STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ"

Transkript

1 STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 24. dubna 2014 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10

2 SYSTÉM STATISTICKÝCH UKAZATELŮ a) peníze Výdaje na vzdělávání Výdaje na inovace VSTUPY Výdaje na VaV Investice do HT Infrastruktura Spolupráce Globalizace VÝSTUPY Vědecké publikace Patenty (IPR) Inovace, know-how b) lidé PENÍZE Kvalifikované lidské zdroje Výzkumní pracovníci Konkurenceschopnost VaV na zakázku Vysokoškolští studenti Znalosti studentů Udržitelný rozvoj Licenční příjmy Tržby z inovací

3 PŘEHLED STATISTIK ČSÚ V OBLASTI VTI 1) Roční šetření o výzkumu a vývoji (VTR 5-01) 2) Státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (GBAORD) 3) Nepřímá veřejná podpora výzkumu a vývoje 4) Kvalifikované lidské zdroje pro vědu a techniku 5) Vysokoškolští studenti přírodních a technických oborů 6) Šetření o inovačních aktivitách v podnicích TI20XY 7) Odborné články a jejich citace 8) Ochrana průmyslového vlastnictví (patenty, užitné vzory) 9) Roční šetření o licencích LIC ) Vyspělé technologie statistika high-tech oblastí

4 MEZINÁRODNÍ NAŘÍZENÍ A STANDARDY Nařízení: Rámcové rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji harmonizované statistiky Společenství v oblasti VTI Prováděcí Nařízení Komise (ES) č. 995/2012 o statistikách VTI Manuály: Mezinárodní standardizace statistických ukazatelů výzkumu a vývoje OECD Frascati Manuál (6. revize), probíhá revize Mezinárodní sběr a interpretace statistických údajů o inovacích: OECD Oslo Manuál (3. revize), 2005 Patentová statistika: OECD Patent Statistics Manual (2. revize), 2009

5 ROČNÍ ŠETŘENÍ O VÝZKUMU A VÝVOJI VTR 5-01 Zpravodajské jednotky: všechny subjekty provádějící VaV v ČR (cca 2,5 tis.) Předmět šetření (zjišťované ukazatele): Počet a struktura osob pracujících ve VaV Výše a struktura výdajů na prováděný VaV Náklady na nákup služeb VaV od jiných subjektů Tržby za prodej služeb VaV jiným subjektů Dostupná třídění: Sektory provádění VaV (podnikatelský, vládní, vysokoškolský a neziskový) a druh VaV pracoviště (veřejné VŠ, pracoviště AV,.) Převažující vědní oblast (klasifikace FOS) Převažující ekonomická činnosti (klasifikace CZ-NACE) a Sídlo (klasifikace CZ-NUTS) pracoviště provádějícího VaV

6 VTR 5-01: Novinky Revize údajů o výdajích na VaV za roky 2005 až 2011 (duben-září 2013) Publikace: Ukazatele výzkumu a vývoje 2012 (leden 2014) Školení pro respondenty z vládního a vysokoškolského sekt. (únor 2014) Nový oddíl Prodej služeb VaV jiným subjektům ve výkazu pro rok 2013 Zpracování údajů za rok 2013 (výsledky v září/říjen 2014) Kapitalizace VaV (výsledky v říjnu 2014) Revize Frascati manuálu ( )

7 ,0 53,0 62,8 72,4 CELKOVÉ VÝDAJE NA VaV v ČR v mld. Kč (ve s.c. roku 2005) v mld. Kč (v b.c.) jako % HDP 80 1,87% 1,88% 2,00% 70 1,64% 1,75% 60 1,37% 1,40% 1,50% 50 1,15% 1,25% 40 0,91% 1,00% 30 0,75% 20 0,50% 10 0,25% 0 0,00%

8 CELKOVÉ VÝDAJE NA VaV v ČR PODLE SEKTORŮ 18% 20% 24% 27% Neziskový 22% 22% 20% 18% Vysokoškolský (HERD) 59% 58% 55% 54% Vládní (GOVERD) Podnikatelský (BERD) Poznámka: 1 % za rok 2005 se rovnalo 382 mil. Kč a za rok 2012: 724 mil. Kč.

