LuK řešení oprav pro moduly spojky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LuK řešení oprav pro moduly spojky"

Transkript

1 LuK řešení oprav pro moduly spojky Technika Speciální nářadí/demontáž a montáž Jednolamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B1, 0B2, 0B3 ve vozidlech Audi A4, A5, Q5 a A6 Vícelamelový modul spojky pro 6stupňovou převodovku 0B4 ve vozidlech Audi A4 a A5

2 Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno ručení společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG ze souvislostí s touto brožurou. Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Září 2012 Veškerá práva vyhrazena. Jakékoliv rozmnožování, šíření, předávání, veřejné zpřístupnění a jiná zveřejnění této brožury jako celku, tak i jednotlivých částí, nejsou povoleny bez předchozího písemného souhlasu společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG. 2

3 Obsah Obsah Strana 1 Spojkový modul řešení pro kompaktní hnací jednotku 4 2 Jednolamelový spojkový modul Konstrukce spojky s talířovou pružinou s pružinovými jazýčky Konstrukce spojky se samočinným seřizováním 7 3 Vícelamelový spojkový modul Konstrukce spojky se samočinnou vícelamelovou spojkou 9 4 Konstrukce dvouhmotového setrvačníku s přenosovým plechem (Driveplate) 10 5 Uložení a vystředění spojkového modulu 11 6 Úloha indexového otvoru v přenosovém plechu (Driveplate) 12 7 Popis montážních přípravků 13 8 Popis a rozsah dodávky speciálního nářadí LuK 14 9 Speciální opravárenská řešení pro spojkové moduly Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou LuK opravárenská řešení pro spojkové moduly školicí video na DVD Všeobecné pokyny pro opravy Demontáž modulu spojky Přípravná opatření Demontáž spojky se samočinným seřizováním Montáž spojky se samočinným seřizováním Montáž spojkového modulu do převodovky Pokyny pro kotouč unašeče Pokyny pro montáž převodovky Montáž spojkového modulu se samonastavovací vícelamelovou spojkou Demontáž a montáž spojkového modulu s jednolamelovou spojkou s pružnými jazýčky 38 3

4 1 Spojkový modul řešení pro kompaktní hnací jednotku 1 Spojkový modul řešení pro kompaktní hnací jednotku Při vývoji nových sportovních modelů vozidel se ve stále vyšší míře dbá na optimalizaci rozložení zatížení náprav, na zlepšení ochrany chodců a na realizaci kratšího předního převisu. Úspěšnou koncepci vozidel přídavně doplňují vlastnosti jako jsou dobrá aerodynamika a perfektní zpracování. Aby bylo možné umístit moderní hnací jednotky do nových tvarů karosérií s delším rozvorem, bylo nutné změnit polohu hnacích agregátů. Motor a převodovka byly tedy přemístěny ve směru k prostoru pro cestující. To by při použití dosavadních generací převodovek vedlo k nevhodnému prodloužení přírubových hřídelí a vyvolalo by to tedy nutnost snížení rozvoru. Nevýhoda, které bylo možné zamezit pouze nově konstruovanými převodovkami. Pohon náprav byl přitom umístěn na boční stranu převodovky. Tím se opět dosáhlo původní polohy přírubových hřídelí. U této konstrukce převodovek jsou přírubové hřídele přední nápravy vedeny před spojkou zvonem převodovky. Při použití obvyklé kombinace spojky a dvouhmotového setrvačníku (DMF) proto nebylo možné. 1 Nové uspořádání pohonu nápravy Na základě těchto konstrukčních zvláštností převodovky bylo potřebné vyvinout nový modul spojky. Vznikla sestava již známých komponentů spojky a dvouhmotového setrvačníku s přenosovým plechem nazývaným také Driveplate. Tato inovační technika umožnila i přes potřebu místa pro přírubovou hřídel umístit nadále všechny komponenty ve zvonu převodovky. Nové Staré 4

5 2 Jednolamelový spojkový modul 2 Jednolamelový spojkový modul Jednolamelový spojkový modul sestává z dvouhmotového setrvačníku a spojky s talířovou pružinou s pružnými jazýčky popř. se samonastavovací spojkou (SAC = Self Adjusting Clutch). Pro vytvoření potřebné vzdálenosti pro průchod přírubové hřídele byl přenosový plech (Driveplate) nýtovým spojem spojen s otvory na šroubení klikové hřídele nerozdělitelně s dvouhmotovým setrvačníkem. Spojkový modul je na vnějším poloměru přenosového plechu upevněn ke kotouči unašeče motoru. Z toho vyplývá změna průběhu oprav při výměně příslušných komponentů. Před demontáží převodovky je nutné oddělit spojkový modul na přenosovém plechu od kotouče unašeče. Tento postup je podobný jako oddělení měniče od kotouče unašeče při demontáži automatické převodovky. Spojkový modul zůstává po demontáži převodovky ve zvonu převodovky, tak jako zde obvykle zůstává měnič v automatické převodovce. Levá přírubová hřídel zajišťuje modul při demontáži převodovky před vypadnutím Kotouč unašeče 2 Kotouč unašeče (náboj pro vystředění) s vodicím ložiskem 3 Vstupní hřídel převodovky 4 Pohon nápravy/ diferenciál 5 Spojkový modul 6 Přírubová hřídel, vlevo Přítlačný kotouč 2 Přenosový plech (Driveplate) 3 Dvouhmotový setrvačník 4 Nýtovaný spoj 5 Vstupní hřídel převodovky 6 Kotouč unašeče 7 Přírubová hřídel, vlevo 8 Spojková lamela 5

6 2 Jednolamelový spojkový modul 2.1 Konstrukce spojky s talířovou pružinou s pružinovými jazýčky U spojky s talířovou pružinou s pružinovými jazýčky jde o další vývoj běžné spojky. Proto se tato konstrukce používá výhradně u základní motorizace. Spony pružiny jsou komponenty umístěné ve skříni spojky tak, že vytahují čepy směrem ven. Tímto způsobem je uložení talířové pružiny při opotřebení vždy udržováno bez vůle. Výhodou tohoto provedení je nadzvednutí, které zůstává stejné po celou dobu životnosti Přítlačný kotouč 2 Těleso spojky s pružnými jazýčky a svorníky 3 Talířová pružina 4 Tangenciální listové pružiny 5 Klopný kroužek Tuhé spojkové lamely 6

7 2.2 Konstrukce spojky se samočinným seřizováním Na rozdíl od spojky s pružnými jazýčky může samonastavovací jednolamelová spojka přenášet při stejných rozměrech větší točivý výkon motoru. Další výhodou je nižší vypínací síla, která zůstává přibližně konstantní po celou dobu životnosti. Na základě těchto vlastností se tato konstrukce používá u zážehových a vznětových motorů s většími objemy Přítlačný kotouč 2 Těleso spojky 3 Talířová pružina 4 Tangenciální listové pružiny 5 Senzor - talířová pružina 6 Přestavovací kroužek Spojková lamela s tlumiči torzních kmitů Pokyn: Montáž samonastavovací spojky musí být vždy prováděna bez protilehlé síly! Montáž bez protilehlé síly je možná s LuK speciálním přípravkem, obj. č Podrobné informace ke spojce se samočinným seřizováním naleznete v technické brožuře Spojka se samočinným seřizováním (SAC) nebo na stránkách a 7

8 3 Vícelamelový spojkový modul 3 Vícelamelový spojkový modul Vícelamelový spojkový modul sestává z samonastavovací vícelamelové spojky a dvouhmotového setrvačníku s přenosovým plechem (Driveplate). Hlavní rozdíl od jednolamelového provedení je doplnění o vložený přítlačný kotouč se třemi dalšími pakety tangenciálních listových pružin pro zaručení zdvihu a použita je také přídavná spojková lamela. Výhodou u této varianty je možnost snížení vypínacích sil popř. přídavné zvýšení přenášeného točivého momentu motoru při konstantní vypínací síle. Na rozdíl od jednolamelového spojkového modulu má dvouhmotový setrvačník v tomto provedení přídavně vnitřní tlumič. To vede ve spojení s tlumiči torzních kmitů u spojkové lamely k největšímu možnému odizolování kmitů ve všech rozsazích otáček Přítlačný kotouč 2 Přenosový plech (Driveplate) 3 Dvouhmotový setrvačník 4 Nýtovaný spoj 5 Vstupní hřídel převodovky 6 Přírubová hřídel, vlevo 7 Kotouč spojky 1 8 Vložený přítlačný kotouč 9 Spojková lamela 2 8

