CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY"

Transkript

1 FT ČZU - PRACOVIŠTĚ PRO VÝZKUM A INOVACÍ A TECHNIKY Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 - Suchdol CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY Cena bez DPH: DPH 2%: Cena včetně DPH: Stavební část Zateplení střešního pláště a střechy (viz samostatná PD) Vytápění Domovní kanalizace Domovní vodovod Domovní plynovod Fotovoltaika Elektroinstalace silnoproud Strukturovaná kabeláž Elektrická zabezpečovací signalizace + přístupový systém Jednotný čas Společné náklady Vzduchotechnika Za stavbu celkem: Poznámky: ) Dodavatel je povinen do ceny jednotlivých položek započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení díla. 2) Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace, jež podrobně definuje jednotlivé položky, materiály a práce. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem daných konstrukcí a prací. 3) Dodavatel je povinen se seznámit se stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a toto zohlednit do ceny díla.

2 ímu provedení díla. ateriály a práce.

3 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Pracoviště pro výzkum inovací techniky Stavba : Název stavby : SKP : Fakulta technická ČZU Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel : Metrostav, a.s. ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Rozpočtové náklady II. a III. hlavy Dodávka celkem 0 Z Montáž celkem 0 R HSV celkem N PSV celkem ZRN celkem Vedlejší rozpočtové náklady HZS 0 RN II.a III.hlavy Ostatní VRN ZRN+VRN+HZS VRN celkem Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Metrostav, a.s. Jméno : Datum : Datum : Datum : Podpis: Podpis : Základ pro DPH 0 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 5 % činí : 0,00 Kč DPH 5 % činí : 0,00 Kč Základ pro DPH 2 % činí : , Kč DPH 2 % činí : ,00 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM Poznámka : ,00 Kč

4 Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU Pracoviště pro výzkum inovací techniky REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 2 Základy,zvláštní zakládání Svislé a kompletní konstrukce Vodorovné konstrukce Upravy povrchů vnitřní Upravy povrchů vnější Podlahy a podlahové konstrukce Výplně otvorů Lešení a stavební výtahy Dokončovací kce na pozem.stav Bourání konstrukcí Prorážení otvorů Izolace proti vodě Živičné krytiny Izolace tepelné Zařizovací předměty Konstrukce klempířské Konstrukce truhlářské Konstrukce zámečnické Podlahy z dlaždic a obklady Podlahy povlakové Podlahy ze syntetických hmot Obklady keramické Nátěry Malby Všeobecné konstrukce a práce CELKEM OBJEKT VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY Název VRN Kč % Základna Kč 5, CELKEM VRN

5 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání R00 Železobeton základových desek C 6/20 (B 20) m3 29, , ,32 ;P,3: (79,26*0,5) 8,69 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0,085 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0,5 ;P,2: 8,64*0,5 ;P,3:,96*0,5 ;P,2: 8,94*0,09 ;P,3:,96*0,057 ;mikroskop:,2*,2*0,2 0,29 2 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou sítí RT4 drát 6,0 oka 00/00 t 9, , ,34 ;P,3: 79,26*,25*0,00444*2 8,78 ;P,0: 7,02*,25*0,00444*2 ;P,0: 7,02*,25*0,00444 ;P,2: 8,64*,25*0,00444*2 ;P,3:,96*,25*0,00444*2 ;P,2: 8,64*,25*0,00444 ;P,3:,96*,25*0, ,97 5,24,30 0,29 0,8 0, 0,9 0,09 0,0 0,02 0,05 0,0 ;mikroskop:,2*,2*,25*0, , R00 Beton prostý základových desek C6/20 (B 20) m3, , ,20 ;mikroskop:,2*,2*0,6+,6*,6*0,, R00 Přizdívka z betonových cihel tl. 50 mm m2 4,6 73,0 2966,50 ;mikroskop: 0,65*,6*4 4, R00 Montáž geotextilie m2 6,00 3,8 90,80 ;mikroskop: 4*,2*0,65+2*,2*,2 6, Geotextilie 300g/m2 m2 7,20 24,9 79,28 ;mikroskop: 4*,2*0,65+2*,2*,2*,2 7,70 Celkem za 2 Základy,zvláštní zakládání ,43 Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce R00 Překlad 45x250 mm kus 0,00 244, ,00 ;L/0: 2*5 0, R00 Překlad 45x500 mm kus 6,00 272,00 632,00 ;L/05: 2*3 6, R00 Překlad 45x2250 mm kus 2,00 43,60 827,20 ;L/06: 2* 2, R00 Překlad 5x250 mm kus 2,00 232,00 464,00 ;L/02: *2 2, R00 Překlad 5x500 mm kus 6,00 259,00 554,00 ;L/03: 2*3 6, R00 Překlad 70x2000 mm kus,00 536,00 536,00 ;L/09: *, R00 Překlad 70x2750 mm kus 2,00 808,0 66,20 ;L/0: *2 2,00 Válcované nosníky do č.2 osazené do otvorů včetně dodávky RU2 profilu U č.0 t 0, , ,40 (3,*2*0,006*,)+(,85*2*0,006*,)+(2,75*2*2*0,006*,) 0, RT2 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 5, , ,88 ;0,40:,8*2*0,34,22 ;0,86: (,45+,79)*0,5*2*0,34 ;0,74: (0,904+,6)*0,5*2*0,34 ;0,40a:,7*2*0,43 ;0,64: (,8+,45)*0,5*2*0,3 0,7*3,5*0,34 0, RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 0 cm m2 4,70 426, ,20 ;0,8: (0,9*2)+(,45*2) 4, RT2 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 0 cm m2 32,94 662, ,28 ;0,20 0,9 0,8 0,04 0,05 0,04a 0,65 0,67 0,43b 0,43a 0,7 0,5a: 0,00 (2,*0,9*6)+(0,9*0,9) ;0,04a: 2,*0,9,0 0,70,0 0,98 3,05,89 0,00 Stránka 5 z 83

6 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) R00 Zazdívka otvorů pl. m2,cihlami tl.zdi nad 0 cm zazdění niky m2 0,60 749,0 449,46 ;0,86: 0,3*2 0, RA0 Příčka z cihel plných, tloušťka 4 cm m2,5 68, ,75 ;0,29a,b: (2,8*3,095)-(0,8*,97*2) 5,55 ;0,29:,75*3,2 5, R00 Ukotvení příček ke stávajícím konstrukcím m 2,80 28,50 644,80 ;0,29 0,29a,b: 3,2*2*2 2, R00 Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm m2 0,62 623,00 386,26 0,62 0, R00 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC m3 0, ,00 290,70 Systémová SDK stěna tl. 00 mm, z kovových stojek, 2x opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 2,5 mm z každé R00 strany m2 24,2 750, ,50 24,2 24,2 Systémová SDK stěna tl. 50 mm, z kovových stojek, 2x opláštěná sádrokartonovými deskami tl. 2,5 mm z každé R00 strany m2 53,98 790, ,20 53,98 53,98 Předstěna SDK, konstrukce z kovových stojek 2x opláštěná R00 sádrokartonovými deskami tl. 2,5mm m2 45,32 450, ,00 Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce ,83 Díl: 4 Vodorovné konstrukce R00 Systémový SDK podhled m2 07,42 450, ,00 ;C,3 np: 2,74+,88+2,48+,68+5,96+2,+9,98+9,84+5,48 7,59+2,3+5,55 5, R00 Bednění stropů plech trapézový TR35/207/0,88 mm m2 65,00 576, , , R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kpa - zřízení m2 65,00 50, , , R00 Podpěrná konstr. stropů do 20 kpa - odstranění m2 65,00 50, , , R00 Příplatek za lože z malty pro uložení ocel. plechů m2 65,00 9,60 274, , R00 Výztuž stropů z betonářské oceli pruty průměr 0 mm t 0, , ,00 0,43 0, R00 Stropy deskové ze železobetonu C 6/20 (B 20) m3 6, , ,30 6,83 6, R00 Zabetonování technického kanálu v podlaze m3 69, , ,00 69,9 69,9 Výztuž stropů svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť RT2 drát 5,0 mm, oka 00 / 00 mm t 0, , ,00 0,36 0,36 Celkem za 4 Vodorovné konstrukce ,30 Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl R00 ;C,: 4 mm m2 2 90,85 70, ,50 6,03+6,85+6,85+5,63+32,8+5,93+48,77+336,74+279,49+26,7 26,8+306,75+7,+73,24+49,3+7,55+3,8+47,7+3,24+5,56+ 32,23+26,87+4,73+3,46+32,28+3,8+7,59+,9+,53+5,66+9,3 5,8 9+32,44 6,+5,7+34,4+6,3+4,8+34,67+3,2+3,38+4,73+8,29+7, 02+32,45 32,+35,67+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52+8,53+8,72+32,07 +5,3 3,69+5,63+35,67+2,39+7,28+49,3+3,97+35,67+48,08+3,52 +34,25 030,22 72,07 239,88 276,53 245,95 343,28 4,43 Systémová SDK konstrukce, opláštěná x deskou tl. 5mm; nosná pozinkovaná konstrukce, desky GREEN ;C, 2np: 2,82+2,53+4,3+9,84 58,49 Oprava omítek stropů vnitřních vápenocem.štukových oprava RAA z 0 %, malba m2 2 90,85 25, ,25 Vápenocementová malt. směs s anorganickým pojivem RT3 zrnitost 0-,2mm, tloušťka 5 mm m2 0,29 99, ,7 Štuková vnitřní vápenocementová omítka zrnitost 0-0,6mm, tl R00 4 mm m2 0,29 70, , Penetrační nátěr na bázi disperzse syntetické pryskyřice m2 0,29 34, ,98 Stránka 6 z 83 92,5 4,43

