OEM SKD32..E SKD62E SKD Elektrohydraulické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OEM SKD32..E SKD62E SKD Elektrohydraulické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm"

Transkript

1 OEM Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32..E SKD329.5 SKD32..E Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD329.5 Napájecí napětí AC 230V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC 24 V, řídicí signál DC 0 0 V, 4 20 ma nebo Ω Volba průtokové charakteristiky, polohová zpětná vazba, kalibrace zdvihu, LED indikace stavů, vynucené řízení Ovládací síla 000 N Verze pohonů s nebo bez havarijní funkce Přímá montáž na ventily; není třeba žádné nářadí Knoflík ručního ovládání a indikátor polohy Dodatečné funkce s pomocnými kontakty, potenciometr, vyhřívání vřetene a adaptér pro reverzaci zdvihu Použití Pro ovládání 2-cestných a 3-cestných ventilů Siemens typ VVF..., VVG..., VXF.. a VXG.. se zdvihem 20 mm jako regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily ve vytápěcích, větracích a klimatizačních systémech. CEQ4567cz Building Technologies

2 Typy Typ Napájecí napětí Řídicí signál Havar. funkce Čas havar. funkce Doba přeběhu Otvírání Zavírání 20 s 20 s 30 s 0 s SKD32.50E SKD32.2E AC 230 V 3-polohový ano 8 s SKD s 20 s AC 24 V DC V, ma nebo ano 5 s 30 s 5 s Příslušenství Objednávání Dodávka Náhradní díly Typ Popis Pro pohon Prostor pro montáž ASC.6 Pomocný kontakt x ASC.6 nebo ASC9.3 Dvojitý pomocný kontakt ASZ7.3 Potenciometr 000 Ω SKD32..E ASZ7.3 Potenciometr 35 Ω SKD329.5 ASZ7.32 Potenciometr 200 Ω ASZ6.5 Vyhřívání vřetene AC 24 V SKD..E SKD329.5 x ASC9.3 nebo x ASZ7.3 nebo x ASZ7.3 nebo x ASZ7.32 x ASZ6.5 ASK50 Mechanický invertor zdvihu x ASK50 Při objednávání uveďte počet kusů, název výrobku a typové označení. Příklad: pohon, typ SKD32.2E a potenciometr, 35, typ ASZ7.3 Pohon, ventil a příslušenství jsou dodávány a baleny samostatně. Viz přehled, kapitola «Náhradní díly», strana 3. Kombinace přístrojů Typ ventilu DN Třída PN k vs [m 3 /h] Katalog. list Přímé ventily VV... (regulační nebo bezpečnostní uzavírací ventily): VVF2.. Přírubový ,9 00 N430 VVF3.. Přírubový ,5 00 N4320 VVF40.. Přírubový ,9 00 N4330 VVF4.. Přírubový N4340 VVG4.. Závitový ,63 40 N4363 VVF52.. Přírubový ,6 25 N4373 VVF6.. Přírubový ,9 7,5 N4382 Trojcestné ventily VX... (regulační ventily pro «směšování» a «rozdělování»): VXF2.. Přírubový ,9 00 N440 VXF3.. Přírubový ,5 00 N4420 VXF40.. Přírubový ,9 00 N4430 VXF4.. Přírubový ,9 3 N4440 VXG4.. Závitový ,6 40 N4463 VXF6.. Přírubový ,9 7,5 N4482 Přípustné tlakové ztráty p max a zavírací tlaky p s, jsou uvedeny v příslušných katalogových listech. Reviz. č. Přehledová tabulka, viz strana 3. 2/4

3 Výrobní technologie Princip činnosti elektro-hydraulických pohonů 4567Z0 4567Z Ruční ovládání 2 Tlakový válec 3 Sací komora 4 Zpětná pružina 5 Solenoidový ventil 6 Tlakové čerpadlo 7 Píst 8 Tlaková komora 9 Indikátor polohy (0 až ) 0 Mechanické spojení Vřeteno ventilu 2 Kuželka Ventil zavřen Ventil otevřen Otevírání ventilu Zavírání ventilu Režim ručního ovládání Poznámka: Regulátor v ručním režimu Automatický provoz Minimální objemový průtok Havarijní funkce Tlakové čerpadlo (6) přečerpává olej ze sací komory (3) do tlakové komory (8), čímž se tlakový válec (2) posunuje dolů. Vřeteno ventilu () se zasunuje do ventilu a ventil otvírá. Současně je stlačována zpětná pružina (4). Aktivace solenoidového ventilu (5) umožňuje proudění oleje z tlakové komory zpět do sací komory. Stlačená zpětná pružina posunuje tlakový válec nahoru. Vřeteno ventilu se vysouvá z ventilu a ventil zavírá. Otáčením kola ručního ovládání () ve směru pohybu hodinových ručiček se tlakový válec posunuje směrem dolů a ventil otvírá. Současně je stlačována zpětná pružina. V režimu ručního ovládání mohou řídicí signály na svorkách Y a Z dále otvírat ventil, ale nemohou přesunout tlakový válec do polohy «0%» zdvihu ventilu. Pro zachování zdvihu dosaženého ručně vypněte napájecí napětí nebo odpojte řídicí signály ze svorek Y a Z. Červený indikátor označený «MAN» je viditelný. Při nastavení regulátoru na delší dobu do ručního provozu doporučujeme ručním ovládáním nastavit pohon do žádané polohy zdvihu. Tím je zaručeno, že pro tento časový úsek zůstane vřeteno pohonu v žádané poloze. Upozornění: Nezapomeňte nastavit kolo ručního ovládání pohonu zpět do automatického provozu, když je regulátor rovněž nastaven zpět do automatického provozu. Nastavte kolo ručního ovládání proti směru pohybu hodinových ručiček do koncové polohy. Tlakový válec pohonu se vysune nahoru do polohy zdvihu ventilu «0%». Červený indikátor označený «MAN» pak již nebude viditelný. Pohon lze ručně nastavit do polohy zdvihu > 0 % a tím umožnit aplikace, které vyžadují konstantní nastavení minimálního objemového průtoku. Pohony SKD32.2E, SKD329.5 and s havarijní funkcí obsahují další solenoidový ventil, který otvírá při výpadku napájecího napětí nebo řídicího signálu. Zpětná pružina přestaví pohon do polohy zdvihu «0 %» a zavře ventil. 3/4

