KATALOG 2019 INOVATIVNÍ UPÍNACÍ NÁSTROJE: SVĚRKY, MAGNETY, KLEŠTĚ A SVÁŘECÍ STOLY.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KATALOG 2019 INOVATIVNÍ UPÍNACÍ NÁSTROJE: SVĚRKY, MAGNETY, KLEŠTĚ A SVÁŘECÍ STOLY."

Transkript

1 KATALOG 2019 INOVATIVNÍ UPÍNACÍ NÁSTROJE: SVĚRKY, MAGNETY, KLEŠTĚ A SVÁŘECÍ STOLY

2 STRONG HAND TOOLS Santa Fe Springs, CA Naším cílem je pomoci vám pracovat bezpečně, efektivně, pohodlně a s nízkými náklady. Naším posláním je vyrábět lepší nástroje za lepší ceny. Již více než 30 let komunikujeme s různými svářeči a řemeslníky a snažíme se vyvíjet inovativní upínací nástroje, které vám umožní vytvořit správný základ pro bezpečnou a efektivní práci při svařování, montážích a opravách. Pracujeme na úpravách tradičních nástrojů, jakými jsou například: svěrky s posuvným ramenem, svařovací magnetické úhelníky, kleště a svěráky. Tyto nástroje zajišťují lepší výkon při upínání a upevňování. Funkce a výhody nářadí Strong Hand: Naše nástroje jsou multifunkční a adaptabilní pro všechny typy upínání při svařování, montážích a opravách. Veškeré nářadí Strong Hand funguje jako nářadí typu Quick Acting = proces nastavení je velmi rychlý a nářadí je cenově dostupné. Po celou dobu se věnujeme navrhování pracovních nástrojů, které představují nejvyšší stupeň procesu inovace, úspory času a úspory finančních prostředků. Takto můžeme pomáhat zdokonalovat vaši efektivitu, produktivitu a ziskovost. Svého místního distributora Strong Hand Tools můžete kontaktovat prostřednictvím následující adresy BUILDPRO Welding Tables Modulární svaøovací stoly Provozní pøíslušenství a souèástky USA MATEØSKÁ SPOLEÈNOST 8750 Pioneer Blvd., Santa Fe Springs, CA Tel: Fax: Upínací svìrky a západky *V případě zájmu o katalog nás kontaktujte Evropa Pražská 410/ Třebíč Czech Republic Tel: Fax: Èína No. 605 Huabo Rd., Huating Town, Jiading District, Shanghai, China Tel: Fax:

3 Obsah MagTab * Veškeré produkty, specifikace produktu a data mohou být změněna bez předchozího upozornění, aby se zvýšila spolehlivost, funkce nebo design. Aktualizované informace, prosím, zkontrolujte na našem webu. 3

4 -IN- 4 1 CLAMPING SYSTEM Posuvné svìrky Utility 4-IN-1 Nejuniverzálnìjší posuvná svìrka na trhu. s uchopením na svìrky G / M UM Modely: UG Modely: Modely UE, UF, UG, UM: Modely UD: Upínací rameno (odstranitelné / reverzní) Modely UP: Standardní patka Vymìnitelná práci Samovyrovnávací C V-Pad Extender Blok A D 4 v 1 PØÍSLUŠENSTVÍ Závitový otvor B Nastavitelný posuvný boèní POMOCNÍK JEDNA svìrka... ÈTYØI funkce. Univerzální robustní svìrky Utility 4-IN-1 mohou být pøizpùsobeny pro ètyøi rùzné aplikace. 1. Standard Svìrky s posuvným ramenem jsou 10x rychlejší 2. Trubka 3. Rozpon 4. Obejití (Step-Over) 4

5 - Mark T. Demo Video POSUVNÉ SVÌRKY UTILITY 4-IN-1 Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku Závit - D UD45M-C Standard 16 x 8 M8 0.6 UD65M-C Standard 16 x 8 M8 0.7 UF65M-C Standard 22 x 11 M UG85M-C Standard 25 x 12 M UG125M-C Standard 25 x 12 M UG1257M-C *hlubší 363 Standard 25 x 12 M UM85PM-C ,089 Standard 30 x 14 M UM105PM-C ,089 Standard 30 x 14 M UM125M-C3 *NEJPRODÁVANÌJŠÍ ,089 Heavy Duty 30 x 14 M UM165M-C ,089 Heavy Duty 30 x 14 M UM205M-C ,089 Heavy Duty 30 x 14 M UP205M-C *hlubší 2,177 Heavy Duty 40 x 19 M

6 Svìrky Utility HEAVY DUTY Svìrný tlak: 2,177 kg Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku - C Závit - D UP125M , x 19 M * UP165M , x 19 M UP205M , x 19 M UP245M , x 19 M UP405M 1, , x 19 M UP605M 1, , x 19 M REGULAR DUTY Svìrný tlak: 1,089 kg Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku - C Závit - D UM65M , x 14 M UM85M , x 14 M * UM105M , x 14 M UM125M , x 14 M UM165M , x 14 M UM205M , x 14 M REGULAR DUTY Svìrný tlak: 1,089 kg Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku - C Závit - D UM85PM , x 14 M UM105PM , x 14 M UM125PM , x 14 M

7 Svìrka pro lehkou a Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku - C - D UD45M x 8 M8 0.4 UD65M x 8 M8 0.5 UD85M x 8 M8 0.6 UE85M x 10 M UE125M x 10 M UF65M x 11 M UF100M x 11 M UG85M x 12 M UG125M x 12 M UG205M x 12 M UG1257M 318 UG1657M * Hlubší 180 * Hlubší x 12 M x 12 M J-CLAMP STEP-OVER Rozsah - A Dosah - B Svìrný tlak Rozmìr nosníku - C - D UD45JM (50) x 8 M UF100JM (75) x 11 M UD, UF, UG série UG105JM (75) x 12 M UM125JM (120) 1, x 14 M UM205JM (120) 1, x 14 M * UM série * Vymìnitelné patky Heavy Duty 7

8 Ráènové svìrky a svìrky MagSpring Svìrky typu Quick-Set pro rychlé a pohodlné upínání. RÁÈNOVÉ SVÌRKY RATCHET Ráènový mechanismus svìrek a vibracím upnutím. UF100JRM Pevný mechanismus ve tvaru J (76 mm) Step-Over. Tlaèítko pro rychlé uvolnìní Rozsah Svìrný tlak Rozmìr nosníku Výkyvná kontaktní deska 40 mm UF65RM x UF100RM x UF100JRM x UG85RM x Závit M10 Pro pøidávání Robustní rameno UG125RM x UG205RM x Náhradní díly 4 - CLIP-5 SVÌRKY MAGSPRING MagSpring jednoduše rukou. Zmáèknutím otevøít Nastavit Dotáhnout Nastavitelná magnetická Rozsah Dosah Svìrný tlak Závit UBV65M M6 0.4 UDV45M M6 0.5 UDV65M M

9 Støedící svìrky na trubky a posuvné svìrky Efektivní zpùsob, jak pøesnì upnout trubky kruhového prùøezu pro svaøování natupo. STØEDÍCÍ SVÌRKY NA TRUBKY S RYCHLOUPÍNACÍ PÁKOU Nová støedící svìrka na trubky s rychloupínací pákou je rychlá a pøesná upínací svìrka s robustním rámem. a dolù Rychloupínací páka Kontakty z nerezové oceli Trubka na koleno Trubka na reduktor STLAÈ POSUÒ NASTAV Objemová kapacita trubky CPA60 50 ~ CPA ~ POSUVNÉ SVÌRKY NA TRUBKY Pøednastavené rozevøení svìrky pro rychlé nastavení: Demo Video Kontakty z nerezové oceli Upínací tyè 88 mm L 1. Nastavte svìrku na prùmìr trubky 2. dopøedu 3. Umístìte druhou trubku a utáhnìte Objemová kapacita trubky Délka CPL45 50 ~ CPL ~ Šrouby pro jemné nastavení 9

10 Magnetické úhelníky Adjust Originální magnetické úhelníky se spínaèi On/Off. - Jason T. Demo Video Rychlý a snadný zpùsob upínání kovových obrobkù v úhlech 30 /60, 45, 90. I S Plnì uzavøená jednotka pro Spínaè ON/OFF vyrovnání / snadné umístìní dílu /60 Nosnost Rozmìry MSA x 95 x 25 MSA46-HD x 95 x x 130 x 32 MSA48-HD 150 x 130 x 35 MSA53-HD x 130 x 35 *s MSA53-HD 45, 90 sílu (modely HD) 30 /60, 45, 90 Rychlé a snadné nastavení pro trojrozmìrné aplikace, MXE13 x3 MSA45 MSA46-HD MSA47 MSA48-HD MSA53-HD 10

11 Magnetické úhelníky se dvìma vypínaèi Adjust Magnetické úhelníky s pohodlnými pøepínaèi On/Off. MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY SE DVÌMA VYPÍNAÈI ADJUST 90 velkou sílu pøi fixaci. Dva pøepínaèe On/Off pro nezávislý provoz. pøipravení k práci. Snadné a bezpeèné nastavení! 2 x On/Off pøepínaèe Nosnost Rozmìry MS2-80 MS2-90 V-Groove a plochého materiálu MS x 152 x MS x 197 x ÚHLOVÝ MAGNET ADJUST-O Nastavitelný v rozsahu , se dvìma pøepínaèi ON/OFF. Obrábìné ploché povrchy a niklová/chromovaná konstrukce. pøedmìty. Pro pøizpùsobení oválným nebo plochým pøedmìtùm. 30 ~ 275 Kalibrovaná stupnice 2 x On/Off pøepínaèe MAV120 Pro pøizpùsobení oválným nebo plochým pøedmìtùm. Úhel Nosnost Rozmìry MAV ~ x 197 x

