(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "(a) = (a) = 0. x (a) > 0 a 2 ( pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je. x 2 (a) 2 y (a) f."

Transkript

1 I. Funkce dvou a více reálných proměnných 5. Lokální extrémy. Budeme uvažovat funkci f = f(x 1, x 2,..., x n ), která je definovaná v otevřené množině G R n. Řekneme, že funkce f = f(x 1, x 2,..., x n ) má v bodě a G lokální maximum, resp. lokální minimum, jestliže existuje okolí U(a) bodu a takové, že f(x) f(a), resp. f(x) f(a), pro x U(a) G. Platí-li pro body x a ostrá nerovnost, mluvíme o ostrém lokálním maximu, resp. ostrém lokálním minimu. Říkáme, že funkce má v bodě lokální extrém, má-li lokální maximum či lokální minimum. Lokální extrémy funkce dvou proměnných. Budeme nejdříve uvádět podmínky a způsob výpočtu pro funkci dvou proměnných a omezíme se na případy, kdy má funkce f = f(x, y) spojité parciální derivace druhého řádu v otevřené množině G R 2. Podmínky pro existenci lokálního extrému. Nechť bod a je stacionárním bodem funkce f = f(x, y), tj. Jestliže platí: (a) = (a) = 0. resp. ( ) ( 1 = 2 f x (a) < 0 a 2 2 = 2 f f 2 ) 2 2 (a) 2 x (a) f 2 x (a) > 0, ( ) x (a) > 0 a 2 ( f f 2 ) 2 2 x 2 (a) 2 (a) f 2 x (a) > 0, pak funkce má v bodě a ostré lokální maximum, resp. ostré lokální minimum. Pokud je 2 ( f f 2 ) 2 x 2 (a) 2 (a) f 2 x (a) < 0, pak funkce f = f(x, y) nemá v bodě a lokální extrém. Řešené příklady pro funkce dvou proměnných. Úloha: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina D f = R 2 a funkce f má spojité parciální x = 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, 39

2 která má řešení x = 1, y = 2. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 2, 2 x = 1, = 2. 2 Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = ( 2, 1) je 1 = 2 > 0, 2 = 3 > 0, tudíž má funkce f v bodě a = ( 2, 1) lokální minimum a f( 2, 1) = f(x, y) = 6xy x 3 8y Definičním oborem funkce je množina D f = R 2 a funkce f má spojité parciální x = 6y 3x2, = 6x 24y2. 3x 2 6y = 0 6x 24y 2 = 0, která má řešení x 1 = 0, y 1 = 0 a x 2 = 1, y 2 = 1. Vypočteme parciální derivace 2. 2 řádu a dostaneme, že x 2 = 6x, x = 6, 2 = 48y. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a 1 = (0, 0) je 1 = 0, 2 = 36 < 0, tudíž nemá funkce f v bodě a 1 = (0, 0) lokální extrém. V bodě a 2 = (1, 1 2 ) je 1 = 6 < 0, 2 = 108 > 0 má tedy funkce f v tomto bodě lokální maximum a f(1, 1 2 ) = f(x, y) = x 2 2y 2 4x + 8y 6. Definičním oborem funkce je množina D f = R 2 a funkce f má spojité parciální x = 2x 4, = 4y x 4 = 0 4y + 8 = 0, která má řešení x = 2, y = 2. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 2, 2 x = 0, = 4. 2 Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = (2, 2) je 1 = 2 > 0, 2 = 8 < 0, tudíž nemá funkce f v bodě a = (2, 2) lokální extrém. 40

3 4. f(x, y) = 3lnx + xy 2 y 3. Definičním oborem funkce je množina D f = {(x, y); x > 0} a funkce f má spojité parciální x = 3 x + y2, = 2xy 3y2. 3 x + y2 = 0 y(2x 3y) = 0, která má řešení x = , y = 3 2. Tento bod není v definičním oboru. Funkce nemá žádný stacionární bod, tudíž nemá lokální extrémy. 5. f(x, y) = x 3 + y 3 18xy Definičním oborem funkce je množina D f = R 2 a funkce f má spojité parciální x = 3x2 18y, = 3y2 18x. x 2 6y = 0 y 2 6x = 0, která má řešení x 1 = 0, y 1 = 0 a x 2 = 6, y 2 = 6. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x 2 = 6x, x = 18, 2 = 6y. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a 1 = (0, 0) je 1 = 0, 2 = 324 < 0, tudíž nemá funkce f v bodě a = (0, 0) lokální extrém. V bodě a 2 = (6, 6) je 1 = 36 > 0, 2 = 972 > 0, tudíž má funkce f v bodě a 2 = (6, 6) lokální minimum a f(6, 6) = f(x, y) = ln(x 3 ) + 2lny + ln(12 x y). Definičním oborem funkce je množina D f = {(x, y); x > 0, y > 0, x + y < 12} a funkce f má spojité parciální derivace všech řádů ve všech bodech této množiny a je x = 3 x 1 12 x y, = 2 y 1 12 x y. 3 1 x 2 1 y 12 x y = 0 12 x y 4x + 3y = 36 = 0 2x + 3y = 24 41

4 která má řešení x = 6, y = 4. Bod a = (6, 4) je bodem definičního oboru. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 3 2 x 1 2 (12 x y), 2 x = 1 (12 x y), 2 = 2 2 y 1 2 (12 x y). 2 Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = (6, 4) je 1 = 1 3 < 0, 2 = 1 16 > 0, tudíž má funkce f v bodě a = (6, 4) lokální maximum a je f(6, 4) = ln6912. Neřešené příklady pro funkce dvou proměnných. Úloha: Určete lokální extrémy dané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 xy x y + 3. = 2x y 1, = 2y x 1.] [stacionární bod a = (1, 1), 1 = 2 > 0, 2 = 3 > 0, lokální minimum.)] 2. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 6x 9y. = 2x + y 6, = x + 2y 9.] [stacionární bod a = (1, 4), 1 = 2 > 0, 2 = 3 > 0, lokální minimum.)] 3. f(x, y) = 6xy + x 3y 2x 2 5y = 6y + 1 4x, = 6x 3 10y.] [stacionární bod a = ( 2, 3 2 ), 1 = 4 < 0, 2 = 4 > 0, lokální maximum.)] 4. f(x, y) = x 2 y 2 + 2x + 6y + 5. = 2x + 2, = 2y 6.] [stacionární bod a = ( 1, 3), 1 = 2 > 0, 2 = 4 < 0, není lokální extrém.)] 5. f(x, y) = 3x + 6y x 2 xy + y 2. = 3 2x y, = 6 x + 2y.] [stacionární bod a = ( 12 5, 9 5 ), 1 = 2 < 0, 2 = 5 < 0, není lokální extrém.)] 6. f(x, y) = e x 2 (x + y 2 ). x = e x 2 ( x 2 + y ), = 2ye x 2.] [stacionární bod a = ( 2, 0), 1 = 1 2 e 1 > 0, 2 = e 2 > 0, lokální minimum.)] 7. f(x, y) = 1 x + 1 y xy. [D f = {(x, y); x 0, y 0}, x = 1 x 2 y, = 1 y 2 x.] [stacionární bod a = ( 1, 1), 1 = 2 < 0, 2 = 3 > 0, lokální maximum.)] 42

