DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM. ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014"

Transkript

1 DOMOV PRO SENIORY LOUČKA, příspěvková organizace DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM ZPRÁVA O ČINNOSTI za rok 2014 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Domov pro seniory Loučka, příspěvková organizace Loučka Újezd u Valašských Klobouk Ing. Dalibor Maniš, MPA Razítko organizace a podpis ředitele Počet poskytovaných služeb Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem

2 Typ sociální služby DOMOV SE (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Identifikátor Kapacita služby 47 Počet lůžkodnů Maximální počet lůžkodnů Obložnost v % 99,98 Popis služby V Domově pro seniory Loučka, příspěvková organizace, poskytujeme sociální službu Domov se zvláštním režimem v souladu s 50 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Poskytujeme tyto základní činnosti: Ubytování Stravu Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Sociálně terapeutické činnosti Aktivizační činnosti Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Našim posláním je poskytovat osobám s chronickým duševním onemocněním pobytovou službu, kterou se snažíme co nejvíce přiblížit přirozeným životním podmínkám. Nabízíme podporu v důstojném, aktivním a hodnotném životě, přizpůsobenou individuálním potřebám našich klientů. Služba je určena lidem s chronickým duševním onemocněním s věkovou hranicí 25 let. Domov se zvláštním režimem Loučka je samostatný 4. podlažní objekt, který navazuje na komplex tří vzájemně propojených budov Domova pro seniory Loučka, příspěvková organizace. Je vybaven novým a moderním zařízením pokojů. V domově se zvláštním režimem je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením, ústředním topením, sprchovým koutem, rozhlasovou, televizní a internetovou přípojkou. V přízemí jsou pokoje pro imobilní klienty, kterým je toto patro celé přizpůsobeno. U hlavního vstupu je bezbariérový výtah, který umožňuje bezproblémový pohyb imobilních uživatelů po zařízení. V přízemí je také společenská místnost a jídelna přizpůsobena imobilním klientům - nízká kuchyně s vestavnou lednicí, myčkou, mikrovlnkou a ostatními spotřebiči tak, aby klientovi bylo vše přístupné. Celá budova je zařízena tak, aby se i imobilní klienti mohli volně pohybovat po zařízení a měli snadný přístup do všech místností. V přízemí je dále vrátnice, kancelář sociálních pracovnic, šatny pro zaměstnance a údržbu, sklady, kotelna a úklidová místnost. V každém podlaží se nachází sesterna, společenská místnost a prostorná kuchyňka s jídelnou. V jednom z podlaží najdeme také kuřárnu nebo velkou společnou koupelnu. Dále kanceláře psychologa a vedoucí sestry. K převozu jídel slouží stolový výtah, umístěný na chodbě vedoucí přímo do kuchyňky. Bohužel tento výtah není doposud v provozu pro technickou vadu projektu. Jídlo dovážíme osobním výtahem. Do budoucna se plánuje rekonstrukce poslední budovy, která je umístěna v sousedství budovy Domova se zvláštním režimem Loučka, která by měla sloužit pro pracovní terapie a aktivity. Budova dále poskytne potřebné zázemí klientům, prostor pro další fakultativní činnosti a technické prostory organizaci. Absence těchto prostor, organizaci v současnosti velmi chybí. 2

3 I. UŽIVATELÉ 1) Struktura uživatelů k Pohlaví ženy muži celkem 1. Věk 2. Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů) rozpětí Nejmladší Nejstarší průměr (všech uživatelů) 59,6 52,1 55,0 bez závislosti 0 I. 17 II. 21 III. 8 IV Počet uživatelů celkem Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP 0 5. Počet uživatelů svéprávných s omezením svéprávnosti Počet opatrovníků Veřejný 14 rodinný příslušník 15 V našem zařízení jsou všichni klienti, kteří spadají věkově do naší cílové skupiny. Máme zde 18 klientů, kteří jsou způsobilí k právním úkonům, a 29 klientů je omezeno ve způsobilosti k právním úkonům, 29 klientů má soudem ustanoveného opatrovníka 14 klientům je soudem přidělen veřejný opatrovník, zbylým 15 klientům dělají opatrovníky rodina nebo blízcí. Jenom u 5 klientů bylo soudní řízení ve věcech svéprávnosti dořešeno. Naše služba zahájila činnost V té době 16 klientů nemělo přiznán příspěvek na péči. Jednalo se převážně o klienty z PN Kroměříž. Během roku 2014 byla podána u těchto klientů žádost o přiznání příspěvku na péči a u dalších 10 klientů jsme zažádali o zvýšení příspěvku na péči. Cílové skupiny 2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2014) osoby s chronickým duševním onemocněním Všichni klienti spadají do cílové skupiny našeho zařízení. Uživatelé unicitní z toho nově přijatí v roce Celkem

4 Pohlaví 1. Věk 2. 3) Struktura uživatelů nově přijatých během roku 2014 Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů) rozpětí ženy muži celkem nejmladší nejstarší 0 54 průměr (všech uživatelů) 54,0 42,0 46,0 bez závislosti 0 I. 1 II. 2 III. 0 IV Počet uživatelů celkem 3 4. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP Počet uživatelů svéprávných s omezením svéprávnosti Počet opatrovníků veřejný 0 rodinný příslušník 1 V roce 2014 byl přijat jeden klient, který je zároveň nejmladším klientem celého zařízení. Jedná se o muže ve věku třiceti let. Klient je způsobilý k právním úkonům. Druzí dva nově přijatí jsou manželé, kteří k nám přišli z PN Kroměříž. Paní je omezená ve způsobilosti k právním úkonům a již má rozhodnutí podle NOZ. Všichni 3 nově přijatí klienti přišli z PN Kroměříž a neměli přiznán příspěvek na péči, proto jsme o něj zažádali a všem byl přiznán. Všichni uživatelé odpovídají věkově naší cílové skupině. 4) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2014 Uživatelé přijatí Původní bydliště nově přijatého uživatele Rok během roku obec ORP **) kraj podání 2014 *) žádosti 1. Otrokovice Otrokovice Zlínský Kroměříž Kroměříž ) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2014 Důvod ukončení poskytování služby Pohlaví ženy muži celkem úmrtí změny poskytovatele (tatáž služba) změny druhu sociální služby odchod do domácí péče jiný

