Testování internetových stránek

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování internetových stránek"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Testování internetových stránek Semestrální projekt z předmětu Testování uživatelských rozhraní (A7B39TUR) Matouš Zítko

2 Obsah 1. Úvod Popis internetové stránky Popis uživatelů Teorie testování bez uživatele Testované Use-cases Registrace uživatele Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Rezervace místa v autobuse Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Metody testování Kognitivní průchod (Cognitive Walkthough) Heuristická evaluace (Heuristic Evaluation) Přiřazení priority Testování jednotlivých případů užití Testování registrace uživatele Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Testovací tabulka Popis jednotlivých kroků Popis odhalených chyb Rezervace místa v autobuse Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Testovací tabulka Popis jednotlivých kroků Popis odhalených chyb Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Shrnutí chyb a jejich priorit Testování registrace uživatele Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Rezervace místa v autobuse Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Závěr

3 1. Úvod 1.1. Popis internetové stránky Internetové stránky vlastní firma STUDENT AGENCY s..r.o. Tato firma je největší cestovní agenturou v České republice. Na svých internetových stránkách firma nabízí velké množství letenek, jízdenek a velký výběr jazykových a pracovních pobytů v zahraničí. Na úvodní stránce je hlavní menu v horní části stránky. Pod hlavním menu je umístěno mnoho odkazů na různé zájezdy či letenky a přímá registrace jízdenek, letenek a jiných produktů (viz. Obrázek č. 1) Obrázek č. 1: Vzhled úvodní stránky 1.2. Popis uživatelů Firma STUDENT AGENGY s.r..o. nabízí širokou nabídku, kterou využívá velké množství lidí. V tomto testování se budu zaměřovat především na muže mezi lety. U těchto lidí předpokládám středně pokročilou práci s internetovými nástroji. 2. Teorie testování bez uživatele 2.1. Testované Use-cases Registrace uživatele Registrace je nutná pro rezervaci jakéhokoliv zájezdu, jízdenky, nebo letenky nabízené na stránkách student agency. Je nutné vyplnit dotazník a poskytnout tak firmě některé osobní údaje

4 Zde může dojít nejspíše ke špatně nazvaným, nebo nevhodně umístěným dotazovacím polí. K testování jsem použil Heuristická evaluace Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Pro rezervování místa v autobuse je potřeba nejprve najít požadovaný spoj. Každý nový zákazník by měl mít snadno viditelné tlačítko pro vyhledávání spojů. Dále by se měl zobrazit správně formulovaný dotazník pro vyhledávání a po jeho správném vyplnění by se měl zobrazit jednoduše čitelný a strukturovaný feedback, tzn. přehledně zobrazené vyhledané spoje. K testování jsem použil Kognitivní průchod Rezervace místa v autobuse Pokud uživatel správně využije use-case popsaný výše (podkapitola 2.1.2), tedy najde požadovaný spoj, musí si vybrat konkrétní místo v autobuse a zaplatit za něj. Tato činnost je pro uživatele velice důležitá a je proto nutné mít přehledně zobrazená jednotlivá místa a následně musí mít uživatel jasně zobrazeno jak za ně zaplatit. Zde by opět mohlo docházet k nejasným formulacím a hlavně při placení by mohly takové chyby uživatele odradit od používání tohoto systému. Zde budu rezervovat místo pro 2 osoby do zadní části autobusu. K testování jsem použil Heuristickou evaluaci Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Zprostředkování zahraničních zájezdů je další službou, kterou firma STUDENT AGENCY s.r.o. nabízí. Protože za zahraniční zájezd uživatelé obvykle utratí velké množství finančních prostředků, je velice důležité, aby tato část internetového rozhraní byla přehledná a dobře zpracovaná. Zde by měl být snadno dohledatelný formulář pro vyhledávání zájezdů, který musí obsahovat všechny potřebné a dobře popsané vyhledávací položky. Po vyhledání je nutné mít zcela jasně zobrazené tlačítko pro rezervaci a to musí vést na dobře formulovaný a strukturovaný rezervační formulář. K testování jsem použil Kognitivní průchod Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Mezi další služby, které firma STUDENT AGENCY s.r.o. nabízí a kterou budu testovat, patří zprostředkování pracovních pobytu v zahraničí. Podobně jako u zájezdů je zde nutné mít možnost přehledně pracovní pobyt najít a rezervovat. K testování jsem použil Heuristickou evaluaci Metody testování Testování uživatelského rozhraní bez uživatele se provádí pomocí dvou základních metod Kognitivní průchod (Cognitive Walkthough) První metoda se jmenuje Kognitivní průchod (Cognitive Walkthrough). Tato metoda nám pomůže zjistit, jak obtížné je pro uživatele, který artefakt používá poprvé, dosáhnout určeného cíle. Místa, kde má uživatel problémy, pak odhalují nedostatky artefaktu. Na začátku testování daného případu užití si položíme otázku: Čeho chce uživatel dosáhnout? Poté si v každém kroku pokládáme sérii otázek: Q1. Bude uživateli jasné co udělat? Q2. Spojí si uživatel popis akce s tím, co chce udělat? Q3. Dostane uživatel smysluplnou odezvu na svoji akci? - 4 -

