Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až"

Transkript

1 Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Datum: Pracoviště: Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec, Ing. Zátka Místo: Hrádek (okr. Rokycany)

2 Zpráva z imisního měření v Hrádku ve dnech až Zpracoval: Ing. Fory, Ing. Hadinger, Ing. Hladík, Proškovec, Ing. Zátka 2016 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Plzeň Název dokumentu: 2016-ZP-Hradek_u_Rokycan-001 Verze dokumentu: 20 Datum poslední úpravy: :03:10 Datum tisku dokumentu: RNDr. Jiří Hostýnek Ředitel pobočky Plzeň

3 1 Obsah 1Úvod Měření Lokality měření Lokalita Lokalita M Lokalita M Lokalita Naměřené hodnoty Suspendované částice P Železo Fe Kadmium Cd Arsen As Nikl Ni Olovo Pb Vanad V Chrom Cr Mangan Mn Kobalt Co Měď Cu Zinek Zn Selen Se Meteorologické veličiny Analýza dat Prostorová analýza Závěr Přílohy Příloha Imisní limity Záznamy o kontrole průtoku vzorkovače Seznam tabulek Tab. 1: 24hodinové imisní koncentrace P Tab. 2: 24hodinové imisní koncentrace Fe (z P0)...7 Tab. 3: 24hodinové imisní koncentrace Cd (z P0)... 7 Tab. 4: 24hodinové imisní koncentrace As (z P0)... 7 Tab. 5: 24hodinové imisní koncentrace Ni (z P0)...8 Tab. 6: 24hodinové imisní koncentrace Pb (z P0)...8 Tab. 7: 24hodinové imisní koncentrace V (z P0)...8 Tab. 8: 24hodinové imisní koncentrace Cr (z P0)... 9 Tab. 9: 24hodinové imisní koncentrace Mn (z P0)...9 Tab. 10: 24hodinové imisní koncentrace Co (z P0)...9 Tab. 11: 24hodinové imisní koncentrace Cu (z P0)...10 Tab. 12: 24hodinové imisní koncentrace Zn (z P0)...10 Tab. 13: 24hodinové imisní koncentrace Se (z P0)...10 Tab. 14: Meteorologické veličiny naměřené stanicí Plzeň Mikulka...11 Tab. 15: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro rok

4 Seznam zkratek ČHMÚ IH1h IH8h IH24h IHr IHre ISKO P0 PM2,5 SPM TK TZL Český hydrometeorologický ústav imisní limit pro průměrné 1hodinové koncentrace imisní limit pro klouzavé průměrné 8hodinové koncentrace imisní limit pro průměrné 24hodinové koncentrace imisní limit pro průměrné roční koncentrace imisní limit pro průměrné roční koncentrace pro ochranu ekosystémů a vegetace informační systému kvality ovzduší suspendované částice respirabilní frakce 10 µm a menší suspendované částice jemné respirabilní frakce 2,5 µm a menší suspendované částice (tuhé částice) toxické (těžké) kovy tuhé znečišťující látky 2

5 3 1 Úvod Na základě objednávky ze dne , vedené pod číslem jednacím P , zaslané městem: Město Hrádek náměstí 8. května Hrádek IČO: bylo provedeno týdenní měření imisních koncentrací suspendovaných částic frakce PM 10 na čtyřech lokalitách na území města Hrádek. Na dvou z těchto lokalit byl následně proveden rozbor na koncentra ce toxických (resp. těžkých) kovů. Hradecký vrch Čihadlo Hrádek M2 M3 S Na Skalce Místo měření Obr. 1: Reliéf měřeného území

6 2 Měření 2.1 Lokality měření Polohy lokalit měření jsou na mapovém podkladu zobrazeny na obrázku Obr. 2 (viz níže) Lokalita Adresa: Popis, poznámka: Měřicí program: Metoda měření: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo přístroje: Termín měření: Vzorkovací perioda: Počet vzorků: Vzorky zpracovala laboratoř: Rokycanská 40 Převážně návětrná strana města P0, TK Gravimetrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou ESM Andersen FH 95 kf :00 SEČ :00 SEČ 24 hod 7 ČHMÚ CLI TK Generála Šišky Praha 4 Kamýk Lokalita M2 Adresa: Popis, poznámka: Měřicí program: Metoda měření: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo přístroje: Termín měření: Vzorkovací perioda: Počet vzorků: Vzorky zpracovala laboratoř: Zahradní 230 Nová Huť, střed města P0 Gravimetrie ESM Andersen FH 95 SEQ :00 SEČ :00 SEČ 24 hod 7 ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18/ Ústí nad Labem Lokalita M3 Adresa: Popis, poznámka: Měřicí program: Metoda měření: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo přístroje: Termín měření: Vzorkovací perioda: Počet vzorků: Vzorky zpracovala laboratoř: Hutnická 114 Horní partie města P0 Gravimetrie ESM Andersen FH 95 SEQ :00 SEČ :00 SEČ 24 hod 7 ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Kočkovská 18/ Ústí nad Labem 4

7 Lokalita Adresa: Popis, poznámka: Měřicí program: Metoda měření: Typ měřícího přístroje: Výrobní číslo přístroje: Termín měření: Vzorkovací perioda: Počet vzorků: Vzorky zpracovala laboratoř: Hutnická 9 Starý Hrádek, za železárnami P0, TK Gravimetrie, hmotnostní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou ESM Andersen FH 95 SEQ :00 SEČ :29 SEČ 24 hod 7 ČHMÚ CLI TK Generála Šišky Praha 4 Kamýk Hrádek M2 M3 S Obr. 2: Lokality měření

