59/2013. Lískovecká 2089, Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček, ředitel Tel CZ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "59/2013. Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček, ředitel Tel. 555 530 627 Email: reznicek@sosfm.cz CZ00844691"

Transkript

1 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) 59/2013 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.44/ Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek Název zakázky: Výběr dodavatele pro vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek Předmět zakázky služba (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková zadavatele: organizace Sídlo zadavatele: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa) IČ zadavatele: DIČ zadavatele: CZ Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a ová adresa): Lhůta pro podávání nabídek (data zahájení a ukončení příjmu, vč. času) Lískovecká 2089, Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček, ředitel Tel RNDr. Jitka Filipcová Tel Zahájení lhůty pro podání nabídek: Ukončení příjmu nabídek: , 13 hod. Popis předmětu zakázky: Předmětem této zakázky je komplexní dodávka vzdělávacích kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) pro všechny účastníky kurzů. Podrobný popis předmětu zakázky je uveden v Zadávací dokumentaci, která přílohou této výzvy. Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: Typ zakázky Lhůta a místo dodání (zpracování zakázky)/ časový harmonogram plnění/ doba Kč (osvobozeno od DPH) 1 Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS (krajem) před zveřejněním. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Realizace projektových aktivit proběhne: září 2013 červen 2014, září prosinec 2014 Místo realizace projektových aktivit: Moravskoslezský kraj Platné od Stránka 1 z 18

2 trvání zakázky Místa dodání/převzetí Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková nabídky: organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, sekretariát školy Hodnotící kritéria: Nabídková cena 65% Požadavky na prokázání splnění základní a profesní kvalifikace dodavatele: Požadavek na uvedení kontaktní osoby uchazeče: Požadavek na písemnou formu nabídky (včetně požadavků na písemné zpracování smlouvy dodavatelem): Požadavek na zpracování nabídky a způsob zpracování nabídkové ceny Povinnost uchovávat doklady a umožnit kontrolu: Další podmínky pro plnění zakázky: Kvalita nabízených služeb 35% Uchazeč předloží dokumenty k prokázání kvalifikace, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci zakázky, její telefon a ovou adresu. Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě. Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Náležitosti nabídky a cenová kalkulace je popsána v zadávací dokumentaci. Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). Nabídka bude napsána v českém jazyce. Další podmínky pro plnění jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci Zadávací dokumentace je přílohou této Výzvy. Podmínky poskytnutí zadávací dokumentace Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení před jeho ukončením zrušit. Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci. Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu.doc (MS Word) zasílejte v případě individuálních projektů elektronicky na adresu a v případě grantových projektů na ovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte "Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným em. Kontakty ZS Platné od Stránka 2 z 18

3 Kraj WWW stránky ová adresa Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Kraj Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký (od 2012) Zlínský Výzva bude na (v případě individuálních projektů) / www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení. Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www stránky ZS. Jméno: Jitka Příjmení: Filipcová Telefon: Platné od Stránka 3 z 18

4 Zadávací dokumentace k zakázce Výběr dodavatele pro vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek Zadavatel: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, Frýdek-Místek IČ: Právní forma zadavatele: Statutární zástupce: Kontaktní osoba: Registrační číslo projektu: Název projektu: Typ zakázky: příspěvková organizace Ing. Pavel Řezníček, ředitel školy RNDr. Jitka Filipcová, tel , CZ.1.07/1.3.44/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Datum vyhlášení zakázky: Lhůta a místo pro podání nabídek: Nabídky do výběrového řízení je možné zasílat poštou či dodat osobně na sekretariát školy (Lískovecká 2089, Frýdek- Místek) v pracovních dnech od 8-14 hod.a to do , 13 hod. Rozhodující je datum a čas doručení nabídky. Platné od Stránka 4 z 18

5 PŘEDMĚT ZAKÁZKY Tato zakázka vychází z projektu s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek, jehož příjemcem/realizátorem je Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Lískovecká 2089, Frýdek-Místek. Předmětem této zakázky je komplexní dodávka vzdělávacích kurzů Dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP) pro všechny účastníky kurzů rozdělených do 3 okruhů: 1. Podpora profesního rozvoje PP v oblasti kurikulární reformy 9 vzdělávacích kurzů zaměřených na kurikulární reformu: 1.1 Využití týmové spolupráce studentů 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena Kč/osobu 1.2 Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena Kč/osobu 1.3 Posílení soudržnosti třídy pomocí komunitního kruhu - 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena Kč/osobu 1.4 Efektivní výuka prostřednictvím projektového vyučování - 30 osob rozdělených do 3 skupin, max. cena Kč/osobu 1.5 Metodika výuky odborných předmětů - 30 osob rozdělených do 3 skupin, max. cena Kč/osobu 1.6 Metodika výuky všeobecných vzdělávacích předmětů - 30 osob rozdělených do 3 skupin, max. cena Kč/osobu 1.7 Metodika výuky odborného výcviku - 30 osob rozdělených do 3 skupin, max. cena Kč/osobu 1.8 Koučing ve školské praxi - 10 osob rozdělených do 1 skupiny, max. cena Kč/osobu 1.9 Aplikace finanční gramotnosti do výuky - 10 osob rozdělených do 1 skupiny, max. cena Kč/osobu Všechny kurzy budou akreditovány MŠMT. Kurzy budou probíhat prezenčně s důrazem na praktický nácvik. Účastníci se seznámí s inovativními metodami výuky, osvojí si metodické postupy výuky předmětů, zvýší kreativitu, aplikuji finanční gramotnost do výuky. Základním požadavkem je vazba na praxi. Na závěr lektor odzkouší získané znalosti vhodnou formou. Předpokládaný harmonogram: 09-12/2013, 01-06/2014 Rozsah kurzů: 8 vyučovacích hodin/kurz, uvedený rozsah může být i nižší s ohledem na již akreditovaný kurz Školící prostory: a učebny školy; pronajaté prostory v režii zadavatele (kurzy budou výjezdní v rámci Moravskoslezského kraje) Dodavatel zajistí: učební materiály pro každé účastníka + 1 materiál pro archivaci, prezenční listiny ke každému kurzu, hodnotící formuláře pro účastníky školení, osvědčení o absolvování kurzů akreditovaných MŠMT v režimu DVPP. Všechny školící materiály budou opatřeny povinnou publicitou OP VK. Platné od Stránka 5 z 18

