ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZA5613. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic"

Transkript

1 ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic

2 A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA / /06/0

3 Q Jaké jste státní příslušnosti? Prosím uveďte název státu nebo států, jejichž jste občanem. Více možných odpovědí Belgie Dánsko Německo Řecko Španělsko Francie Irsko Itálie Lucembursko Nizozemsko Portugalsko Velká Británie Rakousko Švédsko Finsko Kypr (jižní část) Česká republika Estonsko Maďarsko Lotyšsko Litva Malta Polsko Slovensko Slovinsko Bulharsko Rumunsko Jiná země (VYPIŠTE)... (7-6),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, EB77. Q TREND MODIFIED POKUD JINÁ ZEMĚ NEBO NEVÍ, UKONČETE ROZHOVOR. EB077CZXTRA / /06/0

4 P. DOTAZNÍK V POLOVINĚ VOLEBNÍHO OBDOBÍ SD0 Poslední evropské volby se konaly v červnu 009. Volil(a) jste v těchto evropských volbách? Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne (86) QP Mohl(a) byste prosím uvést tři evropské instituce, které znáte? Nechte respondenta spontánně odpovědět. Nenabízejte. Maximálně možné odpovědi. Parlament / Evropský parlament Komise / Evropská komise Rada Evropské unie / Rada Evropská rada Evropská centrální banka Účetní dvůr Evropské unie Soudní dvůr Evropské unie Evropský hospodářský a sociální výbor Výbor regionů Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE...] Neví, bez odpovědi / Nezná žádnou instituci [NENABÍZEJTE] (87-97),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, QP Obecně řečeno, představa, jakou ve Vás vyvolává Evropská unie, je velmi pozitivní, spíše pozitivní, neutrální, spíše negativní nebo velmi negativní? Nabídněte. Jedna možná odpověď. velmi pozitivní spíše pozitivní neutrální spíše negativní velmi negativní (98) 6 EB76. QA EB077CZXTRA / /06/0

5 QP Je podle Vašeho mínění role, kterou hraje Evropský parlament v řízení EU? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Velmi důležitá Důležitá Spíše nedůležitá Zcela nedůležitá (99) EB76. QP9 QP Kdy se podle Vašeho názoru budou v České republice konat příští evropské volby? Nechte respondenta spontánně odpovědět. Nenabízejte. Pouze jedna odpověď Letos / v červnu 0 Příští rok / v roce 0 / v červnu 0 Za dva roky / v roce 0 / v červnu 0 Za tři roky / v roce 0 / v červnu 0 Později (00) 6 QP O každém z následujících výroků týkajících se Evropské unie mi prosím řekněte, zda si myslíte, že je pravdivý či nepravdivý. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Pravdivý Nepravdiv ý Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) (0) (0) (0) Členové Evropského Parlamentu jsou voleni přímo občany každého členského státu Rozpočet EU je stanovován společně Evropským parlamentem a členskými státy Na úrovni EU musí být evropské zákony (směrnice a nařízení) přijaty společně Evropským parlamentem a členskými státy Každý členský stát má stejný počet členů v evropském parlamentu EB77. QA8 (item ) + EB76. QP8 (items -) EB077CZXTRA / /06/0

6 QP6a Evropský parlament obhajuje rozvoj některých politik na úrovni Evropské unie. Které z následujících věcí by podle vás měla být dána přednost? Zaprvé? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Pouze jedna možná odpověď Společná zahraniční politika, která umožňuje EU vystupovat jednotně na mezinárodním poli Společná bezpečnostní a obranná politika, která umožňuje EU čelit mezinárodní krizi Bojovat proti změnám klimatu Společná energetická politika pro zajištění energetické nezávislosti EU Zlepšení ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví Zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí a přispívající ke globální potravinové rovnováze Bojovat proti terorismu a přitom respektovat svobody jednotlivce Koordinovat hospodářskou, rozpočtovou a daňovou politiku Politika výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost a inovaci Prosazovat evropský sociální model Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Přistěhovalecká politika prováděná po konzultaci se zeměmi původu Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (0-06) EB76. QPa EB077CZXTRA / /06/0

7 QP6b A jakým dalším? Rotujte. Nabídněte. Předložte kartu. Maximálně možné odpovědi. Společná zahraniční politika, která umožňuje EU vystupovat jednotně na mezinárodním poli Společná bezpečnostní a obranná politika, která umožňuje EU čelit mezinárodní krizi Bojovat proti změnám klimatu Společná energetická politika pro zajištění energetické nezávislosti EU Zlepšení ochrany spotřebitelů a veřejného zdraví Zemědělská politika šetrná k životnímu prostředí a přispívající ke globální potravinové rovnováze Bojovat proti terorismu a přitom respektovat svobody jednotlivce Koordinovat hospodářskou, rozpočtovou a daňovou politiku Politika výzkumu a vývoje zajišťující konkurenceschopnost a inovaci Prosazovat evropský sociální model Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení Přistěhovalecká politika prováděná po konzultaci se zeměmi původu Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (07-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, EB76. QPb TREND MODIFIED QP7a A které oblasti konkrétněji by měla být, vzhledem ke krizi, dána přednost? Zaprvé? PŘEDLOŽTE KARTU, NABÍDNĚTE, ROTUJTE, POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ () Bydlení Regulace finančních trhů Důchody, penze Kupní síla, boj s inflací Snížení deficitu veřejných financí členských států EU Stimulace růstu 6 Pracovní místa a boj s nezaměstnaností 7 Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE] EB077CZXTRA 6/ /06/0

8 QP7b A jakým dalším? Předložte kartu. Přečtěte. Maximálně možné odpovědi. Rotujte Bydlení Regulace finančních trhů Důchody, penze Kupní síla, boj s inflací Snížení deficitu veřejných financí členských států EU Stimulace růstu Pracovní místa a boj s nezaměstnaností Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (-),,,,, 6, 7, 8, 9, QP8 Myslíte si, že v blízké budoucnosti budete? PŘEDLOŽTE KARTU, NABÍDNĚTE, POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ. Pouze *?QFIRST *?QFIRST a Evropanem Evropanem a *?QFIRST Pouze Evropanem Žádná z uvedených možností [NENABÍZEJTE] Odmítl/a (NENABÍZEJTE) Neví, bez odpovědi (NENABÍZEJTE) () 6 7 EB77. QD EB077CZXTRA 7/ /06/0

9 QP9 Evropská identita může být založena na více důvodech. Které z následujících věcí jsou, podle vašeho názoru, nejdůležitější pro pocit evropské identity? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně možné odpovědi. Historie Geografie Hodnoty demokracie a svobody Evropská hymna Evropská vlajka Jednotná měna, euro Motto EU: "jednota v rozmanitosti" Úspěch evropské ekonomiky (evropský navigační satelit, evropský výrobce letadel, vysokorychlostní / mezinárodní vlaky, atd.) Kultura Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,, EB70. QD TREND MODIFIED EB077CZXTRA 8/ /06/0

10 QP0a Která z následujících věcí by nejvíce přispěla k posílení vašeho pocitu, že jste evropským občanem? Zaprvé? PŘEDLOŽTE KARTU, NABÍDNĚTE, ROTUJTE, POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ (-6) Mít právo volit ve všech volbách, které se konají v členském státě, v němž žijete, i když nejste občanem tohoto členského státu Evropský systém sociálního zabezpečení sladěný mezi členskými státy (zdraví, důchody atd.) Velvyslanectví EU v zemích, které nejsou členy EU Evropská služba reakce na nebezpečí pro boj proti mezinárodním přírodním katastrofám Výuka evropského občanství pro děti na základní škole Možnost používat svůj mobilní telefon ve všech zemích EU za stejnou cenu Možnost nakupovat online ze všech zemí EU za stejnou cenu a se stejnými právními předpisy o ochraně spotřebitelů Udělení Nobelovy ceny evropskému vědeckému pracovníkovi Nahrazení národní daně z příjmu evropskou daní z příjmu Být v důchodu schopen žít kdekoli v EU a čerpat svůj důchod přímo v dané zemi Evropský průkaz totožnosti navíc k vašemu národnímu průkazu totožnosti Evropská armáda Evropský olympijský tým. Všeobecné uznávání národních kvalifikací v každé zemi EU bez nutnosti nových zkoušek Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nechcete být evropským občanem / Necítíte se být evropským občanem [NENABÍZEJTE] Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] EB077CZXTRA 9/ /06/0