8 6 2.2 Naměřené hodnoty Suspendované částice P0 Koncentrace suspendovaných částic P0 byly měřeny na všech čtyřech lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace suspendovaných částic PM 10, dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., je stanoven na hodnotě 50 µg m-3. Tab. 1: 24hodinové imisní koncentrace P0 Datum hodinová koncentrace [µg m-3] 14,7 22,8 23,4 21,2 21,9 16,4 22,0 M2 3,8 15,8 17,8 12,6 22,2 10,1 14,4 M3 6,3 16,2 14,2 16,4 15,1 11,1 13,2 9,1 19,6 28,8 23,1 31,1 20,2 30,9 Tučně jsou zvýrazněny hodnoty přesahující 50 % stanoveného imisního limitu. V době měření, ani jedna hodnota na všech lokalitách nedosáhla stanoveného imisního limitu 50 µg m -3. Obr. 3: Týdenní průběh minimální a maximální koncentrace P0 naměřené v Hrádku Koncentrace [ µg m-3 ] Max Min Koncentrace [ µg m-3 ] Obr. 4: Porovnání koncentrací P0 s okolními měřicími stanicemi 40 Hrádek - průměr Kamenný Újezd Plzeň - průměr

9 Železo Fe Koncentrace železa Fe, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro koncentrace železa Fe není legislativou ČR stanoven. Tab. 2: 24hodinové imisní koncentrace Fe (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m ] 75,5 117,0 106,0 79,4 83,7 124,0 107,0 49,2 128,0 218,0 124,0 246,0 206,0 256, Kadmium Cd Koncentrace kadmia Cd, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace kadmia Cd není legislativou ČR stanoven. Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., je pro kadmium stanoven imisní limit pro průměrné roční koncentrace a to o hodnotě 5 ng m-3. Tab. 3: 24hodinové imisní koncentrace Cd (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,116 0,146 0,169 0,125 0,165 0,261 0,153 0,113 0,168 0,278 0,185 0,346 0,822 0, Arsen As Koncentrace arsenu As, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace arsenu As není legislativou ČR stanoven. Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., je pro arsen stanoven imisní limit pro průměrné roční koncentrace a to o hodnotě 6 ng m-3. Tab. 4: 24hodinové imisní koncentrace As (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,765 1,650 1,580 0,831 0,952 2,350 0,583 0,429 2,440 2,510 0,809 1,890 1,250 2,840

10 Nikl Ni Koncentrace niklu Ni, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace niklu Ni není legislativou ČR stanoven. Dle přílohy č. 1 k zákonu č. 201/2012 Sb., je pro nikl stanoven imisní limit pro průměrné roční koncentrace a to o hodnotě 20 ng m-3. Tab. 5: 24hodinové imisní koncentrace Ni (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,198 0,202 0,327 0,291 0,224 0,357 0,230 0,124 0,317 0,318 0,351 0,573 0,333 0, Olovo Pb Koncentrace olova Pb, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace olova Pb není legislativou ČR stanoven. Do listopadu roku 2005 platil dle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 350/2002 Sb., imisní limit pro olovo pro průměrné roční koncentrace a to o hodnotě 500 ng m-3. Tab. 6: 24hodinové imisní koncentrace Pb (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m ] 3,140 3,450 3,040 3,760 2,770 5,530 4,560 2,020 2,860 4,840 4,550 6,680 23,100 6, Vanad V Koncentrace vanadu V, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace vanadu V není legislativou ČR stanoven. Tab. 7: 24hodinové imisní koncentrace V (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,149 0,312 0,203 0,383 0,449 0,438 0,365 0,047 0,327 0,270 0,386 0,405 0,399 0,419

11 Chrom Cr Koncentrace chromu Cr, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace chromu Cr není legislativou ČR stanoven. Tab. 8: 24hodinové imisní koncentrace Cr (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,699 0,455 0,355 1,280 0,639 0,970 0,887 0,743 0,772 0,752 0,877 1,100 0,768 1, Mangan Mn Koncentrace manganu Mn, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace manganu Mn není legislativou ČR stanoven. Tab. 9: 24hodinové imisní koncentrace Mn (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m ] 4,870 2,930 2,990 2,600 2,220 6,210 5,780 1,530 2,800 4,380 3,550 6,840 22,400 6, Kobalt Co Koncentrace kobaltu Co, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace kobaltu Co není legislativou ČR stanoven. Tab. 10: 24hodinové imisní koncentrace Co (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,044 0,050 0,049 0,035 0,047 0,075 0,033 0,017 0,060 0,071 0,045 0,074 0,053 0,081

12 Měď Cu Koncentrace mědi Cu, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace mědi Cu není legislativou ČR stanoven. Tab. 11: 24hodinové imisní koncentrace Cu (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,782 1,580 1,800 3,500 1,390 2,200 1,800 0,420 1,600 2,310 2,590 2,450 2,250 3, Zinek Zn Koncentrace zinku Zn, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace zinku Zn není legislativou ČR stanoven. Tab. 12: 24hodinové imisní koncentrace Zn (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,815 1,590 1,870 3,530 1,440 2,280 1,860 0,361 1,550 2,370 2,460 2,460 2,110 3, Selen Se Koncentrace selenu Se, hodnoceného ze suspendovaných částic PM 10, byly měřeny na dvou lokalitách na území města Hrádek. Imisní limit pro 24hodinové průměrné koncentrace selenu Se není legislativou ČR stanoven. Tab. 13: 24hodinové imisní koncentrace Se (z P0) Datum hodinová koncentrace [ng m-3] 0,231 0,304 0,339 0,313 0,349 0,342 0,267 0,226 0,278 0,442 0,415 0,426 0,247 0,370

13 Meteorologické veličiny Na území města Hrádek nebylo prováděno měření meteorologických veličin. V tomto odstavci jsou uvedeny pro názornost hodnoty z meteorologického měření na stanici Plzeň Mikulka. Tab. 14: Meteorologické veličiny naměřené stanicí Plzeň Mikulka Prům. denní teplota [ C] 7,8 8,6 5,7 2,7 5,9 4,5 6,2 ní úhrn srážek [mm] 8,6 0,2 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 Prům. rychl. větru [m s ] 4,3 2,9 1,9 3,0 3,0 3,5 2,5 Nejčastější směr větru [ ] Datum Teplota [ C ] Obr. 5: Průběh teploty naměřený stanicí Plzeň Mikulka Průměrná denní teplota Průběh teploty Směr větru odkud vane Obr. 6: Nejčastější směry větru v daný den naměřený stanicí Plzeň Mikulka S S S S S S S V Z J J J J J J J