9 STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VaV (GBAORD) Předmět projektu: přímá finanční podpora VaV ze státního rozpočtu ČR podle socioekonomických cílů (klasifikace NABS) Zdroj: administrativní data z MF ČR, IS VaVaI, MŠMT, VVŠ, Metodologie: Frascati Manual (OECD, 2002); Nařízení Komise č. 995/2012 Dostupná třídění: podle formy podpory, hlavních poskytovatelů, podle typu, odvětví, velikosti a sídla příjemců této podpory Nová data a třídění publikována na webu (únor 2014) GBAORD Doplňkové ukazatele GBAORD Financování nadnárodně koordinovaného VaV

10 STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VaV (GBAORD) v ČR Mld. Kč Podíl na státním rozpočtu ČR Jako % HDP 3,37% 2,23% 2,27% 2,26% 1,78% 1,79% 1,87% 1,89% 1,97% 1,95% 1,66% 1,64% 1,03% 0,50% 0,48% 0,53% 0,55% 0,56% 0,53% 0,61% 0,60% 0,67% 0,68% 0,69% * Schválený SR ČR kapit. VaV 21,5 23,0 24,1 25,4 25,9 26,6 26,1 Závěrečný účet - kapitola VaV 20,5 20,5 23,0 22,6 25,8 26,2 26,7 Schválený SR ČR kapit. VaV* 25,1 23,1 32,4 29,4 28,9 38,7 40,1 Závěrečný účet - kapitola VaV* 20,5 20,5 24,1 24,9 37,5 39,1 39,8 * Včetně výdajů na předfinancování programů EU, krytých příjmy z EU. Zdroj: ČSÚ 2014 podle MF ČR; Státní závěrečný účet České republiky, kapitola VaV

11 GBAORD PODLE POSKYTOVATELŮ (mld. Kč; %) ,5 2,6 4,6 3,2 3,5 4,5 3,2 2,6 2,6 3,4 3,2 2,0 2,8 5,0 4,5 21,4 3,5 8,9 10,4 3, * 24% 15% 11% 9% 5% 14% 13% 10% 10% 9% 7% 12% 8% 12% 11% 22% 30% 17% 54% 30% 39% 39% * Ostatní TA ČR MPO GA ČR AV ČR MŠMT * Včetně výdajů na předfinancování programů EU, krytých příjmy z EU. Zdroj: ČSÚ 2014 podle MF ČR; Státní závěrečný účet České republiky, kapitola VaV

12 GBAORD PODLE SOCIOEKONOMICKÝCH CÍLŮ (mil. Kč; %), 2012 Neorientovaný výzkum (27,8%) Všeobecný výzkum na VŠ (22,4%) Průmyslová výroba a technologie (16,2%) Ostatní civilní výzkum (7%) Ochrana a zlepšování lidského zdraví (5,8%) Infrastruktura a územní plánování (4,2%) Zemědělská výroba a technologie (3,9%) Společenské struktury a vztahy (3,6%) Výroba a racionální využití energie (3,4%) Ochrana životního prostředí (1,8%) Průzkum a využití zdrojů Země (1,8%) Obrana (1,5%) Průzkum a využití vesmíru (0,6%)

13 NEPŘÍMÁ VEŘEJNÁ PODPORA VaV Předmět projektu: odpočet položek na VaV od základu daně z příjmu Zdroj: založeno na administrativních zdrojích (MF ČR: Databáze GFŘ) Nepřímá podpora VaV = (odčitatelná položka) x (příslušná daňová sazba) Novinka: stejná třídění jako ze šetření VTR 5-01 (podle velikosti, odvětví, krajů,...) 0,09% Uplatněná odečitatelná položka na VaV - mld. Kč Nepřímá podpora VaV - mld Kč Podíl nepřímé podpory VaV na státním rozpočtu 0,11% 0,11% 0,10% 0,09% 0,09% 6,9 0,16% 9,7 0,17% 10,5 5,0 4,9 5,3 4,0 3,3 0,86 1,05 1,21 1,02 1,05 1,32 1,85 1, Zdroj: ČSÚ 2014 podle MF ČR (Databáze GFŘ)

14 SOUKROMÉ PODNIKY S VEŘEJNOU PODPOROU VAV A) PŘÍMÁ PODPORA B) NEPŘÍMÁ PODPORA Počet Podíl na podnicích provádějících VaV 50% 46% 44% Počet Podíl na podnicích provádějících VaV 46% 40% 35% Poznámka: Jedná se o experimentální ukazatele

15 VELIKOST VEŘEJNÉ PODPORY SOUKROMÉHO VAV A) PŘÍMÁ PODPORA B) NEPŘÍMÁ PODPORA Mld. Kč Podíl na celk. podpoře VaV ze SR ČR Podíl na celk. výdajích na VaV v podnicích (BERD) Mld. Kč Podíl na celk. podpoře VaV ze SR ČR Podíl na celk. výdajích na VaV v podnicích (BERD) 14,0% 11,7% 2,4 14,9% 12,8% 3,6 14,1% 14,2% 11,9% 10,8% 3,9 4,0 5,0% 4,2% 0,9 5,5% 4,7% 1,3 6,7% 7,1% 5,7% 5,4% 1,8 2, Poznámka: Jedná se o experimentální ukazatele

