Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów"

Transkript

1 Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí kusů s tím, že nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 300 Kč za akcii, a nejvyšší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí Kč za akcii. Doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců a nabyté vlastní akcie může společnost použít ke snížení základního kapitálu společnosti, či ke splnění závazků, vyplývajících z akciových opčních programů, a to do výše 5 milionů kusů. Důvodem pro realizaci zpětného odkupu akcií je současná neefektivní struktura kapitálu a nevyhovující poměr vlastního kapitálu a dluhu společnosti. Načasování realizace zpětného odkupu bylo též ovlivněno rozhodnutím vlády ČR ze dne o prodeji části akcií společnosti ČEZ prostřednictvím kapitálového trhu. V návaznosti na usnesení valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne zahájit program zpětného odkupu vlastních akcií a souhlas vyslovila i dozorčí rada společnosti dne The General Meeting approved that the ČEZ company may acquire own equity shares as from April 23, 2007 in the quantity, which does not exceed 59,221,084 pieces in total. The lowest price, at which the ČEZ company shall be allowed to acquire its shares, is CZK 300,- per share. The highest price, at which the company shall be allowed to acquire its shares, is CZK 2,000.- per share. The validity term of this decision is 18 months and the acquired shares can be used by the company for reduction of the equity capital of the company,or for fulfilling the commitments arising from the joint-stock option programs namely within the amount of 5 million pieces. The reason for the realization of the share-buy-back program is the current ineffective structure of the capital and the unsatisfactory dept-to-equity ratio of the company. Timing of the realization of the share-buyback program was also affected by the decision of the Government of the Czech Republic of March 19, 2007 concerning the sale of part of the ČEZ company s shares through the capital market. Further to the resolution of the General Meeting, the Board of Directors decided to commence the share-buy-back program on April 25, 2007 and this was approved by the Board of Supervisors of the ČEZ company on April 27, 2007 as well. Walne zgromadzenie zatwierdziło, że spółka ČEZ może od dnia 23 kwietnia 2007 nabywać własne akcje podstawowe w ilości, która łącznie nie przekroczy sztuk. Najniższa cena, za którą może spółka ČEZ swoje akcje nabyć, wynosi 300 Kč za akcję. Najwyższa cena, za którą może spółka ČEZ swoje akcje nabyć, wynosi Kč za akcję. Okres ważności tej uchwały wynosi 18 miesięcy i nabyte akcie własne mogą być przez spółkę użyte do obniżenia kapitału zakładowego spółki, do spełnienia zobowiązań wypływających z akcyjnych programów opcyjnych, a to d wysokości 5 milionów sztuk. Przyczyną realizacji skupu zwrotnego akcji jest obecna nieefektywna struktura kapitału i nieodpowiedni stosunek kapitału własnego i długu spółki. Na nastawienie czasowe realizacji skupu zwrotnego miała także wpływ decyzja rządu RCz z dnia o sprzedaży części akcji spółki ČEZ za pośrednictwem rynku kapitałowego. W nawiązaniu do uchwały walnego zgromadzenia podjął zarząd decyzję w dniu o wszczęciu programu skupu zwrotnego akcji własnych a zgodę wyraziła także rada nadzorcza ČEZ w dniu and voting rights SPAD KOBOS, AOS Stock Exchange , ,63 22,354 0,038% , , , ,15 28,371 0,048% , , , ,50 26,104 0,044% ,50 0 0, , ,81 24,955 0,042% , , , ,74 23,940 0,040% , , , ,78 1,000 0,002% , , , ,04 25,621 0,043% , , , ,79 27,851 0,047% , , , ,27 23,932 0,040% , , , ,35 24,758 0,042% , , , ,39 26,842 0,045% , , , ,79 21,000 0,035% , , , ,61 28,315 0,048% , , , ,86 22,448 0,038% , , , ,01 48,653 0,082% , , , ,02 37,414 0,063% , , , ,11 34,535 0,058% , , , ,95 40,650 0,069% , , , ,64 40,800 0,069% , , , ,19 36,701 0,062% , , , ,47 35,902 0,061% , , , ,01 34,500 0,058% , , , ,02 38,176 0,064% , , , ,23 33,739 0,057% , , , ,92 34,002 0,057% , , , ,42 37,202 0,063% , , , ,59 38,910 0,066% , , , ,16 35,641 0,060% ,16 0 0, , ,82 36,950 0,062% , , , ,30 31,568 0,053% , , , ,89 36,390 0,061% , , , ,26 35,436 0,060% , , , ,61 34,707 0,059% , , , ,62 33,874 0,057% , , /5

