Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapojení do provozu Přijímač: Vysílačová základna:"

Transkript

1

2

3 Zapojení do provozu Přijímač: 1. Tlačítko mikrofonu pro poslech zvuku v místnosti 2. 3,5 mm audio výstup typ jack 3. Mikrofon 4. Ovládání hlasitosti 5. Indikace napájení 6. Posuvník vypnutí/zapnutí 7. Vyvážení zvuku (pravá strana / levá strana) 8. Baterie Vysílačová základna: 1. Nabíjecí základna 2. LED kontrolka tónové čistoty zvuku 3. Tlačítko pro úpravu tónové čistoty zvuku 4. LED kontrolka napájení 5. LED kontrolka nabíjení hlavní baterie (vložené do bateriové šachty sluchátek) 6. LED kontrolka nabíjení pro náhradní baterii 7. Nabíjecí slot náhradní baterie 8. Vstup pro nabíjecí adaptér 9. Vstup pro jack 3,5 mm 10. Přepínač mono/stereo

4 Obsah balení krabice: 1x indukční přijímač pro zavěšení na krk 1x vysílačová základna 1x napájecí adaptér pro vysílačovou základnu 2x nabíjecí baterie pro přijímač (Lithium Polymerová) 1x audio kabel oboustranně zakončený konektorem 3,5 mm jack Kabelový adaptér typu RCA 1x SCART adaptér pro TV 1x adaptér z velikosti 6,3 na 3,5 mm 1x externí mikrofon 1x uživatelská příručka Důležité upozornění: před zapojením a nastavováním tohoto zařízení si prosím přečtete bezpečnostní informace. Zapojení vysílačové základny: 1. Zapojte napájecí adaptér do vstupu DC IN na zadní straně vysílací základny 2. Napájecí adaptér zapojte do napájecí sítě 3. Napojte vysílačovou základnu na zdroj zvuku, který chcete poslouchat. S pomocí kabelových propojek, kabelů a adaptérů můžete poslouchat velké množství audio zařízení. (Například TV set, Hi-Fi systém, MP3 nebo ipod). Po zapojení vysílací základny do napájecí sítě bude zelená LED kontrolka blikat. Po detekování zvuku na audio vstupu začne tato kontrolka svítit bez přerušení.

5

6 Nastavení přijímače Vložení baterie a její nabíjení 1. Vložte baterii do přijímače v souladu s jeho polaritou. 2. Před prvním použitím nechte baterii nabít po dobu asi 2,5 hodiny. Hlavní vypínač nechte v pozici vypnuto. Umístěte sluchátka do nabíjecí kolébky v základně. Nabíjecí proces se spustí automaticky. V průběhu nabíjení bude kontrolka LED svítit červeně. Jakmile bude baterie nabitá, změní se barva kontrolky na zelenou. Plné nabití baterie zabere asi 2.5 hodiny času. 3. Vložte náhradní baterii do nabíjecí základny tak, jak vidíte na obrázku. LED kontrolka bude svítit červeně tak dlouho, dokud nebude baterie plně nabitá. K plnému nabití bude potřeba doba asi 2,5 hodiny. Plně nabitá baterie poskytne asi 5 hodin pohodlného poslechu. Z důvodu šetření proudu v baterii se přijímač automaticky vypne, pokud příchozí signál není po dobu asi 5 minut detekován z důvodu vypnutí zdroje signálu, nebo v případě že jeho úroveň je příliš nízká. Samozřejmě, jakmile se úroveň příchozího zvukového signálu dostane a přijatelnou úroveň, základna se opět automaticky zapne.

7 Připojení náhlavních sluchátek K přijímači lze připojit dodatečná náhlavní sluchátka. Zapojte je do vstupu 3,5mm jack na boku přijímače. Prosím vezměte na vědomí, že, přenos zvuku přes indukční smyčku je vypnut, pokud jsou připojena sluchátka. Externí mikrofon V případě, že chcete poslouchat televizi, nebo svůj Hi- Fi systém a nemáte pro propojení zařízení vhodný kabel, můžete použít přibalený externí mikrofon. 1. Umístěte audio kabel do mikrofonu. 2. Připevněte držák mikrofonu pomocí lepícího proužku k hlasovému výstupu televize. Předtím z lepicí pásky odstraňte ochranný papír. 3. Výstup z TV/Hi- Fi systému nastavte na nízkou zvukovou úroveň shodně dle pozice ovladače síly zvuku ve sluchátkách. Pozice mikrofonu vůči reproduktoru má velmi zásadní vliv na kvalitu poslechu. Nevhodnější pozici mikrofonu proto budete muset sami určit posunem mikrofonu vůči hlasovému výstupu vašeho TV, Hi- Fi věže nebo jiného audio zařízení. Poznámka: Poslech přes mikrofon bude pouze v režimu mono, i když zvukový výstup z reproduktoru bude stereofonní. Prosím zajistěte, aby mikrofon nebyl příliš blízko reproduktoru. Tato skutečnost by se projevila rušivým zvukem ve sluchátkách. Rušení se dá odstranit změnou polohy mikrofonu vůči reproduktoru.

