Jednotná architektonická koncepce sídliště Mšeno PANELORAMA. copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jednotná architektonická koncepce sídliště Mšeno PANELORAMA. copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů"

Transkript

1 Jednotná architektonická koncepce sídliště Mšeno copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů

2 1 Z AUTORSKÉ ZPRÁVY 2 5 Věci, domy i každý člověk mají nějakou tvář. Mají nějakou stranu či část celku, kterou vidíme nejčastěji, na kterou se zaměřuje naše pozornost a podle které danou věc, dům nebo člověka posuzujeme. Tváří sídliště Mšeno, které sahá od první hráze až do městské části Mšeno nad Nisou, je bezpochyby linie domů táhnoucí se podél vodní nádrže. Na přehradě a jejích březích tráví Jablonec slunná odpoledne a teplejší i chladné večery. Zapadající slunce klesá právě za panoramatem panelových domů. Lidé, kteří relaxují v dohledu této scenérie by měli být obklopeni esteticky kvalitním prostředím. Ze všech těchto důvodů si výloha Mšena zaslouží větší péči. 1 2 situace 1:000 Vedení Města Jablonec nad Nisou na toto téma uspořádalo odbornou grafickou diskuzi. Získalo pět architektonických návrhů Estetického ztvárnění zateplení fasád sídliště Mšeno. Odborná porota vybrala nejvhodnější příspěvek, který je popsán níže v průvodní zprávě autorů. Autoři projektu z architektonického sdružení Symbiosa: Ing.arch. Zuzana Janoušková z.janouskova@a-symbiosa.cz Ing.arch. Jana Kučerová j.kucerova@a-symbiosa.cz Gen. Mrázka 1/ Jablonec nad Nisou Konceptem našeho návrhu je přesvědčení, že panelové sídliště a jeho domy by neměly nic předstírat. V maximální míře by si měly zachovat své jednotné působení a dotek panelu a 80.let. Nicméně prosazujeme myšlenku několika odstínů jedné barvy. Použití tmavší a světlejší škály podpoří prostorovou hloubku a prokreslí prolámanou linii domů kopírující břeh. Odstíny jsou použity většinou na dvojicích domů, čímž na jedné straně vymezují společný prostor a na druhé straně zvýrazňují liniový zlom. Tyto odstíny vycházejí ze současné podoby panelů, dané přírodní barvou žulových kamínků. Zvolená paleta se jimi volně inspiruje a přechází od perlově bílé až po tmavý granit, doplněné barevnými akcenty okrově žluté. V prostorech lodžií jsou střídavě použity odstíny okolních fasád, aby došlo k optickému prolnutí barevnosti mezi sousedními domy. Díky tomuto řešení také předcházíme problémům s nesouladem barev spojených s postupnou realizací. S tímto minimem prostředků lze dosáhnout výrazného efektu a zkvalitnění vizuálního prostředí celé lokality. Závěrem lze shrnout, že se nabízené řešení nesnaží strhnout pozornost na domy, ale na jejich okolí. Z dálkových pohledů chce návrh působit nenápadně až neutrálně a z bližších pohledů chce nabídnout výrazné horizontální barevné doplňky. Jemné kamenné odstíny fasád se doplňují s ostatními přírodními barvami. Divák pak vnímá bohatou zeleň podél přehrady a modř odrážející se na vodní hladině.

3 ODPOVĚDI AUTORŮ PROJEKTU NA OTÁZKY POLOŽENÉ PŘI DOPRO- VODNÉM PROGRAMU NA RAMPĚ 1) Je něco, čeho si na mšenském sídlišti jako architekt (urbanista, konstruktér, obyvatel, návštěvník,...) ceníte? ZJ:Mšenské sídliště má zajímavý parter, funguje zde veřejný prostor a zapojení nábřeží do dění na sídlišti. JK: Na sídlišti Mšeno, samo o sobě, není vlastně zajímavé vůbec nic. Je to sídliště jako každé jiné. Co z něj ale dělá výjimečné místo je přehrada a všechny akce a aktivity, které na sebe váže v průběhu celého roku. A naopak - přehrada žije právě proto, že u ní bydlí tolik lidí, že je na jejím břehu umístěno sídliště. Takže sídliště a přehrada se krásně navzájem podporují. A to je to, co se mi líbí. 2) Jaké jsou podle vás největší prohřešky současných modernizovaných fasád panelových domů a sídlišť? ZJ: Za největší prohřešky považuji nekomplexní řešení, snahu o zviditelnění jednotlivých domů a také krátkozrakost stavebníků, kteří neřeší modernizaci na delší dobu. JK: Největší prohřešek vidím v tom, že se modernizují pouze fasády a málokdy se přistupuje ke komplexní renovaci domu zahrnující energetickou koncepci a zájem o kvalitu vnitřního prostředí, která se po zateplení paradoxně velmi zhoršuje. Také bych zavedla pravidlo, aby se člověk, který navrhuje barevné řešení, musel na fasádu podepsat :-) snad by se pak k této úloze postavil zodpovědněji. ) O co byste usiloval, kdybyste měl navrhnout novou tvář Mšena komplexně (co byste zvýraznil, popřel, či úplně změnil)? ZJ: Při návrhu zlepšení výrazu mšenského sídliště bych podpořila propojení sídliště s místem, s přehradou v blízkých i vzdálených pohledech. JK: Pokud se podaří realizovat obnovu sídliště Mšeno komplexně, ať podle jakéhokoli návrhu, bude to k úspěchu naprosto stačit. Barevné řešení by podle mého názoru mělo být zpracováno velmi střídmě, v přírodních tónech za použití jen úzké škály barev. Nemyslím si, že by fasády měly hrát hlavní roli a strhávat na sebe pozornost. Spíše bych se nad jejich řešením zamýšlela jako nad pozadím - scénou, před kterou se odehrává život na nábřeží. K celkovému řešení sídliště pak také patří prostory mezi domy, které byly nevhodně zpracovány již v době vzniku a výrazně ovlivňují kvalitu života na sídlišti. copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů

