Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulátor prostorové teploty s LCD displejem"

Transkript

1 3 074 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro tepelná čerpadla s reverzním ventilem, případně pro elektrický dohřev; pro systémy s jedno- nebo dvoustupňovým vytápěním a jednostupňovým chlazením RDX42... Výstupy pro jednostupňový kompresor a reverzní ventil nebo ventilové pohony s dvoubodovým ovládáním on / off Výstup pro přídavné elektrické topidlo Výstup pro jednorychlostní ventilátor Regulace podle teploty prostoru nebo vratného vzduchu Ruční přepínání vytápění/chlazení Provozní režimy: normální (vytápění, chlazení), úsporný, vypnuto Vstup pro dálkové přepínání provozních režimů Nastavitelné regulační parametry Napájecí napětí 230 V AC (), 24 V AC (2) Typické použití: Pro řízení tepelných čerpadel s reverzním ventilem, případně s elektrickým dohřevem, pro systémy s jedno- nebo dvoustupňovým vytápěním a jednostupňovým chlazením Pro regulaci prostorové teploty v jednotlivých v místnostech vytápěných nebo chlazených 4-trubkovou fancoilovou jednotkou s případným elektrickým dohřevem Pro otevírání a uzavírání ventilových pohonů Pro spínání jednostupňového ventilátoru CE1N3074cz Siemens Building Technologies Building Automation

2 Funkce Regulátor snímá prostorovou teplotu vestavěným čidlem nebo odděleným čidlem teploty vratného vzduchu (QAH11.1) a udržuje nastavenou teplotu pomocí dvoubodových řídicích signálů. Spínací hystereze pro vytápění je 2 K (nastavitelná) a 1 K pro chlazení (nastavitelná). Provoz ventilátoru Doběh ventilátoru Režim vytápění Zapnutí Provoz ventilátoru se nastavuje na předním krytu regulátoru buď v režimu Auto nebo Fan On. Pokud je nastavena funkce Auto Teplotně závislé řízení, pracuje ventilátor v závislosti na teplotě, souběžně s řídicím výstupem. Pokud je zvolena funkce Fan On, běží ventilátor nepřetržitě. Ventilátor se vypne když: po ukončení sekvence vytápění nebo chlazení při aktivní funkci Teplotně závislé řízení ventilátoru se posuvný přepínač Heat-Off-Cool posune do polohy Off se vypne napájecí napětí regulátoru Když je DIP spínač č. 2 nastaven na OFF, což znamená, že je připojen elektrický dohřev a regulátor pracuje v režimu vytápění, je aktivována funkce doběh ventilátoru. Jakmile je regulátorem v režimu vytápění vypnut výstup elektrického dohřevu (Y3), spustí se doběh ventilátoru s časovou prodlevou podle nastavení parametru P08. Doběh ventilátoru má nejvyšší prioritu a je aktivní i při poloze Off posuvného přepínače. Po přepnutí spínače do polohy Heat, pracuje regulátor v režimu vytápění. Vytápěcí zařízení dostane řídicí signál na výstupu Y24 když: 1. naměřená prostorová teplota je o polovinu spínací hystereze nižší než nastavená požadovaná teplota a 2. výstup pro vytápění byl vypnutý déle než 3 minuty (nastavitelná hodnota) Přídavné vytápěcí zařízení (dohřev) dostane řídicí signál na výstupu Y3, když je výstup pro vytápění Y24 zapnutý a naměřená prostorová teplota je pod spínací diferencí mezi vytápěním a dohřevem W D (nastavitelná hodnota, parametr P12). Vypnutí Vytápěcímu zařízení se vypne řídicí signál na výstupu Y24 když: 1. naměřená prostorová teplota je o polovinu spínací hystereze nad požadovanou teplotou a 2. výstup pro vytápění byl zapnutý déle než 1 minutu (nastavitelný parametr) Výstup Y3 pro dohřev se vypne když: 1. naměřená prostorová teplota je nad hodnotou danou spínací diferencí mezi požadovanou teplotou pro vytápění a dohřevem W D (nastavitelná hodnota, parametr P12) a 2. výstup pro dohřev byl zapnutý déle než 1 minutu (nastavitelný parametr) Režim chlazení Zapnutí Pokud je posuvný přepínač v poloze Cool, pracuje regulátor v režimu chlazení. Chladicí zařízení dostane řídicí signál na výstupu Y14 když: 1. naměřená teplota je o polovinu spínací hystereze vyšší než nastavená požadovaná teplota a 2. výstup pro chlazení byl vypnutý déle než 3 minuty (nastavitelná hodnota) Vypnutí Chladicí zařízení řídicím výstupem Y14 vypne když: 1. naměřená prostorová teplota je o polovinu spínací hystereze nižší než nastavená požadovaná teplota a 2. výstup pro chlazení byl zapnutý déle než 1 minutu (nastavitelný parametr) 2/10 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074cz

