ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ ROK 2015/2016"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí závěrečná zpráva o plnění Školní 284 MPP Lhenice Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimíra Trnková Telefon na ředitele na ředitele počet Školní metodici prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, vychovatelem NE Finanční ohodnocení za práci školního metodika prevence NE Sám ANO Vlastní S výchovným poradcem NE kabinet S jinými pedagogy NE Školní preventivní tým *) ANO *) metodik prevence, výchovný poradce Použité zkratky: MPP Minimální preventivní plán OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ŠMP Školní metodik prevence Získané finanční prostředky určené na prevenci rizikových forem chování Škola žádala formou grantů, víceúčelových dotací, atd. od: Účel Získaná celková částka

2 I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU 1. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence rizikových forem chování Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Řešení konfliktů ve třídě Mgr. M. Veselá Nástrahy virtuálního světa a soc. sítí Portus Prachatice, o.p.s. Ing. Petr Šmíd Uveďte, o která témata v oblasti prevence rizikových forem chování je mezi pedagogy největší zájem: Řešení konfliktů ve třídě (navazující seminář Mgr. Michaely Veselé na seminář z roku 2015 Komunikace v pedagogické praxi). 2. Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence rizikových forem chování Název a odborné zaměření vzdělávání Seminář pro ŠMP okresu Prachatice Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník PPP Prachatice, Mgr. V. Hettner 3. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikových forem chování považujete za nejpřínosnější v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč? Řešení konfliktů ve třídě Nástrahy virtuálního světa a soc. sítí ZŠ Lhenice Mgr. M. Veselá Na konkrétních příkladech z praxe poutavě předložena daná tématika, proškolen celý ped. sbor, řešeny aktuální problémy Portus PT Ing. P. Šmíd Zajímavě vedený seminář o aktuálních problémech kyberprostoru organizovaný především pro rodiče. 4. Uveďte, jakou vzdělávací akci v oblasti prevence výskytu rizikových forem chování považujete za nejméně přínosnou v minulém školním roce Název akce Realizátor Lektor Hodnocení proč?

3 5. Spolupráce s ostatními pedagogy Počty pedagogických Podílející se aktivně na Nepodílející se aktivně Celkem pracovníků prevenci na prevenci Vedení školy: Učitelé Vychovatelé Mistři odborné výchovy Jiné asistent pedagoga II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ 6. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence rizikových forem chování Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející Nástrahy virtuálního světa a soc. sítí Portus PT, Mimořádná třídní schůzka rodičů 1. tř. - nástup do školy Mimořádná třídní schůzka rodičů 4. tř. přestup na pavilon U8 Mimořádná třídní schůzka rodičů 6. tř. přestup na 2. stupeň + příprava Zážitkového kurzu zaměřeného na diagnostiku třídy Mimořádná tř. schůzka 7. třídy a jejich rodičů příprava lyžařského kurzu Mimořádná tř. schůzka 8. třídy a jejich rodičů příprava turistického kurzu Mimořádné tř. schůzky rodičů a 9. třídy volba povolání, vztahy ve třídě Plánované třídní schůzky a konzultační odpoledne pro zák. zástupce 7. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči Ing. P. Šmíd TU, ŠMP TU, ŠMP, VP TU, VP, ŠMP TU, ŠMP TU, ŠMP průběžně TU, VP, ŠMP ŠMP,TU Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Adventní školní dílna T. Kimmel, A. Vejvodová, ŠMP Společné tvoření na vánoční jarmark 1. tř M. Pilařová 9. vánoční jarmark všichni ped. pracovníci Přemyslovci div. předst. 4. roč. pro rodiče Den dopravní výchovy - dopravní předpisy, jízda zručnosti, 1. pomoc (projekt) Lhenické letní hry + den otevřených dveří + program Kouzelný les ve spolupráci s Elite Gym Lhenice a rodiči E. Sosnová všichni vyuč. + profes.(záchranářka, zdrav. sestra - rodiče) V. Trnková, E. Sosnová