14 12 3 Analýza dat Z naměřených dat na území města Hrádku ve dnech až lze konstatovat, že: Minimální naměřená hodnota 24hodinové koncentrace P0...3,807 µg m-3 Maximální naměřená hodnota 24hodinové koncentrace P0...31,092 µg m-3 Průměrná vypočítaná hodnota 24hodinové koncentrace P0...17,654 µg m-3 Nejvýznamnější zastoupení kovových prvků v suspendovaných částicích PM 10 zaujímá železo, olovo a mangan (viz Obr. 7). Maximální naměřená hodnota 24hodinové koncentrace Fe...256,0 ng m-3 Maximální naměřená hodnota 24hodinové koncentrace Pb...23,1 ng m-3 Maximální naměřená hodnota 24hodinové koncentrace Mn...22,4 ng m-3 Nekovové částice tvoří 99,3 % z celkových měřených suspendovaných částic Částice obsahující kov tvoří 0,7 % Z toho je podíl jednotlivých kovů následující: Fe - železo 88,86 % Pb - olovo 3,54 % Mn - mangan 3,21 % Cu - měď 1,08 % Zn - zinek 1,06 % As - arsen 0,91 % Cr - chrom 0,56 % Ostatní 0,78 % Obr. 7: Podíly sledovaných kovů v suspendovaných částicích P0

15 Prostorová analýza Interpolační metodou spline byly prostorově interpolované hodnoty průměrných 24hodinových koncentrací suspendovaných částic PM 10 z jednotlivých měřených lokalit. Hodnoty vně měřeného území byly převzaty z pětiletých průměrů koncentrací, které jsou vypočítány pro celé území České republiky a jsou uveřejněny na webových stránkách Ministerstva životního prostředí. Nutno dodat, že tato prostorová interpolace čtyř měřených lokalit neodpovídá v detailu realitě. Především v blízkosti emisních zdrojů tuhých částic, tj. např. komunikací, lokálních topenišť, či nezpevněných ploch. Obr. 8: Prostorová interpolace průměrných 24hodinových koncentrací PM 10-20,3 Hrádek - 23,3 M2-13,8 M3-13,2 S Koncentrace [ µg m-3 ]

16 14 4 Závěr Na základě výsledků týdenního měření na území města Hrádek a podle dalších doprovodních údajů lze konstatovat, že: Průměrné 24hodinové koncentrace suspendovaných částic PM 10 se na území města Hrádek pohybovaly v době měření v intervalu 3 až 31 µg m-3. Tzn., že imisní koncentrace v době měření nepřesáhly hodnotu imisního limitu stanoveného přílohou č. 1 zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. Obdobné koncentrace byly měřeny i na stacionární stanici v Kamenném Újezdu a byly srovnatelné i s průměrem naměřeným na území města Plzně (viz Obr. 4). Nutno si uvědomit, že naměřené imisní koncentrace do značné míry byly ovlivněny aktuální meteorologickou situací. Lze tedy očekávat, že v chladné části roku, při nepříznivých rozptylových podmínkách, mohou imisní koncentrace suspendovaných částic dosahovat imisních limitů a krátkodobě je i překračovat. Relativně horší imisní koncentrace suspendovaných částic PM 10, resp. toxických kovů, lze očekávat v lokalitách tzv. Starého Hrádku, východně od železáren. Pro podrobnější informace o kvalitě ovzduší na území města Hrádek doporučujeme provést celoroční kontinuální měření vícero škodlivých látek. Případně nechat zpracovat rozptylovou studii. V Plzni dne : Ing. Marek Hladík

17 15 5 Přílohy 5.1 Příloha Imisní limity Imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro vybrané znečišťující látky podle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb. Tab. 15: Imisní limity pro ochranu zdraví lidí pro rok 2015 Znečišťující látka Oxid siřičitý 2 Suspendované částice P0 Suspendované částice PM2,5 Oxid dusičitý NO2 Olovo Pb Oxid uhelnatý CO Benzen C6H6 Kadmium Cd2) Arsen As2) Nikl Ni2) Benzo(a)pyren1) 2) Troposférický ozón O3 Časový interval průměrování 24 hodin 1 hodina kalendářní rok 24 hodin kalendářní rok rok 2013, 2014, 20152) kalendářní rok 1 hodina kalendářní rok Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr kalendářní rok kalendářní rok kalendářní rok kalendářní rok kalendářní rok Maximální denní osmihodinový klouzavý průměr IHr IH1h IHr Imisní limit [µg m-3] /maximální počet překročení za rok 125 / / / / 18 0,5 IH8h IHr IHr IHr IHr IHr 5 0,005 0,006 0,020 0,001 IH8h 120 Označení IH24h IH1h IHr IH24h IHr Vysvětlivky: 1) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren 2) Cílový imisní limit Poznámka: Hodnota imisních limitů se vztahuje na standardní podmínky - objem přepočítaný na teplotu 293,15 K a atmosférický tlak 101,325 kpa.

