SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka

2 Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání... 4 Dálkové ovládání... 5 Údržba... 6 Výměna baterií v dálkovém ovládání... 6 Význam symbolů na displeji... 7 Nastavení hodin... 6 Ovládání a funkce zabezpečovacího systému... 7 Aktivace zabezpečovacího systému... 8 Tichá aktivace systému... 8 Pasivní aktivace systému... 8 Opětovná automatická aktivace... 8 Ochrana vozidla při aktivovaném zabezpečovacího systému... 8 Aktivace s odpojením senzoru... 9 Deaktivace zabezpečovacího systému... 9 Vyhledání vozidla... 9 Režim Panika... 9 Dálkové otevření zavazadlového prostoru... 9 Aktivace zabezpečení během jízdy... 9 Příprava na možný únos vozidla... 9 Uzamknutí dveří během jízdy Výstraha otevření dveří Funkce Proti krádeži Paměť nastavení systému Deaktivace systému pomocí tlačítka Obsluha Tichý režim dálkového ovládání (vibrace) Režim Obsluha Výstup CH Zjištění aktuálního režimu systému...11 Učení kódu dálkového ovládání...11 Vymazání kódu v řídící jednotce...11 Volání řidiče...11 Režimy blikání indikační LED diody

3 Funkce a možnosti zabezpečovacího system Dálková ovládání s technologií KeeLoq Dvě dálková ovládání se 4 tlačítky Tlačítko Obsluha Dvoustupňový otřesový senzor Siréna Zabudované relé pro ovládání blinkrů Zabudované relé pro ovládání centrálního zamykání Dálkové ovládání centrálního zamykání v režimech Obsluha a při nastartovaném motoru Dva nezávislé vstupy pro připojení otřesového a ultrazvukového senzoru V režimu Obsluha lze ovládat tři výstupy (např. zavírání oken, interiérové osvětlení, otevření zavazadlového prostoru, odemknutí nebo deaktivace připojeného zařízení, funkce odpočítávání Turbotimer) Červená LED dioda s různými režimy, které signalizují stav systému Funkce Proti únosu vozidla Aktivace zabezpečení během jízdy Funkce vyhledání vozidla signálem sirény a bliknutím blinkrů, nebo pouze bliknutím blinkrů Deaktivace systému pomocí klíčku zapalování Otřesový senzor je možné vypnout, zatímco zbývající bezpečností okruhy zůstanou aktivní Vypnutí sirény pomocí dálkového ovládání Dálkové zapnutí režimu Panika Zvukové signál potvrzující aktivaci režimu Obsluha Akustická a vizuální signalizace alarmu Blokování zapalování Pasivní aktivace systému Automatická opětovná aktivace zabezpečení Systém reaguje na otevření dveří Kapota a zavazadlový prostor mají vlastní bezpečnostní okruh Alarm je časově omezen Při odpojení napájení si systém zapamatujte nastavený režim Obsluha, systém aktivován, systém deaktivován, Proti únosu atd. Nezávislé tlačítko aktivace zabezpečení systému Automatické uzamknutí nebo odemknutí dveří po nastartování resp. vypnutí motoru vozidla (centrální zamykání může být ovládáno také brzdovým pedálem) 3

4 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému Automatická opětovná aktivace zabezpečení Zapnutí výstražných blinkrů při otevření dveří Pasivní aktivace alarmu Délka impulsu ovládání centrálního zamykání Zpoždění aktivace dveřních spínačů Funkce Proti únosu Výstup CH1: otevření zavazadlového prostoru, odemknutí nebo aktivace dalšího zařízení Výstup CH2: zavírání oken, spínací impuls Výstup CH3: funkce časovače Turbotimer, interiérové osvětlení Funkce tlačítek dálkového ovládání Funkce Tlačítko Operace Aktivace zabezpečovacího systému Deaktivace zabezpečovacího systému Zamknout zámky (během jízdy nebo v režimu Obsluha) Odemknout zámky (během jízdy nebo v režimu Obsluha) Režim Panika Stisknout 2 krát Tichá aktivace systému Tichá deaktivace systému Aktivace zabezpečovacího systému bez některých okruhů + Proti ukradení (během řízení) Stisknout obě zároveň Stisknout 2 krát Vyhledat vozidlo (aktivovat systém) Vyhledat vozidlo v tichém režimu (aktivovat systém) Otevřít zavazadlový prostor Stisknout 3 sekundy 4

