A2 Testování webu Trello.com

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "A2 Testování webu Trello.com"

Transkript

1 A2 Testování webu Trello.com Semestrální práce TUR Novotný Michal

2 OBSAH Úvod... 2 Popis aplikace... 2 Cílová skupina... 2 Zadání... 3 Testované případy užití... 3 Registrace uživatele... 3 Vytvořit board... 3 Přidat label ke kartě... 3 Vyhledat karty podle labelu... 3 Obnovit archivovaný seznam... 3 Popis testovacích metod... 3 Kognitivní průchod Testování... 5 Testování případů užití Registrace uživatele Vytvořit board Přidat label ke kartě VyhledaT karty podle labelu Obnovit archivovaný seznam Závěr Vyhodnocení testů kognitivní průchod

3 ÚVOD Popis aplikace Trello je webová aplikace pro správu a řízení projektů pomocí metodiky kanban. Kanban byl popularizován firmou Toyota v roce 1980 a jedná se o systém výroby Just In Time systém který stojí na filozofii vše dělat efektivně s minimem prostředků a důrazem na kvalitu. Jednotlivé projekty jsou zastoupeny tzv. boardy, které obsahují seznamy úkolů. Samotné úkoly si lze představit jako sticky notes (štítky) na kterých je popsán základ problému nebo činnost která má být vykonána. Úkoly lze mezi jednotlivými seznamy přetahovat a tím simulovat workflow v projektu od nápadu k realizaci. Boardy lze sdílet s více uživateli, ti potom můžou úkoly komentovat nebo k nim přidávat různé přílohy (obrázky, checklisty), labelovat (štítkovat) podle potřeby nebo přidávat deadliny. Takovým způsobem lze vytvořit komplexní reprezentaci projektu a místo, kde se projekt přehledně spravuje. Obrázek 1: Příklad projektu v aplikaci Trello Cílová skupina Cílovou skupinou aplikace Trello je potenciálně každý, tedy obecný uživatel. Lze však tvrdit, že většinu uživatelů budou tvořit vývojáři nebo lidé, kteří potřebují spravovat nějaký projekt například manažeři. O těchto uživatelích lze tvrdit, že jsou zvyklý na práci s počítačem a tak základní úkony jako například registrace do aplikace nebo přihlášení jim nebudou dělat problém. 2

4 ZADÁNÍ Testované případy užití V aplikaci budeme testovat několik základních případů užití od vytvoření projektu (boardu) až po archivování a obnovování seznamů karet (úkolů). Případy užití budou testovány z pohledu cílové skupiny, tedy z pohledu uživatele zvyklého na práci s počítačem. Každý případ užití je atomická operace v rámci aplikace. REGISTRACE UŽIVATELE Před vytvářením projektů v rámci aplikace je potřeba si založit uživatelský účet. Registrace je základní operace nad webovou aplikací a tak by měla probíhat jednoduše a přehledně. VYTVOŘIT BOARD Vytvoření boardu, tedy reprezentace projektu, je základní operace, kterou bude provádět každý uživatel aplikace. Jedná se o kritickou část aplikace, protože pokud by bylo složité založit projekt, pak by aplikace n s největší pravděpodobností odradila uživatele hned po prvním přihlášení. PŘIDAT LABEL KE KARTĚ Pokud uživatel bude chtít sdružovat karty v rámci seznamu nebo celého projektu, může pro tento účel využít tzv. labelů. Labelování funguje na principu barevných štítků, které lze pojmenovat. VYHLEDAT KARTY PODLE LABELU Aplikace umožňuje uživateli najít všechny karty s určitým labelem pomocí filtru. OBNOVIT ARCHIVOVANÝ SEZNAM Jestliže uživatel již nechce využívat nějaký seznam, aplikace umožňuje jeho archivování. V opačném případě může nastat situace, kdy uživatel bude chtít obnovit archivovaný seznam. Popis testovacích metod Při našem testování budeme využívat dvě testovací metody: kognitivní průchod a heuristickou evaluaci. Pro každý případ užití proběhne test oběma metodami. 3

5 KOGNITIVNÍ PRŮCHOD Při kognitivním průchod uživatel prochází uživatelské rozhraní a snaží se splnit nějaký úkol podle předem známých kroků. Při průchod si uživatel testující aplikaci pokládá otázky: Q0: Co chce uživatel dosáhnout V každém kroku testování se poté testující ptá na základní otázky: Q1: Je uživateli jasné co má dělat? Q2: Je uživatel schopný spojit to co vidí s tím, co chce udělat? Q3: Dostane uživatel dostatečnou zpětnou vazbu? Odpovědi na otázky budeme sdružovat do tabulky pro každý krok, pokud odpověď na některou z otázek bude ne, bude se jednat o nález, kterému později přiřadíme prioritu podle závažnosti. HEURISTICKÁ EVALUACE je metoda založená na heuristikách pravidlech, která jsou předem definována. Pro testování budeme využívat heuristiky od Jacoba Nielsena, kterých je deset. Budeme vždy popisovat, jaké heuristiky jsou porušeny. Pokud nenalezneme v danou chvíli žádné porušení heuristik, budeme uvádět příklad, kdy jsou heuristiky správně aplikovány aplikace je dobře navržena. Seznam heuristik: 1. Viditelnost stavu systému 2. Propojenost systému a reálného světa 3. Uživatelská kontrola a svoboda 4. Standardizace a konzistence 5. Prevence chyb 6. Rozpoznání namísto vzpomínání 7. Flexibilita a efektivní použití 8. Estetický a minimalistický design 9. Pomoc uživateli pochopit, poznat a zotavit se z chyb 10. Pomoc a dokumentace 4

