Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ"

Transkript

1 Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Functional classification and inventory of green urban and rural community Dobřejovice district Prag - east ; (in quadrate network) ; Soubor map Map collec7on Martin SLÁVIK a Václav BAŽANT Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin Czech University of Life Sciences Prague Faculty of Forestry and Wood Sciences Department of Dendrology and Forest Tree Breeding 2012

2 Anotace Soubor map Funkční členění a inventarizace zeleně v intravilánu a extravilánu obce Dobřejovice okr. Praha východ obsahuje 6 tématických map, které analyzují stav vegetačních prvků v obci Dobřejovice. Jednotlivé mapy zobrazují kategorizaci ploch zeleně z hlediska jejich funkce, situaci rozmístění hlavních vegetačních prvků v sídle a jejich druhovou skladbu. Vyhodnocují systém propojení vegetačních prvků v celoobecním kontextu a jejich návaznosti na krajinné struktury a prvky USES. Obsah 1. Funkční členění zeleně v Dobřejovicích (M 1: , formát A3) 2. Územní systém ekologické stability obce Dobřejovice (M 1: , formát A3) 3. Inventarizace dřevin v extravilánu obce Dobřejovice (M 1: 5 000, formát A1) 4. Inventarizace dřevin v centru obce Dobřejovice (M 1: 500, formát A1) 5. Inventarizace dřevin v intravilánu obce Dobřejovice SEVER (M 1: 1 000, formát A0) 6. Inventarizace dřevin v intravilánu obce Dobřejovice JIH ( M 1: 1 000, formát A0) Charakteristika Dobřejovice leží ve Středočeském kraji v okresu Praha východ, správně spadají pod obec s rozšířenou působností Říčany. Dobřejovice jsou modelovým příkladem současného překotného vývoje satelitních obcí v okolí velkých sídel. Obec se velmi rychle rozrůstá a musí čelit suburbanizačním tlakům. Zeleň v těchto typech obcí má vedle ostatních velmi důležitou funkci kompozičně neutrálního prvku schopného opticky propojit různé typy zástavby. Funkční systém je zde tvořen propojením několika kategorií vegetačních ploch - zeleň na veřejných prostranstvích v centru obce, doprovodná zeleň v okolí rybníků, břehové porosty na Dobřejovickém potoce, prvky liniové zeleně provázející příjezdové komunikace do sídla, solitérní stromy a vyhrazená obytná a hospodářská zeleň. Mapy budou využity v dalším kvalitativním rozvoji veřejné zeleně v obci. Budou sloužit jako podklad pro plánování rozvoje, údržby a ochrany vegetačních prvků a pro kalkulaci nákladovosti. Mapy byly zpracovány z podkladů veřejné správy, územního plánu obce Dobřejovice a diplomové práce Jiřího Stiborka - Studie vegetačních úprav v obci Dobřejovice. Poděkování Soubor map byl vytvořen za pomoci grantu č. QH NAZV - Ekonomická efektivnost šlechtění lesních dřevin. Autoři Martin Slávik a Václav Bažant Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin Kamýcká 129, Praha 6 Suchdol Rok vydání mapového souboru: 2012

3

4

5 Označení Druhová skladba skupiny / stromu e/01 skup.: Quercus robur, Salix caprea, Pyrus communis, Prunus skup.: Prunus domestica, Prunus avium, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus leavis, Salix caprea, Pinus sylvestris, Pyrus e/02 communis,picea abies, Prunus, Sambucus nigra, Rosa canina skup.: Alnus glutinosa, Salix fragilis, Populus nigra, Populus e/03 tremula, Salix caprea, Betula pendula, Alnus incana, Quercus robur, Carpinus betulus, Rosa canina, Crataegus leavigata e/04 skup.: Prunus avium, Quercus robur, Fraxinus excelsior, Ulmus e/05 skup.: Alnus glutinosa, Salix alba, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Populus tremula, Quercus robur, Betula pendula, Salix sp. e/06 skup.: Prunus domestica, Rosa canina, Crataegus, Ligustrum vulgare, Prunus avium skup.: Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus tremula, Salix e/07 caprea, Betula pendula, Pinus sylvestris, Picea abies, Quercus robur, Rosa canina, Crataegus leavigata e/08 skup.: Prunus domestica, Sambucus nigra, Rosa canina e/09 skup.: Malus sp., Prunus domestica, Sambucus nigra, Rosa canina e/10 skup.: Prunus domestica, Rosa canina, Sambucus nigra e/11 skup.: Robinia pseudoacacia, Rosa canina e/12 skup.: Populus tremula, Robinia pseudoacacia, Fraxinus excelsior, Rosa canina, Malus sp. e/13 skup.: Alnus glutinosa, Populus nigra, Populus tremula, Salix caprea, Betula pendula, Quercus robur, Rosa canina e/14 skup.: Salix alba e/15 Alnus glutinosa e/16 skup.: Alnus glutinosa skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer e/17 sp., Salix caprea, Prunus avium, Padus avium, Crataegus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer e/18 sp., Salix caprea, Prunus avium, Padus avium, Crataegus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra e/19 skup.: Salix alba, Alnus glutinosa, Populus tremula, Fraxinus excelsior, Salix caprea, Salix sp. e/20 alej ovocných stromů: Malus sp., Prunus domestica e/21 Acer platanoides e/22 Acer platanoides e/23 Acer pseudoplatanus e/24 Acer platanoides e/25 Fraxinus excelsior e/26 Fraxinus excelsior e/27 Acer platanoides e/28 Fraxinus excelsior e/29 skup.: Rosa canina, Corylus avellana, Prunus domestica, Sambucus nigra, Fraxinus excelsior e/30 Prunus avium e/31 skup.: Prunus, Acer platanoides, Sambucus nigra, Rosa canina e/32 skup.: Salix caprea, Salix viminalis, Populus nigra e/33 Acer platanoides e/34 Acer platanoides e/35 skup.: Juglans regia, Acer platanoides, Fraxinus excelsior, Sambucus nigra e/36 skup.: Picea abies, Acer platanoides, Salix sp skup.: Prunus, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Lonicera e/37 xylosteum, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ribes alpinum, Padus avium e/38 skup.: Pyrus communis, Rosa canina, Prunus e/39 skup.: Prunus domestica, Pyrus communis, Crataegus, Rosa canina, Prunus e/40 skup.: Prunus domestica, Pyrus communis, Crataegus, Rosa canina, Prunus, Sambucus nigra e/41 skup.: Swida sanguinea, Prunus avium, Sorbus aucuparia, skup.: Prunus, Rosa canina, Sorbus aucuparia, Lonicera e/42 xylosteum, Sambucus nigra, Viburnum lantana, Ribes alpinum, Padus avium

