přehled použití 52 Přehled produktových řad 53 Přehled výhod 54 Lanová pila Husqvarna 56 Diamantové nástroje pro lanové řezání 60 Řezání diamantovým lanem je nejsnadnější a nejúčinnější způsob

Více

AXIon NÁVOD K OBSLUZE

AXIon NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIon jsou určeny pro jednodušší průmyslové staniční aplikace - nabíjení a udržování v nabitém stavu staničních baterií (olověných, v určitých případech i alkalických),

Více

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů

Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů Základní technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace a provádění staveb vodovodů, vodovodních přípojek a umístění vodoměrů 1. Výstavba nových,výměna,rekonstrukce nebo přeložky stávajících

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE VAROVÁNÍ! Výrobek se nesmí dostat do přímého kontaktu s vodou nebo s vlhkostí! Odpojte napájecí kabel, pokud se chystáte otevírat kryt výrobku! Pro Vaši vlastní bezpečnost prostudujte pečlivě tento návod

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-1370 SII Colour 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Vlastnosti systému... 2 4. Funkce systému... 2 5. Instalace vstupního panelu...

Více

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE

VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE VESTAVNÉ ODPADKOVÉ KOŠE 1 1. Cargo Cargo - systém pro organizaci a třídění odpadků se snadným přístupem a využitím prostoru skříňky. Multifunkční systém pro třídění odpadků, úsporné prostorové řešení např.

Více

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí

Uložení potrubí. Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu. Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Uložení potrubí Postupy pro navrhování, provoz, kontrolu a údržbu Volba a hodnocení rezervy posuvu podpěr potrubí Obsah: 1. Definice... 2 2. Rozměrový návrh komponent... 2 3. Podpěra nebo vedení na souosém

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842

uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842 Strana 1 z 11 uzavřená izolovaná trolej Wampfler 842 Strana 2 z 11 1. Popis systému PROGRAM 842 je určen k přenosu převážně napájecí energie, eventuelně povelů nebo datových signálů a stejně jako ostatní

Více

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone

ELEKTRO-FA. PAVELEK, s.r.o. obchodní značka Czechphone platnost od.7.0 Montážní návod Zvonkové tablo GENOVA - EV05 Systém Elektrický vrátný je zařízení umožňující hovorové spojení s domácím telefonem. Moduly jsou osazeny jmenovkami a tlačítky pro vyzvánění

Více

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem

MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979. Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem MDT xxx TECHNICKÁ NORMA ŽELEZNIC Schválena: 01.06.1979 TNŽ 34 2612 Generální Ředitelství Českých drah Ochrana zabezpečovacích zařízení před požárem TNŽ 34 2612 Tato oborová norma stanoví základní technické

Více

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE

AXIgo NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Úvod Nabíječe řady AXIgo jsou určeny pro průmyslové aplikace, přednostně pro nabíjení trakčních baterií (olověných s tekutým elektrolytem) elektrických vysokozdvižných vozíků a zařízení

Více

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz

Instalační manuál. Ondolia OPF. www.termodynamicke-panely.cz Instalační manuál Ondolia OPF 1. Obecné bezpečnostní zásady... 1 2. Všeobecné informace... 1 3. Části systému... 2 4. Elektrická specifikace... 2 5. Instalace... 2 6. Kontrolní seznam... 6 7. Záruční list...

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Příkop 6 - IBC, 602 00 Brno Tel/fax: +420 545 173 539, 3540 IČ: 48907898 e-mail: projektypo@projektypo.cz POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBA Bytový dům Loosova 13 rekonstrukce elektroinstalace ve společných

Více

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu

BCV1 a BCV20 Ventily odluhu IM-P403-69 AB vydání 1 BCV1 a BCV20 Ventily odluhu Předpis instalace a údržby 1.Bezpečnost 2. Popis 3. Technické údaje 4. Mechanická instalace 5. Propojení 6. Údržba Copyright 2000 1. Bezpečnost Informace

Více

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu

Montážní návod. Trubkové spojení Logano G115/G125 Logalux LT300 Logano G115/G125 s hořákem Logalux LT300. 6304 1253 12/2003 CZ Pro odbornou firmu 60 5 /00 CZ Pro odbornou firmu Montážní návod Trubkové spojení Logano G5/G5 Logalux LT00 Logano G5/G5 s hořákem Logalux LT00 Před montáží pozorně pročtěte Obsah Umístění...................................................