5 Heuristická evaluace (Heuristic Evaluation) Druhá metoda se jmenuje Heuristická evaluace (Heuristic Evaluation). Tato metoda je založena na zkoumání artefaktu několika experty, kteří hodnotí, zda artefakt neporušuje nějaké heuristiky. Pro testování pomocí heuristické evaluace jsem používal heuristiky sepsané panem Nielsenem z roku V tomto testování jsem využil obě zmíněné testovací metody. Nielsenovi heuristiky: 1. Viditelnost stavu systému - Systém dává vždy uživateli vědět, v jakém je stavu 2. Spojení mezi systémem a reálným světem - Systém by měl s uživatelem komunikovat pro něj srozumitelným jazykem 3. Uživatelská kontrola a svoboda - Při chybě uživatele by systém vždy měl mít možnost únikového východu 4. Konzistence a standardy - Konvence a standardy by měli být dodržovány 5. Prevence chyb - Design by měl být navržen tak, aby předcházel chybám uživatele 6. Rozpoznání místo pamatování - Uživatel by neměl být nucen si něco pamatovat - Systémové objekty a možnosti by měli být vždy viditelné 7. Flexibilita a efektivita použití - Systém by měl poskytovat klávesové zkratky - Systém by měl být dobře navržen pro zkušené i nezkušené uživatele 8. Estetický a minimalistický design - Systém by neměl zobrazovat nepotřebné informace 9. Pomoc uživatelů poznat, pochopit a opravit chyby - Chybová hlášení by měla být napsaná srozumitelně a měla by uvádět možná řešení 10. Pomoc a dokumentace - Pro uživatele by mělo být snadné dohledat informace o artefaktu Přiřazení priority Priorita problému bude přiřazena podle následující tabulky. Popis priority problému Označení priority problému Velký problém je ho třeba opravit přednostně 3 Střední problém oprava je potřebná, ale není nutná okamžitě Malý problém oprava je doporučená, ale problém nezpůsobí velké problémy

6 3. Testování jednotlivých případů užití 3.1. Testování registrace uživatele Toto testování bylo prováděno pomocí heuristické evaluace. Popis chyby Špatné nápisy přihlásit uživatele a registrace Kreditové jízdenky. Není jasné, k čemu se vlastně uživatel registruje. (viz. Obrázek č. 2) U vložení data narození není napsáno, jakým formátem se má datum vložit. (viz. Obrázek č. 3) Po klapnutí na odkaz pro přečtení přepravních podmínek se otevře stránka v miniaturním okně. (viz. Obrázek č. 4) Po potvrzení údajů systém nemá žádný mezikrok pro zrušení registrace. (viz. Obrázek č. 5) Systém nevypíše žádnou zprávu o úspěšné registraci.(viz. Obrázek č. 6) Porušená heuristika H1: Viditelnost stavu systému Návrh na řešení Sjednotit názvy H5: Prevence chyb Napsat do závorky jaký formát systém požaduje 1 H7: Flexibilita a efektivita použití H4: Konzistence a standardy H3: Uživatelská kontrola a svoboda H1: Viditelnost stavu systému Přesměrovat odkaz na soubor ve formátu PDF nebo otevřít stránku v nové 2 záložce Vložit mezikrok, ve kterém bude mít uživatel možnost od registrace ustoupit Zobrazit hlášení o úspěšném přihlášení priorita Obrázek č. 2: Špatné nápisy při registraci Obrázek č. 3: Chybějící formát pro pole Datum narození - 6 -

7 Obrázek č. 4: Zobrazení přepravního řádu Obrázek č. 5: Tlačítko pro potvrzení registrace Obrázek č. 6: Následná obrazovka po potvrzení registrace Shrnutí: Při testování tohoto případu užití jsem odhalil několik nedostatků, které jsou velmi vážné vzhledem k tomu, že registrací musí projít každý uživatel. Systém by měl sjednotit názvy u souvisejících popisků, aby nedocházelo ke zmatení uživatele různou terminologií. Dále by měl vždy uživateli říci, v jakém formátu od něj očekává data. Systém také často nezobrazuje uživateli informace o provedené akci Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Toto testování jsem provedl pomocí kognitivního průchodu Testovací tabulka Uživatel má za úkol vyhledat spoj z Prahy do Hradce Králové. 1. krokk 2. krok Q1 NE (1) ANO Q2 ANO ANO Q3 ANO NE (2) - 7 -

8 Popis jednotlivých kroků 1. Krok Uživatel se nachází na úvodní stránce Zde by měl najít tlačítko pro vyhledávání autobusových spojů. 2. Krok Uživatel se nachází na stránce Společný rezervační systém autobusové a vlakové dopravy a zde by měl zadat, odkuda kam chce cestovat Popis odhalených chyb 1. Na hlavní stránce se nacházejí dvě tlačítka s názvem jízdenky a uživatel nemůže vědět, jestli obě tlačítka směřují ke stejnému cíli, a tedy neví, které by si měl vybrat. Priorita problému = 3. (viz. Obrázek č. 7) Obrázek č. 7: Dvě stejná tlačítka 2. Po vyhledání spojů se zobrazí jak autobusy zadané uživatelem v daný termín, ale i autobusy jedoucí v opačném směru (tedy s prohozenými destinacemi) a ještě i autobusy jedoucí následující den. Zobrazí se tedy velké množství redundantních informací, které mohou uživatele zmást (viz. Obrázek č. 8). Priorita problému = 3. Obrázek č. 8: Zobrazení vyhledaných spojů - 8 -