5 Zapnout funkci Proti únosu Vypnout funkci Proti únosu Zapnout režim Obsluha Vypnout režim Obsluha Zapnout výstup CH2 Zjistit stav Zapnout zabezpečení během jízdy Dálkové ovládání , Stisknout zároveň a zapnout zapalování Stisknout zároveň a zapnout zapalování Stisknout zároveň Stisknout obě zároveň Stisknout obě zároveň, následně stisknout po dobu 5 sekund Funkce tlačítek a význam symbolů je uveden v následující tabulce: 1. Aktuální čas 12. Symbol otevřen zavazadlový prostor 2. Denní doba (dopoledne, odpoledne) 13. Symbol označující senzory 1 a 2 3. Příjem nebo odesílání dat 14. Symbol dveří 4. Systém zabezpečen 15. Symbol funkce Turbotimer 5. Systém nezabezpečen 16. Symbol baterie 6. Tichý režim 17. Tichý režim DO (vibrace) 7. Poplach vyvolaný zapnutím zapalování 8. Poplach vyvolaný otřesovým senzorem 18. Tlačítko aktivovat zabezpečovací systém 19. Tlačítko tichý režim 9. Režim Obsluha 20. Tlačítko deaktivovat zabezpečovací systém 10. Symbol směrových světel 21. Nezobrazuje (při poplachu se objeví symbol zapalování a dveře) 11. Symbol volání řidiče 5

6 Údržba Systém nevyžaduje žádnou pravidelnou údržbu kromě výměny baterií v dálkovém ovládání. Dálkové ovládání je napájeno baterií typu AAA 1,5 V. Pokud dojde k vybití baterie, je zapotřebí provést její výměnu. Dálkové ovládání upozorňuje na nízký stav napětí baterií akustickou signalizací a blikáním symbolu baterie na displeji. Výměna baterií v dálkovém ovládání Opatrně sejměte kryt baterií z vrchní strany dálkového ovládání. Baterie vyjměte a vložte nové. Během vkládání dbejte na jejich správnou polaritu. Po vložení všech baterií se na chvilku rozsvítí všechny symboly na displeji a ozve se akustická signalizace. Dálkové ovládání vydává různé akustické signály a zobrazuje různé symboly na displeji dle aktuálního stavu řídící jednotky (např. aktivace zabezpečovacího systému nebo spuštění alarmu). Nastavení hodin Stiskněte tlačítko po dobu 5 sekund. Dálkové ovládání potvrdí vstup do režimu nastavení hodin krátkým pípnutím. Pomocí tlačítka lze následně nastavit hodiny, tlačítkem minuty a tlačítkem režim nastavení času ukončíte. Dálkové ovládání potvrdí ukončení režimu nastavení dvěma pípnutími. Příklad nastavení času z 12:20 AM na 3:30 PM: 6

7 Význam symbolů na displeji Symbol je zobrazen, pokud je vozidlo uzamčeno a systém zabezpečen Symbol je zobrazen, pokud je vozidlo odemknuto a systém odbezpečen Symbol oznamuje, že je aktivován tichý zabezpečený režim Symbol otevřený zavazadlový prostor je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a je otevřen zavazadlový prostor, nebo pokud došlo k jeho otevření v době, kdy byl systém aktivován Symbol je zobrazen, pokud bylo zapnuto zapalování Symbol poplachu vyvolaného otřesovým senzorem úroveň 1: lehký úder nebo náraz do vozidla Symbol poplachu vyvolaného otřesovým senzorem úroveň 2: silný úder nebo náraz do vozidla Symbol otevřených dveří je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a jsou otevřeny dveře (aktivování systému s odpojením příslušných bezpečnostních okruhů), nebo pokud došlo k jejich otevření v době, kdy byl systém aktivován (možné vniknutí do vozidla) Symbol blinkrů oznamuje režim zabezpečovacího systému Symbol Turbo je zobrazen, pokud byl vyjmut klíček zapalování a motor zůstal nastartován (časovač Turbotimer) Symbol otevřená kapota je zobrazen, pokud dojde k aktivaci zabezpečovacího systému a je otevřena kapota, nebo pokud došlo k jejímu otevření v době, kdy byl systém aktivován Symbol obsluha oznamuje, že se systém nachází v režimu Obsluha. Funkce zabezpečení jsou deaktivovány s výjimkou funkce ovládání centrálního zamykaní Symbol baterie je zobrazen, pokud je baterie v dálkovém ovládání vybita Symbol volající je zobrazen, pokud někdo ve vozidle potřebuje kontaktovat řidiče Symbol vibrace je zobrazen, pokud byl zapnut tichý režim dálkového ovládání (režim vibrace) Symbol je zobrazen, pokud jsou přijímána nebo odesílána data Aktuální čas Symbol označující denní dobu (dopoledne, odpoledne) 7