5 II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 1) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2014 Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem 91 Z toho odmítnutí: dle odst. 3, 91, zákona 108/2006 Sb. a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociální služby 36 b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 55 c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - 36, vyhláška 505/2006 Sb.) 0 d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy 0 Během roku 2014 naše služba odmítla celkem 91 zájemců o poskytování sociální služby. Z toho 55 zájemců, kteří spadají do cílové skupiny našeho zařízení, jsme zařadili do pořadníku. Dalších 36 zájemců jsme odmítli z důvodu nespadající diagnózy, nejčastěji se objevují různé typy demencí a také osoby s mentálním postižením a osoby se syndromem závislosti na návykových látkách. Za rok 2014 jsme neevidovali žádnou osobu, jejíž zdravotní stav by vylučoval poskytnutí sociální služby, kterou nabízíme. Žádost do našeho zařízení si nepodala ani žádná osoba, které by byla vypovězena smlouva v předchozím zařízení z důvodu porušování povinnosti vyplývající ze smlouvy. III. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání Počet pracovníků přímá obslužná vzdělání přepočtený stav (PS) ke dni % sociální pracovníci pracovníci v sociálních službách zdravot. pracovníci THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 7,67 20,27 2,88 7,61 3,38 8,93 0,45 1,19 0,86 2,27 0,10 0,26 vyšší 1,11 2,93 0,00 0,00 1,00 2,64 0,11 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 SŠ (ÚSO) 16,12 42,60 0,00 0,00 11,04 29,18 3,25 8,59 0,59 1,56 1,24 3,28 vyučen 11,94 31,55 0,00 0,00 5,00 13,21 0,11 0,29 0,00 0,00 6,8 18,05 základní 1,00 2,64 0,00 0,00 1,00 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cekem 37,84 100,0 2,88 7,61 21,42 56,61 3,92 10,36 1,45 5,61 8,17 21,59 Ve výše uvedené tabulce Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání je do přepočteného počtu sociálních pracovníků zahrnuta i pracovní pozice Psychologa přepočtený stav 1 pracovník. V roce 2014 ve stavu personálu ve službě Domov se zvláštním režimem nenastaly žádné významné změny. 5

6 Od nastala změna v nákladovém členění mezd následujících pracovníků: - u 8 pracovníků kuchyně se mzda nákladově rozdělila: 29 % mzdy každé kuchařky a pomocné kuchařky je nákladově vykazováno na Domov se zvláštním režimem. - u 5 pracovníků prádelny se mzda nákladově rozdělila: 29 % mzdy každé pradleny je nákladově vykazováno na Domov se zvláštním režimem. - u vedoucích pracovníků byly mzdy nákladově rozčleněny následovně: ředitel, ekonomka, mzdová účetní a účetní - 50 % mzdy nákladově na DZR; vedoucí sociálního úseku - 25 % mzdy nákladově na DZR; vedoucí úseku přímé péče - 25 % mzdy nákladově na DZR; vedoucí zdravotnického úseku 25% mzdy nákladově na DZR; vedoucí stravování, skladní 25% mzdy nákladově na DZR; nutriční terapeut - 25% mzdy nákladově na DZR; vedoucí úklidu - 25 % mzdy nákladově na DZR; vedoucí správy budov - 50 % mzdy nákladově na DZR); - u maséra - 25 % mzdy nákladově na DZR; - u fyzioterapeuta - 29 % mzdy nákladově na DZR. Důvodem pro změnu nákladového členění byla snaha o docílení spravedlivého rozdělení nákladů na obě služby v organizaci. V organizační struktuře pro rok 2014 byly plánovány 2 pracovnice v programu Veřejně prospěšných prací (dále jen VPP), které měly pracovat v přímé obslužné péči ve službě DZR. Na základě aktuální potřeby však byly pracovnice VPP ze služby DZR přesunuty na službu DS. 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2014 přímá obslužná PFO PVH sociální pracovníci pracovníci v sociálních službách zdravot. pracovníci THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem Vysvětlivky zkratek: PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány) PVH (počet vzdělávacích hodin) Počet fyzických osob - celkem 3 pracovnice májí dva pracovní poměry - 0,25 úvazku pracovník v sociálních službách a 0,75 úvazku všeobecná sestra. Ve fyzických osobách jsou tito pracovníci uvedeni na obou pracovních místech. Pracovní pozice psycholog (kategorie58) je ve výše uvedené tabulce přiřazena k sociálním pracovnicím. Formy vzdělávání pracovníků v organizaci: Akreditované kurzy: v roce 2014 organizace vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků v souladu s 112 a 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, plně zajistila akreditovanými kurzy, hrazenými ESF. Zaměstnanci absolvovali celkem 35 odborných kurzů. Organizaci kurzů pro pracovníky v sociálních službách zajišťuje vedoucí úseku přímé péče. Pro zdravotnické pracovníky akreditované kurzy, potřebné pro práci zdravotnických pracovníků bez odborného dohledu, koordinuje vedoucí zdravotnického úseku. 6