4 Z MOTIVAČNÍHO DOPISU... Každopádně je potřeba jisté osvěty a vhodné participace obyvatel, zamezí to snahám o spontánní individualizaci jednotlivých domů, obvykle se projevující barevnými kreacemi na fasádách. Přes všechna klišé odsudků paneláků je potřeba domy udržet jako sice nedotažené, přesto upravitelné produkty funkcionalistického architektonického názoru. Z této teze je dobré vycházet, nesnažit se měnit tuto podstatu, věnovat se spíše těm věcem, na které hromadná výroba v panelárnách nestačila. Jsou to většinou nekvalitní detaily oken, dveří, úpravy vstupů, balkónů nebo lodžií... Důležitá je také střešní krajina, pro funkcionalistickou architekturu pátá fasáda může zcela ovlivnit obraz sídliště jako celku. V současné době už existuje na trhu stavebních materiálů i technologií tolik kvalitních možností jak odolat nahrazování plochých střech sedlovými nebo pultovými střechami. Stojí za to, najít případně i možnost střechy zpřístupnit pro obyvatele domu, je to pro ně částečně také náhrada za chybějící soukromý (částečně soukromý) prostor. Každopádně stojí za to, přistupovat k sídlišti jako jistému hotovému celku, který má v krajině již své místo a vytváří již ucelený krajinný obraz, který nelze neuváženě radikálně měnit. Důležité taky bude posoudit sociální a demografickou situaci na sídlišti a její budoucí perspektivu. Dětská hřiště určitě už nebudou prioritou ve vybavení parteru, nezapomenout na to, že také senioři bydlí na sídlišti a pro sociální kontrolu je jejich přítomnost v pro ně přívětivém parteru lepší než městští strážníci. Doc. Ing. arch. Karla Havliše, v Brně, 1.června 2011 copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů

5 FASÁDA SÍDLIŠTĚ MŠENO / LETECKÝ POHLED 1/a1 2/a2 /a2 a 5/b 15/a 6/b 7/a 8/b5 9/a5 10/c1 11/c2 12/a 1/a 1/a Linii panelových domů lemujících přehradu Mšeno tvoří 15 bloků domů /číslováno 1-15/. Ty jsou namixovány ze typů panelových domů /a,b,c/ na jejichž fasády je navrženo 5 hlavních barev /číslováno 1-5/ Barva klempířských výrobků Doplňková barva pod okny C: 21 M: 17 Y: 17 K: 0 ART 255 C: M: 2 Y: 90 K: 0 SMILE O1 C: M: 5 Y: 50 K: 12 NOBLE 281 copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů Barva fasády Barva fasády Barva fasády Barva fasády Barva fasády C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0 PRINCES 009 C: 11 M: 9 Y: 15 K: 0 STYLE 279 C: 15 M: 15 Y: 21 K: 0 STYLE 277 C: 2 M: 22 Y: 27 K: 0 STYLE 275 C: 8 M: Y: 1 K: 0 STYLE 27

6 APLIKACE BAREV NA FASÁDÁCH / BAREVNÁ ŠKÁLA PODLE VZORNÍKU CMYK A BAUMIT Barevné řešení fasády domů - 1 Barevné řešení fasády domů - 2 copyright 2011 Symbiosa - ateliér architektů Barevné řešení fasády domů - Barevné řešení fasády domů - Barevné řešení fasády domů - 5

7 ROZMĚRY BAREVNÝCH PRVKŮ NA FASÁDÁCH A APLIKACE BAREV Barevné prvky na fasádách jsou vždy dva - o jeden odstín tmavší a o jeden odstín světlejší než hlavní barva fasády, kromě nejsvětlejší a nejtmavší fasády, kde je k dispozici už jen jedne odstín. Obdobně jsou řešeny odstíny lodžií. Ty mají k dispozici odstíny - stejný jako je barva fasády + o odstín tmavší a o odstín světlejší. Barevné prvky okolo oken jsou definovany částečně výškou nebo šířkou oken. Další rozměry jsou zakótovany v obrázku. Proužek nad okny je vždy šedý, vždy o výšce 00mm. Proužek pod okny je vždy žlutý a vždy o výšce 00mm. Pole pod oknem je o jeden odstín tmavší nebo o jeden odstín světlejší než hlavní barva fasády a je vysoký 1100mm. Pole vedle oken je také o jeden odstín tmavší nebo světlejší než hlavní barva fasádya je široký 1050mm. Proužek nahrazující střešní římsu je vždy šedý o výšce 600mm. Prvky kryjící vstupy mají rovněž barvu šedou. Fasádá kolem nich je barvou soklu. PŘÍKLADY BAREV FASÁDY 2 1 Hlavni barva fasády 2 Lodžie Doplňková barva fasády 1 Lodžie Doplňková barva fasády Lodžie Výplně zábradlí PŘÍKLADY BAREV DOPLŇKŮ š Proužky nad okny - 00 mm výplně zábradli střešní římsa mm ž - výška 00 mm h PŘÍKLADY BAREV VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ 2 1 Hlavni barva fasády 2 Lodžie Doplňková barva fasády 1 Lodžie Doplňková barva fasády Lodžie Výplně zábradlí

