Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie"

Transkript

1 Signalizace v telekomunikačních sítích. Multiplexní principy a hierarchie Signalizace: Signalizace slouží k sestavení spojení napříč celou telefonní sítí, dohledem nad tímto spojením po celou dobu jeho trvání a následně ke korektnímu ukončení spojení a uvolnění spojovacích cest v síti." Signalizace se dělí na: - Přístupovou: Mezi koncovým účastníkem a ústřednou - Síťová V síti mezi ústřednami - Vnitřní: Uvnitř spojovacích systémů (ústředen) Základní funkce signalizace: Obsazení vedení, Přenos volby, vyzvánění, Přihlášení volaného účastníka, Závěr Rozšířené funkce signalizace: Informace o volajícím/volaném, Tarifikace, Řídící informace spojení (Napojení do hovoru, Zpětné vyzvonění), Oprávnění Typy signalizací: Analogová: Digitální: Analogové signalizace: Veřejná telefonní síť pouze v přístupové části (k účastníkům) - Energetické sítě, podnikové sítě - Dnes nezbytná ve veřejné telefonní síti Přístupová: U smyčková signalizace: Dvoudrátová signalizace mezi analogovým účastníkem a ústřednou. Vyzvánění střídavým proudem (1s/4s)(25Hz,75V). Stav účastníka je vyjádřen stejnosměrným proudem. Síťová: EM (E-Ear, M-Mouth)- Tvorba příček (vzájemné spojování) mezi ústřednami. JE čtyř nebo šesti drátová. Múže být trvalá nebo impulsní a má mnoho variant (podle provozu na příčce mezi ústřednami). Jednotlivé příkazy se potvrzují druhou stranou. P Zajišťuje spolupráci s ústřednami 1. generace, je třídrátová (normálně pouze 2 dráty a,b), Signalizace se přenáší po c drátě a volba po a-drátě. DC-loop Stavy vyjadřuje změnou polarity. Dvoudrátová signalizace. I,T tónová signalizace Digitální signalizace: CAS (Channel Associated Signalling) Signalizace přidružená hovorovým kanálům, vyjádřena v 16. kanálu (PCM) pomocí až 4 bitů( u nás se používají 2 bity). signalizace typu CAS: - K signalizace (digitálně vyjádřená signalizace U, I, P), varianty: K-dec přenos volby pomocí ac kódu, propojení ústředen 1. a 2. gen. K-mfc přenos volby a doplňujících informací pomocí vázaného kódu R2 K-DTMF Propojení na linky se signalizací U, kód 2x(1 ze čtyř) frekvencí - mfc (multifrekvenční kód) - 1 -

2 CCS (Common Channel Signalling) Společní signalizační kanál pro více hovorů, realizována pomocí signalizačních zpráv, přenášena v libovolném kanálovém intervalu (kromě nultého) nebo pomocí samostatného vedení, rychlejší sestavení spojení, oddělení signalizačních a hovorových kanálů. signalizace typ CCS: SS7 v tranzitních sítích, jediná možnost pro propojení operátorů Q-sig mezi PBX (pobočkové ústředny), symetrický protokol DSS1 (euroisdn) V přístupových sítích. Pro PBX (pobočkové ústředny) a ISDN telefony - signalizace v D kanálu (samostatný kanál pro signalizaci). DPNSS DASS1/2 Signalizační zprávy v CCS se přenášejí mezi signalizační body: SP (Signalling Point) může se chovat jako zdrojový nebo cílový bod; STP (Signalling Transfer Point) průchozí bod,slouží ke směrování zprávy Přidružený provoz Kvazipřidružený provoz SP SP SP SP hovor signalizace Na závěr signalizace doporučuji si projít 3. laborku z TSS signalizace, kde jsou zobrazeny jednotlivé signalizace jak to tam vlastně funguje a u digitálních signalizací jsou tam popsány i jednotlivé zprávy které se posílají. Vím sice ze by to tu mělo být komplet, ale to by tato otázka měla 50 stránek. Laborka je ke stažení na comtel.cz, class servru a nebo je přiložena k teto otázce. Multiplexní principy a hierarchie Úkolem telekomunikačních systémů je: - Sdružovat signály pro transport přenosovými cestami - Přizpůsobit sdružené signály pro přenos příslušným přenosovým prostředím Snaha přenést co nejvíce telefonních hovorů nebo dat --- ekonomické zhodnocení přenosových cest Metody multiplexování: STP Prostorové dělení Prostorový multiplex...více paralelních vedení Obvodové dělení Obvodový multiplex... obvodové dělení u nízko. frek. tele. přenosů Kmitočtové dělení Frekvenční multiplex FDM (frequency Division Multiplex) Časové dělení Časový multiplex TDM (Time Division Multiplex) Vlnové dělení Vlnový multiplex WDM (Wavelenght Division Multiplex) Kódové dělení Kódový multiplex CDM (Code Division Multiplex) - 2 -

