Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD"

Transkript

1 Seznam dřevin a jejich označení v systému IDD Skupina Sdružená zkratka Jehličnaté dřeviny Listnaté dřeviny BO Zkratka podle EU zkratka podle zákona 138/2010 zákona 138/2010 Český název Vědecký název BO psy Borovice lesní Pinus sylvestris BC pni Borovice černá Pinus nigra DG DG pme Douglaska tisolistá Pseudotsuga menziesii JD JD aal Jedle bělokorá Abies alba SM SM pab Smrk ztepilý Picea abies SC SC lde Modřín opadavý Larix decidua AG AG rps Trnovník akát Robinia psedoacacia BH umo Jilm horský Ulmus montana BH BP umi Jilm polní Ulmus minor VZ ula Jilm vaz Ulmus laevis BR BR bpe Bříza bradavičnatá Betula pendula BV bpu Bříza pýřitá Betula pubescens BK BK fsy Buk lesní Fagus sylvatica CS CS pav Třešeň ptačí Prunus avium DC qru Dub červený Quercus rubra DB DL qro Dub letní Quercus robur DP qpu Dub šípák Quercus pubescens DZ qpe Dub zimní Quercus petraea CR CR qce Dub cer Quercus cerris GJ GJ csa Kaštanovník jedlý Castanea sativa HB HB cbe Habr obecný Carpinus betulus HR HR ppy Hrušeň obecná Pyrus pyraster JN JN msy Jabloň lesní Malus sylvestris BX sto Jeřáb břek Sorbus torminalis JB MK sar Jeřáb muk Sorbus aria OK sdo Jeřáb oskeruše Sorbus domestica JB sau Jeřáb ptačí Sorbus aucuparia JS JK for Jasan zimnář Fraxinus ornus JS fex Jasan ztepilý Fraxinus excelsior JS JU fan Jasan úzkolistý Fraxinus angustifolia JH aps Javor klen Acer pseudoplatanus JV JM apl Javor mléč Acer platanoides JP aca Javor babyka Acer campestre JT ata Javor tatarsky Acer tataricum JL JL agl Olše lepkavá Alnus glutinosa JX ain Olše šedá Alnus incana LP LM tco Lípa malolistá Tilia cordata LV tpl Lípa velkolistá Tilia platyphylos OC OC jni Ořešák černý Juglans nigra OV jre Ořešák královský Juglans regia GK GK ahi Jírovec maďal Aesculus hippocastanum TP TB pal Topol bílý Populus alba TC pni Topol černý Populus nigra OS OS ptr Topol osika Populus tremula VR VR (VB) sal Vrba bílá Salix alba

2 Jehličnaté surové dřevo, třída kvality I. A, I. B rezonanční výřezy dýhařské výřezy Dřeviny SM, JD SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality I. A I. B do 1,8 m ne, do 3 cm maximálně 1 suk na bm ne Suky ne ne ne zarostlé ne ne odlupčivé do 5 cm od dřeně ne dřeňové do 1/4 tloušťky čela ne do 1/10 tloušťky čela ne mrazové bez zárostu ne ne do 1,5 cm na bm točivost v růstu ne do 1cm na bm sbíhavost do 1cm na bm do 1cm na bm excentrická dřeň do 5 % ne reakční dřevo ne ne odchylka od kruhového průřezu do 5 % do 5 % ne ne hniloba ne ne Poškození hmyzem ne ne minimální čep SM 36 cm SM, JD bez kůry JD 60 cm BO, SC, DG minimální délka 1,0 m 3,0 m 40 cm 35 cm stoupání délek po 0,1 m, nebo dohodou po 0,5 m, nebo dohodou

