Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 5730896"

Transkript

1 Název zařízení Adresa Sociální služby Vsetín, p.o. Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, Zašová Jméno vedoucího Ing. Petr Kedra Ing. Renata Zejdová Mgr. Ivana Tomanová Krčmářová Počet poskytovaných služeb 1 Typ sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor Kapacita služby 95 Počet lůžkodnů Maximální počet lůžkodnů Obložnost v % 95,51 Popis služby Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová je pobytá sociální služba pro lidi se zdravotním postižením, kteří potřebují pomoc druhé osoby. Poskytujeme jim pomoc a podporu tak, aby mohli žít důstojně podle svých potřeb a možností. Dlouhodobým cílem služby je změnit poskytování velkokapacitní ústavní služby na bydlení a podporu v běžném prostředí tak, aby uživatelé služby mohli žít takovým způsobem života, který je obvyklý pro jejich vrstevníky. Cílovou skupinou služby jsou osoby s mentálním postižením od 19 let věku, případně s přidruženým tělesným, zrakovým či sluchovým postižením, které nejsou schopny žít samostatně v přirozeném prostředí, a rodina tuto péči nemůže poskytnout. Rozsah a způsob poskytování služby dojednáváme s každým uživatelem. Míra pomoci a podpory je uživatelům poskytována podle jejich individuálních potřeb, možností a schopností. Základní činnosti služby: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. 1

2 Uživatelé jsou ubytováni na 28 pokojích, které jsou převážně vícelůžkové. K dispozici jim jsou společná sociální zařízení, cvičná kuchyňka, denní místnosti, terasy, keramická a textilní dílna, relaxační místnost. V zařízení je zajištěn provoz kuchyně s celodenním stravováním a provoz prádelny. K areálu patří rozlehlá zahrada s rybníkem a venkovním bazénem. DOZP Zašová je zařazen od roku 2010 do pilotního projektu transformace pobytových zařízení sociálních služeb. I. UŽIVATELÉ 1) 1) Struktura uživatelů k Pohlaví ženy muži 1. Věk Rozpětí nejmladší X Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů) nejstarší X 78 průměr (všech uživatelů) X 49 bez závislosti 1 I. 16 II. 21 III. 24 IV Míra podpory nízká míra podpory 9 střední míra podpory 45 vysoká míra podpory Počet uživatelů celkem Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PnP 6. Počet uživatelů svéprávných s omezením svéprávnosti děti do 18. roku věku Počet opatrovníků Veřejných 2 Ostatních 48 celke m Doporučený komentář: Ad. 2. V průběhu roku 2014 byl zvýšen příspěvek na péči z důvodu zhoršení zdravotního stavu celkem u 7 uživatelů: 5 uživatelů se stupněm závislosti III. mají nyní stupeň závislosti IV. 2 uživatelé se stupněm závislosti I. mají nyní stupeň závislosti III. Ad. 6. V průběhu roku 2014 zahájil soud řízení o svéprávnost celkem u 72 uživatelů a 1 uživatel sám podal návrh na navrácení svéprávnosti. Zatím neproběhlo a tedy ani nebylo dořešeno žádné soudní řízení o svéprávnost. 2) Dělení uživatelů dle cílových skupin (za rok 2014) 3) Jedná se o počet unicitních uživatelů dle definice metodiky benchmarkingu. Každý unicitní uživatel musí být zařazen právě do jedné cílové skupiny. (Navíc je zde pouze rozčlenění cílové skupiny osob s mentálním postižením do stupňů postižení.) Uživatelé unicitní z toho nově přijatí 2

3 Cílové skupiny osoby bez přístřeší 0 0 osoby v krizi 0 0 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení 0 0 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 0 0 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 0 0 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy 0 0 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 0 0 oběti domácího násilí 0 0 rodiny s dítětem/dětmi 0 0 Senioři 0 0 osoby s ALZ a jinými typy demencí 1 0 osoby s chronickým duševním onemocněním 1 0 osoby s kombinovaným postižením 0 0 osoby s mentálním postižením Lehkým 29 0 Středním 35 0 Těžkým 12 0 hlubokým 9 0 osoby s tělesným postižením 0 0 v roce 2014 osoby se sluchovým postižením 0 0 osoby se zrakovým postižením 0 0 osoby s jiným zdravotním postižením 0 0 Ostatní 0 0 Celkem 87 0 Dva uživatelé nespadají do registrované cílové skupiny. Z toho jeden má podanou žádost do DS, předpokládáme jeho přestěhování v průběhu roku Druhému uživateli a jeho opatrovníkovi jsme nabízeli možnost seznámit se s jinou sociální službou poskytovanou v blízkosti a podat žádost. Uživatel o tuto nabídku neprojevil zájem. Vzhledem k tomu, že dojíždí každý víkend domů k rodině, rozhodli jsme se netrhat vazby a nenabízet službu mimo Zlínský kraj. U tohoto uživatele předpokládáme přechod do služby chráněné bydlení v rámci procesu transformace DOZP Zašová. 4) Zaměstnávání uživatelů Počet osob zaměstnaných v rámci zařízení 10* Počet osob, které by mohly být zaměstnány, pokud by k tomu měly příležitost, na chráněném trhu práce Počet osob, které by mohly využít služby sociálně-terapeutických dílen, pokud by k tomu měly příležitost Počet uživatelů 0 0 3