4 SKD32..E/SKD polohový řídicí signál Pohon je řízen 3-polohovým řídicím signálem buď na svorce Y nebo Y2 a generuje požadovaný zdvih výše popsaným způsobem. Napětí na Y píst se vysunuje ventil otvírá Napětí na Y2 píst se zasunuje ventil zavírá Y a Y2 bez napětí píst / vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze Řídicí signál na Y DC V a/nebo DC ma, Ω Pohon je řízen buď řídicím signálem na svorce Y nebo signálem vynuceného řízení na svorce Z. Řídicí signál na svorce Y generuje požadovaný zdvih výše popsaným principem činnosti. Vzrůstající signál na Y: píst se vysunuje ventil otvírá Klesající signál na Y: píst se zasunuje ventil zavírá Konstantní signál na Y: píst / vřeteno ventilu zůstávají v příslušné poloze Vynucené řízení na Z viz popis vstupu vynuceného řízení, strana 6 Standardní elektronika 4567Z03 Calib V mA Z Calib. Status Status green red ok calib. error valve jam Připojovací svorky 2 DIL přepínače režimu 3 LED indikace stavů 4 Kalibrační zdířka DIL přepínače Řídicí signál Y Polohová zpětná vazba U Průtoková charakteristika ON ON Z05 DC 4 20 ma ON Z07 lin = lineární OFF *) ON Z06 DC 0 0 V ON Z08 log = ekviprocentní *) Tovární nastavení: Všechny přepínače OFF V 00 Vztah mezi řídicím signálem na Y a objemovým V 0 průtokem 0 4 lin log 0 V 20 ma 4/4

5 Kalibrace Při prvním uvádění ventilu s pohonem do provozu je nutné pro určení poloh zdvihu ventilu 0 % a 00 % provést kalibraci: Předpoklady Mechanické spojení pohonu SKD6 s ventilem Siemens Pohon musí být nastaven do režimu «Automatický provoz» umožňující při provádění kalibrace stanovení skutečných hodnot zdvihu 0 % a 00 % Napájecí napětí AC 24 V Kryt pohonu je odstraněn Kalibrace. Zkratujte kontakty kalibrační zdířky (např. šroubovákem) 2. Pohon se přesune do polohy zdvihu «0 %» () (ventil zavřen) 3. Pohon se přesune do polohy zdvihu «00 %» (2) (ventil otevřen) 4. Naměřené hodnoty jsou uloženy 0% Stroke 024 Zelená LED bliká; polohová zpětná vazba U není aktivní Z09 Normální provoz 5. Pohon se přesune do polohy zdvihu (3) podle velikosti řídicího signálu na svorkách Y nebo Z 00% Zelená LED dioda trvale svítí; Polohová zpětná vazba U je aktivní, hodnoty odpovídají aktuálním polohám t Rozsvícená červená LED dioda indikuje chybu kalibrace. Kalibraci lze opakovat neomezeně. Indikace provozních stavů Indikace stavů diodami LED indikuje provozní stav dvojím zbarvením LED a je viditelná po odstranění krytu pohonu. LED Indikace Funkce Poznámky, odstraňování poruch Zelená Svítí Normální provoz Automatický provoz, všechno je v pořádku Bliká Probíhá kalibrace zdvihu Červená Svítí Chybná kalibrace zdvihu Bliká Vnitřní porucha Ventil je zablokován Obě Nesvítí Není napájení Vadná elektronika Čekejte na dokončení kalibrace (LED přestane blikat, rozsvítí se zelená nebo červená LED) Zkontrolujte montáž Proveďte znovu kalibraci zdvihu (zkratováním kalibrační zdířky) Vyměňte elektroniku Zkontrolujte ventil Zkontrolujte napájení, zkontrolujte zapojení Vyměňte elektroniku Obecně platí, že dioda LED může indikovat pouze provozní stavy popsané výše (trvale svítit červeně nebo zeleně, blikat červeně nebo zeleně nebo nesvítit). 5/4

6 Vynucená regulace vstup Z Vynucená regulace může pracovat v následujících provozních režimech Z-režim žádná funkce ventil plně otevřen ventil plně zavřen řízení Ω Přenos Zapojení lineární nebo ekviprocentní lineární nebo ekviprocentní Svorka Z není připojena Zdvih ventilu je určen hodnotou signálu na svorce Y Svorky Z a G jsou přímo propojeny Signál na svorce Y nemá na velikost zdvihu žádný vliv Svorky Z a G0 jsou přímo propojeny Signál na svorce Y nemá na velikost zdvihu žádný vliv Svorky Z a M jsou propojeny přes odpor R Počáteční poloha při 50 Ω / koncová poloha při 900 Ω Signál na Y nemá žádný vliv Poznámka Znázorněné provozní režimy předpokládají tovární nastavení «přímý chod» Vstupní signál na svorce Y nemá v Z-režimu žádný vliv. Příslušenství SKD..E, SKD329.5 ASZ6.5 vyhřívání vřetene - pro média s teplotou pod 0 C; montujte mezi ventil a pohon SKD32..E, SKD329.5 ASC9.3 dvojitý pomocný kontakt ASZ7.3.. potenciometr ASK50 adaptér pro reverzaci zdvihu nastavitelné body přepnutí ASZ7.3: Ω ASZ7.3: 0 35 Ω ASZ7.32: Ω ASC.6 pomocný kontakt zdvih pohonu 0 % odpovídá zdvihu ventilu 00 %; montujte mezi ventil a pohon Z08 mez přepnutí mezi 0 5% zdvihu Více informací je uvedeno v kapitole «Technické údaje» na straně 9. 6/4