3 Teplota vratného vzduchu RDX42 reguluje buď na základě naměřené prostorové teploty vestavěným čidlem nebo podle teploty vratného vzduchu. Pokud je ke svorkám B1-M připojeno kabelové teplotní čidlo QAH11.1, pak regulátor automaticky pracuje podle tohoto oddělného čidla. Provozní režimy Normální provoz Úsporný režim Režim vypnuto Vytápění nebo chlazení s nastaveným druhem provozu ventilátoru (automatický nebo nepřetržitý). V normálním provozu udržuje regulátor nastavenou požadovanou teplotu, viz grafické znázornění níže. K signálovému vstupu D1-GND lze připojit přepínač provozních režimů. Když se kontakty spínače sepnou (například otevřením okna), změní se režim z normálního provozu na úsporný. V tomto režimu se udržují příslušné nastavené požadované teploty pro vytápění nebo chlazení (podle nastavení parametrů P01 a P02). Typ kontaktů (spínací nebo rozpínací) lze zvolit. Pokud se přepne posuvný přepínač do polohy OFF, přejde regulátor do režimu vypnuto. V tomto režimu neaktivuje regulátor žádný výstup. Pouze displej zobrazuje aktuální prostorovou teplotu nebo nastavenou požadovanou teplotu v normálním provozu podle nastavení DIP přepínače. Jedním stiskem klávesy + nebo -, zobrazí displej požadovanou teplotu v normálním provozu. Dokud je posuvný přepínač v poloze OFF, zůstává regulátor v režimu vypnuto. Funkce regulátoru (v normálním režimu) RDX Control Sequences Aplikace Application s reverzním with reversing ventilem: valve: Application Aplikace s with vytápěním heating a and chlazením: cooling equipment: User Vytápění switch - přepínač "HEAT" v poloze Heat ON User Vytápění switch - přepínač "HEAT" v poloze Heat ON AUX. COMPRESSOR AUX. HEATING Dohřev HEATING Kompresor Dohřev HEATING Pohon ACTUATOR ventilu vytápění OFF Teplota Temperature OFF Teplota Temperature W D W W D W CONTACT Kontakt CLOSED sepnutý User switch "COOL" Chlazení - přepínač v poloze Cool ON REV. VALVE Reverzní ventil COOLING Pohon ventilu ACTUATOR chlazení CONTACT Kontakt rozepnutý OPEN User Chlazení switch - "COOL" přepínač v poloze Cool ON OFF W Temperature Teplota COMPRESSOR Kompresor OFF W Temperature Teplota W W D Nastavená požadovaná teplota Spínací diference mezi vytápěním a dohřevem Pro tepelná čerpadla s jednostupňovým kompresorem a reverzním ventilem musí být výstupy Y14 a Y24 pro řízení kompresoru připojeny paralelně. Výstup Y12 (rozpínací kontakt pro chlazení) nebo výstup Y22 (rozpínací kontakt pro vytápění) se připojí k reverznímu ventilu (který z uvedených výstupů se použije, závisí na konkrétním provedení tepelného čerpadla a zapojení reverzního ventilu). Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074en 3/10

4 Nastavení regulačních parametrů Pro správnou funkci je možné nastavit řadu regulačních parametrů. Tyto parametry lze nastavovat také během provozu bez nutnosti otevření přístroje. V případě výpadku napájecího napětí se nastavené parametry nezmění. Nastavení Parametry se nastavují následujícím způsobem: 1. Stiskněte na 3 až 5 sekund současně tlačítka + a -. Uvolněte je a do 2 sekund stiskněte na 3 sekundy tlačítko +. Na displeji se objeví P Vyberte požadovaný parametr opakovaným stisknutím tlačítek + nebo -: P01 P02 P13 P14 006_RDX42_01 3. Při současném stisku tlačítek + a se objeví aktuální hodnota zvoleného parametru. Hodnota parametru může být změněna opakovaným stiskem tlačítek + nebo. K opuštění režimu nastavování jednotlivých parametrů stiskněte opět současně tlačítka + a. Zobrazí se číslo naposled nastavovaného parametru Pxx, nyní můžete zvolit číslo dalšího parametru, který chcete nastavit. 4. Dalším současným stlačením tlačítek + a nebo 5 sekund po posledním stisku tlačítka se opět zobrazí poslední parametr. 5. Jestliže chcete zobrazit a nastavit další parametry, opakujte kroky 2 až sekund po posledním zobrazení nebo nastavení se všechny změny uloží a regulátor se vrátí do normálního provozu. P13 a P14 (bez možnosti nastavení, pouze zobrazení) Parametr P14 zobrazuje, které teplotní čidlo regulátor používá pro stanovení výstupního signálu. 1: vestavěné čidlo 2: oddělené teplotní čidlo. Bez možnosti nastavení. Parametr P13 zobrazuje aktuální teplotu naměřenou aktivním čidlem. Pokud se v režimu nastavování regulačních parametrů sepne dálkový přepínač provozních režimů nebo se změní poloha posuvného přepínače, regulátor zruší režim nastavování regulačních parametrů a po 10 sekundách zareaguje na nový vstupní signál. Změněné hodnoty se uloží. Parametr Popis Rozsah nastavení Nastavení z výroby P01 Žádaná teplota pro vytápění v úsporném režimu (kontakt externího přepínače provozních režimů je aktivní) OFF, 8 18 C (po 0,5 K) 16 C P02 Žádaná teplota pro chlazení v úsporném režimu (kontakt externího přepínače provozních režimů je aktivní) OFF, C (po 0,5 K) 28 C P03 P04 Minimální nastavitelná požadovaná teplota při normálním provozu Maximální nastavitelná požadovaná teplota při normálním provozu 8 20 C (po 1 K) 8 C C (po 1 K) 35 C P05 Minimální doba přerušení chodu kompresoru 1 10 minut (po 1 min) 3 min. P06 Minimální doba chodu kompresoru 1 10 minut (po 1 min) 1 min. 4/10 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074cz