16 KVALIFIKOVANÉ LIDSKÉ PRO VĚDU A TECHNIKU 1. Výzkumní pracovníci 2. Osoby zaměstnané jako Specialisté ve vědě a technice 3. Osoby s ukončeným vysokoškolským vzděláním Aktualizované analýzy: Lidské zdroje ve vědě a technologiích Mzdy specialistů ve vědě, technice, zdravotnictví a ICT IT odborníci v České republice

17 SPECIALISTÉ VE VĚDĚ A TECHNICE (CZ-ISCO 21) Vymezení: Do roku 2010 na základě klasifikace zaměstnání ISCO 88 (KZAM-R) Od roku 2011 na základě klasifikace zaměstnání ISCO 08 (CZ-ISCO) Počty Výběrové šetření pracovních sil (ČSÚ) Dostupné třídění: pohlaví, věk, stupeň a obor vzdělání, odvětví, Data dostupná od roku 1993 Mzdy Strukturální statistika mezd Dostupné třídění: pohlaví, věk, vzdělání, NUTS3, velikost podniku, odvětví, sféra působení, délka zaměstnání Data dostupná od roku 2002 Novinky: V lednu 2014 poprvé zveřejněny údaje podle nové klasifikace CZ-ISCO Údaje o mzdách za rok 2012 poprvé dopočteny na celou populaci

18 PRŮMĚRNÁ HRUBÁ MĚSÍČNÍ MZDA V ČR (V KČ), 2012 Celkem CZ-ISCO 21 CZ-ISCO 211 CZ-ISCO 212 CZ-ISCO 213 CZ-ISCO 214 CZ-ISCO 215 CZ-ISCO 216 CZ-ISCO 21 - Specialisté v oblasti vědy a techniky; CZ-ISCO Specialisté v oblasti fyziky, chemie a v příbuzných oborech; CZ-ISCO Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky; CZ-ISCO Specialisté v biologických a příbuzných oborech; CZ-ISCO Specialisté ve výrobě, stavebnictví a příbuzných oborech; CZ-ISCO Specialisté v oblasti elektrotechniky, elektroniky a elektronických komunikací; CZ- ISCO Architekti, specialisté v oblasti územního plánování, návrháři a příbuzní pracovníci.

19 STUDENTI PŘÍRODNÍCH A TECHNICKÝCH OBORŮ Zdroj dat: MŠMT (dříve ÚIV) databáze SIMS Dostupné třídění: stupeň vzdělávání (5B, 5A, 6), obor vzdělávání, pohlaví, státní příslušnost Technické vědy - tis. Přírodní vědy - tis. Přírodní vědy - % studentů VŠ Technické vědy - % studentů VŠ 50,6 52,4 55,5 56,0 58,0 60,1 60,5 60,0 60,2 59,6 57,7 56,2 21,2 23,9 28,0 31,7 35,4 38,7 41,9 44,4 47,3 49,5 49,9 49, % 20% 15% 10% 5% 0%

20 ŠETŘENÍ O INOVAČNÍCH AKTIVITÁCH PODNIKŮ Zpravodajské jednotky: podniky s 10 a více zam. ve vybraných odvětvích Předmět šetření: technické a netechnické inovace a jejich charakteristiky Třídění: podle odvětví (CZ-NACE), velikosti a sídla (NUTS2) podniků Metodologie: Oslo Manuál (OECD, Paris 2005), Nařízení Komise (ES) č.995/2012 a Modelový dotazník Eurostatu (CISX) V roce 2013 proběhlo již 7. šetření zaměřené více na: spolupráci v oblasti prováděných inovačních aktivit a výsledky uskutečněných inovací propojení s patentovými daty a nepřímou podporou (nové ukazatele) 17. dubna 2014 byly zveřejněny podrobné výsledky

21 PODNIKY S PRODUKTOVOU INOVACÍ, % Podniky celkem Podniky ve zpracovatelském průmyslu Podniky poskytující IT služby 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Celkem Domácí podniky Podniky pod zahran. kontrolou Malé /10-49 zam./ Střední / zam./ Velké /250 a více zam./ Podle vlastnictví Podle velikosti

22 PODNIKY S PRODUKTOVOU INOVACÍ VE ZPRACOVATELSKÉM PRŮMYSLU Chemický prům. (19-20) Výroba ostatních dopravních prostředků (30) Výroba počítačů a ost. elektron. přístrojů (26) Farmaceutický prům. (21) Automobilový prům. (29) Potravinářský prům. (10-12) Průmysl skla a stavebních hmot (23) Strojírenský prům. (28) Elektrotechnický prům. (27) Gumárenský a plastový prům. (22) Metalurgický prům. (24) Výroba kovových konstrukcí a výrobků (25) Textilní, oděvní a obuvnický prům. (13-15) Dřevozpracující prům. (16-18) % 10% 20% 30% 40% 50% 60%