7 Pokyny pro projektování Elektrické zapojení musí být provedeno ve shodě s místními předpisy pro elektrickou instalaci a s vnitřními schématy zapojení a se schématy zapojení Upozornění Upozornění Pro zajištění bezpečnosti osob a majetku je nutné vždy dodržovat bezpečnostní předpisy a omezení! Vyhřívání vřetene ASZ6.5 zamezuje zamrznutí vřetene ventilu při teplotách média pod 0 C. Z bezpečnostních důvodů je napájecí napětí vyhřívání vřetene ASZ6.5 AC 24 V / 30 W. Pro zajištění odpovídající cirkulace vzduchu v tomto případě neizolujte konzolu pohonu a vřeteno ventilu. Nedotýkejte se horkých částí bez provedení ochranných opatření. Tím se zabrání vzniku případných popálenin. Nedodržování výše uvedených zásad může mít za následek nehodu nebo požár! Doporučení: Striktně je doporučováno izolovat ventil při teplotách nad 40 C. 4567Z Dodržujte přípustné teploty, viz kapitola «Použití» na straně a «Technické údaje» na straně 9. Pokud je třeba použít pomocný kontakt, tak by měl být jeho bod přepnutí vyznačen na schematickém plánu zařízení. Každý pohon musí být řízen příslušným regulátorem (viz kapitola «Schémata zapojení», strana ). Pokyny pro montáž Montážní návod pro připojení pohonu k ventilu je přiložen u pohonu. Montážní návody pro příslušenství jsou přiloženy k jednotlivým příslušenstvím. Příslušenství Montážní návody Příslušenství Montážní návody ASC.6 G ASZ6.5 M ASC9.3 G ASK50 M SKD ASZ SKD.. M Montážní polohy /4

8 Uvedení do provozu Při uvádění systému do provozu zkontrolujte el. zapojení a funkce a pokud je to nutné, tak nastavte pomocné kontakty a potenciometry nebo zkontrolujte stávající nastavení. Spojení pně zasunuto zdvih = 0% 0 0 Spojení pně vysunuto zdvih = 00 % Z2 456Z3 Kolo ručního ovládání musí být otočeno proti směru pohybu hodinových ručiček do koncové polohy až červený indikátor označený «MAN» již není vidět. Ventily Siemens VVF..., VVG..., VXF... a VXG... jsou tak zavřeny (zdvih = 0%). Ruční ovládání 0330a Automatický provoz 0330b 0 0 «MAN» «AUTO» Údržba Opravy Upozornění Pohony SKD..E a SKD329.5 nevyžadují žádnou údržbu. Před provedením servisního zásahu na pohonu proveďte tato opatření: Vypněte čerpadlo hydraulického okruhu Odpojte napájecí napětí pohonu Zavřete hlavní uzavírací ventily v systému Odtlakujte potrubní systém a nechte ho úplně vychladnout Pokud je to nutné, tak odpojte vodiče ze svorkovnice pohonu Znovuuvedení do provozu proveďte až po správním namontování pohonu na ventil. Doporučení pro pohony : proveďte kalibraci zdvihu. «Náhradní díly», viz strana 3. Poškození krytu pohonu nebo kola ručního ovládání představuje riziko zranění NIKDY nedemontujte pohon od ventilu Demontujte kombinaci ventil-pohon (akční zařízení) jako kompletní jednotku Demontáž zařízení musí provést pouze řádně vyškolení technici Poškozené zařízení spolu s popisem závady zašlete k analýze a likvidaci místnímu zastoupení Siemens Řádně namontujte nové akční zařízení (kombinace ventil-pohon) V krajním případě by při demontáži pohonu s poškozeným krytem díky předpjaté zpětné pružině mohly vyletět části zařízení a způsobit zranění osob. Likvidace Pohon obsahuje elektrické a elektronické součásti a proto s ním nesmí být nakládáno jako s domovním odpadem. To se především týká desky plošných spojů. Místní předpisy mohou vyžadovat speciální zacházení s určitými komponenty nebo musí být brán zřetel na ekologii. Dodržujte místní předpisy. 8/4

9 Záruka Technické údaje pro konkrétní použití pohonů Siemens jsou platné pouze ve spojení s ventily Siemens uvedenými v tomto katalogovém listě v kapitole «Kombinace přístrojů» na straně 2. Při použití pohonů Siemens s ventily jiných výrobců je záruka poskytovaná společností Siemens neplatná. Technické údaje Napájení Napájecí napětí Tolerance napětí Frekvence Max. příkon při 50 Hz SKD32..E SKD329.5 AC 230 V AC 24 V 5 % 20 % / +30 % SELV / PELV 50 nebo 60 Hz SKD32.2E: 20 VA / 3 W SKD32.50E: 6 VA / W SKD VA / 3 W 7 VA / 2 W Vnější pojistka přívodního kabelu min. 0.5 A, pomalá max. 0.6 A, pomalá min. A, pomalá max. 0 A, pomalá Vstupní signály Řídicí signál DC V, 3-polohový DC ma nebo Ω Svorka Y Napětí DC 0 0 V Vstupní impedance 00 kω Proud DC 4 20 ma Vstupní impedance 240 Ω Rozlišení signálu < % Hystereze % Svorka Z Odpor 000 Ω Vynucené řízení Svorka Z není připojena bez funkce, prioritu má signál na svorce Y Svorky Z a G přímo spojeny max. zdvih 00 % Svorky Z a G0 min. zdvih 0 % Svorky Z a M propojeny přes zdvih je úměrný R Polohová Svorka U Napětí DC 0...9,8 V ±2 % zpětná vazba Zatěžovací informace > 0 kω Proud DC 4...9,6 ma ±2 % Zatěžovací informace < 500 Ω Provozní údaje Doba přeběhu při 50 Hz otevírání SKD32.50E 20 s SKD32.2E 30 s 20 s 30 s zavírání SKD32.50E 20 s SKD32.2E 0 s 20 s 5 s Doba vybavení havarijní SKD32.2E 8 s funkce (zavírání) SKD s 5 s Ovládací síla 000 N Jmenovitý zdvih 20 mm Max. dovolená teplota média C protékajícího ventilem < 0 C: nutno použít vyhřívání vřetene ASZ6.5 Elektrické Kabelové průchodky 4 x M20 ( 20,5 mm) připojení Normy a standardy CE-shoda Směrnice EMC 2004/08/EC Odolnost proti rušení EN Průmysl Vyzařované rušení EN Rezidence Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC Elektrická bezpečnost EN /4

