Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)"

Transkript

1 Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin, Sklizeň obilovin včetně rýže, (EU 27 = 100) 4.5. Stupeň soběstačnosti brambory Graf 2. Stupeň soběstačnosti víno Graf 3. Produkce kravského mléka v EU 27 = 100, 2008 Graf 4. Podíl ekologicky chovaných hospodářských zvířat na všech hospodářských zvířatech 4.6. Celková rybářská produkce vnitrozemské vody 4.7. Produkce z akvakultury pstruh duhový 4.8. Požáry lesů 4.9. Produkce dřeva, celkem (kulatina, bez kůry) Zveřejněno dne: Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace

2 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 Land use by agriculture, 2008 Pramen / Source: FAO, FAOSTAT, 2010 EU 27, v tom: Orná půda Cultivated area Země Permanent Country area Arable land (arable land + Country crops permanent crops) EU 27, incl.: Belgie ,68 0,75 28,43 Belgium Bulharsko ,58 1,66 29,23 Bulgaria Česká republika ,37 3,03 41,40 Czech Republic Dánsko ,70 0,16 55,86 Denmark Estonsko ,22 0,18 13,40 Estonia Finsko ,66 0,02 6,69 Finland Francie ,25 1,95 35,20 France Irsko ,67 0,04 15,70 Ireland Itálie ,67 8,75 32,42 Italy Kypr 925 8,91 3,44 12,35 Cyprus Litva ,51 0,42 28,93 Lithuania Lotyšsko ,12 0,11 18,23 Latvia Lucembursko ,94 0,39 24,32 Luxembourg Maďarsko ,16 2,10 51,25 Hungary Malta 32 26,56 4,69 31,25 Malta Německo ,42 0,56 33,98 Germany Nizozemsko ,68 0,84 26,52 Netherlands Polsko ) 40,20 1,28 41,48 Poland Portugalsko ,40 6,35 17,75 Portugal Rakousko ,38 0,79 17,17 Austria Rumunsko ,58 1,57 38,16 Romania Řecko ,91 8,53 24,44 Greece Slovensko ,18 0,47 28,65 Slovakia Slovinsko ,93 1,28 10,21 Slovenia Spojené království ,65 0,19 24,84 United Kingdom Španělsko ,73 9,50 34,23 Spain Švédsko ,83 0,02 5,85 Sweden Ostatní země Plocha celkem ha Trvalé kultury % z celkové rozlohy % of total area Orná půda včetně trvalých kultur Brazílie ,16 0,88 8,04 Brazil Other countries Čínská lidová republika ,32 1,45 12,76 China, Peoples Rep. of Chorvatsko ) 15,20 1,52 16,72 Croatia Indie ,11 3,40 51,51 India Norsko ,61 0,01 2,62 Norway Spojené státy ,34 0,27 17,62 United States Švýcarsko ,89 0,56 10,45 Switzerland Turecko ,51 3,76 31,27 Turkey Údaje pouze za území kontrolované vládou, údaj "plocha celkem" však zahrnuje celý Kypr Odhad Estimate 3) Zahrnuje pouze ornou půdu obdělávanou zemědělskými podniky 3) Only the land area covered within the agricultural holdings Data refer to the government controlled area only, except for "country area" where data refer to all Cyprus 4) Nezahrnuje nekultivovanou ornou půdu 4) Excluding non-cultivated arable land

3 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) Total agricultural labour force input, index (2005 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 % Země Country EU ,8 104,8 100,7 97,6 92,8 90,5 88,5 EU 27 EU ,3 103,7 102,0 98,2 95,9 93,9 91,7 EU 25 EU ,6 109,9 104,0 102,5 98,4 95,7 93,4 91,5 EU 15 Eurozóna ,0 109,7 104,1 102,6 98,6 95,9 93,4 91,3 Eurozone 12 v tom: Belgie 138,0 120,0 106,8 104,1 102,7 97,1 94,3 92,7 90,9 Belgium Bulharsko.. 123,1 126,4 126,4 89,5 78,9 70,4 63,8 Bulgaria Česká republika.. 109,0 112,1 107,7 97,4 90,9 89,1 88,2 Czech Republic Dánsko 166,6 142,3 120,1 111,3 106,4 96,1 92,8 90,5 88,7 Denmark Estonsko. 186,2 170,8 102,7 101,2 98,8 87,0 82,5 76,8 Estonia Finsko 173,6 146,3 115,5 110,6 107,3 96,8 94,5 92,2 90,3 Finland Francie 149,9 121,4 109,8 104,2 102,0 97,7 95,6 93,6 91,6 France Irsko 197,5 155,9 102,6 110,5 107,7 102,9 101,1 99,5 98,6 Ireland Itálie 147,3 127,1 111,4 103,7 103,4 101,2 97,7 95,5 93,7 Italy Kypr.. 107,0 106,7 105,9 95,1 90,2 90,3 90,2 Cyprus Litva.. 107,5 107,5 95,3 95,5 91,0 86,9 84,9 Lithuania Lotyšsko.. 107,5 102,0 101,0 88,9 77,7 70,0 66,5 Latvia Lucembursko 149,4 123,7 107,7 99,3 99,0 96,9 94,1 92,8 90,6 Luxembourg Maďarsko. 149,3 129,4 111,4 106,0 92,0 87,9 83,7 84,4 Hungary Malta 126,6 112,6 116,8 105,9 105,9 100,0 103,9 103,9 103,9 Malta Německo. 135,9 117,5 104,8 101,6 97,5 95,1 93,5 92,0 Germany Nizozemsko 115,5 113,6 113,1 105,1 100,4 97,7 96,4 94,8 93,6 Netherlands Polsko.. 108,9 99,5 99,6 100,0 100,3 100,3 96,6 Poland Portugalsko 194,5 144,3 117,2 111,6 105,6 93,7 87,2 83,8 80,2 Portugal Rakousko 140,0 119,7 106,8 103,2 102,1 96,9 95,2 93,8 92,4 Austria Rumunsko.. 140,4 103,9 90,0 97,3 84,9 82,9 82,7 Romania Řecko 123,0 106,3 96,6 102,3 101,1 97,3 94,8 94,4 94,1 Greece Slovensko. 205,6 144,7 120,1 106,7 92,4 92,4 91,4 83,2 Slovakia Slovinsko. 122,8 115,3 106,2 100,1 98,5 93,2 92,4 91,0 Slovenia Spojené království 144,4 131,5 112,2 101,2 101,0 96,5 94,5 95,6 97,4 United Kingdom Španělsko 126,5 108,3 108,3 100,5 101,5 99,6 98,1 93,0 89,4 Spain Švédsko 137,9 125,3 106,0 103,0 101,7 98,7 90,7 87,1 83,6 Sweden Ostatní země incl.: Other countries Norsko 149,5 122,9 109,3 101,6 97,7 95,3 92,4 90,6 88,2 Norway Švýcarsko 140,8 126,7 113,7 104,8 103,3 99,5 97,1 96,4 95,1 Switzerland Odhad Estimate