4 Počet osob zaměstnaných mimo pracovní smlouva 0 zařízení na otevřeném trhu dohoda o provedení práce práce 2* dohoda o pracovní činnosti pracovní smlouva 4 Počet osob zaměstnaných na dohoda o provedení práce chráněném trhu práce 0 dohoda o pracovní činnosti Počet osob, které by mohly být zaměstnány, pokud by k tomu měly 0 příležitost, na otevřeném trhu práce *k V průběhu roku 2014 pracovalo na dohodu o provedení práce (dále jen DPP) v zařízení celkem 16 uživatelů, z toho: 2 uživatelé ukončili DPP z důvodu odchodu do jiné sociální služby, 2 uživatelé ukončili DPP ze zdravotních důvodů, 2 uživatelé ukončili DPP a začali pracovat na chráněném trhu práce na pracovní smlouvu. V průběhu roku 2014 pracovali celkem 4 uživatelé na DPP na otevřeném trhu práce, z toho: 1 uživatel ukončil DPP ze zdravotních důvodů, 1 uživatel ukončil DPP a začal pracovat na chráněném trhu práce na pracovní smlouvu. 5) Využívání jiných sociálních služeb Počet uživatelů sociální rehabilitace 38 denní stacionář 0 sociálně-terapeutická dílna 13 jiná, specifikujte v poznámce 0 Využíváme: sociální rehabilitace: Elim Vsetín o.p,s., Diakonie ČCE pobočka Val. Meziříčí, Iskérka o.p.s. sociálně terapeutická dílna: Kamarád Rožnov o.p.s., VKCI o.p.s. U šikovných oveček. Návazné služby jsou využívány dle potřeb uživatelů (jedná se hlavně o přípravu na stěhování do nově vznikajících komunitních služeb, vytváření pracovních návyků, adaptaci na novou lokalitu/poznávání nového města a zapracování v zaměstnání). Stávající nabídka ambulantních a terénních služeb je nyní dostačující. 6) Využití veřejných služeb Stručně popište služby mimo areál zařízení např. kadeřník, knihovna, bazén, pošta atd.) a jiných institucí (např. vyřizování na úřadech). Stručně uveďte, které veřejné služby jsou uživatelům poskytovány v areálu zařízení. Jako služba preferujeme, aby uživatelé, pokud je to možné, co nejvíce využívali dostupné veřejné služby. Uživatelé podle svých možností a schopností využívají samostatně nebo s asistencí pracovníků obchody, restaurace, kadeřnictví, poštu, solnou jeskyni, lékárnu v obci, dále docházejí do obchodů a supermarketů, k pedikérce, na bazén, do knihovny v nedalekém Valašském Meziříčí a vyřizují si své osobní záležitosti na úřadech dle místa trvalého bydliště. Za některými uživateli, převážně s vysokou mírou podpory a se zdravotními potížemi nebo z provozních důvodů, dochází pedikérka a kadeřnice do zařízení. 4

5 7) Struktura uživatelů nově přijatých během roku ) Pohlaví ženy muži celkem 1. Věk rozpětí nejmladš Stupeň závislosti na pomoci jiné fyzické osoby (počet uživatelů) nejstrší 0 0 průměr všech uživatelů) bez zvslosti 0 I III. 0 IV Míra podpory nízká míra podpory 0 střední míra podpory 0 vysoká míra podpory 0 4. Počet uivatelů celkem 0 5. Počet podaných nevyřízených žádostí o PnP uživatelů dosud bez PP 0 6. Počet uživatelů vérávných s omezením svéprávnosti děti do 18. roku věku Počet opatrovníků Veřejných 0 Ostatních 0 8) Původní bydliště uživatelů nově přijatých během roku 2014 Uživatelé přijatí Původní bydliště nově přijatého uživatele Rok během roku obec ORP **) kraj podání 2014 *) žádosti 1. x x X x Vysvětl.: *) Není třeba uvádět jména uživatelů. **) Název ORP uvádějte jen v případě, že obec leží na území Zlínského kraje. ***) Počet řádků v tabulce upravte dle potřeby (přidejte/umažte) 9) Struktura uživatelů - ukončení poskytování služby během roku 2014 Pohlaví ženy muži celkem Důvod ukončení Úmrtí poskytování služby změny poskytovatele (tatáž služba) změny druhu sociální služby odchod do domácí péče jiný uživatelé, kteří změnili poskytovatele, ho změnili na vlastní žádost, důvodem bylo přání bydlet blíž bydlišti svých blízkých. Všech 5 uživatelů, kteří změnili druh poskytování sociální služby, přešli do chráněného bydlení komunitního typu. 5

6 II. ZÁJEMCI O SOCIÁLNÍ SLUŽBU 1) Zájemci o sociální službu k Celkový počet zájemců o službu (v evidenci) 12 6 žadatelů je ze Zlínského kraje, z toho 2 žadatelé z ORP Valašské Meziříčí, 2 žadatelé ORP Rožnov p. R. a 1 žadatel ORP Vsetín. 2) Odmítnutí uzavření smlouvy se zájemci o poskytování sociální služby během roku 2014 Počet odmítnutí uzavření smlouvy (odmítnutí zájemci) celkem 2 Z toho a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na odmítnutí: vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociální služby 1 dle odst. 3, b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá 1 91, zákona c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové soc. služby, 108/2006 Sb. vylučuje poskytnutí takové sociální služby (zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis - 36, vyhláška 505/2006 Sb.) d) osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže soc. služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy Doporučený komentář: V případě vyplnění údaje v písm.a) tabulky, uveďte nejčastější důvod. III. ZAMĚSTNANCI 1) Členění pracovníků dle pracovního zařazení a dosaženého vzdělání Počet pracovníků přímá obslužná vzdělání přepočt. stav (PS) ke dni % sociální v sociálních službách zdravot. THP ostatní PS % PS % PS % PS % PS % VŠ 6 8,28 4 5,52 1 1,38 1 1,38 Vyšší 2 2,76 1 1,38 1 1,38 SŠ (ÚSO) 31 42, ,71 6 8,28 2 2,76 Vyučen 24,5 33,79 15,5 21,38 1 1, ,03 Základní 9 12,42 4 5,52 5 6,90 Cekem 72, ,52 44,5 61,37 6 8,28 5 6, ,93 V průběhu roku 2014 došlo k výměně na pozici vedoucího zařízení. V souvislosti se změnou koncepce poskytované služby, která má za následek snižování stavu zaměstnanců vykonávajících zdravotnické nelékařské povolání došlo k ke zrušení 1 pracovního místa všeobecné sestry a k došlo ke zrušení pracovního místa domovníka. Úvazky byly převedeny na pracovní pozici pracovník v sociálních službách. 6