11 QP0b A která ještě? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně odpovědi. Mít právo volit ve všech volbách, které se konají v členském státě, v němž žijete, i když nejste občanem tohoto členského státu Evropský systém sociálního zabezpečení sladěný mezi členskými státy (zdraví, důchody atd.) Velvyslanectví EU v zemích, které nejsou členy EU Evropská služba reakce na nebezpečí pro boj proti mezinárodním přírodním katastrofám Výuka evropského občanství pro děti na základní škole Možnost používat svůj mobilní telefon ve všech zemích EU za stejnou cenu Možnost nakupovat online ze všech zemí EU za stejnou cenu a se stejnými právními předpisy o ochraně spotřebitelů Udělení Nobelovy ceny evropskému vědeckému pracovníkovi Nahrazení národní daně z příjmu evropskou daní z příjmu Být v důchodu schopen žít kdekoli v EU a čerpat svůj důchod přímo v dané zemi Evropský průkaz totožnosti navíc k vašemu národnímu průkazu totožnosti Evropská armáda Evropský olympijský tým. Všeobecné uznávání národních kvalifikací v každé zemi EU bez nutnosti nových zkoušek Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nechcete být evropským občanem / Necítíte se být evropským občanem [NENABÍZEJTE] Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (7-6),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, EB077CZXTRA 0/ /06/0

12 QP Označte prosím, kolik toho, podle svého názoru, víte o následujících otázkách týkajících se fungování EU a jejích institucí. K hodnocení použijte škálu od do 0, kde znamená, že o dané otázce nevíte vůbec nic, a 0 znamená, že o ní víte velmi mnoho, Kolik toho víte o...? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. - Neví m o tom vůbe c nic Neví, Vím o tom bez odpo vědi velmi [NE mno NABÍ ho ZEJ TE] (6-66) (67-68) (69-70) Různých evropských institucích Rozdělení úloh mezi jednotlivé instituce (Kdo co dělá) Lidech, kteří řídí jednotlivé instituce EU, jsou lídry EU EB077CZXTRA / /06/0

13 QP Uveďte prosím, zda se podle vašeho názoru následující výroky týkají Evropské komise, Evropského parlamentu, nebo Rady Evropské unie. Který z těchto orgánů? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Evropská komise Evropský parlament Rada Evropské unie Jiné [NENABÍZ EJTE] [VYPIŠTE]... Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (7) (7) (7) má členy, kteří jsou voleni na základě všeobecného volebního práva (přímo evropskými občany) předkládá evropské právní předpisy se skládá z ministrů každého členského státu QP Jak je podle vás jmenován předseda/předsedkyně Evropské komise? Předložte kartu. Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Je jmenován(a) hlavami států a vlád členských států EU a jejich volbu poté schválí Evropský parlament Je volen(a) Evropský parlament na základě jeho hlavních politických směrů Je jmenován(a) všemi členy Evropské komise Je volen(a) přímo občany každého členského státu Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (7) 6 QP Která z následujících institucí podle vás obecně nejlépe reprezentuje Evropskou unii? PŘEDLOŽTE KARTU, NABÍDNĚTE, ROTUJTE, POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ (7) Evropská komise Evropský parlament Rada Evropské unie Jiná [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... EB077CZXTRA / /06/0

14 Příští evropské volby se budou konat v červnu 0. Při této příležitosti budou členské státy poprvé navrhovat kandidáta na předsedu Evropské komise, a to na základě výsledků evropských voleb. Předseda pak bude zvolen Evropským parlamentem. QP Představte si, že při příštích evropských volbách představí velká evropská politická seskupení kandidáta na post předsedy Evropské komise, a to na základě společného programu. Občané každého členského státu by se tudíž nepřímo podíleli na volbě předsedy Evropské komise, a to v případě, že by politické uskupení, které předsedu navrhlo ve volbách zvítězilo. Motivovalo by vás to k účasti ve volbách více než v současnosti? [PŘEDLOŽTE KARTU - NABÍDNĚTE POUZE JEDNA MOŽNÁ ODPOVĚĎ] Určitě ano Spíše ano Spíše ne Určitě ne (76) QP6 Slyšel(a) jste už o evropské občanské iniciativě? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Ano a víte, co to je Ano, ale vlastně nevíte, co to je Ne (77) EB077CZXTRA / /06/0

15 Evropská občanská iniciativa vstoupila v účinnost. dubna 0. Jedná se o iniciativu, vytvořenou Lisabonskou smlouvou, na jejímž základě může jeden milion občanů EU vyzvat Evropskou komisi, aby předložila odpovídající návrh k určitým otázkám, které se jich týkají a které jsou v působnosti EU. QP7 Řekněte mi prosím, do jaké míry souhlasíte nebo nesouhlasíte s následujícími výroky o evropské občanské iniciativě. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (78) (79) Bude obtížné dát dohromady jeden milion občanů ve 7 členských státech Tato evropská občanská iniciativa je efektivním způsobem, jak zajistit, aby se evropští občané podíleli přímo na rozhodování EU QP8 Pokud byste uplatňoval(a) své právo na využití evropské občanské iniciativy, které z následujících metod byste dal(a) přednost při předkládání nápadu nebo tématu, o kterém byste chtěl(a), aby EU předložila návrh? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Poštou, na papíře, vyplněním formuláře On-line, na internetu (80) EB077CZXTRA / /06/0

16 QP9 Pokud byste uplatnil(a) své právo na využití evropské občanské iniciativy, ve které z následujících oblastí by to s nejvyšší pravděpodobností bylo? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně odpovědi. Zaměstnanost Životní prostředí Důchody, penze Vzdělání Sport Rozšíření EU Daně Mobilita občanů EU Společná zahraniční a bezpečnostní politika Zemědělství Přistěhovalectví Energetika Kriminalita Terorismus Ochrana spotřebitelů Problémy s vaší národní vládou Základní práva občanů EU Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (8-99),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, 7, 8, 9, EB7. QE0 TREND MODIFIED QP0 Slyšel(a) jste o Listině základních práv EU, stanovené v Lisabonské smlouvě, která vstoupila v platnost v prosinci 009? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď Ano a víte, co to je Ano, ale vlastně nevíte, co to je Ne (00) EB077CZXTRA / /06/0

17 QP Které z následujících práv evropského občana jsou pro vás osobně nejdůležitější? Předložte kartu. Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Právo na řádnou správu ze strany orgánů EU Právo podávat stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv Právo na přístup k dokumentům orgánů EU Právo na podání petice Evropskému parlamentu Právo na volné stěhování a usazení se v EU Právo navrhnout prostřednictvím občanské iniciativy právní předpis Právo volit v evropských volbách, pokud se přestěhujete do jiného členského státu Právo podat stížnost k soudům nebo soudnímu systému v České republice Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (0-0),,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB7. QB TREND STRONGLY MODIFIED QP Do jaké míry souhlasíte, nebo nesouhlasíte s každým z následujících výroků? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] () () () Můj hlas má v Evropské unii váhu Můj hlas má v České republice váhu Hlas České republiky má v EU váhu EB77. QAa (item, ) + EB7. QE6a (item ) QP Řekl(a) byste obecně, že členství České republiky v Evropské unii je...? Nabídněte. dobrá věc špatná věc ani dobrá, ani špatná věc () EB7. QA0c EB077CZXTRA 6/ /06/0

18 QP Který z následujících postupů je nejlepší pro zajištění toho, aby váš hlas vyslyšely osoby přijímající rozhodnutí v EU? Předložte kartu. Nabídněte. Maximálně možné odpovědi. Hlasování v evropských volbách Uplatnění evropské občanské iniciativy Poslání dopisu svému evropskému poslanci Vstup do odborového svazu Členství ve spotřebitelské asociaci Členství v evropských sdruženích nebo nevládních organizacích nebo jejich podpora Účast v debatách na internetových stránkách evropských institucí nebo na stránkách sociálních sítí evropských institucí Poslání dopisu přímo evropským institucím Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, EB077CZXTRA 7/ /06/0