3 Jehličnaté surové dřevo, třídy kvality II. A, II. B výřezy na speciální řezivo výřezy na loupané dýhy Dřeviny SM, JD, BO, SC, DG SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality II. A II. B do 2 cm bez jsou, do 2 cm bez sou, do 3 cm maximálně 1 suk na bm do 4 cm maximálně 1 suk na bm Suky ne ne ne zarostlé ne ne odlupčivé ne do 5 cm od dřeně dřeňové do 1/4 tloušťky čela do 5 cm od dřeně boční přecházející jsou boční přecházející jsou ne do 1/10 tloušťky čela mrazové bez zárůstu ne ne do 2 cm na bm točivost v růstu do 1 cm na bm do 2 cm na bm sbíhavost do 1cm na bm do 1cm na bm excentrická dřeň do 15 % do 15 % reakční dřevo ne ne odchylka od kruhového průřezu do 5 % do 5 % ne jádra do 8 cm hniloba ne ne Poškození hmyzem ne povrchové do 3 mm minimální čep bez kůry 30 cm 30 cm minimální délka 3,0 m 2,6 m stoupání délek po 0,5 m, nebo dohodou po 1,3 m, nebo dohodou

4 Jehličnaté surové dřevo, třída kvality III. A pilařské výřezy Dřeviny SM, JD, BO, SC, DG SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality III. A III. A sloupové výřezy SM, JD do 4 cm SM, JD do 4 cm BO, SC, DG do 6 cm BO, SC, DG do 6 cm Suky ne ne ne zarostlé ne ne odlupčivé ne ne dřeňové do 1/4 tloušťky čela do 1/4 tloušťky čela čelní boční přecházející jsou ne přecházející jsou ne mrazové ne ne jednoduchá SM, JD do 1 cm na bm SM, JD do 2 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm složená ne ne točivost v růstu do 2 cm na bm do 2 cm na bm sbíhavost do 1cm na bm do 1cm na bm excentrická dřeň do 20 % do 20 % reakční dřevo ne ne odchylka od kruhového průřezu do 10 % do 10 % BO do 1/3 plochy čela u ostatních ne BO do 1/3 plochy čela u ostatních ne hniloba ne ne Smolníky ne ne Poškození hmyzem ne ne Poškození kůry mechanické opad kůry nepřípustný nepřípustný minimální čep 9 cm 11 cm maximální tloušťka dolního čela 25 cm minimální délka 2,0 m 3,0 m maximální délka 15 m stoupání délek po 0,5 m v intervalu 9 15 m po 1,0 m

5 Jehličnaté surové dřevo, třídy kvality III. B, III. C pilařské výřezy Dřeviny SM, JD, BO, SC, DG SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality III. B III. C SM, JD do 6 cm SM, JD do 8 cm BO, SC, DG do 8 cm BO, SC, DG do 10 cm Suky ne SM, JD do 3 cm BO, SC, DG do 4 cm SM, JD do 8cm BO, SC, DG do 10 cm zarostlé odlupčivé do 1/8 tloušťky čela do 1/2 tloušťky čela dřeňové do 1/4 tloušťky čela čelní boční přecházející jsou přecházející jsou do 1/5 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela mrazové ne jednoduchá SM, JD do 2 cm na bm SM, JD do 2 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm BO, SC, DG do 3 cm na bm složená ne ne točivost v růstu do 6 cm na bm sbíhavost do 2 cm na bm Přípustná excentrická dřeň do 30 % reakční dřevo do 30 % odchylka od kruhového průřezu do 20 % BO do 1/2 plochy čela u ostatních do 1/3 plochy čela hniloba ne tvrdá hniloba do 2/3 plochy čela Smolníky Poškození hmyzem povrchové do 3 mm Poškození kůry mechanické opad kůry minimální čep 9 cm 9 cm minimální délka 2,0 m 2,0 m stoupání délek po 0,5 m, po 0,5 m,

