Virtuosi per Musica. di Pianoforte. The International Piano Competition. Young piano players up to the age of 16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Virtuosi per Musica. di Pianoforte. The International Piano Competition. Young piano players up to the age of 16"

Transkript

1 Virtuosi per Musica di Pianoforte The International Piano Competition Young piano players up to the age of 16 48

2

3 Úvodní slovo Introductory Word Úvodní slovo Introductory Word Dear musical friends, Dear colleagues and musical friends, Vážení a milý přátelé, další, již 48. ročník Virtuosi per musica di pianoforte je připravený. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli, Ústeckému kraji, statutárnímu městu Ústí nad Labem, Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy ČR, generálním u sponzorovi NET4GAS a dalším podporovatelům Často přemýšlím o tom, co v dnešní napjaté a proměnlivé době může spojit svět. Každý den v médiích vidíme probíhající ozbrojené konflikty. Válčí se ve více, čí méně nám vzdálených zemích. Vzpomenu Ukrajinu, Sýrii. Vidíme zabíjení lidí v přímém přenosu, migraci uprchlíků, kteří riskují své životy, aby unikli válečné vřavě a bídě, která ji provází. Co tedy může spojit svět? Může to být hudba. Hudba, která nezná hranice, nezná barvu kůže, nezná bídu ani bohatství. the time of another year of Virtuosi per Musica di Pianoforte, this time the 48 th, has come and the contest is well prepared. I would like to thank everyone who has participated in its preparation, namely to the Ústí Region, the statutory city of Ústí n. Labem, the Czech Ministry of Education and Sports, and the general sponsor NET4GAS. I often reflect on what, in these times of dramatic changes and tension, could unite the world. We can hear of armed conflicts in more and less distant countries: Ukraine, Syria and others every day. In news spots we can see people being killed and desperate refugees risking their lives to escape wars and resulting poverty. Is there anything that could unite the world? I believe that music may play this important role. Music that crosses borders, does not distinguish the colour of skin and emotionally affects the rich and the poor alike. There is a well-known cult Czech musical made in the 1960s: Kdyby tisíc klarinetů... (If a Thousand Clarinets...) in which military weapons turn to musical instruments. I know it is just fantasy fiction, but I strongly wish for that to happen. Welcome to the Ústí Region. Welcome to Virtuosi per Musica di Pianoforte. Radek Vonka, Ing. Contest Director Milí kolegové, vážení posluchači, po roce se opět setkáváme zde, v krásném prostředí Severočeského divadla, abychom sdíleli hudbu v podání mimořádně talentovaných mladých pianistů. Soutěž Virtuosi per musica di pianoforte za pár let završí těžko uvěřitelných 50 let své existence. Takováto tradice může vzniknout a udržet se jen tehdy, vytvoří-li se tvůrčí prostředí, které podporuje hudební, pianistický i osobnostní rozvoj nadaných dětí. Budeme se snažit toto krédo i letos naplnit jsme si vědomi odpovědnosti, kterou na sebe bereme, protože silné okamžiky spojené se soutěží mnohdy rozhodují o dalším směřování mladých pianistů. Přeji všem, aby se jim dobře hrálo a aby hudbou potěšili jak sami sebe, tak posluchače v sále. Martin Kasík předseda odborné poroty after a year, we have met here, in the beautiful North Bohemian Theatre, again to enjoy music played by extraordinarily talented young pianists. It is unbelievable that in two years Virtuosi per Musica di Pianoforte will celebrate its 50th anniversary. Such a long tradition can only develop in a highly creative environment that facilitates musical and personal growth in talented children. As every year we have aimed at improving or at least maintaining this supportive atmosphere. We are fully aware of our responsibility: the stimulating and formative experiences at the contest often direct the young musicians further careers. I hope that all the contestants will play with ease and that they will please both themselves and the audience. Martin Kasík Chairman of the jury V jednom legendárním českém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů se zbraně vojáků přeměnily na hudební nástroje. Vím, je to pohádka, ale moc bych si přál, aby mohla být skutečností. Vítejte v Ústeckém kraji. Vítejte na Virtuosi per musica di pianoforte. Ing. Radek Vonka ředitel soutěže 4 5

4 Úvodní slovo Introductory Word Dear piano music fans, many, many years have passed since I graduated from Prague Conservatory, but I still remember vividly all the things that I had to sacrifice to the grand piano from my early childhood. That is why I very much appreciate the up-and-coming generation of musicians whose techniques and expression keep approaching near-perfection. It is fascinating to watch. This is the fourth year that our orchestra has accompanied the ultimate winner of Virtuosi on the stage. What greater reward than a concert with an orchestra can a starting musician receive? I believe that the experience, enhanced by the beauty of our theatre and its atmosphere, will imprint to the young minds so deeply that it remains a cherished memory and a source of inspiration for many years to come. Vážení a milí příznivci hudby a klavírní hry především, Mgr. Miloš Formáček Director of the North Bohemian Theatre je to již mnoho let, kdy jsem absolvoval klavír na Pražské konzervatoři, ale doposud mám v živé paměti vše, co jsem musel obětovat tomuto nástroji již od dětských let. O to více si vážím nastupující generace, kde technická vyspělost a dokonalost hry je stále na větší úrovni, mnohdy až fascinující. Náš orchestr doprovází již čtvrtým rokem na pódiu divadla laureáta-vítěze této soutěže. Co může být pro začínajícího umělce větší odměnou než koncert s orchestrem? Věřím, že tato zkušenost, umocněná krásným prostředím našeho divadla, se vryje do mladých srdcí natolik, že zůstane hlubokým zážitkem a inspirativním zdrojem po mnoho let. Mgr. Miloš Formáček ředitel Severočeského divadla 6 7

5 Organizace soutě ž e Contest Structure Virtuosi per Musica di Pianoforte je mezinárodní soutěž mladých klavíristů ve věku do šestnácti let, která se koná každoročně ve městě Ústí nad Labem již od roku Řadí se mezi významné mezinárodní kulturní události města, které tuto akci významným způsobem podporuje. Po celou dobu své existence se Virtuosi per Musica di Pianoforte vyznačuje čtyřmi znaky, kterými jsou Umělecká úroveň Zásady fair play Profesionalita organizátorů Lidskost Organizaci soutěže řídí sedmičlenný organizační výbor, v jehož čele stojí předseda. Dalším orgánem, který zajišťuje samotný průběh soutěže je patnáctičlenný realizační tým vedený hlavním technikem. Samotnému průběhu soutěže předchází mnoho příprav, jako je jmenování mezinárodní poroty, sestavení plánu PR, zveřejňování nejaktuálnějších informací, příprava materiálu, sestavení časových plánů a podobně. Průběh soutěže je rozdělen do několika fází. Slavnostní zahájení: je spojeno s losováním soutěžního pořadí. Východiskem pro losování soutěžního pořadí je vždy seznam přihlášených soutěžících seřazených v každé kategorii podle abecedy. Losuje se pak jen jedno číslo pro každou kategorii. Od tohoto čísla soutěžícího se začíná. Virtuosi per Musica di Pianoforte is an international contest for young pianists under sixteen years of age, which has been held every year in Ústí nad Labem since This contest belongs to significant international cultural events in our city, whose authorities support this event substantially. Throughout its existence, Virtuosi per Musica di Pianoforte has been characterized by the following four features: High artistic level Fair play principles Organizers professionalism Humanism The contest is directed by seven members of the Organizing Committee, which is presided by the Chairman. There is also another body organizing the actual proceedings of the contest: a fifteen-member support team headed by a senior technician. Many preparations need to be done before the contest itself, such as appointing an international jury, drawing up and implementing a PR plan, publicizing the most up-to-date information, preparing materials, arranging time schedules etc. The contest proceedings are divided into several stages. Opening Ceremony is the first stage in which a starting order of the contestants is determined by drawing numbers. All contestants are listed alphabetically and numbered in each category and only one number is drawn for each category. Then, each category starts from the contestant whose number has been drawn. This means that if there are 20 contestants in the first category and number 19 has been drawn, the order of contestants in this category is etc. First round of the contest is where the contestants perform the first part of their programmes. After the first round, the experts on the jury select the contestants who have qualified for the next round on the basis of their scores. Second round of the contest is the final, in which the contestants perform the second part of their programmes. The jury summarize all scores, determine contestant standings and award diplomas to the winners. However, at this stage neither the absolute winner nor the special prizes are announced yet. The expert jury prepare and announce the program of the Concert of the Winners. To znamená, máme-li v první kategorii 20 soutěžících a je vylosováno číslo 19, pak průběh soutěže bude v pořadí atd. První kolo soutěže: zde soutěžící předvedou první část svého programu. Po prvním kole odborná porota určí postupující do dalšího kola na základě počtu získaných bodů. Druhé kolo soutěže: zde soutěžící předvedou druhou část svého soutěžního programu. Odborná porota sečte všechny výsledky, určí pořadí a předá diplomy vítězům. V této fázi ale není ještě zveřejněn absolutní vítěz a ani nejsou zveřejněny zvláštní ceny. Odborná porota sestaví a zveřejní program koncertu vítězů. Slavnostní vyhlášení a předání cen: v této fázi jsou vyhlášena umístění v jednotlivých kategoriích. Jsou vyhlášeny ceny zvláštní a je vyhlášen absolutní vítěz soutěže. Ceny předává předseda odborné poroty a významní představitelé kulturního a společenského života. Koncert vítězů: bezprostředně navazuje na vyhlášení. Marek Korbélyi předseda organizačního výboru ředitel ZUŠ Evy Randové Closing Ceremony and Prize Awarding is the ceremonial stage during which standings in each category are announced as well as the special prizes and the ultimate winner of the contest. The prizes are awarded to the winners by the jury chairman and by distinguished personalities of our cultural and social life. Concert of the Winners starts immediately after the Closing Ceremony. Marek Korbélyi Chairman of the Organizing Committee Headmaster of Eva Randová Art School 8 9

