Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov"

Transkript

1 Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez Prunus domestica - oj. skupině lidí 3/ 4b Svažitý nad Prunus avium, Picea abies, ov žádná neomezená údržba cestou Rosa canina, Sorbus aria kosením rodinné domky neoplocená zahrada s převahou trávníku převaha trávníku, porost po obvodě, převážně nad cestou, přechod do lesního porostu 4/ 3c Louky ve svažitém terénu bez dřevinné vegetace navrhovaná alej trvalý travní porost 5/ 1c Plocha podél Tilia cordata, Juniperus communis, Salix alba, Salix sp., Symphoricarpos albus ov, st Boží muka neomezená potřeba /ZO město, jiný vlastník 6/ 5f Zástavba RD Malus domestica, Prunus st žádná nepřístupná bez domestica, Rubus idaeus 7/ 4b Zahrada ve svahu Salix alba, Acer pseudoplatanus, Malus domestica, Prunus domestica st žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD Malus domestica, Corylus st žádná nepřístupná bez avellana mírně svažitý, náletové dřeviny, zarůstání, vhodný k ě oplocené pozemky, přestárlé dřeviny s podrostem ostružiníku oplocený, dřeviny bez údržby oplocené pozemky, přestárlé ovocné stromy 9/ 1c Zatávka autobusu Prunus domestica, Prunus st informační tabule,kříž, neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník ruderalizace plochy, odpadky sp., Rubus idaeus, Swida označník zastávky alba 10 / 5f Zástavba RD u zastávky soukromá zeleň st žádná nepřístupná bez autobusu 11 / 5f RD se zahradou soukromá zeleň st žádná omezená bez skupině lidí oplocené pozemky 12 / 5f Dům u Picea abies, Malus st opuštěné kotce nepřístupná rekonstrukce /ZR jiný vlastník oplocený, ruderalizovaná domestica, Rosa canina plocha, zarůstání, možnost po změně vlastnictví 13 / 10b Technické zařízení bez dřevinné vegetace žádná omezená údržba skupině lidí kosením 14 / 3b Sady - jabloně Malus domestica ov žádná omezená bez skupině lidí 15 / 2d Zarůstající louka u lesa Picea abies ml, ov , nálety dřevin, zarůstání dřevinami blízkého lesa 16 / 3a Pole navrhovaná alej 17 / 5f Zástavba RD Betula pendula ov žádná omezená bez skupině lidí částečně oploceno 18 / 1c Zeleň u smyčky Tilia cordat 80%, Salix st žádná neomezená rekonstrukce /ZR jiný vlastník, město vyježděné koleje, plocha vhodná pro alba 10%, Acer u veřejné pseudoplatanus 10% 19 / 2d Pás podél štěrkové bylinné patro zeleň podél cesty k lesu, ponechat cesty přirozenému vývoji 20 / 3a Pole navrhovaná alej 21 / 3a Pole / 1d Alej u Prunus domestica st žádná neomezená řez stromy postrádají péči 23 / 2b Porost podél terénní Acer pseudoplatanus, st žádná neomezená rekonstrukce /KV jiný vlastník plocha špatně schůdná, vhodná a deprese vodoteče Betula pendula, Tilia na přirozený porost vodoteče cordata Stránka 1 z 9

