HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA"

Transkript

1 HRAVÁ OBČANSKÁ VÝCHOVA 6. ročník JMÉNO ŠKOLA TŘÍDA ŠKOLNÍ ROK OBSAH Čas... 2 Náš domov... 9 Rodina Naše vlast Škola Mezilidské vztahy a lidská práva Krizové situace NÁMĚTY A ÚLOHY VZTAHUJÍCÍ SE I K JINÝM PŘEDMĚTŮM: ČJ český jazyk D dějepis Z vyhledávání na internetu 1

2 1 ČAS Poznámky: 1 D Víš, kde se vzal kalendář? Vylušti hádanky a přesmyčky a dozvíš se, kdo vymyslel kalendář, který používáme dodnes. V dávných dobách zjistili lidé, že se některé jevy IZAM = ZIMA, ÉDŠŤ = DÉŠŤ, OÉTL = LÉTO opakují. Vznikly první KALENDÁŘE (obr. a). Jedním z nejstarších kalendářů je EGYPTSKÝ (obr. b) a MAYSKÝ (obr. c). Gaius Julius Caesar zavedl ÁLJINÝSUK = JULIÁNSKÝ kalendář, který měl 365 dní ve 12 mě- sících. Papež Řehoř tento kalendář upravil a nastolil RGOERÝNGIKSÁ = kalendář, kterým zavedl přestupný rok. Zaveden byl zkrácením roku o 10 (X) dní. Tento kalendář používáme dodnes. GREGORIÁNSKÝ 1582 (MDLXXXII) a b c 2 Který rok byl naposledy přestupný a ve kterém roce nás čeká další? Výpočet je následující: Poslední 2 čísla z letopočtu musí být dělitelná číslem 4. Pozor na výjimku, roky dělitelné 100 jsou přestupné pouze tehdy, jsou-li dělitelné zároveň 400. Poslední přestupný rok byl: Následující přestupný rok bude:

3 1 ČAS 3 Vytvoř pětilístek na téma volný čas. ŠKOLA ZÁBAVNÁ, NAUČNÁ VOLNÝ ČAS VZDĚLÁVÁ, UČÍ, VYCHOVÁVÁ ŠKOLU MÁM VELMI RÁD. VZDĚLÁNÍ 4 Víš, kolik času věnuješ týdně hraní na počítači, pomáhání s domácími pracemi nebo pobytu venku? Pečlivě si každý den zapisuj čas, který těmto aktivitám věnuješ, a za týden vše sečti a přines na další vyučovací hodinu. Týdně strávím na počítači: Myslím si, že je to: Týdně strávím pomáháním doma: Myslím si, že je to: Týdně strávím pobytem venku: Myslím si, že je to: 5 Přemýšlej nad výhodami a nevýhodami volného času. Vše zapiš do připravených sloupečků. VÝHODY VOLNÉHO ČASU NEVÝHODY VOLNÉHO ČASU Mohu dělat, co se mi zachce. Jsem pánem svého času. Mohu si odpočinout, relaxovat a dělat, co mě baví. Mohu ho promarnit zbytečnostmi. Mohu zanedbat některé povinnosti. 3

4 1 ČAS pranostiky Poznámky: 1 V dávných dobách, kdy se lidé řídili podle přírody, vznikaly také pranostiky pro jednotlivé měsíce a dny. Seřaď proházená slova tak, aby vznikly pranostiky, a odpověz na doplňující otázky: a) JE-LI BUDE NEJOSTŘEJŠÍ, LEDEN NEJPLODNĚJŠÍ ROČEK Je-li leden nejostřejší, bude roček nejplodnější. Na základě pranostiky se pokus předpovědět: Když v lednu chumelí, bude úrodný neúrodný rok. b) NA MUSÍ VRZNOUT, MĚL SKŘIVAN ZMRZNOUT HROMNICE I KDYBY Na hromnice musí skřivan vrznout, i kdyby měl zmrznout. Podívej se do kalendáře. Na který den připadají Hromnice? křesťanský svátek Uvedení Páně do chrámu Jak pranostice rozumíš? V únoru se vrací skřivani z teplých krajin a oznamují u nás příchod jara. c) MEDARDOVA ČTYŘICET KÁPĚ, DNÍ KAPE Medardova kápě, čtyřicet dní kape. 4

5 1 ČAS pranostiky Ke kterému měsíci v roce se tato pranostika vztahuje? k červnu Pravda, nebo lež? Kápě byla středověká kapuce. pravda lež d) NA VÁCLAVU SVATÉM PO HLAVU BERANICI Po svatém Václavu beranici na hlavu. Pravda, nebo lež? Svatý Václav je patronem české země. Pravda, nebo lež? Svatý Václav byl jedináček. Na který den připadá svátek sv. Václava? pravda lež pravda lež 28. září e) VÁNOCE KATEŘINA BLÁTĚ, NA NA LEDĚ Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Na základě pranostiky se pokus předpovědět: Když prší, na Vánoce bude mrznout teplo. f) ŠTĚDRÝ NA PONESOU SLEPIČKY HVĚZDIČKY, VEČER VAJÍČKA Na Štědrý večer hvězdičky, ponesou vajíčka slepičky. Napiš datum, kdy slavíme Štědrý den. Pravda, nebo lež? Štědrý den je zároveň státním svátkem. 24. prosince pravda lež 2 Znáš některou další pranostiku? Napiš ji. 5

6 1 ČAS státní svátky České republiky Poznámky: 1 D V kalendáři nalezneme také zaznamenané státní svátky České republiky. Pomocí barev k sobě správně přiřaď státní svátek a jeho datum. 1. leden 1. květen 8. květen 5. červenec 6. červenec 28. září 28. říjen 17. listopad 24. prosinec 25. prosinec 26. prosinec Svátek práce Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den boje za svobodu a demokracii Den obnovy samostatného českého státu Den vítězství Štědrý den 1. svátek vánoční Den české státnosti Den vzniku samostatného československého státu 2. svátek vánoční Den upálení Mistra Jana Husa 2 V České republice máme ale také dva pohyblivé státní svátky, které nemají své pevné datum v kalendáři. Vylušti přesmyčky a uvidíš, o které státní svátky se jedná. a) KEÝLV TKÁEP b) OČEKLIOVÍNN NĚDÍPLO Velký pátek Velikonoční pondělí V letošním roce tyto státní svátky připadnou na: 14. dubna a 17. dubna. (2017) 6

7 1 ČAS státní svátky České republiky 3 Rozdělte se do dvojic a na příští hodinu vypracujte krátké referáty o jednom z českých státních svátků. 4 D Poznáš, kdo je na obrázku? Ke které události českých dějin tuto osobnost přiřadíš? NA OBRÁZKU JE: sv. Václav CO O NĚM VÍM? NA OBRÁZKU JE: Jan Hus CO O NĚM VÍM? NA OBRÁZKU JSOU: Cyril a Metoděj CO O NĚM VÍM? 5 Kromě státních svátků najdeš v kalendáři také významné dny. Víš, o které se jedná? Můžeš pracovat i s kalendářem. M E_Z_I N_ Á _R O _D_N_Í 28. března 1592 se narodil učitel národů Jan Amos Komenský. Proto se každý rok v tento den slaví... _DEN _ŽEN = = _DEN _U _Č _I T_ E_ L_ Ů DEN _Z _E M Ě = Jedná se o mezinárodní den jednoho pohlaví. Tento den připadá v kalendáři na 8. března. Na den 22. dubna připadá den jedné planety. Říkáme jí modrá planeta, slavíme tedy... = _DEN _R _O_D_I _N Táta, máma, děti (pes) aneb 15. května slavíme... _M_E_Z_I N _Á R _O_D_N_Í _DEN D Ě _T_Í = 1. června si přijdou na své ti nejmenší. Každý rok v tento den se slaví... 7

8 1 ČAS významné dny Poznámky: 1 Jak využíváš svůj čas ty? Do tabulky si zaznamenej vše, co jsi dělal/a během jednoho dne. Poté odpověz na doplňující otázky. Výsledky prodiskutuj se spolužáky. ČAS MOJE AKTIVITA KOLIK MINUT? a) Které činnosti jsi věnoval/a nejvíce času? b) Čemu jsi věnoval/a nejméně času? Proč? c) Co tě nejvíce překvapilo? d) Co bys rád/a ještě stihl/a během dne? e) Myslíš si, že si umíš zorganizovat čas? 2 Lidé svůj volný čas tráví různými činnostmi. Co vše můžeš ve volném čase podniknout ve svém městě? Kam můžeš v okolí svého bydliště vyrazit za zábavou? 8

9 2 NÁŠ DOMOV naše obec Poznámky: 1 Z křížovky vylušti, kdo je hlavním představitelem obce. Znáš jméno představitele té vaší? 1 Většinou v obci bývá, 1 K O S T E L někdy je jich víc, lidé se v nich mohou modlit. 2 T R A F I K A 2 V ulicích jich vídáš mnoho, 3 Ú Ř A D prodává se v nich jak čtivo, tak pochutiny, ale pozor i cigarety! 4 R A D N I C E 3 Obec má pro svůj správný chod instituci, která plní úkoly uložené radou obce. 5 6 Š Z K A O S L T A U P I T E L S T V O Tou je OBECNÍ M Ě S T O 4 Původem slova je sloveso RADIT SE, dnes se zde schází 8 Z N A K Tajenka: STAROSTA radní města, ale mohou se zde konat i svatby. 5 Vzdělávací instituce, kterou najdeš i v menších obcích či na vesnicích. 6 Je to seskupení zvolených lidí, kteří se starají o rozvoj obce, o její finance (obec zastupují). 7 Rozlušti přesmyčku: OSĚMT. 8 Každá obec si zakládá na historii, každá mívá svůj vlastní erb neboli a) Do textu doplň z výběru pojmy a přečti si ho celý. HRANICÍ TITULEM VESNICE OBECNÍ ÚŘAD SESKUPENÍ VĚTŠÍ ŠKOLU MALÉ OSAD 1850 Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen HRANICÍ území obce. V minulosti vznikaly obce především díky slučování OSAD, které byly příliš MALÉ. První obce vznikly již v roce V obci nalezneme zpravidla OBECNÍ ÚŘAD, poštu, ŠKOLU, obchody. Za obec považujeme větší SESKUPENÍ několika vesnic. VESNICE samotné jsou rozlohou a počtem obyvatelstva malé. Město je obec s honosným TITULEM, oproti vesnici bývá mnohem VĚTŠÍ. 9

10 2 NÁŠ DOMOV naše obec VESNICE b) Které hlavní znaky odlišují město od vesnice? MĚSTO vesnice = venkov, příroda, méně obyvatel, méně aut město = více obyvatel, znečištění, velké domy (vícepatrové), hustá dopravní síť 3 D Každá obec či vesnice zaznamenává své dějiny. Kronika je důležitou součástí historie obce, podává a zaznamenává informace budoucím generacím. Představ si, že jsi kronikářem své obce. Které události vaší obce bys zaznamenal/a? Můžeš zapsat i menší události (např. stavbu hřiště). Rok: 20 4 D Víš, co je na znaku obce, pod kterou patříš? Nakresli ho do první šablony. Prohlédni si znaky některých z českých obcí, inspiruj se. Co je pro tvou obec významné? Vytvoř vlastní znak do druhé šablony. 5 D A jako kronikář a umělec nyní můžeš pokračovat další funkcí historickou. Vymysli pověst o vzniku tvé obce, pokud znáš tu reálnou, patří ti chvála. 10

11 2 NÁŠ DOMOV instituce našeho regionu Poznámky: 1 Ve tvé obci existují instituce, které ti pomohou vyřešit některé občanské problémy. Zaškrtni ty, které ve tvé obci jsou. Víš, co každá znamená? Bav se o tom se spolužáky a poraďte se s učitelem. MĚSTSKÝ SOUD ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD ÚSTAVNÍ SOUD RADNICE POŠTA CZECH POINT OBECNÍ ÚŘAD POLICIE CENTRUM SPRÁVNÍCH AGEND FINANČNÍ ÚŘAD ZASTUPITELSVO KRAJSKÝ SOUD 2 Víš, kam se v různých situacích obrátit? Napiš. 1) Vedle obce by se měla zakládat odpadní skládka, v obci s tím nesouhlasíte. Půjdete na: Obecní úřad 2) Ve tvé ulici se objevil vandalismus. Budeš to řešit s: Policií 3) Občané se shodli, že by bylo fajn postavit v obci dětské hřiště. Ozvete se: Zastupitelstvu 11