7 2) Vzdělávání pracovníků dle pracovního zařazení v roce 2014 přímá sociální v sociálních službách obslužná zdravot. THP ostatní PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH PFO PVH Cekem , , , , Vysvětlivky zkratek: 3) Stáže zaměstnanců služby PFO (počet fyzických osob, které byly vzdělávány) PVH (počet vzdělávacích hodin) Byly realizovány jednodenní stáže vždy v rozsahu 8 hod. (navštíveno celkem 11 služeb/ 248 hod. stáže /30 vyslaných pracovníků). Stáže probíhaly převážně v komunitních službách (5 služeb /10 vyslaných pracovníků) či ve službách, které jsou v procesu transformace (4 služby /14 vyslaných pracovníků). 4) Organizační schéma k Popis + schéma v příloze v předepsaném formátu (soubor Excel). IV. KVALITA SLUŽBY 1) Inspekce kvality sociální služby v roce 2014 V případě, že se inspekce uskutečnila, vyplňte následující tabulku. V červnu 2014 proběhla následná inspekce kvality poskytování sociální služby DOZP Zašová, byly hodnoceny pouze standardy a kritéria kvality, pro která byla uložena nápravná opatření. Hodnocená kritéria (Uveďte označení standardu a kritéria kvality, např. 1 b), 9 a), atp.) Standard č. 1, kritérium a), c) Standard č. 2, kritérium a), b) Standard č. 3, kritérium a) Standard č. 4, kritérium a) Standard č. 5, kritérium a), b), c), e) Standard č. 7, kritérium b), d) Bodové ohodnocení kritéria (0, 1, 2, 3,) 2) Rozvoj procesů ve službě ve vztahu ke kvalitě života uživatelů Popište změny a rozvoj služby ve srovnání s předešlým rokem, např. v oblastech procesu jednání se zájemcem o službu, plánování a realizace služby. V průběhu celého roku jsme se intenzivně připravovali na přechod do nových komunitních služeb. Pracovníci si s uživateli povídali o jejich představách a přáních ohledně bydlení, seznámili jsme je s konkrétní nabídkou bydlení. Uživatelé budoucího domova pro osoby se zdravotním postižením, který se začal stavět na zahradě Domova, měli již možnost sledovat stavbu svého nového bydlení. Uživatelé se zapojují maximální míře do péče o domácnost, vaření, nakupování, cestování, a to nejen v našem zařízení, ale i v návazných službách. V průběhu minulého roku začali někteří uživatelé navštěvovat nově vzniklou sociální rehabilitaci Diakonie ČCE Valašské Meziříčí, kam docházejí dosud. Připravují se zde na samostatnější život, se jim individuálně věnují. 7

8 Uživatelé, docházející běžných domácností pronajatých pro účely sociální rehabilitace Diakonie ČCE (pobočka Valašské Meziříčí), se vzdělávají v tématu sebeobhájci a v tématu vztahů a sexuality. V roce 2015 se budeme zaměřovat na rozvoj sociálních dovedností uživatelů, a to také ve spolupráci s partnerskými sociálními rehabilitacemi ve Vsetíně a Valašském Meziříčí. Pomohli jsme 4 uživatelům získat zaměstnání na pracovní smlouvu u firmy Raudo, kde vykonávají pomocné údržbářské a úklidové práce (chráněná pracovní místa). V červnu 2014 se 9 uživatelů se střední a nízkou mírou podpory zúčastnilo pětidenního pobytu ve Velkých Karlovicích. Cílem bylo zažít na pár dní dovolenou. Krásné prostředí a celý pobyt si uživatelé velmi užívali. 14 uživatelů s vysokou mírou podpory začalo docházet do jídelny na oběd, došlo u nich k rozvoji dovedností - chůze po schodech, orientace v zařízení a větší samostatnost při stravování. Nově si uživatelé služby mohou vybírat dva dny v týdnu ze dvou variant obědů. U některých uživatelů probíhá výběr s podporou pracovníků. Uživatelé mají možnost si vybírat individuálně dle svých potřeb a přání z nabízených volnočasových aktivit. Uskutečnili jsme několik celodenních výletů, uspořádali jsme v novém kulturním domě v obci pro všechny valentýnskou oslavu a vánoční večírek, kterých se zúčastnili také uživatelé a z pozvaných zařízení sociálních služeb. Uživatelé se individuálně zúčastnili několika kulturních a sportovních akcí. 3) terapií Uveďte, jaké druhy terapií s uživateli provádějí. Uveďte pouze terapie, u nichž splňují kvalifikaci pro jejich aplikování (např. muzikoterapie, kterou provádí muzikoterapeut s minimálně třísemestrálním muzikoterapeutickým výcvikem). Pokud pracovník nesplňuje příslušnou kvalifikaci výcviku, nelze aktivitu zařadit jako terapii. Žádnou terapii v zařízení neprovozujeme, nezaměstnáváme pracovníka s kvalifikací na terapii. Při práci s uživatelem používáme pouze prvky AAK a prvky muzikoterapie. 4) Návaznost na další sociální služby a veřejné služby Uveďte, kolik uživatelů využívá jiné sociální služby (uveďte typ sociální služby). Více k tomuto bodu je uvedeno výše v části Uživatelé bod 5) a 6) 5) Využití dobrovolníků případně stážistů. Uveďte, jaké činnosti dobrovolníci vykonávali, počet dobrovolníků a souhrn odpracovaných hodin za rok U stáží uveďte počet stáží, případně status stážisty (student, pracovník jiné služby ). V spolupráci s Dobrovolnickým centrem ADRA ve Valašském Meziříčí zajišťujeme dobrovolnickou službu: od září spolupracujeme s 1 dobrovolníkem, od listopadu další 2. Celkový počet odpracovaných dobrovolnických hodin 38, 75 hod. Dobrovolníci se prozatím účastní denních aktivit uživatelů v DOZP Zašová. Do budoucna bychom chtěli, aby zapracovaní dobrovolníci trávili s uživatelem volný čas i mimo službu. Ve vztahu k široké a odborné veřejnosti se zaměřujeme na osvětovou činnost (předcházet stigmatizaci lidí s postižením, informovat o transformaci). Celkový počet podpořených osob: 43, celkový počet hodin: 756. Odborné stáže v zařízení se účastnilo 23 osob/ 296 hodin, exkurze 13 osob/ 44 hod., praxe 7 osob/ 416 hod. 6) Využití podpory externích odborníků (např. supervizor, psycholog, právník, speciální pedagog, odborník na SQ). Uveďte stručně např. kolik hodin, pro jakou potřebu byla podpora využita atd. Proběhlo 5 konzultací, z toho 1 dlouhodobá (právní poradenství ke svéprávnosti); dále bylo absolvováno vzdělávání od 13 externích lektorů v celkovém rozsahu 147 hod. vzdělávacích hodin. Práci s riziky při poskytování sociální služby byla věnována dvě akreditovaná vzdělávání. V oblasti komunikace proběhlo akreditované vzdělávání od QUIPu Totální komunikace; workshop k vedení rozhovorů plánovaný na únor 2015, příprava pracovníků do CHB plánováno na březen Realizovali jsme pro opatrovníky workshop s právníkem (JUDr. M. Matiaško Liga lidských práv) k novému občanskému zákoníku ve vztahu k opatrovnictví. Celkem se účastnilo 16 opatrovníků, z toho 5 veřejných opatrovníků přilehlých měst. 8