19 A. ROZVOJOVÁ POMOC EU poskytuje některým zemím mimo EU rozvojovou pomoc v jejich boji s chudobou a při jejich rozvoji. Rozvojová pomoc EU spočívá v pomoci, kterou poskytuje Evropská komise i národní vlády členských států EU. QA Pomáhat lidem z rozvojových zemí je podle Vašeho názoru velmi důležité, spíše důležité, spíše nedůležité nebo zcela nedůležité? Pouze jedna možná odpověď. Velmi důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Zcela nedůležité (6) EB76. QD QA Evropská unie (Evropská komise a členské státy) přislíbila zvýšení úrovně své pomoci rozvojovým zemím. Který z následujících návrhů nejlépe popisuje váš názor vzhledem k současné ekonomické situaci? Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. Měli bychom zvýšit evropskou pomoc rozvojovým zemím nad rámec toho, co už bylo slíbeno Měli bychom dodržet svůj slib zvýšit pomoc rozvojovým zemím Neměli bychom zvyšovat úrovně podpory rozvojovým zemím, i když to bylo slíbeno Měli bychom snížit podporu pro rozvojové země, jelikož si ji už nemůžeme dovolit (7) EB76. QD EB077CZXTRA 8/ /06/0

20 QA V které oblasti, kromě rozvojové pomoci, mají podle Vás aktivity EU největší vliv na rozvojové země? Předložte kartu. Nabídněte. Jedna možná odpověď. Změny klimatu Migrace Obchod a finance Energetika Životní prostředí Doprava Zemědělství Budování míru Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto[nenabízejte] (8-9) EB76. QD QA Na které z následujících sektorů by se měla soustředit rozvojová politika? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně možné odpovědi. Zemědělství a zabezpečení potravin Energetika Vzdělání Sociální ochrana zdraví Voda a hygienická zařízení Rovnost žen a mužů Obchod Lidská práva Demokracie Hospodářský růst Infrastruktura Změny klimatu Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (0-6),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB077CZXTRA 9/ /06/0

21 QA Které z následujících položek jsou hlavními překážkami, které mohou bránit úspěšnému rozvoji v rozvojových zemích. Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Max. odpovědi Špatné politiky vlád v rozvojových zemích Špatné politiky vlád a organizací, které podporují rozvojové země Korupce Nadměrné čerpání přírodních a nerostných zdrojů zahraničními subjekty Nadměrné čerpání přírodních a nerostných zdrojů domácími subjekty Nedostatečná infrastruktura Nedostatek přírodních zdrojů Nedostatek finančních zdrojů Přírodní katastrofy Konflikty Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (66-78),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,, EB077CZXTRA 0/ /06/0

22 QA6 Do jaké míry souhlasíte či nesouhlasíte s každým z následujících tvrzení? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (79) (80) (8) Vznikající ekonomiky (například Čína, Indie a Brazílie), které rostou rychle, ale kde část obyvatelstva stále žije v bídě, by měly dostávat podporu i nadále Soukromé společnosti z rozvinutých zemí mají společenskou a etickou odpovědnost, když investují v rozvojových zemích Dárci jako EU by se měli pokusit zajistit, aby soukromé společnosti působící v rozvojových zemích plnily společenské a etické normy QA7 Které typy soukromých společností jsou podle vás nejdůležitější pro růst a rozvoj země? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně odpovědi. Rotovat. Místní mikropodniky Místní malé a střední podniky Velké místní společnosti působící pouze na domácím trhu Velké místní společnosti s obchodními aktivitami v širším regionu nebo na celém kontinentu Mezinárodní společnosti Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (8-89),,,,, 6, 7, 8, EB077CZXTRA / /06/0

23 QA8 Který z následujících výroků se podle vašeho názoru týká úlohy soukromých společností v rozvojových zemích? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Maximálně možné odpovědi. Jsou prospěšnými partnery pro místní vlády Jsou zdrojem technologické výměny a pokroku Jsou zdrojem růstu, který pomůže lidem překonat chudobu Vytvářejí pracovní místa Jsou zapojeny do korupce Vykořisťují rozvojové země Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (90-98),,,,, 6, 7, 8, 9, QA9 Byl(a) byste ochoten/ochotna platit více za potraviny nebo jiné produkty z rozvojových zemí, abyste podpořil(a) lidi žijící v těchto zemích (např. produkty fair trade)? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Ne, nejste ochoten/ochotna platit více Ano, byl(a) byste ochoten/ochotna platit až o % více Ano, byl(a) byste ochoten/ochotna platit až o 6 až 0 % více Ano, byl(a) byste ochoten/ochotna platit o více než 0 % více (99) EB76. QD0 QA0 Z vašeho pohledu, víte o tom, kam jde česká rozvojová pomoc? Řekl(a) byste, že to? Nabídněte. Jedna možná odpověď. víte detailně víte jen zběžně vůbec nevíte (00) EB077CZXTRA / /06/0

24 QA Z vašeho pohledu, víte o tom, kam jde rozvojová pomoc EU? Řekl(a) byste, že to? Nabídněte. Jedna možná odpověď. víte detailně víte jen zběžně vůbec nevíte (0) QA Který z následujících dvou výroků nejlépe popisuje váš názor na podporu EU pro rozvojové země? Předložte kartu. Nabídněte. Pouze jedna možná odpověď. EU by měla upřednostnit pomoc zemím v kritické situaci (z důvodu konfliktu nebo přírodní katastrofy) před pomocí jiným rozvojovým zemím EU by měla pomáhat rozvojovým zemím bez ohledu na to, zda jsou v kritické situaci či nikoli (0) EB077CZXTRA / /06/0

25 B. SOCIÁLNÍ KLIMA QB Řekl(a) byste, že jste celkově se svým životem velmi spokojen(a), spíše spokojen(a), spíše nespokojen(a) nebo velmi nespokojen(a)? Nabídněte. Velmi spokojen(a) Spíše spokojen(a) Spíše nespokojen(a) Zcela nespokojen(a) () EB7. QB EB077CZXTRA / /06/0

26 QB Jak hodnotíte současnou situaci v následujících oblastech? Předložte kartu. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Velmi dobrá Spíše dobrá Spíše špatná Velmi špatná Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] () Okolí, ve kterém žijete Zdravotní péče poskytovaná v České republice () Důchody vyplácené v České (6) republice Podpora v nezaměstnanosti v České republice (7) Životní náklady v České (8) republice 6 Vztahy mezi lidmi v České republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo národnosti (9) 7 Způsob, jak se v České republice přistupuje k (0) nerovnosti a chudobě 8 Dostupnost energií v České () republice 9 Dostupnost bydlení v České () republice 0 Způsob, jak funguje veřejná správa v České republice () () Situace české ekonomiky Vaše osobní situace v () zaměstnání Finanční situace Vaší (6) domácnosti Zaměstnanost v České (7) republice EB7. QB EB077CZXTRA / /06/0

27 QB Jaká jsou Vaše očekávání související s následujícími dvanácti měsíci? Budou lepší, horší nebo stejné, pokud jde o? Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. LEPŠÍ HORŠÍ STEJNÉ Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (8) Váš život obecně (9) Okolí, ve kterém žijete Systém zdravotní péče v České (0) republice Důchody vyplácené v České republice () Podporu v nezaměstnanosti v České () republice () 6 Životní náklady v České republice 7 Vztahy mezi lidmi v České republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo () národnosti 8 Způsob, jak se v České republice () přistupuje k nerovnosti a chudobě (6) 9 Dostupnost energií v České republice 0 Dostupnost bydlení v České republice (7) Způsob, jak funguje veřejná správa v (8) České republice (9) ekonomickou situaci v ČR (0) Vaši situaci v zaměstnání () finanční situaci Vaší domácnosti () Zaměstnanost v České republice EB7. QB EB077CZXTRA 6/ /06/0

28 QB Řekl(a) byste, že v porovnání se situací před pěti lety došlo ke zlepšení, ke zhoršení, nebo se téměř nic nezměnilo, pokud jde o? Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Zlepšila se Zhoršila se Zůstala zhruba stejná Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] () Váš život obecně () Okolí, ve kterém žijete Systém zdravotní péče v České () republice Důchody vyplácené v České republice (6) Podporu v nezaměstnanosti v České (7) republice (8) 6 Životní náklady v České republice 7 Vztahy mezi lidmi v České republice pocházejícími z různých kultur nebo různého náboženského vyznání nebo (9) národnosti 8 Způsob, jak se v České republice (60) přistupuje k nerovnosti a chudobě (6) 9 Dostupnost energií v České republice 0 Dostupnost bydlení v České republice (6) Způsob, jak funguje veřejná správa v (6) České republice (6) Ekonomickou situaci v ČR (6) Vaši situaci v zaměstnání (66) Finanční situaci Vaší domácnosti (67) Zaměstnanost v České republice EB7. QB EB077CZXTRA 7/ /06/0