18 Záznamy o kontrole průtoku vzorkovače Český hydrometeorologický ústav - Imisní monitoring, Na Šabatce 17, Praha-Komořany Záznam o kontrole průtoku vzorkovače Typ. označení: Výrobce: Umístění: FH95 kf ESM Andersen P1 015 Použité měřidlo průtoku v.č. 15/0058 ptab [hpa] = 1013 Kalibrační list: č.6013-kl-m ttab [ C] = 21 Použité měřidlo teploty v.č v.č Kalibrační list:tpm Použité měřidlo tlaku Kalibrační list:tlk Kontrola průtoku* (podle P T 21 AA-034) Okolní podmínky prostředí: tout [ C] = 25,1 Ověřovaný průtok Kontrola průtoku Q DMFM,1 2,3 m3/h ta [ C] = tout,vz [ C] = Odchylka U1 pa [hpa] = pout,vz [hpa] = 25,1 25,1 Na MFM je třeba Kontrola průtoku po nastavit hodnotu nastavení DMFM,2 965,0 965,0 Odchylka U2 [%] [%] 38,30 37,5 5,1 35,65 35,6-0,1 Kombinovaná nejistota určení průtoku odběrovou hlavicí referenčním měřidlem průtoku je 1,3 %. * Změnu nastavení vzorkovače provádíme při odchylce U1 > 5 % FH 95 : skut. průtok MFM = 2414 l/hod P) S LVS : (40,24 l/min) MFC Range = nový MFC Range = Poznámky:nastaven skutečný průtok, tlak i teplota Kontrola dne: Jméno: Proškovec Podpis: 50,00 55,05

19 17 Český hydrometeorologický ústav - Imisní monitoring, Na Šabatce 17, Praha-Komořany Záznam o kontrole průtoku vzorkovače Typ. označení: Výrobce: Umístění: FH95SEQ ESM Andersen P4 158 Použité měřidlo průtoku v.č. 15/0058 ptab [hpa] = 1013 Kalibrační list: č.6013-kl-m ttab [ C] = 21 Použité měřidlo teploty v.č Kalibrační list:tpm Použité měřidlo tlaku v.č Kalibrační list:tlk Kontrola průtoku* (podle P T 21 AA-034) Okolní podmínky prostředí: tout [ C] = 24,5 Ověřovaný průtok Kontrola průtoku Q DMFM,1 2,3 m3/h ta [ C] = tout,vz [ C] = Odchylka U1 pa [hpa] = pout,vz [hpa] = 24,5 24,5 Na MFM je třeba Kontrola průtoku po nastavit hodnotu nastavení DMFM,2 973,0 973,0 Odchylka U2 [%] [%] 38,33 38,4 6,3 36,05 36,0-0,1 Kombinovaná nejistota určení průtoku odběrovou hlavicí referenčním měřidlem průtoku je 1,3 %. * Změnu nastavení vzorkovače provádíme při odchylce U1 > 5 % FH 95 : skut. průtok MFM = 2445 l/hod P) S LVS : (40,74 l/min) MFC Range = nový MFC Range = Poznámky:nastaven skutečný průtok, tlak i teplota Kontrola dne: Jméno: Zátka Podpis: 50,00 56,30

20 18 Český hydrometeorologický ústav - Imisní monitoring, Na Šabatce 17, Praha-Komořany Záznam o kontrole průtoku vzorkovače Typ. označení: Výrobce: Umístění: FH95SEQ ESM Andersen P3 161 Použité měřidlo průtoku v.č. 15/0058 ptab [hpa] = 1013 Kalibrační list: č.6013-kl-m ttab [ C] = 21 Použité měřidlo teploty v.č Kalibrační list:tpm Použité měřidlo tlaku v.č Kalibrační list:tlk Kontrola průtoku* (podle P T 21 AA-034) Okolní podmínky prostředí: tout [ C] = 25,9 Ověřovaný průtok Kontrola průtoku Q DMFM,1 2,3 m3/h ta [ C] = tout,vz [ C] = Odchylka U1 pa [hpa] = pout,vz [hpa] = 25,9 25,9 Na MFM je třeba Kontrola průtoku po nastavit hodnotu nastavení DMFM,2 965,0 965,0 Odchylka U2 [%] [%] 38,33 37,2 4,4 35,58 35,5-0,2 Kombinovaná nejistota určení průtoku odběrovou hlavicí referenčním měřidlem průtoku je 1,3 %. * Změnu nastavení vzorkovače provádíme při odchylce U1 > 5 % FH 95 : skut. průtok MFM = 2402 l/hod P) S LVS : (40,03 l/min) MFC Range = nový MFC Range = Poznámky:nastaven skutečný průtok, tlak i teplota Kontrola dne: Jméno: Proškovec Podpis: 50,00 54,43

21 19 Český hydrometeorologický ústav - Imisní monitoring, Na Šabatce 17, Praha-Komořany Záznam o kontrole průtoku vzorkovače Typ. označení: Výrobce: Umístění: FH95SEQ ESM Andersen P2 171 Použité měřidlo průtoku v.č. 15/0058 ptab [hpa] = 1013 Kalibrační list: č.6013-kl-m ttab [ C] = 21 Použité měřidlo teploty v.č Kalibrační list:tpm Použité měřidlo tlaku v.č Kalibrační list:tlk Kontrola průtoku* (podle P T 21 AA-034) Okolní podmínky prostředí: tout [ C] = 24,7 Ověřovaný průtok Kontrola průtoku Q DMFM,1 2,3 m3/h ta [ C] = tout,vz [ C] = Odchylka U1 pa [hpa] = pout,vz [hpa] = 24,7 24,7 Na MFM je třeba Kontrola průtoku po nastavit hodnotu nastavení DMFM,2 973,0 973,0 Odchylka U2 [%] [%] 38,33 37,5 4,0 36,03 36,1 0,2 Kombinovaná nejistota určení průtoku odběrovou hlavicí referenčním měřidlem průtoku je 1,3 %. * Změnu nastavení vzorkovače provádíme při odchylce U1 > 5 % FH 95 : skut. průtok MFM = 2391 l/hod P) S LVS : (39,85 l/min) MFC Range = nový MFC Range = Poznámky:nastaven skutečný průtok, tlak i teplota Kontrola dne: Jméno: Zátka Podpis: 50,00 53,97

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ za chladné období říjen 14 - březen 1 Datum: květen 1 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka

Více

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014

Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 2013 - březen 2014 Český hydrometeorologický ústav - pobočka Ostrava Oddělení ochrany čistoty ovzduší Výsledky měření znečištění ovzduší na automatizované monitorovací stanici Jeseník za chladné období říjen 13 - březen