8 DŮM 1 TYP A - BARVA 1 Mšenská 6, 8, 10, 12 1 Hlavni barva fasády 2

9 DŮM 2 TYP A - BARVA 2 Mšenská 1, 16 2 Hlavni barva fasády 1 Doplňková barva fasády Lodžie

10 DŮM TYP A - BARVA 2 Mšenská 18, 20, 22, Doplňková barva fasády Lodžie

11 DŮM TYP A - BARVA Mšenská 26, 28 2 Doplňková barva fasády Lodžie

12 DŮM 5 TYP B - BARVA Mšenská 0, 2,, 6 2 Doplňková barva fasády Lodžie

13 DŮM 6 TYP B - BARVA Mšenská 8, 0, 2, 5 Doplňková barva fasády Lodžie

14 DŮM 7 TYP A - BARVA Mšenská 6, 8 5 Doplňková barva fasády Lodžie

15 DŮM 8 TYP B - BARVA 5 Mšenská 50, 52, 5, 56 5

16 DŮM 9 TYP A - BARVA 5 Mšenská 58, 60, 62, 6 5

17 DŮM 10 TYP C - BARVA 1 J. Hory Doplňková barva fasády Lodžie Proužky nad okny výpně zábradlí střešní římsa

18 DŮM 11 TYP C - BARVA 2 J. Hory Proužky nad okny výpně zábradlí střešní římsa

19 DŮM 12 TYP A - BARVA J. Hory 2, 25 5 Doplňková barva fasády Lodžie

20 DŮM 1 TYP A - BARVA J. Hory 15, 17, 19, 21 5 Doplňková barva fasády Lodžie

21 DŮM 1 TYP A - BARVA J. Hory 11, 1 2 Doplňková barva fasády Lodžie

22 DŮM 15 TYP A - BARVA J. Hory 7, 9 2 Doplňková barva fasády Lodžie

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje

Průvodní zpráva. 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení. 1. Identifikační údaje Průvodní zpráva 1. Identifikační údaje 2. Urbanistické řešení 3. Architektonické řešení 4. Stavební řešení 1. Identifikační údaje Obytný soubor na ul. Pastviny v Brně - Komíně 2. Urbanistické řešení Řešené

Více

Exekutoři. Závěrečná zpráva

Exekutoři. Závěrečná zpráva Exekutoři Závěrečná zpráva Zpracovala agentura NMS Market Research v Praze, dne 8.9.2015 Obsah Hlavní závěry Detailní zjištění Zkušenosti s exekucí Důležitost problematiky exekucí Znalost systému soudních

Více

1. Cizinci v České republice

1. Cizinci v České republice 1. Cizinci v České republice Počet cizinců v ČR se již delší dobu udržuje na přibližně stejné úrovni, přičemž na území České republiky bylo k 31. 12. 2011 evidováno 434 153 osob III. Pokud vezmeme v úvahu

Více

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1

Základní informace. Kolín, Leden/Únor 2016 1 Základní informace Projekt E-názor má za cíl pomoci obcím zajistit dostupnost a reprezentativnost názorů obyvatel prostřednictvím elektronického sociologického nástroje pro e-participaci. Projekt realizuje

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 2665 ze dne 3.11.2015 k vypracování koncepční studie horní úrovně Dvořákova nábřeží I. souhlasí

Více

PODLAHOVÉ MŘÍŽKY. Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodinných domů s rekuperací tepla KATALOG PRVKŮ / PODLAHOVÉ MŘÍŽKY

PODLAHOVÉ MŘÍŽKY. Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodinných domů s rekuperací tepla KATALOG PRVKŮ / PODLAHOVÉ MŘÍŽKY PODLAHOVÉ MŘÍŽKY Systém teplovzdušného vytápění a větrání rodinných domů s rekuperací tepla KATALOG PRVKŮ / PODLAHOVÉ MŘÍŽKY ATREA s.r.o. patří k předním výrobcům systémů teplovzdušného vytápění, větrání

Více

Vedoucí bakalářské práce

Vedoucí bakalářské práce Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav Posudek vedoucího bakalářské práce Jméno studenta Téma práce Cíl práce Vedoucí bakalářské práce Barbora RUMLOVÁ ANALÝZA A POTENCIÁLNÍ ROZVOJ CESTOVNÍHO

Více

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu.

neviditelné a o to více nebezpečné radioaktivní částice. Hrozbu představují i freony, které poškozují ozónovou vrstvu. OCHRANA OVZDUŠÍ Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek, které tvoří životního prostředí a bez které se nemůže obejít. Vdechovaný vzduch a vše, co obsahuje, se dostává do lidského těla

Více

Stavební firma Vymětal s.r.o.