29 C. DISKRIMINACE Diskriminací se rozumí situace, kdy je s osobou či skupinou z důvodů osobních vlastností jednáno méně příznivě než s jinými. Obtěžováním se obecně rozumí situace, která vzniká v případě nežádoucího chování za účelem nebo následkem narušení důstojnosti osoby a vytvoření nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážejícího prostředí. QC Pro každou z následujících forem diskriminace mi prosím řekněte, zda je podle Vašeho názoru v České republice velmi rozšířená, spíše rozšířená, spíše výjimečná nebo velmi výjimečná. Diskriminace na základě Předložte kartu. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Rotovat. velmi rozší řená spíš e rozší řená spíš e výjim ečná velmi výjim ečná Nee xistuj e [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (88) Národnostního, etnického původu 6 Sexuální orientace (např. proto, že je gay, lesba 6 (89) nebo bisexuál/ka) (90) Věku nad let 6 (9) Věku do 0 let 6 (9) Náboženství nebo vyznání 6 (9) 6 Postižení - tělesného nebo mentálního 6 7 Genderové/rodové identity (transgender osoba, 6 (9) (9) 8 transsexuál/ka) Pohlaví 6 EB7. QE TREND MODIFIED EB077CZXTRA 8/ /06/0

30 QC Cítil(a) jste se vy osobně v uplynulých měsících diskriminován(a) nebo obtěžován(a) na základě jednoho nebo více z následujících důvodů? Řekněte mi prosím, kterých důvodů se to týká. Předložte kartu. Nenabízejte, poskytněte respondentovi dostatek času na přečtení. Možno více odpovědí Národnostní, etnický původu Pohlaví Sexuální orientace (např. proto, že jste gay, lesba nebo bisexuál/ka) Věk nad let Věk do 0 let Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesné nebo mentální Genderová/rodová identita (transgender osoba, transsexuál/ka) Z jiného důvodu [vypište...] Ne (96-06),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, QC Viděl(a) jste v uplynulých měsících někoho nebo slyšel(a) jste o někom, kdo by byl diskriminován nebo obtěžován na základě jednoho nebo více z následujících důvodů? Řekněte mi prosím, kterých důvodů se to týká. Předložte kartu. Nenabízejte, poskytněte respondentovi dostatek času na přečtení. Možno více odpovědí Národnostní, etnický původu Pohlaví Sexuální orientace (např. proto, že je gay, lesba nebo bisexuál/ka) Věk nad let Věk do 0 let Náboženství nebo vyznání Postižení - tělesné nebo mentální Genderová/rodová identita (transgender osoba, transsexuál/ka) Z jiného důvodu [vypište...] Ne (07-7),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,, EB077CZXTRA 9/ /06/0

31 QC Když chce firma v České republice přijmout pracovníka a může volit mezi dvěma kandidáty či kandidátkami se stejnými dovednostmi a stejnou kvalifikací, které z následujících věcí mohou podle Vašeho názoru kandidáta či kandidátku znevýhodnit? Předložte kartu. Nabídněte. Rotujte. Více možných odpovědi. Jméno kandidáta/ky Adresa bydliště kandidáta/ky Způsob mluvy, přízvuk kandidáta/ky Barva pleti nebo národnostní, etnický původ kandidáta/ky Pohlaví kandidáta/ky (mužské nebo ženské) Genderová/rodová identita kandidáta/ky (transgender osoba, transsexuál) Sexuální orientace kandidáta/ky (gay, lesba nebo bisexuál) Věk kandidáta/ky pokud je starší let Věk kandidáta/ky pokud je mladší 0 let Postižení - tělesné nebo mentální Vyjádření náboženské víry (např. nošení viditelného náboženského symbolu) Vzhled kandidáta/ky (způsob oblékání nebo prezentace) Fyzický vzhled kandidáta/ky (výška, hmotnost, obličej atd.) Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (8-),,,,, 6, 7, 8, 9, 0,,,,,, 6, EB077CZXTRA 0/ /06/0

32 QC A řekněte mi prosím, jaký byste měl(a) pocit, kdyby byla osoba z následujících skupin v nejvyšší volené politické funkci v České republice? K hodnocení prosím použijte škálu od do 0, kde znamená, že byste měl(a) "velmi nepříjemný pocit" a 0, že byste měl(a) "zcela příjemný pocit". Předložte kartu. V každém řádku jedna odpověď. Pokud to bude potřeba, vysvětlete respondentovi, že touto osobou může být prezident, premiér, atp. Přečtěte. Rotovat. - velmi nepří jemn ý pocit zcel a příje mný pocit Je mi to jedn o [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (-) Žena Gay, lesba nebo bisexuál/ka (6-7) Osoba jiného národnostního původu, než je většina obyvatel (8-9) Osoba mladší (0-) let Osoba jiného náboženského vyznání, než je většina obyvatel (-) 6 Osoba s postižením - tělesným nebo (-) mentálním 7 Osoba starší (6-7) let (8-9) 8 Transgender osoba nebo transsexuál/ka EB7. QE6 TREND MODIFIED EB077CZXTRA / /06/0

33 QC6 Do jaké míry jste pro, anebo proti následujícím věcem na pracovišti, které podporují rozmanitost? Předložte kartu. V každém řádku odpověď. Nabídněte. Rotovat. Rozhodně pro Spíše pro Spíše proti Rozhodně proti Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (0) () () Školení zaměstnanců a zaměstnavatelů o otázkách rozmanitosti Sledovat skladbu pracovní síly, aby se vyhodnotilo zastoupení skupin, které jsou ohrožené diskriminací Sledovat výběrová řízení, aby se zajistilo, že uchazeči ze skupin, které jsou ohrožené diskriminací, mají stejnou šanci jako ostatní kandidáti s podobnými dovednostmi a kvalifikací EB7. QE8 TREND MODIFIED EB077CZXTRA / /06/0

34 QC7 Do jaké míry si myslíte, že úsilí vynakládané v České republice na boj se všemi formami diskriminace je účinné? K hodnocení prosím použijte škálu od do 0, kde znamená, že si myslíte, že toto úsilí není vůbec účinné, a 0 znamená, že se domníváte, že toto úsilí je velmi účinné. PŘEDLOŽTE KARTU. Nabídněte. Není vůbe c účin né Velm i účin né (-) V České republice se nevynakládá žádné úsilí (NENABÍZEJTE) QC8 Znal(a) byste svá práva v případě, že byste se stal(a) obětí diskriminace nebo obtěžování? Pouze jedna možná odpověď Ano Ne Záleží, jak kdy [NENABÍZEJTE] () EB7. QE0 TREND MODIFIED QC9 Myslíte si, že z důvodu hospodářské krize jsou přístupy propagující rovnost a rozmanitost v České republice považovány za méně důležité nebo dostávají méně finančních prostředků? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne (6) EB7. QE TREND MODIFIED EB077CZXTRA / /06/0

35 QC0 Myslíte si, že hospodářská krize přispívá k nárůstu diskriminace na základě. na trhu práce? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotovat. Určitě ano Do určité míry ano Ne tak docela Určitě ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] Národnostního, etnického (7) původu Sexuální orientace (gay, (8) lesba nebo bisexuál/ka) (9) Věku nad let (60) Věku do 0 let (6) Náboženství nebo vyznání 6 Postižení - tělesného nebo (6) mentálního 7 Genderové/rodové identity (transgender osoba, (6) transsexuál/ka) (6) 8 Pohlaví EB7. QE TREND MODIFIED EB077CZXTRA / /06/0