5 8. f(x, y) = 2x 3 y x 2 y x + 5. x = 6x2 y 2xy , = 2x3 2x 2 y.] [stacionární bod a = ( 2, 2), 1 = 24 > 0, 2 = 192 < 0, není lokální extrém.)] 9. f(x, y) = 2x 3 + xy 2 24x + 5. x = 6x2 + 2y 2 24, = 2xy.] [stacionární bod a 1 = (2, 0), 1 = 24 > 0, 2 = 96 > 0, lokální minimum.)] [stacionární bod a 2 = ( 2, 0), 1 = 24 < 0, 2 = 96 > 0, lokální maximum.)] [stacionární bod a = (0, 2 3), 1 = 0, 2 = 192 < 0, není lokální extrém.)] [stacionární bod a = (0, 2 3), 1 = 0, 2 = 192 < 0, není lokální extrém.)] 10. f(x, y) = 3x 2 2x y + y 8x [D f = {(x, y); y > 0}, x = 6x 2 y 8, [stacionární bod a = (2, 4), 1 = 6 > 0, 2 = f(x, y) = x 3 + 8y 3 6xy + 5. = x y + 1.] > 0, lokální minimum.)] [D f = R 2, = x 3x2 6y, = 24y2 6x.] [stacionární bod a = (0, 0), 1 = 0, 2 = 36 < 0, není lokální extrém.)] [stacionární bod a = (1, 1 2 ), 1 = 6 > 0, 2 = 108 > 0, lokální minimum.)] 12. f(x, y) = x 2 + xy + y 2 6x 9y. [D f = R 2, = 2x + y 6, = x + 2y 9.] [stacionární bod a = (1, 4), 1 = 2 > 0, 2 = 3 > 0, lokální minimum.)] 13. f(x, y) = 2xy 2x 4y. [D f = R 2, = 2y 2, = 2x 4.] [stacionární bod a = (2, 1), 1 = 0, 2 = 4 < 0, není lokální extrém.)] 14. f(x, y) = x y x 2 y + 6x + 3. [D f = {(x, y); y > 0}, [stacionární bod a = (4, 4), 1 = 2 < 0, 2 = 3 16 x = y 2x + 6, = x 2 1.] y > 0, lokální maximum.)] Lokální extrémy funkce tří proměnných. Nyní uvedeme podmínky a způsob výpočtu pro funkci tří proměnných a omezíme se na případy, kdy má funkce f = f(x, y, z) spojité parciální derivace druhého řádu v otevřené množině G R 3. Podmínky pro existenci lokálního extrému. Nechť bod a je stacionárním bodem funkce f = f(x, y, z), tj. x (a) = (a) = (a) = 0. z 43

6 Označme 1 = 2 f x 2, 2 =, x 2, x x, 3 = 2, x 2, x, x z, x, 2, z x z z. z 2 Jestliže v bodě a platí: ( ) 1. 1 > 0, 2 > 0, 3 > 0, pak má funkce f v bodě a ostré lokální minimum 2. 1 < 0, 2 > 0, 3 < 0, pak má funkce f v bodě a ostré lokální maximum a nenastane-li žádná z možností z 1 a 2, pak funkce f v bodě a lokální extrém nemá. Řešené příklady pro funkce tří proměnných. Úloha: Určete lokální extrémy dané funkce. 1. f(x, y, z) = x 2 + y 2 + 2z xy + xz. Definičním oborem funkce je množina D f = R 3 a funkce f má spojité parciální x = 2x y + z, = 2y x, z = 2 + x. 2x y + z = 0 2y x = x = 0, která má řešení x = 2, y = 1, z = 3. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 2, 2 = 2, 2 z = 0, 2 x = 1, x z = 1, z = 0. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = ( 2, 1, 3) je 1 = 2 > 0, 2 = 3 > 0, 3 = 2 < 0 tudíž funkce f nemá lokální extrém. 2. f(x, y, z) = x 2 + y 2 + z 2 + xz z + x 2y + 5. Definičním oborem funkce je množina D f = R 3 a funkce f má spojité parciální x = 2x + z + 1, = 2y 2, z = 2z + x 1. 2x + z + 1 = 0 x + 2z 1 = 0 2y 2 = 0, která má řešení x = 1, y = 1, z = 1. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 2, 2 = 2, 2 z = 2, 2 44

7 x = 0, x z = 1, z = 0. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = ( 1, 1, 1) je 1 = 2 > 0, 2 = 4 > 0, 3 = 6 > 0 tudíž má funkce f v bodě a = ( 1, 1, 1) lokální minimum. 3. f(x, y, z) = x 2 + y 2 + z 2 + 2xy 3yz + xz 8x 3z. Definičním oborem funkce je množina D f = R 3 a funkce f má spojité parciální x = 2x + 2y + z 8, = 2y + 2x 3z, z = 2z 3y + x 3. 2x + 2y + z 8 = 0 2x + 2y 3z = 0 x 3y + 2z 3 = 0, která má řešení x = 2, y = 1, z = 2. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a dostaneme, že x = 2, 2 = 2, 2 z = 2, 2 x = 2, x z = 1, z = 3. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = (2, 1, 2) je 1 = 2 > 0, 2 = 0, 3 = 32 < 0 tudíž nemá funkce f v bodě a = (2, 1, 2) lokální extrém. 4. f(x, y, z) = x + y2 + z2 + 2, x > 0, y > 0, z > 0. 4x y z Funkce f má spojité parciální derivace všech řádů v uvažované množině a je x = 1 y2 4x 2, = 2y 4x z2 y, 2 z = 2z y 2 z. 2 4x 2 y 2 = 0 2y 3 4xz 2 = 0 2z 3 2y = 0, která má řešení x = 1, y = 1, z = 1. Vypočteme parciální derivace 2. řádu a 2 dostaneme, že x 2 = y2 2x 3, x = 2y 4x 2, = 1 2 2x + 2z2 y, 3 x z = 0, z 2 = 2 y + 4 z 3, z = 2z y 2. Z podmínek ( ) vyplývá, že v bodě a = ( 1, 1, 1) je 2 1 = 4 > 0, 2 = 8 > 0, 3 = 32 > 0 tudíž má funkce f v bodě a = ( 1, 1, 1) lokální minimum. 2 Neřešené příklady pro funkce tří proměnných. Úloha: Určete lokální extrémy dané funkce. 45