Stavební firma Vymětal s.r.o. Stavební firma Vymětal s.r.o. Firma pod současným obchodním názvem začala působit v roce 1997. Z původně menší firmy s 20 zaměstnanci zaměřené na výstavbu RD a rekonstrukce částí budov se během několika

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

C v celé výkonnostní třídě.

C v celé výkonnostní třídě. Dobrý den. Aktuální informace k 01.09.2013 Emisní třída 4 a automatický kotel na uhlí = Benekov C S potěšením Vám mohu oznámit, že jako první v ČR má firma Benekov certifikovaný automatický kotel na uhlí

Více

Vyhlášení soutěže Cena Preciosy Mistr křišťálu 2009

Vyhlášení soutěže Cena Preciosy Mistr křišťálu 2009 Vyhlášení soutěže Cena Preciosy Mistr křišťálu 2009 Firma Preciosa vyhlašuje soutěž Cena Preciosy Mistr křišťálu 2009. Cílem této soutěže je prohloubit spolupráci firmy s technickými a uměleckými školami,

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS

DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR OPONENT PRÁCE OPPONENT Bc. BcA. GABRIELA POKORNÁ MgA. MIKULÁŠ MACHÁČEK doc. JIŘÍ ELIŠKA BRNO 2014 DOKUMENTACE VŠKP K obhajobě

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO - 14-001 PKO - 14-002 PKO - 13-011 www.baumit.cz duben 2014 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo

Více

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně...

Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně... Plastové rozvaděče pro FVE a nejen pro ně... Společnost ELPLAST-KPZ Rokycany, spol. s r. o. je tradiční český výrobce plastových rozvaděčů. Významnými odběrateli skříní jsou energetické distribuční společnosti,

Více

Komunitní práce v knihovnách

Komunitní práce v knihovnách Komunitní práce v knihovnách Knihovny současnosti Olomouc, 11. 9. 2013 Zuzana Ježková Národní knihovna ČR Základní pojmy - komunita zájmová komunita komunita sdílející společný problém teritoriální komunita

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.15 Konstrukční materiály Kapitola 1 Vlastnosti

Více

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II

3.2.4 Podobnost trojúhelníků II 3..4 odobnost trojúhelníků II ředpoklady: 33 ř. 1: Na obrázku jsou nakresleny podobné trojúhelníky. Zapiš jejich podobnost (aby bylo zřejmé, který vrchol prvního trojúhelníku odpovídá vrcholu druhého trojúhelníku).

Více

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f. I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n

Více

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem .7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,

Více

Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc

Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc Zpracoval: Odbor prevence kriminality MV ve spolupráci s partnery z měst s počtem obyvatel nad 25 tisíc Struktura prezentace 1/ Pročjsme dotazník dělali 2/ Komu jsme dotazník poslali a proč 3/ Návratnost

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Internetová agentura. Předimplementační analýza webu

Internetová agentura. Předimplementační analýza webu Internetová agentura Předimplementační analýza webu 1. OBSAH 1. OBSAH... 1 VSTUPNÍ DOTAZNÍK... 2 Základní informace o firmě... 2 Základní informace o webu... 4 Marketingové kanály... 5 Obsah a rozvoj webu...

Více

DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku

DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku DUM 11 téma: Nástroje pro transformaci obrázku ze sady: 2 tematický okruh sady: Bitmapová grafika ze šablony: 09 Počítačová grafika určeno pro: 2. ročník vzdělávací obor: vzdělávací oblast: číslo projektu:

Více

Mobilní aplikace pro ios

Mobilní aplikace pro ios Předběžná zadávací dokumentace k projektu: Mobilní aplikace pro ios Kontaktní osoba: Jan Makovec, makovec@ckstudio.cz Obsah Cíl projektu... 2 Obrazovky aplikace... 2 Základní prostředí aplikace... 2 Intro...

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy

Ekonomika 1. 01. Základní ekonomické pojmy S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 01. Základní ekonomické pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Sada 2 Microsoft Word 2007

Sada 2 Microsoft Word 2007 S třední škola stavební Jihlava Sada 2 Microsoft Word 2007 04. Text v záhlaví, zápatí, číslování stránek Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_12 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ

BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ BAREVNÉ PALETY A MONOCHROMATICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ JANA ŠTANCLOVÁ jana.stanclova@ruk.cuni.cz Obrázky (popř. slajdy) převzaty od RNDr. Josef Pelikán, CSc., KSVI MFF UK Obsah barevné palety pseudo color true color

Více

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č.