8 Ovládání a funkce zabezpečovacího systému Upozornění Následující upozornění by měla být stále respektována: Zabezpečovací systém představuje složité zařízení, jehož montáž by měla být provedena odborníkem. Pokud parkujete vozidlo na bezpečném místě nebo jej předáváte obsluze parkoviště nebo servisu, zapněte režim Obsluha, čímž předejdete zbytečné aktivaci alarmu. Aktivace zabezpečovacího systému Pokud jsou všechny dveře a kapota uzavřeny, stiskněte tlačítko. Ozve se potvrzující signál sirény a bliknou blinkry. Systém provede uzamknutí zámků a uzavření oken (pokud je ovládání oken připojeno). Po 5 sekundách blikne červená LED dioda, která oznamuje, že je vozidlo zabezpečeno. Systém lze nastavit tak, aby provedl zabezpečení dveří 5 nebo 30 sekund od stisknutí tlačítka. Doporučujeme nastavit tento čas na 30 sekund. Pokud při aktivaci systému nebudou například jedny dveře dovřeny, ozvou se tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou. Zabezpečený režim bude aktivován za 30 sekund. Tichá aktivace systému Po uzavření všech dveří stiskněte jednou tlačítko. Blinkry bliknou a systém provede uzamknutí zámků a uzavření oken (pokud je ovládání oken připojeno). Po 5 sekundách blikne červená LED dioda, která oznamuje, že je vozidlo zabezpečeno. Pokud je vyvolán alarm, lze jej stisknutím tlačítka vypnout, vozidlo však nadále zůstane zabezpečeno. Pasivní aktivace systému Pasivní aktivaci systému lze zapnout nebo vypnout v nabídce nastavení 1. Tři signály sirény po 15 sekundách od vypnutí zapalování oznamují, že je zabezpečovací systém deaktivován, ale za jednu minutu dojde k jeho automatické tiché aktivaci. Dveře však zůstanou odemčeny. Opětovná automatická aktivace Opětovnou aktivaci systému lze zapnout nebo vypnout v nabídce nastavení 1. Pokud je tato funkce zapnuta a omylem stisknete tlačítko, nebo do 25 sekund po stisknutí tohoto tlačítka nedojde k otevření žádných dveří, systém provede opětovnou automatickou aktivaci zabezpečení. Ochrana vozidla při aktivovaném zabezpečovacího systému Lehký úder nebo náraz do vozidla vyvolá varování: ozve se 5 signálů sirény (pokud není aktivován tichý režim) a blinkry 5 krát bliknou. Silný úder nebo náraz do vozidla spustí alarm: siréna bude opakovaně houkat (v každém cyklu po dobu 25 sekund pokud není aktivován tichý režim) a blinkry budou blikat. Pokud dojde k otevření dveří nebo kapoty nebo pokud je zapnuto zapalování, bude ihned aktivován alarm: siréna bude opakovaně houkat (v každém cyklu po dobu 25 sekund) a blinkry budou blikat. Pokud dveře zůstanou otevřeny, bude po 3 minutách alarm ukončen, příslušný bezpečností okruh odpojen a ostatní bezpečnostní okruhy budou opět zabezpečeny. 8