23 PATENTOVÁ STATISTIKA Zpravodajské jednotky: založeno na informacích z ÚPV ČR Předmět šetření: ochrana průmyslového vlastnictví v ČR (přihlášky vynálezů, udělené patenty, zapsané užitné vzory, platné patenty ) Třídění: časové hledisko, způsob udělení patentu; země původce vynálezu a přihlašovatele, oblast techniky (MPT) a u přihlašovatelů z ČR dále podle typu přihlašovatele, sídla a odvětví a u vynálezců z ČR dále např. podle pohlaví Metodologie: Patentový Manuál (OECD, Paris 2009) Nová data za rok 2013 zveřejněna 8. dubna 2014 Fyzické osoby rozděleny na podnikající a nepodnikající Spolupráce v oblasti patentové aktivity Délka patentového řízení u jednotlivých přihlašovatelů Úspěšnost patentových přihlášek (byl či nebyl udělen patent) Životnost patentu Vybrané oblasti (high-tech, biotechnologie atd.) Možnost propojit s šetřením o licencích komercializace patentů

24 PATENTOVÁ AKTIVITA VŠ a ÚSTAVŮ AV v ČR A) PODANÉ PŘIHLÁŠKY VYNÁLEZŮ B) ZAPSANÉ UŽITNÉ VZORY Veřejné VŠ - počet Ústavy AV ČR - počet VŠ - % celkem AV ČR - % celkem 30% 25% 20% Veřejné VŠ - počet Ústavy AV ČR - počet VŠ - % celkem AV ČR - % celkem 30% 25% 20% % % % % 50 5% 100 5% % %

25 PROPOJOVÁNÍ MIKRO DAT V OBLASTI VTI Co tyto aktivity zahrnují? vzájemně propojit individuální data ze statistik VTI a dále je propojit s ostatními ekonomickými a strukturálními charakteristikami získanými z jiných statistických šetření, administrativních dat a RESu Za jakým účelem? abychom dokázali lépe posoudit konkurenceschopnost a produktivitu ekonomických subjektů abychom dokázali najít vztah mezi inovační aktivitou ekonomických subjektů a jejich ekonomickými charakteristikami abychom dokázali odhadnout efektivitu státní politiky VaV

26 PREZENTACE STATISTIK v TÉTO OBLASTI ČESKÁ REPUBLIKA Webové stránky jednotlivých statistik Publikace Pravidelné tiskové konference Prezentace na odborných seminářích Poskytnutí dat pro vědecké účely Spolupráce na odborných dokumentech Analýza VVI pro RVVI ZAHRANIČÍ Mezinárodní databáze (Eurostat, OECD, UNESCO atd.) Mezinárodní publikace (OECD, Evropská komise atd.) Prezentace na mezinárodních jednáních (NESTI, WG STI)

27 WEBOVÉ STRÁNKY ČSÚ k STATISTIKÁM VTI Úvod: Co a Proč Metodika: Jak, Kdy, Kde a v Jakém třídění Data: Tabulky, Grafy, Kartogramy, Obrázky, Mezinárodní srovnání Komentáře k prezentovaným datům

28

29

30

31

32

33

34

35 Děkuji za pozornost ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, Praha 10

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR

Statistiky v oblasti vědy, technologií a inovací v ČR Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Výzkum, vývoj a inovace - klíčové faktory růstu konkurenceschopnosti ČR Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6; 18. březen 2011 Statistiky v oblasti vědy,

Více

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ

PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ PODNIKOVÝ VÝZKUM A VÝVOJ Seminář ČSÚ a TC: Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 25. dubna 2018, Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81,

Více

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ

STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ STATISTIKY VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ PROVÁDĚNÉ NA ČSÚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách - seminář TC a ČSÚ; 21. dubna 2017; Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27 ČESKÝ

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH

VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH VĚDA A VÝZKUM V NEJNOVĚJŠÍCH ČÍSLECH Martin Mana Tisková konference, 18. září 2012, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/23 Roční šetření o výzkumu a vývoji VTR 5-01

Více

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR

CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR CO ŘÍKAJÍ STATISTIKY O IT ODBORNÍCÍCH V ČR Eva Skarlandtová Martin Mana 17. ledna 2014, Vysoká škola ekonomická v Praze ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz IT odborníci

Více

VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ

VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ STATISTIK KY V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A INOVACÍ Martin Mana Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 20. Duben 2012 Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/47 VĚDA, TECHNOLOGIE,

Více

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1

SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 SEZNAM GRAFŮ: I. INVESTICE V OBLASTI VĚDY, TECHNOLOGIÍ A NOVÝCH ZNALOSTÍ I.1 Výdaje na výzkum a vývoj Graf 1: Celkové výdaje na VaV v ČR; 1995-2005 (v mld. Kč v b.c. a jako % HDP) Graf 2: Meziroční procentní

Více

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha

VÝZKUM A VÝVOJ. Martin Mana Marek Štampach. Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha VÝZKUM A VÝVOJ Martin Mana Marek Štampach Tisková konference, 15. říjen 2015, ČSÚ Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kolik lidí v Česku pracuje ve výzkumu a vývoji?