7 Pro sociální pracovnice akreditované kurzy, potřebné pro práci sociálních pracovnic koordinuje vedoucí sociálního úseku. Školící akce a semináře: na aktuální témata, pořádané Zlínským krajem, APSS či dalšími vzdělávacími agenturami v kraji, podle změn v legislativě a individuálních vzdělávacích plánů pro ostatní pracovníky organizace. Zaměstnanci navštívili celkem 4 různé placené i neplacené školící akce. Konference a kongresy: zaměstnanci se zúčastnili 1 konference. Supervize: v organizaci byla pro rok 2014 využita supervize organizovaná KÚZK a hrazená z ESF. Zaměstnanci se vystřídali v celkem 7 týmových supervizích v celkové délce 14 hodin. Proběhla i jedna individuální supervize v délce 2 hodin. Periodická školení: Každoročně probíhá periodické školení BOZP a PO, školení řidičů referentských vozidel a školení Hygienické minimum. 3) Stáže zaměstnanců služby Zaměstnanci služby Domov se zvláštním režimem se v roce 2014 zúčastnili následujících stáží: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži načerpání nových poznatků a zkušeností v oblasti přímé péče o klienty s psychiatrickou diagnózou, stáž trvala celkem 5 dnů, 8 hodin denně, vystřídalo se na ní celkem 20 pracovníků v sociálních službách a 3 všeobecné sestry. Domov pro seniory Holásecká, Brno, Tuřany - načerpání nových poznatků a zkušeností v oblasti přímé péče o klienty a sociální práce, délka stáže 8 hodin, zúčastnilo se 13 pracovníků v sociálních službách, 1 všeobecná sestra a 1 sociální pracovnice. Domov pro seniory Lukov načerpání nových poznatků a zkušeností v oblasti sociální práce, délka 4 hodiny, zúčastnila se 1 sociální pracovnice. 7

8 4) Organizační schéma k

9 Popis organizačního schématu Domov se zvláštním režimem, dále DZR K organizační struktura stanovuje 35 stálých pracovníků a 2 pomocníky v sociálním zařízení v programu VPP. V organizační struktuře se k uskutečnily následující změny: Byla provedena změna nákladového členění u pracovní pozice ředitel, ekonomka a mzdová účetní, kde se od změnilo procento nákladového členění mzdy kmenově jsou zařazení na DS a 29 % jejich mzdy se přeúčtovává na DZR, 71% jejich mzdových nákladů zůstává na DS. Pracovní pozice Pracovník v sociálních službách veřejně prospěšné práce, která byla součástí úseku přímé péče, byla ke dni zrušena. Místo ní vznikla pracovní pozice Pomocník v sociálním zařízení veřejně prospěšné práce, která je zařazena do TH úseku. Tito pracovníci již nesmí vykonávat přímou obslužnou péči o klienty, vykonávají pouze pomocné a úklidové práce. Organizační struktura v DZR Loučka, platná od , se člení na základní funkční místa s vyznačením podřízenosti: Ředitel (DS), v jeho přímé podřízenosti jsou: - vedoucí zdravotnického úseku (DS) - vedoucí úseku přímé péče (DS) - vedoucí sociálního úseku - vedoucí TH úseku, ekonom (DS) Vedoucí zdravotnického úseku (DS), v její podřízenosti jsou: - vedoucí sestra pro DZR, v její podřízenosti jsou: - všeobecné sestry Vedoucí úseku přímé péče (DS), v jeho podřízenosti jsou: - vedoucí přímé péče DZR, v jeho podřízenosti jsou: - pracovníci v sociálních službách - pracovníci v sociálních službách - výchovně nepedagogická činnost Vedoucí sociálního úseku (DZR), v její podřízenosti jsou: -sociální pracovnice -psycholog Vedoucí TH úseku, ekonom (DS), v její podřízenosti jsou: - správa budov: správce - údržbář (DS), v jeho podřízenosti jsou: údržbáři, pracovník prádelny - uklízeč - vedoucí stravování (DS), v její podřízenosti jsou: kuchař - mzdová účetní (DS) - pomocník v sociálním zařízení v programu Veřejně prospěšné práce Označením DS a DZR je určeno, které pracovní pozice jsou zařazeny kmenově do služby DZR nebo DS. 9