2 Návrh 24 / 5f Zástavba RD se zahradou soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez / 4b Zahrada ovocné stromy - soukromá ov, st žádná nepřístupná bez zeleň 26 / 4b Zahrada ovocné stromy - soukromá ov, st žádná nepřístupná bez zeleň oplocené pozemky oplocený oplocený poezemek 27 / 1c Plocha u Salix alba, Populus - st studna, orientační tabule neomezená rekonstrukce /ZP město vhodná a na plochu veřejné autobusové zastávky kříženec, Spiraea douglasii, Swida alba 28 / 1c Bývalá zahrada Prunus domestica, Prunus st žádná neomezená rekonstrukce /ZP jiný vlastník terénně dynamická travnatá plocha se spinosa, Rosa canina, zbytky starých ovocných stromů, Juglans regia vhodná a na plochu veřejné 29 / 2d Travnatá plocha na okraji Betula pendula ov ohraničení stříhaným ŽP z tavolníku, zástavby využívá majitel domu 30 / 1c Travnatý pás ve svahu Prunus domestica, Prunus st žádná neomezená rekonstrukce /ZP jiný vlastník svah 1:1, dřeviny výrazně poškozené spinosa 31 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez / 3b Sady - jabloně Malus dodmestica ml žádná omezená bez skupině lidí 33 / 3a Pole / 3b Sady - rybíz Ribes ov žádná omezená bez navrhovaná alej skupině lidí neooplocený nově vysazené sady, neoplocené pozemky 35 / 3a Pole neoplocený 36 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez neoplocený 37 / 2d Krajinná zeleň mezi sadem Corylus avellena, Prunus st žádná neomezená rekonstrukce ruderalizovaný zarůstající, a zástavbou domestica, Malus a na krajinnou zeleň s přirozeným domestica, Sambucus nigra vývojem 38 / 2d Krajinná zeleň podél cesty Sambucus nigra, Rubus st, ov sadem idaeus, Crataegus monogyna, Prunus spinosa 39 / 4b Zahrada nad cestou Malus domestica, Prunus ov neoplocený, údržba kosením, domestica ošetřování ovocných stromů 40 / 4b Zpustlá zahrada nad cestou Malus domestica, Prunus st žádná neomezená rekostrukce zarůstání keřovou formou Prunus, domestica Rubus idaeus, ruderalizace plochy, dřeviny poškozené 41 / 1c Travnatá plocha před RD /ZP jiný vlastník údržba kosením, využívá majitel RD 42 / 1c Travnatý pás podél Juniperus communis - st žádná neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník ve svahu, možná a na upravený sloupovitá forma, 1 ks průtah částí obce s liniovou zelení 43 / 1c Bývalá zahrada Rosa canina, Crataegus monogyna, Prunus domestica, Malus domestica st žádná neomezená rekonstrukce /ZO město travnatá plocha se zbytky ovocných tromů, zarůstající náletovými keři 44 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez / 10b Odběrné místo - vodoteč bez žádná nepřístupná bez oplocení 47 / 1c Plocha nad zídkou Rosa canina, Tilia cordata, st žádná neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník, město zanedbaná plocha Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Picea abies Stránka 2 z 9

3 Návrh 48 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez - 49 / 3c Louka bez dřevinné / 4b Zahrady mezi RD ovocné dřeviny ov, st žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez volná travnatá plocha s výsdbou dřevin 52 / 1c Plocha pod kaplí Pyrus communis, Tilia cordata, Prunus domestica, Prunus avium, Prunus padus st kaple neomezená rekonstrukce /ZP jiný vlastník bez údržby, nutná kompletní rekonstrukce plochy 53 / 2b Vodoteč protékající obcí Salix alba, Tilia cordata, ov, st vodoteč neomezená rekonstrukce /ZO není na LV rekonstrukce břehového porostu Acer negundo 54 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez - 55 / 1c Plocha v křižovatce Prunus domestica, Tilia st studna neomezená rekonstrukce /ZO město, jiný nutná kompletní rekonstrukce plochy cordata, Salix alba vlastník 56 / 2d Krajinná zeleň u Prunus domestica, Tilia ov, st cordata, Ouercus robur, Carpinus betulus 57 / 3c Louka bez dřevinné / 2d Krajinná zeleň na přechodu do lesa Rosa canina, Prunus domestica, Prunus avium, Carpinus betulus, Quercus robur, Betula pendula ov, st / 3c Louka bez dřevinné / 1d Alej podél Prunus domestica st žádná neomezená obnova aleje postupná rekonstrukce aleje 61 / 4b Zahrady soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 1c Zeleň nad cestou na okraji pastviny Syringa vulgaris, Carpinus betulus, Pyrus communis, Prunus avium, Prunus domestica, Juglans regia, Tilia cordata, Betula pendula, Laburnum anagyroides ov, st posed neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník, město nutná kompletní rekonstrukce plochy 64 / 1c Zarůstající travnatá plocha Prunus padus, Sambucus st veřejný rozhlas neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník nutná kompletní rekonstrukce plochy nigra, Rubus idaeus, Salix alba 65 / 3c Vjezd na pole bez dřevinné /ZO jiný vlastník travnatá plocha 66 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň ov, st žádná nepřístupná bez oplocení oplocení zahrady za domy 67 / 1c Plocha při Malus domestica, Salix st vážní domek neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník nutná kompletní rekonstrukce plochy komunikaci caprea 68 / 6b Zemědělský areál vyhrazená zeleň žádná omezená bez skupině lidí 69 / 3c Louka bez dřevinné / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez zrušit případně upravit části areálu Stránka 3 z 9