6 TESTOVÁNÍ Testování případů užití 1. REGISTRACE UŽIVATELE Q0: Uživatel se chce zaregistrovat do aplikace. Krok 1: Pro registraci klikneme na tlačítko Sign Up Obrázek 2: Hlavní stránka pro nového uživatele Q1 ANO Uživatel ví, co má udělat. Q2 ANO Tlačítko registrace je viditelné. Q3 ANO Uživatel je odkázán na stránku s formulářem. Úvodní stránka neporušuje žádnou heuristiku, naopak můžeme najít dobrý příklad H8: Minimalistického a estetického designu H4: Standardizace a konzistence 5

7 Krok 2: Vyplníme formulář a zvolíme Create New Account Obrázek 3: Formulář registrace Obrázek 4: Správně vyplněný formulář registrace Q1 ANO Uživatel ví jak vyplnit formulář. Q2 ANO Buňky formuláře jsou popsány + obsahují placeholdery a tím jsou samo vysvětlující. Q3 ANO Uživatel je odkázán do hlavní sekce. 6

8 Obrázek 5: Špatně vyplněný formulář Stránka s formulářem neporušuje heuristiku. Můžeme najít dobrý příklad: H4: Standardizace a konzistence H8: Minimalistický a estetický design H5: Prevence chyb při špatně vyplněném formuláři Krok 3: Potvrzení u Obrázek 6: s verifikací Q1 ANO je výstižný. Q2 ANO Tlačítko je dobře viditelné. Q3 ANO Uživatel je odkázán do hlavní sekce aplikace. 7

9 Stránka s em neporušuje heuristiky. Hlavní sekce aplikace po přihlášení nebo registraci po přihlášení se zobrazuje jako homepage. Obrázek 7: Hlavní sekce aplikace po přihlášení/registraci 2. VYTVOŘIT BOARD Q0: Uživatel chce vytvořit novou reprezentaci projektu board. Krok 1: Klikneme na Create new board na hlavní stránce po přihlášení Obrázek 8: Hlavní stránka vytvoření boardu 8

10 Q1 ANO Uživatel ví co udělat náplň aplikace Q2 ANO Velké tlačítko. Q3 ANO Uživatel dostane nabídku pro vytvoření boardu. Stránka vytvoření boardu neporušuje heuristiky. Krok 2: Vyplnění názvu boardu a vytvoření Uživatel dostal nabídku pro vytvoření boardu může zvolit jméno a další parametry jako například jestli bude board veřejný nebo privátní. Obrázek 9: Vytváření boardu nabídka 1 9

11 Obrázek 10: Vytváření boardu nabídka 2 Q1 ANO Uživateli je jasné, že bude potřeba pojmenovat board. Q2 ANO Viditelný formulář popsaný popisky. Q3 ANO Uživatel je přesměrován do vytvořeného boardu. Dialog pro vytvoření boardu neporušuje heuristiky. Krok 3: Nabídka vytvoření listu Uživatel je hned po vytvoření boardu nabádán k vytvoření nového seznamu. Nemusí na nic klikat a rovnou seznam pojmenovat a uložit. 10

12 Obrázek 11: Vytvořený board přidávání listu Obrázek 12: Vytvořený board s prvním listem TODO Q1 NE Aplikace nabízí N1 vytvoření hned vytvoření listu chce po uživateli něco ukládat. (Obr.: 11) Q2 ANO Uživateli je při pohledu jasné, že tlačítko save bude ukládat list. Q3 ANO Dojde k vytvoření listu (Obr.: 12) 11

13 Stránka po vytvoření boardu neporušuje heuristiky. 3. PŘIDAT LABEL KE KARTĚ Q0: Uživatel chce ke kartě (úkolu) přidat label. Krok 1: Uživatel klikne na kartu, kterou chce oštítkovat Obrázek 13: Zvolení karty pro přidání labelu Q1 ANO Uživatel ví, že má kliknout na kartu pro více informací Q2 ANO Karta je jednoznačně označena Q3 ANO Otevře se nabídka pro editaci karty Heuristický evaluace Stránka boardu s kartami neporušuje heuristiky. Lze vidět dobrý příklad heuristik: H1: Viditelnost stavu systému H4: Standardizace a konzistence H7: Flexibilita a efektivní použití 12

14 Krok 2: Uživatel kline na tlačítko Labels pro přidání štítku Obrázek 14: Editace karty Q1 ANO Uživatel ví, co má dělat Q2 ANO Tlačítko je viditelné v pravém menu Q3 ANO Otevře se nabídka pro výběr labelů Stránka boardu s kartami neporušuje heuristiky. Lze vidět dobrý příklad heuristik: H1: Viditelnost stavu systému H3: Uživatelská kontrola a svoboda 13

15 Krok 3: Uživatel vybere požadovaný štítek Obrázek 15: Vybrání labelu Obrázek 16: Label u karty Q1 ANO Uživatel ví, že má vybrat label Q2 ANO Jednotlivé labely jsou dobře vidět Q3 ANO Label se objeví u karty Stránka boardu s kartami neporušuje heuristiky. 14

16 4. VYHLEDAT KARTY PODLE LABELU Pro otestování případu užití bylo několik karet označeno unikátním labelem s názvem My Special Label. Obrázek 17: Označení speciálním labelem Krok 1a: Vyhledání karet přes vyhledávač Pro hledání labelů bohužel nelze využít vyhledávání na vrchní straně. Uživatele může nepříjemně zaskočit, že po zadání jména labelu se neobjeví žádné výsledky. Obrázek 18: Vyhledávač nenajde nic 15

