ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic"

Transkript

1 ZA66 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic

2 A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB076CZXTRA /6 /09/0

3 Q Jaké jste státní příslušnosti? Prosím uveďte název státu nebo států, jejichž jste občanem. Více možných odpovědí Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Kypr (jižní část) Česká republika Estonsko Maďarsko Lotyšsko Litva Malta Polsko Slovensko Slovinsko Bulharsko Rumunsko Jiná země (VYPIŠTE)... (7-70),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7,,, EB76. Q EB076CZXTRA /6 /09/0

4 POKUD JINÁ ZEMĚ NEBO NEVÍ, UKONČETE ROZHOVOR. Otázku DB dotazujte, pouze pokud respondent nevykonává žádnou placenou práci - odpověď,, nebo v otázce DA! Da Db Jaké je Vaše současné zaměstnání? Vykonával jste někdy v minulosti nějakou placenou práci? Jaké bylo Vaše poslední povolání? (7-7) (7-7) Da Db SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ POSLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NE-AKTIVNÍ Stará se o běžné nákupy a domácnost nebo nemá žádné zaměstnání, nepracuje Student Nezaměstnaný(á) nebo přechodně nepracující V penzi nebo neschopný(á) práce kvůli nemoci SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝ(Á) Zemědělec Rybář 6 6 Profesionál (právník, lékař, účetní, architekt, ) 7 7 Vlastník prodejny, řemeslník nebo jiná samostatně výdělečně činná osoba 8 8 Majitel firmy, vlastník (úplný nebo společník) podniku 9 9 ZAMĚSTNANEC Zaměstnaný profesionál (zaměstnaný lékař, právník, 0 0 účetní, architekt) Vrcholný management a ředitelé (generální ředitelé, ředitelé obecně, jiní ředitelé) Střední management, jiní manažeři (vedoucí oddělení, učitel, technik) Zaměstnanec, pracující hlavně stacionárně (na jednom místě) Zaměstnanec, ne stacionární, ale na cestách (obchodní zástupce, řidič..) Zaměstnanec, ne stacionární, ve službách (nemocnice, restaurace, policie, hasiči) Kontrolor 6 6 Kvalifikovaný dělník 7 7 Jiní (nekvalifikovaní) dělníci, služebnictvo 8 8 NIKDY NEVYKONÁVAL(A) ŽÁDNOU PLACENOU PRÁCI 9 9 EB76. Da Db EB076CZXTRA /6 /09/0

5 Na QA se ptejte jen v EU7. Ostatní přejdou na QB QA A když se zamyslíme nad současnou hospodářskou krizí a jejím možným dopadem na trh práce, jak byste ohodnotil/a své případné obavy z následujících situací? Použijte prosím stupnici od do, kde "" znamená "nemáte vůbec žádné obavy" a "" znamená, že "máte velmi velké obavy". Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. nem áte vůbe c žádn é obav y máte velmi velk é obav y Neh odí se [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (POUZE POKUD "pracuje" kod až 8 v 6 7 (9) Da) Ztratíte práci Váš partner/ka (manžel/ka atd.) ztratí práci 6 7 (96) (97) Vaše děti ztratí práci 6 7 EB7. QB TREND SLIGHTLY MODIFIED QA Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem: Za dva roky bude po krizi a situace v oblasti zaměstnanosti v České republice bude lepší než dnes. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím (98) EB076CZXTRA /6 /09/0

6 QA Už jste někdy slyšel(a) nebo četl(a) o? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Ano a víte, co to je Ano, ale vlastně nevíte, co to je Ne, nikdy jste o tom neslyšel(a) ani nečetl(a) Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (99) (00) Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), který má pomáhat obětem globalizace Evropském sociálním fondu (ESF) EB7. QB TREND MODIFIED QA Kolikrát za Vaši profesní kariéru jste již změnil(a) zaměstnavatele? Pokud respondent studuje, příležitostné práce jako brigády do odpovědi nepočítejte. Pokud respondent neví, zapište kód 99. Pokud žádnou placenou práci nevykonával, zapište kod 98. (0-0) Počet změn zaměstnavatele EB7. QD QA Jak dlouho již pracujete pro svého současného zaměstnavatele, nebo jak dlouho jste pracoval(a) pro minulého zaměstnavatele, pokud v současné době nepracujete? Pokud respondent neví, zapište kód 99. Pokud žádnou placenou práci nevykonával, zapište kod 98. Pokud méně než rok zapište kod 0. (0-0) Počet let EB7. QD EB076CZXTRA /6 /09/0

7 QA6 Jaké dvě přednosti by podle Vás měl v dnešní době zdůrazňovat žadatel o práci? Předložte kartu. Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Úroveň kvalifikace Pracovní zkušenosti Jazykové znalosti Znalost práce s výpočetní technikou Schopnost přizpůsobit se Ochotu pracovat v zahraničí Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Žádnou z výše uvedených [NENABÍZEJTE] (0-),,,,, 6, 7, 8, 9, EB7. QD6 Na QA7 se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QA8 QA7 Věříte, že si udržíte své zaměstnání v příštích měsících? Nabídněte.Pouze jedna možná odpověď. Zcela si věříte Spíše si věříte Spíše si nevěříte Vůbec si nevěříte () EB7. QA0 Pro všechny respondenty: QA8 Věříte, že budete mít práci za dva roky? Věříte si zcela, spíše si věříte, spíše si nevěříte nebo si vůbec nevěříte? Pouze jedna možná odpověď. Zcela si věřím Spíše si věřím Spíše si nevěřím Vůbec si nevěřím V následujících letech nebudu hledat zaměstnání [NENABÍZEJTE] () 6 EB7. QD8 EB076CZXTRA 6/6 /09/0

8 Na QA9 až QA se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QA QA9 Pokud byste byl(a) propuštěn(a) z práce, jak byste na škále až 0 vyjádřil pravděpodobnost nalezení jiné práce v dalších 6 ti měsících? Bod na škále znamená, že nalezení nové práce v 6 ti měsíčním období považujete za nepravděpodobné, naopak druhý konec škály, bod 0 znamená, že nalezení další práce byste považoval(a) za velmi pravděpodobné. Nabídněte. Pokud neví, zaznamenejte kód odpovědi. velmi velmi pravděpodobné nepravděpodobné (6-7) EB7. QD QA0 Pokud byste byl(a) propuštěn(a), jakým způsobem byste hledal(a) práci? Předložte kartu. Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Ucházel(a) bych se o stejný druh práce ve stejné lokalitě, ale u jiného zaměstnavatele Ucházel(a) bych se o stejný druh práce, ale v jiné lokalitě Ucházel(a) bych se o zcela jiný druh práce ve stejné lokalitě Ucházel(a) bych se o zcela jiný druh práce v jiné lokalitě Založil(a) bych si vlastní živnost, začal(a) bych podnikat bez zaměstnanců Založil(a) bych si vlastní živnost, začal(a) bych podnikat se zaměstnanci Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (8-),,,,, 6, 7, 8, EB7. QD TREND MODIFIED EB076CZXTRA 7/6 /09/0