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH

INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH INOVAČNÍ AKTIVITY PODNIKŮ V LETECH 2012 2014 Václav Sojka Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Praha 14. duben 2016 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz

Více

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY

ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY ELEKTROTECHNICKÝ PRŮMYSL V OČÍCH STATISTIKY Marek Rojíček Jednání valné hromady Elektrotechnické asociace ČR, 8. 11. 2018, Zaječí ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Elektrotechnický

Více

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY

VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VÝVOJ PATENTOVÉ OCHRANY VE VEŘEJNÉM VÝZKUMU V ČÍSLECH Karel Eliáš Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách, Praha 0. Duben 0 Na padesátém, 00 Praha 0 czso.cz / Patentová

Více

2010 Dostupný z

2010 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.01.2017 Statistická ročenka vědy, technologií a inovací 2000-2008 Odbor statistik rozvoje společnosti; Český statistický

Více

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly.

Obchod s ICT zahrnuje velkoobchod se zařízením informačně komunikačních technologií (ICT), tj. s počítači, telekomunikačním zařízením a jejich díly. Sektor informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT sektor) je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování,

Více

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů

Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Analýza výdajů podnikatelů na výzkum a využívání patentů Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví za podpory Rady vlády pro výzkum,

Více

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie

A ICT odborníci. Více informací o ICT odbornících naleznete na: https://www.czso.cz/csu/czso/lidske_zdroje_pro_informacni_technologie Počty a mzdy ICT odborníků Od roku 2011 se v ČR odborníci v oblasti informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT odborníci) dělí dle Klasifikace zaměstnání (CZ- ISCO) do dvou hlavních kategorií:

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE

FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE FINANCOVÁNÍ VEŘEJNÉHO VÝZKUMU A VÝVOJE Marek Štampach Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách, 22. dubna 2015, Technologické centrum AV ČR ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha

Více

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR

Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Statistika o inovačních aktivitách podniků v ČR Seminář na téma: VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU A KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Technologické centrum AV ČR Praha, 18.3.2011 Václav Sojka Oddělení

Více

Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK

Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK Statistická zjišťování SOCIÁLNÍCH STATISTIK Seminář Statistická zjišťování ČSÚ a poskytování informací uživatelům, Praha, 26. 4. 2017 Ing. Marek Rojíček, Ph.D. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100

Více

C Výzkum a vývoj v ICT

C Výzkum a vývoj v ICT Výzkum a vývoj (dále jen VaV) je systematická tvůrčí práce konaná za účelem rozšíření stávajícího poznání, včetně poznání člověka, kultury a společnosti, získání nových znalostí nebo jejich využití v praxi,

Více

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace)

E ICT sektor ICT sektor vymezen čtyř hlavních skupin ICT činností. Výroba ICT (ICT průmysl) Obchod s ICT Telekomunikační činnosti (telekomunikace) ICT sektor je definován jako kombinace ekonomických činností produkujících výrobky a poskytujících služby, jež jsou primárně určeny ke zpracování, komunikaci a distribuci informací elektronickou cestou,

Více

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ KAPITOLA 0: MAKROEKONOMICKÝ RÁMEC ANALÝZY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ Česká republika Tab.0.1 Hlavní makroekonomické ukazatele národního hospodářství České republiky Mezinárodní srovnání Tab.0.2 HDP na 1

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje

A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Lucembursko Kypr Velká Briátnie EU28 Česko Chorvatsko Lucembursko Česko EU28 Velká Briátnie Chorvatsko Kypr A. Grafická příloha k potřebám v oblasti výzkumu a vývoje Obrázek 1: Zaměstnanci ve výzkumu a

Více

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS

DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS DEFINICE POJMŮ/ KLASIFIKACE NABS Vymezení výzkumu a vývoje Základní vymezení VaV vychází z 2 odst. 1 zákona o podpoře výzkumu a vývoje (č. 130/2002 Sb.), kde se VaV obecně rozumí systematická tvůrčí práce

Více

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích

Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací ( ) v high-tech a medium high-tech odvětvích Krajské rozložení podpory podnikového výzkumu a inovací (2007-2013) v high-tech a medium high-tech odvětvích Miroslav Kostić, Technologické centrum AV ČR Úvod Operační program Podnikání a inovace (dále