5 P07 Minimální doba chodu dohřevu 1 10 minut (po 1 min) 1 min. P08 Doba doběhu ventilátoru po vypnutí dohřevu sekund (po 10 s.) 30 s P09 Kalibrace teplotního čidla K (po 0,5 K) 0 K P10 Hystereze spínání pro vytápění 0,5 +4 K (po 0,5 K) 2 K P11 Hystereze spínání pro chlazení 0,5 +4 K (po 0,5 K) 1 K P12 Spínací diference mezi vytápěním a dohřevem W D 0,5 +5 K (po 0,5 K) P13 Aktuální prostorová teplota Pouze zobrazení, bez možnosti nastavení P14 Kombinace přístrojů Aktivní teplotní čidlo (pouze zobrazení, bez možnosti nastavení) 1: vestavěné prostorové teplotní čidlo 2: oddělené čidlo teploty vratného vzduchu Typ Typové označení Katalogový list Teplotní snímač QAH Dvoucestné ventily VVI Třícestné ventily VXI Termoelektrické pohony STA 4877 Termoelektrické pohony STP 4878 Pohony pro zónové ventily SFA K - - Objednávání Při objednávání uvádějte typ a typové označení požadovaného výrobku. Teplotní čidlo QAH11.1 (může být použito jako snímač teploty vratného vzduchu) a zónové ventily je třeba objednat samostatně. Mechanické provedení Regulátor se skládá ze dvou částí: Plastové pouzdro s elektronikou, ovládacími prvky a vestavěným čidlem prostorové teploty Montážní základová deska Pouzdro se nasazuje na montážní desku a je zajištěno dvěma šrouby. Na zadní straně pouzdra jsou DIP přepínače. Na montážní desce jsou šroubovací připojovací svorky. Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074en 5/10

6 Ovládací prvky Popis 1. Zobrazení aktuální teploty prostoru (ve stupních Celsia nebo Fahrenheita), žádaných hodnot nebo regulačních parametrů 2. Značka symbolizující zobrazení aktuální prostorové teploty 3. Normální provoz 4. Úsporný režim 5. Chlazení v provozu 6. Ventilátor v provozu 7. Vytápění v provozu Dohřev v provozu AUX 8. Tlačítka pro nastavení požadovaných teplot a regulačních parametrů 9. Posuvný přepínač pro nastavení provozních režimů (Vytápění - Heat, Vypnuto - Off, nebo Chlazení - Cool ) 10. Ovládání ventilátoru (Auto, regulátor spustí ventilátor při zapnutí vytápění nebo chlazení) (Fan On, ventilátor je trvale v provozu) Nastavení DIP spínačů DIP č. Popis Poloha ON (nastavení z výroby) Poloha OFF 1 Typ kontaktu spínače dálkového ovládání Spínač dálkového ovládání je aktivní při sepnutých kontaktech Spínač dálkového ovládání je aktivní při rozepnutých kontaktech 2 Funkce přídavného dohřevu Žádný dohřev není připojen Dohřev připojen Zobrazení prostorové nebo Zobrazení prostorové teploty Zobrazení nastavené žádané teploty 3 žádané teploty 6/10 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074cz

7 Příslušenství Popis Montážní základová deska pro vedení vodičů po povrchu (v lištách apod.) Doporučuje se použít při montáži regulátoru na tepelně vodivé materiály, např. betonové stěny, rozměry 112 x 130 mm Typové označení ARG70.2 Projektování Montáž, připojení a uvedení do provozu Montážní místo: na stěnu místnosti, která má být vytápěna nebo chlazena. Nemontujte do výklenků, mezi police, za závěsy, nad nebo do blízkosti zdrojů tepla, regulátor neumísťujte na místa s přímým slunečním zářením. Montážní výška 1.5 m nad podlahou. Propojovací vodiče mohou být do regulátoru přivedeny ze zapuštěné elektroinstalační krabice. Zkontrolujte a proveďte nastavení DIP spínačů, pokud je to nutné. Po připojení napájecího napětí provede regulátor reset, během kterého blikají všechny symboly na LCD displeji. Tato fáze trvá cca 3 sekundy. Poté je regulátor připraven k normálnímu provozu. Použité vodiče musí splňovat požadavky pro připojení k napájecímu napětí. Na svorkách signálového vstupu B1-M je napájecí napětí. Pokud je třeba prodloužit vodiče snímačů teploty, je třeba požít kabely vhodné na napájecí napětí. Regulátor je dodáván s Návodem k montáži. Kalibrace teplotního čidla Jestliže zobrazovaná hodnota prostorové teploty nesouhlasí se skutečnou prostorovou teplotou, lze provést kalibraci čidla teploty pomocí změny nastavení parametru P09. Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074en 7/10

8 Technické parametry Napájení Napájecí napětí 2 Kmitočet Příkon Řídicí výstup pro ventilátor - FAN 2 Výstupní proud Řídicí výstupy chlaz. - COOLING a vyt. HEATING 2 Výstupní proud Řídicí výstup dohřev - AUX. HEATING 2 Výstupní proud Vstup pro čidlo teploty vratného vzduchu B1 M Vstup pro dálkové přepínání režimů D1 a GND Nastavitelný typ kontaktů Kontaktní vstup Izolační pevnost Max. délka měděného kabelu 1,5 mm 2 pro připojení ke svorkám B1 a D1 230 V AC +10/-15 % 24 V AC +/-20 % 50/60 Hz 6 VA 230 V AC 24 V AC 5(3)A 230 V AC 24 V AC 5(3)A 230 V AC 24 V AC 5(3)A QAH11.1, třída ochrany II NTC rezistor 3 kω při 25 C spínací (NO) - rozpínací (NC) SELV 6-15 V DC / 3-6 ma 4 kv, zesílená izolace 80 m Rozsah nastavitelných teplot C Odchylka při 25 C ±0,5 K Spínací hystereze pro vytápění (nastavitelná) 2 K Spínací hystereze pro chlazení (nastavitelná) 1 K Spínací diference pro dohřev w D (nastavitelná) 2 K Požadovaná teplota «úsporný provoz», vytápění 16 C (nastavitelná) Požadovaná teplota «úsporný provoz (nastavitelná) Provoz Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Doprava Klimatické podmínky Teplota Vlhkost Mechanické podmínky Skladování Klimatické podmínky Teplota Vlhkost», chlazení 28 C dle IEC třída 3 K C <95 % r.v. dle IEC třída 2 K C <95 % r.v. třída 2M2 dle IEC třída 1K C <95 % r.v. shoda podle Směrnice EMC Směrnice pro nízké napětí 89/336/EEC 73/23/EEC N474 C-Tick shoda dle EMC normy vyzařování AS/NSZ :1994 8/10 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074cz