3 TDM, FDM, CDM viz otázka 47. Časové, kmitočtové a kódové dělení (TDM, FDM, CDM). Funkce a poslání úzkopásmových a širokopásmových sítí. WDM Vlnové dělení: - Založen na vysílání optického záření několika různých vlnových délek po témže optickém vlákně ( každá vlnová délka nese jiný namodulovaný signál) - Princip analogický k FDM - nepřenášejí se jednotlivé kanály, ale digitálně multiplexované skupiny kanálů Typy: - DWDM (Dense WDM) husté vlnové dělení, rozestup optických nosných pod 1nm - CWDM (Coarse WDM) hrubé vlnové dělení, rozestup optických nosných nad 10 nm Použití: Optické sítě Synchronní vs. Asynchronní módy: Asynchronní mód: - umožňuje statické multiplexování: - Přenosové prostředky jsou obsazovány pouze v případě potřeby vytváření kanálů s proměnou přenosovou rychlostí - Při sestavování spojení zdroj sdělí své požadavky (rychlost, zpoždění atd..) na základě nich je regulován tak, aby byly dodrženy požadavky ostatních spojení - na výstupu je náhodné uspořádání, proto každá jednotka má svoje identifikační pole, na základě kterého je identifikována - 3 -

4 Digitální hierarchie: PDH plesiochronní digitální hierarchie Systém PDH byl vytvořen pro sdružení většího počtu telefonních kanálů, než dokáže multiplexovat zařízení PCM 1. řádu, případně k přenosu dat vyšších přenosových rychlostí. Plesiochronní digitální hierarchie (PDH) se nazývá proto, že sdružované signály nemají oproti signálu vyššího řádu definován pevný časový vztah, tzn. že není určen vztah mezi rámcem signálu vyššího řádu oproti rámcům sdružovaných signálů nižšího řádu. V signálu vyššího řádu je navíc vyčleněna rezerva pro odchylky přenosových rychlostí sdružovaných signálů. Digitální multiplexní zařízení n-tého řádu (muldex) zařízení určené pro sdružování více digitálních signálů (n-1). řádu do digitálního signálu n-tého řádu. V PDH prokládáme jednotlivé sdružované signály bit po bitu do rámce signálu vyššího řádu. Toto prokládání může být buď v pevném nebo volném pořadí. Dále můžeme prokládat po kanálových intervalech nebo po rámcích. Z hlediska volné průchodnosti sdružovaných signálů multiplexním zařízením, je nejvhodnější volné prokládání po bitech, které snižuje vzájemnou vazbu multiplexních zařízení na minimum. Vyrovnávání přenosové rychlosti: - V signálech vyšších řádů je vyčleněna určitá rezerva pro odchylky přenosových rychlostí sdružovaných signálů uvažuje se určitá diference přenosových rychlostí - Vyrovnávání přenosových rychlostí stuffing - Rezervní bity = stuffingové bity - Přesně definované pozice - Využití je identifikováno pomocí řídících stuffingových bitů Funkce stuffingu: a) kladný stuffing: provádí se tehdy, je-li taktovací frekvence určovaná časovou základnou digitálního multiplexního zařízení 2. řádu vyšší, než je možná okamžitá maximální přenosová rychlost sdružovaného signálu. Sdružovaný digitální signál 1. řádu nestačí obsadit všechna symbolová místa, která jsou pro něj vyhrazena. Proto se do signálu vloží pomocný dvojkový symbol, který nenese žádnou informaci, slouží pouze k vyrovnání přenosové rychlosti. Přijímací zařízení 2. řádu získá informaci o tom, zda na vyhrazeném symbolovém místě kladného stuffingu je umístěn vyrovnávací symbol nebo informační symbol podle složení kódové skupiny řídících symbolů stuffingu C

5 b) záporný stuffing: provádí se tehdy, je-li taktovací frekvence určovaná časovou základnou digitálního multiplexního zařízení 2. řádu menší, než je možná okamžitá minimální přenosová rychlost sdružovaného signálu. Sdružovaný digitální signál 1. řádu vyžaduje větší počet symbolových míst, než který je pro něj vyhrazen. Aby nedošlo ke ztrátě informačního symbolu ze sdružovaného signálu, je třeba z tohoto signálu jeden symbol umístit na symbolové místo (záporný stuffing). c) kombinovaný stuffing:je-li taktovací kmitočet určovaný časovou základnou digitálního multiplexního zařízení 2. řádu roven přenosové rychlosti sdružovaného signálu, jsou odchylky rychlosti kladné i záporné, provádí se kombinovaný stuffing. Přenosová rychlost vyšších řádů (pro Evropu) : c 1 = cn p + 64 n+ m p. počet sdružovaných signálů m multiplikační násobek (4, 9, 28, 111) SDH synchronní digitální hierarchie Synchronní digitální hierarchie vznikla, protože rostly nároky na kapacitu přenosových prostředků a přidávání dalších stupňů do PDH nebylo efektivní. SDH je celosvětově standardizována. Podstata SDH: Synchronní digitální hierarchie SDH (synchronous digital hierarchy) je multiplexní hierarchický prostředek přenosu, založený na vysokorychlostní synchronní hierarchii. Synchronní digitální hierarchie je názvem prostředku umožňujícího přenos velkých objemů informací bez ohledu na jejich původ. Jako všechny synchronní hierarchie se i vysokorychlostní SDH vyznačuje jednotnou dobou trvání rámce 125 µs. Jako výhoda oproti PDH se udává možnost přímého přístupu do určité nižší složky (až kanálu) bez nutnosti postupného rozebírání multiplexu. SDH je však především vysokokapacitním a vysokorychlostním prostředkem přenosu. Svými možnostmi je předurčena pro realizaci přenosové části sítí ISDN nebo B-ISDN. Může tedy přenášet signály úzkopásmových i širokopásmových služeb. Předchůdkyní SDH je synchronní digitální hierarchie na optických vláknech SONET (synchronous optical network), která byla standardizována v USA. Rovněž SONET představuje vysokorychlostní synchronní multiplexní prostředek. Jak SONET, tak SDH mají standardizovány všechny funkce, z nichž nejzákladnější jsou rozhraní, multiplexování, formát ve kterém je signál zpracováván a přenášen, složení záhlaví, údržba, řízení, schopnost změny konfigurace sítí a další. Hlavní znaky SDH: Používá se řízené prokládání po bytech, pomocí adresace informačního pole, tzv. ukazatele (PTR pointer) se lze dostat k žádané informaci včetně kanálového intervalu (timeslotu) i v rámcích signálů vyšších řádů. Veškeré signály SDH se multiplexují synchronně s pevným časovým vztahem mezi signálem vyššího a nižšího řádu