17 Q1 ANO Uživatel chce vyhledat karty Q2 ANO Vyhledávání je jasně umístěné na hlavní stránce Q3 ANO Uživatel je informován, že vyhledávač nic nenašel. Stránka vyhledávání porušuje heuristiky H6: Rozpoznávání namísto vzpomínání uživatel musí najít jinou cestu než je intuitivní Krok 1b: Kliknutí na menu v pravé části Obrázek 19: Menu Q1 ANO Uživatel chce rozkliknout menu více možností Q2 NE Uživatel by N2 přednostně pro vyhledání kliknul na hlavní vyhledávač Q3 ANO Menu se otevře s nabídkou možností 16

18 Krok 2: Uživatel klikne na tlačítko Filter Cards Obrázek 20: Menu 2 Q1 ANO Uživatel hledá vyhledávání/filtrování karet Q2 ANO Tlačítko je dobře viditelné Q3 ANO Otevře se menu nastavení filtru karet Stránka s otevřeným menu neporušuje heuristiky 17

19 Krok 3: Zvolení labelu, podle kterého se bude filtrovat Obrázek 21: Zvolení typu labelu Obrázek 22: Zvolený typ labelu Q1 ANO Uživatel chce zvolit label pro filtrování Q2 ANO Hledaný label je dobře označený Q3 ANO Zobrazí se pouze karty oštítkované daným labelem (Obr.: 22) Stránka s vybírání labelu neporušuje heuristiky 18

20 5. OBNOVIT ARCHIVOVANÝ SEZNAM Obnovení archivovaného seznamu je složitější operace, a tak uvažujeme, že uživatel bude hledat možnost obnovení v menu aplikace. Krok 1: Otevření menu Obrázek 23: Otevření menu Q1 ANO Uživatel chce rozkliknout menu více možností Q2 ANO Menu je viditelné Q3 ANO Menu se otevře s nabídkou možností Stránka s otevřeným menu neporušuje heuristiky 19

21 Krok 2: Zvolení tlačítka Archived items pro nabídku archivovaných věcí Obrázek 24: Menu archivace Q1 ANO Uživatel hledá archivované seznamy Q2 ANO Tlačítko je dobře viditelné Q3 ANO Otevře se menu archivovaných věcí Stránka s otevřeným menu neporušuje heuristiky 20

22 Krok 3: Změna výběru archivovaných věcí z karet na seznamy Obrázek 25: Archivované věci Q1 ANO Uživatel hledá archivované seznamy Q2 ANO Nad vyhledáváním je tlačítko switch to lists Q3 ANO Otevře se seznam archivovaných seznamů Stránka s výběrem archivovaných věcí porušuje heuristiky: H4: Standardizace a konzistence důležité tlačítko přepnutí mezi archivovanými kartami a listy je oproti ostatním prvkům málo výrazné 21

23 Krok 4: Uživatel vybere tlačítko Send to board pro obnovení listu Obrázek 26: Výběr archivovaných seznamů Obrázek 27: Obnovený seznam Q1 ANO Uživatel chce poslat seznam zpět do boardu Q2 ANO Tlačítko je dobře označené Q3 ANO Otevře se seznam archivovaných seznamů Stránka s výběrem archivovaných věcí porušuje heuristiky: 22

24 H4: Standardizace a konzistence důležité tlačítko přepnutí mezi archivovanými kartami a listy je oproti ostatním prvkům málo výrazné ZÁVĚR Vyhodnocení testů KOGNITIVNÍ PRŮCHOD Kognitivní průchod několika případů užití aplikace neodhalil žádné závažné chyby v uživatelském rozhraní. Nalezl jsem ale pár věcí, které lze považovat za lehké chyby tedy chyby s nejnižší prioritou kosmetické chyby. Nález Případ užití Popis N1 2. Vytvoření boardu, krok 3 N2 priorita: malá 4. Vyhledat karty podle labelu, krok 1 priorita: střední Uživateli je vnuceno vytváření karty po vytvoření boardu. Nemusí se nutně jednat o chybu, jelikož tato záležitost urychluje workflow v aplikaci. Na druhou stranu ne každý uživatel má rád, když se od něho najednou očekává nějaké vytváření/ukládání pokud si to sám nevybral. Pro každého uživatele je intuitivní, že ve chvíli vyhledávání něčeho použije nějaký vyhledávač v aplikaci, obvykle umístěný ve vrchní straně okna. Ovšem při vyhledávání podle labelů je třeba použít jiný nástroj a to filtr. Za chybu toto považuji, protože každý uživatel intuitivně nejdříve šáhne po hlavním vyhledávači, ovšem bez úspěchu HEURISTICKÁ EVALUACE Trello má moderní design, který je minimalistický a sám o sobě podporuje mnoho heuristik. Za nejčastější chybu minimalistických designů by šlo považovat porušení heuristiky číslo 1 Viditelnost stavu systému. Při testování jsem porušení této heuristiky neobjevil. Aplikace je na první pohled velmi jednoduchá a tak uživatel vždy ví, kde se nachází. Jednoduchost navíc podporuje heuristiky číslo 4, 7 a 8. Během testování jsem objevil pár porušení heuristik: 23

