ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic"

Transkript

1 ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic

2 A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D EB07CZXTRA /9 5/5/009

3 Položku 8 dotazovat pouze v Turecku. Položku 9 dotazovat pouze v Chorvatsku. Položku 0 dotazovat pouze v Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Q Jaké jste státní příslušnosti? Prosím uveďte název státu nebo států, jejichž jste občanem. Více možných odpovědí Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Kypr (jižní část) Česká republika Estonsko Maďarsko Lotyšsko Litva Malta Polsko Slovensko Slovinsko Bulharsko Rumunsko Jiná země (VYPIŠTE)... (7-68),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, 6, 7,,, EB69. Q EB07CZXTRA /9 5/5/009

4 POKUD JINÁ ZEMĚ NEBO NEVÍ, UKONČETE ROZHOVOR. ptejte se v EU7 + HR + TR + MK QA Řekl(a) byste, že jste celkově se svým životem velmi spokojen(a), spíše spokojen(a), spíše nespokojen(a) nebo velmi nespokojen(a)? Nabídněte. Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) (69) 5 EB7. QA EB07CZXTRA /9 5/5/009

5 QA Jak hodnotíte současnou situaci v následujících oblastech? Předložte kartu QA. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Velmi dobrá Spíše dobrá Spíše špatná Velmi špatná Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (70) Okolí, ve kterém žijete 5 Zdravotní péče poskytovaná 5 v České republice (7) Důchody vyplácené v České 5 (7) republice Podpora v nezaměstnanosti 5 v České republice (7) 5 Životní náklady v České 5 (7) republice 6 Vztahy mezi lidmi v České 5 republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo národnosti (75) 7 Způsob, jak se v České 5 republice přistupuje k (76) nerovnosti a chudobě 8 Dostupnost energií v České 5 (77) republice 9 Dostupnost bydlení v České 5 (78) republice 0 Způsob, jak funguje veřejná 5 správa v České republice (79) (80) Situace české ekonomiky 5 Vaše osobní situace v 5 (8) zaměstnání Finanční situace Vaší 5 (8) domácnosti Zaměstnanost v České 5 (8) republice EB7. QAa (items-) + EB70. QA5 (items -0) EB07CZXTRA /9 5/5/009

6 QA Jaká jsou Vaše očekávání související s následujícími dvanácti měsíci? Budou lepší, horší nebo stejné, pokud jde o? Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. LEPŠÍ HORŠÍ STEJNÉ Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (8) Váš život obecně (85) Okolí, ve kterém žijete Systém zdravotní péče v České (86) republice Důchody vyplácené v České republice (87) 5 Podporu v nezaměstnanosti v České (88) republice (89) 6 Životní náklady v České republice 7 Vztahy mezi lidmi v České republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo (90) národnosti 8 Způsob, jak se v České republice (9) přistupuje k nerovnosti a chudobě (9) 9 Dostupnost energií v České republice 0 Dostupnost bydlení v České republice (9) Způsob, jak funguje veřejná správa v (9) České republice (95) ekonomickou situaci v ČR (96) Vaši situaci v zaměstnání (97) finanční situaci Vaší domácnosti (98) 5 možnosti zaměstnání v ČR EB7. QA TREND MODIFIED EB07CZXTRA 5/9 5/5/009

7 QA Řekl/a byste, že v porovnání se situací před pěti lety došlo ke zlepšení, ke zhoršení nebo se téměř nic nezměnilo, pokud jde o? Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Zlepšila se Zhoršila se Zůstala zhruba stejná Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (99) Váš život obecně (00) Oblast, v níž žijete Systém zdravotní péče v České (0) republice Důchody vyplácené v České republice (0) 5 Podporu v nezaměstnanosti v České (0) republice (0) 6 Životní náklady v České republice 7 Vztahy mezi lidmi v České republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo (05) národnosti 8 Způsob, jak se v České republice (06) přistupuje k nerovnosti a chudobě (07) 9 Dostupnost energií v České republice 0 Dostupnost bydlení v České republice (08) Způsob, jak funguje veřejná správa v (09) České republice (0) Eonomickou situaci v ČR () Vaši situaci v zaměstnání () Finanční situaci Vaší domácnosti () 5 Možnosti zaměstnání v ČR EB07CZXTRA 6/9 5/5/009

8 Nyní přejdeme k jinému tématu. na otázky QB se ptejte v EU7 + HR + TR + MK QB Řekněte mi prosím, zda se vám v důsledku hospodářské krize staly následující situace. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Ano Ne () (5) (6) Přišel/přišla jste o práci Někdo z vaší rodiny, příbuzný nebo blízký přítel(kyně) přišel(a) o práci Jeden z vašich kolegů přišel o práci QB A když se zamyslíme nad současnou hospodářskou krizí a jejím možným dopadem na trh práce, jak byste ohodnotil/a své případné obavy z následujících situací? Použijte prosím stupnici od do 5, kde "" znamená "nemáte vůbec žádné obavy" a "5" znamená, že "máte velmi velké obavy". Předložte kartu QB. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. nem áte vůbe c žádn é obav y 5 máte velmi velk é obav y Neh odí se [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (7) (POUZE POKUD QB.=) Ztratíte práci Váš partner/ka (manžel/ka atd.) ztratí práci (8) (9) Vaše děti ztratí práci EB07CZXTRA 7/9 5/5/009

9 QB Někteří analytici říkají, že dopad hospodářské krize na trh práce už dosáhl svého vrcholu, a že se situace bude pomalu zlepšovat. Jiní naopak tvrdí, že to nejhorší teprve přijde. Který z těchto dvou výroků je vám bližší? Pouze jedna možná odpověď. Dopad krize na pracovní místa už dosáhl svého vrcholu To nejhorší teprve přijde (0) EB07CZXTRA 8/9 5/5/009

10 Otázku D5B dotazujte, pouze pokud respondent nevykonává žádnou placenou práci - odpověď,, nebo v otázce D5A! D5a D5b Jaké je Vaše současné zaměstnání? Vykonával jste někdy v minulosti nějakou placenou práci? Jaké bylo Vaše poslední povolání? (-) (-) D5a D5b SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ POSLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NE-AKTIVNÍ Stará se o běžné nákupy a domácnost nebo nemá žádné zaměstnání, nepracuje Student Nezaměstnaný(á) nebo přechodně nepracující V penzi nebo neschopný(á) práce kvůli nemoci SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝ(Á) Zemědělec 5 5 Rybář 6 6 Profesionál (právník, lékař, účetní, architekt, ) 7 7 Vlastník prodejny, řemeslník nebo jiná samostatně výdělečně činná osoba 8 8 Majitel firmy, vlastník (úplný nebo společník) podniku 9 9 ZAMĚSTNANEC Zaměstnaný profesionál (zaměstnaný lékař, právník, 0 0 účetní, architekt) Vrcholný management a ředitelé (generální ředitelé, ředitelé obecně, jiní ředitelé) Střední management, jiní manažeři (vedoucí oddělení, učitel, technik) Zaměstnanec, pracující hlavně stacionárně (na jednom místě) Zaměstnanec, ne stacionární, ale na cestách (obchodní zástupce, řidič..) Zaměstnanec, ne stacionární, ve službách (nemocnice, restaurace, policie, hasiči) 5 5 Kontrolor 6 6 Kvalifikovaný dělník 7 7 Jiní (nekvalifikovaní) dělníci, služebnictvo 8 8 NIKDY NEVYKONÁVAL(A) ŽÁDNOU PLACENOU PRÁCI 9 9 EB70. D5a D5b EB07CZXTRA 9/9 5/5/009

