REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,38. Cena bez DPH. 066 Hasičská zbrojnice SDH Křešice. Kód: Stavba:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,38. Cena bez DPH. 066 Hasičská zbrojnice SDH Křešice. Kód: Stavba:"

Transkript

1 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Děčín XXXI - Křešice č.p.231 Datum: Zadavatel: IČ: Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus DIČ: CZ Poznámka: 066 Hasičská zbrojnice SDH Křešice DIČ: Cena bez DPH ,38 DPH základní snížená Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% , ,43 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK ,81 Strana 1 z 16

2 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: 066 Stavba: Hasičská zbrojnice SDH Křešice Místo: Děčín XXXI - Křešice č.p.231 Datum: Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Uchazeč: PROJEKT-projekty staveb, Vá Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH Cena s DPH Typ Náklady stavby celkem 066 Hasičská zbrojnice SDH Křešice , , , ,81 STA Strana 2 z 16

3 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Hasičská zbrojnice SDH Křešice KSO: CC-CZ: Místo: Děčín XXXI - Křešice č.p.231 Datum: Zadavatel: IČ: Statutární město Děčín DIČ: Uchazeč: IČ: DIČ: Projektant: IČ: PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus DIČ: CZ Poznámka: Cena bez DPH ,38 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní ,38 21,00% ,43 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK ,81 Strana 3 z 16

4 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Hasičská zbrojnice SDH Křešice Místo: Děčín XXXI - Křešice č.p.231 Datum: Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: Uchazeč: PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus Kód dílu - Popis Náklady soupisu celkem ,38 HSV - Práce a dodávky HSV , Zemní práce 8 190, Svislé a kompletní konstrukce , Úprava povrchů vnitřních , Úprava povrchů vnějších , Podlahy a podlahové konstrukce 4 500, Osazování výplní otvorů 6 900, Lešení , Bourání konstrukcí , Přesun sutě , Přesun hmot 5 934,40 PSV - Práce a dodávky PSV , Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 739, Zdravotechnika - vnitřní kanalizace , Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 230, Zdravotechnika - zařizovací předměty , Elektroinstalace - silnoproud 0, Vzduchotechnika 7 030, Konstrukce klempířské 3 234, Konstrukce truhlářské ,80 Strana 4 z 16

5 767 - Konstrukce zámečnické 8 698, Podlahy z dlaždic , Dokončovací práce - obklady , Dokončovací práce - nátěry , Dokončovací práce - malby a tapety ,98 Strana 5 z 16

6 SOUPIS PRACÍ Stavba: Hasičská zbrojnice SDH Křešice Místo: Děčín XXXI - Křešice č.p.231 Datum: Zadavatel: Statutární město Děčín Projektant: PROJEKT-projekty staveb, Václav Kortus Uchazeč: Náklady soupisu celkem ,38 D HSV Práce a dodávky HSV ,95 D 1 Zemní práce 8 190,00 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 1 K m3 3, , ,00 CS ÚRS P Poznámka k položce: ležatá kanalizace VV 30*0,30*0,40 3,600 2 K Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 3,600 25,00 90,00 CS ÚRS K Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 3, ,00 900,00 CS ÚRS K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m m3 7,200 50,00 360,00 CS ÚRS VV 3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,200 5 K Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění m3 3, ,00 900,00 CS ÚRS K Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 3, ,00 720,00 CS ÚRS M štěrkopísek t 7, , ,00 CS ÚRS VV 3,6*2 'Přepočtené koeficientem množství 7,200 D 3 Svislé a kompletní konstrukce ,06 8 K Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm m3 4, , ,50 CS ÚRS VV 1,10*0,45*2,50 1,238 VV 0,90*2,10*0,55 1,040 VV 3,00*2,95*0,55 4,868 VV -2*1,20*1,80*0,55-2,376 VV Součet 4,770 Strana 6 z 16

7 9 K Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm m2 1, , ,00 CS ÚRS VV 2*0,80*0,80 1, K Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm - ZTI kus 2, ,00 400,00 CS ÚRS K Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm - ZTI kus 2, ,00 400,00 CS ÚRS K Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 37, , ,56 CS ÚRS VV (4,70+2,824+3,00+2*1,00)*3,00 37, K Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených - ZTI m2 5, , ,00 CS ÚRS VV 11,10*0,5 5,550 D 61 Úprava povrchů vnitřních ,81 14 K Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stropů v rozsahu plochy do 20% m2 121, , ,00 CS ÚRS VV 46,7+63,30+6,20+1,00+1,60+1,00+1,80 121, K Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2 75,144 10,00 751,44 CS ÚRS VV 2*(4,70+2,824+3,00+2*1,00)*3,00 75, K Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 10, , ,00 CS ÚRS VV (2,20+3,00)*2,00 10, K Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 11, , ,00 CS ÚRS VV 30,00*0,15 4,500 VV 44,00*0,15 6,600 VV Součet 11, K Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 75, , ,16 CS ÚRS K Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 75, , ,16 CS ÚRS K Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 13, , ,10 CS ÚRS VV (2*1,00+0,50)*2,50 6,250 VV 3,00*2,95 8,850 VV -2*1,20*1,80-4,320 VV 2*(1,20+1,80)*2*0,20 2,400 VV Součet 13, K Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2 142, , ,20 CS ÚRS VV (7,40+4,70)*2*3,00 72,600 VV (5,33+8,00)*2*3,00 79,980 VV -(2,20+3,00)*2,00-10,400 VV Součet 142, K Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou m2 18,645 30,00 559,35 CS ÚRS K Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 68,340 10,00 683,40 CS ÚRS Strana 7 z 16