25 Porušená heuristika H6 H4 Případ užití 4. Vyhledat karty podle labelu, krok 1 5. Obnovení archivovaného seznamu, krok 3/4 Popis Uživatel se musí naučit, že vyhledávání pomocí labelů je pouze pomocí filtru a ne pomocí hlavního vyhledávače neintuitivní Důležité tlačítko pro přepínání mezi archivovanými kartami a seznamy je malé a špatně viditelné, což může způsobit, že jej uživatel přehlédne 24

Testování webové stránky Alza.cz

Testování webové stránky Alza.cz Testování webové stránky Alza.cz Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní Temirlan Kurbanov kurbatem@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace Cílová skupina Přehled případů užití Testování

Více

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify

A4B39TUR 2014/2015. Ondřej Netík. Desktopová aplikace pro Windows. Spotify A4B39TUR 2014/2015 Desktopová aplikace pro Windows Spotify Contents 1. Úvod... 3 1.1. Popis testované aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 4 1.3. Popis testovaných use case scénářů... 4 1.3.1. Vytvoření

Více

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová

Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová Testování uživatelského rozhraní internetové stránky společnosti České dráhy (cd.cz) A4B39TUR A2 Kateřina Cízlová cizlokat@fel.cvut.cz Obsah 1. Popis... 1 2. Cílová skupina... 2 3. Případy užití... 2 3.1.

Více

Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com

Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com 9.3.2014 Testová ní už ivátelske ho rožhrání Fácebook.com Úkol ná předmět A4B39TUR Lenká Houdková houdklen@fel.cvut.cz Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Anotace... 3 1.2 Cílová skupina... 3 1.3 Testované případy užití...

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ VIDEO PŘEHRÁVAČE VLC Semestrální práce předmětu Tvorba uživatelského rozhraní Y39TUR Vypracoval: Kontakt: Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Testované případy

Více

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX

Testování aplikace pro správu hesel KeePassX České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování aplikace pro správu hesel KeePassX Miroslav Papírník papirmir@fel.cvut.cz ZS 2012/2013 A7B39TUR - 1 - Testování aplikace pro správu

Více

Internetový obchod Mironet

Internetový obchod Mironet České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Internetový obchod Mironet Semestrální práce A2 Testování uživatelských rozhraní A4B39TUR Pavel Štíbal Stibapa1@fel.cvut.cz 2013/2014 Otevřená

Více

Testování operačního systému Windows Phone 8

Testování operačního systému Windows Phone 8 Testování operačního systému Windows Phone 8 Semestrální práce A2 v rámci předmětu A4B39TUR Muška Adam ČVUT FEL STM 0 Obsah 1. Popis přístroje... 2 2. Popis cílové skupiny... 2 3. Přehled případů užití...

Více

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com

Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR. Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Semestrální práce A2 z předmětu A7B36TUR Testování uživatelského rozhrání internetového serveru YouTube.com Vypracoval(a): Daria Silivonenko e-mail: silivdar@fel.cvut.cz TUR ZS 2016/2017 Obsah Obsah...

Více

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1

Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 [ZDEJTE ÁZEV SPOLEČOSTI.] Testování aplikace Facebook Messenger pro Windows Phone 8.1 7B36TUR Jan Vitha 06.11.2016 Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis aplikace... 1 1.2. Cílová skupina... 1 2. Přehled testovaných

Více

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní

Webová aplikace rezervační systém. Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Webová aplikace rezervační systém Semestrální úloha předmětu A7B38TUR Testování uživateských rozhraní Obsah 1 Úvod...3 1.1 Popis aplikace...3 1.2 Popis cílové skupiny uživatelů...3 2 Test bez uživatele...4

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Jakub Wagner wagnejak@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Cílem práce bude otestovat výukovou aplikaci angličtiny na DVD pro základní školy. Aplikace je cílena pro ovládání

Více

Testování programu Skype

Testování programu Skype České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování programu Skype Semestrální práce v rámci předmětu A7B39TUR Karel Otruba A7B39TUR FEL ČVUT 2015 Obsah 1. Popis programu... 3 2. Cílová

Více

Test emailového klienta portálu seznam.cz

Test emailového klienta portálu seznam.cz Test emailového klienta portálu seznam.cz Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR Dominik Hons honsdomi@fel.cvut.cz 7. 3. 2014 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Popis aplikace... 2 3. Popis uživatelů... 2 4.

Více

Testování mobilní navigace NACESTY

Testování mobilní navigace NACESTY České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A7B39TUR 2015/2016, A2 Testování mobilní navigace NACESTY Kognitivní průchod a heuristická evaluace Jakub Berka berkajak@fel.cvut.cz Obsah

Více

TUR A2 Vojtěch Kessler

TUR A2 Vojtěch Kessler Samsung Kies Obsah Obsah... 0 1 Popis aplikace... 2 2 Cílová skupina... 2 3 Přehled případů užití... 2 3.1 Připojení telefonu, nebo tabletu... 2 3.2 Aktualizace firmware... 2 3.3 Zálohování dat... 2 3.4

Více

Testování cd.cz/eshop

Testování cd.cz/eshop ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE, FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování cd.cz/eshop Semestrální práce z předmětu Testování uživatelských rozhraní (A7B39TUR) Šimon Kohout kohousim@fel.cvut.cz 2 Testování

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování softwarové sady HTC Sense 3.6 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Zbyněk Eiselt eiselzby@fel.cvut.cz

Více

Semestrální práce TUR A3

Semestrální práce TUR A3 Semestrální práce TUR A3 1/12 Obsah #1 Úvod 3 #2 Cílová skupina 3 #2.1 Informace o uživateli 3 #3 Kognitivní průchod 3 #3.1 Registrace zákazníka #3.2 Vyhledání nejlevnějšího telefonu #3.3 Přidání telefonu