2 and voting rights SPAD KOBOS, AOS Stock Exchange , ,84 34,314 0,058% , , , ,85 34,470 0,058% , , , ,39 34,252 0,058% , , , ,52 32,579 0,055% , , , ,47 21,676 0,037% , , , ,20 22,594 0,038% , , , ,99 29,981 0,051% , , , ,35 31,670 0,053% , , , ,59 33,015 0,056% , , , ,47 33,461 0,057% , , , ,47 34,612 0,058% , , , ,91 34,232 0,058% , , , ,27 33,005 0,056% , , ,000 0,00 0,000 0,000% ,00 0 0, , ,23 1,000 0,002% , , , ,02 34,428 0,058% , , , ,09 34,246 0,058% , , , ,50 33,234 0,056% , , , ,64 33,114 0,056% , , , ,21 33,543 0,057% , , , ,28 33,947 0,057% , , , ,13 34,410 0,058% , , , ,25 32,350 0,055% , , , ,08 32,817 0,055% , , , ,66 34,529 0,058% , , , ,21 22,622 0,038% , , , ,46 33,748 0,057% , , , ,13 34,342 0,058% , , , ,97 36,955 0,062% , , , ,62 37,747 0,064% , , , ,20 38,347 0,065% , , , ,19 37,885 0,064% , , , ,49 38,074 0,064% , , , ,66 38,668 0,065% , , , ,94 36,855 0,062% , , , ,90 37,948 0,064% , , , ,20 37,993 0,064% , , , ,66 37,298 0,063% , , , ,60 37,818 0,064% , , , ,52 39,100 0,066% , , , ,60 22,653 0,038% , , , ,27 38,278 0,065% , , , ,02 38,558 0,065% ,02 0 0, , ,88 39,463 0,067% , , , ,46 40,965 0,069% , , , ,79 42,523 0,072% , , , ,52 43,104 0,073% , , , ,12 37,462 0,063% , , , ,06 41,623 0,070% , , , ,30 40,251 0,068% , , , ,85 36,467 0,062% , , , ,76 39,500 0,067% , , , ,18 38,780 0,065% , , /5

3 and voting rights SPAD KOBOS, AOS Stock Exchange , ,03 39,069 0,066% , , , ,05 38,751 0,065% , , , ,33 34,474 0,058% , , , ,05 39,409 0,067% , , , ,76 41,200 0,070% , , , ,10 36,091 0,061% , , , ,66 37,915 0,064% , , , ,36 37,554 0,063% , , , ,86 36,089 0,061% , , , ,19 37,771 0,064% , , , ,97 36,615 0,062% , , , ,67 31,470 0,053% , , , ,97 31,051 0,052% , , , ,23 30,715 0,052% , , , ,88 29,975 0,051% , , , ,18 29,583 0,050% , , , ,55 30,497 0,051% , , , ,35 26,315 0,044% , , , ,55 29,823 0,050% , , , ,40 30,236 0,051% , , , ,98 30,301 0,051% , , , ,22 0,150 0,000% , , , ,51 28,512 0,048% , , , ,11 30,310 0,051% , , , ,54 28,194 0,048% , , , ,94 29,304 0,049% , , , ,43 30,014 0,051% , , , ,94 21,919 0,037% , , , ,38 31,021 0,052% , , , ,74 31,847 0,054% , , , ,34 32,674 0,055% , , , ,00 9,700 0,016% ,00 0 0, ,000 0,00 0,000 0,000% ,00 0 0, ,000 0,00 0,000 0,000% ,00 0 0, , ,00 1,000 0,002% ,00 0 0, , ,17 6,000 0,010% ,17 0 0, , ,25 2,000 0,003% ,25 0 0, , ,16 33,427 0,056% ,16 0 0, , ,92 26,172 0,044% , , , ,84 15,697 0,027% , , , ,94 20,129 0,034% , , , ,41 18,751 0,032% , , , ,81 19,606 0,033% , , , ,83 20,680 0,035% , , , ,15 20,942 0,035% , , , ,85 20,300 0,034% ,85 0 0, , ,60 16,048 0,027% , , , ,28 19,109 0,032% , , , ,81 15,900 0,027% , , , ,25 19,294 0,033% , , , ,62 15,830 0,027% , , , ,07 18,878 0,032% , , , ,46 18,683 0,032% , , /5