9 3.1 Konstrukce spojky se samočinnou vícelamelovou spojkou Přítlačný kotouč a mechanismus pro nastavení jsou stejné jako u jednolamelového provedení. Přídavně ke spojkové lamele 1, která je přes unašeč spojena s ozubením spojkové lamely 2, jsou přes vložený kotouč vytvořeny dvě další třecí plochy. Tímto způsobem je zajištěn přenos vysokého točivého momentu motoru u motorů 3,0-TDI. Zatlumení torzních kmitů a přenos sil na vstupní hřídel převodovky zajišťuje spojková lamela Spojková lamela 2 2 Vložený přítlačný kotouč 3 Senzor-talířová pružina 4 Kotouč spojky 1 5 Tangenciální listové pružiny 6 Přítlačný kotouč 7 Nastavovací kroužek 8 Těleso spojky Spojková lamela 2 s tlumiči torzních kmitů Pokyn: Montáž samonastavovací spojky musí být vždy prováděna bez protilehlé síly! Montáž bez protilehlé síly je možná s LuK speciálním přípravkem, obj. č Podrobné informace ke spojce se samočinným seřizováním naleznete v technické brožuře Spojka se samočinným seřizováním (SAC) nebo na stránkách a Ozubení unašeče 9

10 4 Konstrukce dvouhmotového setrvačníku s přenosovým plechem (Driveplate) 4 Konstrukce dvouhmotového setrvačníku s přenosovým plechem (Driveplate) Doposud známá konstrukce dvouhmotového setrvačníku byla pro použití ve spojkovém modulu konstrukčně změněna ve dvou bodech. Přenos síly Točivý moment motoru je na dvouhmotový setrvačník přenášen přes přenosový plech, tak zvaný Driveplate. Dvouhmotový setrvačník pro jednolamelový spojkový modul Uložení Primární setrvačník je veden přes centrální ložisko na kotouč unašeče motoru a sekundární setrvačník s jehlovým ložiskem je uložen na vstupní hřídeli převodovky. 1 Přenosový plech (Driveplate) 2 Primární setrvačník 3 Sekundární setrvačník 4 Středicí ložisko 5 Jehlové ložisko sekundárního setrvačníku Dvouhmotový setrvačník pro vícelamelový spojkový modul Dvouhmotový setrvačník vícelamelového spojkového modulu se liší změněnou vnitřní konstrukcí od jednolamelového provedení. V důsledku přenosu vyšší točivých momentů motoru bylo nutné provést přizpůsobení v oblasti izolace kmitů. Přes obloukové pružiny s vnitřními pružinami v kanálu pružin a tlačné pružiny s vnitřními pružiny v přírubě jsou absorbovány točivé kmity Oblouková pružina s vnitřními pružinami/vnitřní tlumič 2 Tlačná pružina s vnitřními pružinami/vnitřní tlumič Pozor: Na základě uspořádání a konstrukčního tvaru dvouhmotového setrvačníku není možné provádět měření opotřebení pomocí LuK speciálního přípravku, obj. č ! Podrobné informace o DMF naleznete v technické brožuře Dvouhmotový setrvačník nebo na stránkách a 10

11 5 Uložení a vystředění spojkového modulu 5 Uložení a vystředění spojkového modulu Aby se zamezilo nežádaným kmitům motoru, byla provedena konstrukční opatření umožňující přesné vyrovnání při montáži dvouhmotového setrvačníku. U obvyklého dvouhmotového setrvačníku se před montáží převodovky na klikovou hřídel provede axiální vyrovnání přes náboj. Radiální vyrovnání je zaručeno po nastavení otvorů na dvouhmotovém setrvačníku a na klikové hřídeli pomocí upevňovacích šroubů. Na základě změněné konstrukce se může provádět správné vyrovnání spojkového modulu vůči kotouči unašeče až během popř. po montáži převodovky. Axiální vyrovnání je umožněno díky použití středicího náboje s opěrným ložiskem. Středicí náboj je pevně spojen s kotoučem unašeče a pomocí šroubů je upevněn na klikovou hřídel. Přídavně slouží uvnitř montované vodicí ložisko k centrálnímu vedení vstupní hřídele převodovky. Při montáži převodovky se zasouvá středicí náboj do středicího ložiska dvouhmotového setrvačníku, až se dosáhne opěrného ložiska. Současně se zde nachází těsnicí kroužek hřídele, který slouží u dvouhmotového setrvačníku k bočnímu utěsnění ložiska ve správné pozici k oběžné ploše středicího náboje. Axiální umístění vytváří nyní základ pro radiální vyrovnání, které je umožněno přes indexové otvory v Driveplate Kotouč unašeče 2 Středicí náboj 3 Vodicí ložisko 4 Kluzná plocha radiálního těsnicího kroužku hřídele 5 Otvor se závitem pro upevnění Driveplate 6 Přenosový plech (Driveplate) 7 Středicí uložení 8 Opěrné ložisko 9 Radiální těsnicí kroužek hřídele 11

12 6 Úloha indexového otvoru v přenosovém plechu (Driveplate) 6 Úloha indexového otvoru v přenosovém plechu (Driveplate) Přenosový plech dvouhmotového setrvačníku je na vnějším poloměru vybaven šesti otvory. Přes tyto otvory se podle počtu válců motoru z výroby upevní pomocí tří nebo šesti šroubů kotouč unašeče k motoru. Pět z těchto otvorů má stejný průměr 11 mm. Otvory mají rozměr 10,3 x 11 mm. Slouží jako indexové otvory pro radiální vyrovnání přenosového plechu ke kotouči unašeče. Indexové otvory jsou umístěny vždy v bezprostřední blízkosti kontrolních otvorů, které slouží pro uchycení montážních přípravků. Díky kombinaci otvorů se značně usnadňuje identifikace indexových otvorů. Po montáži převodovky se přenosový plech rukou uchytí pomocí prvního šroubu (2 Nm) a přes indexové otvory se spojí s kotoučem unašeče. Všechny další závity kotouče unašeče jsou potom přesně vyrovnány s otvory v přenosovém plechu. Nyní se kliková hřídel otáčí v krocích (u 4válcových motorů o 120, u 6válcových a 8válcových motorů o 60 ). Tak lze namontovat všechny další šrouby přes servisní otvor a utáhnout je rukou. Tím se dosáhne montáž přenosového plechu na kotouč unašeče bez pnutí. Při druhé otáčce klikové hřídele se potom všechny šrouby s konečnou platností upevní utahovacím momentem 60 Nm. 11 mm 10,3 mm 1 Indexový otvor 2 Kontrolní otvor

13 7 Popis montážních přípravků 7 Popis montážních přípravků Aby se zamezilo problémům s funkcí a montáží, je nutné před montáží převodovky provést přesné umístění spojkového modulu. Tuto přípravu lze provést pouze s vhodnými montážními přípravky. Montážní přípravek 1 má následující úkoly: Radiální podepření modulu pro vedení bez zachycení na centrální uložení (středicí náboj) při montáži. Zajištění indexového otvoru proti servisnímu otvoru Radiální opření spojkového modulu při transportu převodovky Montážní přípravek 2 má následující úkoly: Axiální opření modulu spojky při montáži převodovky tak je modul spojky tlačen na středicí náboj Axiální zajištění spojkového modulu při transportu převodovky Montážní přípravek 3 (rukojeť) má následující úkoly: Bezpečná demontáž a montáž, jakož i transport modulu spojky 13

14 8 Popis a rozsah dodávky speciálního nářadí LuK 8 Popis a rozsah dodávky speciálního nářadí LuK Speciální nářadí je pro správnou montáž spojky SAC nezbytné. Přípravek je nutno namontovat bez protilehlé síly, jinak hrozí nebezpečí předčasného otočení stavěcího kroužku v přítlačném kotouči spojky. S otázkami na SAC nebo na získání přípravků (obj. č ) se obracejte prosím na naši opravárenskou Hotline LuK INA FAG: +49 (0) *. Obsah kufříku Obj. č Šest různých kónických pouzder pro rozepření obou bílých upínacích/středicích dílů (15-28 mm), pro uchycení spojkové lamely 2 Univerzální trn pro vystředění s vodicím a upínacím prvkem 3 Tři našroubovatelné středicí trny s různými průměry (12, 14 a 15 mm) pro vodicí ložisko 4 Tlačný díl a držák vřetene s dělením se 3 popř. 4 otvory 5 Středící pouzdro (BMW) 6 Vždy čtyři svorníky M6, M7 a M8 7 Čtyři matice s vroubkovaným povrchem 8 Víko závitu pro ochranu vnitřního závitu: 9 Dva upínací/středicí prvky (12-28 mm) pro vodicí ložisko a otvor klikové hřídele 10 Čtyři speciální - středící trny (BMW) s různými průměry a příslušné šrouby 11 Klíč pro čelní otvory/přípravek pro odblokování pro předepnuté spojky (Audi, Seat, Škoda a VW) 14