8 D 62 Úprava povrchů vnějších ,71 24 K Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30% m2 131, , ,02 CS ÚRS VV 17,11*3,80 65,018 VV 7,40*3,00 22,200 VV 9,85*4,50 44,325 VV Součet 131, K Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně m2 131,543 30, ,29 CS ÚRS K Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 131, , ,02 CS ÚRS K Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 14, , ,50 CS ÚRS VV 17,10*0,40 6,840 VV 7,40*0,40 2,960 VV 9,85*0,50 4,925 VV Součet 14, K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 116, , ,22 CS ÚRS VV 131,543-14, , K Cementový postřik vnějších pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně (komíny) m2 9, ,00 945,00 CS ÚRS K Penetrace akrylát-silikon vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně (komíny) m2 9,000 30,00 270,00 CS ÚRS K Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (komíny) m2 9, , ,00 CS ÚRS K Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně (komíny) m2 9, , ,00 CS ÚRS K Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších pilířů nebo sloupů (komíny) m2 9, , ,00 CS ÚRS K Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm m 2,400 75,00 180,00 CS ÚRS VV 2*1,20 2, K Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 18,645 5,00 93,23 CS ÚRS VV 1*3,00*3,00 9,000 VV 2*1,20*1,80 4,320 VV 1*0,90*2,00 1,800 VV 1*1,70*1,25 2,125 VV 1*1,00*1,40 1,400 VV Součet 18, K Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 131,543 10, ,43 CS ÚRS D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 500,00 Strana 8 z 16

9 37 K Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm m3 1, , ,00 CS ÚRS VV 30*0,30*0,20 1,800 D 64 Osazování výplní otvorů 6 900,00 38 K Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 6, ,00 900,00 CS ÚRS M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 4, , ,00 CS ÚRS M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1, , ,00 CS ÚRS M zárubeň ocelová pro běžné zdění H L/P kus 1, , ,00 CS ÚRS D 94 Lešení ,46 42 K Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 158,643 65, ,80 CS ÚRS VV 19,11*3,80 72,618 VV 9,40*3,00 28,200 VV 12,85*4,50 57,825 VV Součet 158, K Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m ,503 3, ,51 CS ÚRS VV 158,643*21 'Přepočtené koeficientem množství 3 331, K Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 158,643 50, ,15 CS ÚRS K Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 121,600 65, ,00 CS ÚRS VV 46,7+63,30+6,20+1,00+1,60+1,00+1,80 121,600 D 96 Bourání konstrukcí ,05 46 K Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS K Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 m2 kus 2, ,00 300,00 CS ÚRS K Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 16, , ,00 CS ÚRS VV (2*1,55+2,30)*3,00 16, K Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 4, ,00 638,00 CS ÚRS VV 2*0,70*2,00 2,800 VV 1*0,80*2,00 1,600 VV Součet 4, K Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 8, , ,25 CS ÚRS VV 3,00*2,95 8, K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm - ZTI kus 2, ,00 360,00 CS ÚRS K Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm -ZTI kus 2, ,00 360,00 CS ÚRS Strana 9 z 16

10 53 K Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm m 15,000 65,00 975,00 CS ÚRS VV 5*3,00 15, K Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 450 mm m 5,300 85,00 450,50 CS ÚRS VV 3,00+1,15*2 5, K Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdí tl do 600 mm m 4, ,00 630,00 CS ÚRS VV 2,10*2 4, K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm -ZTI m 15,000 45,00 675,00 CS ÚRS K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 mm -ZTI m 25,000 55, ,00 CS ÚRS K Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm -ZTI m 4, ,00 400,00 CS ÚRS K Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 200 mm š do 300 mm -ZTI m 30, , ,00 CS ÚRS K Řezání stávajících betonových mazanin hl do 150 mm m 60, , ,00 CS ÚRS K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 20 % m2 121, , ,00 CS ÚRS VV 46,7+63,30+6,20+1,00+1,60+1,00+1,80 121, K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % m2 142, , ,00 CS ÚRS VV (7,40+4,70)*2*3,00 72,600 VV (5,33+8,00)*2*3,00 79,980 VV -(2,20+3,00)*2,00-10,400 VV Součet 142, K Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 10, , ,00 CS ÚRS VV (2,20+3,00)*2,00 10, K Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 30% m2 131, , ,30 CS ÚRS VV 17,11*3,80 65,018 VV 7,40*3,00 22,200 VV 9,85*4,50 44,325 VV Součet 131, K Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% (komíny) m2 9, ,00 900,00 CS ÚRS VV (3,00+1,50)*0,50*4 9,000 D 997 Přesun sutě ,46 66 K Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 13, , ,75 CS ÚRS K Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 13, , ,70 CS ÚRS K Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 264,233 70, ,31 CS ÚRS Strana 10 z 16