11 Nyní se budeme bavit o jiném tématu. Na otázky QC se ptejte v EU7 + HR + TR + MK QC Slyšel(a) nebo četl(a) jste někdy o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který má za úkol pomoci obětem globalizace? Pouze jedna možná odpověď. Ano, a znám jej velmi dobře Ano, ale moc jej neznám Ne, nikdy jsem o něm neslyšel(a) ani nečetl(a) (65) EB07CZXTRA 0/9 5/5/009

12 Nyní se budeme bavit o jiném tématu. Na otázky QD se ptejte v EU7 + HR + TR + MK QD Slyšel(a) jste o...? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Nabídněte. Ano Ne (86) (87) (88) (89) Evropský sociální fond (Používá se zkratka ESF) Evropský fond regionálního rozvoje (Používá se zkratka ERDF) Program Erasmus Lisabonská strategie Evropské unie pro růst a zaměstnanost TREND MODIFIED EB65. QC QD Za jakým účelem je podle Vás zřízen Evropský sociální fond (Používá se zkratka ESF)? Čím se podle Vás zabývá? Zaznamenejte všechny respondentovy odpovědi. 0 (90,9-0) EB65. QC EB07CZXTRA /9 5/5/009

13 QD Evropský sociální fond je fond Evropské unie, který vznikl za účelem pomoci evropským občanům v rozvoji jejich dovedností a zlepšování šancí na nalezení zaměstnání. Evropská unie tomuto fondu svěřuje 0 % svého celkového rozpočtu. Řekl(a) byste, že je to příliš mnoho, přiměřeně, nebo příliš málo? Nabídněte.Pouze jedna možná odpověď. Příliš mnoho Přiměřeně Příliš málo () EB65. QC QD Kolikrát za Vaši profesní kariéru jste již změnil(a) zaměstnavatele? Pokud respondent studuje, příležitostné práce jako brigády do odpovědi nepočítejte. Pokud respondent neví, zapište kód 99. Pokud žádnou placenou práci nevykonával, zapište kod 98. (-) Počet změn zaměstnavatele EB70. QF QD5 Jak dlouho již pracujete pro svého současného zaměstnavatele nebo jak dlouho jste pracoval(a) pro minulého zaměstnavatele, pokud v současné době nepracujete? Pokud respondent neví, zapište kód 99. Pokud žádnou placenou práci nevykonával, zapište kod 98. (-5) Počet let EB65. QC5 QD6 Jaké dvě přednosti by podle Vás měl v dnešní době zdůrazňovat žadatel o práci? Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Úroveň kvalifikace Pracovní zkušenosti Jazykové znalosti Znalost práce s výpočetní technikou Schopnost přizpůsobit se Ochotu pracovat v zahraničí Žádnou z výše uvedených [NENABÍZEJTE] Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (6-),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB65. QC6 EB07CZXTRA /9 5/5/009

14 Otázku QD7 dotazujte pouze, pokud respondent v současné době pracuje (QD5=5 až 8). Ostatní přejdou na QD8. QD7 Věříte, že si udržíte své zaměstnání v příštích měsících? Nabídněte.Pouze jedna možná odpověď. Zcela si věříte Spíše si věříte Spíše si nevěříte Vůbec si nevěříte (5) 5 EB65. QC7 PRO VŠECHNY RESPONDENTY QD8 Věříte, že budete mít práci za dva roky? Věříte si zcela, spíše si věříte, spíše si nevěříte nebo si vůbec nevěříte? Nabídněte.Pouze jedna možná odpověď. Zcela si věřím Spíše si věřím Spíše si nevěřím Vůbec si nevěřím V následujících letech nebudu hledat zaměstnání [NENABÍZEJTE] (6) 5 6 EB70. QF QD9 Zúčastnil(a) jste se v posledních -ti měsících nějakého školení nebo rekvalifikačního kurzu? Nabídněte.Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne (7) EB65. QC9 EB07CZXTRA /9 5/5/009

15 Otázku QD0 dotazujte, pouze pokud QD9=. Ostatní přejdou na QD. QD0 Kdo Vám školení nebo kurz platil? Byl to? Nabídněte. Více možných odpovědí. Váš současný zaměstnavatel Vláda České Republiky nebo jí pověřená instituce - například úřad práce Evropská unie Platil(a) jste si ho sám(sama) Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (8-),,,, 5, 6, EB65. QC0 Otázku QD0 dotazujte pouze pokud QD0=5. QD0o Kdo platil Vaše školení nebo rekvalifikační kurz? Zapište všechny další spontánní odpovědi. 0 (,5-5) EB65. QC0o EB07CZXTRA /9 5/5/009

16 Otázku QD dotazujte, pouze pokud respondent v současné době pracuje (kódy 5-8 v D5a). Ostatní přejdou na QD. QD Pokud uvažujete o své situaci, myslíte si, že pro udržení Vašeho zaměstnání Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. jsou Vaše současné vzdělání a profesní kvalifikace dostatečné byste se měl(a) zúčastnit školení, což ale v současné době není možné. byste se měl(a) zúčastnit nějakého školení, což uděláte (55) Otázku QD dotazujte, pouze pokud respondent v současné době nepracuje (D5A=, nebo je v domácnosti, studuje nebo je nezaměstnaný) a současně není v důchodu. Ostatní přejdou na QD. QD Pokud jde o Vás osobně, myslíte si, že abyste brzy našel(našla) práci...? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. jsou Vaše vzdělání a profesní kvalifikace dostatečné byste se měl(a) zúčastnit specializovanějšího výcviku, školení, což ale v současné době není možné. byste se měl(a) zúčastnit nějakého specializovanějšího výcviku, školení, což plánujete v současné době nehledáte zaměstnání [NENABÍZEJTE] EB70. QF8 TREND SLIGHTLY MODIFIED (56) 5 EB07CZXTRA 5/9 5/5/009