8 Zapojení a nastavení indukční smyčky Příliš hlasitý zvuk může poškodit sluch! Napřed nastavte zařízení na nízkou slyšitelnost a postupně sílu zvuku zvyšujte na úroveň dle vaší potřeby. Nevystavujte se delšímu působení hlasité zvukové reprodukce. 1. Zapněte zdroj zvuku. Zelený LED indikátor na vysílačové základně bude nepřerušovaně svítit. 2. Přepněte přepínač na přijímači do pozice ON. 3. Indukční smyčka může nyní vysílat do vašeho sluchadla. (Poznámka: v přijímači indukční smyčky nesmí být ve vstupu 3,5, mm jack zasunuty žádná sluchátka) 4. Dle potřeby si nastavte čistotu poslechu. Poznámka: Jestliže bude baterie málo nabitá, budete slyšet v minutových intervalech ve sluchátkách 3 pípnutí. Sluchátkový přijímač se automaticky během následných pěti minut vypne. Mikrofonní tlačítko Otvor mikrofonu umístěný na přijímači zachycuje zvuk z okolí posluchače. Pokud je mikrofon zapnut, budete zvuky z okolí slyšet hlasitěji. Můžete slyšet hlasitěji domovní zvonek, telefon, nebo konverzaci vašich partnerů dokonce i v době, kdy posloucháte například TV. Pro zapnutí mikrofonu stiskněte přepínač. Indikátor napájení změní zelené zabarvení na červené a bude slyšet dvojí pípnutí. Ověřte si, zda mikrofonní otvor není něčím zakryt. Indukční smyčku můžete používat jako pomocné zařízení pro lepší poslech vašeho okolí, nebo pro lepší slyšitelnost lidí kolem vás. Pro vypnutí mikrofonu stiskněte opět tlačítko mikrofonu. Kontrolka napájení změní barvu na zelenou a vy budete slyšet zvuk přicházející z vašeho připojeného audio zařízení. Tónová čistota Čistotu zvuku si můžete nastavit pomocí následného postupu. Na vysílací základně opakovaně stiskněte níže zobrazené tlačítko. Během tohoto nastavení budou LED diody na základně blikat.

9 Níže uvedená tabulka ukazuje hodnoty nastavení zvuku. Vyzkoušejte si, které nastavení je pro vás nejvhodnější.

10 Řešení technických problémů Neslyšíte zvuk Ujistěte se, že přívod napájení je v napájecí síti a že adaptér síťového napájení je zapojen do vstupu DC IN. Ujistěte se, že přijímač má zapnutý vypínač ON/OFF v poloze ON. Úroveň nabití baterie uvnitř přijímače může být příliš nízká. Zkuste baterii vyměnit za nabitou, nebo nechte baterii nabít na plnou hodnotu. Ujistěte se, TV, Hi- Fi nebo jiné audio zařízení které posloucháte je skutečné zapnuté a nastavte vysílací kanál na přenos audio signálu. Zkuste na indukční smyčce zvýšit hlasitost příchozího zvuku. Připojené audio zařízení není v režimu přehrávání. Zapněte režim přehrávání. Úroveň zvuku vycházející z TV nebo jiného zdroje je příliš nízká. Nastavte hlasitost na vyšší úroveň. Zkuste zařízení propojit přes jiné rozhraní. Například RCA, SCART, náhlavní sluchátka, nebo přes přiložený mikrofon. Zkreslení zvuku Úroveň nabití baterie uvnitř přijímače může být příliš nízká. Zkuste baterii vyměnit za nabitou, nebo nechte baterii nabít na plnou hodnotu. Indukční smyčka může být příliš daleko od vysílací základny. Přesuňte se blíže k ní. Audio signál vstupující do vysílačové základny může mít nízkou hlasitost. Zvyšte hlasitost vašeho audio zařízení. Audio signál může být příliš hlasitý. Snižte zvukový výstup vycházející z TV, nebo jiného zvukového zdroje.