4 Návrh 71 / 1c Plocha u Prunus avium, Tilia st domek pro rozvoz plynu neomezená bez /ZO není na LV ruderalizováno, zarůstání, domek v cordata, Acer negundo, dezolátním stavu Salix caprea 72 / 4b Zahrada ovocné dřeviny st žádná nepřístupná bez / 3c Louka pod vedením VN bez dřevinné stožáry VN neomezená bez udržovat bez stromové vegetace 74 / 4b Zpustlá zahrada soukromá zeleň st žádná nepřístupná bez / 2d Krajinná zeleň charakter lesního porostu ov, st žádná neomezená potřeba / 2d Krajinná zeleň charakter lesního porostu, u vodoteče ov, st žádná neomezená potřeba /KR jiný vlastník, město 77 / 10c Trafostanice v porostu ov, st /KR město 78 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň - minimální žádná nepřístupná bez / 2d Krajinná zeleň charakter lesního porostu ov, st žádná neomezená potřeba /ZO jiný vlastník 80 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň - minimální žádná nepřístupná bez / 2d Louka na okraji porostu vodoteče žádná neomezená potřeba /KR není na LV 82 / 2d Louka na okraji porostu žádná neomezená potřeba /KR město vodoteče 83 / 1c Louky a zahrady mezi domy Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra, Betula pendula, Quercus robur, Alnus glutinosa, Salix alba st /ZO jiný vlastník, město 84 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez /ZO jiný vlastník 90 / 3c Louka bez dřevinné zarůstání, ruderálizace přechod do lesního prostu, probírky, vyčištění porostu zarůstající louky, probírky, vyčištění porostu zástavba mezi komunikací a vodotečí probírky, vyčištění porostu zástavba mezi komunikací a vodotečí, zahrada postupné zarůstání, odstraňování náletu postupné zarůstání, odstraňování náletu volné travnaté plochy se solitérami nebo skupinami stromů Stránka 4 z 9