8 1. f(x, y, z) = x 2 + y 2 + z 2 + 2x + 4y 6z. [D f = R 3, = 2x + 2, = 2y + 4, = 2z 6.] z [stacionární bod a = ( 1, 2, 3), 1 = 2 > 0, 2 = 4 > 0, 3 = 8 > 0, lokální minimum.] 2. f(x, y, z) = x 3 + y 2 + z xy + 2z. [D f = R 3, x = 3x2 + 12y, = 2y + 12x, z = 2z + 2.] [stacionární bod a 1 = (0, 0, 1), 1 = 0, 2 = 144 < 0, 3 = 48 < 0, není lokální extrém.] [stacionární bod a 2 = (24, 144, 1), 1 = 144 > 0, 2 = 144 > 0, 3 = 288 > 0, lokální minimum.] 3. f(x, y, z) = 2xy x 2 y + e y + z 5arctgz. [D f = R 3, = 2y 2x, = 2x 1 + ey, [stacionární bod a 1 = (0, 0, 2), 1 = 2 < 0, 2 = 6 < 0, 3 = 24 5 lokální extrém.] [stacionární bod a 2 = (0, 0, 2), 1 = 2 < 0, 2 = 6 < 0, 3 = 24 5 lokální extrém.] 6. Vázané a absolutní extrémy. z = z 2.] < 0, není < 0, není Při vyšetřování chování funkce z pohledu největší a nejmenší její hodnoty, řešíme často úlohu, kdy nehledáme tyto hodnotu v celém definičním oboru funkce, ale pouze na nějaké jeho podmnožině. Tato podmnožina bývá obvykle popsána soustavou rovnic a nerovnic. V případě, že je omezující podmínka dána jako rovnice či soustava rovnic mluvíme o vázaných extrémech. Uvedeme formulaci pro funkce dvou a tří proměnných. Funkce f = f(x, y), má spojité parciální derivace v otevřené množině G R 2 a množina M R 2 je vymezena podmínkou M = {(x, y); g(x, y) = 0}, kde funkce g = g(x, y) má spojité parciální derivace. Funkce f = f(x, y, z) má spojité parciální derivace v otevřené množině G R 3 množina M R 3 je vymezena podmínkou s M = {(x, y, z); g(x, y, z) = 0} nebo M = {(x, y, z); g 1 (x, y, z) = 0, g 2 (x, y, z) = 0}. Hledáme body a G M, pro které platí, že f(a) f(x), resp. f(a) f(x) v nějakém okolí bodu a. Říkáme, že v těchto bodech má funkce lokální extrém vzhledem k množině M. Uvedeme několik příkladů, na kterých budeme ilustrovat postup řešení. Absolutním extrémem funkce v nějaké množině nazýváme její největší a nejmenší hodnotu. Při hledání těchto hodnot využíváme algoritmů, které jsme uvedli při hledání 46

9 lokálních a vázaných extrémů. Vycházíme z tvrzení, že spojitá funkce v uzavřené a omezené množině v R n vždy nabývá své největší a nejmenší hodnoty. Algoritmus budeme ilustrovat na případě funkce dvou proměnných. Hledáme největší a nejmenší hodnotu funkce f = f(x, y) na omezené a uzavřené množině A R 2. Předpokládáme, že funkce má spojité parciální derivace v otevřené množině G R 2, která obsahuje množinu A. Dále předpokládáme, že hranice množiny je složena z konečného počtu křivek M i, které můžeme popsat rovnicemi M i = {(x, y); g i (x, y) = 0} a konečného počtu bodů b j, ve kterých na sebe křivky navazují. Označme si B = {a i } množinu bodů, kterou dostaneme tak, že vezmeme všechny body množiny A, ve kterých má funkce lokální extrémy, přidáme body množin M i, ve kterých má funkce relativní extrémy vzhledem k těmto množinám a dále všechny body b j. Potom platí: max{f(x, y); (x, y) A} = max{f(x, y); (x, y) B}, min{f(x, y); (x, y) A} = min{f(x, y); (x, y) B}. Poznamenejme, že množina B je konečná a maximum či minimum vybíráme z konečného počtu hodnot. Řešené úlohy. 1. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 + y 2 vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 1}. Z dané podmínky vyplývá, že požadovaná podmínka pro bod (x, y) bude splněna, pokud y = 1 x, x R. Funkce f(x, y) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 1}, jestliže bude mít lokální extrém funkce h(x) = f(x, 1 x) jako funkce jedné proměnné v R. Po dosazení dostaneme, že h(x) = x 2 + (1 x) 2 = 2x 2 2x + 1. Je Dále je h (x) = 4x 2 a h (x) = 0 4x 2 = 0 x = 1 2. h (x) = 4 h ( 1 2 ) > 0, má tedy funkce h = h(x) v nalezeném bodě lokální minimum. Pro x = 1 je y = a tedy má funkce f(x, y) v bodě ( 1, 1 ) lokální minimum vzhledem k množině M Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = xy vzhledem k množině M = {(x, y); x 2 + y 2 = 4}. Vazební podmínkou je kružnice, kterou snadno popíšeme parametricky rovnicemi x = 2 cos t, y = 2 sin t, t R. Funkce f(x, y) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže bude mít lokální extrém funkce h(t) = f(2 cos t, 2 sin t) jako funkce jedné proměnné v R. Je h(t) = 4 cos t sin t = 2 sin 2t, h (t) = 4 cos 2t a h (t) = 8 sin 2t. 47

10 Nulové body derivace jsou body π + k π 4 2 funkcí stačí uvažovat body a vzhledem k periodicitě goniometrických t 1 = π 4, t 2 = 3π 4, t 3 = 5π 4 a t 4 = 7π 4, kterým na kružnici odpovídají po řadě body a 1 = ( 2, 2), a 2 = ( 2, 2), a 3 = ( 2, 2) a a 4 = ( 2, 2). Protože je h (t 1 ) = h (t 3 ) = 8 < 0 a h (t 2 ) = h (t 4 ) = 8 > 0 má funkce f(x, y) v bodech a 1, a 3 lokální maxima a v bodech a 2, a 4 lokální minima vzhledem k množině M. 3. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = 4x + 3y 2 vzhledem k množině M = {(x, y); xy = 1}. Vazební podmínku můžeme přepsat ve tvaru y = 1 x x (, 0), nebo y = 1 x x (0, ). Funkce f = f(x, y) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže bude mít funkce h(x) = f(x, 1 ) lokální extrém jako funkce jedné proměnné. Je x h(x) = 4x + 3 x 2, h (x) = 4 3 x 2 a h (x) = 6 x 3. Nulové body derivace jsou x 1 = 3, x 2 2 = 3, kterým odpovídají v množině M 2 po řadě body a 1 = ( 3, 3 2 ), a 2 2 = ( 3, ). Dále je h (x 1 ) > 0 a h (x 2 ) < 0. Funkce f(x, y) má v bodě a 1 lokální minimum a v bodě a 2 má lokální maximum vzhledem k množině M. 4. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y, z) = xyz vzhledem k množině M = {(x, y, z); x + y + z = 3}. Vazební podmínku můžeme přepsat do tvaru z = 3 x y, (x, y) R 2 a funkce f(x, y, z) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže bude mít funkce h(x, y) = f(x, y, 3 x y) lokální extrém jako funkce dvou proměnných v R 2. Tyto extrémy nalezneme postupem, který jsme uváděli v odstavci 5. Je h(x, y) = xy(3 x y) = 3xy 3x 2 y 3xy 2, (x, y) R 2. Dále je h x = 3y 6xy 3y2, 2 h x 2 = 6y, 2 h 2 = 6x, h = 3x 3x2 6xy, 2 h x = 3 6x 6y. 48