36 QC Myslíte si, že se provádí dostatek kroků k podpoře rozmanitosti na vašem pracovišti, pokud jde o.? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotovat. Určit ě ano Do určit é míry ano Ne tak doce la Určit ě ne Není nutn é prop agov at rozm anito st (NE NABÍ ZEJ TE) Neh odí se (NE NABÍ ZEJ TE) Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (6) Národnostní, etnický původu 6 7 (66) Pohlaví 6 7 Sexuální orientaci (gay, lesba nebo 6 7 (67) (68) bisexuál/ka) Věk v případě těch, jimž je nad let 6 7 (69) Věk v případě těch, jimž je pod 0 let 6 7 (70) 6 Náboženství nebo vyznání 6 7 (7) 7 Postižení - tělesné nebo mentální 6 7 (7) 8 Genderové/rodové identity (transgender osoba, transsexuál/ka) 6 7 EB7. QE TREND MODIFIED EB077CZXTRA / /06/0

37 QC Pokud byste byl(a) obětí diskriminace nebo obtěžování, na koho byste se nejspíše obrátil(a)? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Odbory Nevládní organizace - sdružení Soudy Orgán na podporu rovného zacházení (veřejný ochránce práv - ombudsman) Právníka Policii Jiné [NENABÍZEJTE] [VYPIŠTE]... (7) EB7. QEa MODIFIED TREND EB077CZXTRA 6/ /06/0

38 QC K diskriminaci může docházet mimo pracovní život. Například při vzdělávání, při nákupech, v restauracích/barech, při pokusu pronajmout si ubytování nebo koupit si nemovitost, při návštěvě lékaře nebo nemocnice. Mohl(a) byste mi prosím říci, zda je podle vašeho názoru diskriminace mimo pracovní život v České republice velmi rozšířená, docela rozšířená, spíše výjimečná, nebo velmi výjimečná? Diskriminace na základě... Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rotujte. je velmi rozší řená je doce la rozší řená je spíš e výjim ečná je velmi výjim ečná Nee xistuj e [NE NABÍ ZEJ TE] Neví, bez odpo vědi [NE NABÍ ZEJ TE] (7) národnostního, etnického původu 6 (7) sexuální orientace (gay, lesba nebo bisexuál) 6 (76) věku nad let 6 (77) věku do 0 let 6 (78) náboženství nebo vyznání 6 (79) 6 Postižení - tělesného nebo mentálního 6 7 Genderové/rodové identity (transgender osoba, 6 (80) transsexuál/ka) (8) 8 Pohlaví 6 QC Osoby s postižením nebo starší lidé mohou narazit na překážky při používání zboží a služeb nebo při přístupu k nim. Tam, kde jsou zboží nebo služby málo přístupné nebo nejsou vůbec přístupné, jsou podle vás tyto skupiny diskriminovány? Nabídněte. Jedna možná odpověď. Určitě ano Ano, do určité míry Ne tak docela Určitě ne (8) EB077CZXTRA 7/ /06/0

39 Nyní budeme hovořit o Romech. Výraz Romové se v tomto dotazníku, stejně jako u řady mezinárodních organizací a zástupců romských skupin v Evropě, používá k označení různých skupin (např. Romů, Sintů, Kale, Cikánů, Romaničelů, Bojášů, Aškalijů, Balkánských Egypťanů, Jenišů, Domů a Lomů) a zahrnuje také Travellery (kočovníky), aniž jsou popřeny specifičnosti a různorodost životního stylu a situací těchto skupin. QC Do jaké míry si myslíte, že úsilí vynakládané v České republice pro integraci (v oblastech vzdělávání, zdraví, bydlení a zaměstnanosti) její romské populace je účinné? K hodnocení prosím použijte škálu od do 0, kde znamená, že si myslíte, že toto úsilí není vůbec účinné, a 0 znamená, že se domníváte, že toto úsilí je velmi účinné. Předložte kartu. Pouze jedna odpověď. Není vůbe c účin né Velm i účin né (8-8) V České republice se nevynakládá žádné úsilí (NENABÍZEJTE) EB077CZXTRA 8/ /06/0

40 QC6 Jaký pocit by podle Vás měli čeští občané, kdyby jejich děti měly romské spolužáky? K hodnocení prosím použijte škálu od do 0, kde znamená, že čeští občané by měli naprosto nepříjemný pocit, a 0 znamená, že by měli zcela příjemný pocit. Předložte kartu. Pouze jedna odpověď. - Napr osto nepří jemn ý pocit zcel a příje mný pocit (8-86) QC7 Řekněte mi prosím, zda s následujícími výroky rozhodně souhlasíte, spíše souhlasíte, spíše nesouhlasíte, nebo rozhodně nesouhlasíte. Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. Rozhodně souhlasím Spíše souhlasím Spíše nesouhlasí m Rozhodně nesouhlasí m Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (87) (88) Romové jsou skupina lidí, která je ohrožená diskriminací Společnost by mohla mít užitek z lepší integrace Romů EB077CZXTRA 9/ /06/0

41 SD Máte nějaké přátele nebo známé, kteří jsou? Na každém řádku jedna odpověď. Nabídněte. Ano Ne Neví, bez odpovědi [NENABÍZ EJTE] (89) (90) (9) (9) (9) (9) 6 Jiného národnostního, etnického původu než Vy Romové Gayové, lesby nebo bisexuálové Postižení - tělesně nebo mentálně Vyznávají jiné náboženství nebo vyznání než jaké máte Vy Transgender osoba nebo transsexuál EB7. QE6 TREND MODIFIED SD Považujete se v místě, kde žijete, za součást některé z následujících skupin? Prosím řekněte mi všechny možnosti, které se Vás týkají. Nabídněte - rotovat- možnost více odpovědí. Národnostní, etnická menšina Náboženská menšina Sexuální menšina (jako gayové, lesby nebo bisexuálové) Menšina pokud jde o tělesné nebo duševní postižení Jiná menšinová skupina (NENABÍZEJTE) [vypište ] Nic z tohoto [NENABÍZEJTE] (9-60),,,,, 6, 7, EB7. QE7 TREND MODIFIED EB077CZXTRA 0/ /06/0

42 SD Považujete se za? Předložte kartu. Nenabízejte, poskytněte respondentovi dostatek času na přečtení. Pouze jedna možná odpověď. katolíka vyznavače pravoslaví protestanta vyznavače jiné křesťanské církve Žida muslima sikha buddhistu hinduistu ateistu nevěřícího, agnostika vyznavače jiného náboženství [NENABÍZEJTE] EB7. QB (60-60) SD Trpíte nějakým chronickým fyzickým nebo psychickým problémem, který Vás omezuje v každodenním životě? Pouze jedna možná odpověď. Ano Ne Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (60) EB7. QE8 SD Narodil(a) jste se? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. v České republice v jiné členské zemi Evropské unie v Evropě, ale ne v členské zemi Evropské unie v Asii, Africe nebo Latinské Americe v Severní Americe, Japonsku nebo Oceánii Neví, odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (60) 6 EB7. D EB077CZXTRA / /06/0

43 SD6 Který z těchto výroků nejlépe vystihuje Vaši situaci? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. Oba rodiče se narodili v České republice Jeden z rodičů se narodil v České republice, druhý se narodil v jiném členském státě EU Oba rodiče se narodili v jiném státě EU Jeden z rodičů se narodil v České republice, druhý se narodil mimo území EU Oba rodiče se narodili mimo území EU Jeden rodič se narodil v jiném členském státě EU a druhý se narodil mimo území EU Neví, odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (606) 6 7 EB7. D EB077CZXTRA / /06/0

44 DEMOGRAFIE D V politických záležitostech se hovoří o levici a pravici. Kam byste zařadil své názory na této stupnici? Předložte kartu. Nenabízejte. - LEVI CE PRA VICE (67-68) ODMÍTL(A) [NENABÍZEJTE] EB77. D Otázka D až D6 není. D7 Jaký je Váš rodinný stav? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. ŽENATÝ/VDANÁ NEBO ZNOVU ŽENATÝ/VDANÁ Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto manželství Žijící s dětmi z předchozího manželství Žijící s dětmi z tohoto manželství a z předchozího manželství SVOBODNÝ/Á ŽIJÍCÍ S PARTNEREM Žijící bez dětí Žijící s dětmi z tohoto vztahu Žijící s dětmi z předchozího vztahu Žijící s dětmi z tohoto vztahu a z předchozího vztahu SVOBODNÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi ROZVEDENÝ/Á NEBO ODLOUČENÝ/Á Žijící bez dětí Žijící s dětmi VDOVEC/VDOVA Žijící bez dětí Žijící s dětmi Jiné [NENABÍZEJTE] Odmítl/a [NENABÍZEJTE] (69-60) EB77. D7 EB077CZXTRA / /06/0