11 Dodatek Bezpečnostní informace Prosím přečtěte si pečlivě tento návod k použití. Účel použití Tento přístroj byl vyvinut pro přenos audio signálu z audio zdrojů, jako je televize nebo Hi- Fi zařízení do přijímače pomocí bezdrátového přenosu. Jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné použití. Neoprávněné úpravy nebo rekonstrukce nejsou dovoleny. Za žádných okolností nerozebírejte toto zařízení ani sami neprovádějte žádné opravy. Umístění zařízení a další bezpečnostní informace Nevystavujte toto zařízení dlouhodobému působení kouře, prachu, vibracím, chemickým látkám, vlhkosti, horku a přímému působení slunce. Některé ochranné prostředky na nábytek mohou způsobit, že gumové nožičky vysílací základny se začnou rozpouštět a znečistí nábytek. Z toho důvodu základnu umístěte radši na vhodnou podložku. Příliš hlasitý zvuk, který je poslouchán delší dobu, může poškodit sluch, což platí hlavně u dětí. Neposlouchejte proto zvukové vysílání nastavené na zbytečně vysokou úroveň. Nastavte si poslech tak, aby byl pro vaše uši příjemný a nezatěžoval vás zbytečně vysokou hlasitostí. Upozornění pro uživatele nosící kardiostimulátor Je doporučováno, že pokud máte voperován kardiostimulátor, poraďte se svým lékařem, zda nebudete vystaveni zdravotnímu riziku v případě používání tohoto zařízení. V případě, že máte dojem, že pociťujete při použití tohoto zařízení nějaké nevhodné účinky, ihned toto zařízení vypněte.

12 Síťový adaptér Upozornění: Používejte napájecí adaptér dodávaný s tímto zařízením. Jiné adaptéry mohou způsobit poškození nebo zničení vysílací stanice. Přístup k napájecímu adaptéru zapojenému do sítě musí být volný a nesmí jej blokovat například nábytek. Dbejte na to, aby zástrčka i kabel byly v perfektním stavu. Zalomený nebo poškozený kabel představuje riziko nehody! Zástrčka napájecího adaptéru, který je součástí této dodávky splňuje požadavky Evropské unie na ekodesign (Směrnice 2005/32/ES). To znamená že, a to jak v provozním stavu, tak a ve stavu nižšího odběru, jsou jeho nároky na odběr proudu podstatně nižší při srovnání s napájecím adaptérem staršího designu. Nabíjitelné baterie Upozornění: Nikdy nevhazujte baterie do ohně. Používejte jen baterie tohoto typu! Hlídejte si při vkládání správnou polaritu. Informace o likvidaci Tento symbol na produktu, nebo na jeho balení znamená, že toto zařízení nepatří do domovního odpadu. Vložte jej do specializovaných kontejnerů určených pro sběr elektrických a elektronických zařízení. Pro další informace o recyklaci tohoto produktu můžete požádat příslušný úřad zabývající se sběrem domovního odpadu, nebo se obraťte o radu tam, kde jste zařízení zakoupili.

13 Baterie představují riziko pro zdraví a životní prostředí! Nikdy neotevírejte, nepoškozujte nebo nepolykejte baterie, ani neumožňujte nikomu, aby jimi znečisťoval životní prostředí. Baterie mohou obsahovat toxické, ekologicky nebezpečné těžké kovy. Z tohoto důvodu nepatří do nádob domovního odpadu! Baterie předejte do sběrného místa určeného pro likvidaci tohoto produktu. Obalový materiál baterií musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy. Prohlášení o shodě Toto zařízení splňuje požadavky stanovené ve směrnici EU: 1999/5 směrnice EU o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a vzájemném uznávání jejich shody. Shoda s výše uvedenou směrnicí je potvrzena symbolem CE na zařízení. Chcete- li zobrazit úplné Prohlášení o shodě, toto je k dispozici k volnému stažení na našich webových stránkách Údržba Povrch čistěte jemnou bezvláknovou látkou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo rozpouštědla Technická data Přenosové pásmo Nosná frekvence: Dosah: Frekvenční rozsah: Maximální hlasitost: Zkreslení: Odstup šumu: Napájení: (vysílací základna) Napájení: (sluchátkový přijímač) Délka provozu na jedno nabití: Nabíjecí doba: Digitální 2,4 GHz digitální Do 25 metrů v otevřeném prostoru 30 Hz - 20 KHz 120 db < 0.5% >75 db 5V stř., 550mA 3,7 V, 350 ma, Li- Po baterie cca 5 hodin Pro plné nabití baterie cca 2,5 hodiny

14 Váha sluchátkového přijímače: Váha vysílací základna: 78 g 115 g

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny.