11 Stacionární body jsou určeny soustavou rovnic která má řešení y 2 + 2xy y = 0, x 2 + 2xy x = 0, (x 1, y 1 ) = (0, 0), (x 2, y 2 ) = (0, 1), (x 3, y 3 ) = (1, 0) a (x 4, y 4 ) = Jim odpovídají v množině M po řadě body a 1 = (0, 0, 3), a 2 = (0, 1, 2), a 3 = (1, 0, 2), a = ( 1 3, 1 3, 7 3 V označení z odstavce 5 dostaneme pro jednotlivé body: 0, 3 a 1 = (0, 0, 3) : 1 = 0, 2 = = 9 < 0; 3, 0 0, 3 a 2 = (0, 1, 2) : 1 = 0, 2 = = 9 < 0; 3, 0 0, 3 a 3 = (1, 0, 1) : 1 = 0, 2 = = 9 < 0; 3, 0 ( 1 a 4 = 3, 1 3, 7 2, 1 : 1 = 2 < 0, 2 = 3) 1, 2 = 3 > 0; ( 1 3, 1 3). Odtud plyne, že funkce f(x, y) má v bodě a 4 = ( 1, 1, 7 ) lokální maximum vzhledem k množině M. V ostatních bodech lokální extrém nemá. 5. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y, z) = xy + xz + yz vzhledem k množině M = {(x, y, z); xyz = 1, x > 0, y > 0, z > 0}. Vazební podmínku můžeme vyjádřit ve tvaru z = 1, x > 0, y > 0. Funkce xy f(x, y, z) bude mít lokální extrém vzhledem k množině M, jestliže má funkce h(x, y) = f(x, y, 1 ) lokální extrém v některém z bodů množiny {(x, y); x > 0, y > xy 0}. Je Dále je h x = y 1 x 2, h(x, y) = xy + 1 y + 1, x > 0, y > 0. x h = x 1 y 2, Stacionární body jsou určeny soustavou 2 h x 2 = 2 x 3, x 2 y = 1, y 2 x = 1, x > 0, y > 0, 2 h 2 = 2 y 3, ). 2 h x = 1. která má řešení x = y = 1 a tomu odpovídá bod (1, 1, 1) v množině M. Pro tento bod dostaneme 2, 1 1 = 2 > 0, 1, 2 = 3 > 0, má tedy funkce f(x, y, z) v bodě a = (1, 1, 1) lokální minimum vzhledem k množině M. 49

12 6. Úloha: Určete největší a nejmenší hodnotu funkce f(x, y) = x 2 + y 2 xy + x + y v množině A = {(x, y); x + y 3, x 0, y 0}. Nejprve podle popsaného postupu hledáme lokální extrémy funkce f(x, y). Množina G = R 2 a = 2x y + 1, = 2y x + 1. Stacionární body jsou řešením soustavy 2x y + 1 = 0 x 2y 1 = 0 x = 1 y = 1, ale tento bod není v množině A a nebudeme jej dále uvažovat. Nyní budeme vyšetřovat chování funkce na hranici. Ta se skládá ze tří úseček a nalezneme lokální extrémy funkce vzhledem ke každé z nich. M 1 = {(x, y); y = 0, 0 < x < 3}. Hledáme lokální extrémy funkce h 1 (x) = f(x, 0) = x 2 + x, 0 < x < 3. Protože je h 1(x) = 2x + 1 = 0 x = 1 2, funkce nemá lokální extrémy vzhledem k množině M 1. M 2 = {(x, y); x = 0, 0 < y < 3.} Hledáme lokální extrémy funkce h 2 (y) = f(0, y) = y 2 + y, 0 < y < 3. Je h 2(y) = 2y + 1 = 0 y = 1 2, nemá funkce lokální extrémy vzhledem k množině M 2. M 3 = {(x, y); y = 3 x, 0 < x < 3.} Hledáme lokální extrémy funkce h 3 (x) = f(x, 3 x) = 3x 2 9x + 12, 0 < x < 3. Je h 3(x) = 6x 9 = 0 x = 3 2 protože je bod ( 3, 3) bodem úsečky M 2 2 3, zahrneme jej do dalších úvah. Množinu B tudíž tvoří body a 1 = ( 3 2, 3 2 ), a 2 = (0, 0), a 3 = (3, 0) a a 4 = (0, 3). V těchto bodech nabývá funkce f(x, y) hodnot f( 3, 3) = 21, f(0, 0) = 0, f(3, 0) = 12, f(0, 3) = a tudíž má funkce maximum 12 v bodech (3, 0), (0, 3) a minimum 0 v bodě (0, 0). 7. Úloha: Určete největší a nejmenší hodnotu funkce f(x, y) = 2x 3 + 4x 2 + y 2 2xy v množině A = {(x, y); x 2 y 4}. Nejprve hledáme lokální extrémy funkce f(x, y). Pro stacionární body této funkce dostaneme soustavu rovnic x = 6x2 + 8x 2y = 0, = 2y 2x = 0, která má řešení (x, y) = (0, 0), (x, y) = ( 1, 1). Pouze bod (0, 0) patří do množiny A. Nyní budeme hledat lokální extrémy vzhledem ke hranici. Ta se skládá ze dvou částí. První je částí paraboly a druhou je úsečka. M 1 = {(x, y); y = x 2, 2 < x < 2}. Budeme vyšetřovat funkci h 1 (x) = f(x, x 2 ) = x 4 + 4x 2. Pro tuto funkci je h 1(x) = 4x 3 + 8x = 0, jestliže x = 0. Bod (0, 0) jsme již nalezli jako lokální extrém. a 50

13 M 2 = {(x, y); y = 4, 2 < x < 2}. Vyšetřujeme chování funkce h 2 (x) = f(x, 4) = 2x 3 + 4x 2 8x Pro tuto funkci dostaneme h 2(x) = 6x 2 + 8x 8 = 0 jestliže x 1 = 2 nebo x 3 2 = 8. Pouze bod ( 2, 4) patří do množiny A. 3 3 Množinu B tvoří body a 1 = (0, 0), a 2 = ( 2 3, 4), a 3 = (2, 4), ya 4 = ( 2, 4). Pro tyto body dostaneme hodnoty f(0, 0) = 0, f( , 4) =, f(2, 4) = 64, f( 2, 4) = Odtud plyne, že funkce f(x, y) má největší hodnotu 64 v bodě (2, 4) a nejmenší hodnotu 0 v bodě (0, 0). Neřešené úlohy. 1. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = e xy vzhledem k množině M = {(x, y); x + y = 2}. [v bodě (1, 1) je lokální maximum] 2. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = 5x 2 4y + 6x 2 vzhledem k množině M = {(x, y); 2x 2 y 1 = 0}. [lokální maximum v bodě (1, 1)] 3. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = e x2 y 2 (3x 2 + 2y 2 ) vzhledem k množině M = {(x, y); x 2 + y 2 = 4}. [lokální maxima v bodech (2, 0), ( 2, 0), lokální minima v bodech (0, 2), (0, 2)] 4. Úloha: Nalezněte lokální extrémy funkce f(x, y) = x 2 y 2 vzhledem k množině M = {(x, y); x 2 + y 2 = 1}. [lokální maxima v bodech (1, 0), ( 1, 0), lokální minima v bodech (0, 1), (0, 1)] 51

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY

INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY INŽENÝRSKÁ MATEMATIKA LOKÁLNÍ EXTRÉMY FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH Robert Mařík 2. října 2009 Obsah z = x 4 +y 4 4xy + 30..................... 3 z = x 2 y 2 x 2 y 2........................ 18 z = y ln(x 2 +y)..........................

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 4. Extrémy funkcí více proměnných Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Tato kapitola nás seznámí s metodami určování lokálních extrémů funkcí více proměnných a ukáže využití těchto metod v praxi.

Více

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2.

Definice 6.2.1. z = f(x,y) vázané podmínkou g(x,y) = 0 jsou z geometrického hlediska lokálními extrémy prostorové křivky k, Obr. 6.2.1. Obr. 6.2. Výklad Dalším typem extrémů, kterým se budeme zabývat jsou tzv. vázané extrémy. Hledáme extrémy nějaké funkce vzhledem k předem zadaným podmínkám. Definice 6.2.1. Řekneme, že funkce f : R n D f R má v

Více

Funkce více proměnných

Funkce více proměnných Funkce více proměnných Funkce více proměnných Euklidův prostor Body, souřadnice, vzdálenost bodů Množina bodů, které mají od bodu A stejnou vzdálenost Uzavřený interval, otevřený interval Okolí bodu

Více

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3,

= 2x + y, = 2y + x 3. 2x + y = 0, x + 2y = 3, V. Lokální extrémy. Příklad 1: Určete lokální extrémy zadané funkce. 1. f(x, y) = x 2 + y 2 + xy 3y 2. Definičním oborem funkce je množina Df = R 2 a funkce f má spojité parciální = 2x + y, = 2y + x 3.