10 Produktové normy pro automatic. elektrické řízení Třída ochrany EN SKD32..E SKD329.5 EN Krytí Svislá až horizon. montáž IP54 podle EN Shoda s C značkou C-značka N474 Kompatibilita k životnímu prostředí I ISO 400 (Životní prostředí) ISO 900 (Jakost) SN (produkty kompatibilní k životnímu prostředí) RL 2002/95/EG (RoHS) Rozměry / Rozměry viz kapitola «Rozměry», strana 2 Hmotnost Hmotnost 3,60 kg Adaptér ASK50 pro reverzaci zdvihu,0 kg Materiály Kryt pohonu, konzola Litý hliník Víko a ruční ovládání Plast Příslušenství SKD32..E, SKD329.5 ASC.6 Zatížitelnost pomocného AC 24 V, 0 ma...4 A Pomoc. kontakt kontaktu odporový, 2 A indukční ASC9.3 Dvojitý pomoc. kontakt Zatížitelnost jednoho pomocného kontaktu AC 250 V, 6 A odporový, 2.5 A indukční ASZ7.3 Potenciometr Vyhřívání vřetene ASZ6.5 Celková změna odporu ASZ potenciometru při jmenovitém ASZ zdvihu ASZ min. proud v jezdci 0,05 ma předpoklád. doba životnosti 250'000 plných cyklů max. proud v jezdci 2,5 ma předpoklád. doba životnosti 00'000 plných cyklů Napájecí napětí AC 24 V ± 20 % Příkon 30 VA III Všeobecné podmínky okolního prostředí Provoz EN Doprava EN Skladování EN Podmínky prostředí Třída 3K5 Třída 2K3 Třída K3 Teplota C C C Vlhkost % r.v. < 95 % r.v % r.v. Vnitřní schémata zapojení SKD32 AC 230 V, 3-polohový SKD32.2E, SKD329.5 AC 230 V, 3-polohový c 0 % 0 % Cm c 0 % 0 % Cm koncový spínač n solenoidový ventil pro havarijní funkci c, c2 ASC9.3 dvojitý pomocný kontakt a, b, c ASZ7.. potenciometr Y řídící signál «otevírá» Y2 řídicí signál «zavírá» 2 havarijní funkce N nulový vodič Cm 0/4

11 AC 24 V, DC 0 0 V, 4 20 ma, Ω U Y M DC V oder ma DC V oder ma voll offen % % Ausgang Eingang Zwangsteuerung (Signalpriorität) Eingang Valve Seat Detection Valve Jam Detection Hub U indikace polohy Z vynucené řízení Y řídící signál M měřicí nula G0 napájecí napětí AC 24 V: systémová nula (SN) G napájecí napětí AC 24 V: systémový potenciál (SP) G0 G MMI Ventil Připojovací svorkovnice Pomocný kontakt ASC.6 G0 G Y M U Z Napájecí napětí AC 24 V: systémová nula (SN) Napájecí napětí AC 24 V: systémový potenciál (SP) Řídicí signál DC (30) V or DC ma Měřicí nula (= G0) Indikace polohy DC V nebo DC ma Vynucené řízení (funkčnost viz strana 6) c Schémata zapojení SKD32..E AC 230 V 3-polohový SKD32.2E, SKD329.5 SKD32.50E F omezovač teploty N, N2 regulátor Y, Y2 pohony L N fáze nulový vodič Y řídicí signál «otvírá» Y2 řídicí signál «zavírá» 2 havarijní funkce /4

12 AC 24 V DC 0 0 V, 4 20 ma, Ω Y pohon N regulátor F omezovač teploty F2 protimrazový termostat svorky: 2 riziko zamrznutí / kontakt je rozpojen (termostat spíná s mrazem) 3 normální provoz F3 čidlo teploty F4 monitorování mrazové ochrany s výstupním signálem Ω G (SP) Systémový potenciál AC 24 V G0 (SN) Systémová nula Rozměry Všechny rozměry v mm * Výška pohonu od roviny ventilu bez adaptéru ASK50 pro reverzaci zdvihu = 300 mm Výška pohonu od roviny ventilu s adaptérem ASK50 pro reverzaci = 357 mm = > 00 mm Minimální vzdálenost od stropu nebo zdi pro montáž, = > 200 mm připojení, ovládání, údržbu atd. Adaptér ASK50 pro reverzaci zdvihu 09, * 56, M02 8,5 08 * Maximální zdvih = 20 mm 2/4

13 Náhradní díly Objednací čísla pro náhradní díly Víko Ruční ovládání ) Řídicí jednotka Typ pohonu SKD32.50E SKD32.2E SKD ) kolo ručního ovládání s mechanickými částmi Revizní čísla Typ pohonu Platné od reviz. čísla Typ pohonu Platné od reviz. čísla SKD32.50E..D..F SKD32.2E..D SKD D 3/4

14 4/ Siemens s.r.o. Změny vyhrazeny

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 560 Elektrohydraulické pohony pro ventily SKD..SL.. se zdvihem 20 mm SKD32..SL Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82.50SL Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC 24

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60.. SKD32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82.. Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6..