Více

Monitorování kvality ovzduší v České republice

Monitorování kvality ovzduší v České republice Monitorování kvality ovzduší v České republice Jaroslav Šantroch, Jana Ostatnická Český hydrometeorologický ústav Sezimovo Ústí 4. 6.. 006 Sledování kvality ovzduší legislativně vymezují Český hydrometeorologický

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016

ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 ODBORNÁ ZPRÁVA Pro potřeby PLL a. s. Jeseník NA AUTOMATIZOVANÉ MONITOROVACÍ STANICI JESENÍK-LÁZNĚ V ROCE 2016 Datum: březen 2017 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně

Více

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR

Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR Sledování a hodnocení kvality ovzduší v ČR (zejména z pohledu ČHMÚ) Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Seminář Atmosférická chemie a její interakce s procesy v atmosféře. 3. září

Více

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017,

N Á V R H VYHLÁŠKA. ze dne.2017, Zákony pro lidi Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment//down/2ornajbenuwz) II. N Á V R H VYHLÁŠKA ze dne.2017, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně

Více

Znečištění ovzduší města Liberce

Znečištění ovzduší města Liberce Znečištění ovzduší města Liberce Úvod Problematika znečištění ovzduší je pro všechny z nás stále aktuální téma dané tím, že vzduch, který se kolem nás nachází nemůžeme přestat dýchat, nemáme možnost výběru.

Více

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ):

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle 5 odst. 6 a 30 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon ): Strana 4178 Sbírka zákonů č. 330 / 2012 Částka 121 330 VYHLÁŠKA ze dne 8. října 2012 o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno O čem budu povídat Trocha teorie nikoho nezabije Kvalita ovzduší v posledních letech Problémy

Více

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY

PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY PŘÍLOHA 1 IMISNÍ LIMITY PRO TĚŽKÉ KOVY V současné době dosud platí imisní limity dosavadní, avšak pro hodnocení do budoucnosti se používají imisní limity nové. V novém zákonu 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší

Více

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší

ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH. Protokol o analýze venkovního ovzduší ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V PARDUBICÍCH Kyjevská 44, 532 03 Pardubice e-mail: podatelna@pu.zupu.cz, tel.: 466019501-3, fax: 466019502 Hygienické laboratoře Pardubice oddělení analýzy ovzduší venkovního,

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ. Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí

Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ. Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí Měření TK v prašném aerosolu síti IM ČHMÚ Irena Brožová, Irma Jelenová, Helena Konrádová, Ewelina Rabiňák, Štěpán Rychlík; Centrální laboratoře misí IM ČHMÚ Jedním ze základních úkolů Českého hydrometeorologického

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007

Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Kvalita ovzduší a emisní inventury v roce 2007 Ochrana ovzduší ve státní správě 18. 20. listopadu 2007 Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Emisní bilance podklady: REZZO 1: údaje

Více

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II

Aktualizace krajského programu ke zlepšení kvality ovzduší Ústeckého kraje Příloha II. Příloha II Příloha II Posouzení a doplnění Zprávy o zónách a aglomeracích v České republice MŽP listopad 2005, část: zóna Ústecký kraj ASCEND s.r.o. Strana 1 (celkem 8) 1. Posouzení Zpráva o zónách a aglomeracích

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Konference Lysá hora 120 let meteorologických měření a pozorování, 14. 15. 6. 2017 Vývoj

Více

!" snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách,

! snížení emisí těch znečišťujících látek, u kterých jsou překračovány imisní limity s cílem dosáhnout limitních hodnot ve stanovených lhůtách, Integrovaný krajský program snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého, oxidů dusíku, těkavých organických látek, amoniaku, oxidu uhelnatého, benzenu, olova, kadmia, niklu, arsenu, rtuti

Více

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov

Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Monitoring ovzduší u fotbalového hřiště Horní Žukov Zadavatel: Měření: Vydání protokolu: Odpovědná osoba: Město Český Těšín 12. - 19.3.2014 4.4.2014 Ing. Lucie Hellebrandová Zdravotní ústav se sídlem v

Více

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech

Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Celkové hodnocení účinnosti programů zlepšování kvality ovzduší v malých sídlech Ing. Helena Plachá, Ing. Vít Bäumelt, Mgr. Lea Baláková, Ing. Václav Novák a kolektiv zaměstnanců oddělení kvality ovzduší

Více

VÝSLEDKY MĚŘENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ V BOLATICÍCH 12. 12. 211 27. 1. 212 Zpracoval: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. Blanka Krejčí Lokalita CZ I - Bolatice Měření 12. 12. 211-27. 1.

Více

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá

Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem. Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Využití měřícího vozu v roce 2013 a další aktivity pobočky v Ústí nad Labem Porada OČO 2013, Telč Helena Plachá Roční provoz 2013 AIM - 24 stanic MIM - 17 stanic Laboratoř PAH 24 odběrových míst Gravimetrická

Více

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE OZNÁMENÍ ZMĚNA KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu podle přílohy č. 7 AKTUALIZACE KRAJSKÉHO PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ JIHOMORAVSKÉHO

Více

Českomoravský štěrk a.s.

Českomoravský štěrk a.s. ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Českomoravský štěrk a.s. Hrabůvka - kamenolom Českomoravský štěrk a.s. Hrabůvka kamenolom, monitoring PM10 11.7.18 18.7.18 www.zuova.cz 1 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV SE SÍDLEM V

Více

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků

PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků PROJEKT DOPRAVA prezentace výsledků S:\!Projekty\_Interni projekty\doprava Jan Sládeček, Lea Paličková, Jana Ďoubalová, Václav Novák, Jan Horálek, Josef Keder, Martin Beran, Hana Škáchová, Leona Vlasáková

Více

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most

Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most Monitoring kvality ovzduší v souvislosti s požárem skládkového komplexu a.s. Celio Lokalita: Litvínov, Most 2018 ZDRAVOTNÍ ÚSTAV se sídlem v Ústí nad Labem Vypracoval: Ing. Pavel Knedlík, v Ústí nad Labem,

Více

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2014 1 I. ÚVOD Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického

Více

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41

Název lokality Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Název lokality 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Stehelčeves 53,91 41,01 40,92 48,98 89,84 55,06 43,67 Veltrusy 13,82 14,41 Kromě meteorologických podmínek má na koncentrace suspendovaných

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D.

Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr. Leona Matoušková, Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod do problematiky, sledování úrovně znečištění ovzduší, vyhodnocení plnění cílů v oblasti ochrany ovzduší RNDr.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov

Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov Měření v lokalitě Poliklinika Spořilov 1. etapa - 27. 5. až 24. 6. 2013 2. etapa - 1. až 29. 8. 2013 3. etapa - 15. 11. až 13. 12. 2013 Zpracovala Národní referenční laboratoř pro venkovní ovzduší Centra

Více

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67

BZN. NO 2 (µg/m 3 ) PM 2,5. Pozaďové stanice ČR 6,9 15,6 13,5 0,7 0,52 0,08 3,30 0,40 0,67 Ovzduší Údaje o znečištění ovzduší použité pro hodnocení vlivu na zdraví pocházejí z 15 pražských měřících stanic (provozovaných ČHMÚ, SZÚ a Zdravotním ústavem se sídlem v Ústí n/l), na kterých jsou v

Více

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013

Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 Stav a vývoj kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004 2013 a) Zhodnocení stavu a vývoje kvality ovzduší v Praze-Satalicích v letech 2004-2013 zejména vzhledem k zprovoznění Vysočanské radiály.

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009

Stanovení chemických a toxikologických vlastností prachových částic a výzkum jejich vzniku. II. etapa, rok 2009 TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ PRAHA a.s. Jenečská 146/44, 161 00 Praha 6 Podkladové materiály pro kontrolní den etapy 2009 projektu SP/1a3/148/08 Ministerstva životního prostředí Stanovení chemických

Více

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018

PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ. Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Znečištění ovzduší benzo[a]pyrenem, těžkými kovy a benzenem na území České republiky v roce 2018 12. duben 2019 Obsah Shrnutí...

Více

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2

Vývoj stavu ovzduší. Příloha č. 2 Vývoj stavu ovzduší Příloha č. 2 Na počátku 90. let patřilo znečištění ovzduší k nejzávaznějším problémům životního prostředí České republiky. Emise všech hlavních znečišťujících látek, zvláště pak suspendovaných

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Krnov a Zbyslavice v roce 21 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 211 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4 1.1. Popis

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav,

Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji. Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kvalita ovzduší v Jihomoravském kraji Mgr. Robert Skeřil, Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, robert.skeril@chmi.cz Český hydrometeorologický ústav 3 odborné úseky: Meteorologie a klimatologie Hydrologie

Více

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí

Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Vyhodnocení měření na MMS Heřmanovice a Nový Jičín-Kojetín v roce 211 Zpracovatel: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava Mgr. B. Krejčí Ostrava, březen 212 2 Obsah Úvod...3 1. Základní údaje...4

Více

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření

Protokol o měření 007/2013_14/OVA. Popis místa měření. Fotografie z měření Protokol o měření 007/2013_14/OVA Měřící místo: Ostrava - Laguny Ostramo GPS souřadnice: 49 50'26.82"S, 18 15'8.59"V Nadmořská výška místa: 205 m.n.m. Datum měření: 25.8.2014 Čas měření: od 10.00 do 17.00

Více

Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia

Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia Kvalita ovzduší v přeshraniční oblasti Slezska a Moravy - výsledky projektu Air Silesia Projekt probíhal od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2013, byl financován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 2 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) L 226/4 29.8.2015 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE (EU) 2015/1480 ze dne 28. srpna 2015, kterou se mění několik příloh směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/107/ES a 2008/50/ES, kterými se stanoví pravidla

Více

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha

B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Emisní přístup k ochraně ovzduší K zajištění přípustné úrovně znečišťování ovzduší byly stanoveny: Emisní limity

Více

Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu zlepšení kvality ovzduší města. Plzně

Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu zlepšení kvality ovzduší města. Plzně ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň - oddělení ochrany čistoty ovzduší IČO: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 32300 Plzeň Rozptylová studie znečištění ovzduší pro aktualizaci Programu

Více

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy

» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné problémy Legislativa v ochraně venkovního ovzduší a měření suspendovaných částic frakce PM 10 resp. PM 2,5 Jiří Morávek, odbor ochrany ovzduší MŽP» I. Legislativa současná» II. Legislativa budoucí» III. Současné

Více

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002,

553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, Systém ASPI - stav k 2.1.2007 do částky 1/2007 Sb. a 60/2006 Sb.m.s. Obsah a text 553/2002 Sb. - poslední stav textu 553/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hodnoty zvláštních

Více

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E)

Příloha 1. Metody měření - Emise. Popis aparatury VAPS (E) Příloha 1 Metody měření - Emise Popis aparatury VAPS (E) 1. Měření emisí aparaturou VAPS - E 1.1. Popis odběrové aparatury Pro tříděný odběr částic obsažených v odpadních plynech měřených zdrojů znečišťování

Více

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu

Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Co vše dělá Moravskoslezský kraj pro zlepšení kvality ovzduší v našem regionu Zpracoval(a): Marek Bruštík Datum: 18.6.2015 Obsah Kvalita ovzduší z pohledu Moravskoslezského kraje Kvalita ovzduší Moravskoslezského

Více

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí

I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I. Vývoj a monitorování kvality ovzduší a emisí I.1. Vývoj kvality ovzduší Vstupní data a limitní hodnoty Pro hodnocení kvality venkovního ovzduší bylo použito nových imisních limitů stanovených Nařízením

Více

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech

Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Měření znečištění ovzduší na Lysé hoře a v Beskydech Vladimíra Volná ODDĚLENÍ OCHRANY ČISTOTY OVZDUŠÍ, ČHMÚ/OSTRAVA Přednáška ČMeS, ČHMÚ/pobočka Ostrava, 25. 9. 2017 Vývoj znečištění ovzduší v Beskydech