Více

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz

Testování mobilní aplikace Servis24. Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz Testování mobilní aplikace Servis24 Semestrální práce z předmětu A7B39TUR Autor: Peter Šourek sourepet@fel.cvut.cz 1. Obsah 1.Obsah...2 2. aplikace...3 3.Cílová skupina uživatelů...3 4.Use cases...3 4.1První

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNIKÉ FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Testování e-mailového klienta na přístroji NOKIA Lumia 710 drazajak@fel.cvut.cz 1 1. Obsah 1. Obsah 1 2. Úvod 2 2.1. Popis aplikace 2 2.2. Testované

Více

Testování webu mojenoty.cz

Testování webu mojenoty.cz Testování uživatelského rozhraní Testování webu mojenoty.cz Semestrální práce A Jaroslav Skala 22.3.2015 Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Web mojenoty.cz... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Testování... 3 2.1. Případy

Více

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness

Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness 2013/2014 Deliverable A2 Testování WIN8 aplikace Zdraví a fitness Semestrální práce na předmět Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR). Jakub Kameniar ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická, Otevřená

Více

A7B39TUR, A2 Václav Pavlovec, ZS 2016/2017. Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz

A7B39TUR, A2 Václav Pavlovec, ZS 2016/2017. Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz Testování uživatelského rozhraní aukčního portálu aukro.cz Václav Pavlovec A7B39TUR, ZS 2016/2017 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Popis testovaného subjektu... 3 1.2 Cílová skupina uživatelů... 3 2. Testované případy

Více

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní.

Testování Mapy.cz. David Říha. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. Testování Mapy.cz Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní David Říha rihadav4@fel.cvut.cz Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Popis aplikace... 3 1.2. Cílová skupina... 3 2. Test bez

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo (

Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo ( A2 Testování uživatelského rozhraní aplikace Duolingo (www.duolingo.com) Dominika Palivcová palivdom@fel.cvut.cz Zimní semestr 2016/2017 A7B39TUR 1 Obsah 1 Popis aplikace... 3 2 Cílová skupina... 3 3 Testované

Více

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR)

Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) České vysoké učení technické v Praze, Fakulta Elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní mobilního telefonu HTC Hero (Semestrální projekt pro předmět A7B36TUR) Autor:Luboš Doležal dolezlu5@fel.cvut.cz

Více

Testování uživatelského rozhraní SKYPE. Semestrální práce A2. Pavel Dvořák

Testování uživatelského rozhraní SKYPE. Semestrální práce A2. Pavel Dvořák Testování uživatelského rozhraní SKYPE Semestrální práce A2 Pavel Dvořák dvorap50@fel.cvut.cz Obsah 1. Zadání... 2 1.1 Popis... 2 1.2 Cílová skupina... 2 1.3 User case... 2 1.3.1 Vytvoření účtu... 2 1.3.2

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování mobilního telefonu Nexus S. Michael Drdlíček

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování mobilního telefonu Nexus S. Michael Drdlíček České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování mobilního telefonu Nexus S Semestrální práce z předmětu testování uživatelského rozhraní Michael Drdlíček drdlimic@fel.cvut.cz ZS

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media

Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media Testování uživatelského rozhraní aplikace Alza Media A4B39TUR Semestrální práce A2 Szczurková Jana szczujan@fel.cvut.cz 2015/2016 Obsah Testování uživatelského rozhraní mobilní aplikace Alza Media... 3

Více

A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz

A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz A4B39TUR Testování webu utvs.cvut.cz 9.3.2014 Jakub Vašek (vasekja2@fel.cvut.cz) 1 Popis stránky Tato webová stránka má hlavní menu nahoře, které je statické (při scrollování zmizí), vedlejší menu je vlevo.

Více

Testování internetových stránek

Testování internetových stránek České vysoké učení technické v Praze Testování internetových stránek WWW.studentagency.cz Semestrální projekt z předmětu Testování uživatelských rozhraní (A7B39TUR) Matouš Zítko 20.10.2011 Obsah 1. Úvod...

Více

Testování mobilního telefonu Nokia 6303i

Testování mobilního telefonu Nokia 6303i Semestrální práce Testování mobilního telefonu Nokia 6303i Testování uživatelského rozhraní Peter Smatana smatapet@fel.cvut.cz České Vysoké Učení Technické Praha Fakulta elektrotechnická Softwarové technologie

Více

Testování mobilní aplikace Můj vlak

Testování mobilní aplikace Můj vlak 29.10. 2017 Testování mobilní aplikace Můj vlak SEMESTRÁLNÍ PRÁCE A2 Z PŘEDMĚTU B6B39TUR FILIP RYCHNOVSKÝ rychnfi1@fel.cvut.cz 1 Obsah 2 Popis aplikace... 2 3 Cílová skupina... 2 4 Přehled případů užití...

Více

Sebastian Voráč ČVUT FEL STM A7B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PROGRAMU PSPAD

Sebastian Voráč ČVUT FEL STM A7B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PROGRAMU PSPAD Sebastian Voráč ČVUT FEL STM A7B39TUR voracseb@fel.cvut.cz TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PROGRAMU PSPAD Obsah TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PROGRAMU PSPAD... 1 1) Úvod... 3 1.1 Popis Aplikace...