Vyjádření k oznámení k záměru přeložka silnice II/240 ( R7-D8) úsek mezi rychlostní silnicí R7, dálnice D8 a silnicí II. třídy č. Krajský úřad Středočeského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Středočeského kraje Zborovská 11 150 21 Praha 5 OBECNÍ ÚŘAD obce Velké Přílepy Pražská 162 252 64 Velké Přílepy Vyjádření k oznámení

Více

Dvojice domů zrcadlí odlišnost povah dvou bratrů

Dvojice domů zrcadlí odlišnost povah dvou bratrů Dvojice domů zrcadlí odlišnost povah dvou bratrů Bratři žijící ve vesničce Nichada na předměstí Bangkoku se rozhodli, že i v době dospělosti budou žít v bezprostřední blízkosti. Nikoli ve společném domě,

Více

366 respondentů 2,1 % obyvatelstva

366 respondentů 2,1 % obyvatelstva Anketa pro občany V rámci přípravy strategie bylo uskutečněno dotazníkové šetření mezi občany. Dotazníkové šetření se zaměřilo na bodování jednotlivých aspektů kvality života, na tematické oblasti ke zlepšení,

Více

Obsahuje barevné palety PANTONE v prostoru CMYK: FASHION + HOME COLOR GUIDE - 1.925 barev NEW COLORS - 174 barev

Obsahuje barevné palety PANTONE v prostoru CMYK: FASHION + HOME COLOR GUIDE - 1.925 barev NEW COLORS - 174 barev Obsahuje barevné palety PANTONE v prostoru CMYK: FASHION + HOME COLOR GUIDE - 1.925 barev NEW COLORS - 174 barev Zpracování vějířovité uspořádání, jako u vzorníků Pantone. 10 barevných vzorků, každý o

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (4.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Ing. Martin Jareš, Ph.D. E-mail: jares@ropid.mepnet.cz Místnost: K405 Více informací: ids.zastavka.net SEZNAM PŘEDNÁŠEK: 1. Úvod do IDS (5.10.) 2. Rozdělení integračních opatření

Více

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Pingpongový míček. Petr Školník, Michal Menkina. TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Petr Školník, Michal Menkina TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Tento materiál vznikl v rámci projektu ESF CZ.1.7/../7.47, který je spolufinancován

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě

Více

Cesta do Prahy. 6) Při výběru dopravce, co ovlivňuje váš výběr nejvíce? (očíslujte podle priority)

Cesta do Prahy. 6) Při výběru dopravce, co ovlivňuje váš výběr nejvíce? (očíslujte podle priority) Cesta do Prahy 1) Jste: a) Muž b) Žena 2) Jaký je váš věk? a) 0-18 b) 19 21 c) 22 26 3) Jakou školu studujete? 4) Jak často dojíždíte za studiem? a) denně b) 1x týdně c) 1-2x za měsíc d) méně častěji 5)

Více

Komunikační strategie. Ing. Jaroslav Martinek

Komunikační strategie. Ing. Jaroslav Martinek Komunikační strategie Ing. Jaroslav Martinek Struktura prezentace 1.SUMP a Komunikační strategie 2.Každý má jiný úhel pohledu 3.Město Nymburk a Město s dobrou adresou 4.Závěrem P.S. Omluva: budu se věnovat

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název školy Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Autor Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Cílová skupina Anotace Vybavení, pomůcky Inovace výuky

Více

Dutý plastický trojúhelník by Gianelle

Dutý plastický trojúhelník by Gianelle Dutý plastický trojúhelník by Gianelle Připravíme si rokajl dle našeho výběru pro začátek nejlépe dvě barvy jedné velikosti Já používám korálky Miyuki Delica v tmavě červené barvě, matné s AB úpravou na

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2010 - I.termín MATEMATIKA Obor: 79-41-K/81 Součet bodů: Opravil: Kontroloval: Vítáme vás na gymnáziu Omská a přejeme úspěšné vyřešení všech úloh. Úlohy můžete řešit v libovolném pořadí. V matematice pracujeme s čísly

Více

SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 877 KČ * C2016. * Doporučená prodejní cena bez DPH

SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 877 KČ * C2016. * Doporučená prodejní cena bez DPH SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 CENA JIŽ OD 6 877 KČ * C2016 * Doporučená prodejní cena bez DPH SP-5 AMBIENTE SPRCHOVÁ VANIČKA SP-5 SE SNÍŽENÝM POLYSTYRÉNOVÝM NOSIČEM Montáž v úrovni podlahy. Méně je někdy více.

Více

Odhodlali jsme se jít za svým snem

Odhodlali jsme se jít za svým snem Odhodlali jsme se jít za svým snem Byt ve velkém panelovém domě a touha po vlastním bydlení, to byl hlavní důvod, proč se rodina ze Žatecka rozhodla, že si pořídí vlastní rodinný dům. A s velkou zahradou

Více

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy

Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Příloha č.1 - Dotazníkové šetření k bakalářské práci Podnikatelský záměr založení soukromé mateřské školy Z důvodu co největšího přiblížení se k realitě trhu soukromého vzdělávání, představám a požadavkům

Více

PŘÍRUČKA K POUŽÍVÁNÍ APLIKACE HELPDESK

PŘÍRUČKA K POUŽÍVÁNÍ APLIKACE HELPDESK PŘÍRUČKA K POUŽÍVÁNÍ APLIKACE HELPDESK Autor: Josef Fröhlich Verze dokumentu: 1.1 Datum vzniku: 4.4.2006 Datum poslední úpravy: 10.4.2006 Liberecká IS, a.s.;jablonecká 41; 460 01 Liberec V; IČ: 25450131;

Více

Idea Kompozitní pedagogické fakulty na Slezské univerzitě v Opavě. Oldřich Stolín Matematický ústav v Opavě

Idea Kompozitní pedagogické fakulty na Slezské univerzitě v Opavě. Oldřich Stolín Matematický ústav v Opavě Idea Kompozitní pedagogické fakulty na Slezské univerzitě v Opavě Oldřich Stolín Matematický ústav v Opavě 10. prosince 2015 Pedagogická studia na SU stávající stav o FPF dominantní nositel akreditací.