4 and voting rights SPAD KOBOS, AOS Stock Exchange , ,17 18,137 0,031% , , , ,26 18,884 0,032% , , , ,94 15,184 0,026% , , , ,02 13,060 0,022% , , , ,13 16,192 0,027% , , , ,84 26,851 0,045% , , , ,45 27,047 0,046% , , , ,89 27,589 0,047% , , , ,78 22,390 0,038% , , , ,76 23,854 0,040% , , , ,74 20,117 0,034% , , , ,73 24,819 0,042% , , , ,92 22,257 0,038% , , , ,06 23,162 0,039% , , , ,88 22,998 0,039% , , , ,85 20,510 0,035% , , , ,79 26,610 0,045% , , , ,90 26,747 0,045% , , , ,51 27,863 0,047% , , , ,03 19,060 0,032% , , , ,97 12,492 0,021% , , , ,06 14,000 0,024% , , , ,91 20,535 0,035% , , , ,69 12,278 0,021% , , , ,84 16,875 0,028% , , , ,09 20,547 0,035% , , , ,01 21,399 0,036% , , , ,43 11,700 0,020% , , , ,93 21,679 0,037% , , Nákup akcií ČEZ přerušen - Purchase of the CEZ shares suspended - Zakup akcji CEZ pozastawiono , ,05 11,097 0,019% , , , ,68 19,229 0,032% , , , ,45 19,616 0,033% , , , ,89 13,500 0,023% , , , ,64 19,977 0,034% , , , ,86 17,400 0,029% , , , ,78 14,648 0,025% , , , ,54 7,499 0,013% , , , ,39 22,429 0,038% , , , ,45 21,098 0,036% , , , ,65 19,429 0,033% , , , ,77 16,197 0,027% , , , ,06 12,795 0,022% , , , ,17 9,934 0,017% , , , ,39 6,928 0,012% , , , ,60 11,080 0,019% , , , ,31 14,971 0,025% , , , ,42 18,113 0,031% , , , ,43 12,639 0,021% , , , ,55 13,422 0,023% , , , ,78 5,076 0,009% , , , ,04 13,129 0,022% , , , ,72 10,930 0,018% , , /5

5 and voting rights SPAD KOBOS, AOS Stock Exchange , ,28 7,374 0,012% , , , ,17 9,039 0,015% , , , ,53 9,895 0,017% , , , ,92 9,771 0,016% , , , ,69 9,320 0,016% , , , ,11 9,184 0,016% , , , ,93 10,179 0,017% , , , ,71 8,003 0,014% , , , ,02 13,382 0,023% , , , ,27 18,098 0,031% , , , ,38 14,809 0,025% , , , ,75 16,630 0,028% , , , ,18 21,287 0,036% , , , ,61 18,257 0,031% , , , ,98 13,565 0,023% , , , ,17 14,411 0,024% , , , ,11 14,500 0,024% , , , ,68 23,055 0,039% , , , ,65 12,880 0,022% , , , ,54 14,663 0,025% , , , ,11 13,652 0,023% , , , ,81 6,290 0,011% ,81 0 0, , ,25 22,450 0,038% , , , ,35 24,367 0,041% , , , ,06 25,564 0,043% , , , ,94 13,110 0,022% , , , ,76 22,227 0,038% , , , ,04 18,311 0,031% , , , ,70 21,959 0,037% , , , ,86 13,660 0,023% , , , ,22 11,967 0,020% , , , ,96 19,935 0,034% , , , ,27 18,289 0,031% , , , ,54 21,348 0,036% , , , ,83 20,120 0,034% , , , ,95 17,750 0,030% , , , ,17 17,200 0,029% , , , ,61 17,300 0,029% , , , ,99 14,798 0,025% , , , ,62 14,400 0,024% , , , ,97 17,684 0,030% , , , ,58 16,286 0,027% , , /5

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów

Nákupy byly učiněny v následující struktuře - Purchases were made in the following structure - Struktura dokonanych zakupów Valná hromada společnosti ČEZ, a.s., dne 23.4.2007 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní kmenové akcie celkem v objemu, který nepřekročí 59 221 084 kusů s