Více

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013

Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com. Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 Testování uživatelského rozhraní portálu Udemy.com Radek Kubica ČVUT - STM kombinovaná forma kubicaradek@gmail.com Březen 30, 2013 1 Obsah Obsah 2 Popis testovaného předmětu 3 Popis uživatelů portálu 3

Více

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz 1 Obsah 1. Popis aplikace 2. Popis problému 2.1. Uživatelé 2.2. Aktivity 2.3. Systém 2.4. Kontext 3. Návrh uživatelského rozhraní

Více

Testování portálu MotoInzerce.cz

Testování portálu MotoInzerce.cz České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní Semestrální práce A2 Testování portálu MotoInzerce.cz Ondřej Pospíšil pospion5@fel.cvut.cz 11. 3.

Více

Testování aplikace ghost commander

Testování aplikace ghost commander Testování aplikace ghost commander Tomáš Marvan - 4. semestr OI Vypracováno v rámci předmětu Testování uživatelského rozhraní 1 Obsah Popis aplikace... 3 Cílová skupina... 3 Metody testování... 3 Kognitivní

Více

Testování Procesního portálu FEL ČVUT

Testování Procesního portálu FEL ČVUT Testování Procesního portálu FEL ČVUT ČVUT FEL - A7B39TUR Ondřej Mrákota Testování Procesního Portálu FEL ČVUT, Ondřej Mrákota, 1/24 Testování Procesního portálu FEL ČVUT ČVUT FEL A7B39TUR Ondřej Mrákota

Více

Spotify aplikace pro Linux

Spotify aplikace pro Linux TUR/A2/LS 2014-2015 Spotify aplikace pro Linux Lukáš Červenka cervelu5@fel.cvut.cz Obsah 1 Úvod 2 2 Popis testování 3 2.1 Popis aplikace...................................... 3 2.2 Cílová skupina.....................................

Více

Návod na základní používání Helpdesku AGEL

Návod na základní používání Helpdesku AGEL Návod na základní používání Helpdesku AGEL Úvod Přihlášení Nástěnka Vyhledání a otevření úlohy Otevření úlohy Seznam úloh Vyhledávání úloh Vytvoření nové úlohy Práce s úlohami Editace úlohy Změna stavu

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická

České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testované zařízení Amazon Kindle 3 Keyboard 1 Hejduk Jiří 2. ročník Ak. rok

Více

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G

Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test webového prohlížeče v Amazon Kindle Wi-Fi 3G Tomáš Gogár 21.3.2011 A4B39TUR - Testování uživatelského rozhraní Obsah Popis přístroje:...

Více

Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer

Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer Testování uživatelského rozhraní kalkulačky CASIO fx-991es PLUS A4B39TUR 2014/2015 Jiří Pauer pauerjir@fel.cvut.cz Popis: Školní kalkulačka s přirozeným zobrazením výpočtů a 417 integrovaných matematických

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Deliverable A2 do předmětu A4B39TUR

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Deliverable A2 do předmětu A4B39TUR ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Deliverable A2 do předmětu A4B39TUR Jakub Begera begerjak@fel.cvut.cz 18. března 2015 Obsah Abstrakt... 3 Klíčová slova... 3 1 Úvod... 4 1.1

Více

ČVUT FEL. Testování nemocničního systému Fonsakord

ČVUT FEL. Testování nemocničního systému Fonsakord ČVUT FEL Testování nemocničního systému Fonsakord Micek, Tomas 1.11.2018 Obsah Popis softwaru... 3 Cílová skupina... 3 Přehled případů užití... 3 Příchod pacienta načtení informací o pacientovi... 3 Vyplnění

Více

Testování webových stránek České pošty

Testování webových stránek České pošty Testování uživatelského rozhraní Testování webových stránek České pošty Letní semestr 2010/2011 Jan Pokorný 22.3.2011 Obsah 1. Úvod...2 2. Popis aplikace...2 3. Popis uživatelů...2 4. Přehled případů užití...2

Více

Semestrální projekt na předmět A4B39TUR. Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 Petr Krejča

Semestrální projekt na předmět A4B39TUR. Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 Petr Krejča Semestrální projekt na předmět A4B39TUR Testování mobilního telefonu HTC Touch Pro 2 (krejcp11@fel.cvut.cz) Obsah 1 Úvod... 2 2 Popis mobilního telefonu... 2 3 Přehled use cases... 3 3.1 Nastavení emailového

Více

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ REDAKČNÍHO SYSTÉMU JOOMLA

TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ REDAKČNÍHO SYSTÉMU JOOMLA TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ REDAKČNÍHO SYSTÉMU JOOMLA ÚLOHA A2 - A4B39TUR MAREK KOZLOVSKÝ KOZLOMA2@FEL.CVUT.CZ 1. ÚVOD Tato semestrální práce má za cíl zhodnotit použitelnost a efektivitu uživatelského

Více

Deliverable A2 Testování bez uživatele Kindle Keyboard

Deliverable A2 Testování bez uživatele Kindle Keyboard Deliverable A2 Testování bez uživatele Kindle Keyboard David Luksch Akademický rok 2011/2012 Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) Fakulta elektrotechnická - České vysoké učení technické v Praze

Více

Nastavení alertů u vybraných EIZ UJEP

Nastavení alertů u vybraných EIZ UJEP Nastavení alertů u vybraných EIZ UJEP Chcete být pravidelně informováni o novinkách? Můžete si to sami zařídit pomocí služby alert. ALERT je automaticky opakované vyhledávání (rešerše), jehož výsledky

Více

Principy tvorby mobilních aplikaci. Martin Egermajer

Principy tvorby mobilních aplikaci. Martin Egermajer Diář pro nevidomé Principy tvorby mobilních aplikaci Martin Egermajer 1 1 D1 Aplikace sloužící jako diář, určená pro zrakově postižené (nevidomé). Uživatel bude moci psát poznámky, zapisovat události k

Více

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak

Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak Mobilní aplikace Jízdní řády Y39PDA Marek Temnyak temnymar@fel.cvut.cz 1 Obsah 1. Popis aplikace 2. Popis problému 2.1. Uživatelé 2.2. Aktivity 2.3. Systém 2.4. Kontext 3. Návrh uživatelského rozhraní

Více

Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger

Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger Testování uživatelského rozhraní aplikace Messenger Autor: Předmět: Školní rok: Michaela Urbanovská, urbanm30@fel.cvut.cz A4B39TUR 2016/2017, letní semestr Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Popis aplikace... 3 1.2.