9 Normy Automatická zařízení pro domácnost a pro podobné EN účely, všeobecné požadavky Speciální požadavky pro regulátory teploty EN Elektromagnetická kompatibilita Vyzařování Odolnost Třída bezpečnosti 2 Stupeň znečištění EN EN II dle EN III dle EN normální Krytí IP 30 dle EN Připojovací svorky pro pevné vodiče nebo lanka opatřená dutinkami 2 x 0,4-1,5 mm 2 nebo 1 x 2,5 mm 2 Hmotnost 0,225 kg Barva předního krytu Bílá, NCS S 0502-G (RAL9003) Popis svorek L B1 M Y3 N N Q Y12 Y14 N Y22 Y24 D1 GND SELV 3074G01 L,N Napájecí napětí 230 V AC B1 Čidlo teploty vratného vzduchu M Měřicí nula D1,GND Signálový vstup pro beznapěťový spínač pro změnu provozních režimů Q Výstup pro jednorychlostní ventilátor Y12 Výstup chlazení rozpínací kontakt Y14 Výstup chlazení spínací kontakt Y22 Výstup vytápění rozpínací kontakt Y24 Výstup vytápění spínací kontakt Y3 Výstup přídavný dohřev 2 G B1 M Y3 G0 G0 Q Y12 Y14 G0 Y22 Y24 D1 GND 3074G02 G,G0 Napájecí napětí 24 V AC B1 Čidlo teploty vratného vzduchu M Měřicí nula D1,GND Signálový vstup pro beznapěťový spínač pro změnu provozních režimů Q Výstup pro jednorychlostní ventilátor Y12 Výstup chlazení rozpínací kontakt Y14 Výstup chlazení spínací kontakt Y22 Výstup vytápění rozpínací kontakt Y24 Výstup vytápění spínací kontakt Y3 Výstup přídavný dohřev 9/10 Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074en

10 Schéma zapojení L 10 A QAH11.1 L 10 A QAH11.1 AC 230 V L B1 M D1 GND N Q Y14 N Y24 N Y3 AC 230 V L B1 M D1 GND N Q Y14 Y24 N Y12 Y22 N Y3 N 3050A10 N AC 230 V AC 230 V G 10 A QAH G 10 A QAH AC 24 V G B1 M D1 GND G0 Q Y14 G0 Y24 G0 Y3 AC 24 V G B1 M D1 GND G0 Q Y14 Y24 G0 Y12 Y22 G0 Y3 G0 G0 G - G0 AC 24 V G - G0 AC 24 V B1 Čidlo teploty vratného vzduchu (kabelový snímač teploty QAH11.1) D1 Externí beznapěťový spínač pro změnu provozních režimů (normální nebo úsporný provoz) Q Výstup pro jednorychlostní ventilátor Y12 Výstup chlazení rozpínací kontakt Y14 Výstup chlazení spínací kontakt Y22 Výstup vytápění rozpínací kontakt Y24 Výstup vytápění spínací kontakt Y3 Výstup přídavný dohřev Rozměry , M M02 10/ Siemens Building Technologies Ltd. Technické změny vyhrazeny Siemens Building Technologies Regulátor prostorové teploty s LCD displejem CE1N3074cz

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 4-trubkové jednotky fan-coil Pro kompresorové chlazení s přímým výparníkem a reverzním ventilem RDF30 Výstupy pro pohony ventilů on / off (otevřeno

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 062 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU20 Volitelná PI regulace nebo ON/OFF regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Tříbodový výstup

Více

Regulátor pro jednotky Fan-coil

Regulátor pro jednotky Fan-coil 3 576 ACR2.44/ALG Regulátor pro jednotky Fan-coil ACR2.44 Pulzně šířková modulace (PWM) výstupního signálu pro termoelektrické pohony ventilů, 23 V AC Volitelná P nebo PI regulace Automatické nebo ruční

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 053 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 4-trubkové jednotky fan-coil RDF30 Řídící výstup pro pohon ventilu : on / off (Otevřeno/zavřeno) Výstup pro ovládání 3-otáčkového ventilátoru Regulace

Více

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace

Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace s 3 191 Regulátor prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace RDG100KN Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LE mód) Podsvětlení displeje 2-bod /

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

Kanálová čidla kvality vzduchu

Kanálová čidla kvality vzduchu 1 962 QPM2102D QPM2160D, QPM2162D QPM2100, QPM2102 QPM2160, QPM2162 Kanálová čidla kvality vzduchu QPM21 Bezúdržbový snímač založený na optickém měření infračervené absorpce (NDIR 1 ) Snímač VOC 2) založený

Více

Regulátor topení, komunikativní

Regulátor topení, komunikativní UC00 Regulátor topení, komunikativní Shrnutí Použití Funkce UC00 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso) s jedním výstupem. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 017 RAB 31 RAB311 Prostorové termostaty Pro 4-trubkové fan-coilové jednotky RAB31 Prostorové termostaty s ručním přepínačem vytápění / chlazení 2-bodová regulace Ruční 3-stupňové přepínání rychlosti

Více

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací

Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací s 3 7 RDF600KN Regulátor prostorové teploty s polozapuštěnou montáží s KNX komunikací RDF600KN Pro fan-coilové jednotky 2-trubkové, 2-trubkové s el. ohřevem a 4-trubkové Pro použití s kompresory v zařízeních

Více

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT

BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BEZDRÁTOVÝ PROSTOROVÝ TERMOSTAT BPT710 PRO OVLÁDÁNÍ TOPNÝCH ZAØÍZENÍ Komfortní ovládání pro: přímotopy podlahové topení sálavé panely, infrapanely plynové a elektrické kotle (pouze s přijímačem BPT002)