10 IV. KVALITA SLUŽBY 1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2014 V zařízení DZR Loučka nebyla Inspekce kvality sociální služby doposud realizována. 2) Popis procesu sebehodnocení kvality služby v roce 2014 (včetně dopadu na kvalitu života uživatelů) Sebehodnocení služby realizujeme prostřednictvím hodnocení zaměstnanců, které probíhá 1x ročně v pololetí. Dále naše zařízení dává klientům možnost zhodnotit poskytovanou sociální službu prostřednictvím dotazníku spokojenosti, který je anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné. Toto dotazníkové šetření probíhá vždy dvakrát do roka. Klientům je toto vždy dopředu oznámeno. Dotazníky si klienti mohou vyzvednout v kanceláři sociálních pracovnic, odevzdat je mohou také v kanceláři sociálních pracovnic, nebo je mohou vhodit do schránky důvěry, která se nachází na každém patře. Klienti mají možnost vyjádřit se k chování a vystupování personálu, ke kvalitě jídla nebo ke kulturním aktivitám. Dále zde mohou vyjádřit jakékoliv přání či požadavky, týkající se práce personálu DZR. Sociální pracovnice následně dotazníky zpracují a výsledky jsou uveřejněny v Domovském zpravodaji a nástěnkách v zařízení. 3) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů Zaměstnanci vyhledávají školení na základě potřeb naší sociální služby s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace. Výhodou jsou školení, která jsou pořádána v našem zařízení, což je výhodou jak ekonomickou pro zařízení, tak místní a časovou pro zaměstnance. Využíváme také odborných stáží v různých zařízeních sociálních služeb, kde čerpáme zkušenosti, nové informace a inspiraci pro další rozvoj vlastní práce. Čtvrtletně vydáváme Domovský zpravodaj, v němž představujeme zaměstnance, informujeme, co se během uplynulého období v domově událo, představujeme aktivizační činnosti. Najdeme zde okénko zdravotníků i sociálních pracovnic, kde reagujeme na aktuální dění, novelizaci zákonů, apod. Nezapomínáme však ani na rubriky zaměřené na humor, zábavu a zajímavosti. Snažíme se zvýšit informovanost veřejnosti o našem zařízení prostřednictvím letáků, brožur a webových stránek domova a obce Loučka. Zaměstnanci v rámci zajištění kvality služby a jejího zvyšování, zjišťují aktuální individuální potřeby klientů a aktivně na ně reagují. Klademe také důraz na rovnocenný přistup klientů k aktivizačním činnostem tak, aby klienti, kteří se nechtějí zúčastňovat skupinových aktivit, nebyli o tyto činnosti kráceni. Zajišťujeme tedy podporu a podmínky pro individuální trávení volného času v domově. Zvyšovat kvalitu života klientů v domově se snažíme také snižováním stigmatizace klientů od obyvatel obce zlepšováním podvědomí o činnostech domova formou příspěvků v obecním zpravodaji, pořádáním otevřených dní a akcí určených pro širokou veřejnost. 4) Využití terapií Do programu činností pro klienty pravidelně zařazujeme arteterapii, biblioterapii a dramaterapii vedené pod odborným dohledem Skupinové terapie provádíme minimálně dvakrát za měsíc, individuální terapie provádíme s ohledem na potřeby a přání klientů. Terapie se staly oblíbenou součástí trávení volného času klientů v domově. V rámci skupinových terapií se vytvářejí ustálené skupiny klientů, kteří terapii pravidelně navštěvují. Účast na terapiích má na klienty pozitivní účinky, které se projevují zvýšeným zájmem o aktivity v domově, větší důvěrou v pracovníky a stabilnějším sociálním prostředím. 5) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby Klientům nejsou nabízeny pouze služby, které se nacházejí v zařízení, ale jsou pracovníky zařízení motivováni i k využívání běžně dostupných služeb. Výchovně nepedagogické pracovnice průběžně 10

11 ve spolupráci s klíčovými pracovníky zjišťují potřeby klientů a nacházejí možnosti, jak lze tyto potřeby naplňovat. Klientům jsou v první řadě poskytovány takové podmínky, aby mohli těchto služeb využívat sami a bez pomoci personálu např. poskytujeme informace, kde se nachází knihovna, obchod, kadeřnictví, informace o autobusových spojích, apod. Klienti využívají především místního obchodu a obchodu a pošty v sousední obci. V rámci návaznosti na další služby plánujeme výlety do okolí obce, které jsou často spojené s drobnými nákupy, pořádáme turnaje v Bowlingu ve Slavičíně, navštěvujeme jarmarky v okolí a aktivity probíhající v obci (výstava Betlému, muzeum), pravidelně také navštěvujeme plovárnu v Luhačovicích. S klienty navštěvujeme sociální rehabilitaci Camino ve Vsetíně a významná je i spolupráce na společných aktivitách s ostatními domovy v okolí (Nedašov, Návojná, Pržno), které pomáhají udržovat předchozí kontakty či navazovat nové. 6) Využití dobrovolníků případně stážistů. Dobrovolníci Organizace má zpracované podmínky pro dobrovolnickou práci, které jsou dostupné všem zájemcům na webových stránkách DS a DZR Loučka. Z důvodu odlehlosti a špatné dopravní dostupnosti naší lokality se nám doposud nepodařilo úspěšně navázat spolupráci s dobrovolnickými agenturami. V současné době ve službě DZR pracují 2 dobrovolníci: na základě dohody využíváme dobrovolné canisterapie, přibližně 1x za měsíc 2 hodiny, za rok 2014 celkem 12 hodin; Od na základě dohody jedna dobrovolnice poskytuje klientům DZR duchovní útěchu přibližně 4 x měsíčně 2 hodiny, za rok 2014 celkem 96 hodin. Součet hodin dobrovolné práce v organizaci tedy činí přibližně 108 hodin za rok ) Využití podpory externích odborníků Zařízení v rámci projektu Edukací ke kvalitě, realizuje pravidelné, týmové supervize. Zaměstnanci se vystřídali v celkem 7 týmových supervizích v celkové délce 14 hodin. Proběhla i jedna individuální supervize v délce 2 hodin. Dále v rámci toho projektu využíváme podpory oborníka inspektora kvality, se kterým konzultujeme nastavení služby a vnitřních dokumentů. V roce 2014 jsme čerpali 8 hodin konzultací. Dle potřeby využíváme také bezplatnou právní poradnu v blízkém okolí. 8) Ostatní informace o rozvoji služby Vzhledem k tomu, že naše zařízení bylo otevřeno v roce 2013, během roku 2014 proběhly spíše drobné úpravy. Byla nainstalována madla do sprch, průmyslové odvětrávání kuřárny, dále byly před budovu DZR dány lavičky a stoly, které mohou klienti hlavně v létě využívat. V roce 2014 byla také zřízena knihovnička ve společenské místnosti ve 3. patře, kde jsou klientům k dispozici různé knihy a časopisy. 9) Jiné významné aktivity Naše zařízení je v kontaktu a spolupracuje také s Domem sociálních služeb v Návojné a s Domovem se zvláštním režimem Pržno. Jmenovaná zařízení se vzájemně zvou na Dny otevřených dveří, které jsou vždy inspirací pro zaměstnance a příjemným zážitkem pro klienty, kteří se znají. Výchovně nepedagogické pracovnice pořádají spoustu akcí, na které zveme i klienty z Pržna a z Návojné, např. turnaj v kuželkách nebo zábavy. V roce 2014 naši zaměstnanci zajistili výlet na Velehrad, 11