9 Aktivace s odpojením senzoru Pokud při aktivaci systému stisknete naráz tlačítka a, dojde k aktivaci systému bez senzoru, což bude potvrzeno třemi signály sirény. Opětovným stisknutím těchto dvou tlačítek režim s odpojeným senzorem ukončíte, což bude potvrzeno dvěma signály sirény. Po deaktivaci systému běžným způsobem bude režim s odpojeným senzorem také vypnut. Deaktivace zabezpečovacího systému Deaktivaci zabezpečovacího systému provedete stisknutím tlačítka. Ozvou se dva potvrzující signály sirény a blinkry dvakrát bliknou. Pokud zabezpečovací systém ovládá také centrální zamykání, dojde také k odemknutí zámků. Po otevření dveří přestane blikat indikační LED dioda a na 25 sekund se rozsvítí interiérové osvětlení. Pokud se při deaktivaci ozvou tři signály sirény a blinkry třikrát bliknou, znamená to, že byl v době vaší nepřítomnosti aktivován alarm. Podle počtu bliknutí LED diody lze zjistit, který z bezpečnostních okruhů byl narušen (viz kapitola Režimy blikání indikační LED diody). Vyhledání vozidla Pokud je vozidlo zabezpečeno a stisknete tlačítko aktivován tichý režim) a blinkry 5 krát bliknou., ozve se 5 signálů sirény (pokud není Režim Panika Režim Panika lze využít neočekávané situaci, kdy potřebujete přivolat pomoc. Stiskněte dvakrát za sebou tlačítko. Blinkry začnou blikat a siréna bude vydávat signály po dobu 25 sekund. Dálkové otevření zavazadlového prostoru Stisknutím tlačítka po dobu 3 sekund nebo krátkým stisknutím tlačítka dojde k otevření zavazadlového prostoru. Pokud během 30 sekund neotevřete dveře, bude automaticky obnoven zabezpečený režim. Aktivace zabezpečení během jízdy Pokud během jízdy stisknete tlačítko, rozsvítí se indikační LED dioda. Stisknutím tlačítka během 5 sekund aktivujete zabezpečovací systém. Zazní potvrzující signál sirény, blinkry jednou bliknou a indikační LED dioda začne pomalu blikat. Dojde k uzamknutí dveří. Zabezpečení deaktivujete tlačítkem. Příprava na možný únos vozidla Možnost aktivace režimu přípravy na možný únos vozidla lze nastavit v nabídce nastavení 2. Pokud projíždíte nebezpečným místem, můžete systém připravit na aktivaci funkce Proti únosu. Během jízdy stiskněte naráz tlačítka a po dobu dvou sekund. Ozve se signál sirény a LED dioda začne pomalu blikat. Pokud nyní někdo silou otevře dveře, zhasne po 3 minutách motor, LED dioda začne rychle blikat a siréna začne houkat. Opětovným stisknutím obou těchto tlačítek režim přípravy na možný únos vozidla ukončíte, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a LED dioda přestane blikat. 9

10 Uzamknutí dveří během jízdy Po stisknutí tlačítka nebo dojde k uzamknutí resp. odemknutí dveří. Pokud k tomu nedojde, sešlápněte brzdový pedál do 15 sekund od nastartování. Po vypnutí zapalování se dveře automaticky odemknou. Výstraha otevření dveří Režim výstrahy otevření dveří lze nastavit v nabídce nastavení 1. Pokud po zastavení vozidla dojde k otevření dveří, blinkry 10 krát bliknou, čímž upozorní vozidla za vámi. Funkce Proti krádeži Pokud by došlo ke krádeži vašeho vozidla během jízdy, stiskněte tlačítko (dálkové ovládání se musí nacházet v dosahu řídící jednotky v automobilu). Blinkry vozidla začnou blikat. Pokud stisknete toto tlačítko ještě jednou, bude 10 sekund houkat siréna a budou blikat blinkry. Následně blikne indikační LED dioda a dojde ke vypnutí zapalování. Režim lze ukončit tlačítkem. Paměť nastavení systému Pokud by došlo k odpojení napájení zabezpečovacího systému, bude po jeho opětovném připojení nastaven stejný režim, jako před odpojením. Jedná se o režimy zabezpečeno, Obsluha, příprava na možný únos vozidla a aktivován alarm. Deaktivace systému pomocí tlačítka Obsluha Pokud by došlo ke ztrátě nebo poškození dálkového ovládání, lze provést deaktivaci zabezpečení pomocí klíčků zapalování a tlačítka Obsluha. Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 5 sekund. Zabezpečovací systém bude deaktivován a také bude vypnuta funkce automatické aktivace a pasivní aktivace alarmu. Do normálního režimu se vrátíte tlačítkem. Tichý režim dálkového ovládání (vibrace) Dálkové ovládání lze převést do tichého režimu současným stisknutím tlačítek a. Ozvou se dvě potvrzující pípnutí a na displeji se objeví příslušný symbol. Režim Obsluha Pokud vozidlo předáváte další osobě, například obsluze parkoviště nebo servisu, je vhodné nastavit systém do režimu Obsluha. V tomto režimu nelze zapnout zabezpečení vozidla, ale ostatní funkce (zamykání dveří, otevírání zavazadlového prostoru) fungují normálně. Režim Obsluha zapnete následujícím způsobem: stiskněte zároveň tlačítka a. Zazní potvrzující signál sirény, blinkry jednou bliknou a indikační LED dioda se rozsvítí. Režim Obsluha lze vypnout tlačítkem nebo současným stisknutím tlačítek a. Zazní dva signály sirény, blinkry dvakrát bliknou a indikační LED dioda zhasne. 10