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD32... SKD82... SKD62 SKD6 SKD32... Napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SKD82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6... Napájecí

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD60 SKD32... Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKD82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKD6...

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm

SAX..Y. ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily. se zdvihem 20 mm s 4 515 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..Y se zdvihem 20 mm SAX31..Y Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61..Y Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..Y

Více

Elektromotorické pohony pro ventily

Elektromotorické pohony pro ventily s CDV ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX..9.. se zdvihem 20 mm SAX319.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SAX619.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily Se zdvihem 20 nebo 40 mm SKB32... SKC32... SKB82... SKC82... SK...32...: Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SK...82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAX81.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SAX61.. Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony s 4 540 ACVATIX Elektromotorické pohony pro Kombiventily VPI45..(Q), DN40/50 napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řídicí signál

Více

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení

Elektromotorické pohony pro ventily. SAV81P00 Napájecí napětí AC/DC 24 V, 3-polohové řízení s 4 510 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAV..P.. se zdvihem 40 mm Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAV81P00 Napájecí

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 554 Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, DC V, 4

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 561 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD32.. SKD82.. SKD62.. SKD6.. SKD32.. Provozní napětí AC 23 V, 3-polohový řídicí signál SKD82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKD6..

Více

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm

SAX.. Elektromotorické pohony pro ventily ACVATIX. se zdvihem 20 mm s 4 501 ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily SAX.. se zdvihem 20 mm SAX31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál DC 0 10 V, 4 20 ma SAX81..

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 40 mm SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKC82... Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKC6...

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OEM SQS35954 se zpětnou pružinou, bez ručního ovládání SQS35903, SQS35905, SQS85900, bez zpětné pružiny, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro kohouty s úhlem natočení 90 Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro ventily s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60 SKB32.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení SKB82.. Napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SKB6..

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání ACVATIX Elektromotorické pohony pro ventily se zdvihem 5,5 mm SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní

Více

Elektrohydraulické pohony

Elektrohydraulické pohony 4 563 Elektrohydraulické pohony Pro ventily se zdvihem 2 mm SKD62... SKD6 SKD62...: Napájecí napětí AC 24 V, řídící signál DC V, 4 2 ma nebo... Ω, s bezpečnostní funkcí SKD6: jako SK...62, ale bez havarijní

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 508 Elektromotorické pohony pro kohouty s úhlem natočení 90 napájecí napětí AC 230 V napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel natočení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž

Více

Elektrohydraulické pohony

Elektrohydraulické pohony 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm nebo 40 mm SKB62... SKC62... SKB60 SKC60 SK...62...: Napájecí napětí AC 24 V, řídící signál DC 0 10 V, 4 20 ma nebo 0... 1000 Ω, s bezpečnostní

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 573 SQS35.50, SQS35.53, SQS65.5 s havarijní funkcí, bez ručního ovládání SQS35.00, SQS35.03, SQS65, SQS65.2, SQS85.00, SQS85.03 bez havarijní funkce, s ručním ovládáním Elektromotorické pohony pro ventily

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 56 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SKD82... : Napájecí napětí AC 23 V, 3- polohové řízení SKD82...: Napájecí napětí AC 24 V, 3- polohové řízení Provedení s nebo bez havarijní funkce

Více

Elektromotorický pohon pro kohouty

Elektromotorický pohon pro kohouty s OEM ACVATIX Elektromotorický pohon pro kohouty pro ESBE kohouty Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Jmenovitý krouticí moment 5 Nm Přímá montáž pohonu na kohout

Více

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm

Elektrické pohony. pro ventily se zdvihem 20 mm 4 554 Elektrické pohony pro ventily se zdvihem 2 mm SQX32 SQX82 SQX32 napájecí napětí AC 23 V, 3-polohové řízení SQX82 napájecí napětí AC 24 V, 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V, řízení signály

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 566 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 40 mm SKC32.. SKC82.. SKC62.. SKC60 SKC32.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SKC82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKC6..

Více

Elektrické pohony. pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549..

Elektrické pohony. pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549.. OEM Elektrické pohony pro ventily VVP459.., VXP459.., VMP459.., VXG48.., VXI48.., VVG549.. SSC319 SSC819 SSC319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSC819 napájecí napětí AC 24 V 3- polohový

Více

Elektrohydraulické pohony pro ventily

Elektrohydraulické pohony pro ventily 4 564 Elektrohydraulické pohony pro ventily se zdvihem 20 mm SKB32.. SKB82.. SKB62.. SKB60 SKB32.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál SKB82.. Provozní napětí, 3-polohový řídicí signál SKB6..

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohové řízení Napájecí napětí AC/DC 24 V, řídicí signál 0

Více

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ...

SSB31... SSB61... SSB81... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products ... 4 891 SSB bez pomocného kontaktu Elektrické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (max D25, k VS = 6,3 m 3 /h) SSB1 s pomocným kontaktem SSB31 SSB61 SSB81 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový

Více

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

OEM SSB319 SSB SSB619. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products OEM Elektrické pohony pro malé ventily typ VVP459, VXP459, VMP459 (k VS 6,3 m 3 /h) SSB319 SSB819 SSB319 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSB819 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí

Více

Regulační zařízení PN25,

Regulační zařízení PN25, s 4 387 ACVATIX Regulační zařízení PN25, bezpečnostní funkce podle EN 4597 Předem smontované kombinace ventil-pohon MK..5.. MK..533.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál MK..563.. provozní

Více

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily

Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily s ACVATIX Elektromotorické pohony pro zdvihové ventily SAS.. Elektromotorické pohony se zdvihem 5,5 mm a ovládací silou 400 N SAS31.. Napájecí napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Napájecí napětí