17 Dotazujte QD, pokud QD nebo QD=. Ostatní přejdou na QD. QD Jaké jsou Vaše hlavní důvody pro to, že se neúčastníte školení nebo kurzů? Nabídněte. Více možných odpovědí. Nemáte pro to potřebné zkušenosti nebo kvalifikaci Nemůžete si to dovolit Váš současný zaměstnavatel by Vás nepodpořil Termíny školení a kurzů se kryjí s Vaší pracovní dobou Nemáte na školení a kurzy čas kvůli rodinným povinnostem Ve Vašem okolí nejsou nabízeny odpovídající školení nebo kurzy Nevíte o žádných nabídkách kurzů nebo školení Nelíbí se Vám představa, že byste se měl(a) zúčastnit něčeho, co připomíná školu Školení nebo kurzů se neúčastníte kvůli svému věku Školení nebo kurzů se neúčastníte kvůli svému zdravotnímu stavu Školení nebo kurzů se neúčastníte z osobních důvodů Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... EB65. QC (57-69),,,, 5, 6, 7, Dotazujte QD až QD6, pouze pokud "v současné době pracuje" - kódy D5a=5 až 8. Ostatní přejdou na QD7. 8, 9, 0,,,, QD Pokud byste byl(a) propuštěn(a) z práce, jak byste na škále až 0 vyjádřil pravděpodobnost nalezení jiné práce v dalších 6-ti měsících? Bod na škále znamená, že nalezení nové práce v 6-ti měsíčním období považujete za nepravděpodobné, naopak druhý konec škály, bod 0 znamená, že nalezení další práce byste považoval(a) za velmi pravděpodobné. Předložte kartu QD. Pokud neví, zaznamenejte kód odpovědi. velmi velmi pravděpodobné nepravděpodobné (70-7) EB70. QF5 EB07CZXTRA 6/9 5/5/009

18 QD5 Pokud byste byl(a) propuštěn(a), jakým způsobem byste hledal(a) práci? Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Ucházel(a) bych se o stejný druh práce ve stejné lokalitě, ale u jiného zaměstnavatele Ucházel(a) bych se o stejný druh práce, ale v jiné lokalitě Ucházel(a) bych se o zcela jiný druh práce ve stejné lokalitě Ucházel(a) bych se o zcela jiný druh práce v jiné lokalitě Založil(a) bych si vlastní živnost, začal(a) bych podnikat Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (7-78),,,, 5, 6, 7, EB65. QC5 QD6 Jakou část platu by Vám podle Vašeho názoru vyplácel úřad práce v místě Vašeho bydliště po dobu šesti měsíců od propuštění ze zaměstnání? Předložte kartu QD6. Nabídněte. Jedna možná odpověď. 9-00% Vašeho současného příjmu 7-90% Vašeho současného příjmu 5-70% Vašeho současného příjmu -50% Vašeho současného příjmu 0% nebo méně Vašeho současného příjmu (79) 5 6 EB70. QF6 Otázku QD7 dotazujte, pouze pokud respondent v současné době nepracuje (D5A=, nebo je v domácnosti, studuje nebo je nezaměstnaný) a současně není v důchodu. Ostatní přejdou na QD8. QD7 Jaký by byl podle Vás nejsnadnější způsob nalezení zaměstnání? Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Ucházet se o stejný druh práce ve stejné lokalitě, ale u jiného zaměstnavatele Ucházet se o stejný druh práce v jiné lokalitě Ucházet se o zcela jiný druh práce ve stejné lokalitě Ucházet se o zcela jiný druh práce ve jiné lokalitě Přijetí jakékoliv pracovní nabídky Založení vlastní živnosti, podnikání Nehledám žádnou práci [NENABÍZEJTE] Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (80-88),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB65. QC7 EB07CZXTRA 7/9 5/5/009

19 Ptejte se všech QD8 Do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky? Předložte kartu QD8. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (89) (90) (9) (9) (9) Pracovat celý život pro jednoho zaměstnavatele je věcí minulosti Pracovní smlouvy by měly být navrhovány volněji, aby mohla snadněji vznikat nová pracovní místa Lidé, kteří dokáží snadno přejít na jiný druh práce si snadněji hledají zaměstnání V České republice odchází 5 předčasně do důchodu mnoho lidí 5 Pravodelná školení a kurzy 5 zvyšují šance na nalezení odpovídajícího zaměstnání EB65. QC8 EB07CZXTRA 8/9 5/5/009

20 QD9 Existují různá opatření ke zvýšení zaměstnanosti a udržení zaměstnanců na jejich pozicích. Pro každé z těchto opatření, které Vám nyní nabídnu mi, prosím řekněte, jak účinné podle Vás jsou. Předložte kartu QD9. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Nabídněte. velmi účinné spíše účinné spíše neúčinné naprosto neúčinné Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (9) (95) (96) (97) (98) (99) (00) (0) Rozšiřování sítě zařízení 5 pečujících o děti Rozšiřování sítě zařízení 5 pečujících o seniory a další závislé osoby Odrazování lidí od 5 předčasného odchodu do důchodu Zvyšování rozdílu v příjmu 5 mezi pracujícími a nepracujícími 5 podpora územní mobility 5 pracovníků 6 Podpora lidí, kteří chtějí 5 začít sami podnikat 7 Boj proti šedé ekonomice 5 přeměnou nehlášených nebo nezdaněných výdělečných činností na hlášené a zdaněné 8 Školení a kurzy jako 5 samozřejmá součást zaměstnání EB65. QC9 EB07CZXTRA 9/9 5/5/009

21 QD0 Jaký vliv má podle Vás Evropská unie na následující opatření v oblastech zaměstnanosti a sociální politiky. Předložte kartu QD0. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Velmi pozitivní vliv Spíše pozitivní vliv Spíše negativní vliv Velmi negativní vliv Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) (0) (0) (05) (06) (07) (08) (09) (0) () Stanovení základních standardů pracovních podmínek v Evropské unii Vytváření nových pracovních příležitostí a boj proti nezaměstnanosti Zmenšování regionálních rozdílů v nezaměstnanosti Předávání zkušeností, týkající se politiky zaměstnanosti mezi různými státy Evropské unie Zlepšování přístupu ke 5 vzdělávání a školení 6 Podporování dialogu mezi 5 zaměstnavateli a odbory 7 Boj proti sociálnímu 5 vyloučení a chudobě 8 Prosazování rovnosti mužů 5 a žen 9 Boj proti jiným druhům 5 diskriminace 0 Koordinace reforem 5 národních systémů sociální ochrany (důchody, zdravotnictví apod.) EB65. QC0 EB07CZXTRA 0/9 5/5/009