12 kterého se spolu s našimi klienty zúčastnili i klienti Domu sociálních služeb v Návojné a Domova pro seniory Burešov. 10) Plány pro rozvoj služby pro rok 2015 Zpracování studie pro realizaci druhé etapy přestavby DZR Loučka. Zřízení společenské místnosti a tělocvičny v DZR Loučka Za účelem zkvalitnění poskytovaných aktivit v DZR Loučka, plánujeme vytvoření společenské místnosti v 1. podlaží DZR a tělocvičny ve 4. podlaží DZR. Vybudování altánu před budovou DZR Loučka. U služby DZR jsme zaznamenali četné žádosti klientů o zbudování altánu před budovou DZR. Za samozřejmé považujeme využívání altánu při realizaci společenských a volnočasových aktivit v teplých měsících. Vybudování hřiště na pétanque. V souvislosti s podporováním pohybových aktivit našich klientů, zvažujeme před budovou DZR vybudovat hřiště na pétanque. Zprovoznění výtahu na jídlo v budově DZR Loučka Od předání budovy DZR do užívání, je v praktickém provozu nefunkční výtah na převoz jídla. Závadu je potřeba co nejdříve odstranit. Propagace zařízení V prvním čtvrtletí roku 2015 bude dokončena nová elektronická prezentace domova, zvažujeme přepracování webových stránek organizace a začali jsme domov propagovat i na sociální síti Facebook. V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY 1) Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k Pokoje Počet pokojů Z toho s vlastním sociálním zařízením (sprcha, WC) 1 lůžkové lůžkové Celkem V domově se zvláštním režimem je 37 pokojů s vlastním sociálním zařízením, ústředním topením, sprchovým koutem, televizní a internetovou přípojkou. Je zde umístěno 27 klientů na jednolůžkových pokojích, dále 12 klientů na dvoulůžkových pokojích a 8 klientů na dvoulůžkových pokojích, které jsou uzpůsobeny pro pobyt imobilních klientů. V případě volné kapacity je možné ubytování manželských párů. 12

13 VI. VÝŠE ÚHRADY 1) Základní činnosti ubytování specifikujte jednotlivé varianty k k k lůžkový pokoj 200,- 200,- 200,- 2. lůžkový pokoj 170,- 170,- 170,- celodenní stravování - racionální strava - diabetická strava 126,- 139,- 127,- 139,- 127,- 139,- V průběhu roku 2014 nedošlo ke změně úhrady za ubytování a stravování. Ubytování je klientům poskytováno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Jednolůžkový pokoj za úhradu 200 Kč /den, dvoulůžkový pokoj za úhradu 170 Kč / den. Domov zajišťuje uživatelům celodenní stravování na dostatečné biologické a společenské úrovni (snídaně, oběd včetně polévky, svačina, večeře). Strava je připravována v kuchyni Domova pro seniory Loučka a přepravována v jídelních vozících do objektu DZR. Servíruje se na kuchyňkách v jednotlivých patrech objektu DZR, případně je podávána uživatelům na pokoj. Zařízení nabízí stravu racionální, šetřící s omezením tuku, diabetickou a diabetickou šetřící s omezením tuku. Dále nabízíme stravu mixovanou, mletou, tekutou, stravu při warfarinu. Pro zkvalitnění služeb pokračujeme v pátky s výběrem ze dvou jídel. 2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti Fakultativní služba (celá nabídka služeb) Jednotková cena (Kč) *) Jednotka **) Příjmy celkem/rok (Kč) Náklady celkem/rok (Kč) Použití služebního vozidla 10,- km 5.841, ,- Rozmnožování tiskovin černobíle 1,-/A4 - barevné 3,-/A4 ks - - Lednice na pokoji 20,- měsíc - - Povinné revize el.spotřebičů dle skuteč. ks - - Použ.kulturní místnosti pro soukr.akci 200,- den - - Oprava a úprava oděvů nad rámec 40,- ks - - Rehabilitační služby bez doporučení lékaře Masáž zad 60,- úkon - - Masáž šíje 30,- úkon - - Hydro-masážní sprcha 25,- 20 min. - - Baňkování 150,- 45 min. - - Rašelina 50,- 45 min. - - CELKEM: 5.841, ,- Fakultativní služby našeho zařízení se poskytují za úhradu podle platného zveřejněného ceníku organizace. Za rok 2014 naši klienti využili nejvíce fakultativní služby použití služebního vozidla a to k zubaři. Poskytujeme a povolujeme odběr elektrické energie pro vlastní elektrické spotřebiče klientům pouze v případě, že dodrží uvedené podmínky bezpečného provozu. Dále nabízíme klientům možnost úpravy oděvů nad rámec zkracování oblečení, výměna zipů, zašití oděvu apod. Nabízíme také rehabilitační služby bez doporučení lékaře dle ceníku fakultativních služeb. 13

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem Identifikátor 6289201 Kapacita služby 50 uživatelů Počet lůžkodnů 18016 Maximální počet lůžkodnů 18250 Obložnost

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor 2322188 Kapacita služby 26 Počet lůžkodnů 9330 Maximální počet lůžkodnů 9490 Obložnost

Více

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří:

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří: Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) týdenní stacionáře Identifikátor 4898762 Kapacita služby 4 Počet lůžkodnů 986 Maximální počet lůžkodnů 1044 Obložnost v % 94% Popis služby Specifika

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením

Domov pro osoby se zdravotním postižením Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí služby DOZP Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006 Sb.,

Více

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014

VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 VZOR SMLOUVY O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE č./2014 Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) paní.., narozená / / (dále jen klient ) 2) Domov pro seniory v Chebu, příspěvková organizace

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče mužům a ženám, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu postižení potřebují