4 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin, 2009 Yields of selected crops per ha, 2009 Pramen / Source: Eurostat, 17/09/ kg/ha 100 kg/ha Země EU 25.. Eurozóna 12.. EU 27, z toho: Pšenice Wheat Žito Rye 45, EU 25 46, ,8 774,9.. Euroarea 12 EU 27, incl.: Belgie 93,5 54,0 84,0 62,1 53,0 447,3 827,0 43,0 20,4 Belgium Česká republika 52,4 46,3 44,0 33,2 24,5 261,9 579,1 31,8 12,5 Czech Republic Dánsko 80,4 53,7 57,2 48, Denmark Estonsko 30,3 26,1 27,0 23,8 16,3 153,2. 16,7. Estonia Finsko 40,6 25,4 36,1 32,5 26,5 286,1 377,7 19,7. Finland Francie 74,5 51,8 68,4 49,0 47,8 438,0 937,0 37,7 15,3 France Ječmen Barley Oves Oats Irsko.. 58, ,6 450,0.. Ireland Itálie 35,3 25,1 34,2 23,5 26,7 248,4 545,7 20,5. Italy Kypr 25,5. 17,9 6,9 15,0 202,5... Cyprus Litva 42,0 25,3 30,9 22,3 20,0 142,4 451,7 21,7. Lithuania Lotyšsko 36,3 27,5 25,4 23,3 20,0 175,1. 21,9. Latvia Lucembursko 65,7 62,9 58,0 52,0 41,9 331,9. 39,2. Luxembourg Maďarsko 38,5 18,4 32,1 21,8 16,2 253,2 529,5 21,1. Hungary Malta ,4... Malta Německo 78,1 57,0 65,4 50,8 34,3 443,0 666,0 42,9. Germany Nizozemsko 92,9 48,8 69,6 61,4 46,2 462,6 788,8 45,4. Netherlands Polsko 41,7 26,6 34,4 26,9 22,6 198,6 542,6 30,8 17,9 Poland Portugalsko 18,6 9,9 18,5 13,0. 144,4 863,8. 13,8 Portugal Rakousko 49,3 37,8 46,0 39,6 22,9 324,9 702,9 30,0 15,0 Austria Rumunsko 23,8 24,4 22,6 14,6 12,5 157,6 346,0 13,3 5,2 Romania Řecko 26,2 18,5 23,3 16,9 14,3 253,3 661,2.. Greece Slovensko 40,6 28,7 34,5 21,7 16,6 184,5 563,7 23,1 9,2 Slovakia Slovinsko 39,8 26,0 35,2 24,0 21,9 247,7. 22,3 16,1 Slovenia Spojené království... 57,8 30,7.. 33,6. United Kingdom Španělsko 27,1 13,9 24,3 16,4 8,7 290,8 835,8 15,2. Spain Švédsko 60,9 59,6 46,5 40,0 30,0 318,5 604,7 30,6. Sweden Hrách Peas Brambory Potatoes Cukrovka Sugar beet Řepka Rape Chmel Hops Country Předběžné údaje Odhad Preliminary Estimate