15 Vystředění spojkové lamely mimořádný význam pro správnou montáž převodovky a správnou funkci spojky. Správné vystředění zajišťuje, aby měla vstupní hřídel převodovky při montáži lehký chod a aby na této hřídeli byl veden profil náboje spojkové lamely. Takto se minimalizuje nebezpečí poškození spojkové lamely nebo profilu náboje. Aby bylo možné zajistit vystředění spojkové lamely u pokud možno všech typů vozidel, byl vyvinut modulárně konstruovaný univerzální trn pro vystředění. Tím je možné sestavit trn pro vystředění kombinací různých jednotlivých dílů pro příslušný případ. Možnosti kombinací univerzálního trnu pro vystředění Univerzální trn pro vystředění je všeobecně vhodný pro použití u všech typů vozidel. Zpravidla se v otvoru klikového hřídele nachází vodicí ložisko. Jeho vnitřní průměr je menší než má náboj. Zvláštností univerzálního středicího trnu je, že jej lze použít i u aplikací bez vodicího ložiska. V těchto případech může být vnitřní průměr otvoru klikové hřídele větší, než průměr náboje. Jaké složení trnu pro vystředění je použito, závisí jednak na vnitřním průměru vodicího ložiska, popř. na otvoru v klikovém hřídeli. Jednak závisí na vzdálenosti mezi vodicím ložiskem, popř. otvorem v klikovém hřídeli a profilu náboje spojkového kotouče. Pro výběr úchytu trnu pro vystředění se proto rozlišuje mezi dvěma způsoby uchycení: Pro vodicí ložiska s vnitřním průměrem 12, 14 nebo 15 mm se používají příslušné našroubovatelné středicí trny. V případě všech ostatních aplikací se používají variabilní upínací/středicí prvky s možnými průměry mezi 12 a 28 mm Rozdílné komponenty lze vzájemně libovolně kombinovat, aby bylo možno sestavit vhodný středicí trn. Přitom je však nutno zohlednit následující pořadí dílů Obrázek ukazuje pořadí, ve kterém se komponenty šroubují, popř. nasouvají na středicí trn. Pokud není použit žádný ze tří našroubovatelných středicích trnů, je nutno našroubovat alespoň víko závitu. Tím je závit chráněn před znečištěním a poškozením. Po sestavení univerzálního středicího trnu vhodného pro použití je nutno jej nábojem spojkového kotouče zavést do vedení klikového hřídele. Upínací/středicí prvky se musí nacházet na výšce vedení klikového hřídele a osy náboje spojkového kotouče. Utažením upínacího prvku na konci trnu jsou jednotlivé prvky rozepřeny a tím je dosaženo vystředění Víko závitu pro ochranu vnitřního závitu: 2 Dva upínací/středicí prvky (12-28 mm a mm) pro vodicí ložisko a otvor klikové hřídele 3 Trn pro vystředění s vodicím a upínacím prvkem 4 Tři našroubovatelné středicí trny s různými průměry pro vodicí ložisko 5 Šest různých kónických pouzder pro rozepření obou bílých upínacích/středících dílů (15-28 mm), pro uchycení spojkové lamely

16 9 Speciální opravárenská řešení pro spojkové moduly 9 Speciální opravárenská řešení pro spojkové moduly LuK RepSet s jednolamelovou spojkou s pružnými jazýčky Obsah: Přítlačný kotouč Spojková lamela Vypínací ložisko spojky Vodicí pouzdro 6 upevňovacích šroubů pro přítlačnou desku 3 upevňovací šrouby pro přenosový plech (Driveplate) 2 montážní přípravky (axiální a radiální opření) 1 rukojeť pro demontáž a montáž modulu Pokyn: Pro montáž spojky je vhodné použít trn pro vystředění! LuK RepSet se samonastavovací jednolamelovou spojkou Obsah: Přítlačný kotouč Spojková lamela Vypínací ložisko spojky Vodicí pouzdro 6 upevňovacích šroubů pro přítlačnou desku 6 upevňovacích šroubů pro přenosový plech (Driveplate) 2 montážní přípravky (axiální a radiální opření) 1 rukojeť pro demontáž a montáž modulu Pokyn: Pro montáž samonastavovací spojky je potřebný LuK speciální přípravek, obj. č ! LuK RepSet se samonastavovací vícelamelovou spojkou Obsah: Přítlačný kotouč (s předem namontovanou spojkovou lamelou 1) Kotouč spojky 2 Vypínací ložisko spojky Vodicí pouzdro 6 upevňovacích šroubů pro přítlačnou desku 6 upevňovacích šroubů pro přenosový plech (Driveplate) 2 montážní přípravky (axiální a radiální opření) 1 rukojeť pro demontáž a montáž modulu Pokyn: Pro montáž samonastavovací spojky je potřebný LuK speciální přípravek, obj. č ! 16

17 LuK DMF Obsah: DMF 6 upevňovacích šroubů pro přítlačnou desku 3 popř. 6 upevňovacích šroubů pro přenosový plech (Driveplate) 2 montážní přípravky (axiální a radiální opření) 1 rukojeť pro demontáž a montáž modulu Pokyn: Pro montáž dvouhmotového setrvačníku je potřebný LuK speciální přípravek, obj. č ! LuK RepSet DMF Obsah: DMF Přítlačný kotouč se samonastavením nebo spojka s pružnými jazýčky Spojková lamela/y Vodicí pouzdro Vypínací ložisko spojky 6 upevňovacích šroubů pro přítlačnou desku 3 popř. 6 upevňovacích šroubů pro přenosový plech (Driveplate) 2 montážní přípravky (axiální a radiální opření) 1 rukojeť pro demontáž a montáž modulu Pokyn: Pro montáž samonastavovací spojky je potřebný LuK speciální přípravek, obj. č ! 17

18 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.1 LuK opravárenská řešení pro spojkové moduly školicí video na DVD Školicí video LuK opravárenská řešení pro spojkové moduly ukazuje a vysvětluje všechny kroky při demontáži a montáži spojkového modulu a při demontáži a montáži spojky. Podrobný filmový materiál se dodává jako DVD s obj. č.: Školicí video je navíc k dispozici ke stažení na a na 18

19 10.2 Všeobecné pokyny pro opravy Opravy smí provádět jen odborníci s použitím vhodných dílenských prostředků! Spojkový modul strana převodovky Na základě neustálého technického vývoje realizovaného výrobci vozidel v sériové výrobě může dojít k změnám postupu oprav resp. potřebného speciálního nářadí. Opravu je nutné zásadně provést za použití nejnovějšího návodu k opravě a příslušného speciálního nářadí. Aktuální data a pokyn naleznete zde: nebo nebo přes novou německou Hotline pro opravy LuK INA FAG: +49 (0) * Při výměně spojky doporučujeme zkontrolovat dvouhmotový setrvačník (DMF) a v případě potřeby ho vyměnit. Spojkový modul na straně motoru Při výměně spojky a/nebo dvouhmotového setrvačníku je vždy nutné překontrolovat a případně vyměnit vodicí ložisko v kotouči unašeče motoru. Po demontáži převodovky se překontroluje místo uložení dvouhmotového setrvačníku na vstupní hřídeli převodovky z hlediska opotřebení, aby se v případě poškození vyměnila vstupní hřídel. Každý LuK RepSet popř. LuK dvouhmotový setrvačník se vždy montuje kompletně (s veškerým příslušenstvím v obsahu balení). Je nepřípustné kombinovat již použité díly a nové díly. Před použitím nových součástí je nutné vyčistit zaolejované a/nebo znečištěné součásti převodovky. Během celé opravy dbejte na dodržování čistoty. Pozor: Za žádných okolností nesmí dojít k upadnutí modulu spojky. Bezpodmínečně zajistěte, aby nedošlo k žádným otřesům, protože mohou mít negativní vliv na mechanismus nastavení spojky se samočinným seřizováním! 19