6 Úvodní slovo Introductory Word Úvodní slovo Introductory Word Dear music friends, Dear musical friends, Milí přátelé hudby, vítám vás již u 48. ročníku jedinečné soutěže Virtuosi per musica di pianoforte, která dává prostor mladým pianistům z různých zemí a řadí se mezi nejvýznamnější kulturní akce na území Ústeckého kraje. Jsem rád, že se talentovaní umělci opět sjeli do našeho krajského města, aby ukázali své jedinečné nadání, za kterým stojí hodiny a hodiny usilovné práce, trpělivosti a emocí, protože stejně jako život i klaviatura se skládá z černých a bílých částí. Spolu s odbornou mezinárodní porotou máte neobyčejnou možnost být svědky vystoupení mnoha hudebních talentů, proto pozorně naslouchejte univerzální řeči jejich hudby, která přesahuje hranice jednotlivých zemí. Ve vašem potlesku se zrcadlí ocenění jejich tvrdé práce. Na tomto místě bych také rád poděkoval učitelům, organizátorům a partnerům akce, s jejichž podporou se zde opět po roce shledáváme. Přeji příjemný kulturní zážitek. I am very delighted to welcome you to the 48 th year of the piano competition Virtuosi per Musica di Pianoforte in Ústí nad Labem that provides young piano players from many countries with space to perform. This event has also become one of the most prominent cultural events in the Ústí Region. I am pleased that talented musicians have gathered in our regional capital again to show their unique skills gained through thousands of practice hours, determination, patience and emotions as life, like a keyboard, consists of white and black parts. As well as the international jury, you have a rare opportunity to listen to the performances of many talented musicians producing music that crosses the borders effortlessly as the ultimate lingua franca. Your applause will reflect your appreciation of their love for music and hard work. I would also like to thank their parents for their support as well as to their teachers for their care and patience. And special gratitude goes to the contest organizers and partners, whose contributions have made it possible for us to meet here again after a year. I wish good luck to the competitors and great artistic experiences to the audiences. Oldřich Bubeníček Governor of the Usti Region Milí přátelé, v řadě zemí světa milovníci hudby a klavíru vědí, že v Ústí nad Labem, městu na severozápadě Čech, je krásné divadlo, které každý podzim hostí mezinárodní soutěž mladých pianistů. Dovolte mi proto, abych poděkovala všem minulým i současným organizátorům, díky nimž soutěž Virtuosi per musica di pianoforte vznikla, získala si uznání a letos zve talentované klavíristy, odborníky i veřejnost již na svůj 48. ročník. Také já se do klavírní hudby ráda zaposlouchám. O to více mě těší, že je to právě naše město, které nabízí šanci talentům z řad dětí předvést svůj um v mezinárodním klání nejprve před porotou, pak i publiku na koncertě. Z řady účastníků soutěže Virtuosi per musica di pianoforte už vyrostli uznávaní umělci a já věřím, že je budou následovat další. Ing. Věra Nechybová primátorka Ústí nad Labem piano music fans in many countries of the world know very well that in Ústí nad Labem, a city in the north of Bohemia, there is a beautiful theatre which hosts an international competition for young piano players every autumn. I would like to thank publicly to all the former and current organizers whose efforts first created Virtuosi per Musica di Pianoforte, made its reputation grow and who have prepared the 48 th year of the competition this year. I hope that, as every year, the contest will attract many talented pianists, experts and music enthusiasts. Personally, I also like listening to piano music and that is why I am very proud of the fact that it is specifically our city that provides talented children with an excellent opportunity to show their skills in an international competition both for the jury and the audiences. Many Virtuosi per Musica di Pianoforte participants have already become recognized musicians and I sincerely believe there will be other ones to follow. Ing. Věra Nechybová Mayor of Ústí nad Labem Oldřich Bubeníček hejtman Ústeckého kraje 10 11

7 Úvodní slovo Introductory Word Logo soutě ž e Logo of the Competition Vážení přátelé, Virtuosi per musica di pianoforte je nejen soutěž, ale hlavně nádherná událost, která hovoří sama za sebe. Za dobu své mnohaleté existence prošlo naším městem a tím i naším městským obvodem nesčetné množství vynikajících mladých klavíristů a hudebních pedagogů. Každý ročník je pro mne nevšedním zážitkem a hluboce se skláním před vašimi výkony. Dear friends, Virtuosi per Musica di Pianoforte is not just a competition, it is mainly a wonderful cultural event in its own right. Throughout its long existence, a countless number of excellent young piano players and outstanding teachers have visited our city and our district. Every year of the competition is a delightful experience for me and I always bow in respect to the contestants skills. I wish you all an enjoyable stay in our town as well as many memorable musical experiences. Ing. Kamil Hýbner Mayor of Ústí nad Labem Centre V roce 1977 se konal desátý ročník mezinárodní klavírní soutěže. Na plakátech a v programových brožurách se tehdy poprvé objevilo LOGO soutěže v podobě, ve které ho známe do dnešních dnů. Jeho autorem je výtvarník Antonín Procházka. Antonín Procházka se narodil v Ledvicích na severu Čech 13. června Vyučil se litografem v Severografii Děčín. V letech 1958 až 1964 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Antonín Procházka je autorem řady maleb, mozaik a tapisérií, které zdobí interiéry i exteriéry budov a prostranství v severních Čechách i v hlavním městě České republiky. Mezi jeho nejzajímavější práce patří graficky osobité zpracování plakátů. Mimo jiné také plakát pro Severočeský symfonický orchestr, plakát oslavující přemístění gotického kostela v Mostě, plakát pro hudební festival Ústecké hudební jaro a další jeho práce. Do tohoto tématu patří také LOGO pro mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte, které provází soutěž mladých klavíristů. Toto soutěžní LOGO Antonína Procházky se stále objevuje v programových brožurách, na plakátech i na dopisních papírech a propagačních materiálech, které se vztahují k soutěži VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE. Grafik a malíř Antonín Procházka zemřel 29. listopadu In 1977 the 10 th annual International Piano Contest was held. At that time, a new competition LOGO appeared on posters and in program brochures in the form, in which we know it till today. It was created by the artist Antonín Procházka. Antonín Procházka was born in Ledvice in the Northern Bohemia on June, 13, He completed apprenticeship as a lithographer in Severografia Děčín. In the years 1958 to 1964 he studied in the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague. Antonín Procházka is an author of a series of paintings, mosaics and tapestries, decorating both interiors and exteriors of buildings and plazas in the Northern Bohemia as well as in the capital city of the Czech Republic. The most interesting artworks of his are his graphically typical posters. Besides others, these contain a poster for the Northern Bohemia Symphonic Orchestra, a poster celebrating dislocation of the gothic church in Most, a poster for Usti Musical Spring music festival and other of his artworks. This group of his artworks covers also the LOGO of the Virtuosi per musica di pianoforte International Piano Contest, which accompanies the competition of young pianists. This Procházka's LOGO of the competition is still used in program brochures, on posters as well as on letter papers and promotional materials relating to the VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE competition. The graphic artist and painter Antonín Procházka died on November 29, Všem upřímně přeji nezapomenutelné hudební zážitky a příjemně strávený čas v našem městě. Ing. Kamil Hýbner starosta městského obvodu Ústí nad Labem město 12 13

8 Č lenové porot soutě ž e Members of the Jury A Agonie G. Aksijovová M. Andersen D. Angelini Andrea Apic M. Avramenko N. B Bechta-Krzeminska. Benda S. Bílek V. Bratić D. Brejcha A. Bredohl T. Brož J. Bukrejev A. I. C, Č Čanová V. Čermák J. Čerman P. Červeňanská A. Maďarsko / Hungary Rusko / Russia Belgie / Belgium Itálie / Italy Srbsko / Serbia Ukraina / Ukraine B. Polsko / Poland Srbsko / Serbia Německo / Germany Rusko / Russia Slovensko / Slovak Republic K Kameníková V. Kasík M. Kleinová E. Kovaltsuk N. Kožina Z. Krámská E. Kubátová l. Kunzová J. Kurková D. Kurteva M. Kondratenko I. Kretschmar Fischer R. Kvapil R. L Langer M. Lepaneité M. Lehmstedt S. Leichner E. Lipus V. M, N Estonsko / Estonia Bulharsko / Bulgaria Lotyšsko / Latvia Německo / Germany Litva / Lithuania Německo / Germany Estonsko / Estonia R, S, Š Sahling H. Německo / Germany Sakagami M. Japonsko / Japan Saviuk E. Estonsko / Estonia Sharon B. USA Shklovskaya T. Rusko / Russia Skovajsa J. Slavík P. Slavický K. Slobodyan V. Rusko / Russia Sobula M. Polsko / Poland Sosnowska J. Polsko / Poland Strausz M. Stanford J. Jihoafrická rep. / Republica of South Africa Šimonková D. Štajnochrová M. Štěpán P. T, U, V, W, X, Y, Z Toaderova M. Topinka V. Tugendliebová M. Van Breda Cl. H. Jihoafrická rep. / Republica of South Africa Vasiljev V. B. Rusko / Russia Vlasáková A. Zakharova S. Ukrajina / Ukraine Zegalska M. Polsko / Poland Yoshizumi Rieko Japonsko / Japan TAJEMNÍCI POROT SECRETARIES OF THE JURY Čermák J. Murgová K. Svobodová L. Ozomová M. Šimonková P. Šuková D. Valešová J. Veselá M. Zárubová J. Škvára R. Zimová J. D Debois D. Doležal J. Doležalová E. Duchoslav J. Dumitrescu I. Duras J. Francie / France Rumunsko / Romania Magrath J. Mamriev A. Mathé K. Meinel Ch. Melkusová L. Müllerová E. Nador G. Novotný J. USA Izrael / Israel Maďarsko / Hungary Německo / Germany Maďarsko / Hungary E, F, G O, P Fischerová E. Groppenberger W. Grillo L. Grünfeldová A. Gužajev S. V. H, I, J Havlíková K. Houdjakov V. Holeňa J. Janíčková I. Rakousko / Austria Itálie / Italy Rusko / Russia Rakousko / Austria Panowska S. Pallova E. Paříková J. Pavlík K. Pelikán H. Plehn W. Poláková A. Polášková D. Ptáčníková D. Pustinová D. Pyszny A. Malajsie / Malaysia Německo / Germany Polsko / Poland Porota / Jury