22 QD Do jaké míry byste se zajímal(a) o detailní informace o aktivitách Evropské unie, které se týkají zaměstnanosti a sociální politiky? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Velmi by Vás zajímaly Spíše by Vás zajímaly Spíše by Vás nezajímaly Vůbec by Vás nezajímaly () 5 EB65. QC QD Řekl(a) byste, že to, co jste doposud viděl(a), slyšel(a) nebo četla(a) o aktivitách Evropské unie z oblasti podpory zaměstnanosti a sociální politiky, je...? Nabídněte. Jedna možná odpověď. rozhodně pozitivní spíše pozitivní spíše negativní rozhodně negativní () 5 EB65. QC EB07CZXTRA /9 5/5/009

23 Nyní se budeme bavit o jiném tématu. Na otázky QE se ptejte v EU7 + HR + TR + MK Diskriminací se rozumí situace, kdy je s osobou či skupinou z důvodu specifických osobních vlastností jednáno méně příznivě než s jinými. QE Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná. Diskriminace na základě Předložte kartu QE. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Rotovat. velmi rozší řená spíš e rozší řená spíš e výjim ečná velmi výjim ečná Nee xistuj e [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] () Národnostního, etnického původu 5 6 (5) Pohlaví 5 6 Sexuální orientace (např. proto, že je homosexuál 5 6 (6) (7) anebo lesbička) Věku 5 6 (8) 5 Náboženství nebo vyznání 5 6 (9) 6 Postižení - tělesného nebo mentálního 5 6 EB69. QA TREND MODIFIED EB07CZXTRA /9 5/5/009

24 QE Když porovnáte dnešní situaci s tím, co bylo před pěti lety, řekl(a) byste, že následující formy diskriminace jsou v České republice více nebo méně běžné? Diskriminace na základě Předložte kartu QE. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Mnohem O něco rozšířenějš rozšířenějš í í O něco méně rozšířené Mnohem méně rozšířené Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) () () () () 5 6 (5) Národnostního, etnického původu Pohlaví Sexuální orientace (např. proto, že je homosexuál anebo lesbička) Věku Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesného nebo mentálního EB69. QA TREND MODIFIED QE Cítil(a) jste se Vy osobně během posledních měsíců diskriminován(a) anebo obtěžován(a) na základě jednoho či několika následujících důvodů? Uveďte prosím všechny, které se Vás týkají. Nenabízejte. Předložte kartu QE. Možnost více odpovědí. Národnostního, etnického původu Pohlaví Sexuální orientace Věku Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesného nebo mentálního Z jiného důvodu Ne (6-5),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB69. QA TREND MODIFIED EB07CZXTRA /9 5/5/009

25 QE Byl(a) jste během posledních měsíců svědkem toho, že byl někdo diskriminovaný nebo obtěžovaný na základě jednoho či několika následujících důvodů? Uveďte prosím všechny, kterých jste byl(a) svědkem. Předložte kartu QE. Možnost více odpovědí. Národnostního, etnického původu Pohlaví Sexuální orientace Věku Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesného nebo mentálního Z jiného důvodu Ne (55-6),,,, 5, 6, 7, 8, 9, EB69. QA TREND MODIFIED QE5 Když chce společnost v České republice přijmou pracovníka a může volit mezi dvěma kandidáty či kandidátkami se stejnými dovednostmi a stejnou kvalifikací, které z následujících věcí mohou podle Vašeho názoru kandidáta či kandidátku znevýhodnit? Předložte kartu QE5. Nabídněte. Rotujte. Více možných odpovědi. Jméno kandidáta či kandidátky Adresa bydliště Způsob mluvy, přízvuk Barva pleti nebo národnostní, etnický původ Pohlaví Sexuální orientace (např., že je homosexuál anebo lesbička) Věk Postižení - tělesné nebo mentální Vyjádření náboženské víry, např. nošení viditelného náboženského symbolu To, zda je kuřák anebo nekuřák Vzhled, vhodné oblečení nebo vystupování Fyzický vzhled obecně - výška, hmotnost, obličej atd. Jiný důvod [NENABÍZEJTE] Nic z uvedeného [NENABÍZEJTE] EB69. QA7 TREND MODIFIED (6-78),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,,,,, 5, EB07CZXTRA /9 5/5/009

26 QE6 A řekněte mi prosím, jaký byste měl(a) podle škály od do 0 pocit, kdyby byla osoba z následujících skupin v nejvyšší volené politické funkci v České republice? Předložte kartu QE6. V každém řádku jedna odpověď. Pokud to bude potřeba, vysvětlete respondentovi, že touto osobou může být prezident, premiér, atp. Přečtěte. Rotovat. - velmi nepří jemn ý pocit zcel a příje mný pocit Je mi to jedn o [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (79-80) Žena Homosexuál (8-8) nebo lesbička Osoba jiného národnostního původu, než je většina obyvatel (8-8) Osoba mladší (85-86) ti let 5 Osoba jiného náboženského vyznání, než je většina obyvatel (87-88) 6 Postižená osoba (89-90) 7 Osoba starší (9-9) ti let EB69. QA8 EB07CZXTRA 5/9 5/5/009

27 QE7 Byl(a) byste pro nebo proti tomu, aby byla přijata určitá opatření, která by zajišťovala rovné příležitosti pro každého, pokud jde o zaměstnávání? Máme na mysli např. speciální výcvikové programy nebo přizpůsobení náboru a výběrových řízení pro lidi podle toho, jaký (jaké) mají... Předložte kartu QE7. V každém řádku jedna odpověď. Nabídněte. Zcela pro Spíše bych byl(a) pro Spíše bych byl(a) proti Zcela proti Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (9) (9) (95) (96) (97) 5 6 (98) Národnostní, etnický původu Pohlaví Sexuální orientaci Věk Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesného nebo mentálního EB69. QA9 TREND MODIFIED QE8 Do jaké míry jste pro anebo proti následujícím věcem na pracovišti? Předložte kartu QA0. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Rotovat. Rozhodně pro Spíše pro Spíše proti Rozhodně proti Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (99) (500) Sledovat skladbu pracovní 5 síly, aby se vyhodnotilo zastoupení lidí z různých národnostních menšin Sledovat výběrová řízení, 5 aby se zajistilo, že uchazeči z národnostních menšin mají stejnou šanci jako ostatní kandidáti s podobnými dovednostmi a kvalifikací, že budou pozváni na pohovor nebo přijati EB69. QA0 EB07CZXTRA 6/9 5/5/009