6 Vysoké přenosové rychlosti, nejnižší stupeň SDH začíná v oblasti, kde PDH končí ( Mbit/s). Přenosovým médiem jsou optická vlákna. Způsob řízení přenosové sítě je standardizován, zajištění bezchybného provozu i při poruchách. Umožňuje multiplexování evropské, americké a japonské hierarchie => více pomocných a výplňkových informací v rámci SDH. Pojmy SDH (Viz následující dva obrázky): - kontejner C: kontejner je strukturou plesiochronního signálu (nemá stejný časový rámec). Podle použitých plesiochronních signálů jsou definovány různé kontejnery, v nejnižších multiplexních úrovních jsou systémy 1,544 (MUX 1. řádu s americkou normou); 2,048 (E1 evropský standard); 34,368 (MUX 3. řádu; 4*MUX1 = MUX2, 4*MUX2 = MUX3). Opakovací kmitočet kontejneru vychází z periody rámce 125 µs, což odpovídá kmitočtu plesiochronního signálu. - uazatel PTR: adresuje začátek virtuálního kontejneru v rámci, plní dvě základní funkce: vyrovnávání fázových rozdílů při přenosu vyrovnávání přenosových rychlostí při přepojování virtuálních kontejnerů Pomocí ukazatele se dokáže zařízení SDH orientovat v rámci a vždy ví, kde začíná příslušný virtuální kontejner. Vlivem změn ukazatele virtuální kontejnery "plavou" v rámci STM. Pracuje s metodou stuffingu. - virtuální kontejner VC: virtuální proto, že nemá v informačním poli STM-1 stálou polohu, ale na základě hodnoty ukazatele může začít kdekoli v informačním poli. Je to struktura v rámci SDH s označením cesty, tzn. údaje o zdroji i cíli směrování kontejneru. VC je vytvořen z kontejneru C a příslušného záhlaví cesty POH. Záhlaví POH je součástí SDH a přenáší se spolu s kontejnerem. V cíli spojení směrování se POH oddělí a do koncového systému se přivádí pouze kontejner. POH se sestavuje pro každou hierarchickou úroveň. - příspěvková jednotka TU: struktura v SDH, která tvoří spojení mezi cestami různých řádů. TU se skládá z virtuálního kontejneru VC a ukazatele cesty TU, který obsahuje informace pro synchronizaci mezi cestami různých řádů. - skupina příspěvkových jednotek TUG: několik příspěvkových jednotek TU je sdružený do jedné TUG - administrativní jednotka AU: je strukturou, která vytváří spojení mezi cestou vyššího řádu a jedním synchronním primárním rámcem. AU se skládá z jednoho VC vyššího řádu a ukazatele AU. Tento ukazatel obsahuje informace pro přizpůsobení synchronizace plesiochronní cesty na synchronní přenosovou rychlost. - skupina administrativních jednotek AUG: několik AU může být sdruženo do jedné AUG. - synchronní transportní modul STM: jedná se o multiplexní rámec SDH, nejmenší rámec STM je STM-1. STM vyšších řádů se vytváří multiplexováním po bytech s faktorem 1, 4 a 16. STM se skládá z jednoho AUG a záhlaví sekce SOH. SOH obsahuje přídavné kanály pro směrování provozu a dohled na kvalitu spojení. Řídící informace pro prvky SDH vycházejí z provozních a dohledových center a nelze je zaměňovat se signalizačními informacemi pro řízení komutovaného spojení. Multiplexování (začleňování signálů nižších řádů) v SDH: POH- slouží k zabezpečení a kontrole přenosu VC v síti SDH (provází VC od jeho sestavení až po jeho rozbalení) VC nemá v informačním poli rámce SDH stálou polohu, jeho polohu určuje PTR - 6 -

7 SDH hierarchické stupně: Struktura cesty SDH sítí: Přenosový trakt: - multiplexní sekce (MS, Multiplex Section) - Opakovací sekce (RS, Regenerator Section) Sekce: - Část sítě, kde nedochází k multiplexování/demultiplexování signálu STM - 7 -

8 Struktura rámce STM-1: Přenosová rychlost: rozměry rámce x počet bitů v bytu x opakovací frekvence (8kHz): vp = 270*9*8*8*1000 = 155,52 Mbit/s Kontejner VC-4 múže v rámci STM-1 volně plavat, jeho polohu určuje AU ukazatel: Síť SDH je nejčastěji kruhová z důvodů spolehlivosti (dvě cesty mezi body A-B, při poruše jedné se automaticky začíná vysílat po druhé). Přenosová cesta je tvořena dvojicí vláken, každé pro jeden směr

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH

Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 Vzorkování lidského hlasu Multiplexace kanálů PDH SDH Digitalizace lidského hlasu 3 Při telefonním

Více

Mechanismy přenosu digitální komunikace

Mechanismy přenosu digitální komunikace Mechanismy přenosu digitální komunikace KIV/PD Přenos dat Martin Šimek O čem přednáška je? 2 děje a mechanismy implementované na fyzické vrstvě synchronní a asynchronní přenosy multiplexování digitální