12 Nástroje pro upínání plechù a velkých pøedmìtù. HD MAGNET S A-RÁMEM páka ve pro umístìní / nastavení dílù. Opracovaná plochá èela a èela typu V upínají kruhové, ètvercové, ploché a úhlové pøedmìty. Hliníková konstrukce Tøi nezávislé pøepínaèe ON/OFF. Rozmìry MS x 330 x STANDARDNÍ MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY Upínání pod nìkolika rùznými úhly pøi pájení a svaøování 30 /60, 45, 90. Støedový otvor pro snadnou manipulaci. Plnì uzavøená jednotka pro snadnìjší èištìní. NEJPRODÁVANÌJŠÍ pro snadné vyjmutí magnetu po svaøování. MS346C Více úhlù MS45 45, 90 MS60 60, 90 Nosnost MS346C 30 /60, 45, x 98 x MS45 45, x 98 x MS60 60, x 98 x

13 Malé magnety Mini & XYZ MALÉ MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY (MINI) dostupných oblastech. MS346AT Více úhlù, malá konstrukce mini MS350A Více úhlù MS346AT (set 2 ks) MS346AK (set 6 ks) Úhel Nosnost Rozmìry 30 /60, 45, x 50 x /60, 45, x 50 x MS350A 30 /60, 45, x 75 x MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY XYZ pro stehování. navádìcí pomùcku na hranách. Zatahovací magnetická Magnetická tøíosá deska obsahuje ve tøech osách. Pøední MST348 Zadní mini MS350 Úhel Nosnost Rozmìry MST348 (set 2 ks) 30 /60, 45, x 50 x MS /60, 45, x 75 x magnetu. 13

14 MagTab - James Pøesný, rychlejší zpùsob, jak upnout úchytky na místì pro svaøování svarem! Upnìte úchytky nebo jakékoliv malé kovové èásti paralelnì nebo kolmo k základové konstrukci. SILNÌJŠÍ PRO VÌTŠÍ DÍLY Kryt krabice MNT15 (JUMBO) MFT10 Rozmìry Max. pøítlaèná síla Obsah sady Odstraòte magnetický upínák MagTab Znaèka 14

15 Magnety pouze ve spodní (XDV3) x2 x2 (XFV3) 50 mm (XDV3) 55 mm (XFV3) Pro snadné a tìsné upínání! Pro snadné sestavení, uchycení a uvedení oceli do správné Pro upínání oválných, plochých a ètvercových Magnety na èelní ploše i ve 50 mm (XDV4) 55 mm (XFV4) Magnety pouze na èelní ploše 55 mm (XFV2) (XNV2) Magnety pouze na èelní ploše Dvì vymìnitelné (XNV210) (XPV830) MagRest MagHold MagHold MagHold Plastové * 15

16 MAGHOLD ROZTAHOVACÍ RAMENO 163 ~ 238 mm 50 mm 180 MHF mm 360 Tøetí ruka Upíná, ohýbá, kroutí MFC312 MFC318 Popis MFC MFC

17 MAGNETY NA PLECHY MSM61 Popis síla * * MSM ROHOVÉ MAGNETY Popis 14 * 17

18 Polohovatelné úhlové magnety MLDT350 MLD600 MLA450 MLA D o V d o Úhel Výška Šíøka Mag. pøítlaèná síla MLDT350 COMBO PACK: (MLD300) + (MLD500) 0.5 1ks. (MLD300) 1ks. (MLD500) 90, 30 /60 90, 30 / MLD600 90, 30 / MLA ~ MLA ~

19 MGH4510 * Obsahuje adaptérovou desku pro nohu stolu a pod hranu stolu stolu stolu MGH4510 Základní magnetický model 1.1 MGK53 Model se svìrkou typu C s vertikální 1.0 NOVINKA 19

20 NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA Nepracujete pouze v jedné pevné poloze a stojan na hoøák by tedy také nemìl. STRONG HAND TOOLS PATENT PENDING All Rights Reserved. - NAKLÁNÍ SE DO JAKÉHOKOLIV ÚHLU! - Kloubové rameno výška a úhel Model Nastavitelný 20

21 Stojan na hoøák TIG NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA Zásobník pro kleštì 2 odkládací sloty MRT300 Model Popis Výška MRT300 Deluxe Stojan na hoøák TIG s konzolí pro pøíslušenství se zásobníkem, nastavitelná výška 180 ~ Èasovì nejúspornìjší model øady ReadyRest! Nastavitelná konzole pro zavìšení kabelu kabelu MRT50 ODKLÁDACÍ MÍSTO PRO SVAØOVACÍ TYÈINKY ŠETØÍ MÍSTO, SNADNÝ PØÍSTUP Popis Výška MRT50 stolu s konzolí pro zavìšení kabelu * 21

22 NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA SÉRIE 100, 200 S ODKLÁDACÍMI SLOTY PRO KLEŠTÌ MRM100 MRM200 * Model Popis Výška MRM100 Základní MRM KLEŠTÌ MIG 90º PM08 PM12 Délka PM PM

23 NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA * MRM300 Model Popis Výška MRM300 Deluxe

24 NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA MRD80 A MRD90 * Model MRD MRD ~

25 NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! Ukládejte 150 mm nebo 180 mm brusku do tohoto 180 mm BRUSKY NOVINKA MGH600 * Popis MGH600 * 25

26 Kloubová opìrka ruky NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování!! NOVINKA Vodící trubka Pro vyšší kvalitu práce pøi svaøování platí pravidlo ABC - Always Be Comfortable Tato cenovì dostupná, plnì nastavitelná opìrka ruky s kloubovým ramenem poskytuje oporu pøi práci celé Opìrka ruky - a rychle zmìnì smìru. Deska s ochranou proti pøevrácení s ochranou ARA18 Celková výška Rozsah výšky kloubového ramene Dosah kloubového ramene ARA ~ ~

27 Nastavitelná opìrka zápìstí NOVÉ náøadí pro maximální komfort, produktivitu a bezpeènost svaøování! NOVINKA Opìrná tyè Tato cenovì dostupná, plnì nastavitelná opìrka zápìstí má pevnou ocelovou konstrukci pro odolnost a optimální stabilitu. Hladce pøenášejte hoøák MIG nebo TIG po celé 280 mm délce pojezdu opìrné tyèe vyrobené z nerezové oceli. Opìrná tyè je výškovì nastavitelná (posouvá se nahoru nebo dolù po vodící trubce) Umístìte robustní, magnetickou základní desku s ochranou proti pøevrácení na jakýkoliv ocelový povrch a nastavte do vyrovnávacích šroubù. Pro prostorovì úsporné skladování odmontujte opìrnou tyè ze stavìcí trubky pro skladování ve vertikální poloze. svaøování. Stabilizujte zápìstí pro pøesné únavì. (výchozí pozice) ARW16 Celková výška Rozsah opìrné tyèe Délka opìrné tyèe ARW ~

28 Kleštì Big Mouth Pro rychlé upnutí velkých i malých obrobkù. V-záøez pro uchopení malých dílù Ètyøi seøizovací sloty Minimální rozevøení rukojeti Snadný úchop jednou rukou Protiskluzové uchopení Rychlé, snadné nastavení tlaku * Závìsný otvor pro uskladnìní Max. 75mm Uvolnìní uvolòovací páèky jednou rukou Ètyøi seøizovací sloty - pro vìtší kapacitu PAJ100 Jedineèná klika pro RYCHLÉ otevírání, zavírání a nastavení tlaku. Vroubkované povrchy èelistí pro extra uchopení. V-záøez na horní èelisti pro uchopení malých dílù. Dlouhá èelist (64 mm) pro vìtší kapacitu a vìtší univerzálnost pøi upínání Mìjte tento všestranný nástroj po ruce pro rychlé upínání pøi jakékoliv èinnosti! Mìkká mìdìná èelist Od 6 mm PAJ102 Pro upínání a ochranu dílù s mìkkým nebo jemným povrchem. Kompatibilní s nerezovou ocelí a hliníkem. Upne dvì 50 x 100 mm Upínání V-záøez pro uchopení malých dílù Mìdìné zemnìní PAJ AMPS Svìrka + silné zemnìní, tenké a kulaté díly se dobrý kontakt. Zemnicí páska spojuje horní a dolní èelisti. Popis Rozsah Hloubka hrdla Délka PAJ100 Model Standard 6 ~ PAJ102 Mìkká mìdìná èelist 6 ~ Demo Video PAJ207 Mìdìné zemnìní 6 ~