5 Návrh 91 / 1c Plocha na okraji Symphoricarpos albus, st žádná neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník, město ruderalizace, zarůstání, kompletní obce Prunus spinosa, Populus, není na LV rekonstrukce plochy tremula 92 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 1d Břehový porost Alnus glutinosa, Quercus st /ZO není na LV robur, Salix alba, Tilia cordata 94 / 2b Rybník Rosa canina, Betula ov, st /ZO jiný vlastník, není na LV travnatá plocha, ojediněle dřeviny pendula, Salix sp., Crataegus, Tilia cordata 95 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez dům uprostřed travnatých ploch 96 / 2d Krajinná zeleň v polích / 2b Břehový porost vodoteče v Betula pendula, Pinus st /ZO jiný vlastník jednotlivé stromy v travnaté ploše obci nigra, Tilia cordata 98 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 3c Louka a pole (soukromé soukromá zeleň žádná nepřístupná bez obdělávání) 100 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 1c Plocha u hasičky Tilia cordata, Sambucus nigra, Betula pendula, Picea abies, Aesculus hippocastanum, Prunus padus, Acer pseudoplatanus, Pinus sylvestris, Larix decidua, Rosa canina ov, st hasička, Boží muka, 2 x lavička neomezená rekonstrukce /ZO jiný vlastník kompletní rekonstrukce plochy 102 / 2d Zeleň u cesty k farmě Pinus sylvestris, Picea abies, Sorbus aucuparia, Acer negundo, Tilia cordata, Acer pseudoplatanus, Betula pendula, Pyrus communis, Prunus avium, Prunus domestica, Rosa canina, Sambucus nigra, Salix alba, Prunus spinosa, Malus domestica, Swida sanguinea ov, st / 6b Farma bez žádná omezená bez - skupině lidí 104 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 2d Pás mezi farmou a zástavbou Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Pyrus communis, Prunus domestica, Picea abies, Pinus sylvestris ov Boží muka, kaplička neomezená potřeba / 3c Louka u zástavby bez / 3c Louka u vodoteče bez /KR jiný vlastník zesouladit druhovou skladbu s charakterem (nevhodné výsadby Rhus typhyna, Juniperus x media, Spiraea japonica, Physocarpus opulifolius, Salix matsudana) Stránka 5 z 9

6 Návrh 108 / 1c Náves Hradisko Pinus nigra, Prunus avium, Picea abies, Rosa canina, Prunus domestica, Tilia cordata, Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Crataegus monogyna st 2 x kříž, kaplička, zvonička, stanoviště na popelnice neomezená rekonstrukce /ZP město kompletní rekonstrukce plochy 109 / 2d Stará cesta Prunus avium - stará alej st žádná neomezená rekonstrukce /KR jiný vlastník, město postupná rekonstrukce aleje 110 / 5f Zástavba RD a malá vodní soukromá zeleň žádná nepřístupná bez plocha 111 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 2d Hradisko - krajinná zeleň Prunus avium, Pinus sylvestris, Betula pendula, Tilia cordata, Fraxinus excelsior ov, st kaplička - informace o hradisku neomezená bez / 2d Hradisko - krajinná zeleň / 2d Hradisko - krajinná zeleň skupina dřevin uprostřed louky, 115 / 2a Hradisko - lesík / 3c Louky uprostřed valu bez údržba kosením, zabránit zarůstání hradiska 117 / 10f Vysílač bez stožár vysílače nepřístupná bez 118 / 3c Hradisko - louka mimo val bez / 3a Pole na severu bez / 2d Krajinná zeleň na severu / 2a Les na severu / 3c Louka na severu bez / 2a Les na severu / 3a Trať Horní pole - pole bez navrhovaná alej 125 / 2a Les jižně od hradiska / 3a Pole jihozápadně od bez navrhovaná alej hradiska 127 / 5f Zástavba při vjzdu do obce soukromá zeleň st žádná nepřístupná rekonstrukce zbor, zarůstání a ruderalizace plochy, Hradisko nutná a 128 / 3c Louka v klínu lesa / 3c Louka v klínu lesa / 2d Krajinná zeleň na okraji postupné zarůstání, charakter lesního lesa porostu 131 / 3a Trať Horní pole - pole / 2a Les při komunikaci na Křenov 133 / 2a Les při komunikaci na Křenov 134 / 2a Lesní porosty na jihu / 2a Lesní porost při výjezdu z obce směr Křenov 136 / 3a Pole / 3c Louka / 2a Les jižně od Hradiska Stránka 6 z 9