Více

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné

Lokální a globální extrémy funkcí jedné reálné proměnné Lokální etrémy Globální etrémy Použití Lokální a globální etrémy funkcí jedné reálné proměnné Nezbytnou teorii naleznete Breviáři vyšší matematiky (odstavec 1.). Postup při hledání lokálních etrémů: Lokální

Více

Učební dokument FUNKCE. Vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Petra MIHULOVÁ. 4.roč.

Učební dokument FUNKCE. Vyšetřování průběhu funkce. Mgr. Petra MIHULOVÁ. 4.roč. Učební dokument FUNKCE Vyšetřování průběhu funkce Mgr. Petra MIHULOVÁ.roč. Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti Vyš etř ová ní přů be hů fůnkce á šeštřojení její ho gřáfů Určování

Více

7. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH... 83. 7.1. Definiční oblasti... 83 Úlohy k samostatnému řešení... 83

7. DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH... 83. 7.1. Definiční oblasti... 83 Úlohy k samostatnému řešení... 83 Sbírka úloh z matematik 7 DIFERENCIÁLNÍ POČET FUNKCÍ DVOU PROMĚNNÝCH 8 7 Definiční oblasti 8 Úloh k samostatnému řešení 8 7 Parciální derivace 8 Úloh k samostatnému řešení 8 7 Tečná rovina a normála 8

Více

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 )

Řešení: ( x = (1 + 2t, 2 5t, 2 + 3t, t); X = [1, 2, 2, 0] + t(2, 5, 3, 1), přímka v E 4 ; (1, 2, 2, 0), 0, 9 ) . Vyjádřete koeficienty vektoru (, 8, 9) vzhledem k následující bázi vektorového prostoru V : (,, 5), (,, ), (5,, ). [,, ].. Určete všechny hodnoty parametru u, pro které vektor a patří do vektorového

Více

Spojitost funkcí více proměnných

Spojitost funkcí více proměnných Reálné funkce více proměnných Reálnou funkcí n reálných proměnných rozumíme zobrazení, které každé uspořádané n ticireálnýchčíselznějaképodmnožinykartézskéhosoučinur R=R n přiřazuje nějaké reálné číslo.

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou

M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Rovnice a jejich ekvivalentní úpravy Co je rovnice Rovnice je matematický zápis rovnosti dvou výrazů. př.: x + 5 = 7x - M - Rovnice - lineární a s absolutní hodnotou Písmeno zapsané v rovnici nazýváme

Více

Kapitola 7: Integrál. 1/14

Kapitola 7: Integrál. 1/14 Kapitola 7: Integrál. 1/14 Neurčitý integrál. Definice: Necht f je funkce definovaná na intervalu I. Funkci F definovanou na intervalu I, pro kterou platí F (x) = f (x) x I nazýváme primitivní funkcí k

Více

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou

2.4.11 Nerovnice s absolutní hodnotou .. Nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 06, 09, 0 Pedagogická poznámka: Hlavním záměrem hodiny je, aby si studenti uvědomili, že se neučí nic nového. Pouze používají věci, které dávno znají, na

Více

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky

Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky 6. Vázané a absolutní extrémy. 01-a3b/6abs.tex Hledáme lokální extrémy funkce vzhledem k množině, která je popsána jednou či několika rovnicemi, vazebními podmínkami. Pokud jsou podmínky jednoduché, vyřešíme

Více

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dualita v úlohách LP Ekonomická interpretace duální úlohy. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 6 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Uvažujme obecnou úlohu lineárního programování, tj. úlohu nalezení takového řešení vlastních omezujících podmínek a 11 x 1 + a 1 x +... + a 1n x n = b 1 a

Více

Řešení: a) Označme f hustotu a F distribuční funkci náhodné veličiny X. Obdobně označme g hustotu a G distribuční funkci náhodné veličiny Y.

Řešení: a) Označme f hustotu a F distribuční funkci náhodné veličiny X. Obdobně označme g hustotu a G distribuční funkci náhodné veličiny Y. VII. Transformace náhodné veličiny. Náhodná veličina X má exponenciální rozdělení Ex(; ) a náhodná veličina Y = X. a) Určete hustotu a distribuční funkci náhodné veličiny Y. b) Vypočtěte E(Y ) a D(Y ).

Více

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková

M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková VŠPJ Matematika II pro studenty oboru Finance a řízení M. Hojdarová, J. Krejčová, M. Zámková RNDr. Marie Hojdarová, CSc., RNDr. Jana Krejčová, Ph.D., RNDr. Ing. Martina Zámková, Ph.D. ISBN 978-80-88064-07-7

Více

Funkce zadané implicitně

Funkce zadané implicitně Kapitola 8 Funkce zadané implicitně Začneme několika příklady. Prvním je známá rovnice pro jednotkovou kružnici x 2 + y 2 1 = 0. Tato rovnice popisuje křivku, kterou si však nelze představit jako graf

Více

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH

EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH EXTRÉMY FUNKCÍ VÍCE PROMĚNNÝCH ÚLOHY ŘEŠITELNÉ BEZ VĚTY O MULTIPLIKÁTORECH Nalezněte absolutní extrémy funkce f na množině M. 1. f(x y) = x + y; M = {x y R 2 ; x 2 + y 2 1} 2. f(x y) = e x ; M = {x y R

Více

MONOTÓNNOST FUNKCE. Nechť je funkce f spojitá v intervalu I a nechť v každém vnitřním bodě tohoto intervalu existuje derivace f ( x)

MONOTÓNNOST FUNKCE. Nechť je funkce f spojitá v intervalu I a nechť v každém vnitřním bodě tohoto intervalu existuje derivace f ( x) 11.+12. přednáška S výjimkou velmi jednoduchých unkcí (lineární, parabolické) potřebujeme k vytvoření názorné představy o unkci a k načrtnutí jejího grau znát další inormace o unkci (intervaly monotónnosti,

Více

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1.

ax + b = 0, kde a, b R, přímky y = ax + b s osou x (jeden, nekonečně mnoho, žádný viz obr. 1.1 a, b, c). Obr. 1.1 a Obr. 1.1 b Obr. 1. 1 Rovnice, nerovnice a soustavy 11 Lineární rovnice Rovnice f(x) = g(x) o jedné neznámé x R, kde f, g jsou reálné funkce, se nazývá lineární rovnice, jestliže ekvivalentními úpravami dostaneme tvar ax

Více

Kvadratické rovnice pro učební obory

Kvadratické rovnice pro učební obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro učební obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jkaékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

Matematika 1 pro PEF PaE

Matematika 1 pro PEF PaE Vázané extrémy funkcí více proměnných 1 / 13 Matematika 1 pro PEF PaE 11. Vázané extrémy funkcí více proměnných Přemysl Jedlička Katedra matematiky, TF ČZU Vázané extrémy funkcí více proměnných Vázané

Více

derivace až do řádu n včetně. Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého stupně, který je aproximací funkce f v bodě x

derivace až do řádu n včetně. Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého stupně, který je aproximací funkce f v bodě x 11+12 přednáška Některé aplikace derivací 1Věta o aproximaci unkce Nechť je libovolná unkce,která má v nějakém okolí bodu x derivace až do řádu n včetně Potom existuje právě jeden polynom nejvýše n-tého

Více

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné

Diferenciální počet funkcí jedné proměnné Diferenciální počet funkcí jedné proměnné 1 Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - Úvod Diferenciální počet funkcí jedné proměnné - úvod V přírodě se neustále dějí změny. Naší snahou je nalézt příčiny

Více

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1.