28 QE9 Řekl(a) byste, že je obecně v České republice vynakládáno dostatečné úsilí na boj se všemi formami diskriminace? Předložte kartu QE9. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne (50) 5 EB69. QA QE0 Znáte svoje práva pro případ, že jste obětí diskriminace nebo obtěžování - harrassmentu? Nabídněte. Ano Ne Záleží, jak kdy [NENABÍZEJTE] (50) EB69. QA QE Myslíte si, že se rozmanitost dostatečně odráží ve sdělovacích prostředcích, pokud jde o? Předložte kartu QE. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotovat. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (50) Etnický původ 5 (50) Pohlaví 5 (505) Sexuální orientaci 5 (506) Věk 5 (507) 5 Náboženství nebo vyznání 5 (508) 6 Postižení 5 EB07CZXTRA 7/9 5/5/009

29 QE Myslíte si, že z důvodu hospodářské krize budou přístupy propagující rovnost a rozmanitost v (OUR COUNTRY) považovány za méně důležité a dostanou méně finančních prostředků? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne (509) 5 QE Myslíte si, že hospodářská krize přispěje k nárůstu diskriminace na základě. na trhu práce? Předložte kartu QE. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotovat. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (50) Etnického původu 5 (5) Pohlaví 5 (5) Sexuální orientace 5 (5) Věku 5 (5) 5 Náboženství nebo vyznání 5 (55) 6 Postižení 5 EB07CZXTRA 8/9 5/5/009

30 QE Myslíte si, že se provádí dostatek kroků ke zvýšení rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud jde o.? Předložte kartu QE. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotovat. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (56) (57) (58) (59) (50) 5 (5) 6 Etnický původ Pohlaví Sexuální orientaci Věk Náboženství nebo vyznání Postižení QE5a QE5b QE5c V případě, že byste byl/a obětí diskriminace nebo obtěžování, na koho byste se nejspíše obrátil/a? Nejdříve? A potom? A nakonec? V každém sloupci jedna odpověď. (5) (5) (5) Nabídněte. Rotovat. QE5a QE5b QE5c Nejdříve A potom A nakonec Odbory Nevládní organizace - sdružení Soudy Orgán na podporu rovného zacházení (veřejný ochránce práv - ombudsman) Právník Policie Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE] EB07CZXTRA 9/9 5/5/009

31 QE6 Máte nějaké přátele nebo známé, kteří jsou? Na každém řádku jedna odpověď. Nabídněte. Ano Ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (55) (56) (57) (58) 5 (59) Jiného národnostního, etnického původu než Vy Rómové Homosexuálové Postižení - tělesně nebo mentálně Vyznávají jiné náboženství nebo vyznání než jaké máte Vy EB69. D7 QE7 Považujete se v místě, kde žijete, za součást některé z následujících skupin? Prosím řekněte mi všechny možnosti, které se Vás týkají. Nabídněte - rotovat- možnost více odpovědí. Národnostní, etnická menšina Náboženská menšina Sexuální menšina Menšina pokud jde o tělesné nebo duševní postižení Nic z uvedeného [NENABÍZEJTE] Nějaká jiná menšina [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE:] (50-56),,,, 5, 6, 7, EB69. D5 EB07CZXTRA 0/9 5/5/009

32 Na QE7o se ptejte pokud "nějaká jiná menšina", kód 6 v QE7 - ostatní přejdou na D. QE7o Jaká jiná(jiné)? ZAPIŠTE - KÓDOVÁNÍ PŘI ZPRACOVÁNÍ DAT. 5 (57,58-57) PRO VŠECHNY RESPONDENTY D Považujete se za? Nenabízejte. Předložte kartu D. Pouze jedna možná odpověď. katolíka vyznavače pravoslaví protestanta vyznavače jiné křesťanské církve Žida muslima sikha buddhistu hinduistu ateistu nevěřícího, agnostika vyznavače jiného náboženství [NENABÍZEJTE] (58-59) EB69. D EB07CZXTRA /9 5/5/009

33 QE8 Trpíte nějakým chronickým fyzickým nebo psychickým problémem, který Vás omezuje v každodenním životě? Ano Ne Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (550) EB69. D8 EB07CZXTRA /9 5/5/009

34 Nyní se budeme bavit o jiném tématu. QF Pomáhat lidem z rozvojových zemí je podle Vašeho názoru velmi důležité, spíše důležité, spíše nedůležité nebo zcela nedůležité? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité (57) 5 EB6. QC TREND MODIFIED QF Slyšel(a) jste nebo četl(a) už někdy o Miléniové deklaraci OSN (Millenium Development Goals [čti Milínium Development Gouls])? Pouze jedna možná odpověď. Ano a víte, co to je Ano, ale vlastně nevíte, co to je Ne (57) EB67. QC7 EB07CZXTRA /9 5/5/009

35 QF Rozvojovou pomocí se myslí poskytování dotací nebo půjček rozvojovým zemím za účelem podpory ekonomického rozvoje a lidského blahobytu. Teď se nebudeme bavit o humanitární pomoci (což je výpomoc v krizových situacích, jako je válka, přírodní katastrofa, hladomor atd.), ale o rozvojové pomoci. Jaké jsou podle Vás dva hlavní motivy z následujících motivů, proč bohatší země poskytují chudým zemím rozvojovou pomoc? Nabídněte. Rotovat. Maximálně možné odpovědi. vlastní zájmy - např. pomoc obchodu chudých zemí umožní těmto chudým zemím nakoupit si od bohatších zemí více výrobků zabránit a nedopustit příznivé podmínky pro terorismus přispět k celosvětové stabilitě podporovat demokracii a dobré vládnutí mít čisté svědomí získat politické spojence zabránit imigraci občanů těchto zemí do bohatých zemí pomoci lidem v tísni [NENABÍZEJTE] Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE ] Nic z tohoto Nic z toho [NENABÍZEJTE] (57-58),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, EB67. QC QF Který z následujících subjektů je podle vás nejlépe schopen pomoci chudým lidem s rozvojem? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Organizace spojených národů (OSN) Evropská unie USA Čína Japonsko Česká republika Jiné [NENABÍZEJTE] (58) EB67. QC EB07CZXTRA /9 5/5/009

36 QF5 Evropská unie se zavázala ke zvýšení úrovně své rozvojové pomoci rozvojovým zemím. Který z následujících návrhů nejlépe popisuje váš názor vzhledem k současné ekonomické situaci? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Měli bychom zvýšit evropskou pomoc rozvojovým zemím nad rámec toho, co už bylo slíbeno Měli bychom dodržet svůj počáteční slib rozvojovým zemím, ale nic víc Neměli bychom zvyšovat úrovně podpory rozvojovým zemím, i když to bylo slíbeno Měli bychom snížit podporu pro rozvojové země, jelikož si ji už nemůžeme dovolit (585) 5 QF6 Jakým dvěma největším výzvám podle vašeho názoru čelí v současnosti rozvojové země? Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Hospodářská krize Potravinová krize Chudoba Zdravotní problémy Energie Změna klimatu Migrační toky Nedostatečné řízení věcí veřejných Občanské nepokoje/konflikt Jiné [NENABÍZEJTE] ( ),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0,, QF7 Řekl/a byste, že současná úroveň příspěvku Evropské unie na pomoc rozvojovým zemím je? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Příliš vysoká Příliš nízká Zhruba správná (597) EB07CZXTRA 5/9 5/5/009