Více

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY

MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Sociální služby města Havlíčkova Brodu SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Počet stran: 7 SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Správce: Zpracovatel:, Milan Žák, DiS., Jana Hloušková, Mgr. Miloslav Kozlík, Bc. Petra Moravcová,

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Účinnost od: 1. 7.2018 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Vedoucí služby DZR Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006

Více

Domov pro seniory - Domov Duha

Domov pro seniory - Domov Duha 20. červen 2014 Domov pro seniory - Domov Duha Našim posláním je poskytovat pobytovou službu sociální péče lidem, kteří vzhledem ke svému věku a ztrátě soběstačnosti potřebují péči, která jim nemůže být

Více

Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, Soběslav

Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, Soběslav Domov pro seniory Budislav příspěvková organizace, Budislav č. 1, 392 01 Soběslav a) obecná ustanovení Popis realizace poskytování sociálních služeb Domov pro seniory Budislav / dále jen Domov / je příspěvkovou

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

Domov pro seniory. Název vnitřního předpisu. Veřejný závazek Domov pro seniory VZ 02. Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3

Domov pro seniory. Název vnitřního předpisu. Veřejný závazek Domov pro seniory VZ 02. Účinnost od: Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Účinnost od: 1. 1. 2016 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 3 Garant: Vedoucí služby DS Ověřovatel: Správce dokumentace Schvalovatel: Představitel vedení pro kvalitu Návazná legislativa: Zákon 108/2006

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Zřizovatel: Právo na život IČ: 270 32 558 Zařízení: Domov Slunce, Francouzská 16, Brno, 602 00 Tel.: 545 213 641, 545 213 564 www.slunce.pravonazivot.cz CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB O NÁS

Více

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa

Domov se zvláštním režimem Krásná Lípa Popis realizace poskytování sociální služby v Domově se zvláštním režimem Krásná Lípa (DZR Krásná Lípa) Místo poskytování: Krásná Lípa Druh poskytované sociální služby: pobytová sociální služba Cílová

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896

Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 61 Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra 15.7.2013 31.3.2014 Ing. Renata Zejdová 31. 3.2014

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Domov se zvláštním režimem Pržno. Pržno 9, Jablůnka nad Bečvou

Domov se zvláštním režimem Pržno. Pržno 9, Jablůnka nad Bečvou Název zařízení Adresa Jméno vedoucího Počet poskytovaných služeb Domov se zvláštním režimem Pržno Pržno 9, 756 23 Jablůnka nad Bečvou Ing. Renata Zejdová 1 Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Popis realizace poskytování sociální služby Chráněné bydlení dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel sociální služby chráněné bydlení (identifikátor 9510127): Nalžovický zámek,

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracovala: Ing. Alena Pokorná Zpracoval

Více

Základní informace pro žadatele

Základní informace pro žadatele Sněženková 2973/8 106 00 Praha 10 Zahradní Město Telefon: 272 654 151 3 e-mail: info@dszm.cz Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516

Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Název organizace : Domov sociálních služeb Meziboří Právní forma : příspěvková organizace Sídlo : Okružní čp. 104, 435 13 Meziboří IČO : 49872516 DIČ : DIČ : CZ49872516 Zpracoval Zpracovala: tým: Ing.

Více

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb

Smlouvu o poskytování sociální služby odlehčovacích služeb 1) Pan (paní)..(příjmení a jméno) nar...(datum narození) bydliště... v textu této smlouvy dále jen Osoba zastoupený/á a 2) Centrum 83, poskytovatel sociálních služeb se sídlem Václavkova 950, 293 01 Mladá

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj

UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 2 2019 UBYTOVÁNÍ: 200,- Kč za 1 den, jednolůžkový pokoj 185,- Kč za 1 den, dvoulůžkový pokoj Služba ubytování

Více

DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek. Brno,

DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek. Brno, DOMOV PŘÍSTAV Frýdek - Místek Brno, 18.10.2018 Vznik: 1.10.2015 Uživateli služby jsou: Osoby bez přístřeší (ulice, sociální lůžko, LDN, azylový dům, ubytovny) starší 26- ti let mobilní i imobilní, které

Více

Základní informace pro žadatele

Základní informace pro žadatele Sněženková 2973/8 106 00 Praha 10 Zahradní Město Telefon: 272 654 151 3 e-mail: info@dszm.cz Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace

Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace Veřejný závazek Domova pro seniory Kamenec, Domov pro seniory Kamenec, (dále jen Domov pro seniory Kamenec) je celodenní pobytové zařízení v blízkosti centra města Ostravy s dostupným dopravním spojením

Více

Základní informace pro žadatele

Základní informace pro žadatele Sněženková 2973/8 106 00 Praha 10 Zahradní Město Telefon: 272 654 151 3 e-mail: info@dszm.cz Základní informace pro žadatele Název zařízení: Domov pro seniory Zahradní Město Adresa, místo poskytování služby:

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Název služby: DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HÁJ U DUCHCOVA Druh služby: TÝDENNÍ STACIONÁŘ Název poskytovatele

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název a adresa zařízení: Domov Alzheimer Darkov, o.p.s., Lázeňská 41/48, 735 03 Karviná (sociální služba Denní stacionář) IČ: 024 96 470 Kontakt: Martina Strnadová,

Více

Ceník Domova se zvláštním režimem Vnitřní předpis č. 8/19

Ceník Domova se zvláštním režimem Vnitřní předpis č. 8/19 SILOE Ostrava, domov se zvláštním režimem Rolnická 55, Ostrava-Nová Ves, 709 00 Tel.: +420 739 680 160, +420 733 142 425 E-mail: siloe.domov@slezskadiakonie.cz, siloe@slezskadiakonie.cz Ceník Domova se