6 2. Podpora profesního rozvoje PP pro využívání ICT ve výuce 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na využití ICT ve výuce: 2.1 MS PowerPoint - tvorba prezentací pro výuku na SŠ - 10 osob rozdělených do 1 skupiny, max. cena 800 Kč/osobu 2.2 MS Excel I - tvorba výukových materiálů na SŠ 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena 800 Kč/osobu 2.3 MS Excel II - tvorba výukových materiálů na SŠ 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena 800 Kč/osobu 2.4 AutoCAD ve výuce na SŠ - 10 osob rozdělených do 1 skupiny 2.5 Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky na SŠ 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena 800 Kč/osobu 2.6 Moodle - pomocník pro výuku SŠ učitele 20 osob rozdělených do 2 skupin, max. cena 800 Kč/osobu Všechny kurzy budou akreditovány MŠMT. Kurzy budou probíhat prezenčně, každý účastník bude mít k dispozici vlastní PC/notebook (zajistí škola). Účastníci budou seznamováni s vybranými nástroji výše uvedených aplikací, které prakticky využijí při tvorbě výukových materiálů, při přípravě na výuku a ve výuce. Účastníci si v kurzech prakticky odzkouší získané dovednosti. Předpokládaný harmonogram: 09-12/2014 Rozsah kurzů: 8 vyučovacích hodin/kurz, uvedený rozsah může být i nižší s ohledem na již akreditovaný kurz Školící prostory: učebna školy Dodavatel zajistí: učební materiály pro každé účastníka + 1 materiál pro archivaci, prezenční listiny ke každému kurzu, hodnotící formuláře pro účastníky školení, osvědčení o absolvování kurzů akreditovaných MŠMT v režimu DVPP. Všechny školící materiály budou opatřeny povinnou publicitou OP VK. 3. Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na řízení a personální politiku: 3.1 Efektivní vedení porad 1 osoba, max. cena Kč/osobu 3.2 Specifikace a hodnocení pracovního výkonu PP 1 osoba, max. cena Kč/osobu 3.3 Sebepoznání, asertivní vítězství 1 osoba, max. cena Kč/osobu 3.4 Leadership ve školské praxi 1 osoba, max. cena Kč/osobu 3.5 Typologie MBTI 1 osoba, max. cena Kč/osobu 3.6 Motivace a komunikace v praxi školního manažera 1 osoba, max. cena Kč/osobu Všechny kurzy budou akreditovány MŠMT. Kurzy budou probíhat prezenčně ve veřejných kurzech. Účastník si posílí dovednosti ve vedení porad, v hodnocení pracovních výkonů Platné od Stránka 6 z 18