4 Škola nanečisto VP, ŠMP+ budoucí TU V lese s myslivci vycházka 2. a 3. roč Z. Petrášková, A. Bukovská s myslivci (rodiči) Setkání s rodiči společné odpoledne a večer E. Sosnová 4. roč. s rodiči (hry, vybíjená, ) Slavnostní rozloučení 9. roč. - žáci + rodiče A. Vejvodová III. PREVENTIVNÍ AKTIVITY PRO ŽÁKY ŠKOLY 8. Preventivní aktivity pro žáky ve výuce, které jsou nebo nejsou součástí učebních osnov (aktivity, které nereagují na aktuální problémy) Název aktivity Cesta do školy Bezpečné chování na silnici Zásady vzájemné komunikace Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Osobní bezpečí při cestě do školy a ze školy (výklad, diskuse, hra) Režim dne, volný čas (diskuse, hry) Dopravní předpisy, 1. pomoc (projekt) Komunikace děti dospělí Datum konání Věková skupina / počet průběžně 7/20 TU průběžně 7/20 TU /20 TU průběžně 7/20 TU Mám se rád Interaktivní program /20 Režim dne, volný čas (diskuse, hry) průběžně 8/29 TU Cesta do školy Bezpečné chování na veřejnosti průběžně 8/29 TU Bezpečné chování Dopravní předpisy, 1. pomoc na silnici (projekt) /29 TU Jak žít zdravě doma i ve škole průběžně 8/29 TU Práva a povinnosti Prevence záškoláctví, šikany dětí (diskuse, hry) průběžně 9/24 TU Cesta do školy Bezpečné chování na veřejnosti průběžně 9/24 TU Bezpečné chování Dopravní předpisy, 1. pomoc na silnici (projekt) /24 TU Škádlení nebo šikana Interaktivní program /24 Jak žít zdravě doma i ve škole průběžně 9/24 TU Ublížení na zdraví Alkohol, kouření (diskuse, hraní průběžně rolí) 9/24 TU Režim dne, volný čas (diskuse, hry) průběžně 10/20 TU Práva a povinnosti Prevence záškoláctví, šikany dětí (diskuse, hry) průběžně 10/20 TU Realizátor Portus, o.p.s. - Phénix PT Portus, o.p.s. - Phénix PT

5 Ublížení na zdraví Alkohol, kouření (diskuse, hraní průběžně rolí) 10/20 TU Bezpečné chování Dopravní předpisy, jízda na silnici zručnosti, 1. pomoc (projekt) /20 TU Bezpečné chování DDM PT, Policie Výuka na dopravním hřišti /20 na silnici ČR Režim dne, volný čas (diskuse, hry) průběžně 11/23 TU Ublížení na zdraví Alkohol, kouření (diskuse, hraní průběžně rolí) 11/23 TU Bezpečné chování Dopravní předpisy, jízda na silnici zručnosti, 1. pomoc (projekt) /23 TU Zážitkový kurz Vztahy mezi spolužáky, prevence šikany /14 ŠMP + TU Práva a povinnosti Prevence šikany (besedy, dětí Naše třída prožitkové hry) průběžně 12/14 vyuč. Ov Režim dne, volný čas prevence drog. závislostí průběžně 12/14 vyuč. Čj, Tv (diskuse, hry) Rodina Linka Řešení krizových situací bezpečí (beseda, diskuse, hraní rolí) březen /14 vyuč. Ov Kam patřím Volný čas celoročně 12/14 TU Bezpečné chování Dopravní předpisy, jízda na silnici zručnosti, 1. pomoc (projekt) /14 TU Stres a jak mu (diskuse, předcházet hry, relaxace) průběžně 13/15 vyuč. Ov, Tv Kam patřím Volný čas celoročně 13/15 ŠMP Rizikové činnosti, Prevence drog. závislostí vliv na rodinný život leden /15 vyuč. Ov Bezpečí a právo Jak řešit krizové situace březen /15 vyuč. Ov Režim dne, volný čas prevence drog. závislostí průběžně 13/15 vyuč. Tv (diskuse, hry) Bezpečné chování Dopravní předpisy, jízda na silnici zručnosti, 1. pomoc (projekt) /15 TU Sebepoznání a Prevence kriz. situací (testy, průběžně 14/15 vyuč. Ov sebeovládání Návykové látky a zdraví Zdravá výživa Bezpečné chování na silnici Trestní zákon Turistický kurz - Lipno Duševní hygiena diskuse, hry) Prevence drog. závislostí (diskuse, beseda) Prevence poruch příjmu potravy (diskuse, beseda) Dopravní předpisy, jízda zručnosti, 1. pomoc (projekt) Práva a povinnosti dětí a mladistvých (diskuse) Komplexní program turistika, sport, vztahy ve třídě (zážitková ped.) Předcházení stresu (diskuse, hry, relaxace) průběžně 14/15 vyuč. Př, Vz, Ov březen /15 vyuč. Př, Vz /15 TU květen / /13 vyuč. Ov M. Hambergerová + ŠMP průběžně 15/15 vyuč. Vz, Tv