11 Výstup CH3 Pomocí výstupu CH3 lze ovládat funkci odpočítávání Turbotimer nebo interiérové osvětlení. Nastavení lze provést v nabídce nastavení 3. Funkce Turbotimer Funkce Turbotimer umožňuje šetřit startér vozidla po dlouhé jízdě tím, že motor zůstane v chodu ještě 0 až 9 minut (dle nastavení) po vypnutí zapalování. Tato funkce může být aktivována dvěma způsoby: 1) Stisknutím tlačítka provedete zabezpečení systému a po dokončení odpočítávání bude zhasnut motor. 2) Zavřete všechny dveře systém provede automatické tiché zabezpečení po jedné minutě. Počet bliknutí indikační LED diody bude odpovídat času do konce odpočítávání. Ovládání interiérového osvětlení Systém umožňuje zpříjemnit nastupování a vystupování. Po deaktivaci zabezpečení se rozsvítí interiérové osvětlení po dobu 25 sekund. Po zhasnutí zapalování se opět rozsvítí osvětlení a zůstane svítit až do zavření dveří. Zjištění aktuálního režimu systému Pokud zapomenete, v jakém režimu se zabezpečovací systém aktuálně nachází, lze režim zjistit stisknutím tlačítek a zároveň. Učení kódu dálkového ovládání Nejdříve je zapotřebí smazat kód v dálkovém ovládání, což lze provést stisknutím tlačítka po dobu 5 sekund. Zazní dvě pípnutí, která oznamují, že je dálkové ovládání připraveno na učení nového kódu. Zapněte zapalování a stiskněte tlačítko Obsluha 4 krát za sebou. Ozve se signál sirény a nyní je zapotřebí stisknout kterékoli tlačítko na dálkovém ovládání. Ozvou se tři signály sirény potvrzující, že učení kódu proběhlo úspěšně. Vymazání kódu v řídící jednotce Zapněte zapalování a do jedné minuty stiskněte tlačítko Obsluha po dobu 10 sekund. Ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že vymazání kódu proběhlo úspěšně. V řídící jednotce mohou být uloženy kódy maximálně 3 dálkových ovládání. Volání řidiče Pokud někdo ve vozidle potřebuje kontaktovat řidiče, může stisknout tlačítko na vysílací anténě. Na dálkovém ovládání se objeví příslušný symbol. 11

12 Režimy blikání indikační LED diody Indikační LED dioda pracuje v několika režimech: Pomalé blikání Dioda nebliká Dioda svítí Jedno bliknutí a pausa Dvě bliknutí a pausa Tři bliknutí a pausa Systém aktivován vozidlo zabezpečeno Systém není aktivován vozidlo odbezpečeno Režim Obsluha Byl aktivován otřesový senzor lehký úder nebo náraz do vozidla Byl aktivován otřesový senzor silný úder nebo náraz do vozidla Došlo k otevření kapoty nebo zavazadlového prostoru 12

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka

SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka SPY16 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Tlačítka dálkového ovladače...2 Funkce zabezpečovacího systému...2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí motoru...3

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www..levnealarmy.cz Tlačítko č. 1 Tlačítko č.2 Dálkový ovladač Tlačítko Zapnuté Vypnuté Zapnuté zapalování I - krátký stisk Vypnutí alarmu Zapnutí alarmu I - delší

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému :

POKYNY K OBSLUZE. Bezpečnostní systém MODEL: VOYAGER. Vlastnosti systému : Bezpečnostní systém POKYNY K OBSLUZE MODEL: VOYAGER Vlastnosti systému : 1. Dva 4-tlačítkové ovladače s plovoucím kódem a funkcí antiscan 2. Aktivace / deaktivace systému 3. Tichá aktivace / deaktivace

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém SPY09 Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Tlačítka

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem

AUTOALARM MINICAR. Řada 686H. Uživatelský a montážní návod. S plovoucím kódem AUTOALARM MINICAR Řada 686H S plovoucím kódem Uživatelský a montážní návod Děkujeme že jste si vybrali právě tento systém Prosíme, čtěte následující informace, než začnete alarm instalovat a používat.

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka

SPY23. Dvoucestný autoalarm. Uživatelská příručka SPY23 Dvoucestný autoalarm Uživatelská příručka 1. Funkce 1.1 Zvukový / světelný alarm Po zaparkování vyjměte klíč ze zapalování, zavřete všechny dveře a jedním stisknutím tlačítka uzamknete dveře. Indikátor

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL.

MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL. MODULÁRNÍ AUTOALARM MONTÁŽNÍ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí alarmu

Více

SPY18 - RFID MOTO ALARM

SPY18 - RFID MOTO ALARM SPY18 - RFID MOTO ALARM Obsah RFID MOTO ALARM...1 HANDS FREE CHYTRÁ RFID TECHNOLOGIE...2 FUNKCE SYSTÉMU...3 Varování před nízkou kapacitou baterie...4 Režim úspory energie (režim spánku)...4 Ruční aktivace

Více

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech

Vehicle Security System VSS 1. Přůvodce nastavením systému - Czech Vehicle Security System VSS 1 Přůvodce nastavením systému - Czech Vážený zákazníku, v tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné: k potvrzení instalace systému alarmu k aktivaci a deaktivaci některých

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY. autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN CZ KEY autoalarm s plovoucím kódem E27*97RA-01*1029*00 OBSAH BALENÍ Řídící jednotka Dvojzónový otřesový snímač Siréna Signalizační LED Servisní tlačítko 2x dálkové ovladače 2x

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál 1 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí se zvukem

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010

Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Univerzální autoalarm s dálkovým startem Tomahavk TW-9010 Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje nadprůměrnou technickou zručnost, tak pokud si jí nejste jisti, svěřte ji raději odborníkům. Hlavní

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 845 (H) Užívatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 845 (H) je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod

CS-1513LCD. Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem. uživatelský návod Bezpečnostní systém s plovoucím kódem a pagerem CS-1513LCD uživatelský návod 1 A. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE tlačítko funkce systému poznámka uzamkne dveře vozidla a aktivuje systém - aktivuje systém a

Více

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE:

NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T TECHNICKÉ ÚDAJE: NÁVOD K OBSLUZE ALARMU MaxiCar 786T22-3410 TECHNICKÉ ÚDAJE: Napájecí napětí : DC 12V (10V-15V) Odběr proudu: 20mA Pracovní teplota: od -40 do +80 C Výstup na dovírání oken: -300mA, doba trvání impulzu

Více

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod

Dvoucestný autoalarm. Uživatelský a montážní návod Dvoucestný autoalarm Uživatelský a montážní návod Důležité pokyny Doporučujeme montáž svěřit zkušenému techniku. Zabraňte styku centrální jednotky a dálkových ovladačů s vodou Před použitím si pečlivě

Více

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE

GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE GLOBE 4800/4900 CAN NÁVOD PRO UŽIVATELE Vážení zákazníci, děkujeme Vám, že jste si zakoupili tento výrobek, který byl vyvinut a vyroben v souladu s náročnými standardy automobilového průmyslu při využití

Více

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál

2TN - G. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál 2TN - G MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montažní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Charakteristické vlastnosti Plovoucí kód Dálkové vypnutí/zapnutí alarmu Tiché vypnutí/zapnutí

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R1 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN

Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Můžete si dopřát kvalitu Bezpečnostní systém pro automobily TYTAN DS410 CAN Dálkové ovládání Bezpečnostní systém TYTAN DS410 CAN lze ovládat pomocí originálního (OEM) dálkového ovládání k automobilu. Příklady

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál

CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál Ver.1.07 Vlastnosti CANBUS alarmu Ultrazvukový snímač u verze DS500 CAN U. 2 nezávislé přídavné vstupy pro snímače. Spínané

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Uživatelský manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Uživatelský manuál MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S CAN BUS ROZHRANÍM Uživatelský manuál CZ Charakteristické vlastnosti Možnost připojení modulu

Více

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál

MISTRAL MAX R2. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál MISTRAL MAX R2 MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský a montážní manuál CZ Hlavní znaky Plovoucí kód Dálkové zapnutí/vypnutí alarmu Tiché zapnutí/vypnutí alarmu

Více

Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka

Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka Obsah balení: Autoalarm s dálk.ovládáním VERTEX CA14 Uživatelská příručka 1. Hlavní jednotka alarmu 2. 2x dálkový ovladač 3. siréna 4. 1x LED 5. senzor otřesů 6. senzor proti nedovolenému otevření 7. 1x

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A

Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Univerzální autoalarm s dálkovým startem CARVOX CX-999A Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu CARVOX CX-999A. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. uživatelský manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B uživatelský manuál www.levnealarmy.cz OBSAH 1. Důležité informace... 2 2. Úvod... 2 3. Displej dálkového ovladače... 3 3.1. Popis ikonek displeje... 3 4.

Více

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz

Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO. uživatelský manuál. www.autoalarmy.cz Motocyklový alarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 MOTO uživatelský manuál www.autoalarmy.cz 1. LCD displej dálkového ovladače 2. Popis ikonek LCD displeje 1. Vypnutí systému 2. Tiché zapnutí 3. Zapnutí

Více

Základní prvky systému

Základní prvky systému MAGICAR MA600H Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie do systému +12V

Více

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM

MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM RC 302 2TN MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM Uživatelský a montážní manuál CZ RC 302 2TN CZ MODUL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ S PLOVOUCÍM KÓDEM OBSAH 1. Funkce dálkového ovladače... 3 2. Programování dálkových

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B)

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Obj. č.: 85 20 38 (model CLA08R-12B) Toto zabezpečení automobilu z umělé hmoty ABS (akrylnitril-butadienstyren), vyztužené vnitřním kovovým rámem, s alarmem, se zámkem z kalené

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

Uzamykání/špatný PIN. Uzamčeno a čeká na zadání kódu PIN.