9 Shrnutí: V tomto testování jsem odhalil dvě závažné chyby, které mohou nezkušenému uživateli způsobit velké potíže a měly by se rychle napravit. Tlačítka, která jsou zobrazena blízko u sebe, by neměla mít stejný popis, protože to může uživatele zmást. Také při výpisu hledaných informací by se měly vypisovat pouze ty informace, které jsou pro uživatele relevantní Rezervace místa v autobuse Toto testování jsem provedl pomocí heuristické evaluace. Popis chyby Při výběru místa v autobuse není na první pohled jasné, co který obrázek znamená, a obrázek znamenající nápovědu nic nedělá. (viz. Obrázek č. 9) Porušená heuristika Návrh na řešení H10: Help a dokumentace Aktivovat obrázek znamenající informace. priorita 1 Obrázek č. 9: Vybrání místa v autobuse - 9 -

10 Shrnutí: Toto testování odhalilo chybu, kdy uživatel nemá nápovědu tam kde by jí čekal, protože obrázek obecně považovaný za nápovědu nic nedělá Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Toto testování jsem provedl pomocí kognitivního průchodu Testovací tabulka Uživatel má za úkol vyhledat a zarezervovat si zahraniční zájezd letecky do Maroka na přelomu srpna a září. 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Krok 6. Krok Q1 NE (1) ANO ANO ANO ANO ANO Q2 NE (1) ANO ANO ANO ANO ANO Q3 ANO ANO ANO NE (2) ANO ANO Popis jednotlivých kroků 1. Krok Uživatel se nachází na úvodní stránce a má za úkol najít tlačítko, které ho přesměruje na výběr zahraničního zájezdu. 2. Krok Uživatel se nachází na stránkách pro vyhledání dovolené, kde si má vybrat destinaci, termín, počat osob, způsob dopravy apod. 3. Krok Po úspěšném vyhledání se zobrazí stránka se všemi nalezenými zájezdy vyhovujícími podmínkám vyhledávání. Uživatel má za úkol si jeden vybrat a zobrazit si informace o hotelu. 4. Krok Uživateli vyskočilo okno se zobrazenými detailními informacemi o hotelu. Uživatel má za úkol vybrat si termín zájezdu. 5. Krok Uživateli se zobrazili možné termíny a teď má za úkol si zájezd objednat. 6. Krok Uživatel se dostal na stránku, kde má vyplnit nezávaznou objednávku a potvrdit ji Popis odhalených chyb 1. Na úvodní stránce je několik tlačítek, které mohou odkazovat na požadovaný cíl. Uživatel je zmaten a neví, které tlačítko by si měl vybrat (viz. Obrázek č. 10). Konkrétně se jedná o tlačítka Dovolená, Cestování na míru, Ubytování. Tlačítka Dovolená a Ubytování

11 jsou zde dokonce dvakrát a uživatel nemůže mít jistotu, že stejná tlačítkaa vedou na stejnou stránku nebo jestli v nich není nějaký rozdíl. Tlačítko Cestování na míru uživateli nemůže říct, co po jeho zmáčknutí může očekávat a toto tlačítko se překrývá tlačítkem Pojištění. Priorita problému = 3. Obrázek č. 10: Hlavní menu úvodní stránky 2. Po kliknutí na tlačítko Výběr termínu byl uživatel přesměrován na stránku, na které je zobrazeno totéž co na předchozí stránce, a je nucen kliknout na další tlačítko termíny. Priorita problému = 1. (viz. Obrázek č. 11) Obrázek č. 11: Opakovaná výzva Shrnutí: V tomto testování jsem zjistil, že systém má velkou chybu v názvech tlačítek na hlavní stránce. Tyto chyby mohou vést k zmatení uživatele a jeho přechod na konkurenční službu. Druhá chyba už je méně podstatná ale i ta by se měla opravit Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Toto testování bylo prováděno pomocí heuristické evaluace. Popis chyby Systém po vyplnění dotazníku pro hledání a kliknutí na tlačítko vyhledat zobrazí vyhledané pobyty úplně vespodu stránky a zároveň je přesunut na vrchol stránky. Uživatel má pocit, že se nic nestalo (není upozorněn na úspěšné vyhledávání). (viz. Obrázek č. 12,13,14) Označení povinných položek formuláře je příliš malým fontem a nemá popisek. (viz obrázek č. 16) Porušená heuristika H1: Viditelnost stavu systému Návrh na řešení Po vyhledání zobrazit stránku v místě vyhledaných pobytů nebo na vrcholu stránky napsat hlášení o úspěšném hledání a místě, kde jsou informace zobrazeny. H5: Prevence chyb Zvětšit font a barvu hvězdičky a připsat k formuláři legendu. priorita

12 Obrázek č. 12: Vyplnění a odeslání dotazníku Obrázek č. 13: Posunutí na vrchol stránky Obrázek č. 14: Zobrazené výsledky pod vyhledávacím dotazníkem

13 Obrázek č. 15: Popisek k rezervačnímu dotazníku Obrázek č. 16: Ukázka formuláře pro registraci pobytu Shrnutí: I v tomto testování jsem odhalil několik chyb. Především by systém měl uživateli vždy jasně říci, kde jsou zobrazeny hledané údaje. Dále by se systém měl vyvarovat nic neříkajících hlášení a špatně viditelných informací a upozornění