7 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Celkem za 6 Upravy povrchů vnitřní 62 06,74 Díl: 62 Upravy povrchů vnější R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru m2 229,63 88, ,22 ;C,4: 48,63 48, R00 Přednástřík zředěnou maltovou směsí na cca 70% plochy m2 0,29 85, ,65 Celkem za 62 Upravy povrchů vnější 29 79,87 Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce R00 ;P,: Nivelační podlahová stěrka, do tl. 5 mm m2 743,24 7, ,66,88+,68+2,+9,98+,53+9,84+5,48+7,59+2,3+5,55+4,43 ;P,2: 2,74+6,03+2,48+,68+5,96+5,73+5,8+7,59+49,3+25+,46 82,20 63,6 9,84+20,88+54,4+8,76 93, R00 Mazanina betonová tl. 0 cm C 6/20 (B 20) m3 83, , ,20 ;P,3: (234,05+83,97+87,78+94,78+83,57+98,5+8,6)*0, 79,3 ;P,3:,96*0, 0, R00 Mazanina betonová tl. 7,6 cm C 6/20 (B 20) m3 60, , ,23 ;P,3: 79,26*0,076 60, R00 Mazanina betonová tl. 5 cm C 6/20 (B 20) m3 3, , ,58 ;P,7: 65*0,05 3,25 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná RT4 síť - drát 6,0 mm, oka 00/00 mm t 4, , ,5 ;P,3: 79,26*,25*0, , ;jeřábová dráha: (43+9+9)* ;P,2:,46+,46+34,5+3, ;P,4: 7,28 ;P,5: 3,97 ;P,6: 6,85+6,85+5,63+32,8+5,93+5,07+9,04+8,2+,63+7,57 4,83+7,55+5,55+32,62+5,63+22,35+8, ,58+26,87+4,73 +48,43 3,46+68,02+48,42+,9+9,39+32,44+6,+5,7+34,4+6,3+3,2 4,73+48,76+32,45+35,67+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52+8,53 +5,3 ;P,6 3,69+5,63+35,67 2np: 60,75+40,63+8,54+4,7+6,76+5,85+2,82+2,53+4,3 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*0, ;P,2: 8,64*0, 8,00 40,52 7,28 3,97 24,95 244,67 306,82 258,99 82,99 205,35 ;P,7: 65*,25*0, ,36 Stávající konstrukci podlahy mechanicky očistit zbavit prachu a nečistot m2 763,03 3, ,9 bez značek od popisovačů, fixů, per atd., které by mohly způsobit barevné změny v důsledku migrace. 82,2+204,3+4,04+407, , Úprava Stávající stávajícího konstrukce povrchu podlahy, podlahy povrch mechanicky důkladně očištěný, m2 zbavený 2 403,39 prachu a nečistot. 2,30 Povrch bude 29 56,70 bezprašně otryskán ocelovými částicemi příp. přebroušen podlahovou bruskou na plocho, vysátí plochy průmyslovým ;P,8 a P,9: 2238,7+65, ,39 Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 85 73,42 Díl: 64 Výplně otvorů R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 75 mm kus,00 352,00 352,00, A Zárubeň pro sádrokarton 600/75 kus,00 70,60 70,60, R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 00 mm kus 3,00 403, , , A Zárubeň pro sádrokarton 700/00 kus 6,00 820, , , A Zárubeň pro sádrokarton 800/00 kus 4,00 860, , , A Zárubeň pro sádrokarton 900/00 kus 3,00 890, , , R00 Osazení ocelových zárubní do 2,5 m2. kus 84,00 725, , , R00 Osazení ocelových zárubní nad 2,5 m2. kus 56,00 893, , , R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 50 mm kus,00 452,00 452,00,00 Stránka 7 z 83 3,49 0,86

8 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Zárubeň ocelová x970x80 kus,00 629,60 629,60, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 604,40 604,40, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 65,90 65,90, Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 65,90 65,90, Zárubeň ocelová x970x90 kus 4,00 649, , , Zárubeň ocelová x970x90 kus,00 767,30 767,30, Zárubeň ocelová x970x00 kus,00 640,0 640,0, Zárubeň ocelová x970x00 kus,00 653,80 7 9, , Zárubeň ocelová x970x00 kus 7,00 663,20 274, , Zárubeň ocelová x970x00 kus 6,00 834, , , Zárubeň ocelová x2000x00 kus,00 868,20 868,20, Zárubeň ocelová x250x00 kus 3,00 230, ,00 3 3, Zárubeň ocelová x2080x00 kus,00 260,00 260,00, Zárubeň ocelová x970x05 kus,00 850,00 850,00, Zárubeň ocelová 0 900x970x0 kus,00 683,00 683,00, Zárubeň ocelová 0 900x880x0 kus,00 699,00 699,00, Zárubeň ocelová 0 480x970x0 kus,00 90,00 90,00, Zárubeň ocelová x970x25 kus 2,00 685,00 370,00 2 2, Zárubeň ocelová x970x25 kus 2,00 692,30 384,60 2 2, Zárubeň ocelová x970x30 kus,00 690,00 690,00, Zárubeň ocelová x970x40 kus 2,00 735,00 470,00 2 2, Zárubeň ocelová x970x40 kus 5,00 740,00 00, , Zárubeň ocelová x970x40 kus 6,00 930, , , Zárubeň ocelová x970x45 kus,00 763,00 763,00, Zárubeň ocelová x970x50 kus,00 755,00 755,00, Zárubeň ocelová x970x50 kus 5,00 792, , , Zárubeň ocelová x970x50 kus 7,00 985, , , Zárubeň ocelová x970x60 kus,00 797,0 797,0, Zárubeň ocelová x970x60 kus 7,00 805, , , Zárubeň ocelová x970x60 kus,00 967,70 967,70, Zárubeň ocelová x970x65 kus,00 835,00 835,00 Stránka 8 z 83

9 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), Zárubeň ocelová x970x70 kus,00 860,00 860,00, Zárubeň ocelová x970x80 kus 2,00 872,00 744,00 + 2, Zárubeň ocelová x970x80 kus 3,00 00, , , Zárubeň ocelová x970x80 kus,00 20,00 20,00, Zárubeň ocelová x970x200 kus 2,00 890,00 780,00 + 2, Zárubeň ocelová x970x205 kus,00 892,00 892,00, Zárubeň ocelová x970x220 kus,00 92,00 92,00, Zárubeň ocelová x970x270 kus,00 255,00 255,00, Zárubeň ocelová x220x300 kus,00 955,00 955,00, Zárubeň ocelová x200x340 kus, , ,00, Zárubeň ocelová x970x350 kus,00 050,00 050,00, Zárubeň ocelová x970x350 kus,00 32,00 32,00, Zárubeň ocelová x970x360 kus,00 080,00 080,00, A Zárubeň pro sádrokarton 900/50 kus,00 70,00 70,00,00 Celkem za 64 Výplně otvorů ,30 Díl: 94 Lešení a stavební výtahy R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do,2 m m2 5 45,47 35, ,45 Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 89 54,45 Díl: 95 Dokončovací kce na pozem.stav R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 5 45,47 46,00 249,62 Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav. 249,62 Díl: 96 Bourání konstrukcí RT3 Bourání mazanin betonových m3 30,0 594, ,4 (73,24+49,3+3,8+47,7+3,24+9,28+32,23+3,8+5,66)*0,05 6,0 (34,67+3,38+32,+8,72+32,07+35,67+2,39+49,3+3,97)*0,05 3, RT 384,7+2,63+34,5+(279,49-55,5)+0,54+(279,49- Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - stěrka m2 487,99 90, ,0 37,6)+5,76+26,8 049,8 2,3+6,5+7,37+4,0+39,45+306,75+7,+35,67 438, R00 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - sadurit m2 79,65 235, ,75 (4,45-34,8) 79, RT2 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba m2 78,45 30, ,26 55,5+37,6+7,02+7,8+8,29+9,85+5,72+7,28 78, R00 2,2+0+48,77+20,84+9,8+3,5+5,50+9,8+3,63+5,8+7,02+48,0 Vybourání nášlapné vrstvy podlahy - lité teraco m2 78,9 50, ,50 83,52+34,25+260,35+,46+,46+,46+83,97+87,78+0,24+00, ,03 24,60 936, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 48,4 250, ,07 (0,9*,97*56)+(0,6*,97*)+(0,8*,97*)+(0,7*,97*) 3,0 (0,8*,97*3)+(0,9*,97*7) 7, R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 82,59 94, ,03 (,45*,97*47)+(,6*,97*2)+(2,36*,97*4)+(,43*,97) 6,97 (,48*,97*)+(2,35*2,5*3)+(,29*,97*) 20, R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 207,00 0, , (47*2)+(2*2)+(4*2)+(3*2)+(3*2) 97,00 0 0, R00 Bourání příček cihelných tl. 0 cm m2 9,46 8, ,33 ;0,29: (3,66+0,87+0,87+0,82)*3,38 2,02 Stránka 9 z 83