7 pedagogických pracovníků, v leadershipu se zaměřením na školskou praxi, v motivaci a komunikaci, asertivitě a typologii. Předpokládaný harmonogram: 10,11/2013, 02-04,10/2014 Školící prostory: vhodné prostory dodavatele vzdělávání Rozsah kurzů: 8 vyučovacích hodin/kurz, uvedený rozsah může být i nižší s ohledem na již akreditovaný kurz Dodavatel zajistí: učební materiály pro každé účastníka + 1 materiál pro archivaci, prezenční listiny ke každému kurzu, hodnotící formuláře pro účastníky školení, osvědčení o absolvování kurzů akreditovaných MŠMT v režimu DVPP. Všechny školící materiály budou opatřeny povinnou publicitou OP VK. KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA UCHAZEČE Uchazeč předloží čestné prohlášení, kterým prokáže, že nemá daňové nedoplatky v evidenci, nebo na pojistném a na penále na veřejném zdravotním pojištění a na sociálním zabezpečení a to jak v České republice, tak v zemi, kde je sídlo společnosti, místo podnikání nebo bydliště uchazeče. Uchazeč předloží prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán. Dokument nesmí být starší 90 kalendářních dní ke dni podání nabídky. Uchazeč předloží prostou kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění zakázky, zejména dokladu prokazujícího příslušné živnostenské oprávnění či licenci. Uchazeč je rovněž povinen doložit, že disponuje dostatečnou lektorskou kapacitou k provedení zakázky, a to jmenným seznamem pracovníků, kteří budou naše pedagogy školit, jejich CV a výpis předchozích lektorských zkušeností. Akreditace poptávaných kurzů Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR jako DVPP alespoň u 3 kurzů z okruhu č. 1, aby bylo možno zahájit školení ihned v září 2013 dle harmonogramu. Názvy nemusí být úplně totožné, vzhledem k tomu, že se musí jednat o akreditované kurzy MŠMT. Požadujeme však, aby byly shodné s obsahovou náplní kurzů. Další akreditace je možné dodat až v průběhu projektu, nejpozději však 10 kalendářních dní před termínem konání konkrétních kurzů s ohledem na to, aby byl dodržen harmonogram školení. Uchazeč potvrdí čestným prohlášením podepsaném oprávněnou osobou, že veškeré kurzy budou mít před samotným konáním kurzů platnou akreditaci. CENOVÁ KALKULACE Předpokládaná hodnota poptávaných služeb činí celkem Kč (hodnota zakázky je osvobozená od DPH; jedná se o akreditované kurzy MŠMT pro DVPP) za všechny 3 okruhy kurzů. V předmětu zakázky uvádíme vždy nejvyšší možnou jednotkovou cenu nákladů. Nabídky s vyššími jednotkovými cenami nebudou akceptovány. Nabídková cena bude uvedena v členění pro jednotlivé kurzy a celková cena zakázky. Platné od Stránka 7 z 18

8 HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Hodnocení nabídek bude provedeno na základě těchto hodnotících kritérií: Nabídková cena 65 % Hodnocení nabídkové ceny proběhne dle uvedeného vzorce: Nejvýhodnější nabídka (nejnižší hodnota) x 0,65 Hodnota hodnocené nabídky Bude hodnocena cena, která je stanovena v nabídce za všechny 3 okruhy kurzů, jedná se o cenu osvobozenou od DPH. Kvalita nabízených služeb 35 % Pro hodnocení kvality nabízených služeb se použije bodová stupnice 1 až 100. Nejvhodnější nabídce je přiřazena hodnota 100 bodů. Následně hodnocení tohoto subjektivního kritéria proběhne dle uvedeného vzorce: Počet bodů hodnocené nabídky x 0, Bude hodnocena náplň vzdělávacích aktivit, struktura kurzů, rozsah a kvalita navrhovaných vzdělávacích pomůcek, studijních materiálů a učebnic, systém hodnocení účastníků včetně poskytování zpětné vazby, navržené metody a formy výuky včetně inovativních prvků a jejich praktického využití. Uchazeč ve své nabídce předloží: popis obsahu vzdělávacích aktivit, strukturu kurzů, ukázku vzdělávacího materiálu, popis hodnocení a zpětné vazby, popis metod a forem výuky včetně inovativních prvků. Vážené bodové zisky za všechna hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získala nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. NÁLEŽITOSTI NABÍDKY Nabídka bude doručena do sídla školy v písemné podobě v zalepené obálce označené názvem zakázky a nápisem Neotevírat. Listy nabídky by měly být vzestupně očíslované, svázané, nabídka bude doručena ve dvou vyhotoveních. Originál nabídky musí být podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka bude v českém jazyce. Nabídka musí obsahovat krycí list nabídky (vzor příloha č. 1) včetně uvedení kontaktní osoby ve věci Platné od Stránka 8 z 18

9 zakázky, včetně telefonu a ové adresy, dále součástí nabídky bude popis celého předmětu zakázky, který bude podrobně popsaný. Nabídka musí obsahovat cenovou kalkulaci, ve které budou ceny rozepsané na jednotlivé položky a celkovou cenu zakázky. Nabídka musí také obsahovat podepsaný návrh smlouvy súdaji o smluvních stranách, dále popis celého předmětu zakázky, povinnost archivace všech dokladů k projektu minimálně do roku 2025, závazek dodržování minimální povinné publicity OP VK na všech materiálech a umožnění kontroly oprávněným osobám. Návrh smlouvy dále obsahuje platební podmínky a další povinné náležitosti, které uchazeč svým podpisem bere za závazné. (Návrh smlouvy příloha č. 2, uchazeč doplní žlutě označené místa) ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ Dodatečné informace či dotazy kzadávací dokumentaci vprůběhu výběrového řízení se posílají elektronicky na ovou adresu kontaktní osoby. Takovéto dotazy lze přijímat nejpozději 5 dní před koncem lhůty pro podání nabídek. Odpovědi budou zasílány všem osloveným uchazečům a vyvěšeny na stránkách kraje do 3 pracovních dní od přijetí dotazu. Variantní podání nabídek se nepřipouští. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit kdykoliv bez udání důvodu. Zadavatel nenese náklady spojené s přípravnou nabídky. Ve Frýdku-Místku dne Ing. Pavel Řezníček, ředitel Podpis a razítko Platné od Stránka 9 z 18