9 Proběhl workshop a základní kurz v oblasti sexuality celkem pro 25 pracovníků, 2 případové konzultace, kde jsme řešily konkrétní situace a postupy v této oblasti; proběhlo připomínkování interních dokumenty týkající se oblasti sexuality a intimity osob s postižením; V zařízení probíhá týmová supervize (5 skupin), a to pro jednotlivé pracovní týmy na třech pobytech, samostatně pak týmová supervize pro vedoucí a sociální pracovníky a dále pro zdravotní pracovníky. Využíváme supervizní podpory dvou různých supervizorů. Za rok 2014 proběhlo celkem 50 supervizních hodin. Pro rok 2015 plánujeme přidat i případové supervize, kde bude možno řešit situace napříč pracovními pozicemi v zařízení. 7) Ostatní informace o rozvoji služby Uveďte informace o rozvoji služby, zlepšení materiálního a technického vybavení (např. pomůcky pro klienty), podpory komunitního způsobu poskytování služby a další jinde neuvedené informace. V průběhu roku 2014 jsme se zaměřili na práci v tzv. multidisciplinárních týmech ve prospěch uživatelů. Způsob poskytování služby tak řeší klíčový pracovník v případě potřeby v součinnosti s ostatními pracovníky v sociálních službách v týmu, se sociálním pracovníkem a příp. i konkrétní zdravotní sestrou. Vtahujeme tak více sociální pracovnice a zdravotní sestry do řešení konkrétních situací jednotlivých uživatelů. U sociálních pracovnic jsme upravili popisy pracovních činností - sociální pracovnice se zabývá konkrétními uživatel více do hloubky, účastní se týmových porad s pracovníky v sociálních službách (klíčovými pracovníky) a podílí se na metodické podpoře týmu, je více v kontaktu s uživatelem a pomáhá řešit jednotlivé situace u uživatelů. Proběhla stejně tak specifikace konkrétních zdravotníků k jednotlivým uživatelům. Spolupracujeme s obyvateli a představiteli obce, snažíme se řešit jejich případné podněty, připomínky či problémy, informujeme je o tom, jak přistupovat k uživatelům Domova (k lidem s mentálním postižením). V říjnu 2014 proběhl v rámci týdne sociálních služeb den otevřených dveří v Domově a schůzka s opatrovníky. Pro uživatele s vysokou mírou podpory byl zakoupen tablet k nácviku kognitivních funkcí. Pro uživatele se střední mírou podpory byly pořízeny taktilní disky pro rozvoj dotykových receptorů a vnímání dotykových struktur. Pro uživatele s nízkou a střední mírou podpory byl zřízen přístup k internetu (k dispozici 3 PC), pořízena myčka nádobí, pračka, nádobí, nová křesla do společenské místnosti a pomůcky pro volnočasové aktivity. Dle individuálních potřeb uživatelů byly pořízeny rehabilitační a ochranné pomůcky, invalidní vozíky, chodítko, slepecká hůl, naslouchátko, indikátor vodní hladiny, ortopedické potřeby. 8) Jiné významné aktivity Uveďte dle vlastního uvážení. V průběhu roku 2014 jsme se také zaměřovali na vyhledávání vhodných služeb pro uživatele, kteří potřebují jiný typ pobytové služby (DS, DZR), anebo chtěli bydlet blíže své rodině (CHB, DOZP). Poskytovali jsme opatrovníků poradenství a spolupracovali jsme na podávání případných žádostí o sociální službu jiných poskytovatelů. V některých případech jsme doprovázeli uživatele do služby, o kterou měl zájem žádat. Celkem jsme spolupracovali na podání žádosti u 20 uživatelů, u některých i do několika služeb. V průběhu roku 2014 sociální pracovnice zpracovávaly a postupně zasílaly na vyžádání soudu podrobné sociální zprávy o uživatelích, u kterých soud zahájil řízení o svéprávnost. Zprávy se týkaly popisu sociálních dovedností uživatelů, jejich kompetencí v jednotlivých oblastech života a potřebné míry podpory, jejich sociálních vztahů. 9) Plány pro rozvoj služby pro rok 2015 V roce 2015 budeme nově poskytovat službu komunitního typu ve Valašském Meziříčí, Vsetíně, Rožnově p. R. V rámci procesu transformace vzniknou tyto služby/ kapacita: DOZP Zašová /18 uživatelů DOZP Valašské Meziříčí /18 uživatelů 9