12 2 NÁŠ DOMOV instituce našeho regionu 3 Představ si situaci, že ve tvé ulici bude probíhat výstavba kanalizace. Po dokončení prací ale firma nechala silnici neupravenou. Napiš žádost výtku o obnovení stavby a navrácení silnice do původního stavu. Nezapomeň na formality žádosti a dopisu (oslovení, datum, adresa, důvod žádosti atd.). Vážené zastupitelstvo obce Adresa: PSČ: Věc: Vyzkoušej si reálnou platbu přes internetové bankovnictví. Zadej údaje do správných políček ve cvičení níže dle pokynů a proveď platbu za učebnice do školy, které sis objednal/a po internetu. Máš zaplatit dohromady na jeden platební příkaz za učebnici: fyziky (148 Kč), dějepisu (137 Kč) a chemie (179 Kč). Požádej rodiče, aby ti s úkolem pomohli. Dobrý den, zasíláme Vám pokyny k zaplacení objednaného zboží. Zboží odesíláme po připsání peněz na náš účet. Číslo účtu: Kód banky: 2010 Variabilní symbol: Příkaz k úhradě v CZK Číslo účtu: /0100 Číslo protiúčtu: Kód banky protiúčtu: 2010 Částka: 464 CZK Datum splatnosti: INDIVID. Variabilní symbol: Konstantní symbol: Zpráva pro příjemce: Specifický symbol: ULOŽIT ODESLAT 12

13 2 NÁŠ DOMOV náš region a tradice regionu 1 ČJ D Z Mnoho regionů a oblastí naší republiky má své zajímavé a pro toto místo významné osobnosti. Přiřaď známé osobnosti dle města ke správnému regionu ČR, kde se narodily nebo zde působily. Můžeš si vypomoci atlasem Antonín Baťa Zlín Liberecký kraj Bedřich Smetana Litomyšl Karel Čapek Praha K. H. Mácha Litoměřice Ota Pavel Kladno Petr Bezruč Opava T. G. Masaryk Praha 1 Karlovarský kraj Plzeňský kraj Ústecký kraj Hl. m. Praha 4 5 Středočeský kraj Jihočeský kraj 6 Královéhradecký kraj Pardubický Moravskoslezský kraj kraj 14 Vysočina Olomoucký kraj 9 Zlínský 12 kraj 13 Jihomoravský kraj 2 D Z a) Popiš region, ve kterém žiješ. b) Napiš alespoň dvě jména rodáků ze svého regionu, kteří se o něco zasloužili.,, Důležité osobnosti našeho regionu jsou/byly, protože. 3 Z Vylušti přesmyčky se zajímavými místy ČR navštívil jsi je někdy? Přiřaď k nim, co je na nich zajímavé. ŽKASNĚ = NUTÁK ROHA = DLAMÁ LESALVOB = NOMOJZ = ŽARPSKÝ RADH = RALOKVY RYVA = SNĚŽKA KUTNÁ HORA MLADÁ BOLESLAV ZNOJMO PRAŽSKÝ HRAD KARLOVY VARY město léčivých pramenů sídlo prezidenta ČR okurky Znojmia chrám Sv. Barbory a kostnice Škoda auto nejvyšší hora ČR (1 603 m n. m.) 13

14 2 NÁŠ DOMOV náš region a tradice regionu 4 Z Doplň informace o památkách a svém okolí: a) Nejhezčí památka okolí je. b) Nejstarší památka okolí je. c) Přírodní památky jsou. d) Památník zde má, protože. e) V našem regionu máme nemáme památku UNESCO. f) Která máš oblíbená místa v okolí? 5 Proč je nutné zachovávat a ochraňovat tyto památky? Napiš 5 důvodů: UKAZUJÍ NAŠI HISTORII/JSOU SYMBOLY REGIONU LÁKAJÍ TURISTY /JSOU TURISTICKÝMI CÍLI JSOU NAŠÍM KULTURNÍM DĚDICTVÍM /NENAHRA- DITELNÉ ZACHOVÁME JE TAK PRO BUDOUCÍ GENERACE JSOU CHLOUBOU A VIZITKOU DANÉHO MÍSTA 6 Rozpoznáš tradice českého národa od tradic národa cizího? Zaškrtni, které jsou běžné u nás. Vánoce slavíme Mikuláš nám nosí sladkosti. Slavíme Den Díkůvzdání. Při pozdravu nepodáváme ruku. Na Vánoce jíme vánoční puding. Házíme pantoflem stavíme májku. Při rýmě a kašli nosíme roušku, abychom nenakazili ostatní. Nepoužíváme závěsy a žaluzie, protože máme vyzdobené parapety. Nový rok slavíme Z Otestuj svou znalost REGIONŮ ČR: a) Prodávají se regionální produkty v běžných obchodech? ANO NE Pokud ano, které například? sýry, víno b) Má některý z regionů ČR tradiční kroj? ANO NE Pokud ano, které regiony? Haná, Slovácko, Chodsko c) Jsou v některých regionech ČR tradiční akce, které propagují své produkty? ANO NE Pokud ano, které a jakým způsobem? Karlovy Vary - lázeňské oplatky; Plzeň - pivo; Olomouc - tvarůžky; Morava - víno 14

15 3 RODINA postavení jedince v rodině Poznámky: 1 Rodina je pro každého důležitá. Je skupinou, která poskytuje bezpečí, jistotu, oporu, lásku a zabezpečuje náš život i po ekonomické stránce. Vylušti a napiš definici rodiny. JEJÍ POKREVNĚ MANŽELSTVÍM SKUPINA SOCIÁLNÍ PŘÍBUZENSTVÍM ČLENOVÉ JE JSOU RODINA VE KTERÉ NEBO SPJATI RODINA JE SOCIÁLNÍ SKUPINA, VE KTERÉ JSOU JEJÍ ČLENOVÉ SPJATI MANŽELSTVÍM, POKREVNĚ NEBO PŘÍBUZENSTVÍM. 2 Definici rodiny můžeme rozšířit o její druhy, kterých je několik. Vylušti z přesmyček druhy rodiny a přiřaď k nim jejich charakteristiku. ŽÍUŠ = UŽŠÍ rodina základní, tzv. jádrová RODINA NÁLPÚEN = ŠRIŠÍ = NEÚPLNÁ ŠIRŠÍ rodina, do které počítáme i bližší příbuzenstvo rodina se všemi členy, nerozvedená a funkční LNÁÚP = ÚPLNÁ rodina, ve které některý z členů chybí 3 Volný prostor v tomto úkolu využij k zakreslení své rodiny. Zakresli svou užší a širší rodinu. Sebe usaď do středu grafu. děda Zdeněk sestřenice Týna táta máma sestra Kačka strejda Dan 15

16 3 RODINA postavení jedince v rodině 4 Doplň k definicím druhů rodin členy rodiny, kteří tam mohou patřit. a) Užší rodina se skládá z nejbližších, pokrevních příbuzných, příbuzných manželstvím či dalšími svazky. matka, otec, děti (sourozenci) b) Širší rodina zahrnuje příbuzné z většího okruhu nukleární rodiny. prarodiče, teta, strýc, sestřenice, bratranci... c) Neúplná rodina je taková, ve které jsou děti vychovávány bez jednoho z rodičů a tedy bez matky nebo otce. d) Úplná rodina je forma soužití, kde se na výchově dětí podílí matka i otec (žena i muž). 5 Rodina je důležitá i z hlediska emočního. To, že někam patříme, máme se kam vrátit, protože na nás někdo čeká, důvěřujeme si navzájem, podporujeme se, máme se komu svěřit, můžeme shrnout pod jeden důležitý pojem. Vylušti křížovku a zjisti, o jakém pojmu se bavíme. 1 První sociální skupina, do které se rodíme. 2 Ty a tvoje sestra/bratr jste Jeden ze členů rodiny, který získává prvotní vztah s novorozencem. 4 Orgán, který rozvádí manžele. 5 Nutná složka ke správnému začlenění dítěte do společnosti. Doma tě učí různá pravidla, můžeme je shrnout do slova C H O_A. 1 R O D I N A 2 S O U R O Z E N C I 3 M A T K A 4 S O U D 5 V Ý C H O V A Tajenka: DOMOV 6 Dokážeš popsat, co pro tebe znamená DOMOV? Můžeš do něj zahrnout i svou vlast, národ? 16

17 3 RODINA postavení jedince v rodině Poznámky: 7 Pokus se porovnat počet jedinců ve tvé rodině s jedinci tvého kamaráda, udělej průzkum a vyplň tabulku. PŘÍBUZNÍ JÁ KAMARÁD babička/děda teta 3 4 strýc sestřenice bratranec prababička/praděda 8 Za rodinu označujeme své příbuzné a i ty z naší rodiny, kteří již nežijí. Často se můžeš setkat s rodinnou kronikou, která zaznamenává všechny vztahy. Dnešní doba se k rodinným kořenům zase navrací, protože je důležité nezapomínat na ty, kteří nám předali své geny. Dokážeš nakreslit rodokmen vaší rodiny? praprababičky a dědové prababičky a dědové babičky a dědové (LIBUŠKA) (PAVEL) (HANKA) (ZDENĚK) máma (KLÁRA NOVÁKOVÁ) + (PETR NOVÁK) táta ty (JÁ, JAN NOVÁK) 9 V rodině je spousta příslušníků, umíš všechny pojmenovat? Na volný řádek vymysli další. a) Teta mého bratra je moje TETA. b) Otec otce mého otce je můj PRADĚDA. c) Dcera manželky mého bratra je moje NETEŘ. d) Matka dcery mého dědy je moje BABIČKA. e) (Syn mé sestry je můj synovec.). 17

18 3 RODINA manželství Poznámky: 1 Manželství je institucí, která pojí dva lidi právně dohromady. Některé páry mohou vnímat manželství jako přežitek a stačí jim žít tzv. na hromádce. Můžeš uvést některé důvody, proč dnes manželství není bráno tak vážně jako kdysi? VÝZNAM MANŽELSTVÍ KDYSI VÝZNAM MANŽELSTVÍ DNES MANŽELSTVÍ NA PRVNÍM MÍSTĚ VÝZNAM MANŽELSTVÍ KLESL, MNOHO LIDÍ ŽIJE MIMO MANŽELSTVÍ Jaký máš pohled na manželství ty? Bylo by pro tebe v budoucnu důležité mít právně podložené, že patříš s partnerem k sobě? 2 V Evropě je běžné, že jedinci žijí ve svazku v páru (muž a žena), existují ale i jiné možnosti, v jiných kulturách může žít ve svazku i více osob. Vylušti přesmyčky a přiřaď k obrázkům správné pojmy. ONMOGAMIE = LYPOGAMIE = MONOGAMIE POLYGAMIE svazek více lidí svazek páru 3 Dnešní doba je v určitém směru pro takovýto svazek pokroková, v minulosti nebylo možné uzavírat právní svazek mezi stejným pohlavím, jak je to dnes? Hovoříme v tom případě o manželství? Vyber správnou odpověď. 1) Manželství mezi stejným pohlavím nazýváme a manželství b partnerství c soužití. 2) Svazek mezi stejným pohlavím tak proběhne jen u a heterosexuálních párů b hermafroditních párů c homosexuálních párů. 3) Svazek stejného pohlaví zaniká a zničením dokladu z úřadu b změnou pohlaví jednoho z páru. 18

19 3 RODINA role v rodině Poznámky: 1 V rodině můžeš pozorovat rozdělení prací. Každá osoba, která do rodiny patří, má většinou určitou funkci či roli. Ženy i muži si role v rodině dělí různě. Rodinu si můžeme představit jako posádku na lodi, která ji řídí, aby plula správně a cíleně. Doplň do obrázku, kterou roli v rodině zastává matka (M) a kterou otec (O). M emoce, komunikace (stěžeň) O hlava rodiny (kormidlo) O pravidla (motor) O opravy M úklid M peníze (zakotvení) O vaření 2 Jakou roli doma zastáváš ty? Můžeš sem zařadit role např. jako potomek nebo sourozenec. Doplň, které role mají tvoji nejbližší příbuzní aneb Co jste sobě navzájem: JÁ bratr, syn MATKA OTEC manželka, máma, pečovatelka manžel, táta, hlava rodiny SESTRA/BRATR sourozenec, dcera, kamarádka 3 Dokážeš shrnout svá práva a povinnosti v rodině? Jaká práva a povinnosti mají tvoji rodiče? MOJE: pomáhat s úklidem, utírat nádobí RODIČŮ: vydělávat peníze (živit rodinu), mají právo, abych jim pomáhal 19

20 3 RODINA vývoj a funkce, rodinné vztahy, náhradní rodinná péče Poznámky: 1 Každá rodina je systém, který prochází určitým vývojem v čase. Seřaď vývoj rodiny v čase vzestupně (číslem do prvního kolečka) a přiřaď k nim definice (písmeno do druhého kolečka). 4 E 1 B 5 C 2 D 3 A stárnoucí rodina mladá rodina vdovství zralá rodina rodina s odchodem dětí a) Rodina, ze které postupně odchází děti. Již se mohou postarat samy o sebe a být finančně nezávislé. b) Rodina zakládající, počáteční systém. Jedinci se rozhodnou pro soužití, potomstvo... c) Rodina, která ztratila jednoho ze životních partnerů, ukončovací fáze. d) Rodina, která je materiálně zajištěna a může vychovávat potomstvo. e) Rodina starající se o pravnoučata, vnoučata, manželství vyššího věku. V jaké fázi se nachází tvá rodina? 2 Zamysli se, jak vlastně rodina vypadala v minulosti, jak ji vídáme dnes a jak by to mohlo být v budoucnu. Doplň do každého z domečků typické znaky rodiny pro danou dobu, budoucnost je jen na tvé fantazii. MINULOST DNES BUDOUCNOST - velká rodina - rodina jako základ státu a národa - malý počet rozvodů - tradice - individualismus - netouží po velké rodině - velký počet neúplných rodin - ekonomicky výhodnější žít bez manželství 3 Popiš, jaký je ideální stav rodiny podle tebe. Velká či malá rodina, scházet se často či výjimečně, dodržovat tradice... 20