11 VV 13,907*19 'Přepočtené koeficientem množství 264, K Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) t 12, , ,00 CS ÚRS VV 13,907-0,967 12, K Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0, , ,70 CS ÚRS D 998 Přesun hmot 5 934,40 71 K Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 29, , ,40 CS ÚRS D PSV Práce a dodávky PSV ,43 D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 739,75 72 K Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS M lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0, ,00 56,00 CS ÚRS P Poznámka k položce: Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín VV 3*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0, K Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 3,000 80,00 240,00 CS ÚRS M pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40) m2 3,450 75,00 258,75 CS ÚRS VV 3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3, K Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace ,00 77 K Napojení na stávající kanalizaci kus 1, ,00 500,00 78 K Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 27, , ,00 CS ÚRS K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 5, , ,00 CS ÚRS K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 10, , ,00 CS ÚRS K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 5, , ,00 CS ÚRS K Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100 m 8, , ,00 CS ÚRS K Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 110 m 4, ,00 600,00 CS ÚRS K Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS K Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS K Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 90,00 180,00 CS ÚRS K Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1, ,00 150,00 CS ÚRS K Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 59,000 10,00 590,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS Strana 11 z 16

12 D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 230,00 90 K Napojení na stávající rozvod SV kus 1, ,00 500,00 91 K Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 30,000 65, ,00 CS ÚRS K Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 25,000 70, ,00 CS ÚRS K Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m 30,000 40, ,00 CS ÚRS K Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 25,000 42, ,00 CS ÚRS K Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 14,000 45,00 630,00 CS ÚRS K Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 55,000 10,00 550,00 CS ÚRS K Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 55,000 10,00 550,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty ,00 99 K Klozet keramický standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním soubor 2, , ,00 CS ÚRS K Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 3, , ,00 CS ÚRS K Montáž dřezu ostatních typů soubor 2, , ,00 CS ÚRS P Poznámka k položce: viz. kapitola dřez je součást stávající přemístěné čajové kuchyňky, druhý dřez je součást dodávky dřezové skříňky 102 K Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 100 l / 2 kw soubor 1, , ,00 CS ÚRS K Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 12, , ,00 CS ÚRS K Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 2, , ,00 CS ÚRS K Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti soubor 3, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0, K Elektroinstalace - samostatná část v příloze Kč 1,000 0,00 D 751 Vzduchotechnika 7 030, K Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus 1, ,00 500,00 CS ÚRS M potrubní ventilátor MIXVENT - TD 250/100 (200 m3/hod) kus 1, , , M spona rychloupínací FK 160 kus 2, ,00 430,00 CS ÚRS K Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS M ventil talířový odvodní D100 KS 4, ,00 400, K Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1, ,00 100,00 CS ÚRS Strana 12 z 16

13 114 M žaluziová klapka kus 1, ,00 200, K Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm m 5, ,00 750,00 CS ÚRS K Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 200 mm m 2, ,00 400,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 764 Konstrukce klempířské 3 234, K Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 2, ,00 984,00 CS ÚRS VV 2*1,20 2, K Příplatek za oplechování rohů parapetů rovných z TiZn lesklého plechu rš do 400 mm kus 4, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 766 Konstrukce truhlářské , K Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 4, ,00 864,00 CS ÚRS VV 2*1,20*1,80 4, M OZN. 1 okno plastové jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí 120 x 180 cm kus 2, , , K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 4,000 50,00 200,00 CS ÚRS K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně kus 1,000 50,00 50,00 CS ÚRS K Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně kus 1, ,00 150,00 CS ÚRS M dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 70x197 cm Clasik - OZN. 3/L a 3/P kus 4, , ,00 CS ÚRS M dveře vnitřní plné profilované 1křídlové 90x197 cm Clasik - OZN. 2/L kus 1, , ,00 CS ÚRS M dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 90 x 197 cm - OZN. 4/P kus 1, , ,00 CS ÚRS M klika včetně štítu a montážního materiálu kus 6, , ,00 CS ÚRS P Poznámka k položce: č.zboží ACE00002 cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu 130 M zástrč dveřová otočná (pro dveře na WC) kus 2, , , M vložka zámková cylindrická oboustranná FAB 2015 kus 1, ,00 250,00 CS ÚRS M šroub se zápustnou hlavou s křížovou drážkou DIN 966/A2 M 5 x 50 mm 100 kus 0, ,00 22,00 CS ÚRS K Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň kus 1, ,00 150,00 CS ÚRS M samozavírač dveří hydraulický kus 1, ,00 700,00 CS ÚRS K Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm kus 8,000 35,00 280,00 CS ÚRS M mřížka větrací plast VM 50 B bílá se síťovinou kus 8,000 55,00 440,00 CS ÚRS K Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 55,00 110,00 CS ÚRS Strana 13 z 16

14 138 M parapet plastový vnitřní - Deceuninck komůrkový 35 x 2 x 100 cm m 2, ,00 372,00 CS ÚRS M koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS K Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm kus 2,000 50,00 100,00 CS ÚRS M R prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm včetně nátěru kus 1, ,00 150, M R prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm včetně nátěru kus 1, ,00 150, M hmoždinka KOPOS HM 10x50 mm PA tis kus 0, ,00 8,80 CS ÚRS M vrut mosazný zápustná hlava DIN 97 5 x 70 mm 100 kus 0, ,00 88,00 CS ÚRS P Poznámka k položce: cena na dotaz 145 K Montáž stávající kuchyňské linky s doplněním o skříňku pro dřez, včetně dodávky dřezu kpl 1, , , K Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 767 Konstrukce zámečnické 8 698, K 7676R2210 Montáž venkovních žaluzií do okenníko ostění m2 4, ,00 648,00 VV 2*1,20*1,80 4, M žaluzie venkovní 1200 x 1800 mm kus 2, , ,00 P Poznámka k položce: viz. výkres č.5 součástí je i ovládací mechanizmus sestava Z90 (lamely ve tvaru "Z"), šířky 90 mm barva hědá 149 K Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 771 Podlahy z dlaždic , K Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 58,860 45, ,70 CS ÚRS VV (5,63+8,60)*2 28,460 VV (4,70+4,70)*2 18,800 VV (3,00+2,80)*2 11,600 VV Součet 58, K Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 m2 121, , ,00 CS ÚRS VV 46,7+63,30+6,20+1,00+1,60+1,00+1,80 121, M R dlaždice keramické protiskluzné m2 139, , ,00 P Poznámka k položce: (poměr hran 1:1), interiérové, slinuté neglazované, síla min. 7,5 mm, souč. smykového tření min. 0,5, PEI IV vyšší odolnost otěruvzdornosti, barevné provedení dle výběru investora VV 121,6*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 139, K Podlahy řezání keramických dlaždic rovné kus 729,600 2, ,20 CS ÚRS VV 121,6*6 729,600 Strana 14 z 16