6 a/01 Acer platanoides a/02 Acer platanoides a/03 Acer saccharinum a/04 Negundo aceroides a/05 Betula pendula a/06 Tilia cordata a/07 Tilia cordata a/08 Tilia cordata a/09 Tilia cordata a/10 Tilia platyphyllos a/11 Tilia platyphyllos a/12 Tilia platyphyllos a/13 Tilia platyphyllos a/14 Tilia platyphyllos a/15 Fagus sylvatica a/16 Fagus sylvatica a/17 Fraxinus excelsior a/18 Syringa x chinensis a/19 Syringa x chinensis a/20 Larix decidua a/21 Pseudotsuga menziesii a/22 Pseudotsuga menziesii a/23 Pseudotsuga menziesii a/24 Pseudotsuga menziesii a/25 Abies grandis a/26 Pinus sylvestris a/27 Picea sitchensis a/28 Picea omorika a/29 Picea omorika a/30 Pinus nigra a/31 Pinus nigra a/32 Pinus nigra b/01 Aesculus hippocastanum b/02 Aesculus hippocastanum b/03 Aesculus hippocastanum b/04 Aesculus hippocastanum b/05 Aesculus hippocastanum b/06 Aesculus hippocastanum b/07 Aesculus hippocastanum b/08 Acer pseudoplatanus b/09 Acer pseudoplatanus b/10 Acer pseudoplatanus b/11 Acer platanoides b/12 Acer platanoides b/13 Acer platanoides b/14 Acer platanoides b/15 Acer platanoides b/16 Acer pseudoplatanus b/17 Acer platanoides b/18 Acer platanoides b/19 Acer platanoides b/20 Acer platanoides b/21 Acer platanoides b/22 Acer platanoides b/23 Acer platanoides b/24 Acer pseudoplatanus b/25 Acer pseudoplatanus b/26 Robinia pseudoacacia b/27 Tilia cordata b/28 Acer platanoides Globosum b/29 Acer platanoides Globosum b/30 Acer platanoides Globosum b/31 Carpinus betulus b/32 Quercus robur b/33 Forsythia x intermedia b/34 Forsythia x intermedia b/35 Lonicera tatarica b/36 Spiraea x vanhouttei b/37 Symphoricarpos albus b/38 Symphoricarpos albus b/39 Salix caprea b/40 Salix caprea b/41 Salix caprea b/42 Sorbus aucuparia b/43 Philadelphus coronarius b/44 Fraxinus excelsior b/45 Fraxinus excelsior b/46 Weigela florida b/47 Weigela florida b/48 Weigela florida b/49 Spiraea japonica b/50 Spiraea douglasii b/51 Swida alba Argenteomarginata b/52 Swida alba Argenteomarginata b/53 Weigela florida b/54 Spiraea x cinerea b/55 Spiraea x cinerea b/56 Spiraea x cinerea b/57 Physocarpus opulifolius cv. b/58 Physocarpus opulifolius cv. b/59 Salix caprea b/60 Tilia cordata b/61 Philadelphus coronarius b/62 Philadelphus coronarius b/63 Philadelphus coronarius b/64 Deutzia scabra b/65 Philadelphus coronarius b/66 Alnus incana b/67 Alnus glutinosa b/68 Alnus incana b/69 Spiraea japonica b/70 Spiraea japonica b/71 Rhododendron sp. b/72 Rhododendron sp. b/73 Philadelphus coronarius b/74 Viburnum lantana b/75 Viburnum lantana b/76 Sambucus niger b/77 Physocarpus opulifolius skup.: Forsythia x intermedia, Sambucus niger, b/78 Cotoneaster sp., Corylus avellana, Swida sanguinea b/79 skup.: Crataegus laevigata, Acer platanoides, Corylus avellana, Symphoricarpos albus b/80 skup.: Corylus avellana, Robinia pseudoacacia, Pinus nigra b/81 Abies concolor b/82 Abies concolor b/83 Abies concolor b/84 Abies concolor b/85 Abies alba b/86 Abies alba b/87 Thuja occidentalis b/88 Thuja occidentalis b/89 Thuja occidentalis b/90 Thuja occidentalis b/91 Thuja occidentalis b/92 Thuja occidentalis b/93 Thuja occidentalis b/94 Thuja occidentalis b/95 Thuja occidentalis b/96 Thuja occidentalis b/97 Thuja occidentalis b/98 Thuja occidentalis b/99 Thuja occidentalis b/100 Thuja occidentalis b/101 Fraxinus excelsior b/102 Picea abies b/103 Picea abies b/104 Picea abies b/105 Picea abies b/106 Picea abies b/107 Picea abies b/108 Picea abies b/109 Picea abies b/110 Picea abies b/111 Picea abies b/112 Picea abies b/113 Picea abies b/114 Picea abies b/115 Picea abies b/116 Picea sp. b/117 Picea pungens b/118 Picea pungens b/119 Picea pungens b/120 Picea pungens b/121 Picea omorika b/122 Picea omorika b/123 Picea omorika b/124 Picea abies b/125 Pinus nigra b/126 Pinus nigra b/127 Pinus nigra b/128 Pinus nigra b/129 Pinus nigra b/130 Pinus nigra b/131 Pinus nigra b/132 Pinus nigra b/133 Pinus nigra b/134 Pinus nigra b/135 Pinus nigra b/136 Pinus nigra b/137 Pinus nigra b/138 Pinus nigra b/139 Pinus sylvestris ˇFastigiata b/140 Pinus ponderosa b/141 Pinus ponderosa b/142 Pinus ponderosa b/143 Pinus ponderosa b/144 Pinus ponderosa b/145 Pinus ponderosa b/146 Pinus sylvestris b/147 Pseudotsuga menziesii b/148 Pseudotsuga menziesii b/149 Pseudotsuga menziesii b/150 Pseudotsuga menziesii b/151 Pseudotsuga menziesii b/152 Pseudotsuga menziesii b/153 Pseudotsuga menziesii b/154 Pseudotsuga menziesii b/155 Thuja occidentalis b/156 Juniperus x media b/157 Juniperus horizontalis skup.: Robibia pseudoacacia, Rosa canina, b/158 Spiraea x vanhouttei, Juniperus virginiana, Juniperus x media Pfitzeriana, Berberis thunbergii Atropurpurea, Acer platanoides b/159 Juniperus x media Pfitzeriana Aurea b/160 Deutzia scabra b/161 Pinus nigra b/162 Spiraea x vanhouttei c/01 Juglans regia c/02 Juglans regia c/03 Juglans regia c/04 Juglans regia c/05 Juglans regia c/06 Juglans regia c/07 Juglans regia c/08 Juglans nigra c/09 Spiraea x vanhouttei c/10 Spiraea x vanhouttei c/11 Acer platanoides c/12 skup.: Cotoneaster multiflorus, Rosa canina c/13 Robinia pseudoacacia c/14 Picea pungens c/15 Picea pungens c/16 Thuja occidentalis c/17 Thuja occidentalis c/18 Thuja occidentalis c/19 Thuja occidentalis c/20 Thuja occidentalis c/21 Thuja occidentalis c/22 Thuja occidentalis c/23 Thuja occidentalis c/24 Thuja occidentalis c/25 Thuja occidentalis c/26 Thuja occidentalis c/27 Thuja occidentalis c/28 Thuja occidentalis c/29 Thuja occidentalis c/30 Thuja occidentalis c/31 Thuja occidentalis c/32 Thuja occidentalis c/33 Thuja occidentalis c/34 Chamaecyparis nootkatensis c/35 Chamaecyparis nootkatensis c/36 Chamaecyparis nootkatensis c/37 Chamaecyparis lawsoniana c/38 Juniperus communis c/39 Juniperus communis c/40 Picea abies c/41 Pinus mugo c/42 Pinus mugo c/43 Juniperus sabina c/44 Juniperus x media Pfitzeriana Aurea c/45 Platycladus orientalis cv. c/46 Platycladus orientalis cv. c/47 Picea pungens c/48 Picea pungens c/49 Picea pungens c/50 Picea pungens c/51 Picea pungens c/52 Thuja plicata c/53 Juniperus chinensis c/54 Acer platanoides d/01 Populus nigra d/02 Populus alba d/03 Populus alba d/04 Fraxinus excelsior d/05 Fraxinus excelsior d/06 Fraxinus excelsior d/07 Salix caprea d/08 Prunus cerasifera Nigra d/09 Picea abies d/10 Tilia cordata d/11 Negundo aceroides Variegatum d/12 Malus sp. d/13 Robinia psaeudoacacia Frisia d/14 Acer platanoides Drummondii d/15 Tilia cordata d/16 Prunus cerasifera Nigra d/17 Acer platanoides Crimson King d/18 Tilia platyphyllos d/19 Catalpa bignonioides d/20 Sorbus aucuparia d/21 Betula pendula d/22 Salix caprea d/23 Betula pendula d/24 Crataegus lavallei d/25 Crataegus lavallei d/26 Betula pendula d/27 Picea abies d/28 Picea abies d/29 Picea abies d/30 Picea abies d/31 Picea abies d/32 Acer platanoides d/33 Betula pendula d/34 Betula pendula d/35 Betula pendula d/36 Pinus sylvestris d/37 Picea abies d/38 Picea abies d/39 Picea abies d/40 Pinus nigra d/41 Pinus nigra d/42 Pinus nigra d/43 Paeonia suffruticosa d/44 Swida alba Argenteomarginata d/45 Weigela florida d/46 Physocarpus opulifolius d/47 Physocarpus opulifolius d/48 Swida alba Argenteomarginata d/49 Viburnum rhytidophyllum d/50 Acer tataricum d/51 Acer ginnala d/53 Spiraea x cinerea Grefsheim d/54 Salix erythroflexuosa d/55 Amorpha fruticosa d/56 Pyracantha coccinea d/57 Pyracantha coccinea d/58 Pyracantha coccinea d/59 Juniperus sp. d/60 Acer tataricum d/61 Swida alba Argenteomarginata d/62 Crataegus leavigata d/63 Philadelphus coronarius d/64 Philadelphus coronarius d/65 skup.: Philadelphus coronarius, Physocarpus opulifolius, Weigela cv., Spiraea sp. d/66 Swida stolonifera Flaviramea i/01 Aesculus hippocastanum i/02 Aesculus hippocastanum i/03 Aesculus hippocastanum i/04 Aesculus hippocastanum i/05 Aesculus hippocastanum i/06 Aesculus hippocastanum i/07 Aesculus hippocastanum i/08 Aesculus hippocastanum i/09 Aesculus hippocastanum i/10 Aesculus hippocastanum i/11 Aesculus hippocastanum i/12 Aesculus hippocastanum i/13 Aesculus hippocastanum i/14 Aesculus hippocastanum i/15 Aesculus hippocastanum i/16 Aesculus hippocastanum i/17 Aesculus hippocastanum i/18 Aesculus hippocastanum i/19 Aesculus hippocastanum i/20 Aesculus hippocastanum i/21 Aesculus hippocastanum i/22 Fraxinus excelsior i/23 Juglans regia i/24 Tilia cordata