5 4.4. Sklizeň obilovin včetně rýže (EU 27 = 100) Harvested production of cereals including rice (EU 27 = 100) Pramen / Source: Eurostat, 22/10/2010 % Země Country EU 25 89,7 94,3 93,3 90,2 91,2 92,1 95,8 92,4 93,2 EU 25 EU 27, z toho: EU 27, incl.: Belgie 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1 Belgium Bulharsko 2,6 1,9 1,5 2,3 2,0 2,1 1,2 2,2 1,8 Bulgaria Česká republika 2,6 2,3 2,3 2,7 2,7 2,4 2,8 2,7 2,7 Czech Republic Dánsko 3,6 3,4 3,6 2,8 3,2 3,2 3,2 2,9 3,4 Denmark Estonsko 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 Estonia Finsko 1,3 1,5 1,5 1,1 1,4 1,4 1,6 1,3 1,4 Finland Francie 20,7 23,6 21,8 21,7 22,3 22,9 22,9 22,3 23,7 France Irsko 0,7 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 Ireland Itálie 7,6 7,4 7,1 7,2 7,5 7,5 7,2 6,5 5,4 Italy Kypr 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Cyprus Litva 0,7 1,0 1,0 0,9 1,0 0,7 1,2 1,1 1,3 Lithuania Lotyšsko 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 Latvia Lucembursko 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Luxembourg Maďarsko 4,4 3,6 3,5 5,2 5,6 5,4 3,7 5,3 4,6 Hungary Německo 15,5 16,3 15,7 15,7 16,0 16,2 15,6 15,9 16,8 Germany Nizozemsko 0,6 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,7 Netherlands Polsko 10,1 8,0 9,3 9,1 9,4 8,1 10,4 8,8 10,1 Poland Portugalsko 0,6 0,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 Portugal Rakousko 1,7 1,6 1,7 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,7 Austria Rumunsko 7,7 3,8 5,2 7,5 6,7 5,9 3,0 5,3 5,0 Romania Řecko 1,7 1,5 1,7 1,4 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 Greece Slovensko 1,4 0,8 1,0 1,2 1,2 1,1 1,1 1,3 1,1 Slovakia Slovinsko 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Slovenia Spojené království 8,5 8,6 8,6 6,8 7,3 7,7 7,3 7,7 7,5 United Kingdom Španělsko 4,5 8,8 8,4 7,7 5,0 7,1 9,4 7,7 6,0 Spain Švédsko 1,9 2,0 2,1 1,7 1,8 1,5 1,9 1,6 1,8 Sweden Odhad Předběžné údaje Estimate Preliminary

6 4.5. Stupeň soběstačnosti - brambory Degree of self-sufficiency - potatoes Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 % Země Country EU 27, z toho: EU 27, incl.: Belgie. 135,4 190,4 172,4 208,0 175,7 250,7.. Belgium Bulharsko. 93,7 91,9 84,6 89,3 87,0... Bulgaria Česká republika. 96,7 89,6 80,4 87,4 97,8... Czech Republic Dánsko 95,1 92,1 97,1 97, Denmark Estonsko. 97,8 93,0 94,6 85,4 91,6 89,2 88,8 82,4 Estonia Finsko 98,0 99,6 98,7 89,2 87,6 93,1 89,0 89,8. Finland Francie 97,4 104,7 110,6 115,5 107,9 110,7 116,2 113,0 114,3 France Irsko 81,2 72,2 64,5 66,1 70,2 57,2. 59,2 54,5 Ireland Itálie 77,9 74,6 70,3 61,5 62,3 64,1 62,5 61,5 59,9 Italy Litva. 99,0 99,5 99,0 98,2 97,8 92,3 97,1 99,7 Lithuania Lotyšsko. 100,0 99,6 94,4 94,4 96,3 96,0 95,8 96,3 Latvia Lucembursko. 65,5 48,1 45,5 55,6 45,2 39,2 51,8 56,9 Luxembourg Maďarsko. 99,0 87,9 79,8 91,4 84,3 81,5 79,9 88,4 Hungary Malta. 68,2 74,4 64,4 44,3 54,9 6,3 29,3 35,5 Malta Německo 95,8 103,5 106,9 108,1 109,4 113,5 125,6 131,6 138,8 Germany Nizozemsko.. 125,0 169,2 160,4 175,2 189,6 178,8 184,6 Netherlands Polsko. 99,1 102,5 102,8 101,8 102,4 100,5 101,5 102,0 Poland Portugalsko 89,3 73,1 71,8 67,6 72,0 56,0 59,6 63,4 54,9 Portugal Rakousko 80,4 89,7 88,3 85,8 91,0 95,8 87,8 86,3 95,6 Austria Rumunsko. 102,4 97,6 98,8 97,9 94,2 97,7 96,6 96,1 Romania Řecko 81,2 84,7 75,4 69,5 71,5 75,4 75,4.. Greece Slovensko. 84,9 90,0 92,4 87,4 78,0 79,7 74,0 72,8 Slovakia Slovinsko. 83,3 60,3 81,7 73,6 61,6 69,1.. Slovenia Spojené království 88,8 88,6 83,6 81,8 83,5 83,4 82,4.. United Kingdom Španělsko 90,7 79,4 77,5 72,0 69,3 69,3 67,3.. Spain Švédsko 87,2 86,2 80,9 77,1 80,8 81,7 77,5 75,6 65,0 Sweden Předběžné údaje Preliminary

7

8

9

10 4.6. Celková rybářská produkce - vnitrozemské vody Total fishery production - inland waters Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Tuny živé váhy Tons live weight EU EU 27 EU EU 25 EU EU 15 v tom: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Země Country incl.: Other countries Albánie Albania Chorvatsko Croatia Island Iceland Norsko Norway Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey

11 4.7. Produkce z akvakultury - pstruh duhový Aquaculture production - rainbow trout Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Tuny živé váhy Země Tons live weight 2007 Country EU EU 27 EU EU 25 EU EU 15 z toho: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Maďarsko Hungary Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země incl.: Other countries Albánie Albania Faerské ostrovy Faroe Islands Chorvatsko Croatia Island Iceland Norsko Norway Švýcarsko Switzerland

12 4.8. Požáry lesů Forest fires Pramen / Source: Eurostat, 25/10/2010 Počet požárů celkem Celková vyhořelá plocha v ha Země Total number of forest fires Total area burnt in hectares Country EU 27, z toho: EU 27, incl.: Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Maďarsko Hungary Německo Germany Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Other countries Chorvatsko Croatia Norsko Norway Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey

13 4.9. Produkce dřeva celkem (kulatina, bez kůry) Production of roundwood, total (underbark) Pramen / Source: Eurostat, 17/09/2010 V tis. m 3 Thousand m 3 EU EU 27 v tom: Belgie Belgium Bulharsko Bulgaria Česká republika Czech Republic Dánsko Denmark Estonsko Estonia Finsko Finland Francie France Irsko Ireland Itálie Italy Kypr Cyprus Litva Lithuania Lotyšsko Latvia Lucembursko. incl.: Luxembourg Maďarsko Hungary Malta Malta Německo Germany Nizozemsko Netherlands Polsko Poland Portugalsko Portugal Rakousko Austria Rumunsko Romania Řecko Greece Slovensko Slovakia Slovinsko Slovenia Spojené království United Kingdom Španělsko Spain Švédsko Sweden Ostatní země Země Country Other countries Chorvatsko Croatia Kanada Canada Norsko Norway Ruská federace Russian Federation Spojené státy United States Švýcarsko Switzerland Turecko Turkey Odhad Předběžné údaje Estimate Preliminary

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2009 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Obsah: 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2007 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3.

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010

Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 Česká republika v mezinárodním srovnání 2010 ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2009 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové výnosy vybraných plodin,

Více

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*)

Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign guests at collective accommodation establishments: by country 2006*) Pro více informací kontaktujte / For further information please contact: Ing. Hana Fojtáchová, e-mail: fojtachova@czechtourism.cz Ing. Martin Košatka, e- mail: kosatka@czechtourism.cz Zahraniční hosté

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ

Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ Česká republika v mezinárodním srovnání 2013 část ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2011 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share

Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation 1. - 3 čtvrtletí 2010 Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay index počet hostů 1-3 Q 2010/1-3

Více

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů

EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů EUREKA EUREKA aeurostars: poradenská činnost a služby pro přípravu a podávání projektů Svatopluk Halada, AIP ČR Josef Martinec, MŠMT Praha, 18. 3. 2014 EUREKA > 2 EUREKA obecně nabízí Kontakt s Národními

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR L. Dušek, J. Mužík, J. Koptíková, T. Pavlík,

Více

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií

Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií Příušnice v ČR z hlediska sérologických přehledů, kontrol proočkovanosti a epidemií P. Pazdiora XI. Hradecké vakcinologické dny 1.-3.10.2015 Počet Příušnice v ČR a Plzeňském kraji (1980-2015*) 100000 ČR

Více

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR

Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta Masarykova univerzita, Brno www.iba.muni.cz Epidemiologie kolorektálního karcinomu v ČR Lékařská fakulta Masarykova Univerzita,

Více

TALIS - zúčastněné země

TALIS - zúčastněné země 2 TALIS - zúčastněné země TALIS 2008: účastnilo se 24 zemí TALIS 2013: účastní se 33 zemí Členské země OECD Rakousko Austrálie Australia Slovensko Belgie Austria Slovinsko Brazílie Belgium (Flanders) Španělsko

Více

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje

Úvod do veřejných financí. Fiskální federalismus. Veřejné příjmy a veřejné výdaje Veřejné finance Úvod do veřejných financí Fiskální federalismus Veřejné příjmy a veřejné výdaje Úvod do Veřejných financí Pojem VeFi Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet Problém fiskální nerovnováhy

Více

Projekty EUREKA a Eurostars

Projekty EUREKA a Eurostars Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Projekty EUREKA a Eurostars Josef Martinec Praha, 5. 12. 2013 EUREKA v ČR > 2 Spolupracující zemí EUREKY od roku 1993 Členskou zemí EUREKY od roku 1995

Více

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list

Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list GEOGRAFIE A ŠKOLA Školní aktivita Migrace a Česko Pracovní list K zodpovězení následujících otázek budeš potřebovat data ve formě tabulek, grafů a kartogramů na dalších stránkách tohoto pracovního listu.

Více

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě

Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Czech Republic Dlouhodobá konvergence ve Střední Evropě Pro ROBUST 2018, 23. ledna 2018 Miroslav Singer Generali CEE Holding Prague 17. ledna 2017 Osnova Růst reálného HDP definice ( staré a nové ekonomiky

Více

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU

Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Obnovitelné zdroje energie v ČR a EU Ing. Karel Srdečný EkoWATT, o.s. Cena alternativní energie aneb kde končí charita a začíná byznys? 21. září 2010, Praha 2009 EkoWATT, www.ekowatt.cz, www.energetika.cz,

Více

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ

Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Indikátory zdraví a životního prostředí v Evropě (resp. v Evropském regionu WHO) Vladimíra Puklová Centrum hygieny životního prostředí SZÚ Zdraví a životní prostředí podle WHO (Environmental Health) Široký

Více

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA

PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA PROOČKOVANOST A TRENDY OČKOVÁNÍ V EVROPSKÉM REGIONU ROMAN PRYMULA Kolektivní imunita Osoby, které jsou imunizovány, jsou chráněny před nemocí. Nemohou onemocnění získat, ani ho předat. NEVAKCINOVANI VAKCINOVANI

Více

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj.

Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Návrh POH MSK Kam směřují vyspělé státy EU v odpadovém hospodářství. Kam směřuje ČR potažmo kam chceme nasměřovat v OH náš kraj. Jan Nezhyba konzultant NNO v oblasti ekologie kontaminace ŽP- odpady - ovzduší

Více

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě

Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Praha, 2013 1 VÚZT, v.v.i. PETROLsummit 13 SVB Současný stav výroby a spotřeby biopaliv a dosažení cíle podílu nosičů energie z obnovitelných zdrojů v dopravě Ing. Petr Jevič, CSc., prof. h.c. Výzkumný

Více

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář

Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář POROVNÁNÍ NÁKLADOVOSTI VÝSTAVBY DÁLNIC V ČR S JINÝMI STÁTY EU Č. vydání 1 Datum vydání 30.9.2008 Zpracoval Martin Sklenář IBR Consulting, s.r.o. 1 / 11 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. ÚVOD... 3 2.1. CÍLE A

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů v roce 2016 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) CCRVM návštěvnost

Více

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013

SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 SPOLEČNÁ ZEMĚDĚLSKÁ POLITIKA PO ROCE 2013 Seminář Svazu chovatelů českého strak. skotu 4. prosince 2012, Skalský Dvůr Ing. Jan Veleba, prezident AK ČR AK ČR PK ČR ZS ČR Konsorcium nevládních organizací

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

Pavel Řežábek. člen bankovní rady ČNB. Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 22. října 2014

Více

Mantra redukce počtu lůžek

Mantra redukce počtu lůžek Jaké jsou aktuální scénáře vývoje financování zdravotnictví? Mantra redukce počtu lůžek Konference IVD Perspektiva českého zdravotnictví Ing. Ondřej Mátl, MPA, MSc. VŠ CevroINSTITUT Úvod ROK 1996: Normativy

Více

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE www.cso.c ITAPA 2005, Bratislava 22.11.2005 INFORMAČNÍ SPOLEČNOST V ČESKÉ REPUBLICE Andrej Kyselica Oddělení statistiky výkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad www.cso.c Stručný

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 31. srpna 2016 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1.7.2016 do 31.7.2016 dodáno registrovaným prvním kupujícím

Více

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE

MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE MĚŘENÍ CHUDOBY A PŘÍJMOVÁ CHUDOBA V ČESKÉ REPUBLICE Šárka Šustová ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 czso.cz 1/X MĚŘENÍ CHUDOBY KONCEPTY Objektivní x subjektivní Objektivní založena

Více

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB

Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Vývoj na trhu rezidenčního bydlení a politika ČNB Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Setkání lídrů českého developmentu, KPMG Praha, 29.5.217 Ceny nemovitostí vesměs přesáhly předkrizové hodnoty 34 3 Index

Více

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005

Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Evropské mapování znečištění ovzduší za rok 2005 Jan Horálek Tvorbě evropských map a rozvoji mapování je několikátým rokem věnovv nován úkol Spatial air quality data v rámci ETC/ACC - úkol 5.3.1.2. Implementačního

Více

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ

ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ 14 MIGRANT INTEGRATION POLICY INDEX III ÚČAST NA POLITICKÉM DĚNÍ WWW.MIPEX.EU/POLITICAL-PARTICIPATION Nejlepší scénář Toto je složenina národních politik vyskytujících se ke květnu 21 přinejmenším v jedné

Více

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community

Praha 26. března EUREKA a Eurostars. Aktuální výzvy. The Eurostars Programme is powered by EUREKA and the European Community Praha 26. března 2013 EUREKA a Eurostars Aktuální výzvy Typy projektů EUREKA > 2 Výzkum a Inovace s tržním uplatněním Mezinárodní síť pro malé a střední podniky a další Strategické iniciativy EUREKA projekty:

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha,

Office: Mobile: EUREKA. Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, Office: +420 221082274 Mobile: +420 728366179 EUREKA Česká republika v programech EUREKA a Eurostars Ing. Josef Martinec Praha, 18. 3. 2014 Česká republika a program EUREKA Milníky > 2 spolupracující zemí

Více

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji

Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji Epidemiologie zhoubného melanomu v ČR a v Královéhradeckém kraji - reálný obraz péče v datech Dušek L., Mužík J., Petera J. Lékařská fakulta Masarykova Univerzita, Brno Přírodovědecká fakulta Masarykova

Více

Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti

Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Důsledky stárnutí obyvatelstva na kvalitu života české společnosti Ladislav Rabušic Fakulta sociálních studií MU Demografické stárnutí a kvalita života? Demografické stárnutí??? Kvalita života 1. Negativní

Více

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby

Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Karcinom prostaty v ČR: zátěž, počty pacientů, výsledky léčby http://www.uroweb.cz Nová data: celková

Více

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA

INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA INFORMACE Z MONITORINGU TRŽNÍ PRODUKCE MLÉKA V Praze dne 30. listopadu 2015 Situace v ČR V rámci sledování tržní produkce mléka v ČR bylo za období od 1. 10. 2015 do 31. 10. 2015 dodáno registrovaným prvním

Více

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část

Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Příloha č. 1: Vstupní soubor dat pro země EU 1. část Reálný HDP na obyvatele v Eurech Belgie 27500 27700 27800 28600 29000 29500 30200 30200 29200 29600 29800 29009 Bulharsko 2300 2500 2600 2800 3000 3200

Více

Trendy v pohybové aktivitě českých školáků HBSC studie Poslanecká sněmovna

Trendy v pohybové aktivitě českých školáků HBSC studie Poslanecká sněmovna Trendy v pohybové aktivitě českých školáků 2002 2018 HBSC studie Poslanecká sněmovna Mgr. Michal Kalman, Ph.D. Hlavní řešitel studie Univerzita Palackého v Olomouci 25. září 2018 Hlavní cíle HBSC Studie

Více

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty

Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Význam letecké dopravy pro ekonomiku ČR Role letecké dopravy v ekonomice země/multiplikační efekty Zdeněk Jelínek zástupce ředitele odbor civilního letectví Ministerstva dopravy 1 Obsah Úvod Základní výkonové