10 Příloha č.1 KRYCÍ LIST NABÍDKY Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Výběr dodavatele pro vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné Název zakázky školy, Frýdek-Místek Zadavatel Název: Sídlo: Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Uchazeč Název: Sídlo/místo podnikání: Tel./fax: IČ: Osoba oprávněná jednat za uchazeče: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček DIČ: Nabídková cena v CZK Uchazeč prohlašuje, že se stejně tak, jako osoba jemu blízká, ani žádný jeho zaměstnanec, ani subdodavatel, osoba blízká subdodavateli, ani žádný zaměstnance subdodavatele nepodílel na zpracování zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Uchazeč prohlašuje, že nezpracoval nabídku v součinnosti s jiným dodavatelem, který podal nabídku v rámci tohoto výběrového řízení. Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče Podpis oprávněné osoby jednat za uchazeče razítko Platné od Stránka 10 z 18

11 Příloha č. 2 Smlouva o zajištění vzdělávacích kurzů SMLUVNÍ STRANY: POSKYTOVATEL SLUŽEB: OBJEDNATEL SLUŽEB: Název: Název: Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Sídlo:. Sídlo: Lískovecká 2089, Frýdek-Místek Tel./ Tel./ Osoba oprávněná jednat:.. Zastoupení: Ing. Pavel Řezníček ředitel IČ: DIČ: IČ: DIČ: CZ Bank. spojení:.. Číslo účtu:.. Bankovní spojení : Komerční banka Číslo účtu: /0100 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: RNDr. Jitka Filipcová Registrace v/zapsaný v OR: uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. I. Předmět smlouvy 1. Předmětem této smlouvy je zajištění vzdělávacích kurzů v rámci projektu s názvem Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek-Místek, reg. číslo CZ.1.07/1.3.44/ Vzdělávací kurzy budou rozděleny do třech okruhů: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy 9 vzdělávacích kurzů zaměřených na kurikulární reformu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků pro využívání ICT ve výuce 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na využití ICT ve výuce Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na řízení a personální politiku 2. Podrobný rozpis názvů jednotlivých kurzů včetně jejich náplně a rozsahu je uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 3. Všechny dodané vzdělávací aktivity musí mít akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále jen DVPP ) nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání daného kurzu. 4. Výstupem každého vzdělávacího kurzu bude: Platné od Stránka 11 z 18

12 - Osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného MŠMT pro každého účastníka - Výukové materiály dodané poskytovatelem služeb - Prezenční listiny na každý kurz - Hodnotící formuláře pro každého účastníka na každém kurzu Všechny uvedené dokumenty budou označené v souladu s Manuálem povinné publicity OP VK. II. Cena a platební podmínky 1. Celková cena zakázky je. Kč (cena je osvobozená od DPH). Cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti spojené s přípravou kurzu, lektorováním a tvorbou studijních materiálů, včetně nákladů na dopravu poskytovatele. 2. Cena jednotlivých kurzů je podrobněji rozepsána v Příloze č.2 této smlouvy. 3. Cena za poskytnuté služby dle této smlouvy bude objednatelem uhrazena na základě daňových dokladů faktur vystavených poskytovatelem vždy po ukončení každého vzdělávacího kurzu, event. mohou být po dohodě smluvních stran v jedné faktuře sloučeny platby za kurzy uskutečněné ve stejném měsíci. 4. Faktura musí obsahovat mimo běžných náležitosti daňového dokladu navíc označení: Financováno z projektu č. CZ.1.07/1.1.44/ GG OP VK Moravskoslezského kraje, Název projektu: Další vzdělávání pedagogických pracovníků Střední odborné školy, Frýdek- Místek 5. Splatnost faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. III. Místo a termín plnění 1. Vzdělávací kurzy budou převážně realizovány v prostorách školy - Lískovecká 2089, Frýdek-Místek, pouze 4 vzdělávací kurzy z okruhu Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy budou výjezdní, realizovány v pronajatých prostorách v Moravskoslezském kraji. Prostory zajistí objednatel. 2. Předpokládaný harmonogram pro jednotlivé okruhy: Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků v oblasti kurikulární reformy 9 vzdělávacích kurzů zaměřených na kurikulární reformu: 09-12/2013, 01-06/2014 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků pro využívání ICT ve výuce 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na využití ICT ve výuce: 09-12/2014 Platné od Stránka 12 z 18

13 Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na řízení a personální politiku: 10,11/2013, 02-04,10/2014 Konkrétní termíny jednotlivých vzdělávacích kurzů budou upřesněny na základě domluvy mezi poskytovatelem služeb a objednatelem vždy minimálně 30 kalendářních dní předem. IV. Smluvní pokuta 1. V případě prodlení Objednatele se zaplacením fakturované částky je Poskytovatel služby oprávněn uplatnit u Objednatele služby smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. 2. Pokud Poskytovatel služeb minimálně 5 pracovních dní před dohodnutým termínem konání vzdělávacího kurzu nesdělí a neodůvodní Objednateli požadavek na změnu termínu konání vzdělávacího kurzu a následně nezahájí jeho realizaci, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Opakované nezahájení realizace vzdělávacího kurzu bez uvedení důvodu ve výše uvedené lhůtě kdykoliv v průběhu plnění smlouvy je považováno za podstatné porušení smlouvy a zakládá Objednateli právo na odstoupení od této smlouvy. 3. V případě, že poskytovatel služeb nebude nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem konání vzdělávacího kurzu disponovat pro daný vzdělávací kurz akreditací MŠMT v rámci DVPP, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši ,- Kč. Porušení v předchozí větě uvedené povinnosti akreditace vzdělávacího kurzu rovněž zakládá Objednateli právo na odstoupení od smlouvy se všemi z tohoto úkonu vyplývajícími důsledky. 4. Uhrazením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu případně vzniklé škody. V. Závěrečná ujednání 1. Poskytovatel služeb se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků jsou kurzy hrazeny, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky (smlouvy), a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) minimálně však do roku Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v článku I smlouvy, jsou platné a že osoby zde uvedené jsou jejich oprávněným zástupci. 3. Smlouva může být vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 30 kalendářních dnů a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně. 4. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných vzestupně číslovaných, vzájemně odsouhlasených dodatků, podepsaných oprávněnými osobami objednavatele a poskytovatele. 5. Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými osobami. Platné od Stránka 13 z 18