Více

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR

Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Dlouhodobý vývoj imisní zátěže v Moravskoslezském kraji a porovnání s ostatními oblastmi ČR Jana Ostatnická ČHMÚ Moravskoslezský kraj Aglomerace Moravskoslezský kraj je oblast s nejvíce znečištěným ovzduším

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2016 zpráva ČHMÚ ze dne 28. 2. 2016 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší

Více

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně Jan Sládeček, Lucie Kolářová, Václav Novák, Martin Beran, Hana Škáchová, Lea Paličková, Leona Vlasáková Kletečná 2016 PROJEKT DOPRAVA výsledky z 1. a 2. kampaně

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY

KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v Brně Odbor agrochemie, půdy a výživy rostlin KONTROLA A MONITORING CIZORODÝCH LÁTEK V ZEMĚDĚLSKÉ PŮDĚ A VSTUPECH DO PŮDY Zpráva za rok Zpracoval: Ing. Lenka

Více

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5.

Únor CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5. Únor 2018 CI2, o. p. s. KVALITA MÍSTNÍHO OVZDUŠÍ V OPAVĚ, 2016/2017 VÝSLEDKY SLEDOVÁNÍ INDIKÁTORU ECI A.5 www.ci2.co.cz Obsah Obsah... 2 Úvod... 3 O CI2, o. p. s.... 3 Indikátor Kvalita místního ovzduší...

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 330/2012 Sb. Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích Ze dne 08.10.2012 Částka

Více

Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu

Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu Historický vývoj znečišťování ovzduší na Ostravsku ve vztahu k současným problémům stavu znečištění ovzduší regionu 10. únor 2011, Ostrava Klub regionalistů Ing. Štěrba Radomír vedoucí oddělení ochrany

Více

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ CEMENTÁRNA ČÍŽKOVICE MODELOVÉ HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZADÁNÍ MODELOVÉHO HODNOCENÍ Zadal: Lafarge Cement, a. s., Čížkovice Vypracoval: ATEM Ateliér ekologických modelů, s. r. o. Odpovědný řešitel: Mgr.

Více

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III.

PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE III. ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV Pobočka Plzeň oddělení ochrany čistoty ovzduší IČ: 00020699 Mozartova 1237 / 41 DIČ: CZ00020699 323 00 Plzeň PRŮBĚŽNÉ VYHODNOCENÍ PROGRAMU KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PLZEŇSKÉHO

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.5: Kvalita místního ovzduší v Praze Libuši v roce 2008 Vydala: Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj Zpracovala: Michaela Pomališová http://www.timur.cz

Více

Stanice IM ČHMÚ na území spravovaném P - UL

Stanice IM ČHMÚ na území spravovaném P - UL Stručný přehled činnosti OOČO P-UL v uplynulém roce ČHMÚ pobočka Ústí nad Labem Stanice IM ČHMÚ na území spravovaném P - UL Činnosti v rámci IM Na pracovišti IM pobočky proběhl 8. aža 10.6.2009 interní

Více

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.

Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc. Datové sady odboru životního prostředí a zemědělství určené ke sdílení (více informací: Ing.Irena Košková, 485 226 412, irena.koskova@kraj-lbc.cz) Poskytovatel datové sady Název datové sady Stručný popis

Více

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos

Měření znečištění ovzduší, transhraniční přenos Měření znečištění ovzduší, meteorologicko-imisní imisní vztahy, transhraniční přenos Zdeněk Blažek, Libor Černikovský, Blanka Krejčí, Vladimíra Volná Český hydrometeorologický ústav Aktivity ČHMÚ v projektu

Více

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě

40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě 40. Výročí pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Blanka Krejčí únor 2008 Jiří Raška na olympiádě v Grenoblu Otevření nové budovy pobočky ČHMÚ v Ostravě-Porubě Vpád vojsk armád Varšavské smlouvy v srpnu 1968 350000

Více

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ

DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ ČVUT Katedra zdravotního a ekologického inženýrství DESET LET SLEDOVÁNÍ KVALITY VODY A SEDIMENTU PRAŽSKÉHO BOTIČE LUCIE VEČEŘOVÁ,DANA KOMÍNKOVÁ, JANA NÁBĚLKOVÁ, HANA HORÁKOVÁ Obsah prezentace Úvod Popis

Více

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ PŘÍLOHA 1.4 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PRO EMISE TĚŽKÝCH KOVŮ Základním právním předpisem pro ochranu ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, k němuž byly vydány následující

Více

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014

ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 ODBORNÁ ZPRÁVA VYHODNOCENÍ MĚŘENÍ NA MANUÁLNÍCH MONITOROVACÍCH STANICÍCH BRUŠPERK A LUDGEŘOVICE V ROCE 2014 Datum: březen 2015 Pracoviště: Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava K Myslivně 3/2182,

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ AGLOMERACE CZ06A BRNO ČÁST 03 ANALÝZA ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ (IMISNÍ ANALÝZA) ZPRÁVA - ENVIROS, S. R. O.

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ KONFERENCE OCHRANA OVZDUŠÍ VE STÁTNÍ SPRÁVĚ TEORIE A PRAXE IX. STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE do roku 2020 ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ Jan Kužel - odbor ochrany ovzduší MŽP Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Vladimíra

Více

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020

Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020 Plán rozvoje oboru ochrany čistoty ovzduší ČHMÚ do roku 2020 Jan Macoun Český hydrometeorologický ústav, macoun@chmi.cz Ochrana ovzduší ve státní správě X, teorie a praxe Hustopeče, 10. 12. listopadu 2015

Více

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň)

(opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) (opakovaná studie) Fory, Hadinger,Hladík, Roubal (ČHMÚ P-Plzeň) 23.-25.9.2008 Radostovice 2008 O výstavbě dálnice spojující Prahu se západní hranicí České republiky, označovanou nyní jako D 5, se uvažovalo

Více

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav

Předběžné zhodnocení kvality ovzduší a rozptylových podmínek v roce 2018 zpráva ČHMÚ ze dne Český hydrometeorologický ústav Český hydrometeorologický ústav Úsek kvality ovzduší PŘEDBĚŽNÉ ZHODNOCENÍ Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR ROK 2018 18. leden 2019 Obsah I. Úvod... 3 II. Meteorologické a rozptylové podmínky...