14 4. Shrnutí chyb a jejich priorit 4.1. Testování registrace uživatele Špatné nápisy - Nápisy přihlásit uživatele a registrace Kreditové jízdenky. Není jasné, k čemu se vlastně uživatel registruje. - Popisky by se měli sjednotit, aby uživatel nebyl zmatený. - Priorita = 3 Formát data narození - U dotazníku není uveden formát data narození. Pokud uživatel zvolí špatný formát, bude muset zadání zopakovat. - Do závorky k dotazníkovému poli připsat příklad data narození ve správném formátu. - Priorita = 2 Zobrazení přepravních podmínek - Stránka s informacemi o přepravních podmínkách je zobrazena v miniaturním okně a je špatně čitelná. - Odkaz by měl vést na PDF soubor nebo se stránku musí zobrazit v samostatném okně. - Priorita = 2 Potvrzení registrace - Po vyplnění registračního formuláře chybí mezikrok, v kterém by měl uživatel možnost registraci přerušit. - Vložit potvrzovací stránku, na níž budou vypsány uživatelem zadané informace. - Priorita = 2 Chybějící feedback - Po úspěšném odeslání registračního formuláře chybí hlášení o úspěšné registraci. - Vložit řádek s informací o úspěšné registraci. - Priorita = Vyhledávání požadovaných autobusových spojů Stejně pojmenovaná tlačítka - V hlavní nabídce a přímo pod ní ve vedlejší nabídce jsou stejně pojmenovaná tlačítka Jízdenka. - Pokud mají tlačítka rozdílný význam, tak by se měli rozdílně jmenovat. Pokud mají tlačítka stejný význam, mělo by se jedno z nich vypustit. - Priorita = 3 Nadbytečné informace - Po vyplnění vyhledávacího formuláře sytém zobrazí nejen spoje v hledaný den, ale i v den následující a navíc i v opačném směru. Uživatel může být zmatený a objednat špatný autobus. - Zobrazovat pouze informace vztahující se k datům z dotazníku - Priorita = Rezervace místa v autobuse Nefungující informační obrázek - Při výběru místa v autobuse je zobrazen informační obrázek, ale ten není aktivní. - Aktivovat informační obrázek

15 - Priorita = Vyhledávání a rezervace zahraničních zájezdů Stejně pojmenovaná tlačítka - Na úvodní stránce je několik tlačítek, které mohou odkazovat na požadovaný cíl. Uživatel je zmaten a neví, které tlačítko by si měl vybrat. Konkrétně se jedná o tlačítka Dovolená, Cestování na míru, Ubytování. Tlačítka Dovolená a Ubytování jsou zde dokonce dvakrát a uživatel nemůže mít jistotu, že stejná tlačítka vedou na stejnou stránku nebo jestli v nich není nějaký rozdíl. Tlačítko Cestování na míru uživateli nemůže říct, co po jeho zmáčknutí může očekávat a toto tlačítko se překrývá tlačítkem Pojištění. - Rozlišit názvy tlačítek, aby bylo jasné, co které znamená. V případné souvislosti tlačítek je vzájemně vnořit do stromové struktury (stránkově ne v menu). - Priorita = 3 Tlačítko vrací neočekávaný obsah - Po prohlédnutí detailních informací o zájezdu uživatel chce vybrat termín a klikne na tlačítko Vybrat termíny a je přesměrován na stránku, kde opět musí kliknout na další tlačítko Termíny, aby dostal požadovaný obsah. - Přepsat odkaz Vybrat termíny rovnou na stránku s výběrem termínů - Priorita = Vyhledávání a rezervace pracovních pobytů Zobrazení vyhledáváni - Po úspěšném vyhledávání systém zobrazí výsledky úplně vespodu stránky a zároveň se přesune navrchol. Uživatel zde není upozorněn, že byl dole zobrazen vyhledaný obsah a může mít pocit, že vyhledávání nepřineslo žádné výsledky. - Automaticky posunout stránku na místo, kde jsou zobrazeny vyhledané informace, nebo na vrchol stránky přidat hlášení o úspěšném vyhledávání a informaci, kde jsou zobrazeny výsledky. - Priorita = 3 Nesmyslný popisek - Při registraci pobytu je dotazník pro vyplnění osobních údajů popsán nic neříkajícím hlášením. - Nahradit stávající popisek takovým popiskem aby mu uživatel rozuměl. - Priorita = 2 Označení povinných položek - V dotazníku jsou povinné položky označeny příliš malými značkami, které navíc nejsou popsány. - Zvětšit font zobrazeného znamení a doplnění dotazníku o legendu. - Priorita = 1 5. Závěr Toto testování odhalilo řadu nedostatků, které by společnost STUDENT AGENCY měla napravit. Mnohé z nich mohou uživatele odradit od využívání služeb nabízených na

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com

Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com 9.3.2014 Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com Úkol ná předmět A4B39TUR Lenká Houdková houdklen@fel.cvut.cz Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Anotace... 3 1.2 Cílová skupina... 3 1.3 Testované případy užití...