10 CHB ve Vsetíně /8 a 12 uživatelů CHB v Rožnově p. R./9 uživatelů Připravujeme registraci těchto nových služeb, proběhne jednání se zájemci o nové komunitní služby, příprava na stěhování a adaptace uživatelů i pracovníků na nové podmínky. Do konce roku budeme předpokládaně opouštět stávající prostor a předávat tento majetek zřizovateli. V. SOCIÁLNÍ PODMÍNKY UŽIVATELŮ Počet pokojů a jejich členění podle počtu lůžek k Pokoje Počet pokojů 1 lůžkové 2 2 lůžkové 6 3 lůžkové 7 4 lůžkové 8 5 lůžkové 2 6 lůžková 3 Jiné pokoje (uvést jaké) 0 Celkem 28 Rozsáhlé změny v ubytovacích podmínkách nenastaly. Kapacita služby byla stejná jako v záměru roku VI. VÝŠE ÚHRADY 1) Základní činnosti Uveďte z vnitřního předpisu organizace výši sazby v (Kč/den) za: ubytování specifikujte jednotlivé varianty k k k Jednolůžkový nebo dvoulůžkový pokoj cvičná domácnost Vícelůžkový pokoj celodenní stravování * 152** (např. změna výše úhrad) K došlo ke změně výše úhrad, úhrada za stravu byla rozdělena dle typu stravy: * Dieta č. 3, 4, 8 ** Dieta č. 9, 9/4, 11 2) Výše úhrady za nabízené a poskytované fakultativní činnosti Fakultativní služba (celá nabídka služeb) Jednotková cena (Kč) *) Jednotka **) Příjmy celkem/r ok (Kč) Volání z internetového telefonu na pevnou linku v rámci ČR 0,52 1 minuta Náklady celkem/rok (Kč) 10

11 Volání na mobil v rámci ČR 3,39 1 minuta Volání do zahraničí Dle skutečných Dle skutečných nákladů nákladů 0 0 Rozmnožování tiskovin 3 1stranná kopie 0 0 Rozmnožování tiskovin 4 2stranná kopie 0 0 Dovoz služebním vozidlem 9 1 km Pronájem místnosti h 0 0 Výlety, rekreace, rehabilitační Dle individuálního Dle individuálního pobyty hrazené uživatelem posouzení posouzení Vysvětl.: *) jednotková cena je vykalkulovaná cena v Kč za 1 jednotku **) jednotka je např. 1 km, 1 hod., 10 min. atp. Uveďte rozšíření nebo zúžení nabídky fakultativních činností v porovnání s předcházejícím rokem a zdůvodněte. 11

Zašová 45, 756 51 Zašová

Zašová 45, 756 51 Zašová Název zařízení Adresa Domov pro osoby se zdravotním postižením Zašová Zašová 45, 756 51 Zašová Jméno vedoucího 1. 1. 31. 1. Mgr. Lukáš Bednařík, Dis. 1. 2. 14. 7. Ing. Renata Zejdová 15. 7. 31. 12. Ing.

Více

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů

50 domovy se zvláštním režimem (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) 50 uživatelů Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby 50 domovy se

Více

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974

Domov pro seniory. Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Identifikátor: 5385508. Kapacita sluţby: 63. Počet lůţkodnů: 22,974 Typ sociální sluţby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. sluţbách) Domov pro seniory Identifikátor: 5385508 Kapacita sluţby: 63 Počet lůţkodnů: 22,974 Maximální počet lůţkodnů: 22,995 Obloţnost v % 99,91 Zařízení

Více

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1.

Domovy pro seniory. (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Identifikátor 487 32 08. Kapacita služby 1. 1. 2013 30. 4. 2013 = 170. Od 1. Údaje o jednotlivých službách poskytovaných v zařízení (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře) Typ sociální služby Domovy pro seniory

Více

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří:

Cílovou skupinu Týdenního stacionáře tvoří: Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) týdenní stacionáře Identifikátor 4898762 Kapacita služby 4 Počet lůžkodnů 986 Maximální počet lůžkodnů 1044 Obložnost v % 94% Popis služby Specifika

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením. Identifikátor 2322188. Kapacita služby 26 Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) domovy pro osoby se zdravotním postižením Identifikátor 2322188 Kapacita služby 26 Počet lůžkodnů 9330 Maximální počet lůžkodnů 9490 Obložnost

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Velké Březno, příspěvková organizace Klášterní 2, 403 23 Velké Březno 1 OBSAH: 1) Úvodní slovo ředitele Domova 2) Základní identifikační údaje a. Způsob řízení

Více

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013

Výroční zpráva. o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti Pečovatelské služby města Chropyně za rok 2013 Motto: Hlavním cílem je zvyšovat kvalitu pečovatelské služby a rozvíjet její další aktivity takovým směrem, aby bylo umožněno starším

Více

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby Popis realizace poskytované sociální služby V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ,

DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SE SÍDLEM NA MLÝNICI 203/5, OSTRAVA PŘÍVOZ, DOMOV SLUNOVRAT, OSTRAVA-PŘÍVOZ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, SOUBOR INFORMACÍ O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY Ostrava, 1. ledna 2015 Mgr. Bc. Vojtěch Curylo ředitel organizace 1 1 Veřejný závazek

Více

Poslání: Cíle: Cílová skupina:

Poslání: Cíle: Cílová skupina: Poslání: Posláním Týdenního stacionáře Domova v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout pobytové služby scelodenní péčí a podporou v úkonech soběstačnosti a sebeobsluhy od pondělí

Více

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů

Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem. 50 uživatelů Typ sociální služby (zákon č. 108/2006 Sb., o soc. službách) Domovy se zvláštním režimem Identifikátor 6289201 Kapacita služby 50 uživatelů Počet lůžkodnů 18016 Maximální počet lůžkodnů 18250 Obložnost