7 i/01 - i/24 centrum obce i/77 Robinia pseudoacacia i/130 Thuja occidentalis i/25 Betula pendula i/78 Robinia pseudoacacia i/131 Thuja occidentalis i/26 Betula pendula i/79 Robinia pseudoacacia i/132 Thuja occidentalis i/27 Betula pendula i/80 Malus sp. i/133 Thuja occidentalis i/28 Salix caprea i/81 Picea abies i/134 Thuja occidentalis i/29 Salix caprea i/82 Picea abies i/135 Thuja occidentalis i/30 Robinia pseudoacacia i/83 Picea abies i/136 Thuja occidentalis i/31 Robinia pseudoacacia i/84 Picea abies i/137 Thuja occidentalis i/32 Rhus typhina i/85 Picea abies i/138 Swida alba i/33 Rhus typhina i/86 Picea abies i/139 Tilia platyphyllos i/34 Rhus typhina i/87 Picea abies i/140 Tilia platyphyllos i/35 Prunus avium i/88 Picea abies i/141 Tilia platyphyllos i/36 Robinia pseudoacacia i/89 Tilia cordata i/142 Tilia platyphyllos i/37 Picea abies i/90 Acer platanoides i/143 Tilia platyphyllos i/38 Picea abies i/91 Acer platanoides i/144 Tilia platyphyllos i/39 Picea abies i/92 Acer platanoides i/145 Tilia platyphyllos i/40 Picea abies i/93 Acer platanoides i/146 Tilia platyphyllos i/41 Juniperus horizontalis i/94 Spiraea douglasii i/147 Tilia platyphyllos i/42 Forsythia x intermedia i/95 Robinia pseudoacacia i/148 Tilia platyphyllos i/43 Forsythia x intermedia i/96 Robinia pseudoacacia i/149 Tilia platyphyllos i/44 Rosa canina i/97 Robinia pseudoacacia i/150 Tilia platyphyllos i/45 skup.: Picea abies i/98 Robinia pseudoacacia i/151 Tilia platyphyllos i/46 Spiraea douglasii i/99 Robinia pseudoacacia i/152 Tilia platyphyllos i/47 Corylus avellana i/100 Picea abies i/153 Tilia platyphyllos i/48 Cotoneaster salicifolius i/101 Ligustrum vulgare i/154 Tilia platyphyllos i/49 Prunus avium i/102 Ligustrum vulgare i/155 Tilia platyphyllos i/50 Prunus avium i/103 Pinus nigra i/156 Tilia platyphyllos i/51 Pseudotsuga menziesii i/104 Pinus nigra i/157 Tilia platyphyllos i/52 Pseudotsuga menziesii i/105 Picea omorika i/158 Betula pendula i/53 Pseudotsuga menziesii i/106 Picea omorika i/159 Betula pendula i/54 Pseudotsuga menziesii i/107 skup.: Physocarpus opulifolius i/160 Betula pendula i/55 Pseudotsuga menziesii i/108 Weigela florida i/161 Betula pendula i/56 Pseudotsuga menziesii i/109 Symphoricarpos albus i/162 Betula pendula i/57 Pseudotsuga menziesii i/110 skup.: Lonicera xylosteum, Forsythia x intermadia, potentila fruticosa i/163 Betula pendula i/58 Picea abies i/111 Viburnum opulus i/164 Symphoricarpos albus i/59 Picea abies i/112 Acer tataricum i/165 Symphoricarpos albus i/60 Picea abies i/113 Deutzia scabra i/166 Forsythia x intermedia i/61 Picea abies i/114 Forsythia x intermedia i/167 skup.: Spiraea x vanhouttei, Tamarix parviflora i/62 Picea abies i/115 Juniperus x media Pfitzeriana i/168 Viburnum lantana i/63 Picea abies i/116 Swida alba i/169 Pinus sylvestris i/64 Picea abies i/117 Acer platanoides i/170 Picea abies i/65 Picea abies i/118 Abies concolor i/171 Abies concolor i/66 Picea abies i/119 Pinus nigra i/172 Salix caprea i/67 Juniperus sp. i/120 Swida alba i/173 Acer platanoides i/68 Salix erythroflexuosa i/121 Prunus domestica i/174 Corylus avellana i/69 Taxus baccata i/122 Picea abies i/175 Pinus sylvestris i/70 Taxus baccata i/123 Picea abies i/176 Spiraea douglasii (živý plot) i/71 Taxus baccata i/124 Picea abies i/177 Carpinus betulus i/72 Taxus baccata i/125 Picea abies i/178 Acer platanoides i/73 Pinus sylvestris i/126 Picea abies i/179 Juniperus communis i/74 Abies alba i/127 Picea abies i/180 Juniperus sp. i/75 Robinia pseudoacacia i/128 Picea abies i/181 Thuja occidentalis i/76 Robinia pseudoacacia i/129 Picea abies i/182 Thuja occidentalis i/183 Thuja occidentalis i/223 Caragana arborescens i/254 Syringa vulgaris i/184 Thuja occidentalis i/224 Prunus domestica i/255 Viburnum lentago i/185 Juglans regia i/225 Prunus domestica i/256 Juglans regia i/186 Juglans regia i/226 Prunus avium i/257 Juglans regia i/187 Juglans regia i/227 Prunus avium i/258 Thuja plicata i/188 Juglans regia i/228 Prunus avium i/259 Thuja plicata i/189 Juglans regia i/229 Prunus avium i/260 Thuja plicata i/190 Juglans regia i/230 Prunus avium i/261 Corylus avellana i/191 Juglans regia i/231 Prunus avium i/262 Thuja plicata i/192 Juglans regia i/232 Prunus avium i/263 Picea abies i/193 Juglans regia i/233 Prunus avium i/264 Picea abies i/194 Juglans regia i/234 Prunus domestica i/265 Picea abies i/195 Malus sp. i/235 Prunus avium i/266 Picea abies i/196 Malus sp. i/236 Pinus sylvestris i/267 Picea abies i/197 Malus sp. i/237 Betula pendula i/268 Picea abies i/198 Malus sp. i/238 Betula pendula i/269 Picea abies i/199 Malus sp. i/239 Betula pendula i/270 Picea abies i/200 i/240 Syringa vulgaris i/271 Robinia pseudoacacia i/201 i/232 Prunus avium i/272 Robinia pseudoacacia i/202 i/233 Prunus avium i/273 Robinia pseudoacacia i/203 Betula pendula i/234 Prunus domestica i/274 Robinia pseudoacacia i/204 Betula pendula i/235 Prunus avium i/275 Cornus sp. i/205 Betula pendula i/236 Pinus sylvestris i/276 Sambucus nigra i/206 Rhus typhina i/237 Betula pendula i/277 Robinia pseudoacacia i/207 Betula pendula i/238 Betula pendula i/278 Juglans regia i/208 Betula pendula i/239 Betula pendula i/279 Prunus padus i/209 Betula pendula i/240 Syringa vulgaris i/280 Prunus padus i/210 Betula pendula i/241 Syringa vulgaris i/281 Pseudotsuga menziesii i/211 Betula pendula i/242 Syringa vulgaris i/282 Betula pendula i/212 Betula pendula i/243 Betula pendula i/283 Fraxinus excelsior i/213 Betula pendula i/244 Betula pendula i/284 Fraxinus excelsior i/214 Betula pendula i/245 Betula pendula i/285 Fraxinus excelsior i/215 Picea abies i/246 Fraxinus excelsior i/286 Fraxinus excelsior i/216 Pseudotsuga menziesii i/247 Juniperus x media Pfitzeriana i/287 Fraxinus excelsior i/217 Picea abies i/248 Lonicera tatarica i/288 Fraxinus excelsior i/218 Picea abies i/249 Viburnum sp. i/289 Fraxinus excelsior i/219 Picea abies i/250 Abies alba i/290 skup.: Picea pungens, Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata i/220 Pseudotsuga menziesii i/251 Betula pendula i/291 ovocný sad i/221 Juglans regia i/252 Pinus sylvestris i/292 skup.: Picea omorika i/222 Caragana arborescens i/253 Larix decidua i/293 skup.: Ligustrum vulgare i/294 skup.: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Aesculus i/321 Tilia cordata s/05 Robinia pseudoacacia hippocastanum i/295 skup.: Betula pendula i/322 Tilia cordata s/06 Acer platanoides i/296 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea i/323 Sorbus aucuparia s/07 Fraxinus excelsior i/297 skup.: Robinia pseudoacacia i/324 Pice abies s/08 Fraxinus excelsior i/298 skup.: Robinia pseudoacacia i/325 Sorbus aucuparia s/09 Fraxinus excelsior i/299 skup. Juglans regia i/326 Tilia platyphyllos s/10 Pinus sylvestris i/300 Tilia cordata (torzo) i/327 Prunus sp. s/11 Tilia cordata i/301 skup.: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Malus sp., Rosa canina, Prunus i/328 Tilia platyphyllos s/12 Quercus robur i/302 Tilia cordata i/329 Salix erythroflexuosa s/13 Quercus robur i/303 skup.: Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Sambucus nigra i/330 Tilia cordata s/14 Betula pendula i/304 skup.: Picea pungens, Prunus domestica, Salix caprea i/331 Tilia cordata s/15 Pinus sylvestris i/305 skup.: Rhus typhina, Picea abies, Spiraea sp., Thuja sp., Physocarpus opulifolius, Swida alba, i/332 Tilia cordata s/16 Pinus strobus Corylus avellana i/306 Forsythia x intermedia i/333 Tilia cordata s/17 Tilia cordata i/307 Picea sp. i/334 Tilia cordata s/18 Tilia cordata i/308 Picea sp. i/335 domestica, Crataegus, Sambucus s/19 Tilia cordata i/309 Picea pungens i/336 domestica, Crataegus, Sambucus s/20 Tilia cordata i/310 Salix erythroflexuosa i/337 domestica, Crataegus, Sambucus s/21 Tilia cordata i/311 skup.: Slix viminalis i/338 skup.: Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Quercus robur s/22 Tilia cordata i/312 Betula sp. i/339 Fraxinus excelsior s/23 Tilia cordata i/313 Salix erythroflexuosa i/340 skup.: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Aesculus s/24 Tilia cordata hippocastanum i/314 Betula pendula i/341 skup.: Betula pendula, Populus nigra, Acer sp., Prunus, Corylus avellana, Sambucus s/25 Quercus robur nigra i/315 Tilia cordata i/342 skup.: Acer sp., Quercus robur, Larix decidua, Picea abies, Tilia cordata, Prunus avium, Salix s/26 Quercus robur caprea i/316 Betula pendula i/343 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea, Betula pendula, Acer sp., Quercus robur, Populus tremula, Larix s/27 Quercus robur decidua, Pinus sylvestris, Picea abies i/317 Tilia cordata s/01 Tilia cordata s/28 Quercus robur i/318 Betula pendula s/02 Fraxinus excelsior s/29 Carpinus betulus i/319 Betula pendula s/03 Picea abies s/30 Carpinus betulus i/320 Tilia cordata s/04 Fraxinus excelsior s/31 Carpinus betulus s/32 Pyrus communis s/75 Pinus strobus s/33 skup.: Salix alba, Salic caprea s/76 Pinus sylvestris s/34 Betula pendula s/77 Juglans regia s/35 Abies concolor s/78 Larix decidua s/36 Thuja sp. s/79 Larix decidua s/37 Juniperus communis s/80 Pinus ponderosa s/38 Pinus ponderosa s/81 Pinus ponderosa s/39 Juglans regia s/82 Fraxinus excelsior s/40 Aesculus hippocastanum s/83 Quercus robur s/41 Aesculus hippocastanum s/84 Picea abies s/42 Acer platanoides s/85 Betula pendula s/43 Acer platanoides s/86 Pyrus communis s/44 Aesculus hippocastanum s/87 Larix decidua s/45 Aesculus hippocastanum s/88 Larix decidua s/46 skup.: Abies grandis, Pseudotsuga menziesii s/89 Larix decidua s/47 Juglans regia s/90 Larix decidua s/48 Pinus sylvestris s/91 Tilia cordata s/49 Robinia pseudoacacia s/92 Juglans regia s/50 Acer pseudoplatanus s/93 skup.: Picea abies, Pinus sylvestris s/51 Quercus robur s/94 s/52 Tilia cordata s/95 s/53 Tilia cordata s/54 Juglans regia s/55 Picea abies s/56 skup.: Betula pendula s/57 Tilia cordata s/58 Tilia cordata s/59 Prunus avium s/60 Pseudotsuga menziesii s/61 Pseudotsuga menziesii s/62 Juglans regia s/63 Robinia pseudoacacia s/64 Fraxinus excelsior s/65 Tilia cordata s/66 Robinia pseudoacacia s/67 Juglans regia s/68 Juglans regia s/69 Juglans regia s/70 Pinus sylvestris s/71 Larix decidua s/72 Betula pendula s/73 Juglans regia s/74 Juglans regia skup.: Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus rubra Betula pendula, Pinus sylvestris, Larix decidua, Acer platanoides, Tilia cordata