21 3 RODINA vývoj a funkce, rodinné vztahy, náhradní rodinná péče 4 Vyškrtej ve čtyřsměrce 7 funkcí rodiny a vypiš je. K nim dopiš, co která znamená. 1) B = 2) S = 3) R = I O E O C L L I A O A X G L A I I Č C Z N K A Í Á Č N Í 4) V = Ý CH O V N Á 5) E M O C I O N Á L N Í = 6) E K O N O M I C K Á = 7) O CH R A N N Á = O N O I T E T O I E Á A Q K P P I P R T K N M A K D O L R A Z O A N I D P N C N P P S K N K B A Í A K T I O I O T V Ý CH O V N Á L R G M N R Í N Č A Z I L A I C O S M T K E T E E R Á T B O L S A N M I R N N P N R T I O A S E N N P T E K O N O M I C K Á B O A A T I I I P P B K N T O T S T R V C N I I N E T S Á N N A R CH O Y Q T V R E A P N O O E O M K W E Y D S H R A R B V R E L A X A Č N Í,,Opravdová L Á S K A je umění najít ve světě někoho, s kým si rozumíš lépe než se sebou samým. Henri Frédéric Amiel 5 Již známe funkce rodiny, další nutnou složkou pro její fungování je vzájemná spolupráce, která je závislá na komunikaci. Rodina je dynamický systém, každý člen reaguje na vyjádření i chování druhého. Sepiš pravidla, co je vhodné říkat a co není, jak reagovat a jak ne i v kritické situaci. Např. měli bychom se k sobě chovat slušně, nenadávat a snažit se v klidu druhému vše vysvětlit, i když nám na poprvé nerozumí. 6 O kterých situacích doma nejčastěji hovoříte? Sepiš do seznamu ty pozitivní i ty negativní. POZITIVNÍ NEGATIVNÍ 21

22 3 RODINA vývoj a funkce, rodinné vztahy, náhradní rodinná péče 7 Představ si následující situace a zakroužkuj, jak bys zareagoval/a. Jedná se o situace během rodinné komunikace, problémové situace, které jistě doma také řešíš. 1) Rodiče se hádají před tebou o tvých školních prohřešcích. a) BUDU SE HÁJIT A HÁDAT. b) NEBUDU NIC ŘÍKAT. c) NECHCI, ABYCHOM SE HÁDALI. SNAŽÍM SE TO KLIDNĚ VYŘEŠIT. 2) Rodič ti zakáže oblíbený koníček, který rád děláš, protože zanedbáváš povinnosti. a) BUDU SE HÁJIT A HÁDAT. b) NEBUDU NIC ŘÍKAT. c) UZNÁM SVOU CHYBU. 3) Přijdeš domů a nikdo s nikým nemluví, cítíš napětí. a) BUDU HLEDAT DŮVOD. b) RADŠI SE NEBUDU PTÁT. c) HNED VÍM, CO SE DĚJE, NEBUDU TO ŘEŠIT. 4) Rodič měl v práci nepříjemný konflikt, doma je taky naštvaný. a) NECHÁM HO SE VYPOVÍDAT. b) BUDU SE PTÁT, CO SE STALO. c) BUDU TAKY NAŠTVANÝ. 8 Rodina, kde nefungují všechny funkce mezi členy rodiny, se může dostat do fáze, kdy řešením je pouze rozvod. Rozvod je pro děti silnou událostí, často se musí vypořádat s problémy důvěry, cestování atd. Napiš dopis dítěti, kterému se rozvedli rodiče, jak se chovat, nebát se, nebrat rozdělení rodičů jako zradu, ujistit ho, že jej stále mají rodiče rádi atd. Milý/á 22

23 3 RODINA vývoj a funkce, rodinné vztahy, náhradní rodinná péče 9 Některé nefunkční rodiny se bohužel uchylují k projevům násilí na svých dětech, tyto děti často nalézáme po odebrání z rodiny v dětských domovech. Z přesmyček vylušti, které druhy nebezpečí na takové děti čekají. LESNÉTĚ ÁNSILÍ ÍNÁVOŽINOP BÁNÍDENZA CHOVYVÝ AVIŽÝ- VDOP EXUÁSLNÍ ENZUŽÍVÁNÍ TUCETISPRO CENÍRKŠ VYŽOVÁ- NÍHRO TĚLESNÉ LESNÉTĚ NÁSILÍ gbdb LESNÉTĚ LESNÉTĚ PONIŽOVÁNÍ ZANEDBÁNÍ gbdb VÝCHOVY gbdb SEXUÁLNÍ LESNÉTĚ LESNÉTĚ LESNÉTĚ VYHRO- PROSTITUCE ŠKRCENÍ ZNEUŽÍVÁNÍ gbdb gbdb gbdb LESNÉTĚ ŽOVÁNÍ gbdb LESNÉTĚ POD- VÝŽIVA gbdb Navrhni způsob, jak s nimi bojovat. Kam se můžeš v takové situaci obrátit? (policie, linka bezpečí, učitel...) 10 Jak jsme zjistili, rodina vždy nemusí fungovat správně. V některých případech je nutné ochránit dítě i způsobem, který pro něj znamená odejmutí z rodiny. V mnoha případech dítě ani žádnou rodinu nemá. Ověř si své znalosti z místního regionu v následujících otázkách. a) V našem městě je kojenecký ústav. ANO NE b) V regionu našeho města je Baby-box. ANO NE c) Vím, co znamená zkratka OSPOD. ANO NE 11 V bludišti najdi cestu od pojmu ke správné definici. Zjisti, které možnosti děti mají v náhradní rodinné péči. PĚSTOUNSTVÍ ADOPCE PĚSTOUNSTVÍ PORUČENSTVÍ Dítě vychovává náhradní rodina, tento vztah končí zletilostí dítěte. Biologičtí rodiče mohou zažádat o návrat dítěte domů, pokud budou schopni jej vychovávat. PORUČENSTVÍ Osoby, které se o dítě starají, jsou stanoveny biologickou rodinou, nebo soudem. Starají se tak o dítě a jeho majetek. Tento vztah zaniká plnoletostí dítěte. ADOPCE Osvojení dítěte znamená přijetí právně volného jedince do nové rodiny, kde mají noví rodiče stejná práva jako rodina biologická. Dítě přijímá příjmení nové rodiny. 23

24 3 RODINA vývoj a funkce, rodinné vztahy, náhradní rodinná péče 12 a) Pokud se rodina nechce nebo nemůže o dítě starat, přichází na řadu Organizace sociálněprávní ochrany dětí OSPOD. Ta se stará o vyhledávání a pomoc dětem, které žijí v nefunkčních rodinách. V mnoha případech přichází ale dítě do první ústavní péče a pokračuje dál. Vylušti pojmy v obrázku a zjisti, jaká je cesta dítěte v ústavní péči. ORDINA RODINA NECKÝJEKO STAVŮ KOJENECKÝ ÚSTAV DO 3 LET b) Z textu zjisti, jak dlouho pobývá dítě ve kterém z míst, a doplň do obrázku. TSKÝDĚ ODMOV DĚTSKÝ DOMOV DO 18 NEBO 26 LET V České republice máme několik typů zařízení, kam umisťujeme dítě, pokud o něj není postaráno biologickou rodinou, či o rodinu nějakým způsobem přišlo. První zařízení je kojenecký ústav, kde dítě může pobýt maximálně do tří let věku, pokud není dítě adoptováno novou rodinou. Po završení tří let věku přechází do dětského domova. Zde může dítě zůstat nejvýše do osmnácti let nebo do ukončení přípravy na povolání nejvýše do šestadvaceti let. Poté zahajuje vlastní samostatný život jako dospělec. 13 Dnes si pod pojmem adopce můžeme představit i odlišnou pomoc dětem, než jejich přijetí do nové rodiny. Jistě ti něco říká i ADOPCE NA DÁLKU, kdy můžeš takové dítě, které vyrůstá za různých situací, podpořit (finančně, materiálně), i když žije na druhém konci světa. Ukaž svou mezinárodní podporu a napiš jednomu (kterého jsi adoptoval/a) dopis. 24

25 3 RODINA opakování 1 Odpověz na otázky, doplň: a) Rodina je druhá sociální skupina, do které se dostáváme. ANO NE b) V rodině jsme spjati manželstvím, pokrevně a příbuzenstvím. c) Jádrovou, nukleární rodinu také nazýváme užší. d) Rodina, kde chybí některý ze členů, je ÚPLNÁ. ANO NE e) Orgán, který rozvádí manželství, je soud. f) Rodinnou historii můžeme zaznamenat do kroniky nebo rodokmenu. g) Teta mého bratra je moje prateta. ANO NE 2 Připoj definice ke správnému pojmu. MONOGAMIE PORUČENSTVÍ POLYGAMIE KOJENECKÝ ÚSTAV SOCIALIZAČNÍ FUNKCE ROLE PONIŽOVÁNÍ DOMOV MLADÁ RODINA ADOPCE VDOVSTVÍ BIOLOGICKÁ FUNKCE DĚTSKÁ PROSTITUCE ztráta jednoho z partnerů (úmrtí) místo, které tvoří naše rodina, základna místo pro výchovu nemluvňat až do 3 let druh sexuálního zneužívání svazek pouze s jedním partnerem plození potomků, základní funkce rodiny svazek s více partnery naše účast, náš úděl v soc. skupině, hrajeme ji osvojení dítěte do nové rodiny vstup do společnosti, osvojení norem chování druh násilí na dítěti rodina zakládající systém, příprava na děti osoby starající se o dítě a jeho majetek do 18 let 3 Jak bys reagoval/a v situaci, kdyby se tvému nejlepšímu kamarádovi rozváděli rodiče? Popiš, jak mu pomůžeš tuto situaci ustát. 25

26 4 NAŠE VLAST Poznámky: 1 Vylušti křížovku a zjisti souhrnný název pro slova hledaná v jednotlivých otázkách. 1 Prezidentská vlajka jiným slovem 1 S T A N D A R T A 2 Píseň Kde domov můj? je statní H Y M N A 3 Dvouocasý lev v červeném poli je... státní Trikolóra jsou tři M A L Ý Z N A K 5 Lípa je náš národní B A R V Y 6 Dvouocasý lev + černá orlice 5 S T R O M + stříbrno-červeně šachovaná orlice 6 je... státní.... V E L K Ý Z N A K 7 České korunovační... 7 K L E N O T Y Rozděl tyto SYMBOLY na oficiální (zakotvené v ústavě) a neoficiální (nezakotvené v ústavě). OFICIÁLNÍ: NEOFICIÁLNÍ: standarta, hymna, malý znak, barvy (trikolóra), velký znak národní strom (lípa), korun. klenoty 2 Nakresli českou státní vlajku a trikolóru. 3 Části státní hymny se pomíchaly, očísluj je ve správném pořadí. 5 zemský ráj to na pohled! země česká, domov můj. Kde domov můj, kde domov můj. Voda hučí po lučinách, A to je ta krásná země, země česká, domov můj, v sadě skví se jara květ, bory šumí po skalinách, 26

27 4 NAŠE VLAST A 4 Přiřaď obrázky k informacím, které k nim patří. B Je vyvěšená na Pražském hradě, když je přítomen prezident republiky. C Je považována za národní strom ČR. B Setkáme se s ní na autě, kterým jezdí prezident. B A Používá se např. při potvrzování důležitých mezinárodních smluv nebo na jmenovací listiny diplomatů. A C Jde o neoficiální státní znak ČR. C Její listy najdeme na prezidentské pečeti nebo prezidentské standartě. 5 Velký státní znak se skládá ze čtyř polí. Napiš ke každému, kterou z historických zemí ČR reprezentuje. ČECHY MORAVA SLEZSKO ČECHY 6 Označ, zda jsou následující výroky pravdivé (ANO), nebo nepravdivé (NE). Z písmen pak slož tajenku, kterou doplň do nadpisu textu. Ten pak zkus správně doplnit. ANO NE Státní vlajka se vyvěšuje ve státní svátky. H K Malý státní znak najdeme na cestovním pasu. A Y Státní barvy ČR jsou červená, bílá a zelená. N M Malý státní znak se používá např. pro označení památných stromů, budov soudů atd. N E České korunovační klenoty tvoří jen koruna, jablko a žezlo. K A HYMNA Josef Kajetán Tyl Jde o jeden ze státních symbolů. Slova k té naší, české, napsal, František Škroup. Poprvé zazněla v Praze v roce 1834 při premiéře hudbu složil Fidlovačka aneb Žádný hněv a žádná rvačka. divadelní hry Z původní písně používáme jako státní hymnu jen první sloku (pozměněnou) ji slyšet při různých příležitostech, např. při sportovních událostech, oficiálních státních aktech atd.. Můžeme. 27