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2013 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava

Marianum, příspěvková organizace. Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava. Výroční zpráva. za rok 2013. Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Výroční zpráva za rok 2013 Chráněné bydlení Švestková 32, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, Opava

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015

Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2015 Název zpracovatele: Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax: 474/396 237 - vedoucí organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory SPÁLENIŠTĚ v Chebu, příspěvková organizace Účinnost: od 1. 9. 2014 Sídlo: Mírová 2273/6, 350 02 Cheb IČ: 71175253 Zřizovatel: Karlovarský

Více

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o.

centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. Výroční zpráva Klíče centra sociálních služeb, p. o. za rok 2010 1 strana centrum sociálních služeb, příspěvková organizace Výroční zpráva za rok 2010 Obsah I. Základní údaje 4 II. Organizační struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice

PLÁN ČINNOSTI. Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice Příloha č.7 se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice PLÁN ČINNOSTI Domova pro seniory Sluníčko,Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice na rok 2010 1 1. Úvodní

Více

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva

Výkaznictví sociálních služeb. 1. hodnotící zpráva Výkaznictví sociálních služeb 1. hodnotící zpráva Ing. Radovan Hauk 14. září 2015 Stránka 1 OBSAH Úvod... 4 1. Výkaznictví MPSV (OKposkytovatel)... 5 1.1 Náklady a výnosy... 5 1.2 Struktura pracovních

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě.

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k ambulantní sociální službě. Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k ambulantní sociální službě Denní stacionář Co je denní stacionář Je to ambulantní sociální služba, jejímž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Středisko pečovatelské služby Jeseník, Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace. Výroční zpráva. Středisko pečovatelské služby Jeseník, příspěvková organizace Středisko pečovatelské služby Jeseník příssěvková organizace Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Představení organizace

Více

Plán rozvoje organizace 2016-2018

Plán rozvoje organizace 2016-2018 Plán rozvoje organizace 2016-2018 Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, p. o. Mgr. Eva Machová, únor 2016 Obsah: 1. Analýza aktuálního stavu. 3 1.1 Charakteristika organizace. 3 1.2 Doplňková činnost..

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Domov pro seniory Domov pro seniory Vychodilova, příspěvková organizace Vychodilova 3077/20, 616 00 Brno IČO: 70887276 Zřizovatel: Statutární město Brno Ředitel:

Více

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření

Výroční zpráva. o činnosti a hospodaření Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2014 Obsah I. Sídlo organizace... 4 2 II. Vznik a postavení organizace... 4 III. Zaměření a činnost organizace... 4 III.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením...

Více

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava

Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Marianum, příspěvková organizace Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava Zpráva o činnosti za rok 2014 CHB Dostojevského 15, Opava Název: Marianum, příspěvková organizace Sídlo: Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou

Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Pečovatelská služba Města Lomnice nad Popelkou Obránců míru 1188, 512 51 Lomnice nad Popelkou Telefon : 481 671 962 e- mail : p. sluzba@mu-lomnice.cz, ps.lomnice@seznam.cz www.lomnicenadpopelkou.cz výroční

Více

PRAVIDLA pro zařazení zájemců do evidence žadatelů o umístění do PPS-DS

PRAVIDLA pro zařazení zájemců do evidence žadatelů o umístění do PPS-DS PRAVIDLA o umístění do PPS-DS OBSAH: Článek 1 Článek 2 Článek 3 Článek 4 Článek 5 Článek 6 Článek 7 Článek 8 Úvodní ustanovení Penzion pro seniory Frýdek-Místek, příspěvková organizace Postup při podávání

Více

Výroční zpráva roku 2010

Výroční zpráva roku 2010 BOÉTHEIA - společenství křesťanské pomoci Otakara Březiny 28/ 228, JESENÍK Výroční zpráva roku 2010 Rada SKP Boétheia Jeseník souhlasí s uveřejněním Výroční zprávy Kontakt: Společenství křesťanské pomoci

Více

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204

A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO: 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 57 Azylové domy NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 57BK204 Centrum PRO Blansko, Sladkovského 2b, 67801 Blansko

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení)

Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Popis realizace poskytování sociálních služeb v Domově pro seniory v Lázních Kynžvart, příspěvková organizace (dále jen zařízení) Název služby: DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM (dále DZR) Domov pro seniory v

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 1 Závěrečná zpráva o plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Název zpracovatele : Domov pro osoby se zdravotním postižením Dukelská 28 431 86 Kovářská IČO: 46 78 98 47 Tel./Fax : 474/396 237 - vedoucí

Více

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle

Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle 1. Úvod Výroční zpráva za rok 2010 CSS J. Hradec Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec se sídlem v České ulici 1175/II, Jindřichův Hradec je největším poskytovatelem sociálních služeb v Jihočeském

Více

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZÁMEK DOLNÍ ŽIVOTICE PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice IČ 71197052, tel.553/786200, fax.553/653735 e-mail: zamek.dolnizivotice@email.cz www.zamekdolnizivotice.cz Organizace je zapsána

Více

motto: Člověk je na světě pro člověka

motto: Člověk je na světě pro člověka Výroční Zpráva o činnosti a hospodaření DD Šumperk za r. 2009 motto: Člověk je na světě pro člověka Domov důchodců Šumperk,příspěvková organizace,u sanatoria 25, 787 01 Šumperk, IČO: 75 00 40 11 tel.583

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015. Marianum, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015. Marianum, příspěvková organizace Marianum, příspěvková organizace, Rooseveltova 47, 746 01 Opava IČ: 711 97 061, e-mail: marianum@marianum-opava.cz, tel: 553 621 284 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2015 Marianum, příspěvková organizace