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony OE se zpětnou pružinou, bez ručního přestavování SQS359.03, SQS359.05,, bez zpětné pružiny, s ručním přestavováním Elektromotorické pohony Pro ventily VVG549, VVP459, VXP459, VVG44 a VXG44 SQS359 SQS359

Více

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products

SSB31... SSB81... SSB61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony pro male ventily VVP45, VXP45, VMP45 (D 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí

Více

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 252 Série 02 Čtyřcestné kohouty PN10, vnitřní závit VCI31... Čtyřcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20...40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit

Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10, vnitřní závit VBI31... Trojcestné kohouty, PN10, vnitřní závit Šedá litina EN-GJL-250 DN 20 40 k vs 6,3...25 m 3 /h Úhel natočení 90 Vnitřní připojovací závit, Rp

Více

SSD31.. SSD81.. SSD61.. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kombiventily VPI45...(Q)

SSD31.. SSD81.. SSD61.. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kombiventily VPI45...(Q) 4 861 Elektrické pohony pro kombiventily VPI45...(Q) SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSD81.. napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál SSD61.. napájecí

Více

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45..

SSC31 SSC81 SSC61.. Elektrické pohony. pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45.., VXP45.., VMP45.. SSC31 SSC81 SSC61.. SSC31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 napájecí napětí AC 24 V 3- polohové řízení SSC61 napájecí napětí

Více

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549...

Elektrické pohony. pro ventily VXG48..., VXB489R..., VXI48 VVP459..., VXP459..., VMP459..., VVG549... OEM Elektrické pohony SSY319 pro ventily VXG48, VXB489R, VXI48 VVP459, VXP459, VMP459, VVG549 Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Ovládací síla 300 N Ruční ovládání s indikací aktuální polohy

Více

Regulační zařízení PN40,

Regulační zařízení PN40, s 4 388 ACVATIX Regulační zařízení PN40, bezpečnostní funkce podle EN 4597 Předem smontované kombinace ventil-pohon MK..6.. MK..632.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál MK..662.. provozní

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 830 ACVATIX Elektromotorický pohon Pro zónové ventily a Kombiventily apájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál Ovládací síla 150 Přímá montáž převlečnou maticí M30 x 1,5 (není třeba žádné nářadí)

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 891 SSB bez pomocného kontaktu SSB1 s pomocným kontaktem ACVATIX Elektromotorické pohony pro malé ventily VVP45, VXP45, VMP45 (DN 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31 SSB81 SSB61 SSB31 napájecí napětí AC 230 V

Více

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16

Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 4 131 ACVATIX Škrticí klapky PN6, PN10, PN16 VKF41.. Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-2 DN 40 200 k vs 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením

Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením 4 410 cvatix Trojcestné ventily PN6 s přírubovým připojením VXF21.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 25...100 k vs 1.9...160 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

Elektrické pohony. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90

SAL.. Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty ACVATIX. s úhlem natočení 90 s 4 502 ACVATIX Elektromotorické otočné pohony pro škrticí klapky nebo kohouty SAL.. s úhlem natočení 90 SAL31.. Provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Provozní napětí AC/DC 24 V, řídicí signál

Více

Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením

Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením 4 430 Acvatix Trojcestné ventily PN16 s přírubovým připojením VXF40.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 15 150 k vs 1.9 315 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 16

Trojcestné ventily s přírubou PN 16 4 430 Trojcestné ventily s přírubou PN 16 VXF40... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25 150 k vs 1,9 300 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ..

SMP28 SMP48. Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products. pro kulové ventily I/VBZ.. a TG/VBZ.. 4 8312 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ SMP28 SMP48 SMP28 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál SMP48 napájecí napětí AC 24 V řídicí signál 0-10V nebo 4-20mA Pohon je bez

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN 6

Trojcestné ventily s přírubou PN 6 4 410 Trojcestné ventily s přírubou PN 6 VXF21... Tělo ventilu z šedé litiny EN-GJL-250 DN 25... k vs 1,9...160 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX... nebo s elektrohydraulickými pohony SKD..., SK...

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47...

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... 4 864 Elektrické pohony pro malé ventily VVP47, VXP47, VMP47 SSP31 SSP81 SSP61 SSP31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídící signál SSP81 napájecí napětí AC 24 V 3-polohový řídící signál SSP61 napájecí

Více

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16

Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 Trojcestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44 Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5DN 40 k vs 0,2525 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG3 se

Více

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál

Elektrické pohony. MP20.20 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC28.3 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál 4 83122 MP2020 I/SBC28 Elektrické pohony pro kulové ventily I/VBZ a TG/VBZ MP2020 I/SBC282 I/SBC283 MP2020 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový řídicí signál I/SBC282 napájecí napětí AC 230 V 2-polohový

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony pro ventily VVP45, VXP45, VMP45 SSC31 SSC81 SSC61 SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí AC/DC 24

Více

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45...