Více

Multiplexování signálů

Multiplexování signálů EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Multiplexování signálů PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Podpora kvality výuky informačních a telekomunikačních technologií ITTEL CZ.2.17/3.1.00/36206 Základní myšlenka

Více

ednáška Metody multiplexování, Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška Metody multiplexování, Ing. Bc. Ivan Pravda 3.předn ednáška Metody multiplexování, přenosové systémy PDH a SDH Ing. Bc. Ivan Pravda Metody multiplexování - Jedním zúkolů telekomunikačních systémů je sdružovat různorodé signály před přenosem příslušnými

Více

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť:

Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť: Státnicová otázka 31 PRAXE: Pojem telekomunikační síť, Telekomunikační sítě analogová, IDN, ISDN. Techniky v telekomunikačních sítích. (CREATED BY SUNSHINE, ICQ: 280766356) Pojem telekomunikační síť: Pro

Více

Synchronizace v telekomunikačních sítích. Ivan Pravda

Synchronizace v telekomunikačních sítích. Ivan Pravda Synchronizace v telekomunikačních sítích Ivan Pravda Autor: Ivan Pravda Název díla: Synchronizace v telekomunikačních sítích Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Systémy pozemní pohyblivé služby

Systémy pozemní pohyblivé služby Lekce 1 Systémy pozemní pohyblivé služby umožňují komunikaci pohyblivých objektů během pohybu (mobilní) nebo při zastávkách (přenosné) veřejné neveřejné veřejné radiotelefonní sítě (GSM) dispečerské sítě

Více

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza

Fyzická úroveň. Teoretický základ datových komunikací. Fourierova analýza Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Lekce 03 Ing. Jiří ledvina, CSc. Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 3.10.2008

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Oddíl I: Místní a uzlové veřejné telefonní ústředny analogové V tomto oddílu se uvádějí počty místních a uzlových

Více

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň

Úvod do počítačových sítí. Teoretický základ datových komunikací. Signály limitované šířkou pásma. Fyzická úroveň Úvod do počítačových sítí Fyzická úroveň Teoretický základ datových komunikací Fourierova analýza Signály limitované šířkou pásma Maximální přenosová rychlost kanálem 25.10.2006 Úvod do počítačových sítí

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I, II a III se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí,

Více

Digitální signalizace

Digitální signalizace cvičeníč. 5 Digitální signalizace Signalizace CAS, CCS Digitáln lní signalizace CAS Channel Associated Signalling Signalizace přidružená hovorovým kanálům Vyjádřeno v 16. KI pomocí ažčtyř bitů CCS Common

Více

Digitáln. Robert Bešťák

Digitáln. Robert Bešťák Digitáln lní spojovací systémy Robert Bešťák Spojovací systémy Spojovací systémy (=ústředny) slouží k propojení Účastnických přípojek při vnitřním spojení účastníků téže ústředny Úč. přípojek s ochozím

Více

Synchronní digitální hierarchie SDH

Synchronní digitální hierarchie SDH Synchronní digitální hierarchie SDH Postupem doby rostly nároky na kapacitu přenosových prostředků, a to nejen díky rozmachu telefonního provozu, ale zejména z důvodu prudkého nárůstu požadavků na přenos

Více

Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů

Síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů xxx. Návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací Český telekomunikační úřad předkládá k veřejné diskuzi návrh Síťového plánu synchronizace sítí elektronických komunikací. Původní

Více

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02

Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 Metodické vysvětlivky k pololetnímu výkazu o telekomunikačních zařízeních TZ (ČTÚ) 1-02 V oddílech I a II se vykazují ústředny a jejich kapacita podle jejich funkce. Plní-li ústředna více funkcí, je započítána

Více

Migrace TDM hlasových služeb do VoIP

Migrace TDM hlasových služeb do VoIP Vítáme Vás Migrace TDM hlasových služeb do VoIP Petr Riedel 13.9.2012 COPYRIGHT 2011 ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE. ALL RIGHTS RESERVED. AGENDA 1. Alcatel A4300l 2. Alcatel A4400 3. Alcatel Lucent OmniPCX

Více

Optická přenosová platforma

Optická přenosová platforma Optická přenosová platforma Nárůst šířky pásma dle potřeby MICROSENS - řešení na bázi vláknové optiky inteligence, spolehlivost, vysoký výkon Optická přenosová platforma Optická přenosová platforma MICROSENS

Více

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Optické sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Optické sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Optické sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? WWW.PROFIBER.EU Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček info@profiber.eu www.profiber.eu Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? PMD/DGD.

Více

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad

TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK Èeský telekomunikaèní úøad Èástka 4 Roèník 2013 Praha 29. bøezna 2013 OBSAH: Oddíl státní správy A. Normativní èást 8. Opatøení obecné povahy è. OOP/6/03.2013-1, kterým se zrušuje

Více

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos Fyzická vrstva (PL) Techniky sériové komunikace (syn/asyn, sym/asym ) Analogový okruh (serial line) Přenos v přeneseném pásmu (modem) Digitální okruh (ISDN) Techniky sériové komunikace > Synchronní přenos

Více

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o.

Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR. Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Digitální standard pro radiovou komunikaci DMR Ing. Rudolf Toužín DCom, spol. s r.o. Radiostanice, základní pojmy? Radiostanice (vysílačka) je komunikační zařízení, které používá pro přenos hovoru elektromagnetické

Více

Bezdrátový přenos dat

Bezdrátový přenos dat Obsah Počítačové systémy Bezdrátový přenos dat Miroslav Flídr Počítačové systémy LS 2007-1/21- Západočeská univerzita v Plzni Obsah Obsah přednášky 1 Úvod 2 IrDA 3 Bluetooth 4 ZigBee 5 Datové přenosy v

Více

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005

Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Václav Pecháček Semestrální práce-mobilní komunikace 2004/2005 Provozní parametry celulárních sítí Celulární systém -struktura založená na určitém obrazci, ve kterém je definované rozložení dostupného

Více

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12

17. Spojovací systém SEL ALCATEL 100 S12 Spojovací soustavy přednáška č.12. Studijní podklady k předmětu Spojovací soustavy pro studenty katedry elektroniky a telekomunikační techniky Spojovací soustavy, verze 1.2 Strana 1 miroslav.voznak@vsb.cz

Více

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000

Analogové mobilní systémy AMPS 463 467,5 453 457,5 25 180 NMT 450 869 894 824 849 30 832 TACS 935 950 890 905 25 1000 37MK - Semestrální práce NMT 450 síť první generace v ČR Vypracoval: Vojtěch Šprongl Analogové systémy 1.generace První generací mobilních systémů jsou analogové radiotelefonní mobilní systémy, které využívají

Více

OpenStage - zařízení pro otevřenou jednotnou komunikaci

OpenStage - zařízení pro otevřenou jednotnou komunikaci Informace Prospekt pro telefony OpenStage TDM OpenStage - zařízení pro otevřenou jednotnou komunikaci OpenStage je úplně nová generace telefonů, která stanoví nová měřítka pro otevřenou a jednotnou komunikaci.

Více

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p

enos dat rnici inicializaci adresování adresu enosu zprávy start bit átek zprávy paritními bity Ukon ení zprávy stop bitu ijíma potvrzuje p Přenos dat Ing. Jiří Vlček Následující text je určen pro výuku předmětu Číslicová technika a doplňuje publikaci Moderní elektronika. Je vhodný i pro výuku předmětu Elektronická měření. Přenos digitálních

Více

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS)

Topologie počítačových sítí Topologie = popisuje způsob zapojení sítí, jejich architekturu adt 1) Sběrnicová topologie (BUS) Počítačové sítě Je to spojení dvou a více uzlů (uzel = počítač nebo další síť), za pomoci pasivních a aktivních prvků při čemž toto spojení nám umožňuje = sdílení technických prostředků, sdílení dat, vzdálenou

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. Přístup k veřejně dostupné telefonní službě

PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI. Přístup k veřejně dostupné telefonní službě PŘÍLOHA 1.2 SMLOUVY O PŘÍSTUPU K VEŘEJNÉ PEVNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTI Přístup k veřejně dostupné telefonní službě Obsah 1 Podmínky služby... 3 2 Přístup k veřejně dostupné telefonní službě... 3 3 Doplňkové služby

Více

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana

Katedra softwarového inženýrství MFF UK Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1 - Malá Strana , v. 3.2 (Plain Old Telephone System) Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha historie telefonní sítě: první telefonní hovor: 10. března, 1876, Boston,

Více

PON (Passive Optical Network)

PON (Passive Optical Network) Ještě před několika lety se o optické síti hovořilo hlavně v souvislosti s výstavbou páteřních spojů. V dnešní době dochází ke dvěma základním momentům, které tento pohled mění: - snížení ceny optických

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ. POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. 1 Datum vydání: 1. Července 2016 Obsah Úvod -3- Předmět specifikace -3- Koncový bod sítě -4- Rozhraní G.703-4- Rozhraní

Více

IT_420 Komunikační technologie a služby

IT_420 Komunikační technologie a služby KIT VŠE v Praze IT_420 Komunikační technologie a služby Téma 5: Rozlehlé komunikační sítě WAN Verze 1.1 Jandoš, Matuška Obsah Rozlehlé komunikační sítě (WAN) PDH SDH Telefonní síť (PSTN) X.25 Frame Relay

Více

Informace. OpenStage T Zařízení pro otevřenou a jednotnou komunikaci

Informace. OpenStage T Zařízení pro otevřenou a jednotnou komunikaci Informace T Zařízení pro otevřenou a jednotnou komunikaci je zcela nová generace telefonů, která stanoví nová měřítka pro otevřenou a jednotnou komunikaci. Tato elegantní zařízení přinášejí intuitivní

Více

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení

wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení wlsn* obousměrná bezdrátová síť Rychlá cesta ke spolehlivějšímu zabezpečení * bezdrátová lokální bezpečnostní síť 2 Co je to wlsn? Bezdrátová lokální bezpečnostní síť wlsn společnosti Bosch Security Systems

Více

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany

Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA Č. 2 Konfigurace sítě SDH propojení a ochrany Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Přenosové systémy (X32PSY) Měřeno: 28. 4. 2008

Více

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze Perspektivy fixních telekomunikačních sítí Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze vodrazka@fel.cvut.cz 1 Trendy v páteřních sítích Nárůst přenosové kapacity n x 1 10

Více

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti

Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Alcatel OmniPCX 4400 Základní vlastnosti Popis Multimediální telekomunikační systém Alcatel OmniPCX 4400 umožňuje digitální přenosy hlasu, dat a obrazů do kapacity 50 000 přípojek a připojení do běžných