Více

Zpravodaj 11. Podzim 2014

Zpravodaj 11. Podzim 2014 Zpravodaj 11 Podzim 2014 Milé děti, milé paní učitelky, pane řediteli, srdečně vás pozdravujeme z Brna i ze Strážnice. Naše řady se rozrůstají, posíláte nám zajímavé zprávy i fotografie o své práci v projektu

Více

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE

IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Nové formy výuky s podporou ICT ve školách Libereckého kraje IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE Podrobný návod Autor: Mgr. Michal Stehlík IMPORT A EXPORT MODULŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE 1 Úvodem Tento

Více

Psychiatrická nemocnice, Horní Beřkovice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice

Psychiatrická nemocnice, Horní Beřkovice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice AKTIVITY PROJEKTU BEZ RIZIKA 2015 SVP, VÚ, ubytovna KLíčov DEN 4. 2. 2015 Čakovická 783/51, Praha 9 - Prosek Diskuse s klienty trvala cca 1,5 hodiny, přičemž jedna z jejích částí byla věnována kvalitnímu

Více

Anotace. Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Druh učebního materiálu. Cílová skupina

Anotace. Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova Druh učebního materiálu. Cílová skupina Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Čtení s porozuměním, schopnost vyhledávat informace z vnějších zdrojů a doplnit tak učební látku Dagmar Kaisrová Čeština Plynulé čtení s porozuměním. Schopnost vyhledávání

Více

Google Apps. pošta 2. verze 2012

Google Apps. pošta 2. verze 2012 Google Apps pošta verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Přečtení emailu... Napsání emailu... Odpověď na email... 6 Úvod V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím je

Více

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015

ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Rada městské části Brno-Židenice ZMČ 7/6 ZMČ 7/6.6 jednání Zastupitelstva městské části Brno-Židenice konané dne 15.09.2015 Název: Aktualizace znění přílohy č. 1 a přílohy č. 2 obecně závazné vyhlášky

Více

Františkovy Lázně 23,

Františkovy Lázně 23, Františkovy Lázně 23, Název objektu Výletní restaurace Amerika č.p. 35 Adresa Lužná ulice č.p. 35, Slatina, Františkovy Lázně K.ú./parcela č. Architekt Františkovy Lázně st.p.č. 56 Karl Haberzetll, Cheb

Více

13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015. Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015

13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015. Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015 13. 8. 9. 10. 2015 DEPO2015 Výsledky průzkumu ohlasů účastníků EVALUACE A MONITORING PROJEKTU PLZEŇ 2015 zábavná cesta historií pro všechny, kteří si chtějí hrát Interaktivní výstava pro děti na motivy

Více

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL

STROPNÍ DÍLCE PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL 4.1.1 PŘEDPJATÉ STROPNÍ PANELY SPIROLL POUŽITÍ Předpjaté stropní panely SPIROLL slouží k vytvoření stropních a střešních konstrukcí pozemních staveb. Pro svou vysokou únosnost, odlehčení dutinami a dokonalému

Více

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5472. Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic ZA5472 Flash Eurobarometer 312 (Future of Transport) Country Questionnaire Czech Republic FL 312 EUROBAROMETER PREPARATION FOR THE WHITE PAPER ON THE FUTURE OF TRANSPORT DEMO SECTION D1. Pohlaví [NEPTEJTE

Více

V týmové spolupráci jsou komentáře nezbytností. V komentářích se může např. kolega vyjadřovat k textu, který jsme napsali atd.

V týmové spolupráci jsou komentáře nezbytností. V komentářích se může např. kolega vyjadřovat k textu, který jsme napsali atd. Týmová spolupráce Word 2010 Kapitola užitečné nástroje popisuje užitečné dovednosti, bez kterých se v kancelářské práci neobejdeme. Naučíme se poznávat, kdo, kdy a jakou změnu provedl v dokumentu. Změny

Více

Vítězslav Bártl. prosinec 2013

Vítězslav Bártl. prosinec 2013 VY_32_INOVACE_VB09_ČaP Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, vzdělávací obor, tematický okruh, téma Anotace Vítězslav

Více

První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu

První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu První přihlášení a první kroky po přihlášení do Registru zdravotnických prostředků pro již ohlášenou osobu Podle tohoto návodu postupujte tehdy, pokud jste osoba zacházející se zdravotnickými prostředky,

Více

PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11. FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19

PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11. FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19 Obsah PŘEDMLUVA 7 FILOZOFIE DNES? 11 FILOZOFIE V JEDNADVACÁTÉM STOLETÍ Dědictví obratu k jazyku 19 ONTOLOGIE aneb Z čeho všeho se skládá svět 27 RELATIVISMUS A POSTMODERNA aneb Má každý svou pravdu? 39

Více

Optika. VIII - Seminář

Optika. VIII - Seminář Optika VIII - Seminář Op-1: Šíření světla Optika - pojem Historie - dva pohledy na světlo ČÁSTICOVÁ TEORIE (I. Newton): světlo je proud částic VLNOVÁ TEORIE (Ch.Huygens): světlo je vlnění prostředí Dělení

Více

Výsledky dotazníkového šetření

Výsledky dotazníkového šetření Výsledky dotazníkového šetření PhDr. Zuzana Svobodová 11. setkání starostů obcí a knihovníků okresu Zlín 6. dubna 2016, Slušovice Spokojenost se službami knihovny Zjišťování spokojenosti uživatelů se službami

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI Akumulační nádrže NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326 370

Více

lní dialýzy a jejich korekce po 6 měsícíchm

lní dialýzy a jejich korekce po 6 měsícíchm Očekávání pacientů před zahájen jením m peritoneáln lní dialýzy a jejich korekce po 6 měsícíchm ch léčby J.Staňov ová,, M.Znojová,, B.Szonowská,, F.Diallo Ambulance peritoneáln lní dialýzy Interní oddělen

Více

ÚPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC

ÚPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC ÚPRAVA ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA PARDUBIC investor Dopravní podnik města pardubic a. s. Teplého 2141, 532 20 Pardubice www.dpmp.cz zpracovatel dokumentace Mixage s. r. o. nám. Republiky

Více

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti.

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti. Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt:,,ŠKOLA PRO ŽIVOT Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2362 Kód: 01.02 Pořadové číslo materiálu: 26 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz

Přínosy ekodesignu pro. Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Přínosy ekodesignu pro inovující výrobní podnik Klára Ouředníková a Robert Hanus Centrum inovací a rozvoje www.cir.cz Co je to ekodesign? Základním cílem ekodesignu je snížit dopady výrobku na životní

Více

1. Celkový pohled na cizince

1. Celkový pohled na cizince 1. Celkový pohled na cizince V roce 2012 došlo k nárůstu cizinců oproti loňskému roku o 1 793 osob - zatímco v roce 2011 bylo evidováno 434 153 cizinců, v roce 2012 to bylo 435 946 cizinců. Jak je patrné

Více

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. 9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme

Více

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007

The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI. Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 The Sun School for Kargyak VÝSTAVBA SLUNEČNÍ ŠKOLY V INDICKÉM HIMALÁJI Občanské sdružení Surya - Výroční zpráva 2007 Vážení sponzoři, dobrovolníci a přátelé Občanského sdružení Surya, rekapituluji rok

Více

1899 2009? Tři pilíře: Jednoznačná zodpovědnost Způsoby finančního krytí Spolupráce

1899 2009? Tři pilíře: Jednoznačná zodpovědnost Způsoby finančního krytí Spolupráce Jednotné digitální technické mapy seminář Praha 27.11.2008 Správci sítí středních Čech (ČEZ, RWE, O2) Jiří Lagner 1899 2009? Tři pilíře: Jednoznačná zodpovědnost Způsoby finančního krytí Spolupráce Dokumentace

Více

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013

Výsledky testování školy. Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy. Školní rok 2012/2013 Výsledky testování školy Druhá celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníků základní školy Školní rok 2012/2013 Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11 Termín zkoušky:

Více

Základní varianta logotypu

Základní varianta logotypu společnosti IPC INTERANTIONAL PHARMACEUTICAL CORPORATION je výchozím prostředkem na vytvoření jednotného grafického a komunikačního stylu, který je stručným a viditelným znázorněním charakteristiky logotypu

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník Život na vozíku. Příloha č. 2: Ukázka elektronicky vyplněného dotazníku

Seznam příloh. Příloha č. 1: Dotazník Život na vozíku. Příloha č. 2: Ukázka elektronicky vyplněného dotazníku Seznam příloh Příloha č. 1: Dotazník Život na vozíku Příloha č. 2: Ukázka elektronicky vyplněného dotazníku Příloha č. 3: Ukázka vyplněného dotazníku 69 Příloha č. 1: Dotazník Život na vozíku Dotazník

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ]

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ] KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ Návrh V Bruselu dne... C NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. / ze dne [ ] kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy v souvislosti s neobchodním letovým provozem a kterým

Více

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou

Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úpravy skříní a čelních ploch pro úchopovou lištou Úchopová lišta znamená hliníkovou lištu, která je součástí korpusu. Skříňky jsou připraveny pro osazení této lišty, lišta samotná se osazuje až na montáži.

Více

Digitální deníky 7: Ničitel soukromí v práci? Sociální média!