SSC31 SSC81 SSC61... Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... 4 895 Elektrické pohony Pro ventily VVP45..., VXP45..., VMP45... SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 provozní napětí AC 230 V 3-polohové řízení SSC81 provozní napětí AC 24 V 3-polohové řízení SSC61 provozní napětí

Více

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit

Trojcestné kohouty PN10, vnější závit 4 233 SERIES 02 Trojcestné kohouty PN10, vnější závit VBG31.. Trojcestné kohouty, PN10, vnější závit Šedá litina EN-GJL-250 Závitové šroubení pro DN20 40 k vs 6.3... 25 m 3 /h Úhel otočení 90 Vnější připojovací

Více

Elektromotorický pohon

Elektromotorický pohon s 4 860 Acvatix Elektromotorický pohon pro zónové ventily V..I46.. a malé ventily V..P469.. SSA31.04 apájecí napětí 3-polohový nebo on/off SPDT řídicí signál Ovládací síla 160 Automatická identifikace

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 505 SQL36E.. ACVATIX Elektromotorické pohony Pro škrticí klapky VKF46.. SQL36E.. SQL36E.. provozní napětí AC 230 V, 3-polohový řídicí signál Jmenovitý úhel otáčení 90 Pomocný kontakt a potenciometr pro

Více

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6

Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN Trojcestné kohouty PN6. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 4 241 Série 02: DN40 a DN50 Série 01: DN 65...150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21.. Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina EN-GJL-250 DN 40...150 k vs 25...820 m 3 /h Úhel otočení 90 Přírubové připojení

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16 s 2-cestné zónové ventily 3-cestné zónové ventily CVTIX 2-cestné a 3-cestné zónové ventily, PN 16 s on/off charakteristikou VVI46../2 VXI46../2 Tělo ventilu ze za tepla lisované mosazi DN 15, DN 20 a DN

Více

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16

Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Škrticí klapky PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h Montáž mezi příruby v tlakových třídách PN 6, PN 10, PN 16 podle ISO 7005 Těsné uzavření

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 658 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / DC 24 48 V / AC 230 V Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní funkci Pro 2-polohový,

Více

Elektrické pohony pro malé ventily

Elektrické pohony pro malé ventily 4 895 SSC81, SSC61... Elektrické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm SSC31 SSC81 SSC61... SSC31 SSC81 Provozní napětí AC 24 V, 3-polohové řízení SSC61 Provozní napětí AC 24 V, řízení signálem

Více

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily

SFA21/18 SFA71/18. Elektrické pohony. Siemens Building Technologies HVAC Products. Pro zónové ventily 4 863 Elektrické pohony Pro zónové ventily, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace Zpětná pružina Doba přeběhu 40 s Přestavovací síla 105N Pro přímou

Více

Trojcestné ventily s přírubou PN16

Trojcestné ventily s přírubou PN16 4 440 Acvatix Trojcestné ventily s přírubou PN16 VXF41.. Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250 DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 10

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 10 4 402 VVF32.. VXF32.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 10 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF32.. VXF32.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250

Více

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16

2-cestné a 3-cestné ventily, PN 16 OEM 2-cestné ventily VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 3-cestné ventily VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 2-cestné ventily VVP459.25-10 až VVP459.40-25 3-cestné ventily VXP459.25-10 až VXP459.40-25 2-cestné

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16 OEM 2-cestné ventily VVI469.15 až VVI469.25 3-cestné ventily VXI469.15 až VXI469.25 2-cestné ventily VVS469.15 až VVS469.25 3-cestné ventily VXS469.15 až VXS469.25 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN16

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 OEM 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG549.. Bronz CuSn5Zn5Pb2 DN 15...25 mm k vs 0.25...6.3 m 3 /h Zdvih 5,5 mm Vnější připojovací závit G B podle ISO 228-1 s plochým těsněním ALS 2: Sady závitových

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 861 ACVATIX Elektromotorické pohony pro Kombiventily typu VPI45.., DN15 32 SSD31.. SSD81.. SSD61.. SSD31.. provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSD81.. provozní napětí AC 24 V 3- polohový

Více

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem

3-cestný ventil PN16 s bočním obtokem OEM 3-cestný ventil PN6 s bočním obtokem VXB89R... Tělo ventilu a boční obtok jsou z tvárné litiny EN-GJS-00-5 DN 25...DN 32 Hodnoty k vs jsou,6...6 m 3 /h 2 plochá těsnicí připojení s vnějším závitem

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 659 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..61.. / VB..61.. a VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 48 V / AC 230 V GQD..9A Elektromotorické rotační pohony se zpětnou pružinou pro havarijní

Více

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16

3-cestné ventily s vnějším závitem, PN16 4 464 3-cestné ventily s vnějším závitem, PN6 VXG44.. Tělo ventilu z bronzu CC49K (Rg5) DN 5..DN 40 k vs 0,25..25 m 3 /h Připojení vnějším závitem G podle ISO 228/ s plochým těsněním Sady šroubení ALG..3

Více

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25

2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 4 379 2-cestné ventily s vnějším závitem, PN25 VVG55.. Tělo ventilu z bronzu CC491K (Rg5) DN 15...25 (¾...1¼ ") kvs 0,25...6,3 m3/h Zdvih 5.5 mm Sady šroubení ALG.. se závitovým a ALS.. s varným připojením

Více

Elektronické pohony pro malé ventily

Elektronické pohony pro malé ventily OEM Elektronické pohony pro malé ventily Jmenovitý zdvih 5.5 mm, přestavovací síla 200N napájecí napětí AC 24 V 3-polohové řízení napájecí napětí AC 24 V řídící signál DC 0... 10 V Jmenovitý zdvih 5.5

Více

VVF40.. Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením. Acvatix

VVF40.. Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením. Acvatix 4 330 Acvatix Přímé ventily PN16 s přírubovým připojením VVF40.. Tělo ventilu z šedé litiny DN 15...150 k vs 1.9...315 m 3 /h Použití s elektromotorickými pohony SAX.. nebo s elektrohydraulickými pohony

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 6

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 6 4 401 VVF22.. VXF22.. ACVATIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 6 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF22.. VXF22.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 130 C Tělo ventilu z šedé litiny ENGJL250

Více

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE...