9 Na QA se ptejte, pokud "by si nezaložil(a) by si vlastní živnost", žádný kód a 6 v QA0. Ostatní přejdou na QA QA Uvažoval(a) byste o založení vlastní živnosti, pokud byste přišel(přišla) o práci? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne (6) Na QA se ptejte, pokud "by si založil(a) vlastní živnost", kód nebo 6 v QA0 nebo kód nebo v QA. Ostatní přejdou na QA QA Věděl(a) byste, jak si založit vlastní živnost, z hlediska administrativních postupů? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne (7) EB076CZXTRA 8/6 /09/0

10 Pro všechny respondenty QA Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že pro následující typy lidí je složitější než pro jiné založit si vlastní živnost. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (8) (9) (0) () () () 6 Mladý člověk po ukončení školy Osoba starší 0 let Žena Postižená osoba Osoba z jiné země žijící v České republice Osoba z etnické menšiny Na QA se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QA QA Jakou část platu by Vám podle Vašeho názoru vyplácel úřad práce v místě Vašeho bydliště po dobu prvních šesti měsíců od propuštění ze zaměstnání? Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. 9-00% Vašeho současného příjmu 7-90% Vašeho současného příjmu -70% Vašeho současného příjmu -0% Vašeho současného příjmu 0% nebo méně Vašeho současného příjmu () 6 EB7. QD6 EB076CZXTRA 9/6 /09/0

11 Pro všechny respondenty: QA Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] () (6) (7) (8) (9) Pracovat celý život pro jednoho zaměstnavatele je věcí minulosti Pracovní smlouvy by měly být navrhovány volněji, aby mohla snadněji vznikat nová pracovní místa V České republice odchází předčasně do důchodu mnoho lidí Pravidelná školení a kurzy zvyšují šance na nalezení odpovídajícího zaměstnání Lidé, kteří dokáží snadno přejít na jiný druh práce si snadněji hledají zaměstnání EB7. QD8 EB076CZXTRA 0/6 /09/0

12 QA6 Existují různá opatření ke zvýšení zaměstnanosti a udržení zaměstnanců na jejich pozicích. Pro každé z těchto opatření, které Vám nyní nabídnu mi, prosím řekněte, jak účinné, nebo neúčinné podle Vás jsou. Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Nabídněte. velmi účinné spíše účinné spíše neúčinné naprosto neúčinné Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) () () () () () (6) (7) Zvýšení dostupnosti sítě zařízení pečujících o děti Zvýšení cenové dostupnosti sítě zařízení pečujících o děti Zvyšování rozdílu v příjmu mezi pracujícími a nepracujícími Usnadnění práce v zahraničí Podpora lidí, kteří chtějí začít sami podnikat 6 Snadnější přechod z práce načerno do řádné práce (např. prostřednictvím zdanění, regulace trhu práce) 7 Školení a kurzy jako samozřejmá součást zaměstnání 8 Zavedení stáží jako povinné součásti vysokoškolského vzdělávání EB7. QD9 TREND MODIFIED EB076CZXTRA /6 /09/0

13 QA7 Řekněte mi prosím, do jaké míry si myslíte, že EU má celkově pozitivní, nebo negativní dopad v následujících oblastech v České republice Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Velmi pozitivní vliv Spíše pozitivní vliv Spíše negativní vliv Velmi negativní vliv Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (8) (9) Politika zaměstnanosti (např. pomoc lidem při hledání práce) Sociální politika (např. boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení, pomoc při modernizaci systémů sociální ochrany) EB076CZXTRA /6 /09/0

14 QA8 Řekněte mi prosím podrobněji, jaký vliv má podle Vás Evropská unie na následující opatření v oblastech zaměstnanosti a sociální politiky. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Velmi pozitivní vliv Spíše pozitivní vliv Spíše negativní vliv Velmi negativní vliv Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) () () () () () (6) (7) (8) (9) Stanovení základních standardů pracovních podmínek v Evropské unii Vytváření nových pracovních příležitostí a boj proti nezaměstnanosti Zmenšování regionálních rozdílů v nezaměstnanosti Předávání zkušeností, týkající se politiky zaměstnanosti mezi členskými státy Evropské unie Zlepšování přístupu ke vzdělávání a školení Podporování dialogu mezi zaměstnavateli a odbory Boj proti sociálnímu vyloučení a chudobě Koordinace reforem národních systémů sociální ochrany (důchody, zdravotnictví apod.) 9 Usnadnění lidem práce v různých členských státech EU 0 Usnadnění lidem založení si vlastní životnosti EB7. QD0 TREND MODIFIED EB076CZXTRA /6 /09/0

15 QA9 Které z následujících dvou opatření je podle vás účinnější při řešení problematiky práce načerno v České republice? (V PŘÍPADĚ POTŘEBY: Práce načerno jsou jakékoli placené činnosti, které jsou legální, ale nejsou přiznávány veřejným orgánům. Díky tomu mohou zaměstnavatelé a zaměstnanci zvyšovat své výdělky nebo si mohou snižovat náklady tím, že příjmy nedaní. Znamená to také, že zaměstnanci nemají v zaměstnání žádné právo či ochranu.) Nabídněte. Jedna možná odpověď. Trestat odpovědné osoby (např. pokuty, vězení) Usnadnit legální práci pomocí pobídek (např. snížení byrokracie a administrativních nákladů) (60) QA0 Zúčastnil(a) jste se v posledních -ti měsících nějakého školení nebo rekvalifikačního kurzu? Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne (6) EB7. QD9 Na QA se ptejte, pokud "se v posledních měsících zúčastnil školení", kód v QA0. Ostatní přejdou na QA QA Kdo Vám školení nebo kurz platil? Byl to? Nabídněte. Více možných odpovědí. Evropská unie Vláda České Republiky nebo jí pověřená instituce - například úřad práce Váš současný zaměstnavatel Platil(a) jste si ho sám(sama) Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (6-67),,,,, 6, EB7. QD0 TREND MODIFIED EB076CZXTRA /6 /09/0