28 4 NAŠE VLAST 7 D Najdi v osmisměrce 7 ukrytých forem vlády. Poté k nim přiřaď z nabídky, kdo v nich vládne. Znáš je všechny? král vznešení nejsilnější privilegovaní moudří bohatí lid M O N A R CH I E T U S Z K L R V E E D U K R D L T I O I I G B D S E X M S G C C A O I O M E C T Z A A S L P F O F N O O R R C I E O K F N K V K K CH D A K R H U R S O O Z I E R A O A A V M T B B E A C F C C U I U O I E C I G U I S T L V K R I E K L E A V P O A I E 1) MO NARCHIE 2) DE MOKRACIE 3) AR ISTOKRACIE 4) TI MOKRACIE 5) PL UTOKRACIE 6) OL IGARCHIE 7) SO FOKRACIE král lid vznešení nejsilnější bohatí privilegovaní moudří 8 Mezi 12 základních principů demokracie se nám vloudilo i 5 nedemokratických. Dokážeš je odhalit? ) princip suverenity lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci) 2) princip parlamentarismu (zákonodárná moc je obnovována cestou všeobecných voleb konaných v pravidelných intervalech) 3) cenzura 4) cílem státní moci je sloužit všem občanům (stát slouží lidem, nikoli lid státu) 5) centrální řízení ekonomiky 6) princip dělby moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní 7) vztah občana a státu je vymezen právním řádem 8) právně zakotvená základní lidská práva a svobody 9) státem vynucovaná ideologie 10) pluralita politických subjektů 11) politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, ale dbají na ochranu menšin 12) decentralizovaná státní správa a samospráva 13) právo na soukromé vlastnictví a podnikání 14) existence pouze jediné politické strany, která ovládá státní aparát 15) ochrana a sociálně-ekonomické zabezpečení starých, nezaměstnaných a nemocných občanů 16) svoboda tisku a projevu 17) znárodnění majetku, nemožnost soukromého podnikání 28

29 4 NAŠE VLAST Poznámky: 9 D Rozlušti 3 typy státu podle toho, kdo v nich vládne, a doplň vládce z nabídky: prezident monarcha král, císař, car vláda ve jménu boha EMCHOARIN = UPERAKILB = IETRAKOCE = MONARCHIE REPUBLIKA TEOKRACIE monarcha (král, císař, car) prezident vláda ve jménu boha Utvoř ze jmen a příjmení celá jména významných osobností, které proslavily naši zemi. Poté k nim přiřaď jejich vynález. Pokud některá jména neznáš, můžeš použít encyklopedii nebo internet. Rad Purkyně Stanislav Josef Wichterle Veverkové kostka cukru plastická trhavina Semtex Stanislav Brebera lodní šroub kontaktní čočky objev 4 krevních skupin ruchadlo hromosvod (bleskosvod) zákony dědičnosti oblouková lampa Mendel Jakub Kryštof Křižík Prokop Otto Brebera Johan Gregor Ressel Jan František bratranci (František a Václav) Janský Diviš Jan Evangelista Jakub Kryštof Rad Josef Ressel Otto Wichterle Jan Janský bratranci (František a Václav)Veverkové Prokop Diviš Johan Gregor Mendel František Křižík spoluzakladatel cytologie Jan Evangelista Purkyně 29

30 4 NAŠE VLAST 11 Doplň do tajenky příjmení slavných českých herců (jako nápověda ti bude sloužit jejich křestní jméno a bližší informace o nich, např. film, ve kterém hráli). Co neznáš, vyhledej na internetu. 1 Josef (manžel nezapomenutelné 1 Popelky, Vrchní, prchni) 2 Anna/Aňa (Polednice, Občanský průkaz) 3 Karel (prosadil se jako herec i v Hollywoodu, Lidice, Hlídač č. 47, Fotograf) 4 Miloš (Nemocnice na kraji města, 4 Noc na Karlštejně) 5 Tatiana (Vratné lahve, Medvídek, Štěstí) 6 Ivan (Anděl Páně, Samotáři, Jedna ruka netleská) 7 Jiřina (Nesmrtelná teta, Rákosníček dabing) 8 Ladislav (Obušku, z pytle ven!) 9 Jiřina (Sestřičky, Fany, Život na zámku) 10 Jiří (frontman skupiny MIG 21, Samotáři) 11 Helena (trilogie Slunce, seno, trilogie o rodině Homolkových) 12 Libuše (Tři oříšky pro Popelku hlavní role Popelky) 13 Zuzana (Gympl, Vejška 12 role maminky) Tajenka: 10 HERCI A HEREČKY 6 11 A B R H Á M 12 Poznáš podle úryvku název písně a jejího interpreta (zpěvák/zpěvačka/kapela)? Nápovědou ti může být vyluštění přesmyčky pozpátku G E I S L E R O V Á 3 R O D E N K O P E C K Ý T R O J A N V I L H E L M O V Á B O H D A L O V Á P E Š E K J I R Á S K O V Á M A CH Á Č E K R Ů Ž I Č K O V Á Š A F R Á N K O V Á B Y D Ž O V S K Á Ze zdi na mě tupě zírá po trezoru temná díra, poznám tedy bez nesnází, že tam nepochybně něco schází, ve zdi byl totiž po dědovi velký trezor ocelový. Mám tedy ztrátu zdánlivě minimální. ROZERT LERAK TTOG YKRUKOV ÁLÍB EICUL KAREL GOTT - TREZOR Postel není přístav A postel není dům Komu to mám říct? Tobě ne oblakům... Že jsem furt malý dítě I když to není vidět Komu to mám říct A mám se za to stydět? LUCIE BÍLÁ - VOKURKY Za spoustu dní, možná za spoustu let, až se mi rozední, budu ti vyprávět, na 1. signální jak jsem vobletěl svět, jak tě to vomámí a nepustí zpět. ÍNLÁNGIS IKSANICH Tou cestou, tím směrem prý bych se dávno měl dát když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají, kus něhy ti za nehty slíbí a dají. Víc síly se prát na dně víc dávat než brát a i když se vleče a je schůdná jen v kleče donutí přestat se zbytečně ptát. ATSEC FOTŠYRK CHINASKI - SIGNÁLNÍ KRYŠTOF - CESTA 30

31 4 NAŠE VLAST Poznámky: 13 D Pepa Popleta si zkoušel vzpomenout na několik významných míst v naší republice a na události, které jsou s nimi úzce spojeny. Moc se mu to ale nepovedlo. a) Oprav názvy míst. hora Hřib = hora Říp C Janín = Terezín B Mladá Radoslav Braník = = Stará Boleslav E Mužice = Lidice D Blaník A Stojáky = Ležáky F b) Najdi a oprav chyby v událostech. Dané události přiřaď ke správnému místu. A) Je naší mýtickou horou, ve které podle pověsti spí vojsko, které čeká, až bude českému národu nejhůře. Až se tak stane, vyrazí toto vojsko, v jehož čele bude stát samotný Karel IV., své zemi na pomoc. svatý Václav Pak v Čechách nastane klid a mír. židovské nacistické B) Jedná se o největší nacistické ghetto, které vzniklo na místě pevnosti ze XVII. století v době židovské okupace. Čech C) Právě zde podle pověsti Aloise Jiráska praotec Lech zhlédl zemi oplývající mlékem a strdím. nacisty D) Tato vesnice byla jako první vyhlazena komunisty v návaznosti na atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. svým bratrem Boleslavem E) Podle legendy zde byl roku 935 svou sestrou Boleslavou zavražděn svatý Václav. F) Tato vesnice byla jako druhá vyhlazena v návaznosti na atentát na říšského protektora Adolfa Hitlera. Reinharda Heydricha 31

32 4 NAŠE VLAST 14 Z Naše země se pyšní 12 místy, která jsou zapsána na seznamu UNESCO. Doplň názvy měst, která jsme při cestování po českých památkách UNESCO zvládli navštívit a přiřaď jim číslo fotografie. Na počátku našeho putování jsme se vypravili poznat krásy naší matičky stověžaté. Poté jsme se autobusem jako správní turisté plynule přesunuli do dalšího úžasného města na jihu republiky, kde mají hrad a zámek v jednom a v zámecké zahradě dokonce otáčivé hlediště. architekturu jihočeského selského baroka, kterým se pyšní ves Když už jsme byli na jihu Čech, nenechali jsme si ujít úžasnou. Při našem putování za krásami země české jsme navštívili i Sloup Nejsvětější Trojice ve městě, které je známé i díky svým tvarůžkům. Tugendhat, ve městě, kde místo tramvají jezdí šaliny. známý areál, který se nachází na hranici s Rakouskem v okrese Břeclav. Na konci svého putování jsme obdivovali architekturu gotického chrámu sv. Barbory ve městě Český Krumlov Kutná Hora 2 Lednicko-Valtický Olomouc 3 1. A kam se vypravíme příště? Holašovice Praha Také ojedinělé funkcionalistické dílo, vilu Brno 7 Nezapomněli jsme však ani na Samozřejmě si nemůžeme nechat ujít židovskou čtvrť v T Ř E B Í Č I 8, historické centrum v T E L Č I 5, zámek s jeho úžasnými zahradami v K R O M Ě Ř Í Ž I 6, zámek v L I T O M Y Š L I 9 a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře ve Ž Ď Á R U N A D S Á Z A V O U

33 4 NAŠE VLAST opakování Poznámky: 1 TEST Jsi dobrým občanem? 1 Den české státnosti si připomínáme: a) 1. ledna b) 28. září c) 28. října 2 Co nepatří mezi oficiální státní symboly? a) státní pečeť b) vlajka prezidenta republiky c) národní strom 3 Kdo složil text k české státní hymně? a) František Škroup b) Jan Neruda c) Josef Kajetán Tyl 4 K rozpadu Československa došlo roku: a) 1993 b) 1992 c) Výkonnou moc v České republice zastupuje: a) vláda a prezident b) prezident a senát c) Ústavní soud 6 Komu se podařilo získat Nobelovu cenu? a) Václav Havel b) Otto Wichterle c) Jaroslav Heyrovský a Jaroslav Seifert 7 Na kolik krajů je Česká republika rozdělena? a) 13 krajů b) 14 krajů, mezi které je zahrnuta i Praha c) 15 krajů, když zvlášť započítáme hlavní město Správné odpovědi: b, c, c, b, a, c, b Počet správných odpovědí 0 3 Máš velmi malé povědomí o českém státu a osobnostech, které ho pomáhali formovat. Je to velká škoda, dějiny českého státu jsou plné historických událostí, které by tě určitě zaujaly. Buď větší vlastenec, pečlivě si zopakuj látku o našem státu a vyplň si test znovu. Počet správných odpovědí 4 5 Velmi dobře. Máš základní představy o českém státu i jeho historii. V některých otázkách máš ale drobné nejasnosti. Tak to naprav a potom si zkus test ještě jednou! Počet správných odpovědí 6 7 Výborně, jsi opravdový vlastenec! Znáš historii českého státu i jeho současnost. Prohlubuj dál své znalosti a buď na ně hrdý. 33

34 5 ŠKOLA škola základ života Poznámky: 1 a) Doplň křížovku. 1 Křestní jméno českého panovníka, který založil nejstarší vysokou školu na našem území:... IV. 2 Místnost, kde sídlí vedení základní 2 nebo střední školy. 3 3 Vysokoškolský titul, který získá vysokoškolský student po obvykle 5 letech řádného studia. 4 nepřítomnost ve škole 5 název vysoké školy: Karlova... 6 Univerzální jazyk, kterým se vyučovalo na vysokých školách v celé středověké Evropě. 7 nejnižší vysokoškolský titul 8 písemná forma zkoušení 9 hodnocení žáků na základě dosažených výsledků 10 umělecká střední škola 11 Hovorové označení zkoušky, kterou se řádně ukončuje vysokoškolské studium Hovorové označení zkoušek, které skládají uchazeči o studium na dané škole ověřování osvojeného učiva ve škole 14 akademický titul absolventa lékařské fakulty 15 nejvyšší představitel celé vysoké školy nástěnka s přehledem obvykle fotografií žáků nebo studentů školy posledního ročníku 17 Učební předmět i vědní obor, kde se učí zákonitosti přírodních jevů, např. času, pohybu. Tajenka: alternativní školy K A R E L Ř E D I T E L N A M A G I S T E R S K Ý A B S E N C E U N I V E R Z I T A L A T I N A B A K A L Á Ř 8 T E S T K L A S I F I K A C E K O N Z E R V A T O Ř S T Á T N I C E P Ř I J Í M A Č K Y Z K O U Š E N Í D O K T O R R E K T O R T A B L O F Y Z I K A 34