9 Zúčastněné země Participating countries Statut soutě ž e Statute of the Competition Česká republika / Czech Republic Albánie / Albania Arménie / Armenia Austrálie / Australia Ázerbájdžán / Azerbaijan Belgie / Belgium Bělorusko / Belorussia Bulharsko / Bulgaria Čína / China Estonsko / Estonia Francie / France Gruzie / Georgia Holandsko / Netherlands Chorvatsko / Croatia Irsko / Ireland Itálie / Italia Izrael / Israel Japonsko / Japan Jihoafrická republika / Rep. of South Africa Jižní Korea / South Korea Jugoslávie / Yugoslavia Kypr / Cyprus Litva / Lithuania Lotyšsko / Latvia Maďarsko / Hungary Makedonie / Rep. of Macedonia Malajsie / Malaysia Malta / Malta Mexiko / Mexico Německo / Germany Norsko / Norway Polsko / Poland Rakousko / Austria Rumunsko / Romania Rusko / Russia Řecko / Greece Singapur / Singapoure Slovensko / Slovak Republic Slovinsko / Slovenia Srbsko / Serbia Švýcarsko / Suisse Taiwan / Taiwan Turecko / Turkey Ukrajina / Ukraine Uzbekistán / Uzbekistan I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Mezinárodní klavírní soutěž Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen soutěž, nebo VMP) mladých klavíristů mladších 16 let je vyhlašována každoročně Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s městem Ústí nad Labem. 2. Organizací soutěže je pověřena Základní umělecká škola Evy Randové W. Churchilla 4, Ústí nad Labem, příspěvková organizace a Kulturní středisko města Ústí nad Labem. 3. Cílem soutěže je umožnit mladým klavíristům vzájemné srovnání umělecké úrovně jejich výkonů a zároveň umožnit klavírním pedagogům získávat poznatky o úrovni a vývoji metodiky klavírní hry. II. ORGANIZAČNÍ VÝBOR 1. Soutěž zajišťuje organizační výbor, v jehož čele je předseda, ředitel Základní umělecké školy Evy Randové, Ústí nad Labem, W. Churchilla 4, příspěvková organizace. Předseda organizačního výboru informuje ředitele mezinárodní klavírní soutěže VMP o průběhu organizačních příprav. Funkci ředitele mezinárodní klavírní soutěže mladých talentů vykonává člen zastupitelstva Ústeckého kraje. 2. Za přípravu a průběh soutěže zodpovídá organizační výbor. Zasedání organizačního výboru svolává předseda organizačního výboru VMP v měsíci březnu každého kalendářního soutěžního roku. Členové organizačního výboru vždy po uskutečněném soutěžním ročníku vyhodnocují průběh soutěže. 3. Organizační výbor VMP vydává Soutěžní řád VMP, který určuje podmínky a pravidla soutěže, a Jednací řád poroty VMP, kterým se řídí činnost odborné poroty. III. POROTA 1. Porotu VMP tvoří přední hudební pedagogové a další výrazné osobnosti uměleckého života České republiky a zahraničí. Porota je sedmičlenná s převahou zahraničních členů. 2. Předsedu poroty jmenuje ředitel VMP na doporučení organizačního výboru. Po konzultaci s předsedou poroty pak organizační výbor jmenuje i ostatní členy poroty. V případě závažného důvodu absence člena poroty je jmenován porotce nový. 3. Složení poroty musí být zveřejněno před zahájením VMP. 4. Předseda a členové poroty jsou povinni seznámit se se Statutem VMP, Soutěžním řádem VMP a Jednacím řádem poroty VMP před zahájením soutěže a jsou povinni se jimi řídit. 5. Organizační výbor jmenuje a odvolává členy odborné poroty, jmenuje členy sekretariátu poroty v čele s tajemníkem. Tajemník poroty má tyto povinnosti a práva: účastní se jednání poroty organizačně řídí průběh soutěže zpracovává vyhodnocování výsledků soutěže a ověřuje jejich správnost v průběhu soutěže jedná na veřejnosti ve jménu poroty. Sekretariát poroty se sestává zpravidla z tajemníka poroty a zpracovatelů výsledků. I. BASIC PROVISION 1. The international piano competition Virtuosi per Musica di Pianoforte (competition or VMP later in this text) for pianists younger than 16 years of age is announced every year by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic in cooperation with the City of Ústí nad Labem. 2. The competition is organized by Eva Randová Elementary School of Arts and Culture Centre of the City of Ústí nad Labem. The main goal of the competition is to offer young pianists an opportunity to compare their level of artistic skills and to allow piano teachers to exchange their knowledge and experiences of piano playing and teaching. II. THE ORGANIZING COMMITEE 1. The competition is assured by the organizing committee headed by its competition secretary principle of Eva Randová Elementary School of Arts. The competition secretary informs the director of the International Piano Competition about the preparation of the competition. The director of the International Piano Competition Virtuosi per Musica di Pianoforte is a delegated representative of the Council of the Usti region. 2. The organizing committee is responsible for the preparation and course of the competition. The first organizing committee meeting is announced by the competition secretary and is held annually in March. The members of the committee rate the competition at its end every year. 3. The organizing committee issues the Rules of the Competition, which determines the rules and conditions of the contest and the Jury Procedures, that is obligatory for the action of the jury. III. THE JURY 1. The jury is constituted by the organizing committee. The jurors are leading music teachers and renowned musicians in the Czech Republic and abroad. The jury consists of seven members and the foreign jurors prevail. 2. The director of the competition appoints a jury chairman on recommendation of the organizing committee. The organizing committee including the chairman then nominates the other jurors. The jury can be continuously restructured. If a juror is absent due to a serious reason, a substitute juror will be appointed. 3. The members of the jury must be published before opening VMP. 4. The jurors and their chairman are required to get acquainted with the Statute, the Rules of the Competition and the Jury Procedures before the start of VMP and they are obliged to follow them. 5. The organizing committee nominates and dismisses members of the jury, nominates also members of the jury secretariat with the secretary on its head. Duties and rights of the secretary: participates in jury negotiations organizes the course of the competition processes the competition results and verifies them 16 17

10 IV. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 1. Statut má platnost do odvolání. K případným změnám statutu je zapotřebí souhlasu ředitele soutěže. 2. Tento statut je veřejně přístupný v místě a době konání soutěže u tajemníka soutěže, dále pak po celý rok na webových stránkách Přílohy statutu: SOUTĚŽNÍ ŘÁD I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Soutěž je mezinárodní, je vyhlášena pro účastníky mladších 16 let (Soutěžící, kteří nedovršili věku 16 let v den konání 1. kola soutěže v příslušném soutěžním roce. Dovršením věku se rozumí den následující po dni narozenin), kteří splní soutěžní podmínky, zaplatí účastnický poplatek a zašlou závaznou přihlášku. Soutěžní podmínky jsou publikovány na internetové stránce: /virtuosi, Základní informace o soutěži je možné získat také prostřednictvím poštovní zásilky s informačním letáčkem, který na vyžádání obratem zašle: ředitelství Základní umělecké školy Evy Randové W. Churchilla Ústí nad Labem Tel/Fax: Účastníci soutěží ve čtyřech kategoriích podle věku v den zahájení soutěže: I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let II. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let rozhodující datum pro zařazení do jednotlivých kategorií je datum narození ke dni konání 1. kola soutěže v příslušném roce. 3. Do soutěže se může účastník přihlásit a) prostřednictvím zákonného zástupce b) prostřednictvím uměleckých škol 4. Součástí přihlášky do soutěže musí být datum narození, potvrzené podpisem zákonného zástupce. V případě pochybností o věku soutěžícího prokáže svoji totožnost a věk předložením platného občanského průkazu, pasu nebo rodného listu, pokud o to bude požádán členem organizačního výboru. 5. Výši účastnického poplatku určuje organizační výbor soutěže. II. SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY 1. Soutěž je dvoukolová. V prvním kole přednese soutěžící skladbu, nebo skladby z období baroka až klasicismu. Ve druhém kole se hrají skladby z období romantismu až po skladby současných autorů. Změny v soutěžním programu musí být ohlášeny v místě konání soutěže inspici nejméně hodinu před soutěžním výkonem. during the competition acts publicly in the name of the jury. The jury secretariat usually consists of the secretary and the results processors. IV. FINAL REGULATION 1. This statute is valid until recalled. The agreement of the director of the competition is required for any changes in the statute. 2. This statute is accessible to public during the competition by the secretary of the competition, and after that on the following web sites: Attachments of the statute: RULES OF THE COMPETITION I. BASIC PROVISION 1. It is an international competition for participants younger than age 16 (participants, who did not reach 16 years at the first the day of the competition) who comply with the contest regulations, pay the participation fee and send a valid application form. The conditions of the competition are available at: /virtuosi, Basic information about the competition is also included in a leaflet obtainable on request from ředitelství Základní umělecké školy Evy Randové W. Churchill street No Ústí nad Labem Czech Republic Tel/Fax: Participants compete in four categories regarding their age at the day the contest begins: category I. contestants up to 9 years category II. contestants 10 and 11 old category III. contestants 12 and 13 old category IV. contestants 14 and 15 old For correct placement in the category, the contestant s age at the day of his first contest round is decisive. 3. Participant can sign up for the competition a) by their legal representative b) by contestant s art school 4. The date of birth confirmed by the contestant s legal representative must be included to the application form. A proof of identity must be submitted to prove identity and age to the organizing committee before start of the competition, if a member of the organizing committee asks for it. 5. The competition fee is set by the organizing committee. II. COMPETITION TERMS 1. The participants compete in two rounds. The contestants present compositions of the Baroque or Classicism period in the first round. 2. Pořadí soutěžních vystoupení prvního kola určí losováním předseda mezinárodní poroty na veřejném slavnostním setkání v předvečer konání soutěže. 3. Doba přednesu je omezena v obou kolech shodně. Pro kategorie je rozdělena takto: I. kategorie soutěžící ve věku do 9 let 3 6 min. II. kategorie soutěžící ve věku 10 a 11 let 4 8 min. III. kategorie soutěžící ve věku 12 a 13 let 6 10 min. IV. kategorie soutěžící ve věku 14 a 15 let 6 10 min. 4. V případě překročení stanovené doby soutěžního vystoupení má předseda poroty právo takové vystoupení ukončit. Při výrazném porušení časového limitu může být soutěžící vyloučen ze soutěže a jeho výkon nebude porotou bodově hodnocen. Předseda poroty má právo ukončit výkon, který je zjevně nedostatečně připraven. 5. Soutěžící, kteří obdrží ocenění v jednotlivých kategoriích, mají možnost předvést své umělecké výkony na koncertě vítězů. Program koncertu určí porota. 6. Obě soutěžní kola a koncert vítězů jsou přístupny veřejnosti. III. CENY MEZINÁRODNÍ KLAVÍRNÍ SOUTĚŽE 1. Ceny pro soutěžící: Hlavní cena města Ústí nad Labem pro absolutního vítěze soutěže Ceny za 1., 2. a 3. místo v jednotlivých kategoriích Porota může udělit čestná uznání I., II. a III. stupně. 2. Zvláštní ceny: Cena MŠMT ČR pro nejúspěšnějšího pedagoga České republiky Cena hejtmana Ústeckého kraje za interpretaci soudobé skladby Cena primátora města Ústí nad Labem Cena pro nejmladšího účastníka soutěže Porota má možnost udělení dalších zvláštních cen JEDNACÍ ŘÁD POROTY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Jednací řád poroty Virtuosi per musica di pianoforte (dále jen VMP, nebo soutěž) vydává organizační výbor VMP a je samostatnou přílohou Statutu VMP. 2. Zásady obsažené ve Statutu VMP a v Jednacím řádu poroty VMP jsou pro všechny členy poroty závazné. 3. Člen poroty, který poruší uvedená ustanovení Statutu a Jednacího řádu VMP, může být předsedou poroty z dalšího jednání vyloučen, a to se souhlasem předsedy organizačního výboru VMP. Dopustí-li se tohoto porušení předseda poroty, může být odvolán předsedou organizačního výboru, a to se souhlasem ředitele soutěže. II. ČINNOST POROTY 1. Určování programu jednání poroty a její práci v průběhu soutěže řídí v souladu se Statutem a Organizačním řádem VMP předseda poroty. 2. Výkonným orgánem poroty je sekretariát poroty v čele s tajemníkem, jmenovaným organizačním výborem. The contestants present compositions from the Romanticism period till contemporary authors in the second round. Changes in the competition program have to be announced in the VMP venue at least 1 hour before the competition performance. 2. The order of participants is set by drawing lots directed by the chairman of the international jury during the public ceremony opening VMP. 3. Both rounds consist of the same time limit. For the timetable for the categories is as follows: I. category I. contestants up to 9 years 3 6 min. II. category II. contestants 10 and 11 old 4 8 min. III. category III. contestants 12 and 13 old 6 10 min. IV. category IV. contestants 14 and 15 old 6 10 min. 4. In case the performer exceeds the time limit, the chairman is entitled to stop the contestant s performance. If this violation is significant, the competitor can be disqualified and his performance will be not evaluated by the jury. The chairman has also the right to terminate an evidently insufficiently prepared performance. 5. Prize winners in each category may perform at the concert of winners. The program of the concert is organized by the jury. 6. Both rounds of the competition as well as the concert of the winners are open to the public. III. COMPETITON PRIZES 1. Prizes for the contestants: The main prize of the City of Ústí nad Labem for the absolute winner of the competition Prizes for the 1 st, 2 nd and 3 rd place in the individual categories The jury may award honorary mentions I., II. and III. degree 2. Special prizes: Prize of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic for the most successful Czech teacher Prize of the Marshal of Usti region for the performance of a contemporary composition. Prize of the Mayor of the City of Ústi nad Labem Prize for the youngest competitor The jury may award more special prizes JURY PROCEDURES I. INTRODUCTORY PROVISIONS 1. Jury procedures are issued by the organizing committee of VMP and are included in an annex of the Statute. 2. The principles of the Statute and Jury procedures are mandatory for all jurors. 3. The jury chairman with the approval of the head of the organizing committee is entitled to exclude a juror, who violates the mentioned provisions. If the chairman violates them, the head of the organizing committee is entitled to exclude him with the approval of the director of VMP