Více

Regulátor topení, komunikativní

Regulátor topení, komunikativní UC00 Regulátor topení, komunikativní Shrnutí UC00 je komunikativní pokojový regulátor topení (radiátor, elektrické těleso) s jedním výstupem. Může buď pracovat autonomně, nebo být připojen na primární

Více

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu

Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu s 3 192 Regulátor prostorové RDG400KN teploty s komunikací KNX Pro vytápění a chlazení v systémech s proměnným průtokem vzduchu Komunikace po sběrnici KNX (S-mód a LTE mód) Podsvětlení displeje PI / P

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 055 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF50.1 PI regulace Výstup pro pohon s lineárním řídicím signálem 0 až 10 V DC Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství

Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství Ekvitermní regulátory, prostorová regulace a příslušenství 1 Regulátory druhy a vlastnosti Pro ovládání kotlů PROTHERM pokojovým regulátorem lze použít pouze takový regulátor, který má beznapěťový výstup,

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu SIEMENS 3 302 QXA2601/QXA2603 QXA2602/QXA2604 Čidlo rosného bodu QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 Provozní napětí AC/DC 24 V nebo AC 230 V Bezpotenciálový přepínací kontakt AC/DC 1 30 V nebo AC 230 V Snadná

Více

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies

RDG100KN RDG160KN. Edition 3.1. CE1N3191cz 2013-06-17 Building Technologies s 3 191 Regulátory prostorové teploty s komunikací KNX Pro aplikace s fan-coilovými jednotkami Pro univerzální aplikace Pro použití s kompresory v zařízeních s výparníkem RDG100KN RDG160KN Komunikace po

Více

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10

KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 KÓDOVÝ ZÁMEK 1105/2 A 1156/10 Popis Kódový zámek umožňuje odemknuti elektrického zámku zadáním číselné kombinace (kódu) na klávesnici. K otevírání dveří může být naprogramováno až 8 různých kódů, které

Více

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda

Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem. vzduch-voda Vytápěcí boiler hybridní s tepelným čerpadlem vzduch-voda 29.4.2016 Model: LLR160-5,5kW REVEL Provozní manuál Pročtěte si důkladně tento manuál, pokud tak neučiníte, může dojít k nevratnému poškození vašeho

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 056 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro 2-trubkové jednotky fan-coil RDF60.1 PI řídicí algoritmus Výstup pro ovládání tříbodového pohonu ventilu Výstup pro ovládání 3-rychlostního ventilátoru

Více

TTHERM-1. HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) HWPRO JAROŠ Milan Vývoj a výroba elektronických zařízení e-mail: info@hwpro.cz web: www.hwpro.

TTHERM-1. HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) HWPRO JAROŠ Milan Vývoj a výroba elektronických zařízení e-mail: info@hwpro.cz web: www.hwpro. Uživatelský návod TTHERM-1 HW - ver. 1.73, FW: 1.54 (16.09.2015) JAROŠ Milan web: www.hwpro.cz OBSAH: 1 Seznámení... 3 1.1 Popis... 3 1.2 Příslušenství... 3 2 Specifikace... 4 2.1 Technické parametry...

Více

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D

Odpájecí stanice pro SMD. Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Odpájecí stanice pro SMD Kontrola teploty, digitální displej, antistatické provedení SP-HA800D Upozornění Teplota trysek je 400 C a v případě nesprávného zacházení s přístrojem může dojít ke zranění, požáru

Více

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+

Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ Kapitola: Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+, strana 1/5 Návod k týdennímu programovatelnému termostatu EUROTEMP 2016+, 2016PC+ 1. CHARAKTERISTIKA PŘÍSTROJE - termostat

Více

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C

elektronický programovatelný ter mostat +5... +40 C OCD4 technická dokumentace elektronický programovatelný ter mostat použití: řízení elektrického podlahového topení týdenní program s intelitentním předtápěním podsvícený displej komunikace v českém jazyce

Více

Termostaty řady 8000 programovatelné & bez programování pro aplikace vytápění a chlazení

Termostaty řady 8000 programovatelné & bez programování pro aplikace vytápění a chlazení Datový list Termostaty řady 8000 programovatelné & bez programování pro aplikace vytápění a chlazení Vlastnosti Technicky vyspělé termostaty řady 8000 pro vytápění a chlazení provádějí složitou sekvenční

Více

Komunikativní regulátor topení s ovládáním žaluzií

Komunikativní regulátor topení s ovládáním žaluzií US100 Komunikativní regulátor topení s ovládáním žaluzií Uc100.png Shrnutí US100 je komunikativní pokojový regulátor s jedním PWM výstupem pro řízení radiátoru nebo elektrického konvektoru a dvou digitálních

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 065 RDU50 RDU50.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem pro vytápění a chlazení RDU50... Použití PI regulace Regulace dle teploty prostoru nebo dle teploty vratného vzduchu Výstup pro servopohon

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8

NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 NÁVOD NA POUŽITÍ INSTAT 8 OBSAH: I II III Diagram teplota-čas Tabulka časových pásem Ovládací prvky-zobrazení 1 Ovládání přístroje 1.1 Ručně C 1.2 Týdenní program. A 1.3 Denní program. B 1.4 Party..D 1.5

Více

Kabelový ovlada (standardní vybavení)

Kabelový ovlada (standardní vybavení) Kabelový ovlada (standardní vybavení) 1. Displej asova e 2. Rychlost ventilátoru (Automatika (AU- TO), Vysoká, St ední, Nízká) 3. Indikace odmrazování (DEFROST) 4. Indikace úsporného režimu (SAVE) 5. Zobrazení

Více

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM

PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PROSTOROVÝ TERMOSTAT S PODSVÍCENÝM DISPLEJEM PT22 vhodný pro všechny typy kotlů týdenní program (nastavitelný) 6 teplotních změn na každý den protizámrazová ochrana jednoduchá montáž moderní design VELKÝ