15 154 K R Podlahy adhezní můstek podkladu m2 121,600 75, , K Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa m2 121, , ,00 CS ÚRS K Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 781 Dokončovací práce - obklady , K Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 40, , ,00 CS ÚRS VV 2*(1,00+1,00)*2*2,00-2*0,70*2,00 13,200 VV 2*(1,00+1,80)*2*2,00-2*0,70*2,00 19,600 VV 3,95*2,00 7,900 VV Součet 40, M obkladačky keramické m2 46, , ,00 VV 40,7*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46, K Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 2,000 25,00 50,00 CS ÚRS K Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 20,000 25,00 500,00 CS ÚRS K Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace kus 20,000 15,00 300,00 CS ÚRS K Průnik obkladem kruhový do DN 90 bez izolace kus 25,000 15,00 375,00 CS ÚRS K Průnik obkladem kruhový přes DN 90 bez izolace kus 4,000 20,00 80,00 CS ÚRS K Řezání rovné keramických obkládaček kus 407,000 2,00 814,00 CS ÚRS VV 10*40,70 407, K Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 0, ,00 50,00 CS ÚRS D 783 Dokončovací práce - nátěry , K Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 28,650 80, ,00 CS ÚRS VV "vrata"2*3,00*3,00 18,000 VV "mříž"2*1,00*1,40 2,800 VV "mříž"2*1,70*1,25 4,250 VV "mříž"2*0,90*2,00 3,600 VV Součet 28, K Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 44, , ,00 CS ÚRS VV "vrata"2*3,00*3,00 18,000 VV "mříž"2*1,00*1,40 2,800 VV "mříž"2*1,70*1,25 4,250 VV "mříž"2*0,90*2,00 3,600 VV "zárubně"7*5,00*0,45 15,750 VV Součet 44, K Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí m2 44,400 50, ,00 CS ÚRS K Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí m2 44,400 65, ,00 CS ÚRS Strana 15 z 16

16 D 784 Dokončovací práce - malby a tapety , K Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 478,088 10, ,88 CS ÚRS VV 121,60+75,144+13,18+142,18 352,104 VV -10,40-10,400 VV 9,80*5,48+(9,80+5,48)*2*3,00-3,00*3,00 136,384 VV Součet 478, K Lokální vyrovnání podkladu disperzní stěrkou plochy do 0,1 m2 v místnostech výšky do 3,80 m kus 95,618 50, ,90 CS ÚRS VV ((478,088*0,20)/0,1)*0,1 95, K Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech výšky do 3,80 m m 50,000 1,00 50,00 CS ÚRS M páska pro malířské potřeby 50mm x 50 m m 52,500 1,00 52,50 CS ÚRS VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 52, K Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 478,088 5, ,44 CS ÚRS K Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 478,088 37, ,26 CS ÚRS Strana 16 z 16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rekonstrukce WC a sociálního zařízení v MŠ Pod Smrkem. Místo: Vysoké Mýto Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: 28791193 CZ28791193 Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH 2 830,00 115 673,76 DPH základní 21,00% ze snížená 15,00% ze Cena

Více

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88

Cena bez DPH ,88. Sazba daně Základ daně Výše daně. DPH Základní 21,00% 0,00 0,00. snížená 15,00% , ,88 REKAPITULACE STAVBY Kód: 3 01/24 KSO: Místo: Datum: 31.10.2016 CC-CZ: IČ: DIČ. Uchazeč: IČ: 61943592 WD OKNA s.r.o. DIČ: C261943592 IČ: DIČ. Poznámka: Cena bez DPH 1 544 185,88 Sazba daně Základ daně Výše

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava hygienického zázemí dívek ve III.N.P. v hlavní budově ZŠ KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 17.06.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena

Více

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část

ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část ROZPOČET Stavba: Výměna oken a vchodových dveří, Praha 3 - Žižkov, Radhošťská 1623, č. parc. 1562 Objekt: SO 01 Výměna oken a vchodových dveří Část P.č. Montáž Dodávka Cena Celkový součet 5 617 851 7 476

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavební úpravy domova pro seniory Na Blatech čp.3211, Česká Lípadodatek č.1 JKSO: CC-CZ: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka:

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07.