7 Návrh 139 / 2d Krajinná zeleň na křižovatce cest Křenov x Hradisko 140 / 1d Alej podél cesty do Prunus avium Hradiska 141 / 2a Horní les - les / 2a Horní les - les / 3b Sady - jabloně Malus domestica žádná nepřístupná bez / 3c Louka - trať Horní pole, naproti farmy 145 / 2d Krajinná zeleň - naproti farmy Betula pendula, Prunus avium, Prunus domestica, Rosa canina, Carpinus betulus, Quercus robur různov / 9a Místní u farmy Betula pendula, Prunus avium, Prunus domestica, Rosa canina, Carpinus betulus, Quercus robur různov / 3a Pole mezi porosty lesa na jihu 148 / 2a Lesní porost na jihu / 3a Pole mezi porosty lesa na jihu 150 / 3c Louka mezi porosty lesa na jihu 151 / 2a Les při silnici na jihu / 2a Lesní porost na jihu / 3b Trať Dolní pole - sad navrhovaná alej 154 / 2a Lesní porost na jihu / 3b Sad na jihu / 3c Louka na jihu / 3b Sad na jihu / 3c Louka na jihu / 2d Krajinná zeleň na okraji lesa 160 / 2a Lesní porost na jihu / 3c Louka v klínu lesa / 3a Pole jižně od obce navrhovaná alej 163 / 2a Lesík uprostřed pole / 3c Trať Dolní Pole - louka navrhovaná alej jižně od ZD 165 / 2a Les východně od obce / 4b Zahrada v lese východně soukromá zeleň od obce 167 / 3c Louka mezi lesními porosty JV od obce 168 / 2d Krajinná zeleň na okraji lesního porostu JV od obce 169 / 3c Louka na okraji lesa V od obce Stránka 7 z 9

8 Návrh 170 / 2a Les na východě komplex lesních porostů, hospodaření dle LHP 171 / 2d Krajinná zeleň vybíhající převaha Betula pendula ov, st do pole, trať Kelímky 172 / 3b Trať Zadní Arnoštov - sad, žádná nepřístupná bez navrhovaná alej rybíz 173 / 3a Trať Kelímky - pole žádná nepřístupná bez navrhovaná alej 174 / 3c Krajinná zeleň na okraji lesního porostu, trať Kelímky 175 / 2a Lesní porost na severu / 9a Komunikace JV z obce Prunus domestica st žádná neomezená rekonstrukce navrhovaná alej postupná rekonstrukce aleje 177 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 1c Travnatý podrost vodoteče viz porost plochy /ZO není na LV v centru obce 179 / 8i Kaplička na severu obce žádná omezená bez 3/ZP jiný vlastník časově 180 / 9a Příjezdová do obce Hradisko alej Prunus avium s podrostem náletových dřevin st žádná neomezená potřeba navrhovaná alej odstranit nálety, postupná obnova třešňové aleje 181 / 2a Les na severu / 3a Pole v traťi Kelímky navrhovaná alej 183 / 2d Krajinná zeleň navazující převaha Betula pendula na lesní porost 184 / 3c Krajinná zeleň východně od obce 185 / 3c Louka na okraji lesních porostů 186 / 3c Louka na okraji lesních porostů 187 / 3a Pole na východním okraji / 3a Pole na východním okraji / 3c Louka u vodoteče na východním okraji 190 / 3a Pole na SV / 3c Louka na okraji lesa / 9a Komunikace směr Křenov převaha úseku v lese 193 / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 5f Zástavba RD soukromá zeleň žádná nepřístupná bez / 9a Zeleň u st navrhovaná alej 197 / 1d Alej u st žádná neomezená rekonstrukce doplnění a obnova 198 / 2d Krajinná zeleň /KR (část) jiný vlastník 199 / 2d Krajinná zeleň u farmy viz plocha 102/2d na protilehlé straně Stránka 8 z 9