29 Kleštì se silným stiskem Strong Grip Nejjednodušší zpùsob uchopení, nastavení a uvolnìní. Model PCH10 má funkci KLADÍVKO - rovná èelní plocha pro rozklepávání upevnìní malých dílù. Protiskluzové na horní a dolní èelisti. Štípaè Unikátní klièka pro rychlé a snadné otevírání èelistí a nastavení tlaku. Demo Video Lišta pro bezpeèné seøízení Minimální vyskakování lišty pøi seøizování. a to i pøi maximálním otevøení, uzamèení a uvolnìní kleští. Hladký a snadno uvolnìní. Zvýšení nebo Závìsný otvor. Unikátní a pohodlné! KLEŠTÌ S ÈELISTMI C-JAW, KLADIVOVÁ HLAVICE v místech Otevøení Délka PCH KLEŠTÌ S ÈELISTMI C-JAW Nejpopulárnìjší kleštì s èelistmi se zlepšenými vlastnostmi Otevøení Délka Opracované zahnuté èelisti s vroubkovanými zuby; tìsné uchopení kruhových i mnoha dalších materiálù. PCJ PCJ PCJ PCJ120 * *jedineèná vìtší velikost 29

30 Kleštì Strong Grip Nejlepší pro uchopení, nastavení a uvolnìní. UNIKÁTNÍ DVOUOSÉ STAHOVACÍ KLEŠTÌ S KLADÍVKEM Samovyrovnávací táhlo Otvor Délka PPD Boèní tah ÚSPORNÉ KLEŠTÌ NA TRUBKY Ø Otvor Kulatý /Hranatý Délka PVS ØETÌZOVÁ SVÌRKA (Výr. è. PXC24) (Výr. è. PXC36) (Výr. è. PXC48). Délka øetízku trubky PFC PFC PFC

31 Kleštì Strong Grip Pro co nejjednodušší UPNUTÍ, NASTAVENÍ A UVOLNÌNÍ. VŠESTRANNÉ PRAKTICKÉ! KLEŠTÌ S HROTY COMBO Hloubka hrdla Rozsah Délka Velikost mm PSR PSR PSR UNIKÁTNÍ KLEŠTÌ S KULATÝMI HROTY Pro vìtší vùli a pøístup pøi rychlém upínání v tìsných prostorách. Hloubka hrdla Rozsah Délka PRB PRB PRB PRB UNIKÁTNÍ byste poškodili jejich povrch. Pro pevné upnutí se plochou. Hloubka hrdla Rozsah Délka Velikost mm PSB PSB PSB PSB

32 Kleštì se silným stiskem Strong Grip UCHOP, URPAV, UVOLNI. KLEŠTÌ S ÈELISTÍ VE TVARU U Široká èelist tvaru U pro lepší viditelnost obrobku, lepší pøístup ke sváru, bezpeèné uchycení. Otvor Délka PUP PUP KLEŠTÌ NA PLECH silné uchycení materiálu. Paralelní otvor Délka PDB PDB DLOUHÉ KLEŠTÌ Paralelní otvor Délka PLN PLN Praktické ukládání a manipulace bez rukou Køídlové matice ve vertikální i vodorovné s kleštìmi pro dlouhé díly. PB

33 Pohodlný zpùsob upínání kruhových nebo hranatých trubek pøi svaøování natupo. prùmìru 64 mm NOVINKA PG622V Pevná Pevná M PG634V Pevná Pevná M PG635V Nastavitelná Magnetická 0 & 45 otoèná M PG635VS Nastavitelná Nerezová ocel Nerezová ocel 0 & 45 otoèná M PG114V Pevná Pevná M PG115V Nastavitelná Pevná M PGT ~ 38 M

34 C-svìrky s vylepšeným systémem zamykání Vylepšené funkce pro profesionály i domácí kutily. Model s oválnou špièkou Prùøez Pro zajištìní pevnosti a trvanlivosti je tento systém vyroben z tepelnì Lišta pro bezpeèné seøízení Seøizovací šroub Volitelná klièka PR115 Modely s výkyvnými patkami PR115S PR18S Délka Rozsah Otvor Oválná špièka PR PR PR6S PR115S

35 Vøetena s otoènou a pevnou hlavicí pro zajištìní flexibility pøi upínání. MULTIFUNKÈNÍ KLEŠTÌ Otoèná patka 100 mm otevøení Pevná patka PG634 Délka Rozsah Otvor Závit PG M8 0.5 PG M MULTIFUNKÈNÍ KLEŠTÌ S NASTAVITELNÝM ROZSAHEM A S DLOUHÝM DOSAHEM Otevøení: M10 Otevøení: 100 mm PGA20M - Ramena s nastavitelným dosahem PGA20M PGA20S - Nastavitelný dosah ramen horní a dolní Délka Rozsah PGA20M PGA20S PGA20S

36 Úhlové upínací náøadí JointMaster Rychlé, pøesné a cenovì dostupné upínací náøadí pro rohové spoje a T-spoje. PL série Rohové upínací svìrky pro práci jednou rukou. Ideální øešení pro rychlé upnutí a uvolnìní kovových, døevìných a syntetických materiálù. v pravém úhlu pøi vytváøení nebo opravách trvalých Otoèná hlava Seøizování pro B Kapacita (B): PL634 : 0-32 mm PT série Pevný systém JointMaster (90 ) Zatahovací deska pro vyrovnávání hran. Zásuvná deska Velmi snadné vyrovnání B Kapacita (B): PT634 : 0-76 mm PA série Nastavitelný systém JointMaster Nastavení v rozsahu polohy B Kapacita (B): PA634 : 0-76 mm PL / PT / PA Série C Rozsah (A) Max. kapacita (B) Délka (C) B A PL PT PA

37 3-Osá upínací sada & kleštì Expand-O Pliers Schopnost upnutí na zvláštnì tvarované pøedmìty! SADA PØENOSNÝCH SVOREK 3-AXIS Sada obsahuje: úhlovou upínací svorku Spring Loaded mm kapacita. Celková délka 216 mm UDL365K + Vèetnì kleští na trubky 86 mm 240 mm 50 mm v UDL365K Popis UDL365K 1.4 KLEŠTÌ EXPAND-O Unikátní reverzní svìrky! Èelisti se pohybují v opaèných smìrech a tlaèí na dva povrchy. PE10M Min. Volitelné trubkové adaptéry Pøipevnìte trubky NPT o rozmìrech 12,7 mm pro široké rozmetání. Délka Tlak uchycení Závit Min. Zdvih PE6M M PE10M M

38 Dvouosé a tøíosé sváøeèské svìrky AXIS Úhlové sváøecí svìrky. DVOUOSÉ SVÁØEÈSKÉ SVÌRKY Jsou vyrobeny z opracované litiny a zahrnují následující inovaèní øešení: Svìrky WAC35D a WAC45 mají opracovaná vnìjší Rychloupínací šroub TØÍOSÉ SVÁØEÈSKÉ SVÌRKY Upnutí tøíosého obrobku v pozici pøed svaøováním. Funkce RYCHLOUPÍNACÍCH ŠROUBÙ a ODKLÁNÌCÍHO ramene. Upnutí souèástí v pøíslušné pozici bìhem procesu chladnutí, s cílem minimalizovat tepelné deformace. T-kapacita (E) Otvory pro standoff adaptéry Výška èelisti (F) kulatých nebo hranatých pøedmìtù Délka èelisti (D) Velikost slotu (A) Odklánìcí rameno na 3. ose pro rychlé a snadné odstranìní svaøence. H 25 mm Výška základny Kapacita (C) (B) Tlaèítko pro rychlé uvolnìní (pouze WAC35D, 35-SW, 45, 45-SW) Dva rychloupínací šrouby. WAC35-SW Odklánìcí rameno Svislá pozice Stand-off T-spoje Trubky 2 Magnetické opìrky na podporu a vyrovnání pøedmìtù! Zdarma k modelùm: WAC35D, WAC45, a 3-Osým upínacím svìrákùm: WAC35-SW, WAC45-SW. Ovládací šroub 2x Standoff adaptér Funkce 2x Magnetická opìrka Odklánìcí rameno Obrobeno na vnìjších plochách A B C D E F H WAC Osé WAC WAC35D WAC Osé WAC35 -SW WAC45 -SW

39 Systém 90 TruAngl a pøenosný systém MagVise HLINÍKOVÝ PØÍPRAVEK 90 TRU-ANGL T-tolerance (B) Pøesná fixace v pravém úhlu Hliníková slitina odolná proti rozstøiku pøi svaøování Upínání kruhových, hranatých, rovných a úhelníkových tvarù. A B Výška èelistí Délka èelisti (A) LF PØENOSNÝ SVÌRÁK MAGVISE Lehký a kompaktní pøenosný svìrák MagVise pro rychlé upínání pod úhlem 90 v dílnì i v terénu! Tlaèítko Quick Acting pod úhlem 90. Funkce Pokosové spoje Délka èelisti T-kapacita Výška èelisti WK50 MagVise MAG-LEVEL ON/OFF. PATENTOVÁNO Pøepínaè On/Off Obj. èíslo Úhly Rozmìry Nosnost MSL , 90, x 406 x

40 Modulární svìrky "tøetí ruka" bezpeènì v libovolné poloze; pøitom proveïte zajištìní. HAS42 HAS40 64 mm 216 mm Spojky pro aplikace, které 50 mm Základní univerzální profily s 25mm podpìrami. 64 mm Adaptér svìrky se dvìma otvory je kompatibilní se svaøovacími stoly Umístìní obrobku v libovolném ke svaru. (Potrubní kleštì PG635V se prodávají samostatnì.) Popis HAS42 Univerzální svìrka typu C, základní model 1.1 HAS40 Model pro svaøovací stoly