6 Jehličnaté surové dřevo, třída kvality IV. dřevovina báňské výřezy Tyčovina Dřeviny SM, JD, BO, SC, DG SM, JD, BO, SC, DG SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality IV. IV. IV. do 2 cm do 3 cm do 4 cm 5 ks na bm suky v přeslenech 1 Suky ne ne ne ne zarostlé odlupčivé ne dřeňové čelní boční přecházející jsou přecházející ne do 1/3 tloušťky čela mrazové jednoduchá do 1 cm na bm do 1 cm na bm nad 4 m 3 cm na bm do 3 cm na bm BO 5 cm na bm složená ne ne ne točivost v růstu sbíhavost excentrická dřeň reakční dřevo odchylka od kruhového průřezu do 5 % dodávky hniloba ne ne ne Smolníky ne ne ne Poškození hmyzem Ostatní znaky ne povrchové ostatní do 1/4 tloušťky povrchové ostatní do 1/5 tloušťky mechanické poškození ne ne ne rakovina ne ne minimální čep 7 cm 4 cm 7 cm maximální tloušťka dolního čela 24 cm 20 cm 13 cm minimální délka 1,0 m 1,0 m 6,0 m maximální délka dohodou 7,0 m 15,0 m stoupání délek dohodou po 0,1 m, po 1,0 m 1 jsou, pokud součet jejich tloušťky nepřesáhne tloušťku kmene 10 cm nad přeslenem

7 Jehličnaté surové dřevo, třída kvality V. vlákninové dřevo, ostatní průmyslové dřevo Dřeviny SM, JD, BO, SC, DG Třídy kvality V. Suky ne do 4 cm do 6 cm 6 ks na bm (1 suk může být větší) (všechny druhy) točivost v růstu sbíhavost SM, JD, SC, DG do 6 cm na bm, BO do 8 cm na bm hniloba tvrdá měkká do 2/5 plochy čela v objemu do 5 % z dodávaného množství bíla do 2/5 plochy čela v objemu do 10 % z dod. množství Smolníky (zárosty) Poškození hmyzem do hloubky 1 cm, při odkornění se musí odstranit Ostatní znaky mechanické poškození rakovina minimální čep maximální tloušťka dolního čela minimální délka stoupání délek dohodou dohodou 1,0 m dohodou Jehličnaté surové dřevo, třída kvality VI. Dřeviny Třídy kvality Suky vlákninové dřevo, ostatní průmyslové dřevo SM, JD, BO, SC, DG VI. Smolníky (zárosty) Poškození hmyzem Ostatní znaky, s výjimkou manipulace s rozpadajícím se dřevem minimální čep maximální tloušťka dolního čela minimální délka 3 cm 30 cm, silnější musí být rozštípnuté 15 cm

8 Listnaté surové dřevo, třída kvality I. výřezy na výrobu dýh, hudebních nástrojů a technických potřeb Tvrdé listnaté dřeviny (TL) DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH Měkké listnaté dřeviny (ML) JL, JB, LP, OS, TP, VR Třída kvality I. do 2,5 m jsou ne, nad 2,5 m je přípustný 1 suk na započatý metr Suky očka jsou ne ne zarostlé ne odlupčivé ne dřeňové do 1/8 tloušťky čela měřené od dřeně nepřecházející přecházející ne mrazové ne jednoduchá do 1,5 cm na bm složená ne točivost v růstu do 1 cm na bm sbíhavost do 1cm na bm excentrická dřeň do 5 % reakční dřevo ne odchylka od kruhového průřezu do 5 % Nepravé jádro hniloba Poškození hmyzem minimální čep bez kůry minimální délka maximální délka stoupání délek u DB je ne jádra u ostatních dřevin je do 5 % ne do 20 % plochy čela u DB je do šířky běle u ostatních dřevín je ne OC, OV, CS, HR, JV, BR, JL, LP DB, JS, TP, OS, VR, HB, JB, GJ, BK OC, OV CS, HR AG, JV, BR, JL,LP,DB,BX,JS,TP,OS,VR,HB,JB,GJ,BH BK dohodou po 0,1 m, nebo dohodou 30 cm 40 cm 1,2 m 1,6 m 1,8 m 2,5 m