6 Sexuální výchova Partnerství, láska, bezpečný sex (předávání informací, diskuse) září prosinec 2015 Sex faktor Bezpečný sex (beseda, diskuse) /15 Autodestruktivní závislosti Národnostní menšiny Bezpečné chování na silnici Sekty a náboženská hnutí Prevence drog. závislostí, gamblingu (web casmp.cz, diskuse) Prevence rasismu a xenofobie (diskuse) Dopravní předpisy, jízda zručnosti, 1. pomoc (projekt) leden březen /15 vyuč. Vz Portus, o.p.s. - Phénix PT 15/15 vyuč. Vz březen /19 vyuč. Ov, D /19 TU Prevence závislostí (diskuse) květen /19 vyuč. Ov 9. Uveďte preventivní akci(e) na vaší škole, kterou považujete za velice zdařilou Název akce Realizátor věková skupina Datum konání Zážitkový kurz ZŠ Lhenice ŠMP, TU žáci 6. roč Adventní dílna ZŠ Lhenice žáci, rodiče, veřejnost vánoční jarmark ZŠ Lhenice žáci, rodiče, veřejnost Den dopravní výchovy ZŠ Lhenice žáci roč celoškolní projekt Lhenické letní hry + den otevřených dveří + program Kouzelný les Turistický kurz 8. ročníku Lipno n/ Vlt. ZŠ Lhenice žáci, rodiče, veřejnost, partnerské školy Lalling (SRN), Běšiny ZŠ Lhenice žáci 8. roč Specifické preventivní aktivity, reagující na individuální situaci (problém) ve třídě Problém, který byl řešen: nevhodné chování žáka 1. třídy vůči spolum Jak byla situace zjištěna: upozornění, učitelů, rodičů spolu Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. Mgr. M. Pilařová, ředitelka školy + ŠMP, VP, OSPOD MěÚ PT Kdy byla situace řešena: září 2015 červen 2016 Jednání s rodiči, mimořádné tř. schůzky, spolupráce s OSPOD a odbor. lékaři. Rozhodnutím KÚ přidělena asistentka pedagoga (od března 2016) Pozorování, pohovory se žáky, učiteli, rodiči Problém, který byl řešen: vzájemné vztahy mezi žáky 4. třídy (ostrakismus) Jak byla situace zjištěna: upozornění tř. uč., Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. E. Sosnová, ředitelka školy + ŠMP, VP Kdy byla situace řešena: prosinec 2015 červen 2016 Sociometrické šetření ve třídě, práce s třídním kolektivem (vrstevnický program vedený ŠMP) Výchovné komise, udělení kázeňských opatření Pozorování, pohovory se žáky, učiteli, rodiči

7 Problém, který byl řešen: vzájemné vztahy mezi žákyněmi 5. třídy (počáteční stádia šikany) Jak byla situace zjištěna: upozornění učitelů,, rodičů Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. K. Majer, ředitelka školy + ŠMP, VP Kdy byla situace řešena: únor - červen 2016 Sociometrické šetření ve třídě, práce s třídním kolektivem (vrstevnický program vedený ŠMP) Výchovné komise, udělení kázeňských opatření Pozorování, pohovory se žáky, učiteli, rodiči Problém, který byl řešen: vzájemné vztahy mezi žákyněmi 6. třídy (počáteční stádia šikany) Jak byla situace zjištěna: upozornění učitelů,, rodičů Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. M. Hambergerová, ředitelka školy + ŠMP, VP Kdy byla situace řešena: únor - červen 2016 Sociometrické šetření ve třídě, práce s třídním kolektivem (ŠMP) Výchovné komise, udělení kázeňských opatření Pozorování, pohovory se žáky, učiteli, rodiči Problém, který byl řešen: nevhodné chování žáka 9. třídy vůči spolum a učitelům (poruš. ŠŘ, vulgární vyjadřování) Jak byla situace zjištěna: upozornění učitelů, Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. + VP Mgr. A. Vejvodová, ředitelka školy + ŠMP Kdy byla situace řešena: průběžně Pohovory s žákem a matkou výchovná komise, udělení kázeňských opatření, práce s třídním kolektivem Pozorování, pohovory se žáky, učiteli, rodiči Problém, který byl řešen: agresivní chování žáka 9. třídy vůči mladšímu spolužákovi (fyzické napadení) Jak byla situace zjištěna: upozornění učitelů, Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. + VP Mgr. A. Vejvodová, ředitelka školy + ŠMP, Policie ČR Kdy byla situace řešena: leden 2016 Výchovná komise, jednání s rodiči aktérů konfliktu, udělení kázeňských opatření Pozorování, pohovory se žáky, pohovory s rodiči a učiteli Problém, který byl řešen: nález návykové látky u žáka 9. třídy Jak byla situace zjištěna: upozornění tř. uč. Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. + VP Mgr. A. Vejvodová, ředitelka školy + ŠMP, Policie ČR Kdy byla situace řešena: duben 2016