45 D8 Kolik Vám bylo let, když jste ukončil(a) své vzdělávání? Máme na mysli řádné, denní studium. Pokud stále studuje, zapište odpověď "00". Pokud je bez vzdělání, zapište kód 0. Pokud odmítne odpovědět, zapište kód 98. Pokud neví nebo neodpověděl(a), zapište 99. (6-6) EB77. D8 Otázka D9 není. D0 D Pohlaví: Muž Žena EB77. D0 Kolik je Vám let? (6-6) (6) EB77. D EB077CZXTRA / /06/0

46 Otázka D až D není. Otázku Db dotazujte, pouze pokud respondent nevykonává žádnou placenou práci - odpověď,, nebo v otázce Da! Da Db Jaké je Vaše současné zaměstnání? Vykonával jste někdy v minulosti nějakou placenou práci? Jaké bylo Vaše poslední povolání? (66-67) (68-69) Da Db SOUČASNÉ ZAMĚSTNÁNÍ POSLEDNÍ ZAMĚSTNÁNÍ NE-AKTIVNÍ Stará se o běžné nákupy a domácnost nebo nemá žádné zaměstnání, nepracuje Student Nezaměstnaný(á) nebo přechodně nepracující V penzi nebo neschopný(á) práce kvůli nemoci SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÝ(Á) Zemědělec Rybář 6 6 Profesionál (právník, lékař, účetní, architekt, ) 7 7 Vlastník prodejny, řemeslník nebo jiná samostatně výdělečně činná osoba 8 8 Majitel firmy, vlastník (úplný nebo společník) podniku 9 9 ZAMĚSTNANEC Zaměstnaný profesionál (zaměstnaný lékař, právník, 0 0 účetní, architekt) Vrcholný management a ředitelé (generální ředitelé, ředitelé obecně, jiní ředitelé) Střední management, jiní manažeři (vedoucí oddělení, učitel, technik) Zaměstnanec, pracující hlavně stacionárně (na jednom místě) Zaměstnanec, ne stacionární, ale na cestách (obchodní zástupce, řidič..) Zaměstnanec, ne stacionární, ve službách (nemocnice, restaurace, policie, hasiči) Kontrolor 6 6 Kvalifikovaný dělník 7 7 Jiní (nekvalifikovaní) dělníci, služebnictvo 8 8 NIKDY NEVYKONÁVAL(A) ŽÁDNOU PLACENOU PRÁCI 9 9 EB77. Da Db EB077CZXTRA / /06/0

47 Otázky D6 až D nejsou. D Řekl(a) byste, že žijete Nabídněte. Na venkově, na vesnici V malém nebo středně velkém městě Ve velkém městě (60) EB77. D Otázka D6 až D9 není. D0a Mohl(a) byste mi říci, kolik osob ve věku a více let žije ve Vaší domácnosti včetně Vás? Nabídněte.Zapište. (6-6) EB77. D0a D0b Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí mladších deseti let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte.Zapište. (6-6) EB77. D0b D0c Mohl(a) byste mi říci, kolik dětí ve věku 0 až let žije ve Vaší domácnosti? Nabídněte.Zapište. (6-66) EB77. D0c EB077CZXTRA 6/ /06/0

48 OTÁZKY D A D NEJSOU D6 Řekněte mi, prosím, zda máte v domácnosti? Předložte kartu. Nabídněte. Více možných odpovědí. televizi DVD přehrávač hudební CD přehrávač počítač připojení k internetu v domácnosti automobil byt nebo dům, který již byl splacen byt nebo dům, který splácíte žádná z těchto možností [NENABÍZEJTE] (67-66),,,,, 6, 7, 8, 9, 0, EB77. D6 OTÁZKY D7 AŽ D9 NEJSOU D60 Řekl/a byste, že jste v posledních dvanácti měsících měl/a potíže s placením účtů na konci měsíce.? Nabídněte. Předložte kartu. Pouze jedna možná odpověď. většinou jen někdy téměř nikdy/nikdy Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (67) EB77. D60 EB077CZXTRA 7/ /06/0

49 D6 Na následující stupnici odpovídá bod "" "nejnižší úrovni ve společnosti" a bod "0" "nejvyšší úrovni ve společnosti". Mohl/a byste mi říci, kam byste umístil/a sebe? Předložte kartu. Pouze jedna odpověď. Nejnižší úroveň ve společnosti Nejvyšší úroveň ve společnosti Odmítl(a) [NENABÍZEJTE] (68-69) EB77. D6 D6 Mohl/a byste mi říci, zda? Předložte kartu. Jedna odpověď v každém řádku. Nabídněte. každ ý den, témě ř každ ý den x nebo x týdn ě Asi jedn ou týdn ě dvak rát nebo třikrá t za měsí c Mén ě čast o nikd y Nem á příst up k inter netu [NE NABÍ ZEJ TE] (660) používáte internet doma, ve svém domě 6 7 (66) používáte internet na pracovišti 6 7 (66) používáte internet někde jinde (škola, univerzita, internetová kavárna atd.) 6 7 EB77. D6 EB077CZXTRA 8/ /06/0

50 P P P PROTOKOL O ROZHOVORU DATUM ROZHOVORU (7-7) (7-7) DEN EB77. P ČAS ZAČÁTKU ROZHOVORU (ZAPIŠTE VE HODINOVÉM FORMÁTU) (7-76) (77-78) HOD EB77. P DÉLKA ROZHOVORU (V MIN) (79-7) MIN EB77. P MĚSÍC MIN P P P6 Počet osob přítomných při rozhovoru, včetně tazatele Dva (tazatel a respondent) Tři Čtyři Pět a více EB77. P Respondent spolupracoval Výborně Dobře Průměrně Špatně EB77. P Velikost místa bydliště Lokální kódy (7-7) (7) (7) EB77. P6 EB077CZXTRA 0/ /06/0

51 P7 Okres Lokální kódy (76-77) EB77. P7 P8 Město, obec (78-7) EB77. P8 P9 Číslo výběrového bodu (76-7) EB77. P9 P0 Číslo tazatele (7-7) EB77. P0 P Prázdné (7-79) EB77. P Otázka P není EB077CZXTRA / /06/0

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6696. Eurobarometer 85.1OVR (April 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA6696 Eurobarometer 85.OVR (April 06) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB8. A B Kód země EB8. B C Naše číslo průzkumu EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5875. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic Položku 8 dotazovat pouze v Chorvatsku. QNAT Jaké jste státní příslušnosti? Prosím uveďte název státu nebo států, jejichž jste občanem. Více

Více

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5930. Eurobarometer 82.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA590 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8.5 B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8.5 C D Číslo rozhovoru (06-) EB8.5 D EB08CZXTRA / 5/09/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6282. Flash Eurobarometer 403 (Citizens Perception about Competition Policy, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer 0 (Citizens Perception about Competition Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 0 - EU citizens' perceptions about competition policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište.

Více

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5612. Eurobarometer 77.3. Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB77. D Verze

Více

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5898. Flash Eurobarometer 384 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA898 Flash Eurobarometer 8 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Regional Policy - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a)

Více

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6587. Flash Eurobarometer 423 (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA87 Flash Eurobarometer (Citizens Awareness and Perceptions of EU Regional Policy, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - Citizens' awareness and perception of EU regional policy CZ D Kolik

Více

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6778 Flash Eurobarometer 440 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA6778 Flash Eurobarometer 0 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic FL0 Introduction of the euro CZ D Kolik je

Více

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5899. Flash Eurobarometer 385 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA899 Flash Eurobarometer 8 (Justice in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL 8 - Justice in the EU - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5908. Flash Eurobarometer 395 (European Youth 2014) Country Questionnaire Czech Republic ZA908 Flash Eurobarometer 9 (European Youth 0) Country Questionnaire Czech Republic FL9 European Youth - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena Pro všechny

Více

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5442. Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5442 Flash Eurobarometer 292 (Electoral Rights of EU Citizens) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ELECTORAL RIGHTS FOR CITIZENS OF THE EUROPEAN UNION Rád bych se vás

Více

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5689. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA689 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB79. D Verze

Více

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5234. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7. D