Více

O2 Czech Republic a.s. DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2016

O2 Czech Republic a.s. DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2016 O2 Czech Republic a.s. DOPLNĚNÍ K VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2016 Opravná informace na základě výzvy České národní banky Poznámka: O2 Czech Republic a.s. dále také jen O2 CZ nebo Společnost. Skupinu O2 tvoří mateřská

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

ROČENKA 2017 / FACT BOOK 2017 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE

ROČENKA 2017 / FACT BOOK 2017 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE ROČENKA 2017 / FACT BOOK 2017 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE OBSAH / CONTENT BURZOVNÍ TRHY / EXCHANGE MARKETS... 3 KLÍČOVÉ ÚDAJE / KEY DATA... 5 BURZOVNÍ INDEXY / EXCHANGE INDICES...

Více

Měsíční statistika Duben 2014 Monthly Statistics April 2014

Měsíční statistika Duben 2014 Monthly Statistics April 2014 2.5.13 16.5.13 29.5.13 11.6.13 24.6.13 8.7.13 19.7.13 1.8.13 14.8.13 27.8.13 9.9.13 20.9.13 3..13 16..13 30..13.11.13 25.11.13 6..13 19..13 8.1.14 21.1.14 3.2.14 13.2.14 26.2.14 11.3.14 24.3.14 4.4.14

Více

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016

Měsíční statistika Březen 2016 Monthly Statistics March 2016 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2..15 15..15 29..15 11.11.15 25.11.15 8.12.15 21.12.15 7.1.16 20.1.16 2.2.16 15.2.16 26.2.16.3.16

Více

/ 1. I nadále budeme vyhledávat možnosti uplatnění na zahraničních aktivitách, kde jsme v předešlých letech načerpali dostatek zkušeností

/ 1. I nadále budeme vyhledávat možnosti uplatnění na zahraničních aktivitách, kde jsme v předešlých letech načerpali dostatek zkušeností Za zmínku rovněž stojí naše schopnost realizace staveb zadávaných formou projektu i stavby samotné. V hierarchii železničních stavebních firem se nám v roce 201 S v několika případech podařilo- {formou

Více

Měsíční statistika Duben 2018 Monthly Statistics April 2018

Měsíční statistika Duben 2018 Monthly Statistics April 2018 2.5.17 16.5.17 29.5.17 9.6.17 22.6.17 7.7.17 20.7.17 2.8.17 15.8.17 28.8.17 8.9.17 21.9.17 5.10.17 18.10.17 31.10.17 13.11.17 27.11.17 8.12.17 21.12.17 8.1.18 19.1.18 1.2.18 14.2.18 27.2.18 12.3.18 23.3.18

Více

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015

Měsíční statistika Březen 2015 Monthly Statistics March 2015 1.4.14 14.4.14 29.4.14 14.5.14 27.5.14 9.6.14 20.6.14 3.7.14 16.7.14 29.7.14 11.8.14 22.8.14 4.9.14 17.9.14 30.9.14 13.10.14 24.10.14 7.11.14 21.11.14 4.12.14 17.12.14 6.1.15 19.1.15 30.1.15 12.2.15 25.2.15

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Měsíční statistika Březen 2014 Monthly Statistics March 2014

Měsíční statistika Březen 2014 Monthly Statistics March 2014 2.4.13 15.4.13 26.4.13 13.5.13 24.5.13 6.6.13 19.6.13 2.7.13 16.7.13 29.7.13 9.8.13 22.8.13 4.9.13 17.9.13 30.9.13 11..13 24..13 7.11.13 20.11.13 3.12.13 16.12.13 3.1.14 16.1.14 29.1.14.2.14 21.2.14 6.3.14

Více

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK.... Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK.... Jméno a příjmení/ obchodní firma akcionáře Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne 25. 8. 2017 DOPLŇUJÍCÍ HLASOVACÍ LÍSTEK pro korespondenční hlas k návrhům usnesení doručených akcionáři... Jméno a příjmení/ obchodní firma

Více

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015

Měsíční statistika Říjen 2015 Monthly Statistics October 2015 3.11.14 14.11.14 28.11.14 11.12.14 29.12.14 13.1.15 26.1.15 6.2.15 19.2.15 4.3.15 17.3.15 30.3.15 14.4.15 27.4.15 12.5.15 25.5.15 5.6.15 18.6.15 1.7.15 15.7.15 28.7.15 10.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15