Více

Budoucnost finančního sektoru po krizi

Budoucnost finančního sektoru po krizi Budoucnost po krizi Mojmír Hampl viceguvernér ČNB Univerzita Tomáše Bati 19.4.2010 Ohlédnutí zpět Finanční krize (od léta 2007) Problém s tzv. mortgage-based securities (MBS) Později "zjedovatěla" další

Více

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity

Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity 1. Společné magisterské studium Erasmus Mundus Statistiky k Výzvě 2017 pro Centralizované aktivity Počet předložených žádostí: 122 (nárůst o 33 % v porovnání s Výzvou 201) Tematické zaměření magisterských

Více

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011

Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS. Statistiky za akademický rok 2010/2011 Výjezdy zaměstnanců VUT v Brně na výukové pobyty ERASMUS Statistiky za akademický rok / ERASMUS teaching BUT outgoing teachers Statistics of the academic year / Zpracovala: Bc. Magdalena Káňová Oddělení

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích

Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Řešení bezpečnosti a hluku v hasičských a záchranných stanicích Výfukové plyny vážně ohrožují zdraví hasičů Zplodiny z naftových motorů nalezneme v každé hasičské stanici. Tvoří se spalováním dieselového

Více

Aktuální ekonomické trendy

Aktuální ekonomické trendy Aktuální ekonomické trendy... letadlo?! Pavel Kohout Obsah Extrémně nízké úrokové sazby Nestandardní měnová politika se stává normálem Rostoucí objem peněz v ekonomice Česká republika, bezpečný přístav

Více

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010

lní politiky, zejm. Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Konference ODS, Jihlava, 14.ledna 2010 Poznámky k některým n principům sociáln lní politiky, zejm. důchodového systému v podmínk nkách ČR Jiří Rusnok, Prezident APF ČR, Předseda představenstva p ING PF,a.s. Konference ODS, Jihlava, 14.ledna

Více

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009

Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hledání správných lekcí z krize Mojmír Hampl Česká národní banka Letní škola Občanského institutu Špindlerův Mlýn, 3. července 2009 Hlavní body Diskuse v EU: Příliš mnoho důrazu na méně podstatná témata

Více

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy

Fiskální krize a potenciál úvěrů. David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Fiskální krize a potenciál úvěrů David Navrátil tel.: 224 995 439, e-mail: dnavratil@csas.cz Ekonomické a strategické analýzy Historická analýzy finančních krizí: čtyři fáze. Bude to tentokrát jiné? Nebo

Více

Bytová situace: ČR a země EU

Bytová situace: ČR a země EU : ČR a země EU 1 1. Velikost bytového fondu 2. Vybavenost byty 3. Reprodukce bytového fondu (výstavba + úbytky) 4. Kvalita bytového fondu 5. Struktura podle vztahu k bytu (držba) -----------------------------------------------------

Více

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían

Transformace. evn nemocné. Mgr. Pavel ían Transformace psychiatrické pée e v R komunitní pístup v péi p o duševn evn nemocné Mgr. Pavel ían Rozvoj komunitní pée 50. 60. léta l dvacátého století poznatky o škodlivosti dlouhodobého pobytu v azylovém

Více

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne

AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne AKCE: Přednáška Bezpečnost bioplynových stanic Ing. LubošKotek, Ph.D. dne 23. 3. 2015 Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Osnova

Více

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ

POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ POZNÁMKY K PŘÍPRAVĚ NA CHŘIPKOVOU SEZÓNU Z POHLEDU OOVZ MUDr. Jan Mareček KHS JmK se sídlem v Brně s použitím podkladů odboru epidemiologie KHS Jmk ZDRAVOTNÍ DOPADY CHŘIPKOVÉ EPIDEMIE V Jmk 2012 2013 LABORATORNĚ

Více

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006

Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté. Praha, 20. únor 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté Praha, 20. únor 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP, výbor pro životní

Více

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216

ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009. kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 ARTEMIS & ENIAC výzvy 2009 Jiří Kadlec ÚTIA AV ČR kadlec@utia.cas.cz Tel. 2 6605 2216 Co je Artemis a Eniac Joint Undertaking (JU) Dva významné průmyslové programy. Sdružují národní a 7. RP EU financování

Více

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013.

Údaje o rozšíření používání ICT v závislosti na pohlaví sledovaných jednotlivců najdete v publikaci: Zaostřeno na ženy a muže 2013. Český statistický úřad sleduje podrobné údaje o jednotlivcích používajících vybrané informační a komunikační technologie prostřednictvím samostatného ročního statistického zjišťování: Výběrové šetření

Více

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC

Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory. Petr Skondrojanis, LMC Nízka diverzita trhu je hrozbou pro seniory Petr Skondrojanis, LMC Podíl krátkých úvazků na trhu práce v ČR 2009 5,5% 2010 6,2% 2011 5,7% (zdroj ČSU) Průměr EU 19,3% 4Q 2010 Porovnání s ostatními zeměmi

Více

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče

Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ Lékařská fakulta & Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita, Brno Aktuální data o zhoubných nádorech v ČR a o výsledcích péče Epidemiologie zhoubných nádorů v ČR I.