11 3. Porota vyslechne a ohodnotí bodovým systémem výkony všech soutěžících v rozsahu stanoveném Soutěžním řádem VMP. Do průběhu soutěžních vystoupení porota nezasahuje. Předseda poroty však může přerušit výkon v případě výrazného překročení časového limitu, nebo při jednoznačně nedostatečné úrovni soutěžního výkonu při jednomyslném souhlasu všech porotců. 4. Členové poroty jsou povinni se účastnit jednání poroty. Tato jednání jsou neveřejná. Všichni účastníci jednání poroty (členové poroty, tajemník a další členové sekretariátu poroty) jsou povinni zachovávat mlčení o jednáních poroty. 5. Výsledky soutěže a zápis z jednání poroty zpracovává sekretariát poroty. Tajemník a předseda poroty tyto listiny ověřují svými podpisy. III. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ 1. Členové poroty mají bodovací a hlasovací právo. Přijetím členství v porotě se zavazují hodnotit soutěžní vystoupení co nejzodpovědněji podle svého svědomí, svých odborných schopností a smyslu pro objektivitu. 2. Každé soutěžní vystoupení hodnotí členové poroty písemně na bodovacím lístku v rozmezí od 0 (nejnižší hodnocení) do 25 bodů (nejvyšší hodnocení). Dělení bodů není přípustné. Každý bodovací lístek musí obsahovat tyto údaje: číslo a příjmení (jméno) soutěžícího/ kategorie počet bodů podpis člena poroty 3. Po odevzdání bodovacích lístků je u každého soutěžícího proveden součet bodů s tím, že se jedno nejvyšší a jedno nejnižší bodové ohodnocení nezapočítává do součtu a následně se provede aritmetický průměr, který představuje výsledné bodové ohodnocení zvlášť v každém kole. Bodová hodnocení soutěžících v jednotlivých kolech se sčítají. 4. Neúplné nebo nečitelné bodovací lístky jsou z bodovací procedury vyřazeny. Opravu bodového ohodnocení v bodovacím lístku může porotce provést pouze před jeho odevzdáním s poznámkou opraveno. 5. Člen poroty nehodnotí soutěžní vystoupení v těchto případech: pokud neslyšel výkon v celém rozsahu pokud soutěží jeho žák (Pro takovou situaci je rozhodující již týdenní spolupráce porotce se soutěžícím) pokud je porotce v přímém příbuzenském svazku se soutěžícím (syn, dcera, vnuk, vnučka) V takových případech odevzdá porotce podepsaný bodovací lístek s odůvodněním, proč neboduje (nepřítomen, žák, příbuzný) a ani nijak nezasahuje do jednání o tomto soutěžícím. IV. BODOVACÍ LÍSTKY odevzdávají členové poroty vždy po ukončení ucelené části soutěžních vystoupení. Její rozsah a podobu určí před příslušným kolem předseda poroty za souhlasu jejích členů. II. ACTION OF THE JURY 1. The jury chairman in accordance with the Statute and the organizing committee determines the agenda and the work of the jury during VMP. 2. The jury secretariat with the head secretary named by the organizing committee is the executive body of the jury. 3. The jury will hear and evaluate all competitors performances in accordance with the Rules of the competition. The jury does not regulate performances unless in a case of significant time range violation or unanimously insufficient preparation. 4. The jury negotiations are mandatory for the jurors. These negotiations are not public and their participants (jurors, secretary and other members of the jury secretariat) are required to maintain confidentiality. 5. The jury secretariat processes the results and meeting minutes. The secretary and chairman confirm these documents with their signatures. III. EVALUATING THE CONTESTANTS 1. The jurors have the right for awarding points and voting. Upon acceptance of the jury membership in the jury, the juror makes a commitment to evaluate responsibly in the terms of their expertise, conscience and sense for objectivity. 2. The jurors evaluate each contest performance in writing on the point ticket in the range of 0 (lowest) to 25 (highest) points. Dividing points is not allowed. Each point ticket must contain these data: competitor s number, name and category number of points juror s signature 3. After collecting all point tickets, the sum of points is made. One of the highest and one of the lowest points are cancelled and arithmetic means separately for each round are calculated. Subsequently, the scores of both rounds are added. 4. Incomplete or illegible tickets are discarded. The jurors can make corrections only before delivering with the note corrected. 5. The juror cannot evaluate in these cases: he did not hear the entire performance the contestant is his pupil (Already one week juror s cooperation with the contestant is decisive) the contestant is his relative (son, daughter, grandson, granddaughter) In such case, the juror submits a signed ticket explaining the reason (absent, pupil, relative) and he furthermore does not take part in the appropriate negotiation. IV. POINT TICKETS The jurors always submit their point tickets after a compact group of contest performances. The range of these groups is set before the appropriate contest round by the chairman with the consent of the other jurors. V. PO UKONČENÍ SOUTĚŽNÍCH VYSTOUPENÍ 1. A 2. KOLA vypracuje sekretariát poroty přehled bodování, propočte aritmetické průměry bodů a sestaví pořadí soutěžících dle dosažených bodových hodnocení v příslušném kole. Porota hodnotí výkony a rozhoduje o pořadí soutěžících. VI. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 1. KOLA SOUTĚŽE V KAŽDÉ KATEGORII rozhodne porota hlasováním (prostou většinou) o postupujících do 2. kola. Jména postupujících do 2. kola soutěže jsou zveřejňována v pořadí losovaných soutěžních čísel. VII. PO UZAVŘENÍ VÝSLEDKŮ BODOVÁNÍ 2. KOLA V KAŽDÉ KATEGORII Na základě součtu bodů a následného jednání porota zpravidla jmenuje absolutního vítěze soutěže. Jmenování absolutního vítěze je odsouhlaseno nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů. Cena absolutního vítěze je nedělitelná, další ocenění se mohou slučovat i dělit mezi více soutěžících. O udělení a 3. ceny a čestných uznání I. až III. stupně rozhoduje porota na základě bodového hodnocení prostou většinou. Nejsou-li výkony soutěžících na požadované úrovni, nemusí porota udělit všechny ceny, ale může udělit zvláštní ceny za interpretaci díla vybraných autorů. Výsledky 2. kol se zveřejňují po skončení jednání poroty. VIII. VE SPORNÝCH PŘÍPADECH, je hlas předsedy poroty rozhodující. Nelze však měnit pořadí soutěžícího, jež je výsledkem počet získaných bodů. IX. DALŠÍ USTANOVENÍ 1. Rozhodnutí poroty jsou konečná a není proti nim odvolání. 2. Každý účastník obdrží diplom za účast v soutěži. 3. Bodová hodnocení jednotlivými porotci jsou zveřejňována u postupujících do druhého kola soutěže až po skončení soutěže na webových stránkách X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 1. Jednací řád poroty je vydán organizačním výborem VMP na dobu neurčitou. Změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou mimo vlastní průběh soutěže. 2. Tento jednací řád je sepsán v jazyce českém a anglickém. Ve sporných případech platí jako autentický text český. V. AFTER THE PERFORMANCES OF THE 1 st AND 2 nd ROUND The jury secretariat produces a summary score, calculates the arithmetic means and makes the order of the contestants in accordance with the awarded scores. VI. AFTER COMPLETING THE SCORES OF THE 1 st ROUND IN EACH CATEGORY The jury decides by voting (simple majority) on advancing contestants to the 2 nd round. The order of the advanced contestants will be equal to the earlier allotted order. VII. AFTER COMPLETING THE SCORES OF THE 2. ROUND IN EACH CATEGORY Based on the total scores and subsequent negotiation, the jury usually determines the absolute winner of VMP. This act has to be approved at least with two-thirds majority of voices. This prize is indivisible, but the other awards may be merged or divided. The jury then decides (simple majority) on awarding the 1, 2, 3 prizes and honorary mentions I. to III. degree. The jury is not obliged to award every prize, if performances are not up to the desired level, but it may award special prizes for presenting compositions of selected composers. The results of the second rounds are published after the jury negotiations. VIII. IN QUESTIONABLE CASES The chairman s voice is decisive. However, the order of the competitors cannot be changed; it always depends on the obtained scores. IX. OTHER PROVISIONS 1. The decisions of the jury are final and are not subject to appeals. 2. A diploma is awarded to every contestant for participation in the competition. 3. Scoring of each jury member to participants is published by those who have reached the second round after the end of VMP on X. FINAL PROVISIONS 1. The jury procedure is issued by the organizing committee VMP for an undetermined period. Its changes can be made only in writing off course VMP. 2. These documents are written in Czech and English. In controversial cases the Czech documents take precedence