14 6. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nich obdrží každá smluvní strana po jednom vyhotovení. 7. Součástí smlouvy jsou 2 přílohy: Příloha č. 1 Podrobný rozpis názvů jednotlivých kurzů včetně jejich náplně a rozsahu Příloha č. 2 Cenová kalkulace V... dne Za poskytovatele služeb Za objednatele služeb Platné od Stránka 14 z 18

15 Příloha č. 1 Podrobný rozpis názvů jednotlivých kurzů včetně jejich náplně a rozsahu Podpora profesního rozvoje PP v oblasti kutikulární reformy 9 vzdělávacích kurzů zaměřených na kutikulární reformu: Požadovaný název: Využití týmové spolupráce studentů Požadovaný název: Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga Požadovaný název: Posílení soudržnosti třídy pomocí komunitního kruhu Požadovaný název: Efektivní výuka prostřednictvím projektového vyučování Požadovaný název: Metodika výuky odborných předmětů Požadovaný název: Metodika výuky všeobecných vzdělávacích předmětů Požadovaný název: Metodika výuky odborného výcviku Požadovaný název: Koučing ve školské praxi Požadovaný název: Aplikace finanční gramotnosti do výuky Platné od Stránka 15 z 18

16 Podpora profesního rozvoje PP pro využívání ICT ve výuce 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na využití ICT ve výuce: Požadovaný název: MS PowerPoint - tvorba prezentací pro výuku na SŠ Požadovaný název: MS Excel I - tvorba výukových materiálů na SŠ Požadovaný název: MS Excel II - tvorba výukových materiálů na SŠ Požadovaný název: AutoCAD ve výuce na SŠ Požadovaný název: Interaktivní tabule pro zpestření a zefektivnění výuky na SŠ Požadovaný název: Moodle - pomocník pro výuku SŠ učitele Zvyšování kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení v oblasti řízení a personální politiky 6 vzdělávacích kurzů zaměřených na řízení a personální politiku: Požadovaný název: Efektivní vedení porad Požadovaný název: Specifikace a hodnocení pracovního výkonu PP Požadovaný název: Sebepoznání, asertivní vítězství Platné od Stránka 16 z 18

17 Požadovaný název: Leadership ve školské praxi Požadovaný název: Typologie MBTI Požadovaný název: Motivace a komunikace v praxi školního manažera Platné od Stránka 17 z 18

18 Příloha č. 2 Cenová kalkulace Tabulku doplní poskytovatel Název akreditovaného kurzu Cena za jednotku Jednotka Počet jednotek Cena za kurz Platné od Stránka 18 z 18

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek .j. 0323/2012 Výzva k podání nabídek (pro ú ely uve ejn ní na www.msmt.cz nebo www stránkách kraj ) Název programu: Opera ní program Vzd lávání pro konkurenceschopnost Registra ní íslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0029

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček ředitel školy Tel.: +420 558 621 792 E-mailová adresa: reznicek@sosfm.cz

Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Ing. Pavel Řezníček ředitel školy Tel.: +420 558 621 792 E-mailová adresa: reznicek@sosfm.cz Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Posílení konkurenceschopnosti zaměstnanců společnosti Informační

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky Název zakázky: Předmět zakázky Vzděláváním k vyšší adaptabilitě zaměstnanců firmy Pozemní stavitelství Zlín, a.s. jazykové vzdělávání Zakázka na nákup služeb Datum

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: C152816 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Tisk výukových materiálů (skripta, sylaby) Služba Datum vyhlášení

Více

8/2012. Dejme zelenou aplikované chemii Název zakázky: Dodávka na vybavení laboratoří analytické chemie a. chemické techniky dodávka

8/2012. Dejme zelenou aplikované chemii Název zakázky: Dodávka na vybavení laboratoří analytické chemie a. chemické techniky dodávka Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace)

Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) Výzva k podání nabídek (zadávací dokumentace) 1.Číslo zakázky 2.Název programu: 3.Registrační číslo projektu 4.Název projektu: 5.Název zakázky: Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/02.0129

Více

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky

Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky Zadávací dokumentace na dodávku výpočetní techniky OBSAH: 1. Základní údaje 2. Identifikace projektu 3. Stručný popis projektu 4. Vymezení předmětu zakázky 5. Vymezení úlohy zadavatele při realizaci zakázky

Více

DORA Services s.r.o.