10 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;0,29: -(0,6*3,38*3) -6,08 ;0,29c: (2,82*3,38)-(0,8*,97)+(,75*3,38) ;0,70b: (5,37+,45+,45+,45)*3,39 ;0,70b: -(0,8*,97)-(0,6*,97*4) ;0,3: (7,2*2,5)+(2*2,5)+(5,2*2,5) 36, R00 Bourání příček cihelných tl. 5 cm m2 6,42 99,50 633,93 ;0,0: (2,085+0,995+2,085+0,8)*3,39 20,22 ;0,0: -(0,7*2*2)-(0,6*2)+(0,8*2)-(0,7*2) -3, R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 5,2 586, ,38 ;0,29c: (2,8*3,38*0,3)-(0,8*,97*0,3) 2,38 ;0,0: 0,26*0,26*0,5*3,39 ;0,72: 3,*3,39*0,25 2, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. pl. 4 m2 m2 5,36 85,30 30,4 ;0,3:,7*,46*2 4,96 ;2np:,78*,46*4 0, R00 Vybourání dřevěných rámů oken jednoduch. nad 4 m2 m2 43,67 7,40 3 8,5 ;0,7: (2,662*,8)+(2,7*,8*4)+(2,7*,8*4) 43, R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do,5 m2 kus 46,00 6,60 303, ,00 Bourání mazanin betonových tl. nad 0 cm, nad 4 m RT5 Vybourání podlahy včetně desky m3 9,65 97, ,2 ;0,3 0,4 0,6 0,9 0,25 0,26 0,3 0,40 0,72: 0,00 (6,45+4,83+2,52+2,56+5,54+5,53+5,6+,96)*0,3 ;0,72: (6,5*0,) 6, Vybourání větrací šachty na střeše kus, , , Demontáž ventilátorů VZT ze střechy kus 4,00 530, , Odstranění prosáté vrstvy škváry na střeše tl. vrstvy cca 5 cm m3 37,73 255, ,43 58,5*4,3*0,5 37, Odstranění kompletní vrstvy střešního pláště m2 25,55 56, ,80 58,5*4,3 25, Vyjmutí 2 ks podzemních benzinových nádrží soubor 2, , ,00 konstrukci ekologicky vyčistit a zasypat Celkem za 96 Bourání konstrukcí ,43 Díl: 97 Prorážení otvorů R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC m3 5,54 894, ,54 ;0,0: (0,9*2*0,33) 0,59 ;0,9: (0,9*2*0,36) ;0,40: (,2*2*0,34)+(,08*2*0,365)+(,*2*0,365) ;0,70b: (0,8*2*0,35)+(0,25*2*0,35) ;0,74: (,8*2*0,32), R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,54 797,00 430,38 ;0,9: (0,9*2*0,3) 0, R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.5 cm, MVC m2 3,80 5,00 437,00 ;0,9: *2 2,00 ;0,29b: 0,9*2, R00 Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 kus 23,00 56,20 292, , R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 49,59 70, ,90 ;0,20:,2*,6,92 ;0,23a: (2,805+3,66+2,85+,57+,45+,45+0,87+0,87)*2,2 ;0,23a: -(0,8*,97)-(0,6*,97*2) ;0,25: (0,98+0,67)*,6 ;0,27: 0,95*,6 ;0,28: 0,9*,6 ;0,36:,5*,6 ;0,40: (,+0,44)*,6 ;0,4a: (,24+,29)*,0 ;0,43a: (0,6+0,96)*,6 ;0,44: (0,9+0,6)*,6 ;0,49:,2*,6 ;0,54: (,25+0,88)*,52 Stránka 0 z 83 3,87 32,95-6,30 0, 3,50 0,65 2,4 0,74 34,6-3,94 2,64,52,44 2,40 2,48 2,56 2,5 2,40,92 3,24

11 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;0,55:,2*,6,92 ;0,57: 0,9*,6 ;0,58: (0,9+0,86)*,6 ;0,59: (4,4+0,95)*,6 ;0,60: (0,58+2,3)*,6 ;0,62: (0,9+0,6)*,6 ;0,66: (0,6+0,88)*,6 ;0,69:,3*,6 ;0,72: (,37+0,6),6 ;0,05: (5,4+0,64+6,63+5,4)*,57 ;0,08:,74*,56 ;0,09:,2*,6 ;0,0a: (2,99*2)-(0,7*,97)-(2,7*,2)+(3,655*2)-(0,6*3)+(0,995*2*2) ;0,0a: (,445*2)-(0,6*,97) ;0,5i: *,6, R00 Vybourání niky zeď cihel. m3 0,27 736,0 474,30 ;0,74:,006*,646*0,65 0, R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a.pp t 537,73 50, , R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 0 m t 537,73 30,00 6 3,90 537,73 537, R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 2 50,92 0, ,20 250, , R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do km t 537,73 60, ,80 537,73 537, R00 Příplatek k odvozu za každý další km t 4 839,57 5, , , , R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 537,73 90, ,70 537,73 537, R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 0 x 0 cm m 0,45 87,30 92,29 ;L/04,07,0,8: 3,+,85+2,75+2,75 0, R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 537,73 45, ,85 Celkem za 97 Prorážení otvorů ,8 Díl: 7 Izolace proti vodě Pružná minerální hydroizolační stěrka - vodorovná R00 dvousložková, cementem pojená m2 264,70 90, ,00 V rozích vyztužená těsnící páskou ;P,: 82,2 ;P,4: 7,28 ;P,9: 65,22 65,22 Pružná minerální hydroizolační stěrka - svislá dvousložková, R00 cementem pojená m2 55,65 20, ,50 Hydroizolační souvrství napojené na stávající hydroizolační R00 systém m2 842,37 74, ,28 ;P,3: 79,26 79,26 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,3:,96 ;mikroskop:,2*,2+0,8*,3*4 5, Pás asfaltový m2 00,84 0,00 92,84 ;P,3: 79,26*,2 949,5 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*,2 ;P,2: 8,64*,2 ;P,3:,96*,2 ;mikroskop: (,2*,2+0,8*,3*4)*,2 6, R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 2 m t 2,42 767,00 856,4 Celkem za 7 Izolace proti vodě ,76 Díl: 72 Živičné krytiny RY5 Parozábrana z asfaltových pásů (D+M) m2 25,55 36, , 58,5*4,3 25, R00 Separační sklovláknitý vlies (D+M) m2 25,55 55, ,65 58,5*4,3 25,55,44 2,83 8,4 4,34 2,42 2,38 2,08,60 28,40 2,7,92 30,85,7 82,20 7,28 34,9 8,64,96 4,89 0,37 2,35 Stránka z 83