Více

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států

EVROPSKÉ VOLBY V ROCE Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné tendence států Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ 15/09/2008 EVROPSKÉ VOLBY V ROCE 2009 Standard Eurobarometr (EB 69) jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský průměr a významné

Více

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4972. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA97 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D

Více

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5998. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA998 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q: kód

Více

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public)

ZA6773 Flash Eurobarometer 435 (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) ZA677 Flash Eurobarometer (Perceived Independence of the National Justice Systems in the EU among the General Public) Country Questionnaire Czech Republic FL Independence of Justice GP CZ D Kolik je Vám

Více

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4736. Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4736 Flash Eurobarometer 225 (Data Protection - General Public) Country Specific Questionnaire Czech Republic FL225 Data Protection, General Population Questionnaire Q1. Různé soukromé a veřejné organizace

Více

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time)

ZA4811. Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) ZA4811 Flash Eurobarometer 227 (Expectations of European Citizens Regarding the Social Reality in 20 Years' Time) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer on The expectations and

Více

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4994. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA99 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Generální ředitelství pro komunikaci Ředitelství C Ředitelství pro vztahy s občany ODDĚLENÍ PRO SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 009 11. 1. 008 Standardní průzkum Eurobarometru

Více

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5449. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6285. Flash Eurobarometer 414 (Preferences of Europeans towards Tourism, 2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA68 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, 0) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální část SOCIO-DEMOGRAFICKÁ PŘÍLOHA Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Eurobarometr Evropského parlamentu (EB79.5) V Bruselu dne 21. srpna 2013 «ROK PŘED VOLBAMI DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2014» Institucionální

Více

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY

EUROBAROMETR PARLEMETER: REGIONÁLNÍ ANALÝZA 2015 VNÍMÁNÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ČESKÉ REPUBLICE EU28 NÁRODNÍ REGIONY PARLEMETER: 2015 NÁRODNÍ REGIONY 1 PARLEMETER: 2015 METODICKÁ PŘÍLOHA: VÝSLEDKŮ EUROBAROMETRU Následující regionální analýza je založena na průzkumech provedených Evropským parlamentem pomocí Eurobarometru.

Více

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4984. Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4984 Flash Eurobarometer 257 (Views on European Union enlargement) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 257 ENLARGEMENT V roce 1989 padly v zemích střední a východní Evropy svázaných se

Více

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6963. Eurobarometer 89.1 (2018) Country Questionnaire Czech Republic ZA696 Eurobarometer 89. (08) Country Questionnaire Czech Republic A Vaše číslo průzkumu EB88. A B Kód země EB88. B C Naše číslo průzkumu EB88. C D Číslo rozhovoru EB88. D E Verze dotazníku A B EB88. E

Více

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5964. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA596 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D QuestioEB8COMMcompletCZ /8 9/0/05 Q

Více

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5212. Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5212 Flash Eurobarometer 272 (Space Activities of the European Union) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 272 SPACE SURVEY 2009 Q1. Myslíte si, že jsou výzkum vesmíru a další vesmírné

Více

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6647. Flash Eurobarometer 425 (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic ZA667 Flash Eurobarometer (Food Waste and Date Marking) Country Questionnaire Czech Republic FL - Attitudes towards food waste CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU MOŽNOST] Muž...1

Více

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5914. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (0-0) EB8. B C Číslo výzkumu (klient) (0-05) EB8. C D Číslo rozhovoru (06-) EB8. D EB08CZXTRA / /0/0 Q: kód 9 nemůže být jedinou odpovědí,

Více

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6643. Eurobarometer 84.3 (2015) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Eurobarometer 8. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB8. A B Kód země EB8. B C Číslo výzkumu (klient) EB8. C D Číslo rozhovoru EB8. D E Verze dotazníku A B EB8. E Q:

Více

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA5209. Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA5209 Flash Eurobarometer 269 (Intergenerational Solidarity) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 269 Chtěl/a bych vám položit několik otázek ohledně vztahů mezi různými generacemi, ze

Více

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5687. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5687 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB78. A B Kód země (06-07) EB78. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB78. C D Číslo rozhovoru (-6) EB78. D EB079CZXTRA

Více

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27)

ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) ZA4879 Flash Eurobarometer 236 (Citizens' perceptions of fraud and the fight against fraud in the EU27) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE

Více

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5473. Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA5473 Flash Eurobarometer 313 (User Language Preferences Online) Country Questionnaire Czech Republic Flash Eurobarometer User language preferences online S1. Jak často jste v posledních čtyřech týdnech

Více

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5943. Flash Eurobarometer 397 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 4) Country Questionnaire Czech Republic ZA9 Flash Eurobarometer 97 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL 97 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5)

ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) ZA5469 Flash Eurobarometer 311 (Monitoring the Social Impact of the Crisis: Public Perceptions in the European Union, wave 5) Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 311 FINANCIAL CRISIS D1.

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4506. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA506 Eurobarometer 65. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB65. A B Kód země (06-07) EB65. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB65. C D Číslo rozhovoru (-6) E

Více

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5852. Eurobarometer 79.4. Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Eurobarometer 79. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB79. A B Kód země (06-07) EB79. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB79. C D Číslo rozhovoru (-6) EB79. D EB079CZXTRA

Více

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5909. Flash Eurobarometer 398 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic ZA909 Flash Eurobarometer 98 (Working Conditions) Country Questionnaire Czech Republic FL 98 - Working Conditions - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4411. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) EB6. A B Kód země EB6. B C Číslo výzkumu (klient) EB6. C D Číslo rozhovoru EB6. D EB06CZXTRA / 7/0/00 Q Jaké jste

Více

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému

ZMĚNY KLIMATU. 1. Vnímání změny klimatu jako závažného problému Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ V Bruselu dne 15/10/2008 ZMĚNY KLIMATU Zvláštní průzkum veřejného mínění Eurobarometr 300 jaro 2008 První přibližné výsledky: Evropský

Více

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4535. Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4535 Flash Eurobarometer 188 Consular Protection and Family Law Country Specific Questionnaire Czech Republic Flash 188 : Family law & Consular protection D(7599) DG JAI 2006, Draft Questionnaire v2.1

Více

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6654. Flash Eurobarometer 432 (Preferences of Europeans towards Tourism, January 2016) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Flash Eurobarometer (Preferences of Europeans towards Tourism, January 06) Country Questionnaire Czech Republic FL Tourism CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4999. Eurobarometer 72.5. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA999 Eurobarometer 7.5 Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB7.

Více

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4738. Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4738 Flash Eurobarometer 228 (The European Emergency Number 112) Country Specific Questionnaire Czech Republic Questionnaire FL228 DG INFSO Q1. Můžete mi říci, na jaké číslo byste v České republice zavolali

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit V Bruselu dne 30. ledna 2015 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 82.4) Eurobarometr Evropského parlamentu 2014 ANALYTICKÝ PŘEHLED

Více

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency)

ZA6287 Flash Eurobarometer 418 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) ZA687 Flash Eurobarometer 8 (Introduction of the Euro in the Member States That Have Not Yet Adopted the Common Currency) Country Questionnaire Czech Republic Q Viděl(a) jste již někdy? Ano Ne { NENABÍZEJ

Více

PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD!

PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD! COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique EUROBAROMETR CCEB 2003.4 PRO KAŽDÝ DOTAZNÍK JE VYŽADÁN UNIKÁTNÍ IDENTIFIKAČNÍ KÓD! TAZATEL RESPONDENT Dobré ráno/dobré

Více

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6640. Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic ZA6640 Flash Eurobarometer 417 (European Businesses and Public Administration) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash (2001 2004) EB19.4 A B Země (2005 2006) EB19.4 B C Číslo rozhovoru (2007

Více

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5597. Eurobarometer 77.1. Country Questionnaire Czech Republic ZA5597 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB077CZXTRA

Více

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5793. Flash Eurobarometer 358 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 3) Country Questionnaire Czech Republic ZA79 Flash Eurobarometer 8 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 8 - Consumers - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud

Více

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5785. Flash Eurobarometer 350 (Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic ZA8 Flash Eurobarometer 0 Safety of Services) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH 0 - Safety of Services - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítla) odpovědět", kód 99. D Pohlaví: Muž Žena

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01)

Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/1 KONSOLIDOVANÉ ZNĚNÍ SMLOUVY O EVROPSKÉ UNII A SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/01) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/3 Obsah SMLOUVA

Více

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu

Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu MEMO / 23. května 2012 Situace Romů v jedenácti členských státech EU Stručně o výsledcích průzkumu Zpráva Situace Romů v jedenácti členských státech EU představuje první klíčová zjištění dvou průzkumů,

Více

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4980. Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4980 Flash Eurobarometer 243 (Consumers views on switching service providers) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER Questionnaire D1. Pohlaví [NEPTEJTE SE - OZNAČTE PŘÍSLUŠNOU

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

ZA5933. Eurobarometer 82.4. Country Questionnaire Czech Republic

ZA5933. Eurobarometer 82.4. Country Questionnaire Czech Republic ZA59 Eurobarometer 8. Country Questionnaire Czech Republic B Kód země (00-00) EB8. B C Číslo výzkumu (klient) (00-005) EB8. C D Číslo rozhovoru (006-0) EB8. D EB08CZXTRA /5 6//0 Q: kód 9 nemůže být jedinou

Více

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4546. Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4546 Flash Eurobarometer 206A Attitudes on issues related to EU Energy Policy Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH EUROBAROMETER ON ENERGY PACKAGE Q1. Znepokojují vás klimatické změny

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5566. Eurobarometer 76.2 (2011) Country Questionnaire Czech Republic ZA66 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB76. A B Kód země (06-07) EB76. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB76. C D Číslo rozhovoru (-6) EB76. D EB076CZXTRA

Více

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5789. Flash Eurobarometer 354 (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic ZA89 Flash Eurobarometer (Entrepreneurship in the EU and Beyond) Country Questionnaire Czech Republic EB FLASH - Entrepreneurship - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99.

Více

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production)

ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) ZA4983 Flash Eurobarometer 256 (Europeans attitudes towards the issue of sustainable consumption and production) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 256 SUSTAINABLE CONSUMPTION & PRODUCTION

Více

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4416. Eurobarometer 64.4. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) EB6. D EB06CZXTRA

Více

ZA4526. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4526. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 66. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB6. D

Více

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5776. Flash Eurobarometer 341 (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer (Gender Inequalities in the European Union) Country Questionnaire Czech Republic FL - Women in the European Union - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět",

Více

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ

Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Příloha č. 5 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ Tabulka č. 1.: Účast žen v rozhodovacím procesu v roce 2012 Tabulka č. 2.: Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Tabulka č. 3.: Volby do Senátu Parlamentu ČR Tabulka

Více

ZA4508. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4508. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA08 Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) EB6. D E

Více

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5881. Flash Eurobarometer 369 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic ZA88 Flash Eurobarometer 9 (Investing in Intangibles: Economic Assets and Innovation Drivers for Growth) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo Flash FL9A B Země FL9B C Číslo rozhovoru FL9C NACE

Více

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5)

Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) Generální ředitelství pro komunikaci ODDĚLENÍ SLEDOVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ Brusel, srpen 2013 Eurobarometr Evropského parlamentu (EB/PE 79.5) SOCIO-DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM Hospodářská a sociální část Rozsah:

Více

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4819. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA89 Eurobarometer 70. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB69. A B Kód země (06-07) EB69. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB69. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB69.

Více

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic

ZA6775. Flash Eurobarometer 437 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic ZA77 Flash Eurobarometer 7 (Internet Users Preferences for Accessing Content Online) Country Questionnaire Czech Republic FL7 CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5565. Eurobarometer 76.1 (2011) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Eurobarometer 76. (0) Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D EB076CZXTRA

Více

Inclusion Europe. Zpráva

Inclusion Europe. Zpráva Evropská směrnice pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání Inclusion Europe Zpráva Inclusion Europe společně se svými 49 členskými organizacemi v 36 zemích usiluje o odstranění diskrimance : Anglie

Více

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012

Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 Generální ředitelství pro komunikaci Oddělení pro sledování veřejného mínění V Bruselu dne 13. listopadu 2012 SEKUNDÁRNÍ VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU V ROCE 2009 Neúčast ve volbách

Více

Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU

Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU Evropská komise - Tisková zpráva Standardní průzkum Eurobarometr podzim 2018: Před volbami do Evropského parlamentu převládá pozitivní vnímání EU Brusel 21. prosince 2018 Podle nového průzkumu Eurobarometr,

Více

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR

stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, EUROBAROMETR stem/mark, Na Žertvách 24, Praha 8, 180 00 EUROBAROMETR leden 2000 Tazatel Kodér Děrovač 1 Děrovač 2 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem firmy STEM/MARK. STEM/MARK

Více

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI DISKRIMINACE A MOŽNOSTI INSTITUCIONÁLNÍ OBRANY OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Kancelář veřejného ochránce práv Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného

Více

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5782. Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic ZA5782 Flash Eurobarometer 347 (Business-to-business Alternative Dispute Resolution in the EU) Country Questionnaire Czech Republic FL347 - ADR - CZ A Číslo Flash FL343A B Země FL343B C Číslo rozhovoru

Více

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4887. Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4887 Flash Eurobarometer 253 (Survey on tobacco) Country Specific Questionnaire Czech Republic FLASH 253 SURVEY ON TOBACCO Smoking behaviour Q1 Které z následujících tvrzení se vás týká, pokud jde o

Více

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4532. Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States. Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA4532 Flash Eurobarometer 183 Introduction of the Euro in the New Member States Country Specific Questionnaire Czech Republic 03/03/2006 Page 1 Dobrý den / dobré odpoledne, jmenuji se. a jsem z agentury

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI)

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2012/2150(INI) EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 18. 7. 2012 2012/2150(INI) NÁVRH ZPRÁVY o evropském semestru pro koordinaci hospodářských politik: provádění priorit pro rok 2012 (2012/2150(INI))

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena

SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena SEKCE 1: SOCIODEMOGRAFIE: S01. Pohlaví respondenta 1) Muž 2) Žena S02. Kolik je Vám let? 1) Méně než 18 let ukončete rozhovor 2) 18-29 let 3) 30-44 let 4) 45-59 let 5) 60 let a více S03. Jaké je Vaše nejvyšší

Více

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE

080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Factum Invenio, s.r.o., Těšnov 5, 110 00 Praha 1,tel: +420 224 805 650, fax: +420 224 805 628, email: info@factum.cz, www.factum.cz 080647-2 červen 2009 ZAČÁTEK ROZHOVORU (HODINY, MINUTY) ID TAZATELE Dobrý

Více

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5615. Flash Eurobarometer 332 (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave 2) Country Questionnaire Czech Republic ZA6 Flash Eurobarometer (Consumer Attitudes Towards Cross-border Trade and Consumer Protection, wave ) Country Questionnaire Czech Republic FL - CZ Postoje spotřebitelů k přeshraničnímu obchodu a ochraně

Více

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4976. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA976 Eurobarometer 7. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB7. A B Kód země (06-07) EB7. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB7. C D Číslo rozhovoru (-6) EB7. D

Více

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic

ZA5947. Flash Eurobarometer 401 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic ZA97 Flash Eurobarometer 0 (Young People and Drugs) Country Questionnaire Czech Republic FL0 - Youth Attitudes on Drugs - CZ D Kolik je Vám let? Zapište. Pokud "odmítl(a) odpovědět", kód 99. D Pohlaví:

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

EUROBAROMETR Září 2002

EUROBAROMETR Září 2002 Tazatel EUROBAROMETR Září 2002 Respondent Dobré ráno/dobré odpoledne/dobrý večer, jmenuji se, a jsem tazatelem společnosti Gallup Organization Česká republika, která právě provádí z pověření Komise Evropské

Více

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic

ZA4414. Eurobarometer Country Specific Questionnaire Czech Republic ZA Eurobarometer 6. Country Specific Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-0) EB6. A B Kód země (06-07) EB6. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB6. C D Číslo rozhovoru (-6) E EB6. D Verze

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 14. 10. 2013 2013/2183(INI) NÁVRH ZPRÁVY o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic

ZA5598. Eurobarometer Country Questionnaire Czech Republic ZA5598 Eurobarometer 77. Country Questionnaire Czech Republic A Číslo průzkumu (AISA) (0-05) EB77. A B Kód země (06-07) EB77. B C Číslo výzkumu (klient) (08-0) EB77. C D Číslo rozhovoru (-6) EB77. D EB077CZXTRA

Více