16 Na QA se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QA QA Pokud uvažujete o své situaci, myslíte si, že pro udržení Vašeho zaměstnání Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. jsou Vaše současné vzdělání a profesní kvalifikace dostatečné byste se měl(a) zúčastnit školení, což ale v současné době není možné. byste se měl(a) zúčastnit nějakého školení, což uděláte (68) EB7. QD TREND MODIFIED Na QA se ptejte, pokud není aktivní, ale není v důchodu, kód až v Da. Ostatní přejdou na QA QA Pokud jde o Vás osobně, myslíte si, že abyste brzy našel(našla) práci...? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. jsou Vaše vzdělání a profesní kvalifikace dostatečné byste se měl(a) zúčastnit školení, což ale v současné době není možné. byste se měl(a) zúčastnit školení, což uděláte v současné době nehledáte zaměstnání [NENABÍZEJTE] (69) EB7. QD TREND MODIFIED EB076CZXTRA /6 /09/0

17 Na QA se ptejte, pokud "se nemůže zúčastnit školení", kód v QA nebo QA. Ostatní přejdou na QAa QA Jaké jsou Vaše hlavní důvody pro to, že se neúčastníte školení nebo kurzů? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. Nemáte pro to potřebné zkušenosti nebo kvalifikaci Nemůžete si to dovolit Váš současný zaměstnavatel by Vás nepodpořil Termíny školení a kurzů se kryjí s Vaší pracovní dobou Nemáte na školení a kurzy čas kvůli rodinným povinnostem Ve Vašem okolí nejsou nabízeny odpovídající školení nebo kurzy Nevíte o žádných nabídkách kurzů nebo školení Nelíbí se Vám představa, že byste se měl(a) zúčastnit něčeho, co připomíná školu Školení nebo kurzů se neúčastníte kvůli svému věku Školení nebo kurzů se neúčastníte kvůli svému zdravotnímu nebo duševnímu stavu Školení nebo kurzů se neúčastníte z osobních důvodů Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... EB7. QD TREND MODIFIED (70-8),,,,, 6, 7, Na QAa až QA7 se ptejte všech kromě studentů, žádný kód v Da. Ostatní přejdou na QA8 8, 9, 0,,,, QAa Chtěl(a) bych, abyste se zamyslel(a) nad stážemi. Absolvoval(a) jste během studia nebo bezprostředně po jeho ukončení jednu nebo více stáží? (V PŘÍPADĚ POTŘEBY: stáží myslíme školení pro konkrétní práci nebo profesi.) NENABÍZEJTE. Pouze jedna možná odpověď. Ano, jednou Ano, dvakrát Ano, třikrát či vícekrát Ne Stále je na stáži (NENABÍZEJTE) (8) 6 EB076CZXTRA 6/6 /09/0

18 Na QAb se ptejte, pokud "absolvoval(a) stáž", kód až v QAa. Ostatní přejdou na QAc QAb Když se zamyslíte nad stáží/stážemi, který z následujících výroků nejlépe odpovídá vaší situaci? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Přivedla vás k jiné stáži Pomohla vám najít přechodnou práci Pomohla vám získat trvalou práci Nepomohla vám najít práci (8) Na QAc se ptejte, pokud "neabsolvoval(a) stáž", kód v QAa. Ostatní přejdou na QA6 QAc Řekl(a) jste, že jste během studií nebo po jejich ukončení neabsolvoval(a) stáž. Který z následujících výroků nejlépe popisuje vaši situaci po ukončení studií? Předložte kartu. Nenabízejte. Pouze jedna odpověď Do měsíců jste si našel trvalou práci Trvalou práci jste si nenašel do měsíců Nehledal(a) jste práci (NENABÍZEJTE) (8) Na QA6 a QA7 se ptejte, pokud "absolvoval(a) stáž", kód až v QAa. Ostatní přejdou na QA8 QA6 Jak dlouhá byla vaše poslední stáž, kterou jste absolvoval(a)? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Kratší než týden - týdny - měsíce -6 měsíců Delší než šest měsíců Nevzpomínáte si [NENABÍZEJTE] (86) 6 7 EB076CZXTRA 7/6 /09/0

19 QA7 Byla součástí této stáže některá z následujících věcí? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. Formální (písemná) dohoda mezi vámi a zaměstnavatelem Dohodnutý soubor cílů Formální potvrzení znalostí, dovedností a kompetencí, které jste získal(a) během stáže, zaměstnavatelem Některá forma platu nebo odměny Formální vymezení vašich práv a povinností Doporučující dopis Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (87-9),,,,, 6, 7, 8, 9, Pro všechny respondenty QA8 Navštívil(a) jste v posledních dvou letech některý z kurzů (včetně kurzů mimo pracovní dobu) nebo jste absolvoval(a) nějaké jiné školení? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. Ano, financoval ho váš zaměstnavatel Ano, financoval ho stát / veřejný fond Ano, financoval(a) jsem si ho sám(sama) Ne (96-00),,,,, Na QA9 se ptejte, pokud "se zúčastnil nějakého kurzu", kód až v QA8. Ostatní přejdou na QA0 QA9 Pokud byste hledal(a) práci, pomohl by vám kurz, kterého jste se zúčastnil(a), v budoucnosti najít práci? Pouze jedna možná odpověď. Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne (0) EB076CZXTRA 8/6 /09/0

20 PRO VŠECHNY RESPONDENTY QA0 Který z následujících výroků nejlépe popisuje profesní poradenství, které vám bylo poskytnuto ve škole? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Pomohlo vám osvojit si dovednosti potřebné pro typ práce, kterou jste chtěl(a) Nepomohlo vám osvojit si dovednosti potřebné pro typ práce, kterou jste chtěl(a) Ve škole vám nebylo poskytnuto žádné profesní poradenství (NENABÍZEJTE) (0) QA Jak by pro vás osobně bylo užitečné, nebo neužitečné dostávat informace o tom, jaké dovednosti budete pravděpodobně potřebovat na budoucím trhu práce, pro? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. velmi užite čné spíš e užite čné ne příliš užite čné vůbe c ne užite čné Netý ká se vás (NE NABÍ ZEJ TE) Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (0) (0) rozhodování o tom, o jakou práci se máte v 6 budoucnosti ucházet rozhodování o tom, jakých kurzů a školení se máte 6 zúčastnit EB076CZXTRA 9/6 /09/0