Více

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě

Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Srovnání modernizace stávající radiokomunikační sítě s variantou pořízení zcela nové radiokomunikační sítě Zdroj textu: MV et enovation. Studie proveditelnosti projektu Rozvoj radiokomunikační sítě integrovaného

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-50

Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Identifikátor materiálu: ICT-3-50 Předmět Téma sady Téma materiálu Informační a komunikační technologie Počítačové sítě, Internet Mobilní sítě - standardy Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si

Více

PB169 Operační systémy a sítě

PB169 Operační systémy a sítě PB169 Operační systémy a sítě Řízení přístupu k médiu, MAC Marek Kumpošt, Zdeněk Říha Řízení přístupu k médiu Více zařízení sdílí jednu komunikační linku Zařízení chtějí nezávisle komunikovat a posílat

Více

Signalizační systém SS7

Signalizační systém SS7 Signalizační systém SS7 Seminář IP telefonie, Praha 2010 Ing. Pavel Troller Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze patrol@sinus.cz Sig. 1??? 2??? 3??? 4??? Použití Signalizační systémy ITU 5

Více

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup

Rozprostřené spektrum. Multiplex a mnohonásobný přístup Rozprostřené spektrum Multiplex a mnohonásobný přístup Multiplex Přenos více nezávislých informačních signálů jedním přenosovým prostředím (mezi dvěma body) Multiplexování MPX Vratný proces sdružování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 18-20-M/01 informační technologie Předmět: programování 1. Příkazy jazyka C# 2. Datové konstrukce 3. Objektově orientované programování 4. Tvorba vlastních funkcí Obor vzdělání: 18-20-M/01

Více

MyIO - webový komunikátor

MyIO - webový komunikátor MyIO - webový komunikátor Technická příručka verze dokumentu 1.0 FW verze modulu 1.4-1 - Obsah 1 MyIO modul... 3 2 Lokální webové rozhraní... 3 2.1 Start, první přihlášení... 3 2.2 Home úvodní strana MyIO...

Více

Adresářové služby, DNS

Adresářové služby, DNS Adresářové služby, DNS RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Vladimír Smotlacha, 2011 Počítačové sít ě

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Komunikační technologie (KT) Číslo předmětu: 548-0065 Garantující institut: 548 Garant předmětu: prof. Ing. Zdeněk Diviš, CSc. Kredity: 5 Povinnost: Povinně

Více

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda

ednáška a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda 11.předn ednáška Telefonní přístroje, modulační metody a telefonní modemy Ing. Bc. Ivan Pravda Telefonní přístroj princip funkce - klasická analogová telefonní přípojka (POTS Plain Old Telephone Service)

Více

Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO

Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Metody přenosu a spojování pro integrovanou výuku VUT a VŠB-TUO Garant předmětu: Doc. Ing. Vladislav Škorpil, CSc. Autoři

Více

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace

Úloha A - Měření vlastností digitální modulace Úloha A - Měření vlastností digitální modulace 1. Zadání: Modulace 2-ASK Navrhněte zapojení pomocí modulů stavebnice TIMS tak, aby vyhovovalo blokovému schématu modulace ASK. Zapojte navržený obvod. Zobrazte

Více

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM

21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM 21. DIGITÁLNÍ SÍŤ GSM Digitální síť GSM (globální systém pro mobilní komunikaci) je to celulární digitální radiotelefonní systém a byl uveden do provozu v roce 1991. V České republice byl systém spuštěn

Více

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007

Počítačové sítě. Miloš Hrdý. 21. října 2007 Počítačové sítě Miloš Hrdý 21. října 2007 Obsah 1 Pojmy 2 2 Rozdělení sítí 2 2.1 Podle rozlehlosti........................... 2 2.2 Podle topologie............................ 2 2.3 Podle přístupové metody.......................

Více

SDH synchronizace a LCAS

SDH synchronizace a LCAS ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická ÚLOHA Č. 3 SDH synchronizace a LCAS Vypracoval: V rámci předmětu: Jan HLÍDEK Přenosové systémy (X32PSY) Měřeno: 12. 5. 2008 Cvičení: pondělí

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE ÚČASTNICKÝCH ROZHRANÍ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ OVANET a.s. Datum vydání: 17. prosince 2012 Verze: 3.0-1 - Obsah Úvod... - 3 - Předmět specifikace... - 3 - Koncový bod sítě... - 3

Více

Výhody DMR technologií

Výhody DMR technologií DMR (Digital Mobile Radio) je standard, který vytvořil Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI) v roce 2005. Ve stejném roce byla založena Asociace DMR. Tato organizace, která pomáhá DMR stát se

Více

ADX. Modul pro komunikaci nadřízeného řídícího systému s tenzometrickými váhami po sériové lince RS-485. w w w. p r o b e t. c z

ADX. Modul pro komunikaci nadřízeného řídícího systému s tenzometrickými váhami po sériové lince RS-485. w w w. p r o b e t. c z ADX Modul pro komunikaci nadřízeného řídícího systému s tenzometrickými váhami po sériové lince RS-485 w w w. p r o b e t. c z Adresa: Olomoucká 235/130 796 07 Držovice Telefon: +420 582 339 457 +420 602

Více

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec).