12 Jak š el č as As Years go by Národní soutěž 1971 Mezi účastníky soutěže se poprvé objevili soutěžící ze zahraničí (Maďarsko, Estonsko). Počet soutěžních kategorií byl změněn na tři (do deseti, dvanácti a čtrnácti let) Soutěž se přestěhovala ze stísněných prostorů Interhotelu Bohemia do Domu kultury v Ústí nad Labem Jubilejní 10. ročník mezinárodní klavírní soutěže začal používat logo, které je se soutěží spojeno do dnešních dnů. Autorem loga byl malíř a grafik Antonín Procházka Vzhledem k velké konkurenci zahraničních soutěžících bylo zavedeno výběrové kolo pro klavíristy z tehdejší Československé republiky, ze kterého porota vybírala účastníky pro mezinárodní soutěž Opětovné zavedení čtyř kategorií Definitivní návrat ke třem soutěžním kategoriím (do jedenácti, třinácti a patnácti let) Předsedou poroty mezinárodní klavírní soutěže se stal klavírní virtuos a pedagog Radoslav Kvapil Místo konání soutěže bylo přesunuto z Domu kultury, do nově zrekonstruovaných prostor Městského divadla Ústí nad Labem. Výběrové kolo pro účastníky z nynější České republiky bylo zrušeno, do mezinárodní klavírní soutěže jsou zařazováni všichni přihlášení soutěžící. Předsedkyní mezinárodní poroty se stala Dagmar Šimonková, profesorka Akademie múzických umění. Byl zaveden účastnický poplatek, jehož výši dodnes určuje organizační výbor soutěže Jubilejní 30. ročník mezinárodní klavírní soutěže se koná 6. až 8. listopadu v Městském divadle Ústí nad Labem. Do soutěže se přihlásilo 75 účastníků z 15 zemí. Akciová společnost Továrna na piana Hradec Králové věnuje absolutnímu vítězi pianino značky PETROF National contest 1971 Contestants from abroad (Hungary and Estonia) took part in the competition for the first time this year. The number of categories was reduced to three (under ten, twelve and fourteen years of age) The competition moved from small premises of the Interhotel Bohemia to the Community Center in Ústí nad Labem The jubilee 10 th year of the International Piano Contest. A new logo was introduced, which has still been in use. The logo was designed by Antonín Procházka, a painter and a graphic artist Owing to the high number of foreign contestants, a selection round for participants from the former Czechoslovak Republic was introduced, in which the jury selected contestants for the international competition Four age categories introduced again A final return to three age categories (under eleven, thirteen and fifteen years of age) Radoslav Kvapil, piano virtuoso and teacher, became a chairman of the contest jury The competition moved to the premises of the newly renovated building of the Town Theatre in Ústí nad Labem. The selection round for participants from the Czech Republic was cancelled; all contestants were included into the International Competition. Dagmar Šimonková, a professor of the Academy of Music Arts, became the jury chairwoman. A registration fee was introduced, amount of which has been set by the organizing committee of the competition till today The jubilee 30 th year of the International Piano Contest was held on November 6 to 8, 1997 in the Town Theatre in Ústí nad Labem. 75 participants from 15 countries entered the contest. The piano producing company Továrna na piana Hradec Králové granted a PETROF pianino to the absolute winner of the competition Firma PETROF spol. s r. o., hlavní sponzor soutěže, věnuje absolutnímu vítězi amerických dolarů Jubilejní 35. ročník se koná v Městském divadle Ústí nad Labem, soutěžní kategorie se nemění, předsedou poroty je stále Doc. Dagmar Šimonková Od tohoto roku se stává předsedou poroty Doc. Petr Slavík a je jím doposud Dochází ke změně generálního sponzora stává se jím SPOLCHEMIE Ústí nad Labem Slavnostní zahájení jubilejního 40. ročníku mezinárodní klavírní soutěže se odehrává v Atriu Základní umělecké školy. Součástí tohoto zahájení je klavírní recitál předsedy poroty Doc. Petra Slavíka ročník mezinárodní klavírní soutěže byl zahájen koncertem orchestru Severočeského divadla, na kterém vystoupil mimo jiné Michal Mašek, absolutní vítěz z roku 1995 Soutěž byla podpořena z prostředků Fondu KS Kolbenschmidt CZ, administrovaného Ústeckou komunitní nadací, Všeobecnou zdravotní pojišťovnou, firmou GW Train Regio a.s. a Noesis s.r.o Opětovné zavedení čtyř kategorií. 46. ročník mezinárodní klavírní soutěže byl zahájen koncertem orchestru Severočeského divadla, na kterém vystoupila mimo jiné Kristine Ayvazyan, absolutní vítěz z roku Soutěž získává prostřednictvím Ústeckého kraje generálního partnera společnost Net4Gas 1999 PETROF spol. s r. o., the general sponsor of the competition, awarded USD 1,000 to the absolute winner The jubilee 35 th year was held in the Town Theatre in Ústí nad Labem. The competition categories were not changed; Dagmar Šimonková was still the jury chairwoman Mr. Petr Slavík became the jury chairman that year and has remained in this position to date General sponsor was changed the new sponsor is SPOLCHEMIE Ústí nad Labem The Grand Opening Ceremony of the 40 th International Piano Contest will be held in the Atrium of the Elementary School of Arts. As a part of the Grand Opening Ceremony a piano recital of Petr Slavík, the international jury chairman The 45 th international piano contest was opened by a concert performed by the North-Bohemian Theatre orchestra, in which, besides others, also Michal Mašek, the 1995 absolute winner, was performing. The competition was supported by the Fund KS Kolbenschmidt CZ, administered by the Community Foundation of Usti, Universal health insurance company, company GW Train Regio a.s. and Noesis s.r.o Four age categories introduced again. The 46 th international piano contest was opened by a concert performed by the North- Bohemian Theatre orchestra, in which, besides others, also Kristine Ayvazyan, the 2012 absolute winner, was performing The Competition gets through the Usti Region General Partner Net4Gas 22 23

13 Př ehled Vítě zů : List of Winners: Národní klavírní soutěž The National Piano Contest I. ROČNÍK / YEAR 1968 IV kategorie / IV Category 1. Jana Brhlíková 2. Hana Vokurková 3. Martin Hršel 1. Martina Vítová 2. Jan Snítil 3. Ivana Tomášová, Alena Skálová, Jaroslav Vorlíček 1. Adéla Binková 2. Jindřich Bajgar, Helena Snítilová 3. Michal Eben 1. cena neudělena / prize not awarded 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Daniela Šplíchalová II. ROČNÍK / YEAR Zdeňka Kolářová, Martin Hršel 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Ivana Polcarová, Alena Tesařová 1. Tomáš Víšek, Ivana Tomášová 2. Petr Hübner, Magdaléna Ivanová 3. Petr Zejfart 1. Eva Bursíková, Martina Vítová 2. Jindřich Bajgar 3. Eliška Beránková 1. Cyril Dianovský 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Olga Titulová, Svatava Valešová, Elene Mešková III. ROČNÍK / YEAR Leoš Svárovský 2. Monika Maňasová 3. Alena Kociánová, Ivana Polcarová 1. Hana Pěgřímková, Yveta Koláčková, Jitka Hlobílková 2. Hana Vokurková, Alena Tesařová 3. Věra Hájková, Ivan Gajan, Alena Kopčanová, Iva Hincáková 1. Tomáš Víšek 2. Martina Kaplanová 3. Jana Homolková 1. cena neudělena / prize not awarded 2. Aleš Zoulek 3. Petr Kofroň Mezinárodní klavírní soutěž The Internationa Piano Contest III kategorie / III Category IV. ROČNÍK / YEAR Argus Bubert Estonsko / Estonia 2. Péter Nagy Maďarsko / Hungary 2. Signe Kubar Estonsko / Estonia 3. Jana Vlková 3. Pavlína Moskalyková 3. Leoš Svárovský 1. Kristina Kiss Maďarsko / Hungary 2. Martin Hršel 2. Istvan Kassai Maďarsko / Hungary 3. Hana Vokurková 3. Hana Pěgřímková 1. Kalle Randallu Estonsko / Estonia 1. Tibor Kátai Maďarsko / Hungary 2. Zsuzsa Bauer Maďarsko / Hungary 3. Jaromír Kubíček 3. Pavel Matyáš V. ROČNÍK / YEAR Martin Hršel 2. Zarosí Orsolya Maďarsko / Hungary 3. Ondřej Černil 3. Jitka Rakušanová 1. Leoš Svárovský 1. Istvan Kassai Maďarsko / Hungary 2. Zdeňka Kolářová 2. Marián Pivka Slovensko / Slovakia 3. Robert Szacsky Maďarsko / Hungary 3. Gerald Fauth Německo / Germany 3. Laszlo Erdélyi Maďarsko / Hungary 1. Rein Mets Estonsko / Estonia 2. Tibor Poszgai Maďarsko / Hungary 3. Christiane Wildner Německo / Germany VI. ROČNÍK / YEAR Jana Vlková 1. Simona Klučková 2. Marie Mátlová 3. Zuzana Paulechová Slovensko / Slovakia 3. Jana Potočková 25