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR)

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) Autor:Luboš Doležal dolezlu5@fel.cvut.cz

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

Testování webové stránky Alza.cz

Testování webové stránky Alza.cz Testování webové stránky Alza.cz Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní Temirlan Kurbanov kurbatem@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace Cílová skupina Přehled případů užití Testování

Více

14. května 2012, Brno

14. května 2012, Brno 14. května 2012, Brno Připravil: Tomáš Koubek Testování Cvičení z předmětu Pokročilá uživatelská rozhraní Testování Strana 2 / 12 Testování aplikací Testování návrhu Cílem je vylepšit produkt během vývoje.

Více

Test emailového klienta portálu seznam.cz

Test emailového klienta portálu seznam.cz Test emailového klienta portálu seznam.cz Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR Dominik Hons honsdomi@fel.cvut.cz 7. 3. 2014 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis aplikace... 2 3. Popis uživatelů... 2 4.

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Testování cd.cz/eshop

Testování cd.cz/eshop ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování cd.cz/eshop Semestrální práce z předmětu Testování uživatelských rozhraní (A7B39TUR) Šimon Kohout kohousim@fel.cvut.cz 2 Testování

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování aplikace pro správu hesel KeePassX Miroslav Papírník papirmir@fel.cvut.cz ZS 2012/2013 A7B39TUR - 1 - Testování aplikace pro správu

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování softwarové sady HTC Sense 3.6 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Zbyněk Eiselt eiselzby@fel.cvut.cz

Více

Webové stránky Student Agency pro rezervaci jízdenek

Webové stránky Student Agency pro rezervaci jízdenek ČVUT FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Webové stránky Student Agency pro rezervaci jízdenek Semestrální práce A2 Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR Jan Vrátník 2013 / 2014 Otevřená informatika Obsah 1. Úvod...

Více

A7B39TUR, A2 Václav Pavlovec, ZS 2016/2017. Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz

A7B39TUR, A2 Václav Pavlovec, ZS 2016/2017. Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz Václav Pavlovec A7B39TUR, ZS 2016/2017 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Popis testovaného subjektu... 3 1.2 Cílová skupina uživatelů... 3 2. Testované případy

Více

Testování mobilní aplikace Můj vlak

Testování mobilní aplikace Můj vlak 29.10. 2017 Testování mobilní aplikace Můj vlak SEMESTRÁLNÍ PRÁCE A2 Z PŘEDMĚTU B6B39TUR FILIP RYCHNOVSKÝ rychnfi1@fel.cvut.cz 1 Obsah 2 Popis aplikace... 2 3 Cílová skupina... 2 4 Přehled případů užití...

Více

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Vypracoval(a): Daria Silivonenko e-mail: silivdar@fel.cvut.cz TUR ZS 2016/2017 Obsah Obsah...

Více

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz 1 Obsah 1. Popis aplikace 2. Popis problému 2.1. Uživatelé 2.2. Aktivity 2.3. Systém 2.4. Kontext 3. Návrh uživatelského rozhraní

Více

ČVUT FEL. Testování nemocničního systému Fonsakord

ČVUT FEL. Testování nemocničního systému Fonsakord ČVUT FEL Testování nemocničního systému Fonsakord Micek, Tomas 1.11.2018 Obsah Popis softwaru... 3 Cílová skupina... 3 Přehled případů užití... 3 Příchod pacienta načtení informací o pacientovi... 3 Vyplnění

Více

A2 Testování webu Trello.com

A2 Testování webu Trello.com A2 Testování webu Trello.com Semestrální práce TUR Novotný Michal novotm60@fel.cvut.cz OBSAH Úvod... 2 Popis aplikace... 2 Cílová skupina... 2 Zadání... 3 Testované případy užití... 3 Registrace uživatele...

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Webová aplikace rezervační systém Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Obsah 1 Úvod...3 1.1 Popis aplikace...3 1.2 Popis cílové skupiny uživatelů...3 2 Test bez uživatele...4

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media

Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media A4B39TUR Semestrální práce A2 Szczurková Jana szczujan@fel.cvut.cz 2015/2016 Obsah Testování uživatelského rozhraní mobilní aplikace Alza Media... 3

Více

Semestrální práce TUR A3

Semestrální práce TUR A3 Semestrální práce TUR A3 1/12 Obsah #1 Úvod 3 #2 Cílová skupina 3 #2.1 Informace o uživateli 3 #3 Kognitivní průchod 3 #3.1 Registrace zákazníka #3.2 Vyhledání nejlevnějšího telefonu #3.3 Přidání telefonu

Více

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 1 Obsah Obsah 2 Popis testovaného předmětu 3 Popis uživatelů portálu 3

Více

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz 1 Obsah 1. Popis aplikace 2. Popis problému 2.1. Uživatelé 2.2. Aktivity 2.3. Systém 2.4. Kontext 3. Návrh uživatelského rozhraní

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování e-mailového klienta na přístroji NOKIA Lumia 710 drazajak@fel.cvut.cz 1 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 2.1. Popis aplikace 2 2.2. Testované

Více

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness 2013/2014 Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness Semestrální práce na předmět Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR). Jakub Kameniar ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická, Otevřená

Více

Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny

Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny Semestrální práce předmětu Y39TUR 1 Ondřej Machulda machuon1@fel.cvut.cz 24. října

Více

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní.