Rozhraní USB. Rozhraní USB. Specifikace USB. Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). 1 Specifikace USB USB 1.0 Původní specifikace. USB 1.1 Doplnění (upřesnění) 1.0. Rychlosti Low Speed (1.5 Mb/sec) a Full Speed (12 Mb/sec). USB 2.0 Doplněno o High Speed (480 Mb/sec.) a další rozšíření

Více

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák

(typy a vlastnosti pípojek) p pojek) Robert Bešák Sít ISDN (typy a vlastnosti pípojek p pojek Robert Bešák 2 ISDN (Integrated Services Digital Network Náhrada analog. multiplexu FDM za digit. multiplex TDM sí IDN Zavedení centralizované signalizace SS7

Více

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0

Mobilní sítě. Počítačové sítě a systémy. _ 3. a 4. ročník SŠ technické. Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Mobilní sítě sítě 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Mobilní sítě _ 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software: SMART Notebook 11.0.583.0 Obr. 1 Síťové prvky

Více

ZAVEDENÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘEČI DO PRAKTICKÉ VÝUKY

ZAVEDENÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘEČI DO PRAKTICKÉ VÝUKY Katedra telekomunikační techniky Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZAVEDENÍ HODNOCENÍ KVALITY ŘEČI DO PRAKTICKÉ VÝUKY Zpráva pro závěrečné oponentní

Více

Počítačové sítě I 7. WAN, ATM. Miroslav Spousta, 2004

Počítačové sítě I 7. WAN, ATM. Miroslav Spousta, 2004 Počítačové sítě I 7. WAN, ATM Miroslav Spousta, 2004 1 WAN Wide area network, rozlehlé sítě sériová linka, PPP X.25, Frame Relay ISDN STM (Synchronous Transfer Mode) používané v telekomunikacích ATM (Asynchronous

Více

Připojení k rozlehlých sítím

Připojení k rozlehlých sítím Připojení k rozlehlých sítím Základy počítačových sítí Lekce 12 Ing. Jiří ledvina, CSc Úvod Telefonní linky ISDN DSL Kabelové sítě 11.10.2006 Základy počítačových sítí - lekce 12 2 Telefonní linky Analogové

Více

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů

Commander SK. EF www.controltechniques.cz. Technická data. Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů EF Technická data Commander SK Měniče kmitočtu určené k regulaci otáček asynchronních motorů ové velikosti A až C a 2 až 6 Základní informace Výrobce odmítá odpovědnost za následky vzniklé nevhodnou, nedbalou

Více

Komunikace systémů s ostatními multimediálními sítěmi

Komunikace systémů s ostatními multimediálními sítěmi H.323 Martin Černý Definice H.323 je standard, který specifikuje součásti, protokoly a procedury, které poskytuji multimediální komunikační služby: zvuk, video a datové komunikace přes paketové sítě, včetně

Více

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D.

Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 7. LOGICKÉ ŘÍZENÍ Doc. Ing. Stanislav Kocman, Ph.D. 2. 2. 2009, Ostrava Stýskala, 2002 Osnova přednp ednášky Úvod, rozdělení Kontaktní logické řízení Bezkontaktní logické řízení Bezpečnostní části ovládacích

Více

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic.

Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí. Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. Základní principy konstrukce systémové sběrnice - shrnutí Shrnout základní principy konstrukce a fungování systémových sběrnic. 1 Co je to systémová sběrnice? Systémová sběrnice je prostředek sloužící

Více

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N

Obrázek 1 Ukázka závislosti Dopplerovy frekvence na C/N Standard DVB-H Standard DVB-H byl vytvořen pro mobilní příjem televizního signálu. Pro tento příjem musíme mít jiné specifikace než pro terestriální (pozemní) příjem. Většina přijímačů bude mobilních,

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

SUDOP BRNO, s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno ČÍSLO SOUPRAVY: Ředitel společnosti: Ing.Jiří Molák Tel./fax: 541 211 310 e-mail: sudop@sudop-brno.cz http://www.sudop-brno.cz INVESTOR: SŽDC, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 V ZASTOUPENÍ: SŽDC,

Více

Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity

Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity Příloha č. 1 ke smlouvě o propojení č. Popis propojovacího bodu, technické vlastnosti, testování a poskytování propojovací kapacity OBSAH: 1 Propojení sítí a charakteristika propojovacího bodu 2 2 Vytvoření

Více

PŘÍSTUP K TELEFONNÍM SLUŽBÁM MSAN PŘÍLOHA 1.8

PŘÍSTUP K TELEFONNÍM SLUŽBÁM MSAN PŘÍLOHA 1.8 PŘÍSTUP K TELEFONNÍM SLUŽBÁM PŘÍLOHA 1.8 Obsah _ 1 Podmínky Telefonní služby... 3 2 Přístup k veřejně dostupné telefonní službě... 3 3 Doplňkové služby pro jednotlivé Služby Přístupu Telefonních služeb...

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

Lekce 6: Techniky přenosu dat

Lekce 6: Techniky přenosu dat Počítačové sítě, v. 3.6 Katedra softwarového inženýrství, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha Lekce 6: Techniky přenosu dat Slide č. 1 co jsou "techniky přenosu dat"? obecně: dále

Více

opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů

opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů Praha 24. května 2011 Čj. ČTÚ-26 472/2011-610/III. vyř. Český telekomunikační úřad (dále jen Úřad ) jako příslušný orgán státní správy podle 108 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY

GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY GRAFICKÉ ROZHRANÍ V MATLABU PRO ŘÍZENÍ DIGITÁLNÍHO DETEKTORU PROSTŘEDNICTVÍM RS232 LINKY Jiří Šebesta Ústav radioelektroniky, Fakulta elektroniky a komunikačních technologií Vysoké učení technické v Brně

Více

Přístup Carrier IP DSL CA

Přístup Carrier IP DSL CA PŘÍLOHA 1a Přístup Carrier IP DSL CA SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi Telefónica Czech Republic,a.s.