12 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Hydroizolační folie z PVC-P - atest Broof (t3) určená k RY5 mechanickému ukotvení (D+M) m2 25,55 253, ,62 58,5*4,3 25, R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 2 m t 5,39 9, ,0 Celkem za 72 Živičné krytiny 6 949,38 Díl: 73 Izolace tepelné R00 Montáž kročejové izolace m2 90,77 0, ,70 ;P,3: 79,26 79,26 ;P,7: 65 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,3:,96, Kročejová izolace z pěnového polyethylenu m2 946,86 65, ,80 ;P,3: 79,26*,05 830,82 ;P,7: 65*,05 ;P,: (,28+2,43+5,59+5,6)*,05 ;P,2: 8,64*,05 ;P,3:,96*,05 2, R00 Akustická izolace korek tl. 50mm - materiál ve specifikaci m2 7, ,00 ;mikroskop:,2*,2*2+0,9*,3*4 7, Korek tl. 50 mm m2 7, ,00 ;mikroskop:,2*,2*2+0,9*,3*4*, 7,94 Izolace tepelná střech, desky 2x20mm, x60mm spádové R00 klíny m2 25,55 69, ,95 58,5*4,3 25, Deska izolační EPS Perimetr 250x600x60 mm m2 264,3 260, ,5 58,5*4,3*,05 264, Deska izolační EPS Perimetr 250x600x20 mm spádové klíny m2 528,26 220, ,0 58,5*4,3*2*,05 528,26 Izolace tepelné stropů rovných spodem (D+M) zakrytí kotev R00 podpůrné konstrukce (tl. 00 mm) m2 70,20 2, ,50,2*58,5 70,20 Celkem za 73 Izolace tepelné ,20 Díl: 725 Zařizovací předměty R00 Demontáž výlevky včetně armatur soubor 2,00 44,50 289,00 2 2, RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže včetně armatur kus 0,00 65,00 650, RA0 Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol včetně armatur kus 7,00 230, ,50 7 7, R00 Demontáž pisoárové nádrže, včetně armatur soubor 4,00 86,00 744,00 4 4, R00 Demontáž dřezů, včetně armatur soubor 6,00 90,40 446,40 6 6, R00 Demontáž sprchy včetně armatur soubor 8,00 73,00 384,00 8 8,00 Celkem za 725 Zařizovací předměty 2 878,90 Díl: 764 Konstrukce klempířské R00 KV/0 - Lemování prostupů kanalizace, VZT komínů od kotle kus 46,00 285, ,00 Umístění: kanal.+vzt+komínky od kotle 46 46, R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 2 m t 0,46 328,0 60,93 Celkem za 764 Konstrukce klempířské 3 743,93 Díl: 766 Konstrukce truhlářské R00 Demontáž laboratorního stolu kus 4,00 24,20 856, R00 Demontáž laboratorního stolu kus 4,00 24,20 856,80 65,00 34,9 8,64 68,25 36,66 Popis výrobku: Olemování prostupu, oplechování vytaženo na potrubí, opáskováno a zatmeleno Popis materiálu: poplastovaný plech Povrchová úprava: plech v barvě folie střechy Rozměr: výška min. 200 mm nad rovinu hydroizolace Stránka 2 z 83 9,07

13 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;.np 0,2 0,24 0,25 0,6: 4 4, R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 0 cm kus 5,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 0 cm kus 40,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. do 0 cm kus 7,00 80, , , R00 Montáž prahů dveří dvoukřídlových š. nad 0 cm kus 32,00 80, , , D/0 - Dveře interiérové 600/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/02 - Dveře interiérové 600/970 mm kus, , ,90, D/03 - Dveře interiérové 700/970 mm kus, , ,80 Větrání: mřížka, D/04 - Dveře interiérové 700/970 mm kus 2, , ,60 Větrání: podříznutí dveří Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací Zarážka: ano 2 2,00 Stránka 3 z 83

14 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) D/05 - Dveře interiérové 700/970 mm kus 6, , ,80 Větrání: podříznutí dveří Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací Zarážka: ano 6 6, D/06 - Dveře interiérové 700/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznutí dveří, D/07 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 7, , ,80 7 7, D/08 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,40, D/09 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 Větrání: podříznutí dveří Stránka 4 z 83

15 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 2 2, D/0 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/ - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,0 Zarážka: ano, D/2 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 2 2, D/3 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,40 Větrání: mřížka Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/4 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,80 Větrání: mřížka Stránka 5 z 83

16 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/5 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/6 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/7 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/8 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 0, , ,00 Stránka 6 z 83

17 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 0 0, D/9 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/20 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 3, , ,20 3 3, D/2 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 5, , ,00 5 5, D/22 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/23 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Stránka 7 z 83

18 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/24 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/25 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznutí dveří, D/26 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/27 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/28 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,30 Stránka 8 z 83

19 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/29 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/30 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/3 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 2, , ,80 2 2, D/32 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40,00 Stránka 9 z 83

20 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) D/33 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/34 - Dveře interiérové 295/970 mm kus, , ,30 Větrání: mřížka, D/35 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 9, , ,70 9 9, D/36 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/37 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,60 Stránka 20 z 83

21 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 2 2, D/38 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 5, , ,50 5 5, D/39 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/40 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/4 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30, D/42 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,30 Stránka 2 z 83

22 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/43 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 3, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Hlukový útlum: 40dB 3 3, D/44 - Dveře interiérové 480/970 mm kus, , ,80, D/45 - Dveře interiérové 600/2000 mm kus,00 43,80 43,80 Větrání: mřížka, D/46 - Dveře interiérové 620/970 mm kus, , ,80, D/47 - Dveře interiérové 2350/250 mm kus 3, , ,00 Stránka 22 z 83

23 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr 3 3, D/48 - Dveře interiérové 2370/200 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Hlukový útlum: 40dB, D/49 - Dveře interiérové 2360/2080 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr, D/50 - Dveře interiérové 2360/220 mm kus, , ,00 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr, D/5 - Dveře interiérové 900/970 mm s požární odolností kus, , ,00 Požární odolnost: EW5/DP3-C Stránka 23 z 83

24 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/52 - Dveře interiérové 900/970 mm s požární odolností kus 2, , ,00 Požární odolnost: EW5/DP3-C 2 2, D/53 - Dveře interiérové 450/970 mm s požární odolností kus,00 804,40 804,40 Větrání: mřížka Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/54 - Dveře interiérové 450/970 mm s požární odolností kus 2,00 804, ,80 Požární odolnost: EW5/DP3-C 2 2, D/55 - Dveře interiérové 790/970 mm kus, , ,20, D/56 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Dveřní křídlo materiál: ocel Povrchová úprava: nátěr Stránka 24 z 83

25 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/57 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/58 - Dveře interiérové 900/970 mm kus 3, , ,20 3 3, D/59 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40, D/60 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,00 Větrání: podříznout křídlo Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací, D/6 - Dveře interiérové 800/970 mm kus, , ,00 Stránka 25 z 83

26 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Větrání: mřížka Kování štítek: rozeta oboustranná - WC Zámek: mech. zadlabací zámek - WC souprava se signalizací, D/62 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/63 - Dveře interiérové 9000/970 mm kus 3, , ,20 Větrání: mřížka 3 3, D/64 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: podříznout křídlo, D/65 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,0 Větrání: mřížka Stránka 26 z 83

27 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/66 - Dveře interiérové 800/970 mm kus 2, , ,00 Větrání: mřížka Samozavírač: ano Stavěč: ano 2 2, D/67 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/68 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,80 Větrání: podříznout křídlo, D/69 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,40 Větrání: mřížka, D/70 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,0 Větrání: mřížka Stránka 27 z 83

28 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč), D/7 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,20 Větrání: mřížka 2 2, D/72 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 2, , ,20 Větrání: mřížka 2 2, D/73 - Dveře interiérové 450/970 mm kus 3, , ,30 Větrání: mřížka 3 3, D/74 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,50 Dveřní křídlo materiál: DTD Hlukový útlum: 40dB, D/75 - Dveře interiérové 450/970 mm kus, , ,00 Stránka 28 z 83

29 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Dveřní křídlo materiál: DTD Hlukový útlum: 40dB, D/76 - Dveře interiérové 900/970 mm kus, , ,30 Dveřní křídlo materiál: DTD Požární odolnost: EW5/DP3-C, D/77 - Repase stávajících dveří kus 4,00 350, , Prah dubový délka 80 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus 2,00 306,00 62,00 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus,00 306,00 306,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus 4,00 306,00 224,00 4 4, Prah dubový délka 90 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 2,00 306, ,00 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka cm tl. 2 cm kus 2,00 358,20 76,40 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 4 cm tl. 2 cm kus 2,00 45, ,60 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 4,5 cm tl. 2 cm kus,00 492,30 492,30, Prah dubový délka 90 cm šířka 5 cm tl. 2 cm kus 5,00 492, ,50 5 5, Prah dubový délka 90 cm šířka 6 cm tl. 2 cm kus 7,00 492, ,0 7 7, Prah dubový délka 25 cm šířka 6,5 cm tl. 2 cm kus,00 48,50 48,50, Prah dubový délka 90 cm šířka 7 cm tl. 2 cm kus,00 330,30 330,30, Prah dubový délka 90 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus 2,00 330,30 660,60 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 20 cm tl. 2 cm kus 2,00 344,70 689,40 2 2, Prah dubový délka 90 cm šířka 20,5 cm tl. 2 cm kus,00 459,00 459,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 35 cm tl. 2 cm kus,00 630,00 630,00, Prah dubový délka 90 cm šířka 36 cm tl. 2 cm kus,00 630,00 630,00, Prah dubový délka 29,5 cm šířka 22 cm tl. 2 cm kus,00 553,50 553,50, Prah dubový délka 45 cm šířka 9 cm tl. 2 cm kus,00 636,30 636,30, Prah dubový délka 45 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 3,00 636, ,90 Stránka 29 z 83