8 Předáno k šetření Policii ČR. Výchovná komise, jednání s rodiči, práce s třídním kolektivem Pozorování, pohovory se žáky, pohovory s rodiči a učiteli Problém, který byl řešen: vandalismus, ničení majetku školy žáky 9. třídy Jak byla situace zjištěna: upozornění provoz. pracovníků, Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. + VP Mgr. A. Vejvodová, ředitelka školy + ŠMP Kdy byla situace řešena: prosinec 2015 Pohovory se žáky a rodiči výchovné komise, úhrada poničeného majetku, udělení kázeňských opatření Pozorování, pohovory Problém, který byl řešen: krádeže mobilních telefonů žáky 9. roč. (3 případy) Jak byla situace zjištěna: upozornění Kdo situaci řešil jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: Tř. uč. + VP Mgr. A. Vejvodová, ředitelka školy + ŠMP, Policie ČR Kdy byla situace řešena: duben - červen 2016 Předáno k šetření Policii ČR. Výchovné komise, jednání s rodiči, udělení kázeňských opatření, práce s třídním kolektivem Pozorování, pohovory 11. Jednorázové aktivity pro žáky (Informativní programy, pro více, tříd najednou) Název aktivity, akce Datum Realizátor Škola nanečisto + akce 8. roč. s předškoláky žáci 8. roč. A. Bukovská žáci 8. roč. VP, ŠMP PPP PT Beseda Školní zralost v MŠ Celoroční projekt Deváťák je kamarád průběžně TU + žáci 9. roč. Vzdělání a řemeslo - exkurze pro 8. a 9. ročník VP + TU Advent v naší škole Barborky Lucky, Mikuláš prosinec 2015 V. Trnková V. Trnková žáci 9. třídy vyuč. Tv Předvánoční sportovní turnaje Vánoční laťka (soutěž ve skoku vysokém) Exkurze pro žáky 9. roč. Úřad práce Prachatice VP Školní karneval vychovatelky ŠD, žáci 9. třídy Den dopravní výchovy - dopravní předpisy, jízda zručnosti, 1. pomoc (projekt) všichni vyuč. + profes.(záchranářka, zdrav. sestra) Den dětí pro žáky 1. stupně žáci 9. třídy Školní výlety a exkurze třídy květen červen 2016 TU

9 hodin případů případů případů případů případů Letní cvičení v přírodě (branný den) všichni vyuč. 12. Volnočasové aktivity při škole počet oddělení Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet zapojených dětí počet klubů počet zapojených dětí počet kroužků počet dětí POZN: Ve škole pracovaly 2 kroužky DDM Prachatice, pracoviště Netolice. Do kroužků bylo zapojeno celkem 36 dětí. 13. Volnočasové aktivity o víkendu, o prázdninách Víkendové akce* Prázdninové akce ** počet akcí počet dětí počet akcí počet dětí Uveďte, o které akce se jedná: *podzimní, zimní, jarní a letní spaní 4. ročníku ve škole, volejbalový turnaj Na Václava, Lhenické letní hry - setkání partnerských škol Lhenice Lalling Běšiny) **letní tábor DDM Netolice v Nové Peci IV. VÝSKYT RIZIKOVÝCH FOREM CHOVÁNÍ A SPOLUPRÁCE S OKOLÍM ŠKOLY 14. Výskyt rizikového chování ve školách a školských zařízeních v minulém školním roce snížená známka z chování neomluvené hodiny alkohol kouření ostatní drogy agresivní formy chování vč. šikany krádeže 2 3 počet Spolupráce školy při řešení rizikových forem chování s odborníky Jméno odborníka/zařízení SVP Č. Budějovice OSPOD MěÚ PT Bc. R. Skotnica Policie ČR Obvodní odd. Netolice Forma rizikového chování Věková skupina nevhodné, agresivní chování 1. ročník agresivní chování, návykové látky, krádeže Jakou formou se pracovalo se žáky pohovory, přidělení AP 9. ročník práce s třídním kolektivem, individuální pohovory