REKAPITULACE STAVBY. L2013-92 - ZŠ Koperníková 696 - Výměna oken na pavilonu č. 1. Stavba: Cena s DPH v CZK 728 658,47 602 197,07. REKAPITULACE STAVBY Místo: Třinec Datum: 03.12.2013 Zadavatel: Město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec D 25394282 D CZ25394282 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze 126 461,40

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 30062015 Objednavatel: MČ Praha 7 Zhotovitel: 48026921 VLTAVÍN HOLDING stavební podnik sro CZ48026921 Projektant: atelier AXON, Ing Marek Richtera

Více

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ

Uchazeč: IČ: ELGO CZ, s.r.o. DIČ: CZ KRYCÍ LIST SOUISU Stavba: Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa - oprava Objekt: 170715 - Výměna výplní otvorů, ul. Mariánská č.p. 204, Česká Lípa Soupis: 170715-1 - Výměna výplní otvorů,

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1

KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KRYCÍ LIST SOUPISU Příloha č. 1 KSO: CC-CZ: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 64087379 Ricka Karel s.r.o. DIČ: CZ64087379 IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 182 905,64 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Dům s pečovatelskou službou Hladnovská č.p. 757 v Ostravě 02 - Oprava střechy přístavku a výměna oken přístavku Místo: Datum: 23.07.2014 Objednavatel: Statutární město

Více

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel

Nabídkový rozpočet. Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář. Verze Popis Komentář. Firmy. Uživatelé Význam (funkce) Zpracovatel Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet Nové hygienické zázemí pro zaměstnance v 1.NP budovy magistrátu CZK Verze Popis Komentář Firmy Typ Firmy Bajger s.r.o. Uživatelé

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-86/2016, uzavřené dne 13.10.2016 Stavební úpravy čp. 502, Stavidlový vrch který uzavřely smluvní strany: Správa Krkonošského národního se sídlem: IČ: DIČ: zastoupená:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt:

KRYCÍ LIST SOUPISU. balkon - Oprava balkonu a fasády SV. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Domov Mladá Objekt: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Domov Mladá Objekt: balkon - Oprava balkonu a fasády SV KSO: CC-CZ: Místo: Milovice nad Labbem, ul. Rakouská Datum: 00.01.1900 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ:

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000180 ÚDRŽBA A OPRAVY KANALIZACE OBJEKTŮ MĚSTA LITVÍNOVA

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO:

12 Strana: 1. Stavba: Oprava fasády a střechy na pavilonu č. 11, 26 Objekt: 1 1 - Část: 5.3 1.5.3 - fasáda objekt spojovací krajní - střední JKSO: 12 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 0,300

Více

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Úprava vnějšího vstupu do 3.np, Děčín 4, Na Valech 156/6. Cena s DPH v CZK , ,17. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 24294179 Perfectstav spol.s.r.o DIČ: CZ24294179 Projektant: ING. DEMUTH J. DĚČÍN IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem. Stavba: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Náhrada kopilit č.p. 2493-2496 Pod Holým vrchem KSO: Místo: Česká Lípa Datum: 27.06.2015 CC-CZ: Zadavatel: SVJ domů č.p.2493-2496, Pod Holým vrchem,470 01 ČL Uchazeč: Projektant:

Více

Krycí list [ceny uvedeny v Kč]

Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Krycí list [ceny uvedeny v Kč] Zakázka : oprava velké a malé tělocvičny, oprava sociálního zařízení a chodeb Sokolovny Část : na AS Krnov Faktura : Zakázka číslo : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 15/0 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK Snížená DPH 15 % 0,00 CZK Základ pro základní DPH: 21 % 248 144,61

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2018076A SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena bez DPH 0,00 DPH základní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2

KRYCÍ LIST SOUPISU ,00. Cena s DPH v CZK ,90. Cena bez DPH ZŠ Sever - oprava střechy Střecha pavilon A1, A2 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Město Česká Lípa, Nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa Projektant: ASPOeu s.r.o., Hrnčířská 859/84, 470 01 Česká Lípa Poznámka: 260428 CZ00260428 28752007 CZ28752007 28720491

Více

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v

Sv. Čech 12.02.2010. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Rozpočtové náklady v Strana 1 z 11 Název objektu EČO D Sv. Čech 12.02.2010 Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Rozpočtové náklady v A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na

Více

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98.

REKAPITULACE STAVBY Spisovna Hálkova rozšíření spisovny. Stavba: CZK ,17. Cena s DPH ,98. REKAPITULACE STAVBY Stavba: 20131112 - Spisovna Hálkova 1794 - rozšíření spisovny Místo: Datum: 3.12.2013 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25424220 FASSAX spol. s r.o., Střelnice 2667, Česká Lípa DIČ:

Více

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení

provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení provedené práce na 8ZŠ které nebyly zahrnuty v rozpočtu /učební pavilon-soc,zařízení Dodavatel: IČO: 88888169 DIČ: David Muller vodoinstalaterství Kosmova 2757 44001 Louny Odběratel. IČ: 0 CZ9406152899

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon A - Stavební

Více

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1

Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Zakázka Číslo zakázky Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Nabídkový rozpočet - návrh změnového listu č. 1 Staré Křečany - změna během výstavby (návrh ZML) Založená nabídka Verze Popis Komentář Nabídka Firmy

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem

Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, Litvínov odbor nakládání s majetkem Město Litvínov se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov odbor nakládání s majetkem DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1 k VZ MR č. P15V00000179 ÚDRŽBA A OPRAVY VODOINSTALACE A TOPENÍ OBJEKTŮ