30 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 0,5 cm tl. 2 cm kus 3,00 767, ,0 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 4 cm tl. 2 cm kus 6,00 902, ,20 6 6, Prah dubový délka 45 cm šířka 5 cm tl. 2 cm kus 5,00 69, ,50 5 5, Prah dubový délka 45 cm šířka 6 cm tl. 2 cm kus,00 69,0 69,0, Prah dubový délka 45 cm šířka 8 cm tl. 2 cm kus 3,00 665,0 995,30 3 3, Prah dubový délka 45 cm šířka 35 cm tl. 2 cm kus,00 25,90 25,90, Prah dubový délka 48 cm šířka cm tl. 2 cm kus,00 767,70 767,70, Prah dubový délka 235 cm šířka 0 cm tl. 2 cm kus 3,00 450,90 352,70 3 3, Prah dubový délka 236 cm šířka 30 cm tl. 2 cm kus,00 566,90 566,90, O/0 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 770/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 2 44,60 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/02 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 2700/800 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 9,00 tepelné vodivosti 5 09,30 celého výrobku 45 73,70 K=,3W/m2Km, barva bílá 9 9, O/03 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 2662/800 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem,00 tepelné vodivosti 6 354,00 celého výrobku 6 354,00 K=,3W/m2Km, barva bílá, O/04 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 780/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 8 02,70 celého výrobku 6 043,40 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/05 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 780/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 2,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 2 44,60 K=,3W/m2Km, barva bílá 2 2, O/06 tříkomorový - Okno plastové plastový š/v systém 4250/460 s izolačním mm dvojsklem 4-6-PL4, se kus součinitelem 3,00 tepelné vodivosti 0 572,30 celého výrobku 3 76,90 K=,3W/m2Km, barva bílá ,00 O/07 - Zastiňovací roleta stáv. světlíku š/v 5500/4300 mm s elektrickým pohonem kus, , ,00 v učebně 0.5h bude textilní se systémem pnutých ocelových lanek, na kterých bude uchycena stínící tkanina pomocí kluzných jezdců. Ovládání bude dálkové elektromotorem., O/08 - Repase stávajícího protihlukového okna kus 4, , , R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm kus 6,00 283,50 70, , R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.nad 260 cm kus 4,00 283, , , Deska parapetní plastová m 55,4 62, ,93 (,77*,*2)+(2,7*,*9)+(2,66*,*)+(,78*,*2) 37,47 (,78*,*2)+(4,25*,*3) 7, R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 2 m t 6,68 77, ,7 Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 563 8,0 Díl: 767 Konstrukce zámečnické R00 Demontáž obkladů stropů - polystyren m2 952,44 63, ,72 9,04+8,2+48,76+260,35+83,97+87,78+0,24+00,07+233,03 952,44 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg mříže oken a R00 dveří kg 698,97 28, ,52 ;0,55:,45*2*5 43,50 ;0,7: (2,662*,8*5)+(2,7*,8*8*5) 655, R00 Demontáž stávajícího kanálu v podlaze m2 88,88 237,42 2 0,89 5,82+4,69+4,82+2,8+3,72+3+3,78+3,78+,9+3,62+3,49+6,7 56,97 27,08+2,73+,05+,05 Stránka 30 z 83 3,9

31 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Demontáž stávající dělící příčky, uskladnit uschovat, znovu R00 osadit do původní pozice m2 32,25 436, ,83 ;0,3: (7,2*2,5)+(5,7*2,5) 32, R00 Odstranění koženkové dělící stěny m2 6,72 66, ,59 4,96*3,37 6, R00 Demontáž podhledů - kazetových m2 85,43 26, ,07 60,75+40,63+20,88+54,4+8,76 85, R00 Demontáž podhledů - plechových m2 46,78 64, ,7 4,7+6,76+5,85 46, Z/0 - Okenní mříže 2800x2000 mm kus 6, , ,00 Umístění: okna v m.č. 0.38, 0.7, 0.7a Popis výrobku: Vnější okenní mříže předsazené před okny, z pásoviny, v provedení svislých, vodorovných prvků i rozměrů jako stávající mříže na objektu popis materiálu: pásovina průřez viz stávající Kotvení: do venkovního ostění okna chemickými kotvami Povrchová úprava: žárový pozink + systémový nástřik v barvě dle stávajících prvků 6 6, Z/02 - Čistící zóna před vstupem 260x450 mm kus 3, , ,00 Umístění: 3x vstup do objektu v severní části Popis výrobku: Čistící zóny z kartáčových pásků před vstupem zapuštěné v úrovni podlahy do otvorů vyložených ocelovým pozinkovaným rámem 30x30x3 Popis materiálu: hliníková lišta 30x30x3 Kotvení: do podlahy na hmoždinky Povrchová úprava: 3 3, Z/03 - Revizní poklopy vnitřních šachet 0,6x m kus 3, , ,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Revizní poklopy šachet splaškové kanalizace z ocelového plechu provedené jako "negativní", se spodními výztuhami T45, plech lemován rámem z L50/5. Celý poklop bude osazen v rámu z L60/5 připraveném v popis materiálu: ocelové profily T45, L50/5, L60/5, ocel. plech tl. 6mm Kotvení: do konstrukce šachty přes obvodový "L" profil na "T" výztuze Povrchová úprava: žárově pozinkováno 3 3, Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. 350 x 350 mm kus 9, , ,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů). Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora ,00 Z/04 - Stěnové větrací mřížky - náhrada původ. průměr 200 mm kus,00 675,00 675,00 Umístění: hlavní chodby.np Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové nebo kruhové, umístění pod stropem/u podlahy/nade dveřmi. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do zdiva (osazeno do stávajících otvorů). Popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do stávajících otvorů ve stěnách Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora, Z/05 - Stěnová větrací mřížka 00 x 00 mm kus 3,00 450,00 350,00 Umístění: SDK kastlíky u kotelen v hl. chodbě Popis výrobku: Stěnové větrací mřížky čtvercové, umístění cca 200mm nad podlahou. Krycí mřížka s výplní z tahokovu v osazovacím rámečku profilu "L", kotvené do SDK předstěny. popis materiálu: ocelový rámeček "L"profil, výplň tahokov Kotvení: do SDK předstěny Povrchová úprava: prášková barva, ref. šedá, barevnost dle investora 3 3,00 Stránka 3 z 83

32 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Z/06 - Stěnová větrací mřížka protipožární 200 x 45 mm kus,00 675,00 675,00 Umístění: 0,60 Popis výrobku: Stěnová obdélníková větrací protipožární mřížka PSUM, cca 00mm nad podlahou, osazená na osu rozvodné skříně. Minimální otevřená plocha dle PD vzduchotechniky Aef=0,09m2. Popis materiálu: těleso z pozinkovaného plechu, list uzávěru z vápenokřemi-čité izolační desky Kotvení: do zděné stěny Povrchová úprava: barva dle výrobce, odstín dle volby investora ,00 Z/07 - Konstrukce pro ukotvení nadstřešní VZT jedn cca 6 x,5 m kus, , ,00 Umístění: střecha haly Popis výrobku: Systémová pozinkovaná ocelová konstrukce dle výrobce VZT jednotky, pro usazení vzduchotechnické jednotky hmotnosti cca 700kg na střeše haly - rám se dvěma vynášecími nosníky. popis materiálu: ocelové profily dle výrobce VZT jednotky Kotvení: do střechy haly Povrchová úprava: žárově pozinkováno, RV9 Akustický pohltivý minerální podhled kazeta 600x600mm m2 766,38 636, ,59 83, ,57 ;C,2 2np: 60,75+40,63+4,7+6,76+5,85+23,5+39,34+20,88+54,4+8,76 330,4 294, R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 00 kg kg 909,480 22, ,30 ;IPE270: 3,6*3*22,4 048, ,9 54, ,300 ;PL6: 0,3*0,3*0,06*4 8, R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 250 kg kg 249,060 3, ,3 ;IPE270: 7,3*2*36, 249, Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 375 T, , , Tyč průřezu IPE 270, hrubé, jakost oceli 375 T, , , Ocel MHS 20x20x6,3 mm T 0, , , Ocel TR 4HR 00x4 T 0, , ,00 ;TR 4HR 00x4: (3,63*4*3,5*,)+(,82*4*3,5*,) 0, Ocel L80x60 T 0, ,00 026,00 ;L80x6: 0,3*4*7,*4*, 0, Ocel PL300*6 T 0, ,00 80,00 ;PL6: 0,3*0,3*0,06*4*, 0, R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 2 m t 4, , ,00 Celkem za 767 Konstrukce zámečnické ,54 Díl: 77 Podlahy z dlaždic a obklady R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické pryskyřice m2 3 40,52 22, ,44 ;P,: 82,2 82,20 34,00 204,3 79,26 7,28 3, ,7 ;P,3:,96, RT4 Montáž Cementový podlah lepící keramických tmel pro do keramické tmele dlažby a obklady. Cementem m2pojená pružná 097,85spárovací 380,00 hmota (spára podlaha 47 83,00 - stěny vyplněna sanitárním silikonovým tmelem v odstínu spárovací hmoty). Možnost pigmentace ;C,2: Pozinkovaný celový rošt z příčných "T"-profilů a obvodových "L" profilů, tl. 30 mm 5,07+32,62+5,63+22,35+8, ,9+5,58+3,5+5,5+5,7 288,35 48,43+65,2+68,02+48,42+48,77+48,76+259,05+83,97+87,78+94,78 ;MHS20x20x603: 3,*8*20,75 ;TR 4HR 00x4: (3,63*4*3,5)+(,82*4*3,5) ;L80x6: 0,3*4*7,*4 ;P,2: 204,3 ;P,3: 79,26 ;P,4: 7,28 ;P,5: 3,97 ;P,8: 2238,7 ;P,:,28+2,43+5,59+5,6 ;P,2: 8,64 ;P,: 82,2 ;P,2: 204,3 ;P,3: 79,26 34,9 8,64 82,20 204,3 79,26 ;venk.: 20,26 20,26 Keramická dlažba dle výběru investora zátěžová, protiskluzná, mechanicky odolná, min 300/300mm m2 85,35 89, ,96 Stránka 32 z 83