41 All Rights Reserved. Svìrky Grasshopper MAGNETICKÁ SVÌRKA GRASSHOPPER STRONG HAND TOOLS PATENT PENDING NOVINKA AGH240 / AGH270 AGH200 / AGH230 Vlastnosti Magnetic V-Pad Base Sklopný šroub Max. délka Šíøka x Výška AGH AGH AGH AGH STANDARDNÍ SVÌRKA GRASSHOPPER PATENTED STR ONG HA ND TOOLS A L L R I G HTS R ES ER V E D. De o V deo Pro Model - AGH130P Econo Model - AGH130 Produkt Max. Délka Šíøka x Výška AGH130P 300 AGH

42 Zemnící magnet PowerBase se nastavuje rychle a snadno. Páèka ON/OFF s jednoduchým otáèením, a to i s nasazenými rukavicemi. GM GM tvary. A B A C B Otoèný kontakt C C Délka 300A / GP950 M

43 Upnìte pohotovì svìrky s jedineènými vlastnostmi a pøíslušenstvím. STOLNÍ UPEVÒOVACÍ POJISTNÉ SVÌRKY C-CLAMPS TML PT11 Hloubka hrdla (A) Max. kapacita (B) závit PT M8 0.7 PT M8 0.9 B A 9.6 mm 180 mm 30 mm PØÍTLAÈNÁ SVÌRKA PRO VRTAÈKY B A Svorník M12 x 38 mm L upínání. knoflík. PTD09 A B PTD M12 x 38 L 0.9 KLIKY PRO VEŠKERÉ VAŠE KLEŠTÌ Lze zakoupit samostatnì. Nastavení utahovacího momentu pomocí kleští Závit Kleštì PXCM6 M6 pro 125 mm, 150 mm, 215 mm kleštì PXCM8 M8 pro 175 mm, 200 mm, 230 mm kleštì PXCM10 M10 pro 250 mm, 280 mm, 300 mm kleštì PXCM12 M12 pro 230 mm, 250 mm, 280 mm, 355 mm kleštì 43

44 Svìrky Half a pøítlaèné svìrky Pøítlaèné svìrky s unikátními prvky a pøíslušenstvím. VYROVNÁVACÍ SVÌRKY HALF Efektivní a bezpeèný zpùsob vyrovnávání materiálù. Jiné metody rovnání jsou nepøesné, èasovì nároèné a nebezpeèné! Pomìdìné vøeteno Acme Pøipevnìte pøední stranu trubkového spoje 48 mm ke spodní stranì Posuvnou polovinu dokud se UPÍNACÍ SVÌRKA VHD Pøišroubujte svìrku k pracovnímu stolu pomocí otvoru Ø10.5 mm v základnì mm pomìdìné vøeteno Acme odolává ulpívání kontakt s obrobkem. díl è. XDA Volitelné Ø10.5 Pomìdìné vøeteno Acme Kapacita

45 Boèní svìrky a magnetický svaøovací nástroj BOÈNÍ SVÌRKY MAGNETICKÝ SVAØOVACÍ NÁSTROJ Hands-free nástroj pro rychlé a vysoce kvalitní sváøení otvorù! NOVINKA D x Š x V AGK x 41 x

46 Upínací svìrky a pøíslušenství Upínací a univerzální stolní svìrky. MODULÁRNÍ UPÍNACÍ SVÌRKY Pro rychlé a bezpeèné upnutí jednoduše zasuòte svìrku do 44,2 mm ètvercového otvoru ve vaší upínací desce Acorn. Posuòte upínací rameno dolù k obrobku a otáèením T-rukojeti utáhnìte TYP Pouzdro Základna stolu Pouzdro Základna stolu Pouzdro Velikost kolejnice Rozsah Hrdlo Velikost kolejnice Rozsah Hrdlo XMA POSTRANNÍ NÁSTAVEC SIDE KICK XFSM / XGSM / XMSM XDSM 46

47 Úsporný svaøovací stùl NOMAD Dostupnost, jednoduchost, plná nastavitelnost. Sloty (28 mm) Zasuvné vodící lišty Nastavitelná výška Koleèka Excentrická vyrovnávací noha Rozmìr pracovní desky Výškový rozsah stolu Otvor ve stolu Polohy stolu Nosnost Sada úsporných nástrojù Nomad je ideálním øešením pro upínání a umístìní pøedmìtù na stùl Nomad. Nomad Economy Tool Kit: objednací èíslo TSK104M Svìrky MagSpring 2 ks Víceúhlový magnet 1 ks Mini Magnet 1 ks Svìrky MagSpring Víceúhlový magnet Mini magnet Nastavitelné magnetické NOMAD SPOJOVACÍ DESKA spojovací desku pro spojení dvou stolù Nomad dohromady a vytvoøte tak 2.3 metry dlouhou pracovní plochu! (Všechny produkty se prodávají jednotlivì) 47

48 Pøíslušenství Náhradní díly a pøíslušenství. Vymìnitelné sady ramene a vøetene. XDVBM XDV XDB1M UD Série XFVBM XFV XFBM UG XMVBM XMV XMB2M UP Série XPVBM XPV XPB3M UP Série XDR XER XFR XGR XMR2 XMRP2 XPR UD Série UE Série UF Série UG Série UP Série Ramena a vøetena jednotlivých svìrek XMAR55-W XPAR XMT XPT XMT Popis XMJ XMJ XMA1 Popis XDP XFP UD Série UG Série XMA1 D L XPT XMAR55-W A Pro XDB1M M UD Série XFBM M XMB2M M UG Série UP Série XPB3M M UP Série XPAR P/N XLK Popis XLK L Pro Pro XDJM 27 M8 PE6M UD série XFJM 29 M10 PE10M 1/2 NPT UP XDSM UD série XFSM UF série XGSM UG série XMSM UM série L PXS11 PXS6 PXB11 PXB6 Pro PXCM12 M12 PXCM10 M10 PXCM8 M8 PXCM6 M6 48

49 Pøíslušenství Pøíslušenství pro svìrky a kleštì. (magnet pouze na èelní stranì): (Magnet pouze na spodní stranì): Otvor Pøidejte magnetickou svrchní V-Pad k upnutí kulatých, ètvercových, plochých èi šikmých dílù XDV2 / XFV2 Otvor Pro XDV2 M8 UD série / M XFV2 UE, UF, UG série XDV3 / XFV3 / / kruhových a šikmých trubek (Magnet na èelní i spodní stranì): (Magnet pouze na èelní stranì): Mat. Otvor Pro Pro XDV M8 UD série / XFV XMV UE, UF, UG série UM, UP série XPV UP série -- XDVS XFVS XMVS / / Nerez ocel M8 UD série / Nerez ocel Nerez ocel UE, UF, UG série UM, UP série Pøipevnìte k horní èásti svìrek Utility -- / / -- Mat. Aluminum UB, UD série Aluminum UE, UF, UG série 90 Ø8 XDV4 / XFV4 Otvor M XNV2 UM, UP série M8 -- K upínání a polohování ocelových svaøování, prohlídce èi opravì Pro kontrolu pøi polohování a pøekonání Závit M8» Pro sady Light Duty & Value Mat. XDA2 XFA2 XMA2 UD UE, UF, UG UM, UP XDA2S Nerez ocel UD XFA2S Nerez ocel UE, UF, UG XMA2S Nerez ocel UM, UP Pøipevnìte k horní èásti svìrek Utility» Pro sady Regular a Heavy Duty Mat. XMA UM, UP série XMAS Nerez ocel UM, UP série Závit M8 38 Otoèení o150 otoèení o mm Závit Pad OD Ø 66 mm Ø 82 mm mm mm mm 49

50 Pro přesné upevnění dílů - První záøez v trubce nebo rouøe lze BuildPro Tube & Pipe Notcher a svìrku, je-li potøeba

51 Upínací svìrky Ideální čas šetřící přípravky a upínací svorky. Standardní díly strojů a nástrojů. Push/pull V tahu Upínací kleštì Zajištìní zmáèknutím s èepem Typ F Pneumatické Kliky Upínací páky Sestavy Kontaktujte nás pro kompletní katalog. 51

52 Rhino Cart RHINO CART MOBILE FIXTURING STATION Vybavte ji dle svých nejnároènìjších projektù PATENTOVANÁ náøadí budete pøipraveni zvládnout Table + Fixture Kit ALL-IN-ONE M obility & Storage Stolek Rhino Cart je kompatibilní se svìrkami a komponenty v produktové øadì sváøecích stolù BuildPro. Svaøovací stoly BuildPro ě Cenovì dostupné, profesionální svaøovací stoly BuildPro udávají nové standardy jak v cenì, tak i ve výkonu Patentovaná konstrukce BuildPro stolù poskytuje flexibilitu pro BUILDPRO Welding Tables Desky lze konfigurovat tak, Kontaktujte nás pro kompletní katalog. 52