DORA Services s.r.o. Zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů v rámci zakázky Rozvíjení profesního chování zadavatel DORA Services s.r.o. Str. 1 1. Preambule Výběrové řízení je vypisováno na základě účasti

Více

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina

Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA NOVÁ ROLE Školní 9, Nová Role, PSČ: 362 25, Tel: 353 851 179 Dodavatel: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem Výměna lina 1. Zadavatel Výchovný

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno 16/2011 MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX001VZFO* HZSPX001VZFO Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-ma il: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky (sluţba/dodávka/stavební práce) : Výzva k podání

Více

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo veřejné zakázky (bude C151090 doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební

Více

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV

Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT. v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV Smlouva o zajištění školení se zaměřením na IT v rámci projektu Rozvoj projektové kanceláře MPSV uzavřená dle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) a zákona

Více

Úklidové služby v objektu polikliniky

Úklidové služby v objektu polikliniky Městská poliklinika Praha příspěvková organizace Hlavního města Prahy se sídlem Spálená 78/12, Praha 1, 110 00 Česká republika dále jen zadavatel vyhlašuje dle ustanovení 12 odst. 3 Zákona o veřejných

Více

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek

1. Mění se lhůta pro podání nabídek a termín otevírání obálek Číslo výzvy : ÚP BR/Por/001/2008 Změna podmínek výzvy VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NABÍDKY V rámci Národního individuálního projektu Poradenství a rekvalifikace pro zakázku Rekvalifikační kurzy řidičů Výzva je vydána

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) veřejné zakázky Smluvní výzkum a konzultace projektu

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky 017/2009 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.3.09/01.0046 Název projektu: Učící se škola Název

Více

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr.

služba Operační program lidské zdroje a zaměstnanost Ing. Martin Páral, ředitel Odboru programového řízení tel. +420 974 818 642 martin.paral@mvcr. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu Číslo zakázky (u OP LZZ bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Poradenské služby

Více

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky. na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu zadavatel není povinen postupovat podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název veřejné zakázky: Dodávka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ve smyslu ustanovení 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. Výměna 4 ks interiérových dveří v budově kina Art Veřejná zakázka (zatrhněte)

Více

Regenerace zahrady MŠ Neděliště

Regenerace zahrady MŠ Neděliště 1 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP (dále jen Pokyny ), účinnými od 20.06.2014 Zadavatel: Název zadavatele: OBEC

Více

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva )

NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY. uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva ) Číslo smlouvy kupujícího: NÁVRH KUPNÍ SMLOUVY Číslo smlouvy prodávajícího: Příloha č. 2 uzavřená v souladu s ustanovením 409 a násl. zákona č. 513/1991, obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen smlouva

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: Právní forma: Název a sídlo zadavatele: veřejný zadavatel obec Městys

Více

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985.

VÝZVA. Česká republika-ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen zadavatel) se sídlem Karmelitská 7, 118 12 Praha 1, IČ 00022985. VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na službu dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), Směrnice MŠMT,

Více

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje krajské ředitelství Kaplířova 9, P. O. BOX 18, 320 68 Plzeň *HZSPX003NQJT* HZSPX003NQJT Číslo jednací: Datum: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Počet listů: Přílohy: HSPM-

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace)

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace (dále jen organizace) Ev.č.: Výzva k podání nabídky na akci: Předehřev TUV solárním systémem pro ISŠ E Chomutov

Více

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů

statutární město Děčín podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů statutární město Děčín Zadávací dokumentace podlimitní veřejná zakázka na služby: Tlumočení a překlady dokumentů vyhlášená v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY. Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské Meziříčí dokončení rekonstrukce VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY v rámci veřejné zakázky malého rozsahu, zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Stavební úpravy turistické ubytovny TJ Valašské

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE. Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPP-157653-2 /ČJ-2013-0300VZ-VZ Plzeň 7.října 2013 Počet listů: 8 Přílohy: 7/21 Výzva k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdělávací jazykový program - angličtina v rámci projektu "Efektivní vzdělávací program pro zaměstnance GEM System International

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu DODÁVKA TRANSPORTNÍCH VENTILÁTORŮ zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Zadavatel:

Více

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software.

Předmětem zakázky je dodávka a instalace výpočetní techniky včetně software. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky na služby: Dodávka a instalace výpočetní techniky pro SOŠ SE Velešín 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů společnosti RACIO, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01618 Název projektu: Vzdělávání RACIO

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Rekonstrukce Sportovního areálu Bělá v Jablunkově Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce v souladu s 25 a 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví

Střední průmyslová škola stavební Pardubice. Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Střední průmyslová škola stavební Pardubice Sokolovská 148, 533 54 Rybitví Dodávka serveru a počítačů pro Střední průmyslovou školu stavební Pardubice Výzva k podání nabídek pro podlimitní veřejnou zakázku

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: Identifikace: Název projektu: VZDĚLÁVACÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1) Identifikační údaje: Zadavatel: BONVER MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Praze 1, Jakubská 647/2, PSČ: 110 00, IČ: 603 22 331, DIČ: CZ60322331, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa

Západní město Stodůlky, Administrativní dům A2 plynovod 1.etapa Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3337/7, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Západní město Stodůlky, Administrativní