9 Návrh 200 / 3c Krajinná zeleň na okraji viz plocha 174/3c lesního porostu, trať Kelímky Stránka 9 z 9

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy

Vegetační úpravy. Technická a zpráva Fotodokumentace Výkaz výměr, Rozpočet. Situace celková 1:500 Situace Detaily a řezy IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název akce: Remízek Na Vrábí Vegetační úpravy Investor: Město Brandýs nad Labem / Stará Boleslav Projektant : Zahradní architektura Ing. Ivan Marek Martinov 279 Kostelec nad Labem 277

Více

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A

I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A I N V E N T A R I Z A Č N Í T A B U L K A Vysvětlivky: V odstranit - obvod kmene nad 80 cm odstranit - obvod kmene do 80 cm ošetřit instalovat vazbu BŘ bezpečnostní řez tvoří skupinu stav porostu k 27.

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova

Rekonstrukce zahrady MŠ Olšany u Prostějova VESELÝ SVĚT PRO ZVÍDAVÉ DĚTI Objednatel: Vypracovala: Obec Olšany u Prostějova Olšany u Prostějova 50, 798 14 IČ: 00288560 Ing. Hana Prášilíková Stiborova 37, Olomouc, 77900 IČ: 74222820 Místo: ZŠ a MŠ

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin název 1 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem vodárny Lomnička funkce rekreační objekt zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 2 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE

PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE PRŮVODNÍ ZPRÁVA - DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM PROJEKT OBNOVY A ROZVOJE FUNKČNÍCH PLOCH SÍDELNÍ ZELENĚ V OBCI PTICE Ing. Lenka Vyhnálková říjen 2013 Identifikační data DRUH DOKUMENTACE: NÁZEV PROJEKTU: OBJEDNAVATEL

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr

Obsah: Technická zpráva. 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr Obsah: Technická zpráva 1.1 Identifikační údaje 1.2 Základní údaje o objektu 2.1 Technické řešení 2.2 Závěr 2 1.1. Identifikační údaje Název stavby: Název objektu: Místo stavby, k.ú.: Okres: Kraj: Obsah

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek

Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Číslo: 112 Popis: Znalecký posudek Zadavatel: Znalec: Asistent: Datum zadání: MČ Praha 18 Petr Kubal Olga Kubalová, DiS 11/07/2012 Přílohy: 1 CD Počet stran: 18 Počet výtisků: 2 Datum zpracování: 26/07/2012

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK

2/ 7 LEGENDA MAPA LAND USE MAPA ŠIRŠÍCH. Mendelova univeita v Brně Zahradnická fakulta Solitérní strom v krajině. 4/ / Hana Sýkorová S-JTSK LEGENDA alej hranice lada lesí porost louka Park mez orná půda pastvina remízek silnice těžební prostor trvale travní porost - louka urbanizovaná plocha vodní tok vodní plocha Mendelova univeita v Brně

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.:

TECHNICKÁ ZPRÁVA - D.1. HG partner s.r.o. DOKUMENATCE OBJEKTŮ Část: Park Úvaly - Vinice DUR. Paré č.: Investor: Město Úvaly, Pražská 276, 280 82 Úvaly Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák Datum: 04/2015 Vypracoval: Ing. Kamil Borecký Změna: - Akce: Název části: HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250

Více

Obytný soubor Klecany

Obytný soubor Klecany KŘEČEK A PLUNDRA s.r.o. V Korytech 12, Praha 10, 100 00 www.krecek-plundra.cz DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Obytný soubor Klecany Místo: ul. Topolová, Klecany parc.č. 171/3, 171/4, 173, 128/2, 629/3, katastrální

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU

PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU PODLIMITNÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA SLUŽBY- KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název veřejné zakázky Revitalizace zeleně a stromořadí v obci Těchobuz Zhotovitel Část veřejné zakázky Část 1 - Revitalizace zeleně v obci Těchobuz

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019 NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti 10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Druh počet ks velikost cena