53 Upevòovací systém a sady FixturePoint Stůl + svěrky + modulární upevňovací prvky modulární upevòovací systémy. Zvýšení kvality práce a produktivity! Upevnìní v libovolném místì na stole! Systém FixturePoint pøedstavuje ideální øešení pro nastavení 2D rámù. Pomocí sady FixturePoint kvality práce a produktivity! do otvorù s rozmìrem 16 mm na pracovní desce stolu o rozmìrech 900 x 600 mm. Tento systém upevòování. TBHKM100 ro Sada obshuje: TBH Svaøovací stùl FixturePoint TBKM Svìrky a sada komponentù TBHKM200 ro Sada obshuje: TBH Svaøovací stùl FixturePoint TBKM Svìrky a sada komponentù 4 ks Svìrky INSERTA 8 ks Magnetické opìrky 4 ks Polohovací dorazy 4 ks Dorazy INSERTA 4 ks Dorazové lišty 4 ks Závitové adaptéry 4 ks Svìrky INSERTA 8 ks V-Bloky 4 ks V-Rozpìrky 4 ks Dorazové lišty 4 ks Závitové adaptéry TBHKM

54 Stůl + svěrky + modulární upevňovací prvky Nový set Frame Builder obsahuje všechny svìrky a nástroje potøebné pro umístìní a upevnìní pøi svaøování, kovoobrábìní, opravách a sestavování projektù. JTÙL OVÁV N OTVORY: 16 mm 16 mm 50 x 50 mm 1100 x 800 mm CELKEM HMOTNOST TCH SADA TCKM SADA TCHKM Produkt Popis P/N: TCKM100 Produkt Popis P/N: TCKM100 T64211 V-SPACER 4 PT09K TABLE MOUNT C-CLAMP 2 T60632 D-STOP BAR 8 PT07K ECONOMY TABLE MOUNT C-CLAMP 2 T50737 MAGNETIC REST BUTTON 12 UDN6150 INSERTA CLAMP (D RAIL) 3 TCX61030 U-CHANNEL BRACKET VÝŠKA 300 mm - UBN6100 INSERTA CLAMP (B RAIL) 3 TCX61020 TCX61010 TXB6204 U-CHANNEL BRACKET VÝŠKA 200 mm U-CHANNEL BRACKET VÝŠKA 100 mm THREADED ADAPTOR TCX6210 SIDE CLAMP 6 TBXMS2538 T64205 STOP (SHORT) STOP (TALL) TBXV412 V-BLOCK TCXM5601 MAGNETIC PLUG - * vèetnì šroubù a matek 20 Celkem kusù 90 54

55 Další sortiment výbìr Ochranné zástìny Ochranné závìsy Nehoølavé textilie Svaøovací stany, deštníky a izolaèní polštáøe Svaøovací a brousící pracovištì Konstrukèní prvky POLOHOVACÍ SYSTÉMY Rotaèní polohovadla 2osá a 3osá Odvalovací polohovadla Manipulátory Svaøovací automaty a pneumatické prvky) VYBAVENÍ PRO SVAØOVÁNÍ TRUBEK Dvojité argonové/nafukovací komory Støedící svìrky Monitory kyslíku Stojanové systémy Ukosovací stroje Dìlící stroje trubek za studena AUTOMATIZACE Øezací strojky CNC øezací stroje Svaøovací traktory SVAØOVACÍ TECHNIKA A PØÍSLUŠENSTVÍ Svaøovací stroje Plazmové øezací stroje Svaøovací a øezací hoøáky Svaøovací masky Kabely ÈIŠTÌNÍ NEREZOVÝCH SVÁRÙ Stroje na èištìní nerezových svárù Sady pro èištìní svárù Èistící kapaliny Sady na znaèkování a leštìní MOBILNÍ INDUKÈNÍ A ODPOROVÉ DÍLENSKÉ OHØEVY Dílenské stroje pro ohøev šroubových spojù Ohøev plochých i tvarových materiálù za úèelem rovnání nebo tvarování Rùznorodé prùmyslové aplikace web: 55

56 Tel: Tel: Adresa: AEK svaøovací technika s.r.o.

CZ

CZ www.aekwelding.cz CZ Naším cílem je pomoci vám pracovat bezpečně, efektivně, pohodlně a s nízkými náklady. Naším posláním je vyrábět lepší nástroje za lepší ceny. Již více než 30 let komunikujeme s různými

Více

Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí.

Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí. Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí. OBSAH POSUVNÉ SVĚRKY MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY 4IN1 str. 2 UTILITY str. 3 RATCHET str. 4 MAG-SPRING str. 4 Mag. MULTI

Více

Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí.

Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí. Budoucí generace upínacích nástrojů. Katalog univerzálního a speciálního upínacího nářadí. OBSAH POSUVNÉ SVĚRKY MAGNETICKÉ ÚHELNÍKY 4IN1 str. 2 UTILITY str. 3 RATCHET str. 4 MAG-SPRING str. 4 MULTI str.

Více

Posuvné svěrky Utility 4IN1

Posuvné svěrky Utility 4IN1 Posuvné svěrky Utility 4IN1 Univerzální posuvné svěrky rozšiřují možnosti použití standardních svěrek UTILITY. Za pomoci nástavců získáte až čtyři různé typy upínacích nástrojů za jednu cenu. 1 nástroj

Více

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS

Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Pøíslušenství k dveøním podlahovým zavíraèùm DORMA BTS Hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120 kg pro

Více

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí

Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství k podlahovým zavíraèùm dveøí Pøíslušenství pro hliníkové dorazové dveøe Dveøní páka z lehkého kovu pro rovinné dorazové dveøe rùzných systémù šíøka dveøí do 1200 mm, hmotnost dveøí do 120

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP P US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady COLOSSUS Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Colossus/Podlahová

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

ÚVOD. Kompletní přístup k pracovní desce stolu, více upínacích ploch a standardní svěrky jsou klíčem k větší účinnosti fixace.

ÚVOD. Kompletní přístup k pracovní desce stolu, více upínacích ploch a standardní svěrky jsou klíčem k větší účinnosti fixace. BuildPro ÚVOD BuildPro je cenově dostupný, přesný, modulární systém, který Vám pomůže zvýšit produktivitu a kvalitu Vaší práce. Efektivní způsob upínání vede ke snížení času potřebnému pro přípravu projektu.

Více

Kovové zahradní domky

Kovové zahradní domky A L L P U R P O S E M E T A L S T O R A G E S H E D S TM A Product of USP US POLYMERS INC Kovové zahradní domky Podlahová konstrukce pro domek øady TITAN Návod k montáži Verze: 1.0/2013/Titan/Podlahová

Více

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V

Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dveøní zavíraè DORMA TS 73 V Dorma TS 73 V Dveøní zavíraè Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištìná kvalita DORMA TS 73 V - dveøní zavíraè urèený pro interiérová a exteriérová dveøní køídla. Dle

Více

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny

PØÍMÌRNÉ DESKY. Pøímìrné desky ze šedé litiny. Rýsovací desky ze šedé litiny PØÍMÌRNÉ DESKY Použití: slouží jako mìøicí základna pro mìøicí a kontrolní úlohy, patøí k základnímu vybavení pracovišťpøi orýsování a v mìøicích laboratoøích. b 0,22b 0,22b 0,22a 0,22a a B B Pøímìrné

Více

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA

3450, 3650, 3660, 8095N, 10-25 KVA Kromì pøesného svaøování bez odstøikù jsou stroje TECNA velmi vhodné pro opravy karosérie po menších kolizích vyrovnáním plechù, namísto jejich výmìny. Opravy se tak stanou výraznì rychlejší a levnìjší.

Více

mako tapetovací náøadí

mako tapetovací náøadí 008.. mako olovnice použití pro pøesné vyrovnání tapet. kvalita 90g olovnice se šòùrou metrù. 90 g 808 00 SB..0889 mako šòùra znaèkovací použití pro pøesné znaèení èar. kvalita robustní kovové pouzdro

Více

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ

DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ DALŠÍ POMŮCKY PRO MĚŘENÍ Měřící vozík Použití: pro kalibraci měřítek, měřicích pásem, měřicích pásků, stupnic měřicích lup, kontrolu stupnic měřidel, ale i optickou kontrolu malých dílů a výrobků Provedení:

Více

Výběr. Cestou dalšího vývoje k dokonalosti. Produkty vybrané Vašimi WNT technickými poradci. H5G-Z pro 5osé obrábění DSG-4 pro vícenásobné upínání

Výběr. Cestou dalšího vývoje k dokonalosti. Produkty vybrané Vašimi WNT technickými poradci. H5G-Z pro 5osé obrábění DSG-4 pro vícenásobné upínání Září 2017 Výběr Produkty vybrané Vašimi WNT technickými poradci Cestou dalšího vývoje k dokonalosti pro 5osé obrábění S- pro vícenásobné upínání TOTL TOOLIN=KVLIT x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o.

Více

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE

DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE CZ POKOSOVÉ PILY ELEKTRO maschinen pokosové pily jsou přesné a flexibilní s mnoha praktickými detaily. Jsou rozděleny do 3 skupin: základní pokosové pily, posuvné pokosové pily a s

Více

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM

MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM MONTÁŽNÍ MANUÁL KE STOŽÁRÙM Betonové základy 2 Bìžná odolnost použitého monolitického betonu by nemìla být nižší, než 25 N/mm (HM-250), v souladu se standardem pro vyztužené betonové konstrukce. Je dùležité,

Více

Stahováky pneumatik nákladních automobilů

Stahováky pneumatik nákladních automobilů Stahováky pneumatik nákladních automobilů Pro kola nákladních automobilů s ráfky vyrobenými z oceli a slitiny lehkých kovů Kompaktní velikost stahováku pneumatik jej činí vhodným pro pojízdné servisní

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ.

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.tm-technik.cz Měřicí stojany, stoly a zařízení na kontrolu obvodového házení

Více

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm.