8 i/01 - i/24 centrum obce i/77 Robinia pseudoacacia i/130 Thuja occidentalis i/25 Betula pendula i/78 Robinia pseudoacacia i/131 Thuja occidentalis i/26 Betula pendula i/79 Robinia pseudoacacia i/132 Thuja occidentalis i/27 Betula pendula i/80 Malus sp. i/133 Thuja occidentalis i/28 Salix caprea i/81 Picea abies i/134 Thuja occidentalis i/29 Salix caprea i/82 Picea abies i/135 Thuja occidentalis i/30 Robinia pseudoacacia i/83 Picea abies i/136 Thuja occidentalis i/31 Robinia pseudoacacia i/84 Picea abies i/137 Thuja occidentalis i/32 Rhus typhina i/85 Picea abies i/138 Swida alba i/33 Rhus typhina i/86 Picea abies i/139 Tilia platyphyllos i/34 Rhus typhina i/87 Picea abies i/140 Tilia platyphyllos i/35 Prunus avium i/88 Picea abies i/141 Tilia platyphyllos i/36 Robinia pseudoacacia i/89 Tilia cordata i/142 Tilia platyphyllos i/37 Picea abies i/90 Acer platanoides i/143 Tilia platyphyllos i/38 Picea abies i/91 Acer platanoides i/144 Tilia platyphyllos i/39 Picea abies i/92 Acer platanoides i/145 Tilia platyphyllos i/40 Picea abies i/93 Acer platanoides i/146 Tilia platyphyllos i/41 Juniperus horizontalis i/94 Spiraea douglasii i/147 Tilia platyphyllos i/42 Forsythia x intermedia i/95 Robinia pseudoacacia i/148 Tilia platyphyllos i/43 Forsythia x intermedia i/96 Robinia pseudoacacia i/149 Tilia platyphyllos i/44 Rosa canina i/97 Robinia pseudoacacia i/150 Tilia platyphyllos i/45 skup.: Picea abies i/98 Robinia pseudoacacia i/151 Tilia platyphyllos i/46 Spiraea douglasii i/99 Robinia pseudoacacia i/152 Tilia platyphyllos i/47 Corylus avellana i/100 Picea abies i/153 Tilia platyphyllos i/48 Cotoneaster salicifolius i/101 Ligustrum vulgare i/154 Tilia platyphyllos i/49 Prunus avium i/102 Ligustrum vulgare i/155 Tilia platyphyllos i/50 Prunus avium i/103 Pinus nigra i/156 Tilia platyphyllos i/51 Pseudotsuga menziesii i/104 Pinus nigra i/157 Tilia platyphyllos i/52 Pseudotsuga menziesii i/105 Picea omorika i/158 Betula pendula i/53 Pseudotsuga menziesii i/106 Picea omorika i/159 Betula pendula i/54 Pseudotsuga menziesii i/107 skup.: Physocarpus opulifolius i/160 Betula pendula i/55 Pseudotsuga menziesii i/108 Weigela florida i/161 Betula pendula i/56 Pseudotsuga menziesii i/109 Symphoricarpos albus i/162 Betula pendula i/57 Pseudotsuga menziesii i/110 skup.: Lonicera xylosteum, Forsythia x intermadia, potentila fruticosa i/163 Betula pendula i/58 Picea abies i/111 Viburnum opulus i/164 Symphoricarpos albus i/59 Picea abies i/112 Acer tataricum i/165 Symphoricarpos albus i/60 Picea abies i/113 Deutzia scabra i/166 Forsythia x intermedia i/61 Picea abies i/114 Forsythia x intermedia i/167 skup.: Spiraea x vanhouttei, Tamarix parviflora i/62 Picea abies i/115 Juniperus x media Pfitzeriana i/168 Viburnum lantana i/63 Picea abies i/116 Swida alba i/169 Pinus sylvestris i/64 Picea abies i/117 Acer platanoides i/170 Picea abies i/65 Picea abies i/118 Abies concolor i/171 Abies concolor i/66 Picea abies i/119 Pinus nigra i/172 Salix caprea i/67 Juniperus sp. i/120 Swida alba i/173 Acer platanoides i/68 Salix erythroflexuosa i/121 Prunus domestica i/174 Corylus avellana i/69 Taxus baccata i/122 Picea abies i/175 Pinus sylvestris i/70 Taxus baccata i/123 Picea abies i/176 Spiraea douglasii (živý plot) i/71 Taxus baccata i/124 Picea abies i/177 Carpinus betulus i/72 Taxus baccata i/125 Picea abies i/178 Acer platanoides i/73 Pinus sylvestris i/126 Picea abies i/179 Juniperus communis i/74 Abies alba i/127 Picea abies i/180 Juniperus sp. i/75 Robinia pseudoacacia i/128 Picea abies i/181 Thuja occidentalis i/76 Robinia pseudoacacia i/129 Picea abies i/182 Thuja occidentalis i/183 Thuja occidentalis i/223 Caragana arborescens i/254 Syringa vulgaris i/184 Thuja occidentalis i/224 Prunus domestica i/255 Viburnum lentago i/185 Juglans regia i/225 Prunus domestica i/256 Juglans regia i/186 Juglans regia i/226 Prunus avium i/257 Juglans regia i/187 Juglans regia i/227 Prunus avium i/258 Thuja plicata i/188 Juglans regia i/228 Prunus avium i/259 Thuja plicata i/189 Juglans regia i/229 Prunus avium i/260 Thuja plicata i/190 Juglans regia i/230 Prunus avium i/261 Corylus avellana i/191 Juglans regia i/231 Prunus avium i/262 Thuja plicata i/192 Juglans regia i/232 Prunus avium i/263 Picea abies i/193 Juglans regia i/233 Prunus avium i/264 Picea abies i/194 Juglans regia i/234 Prunus domestica i/265 Picea abies i/195 Malus sp. i/235 Prunus avium i/266 Picea abies i/196 Malus sp. i/236 Pinus sylvestris i/267 Picea abies i/197 Malus sp. i/237 Betula pendula i/268 Picea abies i/198 Malus sp. i/238 Betula pendula i/269 Picea abies i/199 Malus sp. i/239 Betula pendula i/270 Picea abies i/200 i/240 Syringa vulgaris i/271 Robinia pseudoacacia i/201 i/232 Prunus avium i/272 Robinia pseudoacacia i/202 i/233 Prunus avium i/273 Robinia pseudoacacia i/203 Betula pendula i/234 Prunus domestica i/274 Robinia pseudoacacia i/204 Betula pendula i/235 Prunus avium i/275 Cornus sp. i/205 Betula pendula i/236 Pinus sylvestris i/276 Sambucus nigra i/206 Rhus typhina i/237 Betula pendula i/277 Robinia pseudoacacia i/207 Betula pendula i/238 Betula pendula i/278 Juglans regia i/208 Betula pendula i/239 Betula pendula i/279 Prunus padus i/209 Betula pendula i/240 Syringa vulgaris i/280 Prunus padus i/210 Betula pendula i/241 Syringa vulgaris i/281 Pseudotsuga menziesii i/211 Betula pendula i/242 Syringa vulgaris i/282 Betula pendula i/212 Betula pendula i/243 Betula pendula i/283 Fraxinus excelsior i/213 Betula pendula i/244 Betula pendula i/284 Fraxinus excelsior i/214 Betula pendula i/245 Betula pendula i/285 Fraxinus excelsior i/215 Picea abies i/246 Fraxinus excelsior i/286 Fraxinus excelsior i/216 Pseudotsuga menziesii i/247 Juniperus x media Pfitzeriana i/287 Fraxinus excelsior i/217 Picea abies i/248 Lonicera tatarica i/288 Fraxinus excelsior i/218 Picea abies i/249 Viburnum sp. i/289 Fraxinus excelsior i/219 Picea abies i/250 Abies alba i/290 skup.: Picea pungens, Pinus nigra, Picea abies, Taxus baccata i/220 Pseudotsuga menziesii i/251 Betula pendula i/291 ovocný sad i/221 Juglans regia i/252 Pinus sylvestris i/292 skup.: Picea omorika i/222 Caragana arborescens i/253 Larix decidua i/293 skup.: Ligustrum vulgare i/294 skup.: Fraxinus excelsior, Quercus robur, Acer platanoides, Robinia pseudoacacia, Aesculus i/321 Tilia cordata s/05 Robinia pseudoacacia hippocastanum i/295 skup.: Betula pendula i/322 Tilia cordata s/06 Acer platanoides i/296 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea i/323 Sorbus aucuparia s/07 Fraxinus excelsior i/297 skup.: Robinia pseudoacacia i/324 Pice abies s/08 Fraxinus excelsior i/298 skup.: Robinia pseudoacacia i/325 Sorbus aucuparia s/09 Fraxinus excelsior i/299 skup. Juglans regia i/326 Tilia platyphyllos s/10 Pinus sylvestris i/300 Tilia cordata (torzo) i/327 Prunus sp. s/11 Tilia cordata i/301 skup.: Sambucus nigra, Fraxinus excelsior, Malus sp., Rosa canina, Prunus i/328 Tilia platyphyllos s/12 Quercus robur i/302 Tilia cordata i/329 Salix erythroflexuosa s/13 Quercus robur i/303 skup.: Salix caprea, Robinia pseudoacacia, Betula pendula, Sambucus nigra i/330 Tilia cordata s/14 Betula pendula i/304 skup.: Picea pungens, Prunus domestica, Salix caprea i/331 Tilia cordata s/15 Pinus sylvestris i/305 skup.: Rhus typhina, Picea abies, Spiraea sp., Thuja sp., Physocarpus opulifolius, Swida alba, i/332 Tilia cordata s/16 Pinus strobus Corylus avellana i/306 Forsythia x intermedia i/333 Tilia cordata s/17 Tilia cordata i/307 Picea sp. i/334 Tilia cordata s/18 Tilia cordata i/308 Picea sp. i/335 domestica, Crataegus, Sambucus s/19 Tilia cordata i/309 Picea pungens i/336 domestica, Crataegus, Sambucus s/20 Tilia cordata i/310 Salix erythroflexuosa i/337 domestica, Crataegus, Sambucus s/21 Tilia cordata i/311 skup.: Slix viminalis i/338 skup.: Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Quercus robur s/22 Tilia cordata i/312 Betula sp. i/339 Fraxinus excelsior s/23 Tilia cordata i/313 Salix erythroflexuosa i/340 skup.: Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, Salix alba, Salix caprea, Aesculus s/24 Tilia cordata hippocastanum i/314 Betula pendula i/341 skup.: Betula pendula, Populus nigra, Acer sp., Prunus, Corylus avellana, Sambucus s/25 Quercus robur nigra i/315 Tilia cordata i/342 skup.: Acer sp., Quercus robur, Larix decidua, Picea abies, Tilia cordata, Prunus avium, Salix s/26 Quercus robur caprea i/316 Betula pendula i/343 skup.: Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior, Salix alba, Salix caprea, Betula pendula, Acer sp., Quercus robur, Populus tremula, Larix s/27 Quercus robur decidua, Pinus sylvestris, Picea abies i/317 Tilia cordata s/01 Tilia cordata s/28 Quercus robur i/318 Betula pendula s/02 Fraxinus excelsior s/29 Carpinus betulus i/319 Betula pendula s/03 Picea abies s/30 Carpinus betulus i/320 Tilia cordata s/04 Fraxinus excelsior s/31 Carpinus betulus s/32 Pyrus communis s/75 Pinus strobus s/33 skup.: Salix alba, Salic caprea s/76 Pinus sylvestris s/34 Betula pendula s/77 Juglans regia s/35 Abies concolor s/78 Larix decidua s/36 Thuja sp. s/79 Larix decidua s/37 Juniperus communis s/80 Pinus ponderosa s/38 Pinus ponderosa s/81 Pinus ponderosa s/39 Juglans regia s/82 Fraxinus excelsior s/40 Aesculus hippocastanum s/83 Quercus robur s/41 Aesculus hippocastanum s/84 Picea abies s/42 Acer platanoides s/85 Betula pendula s/43 Acer platanoides s/86 Pyrus communis s/44 Aesculus hippocastanum s/87 Larix decidua s/45 Aesculus hippocastanum s/88 Larix decidua s/46 skup.: Abies grandis, Pseudotsuga menziesii s/89 Larix decidua s/47 Juglans regia s/90 Larix decidua s/48 Pinus sylvestris s/91 Tilia cordata s/49 Robinia pseudoacacia s/92 Juglans regia s/50 Acer pseudoplatanus s/93 skup.: Picea abies, Pinus sylvestris s/51 Quercus robur s/94 s/52 Tilia cordata s/95 s/53 Tilia cordata s/54 Juglans regia s/55 Picea abies s/56 skup.: Betula pendula s/57 Tilia cordata s/58 Tilia cordata s/59 Prunus avium s/60 Pseudotsuga menziesii s/61 Pseudotsuga menziesii s/62 Juglans regia s/63 Robinia pseudoacacia s/64 Fraxinus excelsior s/65 Tilia cordata s/66 Robinia pseudoacacia s/67 Juglans regia s/68 Juglans regia s/69 Juglans regia s/70 Pinus sylvestris s/71 Larix decidua s/72 Betula pendula s/73 Juglans regia s/74 Juglans regia skup.: Picea abies, Pseudotsuga menziesii, Pinus sylvestris, Betula pendula, Quercus rubra Betula pendula, Pinus sylvestris, Larix decidua, Acer platanoides, Tilia cordata