(k 1)x k + 1. pro k 1 a x = 0 pro k = 1. . Funkce dvou a více proměnných. Úvod. Určete definiční obor funkce a proveďte klasifikaci bodů z R vzhledem k a rozhodněte zda je množina uzavřená či otevřená. Určete a načrtněte vrstevnice grafu funkce

Více

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno

Dopravní úloha. Jiří Neubauer. Katedra ekonometrie FEM UO Brno Přednáška č. 9 Katedra ekonometrie FEM UO Brno Distribuční úlohy Budeme se zabývat 2 typy distribučních úloh dopravní úloha přiřazovací problém Dopravní úloha V dopravním problému se v typickém případě

Více

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113

STEREOMETRIE. Vzdálenost bodu od přímky. Mgr. Jakub Němec. VY_32_INOVACE_M3r0113 STEREOMETRIE Vzdálenost bodu od přímky Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_M3r0113 VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY V PROSTORU Při hledání vzdálenosti bodu od geometrického útvaru v prostoru je nutné si vždy úlohu

Více

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208

( ) 2.4.4 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I. Předpoklady: 2401, 2208 .. Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I Předpoklady: 01, 08 Opakování: Pokud jsme při řešení nerovnic potřebovali vynásobit nerovnici výrazem, nemohli jsme postupovat pro všechna čísla

Více

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT11

JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT11 ŘEŠENÍ MINITESTŮ JčU - Cvičení z matematiky pro zemědělské obory (doc. RNDr. Nýdl, CSc & spol.) Minitest MT11 1. Je dána funkce f(x,y,z) x 2 + y + 2z 2. Potom pro funkční hodnoty f(1,0,0), f(0,-1,0) a

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Numerické metody jednorozměrné minimalizace UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Numerické metody jednorozměrné minimalizace Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Horymír

Více

3. Ve zbylé množině hledat prvky, které ve srovnání nikdy nejsou napravo (nevedou do nich šipky). Dát do třetí

3. Ve zbylé množině hledat prvky, které ve srovnání nikdy nejsou napravo (nevedou do nich šipky). Dát do třetí DMA Přednáška Speciální relace Nechť R je relace na nějaké množině A. Řekneme, že R je částečné uspořádání, jestliže je reflexivní, antisymetrická a tranzitivní. V tom případě značíme relaci a řekneme,

Více

5. cvičení z Matematiky 2

5. cvičení z Matematiky 2 5. cvičení z Matematiky 2 21.-25. března 2016 5.1 Nalezněte úhel, který v bodě 1, 0, 0 svírají grafy funkcí fx, y ln x 2 + y 2 a gx, y sinxy. Úhel, který svírají grafy funkcí je dán jako úhel mezi jednotlivými

Více

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2

Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( 2) 3 = 8 4 = 2 ; 16 = 4 ; 1 = 1 a podobně. 2 Lineární rovnice o jedné neznámé O rovnicích obecně Vztah mezi dvěma čísly, které se rovnají, se nazývá rovnost, jako například : ( ) 8 ; 6 ; a podobně. ; Na rozdíl od rovností obsahuje rovnice kromě čísel

Více

Extrémy funkce dvou proměnných

Extrémy funkce dvou proměnných Extrémy funkce dvou proměnných 1. Stanovte rozměry pravoúhlé vodní nádrže o objemu 32 m 3 tak, aby dno a stěny měly nejmenší povrch. Označme rozměry pravoúhlé nádrže x, y, z (viz obr.). ak objem této nádrže

Více

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet

1 Průběh funkce. Pomůcka pro cvičení: 1. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Pomůcka pro cvičení:. semestr Bc studia Průběh funkce - ruční výpočet Průběh funkce balíček: plots Při vyšetřování průběhu funkce využijte dosavadních příkazů z Maple, které znáte. Nové příkazy budou postupně

Více

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018

Funkce v ıce promˇ enn ych Extr emy Pˇredn aˇska p at a 12.bˇrezna 2018 Funkce více proměnných Extrémy Přednáška pátá 12.března 2018 Zdroje informací Diferenciální počet http://homen.vsb.cz/~kre40/esfmat2/fceviceprom.html http://www.studopory.vsb.cz/studijnimaterialy/sbirka_uloh/pdf/7.pdf

Více

5. Lokální, vázané a globální extrémy

5. Lokální, vázané a globální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Studijní text Lokální extrémy 5 Lokální, vázané a globální extrémy Definice 51 Řekneme, že f : R n R má v bodě a Df: 1 lokální maximum, když Ka, δ Df tak, že x Ka,

Více

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL,

INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, INTEGRÁLNÍ POČET NEURČITÝ INTEGRÁL, URČITÝ INTEGRÁL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve

Více

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501

( ) 2.5.7 Neúplné kvadratické rovnice. Předpoklady: 020501 ..7 Neúplné kvadratické rovnice Předpoklady: Pedagogická poznámka: Tato hodina patří mezi vzácné výjimky, kdy naprostá většina studentů skončí více než pět minut před zvoněním. Nechávám je dělat něco jiného

Více

Globální extrémy (na kompaktní množině)

Globální extrémy (na kompaktní množině) Globální extrémy (na kompaktní množině) Budeme hledat globální extrémy funkce f na uzavřené a ohraničené (tedy kompaktní) množině M. Funkce f může svého globálního extrému na M nabývat bud v nějaké bodě

Více

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE

UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LDF MT MATEMATIKA UŽITÍ DERIVACÍ, PRŮBĚH FUNKCE Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakult MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplin

Více

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu.

http://user.mendelu.cz/marik, kde je dostupný ve formě vhodné pro tisk i ve formě vhodné pro prohlížení na obrazovce a z adresy http://is.mendelu. Inženýrská matematika Robert Mařík Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg.

Více

Derivace a průběh funkce.

Derivace a průběh funkce. Derivace a průběh funkce. Robert Mařík 14. října 2008 Obsah 1 Základní myšlenky. 2 2 Přesné věty a definice 10 3 Okolí nevlastních bodů. 16 4 Sestrojení grafu funkce. 19 1 Základní myšlenky. y x Uvažujme

Více

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková

2.1. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné x je taková .. Funkce a jejich graf.. Pojem funkce a její vlastnosti. Reálná funkce f jedné reálné proměnné je taková binární relace z množin R do množin R, že pro každé R eistuje nejvýše jedno R, pro které [, ] f.

Více

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

2.8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou .8.9 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Předpoklady: 0,, 806 Pedagogická poznámka: Opět si napíšeme na začátku hodiny na tabuli jednotlivé kroky postupu při řešení rovnic (nerovnic)

Více

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ.