9 Listnaté surové dřevo, třída kvality II. Tvrdé listnaté dřeviny (TL) Měkké listnaté dřeviny (ML) Třída kvality Suky ne zarostlé výřezy určené na výrobu dýh, jiné speciální výřezy DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH JL, JB, LP, OS, TP, VR II. do 1,8 m jsou ne, nad 1,8 m jsou (TL) do 1 cm (ML) do 2 cm 1 suk na bm, LP 2 suky na bm ne ne odlupčivé do 5 cm od dřeně dřeňové přímé a složené do 5 cm od dřeně nepřecházející přecházející ne mrazové ne jednoduchá do 2 cm na bm složená ne točivost v růstu do 2 cm na bm sbíhavost do 1cm na bm excentrická dřeň do 15 % reakční dřevo ne odchylka od kruhového průřezu do 10 % Nepravé jádro hniloba Poškození hmyzem jádra do 10 cm od dřeně běle do 1/20 plochy čela u DB je do tloušťky běle tvrdá hniloba do 8 cm od dřeně hniloba běle je u DB do tloušťky běle, neupravuje-li smlouva jinak okrouhlé a kamenovité červené jádro do 1/3 plochy čela povrchové poškození do hloubky 3 mm minimální čep bez kůry BK ostatní listnaté dřeviny 30 cm 25 cm minimální délka DB BK 1,0 m 2,7 m ostatní listnaté dřeviny 1,3 m stoupání délek po 0,1 m

10 Listnaté surové dřevo, třída kvality III. A, III.B, III.C pilařské výřezy Listnaté dřeviny BK, JV, BR, JL, LP, HB Třídy kvality III.A III.B III.C do 1 cm do 1 cm do 6 cm do 10 cm 4 suky na bm 2 suky na bm 2 suky na bm Suky ne ne ne do 8 cm 1 suk na bm nad 60 cm 1 suk do 15 cm na výřez zarostlé 1 suk na bm BK 2 suky na bm u ostatních jsou odlupčivé ne ne ne Nepravé jádro dřeňové čelní přímé a složené do 1/4 tloušťky čela do 1/4 tloušťky čela přímé a složené do 1/2 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela přecházející ne do 1/5 tloušťky čela mrazové ne jedna bez hniloby jednoduchá do 3 cm na bm nad 6 m je do 4 cm na bm do 4 cm na bm nad 6 m je do 5 cm na bm složená ne ne do 1/3 tloušťky čela do 5 cm na bm nad 6 m je do 6 cm na bm Přípustná, dá-li se na délce minimálně 3 m odstranit točivost v růstu do 2 cm na bm do 4 cm na bm do 5 cm na bm sbíhavost excentrická dřeň reakční dřevo ne odchylka od kruhového průřezu Zbarvení do 1/3 plochy čela do 1/3 plochy čela hniloba ne ne do 1/3 plochy čela plamenovité červené jádro je ne do 1/2 plochy čela plamenovité červené jádro je do 1/3 plochy čela Přípustné tvrdá do 1/3 plochy čela měkká do 1/10 plochy čela plamenovité červené jádro je do 1/2 plochy čela Zapaření ne ne do 1/3 plochy čela Poškození hmyzem ne povrchové do 3 mm jsou předmětem dohody

11 Listnaté surové dřevo, třídy kvality III. A, III.B, III.C pilařské výřezy Listnaté dřeviny DB, BH, JS, AG, OV, OC, CS, GJ, HR, BX Třídy kvality III.A III.B III.C do 5 cm do 10 cm 2 suky na bm 2 suky na bm 4 suky na bm Suky ne do 1 cm do 4 cm 1 suk na bm do 1 cm do 6 cm 1 suk na bm do 8 cm 2 suky na bm nad 60 cm 1 suk do 15 cm na výrez zarostlé 1 suk na bm 2 suky na bm odlupčivé dřeňové do 1/6 tloušťky čela do 1/4 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela do 1/4 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela čelní přecházející do 1/5 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela mrazové ne jedna bez hniloby jednoduchá do 3 cm na bm nad 6 m je do 4 cm na bm do 4 cm na bm nad 6 m je do 4 cm na bm složená ne ne do 1/2 tloušťky čela Přípustné točivost v růstu do 2 cm na bm do 3 cm na bm sbíhavost excentrická dřeň reakční dřevo ne odchylka od kruhového průřezu Přípustná do 5 cm na bm nad 6 m je do 6 cm na bm, dá-li se odstranit na délce alespoň 3 m do 6 cm na bm Poškození hmyzem hniloba povrchové jádra ne ne běli ne jádra ne ne běli ne tvrdá do hloubky 3 mm do hloubky 3 mm mělké a hluboké ne jen do 10 závrtů na bm tvrdá do 1/3 plochy čela měkká do 1/10 plochy čela tvrdá mäkká Mechanické poškození ne do 1/3 tloušťky čela do 1/2 tloušťky čela Rakovina ne ne bez deformace výřezu rozměry jsou předmětem dohody