Stroj je mo né vybavit pøídavným zaøízením NOR 1200/1, které slou í k vystøihování kruhových dílù. Rozmìry stroje: výška 570 mm. Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 Klempíøský obrubovací stroj XB 50/180 je urèen k obrubování, zakládání, lemování, vyrovnávání, tìsnìní den pøípadnì zakládání drátu nebo støíhání plechù do 0,8 mm

Více

SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK

SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK Zařízení pro svařování plastů SVÁŘEČKY PRO POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ TRUBEK 230 V www.nipo.cz Univerzální svěrka Speciální modrý DT povlak Standardní černý povlak SVEL 950 Nožní stojánek 650 W 850 W 1200 W POLYS

Více

U ŘADA APLIKACE POPIS ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ

U ŘADA APLIKACE POPIS ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ APLIKACE Pro uchycení, rotaci a naklápění potrubních částí s kruhovým profilem při manuálním nebo automatickém svařování, především v potrubním odvětví (předvýroba a sestavení na místě, stejně tak i ve

Více

TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C. P-1b SOLO HOBBY Ø P-1a SOLO JEDNODUCHÁ MINI Ø HOBBY Ø

TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C. P-1b SOLO HOBBY Ø P-1a SOLO JEDNODUCHÁ MINI Ø HOBBY Ø POLYS P-1 Svářečky pro kutily 500 W úhlová TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C P-1b 01115 černé nástavce 00909 modré nástavce 02365 SPECIÁLNÍ svářečka kartonová krabice imbus klíč 4mm ø 16-40 mm Ø

Více

KLÍČE. Poč. modelů. Strana. Typ. palce mm palce mm. Hasáky pro velké zatížení. Hliníkové hasáky na trubky. Speciální hasáky

KLÍČE. Poč. modelů. Strana. Typ. palce mm palce mm. Hasáky pro velké zatížení. Hliníkové hasáky na trubky. Speciální hasáky Klíče RIDGID Konstrukce prověřené časem. Často napodobované, nikdy srovnatelné. Výborná konstrukce pro zlepšení produktivity. Inovativní přístup pro nová řešení starých problémů. Typ Hasáky pro velké zatížení

Více

Obsah. Svìrky str. 2 9. Nakládací vidlice str. 17. C-háky str. 18 19. Traverzy str. 20 22. Objednávkové formuláøe str. 23 26

Obsah. Svìrky str. 2 9. Nakládací vidlice str. 17. C-háky str. 18 19. Traverzy str. 20 22. Objednávkové formuláøe str. 23 26 Obsah Svìrky str. 2 9 Kleštì str. 10 16 Nakládací vidlice str. 17 C-háky str. 18 19 Traverzy str. 20 22 Objednávkové formuláøe str. 23 26 1 Svìrky pro vertikální pøepravu plechù Typ K 10 Svìrky s bezpeènostní

Více

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK

STANDARD - KANCELÁØSKÝ NÁBYTEK Pracovní stoly, jednací stoly a PC pracovištì s kovovou podnoží barvy pracovních desek, spojovacích lubù a výplní nohou: kovová podnož + opìrná noha: èerná 1 šedá 12 Stolové desky o síle 25 mm, podélné

Více

TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C SOLO HOBBY Ø 20-40. P-1a SOLO JEDNODUCHÁ MINI Ø 20-32 HOBBY Ø 16-32. P-1a SOLO MINI Ø 20-32 Ø 16-32

TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C SOLO HOBBY Ø 20-40. P-1a SOLO JEDNODUCHÁ MINI Ø 20-32 HOBBY Ø 16-32. P-1a SOLO MINI Ø 20-32 Ø 16-32 POLYS P-1 Svářečky pro kutily TERMOSTATICKÁ REGULACE OD 180º DO 280º C vá W lo úh 500 P-1b -4 0m m SPECIÁLNÍ 01115 černé nástavce 00909 modré nástavce 02365 svářečka kartonová krabice imbus klíč 4mm svářečka

Více

Šířka upínací plochy. mm kg Ks VB0003 45 0,48 1. pro trubku Ø. mm mm kg Ks VB0001

Šířka upínací plochy. mm kg Ks VB0003 45 0,48 1. pro trubku Ø. mm mm kg Ks VB0001 Přestavitelný upínací nástavec VAD (2 kusy/sá ek) Šířka upínací plochy mm kg Ks VAD od 60 uvnitř do 60 venku 45 0,48 1 Přizpůsobení zvláště kulatým, oválným a pravoúhlým obrobkům Spojité vyrovnávání úhlu

Více

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND

STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND - STABILNÍ PARTNER VE VÝROBĚ. MARSTAND Nejaktuálnější informace k produktům MARSTAND naleznete na našich webových stránkách: www.mahr.cz, WebCode 210 Měřicí stojany, stoly a zařízení pro kontrolu obvodového

Více

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače

Přehled příslušenství pro pneumatické upínače 81 Příslušenství Příslušenství Přehled příslušenství pro pneumatické upínače Varianty upínacího ramene E1/EF Pro optimální nástavbu upínacích ramen tři délky a tři výšky Hlava konzoly SKAK K dispozici

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

Preferred Packaging Food

Preferred Packaging Food Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Preferred Packaging Food Nové øady strojù pøestavují stroje pro zatavování misek a balicí vakuové stroje, modely jsou vhodné ke zpracování

Více

Hliníkové nosné lešení - systém GASS

Hliníkové nosné lešení - systém GASS Technické informace Hliníkové nosné lešení - systém GASS ro is p v r e s ní ˇ ne bed PASCHAL s.r.o. Vyšehradská 23 128 00 Praha 2 Tel.: +420 221 594 594 Fax: +420 221 594 593 info@paschal.cz www.paschal.cz

Více

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí

Pøístrojové transformátory proudu nízkého napìtí Pøístrojové transformátory Pøístrojové transformátory typù CLA a CLB jsou urèeny k použití v rozvodných zaøízeních nízkého napìtí (s izolaèním napìtím do 70 V) se jmenovitými primárními proudy v rozmezí

Více

Vysoká přesnost a procesní bezpečnost. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2

Vysoká přesnost a procesní bezpečnost. TOTAL TOOLING=KVALITA x SERVIS 2 New Září 2014 Nové produkty pro obráběcí techniky ZSG-4 osový svěrák Vysoká přesnost a procesní bezpečnost TOTL TOOLING=KVLIT x SERVIS 2 WNT Česká republika s.r.o. Pod Hradbami 2002/1 594 01 Velké eziříčí

Více

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru

Indikaèní pøístroje - bez zabudovaného regulátoru Speciální mìøicí a kalibraèní pøípravky a jednoúèelová mìøidla Do této èásti katalogu MÌØIDL III jsou zaøazena jak mìøidla, která jsou vyrábìna standardnì a mají své konkrétní mìøicí rozsahy a objednací

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

NEW MAGNETICKÉ ČELISTI

NEW MAGNETICKÉ ČELISTI NEW MAGNETICKÉ ČELISTI NEW MAGNEFIX - vylepšená technologie, osvědčená konstrukce Společnost SCANGRIP vyrábí více než 50 let ochranné čelisti do svěráků. Nyní jsme hrdí na to, že představujeme další generaci

Více

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM GTK ELEKTRONIC

ZÁVĚSNÝ SYSTÉM GTK ELEKTRONIC Průmyslový závěsný systém pro ovládací skříně. Modulární konstrukce s volně přístupným kabelovým kanálem. Možnosti montáže na stěnu, na stroj, na podlahu. Technické údaje Materiál: Nosný profil - DIN EN

Více

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ.

421 HRANOLY. 445 SVìRÁkY. 482 VLOŽkY STOLY PRACOVNÍ OCELOVÉ PLASTOVÉ. Strana...275. Strany...259-260. Strana...297. STOLY OTOèNÉ. 404 MAGNETICkÉ kostky UPÍNACÍ 404 POøADAèE PLASTOVÉ 405 STOLY PRACOVNÍ 421 HRANOLY OCELOVÉ Strana.....................258 Strana.....................258 Strany......259-260 Strana.....................261

Více

Øetìzová bariéra CAT

Øetìzová bariéra CAT Øetìzová bariéra CAT ØETÌZOVÁ BARIÉRA PRO VJEZDY DO ŠÍØE 16M. Typ zaøízení 1. Skupina CAT-X 2. Skupina CAT-I 3. Rádiový pøijímaè 4. Øetìz Genovese - Janovský 5. Bezpeènostní vodítko øetìzu umístìné na

Více

Upevňovací systém. Certifikovaný v ČR - jednoduchý - spolehlivý

Upevňovací systém. Certifikovaný v ČR - jednoduchý - spolehlivý Upevňovací systém Certifikovaný v ČR - jednoduchý - spolehlivý "snadné ohýbání" 2 LEIFELD lišta 1200 Základem systému je pozinkovaná lišta LEIFELD 1200 umožňuje zhotovení široké škály instalací použitím

Více

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání.

09 Zpracování plechu. quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s nožním pedálem pro bezpečné a rychlé upínání. 09 Ruční stolní lis Univerzální svěrák Pákové nůžky na plech Ruční ohýbačky plechu Ruční zakružovačky plechu Elektrické zakružovačky plechu Signovačky 09 quantum WBS 135 Kvalitní multifunkční svěrák s

Více

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

Montážní Podstavce Odolné montážní řešení

Montážní Podstavce Odolné montážní řešení Montážní Podstavce Odolné montážní řešení Sady: Nastavitelná ramena Se čtvercovou montážní plochou Zkombinujte kompletní sady se samostatnými díly a vytvořte si své vlastní podstavce. Úhly mezi díly podstavců

Více

NOVINKA. Jednoruční stolařské svěrky a příslušenství.