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem Z a d á v a c í d o k u m e n t a c e Odborná publikace Nové trendy v pořádání akcí a událostí (events) v cestovním ruchu

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

KUPNÍ SMLOUVA. Dodávka 3D tiskárny. I. Smluvní strany. e-mail: II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ KUPNÍ SMLOUVA Dodávka 3D tiskárny I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Se sídlem: Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Zastoupena: Ing. Pavlem Řezníčkem IČ:

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy -IT k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název veřejné zakázky: Fotovoltaická elektrárna Cítov Identifikační údaje zadavatele: Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov IČ: 00236764 Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Marie

Více

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky

Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na dodávky Zjednodušené podlimitní řízení Název zakázky: Pořízení úklidového stroje na snížení prašnosti v obci Hvozdná Zadavatel zakázky: Obec Hvozdná

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ SOUTĚŽI O nejvhodnější návrh na uzavření pachtovní smlouvy na restauraci Oceán a přilehlé stánky KONTAKTNÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE 1.1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Zoologická zahrada

Více

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU VČ. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE mimo režim zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č.3 Rady Královéhradeckého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY nám. 1. máje 1 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název: Rekonstrukce autobusového nádraží Chrastava v rámci projektu EU

Více

Smlouva o zájezdu- vzor

Smlouva o zájezdu- vzor Příloha č. 5 Zadávací dokumentace Smlouva o zájezdu- vzor VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY Zajištění dopravy, ubytování a stravy pro SOŠ SE Velešín Článek I. Smluvní strany 1. Střední odborná škola strojní a

Více

Dodávka osobních automobilů

Dodávka osobních automobilů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále též ZD ) Veřejný zadavatel Název: Česká republika Generální finanční ředitelství Sídlem: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 IČO: 72080043 vyhlašuje nadlimitní veřejnou zakázku na

Více

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla

Věc: Výzva pro předložení nabídek k veřejné zakázce s názvem: VÚ a ŠJ PŠOV, Nákup nového osmimístného vozidla VÝCHOVNÝ ÚSTAV A ŠKOLNÍ JÍDELNA PŠOV PŠOV 1 Podbořany 441 01 Tel. ředit: 415 211 297, Mobil ředit.: 736 633 595, Tel. ústředna: 415 214 615, e - mail: a.sava@seznam.cz, Fax: 415 211529, www.vupsov.cz Věc:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE : SPIS. ZNAČKA: MUHO 8855/2014 KSt Dle Rozpisu Č.J. MUHOCJ 37232/2014 KSt VYŘIZUJE : Konečný TEL : 518316325 FAX.: E-MAIL.: konecny.jiri@muhodonin.cz DATUM: 23.04.2014 VÝZVA K PODÁNÍ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na Dodávku nábytku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové řízení na Dodávku nábytku pro

Více

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM

(V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM OBEC VIKÝŘOVICE, PETROVSKÁ 168, 788 13 VIKÝŘOVICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ (V SOULADU S 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH,

Více

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou KANCELÁŘ STAROSTY VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. 1. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLN NÍ KVALIFIKACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 38 zákona. 137/2006 Sb., o ve ejných zakázkách, v platném zn ní (dále jen zákon) a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44

Více

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany

Dodávka a montáž výměníkové stanice tepla objektu F na akci Obytný soubor Beranových, Praha 18 Letňany Dalkia Česká republika, a.s. Sídlo : Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74 (dále jen zadavatel) vyzývá dodavatele (dále jen uchazeče) k podání nabídek na realizaci díla Dodávka a montáž výměníkové stanice

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky Výběr dodavatele vzdělávacích služeb v rámci projektu Vzdělávání managementu Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, příspěvkové organizace v metodách moderního řízení

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Název veřejné zakázky: CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA REGÁLŮ Identifikační údaje zadavatele Obchodní firma nebo název

Více

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady:

1. Název veřejné zakázky: 2. Identifikační údaje zadavatele: 3. Specifikace předmětu veřejné zakázky, zadávací podklady: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace poštovní přihrádka 37, Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc Organizace je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr,

Více

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené 757 01 Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 Výzva pro předložení nabídek Zadavatel Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0110 CZ.1.07/3.2.07/04.0069 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/3.2.07/03.0110 CZ.1.07/3.2.07/04.0069 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Sociální služby Uherské Hradiště, p.o. DZP Uherský Brod oprava střechy Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2014/2/06 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÝCH NABÍDEK pro zakázku malého rozsahu na stavební práce v rámci projektu "Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Kateřinice" 1. Identifikační ní údaje zadavatele zadavatel: Obec Kateřinice

Více

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad

veřejná zakázka na stavební prace s názvem: Sdružená kanalizační přípojka - Město Lázně Bělohrad Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební prace mimo režim zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) veřejná zakázka na stavební prace s

Více

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk

Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk Oznámení o zahájení zadávacího řízení pro zakázku malého rozsahu Obnova zámeckých alejí ve městě Vimperk CZ.1.02/6.5.00/15.29670 Tato zakázka je zakázkou malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 Zákona