Transformujte diferenciální výraz x f x + y f do polárních souřadnic r a ϕ, které jsou definovány vztahy x = r cos ϕ a y = r sin ϕ. Ukázka 1 Necht má funkce z = f(x, y) spojité parciální derivace. Napište rovnici tečné roviny ke grafu této funkce v bodě A = [ x 0, y 0, z 0 ]. Transformujte diferenciální výraz x f x + y f y do polárních

Více

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice

i=1 Přímka a úsečka. Body, které leží na přímce procházející body a a b můžeme zapsat pomocí parametrické rovnice I. Funkce dvou a více reálných proměnných 1. Úvod Značení: V textu budeme používat označení: N pro množinu všech přirozených čísel; R pro množinu všech reálných čísel; R n pro množinu všech uspořádaných

Více

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem

2.7.2 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem .7. Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem Předpoklady: 70 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem: znamená? 3 y = = = = 3 y y y 3 = ; = ; = ;.... Co to Pedagogická poznámka: Nechávám studenty,

Více

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f

Definice globální minimum (absolutní minimum) v bodě A D f, jestliže X D f Výklad Globální extrémy mají stejný význam jako u funkcí jedné proměnné. Hledáme je bud na celém definičním oboru dané funkce, nebo na předem zadané podmnožině definičního oboru. Definice 6..1. Řekneme,

Více

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]}

4. Výčtem prvků f: {[2,0],[3,1],[4,2],[5,3]} 1/27 FUNKCE Základní pojmy: Funkce, definiční obor, obor hodnot funkce Kartézská soustava souřadnic, graf funkce Opakování: Číselné množiny, úpravy výrazů, zobrazení čísel na reálné ose Funkce: Zápis:

Více

Matematika 2. (Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika) Zdeněk Svoboda

Matematika 2. (Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika) Zdeněk Svoboda Matematika (Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídící technika) Zdeněk Svoboda Jiří Vítovec Tento text byl vytvořen v rámci realizace projektu CZ..07/..00/5.056, Inovace výuky matematických předmětů

Více

Kvadratické rovnice pro studijní obory

Kvadratické rovnice pro studijní obory Variace 1 Kvadratické rovnice pro studijní obory Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. 1. Kvadratické

Více

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C)

KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE (včetně řešení v C) Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KVADRATICKÉ

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL KŘIVKOVÉ INTEGRÁLY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Typeset by L A TEX ε c Josef Daněček, Oldřich Dlouhý,

Více

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B

65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 65. ročník matematické olympiády Řešení úloh klauzurní části školního kola kategorie B 1. Nejprve zjistíme, jak lze zapsat číslo 14 jako součet čtyř z daných čísel. Protože 4 + 3 3 < 14 < 4 4, musí takový

Více

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce.

{ } 9.1.9 Kombinace II. Předpoklady: 9108. =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. 9.1.9 Kombinace II Předpoklady: 9108 Př. 1: Je dána pěti prvková množina: M { a; b; c; d; e} =. Vypiš všechny dvoučlenné kombinace sestavené z těchto pěti prvků. Urči počet kombinací pomocí vzorce. Vypisujeme

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu   (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Extrémy Vyšší matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz

Více

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D

M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D M - Příprava na 2. zápočtový test pro třídu 2D Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv další využití výukového materiálu je povoleno pouze s uvedením odkazu na www.jarjurek.cz. VARIACE 1 Tento

Více

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce

10. Polynomy a racionálně lomenné funkce 10 Polynomy a racionálně lomenné funkce A Polynomy Definice 101 Reálný polynom stupně n (neboli mnohočlen) je funkce tvaru p(x) = a n x n + a n 1 x n 1 + + a 0, kde a 1,, a n R, a n 0, která každému komplexnímu

Více

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE

EXPONENCIÁLNÍ A LOGARITMICKÁ FUNKCE Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol EXPONENCIÁLNÍ

Více

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1

verze 1.3 x j (a) g k 2. Platí-li vztahy v předchozím bodu a mají-li f, g 1,..., g s v a diferenciál K = f + j=1 1 Úvod Vázané extrémy funkcí více proměnných verze 1. Následující text popisuje hledání vázaných extrémů funkcí více proměnných. Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

Soustavy lineárních rovnic

Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic Příklad: Uvažujme jednoduchý příklad soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých x, y: x + 2y = 5 4x + y = 6 Ze střední školy známe několik metod, jak takové soustavy

Více

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014

Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 2014 Přijímací zkouška na navazující magisterské studium 4 Studijní program: Studijní obory: Příklad (5 bodů) Spočtěte Matematika MA, MMIB, MMFT, MSTR, NVM, PMSE, MDU Varianta A M xy dxdy, kde M = {(x, y) R

Více

Elektrotechnická fakulta

Elektrotechnická fakulta ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Elektrotechnická fakulta OPTIMÁLNÍ ROZHODOVÁNÍ A ŘÍZENÍ Jan Štecha Katedra řídicí techniky 1999 Předmluva Toto skriptum je určeno posluchačům 4. ročníku oboru technická

Více

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE

ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE ALGEBRA LINEÁRNÍ, KVADRATICKÉ ROVNICE A NEROVNICE, SOUSTAVY ROVNIC A NEROVNIC Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21.

Více

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149

Obsah. x y = 1 + x 2... 3 y = 3x + 1... 49. y = 2(x2 x + 1) (x 1) 2 101. x 3. y = x2 + 1 x 2 1... 191. y =... 149 Průběh funkce Robert Mařík 26. září 28 Obsah y = 1 2............................. y = 1............................. 49 y = 2(2 1).......................... ( 1) 2 11 y =............................. 149

Více

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2

PŘÍKLADY K MATEMATICE 2 PŘÍKLADY K MATEMATICE ZDENĚK ŠIBRAVA. Funkce více proměnných.. Základní pojmy funkce více proměnných. Příklad.. Určeme definiční obor funkce tří proměnných f(x, y, z) = x y + x z. Řešení: Definičním oborem

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Průvodce studiem. do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat 6. Extrémy funkcí více proměnných Průvodce studiem Hledání extrémů je v praxi často řešená úloha. Např. při cestě z bodu A do bodu B se snažíme najít nejkratší cestu. Ve firmách je snaha minimalizovat

Více

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1

9. přednáška 26. listopadu f(a)h < 0 a pro h (0, δ) máme f(a 1 + h, a 2,..., a m ) f(a) > 1 2 x 1 9 přednáška 6 listopadu 007 Věta 11 Nechť f C U, kde U R m je otevřená množina, a a U je bod Pokud fa 0, nemá f v a ani neostrý lokální extrém Pokud fa = 0 a H f a je pozitivně negativně definitní, potom

Více

5.3. Implicitní funkce a její derivace

5.3. Implicitní funkce a její derivace Výklad Podívejme se na následující problém. Uvažujme množinu M bodů [x,y] R 2, které splňují rovnici F(x, y) = 0, M = {[x,y] D F F(x,y) = 0}, kde z = F(x,y) je nějaká funkce dvou proměnných. Je-li F(x,y)

Více

Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů... Varianta A

Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů... Varianta A æ æ Jméno... Cvičení den... hodina... Datum...rok... Počet listů.......... Varianta A 4 3 2 1 2 8 0 1 0 3 1. Vzhledem k reálnému parametru a diskutujte hodnost matice 2 1 0 1 2. 0 1 2 1 2 4 3 1 1 a 2.