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) ANALYTICKÁ ČÁST 1. Základní údaje V České republice v roce 2013 dosáhly státní rozpočtové výdaje a dotace na výzkum a vývoj (dále jen GBAORD)

Více

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST 13. VĚDA A TECHNOLOGIE, INFORMAČNÍ SPOLEČNOST A. VĚDA A TECHNOLOGIE Věda představuje konzistentní systém verifikovatelných poznatků o určité skupině jevů a zároveň metody spojené s jejich získáváním, zpracováním,

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) METODICKÝ ÚVOD

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) METODICKÝ ÚVOD STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE A DOTACE NA VÝZKUM A VÝVOJ (GBAORD) METODICKÝ ÚVOD A. METODIKA STATISTICKÉ ÚLOHY GBAORD Mezi hlavní úkoly státu v oblasti podpory výzkumu a vývoje (a inovací) patří zejména tvorba

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 17.02.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2012 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2014 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE

KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE KAPACITY A VÝSLEDKY VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI AKTUALIZACE INOVAČNÍ STRATEGIE PLZEŇSKÉHO KRAJE CÍLE PROJEKTU SMART AKCELERÁTOR Zlepšit podmínky pro přípravu a realizaci podpůrných služeb,

Více

Vysokoškolský výzkum a vývoj

Vysokoškolský výzkum a vývoj Český statistický úřad Vysokoškolský výzkum a vývoj Obsah: Úvod 1 1. Celkové výdaje na výzkum a vývoj. 2 1.1 Základní ukazatele.. 2 1.2 Postavení vysokoškolského sektoru ve veřejném výzkumu a vývoji..

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2016 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 984 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 02.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2011 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2012

Více

Mzdy specialistů ve vědě a technice

Mzdy specialistů ve vědě a technice Mzdy specialistů ve vědě a technice Podrobná charakteristika osob zaměstnaných jako Specialisté ve vědě a technologiích, včetně jednotlivých užších kategorií zaměstnání, je uvedena v příloze k metodice

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu, vývoje a inovací na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI realizovat podporu

Více

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje

IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje IV.1 Internacionalizace výzkumu a vývoje Problematika statistického šetření internacionalizace VaV je rozvedena v manuálu OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators (2005) 1. Podle metodiky tohoto

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

David Marek 20. dubna 2012

David Marek 20. dubna 2012 INFRASTRUKTURY pro výzkum a vývoj podpořené z OP VaVpI otázka udržitelnosti David Marek 20. dubna 2012 Úvodem deficit v kvalitě VaV infrastruktury investiční prostředky z OP VaVpI masivní rozvoj (činnosti?)

Více

Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR?

Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR? Kam směřuje podpora podnikového výzkumu v ČR? Michal Pazour Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách 22. dubna 2015 Podpora podnikového výzkumu v mezinárodním srovnání (1) Jaký podíl má veřejná

Více

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015

Česká konference rektorů. 3. prosince 2015 Česká konference rektorů 3. prosince 2015 Hlavní témata jednání Role vysokých škol ve společnosti Financování veřejných vysokých škol Srovnání českého vysokého školství s mezinárodním prostředím Vědecká

Více

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace

URBIS INVEST. Program SPOLUPRÁCE. Brno, 19. dubna OP Podnikání a inovace URBIS INVEST Program SPOLUPRÁCE OP Podnikání a inovace Brno, 19. dubna 2007 Co jsou klastry -- Izolovanost, nedostatečná vzájemná komunikace firem a spolupráce firem s vědecko-výzkumnou sférou -- Řešením

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování

Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování 1 Technologická agentura ČR, podpora aplikovaného výzkumu v ČR a její další směřování Petr Očko předseda TA ČR Ostrava 20. května 2016 Systém podpory VaVaI v ČR 3 Místo TA ČR v systému podpory VaVaI Účelová

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2011 Výdaje MŠMT v roce 2011 Aktivita Výdaje v tis. Kč Výzkumná centra 911 985 Centra základního výzkumu*) 35 510+300 000 Informační zdroje

Více

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu

KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu KA 7.2 Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního vývoje a analýzu stavu Strana 1/82 Autor dokumentu: Martin Mana KA 7.2 : Statistika, sběr dat pro tvorbu politik výzkumu, experimentálního

Více

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést?