Více

Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě

Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě IDEME 2007, Bratislava 22.6.2007 Využívání ICT v domácnostech a veřejné správě Markéta Arce, Andrej Kyselica Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Český statistický úřad Stručný

Více

PROTEKCIONÁŘSKÁ POLITIKA

PROTEKCIONÁŘSKÁ POLITIKA Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Hlavní specializace: Národní hospodářství PROTEKCIONÁŘSKÁ POLITIKA V EVROPSKÉ UNII VÝJIMKY V NASTAVENÍ SPOTŘEBNÍ DANĚ Z POHONNÝCH HMOT bakalářská

Více

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová,

Non-communicable diseases in the Czech Republic. Nepřenosná onemocnění v ČR. Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Non-communicable diseases in the Czech Republic Nepřenosná onemocnění v ČR Š. Daňková, J. Hrkal, M. Chudobová, Institute of Health Information and Statistics CR Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU

Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí. z členského státu EU Uznání, výkon cizí soudní rozhodnutí z členského státu EU 1 Stát, státní svrchovanost stát je suverénem na svém státním území soudní rozhodnutí projev suverenity cizí soudní rozhodnutí zásah do suverenity

Více

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz

EUREKA a Eurostars: nástroje na podporu inovací. Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz a Eurostars: nástroje na podporu inovací Inovace 2014, Praha 2. 5. 2014 Svatopluk Halada - AIP ČR halada@aipcr.cz Intergovernmental Network - more than 40 members Support internationalisation EUREKA Leading

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech 1.Kongres primární péče Praha, 2. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší

Více

Perfektní oprava a zesílení závitů

Perfektní oprava a zesílení závitů Perfektní oprava a zesílení závitů Výhody které přesvědčí - výhody, které se počítají. TIME-SERT Závitová vložka Systém TIME-SERT vychází z masivního ocelového pouzdra,které bylo vyrobeno obráběním z jednoho

Více

Má smysl o ekonomické problematice nových léků mluvit s nemocnými?

Má smysl o ekonomické problematice nových léků mluvit s nemocnými? Má smysl o ekonomické problematice nových léků mluvit s nemocnými? Roman Hájek Mikulov, 16.9. 2017 Proč? Proč? Protože je to ve Vašem zájmu Proč? Protože je to ve Vašem zájmu Protože realita není jednoduchá

Více

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT

REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT REGIONÁLNÍ HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT Josef Pešta Katedra obecné a veřejné ekonomie, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice The Czech Republic economic efficiency measured by the GDP per 1 inhabitant

Více

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech

Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech Čelíme společným výzvám České zdravotnictví v evropských souvislostech META 2007 Praha, 8. 3. 2007 Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu ODS 1 Společné výzvy stárnutí populace delší dožití, nižší

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 2015 Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání na základě OECD Education at a Glance 215 Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 215. Použité grafy jsou

Více

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky

BULLETIN VÚZE. č. 6/2007. Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky BULLETIN VÚZE č. 6/2007 Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Opatření států EU 25 ve prospěch LFA (Zhodnocení) Obsah Vysvětlivky a použité zkratky... 1 Úvod... 3 1 Vymezení LFA v jednotlivých zemích EU...

Více

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006

Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 Čelíme Milan Cabrnoch, Miroslav Ouzký a jejich hosté České Budějovice 11. duben 2006 MUDr. Milan Cabrnoch poslanec EP, výbor pro zaměstnanost a sociální politiku MUDr. Miroslav Ouzký místopředseda EP,

Více

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství

Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Evropský rok občanů (2013) EHSV: Evropský rok aktivního a angažovaného občanství Vít Samek ČMKOS Praha, Evropský dům, 8. ledna 2013 STANOVISKO Evropského hospodářského a sociálního výboru k návrhu rozhodnutí

Více

HODNOCENÍ VÝVOJE PRODUKCE A AGRÁRNÍHO OBCHODU VYBRANÉ KOMODITY V EU A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍCH

HODNOCENÍ VÝVOJE PRODUKCE A AGRÁRNÍHO OBCHODU VYBRANÉ KOMODITY V EU A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍCH HODNOCENÍ VÝVOJE PRODUKCE A AGRÁRNÍHO OBCHODU VYBRANÉ KOMODITY V EU A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍCH EVALUATION OF THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND AGRICULTURAL TRADE OF SELECTED COMMODITY IN EU AND CANDIDATE STATES

Více

Děti, pohyb a stravování v letech HBSC studie

Děti, pohyb a stravování v letech HBSC studie Czech Republic Děti, pohyb a stravování v letech 1994 2018 HBSC studie 28. března 2018 Mgr. Michal Kalman, Ph.D. Hlavní řešitel studie Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury Poslanecká

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání

Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Vysoké školství České republiky v mezinárodním srovnání Následující zpráva je založena na nejnovějším přehledu OECD Education at a Glance 214. Použité grafy jsou buď přímo převzaty ze zmíněné publikace,

Více

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána

Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy Petr Hána Rezidenční Praha: Současnost a perspektivy 7. 12. 217 Agenda BYTOVÁ VÝSTAVBA A VÝVOJ PRAŽSKÉHO TRHU Faktory ovlivňující trh a ceny bytů Schvalovací procesy Hypotéky VÝVOJ CEN KOUPĚ BYTŮ A RODINNÝCH DOMŮ

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková

Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková Ochrana ovzduší a změna klimatu: Snižování nákladů cestou jejich integrace v byrokratickém labyrintu? Jiřina Jílková konference HORIZONTY ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI Bratislava, 24. září 2009 Obsah

Více

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ OČKOVÁNÍ PROTI MENINGOKOKOVÝM NÁKAZÁM: ZAHRANIČNÍ ZKUŠENOSTI PRYMULA R. FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ Globální seroskupinová distribuce se liší podle regionu a je dynamická Kanada C 21% 42% Y 33% Africký

Více

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy

Ceník přepravce BALIKSERVIS Doba přepravy Ceník přepravce BALIKSERVIS 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 70 100 150 200 300 400 500 700 1-1 1 55 550 596 685 716 974 1 236 1 565 1 893 2 469 2 993 SK SK 1 SK 5 90 179 180 190 211 232 239 255 272 304 349

Více

Zdravo'cké prostředky

Zdravo'cké prostředky Zdravo'cké prostředky Miroslav Palát 19.11.2014 Miroslav Palat Úvodem Úhrady zdr.pr.jsou fázovým rozhraním mezi volným trhem a regulovanou pseudo- státní zakázkou Problém k řešení se musí nejdříve vyrobit.