NOVINKA. Jednoruční stolařské svěrky a příslušenství. Jednoruční stolařské svěrky a příslušenství www.irwin.eu pro velké zatížení UVÁDÍME NOVOU GENERACI UPÍNACÍCH NÁSTROJŮ V roce 1989 uvedla značka IRWIN QUICK-GRIP první jednoruční stolařskou svěrku na světě.

Více

RYCHLOUPÍNKY. Probezpečnéupínánídílců.

RYCHLOUPÍNKY. Probezpečnéupínánídílců. RYCHLOUPÍNKY Probezpečnéupínánídílců www.moss-express.cz Rychloupínky Pro bezpečné upínání dílců Dodání následující den Rychloupínače s posuvnou tyčí je možno aretovat v otevřené i zavřené poloze rukojeti.

Více

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní.

Klasifikace. Vzhledem k neustálému technickému rozvoji si výrobce vyhrazuje právo mìnit dílèí parametry bez pøedchozího upozornìní. MS 11 Kapacitní mìøicí sondy tyèové a závìsné Charakteristika Limitní i kontinuální mìøení hladin tekutých i sypkých látek Konstrukce: sondy tyèové - do 4 m sondy závìsné - do 40 m Provedení: normální

Více

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli

Obr. 1 Rozmístìní dílù v kotli Palivo Kotle na pevná paliva DOR Pøedepsané palivo pro kotel DOR 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 je hnìdé uhlí zrnìní oøech I (20-40 mm), o výhøevnosti 16 MJ/kg, obsah vody do 28%. V kotli lze topit i jinými

Více

CZ 1/2011 Platnost od 15.01.2011-14.03.2011. Svařovací a upínací systémy. Nekonečné možnosti upínání s diagonálním rastrem! Speciálního souboru:

CZ 1/2011 Platnost od 15.01.2011-14.03.2011. Svařovací a upínací systémy. Nekonečné možnosti upínání s diagonálním rastrem! Speciálního souboru: CZ 1/2011 Platnost od 15.01.2011-14.03.2011 Svařovací a upínací systémy Skvělý svařovací stůl! Nekonečné možnosti upínání s diagonálním rastrem! *včetně *včetně Diagonálního rastru Více otvorů - větší

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC

SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Lorch Automation Solutions SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Welding solutions for the world s smartest companies. Svařovací traktory Lorch SVAŘOVACÍ TRAKTORY LORCH TRAC Vyšší produktivita, vyšší kvalita,

Více

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ

CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ CENÍK VLAJKOVÝCH STOŽÁRÙ platný od 1.8.2015 Pro vaši snadnìjší orientaci uvádíme základní typy stožárù, které máme v nabídce. Rádi vám poradíme, jaký typ vlajkového stožáru nebo držáku na vlajku vybrat,

Více

Ruční kladkostroj CM Hurricane

Ruční kladkostroj CM Hurricane Ruční kladkostroj CM Hurricane Extrémně robustní konstrukce zaručí dlouhou životnost i v náročných podmínkách. Zvýšená bezpečnost pomocí rychlé zátěžové brzdy, která zabezpečuje stabilitu a umístění břemene.

Více

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16

Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován podle DIN-EN-ISO 9001. Datový list Popis: Ventily pro vodu F, FR a KFR Aquastrom PN 16 firmy Oventrop, v provedení s šikmým sedlem, z bronzu, s plastovou

Více

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm

Fréza se 2 noži není vhodná k volnému frézování s motorem horní frézy OFE 738 a frézovacím a brusným motorem FME 737. Využitelná délka mm Příslušenství pro horní frézy a přímé brusky Kleštiny Pro OFE 738, Of E 1229 Signal, FME 737 a přímé brusky Upínací otvor 3 6.31947* 1/8" (3,18 ) 6.31948* 6 6.31945* 8 6.31946* 1/4" (6,35 ) 6.31949* Pro

Více

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste

Sicherheitstreppen. Tritte, Podeste Sicherheitstreppen Tritte, Podeste ZARGES bezpečnostní schůdky a stoličky mnohostranné, praktické a kompaktní. Bezpečnostní schůdky a stoličky ZARGES jsou kompaktní a rychle použitelné. Stoličky nabízejí

Více

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122

www.d.cz www.d.sk VÁŠ PRODEJCE DEWALT: DEWALT SR Stará Vajnorská cesta 8 832 00 Bratislava Telefon - 244 638 121 Fax - 244 638 122 PŘÍSLUŠENSTVÍ DEWALT nabízí kompletní řadu pilových kotoučů pro kotoučové pily, pilových listů pro mečové a přímočaré pily, nožů pro hoblíky a hřebíků pro nastřelovací pistole, které jsou k dispozici pro

Více

MIKROSKOPY A PROJEKTORY

MIKROSKOPY A PROJEKTORY MIKROSKOPY A PROJEKTORY MA 113 MA 116 MA 118 MA 121 STØEDICÍ MIKROSKOPY MA 113, MA 116, MA 118, MA 121, MA 111, MA 112,MA 112-2, MA 112-2Ee, MA 117 SZ/1, MA 117 SZ-E-3 Použití: pro støedìní a ustavování

Více

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111

Longostand. www.petruzalek.cz NOVINKY. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 NOVINKY Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50 690 02 Bøeclav Tel.: 519 365 111 www.petruzalek.cz Efektivní, hygienické a flexibilní øešení pro nakládání s odpady v prùbìhu úklidu Efektivní Hygienický Šetrný

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H

Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H Perfektní základ: Pásová bruska GX 75 / GX 75 2H GX 75 popř. GX 75 2H tvoří základ systému. Výkonná pásová bruska, na kterou se při profesionálním použití můžete vždy spolehnout: robustní konstrukce, snadná

Více

Kit. Souprava stavebního pouzdra určená pro posuvné dveře do sádrokartonových příček. Patentováno

Kit. Souprava stavebního pouzdra určená pro posuvné dveře do sádrokartonových příček. Patentováno Kit Souprava stavebního pouzdra určená pro posuvné dveře do sádrokartonových příček Patentováno Scrigno Kit Scrigno Kit je montážní souprava stavebního pozdra pro sádrokartonové příčky, je snadno a rychle

Více

PŘESNÉ SPOLEHLIVÉ SILNÉ PRO PRÁCI S KOVY

PŘESNÉ SPOLEHLIVÉ SILNÉ PRO PRÁCI S KOVY PŘESNÉ SPOLEHLIVÉ SILNÉ stroje & PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO PRÁCI S KOVY Rychlejší, bezpečnější & čistější Při abrazivním řezání se může tvořit nadměrné množství prachu, výpary, dým, oheň a dokonce mohou vzniknout

Více

RUÈNÍ KLEŠTÌ - TRHACÍ NÝTY MS 21 52 MS 22 52 MS 55 52 MS 66 53 MS 66 K 53 RUÈNÍ KLEŠTÌ - MATICOVÉ NÝTY MS 11 53

RUÈNÍ KLEŠTÌ - TRHACÍ NÝTY MS 21 52 MS 22 52 MS 55 52 MS 66 53 MS 66 K 53 RUÈNÍ KLEŠTÌ - MATICOVÉ NÝTY MS 11 53 kleštì - OBSAH RUÈNÍ KLEŠTÌ - TRHACÍ NÝTY MS 21 52 MS 22 52 MS 55 52 MS 66 53 MS 66 K 53 RUÈNÍ KLEŠTÌ - MATICOVÉ NÝTY MS 11 53 RUÈNÍ KLEŠTÌ - MATICOVÉ, ŠROUBOVÉ NÝTY MS 12 53 MS 33 54 MS 88 B 54 MS 99

Více

MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ

MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ MĚŘIDLA PRO MĚŘENÍ VELKÝCH ROZMĚRŮ Univerzální digitální posuvné mìøítko Multimar - 25 EWR Použití pro mìøení: - vnìjších a vnitøních prùmìrù - støedicích okrajù - úzkých osazení - vnìjších a vnitøních

Více

Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje

Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje Výhody magnetického upínání pro lisovací stroje magnetické systémy pro manipulaci a upínání Magnetický upínací systém pro lisy Snadná aktivace: Upínání pro lisy / snadné / bezpeèné Vhodné pro lisy jakékoliv

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Použití Pro závitníky, výstružníky a jiné nástroje se čtyřhranem.