37 QF8 Obecně řečeno, myslíte si, že české sdělovací prostředky mluví příliš hodně, dostatečně, nebo příliš málo o rozvoji chudých zemí? Pouze jedna možná odpověď. Příliš mnoho Dostatečně Příliš málo (598) QF9 Myslíte si, že dodání evropské perspektivy k celosvětové debatě o rozvoji přináší přidanou hodnotu? Pouze jedna možná odpověď. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne (599) 5 EB07CZXTRA 6/9 5/5/009

38 Nyní se budeme bavit o jiném tématu. Ptejte se na otázky QG v EU7 Neptejte se na položku v MT a CY QG Které z těchto služeb přepravců jste využil(a) v posledních dvanácti měsících? [PŘEDLOŽTE KARTU QG NABÍDNĚTE - VÍCE MOŽNÝCH ODPOVĚDÍ] Místní hromadná doprava - tramvaje, autobusy, metro Meziměstská železniční doprava Letecká doprava Mezinárodní autobusová doprava Trajekt Žádná z těchto možností [NENABÍZEJTE] (60-66),,,, 5, 6, 7, EB6. QB QG Ve skutečnosti se to má tak, že pokud si koupíte jízdenku od libovolného přepravce, okamžikem koupě jste s ním uzavřeli smlouvu. Víte, jaká práva a povinnosti pro Vás z této smlouvy vyplývají? Ano Ne (67) EB6. QB QG Evropská unie posílila práva zákazníků leteckých společností. Už jste...? Jedna odpověď v každém řádku. [NABÍDNĚTE] Ano Ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (68) (69) (60) o těchto právech slyšel(a)? viděl(a) seznam těchto práv na letišti? ("Charta práv cestujících v letecké dopravě") tato práva uplatnil(a)? EB6. QB5 EB07CZXTRA 7/9 5/5/009

39 QG Přečtu Vám nyní několik výroků týkajících se letecké dopravy. U každého z nich mi prosím řekněte, do jaké míry s ním souhlasíte nebo nesouhlasíte. [PŘEDLOŽTE KARTU QG JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU] [NABÍDNĚTE] Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (6) (6) (6) Jste dobře informován(a) o systému práv pasažéra - klienta letecké společnosti. Návrhy nebo stížnosti jsou efektivním způsobem, jak zlepšit služby letecké dopravy. Způsoby, jakými letečtí přepravci řeší neočekávané problémy, jsou uspokojivé EB6. QB TREND MODIFIED QG5 U každé z následujících charakteristik letecké dopravy mi prosím řekněte, zda jste s ní obecně velmi spokojen(a), spíše spokojen(a), spíše nespokojen(a), nebo velmi nespokojen(a). PŘEDLOŽTE KARTU QG5 JEDNA ODPOVĚĎ V KAŽDÉM ŘÁDKU [NABÍDNĚTE] Velmi spokojen Spíše spokojen Spíše nespokoje n Velmi nespokoje n Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (6) (65) (66) (67) (68) Přesnost příletů a odletů Pohodlí Informace v případě zpoždění nebo zrušení letů Informace v případě ztráty, 5 poškození nebo zpoždění zavazadla 5 Systém odškodnění v 5 případě selhání služby EB6. QB5 TREND MODIFIED EB07CZXTRA 8/9 5/5/009

40 QG6 Kterou z následujících služeb byste kontaktoval(a) v případě problému se zrušením nebo zpožděním vašeho letu s cílem domoci se svých práv? Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Leteckou společnost Úřad pro civilní letectví Sdružení na ochranu spotřebitelů Právníky Vnitrostátní úřad pověřený uplatňováním práv cestujících Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] Jiné [NENABÍZEJTE] (69-66),,,, 5, 6, 7, 8, ptejte se na QG7a těch, kteří využívají letecké služby, kod v QG - ostatní přejděte na QG8a QG7a Musel/a jste se v posledních dvanácti měsících vypořádat se zrušením, velkým zpožděním, neumožněním vstupu na palubu letadla nebo ztrátou/poškozením vašeho zavazadla? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Ano Ne (67) ptejte se na QG7b pouze pokud ano, kod v QG7a - ostatní přejděte na QG8a QG7b Už jste si na tento incident stěžoval/a u úřadu pověřeného řešením takových stížností? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Ano Ne (68) EB07CZXTRA 9/9 5/5/009

41 Ptejte se na QG7c pokud ano, kod v QG7b - ostatní přejděte na QG8a QG7c Řekl/a byste, že Vaše stížnost byla vyřízena velmi dobře, spíše dobře, spíše špatně nebo velmi špatně? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Velmi dobře Spíše dobře Spíše špatně Velmi špatně (69) 5 Pro všechny respondenty: QG8a Řekl/a byste, že když využíváte leteckou dopravu, je s vašimi zavazadly nakládáno velmi uspokojivě, spíše uspokojivě, spíše neuspokojivě, nebo zcela neuspokojivě? Nabídněte. Jedna možná odpověď. velmi uspokojivě spíše uspokojivě spíše neuspokojivě zcela neuspokojivě (650) 5 EB07CZXTRA 0/9 5/5/009

42 QG8b V dnešní době nejsou vnitrostátní úřady, které jsou pověřeny uplatňováním pravidel týkajících se zpoždění, zrušení a neumožnění vstupu na palubu letadla, povinny zasahovt v případě problémů se zavazadly. Někteří říkají, že by bylo lepší mít možnost stěžovat si ohledně zavazadel u stejných vnitrostátních úřadů jako v případě stížností na zpoždění, zrušení a neumožnění vstupu na palubu letadla. Jiní naopak tvrdí, že je lepší pokračovat v řešení stížností na zavazadla u různých organizací a sdružení (letecké společnosti, sdružení na ochranu spotřebitelů atd.), které se těmito problémy zabývají v současnosti. Který z těchto dvou názorů se nejvíce blíží vašemu názoru? Pouze jedna možná odpověď. Stěžovat si na zavazadla u stejných vnitrostátních úřadů pověřených stížnostmi na zrušení, zpoždění nebo neumožnění vstupu na palubu letadla. Stěžovat si na zavazadla u organizací a sdružení, které jsou problémy souvisejícími se zavazadly pověřeny dnes. (65) QG9 Myslíte si, že ceny letecké dopravy jsou stanoveny jednoznačně? Ano Ne (65) EB6. QB5 EB07CZXTRA /9 5/5/009