Více

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek

Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Výsledky měření emisí tuhých a plynných znečišťujících látek Lafarge Cement a.s., výstup z EO rotační pec pro výpal slínku strana číslo:1 1. MĚŘENÍ EMISÍ TZL A PZL DLE VYHL. 205/2009 A NAŘÍZENÍ VLÁDY 354/2002.

Více

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce

Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Projekt VODAMIN Hydrochemický monitoring jakosti vod ovlivněných důlní činností v oblasti Cínovce Mgr. Zdeněk Šíma Ing. Mgr. Bohumír Šraut Dílčí úkoly hydrochemického monitoringu vody v oblasti Cínovce

Více

POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA

POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA POPIS ODBĚROVÉHO MÍSTA F22 Zopowy Adresa: ul. Opawska, Zopowy (arál ZŠ a MŠ) umístění odb. místa: měřicí místo je umístěno v areálu ZŠ a MŠ v polské obci Zopowy Vzhledem k okolní zástavbě a své poloze

Více

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn

MASSAG, a.s. Povrchové úpravy Integrované povolení čj. MSK 170950/2006 ze dne 6. 3. 2007, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS)

Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Inovace Státní Imisní Sítě a nástrojů hodnocení kvality ovzduší (ISIS) Ochrana ovzduší ve státní správě VII 8. 10. listopadu 2011, Hustopeče Jan Macoun, Český hydrometeorologický ústav macoun@chmi.cz Východiska

Více

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY ANALÝZY VZTAHŮ METEOROLOGICKÝCH FAKTORŮ A IMISNÍCH KONCENTRACÍ V OKOLÍ DOPRAVNÍ KOMUNIKACE Josef Keder ČHMÚ, Observatoř Tušimice, Tušimice 6, 432 01 Kadaň, e-mail: keder@chmi.cz Rozložení

Více

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO

Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Mapování územního rozložení charakteristik kvality ovzduší, vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší - OZKO Jana Ostatnická Úsek ochrany čistoty ovzduší, Český hydrometeorologický ústav Praha Legislativa

Více

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem

Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Pavel Buchta Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem HISTORIE MONITORINGU OVZDUŠÍ 50. léta Rozvoj těžkého průmyslu a výstavba hnědouhelných elektráren v Podkrušnohoří, což mělo za následek zhoršení

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek

Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren. Jan Horálek Tvorba map znečišťujících látek se zaměřením na benzo(a)pyren Jan Horálek Motivace nový Zákon o ochraně ovzduší 201/2012 Sb. 11 odst. 6: K posouzení, zda dochází k překročení některého imisních limitů

Více

Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2014

Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2014 Informace o vyhodnocení výsledků imisního monitoringu v roce 2014 1. Úvod Základní právní normou upravující hodnocení kvality ovzduší pro rok 2014 v České republice je zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně

Více

Závěrečná zpráva leden 2012

Závěrečná zpráva leden 2012 Závěrečná zpráva leden 2012 Obsah: I. IDENTIFIKACE A SPECIFIKACE... 3 II. DESKRIPCE LOKALITY... 3 III. PODKLADY POUŽITÉ PRO TUTO ZPRÁVU... 3 IV. PLATNÁ LEGISLATIVA V OBLASTI OCHRANY OVZDUŠÍ... 4 V. POUŽITÉ

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA

INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA 215 až 216 INFORMAČNÍ SYSTÉM KVALITY OVZDUŠÍ V KRAJI VYSOČINA ROČNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ ROČNÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z MĚŘENÍ ŘEŠENÍ PROJEKTU Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Realizátor

Více

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina

Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina JMÉNO: Pavel Chaloupecký (Envitech Bohemia s.r.o.) chaloupecky@envitech-bohemia.cz AKCE: Ochrana ovzduší ve státní správě VIII, teorie a praxe DATUM:

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2017 Stránka 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Základní charakteristika území... 4 2.1. Oblasti s překročenými imisními limity... 4 3. ECK a vyhodnocení

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. VII. / 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. VII. / 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří V. VII. / 15 15 1 Obsah 1 Úvod... 3 Imisní limity... 7 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Zubří... 8 3.1 Suspendované částice PM, PM,5 a PM 1...

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR LEDEN 2015 Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR 1 Obsah I. ÚVOD... 3 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ

Více

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..)

Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) Co se skrývá v datech možnosti zpřesnění (odhadu) expozice (. Another Brick in the Wall..) RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D., MUDr. Helena Kazmarová, b.kotlik@szu.cz, SZÚ Praha Hodnocení kvality ovzduší (odhad

Více

PŘÍLOHA B ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IMISNÍ INVENTURY TĚŽKÝCH KOVŮ PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA B ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IMISNÍ INVENTURY TĚŽKÝCH KOVŮ PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA B ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU IMISNÍ INVENTURY TĚŽKÝCH KOVŮ ZHOTOVITEL:

Více

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR

STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR STŘEDNĚDOBÁ STRATEGIE (DO ROKU 2020) ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ V ČR PROGRAM KE ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ ZÓNA CZ05 SEVEROVÝCHOD ČÁST 03 ANALÝZA ÚROVNĚ ZNEČIŠTĚNÍ (IMISNÍ ANALÝZA) ZPRÁVA - ENVIROS, S. R.

Více

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení :

PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : Protokol číslo : 3566/2017 PROTOKOL O ANALÝZE VZORKU Datum vystavení : 26.6.2017 Strana : 1 / 3 Zadavatel : MJM Litovel a.s. Cholinská 1048/19 IČO : 45193592 784 01 LITOVEL Materiál : Voda Datum odběru

Více