Více

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace

Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace Výzva zájemcům k podání nabídky a Zadávací dokumentace dle 6 a 18 odst.5 Zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP na veřejnou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace zpracovaná v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), pro nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce Výměna oken MŠ Svojsíkova č.p. 352, Šluknov strana 1 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s 12 odst.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu vedená v souladu se směrnicí Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Sokolov, jejímž předmětem je: Telefonní ústředna Výzva k podání

Více

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Veřejná zakázka malého rozsahu v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Č.j.: ORŽP/4395/2015/1171/2015/mch dne: 29.06.2015 PD Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově

Více

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky:

Dodávka srubových staveb pro chov zvířat, dřevěného oplocení a návštěvnického inventáře. Předmět zakázky: Výzva k podání nabídek v rámci VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel postupuje v souladu s Vnitřní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava zastávka Termální lázně IČ : 00262871 Adresa

Více

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací. Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva)

Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací. Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva) Zadávací dokumentace zakázky na dodávku stavebních prací Stavební úprava budovy a přilehlé komunikace Valová 290/9, Zábřeh Výzva k podání nabídek (opakovaná, upravená výzva) 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem Dřevěné box palety

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem Dřevěné box palety OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ k veřejné zakázce na dodávky s názvem Dřevěné box palety Veřejná zakázka je součástí realizace projektu spolufinancovaného z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 Zakázka

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky :

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Identifikační údaje : Specifikace předmětu zakázky : ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Vzdělávací aktivity pro realizaci projektu Rozvoj zaměstnanců společnosti VESNA, a.s. prostřednictvím vzdělávání Identifikační údaje : Zadavatel (název subjektu):

Více

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace

1. Informace o předmětu zakázky Stručný textový popis zakázky, technická specifikace VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v souladu s 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o veřejných

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce malého rozsahu: ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁNÍ NÁBYTKU V RÁMCI PROJEKTU KVALITNÍ A EFEKTIVNÍ VÝUKA Stránka 1 z 15 Název zakázky: Zakázka malého rozsahu na dodání nábytku

Více

I Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky

I Podrobné požadavky ministerstva na předmět zakázky V Praze 14. 6. 2012 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle 12 odst. 3 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na výběr dodavatele, který vytvoří

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Veřejný zadavatel, obec Bohuňovice, si Vás dovoluje vyzvat k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace a intenzifikace ČOV Bohuňovice, která je podporována

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č.j. HSBM-432-03/2014 Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Zubatého 14, 614 00 Brno ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Dodávka tabletů

Více

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB

*RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB *RRMSX0015MYB* RRMSX0015MYB Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady V Ý Z V A K P O D Á N Í N A B Í D K Y k plnění veřejné zakázky malého rozsahu V Ostravě dne 10. 5. 2011

Více

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty

Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu Zvěstov Stavební úpravy č. p. 53 na objekt s pečovatelskými byty Ve Zvěstově dne 28. 4. 2016 (datum odeslání výzvy) Veřejná zakázka malého rozsahu podle

Více

Zajištění a realizace vzdělávacích kurzů a tvorba e-learningového vzdělávacího programu pro projekt CZ.1.04/1.1.02/35.00599 LEARN TO COMMUNICATE.

Zajištění a realizace vzdělávacích kurzů a tvorba e-learningového vzdělávacího programu pro projekt CZ.1.04/1.1.02/35.00599 LEARN TO COMMUNICATE. VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE KE ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE: ZAJIŠTĚNÍ A REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ A TVORBA E-LEARNINGOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PROJEKT CZ.1.04/1.1.02/35.00599

Více

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Otevřené řízení Tato veřejná zakázka na stejnokroj pánský a dámský je zadávána v otevřeném zadávacím řízení podle 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost

MĚSTO BENEŠOV. Rada města Benešov. Vnitřní předpis č. 16/2016. Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl. 1. Předmět úpravy a působnost MĚSTO BENEŠOV Rada města Benešov Vnitřní předpis č. 16/2016 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Obecná ustanovení Čl. 1 Předmět úpravy a působnost 1) Tato směrnice upravuje závazná

Více

Vybavení pro separaci a svoz BRKO

Vybavení pro separaci a svoz BRKO Tento projekt je spolufinancován ze zdrojů Evropské unie Fond soudržnosti z Operačního programu Životního prostředí včetně spolufinancování ze Státního fondu životního prostředí ČR. Název projektu: Vybavení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE TECHNICKÉHO VYBAVENÍ + SW PRO PROJEKT Vzdělávání zaměstnanců firmy Iktus CZ.1.04/1.1.02/94.00205 Dotovaný zadavatel IKTUS, s. r. o. Zátor

Více

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor

*MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor *MVCRX00V18YX* MVCRX00V18YX prvotní identifikátor RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA NA DODÁVKY ALTERNATIVNÍCH SPOTŘEBNÍCH MATERIÁLŮ PRO STÁVAJÍCÍ TISKÁRNY A KOPÍROVACÍ STROJE PRO ROK 2012 Číslo smlouvy dodavatele

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Zakázka je zadaná podle 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dalšími ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb. není zadávací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: 2 /13/3807 Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.4.00/21.3807

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE PRAVIDEL PRO VÝBĚR DODAVATELŮ OPPI A SUBSIDIÁRNĚ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV ZAKÁZKY:

Více