Více

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz

příspěvková organizace dps.plavec@dps-plavec.cz domovproseniory.obecplavec.cz Název organizace: Sídlo: Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace Domov 1, 671 32 Plaveč IČ organizace: 45671702 Číslo účtu: 29537-741/0100 Telefon/fax: 515 252 250 E-mail: www: dps.plavec@dps-plavec.cz

Více

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24

Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Vyhodnocení plánu činnosti za rok 2012 1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti. za rok 2013

Zpráva o činnosti. za rok 2013 Zpráva o činnosti za rok 2013 Název organizace Adresa Jméno ředitele Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace Burešov 4884, 760 01 Zlín Ing. Vlastimil Zaydlar Razítko organizace a podpis ředitele

Více

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM V ČESKÉ KAMENICI SE PŘEDSTAVUJE ZÁJEMCŮM O SOCIÁLNÍ SLUŽBY HISTORIE MĚSTA ČESKÁ KAMENICE ČESKÁ KAMENICE JE STAROBYLÉ MĚSTO S BOHATOU HISTORIÍ, KTERÁ SAHÁ AŽ DO

Více

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák.

mentálním postižením (vy)užívat školní aktivity a plnohodnotným způsobem jako jejich vrstevníci. Jinými slovy, studovat jako normální žák. Centrum Kociánka Kociánka 2, 612 47 Brno-Královo Pole tel.: 515 504 216 e-mail: kocianka@volny.cz http://www.kocianka.cz NÁZEV POSKYTOVATELE: Centrum Kociánka DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: osobní asistence

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Název poskytovatele. Druh služby. azylový dům. Identifikátor v registru sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Identifikátor v registru sociálních služeb Forma služby Název zařízení a místo poskytování NADĚJE azylový dům 5184987 pobytová

Více

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice

Úvodní slovo. Dagmar Rysová místostarostka města Kopřivnice 1 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, podruhé Vám předáváme Katalog sociálních služeb poskytovaných v Kopřivnici. Tento katalog nabízí cestu z tíživé situace, ve které se může ocitnout každý z nás. Věk, zdravotní

Více

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum

Základní informace o poskytované sociální službě. Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Domov pro seniory Jižní Město a Ošetřovatelské centrum Vypracoval : Horáčková Jana Schválil: Mgr. Leoš Valigurský

Více

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice

Domácí řád. Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád Domova se zvláštním režimem Rybniční ní 1282, 386 01 Strakonice Domácí řád je závazný pro všechny klienty, zaměstnance a návštěvníky domova. Domácí řád obsahuje zásady pro zajištění klidného

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014

Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA. Výroční zpráva za rok 2014 Statutární město Ostrava Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz úřad městského obvodu ODLEHČOVACÍ SLUŽBA Vypracoval: Mgr. Alena Antoszyková, vedoucí oddělení sociálních služeb Datum: 18. března 2015 Obsah:

Více

Popis realizace poskytování sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby Popis realizace poskytování sociální služby Název poskytovatele: Charita Svaté rodiny Luhačovice Druh služby: pečovatelská služba Forma služby: terénní i ambulantní Název zařízení a místo poskytování:

Více

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Sociální oddělení. AMICA CENTRUM s.r.o. Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Informace pro klienty a zájemce o sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče Sociální oddělení Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření

Zpráva o činnosti a hospodaření Zpráva o činnosti a hospodaření Domov na zámku Bystré Zámecká 1, 569 92 BYSTRÉ IČ: 75007932 rok 2012 V Bystrém dne 4.3.2013, č.j. 1 Obsah: I. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ 1. Domovy pro osoby se zdravotním postižením

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Základní škola speciální Bystré Zámecká 1 569 92 BYSTRÉ IČO: 70838267 Základní škola speciální Bystré Tato výroční zpráva byla schválena Školskou radou

Více

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014

Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od: prosinec 2014 1. Poslání organizace Pečovatelská služba, příspěvková organizace Nad Výtopnou 1010, Horní Slavkov telefon: 352 698 316, 602 297 606 Popis realizace sociální služby Pečovatelská služba S účinností od:

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby 70BM111 35/1 NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 70 Sociální rehabilitace NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kavárna Anděl, Gorkého 34, 602 00

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za rok 2015. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na. Městské středisko MARIE Bartoňova 1998, 547 01 Náchod tel. 491 423 478 IČO: 70947589 E-mail: stredisko.marie@messs-na.cz sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2015 Náchod, únor 2016 1 O b s a h I. Charakteristika

Více

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Domov důchodců Teplice, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 200 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace IV. Stavebně technické uspořádání,

Více

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884

Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně postižené Kryblická423, 541 01 Trutnov Detašované pracoviště: Náchodská 359 IČO: 70153884 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY Poskytovatel : Stacionář pro zdravotně

Více

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s.

Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. Popis realizace poskytované služby Domova pro seniory Vila Vančurova o.p.s. 1. Konkrétní popis cílové skupiny, které je služba poskytována, včetně vymezení, komu služba nemůže být poskytována (s ohledem

Více

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE

1 SÍDLO ORGANIZACE 2 VZNIK A POSTAVENÍ ORGANIZACE 3 ZAMĚŘENÍ A ČINNOST ORGANIZACE O B S A H 1 Sídlo organizace 2 Vznik a postavení organizace 3 Zaměření a činnost organizace 4 Poskytované sociální služby, jejich poslání a činnost 5 Základní údaje o klientech Přehled o počtech klientů

Více

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH

PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH PODROBNÝ CENÍK SLUŽEB DOMOVA SV. MIKULÁŠE V LUDGEŘOVICÍCH I. Název služby Charakteristika Cena Poskytnutí ubytování - ubytování - úklid - praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení - žehlení

Více

pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem DOMOVY1

pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem DOMOVY1 pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem DOMOVY1 Podpora transformace domova Hliňany DOMOVY pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem ZpracovalI: Jana Červinková, Pavol Dobiš, Lenka Reichelová,