Více

Měsíční statistika Únor 2014 Monthly Statistics February 2014

Měsíční statistika Únor 2014 Monthly Statistics February 2014 1.3.13 14.3.13 27.3.13 11.4.13 24.4.13 9.5.13 22.5.13 4.6.13 17.6.13 28.6.13.7.13 25.7.13 7.8.13 20.8.13 2.9.13 13.9.13 26.9.13 9..13 22..13 5.11.13 18.11.13 29.11.13..13 30..13 14.1.14 27.1.14 7.2.14

Více

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015

Měsíční statistika Prosinec 2015 Monthly Statistics December 2015 2.1.15 15.1.15 28.1.15 10.2.15 23.2.15 6.3.15 19.3.15 1.4.15 16.4.15 29.4.15 14.5.15 27.5.15 9.6.15 22.6.15 3.7.15 17.7.15 30.7.15 12.8.15 25.8.15 7.9.15 18.9.15 2.10.15 15.10.15 29.10.15 11.11.15 25.11.15

Více

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016

Měsíční statistika Srpen 2016 Monthly Statistics August 2016 1.9.15 14.9.15 25.9.15 9.10.15 22.10.15 5.11.15 19.11.15 2..15 15..15 30..15 14.1.16 27.1.16 9.2.16 22.2.16 4.3.16 17.3.16 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16

Více

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016

Měsíční statistika Září 2016 Monthly Statistics September 2016 1.10.15 14.10.15 27.10.15 10.11.15 24.11.15 7.12.15 18.12.15 6.1.16 19.1.16 1.2.16 12.2.16 25.2.16 9.3.16 22.3.16 6.4.16 19.4.16 2.5.16 13.5.16 26.5.16 8.6.16 21.6.16 4.7.16 19.7.16 1.8.16 12.8.16 25.8.16

Více

Měsíční statistika Únor 2015 Monthly Statistics February 2015

Měsíční statistika Únor 2015 Monthly Statistics February 2015 3.3.14 14.3.14 27.3.14 9.4.14 24.4.14 9.5.14 22.5.14 4.6.14 17.6.14 30.6.14 11.7.14 24.7.14 6.8.14 19.8.14 1.9.14 12.9.14 25.9.14 8.10.14 21.10.14 4.11.14 18.11.14 1.12.14 12.12.14 30.12.14 14.1.15 27.1.15

Více

Měsíční statistika Prosinec 2016 Monthly Statistics December 2016

Měsíční statistika Prosinec 2016 Monthly Statistics December 2016 4.1.16 15.1.16 28.1.16 10.2.16 23.2.16 7.3.16 18.3.16 4.4.16 15.4.16 28.4.16 11.5.16 24.5.16 6.6.16 17.6.16 30.6.16 15.7.16 28.7.16 10.8.16 23.8.16 5.9.16 16.9.16 30.9.16 13.10.16 26.10.16 9.11.16 23.11.16

Více

Měsíční statistika Březen 2017 Monthly Statistics March 2017

Měsíční statistika Březen 2017 Monthly Statistics March 2017 1.4.16 14.4.16 27.4.16 10.5.16 23.5.16 3.6.16 16.6.16 29.6.16 14.7.16 27.7.16 9.8.16 22.8.16 2.9.16 15.9.16 29.9.16 12.10.16 25.10.16 8.11.16 22.11.16 5.12.16 16.12.16 30.12.16 12.1.17 25.1.17 7.2.17 20.2.17

Více

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017

Měsíční statistika Únor 2017 Monthly Statistics February 2017 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16 7.10.16 20.10.16 3.11.16 16.11.16 30.11.16 13.12.16 27.12.16 9.1.17

Více

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK AGREEMENT ON SET-OFF OF RECEIVABLES TATO DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK (dále jen Dohoda ) je uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku MEZI společností OHL ŽS, a.s., se sídlem

Více

Měsíční statistika Březen 2018 Monthly Statistics March 2018

Měsíční statistika Březen 2018 Monthly Statistics March 2018 3.4.17 18.4.17 2.5.17 16.5.17 29.5.17 9.6.17 22.6.17 7.7.17 20.7.17 2.8.17 15.8.17 28.8.17 8.9.17 21.9.17 5.10.17 18.10.17 31.10.17 13.11.17 27.11.17 8.12.17 21.12.17 8.1.18 19.1.18 1.2.18 14.2.18 27.2.18