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem

Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš dotaz (viz níže). Požadovaný seznam najdete v příloze. S pozdravem From: Tušl Ondřej Sent: Friday, June 08, 2012 10:49 AM To: Subject: FW: č.j.: 35831/2012/KP - ŽÁDOST O INFORMACE DLE 106/1999 - TYRŠOVY SADY Dobrý den, posílám odpověď Odboru hlavního architekta na váš

Více

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne

Dotaz ze dne č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady. Odpověď na dotaz ze dne Dotaz ze dne 2. 9. 2012 - č.j.: 53985/2012 Žádost o informace Tyršovy sady V tiskové zprávě Magistrátu města Pardubic ze dne 28. 3. 2012 o kácení v Tyršových sadech v březnu 2012 se uvádí, že: "Celkem

Více

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita

Sadovnická hodnota Poškození kmene. Poškození koruny. Výskyt suchých větví. Vitalita 1 Tilia cordata 16 10 3 90 4 3 4 1 1 1 2 2 V 2 Fraxinus excelsior Pendula 3 1 2 6 2 2 3 1 1 1 3 Picea pungens 9 3 2 16 3 2 3 1 1 1 4 Picea pungens 9 3 2 18 3 2 3 1 1 1 5 Picea pungens 9 4 2 10 3 2 3 1

Více

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1.

obvod kmínku nebo výška Acer campestre (javor babyka) 12-14 1.590,- Acer platanoides (javor mléč) 12-14 1.300,- možnost slevy 16-18 1.500,- 1. Ceník podzim 2012 Listnaté stromy vzrostlé Stromy lze vybírat po telefonické domluvě s vedoucím školky (+420 606 68 98 98) Maloobchodní prodej s přirážkou 30 % při odběru menším než 15 ks. Dřevina obvod

Více

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1

SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 SÍDLIŠTĚ PRAŽSKÁ - LOKALITA 1 PŘÍLOHA 1 INVENTARIZACE DŘEVIN Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis

Více

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice

ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice ARNIKA - Lesní a okrasné školky Hostivice www.arnikaskolky.cz arnika.poslusny@ volny.cz tel. 606 68 98 98 Velkoobchodní ceník - jaro 2013 Ceny jsou uvedeny v korunách jako velkoobchodní, k cenám účtujeme

Více

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN

ARNIKA. Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN ARNIKA Lesní a okrasná školka Hostivice CENÍK DŘEVIN Ing. Zdeněk Poslušný, Zakládání a údržba zeleně Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64, tel.fax 257 960 260 E-mail : arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21.

Regenerace zeleně místní části Olší nad Oslavou VP (HIP): Tabelární specifikace dřevin, soupis dřevin k odstranění ZZ/694/13/21. Doplňující údaje: 0 5.10.013 1.vydání Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: Souprava: Město Velké Meziříčí Radnická 9/1, 594 13 Velké Meziříčí Zhotovitel:

Více

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření

mech. pošk. kmen mech. pošk. kor hniloby dutiny rozsah skupiny v suché větve vitalita statika m2 pěstební opatření 16. SÍDLIŠTĚ VOLDÁN 1221/1 1 Prunus spec, slivoň 5 5 0.7 5+5 2 0 0 0 0 0 3 3 odstranit vylomené větve 1221/1 2 Prunus avium, třešeň 9 7 1.5 57 4 2 2 1 3 2 2 4 odstranit nebezpečný 1221/1 3 Prunus spec,

Více

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY

Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY Revitalizace vzrostlých stromů v městyse Štoky a jeho místních částech a jejích místních částech PŘÍLOHY PŘÍLOHA 2.A Inventarizace dřevin a návrh pěstebních opatření v městyse Štoky TEXTOVÁ ČÁST Inv. číslo

Více

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů

PŘÍLOHY. Seznam příloh. Příloha 1: Názvy a zkratky stromů PŘÍLOHY Seznam příloh Příloha 1: Názvy a zkratky stromů Příloha 2: Grafy 1. Celkový počet stromů 2. Počet listnatých stromů 3. Počet jehličnatých stromů 4. Průměry všech stromů 5. Zdravotní stav listnatých

Více

Ing. Kateřina Nehybová, DiS.