12 Listnaté surové dřevo, třídy kvality III. A, III.B, III.C pilařské výřezy Listnaté dřeviny TP, OS, VR Třídy kvality III.A III.B III.C do 1 cm, do 10 cm 1 suk na bm, po dvojicích Suky ne ne Poškození hmyzem do 4 cm 3 suky na bm do 6 cm 3 suky na bm zarostlé 3 suky na bm odlupčivé do 5 cm od dřeně do 1/4 tloušťky čela dřeňové rovné rovné a složené do 1/3 a složené do 1/2 tloušťky čela tloušťky čela čelní do 1/3 tloušťky čela do 1/3 tloušťky čela přecházející do 1/5 tloušťky čela do 1/4 tloušťky čela mrazové ne jedna bez hniloby jednoduchá do 3 cm na bm do 4 cm na bm nad 6 m je nad 6 m je do 4 cm na bm do 5 cm na bm složená ne ne do 10 cm nad 60 cm 1 suk do 20 cm na výřez do 1/2 tloušťky čela točivost v růstu do 2 cm na bm do 4 cm na bm sbíhavost excentrická dřeň reakční dřevo ne odchylka od kruhového průřezu, je-li rozdíl průměrů nižší než 10 cm ne do 1/3 tloušťky čela hniloba ne tvrdá do 1/3 tloušťky čela do 40 cm 8 závrtů, nad 40 cm 13 závrtů, závrty uprostřed čela ne do 5 cm na bm nad 6 m je do 6 cm na bm, dá-li se odstranit alespoň v délce3 m do 2/5 tloušťky čela tvrdá do 2/5 tloušťky čela Mechanické poškození ne do 1/3 tloušťky čela do 1/2 tloušťky čela Rakovina ne ne bez deformace výřezu rozměry jsou předmětem dohody

13 Listnaté surové dřevo, třída kvality IV. báňské výřezy tyčovina Tvrdé listnaté dřeviny (TL) DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH Měkké listnaté dřeviny (ML) JL, JB, LP, OS, TP, VR Třída kvality IV. IV. do 3 cm, suky v přeslenech 2 Suky ne ne zarostlé odlupčivé Přípustné dřeňové Přípustné Poškození hmyzem čelní Přípustné přecházející do 1/3 tloušťky čela Přípustné mrazové Přípustné jednoduchá do 1 cm na bm do 3 cm na bm nad 4 m do 3 cm na bm složená ne ne točivost v růstu sbíhavost excentrická dřeň reakční dřevo odchylka od kruhového průřezu hniloba ne ne povrchové do hloubky 3 mm mělké do 1/4 tloušťky tyče hluboké do 1/4 tloušťky čela do 1/4 tloušťky tyče Mechanické poškození ne ne Rakovina ne minimální čep 4 cm 2 cm maximální tloušťka dolního čela 20 cm 13 cm minimální délka 1,0 m 6,0 m maximální délka 7,0 m 15,0 m stoupání délek po 0,1 m po 1,0 m, 2 jsou, pokud součet jejich tloušťky nepřesáhne tloušťku kmene 10 cm nad přeslenem