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. Testování Mapy.cz Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní David Říha rihadav4@fel.cvut.cz Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Popis aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Test bez

Více

TUR A2 Vojtěch Kessler

TUR A2 Vojtěch Kessler Samsung Kies Obsah Obsah... 0 1 Popis aplikace... 2 2 Cílová skupina... 2 3 Přehled případů užití... 2 3.1 Připojení telefonu, nebo tabletu... 2 3.2 Aktualizace firmware... 2 3.3 Zálohování dat... 2 3.4

Více

A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz

A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz 9.3.2014 Jakub Vašek (vasekja2@fel.cvut.cz) 1 Popis stránky Tato webová stránka má hlavní menu nahoře, které je statické (při scrollování zmizí), vedlejší menu je vlevo.

Více

Moje spojení. Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP. Renata Musilová

Moje spojení. Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP. Renata Musilová Moje spojení Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP Renata Musilová musilren@fel.cvut.cz 19. 10. 2011 FEL ČVUT Obsah Popis aplikace... 3 Popis cílové skupiny uživatelů... 3 Způsoby

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování mobilního telefonu Nexus S. Michael Drdlíček

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování mobilního telefonu Nexus S. Michael Drdlíček České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování mobilního telefonu Nexus S Semestrální práce z předmětu testování uživatelského rozhraní Michael Drdlíček drdlimic@fel.cvut.cz ZS

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Práce s portálem... 2 2. Registrace... 3 1.1. Základní údaje... 4 1.2. Informace o zařízení... 5 1.3. Fotografie... 5 1.4. Platba a podmínky... 6 1.5. Smlouva...

Více

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz)

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) A7B39PDA - Naspoř si svůj sen Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) 1. D1 popis projektu 1.1 Název Naspoř si svůj sen 1.2 Popis Aplikace, která pomáhá lidem spořit na jejich sen. Uživatel si vybere svůj sen,

Více

Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů

Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů Popis aplikace Testovanou aplikací je eshop společnosti České dráhy. Jde o jeden z vícera prodejních kanálů jízdenek společnosti, který každým rokem nabývá na významu a taky funkčnosti. Se zvyšující se

Více

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR

CzechAdvisor.cz. Návod pro členy AHR CzechAdvisor.cz Návod pro členy AHR Obsah 1. Registrace... 2 1.1. Základní údaje... 3 1.2. Informace o zařízení... 4 1.3. Fotografie... 4 1.4. Platba a podmínky... 5 1.5. Smlouva... 6 2. Přihlášení do

Více

Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer

Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer pauerjir@fel.cvut.cz Popis: Školní kalkulačka s přirozeným zobrazením výpočtů a 417 integrovaných matematických

Více

Zpoždění vlaků. Systém support Aplikace nabídne při zadávání stanice nejbližší stanice podle aktuální pozice uživatele získané z GPS.

Zpoždění vlaků. Systém support Aplikace nabídne při zadávání stanice nejbližší stanice podle aktuální pozice uživatele získané z GPS. Zpoždění vlaků Popis aplikace Aplikace bude sloužit ke zjištění zpoždění vlaku vzhledem k zadané stanici. Při zadávání požadované stanice budou uživateli nabídnuty nejbližší stanice podle aktuální pozice

Více

Testování uživatelského rozhraní. HCI testování aplikace Google Play Music

Testování uživatelského rozhraní. HCI testování aplikace Google Play Music Testování uživatelského rozhraní HCI testování aplikace Google Play Music David Bartoň bartoda5@fel.cvut.cz 20.3.2012 1 Table of Contents 1 Úvod...3 1.1 Popis artefaktu...3 1.2 Cílová skupina uživatelů...3

Více

TEST UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ INTERNETOVÉHO

TEST UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ INTERNETOVÉHO ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ TEST UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ INTERNETOVÉHO PORTÁLU ČESKÉ DRÁHY Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) Autor: Roubalová Eliška Cvičící:

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR)

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektroniky Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) Vypracoval: Michael

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Testování uživatelského rozhraní SKYPE. Semestrální práce A2. Pavel Dvořák

Testování uživatelského rozhraní SKYPE. Semestrální práce A2. Pavel Dvořák Testování uživatelského rozhraní SKYPE Semestrální práce A2 Pavel Dvořák dvorap50@fel.cvut.cz Obsah 1. Zadání... 2 1.1 Popis... 2 1.2 Cílová skupina... 2 1.3 User case... 2 1.3.1 Vytvoření účtu... 2 1.3.2

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger

Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger Autor: Předmět: Školní rok: Michaela Urbanovská, urbanm30@fel.cvut.cz A4B39TUR 2016/2017, letní semestr Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aplikace... 3 1.2.