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů

OBSAH. TABULKOVÁ ČÁST Tabulka č.1 Inventarizace jednotlivě hodnocených stromů Tabulka č.2 Inventarizace skupin stromů Tabulka č.3 Inventarizace keřů Dopravní terminál Semily Autobusové nádraží OBSAH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 2 Úvod 3 Základní údaje 4 Přírodní podmínky 5 Podklady 6 Metodika 7 Zhodnocení dendrologického průzkumu 8 Návrh

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI: Poř. Kateg dle ÚP pořa zeleně označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její funkce na ploše: SC smíšené centrální BV všeobecné BR individuální BH SO smíšené obytné RI rekreace

Více

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9 Příloha č. D3 Inventarizace dřevin Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.3 CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ VEGETACE...

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici

Obnova sídlištní zeleně v Bystřici Obnova sídlištní zeleně v Bystřici ČERVEN 2017 Obsah 1. Identifikační údaje... 2 2. Lokalizace území... 3 3. Popis a posouzení současného stavu (dendrologický průzkum)... 4 3.1 Popis stávajícího stavu

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU HEDVÍKOVSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr

Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Stavba č.1 Položkový výkaz výměr Název stavby: Název SO: Polní cesty v k.ú. Počedělice Polní cesty C5, C51, C52 Jednot. Cena celkem Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství cena (Kč) Kč bez DPH 1 C 5

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

Příloha F - Fotodokumentace

Příloha F - Fotodokumentace Obr. 1: Dílčí plocha C1 z plochy byl odstraněn prakticky veškerý keřový porost Obr. 2: Dílčí plocha C1 plocha po totálním odstranění keřových porostů Obr. 3: Dílčí plocha C1 Obr. 4: Dílčí plocha C2 na

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba č ervenavá

Více

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov

1./1.inv.č ks Javor mléč (Acer platanoides) 213,50 cm / 130 cm, na p.p.č v k.ú. Rožany a obci Šluknov Odbor rozvoje a životního prostředí Orgán ochrany přírody nám.míru 1 pošt.přihrádka 18 407 77 ŠLUKNOV Váš dopis zn.: Ze dne: 06.11.2017 Naše zn.: ORŽP/9556/2017/1505/2017/nab Vyřizuje: Božena Naňáková

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov

Ing. Petr Hosnedl. Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov Ing. Petr Hosnedl Dendrologický průzkum sumarizace zeleně Průmyslový park Jirkov únor 2015 Název Umístění : Dendrologický průzkum sumarizace zeleně, Průmyslový park Jirkov : Ústecký kraj Obec s rozšířenou

Více

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky

Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Revitalizace veřejných prostranství v intravilánu obce Žáky Formulář pro uchazeče - oceněný výkaz výměr (poloţkový rozpočet) I. Výsadby a) Objekt : ozelenění háječku -parcela číslo 101/42 Ceny bez DPH

Více

předpokládaná doba funkčnosti kompozice plánování á údržby a průběžných zásahů

předpokládaná doba funkčnosti kompozice plánování á údržby a průběžných zásahů Časový horizont předpokládaná doba funkčnosti kompozice dle požadavků (okamžitý X dlouhodobý efekt) výsadbový spon (důležité kritérium) plánování á údržby a průběžných zásahů zkracuje nebo prodlužuje časový

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Logistický areál Březhrad

Logistický areál Březhrad Dendrologický průzkum Logistický areál Březhrad Jan Losík prosinec 2008 Název záměru: Logistický areál Březhrad Zadavatel: EMPLA, spol. s r. o. Za Škodovkou 305 503 11 Hradec Králové tel.: 495 218 875

Více

Studie městské parkové plochy Hostivař Pražská, Praha 10, Hostivař, kat.ú.: Hostivař (732052), p.č.: 504/1

Studie městské parkové plochy Hostivař Pražská, Praha 10, Hostivař, kat.ú.: Hostivař (732052), p.č.: 504/1 Studie městské parkové plochy Hostivař Pražská, Praha 10, Hostivař, 10200 kat.ú.: Hostivař (732052), p.č.: 504/1 DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS Investor: Městská část Praha 10 Datum: Květen 2017 Vypracovala:

Více

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm

2.část. lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2.část lokalita č.57: Riegrova - lokalita č.106: 5.května nad autocvičištěm 2 Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně

Více

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY

Inventarizace dřevin, návrh PO a kácení STROMY Inventarizace dřevin, návrh a STROMY výška obvod průměr plocha průměr kmene kmene koruny koruny plocha výška SH VS (1- ZS VIT koruny p.č. typ VP latinský název český název (cm) (cm) (m) (m2) (m2) (m) (1-5)

Více

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI LOVĚTÍNSKÁ ROKLE - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14

Znalecký posudek. č. 1/2012 z odvětví zahradnictví. Výtisk č. 1. Stránka 1 z 14 Znalecký posudek č. 1/2012 z odvětví zahradnictví Výtisk č. 1 Stránka 1 z 14 A. Úvodní údaje Předmět znaleckého posudku: Posouzení stromů a další zeleně na valu pro komunikaci Malkovského, Praha 18, Letňany.

Více

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice

Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 k.ú. Žalkovice Generel krajinné zeleně tab 1 / 28 číslo a název lokality: A ÚJEZDY číslo segmentu: 1A dotčené parcely: 494 354/4 355/6 372/4 372/5 372/13 372/14 372/15 372/16 372/17 375/6 375/7 375/8 375/9 375/10 375/12

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO)

Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Příloha F.2 Inventarizace a metodika inventarizace Vegetační doprovod Reintalské cesty v Lednicko-valtickém areálu (UNESCO) Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. místo podnikání:

Více

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice

List1 INVENTARIZACE STROMŮ - NÁVRH. Místo : Heřmanice datum: 9.11.2013 Alej Heřmanice List1 SOUPIS PRACÍ PŘÍLOHA Č.1 - DENDROLOGIE Revitalizace alejí na pozemcích města Žandov Stavba: SO 01 Revitalizace aleje - k.ú. Heřmanice u Žandova Objekt: SO 02 Revitalizace aleje - k.ú.valteřice u

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty zastoupení v % doprovodné porosty řkm 0,000-5,100 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč

Celková rekapitulace Celkem bez DPH DPH 21% Celkem vč. DPH Kč Kč Kč Název: Obnova krajinné zeleně v k.ú. Kostelec u Holešova Obsah: Rekapitulace nákladů Datum: září 2015 I.etapa kácení, PO, výsadba Geodetické vytýčení Kácení dřevin Odstranění pařezů Ošetření stávajících

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM poskytované podle 49 ZVZ ZADAVATEL: MĚSTO HORNÍ SLAVKOV DLOUHÁ 634/12, 357 31 HORNÍ SLAVKOV IČ 00259322 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: REVITALIZACE LESOPARKU A ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

2. Přehled výchozích podkladů. Obsah technické zprávy:

2. Přehled výchozích podkladů. Obsah technické zprávy: Obsah technické zprávy: 1. Identifikační údaje 2. Přehled výchozích podkladů 3. Dendrologický průzkum stávajících dřevin, návrh kácení dřevin 4. Tabulkový přehled kácených dřevin 5. Návrh výsadeb 6. Souhrnné

Více

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV

Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV Miloš Pejchal ARCHITEKTURA KOŘENOV ENOVÉHO SYSTÉMU STROMU A JEJÍÍ VZTAH K MOŽNÉMU MU POŠKOZOV KOZOVÁNÍÍ STAVEB Bartošovice ovice,, 4.9.2008 1. Úvod Kořen je: podzemní orgán bez listů, kolének a pravidelně

Více

LIBICKÝ LUH HAVRANY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU

LIBICKÝ LUH HAVRANY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU LIBICKÝ LUH HAVRANY MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva

Více