Možnosti financování výzkumu a vývoje. Prezentace pro seminář TAČR na téma. Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? Možnosti financování výzkumu a vývoje Prezentace pro seminář TAČR na téma Od myšlenek k aplikacím, ale jak to provést? 13.9.2012 PhDr.Mgr. Jana Chvalkovská Obsah 1. Zdroje financování VVaI v ČR 2. Mezinárodní

Více

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL

OBSAH PREZENTACE OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE Program POTENCIÁL OBSAH PREZENTACE Výzva I vs. Výzva II Program Potenciál cíle Inovační proces Podporovaný projekt Hlavní podmínky Žadatel Forma podpory Způsobilé výdaje Forma a

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Inovace a nové technologie

Inovace a nové technologie Inovace a nové technologie Seminář pořádaný v rámci řešení projektu OKO pro výzkum nových technologií IK OK08003 v rámci programu OK EUPRO. Richard Lev Ředitel odboru pro podnikatelský sektor GRANTIKA

Více

B Výdaje a investice v ICT

B Výdaje a investice v ICT Investice do ICT vybavení a softwaru Pod pojmem investice se v této kapitole rozumí tvorba hrubého fixního kapitálu (P.51), jež zahrnuje především pořízení fixních aktiv (P.511). Fixní aktiva jsou hmotná

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.03.2017 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2010 Český statistický úřad; odbor statistik rozvoje společnosti 2011

Více

ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ. Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika

ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ. Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika ODPOČET NA VÝZKUM A VÝVOJ Tomáš Uhlíř - Ayming Česká republika tuhlir@ayming.com www.ayming.cz 773 667 644 OBSAH Legislativa a rámec CZ Statistiky CZ Mezinárodní kontext Výzkumné organizace Case studies

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD)

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA. Analýza státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD) MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analýza státních rozpočtových výdajů a dotací na výzkum a vývoj (GBAORD) 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová

Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu. Pavla Žížalová Znalostní specializace ČR a aplikační potenciál průmyslu Pavla Žížalová MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKA Analytické podklady pro přípravu pro politiku VaVaI Celkem 6 analýz Excelence ve výzkumu

Více

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU

Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU www.vscht.cz Systém veřejného financování výzkumu, vývoje a inovací v ČR a EU 27.5.2014 Ing. Anna Mittnerová, anna.mittnerova@vscht.cz 1 Právní rámec VaVaVaI v ČR www.vyzkum.cz Národní politika výzkumu,

Více

2012 Dostupný z

2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 07.02.2017 Informační ekonomika v číslech - 2011 Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203636

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata

Univerzita s kladným nábojem. Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Univerzita s kladným nábojem Spolupráce TU v Liberci s průmyslem současné možnos; a aktuální témata Partnerství mezi firmami a TUL Společné řešení v oblasti vědy a výzkumu Partnerství v pedagogické oblasti

Více

Legislativní vymezení státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v ČR

Legislativní vymezení státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v ČR PŘÍMÁ VEŘEJNÁ PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V ČESKÉ REPUBLICE/ METODIKA METODIKA Legislativní vymezení státních rozpočtových výdajů na výzkum a vývoj v ČR Přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje (dále jen VaV)

Více

Metodika. Legislativní vymezení odpočtů na výzkum a vývoj v ČR. Vymezení výzkumu a vývoje

Metodika. Legislativní vymezení odpočtů na výzkum a vývoj v ČR. Vymezení výzkumu a vývoje Metodika Legislativní vymezení odpočtů na výzkum a vývoj v ČR Nepřímá podpora výzkumu a vývoje (dále jen VaV) se v současnosti stává ve všech vyspělých státech stále rozšířenějším nástrojem pro povzbuzení

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Úřad vlády České republiky Rada pro výzkum, vývoj a inovace leden 2013 Rada pro výzkum, vývoj a inovace

Více

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD.

Sekce Výzkum, vývoj, inovace. Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Veřejn ejné projednání Kulatý stůl Programové dokumenty ČR R pro období 2007 2013 2013 - Sekce Výzkum, vývoj, inovace Ing. Radek NOVOTNÝ, PhD. Obsah presentace 1. SWOT analýza oblasti Výzkum, vývoj, inovace

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI

Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI Analy za vy daju sta tnı ho rozpoc tu na VaVaI 1 Vývoj základních ekonomických ukazatelů systému VaVaI 1.1 Zdroje veřejných finančních prostředků pro VaVaI Státní rozpočet prostřednictvím rozpočtových

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2010 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z

Ukazatele výzkumu a vývoje za rok Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 28.09.2016 Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2013 Český statistický úřad; Odbor statistik rozvoje společnosti 2014

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací

OKO AVO. NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací. Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací OKO AVO NEPŘÍMÁ PODPORA výzkumu, vývoje a inovací Ing. Václav Neumajer výkonný předseda Asociace výzkumných organizací Obecně prospěšnou společnost Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017

Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017 Výsledky zpracování satelitního účtu kultury za rok 2017 Ing. PhDr. Jaroslav Novák, CSc. Praha OBSAH PREZENTACE Úvod Předpoklady sestavení satelitního účtu kultury Vymezení sektoru kultury Zdroje financování