Více

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6

Obsah. Strana. Úvod 2. Popis regulačního systému PTVJ 2. Popis jednotek systému 4. 1. Ovládací jednotka MPO2 4. 2. Rozvaděč PTVJ 6 Obsah Strana Úvod 2 Popis regulačního systému PTVJ 2 Popis jednotek systému 4 1. Ovládací jednotka MPO2 4 2. Rozvaděč PTVJ 6 2.1. Deska zdroje MPZ1 8 2.2. Deska měření teploty MPP1 9 2.3. Výstupní modul

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 64 61 50 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 64 61 50 Úvod Vážení zákazníci, děkujeme za Vaši důvěru a za nákup našeho malého bezdrátového pokojového a venkovního teploměru. Tento přístroj dokáže přijímat signály naměřené

Více

Automatická regulace hoření Reg 200

Automatická regulace hoření Reg 200 Automatická regulace hoření Reg 200 Uživatelský manuál 1.0 Obecná ustanovení 2 1.1 Technické parametry 3 1.2 Mechanické údaje 3 2.0 Popis Automatické regulace Reg 200 4 3.0 Blokové schéma 6 4.0 Ovládání

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 016 RAB21 Prostorové termostaty Pro 2-trubkové fan-coilové jednotky RAB21.1 RAB21 Prostorové termostaty pro vytápění nebo chlazení Funkce automatického přepínání vytápění / chlazení (s externím příložným

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 658 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. / DC 24 48 V / AC 230 V Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní funkci Pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666

NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 866666 Děkujeme, že jste si zakoupili tuto automatickou nabíječku VC 7000. Je určená pro nabíjení olověných, gelových i kalciových akumulátorů s kapacitou nad 14Ah, resp. 25Ah.

Více

Kabelové čidlo teploty QAP...

Kabelové čidlo teploty QAP... 1 831 1847P01 Kabelové čidlo teploty QAP... Použití Čidlo se používá pro měření teploty v zařízeních pro vytápění, větrání a klimatizaci. Čidla s příslušenstvím se používají pro tyto aplikace: Příložné

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace

RVA53.140. Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu. Základní technická dokumentace RVA53.140 Ekvitermní regulátor kotle a topného okruhu Základní technická dokumentace Vydání: 1.0 Série regulátoru: A 16. duben 1998 Siemens uilding Technologies s.r.o. Divize Landis & Staefa Novodvorská

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty. Technologie budov

Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty. Technologie budov Regulátory prostorové teploty a příložné termostaty Technologie budov Prostorové termostaty Sortiment prostorových termostatů vhodný zejména tam, kde se vyžaduje nekomplikované ovládání a atraktivní poměr

Více

TERMOSTAT KOLON LCT 5100

TERMOSTAT KOLON LCT 5100 TERMOSTAT KOLON LCT 5100 Návod k obsluze Výrobce: Vývoj a konstrukce: Dodavatel a servis: K Nouzovu 2090; 143 00 Praha 4 Tel.: + 420 225 983 400 + 420 225 983 410 Fax: + 420 244 403 051 e-mail: pristroje@ingos.cz

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS

Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS Sunis Indoor WireFree RTS Thermosunis Indoor WireFree RTS CZ Návod k obsluze Obsah Bezpečnostní pokyny 2 Použití a vlastnosti 3 Popis a určení výrobku 3 Technické údaje 3 Obsah balení 3 Ovládací prvky

Více

Prostorové termostaty

Prostorové termostaty 3 563 RAA31 RAA31.16 RAA31.26 Prostorové termostaty Pro systémy, kde se pouze vytápí nebo pouze chladí RAA31 Prostorové termostaty s ručním spínačem ZAP/VYP 2 bodová regulace Spínané napětí AC 24 250 V

Více

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ

PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ PT14-HT-P PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PRO OVLÁDÁNÍ TERMOELEKTRICKÝCH POHONÙ Určený pro: radiátory osazené termoelektrickými pohony rozdělovače teplovodního podlahového topení s termoelektrickými pohony MONTÁŽ

Více

NRT 101: Elektronický regulátor prostorové teploty se spínacími hodinami

NRT 101: Elektronický regulátor prostorové teploty se spínacími hodinami Produkt a sstém - informace 43.030/ R 0: Elektronický regulátor prostorové teplot se spínacími hodinami Pro individuální regulaci jednotlivých místností, btů a zón s možností programování spínacích časů

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F)

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT MINIB TH-0108 (F) Úvod Tento termostat je digitální programovatelnou jednotkou napájenou bateriemi pro řízení teploty při vytápění a ochlazování. Je možno jej použít u většiny

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN

ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 DE EN ŘADA KOMPAKTNÍCH INVERTORŮ J1000 CZ DE EN J1000 TECHNOLOGIE INVERTOROVÝCH MĚNIČŮ YASKAWA Obsah Strana 2 Zkušenosti a inovace Přední představitel technologie invertorových měničů Strana 3 Vlastnosti a funkce

Více

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0

Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 Jednokanálový zdroj stejnosměrného napětí NÁVOD K OBSLUZE V7.0 OBSAH 1. ÚVOD... 2. VYRÁBĚNÉ MODELY... 3. SPECIFIKACE... 1 2 2 4. OVLÁDACÍ PRVKY A UKAZATELE NA PANELU... 4 a. Čelní panel MPS-série 3003/3005/6003...

Více

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení

CL232. Převodník RS232 na proudovou smyčku. S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení Převodník RS232 na proudovou smyčku S galvanickým oddělením, vysokou komunikační rychlostí a se zvýšenou odolností proti rušení 28. dubna 2011 w w w. p a p o u c h. c o m CL232 Katalogový list Vytvořen:

Více

ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř.

ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř. Datový list ECL Comfort 200 230 V stř. a 24 V stř. Aplikace ECL Comfort 200 je elektronický regulátor teploty, který je možno předprogramovat pro řadu různých aplikací. Každá aplikace má svou vlastní kartu

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI

INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI INSTRUKCE PRO POUŽITÍ A INSTALACI LCD DÁLKOVÝ OVLADAČ PRO VENTILÁTOR Jmenovité napětí 220-240V, 50Hz PROSÍM PŘED POUŽITÍM PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY INSTRUKCE VAROVÁNÍ aby se snížilo riziko vzniku

Více

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí

JUMO ctron 16/08/04 Kompaktní regulátor s časovačem a rampovou funkcí JUMO GmbH & Co. KG JUMO Měření a regulace s.r.o. JUMO Slovensko s.r.o. MoritzJuchheimStraße 1, 36039 Fulda Křídlovická 943/24a, 603 00 Brno Púchovská 8, 831 06 Bratislava Německo Česká republika Slovenská

Více

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY

Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Junior Plus 2/4/6/8 NÁVOD K POUŽITÍ ŘÍDÍCÍ PŘÍSTROJ SE DVĚMA PROGRAMY PRO INTERNÍ MONTÁŽ, S HLAVNÍM VENTILEM/ START ČERPADLA & KALKULACE SPOTŘEBY VODY Čas/den Doba zavl. Dny zapnuto/vyp. Auto./Vypnuto

Více

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad

PROSTOROVÝ TERMINÁL pad NÁVOD K OBSLUZE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE PROSTOROVÝ TERMINÁL pad BOXAIR BOXAIR INVERTER EASYMASTER EASYMASTER INDOOR SPLIT AIRMASTER DIRECTMASTER AQUAMASTER AQUAMASTER INVERTER AQUAMASTER INVERTER COMBI

Více

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat

S20. Provedení: MLS. Návod k montáži a obsluze. Řídicí jednotka vrat S20 Provedení: MLS cs Návod k montáži a obsluze Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být uchováván uživatelem.

Více

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ

KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Příručka uživatele KLIMATIZAČNÍ ZAŘÍZENÍ TÝDENNÍ ČASOVAČ Pozor: Na Vašem výrobku je uveden tento symbol. Říká, že se elektrické a elektronické přístroje nemají likvidovat s domácím odpadem, nýbrž se mají

Více

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw

Portier. Portier. Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry. 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw R Portier Portier Exkluzivní nerezová vzduchová clona pro náročné interéry Doporučená instalační výška 2,5 m Horizontální montáž Délky: 1 a 1,5 m 1 Bez ohřevu 3 Elektrický ohřev : 3-13,5 kw Použití Portier

Více

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R

Elektrická polarizovaná drenáž EPD160R rev.5/2013 Ing. Vladimír Anděl IČ: 14793342 tel. 608371414 www.vaelektronik.cz KPTECH, s.r.o. TOLSTÉHO 1951/5 702 00 Ostrava Tel./fax:+420-69-6138199 www.kptech.cz 1. Princip činnosti Elektrická polarizovaná

Více

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT

PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT PT14-P S JEDNODUCHÝM OVLÁDÁNÍM A PODSVÍCENÝM DISPLEJEM Určený pro: přímotopy sálavé panely elektrické podlahové topení MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné místo,

Více

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A

KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A KODÉR PRO 18 ÚČASTNÍKŮ S INTEGROVANOU HLASOVOU JEDNOTKOU 1072/19A VLASTNOSTI Instalace do dvousloupcového tlačítkového panelu 725 nebo DOMUS AURA Svorkovnice pro připojení 18 tlačítek přímo k modulu Při

Více

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ ALFACO s.r.o. IR33S Carel str. 1 IR33S CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení se statickým výparníkem pro nadnulové teploty. Termostat ukazuje teplotu chlazeného

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování)

Návod k obsluze řídící jednotky. 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) Návod k obsluze řídící jednotky Verze programu: 2011-05-25 Benekov (bez automatického zapalování) OBSAH 1. Úvod... 3 2. Popis tlačítek regulátoru... 3 3. Struktura uživatelského a servisního menu... 4

Více

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem

Regulátor prostorové teploty s LCD displejem 3 051 RDF10 RDF10.2 Regulátor prostorové teploty s LCD displejem Pro 2-trubkové jednotky fan-coil Pro komresorové chlazení s přímým výparníkem (pouze RDF10) RDF10 Výstup pro pohon ventilu on / off (otevřeno

Více

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Technické informace TI 170C/07/cs Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Měřicí převodník pro vodivost a odpor Rozsah použití Nejčistší voda Úprava vody Výměníkyiontů Reverzní osmóza Odsolování chladicí vody

Více

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení

elektr onický kombinovaný ter mostat OTD2-1999 objednací číslo 2016 čidlo vnitřní prostorové + podlahové délky 2,2m rozsah nastavení OTD2 technická dokumentace elektr onický kombinovaný ter mostat použití: řízení topných systémů funkce: podlahový termostat prostorový termostat kombinovaný termostat regulátor výkonu zobrazení nastavené

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01

MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ OK - 01 MAZÁNÍ OKOLKŮ TRAMVAJÍ POUŽITÍ Mazací systém je určen k mazání okolků tramvají, které nejsou vybaveny rozvodem tlakového vzduchu. Systém pracuje na principu nanášení směsi maziva na styčné plochy okolků

Více

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG

Plovákový spínač s jedním mezním kontaktem - provedení PG Popis výrobku V provozních a skladovacích nádržích je nutné zjišťování úrovně hladiny kapaliny, neboť je nutno korigovat nežádoucí změny povrchu provozní kapaliny (odpařování nebo zanášení resp. vynášení

Více

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze

testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze testo 616 Přístroj pro měření vlhkosti materiálu Návod k obsluze 2 Obsah Obsah...3 Obecná upozornění...4 1. Bezpečnostní upozornění...5 2. Použití...6 3. Popis přístroje...7 3.1 Displej a tlačítka...7

Více

NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010. NRG-Temp

NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010. NRG-Temp NÁVRH Zakázka č. 097893 NELSON Datum: 12.1.2010 NRG-Temp Česky: Digitální termostat s časovačem Návod k montáži a obsluze 2 3 Česky 1. Technické specifikace... 6 2. Popis... 7 3. Montáž a instalace...