35 5 ŠKOLA škola základ života b) Pokus se vlastními slovy formulovat, co si představuješ pod typem školy, který vyšel v tajence. 2 Rozhodni o každém tvrzení, zda charakterizuje vzdělávání na alternativních školách. 1. Roli učitelů plně nahrazují žáci. ANO NE 2. Ve výuce se užívají tělesné tresty. ANO NE 3. Rodiče mohou za studium dětí platit. ANO NE 4. S takovým typem škol se nesetkáváme v ČR. ANO NE 5. Žáci mohou být místo známek hodnoceni slovně. ANO NE 6. Děti se vzdělávají ve škole i během letních prázdnin. ANO NE 7. O obsahu a tempu učiva mohou spolurozhodovat rodiče a žáci. ANO NE Pokud jsi dosud neslyšel o existenci alternativních škol v České republice, pokus se s pomocí internetu vyhledat, zda takový typ školy není v blízkosti tvého bydliště. 3 Zkus se sám/sama zamyslet a napsat vlastními slovy, co znamená uvedený citát českého génia. Život je nejlepší školou života. Jára Cimrman 35

36 5 ŠKOLA škola základ života 4 D V ukázce je představený nejznámější zakladatel moderní pedagogiky, který se narodil u nás, a je znám po celé Evropě. Doplň, jaké si získal přízvisko. Jan Amos Komenský ( ) Narodil se roku 1592 na Moravě, zemřel roku 1670 v nizozemském Amsterdamu a následně byl pohřben v nedalekém Naardenu. Byl biskupem Jednoty bratrské, významným filozofem, spisovatelem a je považován za zakladatele moderní pedagogiky. Vytvořil řadu teoretických spisů o výchově a vzdělávání, např. Didactica Magna (Velká didaktika), ale i praktických příruček jako Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech), které sloužily k výuce jazyků. Za své zásluhy pro pedagogiku je nazýván jako (tajenka).,, U Č I T E L N Á R O D Ů 5 Přečti si text o Janu Amosi Komenském, zamysli se nad obsahem a pokus se na základě znalostí z dějepisu a literatury odpovědět, zda je uvedené tvrzení pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 1. V době Komenského byla zavedena povinná školní docházka. ANO NE 2. Komenský se zabýval teorií výchovy a vzdělávání. ANO NE 3. Patřil mezi významné katolické biskupy. ANO NE 4. Sám napsal jazykovou učebnici. ANO NE 5. Byl věřícím člověkem. ANO NE 6 a) Ve kterém století si myslíš, že byly následující uvedené zásady formulovány? Základní principy vyučování shrnul Komenský ve spise Didactica Magna (Velká didaktika), některé z nich jsou tyto: žáci ve stejném věku se mají učit v jedné třídě; ty jsou uspořádány po ročnících; vzdělání má být dostupné pro všechny děti bez ohledu na pohlaví, tj. pro chlapce i dívky, bez rozdílu náboženství, rasy a sociálního postavení; všechny děti mají stejnou šanci dosáhnout nejvyššího vzdělání; vytvořil návrh školské soustavy, kde vzdělávání začínalo mateřskou školou, na kterou by pak navázala škola obecná, latinská a v závěru vysoká na univerzitách; důležitost celoživotního vzdělávání v průběhu života po absolvování školní docházky. A) v 16. století B) v 17. století C) v 18. století D) v 19. století 36

37 5 ŠKOLA škola základ života b) Na základě textu (cv. 6) vyber variantu školy, která by nejlépe odpovídala Komenského zásadám. A B C D E 8leté bohaté děti v ročníku, latina, náboženství 6leté až 8leté děti v jedné třídě, čtení, psaní, fyzika 7letí chlapci a dívky v jedné třídě, čtení, psaní, počítání 7leté katolické dívky, jen bohatí chlapci mohou na univerzitu 6letí chlapci chodí do školy, dívky se učí doma domácím pracím 7 Pokus se vybrat učební pomůcky, které by nejspíše používal k výuce kantor v době, kdy žil Jan Amos Komenský. CD přehrávač křída čítanka diktafon jazyková učebnice tablet fotografie tabule zpěvník rákoska 8 Komenský hovořil o důležitosti celoživotního vzdělávání dospělých. Co bys doporučil/a svým rodičům a prarodičům, ať si rozvíjí z nabídnutých znalostí a dovedností? geometrické rýsování hra na hudební nástroj kreslení uklízení domácnosti ovládání počítače vázání uzlů skákání přes potok znalost cizích jazyků 9 Hanka objevila v rodinném archivu poznámky svého pradědečka, který byl před 2. světovou válkou, za války i po ní učitelem na malé městské škole. Našla kartičky, které se jí rozsypaly. Pomoz jí dát dohromady názvy vyučovacích předmětů, které se před 2. světovou válkou objevovaly na vysvědčení základní školy. NÁBO PŘÍ JEPIS TY LENÍ KRA POČ KRES ŽENSTVÍ RODOPIS SOPIS DĚ NÁBOŽENSTVÍ POČTY PŘÍRODOPIS KRASOPIS KRESLENÍ DĚJEPIS 37

38 5 ŠKOLA systém našeho školství, pravidla ve škole, učení Poznámky: 1 Na základě výchozího textu rozhodni o každém z výroků. Článek 33 (2) Občané mají právo na bezplatné vzdělání v základních a středních školách, podle schopností občana a možností společnosti též na vysokých školách. (3) Zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich lze jen za podmínek stanovených zákonem, na takových školách se může vzdělání poskytovat za úplatu. 1. V České republice mohou existovat pouze státní školy. ANO NE 2. Na nestátních školách lze vybírat poplatek. ANO NE 3. Na státních i nestátních školách je možné vyučovat cokoliv. ANO NE 4. Občané nemají právo na bezplatné vzdělávání na vysokých školách. ANO NE 5. Na státních školách se může vyučovat za úplatu. ANO NE 2 a) Ve škole potkáváš nejrůznější zaměstnance. Pokus se rozluštit ukryté zaměstnance školy. ZÍČUKALEK = UKLÍZEČKA N KACHUŘAK = KUCHAŘKA N DELETIŘ = ŘEDITEL P KLOŠNÍK = ŠKOLNÍK N ČILTUE = UČITEL P CHEVOKVYTALA = V YCHOVATELKA P b) Rozděl zaměstnance/pracovníky školy, zda patří mezi pedagogické P, či nepedagogické N pracovníky ve školství. 3 K jednotlivým osobám správně přiřaďte typ školy, kterou navštěvují. Anička nastoupila před 2 roky na uměleckou školu do Prahy, kde se připravuje v oboru taneční umění/balet. Jirka se během 3 let vyučí na automechanika, aby si mohl otevřít vlastní dílnu, po které od dětství touží. 12letá Vendula si plní povinnou školní docházku v tzv. Škole hrou, která je zřízena katolickou církví. Mirka studuje všeobecné lékařství, aby se mohla stát dětskou lékařskou ve velké nemocnici. Libor se těší, až na jaře složí maturitu na obchodní škole a začne pracovat jako účetní. konzervatoř vysoká škola základní škola střední odborná škola střední odborné učiliště 38

39 5 ŠKOLA systém našeho školství, pravidla ve škole, učení 4 a) Seřaďte chronologicky uvedené školy (1 3), které bude muset Roman nejpravděpodobněji absolvovat, aby se mu splnil dětský sen. Prvňáček Roman touží stát se veterinářem a po dokončení vzdělávacího procesu by si jednou chtěl otevřít veterinární ambulanci nebo léčit zvířata v zoologické zahradě. gymnázium 2 vysoká škola 3 základní škola 1 b) Jak se jmenuje zkouška, kterou bude muset Roman složit, aby mohl začít studovat na univerzitě? absolutorium maturita odborná zkouška výuční zkouška 5 Se školou jsou spojena nejrůznější práva a povinnosti. Rozděl jednotlivé činnosti z nabídky, zda se jedná o tvá školní práva, či povinnosti. A) být přezkoušen B) chodit do školy C) nosit úkoly D) ohleduplně se chovat ke spolužákům i učitelům E) ochrana před šikanou F) poslouchat učitele G) psát domácí úkoly H) zastupovat třídu ve školním parlamentu I) znát ohodnocení školní práce MÁM PRÁVO: A, B, E, H, I MÁM POVINNOST: B, C, D, F, G 6 Ve škole jsme povinni se řídit řadou pravidel. Některá jsou dána školským zákonem, vyhláškami a celá řada jich je začleněna do školního řádu. Zaškrtni, o co by se měl zasadit školní parlament, kdyby byl pod tvým vedením. zřízení školní knihovny rozšíření nabídky výuky cizích jazyků zrušení předmětu výtvarná výchova vytvoření školního pěveckého sboru vytvoření školní internetové televize prodloužení letních prázdnin na tři měsíce omezení výuky na dvacet pět hodin týdně odstranění hodnocení žáků na konci pololetí zkrácení povinné školní docházky na osm let možnost využívat některé učebny pod dohledem učitele ve volném čase 7 Který z následujících způsobů nepatří mezi efektivní způsoby učení? a) hlasité předčítání textu b) pravidelný režim učení c) učení se nazpaměť bez porozumění d) podtrhávání textu a pořizování výpisků 39

40 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA Poznámky: 1 Vylušti osmisměrku a z písmenek, která zbydou, sestav tajenku. Dozvíš se jedno z témat této kapitoly. manželství žal parta tým rodina stálost komunikace napětí chování konflikt vzor přátelství city opora pomoc Í V T S L E T Á Ř P T K I L F N O K A Y S V Z O R C P O R T Í N Á V O CH O L O I N A P Ě T Í U M P C E C A K I N U M O K P S T Á L O S T R P M A N Ž E L S T V Í Á R O D I N A Ž A L C A T R A P E M Ý T Napiš, proč je (tajenka) tak důležitá: SPOLUPRÁCE Sami toho zvládneme tak málo, ale když se spojíme, zvládneme cokoliv. Hellen Keller 40

41 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA 2 Podívej se na obrázky. Víš, co mají společného? Veslaři dokáží vyhrát závod jedině díky T Ý M O V É práci. Chceme-li společně vyřešit nějaký úkol, je důležitá S P O L U P R Á C E. Pokud má skupina lidí něčeho společně Pro úspěch a vzájemnou spolupráci je důležitá dosáhnout, je důležitá V Z Á J E M N Á S O U H R A. P O D P O R A. Nikdo z nás není tak chytrý jako my všichni dohromady. japonské přísloví 3 Aby tým správně fungoval, musí každý jeho člen přesně vědět, co má za úkol, každý má svou roli. Dokážeš rozluštit, jaké role mohou členové týmu mít? Vylušti přesmyčky a dozvíš se 6 týmových rolí. Zakroužkuj jednu roli, kterou bys chtěl/a zastávat ty. VÁINOTOR = inovátor TIKKRI = kritik NÍKKUMPRŮZ = průzkumník POPODROTELVA = podporovatel GAORNITORZÁ = organizátor KONDOČOTELVA = dokončovatel 41

42 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA 4 Nyní sestavte společně pravidla, aby i váš třídní tým fungoval na jedničku! Domluvte se na 10 základních pravidlech, která musí všichni ve vaší třídě dodržovat. 1. pravidlo Např. Musíme spolu komunikovat. 2. pravidlo 3. pravidlo 4. pravidlo 5. pravidlo! 6. pravidlo 7. pravidlo 8. pravidlo 9. pravidlo 10. pravidlo 5 Ve skupince (3 5 členů) si připravte dramatickou scénku, v níž představíte jedno z deseti pravidel spolupráce, na nichž jste se se svými spolužáky dohodli. Scénka bude obsahovat dvě části nejprve přehrajete scénku tak, jak vypadat nemá, a poté ji sehrajete tak, aby bylo poznat, které pravidlo vaše dramatizace představuje. Vaši spolužáci budou hádat, které pravidlo spolupráce jste si vybrali. Jak se ti pracovalo? Byl pro tebe úkol snadný? Co ti dělalo největší problém? Proč je důležité stanovit si pravidla? 42

43 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA Poznámky: 6 Nakresli do volného místa květinu s 5 6 okvětními lístky. Květinu nevybarvuj, ale požádej spolužáky, ať ti do jednotlivých lístků napíší, co mají na tobě rádi a za co tě chválí. Doprostřed květiny pak napiš ty sám/sama, za co se chválíš, co se ti na sobě líbí. přátelský pomůže s úkolem pomůžu tomu, kdo potřebuje rozdělí se o svačinu pravdomluvný vtipný 43

44 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA 7 Přečti si příběh Radima. Dokážeš mu poradit? Dobrý den, jmenuji se Radim a chodím do 5. třídy. Jsem ve třídě nový, protože jsme se s rodiči do města přistěhovali teprve minulý měsíc. Mí noví spolužáci se ke mně nechovají moc pěkně, pořád mi berou věci, schovávají pomůcky nebo bačkory a já za to dostávám od učitelů poznámky. Včera se mi kluci posmívali na záchodě a v šatně do mě pak pořád strkali. Nevím, jak jim říct, ať mi to nedělají a ani si nejsem jistý, komu o tom ve škole říct. Poradili byste mi, prosím? Radim, 5. B Milý Radime, vůbec se nemusíš ničeho bát, protože 8 Víš, za kým může Radim jít pro pomoc? Zjisti, co je úkolem metodika prevence, výchovného poradce nebo třídního učitele. Vydejte se do terénu! Třída vyzpovídá pracovníka školy a zeptá se ho na otázky, které máte připravené v rámečcích. Odpovědi si pečlivě zapíšete do připravených řádků. VÝCHOVNÝ PORADCE SE JMENUJE: VÝCHOVNÝ PORADCE S ČÍM MI MŮŽE POMOCI? 44