Více

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků

-- Představení agentury CzechInvest a výsledků Možnosti podpory podnikání se zaměřením na dotace Ing. Hana Matějková Ředitelka regionální kanceláře pro Pardubický kraj agentura CzechInvest 24. září 2009 -- Představení agentury CzechInvest a výsledků

Více

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO

Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Priority podpory aplikovaného výzkumu z pohledu MPO Ing. Martin Švolba ředitel odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu 26. října 2017, Brno Obsah I. Priority a úkoly MPO v oblasti

Více

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji

Graf 2: Saldo migrace v Plzeňském kraji PŘÍLOHY - GRAFY 12 Graf 1: Pohyb obyvatel Plzeňského kraje 1 počet osob 8 6 4 2 Živě narození Zemřelí celkem Přirozený přírůstek Přistěhovalí Vystěhovalí Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek -2 Zdroj

Více

Podpora inovací v elektronické výrobě

Podpora inovací v elektronické výrobě Podpora inovací v elektronické výrobě Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 13. března 2012 Český elektrotechnický průmysl: Jak jsme na tom? Agenda 1. Operační program Podnikání

Více

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období

11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 11. Náklady/výdaje na VaVaI v rámci RIS3 strategie v období 2014 31.12.2017 Implementace Národní RIS3 strategie je přímo navázána na relevantní výzvy následujících dotačních zdrojů: Operační program Podnikání

Více

III.3 Ochrana průmyslových práv

III.3 Ochrana průmyslových práv III.3 Ochrana průmyslových práv Počty přihlášek vynálezů, resp. počty udělených patentů jsou tradičně považovány za jeden z ukazatelů úspěšnosti výzkumných, vývojových a inovačních činností. Patent je

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu

Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor programů výzkumu Aktuální informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu 2012 Změny v organizační struktuře od 1. 1. 2012 Skupina pro výzkum a vysoké školství... Sekce pro vysoké školství

Více

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad vlády České republiky MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Porada OEÚ 22. června 2015 Úřad pro budoucnost Poprvé je ve vládě místopředseda vlády plně zodpovědný

Více

Patentová statistika

Patentová statistika Patentová statistika VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE KLÍČOVÉ FAKTORY RŮSTU KONKURENCESCHOPNOSTI ČR Praha, 18. březen 2011 Karel Eliáš, odbor statistik rozvoje společnosti Obsah A - Základní informace B - Zdroje

Více

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na:

D Podniky. Více o informačních technologií v podnicích naleznete na: Již od roku 2002 sleduje Český statistický úřad (ČSÚ) pravidelně rozvoj a využívání informačních technologií v podnikatelském sektoru prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Šetření

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků

B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků 38 B. Analýza podpory VaV z veřejných prostředků Rada pro výzkum a vývoj podle zákona č. 13/22 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, zpracovává m.j. návrhy střednědobého výhledu podpory výzkumu a vývoje a návrhy

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2013 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem 4. října 2013 Podklady pro tuto

Více

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu

Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Podpora výzkumu a vývoje v oblasti čisté mobility na Ministerstvu průmyslu a obchodu Ing. Martin Švolba ředitel Odboru výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo průmyslu a obchodu Úkoly MPO v oblasti VaVaI

Více

VÁHA DAŇOVÝCH ODPOČTŮ V POLITICE

VÁHA DAŇOVÝCH ODPOČTŮ V POLITICE VÁHA DAŇOVÝCH ODPOČTŮ V POLITICE PODPORY VÝZKUMU A VÝVOJE SEMINÁŘ: DAŇOVÁ UZNATELNOST VÝDAJŮ NA VAV 8. 9. 2016, VŠE 1 PŘÍMÁ A NEPŘÍMÁ PODPORA VAVAI V ČR Institucionání Přímá Zákon 130 /2002 Sb. Podpora

Více

Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie

Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie Současný stav a změny implementace vybraných politik a programů Evropské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Evropský institucionální

Více

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012

PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 PODKLADY PRO ANALÝZU STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČR A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2012 Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s Českým statistickým úřadem září 2012 Tyto podklady byly

Více

HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR

HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR HODNOCENÍ LIDSKÉHO POTENCIÁLU, EKONOMICKÉ A INOVAČNÍ VÝKONNOSTI V KRAJÍCH ČR Měrtlová Libuše CÍL ČLÁNKU na základě dostupných statistických dat analyzovat lidský, ekonomický a inovační potenciál krajů

Více

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK Průmysl 4.0 selským rozumem Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace v OP PIK 18. 4. 2018 Průmysl 4.0 selským rozumem Co je ITI? Strategické cíle SC1: Podpora souladu nabídky a poptávky na trhu práce Alokace: 1 077

Více