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Měsíční statistika Prosinec 2017 Monthly Statistics December 2017

Měsíční statistika Prosinec 2017 Monthly Statistics December 2017 2.1.17 13.1.17 26.1.17 8.2.17 21.2.17 6.3.17 17.3.17 30.3.17 12.4.17 27.4.17 12.5.17 25.5.17 7.6.17 20.6.17 3.7.17 18.7.17 31.7.17 11.8.17 24.8.17 6.9.17 19.9.17 3.10.17 16.10.17 27.10.17 9.11.17 23.11.17

Více

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016

Měsíční statistika Říjen 2016 Monthly Statistics October 2016 2.11.15 13.11.15 27.11.15 10.12.15 23.12.15 11.1.16 22.1.16 4.2.16 17.2.16 1.3.16 14.3.16 29.3.16 11.4.16 22.4.16 5.5.16 18.5.16 31.5.16 13.6.16 24.6.16 11.7.16 22.7.16 4.8.16 17.8.16 30.8.16 12.9.16 23.9.16

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Vybrané ukazatele z výroční zprávy 2008 Selected data of the balance sheet 2008 www.zvvz.cz Auditorská zpráva 1 Selected data of the balance sheet 2008 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních

Více

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016

Měsíční statistika Červen 2016 Monthly Statistics June 2016 1.7.15 15.7.15 28.7.15.8.15 21.8.15 3.9.15 16.9.15 30.9.15 13..15 26..15 9.11.15 23.11.15 4.12.15 17.12.15 5.1.16 18.1.16 29.1.16 11.2.16 24.2.16 8.3.16 21.3.16 5.4.16 18.4.16 29.4.16 12.5.16 25.5.16 7.6.16

Více

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014

Měsíční statistika Říjen 2014 Monthly Statistics October 2014 1.11.13 14.11.13 27.11.13 10.12.13 23.12.13 10.1.14 23.1.14 5.2.14 17.2.14 28.2.14 13.3.14 26.3.14 8.4.14 23.4.14 7.5.14 21.5.14 3.6.14 16.6.14 27.6.14 10.7.14 23.7.14 5.8.14 18.8.14 29.8.14 11.9.14 24.9.14

Více

Měsíční statistika Září 2017 Monthly Statistics September 2017

Měsíční statistika Září 2017 Monthly Statistics September 2017 3.10.16 14.10.16 27.10.16 10.11.16 24.11.16 7.12.16 20.12.16 3.1.17 16.1.17 27.1.17 9.2.17 22.2.17 7.3.17 20.3.17 31.3.17 13.4.17 28.4.17 15.5.17 26.5.17 8.6.17 21.6.17 4.7.17 19.7.17 1.8.17 14.8.17 25.8.17

Více

Měsíční statistika Leden 2018 Monthly Statistics January 2018

Měsíční statistika Leden 2018 Monthly Statistics January 2018 1.2.17 14.2.17 27.2.17 10.3.17 23.3.17 5.4.17 20.4.17 4.5.17 18.5.17 31.5.17 13.6.17 26.6.17 11.7.17 24.7.17 4.8.17 17.8.17 30.8.17 12.9.17 25.9.17 9.10.17 20.10.17 2.11.17 15.11.17 29.11.17 12.12.17 27.12.17

Více

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016

Měsíční statistika Leden 2016 Monthly Statistics January 2016 2.2.15 13.2.15 26.2.15 11.3.15 24.3.15 8.4.15 21.4.15 5.5.15 19.5.15 1.6.15 12.6.15 25.6.15 9.7.15 22.7.15 4.8.15 17.8.15 28.8.15.9.15 23.9.15 7..15 20..15 3.11.15 16.11.15 30.11.15 11.12.15 28.12.15 12.1.16

Více

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013

Měsíční statistika Červenec 2013 Monthly Statistics July 2013 1.8. 14.8. 27.8. 7.9. 20.9. 4.. 17.. 30...11. 23.11. 6.. 19.. 8.1.13 21.1.13 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 PX, PX-GLOB 1.7.13 2.7.13