43 DEMOGRAFIE D V politických záležitostech se hovoří o levici a pravici. Kam byste zařadil své názory na této stupnici? Předložte kartu D. Nenabízejte. - LEVI CE PRA VICE (67-67) ODMÍTL(A) [NENABÍZEJTE] EB7. D Otázka D až D6 není. D7 Jaký je Váš rodinný stav? Nabídněte. Předložte kartu D7. Pouze jedna možná odpověď. ŽENATÝ/VDANÁ NEBO ZNOVU ŽENATÝ/VDANÁ Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto manželství Žijící s dětmi z předchozího manželství Žijící s dětmi z tohoto manželství a z předchozího manželství SVOBODNÝ/Á ŽIJÍCÍ S PARTNEREM Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto vztahu Žijící s dětmi z předchozího vztahu Žijící s dětmi z tohoto vztahu a z předchozího vztahu SVOBODNÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi ROZVEDENÝ/Á NEBO ODLOUČENÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi VDOVEC/VDOVA Žijící bez dětí Žijící s dětmi Jiné [NENABÍZEJTE] Odmítl/a [NENABÍZEJTE] ( ) EB7. D7 TREND MODIFIED EB07CZXTRA /9 5/5/009

44 D8 Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání? Máme na mysli řádné, denní studium. Pokud stále studuje, zapište odpověď "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód 0. Pokud odmítne odpovědět, zapište kód 98. Pokud neví nebo neodpověděl(a), zapište 99. ( ) EB7. D8 Otázka D9 není. D0 D Pohlaví: Muž Žena EB7. D0 Kolik je Vám let? (680-68) (679) D5 EB7. D Otázka D až D není. D5a&b jsou dotazovány před QC Otázky D6 až D nejsou. Řekl(a) byste, že žijete Nabídněte. Na venkově, na vesnici V malém nebo středně velkém městě Ve velkém městě EB7. D5 (68) EB07CZXTRA /9 5/5/009

45 Otázka D6 až D9 není. D0a Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku 5 a více let žije ve Vaší domácnosti včetně Vás? Nabídněte. Zapište. (68-68) EB7. D0a D0b Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí mladších deseti let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte. Zapište. ( ) EB7. D0b D0c Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí ve věku 0 až let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte. Zapište. ( ) EB7. D0c D Narodil(a) jste se? Nabídněte. Předložte kartu D. Pouze jedna možná odpověď. v České republice v jiné členské zemi Evropské unie v Evropě, ale ne v členské zemi Evropské unie v Asii, Africe nebo Latinské Americe v Severní Americe, Japonsku nebo Oceánii Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (689) 5 6 EB7. D EB07CZXTRA /9 5/5/009

46 D Který z těchto výroků nejlépe vystihuje Vaši situaci? Nabídněte. Předložte kartu D. Pouze jedna možná odpověď. Oba rodiče se narodili v České republice Jeden z rodičů se narodil v České republice, druhý se narodil v jiném členském státě EU Oba rodiče se narodili v jiném státě EU Jeden z rodičů se narodil v České republice, druhý se narodil mimo území EU Oba rodiče se narodili mimo území EU Jeden rodič se narodil v jiném členském státě EU a druhý se narodil mimo území EU Neví, odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (690) EB7. D Da Db Je v domácnosti k dispozici pevná telefonní linka? Vlastníte osobní mobilní telefon? (69) (69) Da Db Pevná linka Mobilní telefon Ano Ne EB7. Da Db D6 Řekněte mi, prosím, zda máte v domácnosti? Předložte kartu D6. Nabídněte. Více možných odpovědí. televizi DVD přehrávač hudební CD přehrávač počítač připojení k internetu v domácnosti automobil byt nebo dům, který již byl splacen byt nebo dům, který splácíte žádná z těchto možností [NENABÍZEJTE] (69-70),,,, 5, 6, 7, 8, 9, 0, EB7. D6 EB07CZXTRA 5/9 5/5/009

47 D60 Řekl/a byste, že jste v posledních dvanácti měsících měl/a potíže s placením účtů na konci měsíce.? Nabídněte. Předložte kartu D60. Pouze jedna možná odpověď. většinou jen někdy téměř nikdy/nikdy Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (70) D6 Na následující stupnici odpovídá bod "" "nejnižší úrovni ve společnosti" a bod "0" "nejvyšší úrovni ve společnosti". Mohl/a byste mi říci, kam byste umístil/a sebe? Předložte kartu QA. Pouze jedna odpověď. Nejnižší úroveň ve společnosti Nejvyšší úroveň ve společnosti Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (70-705) EB07CZXTRA 6/9 5/5/009

48 D6 Mohl/a byste mi říci, zda? Předložte kartu D6. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. každ ý den, témě ř každ ý den nebo x týdn ě Asi jedn ou týdn ě jedn ou nebo dvak rát za měsí c Mén ě čast o nikd y Nem á příst up k inter netu [NE NABÍ ZEJ TE] (706) používáte internet doma, ve svém domě (707) používáte internet na pracovišti používáte internet někde jinde (škola, (708) univerzita, internetová kavárna atd.) EB07CZXTRA 7/9 5/5/009

49 P P P PROTOKOL O ROZHOVORU DATUM ROZHOVORU (79-70) (7-7) DEN EB7. P ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU (ZAPIŠTE VE HODINOVÉM FORMÁTU) (7-7) (75-76) HOD EB7. P DÉLKA ROZHOVORU (V MIN) (77-79) MIN EB7. P MĚSÍC MIN P P5 P6 Počet osob přítomných při rozhovoru, včetně tazatele Dva (tazatel a respondent) Tři Čtyři Pět a více EB7. P Respondent spolupracoval Výborně Dobře Průměrně Špatně EB7. P5 Velikost místa bydliště Lokální kódy (7-7) (70) (7) EB7. P6 EB07CZXTRA 8/9 5/5/009

50 P7 Okres Lokální kódy (7-75) EB7. P7 P8 Město, obec (76-75) EB7. P8 P9 Číslo výběrového bodu (75-76) EB7. P9 P0 Číslo tazatele (76-769) EB7. P0 P Váha ( ) EB7. P P dotazovat pouze v LU, BE, ES, FI, EE, LV, MT, TR a FM. EB07CZXTRA 9/9 5/5/009

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB8. A B Kód země EB8. B C Naše číslo průzkumu EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA590 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8.5 B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8.5 C D Číslo rozhovoru (06-) EB8.5 D EB08CZXTRA / 5/09/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA6778 Flash Eurobarometer 0 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic FL0 Introduction of the euro CZ D Kolik je

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Justice in the EU - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA

Více

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Czech Republic FL Independence of Justice GP CZ D Kolik je Vám

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB77. D Verze

Více

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Czech Republic FL9 European Youth - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena Pro všechny

Více

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA689 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB79. D Verze

Více

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB076CZXTRA

Více

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Rád bych se vás

Více

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA99 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q: kód

Více

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic FL - Attitudes towards food waste CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) EB79. D EB079CZXTRA

Více

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7. D

Více

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic ZA696 Eurobarometer 89. (08) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB88. A B Kód země EB88. B C Naše číslo průzkumu EB88. C D Číslo rozhovoru EB88. D E Verze dotazníku A B EB88. E

Více

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB69. A B Kód země (06-07) EB69. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB69. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB69.