Více

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem

Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné. domova se zvláštním režimem Vítáme Vás u prezentace Oázy pokoje pro psychicky nemocné domova se zvláštním režimem Naše moderní zařízení je situováno vblízkosti centra Frýdku-Místku. Chůzí do deseti minut můžete dojít: k Basilice

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Zpráva o činnosti za rok 2015

Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Zpráva o činnosti za rok 2015 Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem Zpráva o činnosti za rok 015 Provozovatel: JIPRO-CASH s.r.o. Na Jílech 67, Česká Lípa IČ: 874449 Duben 016 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE Zpráva o činnosti je souhrnem

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Domov pro seniory (Evangelický domov )

Domov pro seniory (Evangelický domov ) Domov pro seniory (Evangelický domov ) Motto služby: U nás je to jako doma Poslání střediska (totožné pro všechny poskytované služby): Posláním střediska je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých

Více

DOMOV POD KUŇKOU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. sociální služba. Ráby 162, Staré Hradiště. tel

DOMOV POD KUŇKOU CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. sociální služba. Ráby 162, Staré Hradiště. tel DOMOV POD KUŇKOU sociální služba CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Ráby 162, 533 52 Staré Hradiště chb@dpkr.cz tel. 466 415 636 www.dpkr.cz HISTORIE Vznik zařízení se datuje od roku 1964, kdy byl založen Ústav sociální

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

Telefon: kancelář: sesterna: , sociální pracovnice: , kuchyň: ,

Telefon: kancelář: sesterna: , sociální pracovnice: , kuchyň: , Domov důchodců Mlázovice, registrovaný poskytovatel pobytové sociální služby domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách, číslo registrace: 1665958 Zřizovatel: městys Mlázovice, www.mlazovice.cz

Více

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721

Popis realizace služby. Pečovatelská služba Bánov Bánov 721 Popis realizace služby Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Oblastní charita Uherský Brod Pečovatelská služba terénní Pečovatelská služba Bánov 687 54 Bánov 721

Více

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.

Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6. Provozovatel: FARNÍ CHARITA LITOMĚŘICE Zařízení: DOMOV NA DÓMSKÉM PAHORKU domov pro seniory POPIS REALIZACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY K 1.6.2014 Poslání: Posláním Domova na Dómském pahorku je poskytování pobytových,

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I.

PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST. (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. PROVOZNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DENNÍ STACIONÁŘ RATOLEST (v souladu s 46 zákona 108/2006 Sb. a s 12 vyhlášky 505/2006 Sb.) I. Základní údaje 1. Název a adresa zařízení: Denní stacionář Ratolest

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Sociální služby Lanškroun Pečovatelská služba NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01

Více

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY Příloha č. 2 ČASTO KLADENÉ OTÁZKY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Bruntál / Vrbno pod Pradědem / Horní Benešov Co je to,,domov pro osoby se zdravotním postižením (dále DOZP): Jedná se o pobytové

Více

Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších.

Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších. Interní předpis: SAZEBNÍK ÚHRAD V SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ Platný od 6. 2017 Tímto interním předpisem stanovuji výši úhrad za službu chráněného bydlení v níže uvedených výších. Úhrada za ubytování:

Více

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby

Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby Oblastní charita Kroměříž Denní stacionář 6. Denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené, Ztracená 63, Kroměříž Příloha A - Popis realizace poskytování sociální služby 1. Základní údaje Poslání Posláním

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Smlouva o poskytnutí sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením Dne.. u z a v ř e l i 1. Pan/í.., narozen/a, bydliště v textu této smlouvy dále jen Osoba Zastoupena/ý a 2. Bellevue, poskytovatel

Více

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace

Domov pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace CENÍK POSKYTOVANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB DOMOVA PRO SENIORY V LÁZNÍCH KYNŽVART, PLATNOST OD 1. 6. 2018 UBYTOVÁNÍ: 190,- Kč za 1 den/1 lůžkový pokoj 175,- Kč za 1 den/2 lůžkový pokoj zahrnuje: ubytování, inventář

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková tel:

Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková  tel: Charitní pečovatelská služba PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 40 IDENTIFIKÁTOR 8898081 FORMA POSKYTOVÁNÍ TERENNÍ Vedoucí služby: Bc. Jana Jílková pecovatelky@charita.info, jana.jilkova@chnh.hk.caritas.cz tel: 733 161

Více

Informace pro zájemce o sociální službu

Informace pro zájemce o sociální službu Informace pro zájemce o sociální službu Denní stacionář Jitřenka, Zábělská 5/43, Plzeň 4 Doubravka, 312 00 Plzeň Kde nás najdete? DS se nachází v městské části Doubravka, v okrajové části města. Je snadno

Více

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s.

Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. Smlouva o poskytnutí sociální péče v Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o.p.s. 1. Pan (paní). / jméno, příjmení / nar.. / datum narození / trvale bytem. V textu této smlouvy dále jen,, Osoba zastoupená..

Více

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POBYTOVÉ Poskytovatel: TŘI, o.p.s. Druh sociální služby: pobytové odlehčovací služby Kapacita: celkem 30 míst Struktura pokojů: 3 dvoulůžkové a 14 jednolůžkových pokojů Pokoje se nachází

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. <<Číslo smlouvy>>/dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. <<Číslo smlouvy>>/dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov Smlouva o poskytnutí sociální služby č. /dozp v Domově pro osoby se zdravotním postižením Písečná 5176, Chomutov Klient JMÉNO Bydliště Datum narození Poskytovatel Sociální služby Chomutov,

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře

Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře Příloha č.3 Pravidla pro poskytování fakultativních služeb uživatelům denního stacionáře A) Obecná ustanovení 1. Denní a týdenní stacionář Klíček poskytuje svým uživatelům fakultativní služby, které jsou

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Charita Valašské Klobouky Denní stacionář Ambulantní Denní stacionář, Podzámčí