Uzamykání/špatný PIN. Uzamčeno a čeká na zadání kódu PIN. LED indikátory Flash Padlock 3 je dodáván se třemi LED indikátory v horní části jednotky. Každý indikátor LED, ať už svítí nebo bliká nebo se objeví s jiným indikátorem LED, poskytuje zpětnou vazbu o aktuálním

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00

NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN. Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 NÁVOD NA POUŽITÍ T CAN Systém zabezpečení vozidla pro CAN BUS E27*97RAI-01*1031*00 Úvod! Před instalací si prosím zkontrolujte kompatibilitu alarmu T CAN podle přiloženého seznamu podporovaných vozidel.!

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu)

BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) BLACK CAR BOX ( Zabezpečovací a informační elektronický systém automobilu) Obsah: 1. Popis činnosti a funkce 2. Technický popis zařízení 3. Technická data zařízení 4. Základní verze a možné sady 5. Obsah

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR

NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR NÁVOD NA POUŽITÍ T IMO BEZKONTAKTNÍ IMOBILIZÉR Úvod - Zařízení je možné použít ve všech vozidlech s 12V napájecím napětím. - Určené pro instalaci v interiéru vozidla. - Pozorně si přečtěte instrukce a

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867

NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 GT ALARM CZ Hukvaldy 156 739 46 Hukvaldy okr. Frýdek-Místek tel.: 777 699 907, 558 699 907 fax: 558 637 345 e-mail: info@gtalarm.cz http://www.gtalarm.cz NÁVOD K OBSLUZE GT 81x GT 82x GT 867 Nejdříve nám

Více

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC Manuál. Kód + karta. Samostatný provoz / Wiegand 26. Dokumentace vytvořena dne strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. BC200 Sebury BC-200 Manuál Kód + karta Samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 2.8.20 JM VARIANT plus s.r.o. strana K3/K5/BC2000 Popis Čtečka karet s klávesnicí pro autonomní pouţití.

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

Sebury W1-A Instalační manuál

Sebury W1-A Instalační manuál Sebury W1-A Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 Poslední korekce dne: 17.5.2013 VARIANT plus s.r.o. W1-A Obsah 1. POPIS... 3 1.1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 3 1.2 TECHNICKÉ PARAMETRY... 3 2. MONTÁŽ... 4 2.1

Více

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach

POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ. Pípání / Poplach POKROČILÉ PROGRAMOVÁNÍ Pokročilé programování umožňuje uživateli uživatelsky přizpůsobit řídící panel, aby reagoval různě při různých okolnostech. Hlavními rysy jsou: Jestliže je vybuzen senzor, řídící

Více

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011

NAM technology. Uživatelský manuál. REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM technology Uživatelský manuál REGGAE alarm verze: 1.01 07/2011 NAM system, a.s. Petra Cingra 840, 735 11 Orlová, Obchodní oddìlení divize PCO: Tel.: +420 596 531 140, GSM: +420 603 479 095, e-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 montážní manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni o případném

Více

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W2 Manuál Karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 12.8.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet pro venkovní / vnitřní použití. Čtečku je možné čtečku provozovat

Více

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí

CLIFFORD. Prime Level FOUR. Návod k použití. The Science of Security. Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí CLIFFORD The Science of Security Prime Level FOUR G4 Návod k použití Vítejte ve světě špičkových technologií pro bezpečnost a pohodlí Dálkové ovladače Vašeho bezpečnostního systému CLIFFORD Prime jsou

Více

Bezdrátový GSM Alarm Systém HF-GSM01 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme za nákup našeho produktu. Tato uživatelská příručka Vás provede instalací systému a seznámí Vás s funkcemi a ovládáním

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Montážní návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti UPOZORNĚNÍ: Před instalací si pozorně přečtěte instrukce a doporučení uvedené v návodu. Zařízení musí být nainstalované

Více

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD

UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD UŽIVATELSKÝ NÁVOD ÚVOD Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k výběru zařízení MetaSAT! Dříve než začnete číst návod jak používat toto zařízení, rádi bychom Vám sdělili informace, které mohou být užitečné

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál www.9000.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 4000 uživatelský manuál I.ÚVOD MAGICAR 4000 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě informováni

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy

W1-A manuál Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Sebury W1-A Manuál Kód + karta samostatný provoz 2 samostatné reléové výstupy Dokumentace vytvořena dne 29.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Autorizace Počet