Digitální deníky 7: Ničitel soukromí v práci? Sociální média! Digitální deníky 7: Ničitel soukromí v práci? Sociální média! Podle 23 % Čechů má jejich společnost zavedená pravidla proti kyberšikaně. 47 % netuší, zda něco takového u nich ve firmě existuje. Naproti

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE PETR DOMORÁD FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR PRODUKTOVÉHO DESIGNU FACULTY OF FINE ARTS ATELIER OF PRODUCT DESIGN ELEKTRICKÉ HOUSLE TITLE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ, INVESTIC A MANAGEMENTU BUDOV

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ, INVESTIC A MANAGEMENTU BUDOV Šetrné budovy 2014 MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ŠETRNÉHO STAVEBNICTVÍ, INVESTIC A MANAGEMENTU BUDOV PRAHA VÝSTAVNÍ SÍŇ MÁNES 25. 9. 2014 NABÍDKA PARTNERSTVÍ let České rady pro šetrné budovy Čtvrtý ročník mezinárodní

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

Úvodem. obchod pro komunitu

Úvodem. obchod pro komunitu obchod pro komunitu Miloslav Hlavsa, Konzum, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí, skupina COOP RetailSummit, sekce E4 obchod a budoucí role regionů, Praha 5.-6.2.2013 Úvodem obchod pro komunitu Tato prezentace

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Metodický list k pracovnímu listu pro žáka s mentálním handicapem nebo pro prospěchově slabé žáky. Dějepis. Andrea Musilová

Metodický list k pracovnímu listu pro žáka s mentálním handicapem nebo pro prospěchově slabé žáky. Dějepis. Andrea Musilová EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Metodický list k pracovnímu listu pro žáka s mentálním handicapem nebo pro prospěchově slabé žáky Předmět Ročník Dějepis 9. ročník Tématický

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ. Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU ZPOPLATŇOVÁNÍ ÚSEKŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Veronika Dvořáková, Ph.D. 11. prosince 2015, Brno Představení projektu Spolupráce BIBS a CDV, Proč vlastně tento projekt? Jednou z možností,

Více

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most

Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Oblastní charita Most Petra Jilemnického 2457, 434 01 Most Život i v nepříznivých situacích může být důstojný a můžeme jej nasměrovat k lepšímu. Terénní programy - Projdeme tím s vámi - Oblastní charita

Více

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů

Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Náhradní rodinná péče v České republice a zkušenosti přímých aktérů Postoj ke změně v institucionálním nastavení náhradní rodinné péče z pohledu pracovnic OSPOD www.nahradnirodina.cz www.nadacesirius.cz

Více

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše.

1 Typografie. 1.1 Rozpal verzálek. Typografie je organizace písma v ploše. 1 Typografie Typografie je organizace písma v ploše. 1.1 Rozpal verzálek vzájemné vyrovnání mezer mezi písmeny tak, aby vzdálenosti mezi písmeny byly opticky stejné, aby bylo slovo, řádek a celý text opticky

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Teze k diplomové práci na téma: FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝKONNOST A PRACOVNÍ ZAUJETÍ ZAMĚSTNANCŮ Autor: Vedoucí diplomové práce:

Více

Sada 2 CAD2. 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop

Sada 2 CAD2. 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop S třední škola stavební Jihlava Sada 2 CAD2 16. CADKON 2D 2011 Nosníkový strop Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 -

Více

Využití EduBase ve výuce 2

Využití EduBase ve výuce 2 B.I.B.S., a. s. Využití EduBase ve výuce 2 Projekt Vzdělávání pedagogů v prostředí cloudu reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0011 Mgr. Jitka Kominácká, Ph.D. a kol. 2015 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Úvod... 3 3 Aktivita:

Více

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů. Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace pro 45. konferenci ČKS 1. část: metrologické požadavky Lukáš Rutar, GŘ Brno Související nařízení a předpisy: TPM 5210-08 Metody zkoušení při

Více

etailer Kit Lenovo Phab

etailer Kit Lenovo Phab etailer Kit Lenovo Phab Ondřej Bradáč (obradacczsm@lenovo.com) Materiál přiložený v etailer Kitu pro Lenovo Phab PPT Doporučený text (souhrn, přehled, klíčové vlastnosti) Doporučené použití fotografií

Více

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Ivana Hopfingerová

Problematika disertační práce a současný stav řešení. Ing. Ivana Hopfingerová Problematika disertační práce a současný stav řešení 2 /15 OBSAH PREZENTACE Dosavadní činnost Téma disertační práce Úvod do problematiky Propojení témata disertační práce s výukou Plány do budoucna Panya

Více

Použitelnost. Petr Šavelka

Použitelnost. Petr Šavelka Použitelnost Petr Šavelka Úvod 1/23 Nenuťte uživatele přemýšlet! Steve Krug Úvod 2/23 Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works. (Steve Jobs) Good artists copy. Great

Více

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko,

Příloha č. 1. Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis. Vážená paní inspektorko, Příloha č. 1 Rozhovor Česká školní inspekce Karlovy Vary průvodní dopis Vážená paní inspektorko, obracím se na Vás s žádostí o pomoc při realizaci své diplomové práce v rámci studia managementu vzdělávání.

Více

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady

Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Tvorba trendové funkce a extrapolace pro roční časové řady Příklad: Základem pro analýzu je časová řada živě narozených mezi lety 1970 a 2005. Prvním úkolem je vybrat vhodnou trendovou funkci pro vystižení

Více