Více

Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013

Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013 Podklady pro akcionáře Usnesení řádné valné hromady společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konané dne 22. dubna 2013 (Návrh představenstva) Usnesení k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu

Více

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014

Měsíční statistika Prosinec 2014 Monthly Statistics December 2014 2.1.14 15.1.14 28.1.14 10.2.14 20.2.14 5.3.14 18.3.14 31.3.14 11.4.14 28.4.14 13.5.14 26.5.14 6.6.14 19.6.14 2.7.14 15.7.14 28.7.14 8.8.14 21.8.14 3.9.14 16.9.14 29.9.14 10.10.14 23.10.14 6.11.14 20.11.14

Více

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013

Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Měsíční statistika Leden 2013 Monthly Statistics January 2013 Burzovní indexy v hodnoceném měsíci Exchange Indices in the Month under Review Index Hodnota (konec měsíce) Value (End of Month) Měsíční změna

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

hledají partnery a občanské iniciativy pro společnou celorepublikovou akci pořádanou na

hledají partnery a občanské iniciativy pro společnou celorepublikovou akci pořádanou na Světový den duševního zdraví 10. října s názvem Million Marihuana March konané v Praze 9. května Světový den duševního zdraví 10. října s názvem Million Marihuana March konané v Praze 9. května Světový

Více

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013

ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 ROČENKA 2013 / FACT BOOK 2013 BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA, A.S. PRAGUE STOCK EXCHANGE POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, A.S. PXE CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ CENNÝCH PAPÍRŮ, A.S. CENTRAL SECURITIES DEPOSITORY PRAGUE

Více

POZVÁNKA INVITATION CARD

POZVÁNKA INVITATION CARD POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 6 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 6 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota (konec

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Květen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE May 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Květen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE May 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Květen 6 PRAGUE STOCK EXCHANGE May 6 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota (konec

Více

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31.

STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. KE SCHVÁLENÍ ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY SPOLEČNOSTI UNIPETROL K 31. STANOVISKO DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA

Více

POZVÁNKA INVITATION CARD

POZVÁNKA INVITATION CARD POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle

Více

Introduction to MS Dynamics NAV

Introduction to MS Dynamics NAV Introduction to MS Dynamics NAV (Item Charges) Ing.J.Skorkovský,CSc. MASARYK UNIVERSITY BRNO, Czech Republic Faculty of economics and business administration Department of corporate economy Item Charges

Více

TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY pořádá / organizing 8. 1. 2017 BURZU MLADÝCH TANEČNÍKŮ Burza je určena absolventům tanečních konzervatoří, kteří hledají uplatnění v oblasti profesionální taneční praxe,

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 23 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 23 M ěsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Free cash flow to equity

Free cash flow to equity Free cash flow to equity Vše dostupne na http://investor.google.com/earnings.html Net income Depreciation and amortization Net Capital Expenditure Working capital change Net cash provided by (used in)

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014

Měsíční statistika Leden 2014 Monthly Statistics January 2014 1.2.13 14.2.13 27.2.13.3.13 25.3.13 9.4.13 22.4.13 6.5.13 20.5.13 31.5.13 13.6.13 26.6.13.7.13 23.7.13 5.8.13 16.8.13 29.8.13 11.9.13 24.9.13 7..13 18..13 1.11.13 14.11.13 27.11.13..13 23..13.1.14 23.1.14

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2004 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2004 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2004 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2004 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 4 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 4 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ

OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ OZNÁMENÍ O PROHLÁŠENÍ AKCIÍ ZA NEPLATNÉ Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem v Praze 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, IČ: 45273600, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., KONANÉ DNE VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČEZ, a. s., KONANÉ DNE 3. 6. 2016 Zahájení volba předsedy valné hromady, zapisovatelky, ověřovatelek zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Více

Copyright by Silca S.p.A All Rights Reserved. products quality.