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

Zpracování: Jarmila Hlavicová sociální pracovnice Ev. číslo: II SQ 11/2015. Schválení: Mgr. M. Pavlůsková ředitelka Verze: 01

Zpracování: Jarmila Hlavicová sociální pracovnice Ev. číslo: II SQ 11/2015. Schválení: Mgr. M. Pavlůsková ředitelka Verze: 01 MÍSTNÍ A ČASOVÁ DOSTUPNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Nahrazuje: Proces Jméno a příjmení Funkce Podpis Domov pro seniory Jasenka - Vsetín Dolní Jasenka 2274 755 01 Vsetín Zpracování: Jarmila Hlavicová

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1. Poskytovatel sociální služby CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ dle 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Integrované centrum sociálních služeb Odlochovice, se sídlem Odlochovice 1, 257 03 Jankov Identifikátor

Více

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB

SAZEBNÍKY. Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB Předmět: Zpracoval: Schválil: SAZEBNÍKY Fakultativní služby a úkony Tým sociálních pracovnic DS / DZR Centrin Mgr. et Bc. Helena Franclová, DiS. Datum vydání: 1. října 2014 Vydání: 6 Počet stran: 5 SAZEBNÍK

Více

Nabídka služby CHB. - podpora při úklidu společných prostor (vysávání, stírání prachu, mytí nádobí aj.)

Nabídka služby CHB. - podpora při úklidu společných prostor (vysávání, stírání prachu, mytí nádobí aj.) Nabídka služby CHB 1. Poskytnutí ubytování a) ubytování - podpora při úpravě bytu, pokoje podle představ klienta - plánování změn prostředí- zakázka klienta b) v případě potřeby praní a drobné opravy ložního

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2018 Město Šluknov, nám. Míru 1 407 77 Šluknov Pečovatelská služba města Šluknov, Lužická 1093, 407 77 Šluknov Výroční zpráva za rok 2018 Zřizovatel: Město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov Název: Pečovatelská

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY - DOMOV PRO SENIORY LADA č. xx/rrrr 1) pan/í: xy narozen/a: dd.mm.rrrr bydliště: Ústecká 2855, 470 01 Česká Lípa v textu této smlouvy dále jen uživatel a 2) organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Příloha č. 2 Popis realizace sociální služby I. Přesný název služby Denní stacionáře - 46, zákon č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů II. Kontaktní údaje CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB Mariánské Lázně

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Účinnost od ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Účinnost od ODLEHČOVACÍ SLUŽBY POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Účinnost od 19.3.2019 Druh soc. služby: ODLEHČOVACÍ SLUŽBY Název a místo zařízení, místo poskytování sociální služby: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou

Více

III / Jednání se zájemcem o sociální službu

III / Jednání se zájemcem o sociální službu STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, Domov se zvláštním režimem DRHOVLE 44, 397 01 PÍSEK IČO: 70869812 ZŘIZOVATEL JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Smlouva o poskytování sociální služby

Smlouva o poskytování sociální služby Smlouva o poskytování sociální služby Smluvní strany: Pan (paní) : Narozen/a: Trvalé bydliště: v textu této smlouvy dále jen uživatel a Domov důchodců Velké Hamry příspěvková organizace, Sídlo: 468 45

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012

S M Ě R N I C E. Registrační číslo: Sm/2/2012. Věc: CENÍK SLUŽEB. Určeno: Všem zaměstnancům Účinnost: 1. ledna 2012 Domov pro seniory Ludmila, příspěvková organizace Poddubí 7, 747 92 Háj ve Slezsku Smolkov IČO 71196978, Tel/fax 553 773 233, E-mail : ddsmolkov@hajveslezsku.cz S M Ě R N I C E Věc: CENÍK SLUŽEB Registrační

Více

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby č.j.sos//dss Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i Pí. trvale bytem: v textu této smlouvy (dále jen uživatel ) datum narození: a Sociální a ošetřovatelské

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Domov důchodců U Zlatého kohouta Zborovská 857, Hluboká nad Vltavou IČO: , e.mail: telefon:

Domov důchodců U Zlatého kohouta Zborovská 857, Hluboká nad Vltavou IČO: , e.mail: telefon: Domov důchodců U Zlatého kohouta IČO:62534424, e.mail: domov.duchodcu@hluboka.cz telefon: 387966160 číslo smlouvy: Smlouva o poskytnutí služby sociální péče v Domově důchodců U Zlatého kohouta Hluboká

Více

Základní veřejné prohlášení

Základní veřejné prohlášení Domov sociálních služeb Slatiňany Základní veřejné prohlášení Domova sociálních služeb Slatiňany Druh sociální služby Chráněné bydlení Poslání sociální služby Motto: Ukaž mi směr, cestu už najdu sám Posláním

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením

Smlouva o poskytnutí sociální služby - domov pro osoby se zdravotním postižením Domov bez hranic U Stadionu 1425/3, 408 01 Rumburk Rumburk Tel.: 412 338 345, IČ: 47274549 příspěvková organizace E-mail: vera.brslicova@domovrumburk.cz renata.grundzova@domovrumburk.cz www.domovrumburk.cz

Více

STANDARD Č. 1 sociální služba domov pro seniory

STANDARD Č. 1 sociální služba domov pro seniory STANDARD Č. 1 sociální služba domov pro seniory Standart č. 1 Poslání, cíle, způsoby a zásady poskytování služeb, cílová skupina domov pro seniory Kritérium 1.1 Zařízení sociálních služeb (dále jen zařízení)

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory

Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Smlouva o poskytování služby sociální péče v domově pro seniory Město Bílovec se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec IČ: 00297755 zastoupený: Bc. Vlastou Szotkowskou, vedoucí organizační složky (dále

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ, se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3, příspěvková organizace Ministerstva práce

Více