21 Další otázky se týkají hospodářské krize a následných škrtů veřejných výdajů a dalších úsporných opatření, která byla přijata v mnoha členských státech. QA Nejprve mi řekněte, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícím výrokem: Hospodářská krize měla negativní dopad na čestnost a sociální spravedlnost v České republice? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím (0) QA Který z následujících výroků nejlépe popisuje, jak se podle vás břemeno škrtů ve veřejných financích a další úsporná opatření dotkla lidí v České republice? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Dotkla se každého stejně Některých lidí se dotkla více než druhých (06) EB076CZXTRA 0/6 /09/0

22 Na QA se ptejte, pokud "se některých lidí dotkla více než druhých", kód v QA. Ostatní přejdou na QA QA Koho se podle vás dotkly škrty veřejných financí a další úsporná opatření v České republice nejvíce? [PŘEDLOŽTE KARTU - NABÍDNĚTE MAXIMÁLNĚ MOŽNÉ ODPOVĚDI] (07-0) Nejchudších, Nejbohatších, Starších osob, Dětí, Mladých dospělých, Velkých rodin 6, Samoživitelů/lek 7, Nekvalifikovaných pracovníků / manuálně pracujících 8, Nezaměstnaných 9, Lidí s nestálou prací 0, Žen, Přistěhovalců, Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]...,, Pro všechny respondenty QA Řekl(a) byste obecně, že v posledních třech letech v České republice chudoba narostla o hodně víc, o něco víc, o něco méně nebo o hodně méně? Pouze jedna možná odpověď. O hodně víc O něco víc O něco méně O hodně méně Je stejně [NENABÍZEJTE] () 6 EB7. QA7. EB076CZXTRA /6 /09/0

23 QA6 Myslíte si, že se toho v boji proti chudobě v České republice dělá dost? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Ano, do určité míry Ne tak docela Vůbec ne () QA7 Zažil(a) jste ve svém životě vy osobně některou z následujících situací? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. Neměl(a) jste střechu nad hlavou nebo jste se musel(a) "protloukat" Musel(a) jste bydlet u přátel, příbuzných nebo jiných lidí, protože jste neměl(a) kde bydlet Musel(a) jste bydlet v nouzovém nebo dočasném bydlišti (např. v přístřešku, úkrytu nebo ubytovně) Musel(a) jste bydlet v nejistém ubytování, kde jste neměl(a) žádná zákonná práva (např. ve squatu [čti: skvotu]) Nic z uvedeného [NENABÍZEJTE] (-8), Na QA8 se ptejte, pokud "zažil(a) jednu z těchto situací", kód až v QA7. Ostatní přejdou na QB,,,, 6, QA8 Pokud jste tuto situaci zažil(a), co bylo její hlavní příčinou? Řekl(a) byste, že to? Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. bylo z finančních důvodů bylo kvůli ztrátě práce bylo z rodinných důvodů bylo kvůli zdravotním problémům byla osobní volba Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (9) 6 7 Na QB se ptejte v EU7, HR, IS, NO, TR a MK EB076CZXTRA /6 /09/0

24 Nyní přejdeme k jinému tématu QB Mohl(a) byste mi prosím pomocí stupnice od do 0 říci, jak jste spokojen(a) s každou z následujících položek, přičemž "" znamená, že jste "velmi nespokojený(á)" a "0" znamená, že jste "velmi spokojený(á)"? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte - velmi nesp okoj ený( á) 0 - Neví, velmi bez spok odpo ojen vědi ý(á) [NE NABÍ ZEJ TE] (0-) Vaše zdraví Vaše schopnost vykonávat každodenní (-) činnosti (PTEJTE SE JEN TĚCH, KTEŘÍ "V SOUČASNOSTI PRACUJÍ", KÓD AŽ 8 V Da) Vaše (-) práce (6-7) Váš život obecně (8-9) Vaše osobní vztahy Vaše životní podmínky (60-6) QB Když se zamyslíte nad věkem, kdy člověk začne být považován za "starého", v jakém věku k tomu podle vás dochází? Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 99 (6-6) Počet let EB076CZXTRA /6 /09/0

25 QB A když se zamyslíte nad věkem, kdy člověk přestane být považován za "mladého", v kterém věku k tomu podle vás dochází? Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 99 (6-6) Počet let QB A vy osobně byste se popsal(a) jako mladý(á), středního věku nebo starý(á)? Pouze jedna možná odpověď. Mladý(á) Středního věku Starý(á) Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (66) QB V další otázce budeme hovořit o lidech od let výše. Řekl(a) byste, že způsob, jakým jsou lidé ve věku od let výše obecně vnímáni v České republice, je? Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Velmi pozitivní Spíše pozitivní Spíše negativní Velmi negativní Ani pozitivní ani negativní [NENABÍZEJTE] (67) 6 EB076CZXTRA /6 /09/0

26 QB6 Řekl(a) byste, že lidé od let výše mají v České republice obecně významnou roli, menší roli nebo nemají žádnou roli, pokud jde o? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Významno u roli Menší roli nemají žádnou roli Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (68) (69) (70) (7) Politiku (např. účast, volby) Podíl na hospodářství České republiky (jako pracovníci, podnikatelé nebo spotřebitelé) Aktivní účast v místní společnosti Jejich rodiny QB7 A myslíte si, že by lidé od let výše měli mít větší roli, menší roli nebo stejnou roli, jakou mají dnes, pokud jde o.? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Větší roli Menší roli Stejnou roli jako dnes Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (7) Politiku (např. účast, volby) Podíl na hospodářství České republiky (jako pracovníci, podnikatelé nebo (7) spotřebitelé) (7) Aktivní účast v místní společnosti (7) Jejich rodiny EB076CZXTRA /6 /09/0

27 QB8 Existuje mnoho různých způsobů, jak lidé mohou společnosti prospívat. Do jaké míry lidé od let výše v České republice podle vás přispívají v následujících oblastech? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Přispívají výrazně Přispívají trochu Vůbec nepřispívaj í Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (76) (77) (78) (79) (80) (8) 6 Jako pracovníci (tj. lidé, kteří vykonávají placenou práci) Jako spotřebitelé (tj. lidé, kteří si kupují zboží nebo služby) Jako dobrovolníci Jako finanční podpora pro své rodiny Jako osoby pečující o nemocné nebo postižené rodinné příslušníky Jako osoby starající se o vnoučata EB076CZXTRA 6/6 /09/0