14 1. Szokolav Balasz Maďarsko / Hungary 2. Kristina Schell Německo / Germany 3. Iwona Karasinska Polsko / Poland 3. Alexandra Točeva Bulharsko / Bulgaria 1. Michail Slavom Bulharsko / Bulgaria 1. Tibor Poszgai Maďarsko / Hungary 1. Piret Gurtova Estonsko / Estonia 2. Bajnov Nedelkovič Bulharsko / Bulharka 2. Věra Hájková 3. cena neudělena / prize not awarded VII. ROČNÍK / YEAR Tomáš Tvaroh 2. Zuzana Pailechová Slovensko / Slovakia 2. Jana Potočková 3. Miloš Hýsek 3. Ivan Kováč 1. Amad Weiland Německo / Germany 1. Lani Pille Estonsko / Estonia 1. Maria Krasteva Bulharsko / Bulgaria 2. Albena Chadjikraceva Bulharsko / Bulgaria 3. Arunas Staškus Litva / Lithuania 3. Ireneusz Jagla Polsko / Poland 1. Zsuzsa Kollar Maďarsko / Hungary 1. Zdeňka Kolářová 1. Egle Perkumaité Litva / Lithuania 2. Katri Kaasik Estonsko / Estonia 2. Gerald Fauth Německo / Germany 3. Lolita Skirbutaité Litva / Lithuania 3. Iliona Todorova Bulharsko / Bulgaria VIII. ROČNÍK / YEAR Ingrid Kalousová 2. Luděk Šabaka 2. Jana Kociánová -Slovensko / Slovakia 2. Jana Patočková 3. Martin Kotek 3. Helena Suchárová 3. Petra Smejkalová 1. Neringa Puisyté Litva / Lithuania 2. Aleksandras Kovalskis Litva / Lithuania 3. Arunas Dikčius Litva / Lithuania 3. Mariana Giurkova Bulharsko / Bulgaria 3. Robert Jens Melke Německo / Germany 1. Bojan Vodeničarov Bulharsko / Bulgaria 2. Gabor Czalog Maďarsko / Hungary 3. Ludmila Fraňková -Slovensko / Slovakia 3. Jana Macharáčková 3. Larisa Miolnárová Slovensko / Slovakia IX. ROČNÍK / YEAR Luděk Šabaka 2. Jitka Drobílková 2. Monika Pecikieviczová 3. Almouth Krauser Německo / Germany 3. Csoba Tunde Maďarsko / Hungary 3. Martin Kotek 3. Rita Papp Maďarsko / Hungary 1. Zuzana Paulechová Slovensko / Slovakia 1. Jana Patočková 1. Jana Juliová 2. Lala Filipova -Rusko / Russia 2. Ivan Kováč 2. Radoslava Dimitrova -Bulharsko / Bulgaria 3. cena neudělena / prize not awarded 1. Kristina Schell Německo / Germany 2. Lauri Vainmaa Estonsko / Estonia 2. Heili Seppo Estonsko / Estonia 3. Jaromír Klepáč 3. Riina Piirsalu Estonsko / Estonia X. ROČNÍK / YEAR Karin Ritschel -Německo / Germany 1. Martin Kotek 2. Alexandr Vasilenko Bulharsko / Bulgaria 3. Luděk Šabaka 3. Monika Pecikieviczová 1. Leonid Kuzmin Bělorusko / Belorussia 1. Zbignevas Tatolis Litva / Lithuania 2. Cvetelina Nenkova Bulharsko / Bulgaria 2. Simona Klučková 3. Javor Konov Bulharsko / Bulgaria 3. Szymon Kowalczyk Polsko / Poland 3. Jana Potočková 1. Lijana Baronaité Litva / Lithuania 1. Ireneusz Jagla Polsko / Poland 2. Albina Šiksnuité Litva / Lithuania 2. Vladimír Dulov Bělorusko / Belorussia 3. Lora Angelova Bulharsko / Bulgaria XI. ROČNÍK / YEAR Igor Ardašev 2. Amadeus Gros Německo / Germany 2. Wojciech Switala Polsko / Poland 3. Justas Dvarionas Litva / Lithuania 3. Andrea Boyde Německo / Germany 3. Rumjana Kirčeva Bulharsko / Bulgaria 1. cena neudělena / prize not awarded 2. Rita Papp Maďarsko / Hungary 2. Adrien Soós Maďarsko / Hungary 3. Ulrich Meining Německo / Germany 1. Thomas Effner Německo / Germany 1. Jana Potočková 2. Zuzana Paulechová Slovensko / Slovakia 2. Tomáš Hála 3. cena neudělena / prize not awarded XII. ROČNÍK / YEAR Jan Pipek 1. Anna Petrova Rusko / Russia 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Adam Gren Polsko / Poland 3. Aniko Novak Maďarsko / Hungary 1. Igor Ardašev 2. Tunde Csoba Maďarsko / Hungary 3. Ani Aramova Bulharsko / Bulgaria 3. Karin Ritschel Německo / Germany 3. Gábor Legindi Maďarsko / Hungary 1. Roman Raithel Německo / Germany 2. Cornelia Freese Německo / Germany 3. Darius Burnecki Polsko / Poland 3. Michal Rezek 3. Jana Mečová XIII. ROČNÍK / YEAR Vladimír Christov Bulharsko / Bulgaria 2. Iljana Ravanova Bulharsko / Bulgaria 3. Oksana Michajlova Rusko / Russia 3. Petr Jiříkovský 1. Andreas Boyde Německo / Germany 2. Wojciech Switala Polsko / Poland 3. Piotr Krajniak Polsko / Poland 3. Jana Pavlíková 1. Martin Raide Estonsko / Estonia 2. Ludmila Tarasova Rusko / Russia 2. Martin Kotek 3. Michal Rezek 3. Elena Sidoreva Rusko / Russia XIV. ROČNÍK / YEAR Milada Přibylová 2. Ilona Markevič Rusko / Russia 2. Leila Najdenova Bulharsko / Bulgaria 3. Ivona Solonkova 3. Andrus Rang Estonsko / Estonia 1. Miloš Bok 1. Indrek Laul Estonsko / Estonia 1. Kordula Schumann Německo / Germany 2. Dénes Pipek 1. Vaida Kirvelyté Litva / Lithuania 2. Dariusz Pavlas Polsko / Poland 3. Andrius Talimaa Litva / Lithuania 3. Karin Ritschel Německo / Germany 26 27

15 XV. ROČNÍK / YEAR 1982 IV kategorie / IV Category 1. Jiří Kollert 2. Jan Petr 3. Denis Lysov Rusko / Russia 1. Marrit Geretz Estonsko / Estonia 2. Alena Králová 2. Denislava Pavlova Bulharsko / Bulgaria 3. Halina Jančíková 1. Darius Šimkunas Litva / Lithuania 2. Stefan Dimitrov Bulharsko / Bulgaria 3. Piret Randal Estonsko / Estonia 1. Donalds Račis Litva / Lithuania 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Dénes Várjon Maďarsko / Hungary 3. Miloš Bok 3. Aladar Rasz Rumunsko / Romania XVI. ROČNÍK / YEAR Jitka Fraňková 2. Petra Pospíšilová 3. cena neudělena / prize not awarded 1. Isabela Alexandrova Bulharsko / Bulgaria 1. Michaela Oravcová Slovensko / Slovakia 1. Veselina Boteva Bulharsko / Bulgaria 2. Daniela Erhartová 3. Ivona Solonková 1. Dan Vladescu Rumunsko / Romania 2. Halina Jančíková 3. Miriam Fialová 3. Daniela Hlinková Slovensko / Slovakia 1. Marieta Petkova Bulharsko / Bulgaria 2. Kordula Schumann Německo / Germany 2. Miloš Bok 2. Jan Čech 3. Ilja Černajev Bulharsko / Bulgaria 3. Michal Kubal XVII. ROČNÍK / YEAR Asen Stojkov Bulharsko / Bulgaria 2. Martina Pospíšilová 2. Martin Tomek Slovensko / Slovakia 3. Magdaléna Bajuszová Slovensko / Slovakia 1. Jasen Velčev Bulharsko / Bulgaria 2. Raluca Stirbat Rumunsko / Romania 2. Zornica Colova 3. Magdaléna Bajuszová - Slovensko / Slovakia 3. Stefan Burkhardt -Německo / Germany 3. Jiří Brynda 3. Petr Novák 1. Magdalena Lisak Polsko / Poland 1. Angelika Genova Bulharsko / Bulgaria 2. Halina Jančíková 2. Ivona Solonková 3. cena neudělena / prize not awarded 1. Renata Lichnovská 2. Jan Pipek 3. Susann Kneissel Německo / Germany 3. Izabella Simon -Maďarsko / Hungary XVIII. ROČNÍK / YEAR Viktor Stojanov Bulharsko / Bulgaria 2. Christian Meinel Německo / Germany 3. Libuše Němcová 3. Zuzana Zamborská Slovensko / Slovakia 1. Jurmo Hespere Estonsko / Estonia 1. Raluca Stirbat Rumunsko / Romania 2. Magdaléna Bajuszová Slovensko / Slovakia 2. Anna Angelova Bulharsko / Bulgaria 3. Siiri Schulz Německo / Germany 3. Luboš Přibyl 3. Gergely Bogányi Maďarsko / Hungary 1. Ragna Schimmer Německo / Germany 2. Ivona Solonková 2. Ivan Petrov Bulharsko / Bulgaria 3. Daniela Erhartová 3. Petra Rutzenhoff Německo / Germany 1. Sabine Simon Německo / Germany 1. Nicola Kollner Německo / Germany 2. Rozina Stojčeva Bulharsko / Bulgaria 2. Lars Voght Německo / Germany 3. Christian Müller Německo / Germany 3. Silke Hohnbaumm Německo / Germany XIX. ROČNÍK / YEAR Anne Folger Německo / Germany 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Libor Nováček 3. Zuzana Hajasová 3. Renáta Holková 1. Lidija Andrejeva Bulharsko / Bulgaria 2. Magdaléna Bajuszová Slovensko / Slovakia 2. Petra Pospíšilová 2. Radoslav Nikolov Bulharsko / Bulgaria 3. Jitka Fraňková 3. Viviant Savova Bulharsko / Bulgaria 1. cena neudělena / prize not awarded 2. Markus Kivistik Estonsko / Estonia 2. László kenéz Maďarsko / Hungary 2. Emília Taševa Bulharsko / Bulgaria 3. Gergely Bogányi Maďarsko / Hungary 3. Iliana Todorova Bulharsko / Bulgaria 1. Ivona Slonková 1. Halina Jančíková 1. Till Kelner Rakousko / Austria 2. Magdaléna Lisak Polsko / Poland 3. Jitka Čechová XX. ROČNÍK / YEAR cena neudělena / prize not awarded 2. Markéta Cibulková 2. Libor Nováček 3. Eva Nykrýnová 3. klára Sedmíková 1. Viktor Nikolov Bulharsko / Bulgaria 1. Alexandra Trusova Rusko / Russia 2. Petra Pospíšilová 2. Sarkis Baltajan Bulharsko / Bulgaria 2. Maria Nevolovič Rusko / Russia 3. Katerina Cankova Bulharsko / Bulgaria 1. Holger Solovjov Estonsko / Estonia 2. Jitka Fraňková 2. Petr Petrov Bulharsko / Bulgaria 3. Katrzyna Rzeszutek Polsko / Poland 3. Georgi Slavčev Bulharsko / Bulgaria 1. Eugenius Žarskus Litva / Lithuania 1. Stefan Burkhardt Neměcko / Germany 2. Ivona Slonková 3. Bohdan Paščovski Bulharsko / Bulgaria XXI. ROČNÍK / YEAR Markéta Cibulková 2. Iveta Madrasová 2. Klára Sedmíková 3. Zuzana Tuláková 1. Bálint Zsoldos Maďarsko / Hungary 2. Ingrid Sprenger Neměcko / Germany 2. Karin Hallingu Estonsko / Estonia 2. Ruža Semova Bulharsko / Bulgaria 3. Dagmar Reschke Neměcko / Germany 3. Erzsébet Vékes Maďarsko / Hungary 3. Zuzana Zamborská 1. Viktoria Larisova Rusko / Russia 1. Luboš Přibyl 2. Zlatka Zlatkova Bulharsko / Bulgaria 3. Guoda Gadvalaité Litva / Lithuania 3. Jitka Fraňková 3. Emília Poppova Bulharsko / Bulgaria 1. Daniel Heyne Neměcko / Germany 2. Skirmante Kežyté Estonsko / Estonia 3. cena neudělena / prize not awarded 28 29