Copyright by Silca S.p.A All Rights Reserved. products quality. Jediná dostupná technologie pro klonování Texas 80 bit Ford, Toyota, Hyundai and Kia Silca T80+ je jedinečné řešení pro klonování transpondérů pro mnoho modelů značek Ford, Toyota, Hyundai a Kia. Silca

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Srpen 2006 PRAGUE STOCK EXCHANGE August 2006 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU konanou dne v 13:00. Dyjská 845/4, Praha 9 - Čakovice. Mgr. Šárka Sýkorová, notářka v Praze

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU konanou dne v 13:00. Dyjská 845/4, Praha 9 - Čakovice. Mgr. Šárka Sýkorová, notářka v Praze konanou dne 15.12.2014 v 13:00 Mgr. Šárka Sýkorová, notářka v Praze Malátova 461/17, Praha 5 investičního fondu ke dni 31.12.2014 investičního fondu ke dni 31.12.2014 a změnu stanov v souvislosti s ukončením

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu INVITATION for ordinary General meeting

POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu INVITATION for ordinary General meeting POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu INVITATION for ordinary General meeting společnosti/company DanCzek Teplice a.s., se sídlem/with registered office at Tolstého 451, Teplice, PSČ 415 03, IČO/ID No.: 25004255

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Od Czech POINTu k vnitřní integraci

Od Czech POINTu k vnitřní integraci Od Czech POINTu k vnitřní integraci Radek Novák Direct Account Manager Co mají společné??? - Czech POINT - Datové schránky (ISDS) - Vnitřní integrace úřadu 2 Projekt Czech POINT - 28.3.2007 zahájen pilotní

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws

skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws skluzné kompresní Šrouby dynamic Hip And condylar screws f NÁSTROJE A IMPLANTÁTY PRO TRAUMATOLOGII INSTRUMENTS AND IMPLANTS FOR TRAUMATOLOGY 211 F Skluzné kompresní šrouby Dynamic Hip and Condylar Screws

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 22. dubna 2013 PŘIJATÁ USNESENÍ

Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 22. dubna 2013 PŘIJATÁ USNESENÍ Valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., konaná dne 22. dubna 2013 PŘIJATÁ USNESENÍ Usnesení k bodu 2) pořadu jednání Schválení jednacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady,

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Listopad 3 PRAGUE STOCK EXCHANGE November 3 M ěsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor

Více

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST

ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST ZVVZ a.s. Vybrané ukazatele z Výroční zprávy 2009 Selected data of the annual report 2009 ENERGO INVEST Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek:

Více

VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31.

VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K 31. PROSINCI 2016 VYJÁDŘENÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI UNIPETROL, A.S. K ŘÁDNÉ KONSOLIDOVANÉ

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Duben 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE April 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Březen 2007 PRAGUE STOCK EXCHANGE March 2007 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Hodnota

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Únor 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE February 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Říjen 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE October 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Říjen 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE October 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Říjen 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE October 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 2003 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 2003 M ěsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Červen 23 PRAGUE STOCK EXCHANGE June 23 M ěsíční statistika / Monthly Statistics Index BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Obor Sector

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B,

Více

Výroční zpráva za rok 2007 internet KB (http://www.kb.cz/cs/com/press/info_duty/economic_results.shtml), BCPP, RMS, DVF, RNS (LSE)

Výroční zpráva za rok 2007 internet KB (http://www.kb.cz/cs/com/press/info_duty/economic_results.shtml), BCPP, RMS, DVF, RNS (LSE) Přehled zveřejněných informačních povinností Komerční bankou, a.s. obsahující informace požadované 120 odst. (7) zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu za období od 29.4.2008 do 29.4.2009

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Leden 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE January 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics

BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Leden 2002 PRAGUE STOCK EXCHANGE January 2002 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZA CENNÝCH PAPÍRŮ PRAHA Leden 22 PRAGUE STOCK EXCHANGE January 22 Měsíční statistika / Monthly Statistics BURZOVNÍ INDEXY V HODNOCENÉM MĚSÍCI EXCHANGE INDICES IN THE MONTH UNDER REVIEW Index Obor Sector

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání:

Návrh usnesení a zdůvodnění navrhovaných bodů pořadu jednání: 1 POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu Představenstvo obchodní společnosti Srí Lanka Project a.s. se sídlem K vodě 3200/3, Záběhlice, 106 00 Praha 10, Identifikační číslo: 031 96 305, zapsané v obchodním

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

ČSN EN ed. 3 OPRAVA 1

ČSN EN ed. 3 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 31.040.30 Únor 2018 Přímo ohřívané termistory se záporným teplotním součinitelem Část 1: Kmenová specifikace ČSN EN 60539-1 ed. 3 OPRAVA 1 35 8145 idt IEC 60539-1:2016/Cor.1:2017-09

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více