20 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.3 Demontáž modulu spojky Pokyn: V následujícím návodu je vysvětlena demontáž a montáž samonastavovací jednolamelové spojky. Odlišné opravárenské postupy u samonastavovací vícelamelové spojky a u jednolamelové spojky s pružnými jazýčky jsou popsány v kapitolách 11 a 12. Demontovat servisní klapku na převodovce Demontovat šrouby na přenosovém plechu (Driveplate) Pokyn: U 4válcových motorů demontovat 3 šrouby. U 6válcových a 8válcových motorů demontovat 6 šroubů. Pozor: Převodovku vymontujte podle pokynů výrobce vozidla! Táhla řazení a elektrické konektory spínače identifikace převodových stupňů je nutné pomocí vhodného nářadí oddělit od převodovky! 20

21 Aby se zamezilo vytékání převodového oleje, musí se převodovka trochu naklonit dozadu ve směru k diferenciálu Demontovat šrouby upevnění přírubové hřídele Aby se zamezilo poškození radiálního těsnění hřídele na straně převodovky, musí se přírubová hřídel při demontáži rukou podepřít přes servisní otvor Pozor: Pokud se toto nedodrží, narazí ozubení přírubové hřídele při demontáži na radiální těsnicí kroužek hřídele na straně převodovky a poškodí jej! Následkem je potom ztráta převodového oleje, která vede k předčasnému výpadku spojky! 21

22 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.3 Demontáž modulu spojky Montážní přípravek 3 (rukojeť) namontovat na přenosový plech (Driveplate) Spojkový modul vyjmout z převodovky Pozor: Hmotnost spojkového modulu činí až 22 kg. Při neodborné demontáži vzniká zvýšené nebezpečí nehody! Připravit vhodné místo pro odložení v bezprostřední blízkosti. Překontrolovat radiální těsnicí kroužek hřídele a jehlové ložisko u dvouhmotového setrvačníku V případě poškození vyměnit dvouhmotový setrvačník 22

23 10.4 Přípravná opatření Vyčistit vstupní hřídel převodovky a překontrolovat z hlediska opotřebení Konec hřídele s osazením (čep hřídele) musí být v bezchybném stavu. Radiální těsnicí kroužek hřídele ve skříni převodovky se očistí, překontroluje a vybaví se vhodným mazivem Pokyn: Pro radiální těsnicí kroužek hřídele se použije doporučený tuk pro utěsnění od výrobce vozidla. Demontovat vypínací vidlici s vypínacím ložiskem Překontrolovat a příp. vyměnit kulový čep, přidržovací pružinu a mezikus Kulový čep naplnit mazivem doporučeným výrobcem vozidla 23

24 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.4 Přípravná opatření Demontovat vodicí objímku Překontrolujte těsnicí kroužek na vstupní hřídeli převodovky. Namontovat nová vodicí pouzdra Pojistný prostředek nanést na upevňovací šrouby vodicího pouzdra Upevňovací šrouby utáhnout utahovacím momentem 8 Nm Pokyn: Vodicí pouzdra první generace mohou být upevněna s pojistnými destičkami. Ty se již nepoužívají při montáži nových vodicích pouzder. Namontovat vypínací vidlici s novým vypínacím ložiskem Dbejte na správné umístění přidržovací pružiny Ozubení vstupní hřídele převodovky namazat vhodným mazivem Pokyn: Použít LuK vysoce výkonný kluzný tuk, obj. č

25 Náboj nové spojkové lamely namazat mazivem Pokyn: Použít LuK vysoce výkonný kluzný tuk, obj. č Spojkovou lamelu několikrát axiálně posunout na vstupní hřídeli převodovky Demontovat spojkovou lamelu a namontovat ji opačně Postup opakovat Po demontáži spojkové lamely odstranit přebytečné mazivo z ozubení 25

26 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.5 Demontáž spojky se samočinným seřizováním Spojkový modul s přenosovým plechem (Driveplate) odložit na rovnou plochu Demontujte přítlačnou desku a kotouč spojky Očistit a překontrolovat třecí plochy dvouhmotového setrvačníku Trn pro vystředění sestavit z dílů LuK speciálního přípravku, jak je znázorněno na obrázku 1 Upínací/středicí díl vodicího ložiska 2 Víko závitu 3 Kónické pouzdro č. 2, 15 x 40 mm 4 Upínací/středicí díl kotouče spojky

27 10.6 Montáž spojky se samočinným seřizováním Spojkovou lamelu položit na dvouhmotový setrvačník Dbát na montážní polohu spojkové lamely Musí být vidět nápis Getriebeseite (strana převodovky) Vystředit kotouč spojky Pokyn: Při předepnutí středicího trnu se musí upínací/ středicí díl vodicího ložiska nacházet přesně v ložisku dvouhmotového setrvačníku. Přesnou polohu lze překontrolovat ze strany přenosového plechu. 27

28 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.6 Montáž spojky se samočinným seřizováním Namontovat přítlačný kotouč Dbát na montážní polohu přítlačné desky Při správné montáži se nacházejí všechny středicí kolíky dvouhmotového setrvačníku v příslušných otvorech tělesa přítlačného kotouče. Zašroubovat 3 svorníky u speciálního přípravku LuK ve vzdálenosti

29 Nasadit tlačný díl s držákem vřetene 3 matice s lemem zašroubovat tak, až budou v rovině se svorníky Talířovou pružinu spojky předepnout zašroubováním vřetene Ukončit postup, když bude těleso přítlačného kotouče dosedat na dvouhmotový setrvačník 29

30 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.6 Montáž spojky se samočinným seřizováním Šrouby přítlačného kotouče zašroubovat rukou Demontovat držák vřetene s tlačným dílem a s trnem pro vystředění Namontovat zbývající šrouby přítlačného kotouče Všechny šrouby přítlačného kotouče utáhnout utahovacím momentem 22 Nm a 90 30

31 10.7 Montáž spojkového modulu do převodovky Montážní přípravek 3 (rukojeť) upevnit na přenosový plech (Driveplate) Spojkový modul namontovat do převodovky Přenosový plech (Driveplate) pootočit, až bude vidět otvor pro přírubovou hřídel Aby se zamezilo poškození radiálního těsnicího kroužku hřídele na straně převodovky, musí se přírubová hřídel při montáži rukou podepřít přes servisní otvor Přírubovou hřídel tak lze centricky zavést do otvoru převodovky 31

32 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.7 Montáž spojkového modulu do převodovky Pozor: Pokud není přírubová hřídel rukou přidržována při montáži, narazí ozubení na radiální těsnicí kroužek hřídele na straně převodovky a poškodí ji! Následkem je potom ztráta převodového oleje, která vede k předčasnému výpadku spojky! Namontovat šrouby upevnění přírubové hřídele a utáhnout je utahovacím momentem 24 Nm Přenosový plech (Driveplate) pootočit, až bude indexový i kontrolní otvor stát proti servisnímu otvoru převodovky 32

33 Namontovat montážní přípravek 1 pro radiální podepření spojkového modulu Montážní přípravek 2 pro axiální podepření spojkového modulu nasunout na přírubovou hřídel Správná pozice montážní pomůcky 2 (je zobrazeno bez přenosového plechu) 33

34 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.8 Pokyny pro kotouč unašeče Před montáží převodovky se překontroluje ozubený věnec startéru, vodicí ložisko a středicí náboj kotouče unašeče Poškozené vodicí ložisko lze vyměnit jako jednotlivý díl Pro výměnu vodicího ložiska se musí kotouč unašeče oddělit od motoru 34

35 10.9 Pokyny pro montáž převodovky Pozor: Převodovku namontujte podle pokynů výrobce vozidla! Spojkový modul se pomocí prvních šroubů upevní na kotouč unašeče a šrouby se rukou dotáhnou Demontuje se montážní pomůcka 2 35

36 10 Demontáž a montáž spojkového modulu se samonastavovací jednolamelovou spojkou 10.9 Pokyny pro montáž převodovky Demontuje se montážní pomůcka 1 Otáčet motorem a všechny šrouby postupně utáhnout rukou Pokyn: U 4válcových motorů namontovat 3 šrouby. U 6válcových a 8válcových motorů namontovat 6 šroubů. Všechny šrouby utáhnout utahovacím momentem 60 Nm 36