28 QB9 Lidé přestávají pracovat z různých důvodů. U každého z následujících důvodů mi prosím řekněte, jak je podle vás důležitý jako důvod, proč od let výše přestat pracovat. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (8) (8) (8) (8) (86) (87) (88) (89) 6 7 Pracoviště nejsou přizpůsobená potřebám lidí od let výše Lidé od let výše často nemají dovednosti potřebné na moderních pracovištích Jak lidé stárnou, jsou s větší pravděpodobností vyloučeni ze školení na pracovišti Zaměstnavatelé nepohlížejí na starší pracovníky pozitivně Důchodové a daňové systémy způsobují, že pokračovat v práci není výhodné Není dost příležitostí k postupnému odchodu do důchodu prostřednictvím postupného zkracování pracovní doby daného člověka Mnoho lidí odchází do důchodu brzy, protože chtějí do důchodu současně se svým partnerem 8 Péče o vnoučata nebo jiné příbuzné brání lidem pokračovat v práci EB076CZXTRA 7/6 /09/0

29 QB0 U každé z následujících vlastností, kterou lidé mohou mít v práci, mi prosím řekněte, do jaké míry je její výskyt podle vás pravděpodobnější u pracovníků od let výše než u mladších pracovníků nebo zda tady není žádný rozdíl? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte Mno hem prav děpo dobn ější Spíš e prav děpo dobn ější Žádn ý rozdí l Spíš e s men ší prav děpo dobn ostí S mno hem men ší prav děpo dobn ostí Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (90) Spolehlivý 6 (9) Zkušený 6 (9) Má nejnovější znalosti o technologiích 6 (9) Pokládá za snadné rozhodovat se sám/sama 6 (9) Schopen/schopna pracovat dobře s jinými lidmi 6 (9) 6 Schopen/schopna nacházet řešení problémů 6 (96) 7 Otevřený/á novým nápadům 6 8 Schopen/schopna vycházet s lidmi z jiného 6 (97) kulturního prostředí (98) 9 Flexibilní 6 (99) 0 Produktivní 6 (00) Schopen/schopna zvládat stres 6 (0) Tvůrčí 6 QB Nyní bych chtěl(a), abyste se zamyslel(a) nad lidmi od 6 let výš. Myslíte si, že v průběhu příštích 0 let podíl osob od 6 let výše v České republice? Nabídněte. Jedna možná odpověď. se zvýší zůstane stejný klesne (0) EB076CZXTRA 8/6 /09/0

30 QB Někteří lidé jsou přesvědčeni, že obyvatelstvo stárne. Jak hodně vás osobně znepokojuje možné zvýšení podílu lidí od 6 let výše v České republice? Řekl(a) byste, že vás to? Nabídněte. Jedna možná odpověď. velmi znepokojuje spíše znepokojuje spíše neznepokojuje vůbec neznepokojuje (0) Na QB a QB se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QB QB Když se zamyslíte nad prací, kterou máte v současné době, do jakého věku budete podle vás schopen/schopna vykonávat práci, kterou děláte dnes? Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 99 (0-0) věk v letech Na QB se ptejte, pokud "6 let nebo výše" (kromě "99") v QB. Ostatní přejdou na QB QB Myslíte si, že budete muset změnit práci, abyste mohl(a) pracovat až do 6 let, nebo budete moci pokračovat v práci, kterou vykonáváte dnes? Pouze jedna možná odpověď. Změnit práci Zůstat v současné práci (06) EB076CZXTRA 9/6 /09/0

31 Pro všechny respondenty: QB Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o oficiálním důchodovém věku. Oficiální důchodový věk by měl být: Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (07) (08) (09) (0) Vyšší pro ženy než pro muže, protože ženy se častěji dožívají vyššího věku Vyšší pro ženy než pro muže, aby se kompenzovalo přerušení kariéry Nižší pro ženy než pro muže, protože ženy jsou častěji mladší než jejich partneři Nižší pro ženy než pro muže, aby ženy mohly pečovat o vnoučata nebo o závislé příbuzné QB6 Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s tím, že oficiální důchodový věk v České republice bude potřeba do roku 00 zvýšit? (V PŘÍPADĚ POTŘEBY: PRO KAŽDÉHO, MUŽE I ŽENY) Nabídněte. Jedna možná odpověď. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasím Rozhodně nesouhlasím () EB076CZXTRA 0/6 /09/0

32 QB7 Kolik let podle vás stráví v průměru lidé v České republice v důchodu? Nenabízejte. Méně než 0 let 0- let -9 let 0- let -9 let 0 let nebo více () 6 7 QB8 Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o důchodech a dalších výhodách pro ženy a muže. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] () () () Lidé, kteří se vzdají vlastní kariéry, aby mohli pečovat o rodinu, by měli mít po smrti svého partnera nárok na část jeho důchodu Pokud by se muži podíleli stejnou měrou na péči o rodinu, bylo by pro ženy snadnější pracovat a nemusely by po smrti svého partnera dostávat část jeho důchodu Muži a ženy, kteří přerušili svou kariéru, aby měli děti, by měli mít stejná důchodová práva jako lidé, kteří kariéru nepřerušili EB076CZXTRA /6 /09/0

33 QB9 Řekl(a) byste, že lidem by mělo být umožněno i po dosažení oficiálního důchodového věku nadále pracovat, nebo by měli přestat pracovat? Pouze jedna možná odpověď. Měli by mít možnost pracovat Měli by přestat pracovat (6) Na QB0 se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QB QB0 Chtěl(a) byste pokračovat v práci i po dosažení věku, kdy budete mít nárok na důchod? Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne (7) Pro všechny respondenty: QB Bez ohledu na oficiální důchodový věk v České republice, měl by být stanoven věk, kdy by lidé museli povinně přestat pracovat? Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne (8) Na QB se ptejte, pokud " by měl být věk, kdy by bylo povinné přestat pracovat", kód v QB. Ostatní přejdou na QB QB Jaký by měl tento povinný věk odchodu do důchodu být? Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 99 (9-0) Věk v letech EB076CZXTRA /6 /09/0