10 16. Rezervy při řešení rizikových forem chování na škole (spolupráce s rodiči, finanční zajištění akcí, podpora ze strany pedagogů, vedení školy, nezájem dětí ): nedostatek finančních prostředků na besedy a preventivní programy pro žáky nedostatečná spolupráce se zákonnými zástupce problémových nejednotný přístup pedagogů při řešení problémů V. ZÁVĚREČNÉ INFORMACE Seznámení pedagogického sboru školy se závěrečnou zprávou o plnění MPP Datum Podpis ředitele/ředitelky školy

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Kovářov, okres Písek

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Heřmanov,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimíra Trnková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimíra Trnková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimíra Trnková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Vladimíra Trnková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Heřmanov,

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015.

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro ZŠ Bechyně, Školní 293 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Vypracovala: Schválila: Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a M l a d á V o ž i c e Morávkovo náměstí 25, Mladá Vožice 391 43 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní Škola Povážská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2009/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP ZŠ Linecká, Linecká ulice 43 381 01 Český

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní Škola Povážská

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec V, Větrná 54/V, 377 01 Jindřichův Hradec Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Jana Husa a Mateřská

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017 / 2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní Ne

ŠMP je zároveň výchovným poradcem / výchovnou poradkyní Ne Výkaz pro školní rok 2016/2017 Zá kládní ú dáje IČ organizace: 71005153 Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Čimelice, okres Písek Ředitel/ka (Statutární zástupce): Mgr. Josef Pouch Adresa:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Školní preventivní strategie období let

Školní preventivní strategie období let Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly Školní preventivní strategie období let 2017-2022 Zpracoval: Mgr. Ladislav Kovář školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Jindřichův Hradec II, Janderova 160 / II 377 01 Jméno a příjmení ředitele

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ÚVOD ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2018-2019 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP): 1. Základní škola a Mateřská

Více

Minimální preventivní program 2017/2018. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2017/2018. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2017/2018 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola Nová

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav Hodek Telefon

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola Nová 611, 373 72 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Petr Ročňák

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Preventivní program : 2017-2018 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento PP Jméno a příjmení ředitele ZŠ TACHOV, ZÁREČNÁ Zárečná 1540 347 01 Tachov Mgr. Zdeněk Hnát Telefon

Více

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2016/2017. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2016/2017 Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP: Ředitel školy: E-mail: ZŠ dr. Milady

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Základní škola a Mateřská škola Jana Ámose Komenského, 696 47 Žeravice 37, okres Hodonín, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2018/2019 Název školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 osnova závěrečné zprávy o plnění MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2018/2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2018/2019 Škola: : ZÁKLADNÍ

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 ZŠ Protivanov Školní 292 798 48 Protivanov tel: 582399219 zspro@pvskoly.cz www.zsprotivanov.cz Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2016/2021 Strategie vychází z metodického doporučení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2019/2020 září 2019 Zpracovala: Mgr. Lenka Klabanová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program 2009/ /2010. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice

Minimální preventivní program 2009/ /2010. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2009/2010 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2018/2019 září 2018 Zpracovala: Mgr. Lenka Klabanová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2016/2017 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 600/1a, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a resa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a íjmení ředitele Mgr. Blanka Thonová

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017

Minimální preventivní program na šk. rok 2016/2017 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba tel. +420 596 912 567, fax +420 596 910 135, mob. +420 775 997 669 reditel@wigym.cz, sekretariat@wigym.cz

Více

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ M I NI M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M 2016/2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, MARIÁNSKÉ NÁMĚSTÍ 41, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2016/2017 Škola: ZÁKLADNÍ

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program 2012/2013. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369

Minimální preventivní program 2012/2013. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Základní údaje o škole Minimální preventivní program Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:206/207 Minimální preventivní program. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 6047844 Základní

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49-za část OA Jméno a příjmení

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934. Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel služeb, Strakonice, Zvolenská 934 Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více