Více

WordPress. Testování redakčního publikačního systému. Martin Příhoda 12.10. 2012

WordPress. Testování redakčního publikačního systému. Martin Příhoda 12.10. 2012 WordPress Testování redakčního publikačního systému Martin Příhoda 12.10. 2012 České vysoké učení technické v Praze Testování uživatelských rozhraní 1 Obsah 1 Úvod 1.1 Popis aplikace 1.2 Popis cílových

Více

Testování uživatelského rozhraní. úloha A

Testování uživatelského rozhraní. úloha A České vysoké učení technické - Fakulta Elektrotechnická Testování uživatelského rozhraní (A4B39TUR) úloha A test fotorámečku Genius DPF-801 Crystal Zadal: Ing. Adam Sporka, Ph.D. Ing. Zdeněk Míkovec, Ph.D.

Více

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR)

Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektroniky Testování webového rozhraní obchodu Czech Computer Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní (A7B39TUR) Vypracoval: Michael

Více

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube. České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Semestrální práce A2 A4B39TUR TESTOVÁNÍ UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ Testování zařízení Emtec D850h Movie Cube V Českém Brodě vypracoval Jaroslav

Více

Uživatelský manuál. Obsah

Uživatelský manuál. Obsah Uživatelský manuál Obsah Úvodní stránka a horní menu Registrace uživatele Registrace studenta Registrace pedagoga Registrace firmy Přihlášeni do systému Obnovení zapomenutého hesla Nastavení uživatelského

Více

Testování set-top-boxu

Testování set-top-boxu Testování set-top-boxu Jan Bobisud Semestrální projekt se zabývá testováním set-top-boxu s označením YX-5912A od společnosti Sweden Telecom (dále jen STB). Tento STB je v pražských domácnostech nasazován

Více

Testování uživatelského rozhraní. HCI testování aplikace Google Play Music

Testování uživatelského rozhraní. HCI testování aplikace Google Play Music Testování uživatelského rozhraní HCI testování aplikace Google Play Music David Bartoň bartoda5@fel.cvut.cz 20.3.2012 1 Table of Contents 1 Úvod...3 1.1 Popis artefaktu...3 1.2 Cílová skupina uživatelů...3

Více

PŘEDSTAVENÍ A NÁVOD K UŽÍVÁNÍ APLIKACE KALIBRACE-ONLINE

PŘEDSTAVENÍ A NÁVOD K UŽÍVÁNÍ APLIKACE KALIBRACE-ONLINE PŘEDSTAVENÍ A NÁVOD K UŽÍVÁNÍ APLIKACE KALIBRACE-ONLINE CO JE APLIKACE KALIBRACE-ONLINE? KALIBRACE-ONLINE = Kompletní online správa a přehled potřebných údajů k měřidlům a vybavení měřicí techniky. HLAVNÍ

Více

Moje spojení. Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP. Renata Musilová

Moje spojení. Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP. Renata Musilová Moje spojení Testování uživatelského rozhraní nové internetové funkce DPP Renata Musilová musilren@fel.cvut.cz 19. 10. 2011 FEL ČVUT Obsah Popis aplikace... 3 Popis cílové skupiny uživatelů... 3 Způsoby

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ Verze 1.0 ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 e-mail: info@czechtrade.cz

Více

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz)

A7B39PDA - Naspoř si svůj sen. Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) A7B39PDA - Naspoř si svůj sen Jan Hovorka (hovorja4@fel.cvut.cz) 1. D1 popis projektu 1.1 Název Naspoř si svůj sen 1.2 Popis Aplikace, která pomáhá lidem spořit na jejich sen. Uživatel si vybere svůj sen,

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

České vysoké učení technické v Praze

České vysoké učení technické v Praze České vysoké učení technické v Praze Semestrální práce pro předmět A4B39TUR testování uživatelského rozhraní Heuristická evaluace a kognitivní průchod u HTC Chacha Vojtěch Novák, novakvo5@fel.cvut.cz Obsah

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012

Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012 Testování uživatelského rozhraní 2011 / 2012 Testování e-shopu ELESHOP FEL ČVUT Rozenberg David Obsah Úvod...3 Popis aplikace...3 Popis uživatelů...3 Typy testování...3 Kognitivní průchod...3 Heuristická

Více

Manuál pro NetDOGs práce s administrací

Manuál pro NetDOGs práce s administrací Manuál pro NetDOGs práce s administrací Po přihlášení se nacházíme v administraci V horní části jsou hlavní ikony značící moduly prezentace - REDAKCE - NOVINKY - OSTATNÍ - ADMINISTRACE (a možná i další

Více

14. května 2012, Brno

14. května 2012, Brno 14. května 2012, Brno Připravil: Tomáš Koubek Testování Cvičení z předmětu Pokročilá uživatelská rozhraní Testování Strana 2 / 12 Testování aplikací Testování návrhu Cílem je vylepšit produkt během vývoje.