34 Na QB se ptejte, pokud "v současnosti pracuje", kód až 8 v Da. Ostatní přejdou na QB QB Pokud by bylo možné zkombinovat práci na částečný pracovní úvazek a částečný důchod místo plného důchodu, jak lákavé by to pro vás bylo? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Mnohem lákavější Spíše lákavější Spíše méně lákavé Mnohem méně lákavé () Pro všechny respondenty: QB Věková diskriminace může postihnout lidi v každém věku. Pro tuto otázku bych však chtěl(a), abyste se zamyslel(a) nad těmi situacemi, kdy lidé jsou diskriminováni, protože jsou vnímáni jako příliš staří. Byl(a) jste v posledních dvou letech buď obětí takové diskriminace z důvodu vašeho věku vy sám(sama), nebo jste byl(a) svědkem věkové diskriminace v některé z následujících oblastí? Předložte kartu. Více možných odpovědí v každém řádku. Nabídněte. Rotujte Osobně diskrimino ván(a) Byl(a) svědkem diskrimina ce Ani jedno Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (-) Na pracovišti nebo při hledání práce,,,, (6-9) Při přístupu ke vzdělávání a školení,,,, (0-) Ve zdravotnictví,,,, V přístupu k finančním produktům a,,,, (-7) službám Ve volném čase (v cestovním ruchu, při,,,, (8-) sportu atd.) EB076CZXTRA /6 /09/0

35 QB Jste v současné době aktivním členem anebo pracujete dobrovolně pro některou z následujících organizací? Předložte kartu. Nabídněte. Možnost více odpovědí. Sportovní oddíl nebo klub pro venkovní rekreační aktivity Sdružení pro vzdělávání, umění, hudbu nebo kulturu odbory Obchodní nebo profesní sdružení Sdružení spotřebitelů Mezinárodní organizace například pro rozvojovou pomoc nebo ochranu lidských práv Organizace na ochranu životního prostředí, na ochranu práv zvířat, atd. Charitativní organizace, organizace pro sociální pomoc Klub volného času pro seniory Organizace na ochranu práv seniorů Náboženská, církevní organizace Politická strana nebo organizace Organizace prosazující zájmy pacientů, postižených atd. Jiné organizace zastupující zájmy specifických skupin, jako například žen, lidí s určitou sexuální orientací, nebo místní zájmy Jiná dobrovolná práce Žádná z uvedených [NENABÍZEJTE] (-8),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, EB7. QE TREND MODIFIED Na QB6 se ptejte, pokud "vykonává dobrovolnou práci", kód až v QB. Ostatní přejdou na QB7 QB6 Kolik hodin měsíčně přibližně vykonáváte dobrovolnou práci? Zapište. Pokud "neví, bez odpovědi", kód 999. Pokud "méně než jednu hodinu", kód 00 (9-6) hodin EB076CZXTRA /6 /09/0

36 Na QB7 se ptejte, pokud "nevykonává dobrovolnou práci", kód 6 v QB. Ostatní přejdou na QB8 QB7 Jaké jsou hlavní důvody, proč v současnosti nevykonáváte žádnou dobrovolnou práci? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Více možných odpovědi. Nemáte zájem Nemáte čas Nevíte, jak postupovat Nevíte, jak najít správnou organizaci, v níž byste mohl(a) využít své dovednosti nebo zkušenosti Finanční důvody (např. cestovní výdaje) Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Žádný důvod (NENABÍZEJTE) (6-69),,,,, 6, 7, 8, Pro všechny respondenty: QB8 Když nebudeme počítat jiné lidi ve vaší domácnosti, pomohl(a) jste nebo poskytl(a) jste vy osobně někomu podporu v posledních měsících některým z následujících způsobů? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. Pomohl(a) někomu přestěhovat se nebo vymalovat byt/dům Pomohl(a) v domácnosti (např. vaření, úklid, práce na zahradě) Nakoupil(a) jste jim nebo jste jim vyřídil(a) věci v bance Poskytl(a) zdravotní péči nebo hygienu (např. oblékání nebo mytí někoho, podávání léků) Staral(a) se o dítě a hlídal(a) děti Poskytl(a) emocionální podporu v obtížných chvílích Poskytl(a) finanční pomoc Nic z uvedeného [NENABÍZEJTE] (70-78),,,,, 6, 7, 8, 9, EB076CZXTRA /6 /09/0

37 QB9 Když je místo popisováno jako "přátelské z hlediska věku" znamená to, že prostředí je přizpůsobeno potřebám seniorů. Řekl(a) byste, že je "přátelská/é z hlediska věku", nebo ne? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Ano Ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (79) (80) Česká republika Vaše lokalita QB0 Které oblasti je podle vašeho názoru zapotřebí nejvíce zlepšit, aby vaše lokalita byla "přátelštější z hlediska věku" Rotujte. Nabídněte. Předložte kartu. Maximálně možné odpovědi. Veřejná doprava (např. autobusy a vlaky) Veřejná prostranství, např. parky Silnice a bezpečnost na silnicích (např. přechody pro chodce, dopravní značení) Veřejné budovy Komerční prostory, jako jsou obchody či banky Více zařízení pro seniory, kde by se mohli udržovat v kondici a dobrém zdraví Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (8-89),,,,, 6, 7, 8, 9, QB Jak užitečné, nebo neužitečné by podle Vás pro místní úřady bylo, kdyby zřídily zvláštní výbory starších lidí, se kterými by konzultovaly otázky týkající se toho, s čím se setkávají v místní společnosti, a to dříve, než by o nich rozhodly? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Velmi užitečné Spíše užitečné Ne příliš užitečné Vůbec ne užitečné (90) EB076CZXTRA 6/6 /09/0

38 QB Pečujete vy osobně o staršího člena rodiny? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Ano, celodenně Ano, částečně Ne, ale pečoval(a) jsem v minulosti Ne, nikdy jsem o nikoho nepečoval(a) (9) QB Jaké by byly nejužitečnější věci, které by vláda mohla udělat, aby pomohla lidem, kteří pečují o starší rodinné příslušníky? Rotujte. Nabídněte. Předložte kartu. Maximálně možné odpovědi. Možnost mít pružnou pracovní dobu Mít právo na práci na částečný úvazek Mít nárok na dovolenou, během které je zajištěna náhradní péče financovaná z veřejných prostředků Mít možnost přestat na přechodnou dobu pracovat s právem vrátit se poté do této práce Dostávat za péči, kterou poskytují, určitou finanční odměnu Účastnit se bezplatného školení o tom, jak péči poskytovat Dobu, po kterou poskytují péči započítávat do důchodu Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (9-00),,,,, 6, 7, 8, 9, QB V současné době používá mnoho veřejných služeb a dalších organizací při kontaktu se svými klienty technologie jako je internet nebo mobilní telefony na místo tradičních způsobů jako jsou osobní návštěvy. Podle vašeho názoru, myslíte si, že to je pro seniory velká překážka, malá překážka nebo to není vůbec žádná překážka? Pouze jedna možná odpověď. Velká překážka Malá překážka Vůbec žádná překážka (0) EB076CZXTRA 7/6 /09/0