Více

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny

Chronis IB / IB L Programovatelné spínací hodiny Abyste mohli optimálně využít všech výhod programovatelných spínacích hodin Chronis IB / IB L, přečtěte si pozorně následující návod k obsluze a provozu. Chronis IB / IB L jsou programovatelné spínací

Více

Digitální tlakoměr PM 111

Digitální tlakoměr PM 111 Digitální tlakoměr PM 111 Tlakoměr PM 111 Průmyslové tlakoměry PM 111 jsou určeny k měření, digitálnímu zobrazení okamžité hodnoty tlaku měřeného média a případně i na jeho regulaci. Použití a princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 10 07 16 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 10 07 16 Tento přístroj, který měří teplotu a relativní vlhkost vzduchu a který zobrazuje na vteřinu přesný čas (hodiny řízené rádiovým časovým signálem DCF-77 ), je určen převážně

Více

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru.

Dbejte pokynů uvedených v montážním návodu, který je přiložen ke každému senzoru. Návod k obsluze R Vyhodnocovací elektronika pro senzory proudění VS3000 Dokument číslo: 704036/03 10/2007 Obsah Bezpečnostní pokyny........................ strana 3 Použití z hlediska určení......................

Více

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA STAGE DESK-16 16kanálový dimmer ovladač UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Funkce ovladače 16kanálový DMX dimmer ovladač Jednoduché programování 16 vestavěných programů 16 uživatelských programů Midi In, Out, a Thru

Více

I/O modul univerzální rozhraní

I/O modul univerzální rozhraní 9 780 DESIGO I/O-OPEN I/O modul univerzální rozhraní Pro integraci cizích zařízení do systému řízení budov DESIGO V2.2. PTM1.RS232 PTM1.RS485 Pro implementaci zákaznických řešení integrací. Aplikace může

Více

Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje

Nová dimenze! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Nová "dimenze"! První univerzální stmívač pro všechny stmívatelné zdroje Na základě legislativních změn EU, je v současné době ukončována

Více

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R

Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Technické podmínky a návod k použití detektoru GC20R Detektory typu GC20R jsou stacionární elektronické přístroje určené k detekci přítomnosti chladiva ve vzduchu Jejich úkolem je včasné vyslání signálu

Více

Bezdrátový dálkový ovlada

Bezdrátový dálkový ovlada Bezdrátový dálkový ovlada Popis a funkce dálkového ovlada e POZNÁMKY: Ujist te se, že mezi dálkovým ovlada em a senzorem jednotky nejsou žádné p ekážky. Nepus te dálkový ovlada na zem a neházejte s ním.

Více

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální

Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Návod a technické informace 3 dotykový dutinový mikrometr digitální Všeobecný popis 3 dotykový dutinový mikrometr je měřidlo s automatickým centrováním určené k měření otvorů. měřidlo je zkonstruováno

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití

DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C. Návod k použití DIGITÁLNÍ MULTIMETR - KT33C Návod k použití 1. INFORMACE O BEZPEČNOSTI 1 1.1. ÚVOD 2 1.2. BĚHEM POUŽÍVÁNÍ 2 1.3. SYMBOLY 2 1.4. ÚDRŽBA 3 2. POPIS PŘEDNÍHO PANELU 3 3. SPECIFIKACE 4 3.1. VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE

Více

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Návod k obsluze. Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360. Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Návod k obsluze Klešťový měřící přístroj únikového proudu FLUKE 360 Říjen 2006 2006 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Bezpečnostní informace Čtěte nejdříve Bezpečnostní informace Abyste se vyhnuli

Více

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A

REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A PMA a Company of WEST Control Solutions REVO M-1PH Polovodičový spínací modul jednofázový jmenovitý proud 35 A a 40 A Univerzální modul pro všechny druhy zátěží a režimy spínání Komunikace RS 485 Modbus

Více

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive

6. Příklady aplikací. 6.1.1. Start/stop. 6.1.2. Pulzní start/stop. Příručka projektanta VLT AQUA Drive . Příklady aplikací. Příklady aplikací.1.1. Start/stop Svorka 18 = start/stop par. 5-10 [8] Start Svorka 27 = Bez funkce par. 5-12 [0] Bez funkce (Výchozí nastavení doběh, inverzní Par. 5-10 Digitální

Více

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250

Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 MINIPAN digital panel meters, temperature- and mains controlling, special purpose instruments for customer requirements www.ziehl.com Návod pro provoz - teplotní relé TR 250 Krátký popis Teplotní relé

Více

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV

Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy TV s 1 423 Regulátor prostorové teploty s týdenním časovým programem, nezávislé řízení přípravy V pro systémy vytápění RDE100.1 DHW Regulace prostorové teploty 2-polohová regulace vytápění s výstupem Zap/Vyp

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka

SE155. Monitor s HUD projekčním displejem 5,5 Uživatelská příručka SE155 Monitor s HUD projekčním displejem 5,5" Uživatelská příručka 1 Děkujeme vám za zakoupení našeho HUD projekčního displeje. Tento produkt zvyšuje bezpečnost řidičů, kdy všechny potřebné informace jsou

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

Regulátor prostorové teploty

Regulátor prostorové teploty 3 331 SYNCO 100 Regulátor prostorové teploty se 2 výstupy DC 0...10 V RLA162 Regulátor prostorové teploty pro jednoduchá zařízení určená pro větrání, klimatizaci a vytápění. Kompaktní provedení. Dva analogové

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon pro zónové ventily VVI46.., VXI46.., (VVS46.., VXS46..) apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5

Více