14 Listnaté surové dřevo, třída kvality V. vlákninové dřevo a ostatní průmyslové dřevo Tvrdé listnaté dřeviny (TL) DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH Měkké listnaté dřeviny (ML) JL, JB, LP, OS, TP, VR Třída kvality V. Suky ne do 4 cm, do 6 cm v počtu 6 suků na bm (1 může být větší) (všechny druhy) točivost v růstu sbíhavost do 10 cm na bm hniloba tvrdá měkká bíla do 2/5 plochy čela v množství 10 % dodávaného objemu do 2/5 plochy čela v množství 10 % dodávaného objemu Rakovina Mechanické Poškození minimální čep 7 cm maximální tloušťka dolního čela dohodou minimální délka 1,0 m maximální délka 7,0 m stoupání délek dohodou Listnaté surové dřevo, třída kvality VI. Tvrdé listnaté dřeviny (TL) Měkké listnaté dřeviny (ML) Třída kvality Suky (všechny druhy) (všechny druhy) energetický zdroj DB, JS, BK, JV, AG, OC, OV, HR, BX, BR, HB, GJ, BH JL, JB, LP, OS, TP, VR VI. Poškození hmyzem Mechanické Poškození, s výjimkou manipulace s rozpadajícím se dřevem minimální čep 3 cm maximální tloušťka dolního čela neomezená minimální délka 15 cm

Zoznam drevín a ich označenie v systéme IAD

Zoznam drevín a ich označenie v systéme IAD Zoznam drevín a ich označenie v systéme IAD Skupina Ihličnaté dreviny Listnaté dreviny Združená skratka BO Skratka podľa EU skratka podľa zákona 138/2010 zákona 138/2010 Slovenský názov Vedecký názov BO

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU

DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU DŘEVINY DŘEVOZPRACUJÍCÍHO PRŮMYSLU Rozeznávací znaky: - Na stojato odlišnosti jednotlivých znaků (kůra, listy, jehličí) - V řezu textura, barva, vůně - K přesnému určení slouží dendrologické klíče (vylučovací

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ

Dřeviny vhodné pro aukci CENNÝCH A SPECIÁLNÍCH SORTIMENTŮ Woodproject s.r.o., Karlštejnská 122, 252 17 Tachlovice, kancelář: Havlíčkovo náměstí 15, Rudná 259 19,woodproject@woodproject.cz, www.woodproject.cz, tel.:605 938 648, 733 770 615, IČ:26709589 DIČ:CZ26709589

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008)

Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) Metodika výpočtu závazných ustanovení LHP a LHO (upravené znění ze dne 12.2.2008) 1. Maximální celková výše těžeb 1.1. Výše těžby mýtní 1.1.1. Výše těžby mýtní odvozená z ukazatele normální paseka Výše

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu

Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu Systém náležité péče hospodářského subjektu Město Kopidlno uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené na pozemcích hospodářského subjektu I. Právní předpisy EUTR 2.1 Nařízení Evropského parlamentu

Více

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka)

příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) příloha č. 3 - inventarizace (tabulka) IAP - Revize stromů v Mercandiniho sadech v Klatovech pro potřeby Města Klatovy - odboru rozvoje města, zpracovala Ing. Radka Frydrychová, listopad 2012 1 jírovec

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh:

1. Opatření a postupy zajišťující přístup informacím, které se týkají dodávek dřeva a dřevařských výrobků uváděných hospodářským subjektem na trh: Systém náležité péče obce Dolany uvádějící poprvé na vnitřní trh EU dřevo nebo jiné produkty ze dřeva (palivo, štěpka, větve) vytěžené na pozemcích obce dle Nařízení EU č. 995/2010 I. Právní předpisy týkající

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin

Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav nauky o dřevě Stavba dřeva Klíč k makroskopickému určování vybraných dřev jehličnatých a listnatých dřevin praktická pomůcka do cvičení Tento

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY

ZAKLÁDÁNÍ A OBNOVA KRAJINNÝCH PRVKŮ - BLUDOVEČEK ČÁST 'A' - ŠEROKY REKAPITULACE: jednotka počet jedn. cena celkem Rostlinný materiál stromy s balem: ks 127 247 800,00 stromy prostokořenné: ks 837 230 690,00 stromy ovocné prostokořenné: ks 75 14 070,00 keře: ks 2106 49