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL

PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL PARTNERSKÝ EXTRANET na www.canariatravel.cz - MANUÁL 1. Vstup do partnerské sekce Zde se nachází vstup pro provizní prodejce do partnerské sekce. 2. Přihlášení Zde se zadává Uživatelské jméno a Heslo pro

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012

Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012 Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012 Testování e-shopu ELESHOP FEL ČVUT Rozenberg David Obsah Úvod...3 Popis aplikace...3 Popis uživatelů...3 Typy testování...3 Kognitivní průchod...3 Heuristická

Více

Principy tvorby mobilních aplikaci. Martin Egermajer

Principy tvorby mobilních aplikaci. Martin Egermajer Diář pro nevidomé Principy tvorby mobilních aplikaci Martin Egermajer 1 1 D1 Aplikace sloužící jako diář, určená pro zrakově postižené (nevidomé). Uživatel bude moci psát poznámky, zapisovat události k

Více

Testování internetového rezervačního portálu společnosti Student Agency

Testování internetového rezervačního portálu společnosti Student Agency České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování internetového rezervačního portálu společnosti Student Agency Semestrální práce práce předmětu A7B36USI vondrdom@fel.cvut.cz ZS 2011/2012

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo (

Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo ( A2 Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo (www.duolingo.com) Dominika Palivcová palivdom@fel.cvut.cz Zimní semestr 2016/2017 A7B39TUR 1 Obsah 1 Popis aplikace... 3 2 Cílová skupina... 3 3 Testované

Více

Testování mobilního telefonu Nokia 6303i

Testování mobilního telefonu Nokia 6303i Semestrální práce Testování mobilního telefonu Nokia 6303i Testování uživatelského rozhraní Peter Smatana smatapet@fel.cvut.cz České Vysoké Učení Technické Praha Fakulta elektrotechnická Softwarové technologie

Více

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11

Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Dallmayr WebShop. Uživatelská příručka. Tiliaris s. r. o. 2014. Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Dallmayr WebShop Tiliaris s. r. o. 2014 Tiliaris s. r. o. 2014 Strana 1 / 11 Obsah 1. Účel dokumentu... 3 2. Nápověda... 4 Kategorie zboží... 4 Filtrování a třídění zboží... 4 Vyhledávání... 5 Nejčastěji

Více

Akceptační test. Úvod

Akceptační test. Úvod Verze 1.5 Akceptační test Úvod Tento dokument popisuje postup ověření softwaru, ohledně pokrytí požadavků. Obsahuje vstupní a výstupní parametry pro každý test. Testy Aplikace je napsána pro více uživatelských

Více

TESTOVÁNÍ BLOGOVACÍHO SYSTÉMU TUMBLR

TESTOVÁNÍ BLOGOVACÍHO SYSTÉMU TUMBLR ÚLOHA A2 Z TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ TESTOVÁNÍ BLOGOVACÍHO SYSTÉMU TUMBLR badalmar@fel.cvut.cz 1 OBSAH 1 Úvod... 3 1.1 Popis aplikace... 3 1.2 Popis uživatelů... 4 1.3 Přehled případů užití... 4

Více

Testování programu Skype

Testování programu Skype České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu Skype Semestrální práce v rámci předmětu A7B39TUR Karel Otruba A7B39TUR FEL ČVUT 2015 Obsah 1. Popis programu... 3 2. Cílová

Více

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější

Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější Manuál PVU zadavatel Platnost pro elektronický nástroj X-EN verze 3 a novější 1 Vytvoření profilu zadavatele... 2 1.1 Doplnění identifikátoru profilu zadavatele ve VVZ... 2 2 Správa profilu... 3 2.1 Vytvoření

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a. s. www.itczlin.cz NÁVOD NA PŘÍSTUP K SEZNAMŮM VYSTAVENÝCH DOKUMENTŮ Obsah: I. Návod na registraci pro přístup k seznamům vystavených dokumentů (odborná posouzení,

Více

Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní

Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní Samsung GT- I9000 (Galaxy S) Testování uživatelského rozhraní Jan Hovorka hovorja4@fel.cvut.cz 21. 10. 2011 Obsah 1. ÚVOD... 3 1.1 ZADÁNÍ... 3 1.2 POPIS ZAŘÍZENÍ... 3 1.3 POPIS UŽIVATELŮ... 3 2. TESTOVACÍ

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

kreditová jízdenka PRO FIRMY

kreditová jízdenka PRO FIRMY kreditová jízdenka PRO FIRMY Používáte pouze 1 Kreditovou jízdenku k jakékoliv cestě našimi žlutými autobusy a vlaky Kreditová jízdenka je přenosná = ve stejnou dobu může cestovat několik vašich zaměstnanců

Více

Semestrální projekt na předmět A4B39TUR. Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 Petr Krejča

Semestrální projekt na předmět A4B39TUR. Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 Petr Krejča Semestrální projekt na předmět A4B39TUR Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 (krejcp11@fel.cvut.cz) Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis mobilního telefonu... 2 3 Přehled use cases... 3 3.1 Nastavení emailového

Více

Alza.cz aplikace. pro Windows Phone. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. A2 Testování bez uživatele

Alza.cz aplikace. pro Windows Phone. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. A2 Testování bez uživatele Alza.cz aplikace pro Windows Phone Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní A2 Testování bez uživatele Barbora Suchanová Otevřená informatika suchabar@fel.cvut.cz March 24, 2015 Obsah

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy

IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy Uživatelská příručka použití aplikace Ministerstvo zemědělství IZR - Mobilního verze stájového registru pro tury, ovce a kozy: Uživatelská

Více

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES!

DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! DOSTUPNÝ. SNADNÝ. ONLINE NÁVOD JE TO JEDNODUCHÉ, ZAČNĚTE UŽ DNES! www.cleerio.cz PŘIHLÁŠENÍ DO MAPOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Mapová aplikace je přístupná na vašem počítači i tabletu. Stačí být připojen

Více

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce.