Použití Pro závitníky, výstružníky a jiné nástroje se čtyřhranem. ß 23101 Prodloužení DIN 377 Upínací technika Kalené, broušené a pozinkované Čtyřhran podle DIN 10 a ISO Pro závitníky, výstružníky a jiné nástroje se čtyřhranem 23101 Čtyřhran Celková Pro závitníky 23101

Více

PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / Erodování systémem R. Objednejte ihned v našem online katalogu! UPÍNACÍ TECHNIKA

PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / Erodování systémem R. Objednejte ihned v našem online katalogu!  UPÍNACÍ TECHNIKA PRODUKTOVÉ NOVINKY DÍLENSKÉ POTŘEBY I / 2017 Objednejte ihned v našem online katalogu! www.meusburger.com Erodování systémem R UPÍNACÍ TECHNIKA System R Upínací technika k erodování nyní také se systémem

Více

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz

Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDRA PRO POSUVNÉ DVEØE. Chytré øešení. Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky. www.dveredozdi.cz Pouzdra pro posuvné dveøe POUZDR PRO POSUVNÉ DVEØE hytré øešení Proè zvolit Eclisse Naše modely Doplòky EISSE JE YTRÉ ØEŠENÍ Po otevøení dveøí si ubíráte prostor... Získaný prostor 8 m 2* VÝODY EISSE...s

Více

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt

Vekolux. Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Pøipojovací šroubení s vypouštìním pro otopná tìlesa Ventil-kompakt Popis Pøipojovací šroubení Vekolux firmy HEIMEIER slouží k pøipojení otopného tìlesa typu Ventil-kompakt k otopné soustavì, k jeho uzavírání,

Více

Svařovací a montážní stoly

Svařovací a montážní stoly 3D Racionálně svářet a montovat Svařovací a montážní stoly SMT a SST série Série SMT fix 3D-systémy svařovacích stolů série SST fix jsou ideální pracovní plochy pro účelnou výrobu svařovaných a lepených

Více

CENÍK VÝROBKŮ DYTRON

CENÍK VÝROBKŮ DYTRON CENÍK VÝROBKŮ DYTRON - 2018 POLYFÚZNÍ SVAŘOVÁNÍ Platný od 1. ledna 2018 Elektronické svářečky PROFI řada POLYS P 4 s topným trnem a výkonem 650 W Regulace Obj. č. Typ Povlak nástavců Regulace P-4a plynule

Více

Lehká váha s hořčíkem

Lehká váha s hořčíkem KliKlamp Lehká váha s hořčíkem Lehká jako pírko, ale s medvědí silou Extrémně lehký a stabilní hořčík, plasty zesílené skelnými vlákny a zastudena tažená jakostní ocel firmy BESSEY: tato optimální směs

Více

ZÁVĚSNÁ RAMENA A POJEZDY

ZÁVĚSNÁ RAMENA A POJEZDY ZÁVĚSNÁ RAMENA A POJEZDY Závěsná ramena SICOARMS jsou ideálním řešením pro zajištění snadné a rychlé dostupnosti všech typů pracovního nářadí používané v každém moderním výrobním podniku. Ramena SICOARMS

Více

Upnutí na pracovním stole stroje

Upnutí na pracovním stole stroje Upnutí na pracovním stole stroje Rychlé, silové a bezpečné upínání do přípravků Mezi výrobky BESSEY se nachází rovněž sortiment praktických upínacích nástrojů pro montáž na pracovní stoly strojů. Takové

Více

TOOLS@WORK. Vydání č. 3 - Jaro 2014. stanleyworks.cz

TOOLS@WORK. Vydání č. 3 - Jaro 2014. stanleyworks.cz TOOLS@WORK Vydání č. 3 - Jaro 2014 1 VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ PRO PROFESIONÁLY Usnadněte si práci a získejte profesionální výsledek s naším nejnovějším nářadím a úložnými systémy. Na značku STANLEY se můžete

Více

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G

Dvoucestný elektromagnetický ventil 2/2 NC Typ 21031 G AVEMAR cz s.r.o., Lihovarská 1, 716 3 Ostrava - Radvanice Tel.: +42/59/623 29 96, 59 623 29 97, Fax: +42/59/623 29 98 E-mail: avemar@avemar.cz, web: http://www.avemar.cz Dvoucestný elektromagnetický ventil

Více

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry

TRUBKOVÉ SVĚRÁKY A OPĚRY. Velikost trubky Rozsah přestavení palce mm palce mm. Poč. modelů. Strana. Svěráky. Podpěry Trubkové svěráky a opěry Široký výběr příslušenství pro fixaci trubek, dokonale navržené pro vzájemné použití. Robustní konstrukce výrobku Vám zajistí vysokou spolehlivost při práci. Po modelů Velikost

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V

Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím 38 díl. Aku vrtaèka 14,4 V Aku šroubovák 6 V Napìtí: 6,0 V Kroutící moment: 2Nm Dvoupolohová rukoje Pøíslušenství: sada 11.díl. Aku šroubovák 3,6 V Napìtí: 3,6 V Kroutící moment: 1-6 Nm Dvoupolohová rukoje Kuføík s pøíslušenstvím

Více

HEROLD FLEXI Sestava 2 H Pokyny k montáži a montážní návod

HEROLD FLEXI Sestava 2 H Pokyny k montáži a montážní návod HEROLD FLEXI Sestava 2 H2 100 Pokyny k montáži a montážní návod Toto dìtské høištì splòuje požadavky ÈSN EN 1176-1,2: 2009 za pøedpokladu, že je smontováno podle návodu a za použití dodaných komponentù.

Více

Technické pokyny k závěsům

Technické pokyny k závěsům Závěsy (panty) 515 516 Technické pokyny k závěsům Závěsy (panty) Na následujících stranách je přehledně uvedeno velké množství závěsů. Mnohem více kombinací lze získat v případě závěsu s vodicím nosem,

Více

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES

náøezové stroje Manuální šikmé - lehký provoz Manuální - domácnost a lehký provoz NEW NEW NEW NEW Quality Náøezový stroj NS 250 ES 006 Náøezový stroj NS 250 ES Druh pohonu...øemenový Uložení stolu...šikmé Napájení/Pøíkon...230V/140W Prùmìr nože... 250 mm / hladký Max.prùmìr øezu... 165 mm Nastavení síly øezu... 0-11 mm Rozmìry (š

Více

E BIS Pevné body a kluzná uložení

E BIS Pevné body a kluzná uložení E BIS Pevné body a kluzná uložení BIS Pevné body BISOFIX CF Objímky pro pevný bod chlazení 2 BIS db-fix 40 Zvukově izolovaný pevný bod 3 BIS db-fix 80 Kompletní pevný bod 4 BIS db-fix 200 Kompletní pevný

Více

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky

413 POLOTOVARY Z. 437 jednotky 404 POøADAèE PLASTOVÉ Strana......292-293 405 REGÁLY 405 STOLY A SKŘÍŇKY PRACOVNÍ 413 POLOTOVARY Z BROUŠENÉ OCELI 415 PODLOŽKY Strana......................294 Strana......295-296 Strana......................297

Více

BONUS PLUS BONUS PLUS

BONUS PLUS BONUS PLUS Akční nabídka platná od 1. 10. do 31. 12. 2014 nebo do vyprodání zásob. Pro podrobnější informace se můžete obrátit na naše obchodní zástupce. obj. č.: E220310T 123dílná sada nářadí v montážním vozíku

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly

MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly MONTÁŽNÍ NÁVOD hliníkový skleník se 2-3 moduly GARDENTEC - správné øešení pro vìtší úrodu GUTTA ČR - Praha spol. s r.o. (1) 2 moduly 3 moduly zadní stìna støecha vìtrací okno 2-dílné dveøe boèní stìna

Více

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ SL 2000

OVLÁDACÍ SKŘÍNĚ SL 2000 Systém skříní pro ovládání a vizualizaci. Volitelné rozměry pro šířku a hloubku. Přizpůsobení pro instalaci širokého příslušenství. Možnost instalace čelního panelu z vnější nebo vnitřní strany. Technické

Více

ALFRA PRESS Doporučené příslušenství za příplatek: Laserpointer podpěrná ramena materiálu

ALFRA PRESS Doporučené příslušenství za příplatek: Laserpointer podpěrná ramena materiálu ALFRA PRESS 600-2 Doporučené příslušenství za příplatek: Laserpointer podpěrná ramena materiálu 2 ALFRA PRESS 600-2 AP 600-2 Vyložení 600 mm Hydraulický lis ALFRA AP 600-2 umožňuje rychlé a snadné děrování

Více

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr

Alusic hliníkové profily a příslušenství. Edice: Vytvořil: Luboš Fistr Edice: 2017 06 Vytvořil: Luboš Fistr Oblast použití vytváření profilových struktur zejména v průmyslu hlavní využití jednoúčelové stroje, výrobní linky, automatizovaná pracoviště 2 Alusic hliníkové profily

Více

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ

PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ formfit PØÍSLUŠENSTVÍ KONEKTORÙ Konektorové spojky 8 Konektorové zátky Prùchodkové krytky 70 Transformátorové prùchodky 7 Kovové kryty konektorù 8 Násuvné izolátory 8 Typická zapojení konektorù 8 Celkové

Více

Magnetický měřící stojánek (článkový stativ)

Magnetický měřící stojánek (článkový stativ) ß 34002 Univerzální měřící stojánek Měřící a orýsovací nástroje, zkoušečky Ze všech stran jemně broušený podstavec, prizmatická patka pro nasazení na hřídele nebo válcovitá tělesa. Sloupek s velkou ruční

Více

Hydraulické válce. Kompaktní hydraulické válce 450 bar V450CBX V450CBX

Hydraulické válce. Kompaktní hydraulické válce 450 bar V450CBX V450CBX Hydraulické válce V450CBX V450CBX V450CBXcat.CZ01-2007 Kompaktní hydraul 1 2 3 Uzaviratelný zpětný ventil ke zvýšení účinnosti válce (viz katalog příslušenství). Jednosměrný regulátor průtoku k regulaci

Více