16 XXII. ROČNÍK / YEAR 1989 III kategorie / III Category 1. Evgenij Sudbin Rusko / Russia 2. Julian Erkoč Bulharsko / Bulgaria 3. Libor Nováček 3. Irina Georgieva Bulharsko / Bulgaria 1. Vichren Urumov Bulharsko / Bulgaria 1. Andrius Žlabys Litva / Lithuania 2. Anna Luščik Rusko / Russia 2. Marie Therese Gundel Neměcko / Germany 2. Michal Ferber Polsko / Poland 3. cena neudělena / prize not awarded 1. Siiri Schütz Neměcko / Germany 1. Ralf Taal Estonsko / Estonia 2. Eliška Gazdová 3. Péter Józa Maďarsko / Hungary 3. Katarina Rasenhorn Neměcko / Germany XXIII. ROČNÍK / YEAR Olga Vasiljeva Rusko / Russia 2. Libor Nováček 2. Václav Mácha 3. Nina Šimkunas Rusko / Russia 3. Polina Jakovleva Rusko / Russia 3. Iveta Madrasová 1. Konrád Maria Engel Neměcko / Germany 1. Zuzana Zamborská 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Jerzy Stecki Polsko / Poland 3. Makiko Nakachi 3. Margita Stojkova Bulharsko / Bulgaria 3. Zelina Sannum Norsko / Norway 1. Rem Urasin Rusko / Russia 2. Gabrielius Alekna Litva / Lithuania 2. Martin Marko Estonsko / Estonia 3. Alice Flajšingrová 3. Lidia Bizjak Jugoslávie / Yugoslavia 3. Jan Hreňo XXIV. ROČNÍK / YEAR Katja Menščikova Rusko / Russia 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Markéta Cibulková 3. Iveta Madrasová 3. Alexandra Ismer Neměcko / Germany 1. Vadim Chajmovič Litva / Lithuania 1. Václav Mácha 2. Hans-Richard Ludewig Neměcko / Germany 2. Irina Škurindina Rusko / Russia 2. Daniel Kallmunzer 3. Elzbieta Zubadlo Polsko / Poland 3. Salome van der Walt Jihoafrická republika / Republica of South Africa 1. Andrius Žlabys Litva / Lithuania 2. Dmitrij Kaprin Rusko / Russia 2. Julia Stachova Rusko / Russia 3. Hanna Holeksa Polsko / Poland 3. Vaiva Eidukaityté Litva / Lithuania XXV. ROČNÍK / YEAR Daša Rabotkina Rusko / Russia 2. Katarzyna Daleczko Polsko / Poland 2. Karolína Syrovátková 3. Jan Bartoš 3. Julia Woschner Neměcko / Germany 1. Matei Varga Rumunsko / Romania 1. Herbert Schuch Neměcko / Germany 1. Libor Nováček 2. László Holicz Maďarsko / Hungary 3. Anna Pišpek Chorvatsko / Croatia 3. Vesna Cenič Polsko / Poland 1. Ieva Jokubavičiuté Litva / Lithuania 2. Galja Vraneševič Jugoslávie / Yugoslavia 2. Martina Filjak Chorvatsko / Croatia 3. Jurgita Jauniškyté Litva / Lithuania 3. Anna Graszik Maďarsko / Hungary XXVI. ROČNÍK / YEAR Dimitrij Demjaškin Rusko / Russia 2. Jane Hg Chee Yean Malajsie / Malaysia 2. Evelina Puzaité Litva / Lithuania 2. Magdaléna Marszalek Polsko / Poland 3. Jelena Lomaeva Rusko / Russia 3. Patricia Pfaff Neměcko / Germany 1. Foo Mei Yee Malajsie / Malaysia 2. László Holicz Maďarsko / Hungary 3. Markéta Cibulková 3. Aidas Poudžiukas Litva / Lithuania 1. Eldar Gafarov Rusko / Russia 2. Vera Useckaja Rusko / Russia 3. Darko Kostovski Makedonie / Macedonia 3. hubert Salwarovski Polsko / Poland 3. SalomevanderWalt Jihoafrická republika / Republica of South Africa XXVII. ROČNÍK / YEAR Lilia Bikmullina Rusko / Russia 2. Gabia Butkuté Litva / Lithuania 2. Dušan Holý 3. Anna Kopeč Polsko / Poland 1. Elena Gavrilova Rusko / Russia 1. Márk Karasi Neměcko / Germany 2. Won Lin Lee Malajsie / Malaysia 2. Chonk Jia Wen Malajsie / Malaysia 3. Johanes Cziupka Neměcko / Germany 3. Maria Saveljeva Ukrajina / Ukraine 1. Sergej Voronov Rusko / Russia 2. László Holicz Maďarsko / Hungary 2. Simon Trpčeski Makedonie / Macedonia 3. Markéta Cibulková 3. Michal Mašek 3. Bojan Kolarov Bulharsko / Bulgaria XXVIII. ROČNÍK / YEAR Tatjana Morozova Rusko / Russia 2. Vasilisa Štern Rusko / Russia 2. Audroné Urbutyté Litva / Lithuania 3. Regina Černičko Ukrajina / Ukraine 1. David Přidal 1. Sonata Alšauskaité Litva / Lithuania 2. Lena Lomaeva Rusko / Russia 3. Lu Boven Čína / China 3. Darius Mažintas Litva / Lithuania 1. Michal Mašek 1. Roman Timoščuk 2. cena neudělena / prize not awarded 3. Elena Varanova Rusko / Russia 3. Klára Sedmíková XXIX. ROČNÍK / YEAR Tatjana Kolesova Rusko / Russia 1. Margita Muzičenko Rusko / Russia 2. Maria Finko Rusko / Russia 2. Sudar Abdrašitov Rusko / Russia 3. Alina Tarchanova Rusko / Russia 3. Vitalij Pisarenko Ukrajina / Ukraine 3. Veronika Böhmová 1. Katerina Titova Ukrajina / Ukraine 2. Alexandr Karazin Rusko / Russia 2. Dušan Holý 3. Darja Kotelnikova Rusko / Russia 3. Maria Filipova Ukrajina / Ukraine 1. Natalia Pavljučik Rusko / Russia 2. Marko Pavlovič Jugoslávie / Yugoslavia 2. David Přidal 2. Irina Karpenko Ukrajina / Ukraine 3. Jan Bartoš 30 31

17 XXX. ROČNÍK / YEAR Dinara Nadjafova Ukrajina / Ukraine 1. Olga Pisar Rusko / Russia 2. Elena Jarkova Rusko / Russia 2. Natasha Lepisevitch Ukrajina / Ukraine 3. Alica Istigniejew Polsko / Poland 1. Magdaléna Adámková 2. Jan Ambrož 2. Alina Novik Ukrajina / Ukraine 3. Jiří Levíček 1. Julia Laptchinskaya Rusko / Russia 2. Marko Pavlovič Jugoslávie / Yugoslavia 3. Helena Sich Ukrajina / Ukraine 3. Mladen Čolič Jugoslávie / Yugoslavia XXXI. ROČNÍK / YEAR Elena Los Rusko / Russia 1. Igor Andrejev Rusko / Russia 2. Gytis Laukaitis Litva / Lithuania 3. Olga Gribovskja Rusko / Russia 1. Angelica Irkabajeva Rusko / Russia 2. Nadia Pissareva Rusko / Russia 2. Martin Levický 3. Gintaras Pamakštys Litva / Lithuania 1. Eugenyij Tcherepaninov Rusko / Russia 2. Katarzyna Wasiak Polsko / Poland 2. Ksenie Morozova Rusko / Russia 3. Eliška Achatziova XXXII. ROČNÍK / YEAR Sergej Markin Rusko / Russia 2. Nastja Grigorovich Rusko / Russia 3. Maria Godjevac Jugoslávie / Yugoslavia 1. Elmira Sayfulyaeva Bělorusko / Belorussia 1. Alexej Sobol Bělorusko / Belorussia 2. Katja Kolpakova Rusko / Russia 3. Hanna Biarozkina Bělorusko / Belorussia 1. Jakub Uhlík 1. Tatjana Sidorova Rusko / Russia 2. Ognenka Gerasimovska Makedonie / Macedonia 2. Mihkel Poll Estonsko / Estonia 3. Ilja Lechanov Rusko / Russia XXXIII. ROČNÍK / YEAR Sergei Karamushka Ukrajina / Ukraine 2. Barbora Císařovská 2. Karel Vrtiška 3. Kateryna Levchenko Ukrajina / Ukraine 1. Tatina Telatnikova Rusko / Russia 2. Vladimír Matoussevitch Rusko / Russia 3. Anastasyia Zimina Ukrajina / Ukraine 1. Martin Levický 2. Evgeniy Andreev Rusko / Russia 3. Brian Switala Jihoafrická republika / Republica of South Africa XXXIV. ROČNÍK / YEAR Elizabeth Sharma Ukrajina / Ukraine 2. Oleg Shesha Rusko / Russia 3. Sara Vujadinovič Jugoslávie / Yugoslavia 1. Olga Gavrylyuk Ukrajina / Ukraine 2. Lukáš Klánský 3. Marina Pavlovič Jugoslávie / Yugoslavia 1. Peter Šandor Slovensko / Slovakia 2. Tijana Andrejič Jugoslávie / Yugoslavia 2. Simona Gjorceva Makedonie / Macedonia 3. Rasa Vitkauskaité Litva / Lithuania 3. Igor Pancevski Makedonie / Macedonia 3. Jana Tůmová XXXV. ROČNÍK / YEAR Florian Heinish Německo 2. Olga Makukhina Ukrajina 3. Mark Serdyuk Ukrajina 1. Victor Klioutchnikov Rusko / Russia 2. Karel Vrtiška 3. Misha Meyer Jihoafrická republika / Republica of South Africa 1. Darko Varga Jugoslávie / Yugoslavia 2. Olena Shoykhet Německo / Germany 2. Yevgeniya Dorofeyeva Ukrajina / Ukraine 3. Soniya Yakovenko Ukrajina / Ukraine 3. Jan Lukš XXXVI. ROČNÍK / YEAR Bára Handzušová 1. David Hausknecht 1. Maria Petrova Ukrajina / Ukraine 3. Farit Galiachmetov Rusko / Russia 3. Yuliana Rumyantseva Ukrajina / Ukraine 1. Nikolaj Khoziainov Rusko / Russia 2. Kateřina Ondrušíková 3. Artur Sayfullayev Bělorusko / Belorussia 3. Valeriya Vojnova Rusko / Russia 1. Patrik Hévr 2. Marie Al Ashabová 2. Jaan Kapp Estonsko / Estonia 2. Igor Sedyuk, Ukrajina / Ukraine 3. Radoslav Kovář 3. Andrea Schulz -Německo / Germany XXXVII. ROČNÍK / YEAR Jakub Sládek 2. Irena CHerkashyna Ukrajina / Ukraine 3. Anna Zenoviya Danchak Ukrajina / Ukraine 1. Mariya Kovalova Ukrajina / Ukraine 2. Kateřina Ondrušíková 3. Ingmar Lazar Francie / France 1. Ekaterina Mirokova Rusko / Russia 1. Sandra Serksnyté Litva / Lithuania 2. Tetyana Pryshchepa Ukrajina / Ukraine 2. Martin Šafář 3. Jan Lukš 3. Kamile Radzvilaité Litva / Lithuania 3. Artur Lier Ukrajina / Ukraine XXXVIII. ROČNÍK / YEAR Anastasia Stoliarenko 2. Jana Otáhalová 3. Margareta Popova Ukrajina / Ukraine 1. Anastasya Žernova Ukrajina / Ukraine 1. Bára Handzušová 2. Natalya Kuchta Ukrajina / Ukraine 2. Elena Milyutina Rusko / Russia 3. Anton Rosputjko Lotyšsko / Latvia 1. Bohumír Stehlík 1. Karel Vrtiška 2. Oleksandr Yankevych Ukrajina / Ukraine 2. Barbara Bajor Polsko / Poland 3. Dordzhaka Ednyashev Rusko / Russia 3. Daniel Danilenko Rusko / Russia XXXIX. ROČNÍK / YEAR Anna Sofie Mojzešová 2. Kateryna Garanich Ukrajina / Ukraine 3. Aretas Botyrius Litva / Lithuania 1. Adam Gemrot 1. Tomáš Vrána 2. Oleksandra Nomer Ukrajina / Ukraine 3. Edyta Lajdorf Polsko / Poland 1. Kristina Stepasjuková 2. Aleksandra Lougovtseva Rusko / Russia 2. Aleksandra Sennikova Rusko / Russia 2. Jakub Czekierda Polsko / Poland 3. Mariam Dadashyan Ukrajina / Ukraine 3. Filip Hořínek 32 33