Více

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D

NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D NÁVOD K OBSLUZE PRO REGULÁTOR KOMEXTHERM STABIL 02.2 D OBSAH: str. 1. Určení 2 2. Funkce.. 2 3. Popis.. 4 4. Přednosti 4 5. Montáž... 5 5.1 Montáž mechanická... 5 5.2 Montáž elektro 5 5.3 Montáž čidel

Více

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod

Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Obklady podhledů krovů lamelami z PVC montážní návod Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat během montáže střešního podbití z PVC lamel a profilů při

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NEPŘÍMOTOPNÝ ZÁSOBNÍK VODY OKC 250 NTR/HP OKC 300 NTR/HP OKC 400 NTR/HP OKC 500 NTR/HP OKC 750 NTR/HP OKC 1000 NTR/HP Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69,

Více

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře

Chladírenské otočné dvoukřídlé dveře OBSAH : Úvod, legislativa vztahující se k výrobkům (dveřím) 1. Charakteristika a použití 2. Standardní rozměry 3. Popis standardního provedení 4. Technické parametry 5. Nadstandardní provedení za příplatek

Více

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63

Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 FRIATOOLS Česky Návod k obsluze Loupací přístroj FWSG RA 32 / 40 / 50 / 63 Hlavice s imbusem (1) Aretace (2) Držák nože (3) Loupací nůž(4) Obsah Tělo zařízení (7) Závitové vřeteno (6) Kleština (5) 1. Úvodní

Více

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA.

VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001) EKOL. ÚJMA. VÝROBA DOPRAVNÍKOVÝCH VÁLEČKŮ KOVOVÝROBA PORADENSTVÍ V OBLASTI SYSTÉMŮ KVALITY, EMS, BOZP(ISO 9001, ISO 14001, ISO EKOL. ÚJMA Katalog 2013 Upozorňujeme, že ceny níže uvedených výrobků se mohou změnit v

Více

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla)

Montážní návod. SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém. (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Montážní návod SEVi 160/SEVi 160 PLUS větrací systém (Inteligentní systém větrání se zpětným ziskem tepla) Distribuce pro Českou Republiku a Slovensko: SEVentilation.cz Jan Filip Pod Nádražím 111, 331

Více

Rozvaděče FW s třídou izolace I

Rozvaděče FW s třídou izolace I s třídou izolace I Oceloplechové rozvodnice pro zapuštěnou a nástěnnou montáž s třídou izolace I a vestavnou hloubkou 110 mm. Rozvodnice jsou určeny pro bytovou a občanskou výstavbu. Dodávány jsou kompletní

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

Kulové kohouty STARLINE

Kulové kohouty STARLINE Pokyny pro montáž a údržbu N.0 ULTRASTAR S RADIÁLNÍM ČEPEM 1.0 ÚČEL Tato příručka slouží jako pomůcka pro zákazníky a koncové uživatele, kteří skladují, montují a provádějí údržbu kulových ventilů Starline

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/90 S ver.

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2

Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 internet: http: //www.fastra.cz strana 1/13 Souprava uzavíracích přípravků RUP - F2 Návod k obsluze výrobce: FASTRA, s r.o. Libenice 30 - Skalka 280 02 Kolín internet: http: //www.fastra.cz strana 2/13

Více

SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP. Hlava I.

SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP. Hlava I. SMĚRNICE č. 11/2011 kterou se stanoví pravidla pro výkon služby Operačního střediska MP Hlava I. Čl. I Pojmy (1) Operační středisko je režimové pracoviště, kde není možný přístup nepovolaných osob (2)

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061

Návod na obsluhu a údržbu. Sponkovačky Profifix 80/16 L. Obj. č. D 200 061 Návod na obsluhu a údržbu Sponkovačky Profifix 80/16 L Obj. č. D 200 061 Květen 2002 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili nám i našim výrobkům. Přečtěte si návod k obsluze dříve,

Více

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2

Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0. Uzavírací ventily 50 - T50 1. Šroubení s funkcí 55 2 Mechanicky a manuálně ovládané rozváděče, doplňkové ventily Série Kapitola Průtokové křivky Funkční schémata Technické tabulky 0 0 S.p.A. 50 LURANO (BG) Italia Via ascina Barbellina, 0 Tel. 05/9777 Fax

Více

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru.

5) Nevypínejte vytáhnutím elektrického kabelu ze zásuvky. Při odpojování uchopte zástrčku, ne šňůru. Návod k použití fontána DRINKWELL Bezpečnostní pokyny UPOZORNĚNÍ při používání elektrických zařízení je třeba vždy dbát opatrnosti a také: 1) Před prvním použitím si přečíst návod k použití 2) Pokud je

Více

Návod k obezdění pro krbové vložky

Návod k obezdění pro krbové vložky Návod k obezdění pro krbové vložky Za pomoci tohoto podrobného návodu k obezdění si můžete zhotovit kvalitní teplovzdušný krb s extrémně vysokým výkonem a dlouhou tepelnou setrvačností za minimální cenu.

Více