45 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA CO MÁ DÁLE ZA ÚKOL? METODIK PREVENCE SE JMENUJE: METODIK PREVENCE S ČÍM MI MŮŽE POMOCI? CO MÁ DÁLE ZA ÚKOL? MŮJ TŘÍDNÍ UČITEL SE JMENUJE: S ČÍM MI MŮŽE POMOCI? TŘÍDNÍ UČITEL CO MÁ DÁLE ZA ÚKOL? Už víš, za kým může Radim jít pro radu nebo pomoc? 45

46 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA 9 Vylušti křížovku. V tajence se dozvíš název důležitého dokumentu, který chrání děti po celém světě. 1 Nezákonné zmocnění se osoby proti její vůli. 2 Každý má právo vlastnit silný cit 4 Každý má právo na spravedlivý Každý má právo na..., který je hoden 4 ochrany již před narozením. 6 základní zákon státu 7 nemít někoho rád, mít k němu... 8 jiným slovem kamarád 9 První československý prezident byl T. G Nejvyšší povolená rychlost vozidel v obci je... km/h. 11 Listina základních práv Tajenka: a svobod zaručuje... pohybu. 11 S V O B O D U 12 Kdo zavedl 12 M A R I E T E R E Z I E povinnou školní 13 docházku? V Š I CH N I 13 Před zákonem jsou si... rovni. 14 K D E D O M O V M Ů J 14 název české hymny 15 Co je na obrázku? 15 N E J V Y Š Š Í H O Budova... soudu. 16 T R E S T? S O U D Ú N O S M A J E T E K L Á S K A Ž I V O T Ú S T A V A O D P O R M A S A R Y K P A D E S Á T O B Ě Ť P Ř Í T E L ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE 18 O T E C V L A S T I 19 B E Z P E Č N O S T smrti je v České republice zakázán. 17 pachatel a... trestného činu 18 přízvisko českého krále a římského císaře Karla IV. 19 Každý má právo na osobní.... Tato dohoda hájící práva dětí vznikla v roce 1989 a podepsaly ji téměř všechny země světa. Česká republika ji podepsala v roce Znamená to tedy, že se náš stát stará o to, abys mohl/a chodit do školy, abys ve volném čase mohl/a dělat, co tě baví a abys byl/a v bezpečí. 46

47 6 MEZILIDSKÉ VZTAHY A LIDSKÁ PRÁVA zdravotní problémy Poznámky: 1 a) Vylušti křížovku. V tajence objevíš jeden ze zdravotních problémů, který v této době trápí hodně lidí, jak dospělých, tak dětí. 1 angl. slovo fruit v češtině 2 proteiny jiným slovem 3 vysoký... tlak 4 angl. slovo vegetable v češtině 5 cukry jiným slovem 5 6 lipidy jiným slovem 7 cukrovka jiným slovem 1 2 O B V Í O L C K E O V I N Y 3 K R E V N Í 4 Z E L E N I N A S A CH A R I D Y 6 T U K Y 7 D I A B E T E S Tajenka: OBEZITA b) V křížovce se objevila dvě další onemocnění. Víš o nich bližší informace? V čem spočívají jejich rizika... k doplnění informací můžeš použít internet. Trpí někdo z tvých blízkých/známých některým z těchto onemocnění? (CUKROVKA, VYSOKÝ KREVNÍ TLAK, OBEZITA) 2 Rozděl potraviny na zdravé a nezdravé. Nezdravé podtrhni. smažený sýr pohanka kuskus žitný chléb salám Vysočina slazené cereálie ovoce krokety bílý jogurt vločky (ovesné, špaldové...) ochucený jogurt řízek zelenina libové maso semínka (chia, goja, slunečnicová...) šunka s vysokým obsahem masa (tzv. nejvyšší kvality) klobása bílé pečivo sýry ryby hranolky sladkosti med mléko Zamysli se nad tím, co sám/sama jíš. Které z výše jmenovaných potravin se nejčastěji objevují ve tvém jídelníčku? Popiš např. svou typickou snídani. 3 Poskládej ze slov 3 zásady, které mohou pomoci při boji proti obezitě. Myslíš, že tyto zásady dodržuješ? JÍDELNÍČEK SPÁNKU A ZDRAVÝ DOSTATEK VYVÁŽENÝ POHYBU DOSTATEK zdravý a vyvážený jídelníček, dostatek pohybu, dostatek spánku 47

48 7 KRIZOVÉ SITUACE Poznámky: 1 Vylušti křížovku a získej souhrnný název pro soubor opatření při ohrožení zdraví člověka. 1 Číslem 158 voláme na zkratka rychlá zdravotnická pomoc 3 modrá linka = linka... 4 číslo 155 zdravotnická... služba 5 číslo linka 6 číslo linka... 7 Hasiči hasí číslo policie 9 fraktura jiným slovem 10 oživování jiným slovem P R O Z L P I C I I 3 D Ů V Ě R Y Z Á CH R A N N Á 5 T Í S Ň O V Á 6 B E Z P E Č Í 7 P O Ž Á R 8 M Ě S T S K Á Tajenka: 9 Z L O M E N I N A PRVNÍ POMOC 10 R E S U S C I T A C E 2 Přiřaď krizový stav k tomu, kdo ho vyhlašuje. nouzový stav válečný stav stav nebezpečí hejtman kraje vláda ČR parlament ČR 48

49 7 KRIZOVÉ SITUACE 3 a) Najdi 3 chybná jednání člověka, který se ocitl u autonehody, a zakřížkuj je. Poté zbývající jednání očísluj 1 7 ( 1 uděláme jako první, 7 uděláme jako poslední). 3 X X 5 6 X 1 Sdělíme, KDE se to stalo (co nejpřesnější adresa město, ulice, číslo domu...) Vypneme ihned po skončení hovoru svůj mobilní telefon. Kontrolujeme stav postiženého do příjezdu záchranné služby. Informujeme co nejpřesněji o zraněných (počet osob, pohlaví, přibližný věk, popis zranění, stav zraněných...). Sdělíme, CO se stalo. Zavěsíme, když se domníváme, že jsme dispečerovi již vše sdělili. Sdělíme, KDO volá (své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláme). Zodpovíme dispečerovi jeho otázky. Odjedeme z místa nehody ihned po dokončení hovoru. Vytočíme číslo 155 (případně 112). b) Pokus se napsat ukázku toho, jak by vypadalo tvé volání o pomoc na zdravotnickou záchrannou službu., NAPŘ.: Dobrý den, jmenuji se XY a byl jsem svědkem pádu starší paní z kola v Rooseveltově ulici v Plzni, když najela na dlažební kostku. Paní je při vědomí a normálně s námi komunikuje. Při pádu se uhodila do hlavy, teče jí trochu krev, dále si stěžuje na bolest v pravém koleni a levé části břicha. Na pravou nohu se nemůže postavit. 4 Zaškrtni všechny krizové stavy. plánovaná výluka na železnici tříprocentní nezaměstnanost lokální výpadek internetu X X nedostatek veřejných toalet ve městě dlouhodobá inverzní situace narušení dodávek potravin ve velkém rozsahu X rozsáhlé lesní požáry narušení nočního klidu hlasitou hudbou X znečištění vody havárií velkého rozsahu X narušení dodávek ropy ve velkém rozsahu 49

50 7 KRIZOVÉ SITUACE 5 a) Vyber si jeden z pojmů: POLICIE, HASIČI A ZÁCHRANNÁ SLUŽBA napiš je doprostřed bubliny. Ke každé nožičce doplň slovo, které se ti vybaví při vyslovení tebou vybraného pojmu (bude jich tedy celkem 10). b) Nyní napiš krátký příběh = vyprávění na téma, které sis vybral/a policie, hasiči, záchranná služba. Tvé vypravování musí obsahovat všech 10 slov, která jsi doplnil/a k šipkám. 50

51 7 KRIZOVÉ SITUACE šikana Poznámky: 1 Představ si, že by ses stal/a obětí šikany. Mohl/a by ses obrátit na někoho z těchto lidí: kamarád, rodič, učitel, linka bezpečí/krizové centrum. Komu by ses svěřil/a? Očísluj dané možnosti 1 4 ( 1 jako prvnímu, 4 jako poslednímu). KAMARÁD RODIČ UČITEL LINKA BEZPEČÍ / KRIZOVÉ CENTRUM Proč? (Zde se žáci zamýšlí nad tím, koho považují za svého důvěrníka, komu by se svěřili se svým problémem. Komu věří a kdo věří jim? Je lepší se obrátit na někoho, kdo jim je nejblíže, či naopak? V tomto případě by byla dobrá diskuze mezi žáky -> řekli by své výsledky a okomentovali.) 2 Rozlušti hada. Š I K A N A J E Ú M Y S L N É A O PA K O VA N É C H O VÁ N Í J E H O Ž Z Á M Ě R E M J E U B L I Ž O VAT O H R OŽOVAT N E B OZ A S T R A Š OVAT S L A B Š Í H O Č LOV Ě K A PŘ Í PA D N Ě S K U PI N U L I D Í Šikana je úmyslné a opakované chování, jehož záměrem je ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat slabšího člověka, případně skupinu lidí. 51

52 7 KRIZOVÉ SITUACE šikana 3 Rozlušti z přesmyček, jaké základní formy šikany rozlišujeme. Přiřaď k nim jejich jednotlivé projevy. FÁZYCIK = FYZICKÁ BÁVRLEÍN = VERBÁLNÍ a, c, e, f, j, k, l, p b, d, g, h, i, m, n, o, q a) fackování, bití b) rozšiřování pomluv c) agresor pošle někoho, aby oběť zbil d) vydírání e) agresor odmítne oběť na její požádání pustit ze třídy např. na záchod f) škrcení g) nadávky h) násilné a manipulativní příkazy i) urážení j) fyzické bránění oběti v dosažení jejích cílů k) úmyslné ničení věcí oběti l) tahání za vlasy nebo oděv m) symbolická agrese vyjádřena formou kreseb, básní n) zesměšňování o) neodpovídání na pozdrav či otázky p) kopání q) ponižování 4 Vylušti křížovku a získej název pro jeden z typů šikany. 1 fyzický či slovní... projev šikanování 1 Ú T O K 2 kopání, bití, škrcení... šikana 3 ten, kdo je šikanován 2 3 F O Y B Z Ě I Ť C K Á 4 Mobilní... můžeme použít k zavolání o pomoc. 4 T E L E F O N 5 synonymum slova,,slovní 5 V E R B Á L N Í 6 úmyslné a opakované ubližování 7 celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí 6 7 Š I I N K T A E N R A N E T 8 1. stadium šikany 9 Computer je anglicky Facebook je... síť. 8 9 O P S O T Č R Í A T K A I Č S M U S 11 ten, kdo šikanuje 10 S O C I Á L N Í 11 A G R E S O R Tajenka: KYBERŠIKANA Víš, co tento pojem znamená? Máš s ní osobní zkušenost? FORMY ŠIKANY PROSTŘEDNICTVÍM ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ 52

53 7 KRIZOVÉ SITUACE šikana 5 TEST Kyberšikana zakroužkuj správné odpovědi. 1 Kyberšikana je: a) fyzické ubližování druhým prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. b) označení pro chatování na sociálních sítích. c) psychické ubližování druhým prostřednictvím internetu a mobilních telefonů. d) hraní on-line počítačových her s tematikou ubližování druhým. 2 Počítačový přistěhovalec je: a) člověk, který často sleduje televizi. b) člověk, který se nenarodil do digitálního světa. c) člověk, který se narodil do digitálního světa. d) člověk, který odmítá používání digitálních technologií. 3 Počítačový domorodec je: a) člověk, který odmítá používání digitálních technologií. b) člověk často sledující televizi. c) člověk, který se nenarodil do digitálního světa. d) člověk, který se narodil do digitálního světa. 4 Co nepatří mezi sociální sítě? a) Snapchat b) Hoax c) Facebook d) Twitter 5 Cookies jsou/je: a) soubory upravující reklamy dle stránek, na které chodíme. b) jakákoli závadná informace na internetu. c) námi nevyžádaná pošta. d) šíření falešné poplašné zprávy. 6 Phishing je označení pro: a) jakoukoli závadnou informaci se sexuálním podtextem. b) umisťování obsahu na Facebook. c) zachycení konkrétních dat na internetu a jejich následné zneužití. d) zmanipulování webové kamery a její následné zneužití. 7 Facebook: a) Facebook dále nikdy nepoužívá obsah, který jsme sdíleli. b) Sdílením obsahu na Facebook mu dáváme právo, aby s ním dále pracoval a používal ho. c) Facebook potřebuje naše schválení k tomu, aby dále použil námi sdílený obsah. d) Námi sdílený obsah na Facebooku je soukromý a Facebook ho nesmí nikdy použít. 8 Like a lajkování: a) Pokud někomu olajkuji fotografii, ukáže se to všem mým přátelům. b) Pokud někomu olajkuji fotografii, ukáže se to všem uživatelům Facebooku. c) Mohu si předem vybrat, komu z mých přátel se ukáže mnou lajkovaná fotografie. d) Pokud někomu olajkuji fotografii, neukáže se to nikdy a nikomu. 9 Pojem Flaming označuje: a) skupinu webových stránek věnující se problematice kempování. b) souhrnný pojem pro zrušené webové stránky. c) diskuzi na chatu, která je vedena v přátelském duchu. d) agresivní až nepřátelskou diskuzi, např. na diskusním fóru. 10 Pokud tě někdo neznámý prostřednictvím Facebooku požádá o fotografii, jak se nejlépe zachováš? a) Okamžitě se ze sociální sítě odhlásím a řeknu rodiči, co se stalo. b) Zeptám se neznámého, kdo je a proč fotografii chce. c) Fotografii neznámému co nejrychleji pošlu. d) Řeknu, že fotografii nemám, ale s neznámým se budu dál bavit na chatu. 53