37 Servisní otvor na převodovce uzavřít klapkou 37

38 11 Montáž spojkového modulu se samonastavovací vícelamelovou spojkou 11 Montáž spojkového modulu se samonastavovací vícelamelovou spojkou Spojkovou lamelu položit na přítlačný kotouč Dbát na to, aby ozubení obou nábojů spojkové lamely do sebe zapadalo Přítlačný kotouč namontovat společně se spojkovou lamelou na dvouhmotový setrvačník Všechny následující pracovní kroky jsou identické s montáží u samonastavovací jednolamelové spojky 12 Demontáž a montáž spojkového modulu s jednolamelovou spojkou s pružnými jazýčky Pro demontáž jednolamelové spojky s pružnými jazýčky není potřebný žádný speciální přípravek Při montáži se použije vhodný trn pro vystředění Montáž a demontáž modulu spojky je u všech provedení identická 38

39 Poznámky 39

40 /2.5/9.2012/CZ 2012 Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Hotline pro opravy: +49 (0) * Tel: +49 (0) * Fax : +49 (0)

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,6/85 kw FSI Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BLF Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 004 Motor,6/85 kw FSI Kód motoru BLF Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití bez

Více

Oprava kotoučových brzd 1

Oprava kotoučových brzd 1 Oprava kotoučových brzd 1 Zahájení opravy brzd Brzdové kotouče a/nebo brzdové obložení dosáhly hranice opotřebení. Před zahájením opravy brzd je nutné překontrolovat veškeré relevantní díly v oblasti nápravy

Více

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze

Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Speciální přípravek na kontrolu dvouhmotového setrvačníku Návod k obsluze Všeobecné pokyny Při výměně spojky je vždy nutné zkontrolovat dvouhmotový setrvačník (ZMS - Zweimassenschwungrad). Opotřebený,

Více

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB

Servis 5. Dílenská příručka SUPERB 2002. Převodovka 01W/012 Vydání 10.01. Servisní služby. Technické informace DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servis 5 Dílenská příručka SUPERB 2002 Převodovka 0W/02 Vydání 0.0 Kód převodovky DVZ FHN EEN EMV EZG GFY GFZ GFN GFL GGB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo

Více

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB

Servis 5. Dílenská příručka OCTAVIA II 2004. Motor 1,9/77 kw TDI PD Vydání 02.04. Servisní služby. Technické informace BJB Servis 5 Dílenská příručka OCTAVIA II 2004 Motor 1,9/77 kw TDI PD Kód motoru BJB Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic 5 Servis Toto dílo je autorskoprávně chráněno. Každé použití

Více

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2

Spojka Obsah 18. Strana SPOJKA. - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 Obsah Strana SPOJKA - Spojka s mechanickým ovládáním 1 - Spojka s hydraulickým ovládáním 2 - Demontáž a montáž 5 - Obložení - přítlačný kotouč 5 - Vypínací ložisko spojky 6 - Hřídel vypínací vydlice 6

Více

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze

Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Spojka se samočinným seřizováním (SAC) Technika Speciální nářadí/návod k obsluze Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno

Více

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí Dvouhmotový Technika Diagnóza závad Speciální nářadí 1 Obsah 1. Historie 4 2. Dvouhmotový ZMS 6 2.1 Proč dvouhmotový? 6 2.2 Konstrukce 6 2.3 Funkce 7 3. Komponenty dvouhmotového u 8 3.1 Primární 8 3.2

Více

Ložiska INA a FAG. Úvod» Ložiska INA a FAG

Ložiska INA a FAG. Úvod» Ložiska INA a FAG Ložiska INA a FAG Úvod» Ložiska INA a FAG Společnost PK SERVIS technické součásti s.r.o. nabízí zboží skupiny Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG v České republice. Zboží je nakupováno výhradně z autorizovaných

Více

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y

OPTIMUM M A S C H I N E N - G E R M A N Y www.1bow.cz tel. 585 378 012 OPTIMUM Návod k obsluze Verze 1.0 V 99 Návod pečlivě uschovejte pro další použití! OPTIMUM 1 Automatický posuv stolu 1.1 Použití v souladu s daným účelem Automatický univerzální

Více

NáŘaDí PrO autoservisy

NáŘaDí PrO autoservisy NáŘaDí PrO autoservisy DílENSKé vybavení...176 výměna OlEjE/filtrŮ...180 výměna SvíčEK...182 SErviS motoru...184 SErviS BrZD...186 SErviS tlumičů PérOváNí...187 SErviS KOl...188 NáŘaDí PrO KarOSáŘE...190

Více

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce:

RTH BJ. Návod použití evidenční číslo: 2510507. závitořezné hlavy reverzační. Výrobce: Návod použití evidenční číslo: 2510507 RTH BJ závitořezné hlavy reverzační Výrobce: Moskevská 63 CZ-10100 Praha 10 Tel: +420 246 002 321 Fax: +420 246 002 335 E-mail: obchod@narexmte.cz www.narexmte.cz

Více

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012.

Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN. Typy UZWN a KSUN. Návod k obsluze BA 3001 cs 06/2012. Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN Návod k obsluze FLENDER couplings Jednosměrné spojky FLENDER UZWN se spojkovým spínačem FLENDER KSUN Typy UZWN a KSUN

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ ČELNÍ ZVEDACÍ ZAŘÍZENÍ + PTO (TAG3954) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze

Rotační čerpadlo. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Rotační čerpadlo Výrobek Dodavatel název: Rotační čerpadlo typ: DK 12, 22, 31, 60 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Výrobky

Více

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy

Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy Elektromagneticky ovládané spojky a brzdy šeobecné pokyny Suchý provoz/mokrý provoz Elektrická schémata Usměrňovače Přívody proudu Zhášecí kondenzátor Ochrana proti indukčním napěťovým špičkám Spínací

Více

Univerzální vysavač kalů

Univerzální vysavač kalů Univerzální vysavač kalů USS 3000 USS 4000 Provozní návod OBSAH Prohlášení o shodě 3 1. Všeobecně 4 1.1 Působnost 4 1.2 Poptávky a objednávky 4 1.3 Technické údaje 4 1.4 Oblast použití 5 1.5 Příslušenství

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG5231) Traktor B1710, B2110, B2410, B2710 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž 1.0 Všeobecnì k návodu k použití... 2 2.0 Bezpeènostní upozornìní... 2 2.1 Význam symbolù...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpeènosti...2 3.0 Skladování a doprava... 2 4.0 Popis... 3 4.1 Oblast použití...3

Více

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW

ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servis 5 Dílenská příručka FABIA 000 Motor,0/37;,4/44;,4/50 - mechanika Vydání 08.99 Kód motoru ARV AQV AZE AZF AME ATZ AQW Servisní služby. Technické informace Printed in Czech Republic S00.5305.00.5

Více

399, E 99, E. Spojky SAC. V2306, EAN 4047728023061 Sada nářadí pro spojky SAC. V2308, EAN 4047728023085 Rozšířený sortiment pro nářadí na spojky

399, E 99, E. Spojky SAC. V2306, EAN 4047728023061 Sada nářadí pro spojky SAC. V2308, EAN 4047728023085 Rozšířený sortiment pro nářadí na spojky Spojky SAC V2306, EAN 4047728023061 Sada nářadí pro spojky SAC Pro téměř všechny samonastavitelné SAC-spojky se tříděrovým dělením Pro rychlou a odbornou demontáž a montáž SAC-spojek Korektní montáž je

Více

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS

PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory s namontovanou brzdou typu HPS ELEKTROPOHONY spol. s r.o. Závodí 234, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, Czech Republic Tel.:+420 556 880 611, Fax: +420 556 880 698 http: www.epo.cz e-mail: info@epo.cz PROVOZNĚ TECHNICKÝ NÁVOD pro motory

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje

Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50. pro vnitřní spínací přístroje Návod k montáži, obsluze a údržbě universálních motorových pohonů UM 10, UM 20, UM 30 a UM 50 pro vnitřní spínací přístroje 1 Universální motorové pohony UM Slouží k dálkovému ovládání spínacích přístrojů

Více

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect

RINGFEDER. Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla. TYP RUwg. Prospect RINGFEDER Prospect Automatické tažné háky pro silniční a terénní vozidla TYP RUwg Automatické tažné háky pro vlečné oko podle VG 74059 (kruhové oko NATO) Typy RUwg K 0 D, K D, K 2 D, K 3 D, K 4 D Typ RUwg

Více

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution

POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE. Návod na montáž, obsluhu a údržbu. ABB Power Distribution POHONY PRO ODPÍNAČE TYPU C3 A UZEMŇOVAČE Návod na montáž, obsluhu a údržbu ABB Power Distribution Vaše bezpečnost má přednost - vždy! Proto uvádíme tato doporučení na začátku našeho návodu pro obsluhu.