39 QB Mohl(a) byste mi prosím u každé z následujících institucí říci, zda si myslíte, že při řešení problémů ohledně stárnoucí populace v České republice hraje pozitivní, nebo negativní roli? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Velm i pozit ivní Spíš e pozit ivní Spíš e nega tivní Velm i nega tivní Žádn ou roli (NE NABÍ ZEJ TE) Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (0) Vláda 6 (0) Regionální a místní úřady 6 (0) Instituce Evropské unie 6 (0) Podniky 6 (06) Odbory 6 (07) 6 Sdělovací prostředky a novináři 6 (08) 7 Organizace seniorů a jiné nevládní organizace 6 (09) 8 Náboženské organizace a církve 6 QB6 Počet let, o kterých se předpokládá, že bude člověk žít, se nazývá "očekávaná délka života". Myslíte si, že se v posledních 0 letech očekávaná délka života v České republice? Nabídněte. Jedna možná odpověď. výrazně zvýšila mírně zvýšila zůstala stejná mírně snížila výrazně snížila (0) 6 EB076CZXTRA 8/6 /09/0

40 QB7 A když se zamyslíte nad budoucností, jaká podle vás bude očekávaná délka života v České republice za 0 let? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Mnohem větší než dnes O něco větší než dnes Stejná O něco menší než dnes Mnohem menší než dnes () 6 EB076CZXTRA 9/6 /09/0

41 DEMOGRAFIE Pro všechny respondenty: Otázka D až D6 není. D7 Jaký je Váš rodinný stav? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. ŽENATÝ/VDANÁ NEBO ZNOVU ŽENATÝ/VDANÁ Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto manželství Žijící s dětmi z předchozího manželství Žijící s dětmi z tohoto manželství a z předchozího manželství SVOBODNÝ/Á ŽIJÍCÍ S PARTNEREM Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto vztahu Žijící s dětmi z předchozího vztahu Žijící s dětmi z tohoto vztahu a z předchozího vztahu SVOBODNÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi ROZVEDENÝ/Á NEBO ODLOUČENÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi VDOVEC/VDOVA Žijící bez dětí Žijící s dětmi Jiné [NENABÍZEJTE] Odmítl/a [NENABÍZEJTE] (-) EB76. D7 D8 Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání? Máme na mysli řádné, denní studium. Pokud stále studuje, zapište odpověď "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód 0. Pokud odmítne odpovědět, zapište kód 98. Pokud neví nebo neodpověděl(a), zapište 99. (-) EB76. D8 EB076CZXTRA 0/6 /09/0

42 D0 D Otázka D9 není. Pohlaví: Muž Žena EB76. D0 Kolik je Vám let? (7-8) (6) D EB76. D Nejsou otázky D až D Otázka Da a Db se dotazuje před QA Otázka D6 až D není. Řekl(a) byste, že žijete Nabídněte. Na venkově, na vesnici V malém nebo středně velkém městě Ve velkém městě EB76. D Otázka D6 až D9 není. (9) D0a Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku a více let žije ve Vaší domácnosti včetně Vás? Nabídněte.Zapište. (0-) EB76. D0a D0b Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí mladších deseti let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte.Zapište. (-) EB76. D0b EB076CZXTRA /6 /09/0

43 D0c Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí ve věku 0 až let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte.Zapište. (-) EB76. D0c OTÁZKY D A D NEJSOU Da Db Je v domácnosti k dispozici pevná telefonní linka? Vlastníte osobní mobilní telefon? (6) (7) Da Db Pevná linka Mobilní telefon Ano Ne EB76. Da Db OTÁZKY D AŽ D9 NEJSOU D6 Řekněte mi, prosím, zda máte v domácnosti? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. televizi DVD přehrávač hudební CD přehrávač počítač připojení k internetu v domácnosti automobil byt nebo dům, který již byl splacen byt nebo dům, který splácíte žádná z těchto možností [NENABÍZEJTE] (8-7),,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB76. D6 EB076CZXTRA /6 /09/0

44 OTÁZKY D7 AŽ D9 NEJSOU D60 Řekl/a byste, že jste v posledních dvanácti měsících měl/a potíže s placením účtů na konci měsíce.? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. většinou jen někdy téměř nikdy/nikdy Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (8) EB76. D60 D6 Na následující stupnici odpovídá bod "" "nejnižší úrovni ve společnosti" a bod "0" "nejvyšší úrovni ve společnosti". Mohl/a byste mi říci, kam byste umístil/a sebe? Předložte kartu. Pouze jedna odpověď. Nejnižší úroveň ve společnosti Nejvyšší úroveň ve společnosti Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (9-60) EB76. D6 EB076CZXTRA /6 /09/0

45 D6 Mohl/a byste mi říci, zda? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. každ ý den, témě ř každ ý den x nebo x týdn ě Asi jedn ou týdn ě dvak rát nebo třikrá t za měsí c Mén ě čast o nikd y Nem á příst up k inter netu [NE NABÍ ZEJ TE] (6) používáte internet doma, ve svém domě 6 7 (6) používáte internet na pracovišti 6 7 (6) používáte internet někde jinde (škola, univerzita, internetová kavárna atd.) 6 7 EB76. D6 EB076CZXTRA /6 /09/0

46 P P P PROTOKOL O ROZHOVORU DATUM ROZHOVORU (8-8) (86-87) DEN EB76. P ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU (ZAPIŠTE VE HODINOVÉM FORMÁTU) (88-89) (90-9) HOD EB76. P DÉLKA ROZHOVORU (V MIN) (9-9) MIN EB76. P MĚSÍC MIN P P P6 Počet osob přítomných při rozhovoru, včetně tazatele Dva (tazatel a respondent) Tři Čtyři Pět a více EB76. P Respondent spolupracoval Výborně Dobře Průměrně Špatně EB76. P Velikost místa bydliště Lokální kódy (97-98) (9) (96) EB76. P6 EB076CZXTRA /6 /09/0

47 P7 Okres Lokální kódy (99-600) EB76. P7 P8 Město, obec (60-608) EB76. P8 P9 Číslo výběrového bodu (609-66) EB76. P9 P0 Číslo tazatele (67-6) EB76. P0 P Prázdné (6-6) EB76. P Otázka P není EB076CZXTRA 6/6 /09/0

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB8. A B Kód země EB8. B C Naše číslo průzkumu EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Czech Republic FL Independence of Justice GP CZ D Kolik je Vám