33 Položkový rozpočet Stavba : Objekt : Fakulta technická ČZU 0 Pracoviště pro výzkum inovací techniky P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) ;P,: 82,2*, 90,42 ;P,3: 79,26*, 870, Keramická mrazuvzdorná protiskluzná venk. dlažba min 300/300mm m2 22,5 89, ,39 22,5 22, RT5 Montáž podlah keramických kyselinovzdorných m2 7,28 780, ,40 ;P,4: 7,28 7, Keramická kyselinovzdorná dlažba min 300/300mm m2 9,0 89, ,5 ;P,4: 7,28*, 9, RT6 Montáž podlah keramických žáruvzdorných m2 3,97 780, ,60 ;P,5: 3,97 3, Keramická žáruvzdorná dlažba min 300/300mm m2 35,7 840, ,28 ;P,5: 3,97*, 35, RT8 Obklad keramický schodišťových stupňů m2 8,83 820, ,60 8,83 8,83 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 00 mm (položka R00 obsahuje dodávku materiálu i montáž) m 825,65 80, ,00 825,65 825, R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 2 m t 25,89 400, ,00 Celkem za 77 Podlahy z dlaždic a obklady 984 5,8 Díl: 776 Podlahy povlakové R00 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou m2 25,89 75,00 94,75 6,85+6,85+5,63+48,66+5,07+9,04+8,2+,63+7,57+7,93 233,43 ;2np: 9,84+20,88+54,4+8,76 93, R00 Odstranění koberců m2 8,53 55,00 09,5 8,53 8, R00 Penetrační nátěr na bázi disperze syntetické prysk m2 589,90 22, ,80 ;P,6: 24,95+244,67+306,82+258,99+82,99+205,35+93,89 407, R00 Lepení povlakových podlah, role PVC m2 48,30 60, ,00 ;P,6: 407,66 407, ;P,2: 204,3*, Cementem pojená pružná kyselinovzdorná spárovací hmota Cementem pojená pružná žáruvzdorná spárovací hmota 7,55+5,55+32,62+5,63+22,35+8, ,85+26,87+4,73+3,46 32,28+68,02+48,42+6,5+9,39+32,44+6,+5,7+34,4+6,3 4,8+3,2+4,73+48,76+32,45+5,52+5,5+3,87+5,48+5,52 5,3+3,69+5,63+35,67+34,8 ;2np: 60,75+40,63+8,54+4,7+6,76+5,85+2,82+2,53+4,07 ;P,9: 65,22 ;P,0: 7,02 ;P,7: ,54 95,4 344,05 235,48 33,0 205,2 65,22 ;P,2: 8,64 8,64 PVC povlaková krytina - zátěžová odstín a formát dle výběru investora min. š. 2m m2 636,79 380, ,72 ;P,6: 407,66*, ;P,7: 65*,2 7,02 0,00 65,00 548,43 ;P,2: 8,64*,2 0, R00 Lepení podlah z PVC na stupnice rovné m 3,44 49, ,56 3,44 3, R00 Lepení podlah z PVC na podstupnice m,20 28,00 433,60,2, R00 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC m 099,00 32, , , R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 2 m t 4, , ,90 Celkem za 776 Podlahy povlakové ,48 Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot Epoxidový tmel pro vyspravení hrubých nerovností m ,30 45, ,50 ;P,8: 7,37+4,0+5,8+306,75+7,+73,24+49,3+3,8+47,7+3,24+48, 384,7+2,63+279,49+0,54+26,75+5,76+26,8+2,3+6,5 3,5+5,5+32,23+65,2+32,28+3,8+5,66+4,8+8,72+32,07+35, ,50 668,34 325,09 2,39+48,08+3,52+34,25 Stránka 33 z 83 78,00 26,24

Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně "

Harmonogram postupu prací stavby:  Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně Harmonogram postupu prací stavby: " Nemocnice Kroměříž a.s. - Rekonstrukce kuchyně " Objekt Rok,měsíc, týden 08/2012 09/2012 10/2012 11/2012 12/2012 01/2013 02/2013 03/2013 Název 31 32 33 34 35 36 37 38

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 20150060 JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 20150060 SÚ a přístavba DDCHM Zbraslav U Včely 176 Náklady na m.j. 0 Projektant Zpracovatel

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 1085 Vybudování přístupové komunikace a parkovacího Náklady stá na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu

Více

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ

Sazba P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Č Ž Í Ř Í Ď ý á ÍÚ ř á á č É č á ě ň é Č ř é ě á ř á Š ř á áí ř áž Í í á á ě á á á é á á Í ř é á Ťř é á ář Í á Í é Í é í Ž Ýý č č ú Í ž éí á é é ý Í ú ýé Í í ě ř í Í š č č Í Ž č ééí ý ž á ř ýú á á ří é

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : Počet měrných jednotek : 0 Objednatel : Náklady na MJ : 0 Počet listů : Zakázkové číslo : Zpracovatel projektu : Zhotovitel

Více

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr Novotný - stavební projekce Na Hutích 44, 466 01 Jablonec nad Nisou, tel. 483 311 254 projekce.novotny@seznam.cz 777 971 014 Penzion pro důchodce Tyršova č.p. 1346, Smržovka VESTAVBA VÝTAHU Výkaz výměr

Více

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015

KRYCÍ LIST SOUHRNU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 13.4.2015 KRYCÍ LIST SOUHRNU Název stavby V. ZŠ TŘINEC, KOPERNÍKOVA 969 - REKONSTRUKCE TĚLOCVIČNY JKSO 801 32 Název objektu SOUHRNNÁ REKAPITULACE STAVBY EČO Název části Místo Třinec IČ DIČ Objednatel Projektant

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Stavební úpravy MŠ Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Stavební úpravy Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 20 MŠ Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 12.6.2015 Stavba : 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Objednatel : HZS MSK IČO : DIČ : Zhotovitel : Ateliér IDEA spol. s r.o. IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU. Název části Místo Třinec. Rozpočet číslo Zpracoval Dne N-2015-056 06.05.2015 č É č á č ě ř í ř á á á ř ě č š í ř ř ě áž í á í í á í ě č é á í í á á ř é á ě č š í ř č é ě čí á ě ě ěř é č ř á í ž čí á í í í čí á ížá á ů á č é á ě čá í á á í é áž č í ář í á éí ě ě á í ž č ž š á í

Více

Výkaz výměr. Ekonomika a management

Výkaz výměr. Ekonomika a management Výkaz výměr Ekonomika a management Charakteristika VV je specifickou součástí rozpočtu udává množství jednotlivých položek stavebních prací pracný časově náročný přehledný Podklady VV kompletní projektová

Více

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č.

ROZPOČET. Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu. Část: Objednatel: KTZ - Lovčice. Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. ROZPOČET Stavba: Změna dokončené stavby č.85 - část k pronájmu Objekt: Část: Objednatel: KTZ - Lovčice JKSO: EČO: Zpracoval: R.Liška Zhotovitel: Datum: 8.1.2009 P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 0241 CHS Frýdek - Místek projekt rozšíření Náklady na m.j. 0 Projektant Ateliér IDEA spol. s r.o. Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt :

Slepý rozpočet. PP.Arch004 ZŠ a MŠ Brno, nám.28 října 22 01 Rekonstrukce tělocvičny. Stavba : Objekt : Díl: 1 Zemní práce 1 139711101R00 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 m3 14,49 drenáže:10,22*1,1*1,2 13,49 ornice:10,22*0,65*0,15 1,00 2 162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4,

Více

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1

Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor. Datum. 03/2013 1:100 2xA4 0104/13 F1.1 Odpov. projektant Vypracoval Kreslil Investor Václav Lédl Obec Všestary, IČ 00269760 provozovna: Gočárova 504 500 02 HRADEC KRÁLOVÉ IČO: 132 04 963 k.ú. Všestary, parc.č. 14, 71/1, 71/2, 394, 456 ZŠ VŠESTARY