54 7 KRIZOVÉ SITUACE šikana 6 Na obrázku vidíš kluka, který je obětí šikany. a) Na co podle tebe myslí? Doplň do bubliny. b) Co bys mu poradil/a? c) Nakresli tohoto kluka v situaci, kdy je jeho problém se šikanou už vyřešen. Nezapomeň na bublinu s jeho myšlenkami. 7 Rozhodni, který obrázek se podle tebe týká šikany fyzické F, šikany verbální V a kyberšikany K. Správný druh šikany ze závorky doplň do kolečka obrázku. Napiš, jak bys obětem šikany na jednotlivých obrázcích pomohl/a. V F K F V K 54

55 7 KRIZOVÉ SITUACE teroristický útok 1 Do školy vnikl terorista, všude se rozléhá střelba... Co teď? a) Jaký je podle tebe správný postup? Vyber vždy jednu z nabízených možností. 1) Okamžitě vyběhnu ze třídy a budu se snažit dostat sám/sama ven bez ohledu na nic a nikoho. Vyčkám na rozhodnutí učitele, jak se rozhodne jednat. Ten přece ví, co bychom měli dělat. 2) Pokud jsme ve třídě, nebo někde poblíž ní, bylo by pravděpodobně nejlepší zůstat tam. I když jsme ve třídě, je určitě dobré se za každou cenu dostat ven. b) Varianta 1: Jsme ve třídě.* Očísluj činnosti 1 5 podle toho, co bys udělal jako první a co poslední. 4 1 schování se do kouta (na straně dveří, nevykukovat z oken, skrčit se) zamknout dveře 3 zatáhnout žaluzie a zhasnout vše, co svítí 2 5 zabarikádovat dveře (lavice, stoly, skříňky) zůstat maximálně zticha a zachovat co největší klid, dokud nebudeme v bezpečí c) Varianta 2: Jdeme ven.* Vyber vždy jednu z nabízených možností. 1) 2) 3) Utíkáme bezhlavě ven. Jsme obezřetní, sledujeme situaci kolem sebe. Venku se všichni rozutečeme na všechny strany (hlavně že jsme pryč). Seřadíme se za sebe, učitel nás vede. Výstřely nás tak děsí, že bezhlavě utíkáme. Venku dáváme pozor, terorista může koukat z okna, jdeme tedy přitisknutí ke stěně, sehnutí pod okny. d) Která z předchozích dvou situací* se podle tebe nazývá invakuace a která evakuace? Dopiš k nim čísla variant a stručně vysvětli. INVAKUACE 1 (Opak evakuace = krizová situace, kdy musí např. žáci zůstat ve škole, třeba při povodních atd.) EVAKUACE 2 (Opak invakuace = krizová situace, kdy se musí např. žáci rychle přesunout ze školy na jiné místo, třeba při požáru ve škole atd.) 55

56 7 KRIZOVÉ SITUACE opakování 1 TEST Umíš se zachovat správně v krizové situaci? 1 Tísňová linka pro volání záchranné služby je: a) 150. b) 155. c) Zdravotnickou záchrannou službu voláme: a) před zjištěním aktuálního stavu poraněného. b) okamžitě po zjištění stavu ohrožujícího život. c) až po dokončení poskytnutí první pomoci. 3 Během přivolání záchranné služby je CHYBNÝM krokem: a) vytočit raději telefonní číslo 155 než 112. b) lokalizovat svou polohu pomocí čísla nejbližší lampy veřejného osvětlení. c) operátorce sdělit pouze základní informace a ihned zavěsit, aby se dovolali jiní lidé. 4 Které pravidlo masáže srdce NENÍ správné? a) Záklonem hlavy usnadníme zprůchodnění dýchacích cest. b) Doporučená frekvence srdeční masáže u dospělého je stlačení za minutu. c) Raději počkáme na odborníky, protože dojezdový čas městské záchranky je cca 8 min. 5 Tvůj spolužák je velmi bledý a najednou omdlévá, jak zareaguješ dále? a) Posadíš spolužáka na židli. b) Posadíš spolužáka na zem a zvedneš mu nohy. c) Posadíš či položíš spolužáka a zavoláš někoho, aby ho polil studenou vodou. 6 Vyber z možností tón sirény, který signalizuje všeobecnou výstrahu. a) Kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin. b) Stálý tón sirény po dobu 60 vteřin s jedním přerušením frekvence uprostřed. c) Přerušovaný tón signálu SOS Morseovy abecedy po neurčitou dobu. 7 Mezi zásady evakuace se NEŘADÍ: a) Vypněte spotřebiče (vyjma ledničky a mrazničky), uzavřete přívod vody a plynu. b) Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti raději ponechte doma. c) Kočky a psy vezměte s sebou, ostatní domácí zvířata předzásobte vodou a potravou. Správné odpovědi: b, b, c, c, b, a, b Počet správných odpovědí 0 3 No to snad ne! Správné chování v krizových situacích je velice důležité. Každý správný občan by měl vědět, jak se zachovat v případě požárů, ohrožení zdraví i majetku. Nastuduj si lépe kapitolu krizových situací a zkus test udělat znovu. Určitě se ti to podaří! Počet správných odpovědí 4 5 Máš základní přehled o zvládání krizových situací. Přesto jsou věci, které tě mohou zaskočit. Zkus si znovu nastudovat danou problematiku a zvládnout test o něco lépe. Hodně štěstí! Počet správných odpovědí 6 7 Výborně! Dokonale zvládáš krizové situace a víš, jak se zachovat, pokud nějaká nastane. Ale nezapomeň, vždy je prostor zlepšovat své znalosti, tak neusni na vavřínech. 56

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST

ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST ČESKÁ REPUBLIKA NAŠE VLAST Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 4. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se základy státního zřízení a politického systému ČR a státními symboly. ČESKÁ REPUBLIKA hlavním

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Vyjádři česky: PATRIOT =

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Vyjádři česky: PATRIOT = OPAKOVÁNÍ A 1. Vyjádři česky: PATRIOT = LOKÁLNÍ PATRIOT = 2. Doplň chybějící státní symboly: velký a malý státní znak státní vlajka.. 3. Doplň: základní územní samosprávný celek =, vyšší územní samosprávný

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova vnímání času je založeno na opakování den, týden, roční

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova vnímání času je založeno na opakování den, týden, roční OPAKOVÁNÍ I. ROČNÍKU DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE, SEŘAĎ SPRÁVNĚ: 1.. vnímání času je založeno na opakování den, týden, roční období, ;. vnímání času je založeno na vnímání času jako přímky, od minulosti přes

Více

Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ

Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ Vyšlo také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz www.albatrosmedia.cz Radek Machatý Prvouka hrou Zábavné aktivity pro 1. až 3. třídu ZŠ

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Společensko vědní oblast

Společensko vědní oblast Společensko vědní oblast 1. ČR stát státní symboly www.isspolygr.cz Vytvořila: Mgr. Barbora Slováčková 26. 10. 2012 Strana: 1 Škola Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19 Vytvořeno: srpen 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 27. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl19

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Česká republika - státní symboly

Česká republika - státní symboly Česká republika - státní symboly Dokážete vyjmenovat státní symboly naší vlasti? státní vlajka státní barvy státní pečeť velký státní znak vlajka prezidenta republiky malý státní znak státní hymna Státní

Více

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti.

Čtení s porozuměním, získání nových vědomostí o České republice a jejích státních symbolech, posílení vědomí náležení k vlasti. Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Celková velikost

Více

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU Anotace Cyklus přírody a kalendáře Zvyky během roku č. 2 Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání

Více

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713

Kontakty na vyučuj. tková tní symboly. Ing. Jaroslava Syrovátkov. Literatura. Klasifikace. Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Veřejn ejnáspráva Ing. Jaroslava Syrovátkov tková tní symboly Kontakty na vyučuj ující Kancelář: budova H, 6. poschodí, číslo dveří H 713 Konzultace: úterý středa 14,30 15,30 hod. 14,30 15,30 hod. E-mail:

Více

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008

Dějepisná olympiáda 37. ročník 2007/2008 Č. Jméno.. Adresa školy.. Adresa bydliště.. (Jméno a adresu vyplňte až po ukončení soutěžního kola, především u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Sámova 3, 101

Více

Manželství z pohledu práva Metodický list

Manželství z pohledu práva Metodický list Manželství z pohledu práva Metodický list aktivační technika - cvičný test (rodina) práce s interaktivní tabulí - manželství, co, jak, kdo samostatná práce do sešitů - registrované partnerství Obecné informace

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

Státní symboly České republiky

Státní symboly České republiky Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu:18 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: IV. B Datum: 7.10.2013 Státní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Křesetice, Základní škola Mateřská škola Křesetice, okres Kutná Hora, příspěvková organizace okres Kutná Hora, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_VL.4..308 Anotace Seznámení

Více

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny.

Metodický list/anotace: Základní poznatky o státních symbolech, obrázky, vhodné je připojení k internetu pro spuštění státní hymny. Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 10. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_11_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: I/2-Inovace zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Název DUM: Baroko- opakování, zásady školství

Více

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 17 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 17 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 05.03.2014 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky, památky UNESCO v krajích ČR Materiály jsou určeny

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti

státní svátek Den obnovy samostatného českého státu Velikonoční pondělí Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje Den české státnosti Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/34.0766 Klíčová aktivita: V/2 Číslo dokumentu: VY_52_INOVACE_ZSV.S5.21 Typ výukového materiálu: Pracovní list pro žáka Název výukového materiálu:

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět

Základní škola a mateřská škola, Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16, příspěvková organizace Školní vzdělávací program 1. stupeň, Člověk a jeho svět Vlastivěda Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. Žáci se učí pozorovat a pojmenovávat věci

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor Mgr. Jana Tomkovičová Tematický celek Člověk a právo Cílová skupina 3. ročník SŠ s maturitní zkouškou Anotace Pracovní list je zaměřen na rodinné vztahy. V úvodní části si žáci zopakují znalosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: VLASTIVĚDA 2. OBDOBÍ Očekávané výstupy Učivo ročník Průřezová témata Zná pojem nadmořská výška, umí najít na mapě a pojmenovat velké řeky, rybníky

Více

opakování očekávaný výstup

opakování očekávaný výstup č. 17 název Česká republika - opakování anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. V pracovních listech si žáci opakují učivo o České republice.

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Doplň: Nevěstu do svatební síně přivádí., ženicha.. OPAKOVÁNÍ A 1. Popisem rodokmenů se zabývá 2. Dcera sestry mé matky je moje. 3. Manželka mého bratra je moje. 4. Manžel dcery je 5. Napiš 4 možnosti, kterými může probíhat náhradní rodinná výchova nezletilých

Více

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam.

Autorem materiálu je Mgr. Renáta Lukášová, Waldorfská škola Příbram, Hornická 327, Příbram, okres Příbram Inovace školy Příbram, EUpenizeskolam. Šablona č. 7, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Rodina Příbuzenské vztahy v rodině, orientace v čase, život ve městě x vesnici Ročník

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 15. 6. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_337 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ

Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ Základní škola a Mateřská škola, Lično, okres Rychnov nad Kněžnou PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 CELOROČNĚ Stmelování dětského kolektivu (učit se respektovat ostatní) Podpora individuality

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova DEN má. hodin, je to doba, za kterou.. 2. MĚSÍC má obvykle dnů, je to doba, za kterou...

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova DEN má. hodin, je to doba, za kterou.. 2. MĚSÍC má obvykle dnů, je to doba, za kterou... OPAKOVÁNÍ A 1. DEN má. hodin, je to doba, za kterou.. 2. MĚSÍC má obvykle dnů, je to doba, za kterou... 3. PŘESTUPNÝ ROK má. dnů, protože 4. První jarní den =. jarní. 5. První podzimní den =. podzimní..

Více

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU:

2581/21/7.1.4/2010 PROJEKTU: NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a Mateřská škola Jakubčovice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace AUTOR: Mgr. Martina Pajurková NÁZEV: VY_12_INOVACE_1.2.17.5._VL TÉMA: Vlastivěda, dějiny, test-

Více

ročník 9. č. 13 název

ročník 9. č. 13 název č. 13 název Krajské členění ČR anotace V pracovních listech si žáci prohlubují učivo z 6. ročníku o krajském členění České republiky. Testovou i zábavnou formou si ověřují znalosti na dané téma. Součástí

Více

Přečti si můj příběh uvnitř. Co přijde příště? MOJE RODINA SE MĚNÍ. Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje?