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00. Stavba: Místo: Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 10. 2. 2018 Zadavatel: IČ: 00854662 Obec Levínská Olešnice č.p. 94 DIČ: CZ00854662 Uchazeč: IČ: DIČ:

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Místo: Praha 7 Datum: 4.3.2014 Objednavatel: 00063754 Městská část Praha 7 D CZ00063754 Zhotovitel: 26186896 GLOBSTAV s.r.o. D CZ26186896 Projektant: Zpracovatel:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU. D Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce. Cena s DPH v CZK 0,00. Cena bez DPH 0,00 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: CEMEX PRACHATICE - snížení energetické náročnosti provozu okruhu průmyslových vod Objekt: D.1.2 - Stavebně konstrukční část - ocelové konstrukce KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 31.01.2017

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Zeměchy - čekárna (celková oprava) JKSO Název objektu 5000114052 EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 25.10.2012 Měrné

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18-04 JKSO: CC-CZ: Objednatel: Město Tábor D Zhotovitel: Projektant: 72173831 D Zpracovatel: 72173831 D Poznámka: D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného listu Cena

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba:

KRYCÍ LIST SOUPISU Výměna oken Cena s DPH v CZK ,57. Strana 1 z 24. Cena bez DPH ,01. Stavba: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni Objekt: 01 - Výměna oken 2016 KSO: Místo: Datum: 21.4.2016 CC-CZ: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ:

Více

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady

Položkový rozpočet. Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném. Cena celkem: Popis: Rozpis ceny HSV PSV MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Položkový rozpočet Zakázka: Oprava WC a chodeb v čp. 82 v Rovečném Zhotovitel: IČO: DIČ: Objedna... Obec Rovečné IČO: 00295281 Rovečné 82 DIČ: 592 65 Rovečné Vypracoval: Ing. Jan Eisner Rozpis ceny MON

Více

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis

Stavba: Objekt: Část: JKSO: Objednatel: Zhotovitel: Datum: Cena celkem. Kód. Popis --.-~ REKAPITULACE Stavba: Objekt: Část: JKSO: ROZPOČTU Objednatel: Zhotovitel: Datum: Kód Popis Cena celkem 2 3 HSV 2 3 4 6 9 99 PSV 711 713 741 766 771 781 784 Práce a dodávky HSV Zakládání Svislé a

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář

VÝKAZ VÝMĚR. Zakázka. Verze. Firmy. Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Zakázka Číslo zakázky B-1220.1 Zakázka Databázové centrum MV ČR v objektu Pelléova 21, Praha 6 Klasifikace Fáze Komentář Verze Popis výkaz výměr Komentář Firmy Typ Firmy Název Projektant Ing.Luboš Brandeis,

Více

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS)

Výkaz výměr. Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům s pečovatelskou službou (DPS) Výkaz výměr Oprava deseti bytových jednotek v objektech: Název stavby: Havířská ulice č.p. 582/27 a 583/28 -,,Dům Doba výstavby: Objednatel: s pečovatelskou službou (DPS) Druh stavby: Občanská vybavenost

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky v Ošerově Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion s.r.o.

Více

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY

2015_120_T_DODATEK Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p na Ortenově nám etapa TŘÍDY REKAPITULACE STAVBY Kód: 2015_120_T_DODATEK KSO: CC-CZ: Místo: Ortenovo nám. 1505/37, 170 00 Praha 7 Datum: 24.2.2016 Zadavatel: Městská část Praha 7, nábř. Kpt. Jaroše 1000,17000 IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 159710 - OIP - Ústí nad Labem, rekonstrukce VS - Technologie vytápění. Cena s DPH v CZK 0,00. KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Zadavatel: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1

Více

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Nabídkový rozpočet s výkazem výměr Zakázka Číslo zakázky... Zakázka Klasifikace Fáze Komentář Muzeum Týn oprava fasády - Jižní strana Verze Popis Komentář Nabídka Firmy Typ Firmy Uživatelé Význam (funkce)

Více

Akce : Rekonstrukce fotbalových šaten Velká Dobrá

Akce : Rekonstrukce fotbalových šaten Velká Dobrá Rozpočet Rekapitulace 1 Bourání a podchycování 2 Výkopy 3 Zakládání 4 Svislé konstrukce 5 Úpravy povrchů, podlahy 6 Ostatní konstr.a práce HSV 7 Konstr.sádrokart.+ izolace 8 Výplně otvorů 9 Ostatní konstr.a

Více

Stavební úpravy objektu č.p. 185

Stavební úpravy objektu č.p. 185 REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY veřejná zakázka na stavební práce Stavební úpravy objektu č.p. 185 Ceny uvedeny v Kč Název objektu - prací Cena bez DPH DPH14% DPH 20% Cena včetně DPH Realizační projektová

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 30.07.2018 Český Těšín Objednatel: Město Český těšín SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2018076 FasadaMSMoskevska2 - MŠ Moskevská - stavební úpravy 2. etapa- VV,slepý Zhotovitel:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Rozpočet číslo Zpracoval Dne. Střelcová 24.11.2012. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby pokus -Střelcová- JKSO Název objektu EČO Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Místo IČ Praha DIČ Rozpočet číslo Zpracoval Dne Střelcová 24.11.2012 Měrné a účelové

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY EK-091/2016-real JKSO: 801 91 42 CC-CZ: 11301 Objednatel: 00266621 Statutární město Teplice D CZ00266621 Zhotovitel: 28701101 BAJGER s.r.o. D CZ28701101 Projektant: D neplátce