18 XL. ROČNÍK / YEAR Anastasie Stoliarenko 2. Marta Czech Polsko / Poland 3. Adam Kotula Polsko / Poland 3. Denis Vovchenko Ukrajina / Ukraine 1. Tomáš Vrána 1. Jan Vojtek- 2. Edyta Lajdorf Polsko / Poland 3. Tomasz Ritter Polsko / Poland 1. David Hausknecht 1. Márton Balász Kiss Rakousko / Austria 2. Kateřina Ondrušíková 2. Vu Ngoc Německo / Germany 2. Irina Kuzmina Ukrajina / Ukraine 3. Bára Handzušová 3. Kristina Annomuchamedova Litva / Latvia XLI. ROČNÍK / YEAR Renata Fričová 1.Stefanie-Anastasija Richter Rakousko / Austria 2. Anahit Arushanyan Arménie / Armenia 3. Tomáš Boček 3. Valeryia Badon Ukrajina / Ukraine 1. Jakub Sládek 3. Yuka Imose 3. Jakub Šotkovský 1. Mariam Abgaryan Rusko / Russia 2. Silvia Valentina Vaterl Rakousko / Austria 2. Tomáš Vrána 3. Liubou Kuneika Bělorusko / Belorussia 3. Bára Handzušová XLII. ROČNÍK / YEAR Matyáš Novák 1. Yelyzaveta Korman Ukrajina / Ukraine 2. Clara Isabella Siegle Německo / Germany 3. Pavle Krstič Srbsko / Serbia 3. Tea Stojsic Srbsko / Serbia 1. Artyom Pak Uzbekistan / Uzbekistan 2. Patrick Siegle Německo / Germany 3. Filip Hausknecht 1. Lili Bogdanova Bulharsko / Bulgaria 2. Yuliya Shek Uzbekistan / Uzbekistan 2. Iryna Cherkashyna Ukrajina / Ukraine 3. Veronika Issajeva Estonsko / Estonia 3. Jana Otáhalová XLIII. ROČNÍK / YEAR Kierc Rozalia Polsko / Poland 1. Fričová Renata 2. Matveeva Maria Rusko / Russia 3. Kadlecová Anna 2. Pham Hoang Anh 2. Potocká Kateřina 3. Bílý Robert Německo / Germany 1. Kalmanovich Kir Rusko / Russia 2. Mojzešová Anna Sofie 2. Oliynik Yaroslav Ukrajina / Ukraine 3. Otáhalová Jana XLIV. ROČNÍK / YEAR Roman Frič 2. Eva Strejcová 2. Kristine Ayvazyan 3. Pavol Praženica 1. Natalie Schwamová 2. Alessandro Villalva Itálie / Italia 2. Marie Šumníková 2. Matouš Zukal 2. Varvara Sevortyan Rusko / Russia 3. Jolandi Schaap Jihoafrická republika / Republica of South Africa 1. Yelizaveta Malysheva Rusko / Russia 1. Anna-Emília Maruskova Kypr / Cyprus 2. Viktor Radić Srbsko / Serbia 3. Kateřina Potocká XLV. ROČNÍK / YEAR Ayvazyan Kristine 1. Smoliarová Sára 1. Chuprina Mariia Ukrajina / Ukraine 2. Praženica Pavol 3. Trukhanovich Valeryi Bělorusko / Belorussia 3. Saitova Aida Rusko / Russia 1. Śleziak Tymoteusz Polsko / Poland 2. Kadlecová Anna 2. Kovalenko Yaroslav Rusko / Russia 3. Ganina Nataly Lotyšsko / Latvia 3. Pham Judith Francie / France 1. Bílý Robert Německo / Germany 1. Kaptein Martin Holandsko / Holland 1. Jäschke Marie Německo / Germany 2. Šumníková Marie 3. Radevski Đorđe Srbsko / Serbia 3. Zavadil Ondřej 3. Potocká Kateřina XLVI. ROČNÍK / YEAR 2013 IV kategorie / IV Category 1. Gevorgyan Eva Rusko / Russia 2. Hoang Yen My 2. Bilytska Oleksandra Ukrajina / Ukraine 1. Čmejla Jan 2. Martinelli Riccardo Itálie / Italia 3. Jaklová Veronika 3. Nagy Szilárd 1. Projahn Elias Friedrich Německo / Germany 2. Strejcová Eva 2. Togo,Saki Japonsko / Japan 3. Gražinis Adomas Litva / Lithuania 3. Janková Josefína 3. Zarifullina Adeliia Rusko / Russia 1. Radevski Dorde Srbsko / Serbia 2. Zukal Matouš 2. Šumníková Marie 2. Ratiu Emanuel Německo / Germany 3. Szirtes Máté Amadé Německo / Germany 3. Kulišič Danilo Srbsko / Serbia XLVII. ROČNÍK / YEAR 2014 IV kategorie / IV Category 1. Donato Sofia Itálie / Italia 2. Szindzielorz Alicija Polsko / Poland 2. Lysenkova Elizabeth Rakousko / Austria 1. Kliuchereva Anastasiya Rusko / Russia 1. Lytvynova- Müllerman Emiliya Ukrajina / Ukraine 1. Stoklasová Rozálie 2. Bagar Radek 2. Valackaité Guoda Litva / Lithuania 3. Jaklová Veronika 3. Mikešová Eliška 1. Sacharevska Kamila Polsko / Poland 1. Smoliarová Sára 2. Sidamonidze Tsotne Gruzie / Georgia 3. Velmozhina Alexandra 3. Martinka Filip 3. Tkadlčíková Eliška 1. Klyuchereva Elizaveta Rusko / Russia 2. Maknickas Justas Litva / Lithuania 2. De Beuckelaer Tom Belgie / Belgium 2. Böhm Robin 3. Todorova Angela Bulharsko / Bulgaria 34 35

19 Generální partner Vyhlašovatelé souteže Tato brožura byla vydána v roce 2015 k 48. ročníku mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Přejeme všem příznivcům hry na klavír mnoho úspěchů nejen na soutěžích, ale i na všech koncertních pódiích. This brochure was issued in 2015 for the 48th international piano contest of Virtuosi per musica di pianoforte. We wish to all contestants and piano playing fans to be always successful at their contests as well as on all concert stages. Organizároři Partneři VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic Obecné informace General information Dotazy k soutěži Question about the competition Mediální partneři

20

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC

ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION OF FOREIGN EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC Otisk podacího razítka VŠE Vysoká škola ekonomická v Praze PRÁVNÍ ODDĚLENÍ nám. W. Churchilla 4 Praha 3 130 67 ŽÁDOST O UZNÁNÍ ZAHRANIČNÍHO VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁNÍ A KVALIFIKACE APPLICATION FOR THE RECOGNITION

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec

54. Beethovenův Hradec. 54 th Beethoven s Hradec 16. 19. června 2016 54. Beethovenův Hradec Mezinárodní interpretační soutěž a hudební festival klavír June 16 19, 2016 54 th Beethoven s Hradec International Music Competition and Music Festival piano

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Mgr. Iveta Milostná VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Závěrečná písemná práce pro 5. ročník z anglického jazyka Autor: Mgr. Iveta Milostná Sada: VY_32_INOVACE_A19 Pořadové číslo: 19. Ročník: 5. ročník Datum vytvoření: 10. června

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Kamila Hejlíková aj5-usk-hej-pos-02 Z á k l a d o v ý t e x t : The Browns are on their holiday in Italy. They arrived to the Four Gardens

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2009 Contest 3-countries Open International Contest F4B (Control

Více

Angličtina hravě - první stupeň

Angličtina hravě - první stupeň INV E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Projekt: Registrační číslo projektu: Každý máme šanci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC

Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zprávy používané při vypořádání denního trhu 4M MC / Messages used on the day-ahead 4M MC Zveřejnění ATC hodnot / ATC Publication (MSG 989) Zveřejnění ATC hodnot ATC Publication ATC hodnoty jsou zveřejněny.

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá

PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá PLAVECKÝ KLUB Hradec Králové, pořádá Velkou cenu Hradce Králové ve dnech 14. a 15. března 2015 1. kolo Českého poháru v plavání VELKÁ CENA HRADCE KRÁLOVÉ a KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PLAVÁNÍ 1.ročník ČESKÝ

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1

Zpráva o průhlednosti za rok 2014. ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 Zpráva o průhlednosti za rok 2014 ECOVIS blf, s.r.o. V Celnici 1031/4 110 00 Praha 1 ECOVIS blf s.r.o., V Celnici 1031/4, Praha 1, 110 00, provozovna: Na Veselou 962, Beroun, 266 01, IČ: 276 08 875 Společnost

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana

AJ 3_17_Czech_Republic.notebook. December 16, 2013. úvodní strana úvodní strana 1 CZECH REPUBLIC AJ 3 Konverzační témata DUM č. 17 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

Žádosti o víza do Ruské federace

Žádosti o víza do Ruské federace Žádosti o víza do Ruské federace Od 16. července zavádí zastupitelský úřad Ruské federace nový způsob podávání žádostí o udělení víza. Od tohoto data je pro všechny žadatele povinné zadat žádost nejprve

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium

Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Dr. Luc Colemont Sint-Vincentius Hospital Antwerp Belgium Imagine you could save one life by writing an article Would you do that? Představte si, že napsáním článku byste mohli zachránit sto životů. Udělali

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více