Přečti si můj příběh uvnitř. Co přijde příště? MOJE RODINA SE MĚNÍ. Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje? Co přijde příště? Přečti si můj příběh uvnitř MOJE RODINA SE MĚNÍ Mrkni dovnitř na rady dalších mladých lidí Proč se to děje? Proč se to děje? Existuje řada důvodů, proč se někteří rodiče rozejdou. Obvykle

Více

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům).

Psací potřeby, pracovní list, text (lze promítnout prostřednictvím interaktivní tabule nebo nakopírovat žákům). Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_05_Jan Ámos Komenský Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech

Jazyková výchova. Psaní velkých písmen. Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Šablona č. II, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Český jazyk a literatura Jazyková výchova Psaní velkých písmen Psaní velkých písmen ve vlastních jménech Ročník 2. Anotace

Více

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti

STOLETÍ PÁRY. 19. století nazýváme také stoletím páry mnoho vynálezů znamenalo rychlý hospodářský růst tím nastaly prudké změny ve společnosti STOLETÍ PÁRY Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s průmyslovým a kulturním rozvojem českých zemí. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. STOLETÍ PÁRY 19.

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 6. 4. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY

Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel GRAFY Výstupy dotazníkového šetření Pohoda ředitel 1. stupeň GRAFY Termín dotazníkového šetření: listopad/prosinec 2012 Škola: Základní škola a Mateřská škola Lašťany 373, 78316 Bělkovice - Lašťany počet žáků

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

CZ.1.07./1.4.00/21.3075

CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07./1.4.00/21.3075 Šablona: I/2 Sada: VY_12 _INOVACE_02VM Pořadové číslo vzdělávacího materiálu: 33 Ověření ve výuce: Předmět: ČaJS Třída: V. B Datum: 15. 11. 2013 Vynálezy

Více

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE

TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Přílohy Příloha č. 1 TABULKA KOMPETENCÍ ŽÁKA CIZINCE Příjmení a jméno žáka: ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. školní rok 2014/2015 Rozumí pokynům učitele Rozumí běžné komunikaci Čte s porozuměním Vyhledává

Více

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad

Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví. Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Prima 1 hodina týdně Dataprojektor, odborná a krásná literatura, flipchart, internet, ipad Téma

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka

JAN AMOS KOMENSKÝ. FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní list pro žáka JAN AMOS KOMENSKÝ AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP vybere správná tvrzení vztahující se k pedagogické činnosti J. A. Komenského, zjistí některé údálosti související s životem tohoto učitele národů

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.04 Integrovaná střední škola

Více

Projekt Odyssea,

Projekt Odyssea, Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Smyslové orgány úvod. Důležitost smyslů pro učení Časový rozsah lekce asi 65 minut / jedna

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

Příloha 1: Dotazník předvýzkum

Příloha 1: Dotazník předvýzkum Příloha 1: Dotazník předvýzkum Dobrý den milý ţáku, milá ţákyně základní školy! Dotazník, který se ti dostává do rukou, se skládá ze tří částí. V části A a C si prosím pozorně přečti každou otázku a odpověz

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ - OPAKOVÁNÍ

VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ - OPAKOVÁNÍ VÝVOJ ČESKÝCH ZEMÍ - OPAKOVÁNÍ Obsahový cíl: - Žák si používá slovní zásobu k tématu Vývoj českých zemí. - Žák prokazuje znalost tématu doplňováním vhodných slovních spojení do vět. Jazykový cíl: - Žák

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Slovenská Členy

Více

Pracovní listy KVARTA

Pracovní listy KVARTA Pracovní listy KVARTA Autor:Mgr.MartinaMale ková Použitá literatura: HANSEN ECHOVÁ,Barbara.Nápadyprorozvojahodnoceníklí ovýchkompetencížák.vyd.praha:portál, 2009, 117 s. ISBN 978-807-3673-888. MEZERA,Antonín.Projaképovolánísehodím?:jaksivybratst

Více

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název

očekávaný výstup ročník 9. č. 15 název č. 15 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 9. Kraje Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský V pracovních listech si

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu vlastivěda se doplňují: 1. stupeň Ročník: čtvrtý. Dílčí výstupy. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - určí a vysvětlí polohu svého bydliště nebo pobytu vzhledem ke krajině MÍSTO, KDE ŽIJEME Místní krajina, obec- její části, poloha v krajině. Přírodní tvářnost místní krajiny (povrch, podnebí, vodstvo,

Více

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky.

Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Metodický list k pracovnímu listu pro cizince, pro žáky s poruchou školních dovedností i prospěchově slabší žáky. Předmět Ročník Vlastivěda

Více

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem.

Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. Poj Pojďte dál, projděte branami poznání. Každá z nich otevírá další kousek cesty Masarykovým životem. P KOVÁRNA Kovárna narození a dětství Tomáše Masaryka Místnost symbolizuje chudé prostředí a dětství

Více

Opakování a procvičování učiva vlastivědy

Opakování a procvičování učiva vlastivědy Opakování a procvičování učiva vlastivědy Téma : Panovníci a významné osobnosti nejstarších českých dějin Cíl : Vyhledávání a zpracování získaných informací Pomůcky : pracovní listy, kartičky s panovníky

Více

Příloha č. 3: Použité otázky z dotazníku pro žáky PISA 2012 (dotazník) Dotazník dostupný zde: <

Příloha č. 3: Použité otázky z dotazníku pro žáky PISA 2012 (dotazník) Dotazník dostupný zde: < 7 Seznam příloh Příloha č. 1: Použité otázky z dotazníku pro žáky o výpočetní technice PISA 2003 (dotazník) Dotazník dostupný zde: < http://dspace.soc.cas.cz:8080/xmlui/handle/123456789/1022>. Příloha

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Děti a mládež Dobrý den, ahoj, obracíme se na Tebe s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jsi spokojen se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie

Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Obyvatelstvo ČR-10 532 770 obyv. 2010 (13.)=Maďarsko,Bělorusko,Belgie Nejstarší osídlení-keltové,pak germáni 5.-6.st.-Slované-9.st- Velkomoravská říše-první stát 10.st.-sjednocování kmenů-český stát Sčítání

Více

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život

CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Učení pro život Státní svátky ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č.DUMu: VY_32_INOVACE_01_06 Tématický celek: Země, kraje, města Autor: PaedDr. Helena

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č.

očekávaný výstup Člověk a společnost 2. stupeň D být seznámen s obdobím rozkvětu českého státu v době přemyslovské a lucemburské ročník 7. č. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Význam Karla IV. pro český stát Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma:

Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice. Dotazník k bakalářské práci na téma: PŘÍLOHY Dotazník pro 5. ročník Základní školy Havlíčkova, Litoměřice Dotazník k bakalářské práci na téma: Programy primární prevence a jejich vliv na žáky základních škol. Ve městě Litoměřice Milí žáci,

Více

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka

Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Příloha č. 1 : Dotazník pro žákyni/žáka Milá žákyně, milý žáku. Jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy university a ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vztahu mezi učitelem a žákem

Více

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ. MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI

3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ.  MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI 3. DUBNA 2016 JAK BÝT SPOKOJENÝM RODIČEM WEBINÁŘ LUCIE KÖNIGOVÉ MARTINA VOKURKOVÁ CHOCOVÁ HOST NA WEBINÁŘI Jak být spokojeným rodičem 1 Jak neopakovat chyby svých rodičů? Které to nejčastěji jsou? Jak

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

VY_32_INOVACE_03_02_13

VY_32_INOVACE_03_02_13 Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_02_13 Výchova ke zdraví - Rodičovství Číslo projektu Klíčová aktivita CZ.1.07/1.4.00/21.3185 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Zařazení

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

Klima školy - varianta pro rodiče

Klima školy - varianta pro rodiče Základní škola a Mateřská škola Neznašov Klima školy - varianta pro rodiče výsledek dotazníkového šetření Název dotazníku: Klima školy - 2015/2016 (červen) Datum: 26. 05. 2016 Graf 1: Celkový přehled školy

Více

Dějepisná olympiáda 47. ročník, 2017/2018

Dějepisná olympiáda 47. ročník, 2017/2018 Národní institut pro další vzdělávání MŠMT Senovážné náměstí 25, 110 00 Praha 1 Dějepisná olympiáda 47. ročník, 2017/2018 školní kolo - zadání Č. Počet bodů: Jméno a příjmení: Škola: Tematické zaměření

Více

Velká vlastivědná soutěž dějiny VY_32_INOVACE_45V1109. Mgr. Hana Kvasničková

Velká vlastivědná soutěž dějiny VY_32_INOVACE_45V1109. Mgr. Hana Kvasničková Velká vlastivědná soutěž dějiny Mgr. Hana Kvasničková 1 Skupinová práce určená k procvičení i rozšíření probraného dějepisného učiva. Vyjmenuje některé osobnosti českých dějin, využívá archívu, knihoven

Více

Tento webinář je součástí projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.

Tento webinář je součástí projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04. 1 Tento webinář připravila lektorka Mgr. Blanka Ryvolová ve spolupráci s relizačním týmem projektu Zvýšení dostupnosti DVPP ve SČ kraji pomocí moderních technologií, reg. č.: CZ.1.07/1.3.04/04.0004, který

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Občanská výchova 6. ročník

Občanská výchova 6. ročník Občanská výchova 6. ročník Podmínky: - výsledná známka bude tvořena známkou z písemek, ústního zkoušení - aktuality, minutky, aktivity, projektu, domácích úkolů, kompetenční známky a sešitu - mou povinností

Více

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou

životem a dílem Jana Amose Komenského Přerov; Fulnek; Lešno; Londýn, Elblag; Blatný Potok; Labyrint světa a ráj srdce; Didaktika; Škola hrou Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ286 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 23. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE

MINIMUM. náhradní rodinné péci PORADCE PORADCE 1) Od rodičů nebo jiných blízkých osob můžeš být oddělen/a jen na základě rozhodnutí soudu a jsou-li k tomu zákonné důvody. Chci se probudit...... aha...... chci se probudit doma...... takže se

Více

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů

září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Předmět je členěn do okruhů PRVOUKA 1. ročník Předmět je členěn do okruhů 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas 4. Člověk a jeho svět 5. Rozmanitost přírody září říjen listopad prosinec leden únor březen duben Škola

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1

Žákovský dotazník. 4. ročník. Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 Žákovský dotazník 4. ročník Ústav pro informace ve vzdělávání Oddělení mezinárodních výzkumů Senovážné náměstí 26, P. O. Box 1 110 06 Praha 1 International Association for the Evaluation of Educational

Více

Symboly našeho státu. Najdeš vlajku naší země? Nech "odlétnout" vlajky, které nám nepatří. Úvod. ymboly našeho stá. Jaké má barvy naše vlajka?

Symboly našeho státu. Najdeš vlajku naší země? Nech odlétnout vlajky, které nám nepatří. Úvod. ymboly našeho stá. Jaké má barvy naše vlajka? ymboly našeho stá Materiál pro výukovou oporu zpracovaný v rámci projektu Informační a komunikační technologie proti bariérám Výuková opora č. 3 výukový materiál Název: Symboly našeho státu Autor: Mgr.

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Výchova k občanství - Prima

Výchova k občanství - Prima - Prima Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1

DOTAZNÍK pro rodiče ČÁST 1 Příloha 2 - Dotazníky Základní školy, Burešova, Praha 8 Dotazník pro žáky Základní školy, Burešova, Praha 8 Vážení rodiče, naše základní škola pro Vás připravila následující dotazník, který se stane pravidelným

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky

Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV. Lišejníky. Lišejníky. Název učební jednotky (téma) Stručná anotace učební jednotky Lišejníky Příprava na vyučování Přírodopisu s cíli v oblasti EV Název učební jednotky (téma) Lišejníky Stručná anotace učební jednotky V této hodině se žáci seznámí s lišejníky, s jejich stavbou a jejich

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 CO NÁS PROSLAVILO 2 DOPLŇ CHYBĚJÍCÍ ÚDAJE A SPRÁVNĚ OČÍSLUJ: 1. Jsem třetí nejstarší univerzita v Evropě, nacházím se v Praze a jmenuji se po svém zakladateli. Jak se jmenuji, kdo a kterého roku mě založil?

Více

matematika český jazyk chování cizí jazyk AJ NJ jiný (který)

matematika český jazyk chování cizí jazyk AJ NJ jiný (který) Příloha č. 1 Dotazník Tato verze dotazníku byla určena pro chlapce. Verze pro děvčata má zaměněná jména a komiksový obrázek, který je na konci této přílohy. Ahoj, tento dotazník je část mé práce, ve které

Více

Naše vlast - v Evropě Metodický list

Naše vlast - v Evropě Metodický list Naše vlast - v Evropě Metodický list práce u tabule - reálie ČR, poloha ČR v Evropě, státní symboly ČR práce do sešitu + list ke kopírování - reálie ČR téma k diskusi - vztah občanů ke státním symbolům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více