Více

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění

Kroucená dvojlinka. potah. 4 kroucené páry. STP navíc stínění Fyzická vrstva Kroucená dvojlinka původně telefonní kabel, kroucením sníženo rušení pro sítě začalo používat IBM (Token Ring) nestíněná (Unshielded Twisted Pair, UTP) stíněná (Shielded Twisted Pair, STP)

Více

Zpracování informací

Zpracování informací Ústav automatizace a informatiky Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Přednáška č. 2 z předmětu Zpracování informací Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. Tato publikace vznikla jako součást

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

SMĚŠOVAČ 104-4R 6.10. 13.10. 7

SMĚŠOVAČ 104-4R 6.10. 13.10. 7 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy Číslo úlohy SMĚŠOVAČ 104-4R Zadání 1. Sestavte měřící obvod pro měření

Více

Internet Historie a Typy připojení

Internet Historie a Typy připojení Internet Historie a Typy připojení a) Historie internetu b) Připojení telefonní linkou c) Bezdrátové připojení d) Mobilní připojení e) Ostatní typy připojení Historie Internetu Již začátkem 60. let v době

Více

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h.

TQS1. Inteligentní teplotní čidlo. Komunikace linkou RS485. Teplotní rozsah -55 C až +125 C. Obrázek 1. 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. Inteligentní teplotní čidlo Komunikace linkou RS485 Teplotní rozsah -55 C až +125 C Obrázek 1 20. září 2005 w w w. p a p o u c h. c o m 0039 Katalogový list Vytvořen: 24.7.2004 Poslední aktualizace: 20.9.2005

Více

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová

Mobilní komunikace. Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G. Petra Píšová Mobilní komunikace Vývojové trendy sítě GSM (2G) a 3G Petra Píšová Mobilní síť: GSM - Globální Systém pro Mobilní komunikaci, Global System for Mobile communications - digitální buňková radiotelefonní

Více

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš

Paměťové prvky. ITP Technika personálních počítačů. Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Paměťové prvky ITP Technika personálních počítačů Zdeněk Kotásek Marcela Šimková Pavel Bartoš Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií v Brně Božetěchova 2, 612 66 Brno Osnova Typy

Více

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 21. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Pojem informační a komunikační technologie (dále jen ICT) obecně zahrnuje technologie, jako jsou mobilní telefony, počítače, internet a s nimi spojené systémy,

Více

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt.

AX-DG1000AF. UPOZORNĚNÍ popisuje podmínky nebo činnosti, které mohou způsobit zranění a smrt. AX-DG1000AF 1. Návod k použití Před použitím zařízení si přečtěte celý návod k použití. Při používání zařízení uchovávejte návod v blízkosti zařízení, aby było možné jej použit v případě potřeby. Při přemísťování

Více

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Obecný úvod Měření vlastností optických vláken a WDM přenos Úloha se věnuje měření optických vláken, jejich vlastností a rušivých jevů souvisejících s vzájemným nedokonalým navázáním v konektorech. Je

Více

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství

Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Přednáška 7 Inovace výuky předmětu Robotika v lékařství Senzory a aktuátory používané v robotických systémech. Regulace otáček stejnosměrných motorů (aktuátorů) Pro pohon jednotlivých os robota jsou často

Více

Architektura počítače

Architektura počítače Architektura počítače Výpočetní systém HIERARCHICKÁ STRUKTURA Úroveň aplikačních programů Úroveň obecných funkčních programů Úroveň vyšších programovacích jazyků a prostředí Úroveň základních programovacích

Více

Mobilní Komunikace. Semestrální práce. Signalizace SS7. David Mašát PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory

Mobilní Komunikace. Semestrální práce. Signalizace SS7. David Mašát PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory Mobilní Komunikace Semestrální práce Signalizace SS7 David Mašát 6.5.2006 1 Úvod V práci je zpracována signalizace, která se v mobilních komunikacích používá, signalizace SS7. SS7 je zkratka pro Signaling

Více

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma Sítě FTTx v roce 2013 RLC Praha a.s. PON = optická sběrnice Metalická sběrnice Koaxiální kabel Optická sběrnice Splitter GPON specifikace ITU-T Recommendation

Více

Přístup Carrier IP DSL CA

Přístup Carrier IP DSL CA PŘÍLOHA 1a Přístup Carrier IP DSL CA SMLOUVY o přístupu k infrastruktuře sítě společnosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi společnostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Alfanumerické displeje

Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje Alfanumerické displeje jsou schopné zobrazovat pouze alfanumerické údaje (tj. písmena, číslice) a případně jednoduché grafické symboly definované v základním rastru znaků. Výhoda

Více

Paměti a jejich organizace

Paměti a jejich organizace Kapitola 5 Paměti a jejich organizace 5.1 Vnitřní a vnější paměti, vlastnosti jednotlivých typů Vnější paměti Jsou umístěny mimo základní jednotku. Lze je zařadit mezi periferní zařízení. Zápis a čtení

Více

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded

Informace. HiPath 1100 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky. Communication for the open minded Informace HiPath 00 Dokonalá komunikace pro malé a střední podniky Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise Komunikace šitá na míru Provozujete právní

Více

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA

Moderní technologie linek. Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Moderní technologie linek Zvyšování přenosové kapacity Zvyšování přenosové spolehlivosti xdsl Technologie TDMA Technologie FDMA Zvyšování přenosové kapacity Cílem je dosáhnout maximum fyzikálních možností

Více