SSA31... SSA81... SSA61... Elektrické pohony. Building Technologies HVAC Products ... Pro radiátorové ventily VDN..., VEN..., VUN..., VPD..., VPE... 4 893 SSA bez pomocného kontaktu SSA1 s pomocným kontaktem Elektrické pohony Pro radiátorové ventily VD, VE, VU, VPD, VPE SSA31 SSA81 SSA61 SSA31 napájecí napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSA81

Více

Trojcestné kohouty PN6

Trojcestné kohouty PN6 4 241 Série 02: 40 a 50 Série 01: 65... 150 Trojcestné kohouty PN6 VBF21... Trojcestné kohouty s přírubou, PN6 Šedá litina GG-25 40... 150 k vs 25... 820 m 3 /h Úhel rotace 90 Přírubové připojení podle

Více

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem

Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem 4 232 SÉRIE 02 Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem VBI31... Trojcestné kohouty PN10 s vnitřním závitem Šedá litina GG-25 DN20... DN40 mm k vs 6,3... 25 m 3 /h Natočení 90 Vnitřní připojovací závit,

Více

Přímé ventily s přírubou, PN 25

Přímé ventily s přírubou, PN 25 OEM Přímé ventily s přírubou, PN 25 VVF52...E Tělo ventilu ze sférické litiny EN-GJS-400-8-LT DN 5...40 k vs 0,63 25 m 3 /h Použití s motorickými pohony SQX E nebo s elektrohydraulickými pohony SKD E nebo

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 16

2- a 3-cestné ventily s přírubou, PN 16 4 403 VVF42.. VVF42..K VXF42.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubou, PN 16 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF42.. VVF42..K VXF42.. Provedení ventilů pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18, napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18, napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Přímé a trojcestné ventily PN 16

Přímé a trojcestné ventily PN 16 OEM Přímé ventily VVP459.10-0.63 až VVP459.25-6.3 Trojcestné ventily VXP459.10-0.63 až VXP459.25-6.3 Trojcestné ventily s obtokem VMP459.10-0.63 až VMP459.20-4 Přímé ventily VVP459.25-6.3 až VVP459.40-25

Více

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SSP31... provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál

SSP31... SSP81... SSP61... Elektrické pohony. pro malé ventily VVP47..., VXP47..., VMP47... SSP31... provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál 4 864 Elektrické pohony pro malé ventily VVP47, VXP47, VMP47 SSP31 SSP81 SSP61 SSP31 provozní napětí AC 230 V 3-polohový řídicí signál SSP81 provozní napětí AC 24 V 3-polohový řídicí signál SSP61 provozní

Více

3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40

3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 4 482 DN 15 a DN 25 DN 40 150 Acvatix 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN40 VXF61.. Tělo ventilu z lité oceli GP240GH DN 15...150 k vs 1,9...300 m 3 /h Použití s elektrohydraulickými pohony SKD..,

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily 4 657 Rotační pohony pro kulové ventily GDB..9E GLB..9E pro kulové ventily VAI61.. / VBI61.. a VAI60.. / VBI60.. / Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro 3-polohový a spojitý řídicí signál

Více

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10

2- a 3-cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10 4 402 VVF32.. VXF32.. CVTIX 2 a 3cestné ventily s přírubovým připojením, PN 10 z řady ventilů s velkým zdvihem VVF32.. VXF32.. Výkonné ventily pro teploty média v rozsahu 10 150 C Tělo ventilu z šedé litiny

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 863 Elektromotorické pohony pro zónové ventily VVI46, VXI46, VVS46 a VXS46 SFA21/18 SFA71/18 SFA21/18 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohová regulace SFA71/18 napájecí napětí AC 24 V, 2-polohová regulace

Více

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení

Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení 4 136 ACVATIX Škrticí klapky PN 6/10/16 pro přírubové připojení těsně uzavírající VKF46 Tělo klapky z šedé litiny EN-GJL-250 (do DN 300) Tělo klapky z tvárné litiny EN-GJS-400-15 (od DN 350) DN 40 600

Více

2-cestné a 3-cestné ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné ventily PN 16 4 845 2-cestné ventily VVP45.10-0,25 až VVP45.25-4 3-cestné ventily VXP45.10-0,25 až VXP45.25-6,3 3-cestné ventily s obtokem VMP45.10-0,25 až VMP45.20-4 2-cestné ventiy VVP45.25-6,3 až VVP45.40-25 3-cestné

Více

Elektromotorické pohony

Elektromotorické pohony 4 891 SSB.. bez pomocného kontaktu SSB..1 s pomocným kontaktem ACVATIX Elektromotorické pohony pro malé ventilu typu VVP45.., VXP45.., VMP45.. (DN 25, k VS 6,3 m 3 /h) SSB31.. SSB81.. SSB61.. SSB31.. provozní

Více

Rotační pohony pro kulové ventily

Rotační pohony pro kulové ventily s 4 655 Rotační pohony pro kulové ventily pro kulové ventily VA..60.. / VB..60.. AC 24 V / DC 24 V / AC 230 V GSD..41.9A Elektromotorické rotační pohony bez zpětné pružiny Pro On-Off regulaci (2 vodiče

Více

Elektromotorické pohony pro kombiventily

Elektromotorické pohony pro kombiventily s 4 833 ACVATIX Elektromotorické pohony pro kombiventily Pro kombiventily VPF43.. a VPF53.. SQV..P.. SQV91.. Provozní napětí AC/DC 24 V, Řídicí signál 3-polohový, DC 0-10 V, DC 4-20 ma Polohová zpětná

Více

Termické pohony. pro radiátorové, male a zónové ventily

Termické pohony. pro radiátorové, male a zónové ventily 4 877 Termické pohony pro radiátorové, male a zónové ventily STA21 STA71 STA21 napájecí napětí AC 230 V, 2-polohový řídicí signál STA71 napájecí napětí AC/DC 24 V, 2- polohový řídicí signál nebo PDM (pulzní

Více

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16

2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 4 842 2-cestné ventily VVI4615 až VVI4625 3-cestné ventily VXI4615 až VXI4625 2-cestné a 3-cestné zónové ventily PN 16 VVI46 VXI46 Tělo ventilu ze za tepla lisované mosazi (EN1982); VXI4625T: bronz CC491K

Více