Více

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2

REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 REKAPITULACE STAVBY Příloha č. 2 Kód: 1 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Centrum sociálních služeb Poruba, p.o. D Uchazeč: 64087379 Ricka Karel s.r.o. D CZ64087379 Projektant: Zpracovatel: D D Poznámka: Cena bez

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 0108-5-2skladka JKSO: Místo: Tyršova 79, Broumov Datum: 5.4.2016 CC-CZ: Objednatel: Zhotovitel: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 76489337 CZ8002143259 Zpracovatel:

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Slepý rozpočet stavby Datum:

Slepý rozpočet stavby Datum: stavby Datum:.6.206 Rekonstrukce kuchyňských prostor MŠ Za Chlumem Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 5 % DPH 5 % Základ pro DPH 2 % DPH

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,40. Cena bez DPH

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,40. Cena bez DPH REKAPITULACE STAVBY Kód: NA-BLATECH KSO: CC-CZ: Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Ing. Petr KUČERA Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ MÍSTO STAVBY: VELESLAVINOVA, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 15.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky Strana

Více

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE

REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE REKAPITULACE STAVBY - VÍCEPRÁCE Kód: 20160905 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Město Č. Lípa D Uchazeč: 254 85 4 MISTAV-CL s.r.o., Česká Lípa D CZ254854 Projektant: Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím

Více

Výkaz výměr 1,00*3,00+0,50*16 11,00

Výkaz výměr 1,00*3,00+0,50*16 11,00 Zemní práce Sejmutí ornice a uložení na deponii, zpětný přesun, 1 121100002 m3 1,64 rozprostření, osetí 3,00*0,60*0,20+16,00*0,40*0,20 1,64 2 132201101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 1000m3 m3

Více

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

K HSV 001 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,590 16,00 329,00 K HSV 001 181101102 Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce 12 999,00 K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost m3 2,400 50,00 120,00 do 250 m K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině

Více

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

3 Strana: 1. Dobřany Přístavba výtahu, pavilon 16-17 Psychiatrická nemocnice v Dobřanech 3 Strana: 1 D 0100 Stav. díl 1 - zemní práce K HSV 001 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,400 K HSV 001 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100

Více

REKAPITULACE STAVBY - MÉNĚPRÁCE

REKAPITULACE STAVBY - MÉNĚPRÁCE REKAPITULACE STAVBY - MÉNĚPRÁCE Kód: 20160905 KSO: CC-CZ: Zadavatel: Město Č. Lípa Uchazeč: 254 85 4 MISTAV-CL s.r.o., Česká Lípa CZ254854 Projektant: Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Andrštova Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH ,81. Stavba: Místo: Praha Datum:

KRYCÍ LIST SOUPISU. Andrštova Cena s DPH v CZK ,08. Cena bez DPH ,81. Stavba: Místo: Praha Datum: KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Andrštova 1079-5 KSO: CC-CZ: Místo: Praha Datum: 19.08.2015 Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 2 333 101,81 Základ daně Sazba daně

Více

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč

Strana: 1. Cena jednotková v Kč KC N. Kód položky. Množství celkem P.Č. Cena celkem Kč REKAPITULACE Rozpočet : ávrh revitalizace bytového domu z cihelného zdiva Kalkulant : Ing. Václav PASTIRIK Strana: 1 Kód položky Popis MJ jednotková v Kč 001 Rekonstrukce fasády a zateplení obvodového

Více

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa

Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Rekapitulace víceprací k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na stavbu: Zateplení Domova pro seniory Na Blatech 3211, Česká Lípa Název změny Konstrukce střechy včetně oplechování v části objektu C a D Vstupní

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 44a - ZDRAVOTECHNIKA. Objekt: 0,00 0,00. Cena s DPH v CZK. Cena bez DPH 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P.115 HRÁDEK, PARC.Č. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: 44 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU Č.P. HRÁDEK, PARC.Č.73/ 44a - ZDRAVOTECHNIKA KSO: Místo: Hrádek Datum:.03.04 Zadavatel: Obec Hrádek, Hrádek č.p.3, 739 97 Uchazeč: Projektant:

Více

SO 01.1: Výměna výplní - Kč

SO 01.1: Výměna výplní - Kč SO 01.1: Výměna výplní - Kč 003: Svislé konstrukce - Kč 003.: Svislé konstrukce - Kč 106. SP 311272123 Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 m3 73,44 - Kč 107.

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH NA-BLATECH STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH NA-BLATECH STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: NA-BLATECH STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA BLATECH 3211, ČESKÁ LÍPA KSO: CC-CZ: Místo: NA BLATECH 3211 ČESKÁ LÍPA Datum: 10. 11. 2017 Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka

REKAPITULACE STAVBY CZK ,02. Cena s DPH ,42. Cena bez DPH Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 20131029 Snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Slovanka KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 25.11.2014 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25485024 MISTAV-CL s.r.o., Dubice 29,

Více

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov

Položkový rozpočet. Zdravotně techn. insta. Sportovní centrum Bouzov Zakázka : Sportovní centrum Bouzov Položkový rozpočet Zdravotně techn. insta Objekt Oddíl Druh Ř Číslo(SKP) Popis řádku Množství Mj Mj Sazba Cena celkem Dodávka Montáž HZS Přirážky Hm1[t]/Mj 001 B Stavební