DIPL 2. Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. DIPL 2 Stručný manuál pro vysokoškolské kvalifikační práce. Obsah STUDENTI VYTVOŘENÍ VOLNÉHO TÉMATU VŠKP VÝBĚR TÉMATU VŠKP Z VOLNÝCH TÉMAT KONTROLA ZADÁNÍ TÉMATU FORMÁLNÍ ÚPRAVA VYPLNĚNÍ ÚDAJŮ ELEKTRONICKÉ

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

Testování webových stránek České pošty

Testování webových stránek České pošty Testování uživatelského rozhraní Testování webových stránek České pošty Letní semestr 2010/2011 Jan Pokorný 22.3.2011 Obsah 1. Úvod...2 2. Popis aplikace...2 3. Popis uživatelů...2 4. Přehled případů užití...2

Více

M A N U Á L verze 3.0

M A N U Á L verze 3.0 M A N U Á L verze 3.0 ÚVOD Internetové stránky vám nabízí kompletně vše pro vaši potřebu na úspěšné a efektivní podnikání s Blue Style. Na těchto stránkách naleznete: B2B ON-LINE SYSTEM 1. Výběr dostupných

Více

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace... 3 Uživatelé... 3 Aktivity... 3 Systémová podpora... 3 Kontext... 3 Prototyp... 4 Informace... 4 Design

Více

Testování webových stránek AEROFLOT Russian Airlines.

Testování webových stránek AEROFLOT Russian Airlines. Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) A2 Testování webových stránek AEROFLOT Russian Airlines. 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 POPIS PŘEDMĚTU TESTOVÁNÍ... 3 1.2 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY... 6 1.3 METODY TESTOVÁNÍ

Více

Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou"

Záznam uživatelského testování Pojištění před zahraniční cestou Záznam uživatelského testování "Pojištění před zahraniční cestou" Vypracoval: Filip Zwyrtek Testované internetové stránky pojišťoven (http://www.ceskapojistovna.cz/) (http://www.csob.cz/) Česká podnikatelská

Více

Příručka. pro uživatele

Příručka. pro uživatele Příručka pro uživatele Příručka pro uživatele Autoři: Jože Mohorko, Marko Malajner, Žarko Čučej Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně

Více

WordPress. Testování redakčního publikačního systému. Martin Příhoda 12.10. 2012

WordPress. Testování redakčního publikačního systému. Martin Příhoda 12.10. 2012 WordPress Testování redakčního publikačního systému Martin Příhoda 12.10. 2012 České vysoké učení technické v Praze Testování uživatelských rozhraní 1 Obsah 1 Úvod 1.1 Popis aplikace 1.2 Popis cílových

Více

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS

Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS Inspirace pro seminární práci předmětu Techniky a CASE nástroje vývoje IS výtah z ukázkového příkladu Cestovní kancelář z knihy Buchalcevová Alena, Stanovská Iva. Příklady modelů analýzy a návrhu aplikace

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka fakultního informačního systému NETFEI, určeného pro evidenci odborných praxí studentů FEI VŠB - TU Ostrava pro roli Garant OBSAH Obecné informace... 2 Firmy... 3 Témata praxí... 4

Více

Testování aplikace ghost commander

Testování aplikace ghost commander Testování aplikace ghost commander Tomáš Marvan - 4. semestr OI Vypracováno v rámci předmětu Testování uživatelského rozhraní 1 Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Metody testování... 3 Kognitivní

Více

ROK V OBCI. Uživatelská příručka

ROK V OBCI. Uživatelská příručka Uživatelská příručka Hlavní obrazovka Menu pro správu uživatele Hlavní nabídka Kalendář akcí Přihlášený uživatel Odkazy na hlavní moduly aplikace Aktuální zprávy Seznam aktualit Přihlášení, uživatelský

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.03 HairSoft 2016

REZERVAČNÍ SYSTÉM Manuál Rezervační systém ver ver.03 HairSoft 2016 REZERVAČNÍ SYSTÉM Spuštění Administrace rezervací 1. Nastavení Administrace 2. Nastavení Provozovny (Provozoven) 3. Nastavení Služeb 4. Nastavení Obsluh (Zaměstnanci) Napojení na stávající kalendáře s

Více

Testování webu mojenoty.cz

Testování webu mojenoty.cz Testování uživatelského rozhraní Testování webu mojenoty.cz Semestrální práce A Jaroslav Skala 22.3.2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Web mojenoty.cz... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Testování... 3 2.1. Případy

Více

Uživatelská příručka pro portál ecardio

Uživatelská příručka pro portál ecardio Uživatelská příručka pro portál ecardio Datum: 30.9.2014 Verze: 1.0 Obsah 1. Úvod... 3 2. Spuštění a registrace... 3 3. Prohlížení kapitol... 5 3.1. Hlavní stránka... 5 3.2. Prohlížení kapitol... 6 3.3.

Více

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu

SUN Outdoor Registrační systém. Návod pro pedagogy. Obsah návodu SUN Outdoor Registrační systém Obsah návodu SUN Outdoor Registrační systém... 1... 1 Obsah návodu... 1 1 Registrace a přihlašování... 2 1.1 Registrace... 2 1.2 Přihlášení... 3 1.2.1 Zapomněl jsem své údaje...

Více