Více

Vnitřní pravidlo č. 5/2015

Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Domácí řád Vnitřní pravidlo č. 5/2015 Ředitel domova Bc. Radek Linhart G-HELP o.p.s. G-Help o.p.s. vydává na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006Sb.,

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 01.03.2012 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba

J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě. Pečovatelská služba J i h o m ě s t s k á s o c i á l n í a. s. Základní informace o poskytované sociální službě Pečovatelská služba Zpracoval: Jana Horáčková, náměstkyně Schválil: Mgr. Leoš Valigurský, ředitel Platnost od

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace Kyselka, část Radošov č.p. 137, 363 01 Ostrov Výroční zpráva o činnosti za rok 2012 Počet listů: 5 Zpracovala: Pařížská Marie,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa Svojsíkova 2733/52, PSČ 400 11 Ústí nad Labem, tel.: 472 772 141, 472 771 204, uspterasa@volny.cz, www.dozp-ul.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2009 Domov

Více

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj

Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence. Pardubický kraj Vyhlášení dotačního řízení Pardubického kraje v oblasti podpory služeb sociální prevence (v rámci realizace projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji) Pardubický kraj v souladu se zákonem č.

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA SPOLEČNÉHO SOUŽITÍ A POSKYTOVANÉ SLUŽBY Domovy pro osoby se zdravotním postižením Oleška-Kamenice příspěvková organizace Stará Oleška 131, 405 02 Děčín IČ: 47274522 Adresa poskytované služby: DOZP Česká Kamenice, p. o. U Kaple 494, 407 21 Česká

Více

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015

Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 Domov pro seniory Vlčice, příspěvková organizace Vlčice 66, 336 01 - Blovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2015 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1. Základní údaje o organizaci 2. Činnost organizace 2.1 Uživatelé bydlení a

Více

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov

Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory a Domovy pro osoby se zdravotním postižením, Sídliště 232, 451 56 Mašťov Poskytovaná sociální služba: Domovy pro seniory Posláním pobytové

Více

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8

Výroční zpráva rok 2011. Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 Výroční zpráva rok 2011 Domov pro seniory Kobylisy Mirovická 19/1027, Praha 8 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO...3 1 VEDENÍ DOMOVA...4 2 ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ ÚSEK...5 2.1 Zdravotní úsek...6 2.2 Sociální úsek...7 2.2.1

Více

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě

Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE. k pobytové sociální službě Domov seniorů Břeclav příspěvková organizace Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav ZÁKLADNÍ INFORMACE k pobytové sociální službě Domov se zvláštním režimem 1 Poslání domova se zvláštním režimem poskytování

Více

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby

Obec Smidary. Loučná Hora 69, 503 53 Smidary IČ 00269549; Tel.: 495 496 101/134. Popis realizace pečovatelské služby 1. Název a místo zařízení Obec Smidary Loučná Hora 69 503 53 Smidary Obec Smidary Popis realizace pečovatelské služby 2. Druhy poskytovaných sociálních služeb Pečovatelská služba ( 40 ZSS) poskytovaná

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb

Směrnice č. 13/2015. O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, LUXOR Poděbrady. poskytovatel sociálních služeb LUXOR Poděbrady poskytovatel sociálních služeb Směrnice č. 13/2015 O úhradách a vratkách v Domově pro seniory LUXOR Poděbrady, poskytovatel sociálních služeb Vydává: Mgr. Jaromír Novák, ředitel Luxor Poděbrady,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova

VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova VNITŘNÍ PRAVIDLA Dům sociálních služeb Bojčenkova Vnitřní pravidla Domova pro seniory (dále jen Domova)je vydán v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a prováděcí vyhláškou

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách

Výroční zpráva. za rok 2013. Pečovatelská služba. Organizační složka. Město Rokytnice v Orlických horách Výroční zpráva za rok 2013 Pečovatelská služba Organizační složka Město Rokytnice v Orlických horách Schváleno Radou města Rokytnice v O.h. usnesením č.j. 80 /2014/ IV ze dne 14.4.2014 Nevážit si stáří

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Sociální centrum města Světlá nad Sázavou, příspěvková organizace zřízená městem Světlá nad Sázavou, IČ 70844763, ID datové schránky: iuc964b Na Bradle 1113, 582 91 Světlá nad Sázavou, www.scsvetla.cz,

Více

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz

Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí 1 www.dsbilovec.cz Osobní asistence, 17. listopadu 373/36, Bílovec Domov pro seniory v Bílovci, Opavská 600/45, Bílovec Dům s pečovatelskou službou, 17. listopadu 373/36, Bílovec Zřizovatel: Město Bílovec, Slezské náměstí

Více

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6

Obsah. Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5. 3 Domov pro seniory Štíty 6 Obsah Motto 3 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 4 2 Základní informace o organizaci 5 2.1 Charakteristika organizace 5 3 Domov pro seniory Štíty 6 3.1 Veřejný závazek Domova pro seniory Štíty 6 3.2 Krátce

Více

POPIS REALIZACE SLUŽBY

POPIS REALIZACE SLUŽBY PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PR6883993 Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace, se sídlem na ul. I. Sekaniny č. 16/1812, 708 00 Ostrava Poruba, zřizovatelem je Statutární město Ostrava Městský

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

Úvodní seminář pracovních skupin 1. června VCVS ČR, o.p.s. Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj

Úvodní seminář pracovních skupin 1. června VCVS ČR, o.p.s. Evropská unie a Evropský fond pro regionální rozvoj jsou partnery pro váš rozvoj Úvodní seminář pracovních skupin projektu sociálních služeb v Olomouckém kraji Olomouc 1. 6. 2009 Rostislav Honus, Stanislav Kocourek Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR www.kr-olomoucky.cz/partnerstvi

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Vypracoval: Kaňáková Iveta, DiS. 12. února 2016 Obsah: 1. Základní údaje organizace...... 3 2. Personální zajištění 4 3. Veřejný závazek.. 7 4. Poskytované úkony a úhrady za pečovatelskou

Více