Více

7.1 Extrémy a monotonie

7.1 Extrémy a monotonie KAPITOLA 7: Průběh funkce [ZMA13-P38] 7.1 Extrémy a monotonie Řekneme, že funkce f nabývá na množině M Df svého globálního maxima globálního minima A v bodě x 0, jestliže x 0 M, fx 0 = A a pro každé x

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: PFFNINW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

1 Funkce dvou a tří proměnných

1 Funkce dvou a tří proměnných 1 Funkce dvou a tří proměnných 1.1 Pojem funkce více proměnných Definice Funkce dvou proměnných je předpis, který každému bodu z R 2 (tj. z roviny) přiřazuje jediné reálné číslo. z = f(x, y), D(f) R 2

Více

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z

Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce f(x, y) = xy, která je kolmá na přímku. x = y + 2 = 1 z Diferenciální počet příklad Napište rovnici tečné roviny ke grafu funkce fx, y) = xy, která je kolmá na přímku x + = y + = 1 z Řešení: Směrový vektor dané přímky je n p =, 1, 1). Na ploše dané rovnicí

Více

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů

15 s. Analytická geometrie lineárních útvarů 5 s Analytická geometrie lineárních útvarů ) Na přímce: a) Souřadnice bodu na přímce: Bod P nazýváme počátek - jeho souřadnice je P [0] Nalevo od počátku leží čísla záporná, napravo čísla kladná. Každý

Více

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0

Matematika I (KX001) Užití derivace v geometrii, ve fyzice 3. října f (x 0 ) (x x 0) Je-li f (x 0 ) = 0, tečna: x = 3, normála: y = 0 Rovnice tečny a normály Geometrický význam derivace funkce f(x) v bodě x 0 : f (x 0 ) = k t k t je směrnice tečny v bodě [x 0, y 0 = f(x 0 )] Tečna je přímka t : y = k t x + q, tj y = f (x 0 ) x + q; pokud

Více

VI. Derivace složené funkce.

VI. Derivace složené funkce. VI. Derivace složené funkce. 17. Parciální derivace složené funkce Budeme uvažovat složenou funkci F = f(g, kde některá z jejich součástí může být funkcí více proměnných. Předpokládáme, že uvažujeme funkce,

Více

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.

Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I. Kapitola I - Množiny bodů daných vlastností I.a Co je množinou všech bodů v rovině, které mají od daných dvou různých bodů stejnou vzdálenost? I.b Co je množinou středů všech kružnic v rovině, které prochází

Více

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015)

MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) MATEMATIKA II - vybrané úlohy ze zkoušek (2015) doplněné o další úlohy 24. 2. 2015 Nalezené nesrovnalosti ve výsledcích nebo připomínky k tomuto souboru sdělte laskavě F. Mrázovi (e-mail: Frantisek.Mraz@fs.cvut.cz

Více

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY ŘEŠENÉ UŽITÍM MNOŽIN BODŮ Projekt ŠABLONY NA GVM Gymnázium Velké Meziříčí registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0948 IV-2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol KONSTRUKČNÍ

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Inženýrská matematika Lokální extrémy funkcí dvou proměnných

Inženýrská matematika Lokální extrémy funkcí dvou proměnných Inženýrská matematika Lokální extrémy funkcí dvou proměnných Robert Mařík 12. září 2006 Obsah z = x 4 + y 4 4xy + 30... 3 z = x 2 y 2 x 2 y 2... 18 z = yln(x 2 + y)..... 47 Najdětelokálníextrémyfunkce

Více

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE

LIMITA A SPOJITOST FUNKCE PŘEDNÁŠKA 5 LIMITA A SPOJITOST FUNKCE 5.1 Spojitost funkce 2 Řekneme, že funkce f(x) je spojitá v bodě a D f, jestliže ke každému ε > 0 existuje δ > 0 takové, že pro každé x (a δ, a + δ) D f platí nerovnost:

Více

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.

1. Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny 1., 2. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g. . Je dána funkce f(x, y) a g(x, y, z). Vypište symbolicky všechny.,. a 3. parciální derivace funkce f a funkce g.. Spočtěte všechny první parciální derivace funkcí: a) f(x, y) = x 4 + y 4 4x y, b) f(x,

Více

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu

MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z. Obsah. 1. Parciální diferenciální rovnice obecně. 2. Kvaazilineární rovnice prvního řádu MATEMATIKA IV - PARCIÁLNÍ DIFERENCIÁLNÍ ROVNICE - ZÁPISKY Z PŘEDNÁŠEK JAN MALÝ Obsah 1. Parciální diferenciální rovnice obecně 1. Kvaazilineární rovnice prvního řádu 1 3. Lineární rovnice druhého řádu

Více

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový

verze 1.4 Ekvivalentní podmínkou pro stacionární bod je, že totální diferenciál je nulový 1 Úvod Lokální extrémy funkcí více proměnných verze 14 Následující text popisuje výpočet lokálních extrémů funkcí více proměnných Měl by sloužit především studentům předmětu MATEMAT1 na Univerzitě Hradec

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 14. října 01 Materiál je v aktuální

Více

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r.

1. Kruh, kružnice. Mezi poloměrem a průměrem kružnice platí vztah : d = 2. r. Zapíšeme k ( S ; r ) Čteme kružnice k je určena středem S a poloměrem r. Kruh, kružnice, válec 1. Kruh, kružnice 1.1. Základní pojmy Kružnice je množina bodů mající od daného bodu stejnou vzdálenost. Daný bod označujeme jako střed kružnice. Stejnou vzdálenost nazýváme poloměr

Více

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1

Příklady pro předmět Aplikovaná matematika (AMA) část 1 Příklady pro předmět plikovaná matematika (M) část 1 1. Lokální extrémy funkcí dvou a tří proměnných Nalezněte lokální extrémy funkcí: (a) f 1 : f 1 (x, y) = x 3 3x + y 2 + 2y (b) f 2 : f 2 (x, y) = 1

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita IV. Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol Téma IV.. Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice

Více

Průběh (jednorozměrné) funkce

Průběh (jednorozměrné) funkce Průběh (jednorozměrné) unkce Úlohy na vyšetřování průběhu unkcí (jedno i vícerozměrných) patří k poměrně častým úlohám dierenciálního počtu. V tomto krátkém tetu se omezím pouze na jednorozměrné unkce,

Více

0 = 2e 1 (z 3 1)dz + 3z. z=0 z 3 4z 2 + 3z + rez. 4. Napište Fourierův rozvoj vzhledem k trigonometrickému systému periodickému

0 = 2e 1 (z 3 1)dz + 3z. z=0 z 3 4z 2 + 3z + rez. 4. Napište Fourierův rozvoj vzhledem k trigonometrickému systému periodickému 2 1 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 1 x 1 2 Jméno a příjmení: ID.č. 9.5.2016 1. Řešte diferenciální rovnici: y + 2xy x 2 + 3 = sin x x 2 + 3. y = C cos x x 2 + 1 2. Vypočtěte z 2 e z dz, kde je křivka

Více

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba

Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Úlohy 22. ročníku Mezinárodní fyzikální olympiády - Havana, Cuba Petr Pošta Text pro soutěžící FO a ostatní zájemce o fyziku 2 1. úloha Obrázek 1.1 ukazuje pevný, homogenní míč poloměru R. Před pádem na

Více

Matematická analýza III.

Matematická analýza III. 1. - limita, spojitost Miroslav Hušek, Lucie Loukotová UJEP 2010 Úvod Co bychom měli znát limity posloupností v R základní vlastnosti funkcí jedné proměnné (definiční obor, monotónnost, omezenost,... )

Více

Diferenciální počet funkcí více proměnných

Diferenciální počet funkcí více proměnných Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Diferenciální počet funkcí více proměnných Doc RNDr Miroslav Doupovec, CSc Neřešené příklady Matematika II OBSAH Obsah I Diferenciální počet

Více

Lineární algebra. Vektorové prostory

Lineární algebra. Vektorové prostory Lineární algebra Vektorové prostory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více