Více

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí

Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 1 Výpis z katastru nemovitostí Příloha 2 Analytická metoda výpočtu opotřebení 12. 8. 2008 Pol. č. Konstrukce a vybavení Výpočet stupně dokončení Přepočt. podíl Stupeň dokončení % Dokončení z celku

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Stavba: S_16_22 - Hotelový dům Olomouc - rekonstrukce výtahů Místo: Velkomoravská 325/8, Olomouc Datum: 09.06.2016 Objednavatel: IČ: 25898736 Správa nemovitostí Olomouc, a.s. Zhotovitel:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 12 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI Název veřejné zakázky: Nemocnice Jihlava rekonstrukce pavilonu interny Evidenční číslo veřejné zakázky:

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 18CHT010 Stavba B - UT + ZTI +opravy podlahy, poklopy UT JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: 2. 7. 2018 Objednatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: D D D D Poznámka: URS201 01 Náklady

Více

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c

ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c ZŠ Na Šumavě - Jablonec n.n. zateplení učebnového pavilonu-c Rekapitulace: 1) Navýšení odstranění azbestu 2) Lešení 3) Odstranění L profilů - nadpraží oken, vybourání bet parapetů 4) Vyzdívky meziokenních

Více

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o.

VÝKAZ VÝMĚR. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec. V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Zpracování PD rekonstrukce opěrné zdi 2.úsek Starý Kopec V&V stavební a statická kancelář, spol. s r. o. Havlíčkovo nábřeží 38 702 00 Ostrava 1 Tel.: 597 578 405 E-mail: vav@vav-ova.cz Zak. číslo: DE-5116

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 0 Česká Kamenice JKSO Objekt Název objektu SKP 02 Oprava sociálního zařízení II.NP - chlapci Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2009135 ZŠ ul. Komenského, Česká

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Změna užívání stavby čp. 97 k.ú. Loučeň JKSO Název objektu EČO Místo Loučeň IČ DIČ Objednatel Městys Loučeň 00239399 Projektant Zhotovitel Zpracoval Rozpočet číslo Dne

Více

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel:

Krycí list rozpočtu. Název stavby: Druh stavby: Rekonstrukce mateřského centra rekonstrukce. Lokalita: Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Krycí list rozpočtu Název stavby: Druh stavby: Lokalita: rekonstrukce Říčany - Radošovice JKSO: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Zpracoval: 8013913 Mraveniště-ZŠ Říčany, Bezručova 94 Ing.arch. V. Drobný,

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Pokyny pro vyplnění Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK , ,98. Cena bez DPH. 017 Opravy a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině. REKAITULACE STAVBY Kód: KSO: CC-CZ: Zadavatel: IČ: 261238 Statutární město Děčín Uchazeč: IČ: 28701101 BAJGER s.r.o. DIČ: CZ28701101 rojektant: IČ: 69288992 Vladimír Vidai DIČ: CZ5705170625 oznámka: 017

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ REKAPITULACE STAVBY Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních

TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA. 1. Zemní práce. 2. Základy. 3. Svislé konstrukce. 4. Vodorovné konstrukce. 5. Úprava povrchů vnitřních -2-793 TECHNICKÁ ZPRÁVA SO 001 VLASTNÍ STAVBA A. KONSTRUKCE A PRÁCE HSV 1. Zemní práce Budou provedeny výkopy pro okapové chodníky a pro základy. Provedou se ručně a to v hornině 3. Odvoz zeminy se provede

Více

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40

Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 Příloha č. 3 - výkaz výměr Poř. Alter. kód Popis MJ výměra Jcen Cena J/hmot. Hmotn. Vodárenská věž - stará, oprava fasády a výměna oken 77,40 0062: Omítky vnější 77,40 1. 622325203/R Oprava vnějších ploch

Více

REKAPITULACE STAVBY 0,00 CZK. Cena s DPH. SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken 0,00. Cena bez DPH. spss_okna.

REKAPITULACE STAVBY 0,00 CZK. Cena s DPH. SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken 0,00. Cena bez DPH. spss_okna. REKAIULACE SAVBY Kód: Stavba: spss_okna SŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové - Oprava a výměna oken KSO: CC-CZ: Místo: Hradec Králové, Hradecká 647 Datum: 20. 1. 2019 Zadavatel: D Uchazeč: Vlň údaj Vlň údaj D

Více

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí Stavební práce související se zhodnocením objektu Václavská

Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí Stavební práce související se zhodnocením objektu Václavská Výtah ve st. Karlovo náměstí DSP Rekapitulace nákladů CÚ 2016/I Bezbariérové zpřístupnění stanice metra Karlovo náměstí Celková rekapitulace nákladů v Kč Část Druh nákladů Náklad v Kč Objekty D.1.1.1 Architektonické

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,05. Cena s DPH ,91. Cena bez DPH. 1-01/04 DPS Hladnovská 757/119a - Oprava volných bytů.

REKAPITULACE STAVBY CZK ,05. Cena s DPH ,91. Cena bez DPH. 1-01/04 DPS Hladnovská 757/119a - Oprava volných bytů. REKAITULACE STAVBY Kód: Stavba: 1-01/04 DS Hladnovská 757/119a - Oprava volných bytů KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 20.3.2017 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 05510775 MATOSA ROFISTAV s.r.o. alackého 689/2

Více