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč

javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč javor jasanolistý v=15-20 m, L bílorůžově panašovaný 10/12 Ko 35 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre javor babyka v=10-15 m, L barví žlutě 275-300 dtbal Sol 670 Kč 80-100 dtbal 183 Kč

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 v rba červ enav á (Salix x rubens) 0-80 olše

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY KAPITOLA 2. REVITALIZACE STROMOŘADÍ A LOKALIT SE VZROSTLÝMI STROMY 4 2.1 ÚVOD Jak již bylo zmíněno v úvodu, hlavní prioritou revitalizace zeleně ve městě Velkém Meziříčí je zachování co nejvíce letitých

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce

Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Foto katalog zachycených, alergologicky významných druhů dřevin, bylin a trav na území města Olomouce Jonáš Gazdík 2014 0 Název česky: Bez černý Název latinsky: Sambucus nigra Alergologický význam (doba

Více

Úvod k lesním ekosystémům

Úvod k lesním ekosystémům Úvod k lesním ekosystémům Lesní ekosystémy jsou nejdůležitějšími klimaxovými ekosystémy pro oblast střední Evropy, která leží v zóně temperátního širokolistého lesa. Této zóně se vymykají malé plochy jehličnatého

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc

SORTIMENTACE DŘÍVÍ. Sestavil: Ing. Jiří Franc SORTIMENTACE DŘÍVÍ Sestavil: Ing. Jiří Franc dohoda dodavatele a odběratele je vždy nadřazena obecně přijatým předpisům 2 Měření a sortimentace dříví v ČR do 31.3.1997 vycházelo měření z původních národních

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Katalog sadebního materiálu lesních dřevin VLS Vojenské lesy a statky ČR, s.p. Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska

Více

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč

javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal Kč javor Freemanův v=20-25 m, barví červeně 14/16 Ko 30 l Kč Listnaté stromy Vědecký název Český název Krátký popis Velikost Specifikace 1 Specifikace 2 Cena vč. DPH Acer campestre 'Elsrijk' javor babyka v=6-12 m, barví intenzivně žlutě 10/12 dtbal 1 658 Kč Acer

Více

Sortimenty surového dreva

Sortimenty surového dreva Lesná ťažba Sortimenty surového dreva cvičenie č. 2 Ing. Slančík Martin, PhD. Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií TU vo Zvolene STN 48 0055 Ihličnaté sortimenty surového dreva, Technické požiadavky

Více

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin

Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Správa lesních školek VLS ČR, s. p. Katalog sadebního materiálu lesních dřevin Ing. Pavel Draštík vedoucí SLŠ Ing. Hana Peterková technik SLŠ Petr Dvořák vedoucí střediska Foliovníky Václav Klíma vedoucí

Více

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA

DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP HŮRKA Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola Bedřicha Schwarzenberga Písek 397 01 Písek, Lesnická 55 tel.: 382 506 111, fax: 382 506 102, e-mail: lespi@lespi.cz DŘEVO JAKO ZDROJ ENERGIE NA ŠP

Více

Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji v lokalitě Doutnáč v NPR Karlštejn

Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného samovolnému vývoji v lokalitě Doutnáč v NPR Karlštejn Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. odbor ekologie lesa, www.pralesy.cz Lidická 25/27, 62 Brno Studie Vyhodnocení současného stavu a dosavadního vývoje lesa ponechaného

Více

HABR OBECNÝ (Carpinus betulus)

HABR OBECNÝ (Carpinus betulus) STROMY A KEŘE HABR OBECNÝ (Carpinus betulus) roste v lesích nižších poloh má šedou hladkou kůru listy jsou podobné buku, ale s pilovitým okrajem má jehnědovité květenství plodem jsou oříšky s křídlem

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2016 JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice z Hlinska pod Hostýnem