Více

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č.

Provozní návod. Přístroj k zachycování starého oleje 75 l. Přístroj k zachycování starého oleje 95 l. Artikl č. 27 070. Artikl č. Provozní návod Artikl č. 27 070 Přístroj k zachycování starého oleje 75 l Artikl č. 27 070 890 Přístroj k zachycování starého oleje 95 l 04 573 A 405 Obsah 1. Obecné údaje 2 1.1. Použití dle určení 2 1.2.

Více

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech SP41_50 Na moderní automobily se kladou stále rostoucí požadavky na funkčnost, jízdní komfort, bezpečnost, šetrnost k životnímu prostředí a také

Více

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy

Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Hydraulicky ovládané spojky a brzdy Všeobecné informace Spojky Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže Brzdy Funkce Vlastnosti Pokyny pro montáž Návrhy zapojení Příklady montáže

Více

Návod k montáži a údržbě Modulární pneumatický lineární pohon OSP-P

Návod k montáži a údržbě Modulární pneumatický lineární pohon OSP-P ORIGA SYSTEM PLUS Pneumatický lineární pohon OSP P Návod k montáži a údržbě Modulární pneumatický lineární pohon OSPP Pneumatický lineární pohon OSP P Obsah Kapitola Strana 1. Úvod k provoznímu návodu...

Více

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu -

ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Ho 07/2015 česky ELEKTRICKÝ ŘETĚZOVÝ KLADKOSTROJ P r o v o z n í n á v o d - překlad originálního návodu - Provedení 13 6300/1-5,6/1,4 12500/2-2,8/0,7 Provedení 15 7500/1-4,4/1,1 15000/2-2,2/0,6 Informace

Více

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7

Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS. Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Pneumatický regulační ventil Typ 3248-1 a 3248-7 Obr. 1: Typ 3248 jako průchozí ventil a rohový ventil s pohonem typu 3277 Návod k instalaci a obsluze EB 8093 CS Vydání prosinec 2010 Význam pokynů v tomto

Více

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1).

PDF created with FinePrint pdffactory Pro trial version http://www.pdffactory.com SPOJKA ČÁST 5 SPOJKA. Rozložená spojka je rozkreslena na (Obr. 1). SPOJKA V této části je kompletně popsána údržba, opravy a montážní práce na spojce a ovládacím mechanismu. Na tomto typu motocyklu, je použita vícelamelová, mokrá spojka, ponořená v motorovém oleji. Spojka

Více

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Hřídelové spojky Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu. Další funkce spojek přerušení nebo omezení přenosu M k jako ochrana před

Více

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303.

Kombinace spalinových výměníků tepla WT a kotle odpovídá svou konstrukcí a provozními vlastnostmi požadavkům DIN 4702, resp. DIN EN 303. 6780 0186-5/97 CZ Návod k montáži a údržbě Spalinový kondenzační výměník WT 30/40 pro kondenzační jednotky G 215 B, GE 315 B, SE 425 B Prosíme uschovat 1. Předpisy, směrnice Obsah Strana Kombinace spalinových

Více

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce

ÚVOD PNEUMATICKÉ VÁLCE. Jednočinné pneumatické válce PNEUMATICKÉ KOMPONENTY VÁLCE A PŘÍSLUŠENSTVÍ UČEBNÍ TEXTY PRO VÝUKU MECHATRONIKY 1 OBSAH: Úvod... 3 Pneumatické válce... 3 Jednočinné pneumatické válce... 3 Dvojčinné pneumatické válce... 4 Speciální pneumatické

Více

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260

Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž a demontáž Základní informace... 258 Prostřed montáže... 258 Příprava k montáži a demontáži... 258 Manipulace s ložisky... 260 Montáž... 261 Montáž ložisek s válcovou dírou... 261 Nastavení ložisek...

Více

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče Spouštěcí obvod Pod tímto pojmem se rozumí nejen vlastní elektrické spouštěcí zařízení k přímému mechanickému uvedení motoru do pohybu, ale také pomocná zařízení, která jsou pro spouštění motoru vhodná

Více

Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený

Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený Osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobku. Nízkozdvižný vidlicový vozík (paletovací) ručně vedený Typová řada : NF-NL ( BH,AC) (nosnost 1000 3000kg) Výrobní číslo : Výrobek ověřen dne : Datum a razítko

Více

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla

FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla FAG opravárenská řešení ložisek kol pro užitková vozidla Mercedes-Benz Sprinter, Viano, Vito a Volkswagen Crafter přední náprava Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním

Více

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS

TEDOM a.s. DIVIZE MOTORY OBSAH: POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS POČET LISTŮ: 20 LIST: 1 ČÍSLO PŘEDPISU: 61-0 - 0250 INDEX l NÁZEV: MONTÁŽNÍ PŘEDPIS OBSAH: list číslo I. Montáž vík ložisek klikového hřídele... 2 II. Výběr těsnění hlav válců... 3 III. Utahování šroubů

Více

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn

Provozní návod Spojka - Osobní automobil Zkušební zařízení pro kontrolu bočního házení Středící trn Obj.č. 4200 080 560 Obsah 1. Předmluva... 1 2. Rozsah dodávky... 2 3.... 2 3.1 Montáž zkušebního zařízení pro kontrolu bočního házení... 3 3.2 Montáž spojkové lamely... 4 3.3 Montáž a nastavení měřících

Více

Montážní a provozní návod

Montážní a provozní návod OBSAH 1. Všeobecné informace 2 1.1 Přehled jednotek 3 2. Typy výměníků 5 3. Regulace 5 4. Doprava a skladování 6 5. Důležitá upozornění 6 6. Montáž 7 6.1 Demontáž pláště 7 6.1.1 Osazení zedního nástavce

Více

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N)

Článek 254 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY (SK. N) Článek 254-2016 - ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY PRO PRODUKČNÍ VOZY (SKUPINA N) 1. DEFINICE Cestovní vozy vyráběné ve velkých sériích. 2. HOMOLOGACE Tato vozidla musí být vyrobena nejméně v 2 500 identických kusech

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem Uspořádání převodového ústrojí se řídí podle základní konstrukční koncepce automobilu. Ve většině

Více

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings

FLENDER ARPEX celoocelové spojky. Konstrukční řady ART, ARE. Návod k obsluze BA 8706 cs 06/2013. FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze FLENDER couplings FLENDER ARPE celoocelové spojky Konstrukční řady ART, ARE Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1

Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Pneumatické olejové čerpadlo 3:1 Návod k obsluze Obsah: 1. Obecné údaje 1.1 Použití dle určení 1.2 Konstrukce a popis funkce 1.3 Technické údaje 1.4 Oblast použití 1.5 Požadavky na místo instalace 2. Obecné

Více

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8)

Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) I Pohon na Točnu Návod k Použití (software v. 8) Model Railway Accessories IM Minitrains Berliner Straße 236 D-63067 Offenbach Tel: +49 (0) 160 5829 645 info@railmodels.eu http://www.railmodels.eu 1. Obsah

Více

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz

LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE. Fax: +420/ 549 522 210. E-mail: obchod@dosting.cz. Internet: www.dosting.cz LINEÁRNÍ POHONY, SYSTÉMY PRO ODVOD KOUŘE DOSTING, spol. s r.o. Tel: +420/ 549 522 211 Fax: +420/ 549 522 210 Košinova 19 E-mail: obchod@dosting.cz 612 00 Brno Internet: www.dosting.cz CZ MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ

Více

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS

VŠEOBECNĚ NORMY A PŘEDPISY PRACOVNÍ PODMÍNKY POPIS ODPOJOVAČE QAS PRŮVODNÍ DOKUMENTACE 019/06/2014 VNITŘNÍ ODPOJOVAČE SE SUVNÝM POHYBEM NOŽŮ pro napětí 25 kv ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 TYP QAS VŠEOBECNĚ Odpojovače typu QAS jsou speciální spínací přístroje. Jsou standardně