Výrobce nemůže být zodpovědný za škodu, která byla způsobena používáním Crescendo 50 v rozporu s níže uvedenými bezpečnostními pokyny. Poskytovatel služeb pro sluchově postižené Palackého tř.114, vchod z ulice Kollárova 9, 612 00 Brno Telefon: 541245321, sms 775576120 nebo 725605216 Email: polacek@pomuckyproneslysici.cz, unb@cmjn.cz Návod

Více

Návod k obsluze. www.jabra.com

Návod k obsluze. www.jabra.com Jabra PRO 920 Návod k obsluze www.jabra.com Obsah 1. VÍTEJTE...4 2. PŘEHLED VÝROBKU...5 2.1 OBSAH BALENÍ...5 2.2 SCHÉMA NÁHLAVNÍ SOUPRAVY...6 2.3 DOPLŇKY PRO NOŠENÍ...7 2.4 SCHÉMA ZÁKLADNY...8 2.5 VOLITELNÉ

Více

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU

LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU РУССКИЙ POLSKI ČESKY MAGYAR ROMANIAN БЪЛГАРСКИ LT-32A60BU LT-32A60SU LT-26A60BU LT-26A60SU ШИРОКОЭКРАННЫЙ ЦВЕТНОЙ ТЕЛЕВИЗОР PANORAMICZNY TELEWIZOR LCD ŠIROKOÚHLÝ LCD MONITOR SZÉLESVÁSZNÚ LCD-KIJELZŐ TV

Více

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE

UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE UNIVERZÁLNÍ BLUETOOTH KLÁVESNICE Pro zajištění správného a bezpečného používání tohoto zařízení si nejdříve přečtěte všechna bezpečnostní upozornění. Bezpečnostní upozornění Nedotýkejte se zařízení mokrýma

Více

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač

návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač návod k obsluze Přenosný DVD přehrávač Věříme, že budete s naším výrobkem spokojeni Při návštěvě stránek www.philips.com/support zadejte název výrobku, zobrazí se: FAQ, často kladené otázky poslední verze

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Model č. KX-TPA50 B61. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Instalační příručka Přídavný bezdrátový telefon Model č. KX-TPA50 B61 Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic. Toto zařízení je doplňkový mikrotelefon kompatibilní s následujícími řadami

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12

Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Přenosný bezdrátový reproduktor MD-12 Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Informace o tomto příslušenství 4 Tlačítka

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver

Model: CQ-C5355N. WMA MP3 CD Player/Receiver WMA MP3 CD Player/Receiver Model: CQ-C5355N Operating Instructions Bedienungsanleitung Manuel d instructions Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manuale di istruzioni Manual de Instrucciones Brugsvejledning

Více

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele

Roomba. Robotický vysavač. Série 700 Příručka majitele Roomba Robotický vysavač Série 700 Příručka majitele Vážený majiteli vysavače Roomba, děkujeme, že jste si vybral robotický vysavač nové generace irobot Roomba. Vstupujete tak do vybrané společnosti, která

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11

Gigaset C610 IP / IM-Ost cs / A31008-M2312-R601-1-TE43 / title.fm / 20.4.11 Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji. Balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com. Bezpečnostní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1

Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 Uživatelská příručka PocketBook SURFpad 3 10,1 2 Obsah BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4 VZHLED 7 TECHNICKÉ SPECIFIKACE 8 ZÁKLADNÍ INFORMACE 9 Nabíjení baterie 9 Odblokování zařízení 10 Domovská obrazovka 10 Orientace

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V

A580 IP KBA / IM-OST CS / A31008-M2013-R601-3-TE43 / title.fm / 16.2.11 1.2005 9 rsion 4, 16.0 e V 1 2 Bezpečnostní pokyny Pozor: Před použitím si důkladně přečtěte bezpečnostní informace a návod k použití na CD. Vysvětlete svým dětem jejich obsah a možná nebezpečí při používání telefonu. > Používejte

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6

12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 12 související výrobky EMP-Centauri PROFI CLASS návod k použití 1/003342 A MS9/4PIU-5 MS9/6PIU-5 MS9/8PIU-5 MS9/10PIU-5 MS9/12PIU-5 MS9/16PIU-6 MS9/20PIU-6 MS9/26PIU-6 13 kontakt EMP-Centauri s.r.o. 5.

Více