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní

Úsek v. - východní Pod školou Úsek iii. - severní Na Libovníku Úsek iv. - severní Úsek v. - východn Pod školou Úsek iii. - severn Úsek i. - severozápdn a Libovnku Úsek iv. - severn TELIER M1 architekti s.r.o. n hlavn alej Lpa velkolistá - křžen hlavn alej Dub pýřitý (špák) Quercus pubescens

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků

ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření návrhu nových vegetačních prvků REHABILITACE STŘELECKÉHO OSTROVA PRAHA1 revitalizace zeleně pracovní skupiny starosty Městské části Praha 1 doporučení pro MČ Praha 1 ve věci: návrhu stromů k odstranění návrhu stromů k ošetření 3. z á

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA V KARLOVÝCH VARECH. Dendrologický průzkum - tabulková část...str.1. dendrologická stezka. sadovnická hodnota NUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZK V KRLOVÝCH VRECH Smetanovy sady 1 1 javor mléč cer platanoides 1 10 68 4 3 RU1 1 3 lípa srdčitá Tilia cordata 1 7 32 4 4 RU1 1 4 lípa srdčitá Tilia cordata 1 5 30 4 4 1 5 lípa

Více

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY I.

Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY I. Studijní materiál pro přípravu na přijímací zkoušky ROSTLINY I. Přeslička rolní (Equisetum arvense) Přesličkovité (Equisetaceae) letní lodyha první článek lodyžních větví delší než pochva pochvy lodyžních

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis

vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis Vodní tok: Ondřejnice vrbiny vrby křehké = Sf = Saliceta fragilis břehové porosty doprovodné porosty v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba křehká (Salix f ragilis) 60-100 v rba červ enav á (Salix

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI VE STUDENÉM MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Odbor ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

LISTNATÉ DŘEVINY. metodický list

LISTNATÉ DŘEVINY. metodický list LISTNATÉ DŘEVINY metodický list Úkol 1: určování listnáčů v zimě podle větviček Žáci by měli mít vystaveny olistěné větvičky ve třídě tak, aby si mohli jejich určování procvičovat. Proto jsem volila méně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY

ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY ZÁKLADNÍ DRUHY DŘEVIN STŘEDNÍ EVROPY CELKOVÉ BOHATSTVÍ DRUHŮ NA ÚZEMÍ - BIODIVERZITA: Počet druhů ta o ů rostli původ í h Z toho počet druhů původ í h dřevi Počet druhů dřevi vč. kříže ů a ikrodruhů Počet

Více

Mapa aktuální vegetace

Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Mapa aktuální vegetace Typologická mapa Výsledek: Tvorba mapy aktuální vegetace na podkladu typologické mapy je problematická Část území je přesnímkována, část naopak Výsledek: Tvorba

Více

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů Oddělení zakládání lesů

Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů Oddělení zakládání lesů Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů Oddělení zakládání lesů Seznam velkoobchodních cen, kterými se řídí Výrobky pěstování lesa semena, semenáčky, sazenice,

Více

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334

ZA OBJEDNATELE: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: 5/2014 POČET STRAN 7 PARÉ: DATUM. Blatenská 189, 26272 Březnice IČ 76047334 OBJEDNATEL: PROJEKT: STUPEŇ: ČÁST DOKUMENTACE: Obec Malý Újezd, Malý Újezd 95, 27731 Velký Borek REVITALIZACE ZELENĚ V OBCI MALÝ ÚJEZD - 2013 DPS + DZS 2. OZELENĚNÍ MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ VE VAVŘINČI 2.5

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech září 2012. ÚDAJE O OBJEDNATELI A ZPRACOVATELI: Objednatel:

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO

Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO Vypracoval Mgr. David Mikoláš, 22. 9. 2008 DŘEVO CO JE TO DŘEVO Dřevo je pevné pletivo stonků vyšších rostlin, které označujeme jako dřeviny. Vzniká v rostlinách z meristémových buněk. CHEMICKÉ SLOŽENÍ

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: Statutární město Prostějov IČO: 00288659 nám. T. G. Masaryka 130/14 DIČ: CZ00288659 79601 Prostějov-Prostějov Vypracoval: Iveta Miklíková Základ

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více