Více

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU

Více

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D QuestioEB8COMMcompletCZ /8 9/0/05 Q

Více

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer 0 Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 0 - Safety of Services - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítla) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic FL 98 - Working Conditions - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA4507. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4507. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA507 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB65. A B Kód země (06-07) EB65. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB65. C D Číslo rozhovoru (-6) EB65.

Více

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8. B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8. C D Číslo rozhovoru (06-) EB8. D EB08CZXTRA / /0/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou odpovědí,

Více

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer on The expectations and

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash (2001 2004) EB19.4 A B Země (2005 2006) EB19.4 B C Číslo rozhovoru (2007

Více

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q:

Více

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Které z následujících tvrzení se vás týká, pokud jde o

Více

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 8 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA4508. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4508. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA08 Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) EB6. D E

Více

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 97 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic ZA88 Flash Eurobarometer 9 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL9A B Země FL9B C Číslo rozhovoru FL9C NACE

Více

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA999 Eurobarometer 7.5 Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA5597 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB077CZXTRA

Více

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB6. A B Kód země EB6. B C Číslo výzkumu (klient) EB6. C D Číslo rozhovoru EB6. D EB06CZXTRA / 7/0/00 Q Jaké jste

Více

ZA4526. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4526. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB6. D

Více

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 257 ENLARGEMENT V roce 1989 padly v zemích střední a východní Evropy svázaných se

Více

ZA4231. Eurobarometer Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology

ZA4231. Eurobarometer Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology ZA Eurobarometer 6. Agricultural Policy, Development Aid, Social Capital, Information and Communication Technology Country Specific Questionnaire Czech Republic A Císlo pruzkumu (AISA) (0-05) EB6. A B

Více

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic FL0 - Youth Attitudes on Drugs - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic Q Viděl(a) jste již někdy? Ano Ne { NENABÍZEJ

Více

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5687 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB78. A B Kód země (06-07) EB78. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB78. C D Číslo rozhovoru (-6) EB78. D EB079CZXTRA

Více

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic FL - Women in the European Union - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, 180 00 EUROBAROMETR leden 2000 Tazatel Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem firmy STEM/MARK. STEM/MARK

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 009 11. 1. 008 Standardní průzkum Eurobarometru

Více

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5907. Flash Eurobarometer 394 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic ZA90 Flash Eurobarometer 9 (The Role of Public Support in the Commercialization of Innovations) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FLA B Země FLB C Číslo rozhovoru FLC NACE Kód NACE (Informace

Více

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4532 Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States Country Specific Questionnaire Czech Republic 03/03/2006 Page 1 Dobrý den / dobré odpoledne, jmenuji se. a jsem z agentury

Více

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic FL7 CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5598 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA

Více

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let

Věk pouze let, jinak konec. S12 Můžete mi, prosím, říci, kolik je Vám let? Kvóta TAZ.: ZAPIŠTE. ...let Dobrý den. Mé jméno je... a jsem tazatelem(kou) Institutu pro výzkum trhu GfK. Rád(a) bych Vám položil(a) několik otázek týkajících se hospodářské a finanční situace v České republice a Vaší domácnosti.

Více

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu MEMO / 23. května 2012 Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu Zpráva Situace Romů v jedenácti členských státech EU představuje první klíčová zjištění dvou průzkumů,

Více

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5477. Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic ZA5477 Flash Eurobarometer 319B (Youth on the Move - Respondents Aged 15-35 Mobility in Education and Work) Country Questionnaire Czech Republic Questions for the Flash Eurobarometer on Youth on the Move

Více

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27)

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE

Více

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA506 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB65. A B Kód země (06-07) EB65. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB65. C D Číslo rozhovoru (-6) E

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA976 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) EB6. D EB06CZXTRA

Více

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic Položku 8 dotazovat pouze v Chorvatsku. QNAT Jaké jste státní příslušnosti? Prosím uveďte název státu nebo států, jejichž jste občanem. Více

Více

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

EUROBAROMETER Říjen 2001

EUROBAROMETER Říjen 2001 Tazatel EUROBAROMETER Říjen 2001 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem společnosti Gallup Organization Česká republika, která právě provádí výzkum z pověření Komise

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

EUROBAROMETR Září 2002

EUROBAROMETR Září 2002 Tazatel EUROBAROMETR Září 2002 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem společnosti Gallup Organization Česká republika, která právě provádí z pověření Komise Evropské

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB6. D Verze

Více

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D EB076CZXTRA

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH - Entrepreneurship - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

Více

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - CZ Postoje spotřebitelů k přeshraničnímu obchodu a ochraně

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne 15/10/2008 ZMĚNY KLIMATU Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr 300 jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6642. Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA6642 Eurobarometer 84.2 (2015) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (2001 2005) EB84.1 A B Kód země (2006 2007) EB84.1 B C Číslo výzkumu (klient) (2008 2010) EB84.1 C D Číslo

Více

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4815. Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4815 Flash Eurobarometer 237 (Introduction of the Euro in the New Member States) Country Specific Questionnaire Czech Republic Spring 2008 Introduction of the Euro in the New Member States QUESTIONNAIRE

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014

4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014 4. Riziko chudoby nebo sociálního vyloučení, rok 2014 Metodika: V riziku chudoby nebo sociálního vyloučení byli lidé, kteří splňovali alespoň jednu z následujících podmínek: a) Byli v riziku chudoby po

Více

Veřejná konzultace týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a evropského čísla sociálního zabezpečení

Veřejná konzultace týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a evropského čísla sociálního zabezpečení Veřejná konzultace týkající se Evropského orgánu pro pracovní záležitosti a evropského čísla sociálního zabezpečení 1. Informace o vás Dotazník vyplňujete: jako jednotlivec v rámci své profesní činnosti

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL347 - ADR - CZ A Číslo Flash FL343A B Země FL343B C Číslo rozhovoru

Více