Více

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019

Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče. První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Kapacity a odměňování zdravotnických pracovníků v segmentu lůžkové péče První ucelená analýza resortních statistických šetření za rok 2018 a 2019 Analýza dat Národního zdravotnického informačního systému

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí. RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí RNDr. Yvonna Gaillyová Ekologický institut Veronica Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit

Více

112: Komise žádá na lince jednotného čísla tísňového volání v EU více jazyků

112: Komise žádá na lince jednotného čísla tísňového volání v EU více jazyků IP/09/0 V Bruselu dne. února 009 : Komise žádá na lince jednotného čísla tísňového volání v EU více jazyků Od prosince 008 mohou občané EU odkudkoli v Evropské unii kontaktovat záchranné služby vytočením

Více

Česko = otevřená, exportní ekonomika

Česko = otevřená, exportní ekonomika Česko = otevřená, exportní ekonomika David Navrátil Hlavní ekonom České spořitelny 28. června 2011 Daří se zemím s nízkým zadlužením Průměrný reálný růst HDP před a po krizi: skupiny zemí podle jejich

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Program Eurostars Vyhlášení programu (1)

Program Eurostars Vyhlášení programu (1) Program Eurostars Vyhlášení programu (1) Společný program EUREKY a EU Podpora MSP s V a V podle čl.169 Evropské smlouvy s cílem tržního uplatnění výstupů Uzavřené závazky členských zemí Principy EUREKY

Více

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva

ídicí panel 26.7.2007-26.7.2008 Ve srovnání s: Stránky 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva ídicí panel Návštvy 200 200 100 100 Použití stránek 12 594 Návštěvy 112 485 Zobrazení stránek 8,93 Stránky/návštěva 36,16% Míra okamžitého opuštění 00:05:17 Prům. doba na stránkách 37,99% % nových návštěv

Více

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL PODÍL MĚSTSKÉHO OBYVATELSTVA NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL v Evropě v roce 2007 Podíl městského obyvatelstva (%) méně než 55,0 55,0-70,0 70,1-80,0 více než 80,0 město s více než 1 mil. obyvatel Zdroj: United

Více

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce

Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Flexibilita práce a její dopad na genderové rozdíly na trhu práce Filip Pertold filip.pertold@cerge-ei.cz Nezávislý think tank při CERGE-EI v Praze zaměřující se na analýzu, vyhodnocování a vlastní návrhy

Více

TRENDY VÝVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO TRHU V ČR A EU V KONTEXTU BUDOUCÍ PODOBY PŘÍMÝCH PLATEB A SOT EU A VE VZTAHU K VÝVOJI SVĚTOVÉHO TRHU

TRENDY VÝVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO TRHU V ČR A EU V KONTEXTU BUDOUCÍ PODOBY PŘÍMÝCH PLATEB A SOT EU A VE VZTAHU K VÝVOJI SVĚTOVÉHO TRHU TRENDY VÝVOJE ZEMĚDĚLSKÉHO A POTRAVINÁŘSKÉHO TRHU V ČR A EU V KONTEXTU BUDOUCÍ PODOBY PŘÍMÝCH PLATEB A SOT EU A VE VZTAHU K VÝVOJI SVĚTOVÉHO TRHU NOVÉ TRENDY A TENDENCE Stručné seznámení s problematikou

Více

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý

První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, Arnošt Veselý Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies První zjištění z výzkumu OECD PIAAC Prezentace pro pracovníky MŠMT, 21.10.2013 Arnošt Veselý Tento projekt

Více

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice

Situace dětíd. z hlediska WHO. MPSV, 29.ledna 2008. WHO v. Kancelář. republice Situace dětíd z hlediska WHO MPSV, 29.ledna 2008 MUDr.Alena Šteflová,, PhD. ČR Hlavnípříčiny úmrtíu u ddětído do pěti p let Ostatní 29% Záněty plic 20% Celosvětově zemřelo za minulý rok 10,8 milionů dětí

Více

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny

lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny Aktuáln lní pohled na perspektivu vstupu do eurozóny (pro předmp edmět t 5HP 502 NárodohospodN rodohospodářské rozhodování) Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB Praha 26. října

Více

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí

Chytrá energie. koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie koncept nevládních organizací ke snižování emisí Chytrá energie Konkrétní a propočtený plán, jak zelené inovace a nová odvětví mohou proměnit českou energetiku Obsahuje: příležitosti efektivního

Více

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE

CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE CESTOU DO SKANZENU? ANEB CO SE CHYSTÁ V ČESKÉ ENERGETICKÉ POLITICE Edvard Sequens 23. dubna 2012 České Budějovice Nová Státní energetická koncepce 192 PJ 199 PJ 72 % dovoz 80 % dovoz V r. 2010 OZE: 118

Více

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015

Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Rozhledna Vartovna Výsledky a trendy návštěvnosti Zlínského kraje a dalších krajů 2015 Dr. Ivan Marek m-ark Marketing a reklama s.r.o. Zdroje: ČSÚ návštěvnost v Hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ)

Více