Ing. Kateřina Nehybová, DiS. OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 66619 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KLUCANINOU ČÁST

Více

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů

Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Dendrologická exkurze po třeboňských parcích (stromy a keře) seznam druhů Vysvětlivky: KS Komenského sady, ZP zámecký park, PH parčík u hradeb, hoj. hojně, bus u autobusového nádraží místo česky latinsky

Více

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat)

LEGENDA. Celková vitalita (schopnost regenerovat) LEGENDA Celková vitalita (schopnost regenerovat) Sleduje schopnost dřeviny regenerovat ajejí celkový stav. Celková vitalita je posuzována podle deflorace, malce a výskytu výhonů v koruně a schopnosti odolávat

Více

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin

zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 3 vodojem, oplocení, plochy trávníku, porosty dřevin název 1 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem vodárny Lomnička funkce rekreační objekt zbytky objektu 3 4 soukromé _ 76,88 1,00 2 IV 2 RI Rekreační objekt u sadu při polní cestě za objektem

Více

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/

Evidence dřevin parku u kláštera v Doksanech /stav k říjnu 2012/ koruny Vitalita SH Poznámky 1 Tilia cordata ( lípa srdčitá) 40-60 90 10 2,3 15-20 3 3 Hrozí vylomení větví v koruně 2 Tilia cordata 5 6 3 1,6 4 4 3 Dosadba 3 Tilia cordata 40-60 82 8 2,6 15 1 2 Houbové

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2015 Jehličnaté dřeviny kód dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60, 15-30 530

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov

Generel zeleně pro město Jevíčko, k.ú. Zadní Arnoštov Generel pro město, k.ú. Zadní Arnoštov Číslo Návrh 1/ 5f Vjezd do obce od Křenova Pinus sylvestris 10%, ov - 251.79 0.6155 Picea abies 90% 2/ 4b Zahrada u RD Malus domestica - oj., st žádná omezená bez

Více

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61)

LEGENDA 31 (60) 24 (69) 20 (79) 25 (61) 46 (F) PARK ZA MUZEEM V JÍLOVÉM U PRAHY - ŽÁDOST O KÁCENÍ DŘEVIN PŘÍLOHA - ZÁKRES DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ DO KATASTRÁLNÍ MAPY ETAPA I. ETAPA II. M 1:0 1 ul. Českosloveské Českosloveská armády (98) E

Více

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství

Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Lesní a okrasné školky Hostivice Zahradní architektura a krajinářství Velkoobchodní ceník jaro 2016 Arnika, Ing. Zdeněk Poslušný DiS. Tel. 606 68 98 98, 602 66 77 64 arnika.poslusny@volny.cz www.arnikaskolky.cz

Více

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

Město Tišnov, náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město, náměstí Míru 111, 666 19 Regenerace zeleně vybraných lokalit města Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SÍDLIŠTĚ POD KVĚTNICÍ ČÁST

Více

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019

NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ PODZIM 2018/JARO 2019 NABÍDKA VZROSTLÝCH STROMŮ Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti 10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Druh počet ks velikost cena

Více

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ REGENERACE ZELENĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ KAPITOLA 4. REGENERACE ZELENĚ NA SÍDLIŠTÍCH A NOVÉM HŘBITOVĚ 278 4.1 ÚVOD Poslední část projektu tvoří tři samostatné lokality a to sídliště Bezděkov, sídliště Čecháky a prostor Nového hřbitova na Karlově

Více

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí

Generel zeleně pro město Jevíčko - k.ú. Jevíčko - město, Jevíčko - předměstí Generel pro město Jevíčko k.ú. Jevíčko město, Jevíčko předměstí Číslo Návrh 1/ 1c Palackého náměstí Tilia cordata 25%, Acer pseudoplatanus 25%, Ulmus minor 25%, Abies concolor %, Acer saccharinum, Juniperus

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Oznámení o zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ DOPIS ZN.: 170688/2014 rozdělovník ZE DNE: 19.9.2014 NAŠE ZNAČKA: MMHK/175269/2014 zp2/mrk SZ MMHK/170688/2014 VYŘIZUJE: Adriena Marková TELEFON: 495707667 E-MAIL: Adriena.Markova@mmhk.cz

Více

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ

B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ B.1.1 PARK - INVENTARIZACE STROMŮ 1 Tilia platyphyllos 46 9 2 ZŘ terminální kmen, podchodná výška 2 Tilia platyphyllos 55 11 2 ZŘ terminální kmen 3 Aesculus hippocastanum 60 14 2.3 ZŘ+O větvení ve 2m,

Více

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS.

V Rosicích dne 31. 1. 2014. Ing. Jaroslav KOLAŘÍK, Ph.D. Ing. Michal ROMANSKÝ Petr CEJNAR, DiS. Projekt péče o stromy podél vodního toku Orlice byl zpracován na objednávku povodí Labe v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně. Terénní šetření proběhla v měsíci lednu 2014. V Rosicích dne

Více

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ

INVENTARIZACE, PLÁN PÉČE A PLÁN KÁCENÍ OBJEDNATEL: AKCE: STUPEŇ: PROJEKT: Město Tišnov, náměstí Míru, 6669 Tišnov Regenerace zeleně vybraných lokalit města Tišnov Podklad pro žádost o dotace z Dotačního fondu životního prostředí SOUBOR OSTATNÍCH

Více

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit

Výška. 4 Thuja occidentalis cv. Zerav západní odrůda 1694/32 J 5 výhledově odstranit INVETARIZACE DŘEVIN vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. 1 Juniperus communis Jalovec obecný, sloupovitý 1694/32 J 6 2 Buxus

Více

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012

Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Velkoobchodní ceník podzim 2011 / jaro 2012 Obchodní podmínky Velkoobchodní ceník je určen kolegům školkařům, realizátorům, zahradníkům, zahradním architektům a obchodníkům. Ceny : jsou v ceníku uvedeny

Více

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1

dendrologické tabulky Rokytnice Page 1 1 Pinus mugo borovice kleč 1,5 1,0 - keř 0 3 1 1 1 2 Pinus mugo borovice kleč 0,8 1,0 - keř 0 3 1 1 1 3 Picea abies smrk ztepilý 10,0 5,0 50 20 63 27 0 3 1 1 1 4 Larix decidua modřín opadavý 11,0 7,0 77

Více

D.3 Dendrologický průzkum

D.3 Dendrologický průzkum ČESKÁ LÍPA OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA ROHÁČE Z DUBÉ - ČESKOKAMENICKÁ D. Dendrologický průzkum OBSAH:. Průvodní zpráva. Situace : 500 Vypracoval: Hl. inž. projektu: Ing. Szénási Ing. Čamrová Průvodní zpráva AKCE:

Více

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu

Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu Skupina A ošetření stromu 3ks, výsadba 1ks stromu OŠETŘOVÁNÍ STROMŮ* ošetření dle kategorie I. Kategorie II. Kategorie III. Kategorie kalkulace ks 3 0 1107, 1108, 1109 celkem 3 0 vazby v korunách vazba

Více

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin

Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Příloha č. 4: Seznam místních dřevin Seznam domácích dřevin pro okres Benešov/MAS Blaník (Seznam zahrnuje všechny domácí stromy, keře a polokeře na okrese Benešov dle názoru ČSOP, vytvořeného na základě

Více

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet

Chamaecyparis obtusa Nana gracilis Juniperus communis Green Carpet Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin podzim 2015 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7637 Borovice černá QP Pinus nigra 15-25 26 30

Více

Dendrologie. Vybrané rody

Dendrologie. Vybrané rody Dendrologie Vybrané rody Listnaté stromy Acer javor Domácí: A.platanoides j.mléč Nížiny Suchovzdorný Nevhodný pravidelný řez Mrazové desky na kmeni Acer platanoides j.mléč Acer javor Domácí: A.pseudoplatanus

Více

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje

Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje Inventarizace genetických zdrojů vzácných dřevin ve vybraných parcích Středočeského kraje UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) The Inventory

Více

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015

Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 Dokumentace - mapové podklady, příloha č. 7 k ZD Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim 2015 - níže jsou uvedeny bližší informace k veřejné zakázce malého rozsahu Náhradní výsadby ve městě Liberci podzim

Více

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal

Javor babyka 3,90 4,50 5,20 8,00 14,00 Javor mléč 3,60 3,90 4,50 6,20 9,00 Javor klen 3,60 4,10 4,60 5,90 9,00 Jírovec maďal VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Nabídka rostlin - ŠKOLKY OPOLANY s.r.o. - 2013 -ŠKOLKY MCELY s.r.o. -ŠKOLKY TŘEBAŘOV s.r.o. Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Více

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE

PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE PŘÍLOHA F.2 INVENTARIZACE A METODIKA INVENTARIZACE Skopalíková x M. Kuncové x Čejkova Průměr Fyzio. Zdrav. objektu Taxon Výška Průměr kmene koruny stáří Vitalita stav Stabilita Poznámka 30 Betula pendula

Více

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina

SK - tavolník 0,7 4 SK ODS 1720 značně mezernaté,nutná nová výsadba. 1,5 4 SK 1752 mírně prořídlá skupina 1 Salix caprea vrba 3 0 4 4 K ZŘ 666/210 větveno u země, stará, prosychá cca 25% koruny, prům. kmene 4 x 12cm 2 Koelreuteria paniculata svitel 2 1,5 4 K ODS 666/210 nízkokmen, nelze zapěstovat korunu,

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů VELKOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2015 VELKOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park.

DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. DRHOVSKÝ Karel (1983-4): Březina, okres Rokycany. Zámecký park. Studie pro Střední odborné učiliště lesnické, Křivoklát Písky, odloučené pracoviště Březina. Paré č. 4. uloženo u Ing. Václava Sudy na lesní

Více

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin

NÁVES. INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina katastrální území: Slatina pod Hazmburkem. Tab.: č. 1: Inventarizace dřevin INVETARIZACE DŘEVIN - vybrané pozemky intravilánu obce Slatina kastrální území: Slatina pod Hazmburkem Tab.: č. 1: Invenrizace dřevin p.č. NÁVES Sv dřevin 39 Rosa sp. Růže záhonové 1694/50 L ve skupině

Více

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI

DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI DOUTNÁČ - MONITORING LOKALITY PONECHANÉ SAMOVOLNÉMU VÝVOJI David Janik *, Dušan Adam, Pavel Unar, Tomáš Vrška, Libor Hort, Pavel Šamonil, Kamil Král Oddělení ekologie lesa, Výzkumný ústav Silva Taroucy

Více

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9

OBSAH: 1.6 ZÁVĚR... 8 TABULKOVÁ ČÁST... 9 Příloha č. D3 Inventarizace dřevin Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST... 2 1.1 ÚVOD... 2 1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 1.3 CHARAKTERISTIKA INVENTARIZOVANÉ VEGETACE...

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) km 13,000-42,000 olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis)

Více

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016

NABÍDKA ALEJOVÝCH STROMŮ PODZIM 2015/JARO 2016 Ceny jsou uvedeny bez DPH. Do velikosti10-12cm včetně připočítáváme za bal 180,- Kč. Od velikosti 12-14cm připočítáváme za bal 35% k základní ceně. Acer burgerianum 20 175/200 280,00 Kč Acer burgerianum

Více

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti Česká technická norma Květen 2001 Výpěstky okrasných dřevin Všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti (ČSN 464902 1) FLL Ornamental Nursery stocks (products) general regulations and quality standards. Baumschulpflanzen

Více

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova

1.část. lokalita č.1: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova .část lokalita č.: Autobusové nádraží - lokalita č.56: Raisova Projekt péče o stromy na území města Svitavy byl zpracován na objednávku města Svitavy v rámci inventarizace ploch veřejně přístupné zeleně.

Více

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa

dřevina kusy kontejner Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa Abies 10 10l 20 cm 400 Kč Abies 4 10l 45 cm 400 Kč Abies alba 15 2l 45 cm 100 Kč Abies firma 450 60 cm 200 Kč Abies lasiocarpa 5 1,5l 40 cm 70 Kč Acebia 25 1 l 40 Kč Acer campestre 215 2l 100 cm 100 Kč

Více

Protokol inventarizace dřevin "1106 GŘC - areál Olomouc - Povel"

Protokol inventarizace dřevin 1106 GŘC - areál Olomouc - Povel parc.č. 471/1 x plocha 1 Acer campestre javor babyka 9,12,15 3,4,5 2m2 4,0 3-kmen, mladý stromek 2 Rosa canina růže šípková 6m2 4,0 keř 3 Sambucus nigra bez černý 8m2 3,5 keř 4 Sambucus nigra bez černý

Více

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH

REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH REGENERACE NACHLINGEROVA PARKU V ÚVALECH Příloha k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 2020 podporovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015

PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU. platný od 1. 8. 2015 PODZIM 2015 / JARO 2016 CENÍK SADEBNÍHO MATERIÁLU platný od 1. 8. 2015 JMENNÝ REJSTŘÍK Latinské názvy: str.: str.: České názvy: str.: str.: Abies alba (VS) 8, 38 Abies balsamea (VS) 38 Abies bornmulleriana

Více

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa

Akutní pěstební opatření Sídliště u Nádraží - Brandýs nad Labem I. etapa Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průmět koruny (m) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní bezpečnost (0-3) Cíl dopadu (0-3) Perspektiva

Více

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41)

Hodnoticí standard. Technik arborista (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Technik arborista (kód: 41-063-M) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Týká se povolání: Technik arborista Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4 Odborná

Více

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky

Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Dřeviny HEN 2009 přehled dřevin ke zkoušce Ing. Zdeněk Hrubý, Ph.D. Abies alba Jedle bělokorá Strom do 50 m Vzpřímené rozpadavé šišky Picea abies Smrk ztepilý Strom do 55 m Převislé šišky Pinus sylvestris

Více

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50

Podpis: 21 22 23 24 25 26 27 28 m OBSAH. 14 x A4 11/2013 10621030 I.3. A9.1 DRUH DOKUMENTACE 1:100 1:50 1:0 1:0 2 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Sprvní orgn, který RP vydal: Datum nabytí účinnosti RP: Jméno a příjmení, funkce oprvněné úřední osoby pořizovatele: Podpis: Otisk úředního razítka: POŘIZOVATEL OBECNÍ ÚŘAD

Více

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin

Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin Ceník sadebního materiálu okrasných dřevin 2016 Jehličnaté dřeviny kód výrobku dřevina česky dřevina latinsky velikost rostliny v cm bez DPH vč. DPH 7610 Borovice - roubovaná h29 Pinus mugo Gnom vk 60,

Více

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality. K určení původních druhů dřevin a stanovištních podmínek lze využít

Více

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm

NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh kácení stromy s výčetním obvodem nad 80 cm NÁVRH SADOVÝCH ÚPRAV SÍDLIŠTĚ ŠTĚPNICE - 2. etapa Návrh stromy s výčetním obvodem nad 80 cm Albert, Zahradní - 1 Albert, Zahradní 6 Picea abies smrk ztepilý 17 53 25 10,0 0,0 3 3 a 1 1 2 Proschlý, poškozený

Více

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ ,

Mgr. RADIM KOČVARA. Záříčí 92, Chropyně. IČ: , DIČ: CZ , Inventarizace dřevin Pustkovecké údolí Mgr. RADIM KOČVARA Záříčí 92, CZ 768 11 Chropyně IČ: 730 68 021, DIČ: CZ7808155432 604 356 795, e-mail: burunduk@seznam.cz ÚVOD Na základě požadavku Statutárního

Více

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice

Veřejná zeleň malých měst. Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Veřejná zeleň malých měst Eva Sojková Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví,v.v.i. Průhonice Zeleň v sídle Zeleň je jednou ze základních funkčních složek struktury sídla, která

Více

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp.

Regenerace zeleně města Proseče. Technická zpráva ZZ/611/10/17. Doplňující údaje: 0 27.4.2011. 1.vydání v.r. MĚSTO PROSEČ Proseč čp. Doplňující údaje: Ing. Zeman Ing. Zeman Ing. Zeman 27.4.211 1.vydání v.r. v.r. v.r. Rev. Datum Popis Vypracoval Kontroloval Schválil Objednatel: MĚSTO PROSEČ Proseč čp. 18, 539 44 Proseč Souprava: Zhotovitel:

Více

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny

Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4 Neměřen 41 15 1 0 Nízké větvení koruny Levý břeh od soutoku Číslo Druh Výška (m) Šířka korun y (m) Obvod ve 130 cm (cm) Obvod pařez (cm) věk fyziologic ká vytalita pěsteb. patření Poznámky Naléhavos t 1ořešák královský (Juglans regia) 2,5 4

Více

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2

KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 KALINOVO NÁBŘEŽÍ - LOKALITA 2 PŘÍLOHA 1 Poř. číslo Druh dřeviny (vědecký název) český název Obvod kmene cm (ve 130cm) Šířka koruny m Výška dřeviny m Sadovnická hodnota body Popis Popis a navrhovaná konzervační

Více

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN

INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN INVENTARIZACE ZELENĚ - SÍDLIŠTĚ U PAPÍREN LANŠKROUN Název dřeviny 1 Picea pungens smrk pichlavý 50-60 12-15 4-6 4 1 3 poškozené kořeny, mírný náklon, zatím zachovat 2 Picea pungens smrk pichlavý 20-30

Více

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté

Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté VELKOOBCHODNÍ CENÍK PLATNÝ DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - ceny jsou uvedeny bez DPH Lesní prostokořenné dřeviny - listnaté - BALENO PO 50 KUSECH Acer campestre Acer platanoides Acer pseudoplatanus Aesculus hippocas.

Více

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta

olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 60-80 vrba křehká (Salix fragilis) 0-40 vrba křehká

Více

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka

Rozhodnutí spis. zn. NV Plnění Poznámka Předepsané náhradní výsadby r. 2010 Město Rožnov p. Radh.: 00171/2010/SlT/OP3 2 ks buk lesní p.č. 2070/2 k.ú. Roţnov p. R. (kříţ Na Kozinci) splněno 04374/2010/SlT/OP11 1 ks jehličnanu p.č. 1543/4 k.ú.

Více

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov.

Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les. v katastrálním území: Nadějov. 'V Zádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle 8 odst.. 1zákona Č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraj iny ve znění pozdějších předpisů Žádám o povolení ke kácení dřevin na pozemku

Více

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM TRAMVAJOVÁ TRAŤ DIVOKÁ ŠÁRKA - DĚDINSKÁ Ing. František Moravec, Lipová 1497/E, 250 01 Brandýs n/l IČ: 45124957, DIČ: CZ530719270, účet/kód: 433720329/0800 Reg. ŽÚ Brandýs n/l č.j.

Více

předpokládaná doba funkčnosti kompozice plánování á údržby a průběžných zásahů

předpokládaná doba funkčnosti kompozice plánování á údržby a průběžných zásahů Časový horizont předpokládaná doba funkčnosti kompozice dle požadavků (okamžitý X dlouhodobý efekt) výsadbový spon (důležité kritérium) plánování á údržby a průběžných zásahů zkracuje nebo prodlužuje časový

Více

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015

NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 NABÍDKA OKRASNÝCH STROMŮ PODZIM 2015 pro maloodběratele JAN SMEJKAL Javornická 846, 768 72 Chvalčov Tel.: 607 631 234; info@okrasnestromy.cz www.okrasnestromy.cz Umístění školky: Po levé straně u silnice

Více

Inventarizace dřevin

Inventarizace dřevin taxonu koruny koruny hodnota opatření 1 Juglans regia 18 57 5 3,5 6 3 ZŘ mladý, perspektivní, nízko nasazená koruna 2 Juglans regia 44 137 11 8,5 9 3 přeslenité větvení, nad ním zarůstající rána po kosterní

Více

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ

ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ ŽÁDOST K POVOLENÍ KE KÁCENÍ pro akci Park za muzeem v Jílovém u Prahy návrh na kácení - etapa I. Vypracoval: Ing. Lenka Cibulková Konzultace a spolupráce: Ing. Veronika Janoušková, Bc. Stanislav Král Stupeň

Více

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú.

Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace. Přehled dřevin dle příslušných k.ú. Název stavby: GSM-R Kolín Havlíčkův Brod Křižanov - Brno Příloha č.7 PS 715 Trubky HDPE v úseku žst.křížanov - Březské Tabulka kácení dřevin stupeň: realizační dokumentace KOZLOV U KŘIŽANOVA KO-1 Salix

Více

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů MALOOBCHOD

Ceník okrasných dřevin a alejových stromů MALOOBCHOD Wotan Forest, a. s. Středisko Krajinářství Drmaly, 431 11 Jirkov Ceník okrasných dřevin a alejových stromů 2016 MALOOBCHOD Fakturační adresa: Wotan Forest, a. s., Rudolfovská 202/88, 370 01 České Budějovice

Více

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků "CENTRAL PARK"

Revitalizace funkčních ploch a prvků zeleně Brandýs nad Labem I. Etapa - Založení vegetačních prvků CENTRAL PARK Číslo stromu Taxon Obvod kmene v 1,3 m (cm) Průměr kmene stromu na řezné ploše (cm) Plocha koruny stromu(m2) Výška (m) Fyziologické stáří (1-6) Fyziologická vitalita (0-5) Zdravotní stav (0-5) Provozní

Více

OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ NABÍDKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU

OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ NABÍDKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ NABÍDKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU podzim 2018 a jaro 2019 CHARAKTERISTIKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU - PODMÍNKY DODÁVKY - CENY VLASTNÍ PRODUKCE * JEHLIČNANY * LISTNATÉ STROMY A KEŘE * ALEJOVÉ

Více

OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ

OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ OKRASNÁ ŠKOLKA ZÁŘÍČÍ NABÍDKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU podzim 2017 a jaro 2018 CHARAKTERISTIKA ŠKOLKAŘSKÉHO MATERIÁLU - PODMÍNKY DODÁVKY - CENY VLASTNÍ PRODUKCE * JEHLIČNANY * LISTNATÉ STROMY A KEŘE * ALEJOVÉ

Více

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

REGENERACE ZELENĚ VYYBRANÝCH LOKALITY OBCE RPETY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ŽÁDOST O DOTACI Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VÁZANÉ PŘÍLOHY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. TECHNICKÁ ZPRÁVA E. INVENTARIZACE, PLÁN KÁCENÍ A OŠETŘENÍ TABULKOVÁ ČÁST H. ROZPOČET, CELKOVÁ SUMARIZACE, BILANCE VÝSADEB, TECHNOLOGIE VÝSADEB OBJEDNATEL: PROJEKT:

Více

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ

KAPITOLA 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ 9 VEŘEJNÁ ZELEŇ Tabulky 9.1 Přípravné práce 9.2 Výsadba stromů a keřů, založení květinových záhonů 9.3 Ochrana stávajících stromů bedněním 9.4 Založení trávníku 9.5 Udržovací práce 9.6 Mobiliář 9.7 Dětské

Více

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2

NAUČNÁ DENDROLOGICKÁ STEZKA KARLOVY VARY. 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 OBSAH: 1. Východiska a obsah projektové dokumentace 2 1.1. Cíl projektové dokumentace 2 1.2. Obsah projektové dokumentace 2 1.3. Vyhotovení polohopisných podkladů pro terénní práci 2 2. Metodika 3 2.1.

Více

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech

Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Projektová dokumentace pro výběrové řízení, příloha č. 2 zadávací dokumentace veřejné zakázky: Vegetační úpravy v okolí dětského hřiště v Soběkurech, obnova zeleně na dětském hřišti v Horušanech Vegetační

Více

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy

REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Sadové úpravy Vídeň 127 594 01 Velké Meziříčí Tel.: +420 733 721 817 E-mail: info@greenberg.cz Web: www.greenberg.cz REVITALIZACE ZÁMECKÉHO AREÁLU V OBCI STRÁNECKÁ ZHOŘ Objednatel: Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř

Více

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM

INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM INVENTARIZACE A DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Akce: Katastrální území: Parcela číslo: Investor: Zodpovědný projektant: Projektanti: Datum zpracování: Šanov nad Jevišovkou Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. 6. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 27.8.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (7. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. Prodeje bytových jednotek v ul.

Více

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20.

Alejové a soliterní stromy se zemním balem Dodávka říjen listopad a únor duben / dle počasí / Ceny jsou uvedeny bez DPH Minimální odběr 20. ZAHRADNICKÉ CENTRUM LUŽICE U HODONÍNA Vladimír Šebestík, Česká 817/30 696 18 Lužice, Czech Republic Tel / Fax. 518 357 387, Mobil. 728 770 516 LARIX. - ochranná známka 169206 okrasné zahrady a parky www.larix-lusatia.cz

Více

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů)

Cílové zastoupení dřevin v břehových a doprovodných porostech vodních toků (podle skupin typů geobiocénů) olšové vrbiny = AlS = Alni glutinosae-saliceta břehové porosty doprovodné porosty olše lepkavá (Alnus glutinosa) 40-60 olše lepkavá (Alnus glutinosa) 50-70 vrba křehká (Salix fragilis) 20-50 vrba křehká

Více

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně

ZS (1- Hibernica jalovec obecný 4 2 zcela vylomený a ohnutý na stranu PĚ 0 0 1 vysazený v těsné blízkosti budovy, kompozičně Název: Revitalizace zámeckého parku v Liblíně - část 1 Investor: Domov sociálních služeb Liblín, p.o. Popis: Kácení řevin - 1.etapa Zpracovatel: Florstyl s.r.o. Datum: květen 2011 Kácení p.č. typ latinský

Více

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku

Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů. ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Přehled nabízených okrasných dřevin a alejových stromů ceny a obchodní podmínky dle aktuálního ceníku Alejové stromy - zemní bal/arbopytel Fakturační adresa: LESS & FOREST s.r.o., Bohdaneč 136, 285 25

Více

Jehličnaté dřeviny. Okrasné rostliny. Vel.cena bez DPH. 380,00 Kč 450,00 Kč. Abies concolor Violacea. 350,00 Kč 380,00 Kč 35,00 Kč.

Jehličnaté dřeviny. Okrasné rostliny. Vel.cena bez DPH. 380,00 Kč 450,00 Kč. Abies concolor Violacea. 350,00 Kč 380,00 Kč 35,00 Kč. Okrasné rostliny Název Jehličnaté dřeviny Abies concolor Abies concolor Abies concolor Violacea Abies nordmanniana Abies nordmanniana Juniperus communis Gold Cone Juniperus communis Gold Cone Juniperus

Více

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše

označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její původní funkce na ploše LEGENDA K TABULKOVÉ ČÁSTI: Poř. Kateg dle ÚP pořa zeleně označení zeleně číselným kódem s vyjádřením její funkce na ploše: SC smíšené centrální BV všeobecné BR individuální BH SO smíšené obytné RI rekreace

Více

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou

Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Studie Obnova parku Petra Bezruče ve Veselí nad Moravou Inventarizace a metodika inventarizace Objednatel projektové dokumentace: Město Veselí nad Moravou tř. Masarykova 119 69813 Veselí nad Moravou IČO:

Více

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA

STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STROMY MĚSTA RAKOVNÍKA Tereza Zápalová Gymnázium Zikmunda Wintra nám. J. Žižky 186, Rakovník 1 Anotace Tato práce

Více

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013

PACOV - REGENERACE ZELENĚ VYBRANÝCH LOKALIT - 2. část aktualizace PD / únor 2013 1) Vesna kalkulace odstranění stromů (1, 16), odstranění keřových skupin a keřů (K2, K11, SK1, SK2), ošetření stromů 1 ks, vazba 0 ks výsadba: 1 ks stromy OK 8-10 cm, 411 ks keře /popínavé rostliny ODSTRANĚNÍ

Více

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun

56,47,44,69, 56,53,47,47, ,5 3 OP SS 2 1 ZŘ 666/211 mírné prosychání do 10% objemu koruny, přirozené prosychání spodní části korun 1 Betula pendula bříza 23 71 13,5 0,5 5,5 3 S V 1 2 666/210 mírný náklon, pěkná 2 Salix caprea vrba 38 119 9 1,5 5,5 4 OP V 2 2 666/210 prosychání cca 10-15% 3 Salix caprea vrba 28/30 88/94 8 1,5 7,5 4

Více

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy

Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01 Revitalizace vegetačních prvků. Městské lesy Doksy, Valdštejnská 183, 472 01 Doksy Hlavní projektant objekt: investor: Vedoucí projektu Vypracoval Kontroloval Ing. Ivan Marek Ing.Barbora Eismanová Ing. Barbora Eismanová Ing. Ivan Marek Regenerace lesoparku Masarykovy sady Doksy SO 01

Více

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková

ZODP. PROJEKTANT. Renovace a doplnění zeleně v obci Sibřina VYTVOŘIL ZPRACOVATEL. Ing. Kateřina Kovaříková ZODP. PROJEKTANT Ing. Kateřina Kovaříková VYTVOŘIL ZPRACOVATEL: Biologica s.r.o., Mezníkova 273/13, 616 00 Brno, IČ: 27739660 KRAJ: Středočeský OBEC: Sibřina Ing. Kateřina Kovaříková ZPRACOVATEL INVESTOR:

Více