Více

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV

Krycí list rozpočtu. B C HSV Dodávky Práce přesčas Zařízení staveniště. Rozpočtové náklady v Kč. Montáž PSV Krycí list rozpočtu Název stavby: Mateřská škola Gagarinova Objednatel: Městská část Praha - Suchdol Suchdolské IČ/DIČ: náměstí 73 Druh stavby: Nástavba tech. pavilonu II. etapa Projektant: Ing.Aleš Moudrý

Více

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV. I. Smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. KT/7442/13 na realizaci stavby REKONSTRUKCE VSTUPŮ ZŠ RUSKÁ, LITVÍNOV uzavřená podle 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. ( dále jen obchodní zákoník ) I. Smluvní strany

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr

STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY. Výkaz výměr Místo stavby Praha 7- Holešovice, Kostelní 37/7 Stavba STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY Výkaz výměr Zadavatel umožňuje použití i jiných avšak kvalitativně a technicky stejných nebo obdobných výrobků,

Více

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK

Položkový rozpočet. Rekapitulace daní Základ pro sníženou DPH 15 % 3 795 934,95 CZK. Snížená DPH 15 % 569 390,00 CZK Položkový rozpočet Zakázka: Novostavba RD SO01 - ARS Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: IČ: DIČ: Vypracoval: Rozpis ceny MON Vedlejší náklady Ostatní náklady Celkem Celkem 1 769 712,31 1 897 857,69 0,00

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 726/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 663 ze dne 16.10.2013 Splnění povinností dle rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 3 ze dne 7. března 2013, čj. 9 C 190/2010-239,

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek. Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 262 42, Rožmitál Datum: KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Snižování spotřeby energie v objektu ČOV - administrativní úsek JKSO: CC-CZ: Místo: Rožmitál pod Třemšínem č.p. 109, 6 4, Rožmitál Datum:.09.014 Objednavatel: Město Rožmitál

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název:

NPROSAN D. 1. 4. 1. 2 VÝKAZ VÝMĚR OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU B Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně. Razítko: Číslo paré: Název: Razítko: Číslo paré: Název: OPRAVA ROZVODŮ VODY OBJEKTU "B" Vazební věznice Praha - Ruzyně Staré náměstí 3/12, 161 02 Praha 6 - Ruzyně NPROSAN - Inženýrské a projektové služby - Provádění a sanace staveb

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 011 311231114 Podezdění trap.plechů plnými cihlami m3 5,200 ZADÁNÍ Stavba: Výměna krovu-vyuřití podkroví Objekt: Datum: 7.12.2008 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV Práce a dodávky

Více

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace.

Slepý rozpočet. Stavba : 586 Areál TJ SLAVOJ Polná Rozpočet: AKT. Objekt šaten a zázemí fotbalu. Celkem za 000 Projektova dokumentace. SO01 Díl: 000 Projektova dokumentace 1 1 Realizační projektová dokumentace kompl 1,00 000 Projektova dokumentace Díl: 1 Zemní práce 2 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 219,00

Více

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE Stavba: Místo: Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa Část: Rekapitulace Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku REKAPITULACE STAVBY Stavba: 1307 - Zateplení fasády a výměna oken přístavby školy SŠZE a SOU CHKT Kostelec nad Orlicí.ZKZ Místo: Kostelec nad Orlicí

Více

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet. P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 311238511R00 Zdivo POROTHERM 17,5 Profi DRYFIX P10, tl. 175 mm m2 22,02 0,00 0,00 6,29*3,50 22,02 2 317168112R00 Překlad POROTHERM plochý 115x71x1250 mm kus 5,00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. Rozpis ceny POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 Pódium Svitávka JKSO Objekt Název objektu SKP 1 Pódium Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 19 Pódium - Svitávka Náklady na m.j. Projektant Typ rozpočtu Objednatel

Více

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady

Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové číslo: Zhotovtel: Dle výběru. Rozpočtové náklady Položkový rozpočet Základní rozpočet Název objektu: JKSO: Sta\ba: Název sta\by: SKP: Projektant: MJ: I Počet měrných jednotek: 0,00 Objednatel: Obecní úřad Náklady na MJ: 3356210,00 Počet listů: Zakázkové

Více

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12

Jednot. Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) 12 Název stavby: Horalka Stavební rozpočet Doba výstavby: 109 dní Druh stavby: Střešní nástavba Začátek výstavby: 6/14/2009 Lokalita: Špindlerův Mlýn Konec výstavby: 9/30/2009 JKSO: Zpracováno dne: 6/1/2009

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ CZK 0,00. Cena s DPH. Stránka 1 z 45 0,00. Cena bez DPH. 15-SO141 Rekonstrukce dojírny REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 15-SO141 Rekonstrukce dojírny KSO: CC-CZ: Místo: Vysoké Studnice Datum: 15.4.2016 Zadavatel: LUKA, a.s., Vysoké Studnice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61.

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV. Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61. ZADÁNÍ Stavba: RODINNÝ DŮM Objekt: STAVEBNÍ PRÁCE HSV a PSV - Klasik 112 Datum: Část: JKSO: 803 61 P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 HSV

Více

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ. M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr PASÁŽ A NOVOSTAVBA KOMUNIKAČNÍHO JÁDRA DOMU Č.49 - JAROMĚŘ M - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr BRNO, 11-12-2013 VYPRACOVAL: ING. JOSEF BUSÍNSKÝ Vyplňte následující údaje o Vaší

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Jihomoravský kraj Hejtman Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno Váš dopis zn.: Ze dne: Č. j.: JMK 113403/2012 Sp. zn.: S-JMK 114131/2010 OINV Vyřizuje: Mgr. Rumlová Telefon: 541 651 245 Počet listů: 8 Počet

Více

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0)

Slepý rozpočet. zřízení hydroizolace - boční stěny:(0,95+0,75)/2*(1,55-0,23)*(1,0+2,0) Díl: 1 Zemní práce 1 1396112R Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 odebrání v celé ploše sálu (vč. 13,14), hl. 23cm: m3 66,11 *,23 + 1/2 hloubky "niky" do m.č. 17:2,55*,25*4*,23 *,23,59,36 odkop

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti

Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti Položkový soupis prací a dodávek S: 15/082 ZŠ Jasenná O: SO 01 Základní škola R: 1 snížení energetické náročnosti P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. soustava Ceník,

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Výkaz výměr Stavba : Stavební úpravy Kina Kaplice - 2. etapa Objednatel : Město Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice Poř. Typ Kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO 01: Kino 1 335

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1361-52 Česlovna JKSO Objekt SKP SO 01.3 Česlovna Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 0 1361-52 Tábor AČOV rekonstrukce a opravy Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011

Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Slepý rozpočet stavby Datum: 25.8.2011 Stavba : 2011-11 Rekonstrukce mostu č.51 přes Sadový potok Objednatel : Město Frenštát pod Radhoštěm IČO : nám. Míru 1 DIČ : 74401 Frenštát pod Radhoštěm Zhotovitel

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Datum: Michaela Böhmová. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Miami Ytong Ytong JKSO: CCCZ: Místo: Datum: 10.03.2015 Objednavatel: Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Michaela Böhmová IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Náklady

Více

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

REKAPITULACE STAVBY REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY 1315 Zateplení domova mládeže - Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 KSO: CC-CZ: Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 18.9.2014 Zadavatel: IČ: 64788229 SŠZE a SOU CHKT Kostelec

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00

LIST VÝKAZU VÝMĚR. 0,00 13 Zařizení staveniště 0,00. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00. 0,00 15 Územní vlivy 0,00. 0,00 16 Provozni vlivy 0,00 p;'lolt. ě.'" KRycí LST VÝKAZU VÝMĚR Název stavby Název objektu Název části Objednatel Projektant Zhotovitel Obec Koryta Oprava obecní stodoly JKSO ECO Misto CO DC Rozpočet číslo Zpracoval Dne Měrné a

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: JKSO: Bytový dům SKP: Oprava zastřešení - bytový dům Archlebov, sekce 1 Rozpočet: Slepý rozpočet Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Obec Archlebov Náklady na MJ: SKP: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel

Více

REKAPITULAE STAVBY Kód: Stavba: 2016/7/J KSO: Místo: Třebechovice pod Orebem Datum: 17.3.2016 -Z: Zadavatel: Město Třebechovice pod Orebem IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: 25937499 REDOMO a.s. DIČ: Z25937499 Projektant:

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet: 10001200 REVITAL.PROSTOR ÚSTAV 423 INVESTICE Název objektu : JKSO : S02 REVITAL PROSTOR ÚSTAV 423, INVESTICE Název stavby : SKP : 10001200 REVITALIZACE PROSTOR ÚSTAVU 423, OBJ.B

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 0 Identifikační údaje 0 Identifikační údaje Přestavba pavilonu ZŠ Horníkova na MŠ, Brno-Líšeň TECHNICKÁ ZPRÁVA 0.1 Zpracovatel projektové dokumentace : projektant : Ing. Jiří Šlanhof číslo autorizace : 1004152 obor autorizace