Více

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části:

Grantové projekty. V současné době jsou zpracovány tyto části: Grantové projekty V současné době jsou zpracovány tyto části: - konzultace záměru grantového projektu - registrace grantového projektu - zahájeni realizace grantového projektu 1. Schéma konzultace záměru

Více

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4

Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 Testování mobilního telefonu Apple iphone 4 semestrální práce předmětu Testování uživatelského rozhraní Jakub Véle - 1 - Popis přístroje Semestrální projekt se bude zabývat mobilním telefonem Apple iphone

Více

Alza.cz aplikace. pro Windows Phone. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. A2 Testování bez uživatele

Alza.cz aplikace. pro Windows Phone. Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní. A2 Testování bez uživatele Alza.cz aplikace pro Windows Phone Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní A2 Testování bez uživatele Barbora Suchanová Otevřená informatika suchabar@fel.cvut.cz March 24, 2015 Obsah

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ROTUNDA. Krátký návod k použití systému pro předsedy ZOOS

INFORMAČNÍ SYSTÉM ROTUNDA. Krátký návod k použití systému pro předsedy ZOOS INFORMAČNÍ SYSTÉM ROTUNDA Krátký návod k použití systému pro předsedy ZOOS Pro přihlášení do systému využíváme internetový Nejvhodnější prohlížeče: Chrome, Firefox, Opera, Edge Nepodporovaný prohlížeč:

Více

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz

SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz SMS Jízdenka Semestrální úloha pro předmět Y39PDA Jan Peca pecajan@fel.cvut.cz Obsah Popis aplikace... 3 Uživatelé... 3 Aktivity... 3 Systémová podpora... 3 Kontext... 3 Prototyp... 4 Informace... 4 Design

Více

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps

Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Test uživatelského rozhraní aplikace Google Maps Testování uživatelského rozhraní - A4B39TUR Semestrální práce A2 Tom Nováček novacto2@fel.cvut.cz

Více

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů

Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Uživatelský manuál pro Registr klinických standardů Příloha 7c Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní péče zaměřený

Více

Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny

Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování systému pro on-line nákup vstupenek do O 2 Areny Semestrální práce předmětu Y39TUR 1 Ondřej Machulda machuon1@fel.cvut.cz 24. října

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

GDPR General Data Protection Regulation

GDPR General Data Protection Regulation GDPR General Data Protection Regulation Nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ( GDPR ). 1. Formulář o zpracování

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

Testování TomTom navigace pro Android

Testování TomTom navigace pro Android Testování TomTom navigace pro Android Stanislav Sazonov sazonsta@fel.cvut.cz 10.3.2013 1 Obsah Popis aplikace 3 Testovací zařízení 3 Cílová skupina 3 Případy užití 3 1. Testování kognitivním průchodem

Více

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2

Sklady. Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Přehled funkcí 2. Postup pro vytvoření nového skladu 2 Sklady Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor nebo Správce skladu. Obsah : Přehled funkcí 2 Postup pro vytvoření nového skladu 2 Položky skladů 2 Množství na skladech 2 Inventura

Více

Testování aplikace True Phone Dialer & Contacts

Testování aplikace True Phone Dialer & Contacts Testování aplikace True Phone Dialer & Contacts Úloha: Autor práce: Vedoucí práce: Předmět: Univerzita: Testování uživatelského rozhraní (A2) Ing. Adam Sporka, Ph.D. A4B39TUR ČVUT Fakulta elektrotechniky

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě

Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Manuál SW lokalizace problémů a hodnot v dynamické mapě Přístup na software je přes webovou stránku http://hodnoty.mapovyportal.cz, přes tlačítko Vstup do aplikace nebo přímým odkazem, například ze stránek

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování zařízení

České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická. Testování zařízení České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Testování zařízení Vaillant calormatic 470 Semestrální práce z předmětu Testování uživatelského rozhraní A4B39TUR 1 Michal Hotovec hotovmic@fel.cvut.cz

Více

Základní školení pro administrátory

Základní školení pro administrátory Základní školení pro administrátory Pozn.: Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí Administrátor, není-li uvedeno jinak. Obsah : Založení nového žáka 2 Nový stav zápisu do organizace 2 Osobní

Více

Databox CONTACT 6 základní operace programu

Databox CONTACT 6 základní operace programu Databox CONTACT 6 základní operace programu Tento program slouží k evidenci firem, kontaktů a správě souvisejících obchodních aktivit a procesů. Obsahuje systém inteligentního třídění, plánování času a

Více

Uživatelské postupy v ISÚI

Uživatelské postupy v ISÚI Uživatelské postupy v ISÚI Změna typu stavebního objektu Tabulka úprav: Verze dokumentu Popis změn Datum vydání 1.0 Nový dokument 6. 6. 2016 2.0 Doplnění funkčnosti automatického zakládání adresních míst

Více

2017 CARAT "New design"

2017 CARAT New design 2017 CARAT "New design" Stručný průvodce verzí CARAT New Design Tato příručka poskytuje informace o základech programu CARAT New Design. Další podrobné informace jsou k dispozici na úvodní stránce online

Více

Athena Uživatelská dokumentace v

Athena Uživatelská dokumentace v Athena Uživatelská dokumentace v. 2.0.0 OBSAH Obsah... 2 Historie dokumentu... 3 Popis systému... 4 Založení uživatele... 5 Přihlášení uživatele... 7 První přihlášení... 8 Založení profilu zadavatele/dodavatele...

Více