Více

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA6778 Flash Eurobarometer 0 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic FL0 Introduction of the euro CZ D Kolik je

Více

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA590 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8.5 B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8.5 C D Číslo rozhovoru (06-) EB8.5 D EB08CZXTRA / 5/09/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Justice in the EU - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8. B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8. C D Číslo rozhovoru (06-) EB8. D EB08CZXTRA / /0/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou odpovědí,

Více

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Czech Republic FL9 European Youth - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena Pro všechny

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Rád bych se vás

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic FL - Attitudes towards food waste CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D QuestioEB8COMMcompletCZ /8 9/0/05 Q

Více

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic FL 98 - Working Conditions - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA689 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB79. D Verze

Více

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer 0 Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 0 - Safety of Services - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítla) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer on The expectations and

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU

Více

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7. D

Více

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB77. D Verze

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA99 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic FL0 - Youth Attitudes on Drugs - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash (2001 2004) EB19.4 A B Země (2005 2006) EB19.4 B C Číslo rozhovoru (2007

Více

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL347 - ADR - CZ A Číslo Flash FL343A B Země FL343B C Číslo rozhovoru

Více

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5687 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB78. A B Kód země (06-07) EB78. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB78. C D Číslo rozhovoru (-6) EB78. D EB079CZXTRA

Více

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q: kód

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA999 Eurobarometer 7.5 Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic FL7 CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 8 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5598 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA

Více

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA5597 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB077CZXTRA

Více

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27)

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE

Více

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic ZA696 Eurobarometer 89. (08) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB88. A B Kód země EB88. B C Naše číslo průzkumu EB88. C D Číslo rozhovoru EB88. D E Verze dotazníku A B EB88. E

Více

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) EB79. D EB079CZXTRA

Více

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Které z následujících tvrzení se vás týká, pokud jde o

Více

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 257 ENLARGEMENT V roce 1989 padly v zemích střední a východní Evropy svázaných se

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic ZA88 Flash Eurobarometer 9 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL9A B Země FL9B C Číslo rozhovoru FL9C NACE

Více

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH - Entrepreneurship - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

Více

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 97 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q:

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA976 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D

Více

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FLA B Země FLB C Číslo rozhovoru FLC NACE Kód NACE (Informace

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4532 Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States Country Specific Questionnaire Czech Republic 03/03/2006 Page 1 Dobrý den / dobré odpoledne, jmenuji se. a jsem z agentury

Více

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic Q Viděl(a) jste již někdy? Ano Ne { NENABÍZEJ

Více

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB69. A B Kód země (06-07) EB69. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB69. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB69.

Více

ZA4507. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4507. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA507 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB65. A B Kód země (06-07) EB65. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB65. C D Číslo rozhovoru (-6) EB65.

Více

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - CZ Postoje spotřebitelů k přeshraničnímu obchodu a ochraně

Více

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic FL - Women in the European Union - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

Dotazník pro osoby starší 50 let

Dotazník pro osoby starší 50 let Dotazník pro osoby starší 50 let Aktivní stárnutí můžeme charakterizovat jako zdravý a aktivní životní styl, který má pozitivní dopad na celkovou životní spokojenost osob starších 50 let. Důležitou součástí

Více

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D EB076CZXTRA

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, 180 00 EUROBAROMETR leden 2000 Tazatel Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem firmy STEM/MARK. STEM/MARK

Více

Být člověkem před zákonem

Být člověkem před zákonem Vaše občanská práva Být člověkem před zákonem Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie Belgie Bulharsko

Více

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Czech Republic Eurobarometer FLASH- 258 D2. Kolik je Vám let? [_][_] roků [ 9 9 ] [ODMÍTNUTÍ/ŽÁDNÁ

Více

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB6. A B Kód země EB6. B C Číslo výzkumu (klient) EB6. C D Číslo rozhovoru EB6. D EB06CZXTRA / 7/0/00 Q Jaké jste

Více

Počítače a internet v českých domácnostech

Počítače a internet v českých domácnostech Počítače a internet v českých domácnostech Daniel Böhm, Lenka Weichetová Tisková konference, 21. listopadu 2016, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz DOMÁCNOSTI S POČÍTAČEM

Více

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE

STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA A TRH PRÁCE, SPECIFIKA ODVĚTVOVÉ STRUKTURY V ČESKÉ REPUBLICE 4.11. 2014 Age Management: Strategické řízení věkové diverzity ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

ZA4231. Eurobarometer Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology

ZA4231. Eurobarometer Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology ZA Eurobarometer 6. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology Country Specific Questionnaire Czech Republic A Císlo pruzkumu (AISA) (0-05) EB6. A B

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 009 11. 1. 008 Standardní průzkum Eurobarometru

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE DOTAZNÍK - DÁRCOVSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Dobrý den, dotazník, který máte právě před sebou, má za cíl zmapovat motivy a faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování jednotlivce, zda poskytne finanční dar

Více

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA6642 Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (2001 2005) EB84.1 A B Kód země (2006 2007) EB84.1 B C Číslo výzkumu (klient) (2008 2010) EB84.1 C D Číslo

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.12.2016 COM(2016) 829 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Přizpůsobení stropu vlastních zdrojů a stropu prostředků na závazky v souvislosti

Více

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB6. D Verze

Více

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD poř.č. domácnosti - - osob. č.-. Datum rozhovoru Tazatel č.: Křestní jméno respondenta: 50+ v Evropě SHARE A Písemný dotazník POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD SHARE 2013 Jak má být dotazník vyplněn? Většinu otázek můžete

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) EB6. D EB06CZXTRA

Více

4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014

4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014 4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014 Metodika: V riziku chudoby nebo sociálního vyloučení byli lidé, kteří splňovali alespoň jednu z následujících podmínek: a) Byli v riziku chudoby po

Více

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu MEMO / 23. května 2012 Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu Zpráva Situace Romů v jedenácti členských státech EU představuje první klíčová zjištění dvou průzkumů,

Více

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ

ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Příloha č. 1 ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÉ AKTIVITY PŘI SČÍTÁNÍ LIDU VE SVĚTĚ Sčítání většiny států obsahují v souladu s mezinárodními doporučeními základní ukazatele ekonomické aktivity jako jsou: - typ současné

Více

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava

Dotazník specifických potřeb. Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava Dotazník specifických potřeb Komunitní plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Ostrava 1. Řekl byste o sobě, že máte vše, co potřebujete ke spokojenému životu? Určitě ano 1 Spíše ano 2 Spíše ne 3

Více