Více

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU

KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Benzinové motory EW A J4 A ES 9 1.8i 16V 2.0i 16V 3.0i 24S Ident. štítek motoru 6FY 6FZ RFJ XFU C5 X X X X 99 Skupiny motorů KONTROLA A NASTAVENÍ ROZVODU Dieselové

Více

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy

Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy Pneumatické čerpadlo maziv 50:1 a mazací systémy 03 591 A411 CZ Obsah 1. Všeobecné údaje 2 1.1 Použití v souladu s určeným účelem 2 1.2 Konstrukce a popis funkce 2 1.3 Technická data 3 1.4 Oblast použití

Více

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze

Korečkový elevátor. Návod k používání a obsluze Návod k používání a obsluze Korečkový elevátor Výrobek Dodavatel název: Korečkový elevátor typ: NBE 425, 440, 460 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163

Více

Posilovač spojky 123

Posilovač spojky 123 7. Posilovač spojky 1 123 7. Posilovač spojky Posilovač spojky 970 051... 0 Modulová konstrukční řada Použití: Zmenšení ovládací síly na spojkovém pedálu a zvětšení citlivosti a přesnosti během ovládání

Více

EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY

EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY EXCENTRICKÉ KLAPKY EBRO typ HP PRO VYSOKÉ PARAMETRY ÚVOD Uzavírací a regulační klapky typu HP (High Performance) jsou určeny pro náročné průmyslové aplikace, kde je požadována vysoká provozní spolehlivost

Více

nabídka Speciální roční nabídka 2012 Platnost od 01/04/2012 do 31/03/2013

nabídka Speciální roční nabídka 2012 Platnost od 01/04/2012 do 31/03/2013 Speciální roční nabídka 2012 Platnost od 01/04/2012 do 31/03/2013 2012 nabídka Copyright KLANN-Spezial-Werkzeugbau-GmbH, Germany 1 Praktická ukázka Na našich webových stránkách lze stáhnout aktuální 2

Více

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ

NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ NÁVOD K POUžÍVÁNÍ A MONTÁŽI SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLŮ PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ SYSTÉM (TAG52431) Traktor BX 2200 Senefelder Str. 3x5 63110 Rodgau Změny vyhrazeny! NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ A MONTÁŽI PRO PŘÍDAVNÝ HYDRAULICKÝ

Více

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání

AL - KO. Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004. Návod k používání AL-KO Automobilová technika Kvalita a bezpečnost AL - KO Přípojný kloub se stabilizátorem AKS 2004 Návod k používání Pozor: Před uvedením do provozu se seznamte s návodem k používání a dbejte bezpečnostní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459.

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslav Zikmund Datum vytvoření: 12. 11. 2012 Ročník: II. Předmět: Motorová

Více

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami

Trailer total. Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX. Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Trailer Total U1_U4_CZ_Layout 1 06.02.2012 15:36 Seite 3 Nyní v EUROPARTU: náhradní díly pro nápravy VALX Náhradní díly pro nápravy s kotoučovými brzdami Náhradní díly pro nápravy s bubnovými brzdami Vzduchové

Více

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46

Víceúrovňové zapojení žaluzií... 45 Schéma zapojení žaluziového motoru... 46 TECHNICKÝ MANUÁL OBSAH Venkovní žaluzie Z-90, Z-70... 2-3 Venkovní žaluzie S-90... 4-5 Venkovní žaluzie C-80, C-65... 6-7 Venkovní žaluzie C-80S, C-65S... 8-9 Venkovní žaluzie F-80, F-80V... 10-11 Venkovní

Více

Návod na použití a montáž

Návod na použití a montáž Přímé regulační ventily - STEVI 440 / 441, 445 / 446 Typ 440, 445 Typ 441, 446 1.0 Všeobecně k návodu k použití... 2 2.0 Bezpečnostní upozornění... 2 2.1 Význam symbolů...2 2.2 Výrazy vztahující se k bezpečnosti...2

Více

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ

CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ 473 556-9 / 95 CE NÁVOD K MONTÁŽI A ÚDRŽBĚ Zásobníkový ohřívač teplé užitkové vody (TUV) LTA/LF 400-6000 Prosím uschovejte Technické změny vyhrazeny! Obsah Strana 1. Všeobecně...........................

Více

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2

NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 NÁVOD K OBSLUZE OSTŘIČKY VRTÁKŮ BSG 20/2 Překlad originálního návodu k obsluze Uschovejte prosím pro budoucí používání! Kaindl-Schleiftechnik REILING GmbH, Remchinger Str. 4, D-75203 Königsbach-Stein Tel.:

Více

Návod k montáži a obsluze

Návod k montáži a obsluze Návod k montáži a obsluze Obsah 1. Všeobecné informace 2 2. Popis produktu 3 3. Konstrukční zásady 4 4. Použití 5 5. Montáž 5 6. Provoz 8 7. Údržba 9 8. Náhradní díly 9 9. Příslušenství 10 10. Záruka 13

Více

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče

Návod k pouïití. Stolní kotoučová pila PK 200. Opravy. Dodávané pilové kotouče Dodávané pilové kotouče Použití Označení Obj. číslo Univerzální pilový kotouč: dřevo Řezy vysoké kvality: dřeva třískových desek Pilový kotouč pro: potažené desky porýhované desky Opravy 210 x 2,2 / 1,4

Více

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ

MAZACÍ PŘÍSTROJ VEG CENTRÁLNÍ MAZÁNÍ MAZACÍ PŘÍSTROJ POUŽITÍ Mazací přístroje jsou používány jako zdroje tlakového maziva pro vícepotrubní centrální mazací systémy. Vzhledem k vysoce variabilnímu počtu vývodů a možnosti kombinace s progresivními

Více

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH

Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH Návod ke spojování vícevrstvých trubek ALPEX, TURATEC s tvarovkami typu IVAR.PUSH 1. Všeobecné požadavky na montáž 1.1 Pro realizaci rozvodů ze systému vícevrstvých trubek musí být použito komponentů,

Více

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného.

1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY SPOJKY. Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. 1 HŘÍDELOVÉ SPOJKY Mechanizmy určené pro dočasné nebo trvalé spojení dvou hřídelů hnacího a hnaného. Účel : přenos kroutícího momentu mezi hnacím a hnaným hřídelem, ochrana hnacího stroje proti přetížení.

Více

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV

Podvozky (pojezdy) železničních vozidel. Volné materiály k předmětu MZV Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Volné materiály k předmětu MZV Ing. Marcel Mityska, CSc. 2012 1 Podvozky (pojezdy) železničních vozidel Základní rozdělení pojezdů je na: RÁMOVÉ a PODVOZKOVÉ. Chování

Více

Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Duben 2018

Copyright Schaeffler Automotive Aftermarket GmbH & Co. KG Duben 2018 Speciální přípravky Obsah této brožury je právně nezávazný a je určen výhradně k informačním účelům. Pokud je to právně přípustné, tak je vyloučeno ručení společnosti Schaeffler Automotive Aftermarket

Více

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití!

Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Návod k obsluze KOMBINOVANÝ SYPAČ K 51 Pečlivě si přečtěte před uvedením do provozu! Uschovejte pro další použití! Na tento návod k obsluze je třeba nahlížet jako na nedílnou součást stroje. Dodavatelé

Více

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL

Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 TERMOSKOPICKÝ SMĚŠOVACÍ VENTIL Návod na montáž, obsluhu a údržbu RADA 425 7/2009 VŠEOBECNĚ Funkcí termostatického směšovacího ventilu je dodávka vody o bezpečné teplotě. Žádné takovéto zařízení nemůže být považováno za funkčně neselhávající

Více

Řezání stěn Stěnové pily

Řezání stěn Stěnové pily Řezání stěn Stěnové pily Přehled použití 10 Přehled 11 Přehled výhod 14 Stěnové pily Husqvarna 16 Zdroje Husqvarna 26 Technické vlastnosti stěnových pil 34 Technické vlastnosti zdrojů 34 Diamantové nástroje

Více

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e

S E Z N A M TECHNICKÁ DOKUMENTACE. I. I n s t a l a c e TECHNICKÁ DOKUMENTACE S E Z N A M I. I n s t a l a c e II. I I I. I V. P ř i p o j e n í m o t o r u P o t r u b í S a c í p o t r u b í V. V ý p u s t n é p o t r u b í V I. V I I. V I I I. S á n í a

Více

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV

www.unimotion.eu NÁVOD K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA MTV K ÚDRŽBĚ A MONTÁŽI ŘADA Hypex d.o.o. Alpska cesta 43, 4248 Lesce Slovinsko Tel.: +386 (0)4 531 8700 Fax: +386 (0)4 531 8740 www.unimotion.eu e-mail: sales@unimotion.eu www.unimotion.eu OBSAH OBSAH STRANA

Více

forum 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Kuželíková ložiska FAG Upínací ložiska

forum 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Kuželíková ložiska FAG Upínací ložiska forum časopis pro zákazníky a distributory Schaeffler CZ s.r.o. 1/13 Kuličková ložiska s kosoúhlým stykem řady X-life Co přináší modulární systém s nově vyvinutou ocelovou klecí a těsněním HRS? Kuželíková

Více

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z...

Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 Z... Návod k instalaci, k obsluze a údržbě Nepřímo vytápěný zásobník teplé vody STORACELL Vybavené NTC-čidlem pro připojení na plynové závěsné kotle Junkers ST 120-1 E ST 160-1 E ST 160-1 EO ST 120-1 Z... Bezvadná

Více

ActiveMow Diskové žací stroje

ActiveMow Diskové žací stroje ActiveMow Diskové žací stroje www.krone.cz ActiveMow Sečení na nejvyšší úrovni Stranové zavěšení žací lišty s velkým rozsahem kopírování Optimální přítlak díky rychle reagujícím tažným pružinám Komfortní

Více

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A

Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric. jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Návod k montáži, obsluze a údržbě venkovních vakuových vypínačů OSM/TEL Tavrida Electric jmenovité napětí 12, 15 a 27 kv jmenovitý proud 630 A Vakuové vypínače OSM/TEL Venkovní vypínač (recloser) typu

Více

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou

BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou IM-P184-03 ST Vydání 3 BSA6T a BSA64T Nerezové uzavírací ventily s vlnovcovou ucpávkou Návod k montáži a údržbě 1. Všeobecné bezpečnostní informace 2. Všeobecné informace o výrobku 3. Montáž 4. Uvedení

Více

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie

Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Modul č. 1 Technologie montáže a metrologie Úloha technologii montáže podvozku obsahující montáž přední, zadní nápravy, řízení, brzdového systému, zprovoznění podvozku Úloha na montáž hnacího agregátu

Více

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 85 0029. Závěsné zařízení. Návod k montáži

Mercedes-Benz. Příslušenství B6 6 85 0029. Závěsné zařízení. Návod k montáži Mercedes-Benz Příslušenství B6 6 85 0029 Závěsné zařízení Návod k montáži Jednotlivé součásti pro vozidla bez vnějšího držáku rezervního kola (1) Přestavení (2 kusy ) (2) Vodicí zdířka ( 4 kusy ) (3) 3roub

Více

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory

Provozní návod 120. Membránové vývěvy a kompresory Provozní návod 120 Membránové vývěvy a kompresory Typové řady N 012 AT. 16 E N 024 AT. 16 E N 012 ST. 11 E N 024 ST. 11 E N 012 ST. 16 E N 024 ST. 16 E N 012 ST. 26 E N 024 ST. 26 E Obr.1 N 012 ST. 26

Více

Stolová pila CTS-81, L, XL

Stolová pila CTS-81, L, XL Stolová pila CTS-81, L, XL 1 Výrobce: CEDIMA GmbH Larchenweg 3 D-29227 Celle Německo se, jako výrobce uvedeného stroje zavazuje poskytnout servisní služby, záruční i pozáruční, po celém území České republiky

Více

Změna smyslu otáčení. Rotační brány Zirkon

Změna smyslu otáčení. Rotační brány Zirkon Změna smyslu otáčení Rotační brány Zirkon LEMKEN Zirkon Koncept Používání rotačních bran získává v zemědělství na významu. V kombinací s dalším nářadím mohou být pracovní operace zvládnuty ještě rychleji

Více

Spojky FLENDER BIPEX. Konstrukční typy BWN, BWT a BNT. Návod k obsluze BA 3400 CS 01/2012. FLENDER couplings

Spojky FLENDER BIPEX. Konstrukční typy BWN, BWT a BNT. Návod k obsluze BA 3400 CS 01/2012. FLENDER couplings Spojky FLENDER BIPEX Konstrukční typy BWN, BWT a BNT Návod k obsluze BA 34 CS 1/212 FLENDER couplings Spojky FLENDER BIPEX Konstrukční typy BWN, BWT a BNT Návod k obsluze Překlad originálu návodu k obsluze

Více

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz

Autoškola. Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Autoškola Jiří Melč, tel. 737536547 jiri.melc@gmail.com info@autoskola-melc.cz Křižovatky křižovatky: nerozlišené dopravními značkami rozlišené dopravními značkami s řízeným provozem řízení provozu světelnými

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE KOMBINOVANÝ STROJ CSM - 1000 CSM1000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na výrobky UNI-MAX je poskytována záruka v délce 24 měsíců od data prodeje dle občanského zákoníku nebo v délce 12 měsíců dle obchodního zákoníku a vztahuje se na prokázané vady materiálu

Více

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis

5. Demontáž 6. Údržba 7. Likvidace 8. Opravy a servis Návod k obsluze HORNET Provedení W 40 W 40 G 40/12 G 40/12 G 40/24 G 40/24 Obsah 1. Bezpečnostní pokyny 1.1 Pracovně-bezpečnostní pokyny 1.2 Požadavky na místo instalace 2. Obecné informace 2.1 Výrobce

Více

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka

Hydraulické matice. Všeobecné informace. Bezpečnostní pokyny. Popis. Poznámka Všeobecné informace 72 Bezpečnostní pokyny Vzhledem k tomu, že vysoké tlaky a síly představují potenciální bezpečnostní riziko, dbejte laskavě na dodržování následujících pokynů: Zařízení by měl používat

Více

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy

Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba. Vůle v natočení mezi čelními zuby a dorazy KWD Hřídelová spojka Pružná spojka s čelními zuby podle KWN 22003 Montáž a údržba KWN 32007 OBSAH: 1. Konstrukce 2. Funkce 3. Montáž 4. Označení 5. Utahovací momenty šroubů 6. Údržba 1. Konstrukce 1.1.

Více

Projekční podklad a montážní návod

Projekční podklad a montážní návod Projekční podklad a montážní návod Zásobník teplé užitkové vody TSW-120 / CSW-120 Nástěnný zásobník teplé užitkové vody CSW-70 KKH Brno, spol. s r. o., Rybnická 92, 634 00 Brno, tel. 547 429 311, fax:

Více

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA ORBINOX TECHNICKÉ ÚDAJE Mezipřírubová nožová šoupátka k montáži mezi příruby podle DIN/ISO (PN 6/10/16), ANSI 125/150, JIS. Standardní typy šoupátek: EX, EB, ET, TL, XC, DT, CR, BC, VG

Více

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát

VKP 70,VKP 80. Návod k používání pro vrtací kladivo ponorné. PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát PERMON s.r.o. Roztoky 217 270 23 Křivoklát VÝVOJ, VÝROBA, PRODEJ A SERVIS PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ tel : 313 521 511 fax : 313 521 553, 313 521 554 E-mail: permon@permon.cz www.permon.cz Návod k používání

Více

Lanový naviják KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE. Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů

Lanový naviják KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE. Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů Lanový naviják Typ: KRPAN 7E NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnostně-technické pokyny Seznam náhradních dílů Před montáží a použitím lesního navijáku přečtěte si pečlivě tento návod k použití. OBSAH Technické údaje...

Více

Opravárenská řešení LuK pro mokré dvojité spojky. Demontáž a montáž Speciální přípravky

Opravárenská řešení LuK pro mokré dvojité spojky. Demontáž a montáž Speciální přípravky Opravárenská řešení LuK pro mokré dvojité spojky Demontáž a montáž Speciální přípravky Audi, SEAT, Škoda, Volkswagen 6stupňová převodovka 02E (DQ 250) 7stupňová převodovka 0BH, 0DE, 0BT, 0DW (DQ 380/81,

Více

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla Sachs planetové - Z M S menší hluk - vyšší komfort Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla ÚLOHA: Hnací soustava motorového vozidla je nerovnomìrným rotaèním pohybem motoru

Více