Více

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010. uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: NÁZEV AKCE: ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č.P. 355,LUČNÍ ULICE,SEMILY SMLOUVA O DÍLO Č. 15072010 uzavřená dle Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění, mezi smluvními stranami: ZHOTOVITEL: Stavo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Stavba : Název stavby : SKP : Projektant : ing. Karel Kuchař Počet měrných jednotek : Objednatel : Obec Grymov Náklady na MJ : Počet listů : Zakázkové

Více

Položkový rozpočet stavby Datum:

Položkový rozpočet stavby Datum: Položkový rozpočet stavby Datum: 22.8.2012 Stavba : A1002 Přístavba domova pro seniory Kladno - odpočty Objednatel : Statutární město Kladno IČO : 00234516 DIČ : CZ00234516 Zhotovitel : IČO : 14915 DIČ

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě Celkem za 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 D1:140,80*0,20 D2:3,35*0,20

Více

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka

Položkový rozpočet. Stavba : 2011 Stavby 2011 Rozpočet: 1 21 Brno, Gymnázium Elgartova 3. Oprava kanalizace v 1.pp. Celkem za 00 Poznámka Díl: 00 Poznámka 1 poznámka 01 Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě 00 Poznámka Díl: 1 Zemní práce 2 1000042 -PO Hutnění stávající zeminy a zásypů m3 45,40 28,16 K2:1,10*0,20 0,22 3 133201101R00

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 1 nabídkový JKSO Objekt Název objektu SKP SO 04 IUSy-Správa počítačové sítě Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2012-069a Realizace opatření úspor ener.kntb

Více

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA

SOUPIS PRACÍ NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: ČÍSLO ROZPOČTU: IČO A NÁZEV OBJEDNATELE: ČR - MINISTERSTVO VNITRA SOUPIS PRACÍ JKSO: 801 61 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: NÁZEV STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační středisko KŘ STŘK

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Objednavatel: Město Doksy, nám.republiky 193, 472 01 Doksy Zhotovitel: 29016797 Savory Group a.s. CZ29016797 Projektant: Zpracovatel: Náklady z rozpočtů Ostatní náklady ze souhrnného

Více

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu

NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu NEOCENĚNÝ rozpočet stavebního objektu JKSO: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: MÍSTO STAVBY: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Na Baních 1304, areál MV ČR, objekt 03.1 a 03.4, Praha 5 Zbraslav Integrované operační

Více

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Gymnázium Komenského 89, Písek Stavební úpravy TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE K PROVEDENÍ STAVBY GYMNÁZIUM KOMENSKÉHO 89, PÍSEK, STAVEBNÍ ÚPRAVY BŘEZEN 2016 A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě a) název stavby : Gymnázium Komenského 89, Písek

Více

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE

Střední škola dopravy, obchodu a služeb nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov ZATEPLENÍ BUDOV SŠDOS KRUMLOVSKÁ 25, IVANČICE - 1 - STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace, nám.armády 1215/10, 669 02 Znojmo tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz Střední škola dopravy, obchodu a služeb

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci KUJIP00ZGJAG DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6. 2011 na akci Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - gynekologicko-porodnický pavilon" Smluvní strany

Více

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav

HO/2011 sxeflaitielk č n. Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav L UWĚ ML HO/211 sxeflaitielk č n H uzavřená podle 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/212 Sb. v platné znění Stavební úpravy stávajících sociálních zařízení v 3NP Břeclav 1. Sluvní strany Objednatel:

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon C - Stavební

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových

OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových OBSAH A. ZMĚNA Č. 1 PD... 2 A.1. Identifikační údaje... 2 A.2. Stavební úpravy, kterých se dodatek týká... 3 A.2.1. Náhrada vnějších otvorových výplní... 3 A.2.2. Sanace a zateplení střech, střešních teras...

Více

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností

Úvod do rozpočtování. Použití. Základní myšlenka. vznikají v souvislosti se stavební činností Úvod do rozpočtování Základní myšlenka Použití - určení všech nákladů, které vznikají v souvislosti se stavební činností - zatřídění nákladů do skupin tak, aby byly přehledné a srozumitelné pro všechny

Více

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG

V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14. Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V Praze dne 20. října 2009 Výtisk č.: 1 Počet listů: 14 Věc: Průzkum trhu - poptávka na stavební připravenost snímkoven RTG V rámci prováděného cenového marketingu a v souladu s ustanovením 6, 12 odst.

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu

Soupis prací. Stavba : 1029. Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné. Cena celkem za stavbu 1029 Datum: Koncepce k tématické ekologické výchově pro včely divoké a medonosné Objednatel : ZŠ Hrádek nad Nisou - Donín IČO : Donínská 244 DIČ : 46334 Hrádek nad Nisou Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000

Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 p.č. název položky MJ množství Svislé a kompletní konstrukce 1 Zazdívka otvorů plochy do 4m2 cihlami na MVC, s použitím m3 0,90000 suché maltové směsi 3*(2,00*1,00*0,15) 0,90000 2 Překlad nenosný do příčky

Více

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část:

ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: ROZPOČET Stavba: Komunitní dům pro seniory Broumov Objekt: zdravotní technika Část: Objednatel: Město Broumov JKSO: EČO: Zpracoval: Jiří Zahradníček Zhotovitel: Datum: 16.2.2016 P.Č. Kód položky Popis

Více

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880.

Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Výzva k podání nabídky na stavební práce pro bytový dům OSBD Česká Lípa v České Lípě, ulice Jana Zrzavého 2880. Žádáme Vás, v případě Vašeho zájmu, o zpracování cenové nabídky dle údajů a podmínek uvedených

Více

Výkaz výměr stavebního objektu

Výkaz výměr stavebního objektu Výkaz výměr stavebního objektu JKSO: 80130 MÍSTO STAVBY: ČÍSLO STAVBY: ČÍSLO OBJEKTU: NÁZEV STAVBY: NÁZEV OBJEKTU: Gymnázium Litoměřická 726, Praha 9 Rekonstrukce ležatých rozvodů vody pavilon B - Stavební

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA

REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC TECHNICKÁ ZPRÁVA REALIZACE ENERGETICKO-ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ NA OBJEKTU MŠ OBCE HERÁLEC STRANA 1 Ved. projektant: Ing. LEOŠ POHANKA IP IZOLACE POLNÁ, Zodp. projektant: Ing. TOMÁŠ POHANKA Vypracoval: Ing. RADKA MATOUŠKOVÁ

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU

STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ ZE SKLADU, POBYTOVÉ MÍSTNOSTI A KANCELÁŘE NA KNIHOVNU Místo stavby: Tábor, Zborovská č.p. 2696 Investor: Autor projektu: Městská knihovna Tábor, Jiráskova

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 4/103/1ND1 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 JKSO Hrochův Týnec Objekt Název objektu SO 01 Kanalizační přípojka pro objekt čp.1 Stavba Název stavby 2014/103 HROCHŮV TÝNEC

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CENA ZA OBJEKT CELKEM Kč Rozpočet 01.1 BOURÁNÍ - postupné rozebírání JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Bourací práce Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 2016-06-05 Demolice v areálu ZŠ nám. Míru 73, Svitavy Náklady

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objekt: SO - 01 - Stavební část 1 065 695,00. Cena s DPH v CZK 880 739,00 0,00. Náklady z rozpočtu Ostatní náklady 880 739,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Provozně technické zázemí OÚ Syrovátka SO - 01 - Stavební část JKSO: CC-CZ: Místo: Syrovátka Datum: 12.11.2015 Objednavatel: Obec Syrovátka Zhotovitel: Stavoka Kosice,

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr

POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU. BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem. Zakázka č.: 2010-01981-Zr Zakázka č.: 2010-01981-Zr POLOŽKOVÝ ROZPOČET SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTU BD Kralovická 1688, Brandýs nad Labem Zpracováno v období: březen 2010 Zpracoval: Pavel Soukup Zodpovědný projektant:

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560

STING NA s.r.o. Projekční a inženýrský atelier Kamenice 110, 547 01 Náchod tel. / fax 491 428 546 IČO 25949560 DIČ CZ25949560 ZODP. PROJEKTANT PROJEKTANT VYPRACOVAL DATUM: ŘÍJEN 2014 ING. JOSEF ŠKODA ING. MICHAL ŠKODA MIROSLAV ŠRŮTEK FORMÁT: 7x A4 STUPEŇ P.D. : DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ INVESTOR:

Více

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 Krajský úřad Pardubického kraje Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo č. OR/13/20571 na zhotovení díla Svitavská nemocnice, a. s. modernizace a přístavba psychiatrického oddělení Smluvní strany 1. Objednatel:

Více

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE

Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE Příloha č.1 - VÝKAZ VÝMĚR - CELKOVÁ REKAPITULACE II. ETAPA 2010 - ( TERMÍN REALIZACE 19.4.2010 16.8.2010) Cena celkem bez DPH za soubor prací a materiálu - SO 01-staveb.úpravy sut.na archivy. - SO 02-odvod

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více