Více

MAGICAR MA600H. www.9000.cz

MAGICAR MA600H. www.9000.cz MAGICAR MA600H www.9000.cz Základní prvky systému ANTÉNA INDIKAČNÍ LASER DRŽÁK LED A LED B SYSTÉMOVÁ SIRÉNA SYSTÉMOVÉ TLAČÍTKO LED C LED D PIR SENZOR ADAPTÉRU ZDÍŘKA PRO KONEKTOR Montáž Li-Ion baterie

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém

NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250. Motorkový poplachový systém NÁVOD NA POUŽITÍ PORTMAN MT 250 Motorkový poplachový systém OBSAH BALENÍ řídící jednotka káblový svazek dálkový ovládač programovací tlačítko(součástí kábl.svazku) signalizační LED(součástí kab.svazku)

Více

Návod na použití GSM spínače

Návod na použití GSM spínače Návod na použití GSM spínače Obj. č: 3242 Krátký popis dálkového spínače GSM: umožňuje zapínání a vypínání přístrojů přes síť GSM (i pro více uživatelů) Funkce časového zpoždění (zapínání a vypínání přístrojů

Více

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA

D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA D-SPEED, řídící elektronika pro pohony posuvných bran řady IDEA 1. Bezpečnostní předpisy Upozornění: Je přísně zakázáno, aby jakékoli opravy, montáž nebo seřizování prováděly nekvalifikované osoby. K zabránění

Více

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR

PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR PŘIJÍMAČ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ FLOXR Technické údaje Pracovní frekvence 433,92 MHz Vstupní impedance 52 Ω Citlivost 0,5 µv Napájení 10-28 V st/ss Klidová spotřeba 15 ma Spotřeba při 1 sepnutém relé 35 ma

Více

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce

ZR24 ŘÍDICÍ KARTA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA. Obsah. Popis. Bezpečnost. Nastavení. Další funkce ŘÍDICÍ KARTA ZR24 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA Popis Řídicí karta ZR24 je vhodná pro ovládání jednofázových převodových motorů s napájecím napětím 230 V s výkonem až 500 W. Frekvence 50 60 Hz. Karta byla kompletně

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru. www.9000.cz MAGICAR M870. Uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru www.9000.cz MAGICAR M870 Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace.. 3 2. Úvod 3 3. Dálkový ovladač.. 3 4. Displej dálkového ovladače 4 4.1.

Více

S10. Návod k obsluze. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

S10. Návod k obsluze.  dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.cz S10 Návod k obsluze dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A + 3 AURATON S10 Ovladač trojcestného ventilu AURATON S10 je ovladač určený k ovládání trojcestného ventilu. Zařízení otevírá a

Více

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!!

ALBATROSS S1. Stručný návod k obsluze HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ALBATROSS S1 Stručný návod k obsluze Verze ABO HOMOLOGOVANÝ E20 ALARM, KTERÝ HLÍDÁ I VÁS!!! ZABEZPEČENÍ VAŠEHO AUTOMOBILU UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIÍ AUTOMATICKÉHO ZAPNUTÍ AVYPNUTÍ ALARMU ZAPOMEŇTE, ŽE BYSTE

Více

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00

Návod k obsluze. Spínací člen 1289 00 Návod k obsluze Spínací člen 1289 00 Obsah Popis přístroje... 3 Ovládací a zobrazovací prvky... 4 Připojovací svorky... 7 Montáž... 8 Nastavení druhu provozu... 9 Přepnutí druhu provozu podle naprogramování...

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem. SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE DÁLKOVÉHO OVLADAČE...

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

T GSM GSM ALARM SYSTEM

T GSM GSM ALARM SYSTEM T GSM GSM ALARM SYSTEM CZ uživatelský návod Obsah CZ... 1. T GSM jako GSM ALARM... 3 1.1 Popis systému 1.2 Popis dálkových ovladačů 1.3 Popis funkcí tlačítek dálkového ovladače 2. funkce systému... 4 3.

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál

MAGICAR M871A. Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem Uživatelský manuál CZ MAGICAR M871A Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru Uživatelský manuál OBSAH 1. Důležité informace...4 2. Úvod...4

Více

SENTINEL 1100 uživatelský manuál

SENTINEL 1100 uživatelský manuál Autoalarm s integrovaným pagerem www.9000.cz SENTINEL 1100 uživatelský manuál OBSAH 1. DŮLEŽITÉ INFORMACE... 1 2. ÚVOD... 1 3. DISPLEJ DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 1 3.1. POPIS IKONEK DISPLEJE... 1 4. FUNKCE

Více